Page 1

Januari 2011

I tjänst för världens förföljda kristna

Mitt

bibelprojekt Sid 4

Be varje dag Sid 8

Skriv en rad Sid 9

Ge det du kan Sid 11

Ge av din tid Sid 12


Open Doors är en internationell missionsorganisation, politiskt oberoende och inte bunden till något samfund eller förening. Vi arbetar ekumeniskt med ett omfattande arbete världen över. Open Doors målsättning är: • Att stärka och uppmuntra den förföljda kyrkan. • Att förbereda och utrusta den hotade kyrkan. • Att upplysa och motivera den fria kyrkan. Open Doors Grundare: Broder Andrew Internationell ledare: Jeff Taylor Open Doors Sverige Postadress: Box 48, 701 40 Örebro Besöksadress: Drottninggatan 11, Örebro Telefon: 019-31 05 00 Fax: 019-31 05 02 E-mail: sweden@od.org Hemsida: www.open-doors.se Bankgiro: 5951-8464 Plusgiro: 524234-2 Generalsekreterare: Peter Paulsson Informationssekreterare: Ulrica Grafe Presentatörer: Andreas Eklund, Markus Sand, Robert Södertun Ansvarig utgivare: Peter Paulsson Prenumeration: Kostnadsfri 12 nummer per år 019-31 05 00 Nästa tidning utkommer ca 1.2. 2011 ISSN 2000-5962

”Gräset torkar, blomman vissnar, men vår Guds ord består i evighet” Jes 40:8


Är du beredd? Jag var 20 år när jag läste jag boken Guds smugglare. Det är en fascinerande berättelse om en man som besökte och smugglade biblar till utsatta kristna i Östeuropa. Andra hade sagt att det var ett omöjligt uppdrag. Men Andrew visste att ingenting är omöjligt för Gud. Han förtröstade på Gud och gav sig ut på ett trosäventyr som var finansierat av tro, kantat av mirakler och buret av bön. Under läsningen blev jag utmanad att använda mitt eget liv i Guds tjänst. Och det blev en rivstart. Redan tre månader senare var jag själv ute och smugglade bibeldelar till länder bakom järnridån! Under dessa sommarmånader fick jag uppleva att Gud även kunde använda mig. Jag fick egna erfarenheter som var paralleller till de berättelser jag läst om i boken! Detta kom att påverka inriktningen för resten av mitt liv. För att kunna sprida Evangeliet och bygga Guds rike är det viktigt att ha tillgång till biblar. Dagens missionsarbete är här ett samspel mellan olika missionsorganisationer. Ingen kan ensam föra hela evangeliet till hela mänskligheten i hela världen (detta är ett missionsbegrepp som var vanligt på 80/90-talet). Bibelöversättare arbetar för högtryck och har som mål att ha påbörjat översättningsarbetet på de sista viktiga språken år 2025. Andra organisationer har specialiserat sig på att trycka biblar. Ytterligare andra delar ut biblar där tillstånd ges, i till exempel skolor, hotell och fängelser. Open Doors roll har sedan 1950-talet varit att förmedla Guds ord till Guds folk i de länder där Guds rike möter störst motstånd. Det innebär att vi än i dag tar in cirka 10 000 biblar/kristna studieböcker om dagen i så kallat stängda länder. Behovet är fortfarande mycket stort, framför allt i muslimska länder där ”glädjebudbärarens fotsteg … bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning” (Jes. 52:7).

Det finns många berättelser om våra trossyskons ansträngningar för att få tillgång till Guds ord. För oss är tillgången inget problem. Men läser vi bibeln? Ordspråksboken säger att ”Utan uppenbarelsen går folket vilse” (29:18) Hur mån är du om att hålla rätt färdriktning! Är du beredd att avsätta tid för att läsa igenom hela bibeln 2011? Hör av dig till oss så skickar vi en bibelläsningsplan! Peter Paulsson

