Page 1

Februari 2012

I tjänst för världens förföljda kristna

Kristna larare gor skillnad

Be varje dag Sid 8

Skriv en rad Sid 9

Sri Lanka Sid 4

Ge det du kan Sid 10

Ögonvittnen Sid 12


Open Doors är en internationell missionsorganisation, politiskt oberoende och inte bunden till något samfund eller förening. Vi arbetar ekumeniskt med ett omfattande arbete världen över. Open Doors målsättning är: • Att stärka och uppmuntra den förföljda kyrkan. • Att förbereda och utrusta den hotade kyrkan. • Att upplysa och motivera den fria kyrkan. Open Doors Grundare: Broder Andrew Internationell ledare: Jeff Taylor Open Doors Sverige Postadress: Box 48, 701 40 Örebro Besöksadress: Drottninggatan 11, Örebro Telefon: 019-31 05 00 Fax: 019-31 05 02 E-mail: sweden@od.org Hemsida: www.open-doors.se Bankgiro: 5951-8464 Plusgiro: 524234-2 Generalsekreterare: Peter Paulsson Informationssekreterare: Ulrica Grafe Presentatörer: Andreas Eklund, Markus Sand, Robert Södertun, Per Arenander Ansvarig utgivare: Peter Paulsson Prenumeration: Kostnadsfri 12 nummer per år 019-31 05 00 Nästa tidning utkommer ca 1.3. 2012 ISSN 2000-5962

”Sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket.” Matt 18:3


Den livsviktiga skolan Jag har just varit på utvecklingssamtal med Hedvig på hennes skola. Tid avsätts för samtal där man får se tillbaka på hur det gått sen förra träffen, eleven uppmuntras att sätta nya mål och tillsammans kommer man överrens om hur man ska nå dit. Allt med eleven i fokus. Vilken förmån. Vilken lyx. Samtidigt tar vi det för självklart. Det är en självklarhet att våra barn ska lära sig läsa och skriva. Det är en självklarhet att de vuxna i skolan ska ta ansvar för det, och se till att våra barn lär sig algebra, lag och rätt, religionshistoria, fotosyntesen, ordklasser, hur man gör en nåldyna, använder trapetsen, håller tider, tar ansvar. Och det är självklart att barnen ska få känna sig trygga, sedda och hörda. Misslyckas det är det skolans ansvar, och misslyckas skolan är det statens ansvar. Vi tar det bara för givet. Alla barn har rätt till avgiftsfri utbildning. Det står i Barnkonventionen från 1989. Att få gå i skolan är enligt FN en mänsklig rättighet. Ändå är det idag upp emot 100 miljoner barn som inte får ta del av den rättigheten. Att få gå i skola är sannerligen ingen självklarhet för alla. Vi får varje månad rapporter om kristna barn som trakasseras, misshandlas och diskrimineras på sina skolor. Just därför att de är kristna. En del barn slutar gå dit på grund av rädsla. En del förbjuds. En del barn kan inte ens drömma om att få sitta vid en skolbänk då deras föräldrar dödats och dagarna ägnas åt att försöka skaffa mat. Men en del får gå i skolan, men måste samtidigt acceptera att undervisningen bygger på en helt annan religion än den de själva har. Jag tänker på det idag. Efter utvecklingssamtalet på en fantastisk skola, där lärarna bryr sig och eleverna trivs och lär sig. Mina barn har det bra. Mycket bra! Och jag gläds när jag får veta att barnen på Sri Lanka fått det bättre i skolan tack vare Open Doors! Det finns hopp. Tillsammans kan vi förändra och förbättra så att barn ute i världen kan få den utbildning de så väl förtjänar och har rätt till. Tillsammans kan vi!

Ulrica Grafe

Open Doors 3


Sri Lanka Kristna larare gor skillnad!

Sri Lankas skolbarn måste delta i religionsundervisning. Men de är fria att välja vilken religion de vill ha undervisning i - så länge det finns lärare på deras skola som tillhör den religionen. Men 70 % av befolkningen är buddhister och bara 8 % är kristna, ca 90 % av dem är katoliker och resten protestanter. Så om en skola inte har en kristen lärare, tvingas de kristna barnen att lära sig om