Open Doors 3


Världen Mitt

bibelprojekt! ”Så många människor har en oanvänd bibel i sina bokhyllor, som bara samlar damm! Så jag blev förvånad när jag fick höra vad många kristna är beredda att göra för att få sin egen bibel”, säger Danielle Hofma. Hon är 31 år gammal, gift, har tre barn och är en av Open Doors supportrar. Danielle sitter vid köksbordet med sin bärbara dator, där ”bibel projektet” började. Danielle spenderar många timmar vid köksbordet med sina barn där de skriver vykort som de skickar till förföljda kristna. Danielles engagemang för de förföljda kristna började med att hon fick höra om Open Doors skrivkampanjer i sin församling. När sen Danielle fick ett litet häfte med posten från Open Doors med ett antal exempel på hur hon kunde ge av sin tid, kom bollen i rullning. ”40 kronor kan ge en kristen en bibel”, läste hon. Samma dag som häftet kom med posten, hörde Danielle om pro blemen att få läsa bibeln i Eritrea. ”Idén om att hitta sponsorer för två biblar körde runt i mitt huvud. Det var ju möjligt. Så jag skickade ett mail till mina föräldrar och några av mina vänner och frågade om de ville hjälpa. De flesta ville, så uppdraget var slutfört - trodde jag. Men idén kom tillbaka. Två biblar är ju bra, men det borde vara möjligt att sätta en nolla bakom den tvåan, eller?” 4 Open Doors


Danielle beslutade att involvera sin cellgrupp. ”Under perioder har vi arbetat med ODs studiematerial `12 saker den förföljda kyrkan lärt sig´, så gruppen visste redan om hur svårt de förföljda har att få tag i en bibel. Jag skickade också mail till folk jag känner väl och frågade dem om de ville skänka en bibel.”

”Jag önskar att jag kunde få se de kristnas ansikten när de får sina biblar. Jag vill se hur Gud använder människor.”

Det kom svar, men helt andra än vad Danielle hade väntat sig. ”Människor ville inte bara ge en bibel, utan fem eller sju stycken. Längre fram skulle ett par vänner ge tio eller tjugo biblar på en gång”, säger Danielle. Det överväldigande gensvaret fick henne att vilja göra mer. Danielle skickade på nytt e-post - denna gång till medlemmarna i hennes församling. ”Nu fanns det inget som kunde stoppa mig”, säger hon och skrattar. ”Antalet skänkta biblar är nu uppe i 261 st. Jag vet inte om det är den slutliga siffran. Kampanjen har pågått ett tag men fortfarande kommer det in pengar för biblar.”

Danielle har skickat pengarna hon fått in till Open Doors. Hennes bibelprojekt är nästan slutfört. Men biblar fortsätter att inspirera henne. ”När jag tänker på hur biblarna når sin destination, påminns jag om Nasira från Nordafrika som jag hörde talas om. Nasira är en före detta muslim som utsätter sig för en stora risker genom att åka till Nordafrika med biblar. Jag kan föreställa mig hur hon reser runt i farliga områden för att ge biblar till människor som så innerligt önskar en”, säger Danielle. ”Jag önskar att jag kunde få se de kristnas ansikten när de får sina biblar. Jag vill se hur Gud använder människor och jag vet att biblarna når fram. Även om det finns hinder på vägen, så kommer de ändå fram.” Moses (pseudonym) instämmer helt. Han arbetar för Open Doors i Mellanöstern och Nordafrika och är bland annat inblandad i distributionen av biblar. ”Även när biblar tas av tullen, händer det speciella saker. Vi hör historier om biblar som sålts på den svarta marknaden. Eftersom bibeln är så svår att få tag på, så finns det ett intresse av att distribuera den - även om det sker på ett annat sätt än vad vi hade planerat.” Open Doors 5


När pengarna till 261 biblar har tagits emot av Open Doors, kommer Moses team in i bilden. ”Vi får pengarna insatta på vårt ”bibelkonto”, som är öronmärkt för bibelinköp. Vi kan inte säga vilka länder som Danielles biblar kommer att gå till, men vi har bibelprojekt i många länder.” ”Vi brukar inleda med några frågor när det gäller bibeldistributionen: Vad behövs i landet? En gemensam bibel? En studiebibel? Ett bibel-lexikon eller uppslagsverk? Vilken översättning är bäst lämpade för de kristna i landet?” fortsätter Moses. ”När våra fältarbetare reser till ett land, har de oftast en mängd biblar och böcker med sig. Den första frågan de ställer de kyrkliga ledarna är: Vad behöver du? Vilken bibelöversättning? Vilka kristna böcker? Vad behöver de kristna i landet? Så visar vi dem olika biblar och böcker och bestämmer tillsammans vilka som är bäst lämpade.” ”Vi tar sedan tag i en av den viktigaste aspekten av processen: tryckningen av biblarna. Utan tryckpressar blir det inga biblar. Tryckningen kan ske till exempel i Egypten eller Libanon, för där kan det göras lagligt eftersom det i dessa länder finns en erkänd kyrka sedan många år. Vi får biblar tryckta i samarbete med Bibelsällskapet i dessa länder”, säger Moses. ”Men vi trycker också biblar i Europa. Där har vi möjlighet att producera små biblar med mycket tunt papper. Små, kompakta biblar, som är lättare att bära över gränserna. Regelbundet rullar det lastbilar med biblar från tryckerier - redo att föra dem till Nordafrika och andra arabiska länder.” Det är omöjligt att skicka en last eller en container full av biblar till Nordafrika, eftersom det är förbjudet att importera biblar till länder som Marocko, Algeriet, Tunisien och Libyen. ”När biblarna har tryckts, lagras de i väntan på att en av våra kurirer kan ta dem till Nordafrika”, berättar Moses. ”Och när du besöker vår butik får du en vackert inslagen present som du kan ta med dig”, tillägger han med ett leende. ”Förutom distribution och tryckning av biblar, finns det också andra sätt att leverera på. I de mest slutna länderna trycks biblar i litet antal på hemliga platser. De använder enkla pressar och kopiatorer, och de hittar på alla möjliga kreativa sätt att distribuera Guds ord.” ”Tillbaka till distributionen. Det är oftast tillåtet att resa med en egen bibel. Och om du åker fast med två biblar är det inte så illa. Men hur förklarar du att du har tio, tjugo eller ännu fler biblar på en semesterresa? Varje kurir som bär biblar tycker att det är spännande i tullen. Frågan är alltid om resväskan ska öppnas eller inte? Kommer ”presenterna” att upptäckas? Som kurir är du alltid nervös 6 Open Doors


när du landar på flygplatsen”, säger Moses. ”Samtidigt vet kurirerna att man ber för dem och deras speciella bagage. Smugglarens bön som Broder Andrew bad, används också i dag: ”Herre, när du var på jorden gjorde du blinda ögon seende. Nu ber jag, gör seende ögon blinda”. ”Från flygplatsen tar kuriren biblarna till Open Doors kontakter. Kuriren får inte skriva ner kontaktens namn, adress eller telefonnummer, utan måste lära sig alla nödvändiga uppgifter utantill och de hoppas och ber att de ska hitta `den andra vägen till vänster och tredje huset på höger med den blå dörren´. Väl framme lyfts den fysiska och psykiska vikten från bibelkurirens axlar. Därifrån finner biblarna sin väg till de hemligt kristna. Det är mycket varierande hur ofta bibelkurirerna kommer till länderna. Och det är sällan de har chans att ta med sig många biblar. Och man kan inte berätta vitt och brett att en ny leverans biblar har kommit ”, säger Moses. ”Men jag ser ofta Guds påverkan på distributionen. Ibland dyker det upp en person som behöver en bibel - direkt efter att biblar levererats”, fortsätter Moses. Nasira, kvinnan som Danielle hört talas om, berättar: ”Jag minns historien om Abdul. Jag hade träffat honom två år tidigare. Han sa att han ville ha en bibel, men jag hade ingen att ge honom. Senare försökte jag kontakta honom, men förgäves. Till sist fick jag ändå kontakt! Jag sa att jag var i grannskapet och hade en bibel. Han ville komma genast, men det var inte möjligt. Han var tvungen att vänta till nästa dag på grund av säkerhetsrisken. `Hur kan jag vänta tills imorgon när jag vet att det finns en bibel för mig´, svarade han. Men vi väntade ändå till nästa dag. Han frågade direkt efter bibeln när han kom. `Jag vill veta mer om hur jag ska leva. Så länge jag kan minnas har jag letat efter någon som kunde ge mig en bibel! Denna bok innehåller alla svaren. Äntligen kan jag leva helt för min Herre och Gud´, sa han. Det är bra med upplevelser som denna. Den visar oss hur stor Gud är! Och jag har fått ge livets bröd till en person” avslutar Nasira. Moses förstår känslan av att få ge livets bröd till en kristen som verkligen längtat efter det. ”Att få göra just detta är oerhört speciellt!”, avslutar han. Open Doors 7


Be varje dag... Allt vårt arbete har sina rötter och sin grund i bönen I mer än 50 år har Open Doors tjänat den förföljda kyrka i några av de farligaste regionerna i världen. Oavsett var förföljelsen av kristna flammar upp på vår jord, så är Open Doors ambition att personligen finnas där och ge varje lidande man, kvinna och barn stöd, hopp och uppmuntran när så är möjligt. Och allt vårt arbete har sina rötter och sin grund i bönen. Open Doors grundades 1955 av en ung holländare, Broder Andrew, vars kall var att uppmuntra de kristna som led bakom den kommunistiska järnridån. Med en Volkswagen Bubbla, smugglade Broder Andrew biblar och annan kristen litteratur över stängda gränser, och detta gav honom namnet ”Guds smugglare.” Sedan dess har Open Doors levererat miljontals biblar, (under 2009 distribuerade vi 9 600 per dag!) och arbetet har utvidgats till att innefatta ledarträning, läs- och skrivundervisning samt sociala utvecklingsprojekt i mer än 60 länder. Be för alla de som arbetar på fältet - ofta med fara för sitt eget liv. Be för vårt arbete - att vi ska lyckas nå dem som törstar efter Guds ord. Be för oss i den fria världen - att våra hjärtan ska öppnas för våra kristna syskons smärta och lidande och att vi ska kunna vända vår likgiltighet till handling.

”Jag älskar min nya bibel. Jag läser ur den för mina klasskamrater, och nu vill alla ha varsin!” Aza, Nigeria 8 Open Doors


Skriv en rad... Tohar Haydarov Uzbekistan Den 9 mars 2010 dömdes Tohar Haydarov (27) till tio års fängelse efter falska anklagelser om innehav och tillverkning av droger.

handlingen för att stödja sin son, men nästa dag Tohar hittades han död i familjens garage. Polisen hävdar att han dog av ett fall mot en elektrisk värmare. Fem dagar senare dömdes Tohar för tillverkning och innehav av narkotika till tio års fängelse.

Tohar är medlem i en oregistrerad baptistförsamling i Gulistan. Enligt medlemmarna i hans kyrka gick Tohars släktingar, i januari 2010, till polisen för att be dom om hjälp. De ville tvinga Tohar att återvända till islam. Polisen utsatte Tohar för stor fysisk och psykisk press för att han skulle förneka Jesus, men han vägrade att göra det.

Hans församling insisterar på att ärendet fabricerats och att polisen planterat droger på honom och i hans hem. Flera bekanta har lämnat skriftliga uttalanden till polisen där de hävdat hans oskuld.

Den 18 januari 2010 greps han när polisen fann droger i hans fickor och i hans lägenhet. Tre dagar senare framträdde Tohar helt kort inför en domstol. Kyrkans medlemmar rapporterade att han då knappt kunde gå och visade tecken på att ha misshandlats svårt.

Tohar finns nu i ett arbetsläger i Qarshi.

Vid en domstolsförhandling den 4 mars fick inte kyrkans medlemmar vittna för Tohars räkning och hans advokat fick inte närvara i rättssalen. Tohar far (72) deltog däremot i för-

Skriv gärna till Tohar och berätta att du tänker på och ber för honom!

g

Vägledning för brevskrivnin • • • • • •

skriv helst på engelska. Skriv enkelt, tydligt, och untrande hälsning, Skriv en kort och uppm . och gärna en bibelvers er. t om islam eller muslim Skriv aldrig nåt negativ Skicka inte pengar. n vilket land du bor i, me Skriv gärna ditt namn, och skriv inte adressen. ors vid namn Nämn aldrig Open Do

Tohar Haydarov c/o Open Doors Box 48 701 40 Örebro

Open Doors 9


Ge det du kan... Längtan efter biblar är enorm! Att distribuera biblar till förföljda kristna har varit kärnan i Open Doors verksamhet sedan 1955. Förföljda i alla åldrar längtar efter en egen bibel, och du kan hjälpa dom att få en!

40 kr ger ett barn en bibel Eftersom Chi bor i Vietnams kommunistiska och ateistiska kultur, får han ständigt höra att Gud inte existerar och hans familj lider av hårt förtryck. Den barnbibel han fått, hjälper honom och ger honom tröst i hans hårda vardag, där inget utrymme ges för den Gud han tror på.

50 kr ger en tonåring bibel Liu var fascinerad av vad hon trodde var en tidning och hon blev glad när hon upptäckte att det var en bibel.

”Jag har läst hela ungdomsbibeln och jag tror att denna bok är en kärleksgåva från Gud.” Liu

60 kr ger en kristen som konverterat sin första bibel

I en liten muslimsk by stod Haala i kö och väntade otåligt för att få träffa den kristne läkaren. Bakom sin slöja dolde hon ett nervöst leende, inte för att hon var sjuk. Det var hon inte. Hon gick till den kristne läkaren för att hon hade sett en vision av Jesus.

”Jag vet att den här läkaren kan ge mig det enda som jag nu så desperat behöver. En bibel!” Haala

10 Open Doors


70 kr ger en studiebibel Li är husförsamlingsledare i Kina. Han var oroad över om hur han skulle kunna leda sin kyrka bort från irrläror och sekter. När han fick en studiebibel från Open Doors, tackade Li Gud och sa:

”Förut hade jag svårt att skilja sanningen från villoläror. Men med studibibeln är jag inte längre rädd. Nu vet jag hur jag ska göra.” Li

200 kr ger en MP3-bibel Som så många andra i Jings by i Kina, kunde han inte läsa eller skriva, så hans lilla församling kunde inte studera Guds ord. Därför blev han överlycklig när Open Doors levererade 20 st MP3-spelare till hans by - laddade med en bibelinspelning.

”Dessa kommer att vara till mycket stor hjälp och glädje för människorna i min församling!” Jing

420 kr ger alla fem biblarna Biblar är den sak som lidande kristna i alla åldrar ber om i sin längtan efter hopp och styrka mitt i förföljelsen.

Du kan stärka de förföljda kristnas andliga liv genom att ge dem kraften i Guds ord.

Sätt in din gåva på BG 5951-8464 eller PG 524234-2 Glöm inte att uppge namn och adress. Om ett önskat bidragsprojekt blivit fyllt, används insamlade medel där behovet är som störst.

Open Doors 11


Ge av din tid... Res med Biblar! Open Doors arrangerar varje år resor till olika delar av världen. Syftet med dessa resor är:  att leverera biblar och annat kristet material.  att besöka kristna som drabbas av förföljelse och uppmuntra dem.

r an ä dist el! Kur b i i b a n flick över si glad

 att på plats be för landet och de kristna. I vissa länder är restriktionerna så kraftiga att bönen är vår enda möjlighet.  att få en inblick i hur det är att leva i länder med begränsad religionsfrihet och återvända som de förföljdas tales man här i Sverige.  att återvända hem, uppmuntrad och stärkt i tron av de människor du mött och de erfarenheter du har fått. De flesta resor är internationella, vilket innebär att du reser med kristna från andra länder. De är också annorlunda på det sättet att de INTE är nöjesresor, utan resor i tjänst för de förföljda. Detta är resor som kommer att skaka om och utmana ditt eget liv.

”En d en b el barn r ibel” e Nige ste flera ria mil

för a tt få

Resorna anordnas idag i samarbete med Open Doors Danmark: http://www.forfulgt.dk/goernoget/rejs/

Vill du veta mer?

g” ”Fortsätt be för mi Allina , Tjetjenien

Gå in på: http://www.forfulgt. dk/goer-noget/rejs/

efterlängtade Kvinnor i Orissa får . lar bib

12 Open Doors


Ögon

vittnen...

Smuggling av biblar till hemligt kristna i Nordafrika ”Vi träffades pastorn på natten för att lämna över biblarna. Vi bad intensivt när en polisbil stoppade oss och tittade på minibussen vi hade. Men polisen bad om förarens papper, och lät oss sen åka vidare”, berättar John, en av dem som reste till ett stängt land i Nordafrika med biblar och annnat kristet material. John berättar: ”Pastorns kyrka är fylld till bredden på gudstjänsterna. Människorna står packade som sardiner. De flesta hamnar i en L-formad hall där många inte kan se det som sker där framme. Många var i en hörsal som låg i rät vinkel mot resten, så de kunde inte heller se nåt. Så gudstjänsten förmedlas via TV-apparater. Men det var en oerhört levande gudstjänst. Och jag blev rörd av att få delta i en sån hängiven gudstjänst där man kände att medlemmarna fylldes av hopp och styrka.”

ra vem Jesus är. Många av dem kommenterar att de känner Guds närvaro i kyrkan och han berättar för dem att detta är Kristus. Pastorn säger att den lokala befolkningen stöder kyrkans tjänst. Det finns ett växande intresse bland muslimer i frågan om vem Jesus är och debatten uppmuntras av kristna TV-kanaler som sänder på arabiska. Denna pastor känner bara till en konvertit i hans gemenskap, men han är mycket medveten om att många konvertiter förblir hemligt kristna.” John slutar: ”Pastorn var mycket nöjd med den litteratur vi tagit med och blev mycket uppmuntrad av vårt besök. Naturligtvis önskar han fler biblar, så låt oss fortsätta att be för de hemligt kristna i Nordafrika.”

Denna församling får verka ganska fritt, men är under ständig övervakning av polisen. Kyrkan har utfärdat en varning till sina medlemmar att de ska vara vaksamma och inte färdas ensamma. John fortsätter: ”En medlem i kyrkan är medlem i ett nätverk där lokala konvertiter bjuds hem på te, två åt gången, så att de kan skapa en relation med en annan nykonverterad kristen.” ”Vi träffade en annan pastor som skulle föra vidare den litteratur vi tagit med. Han berättade att han lägger biblarna på ett bord på baksidan av kyrkan, och inbjuder människor att förse sig själva. I genomsnitt så hämtas 45 exemplar varje vecka. Han anser att detta är mindre farligt än att uppmuntra människor att komma och få förbön. Muslimer kommer ofta till honom för att diskuteOpen Doors 13


Hemmafronten... Ny medarbetare Nu har vårt Sverige-kontor fått förstärkning. Den 1 november började Anders Petersson hos oss. Han kommer att jobba som webmaster, med ansvar för produktionen av den nya hemsidan samt hård- och mjukvarufrågor. «Hej, jag heter Anders, är 28 år och kommer ifrån Smålands mörka skogar, Braås mer bestämt. År 2004 började jag läsa fritidsledarutbildningen vid Örebro Missionsskola. Då gjorde jag även praktik i ungdomsgruppen i Haga Missionsförsamling där jag även nu är medlem. Har senast bott på Irland där jag jobbat i nära ett år med teknisk support. Nu är jag tillbaka i Sverige och Örebro och jobbar med Open Doors Sveriges nya hemsida som kommer att lanseras inom kort. Open Doors IT-avdelning i Nederländerna har tagit fram den nya lösningen som kommer att ge ett gemensamt utseende för Open Doors internationellt. Ifall ni har några tankar och idéer är ni mycket välkomna att ta kontakt: andersp@od.org. Vad skulle jag vilja säga dig som läser? Läs vår tidning, läs på vår hemsida, sätt dig in i situationen. Det finns 50 länder på World Watch List där förföljelsen av kristna är som värst. Men även i länder som inte finns på listan sker allvarlig förföljelse. Dina systrar och bröder behöver ditt och mitt stöd och vi vet var och hur du kan hjälpa till.»

14 Open Doors


Open Doors på Heart for Muslims I februari kommer Open Doors att medverka på Heart for Muslims-dagen i Husbykyrkan. Det är en konferens som vill uppmuntra dig genom att berätta hur mycket Gud gör bland muslimer idag, utmana dig till att bli en del av det Gud gör och utrusta dig för uppdraget genom att ge dig kunskap och redskap.

Heart Y

for Muslims En konferens om att dela tro och liv med muslimer. Huvudtalare: Bert de Ruiter, Holland

Lördag 19 februari Husbykyrkan Stockholm För mer info: www.efk.se/heartformuslims

Open Doors 15


Open Doors Box 48 701 40 Örebro

100 :+ porto (ord pris 150 kr + porto)

Såld i öv 10 miljo er ner ex!

Guds smugglare Denna bok är en klassiker bland världens missionsböcker! Broder Andrews livsberättelse och nästintill otroliga äventyr vittnar om Guds ledning och försörjning in i minsta detalj. Som pojke drömde Broder Andrew om att vara en hemlig agent med uppdrag på fiendens sida. Som vuxen blev han en ”hemlig agent” för Gud - med uppdrag att smuggla biblar bakom järnridån. Uppdragen var fyllda av faror, finansierade av tro, kantade av mirakler och burna av böner. Men Broder Andrews resa har inte nått sitt slut. I ett nyskrivet förord och efterord kan du läsa om hans nya utmaningar och äventyr. Broder Andrew är grundaren av missionsorganisationen Open Doors.

Beställ: sweden@od.org, 019-31 05 00 eller talong!  Jag vill beställa ____ ex av Guds smugglare Namn__________________________________________________ Adress__________________________________________________ Postnr_________________Ort______________________________ Tel___________________Mobil_____________________________ E-post__________________________________________________

Open Doors __________________ Svarspost 20522071 708 00 Örebro

Tidning januari 2011  

Danielle har samlat in pengar till 261 st biblar! Läs i vårt januarinummer om hur hon gjort och hur biblarna når fram.

Advertisement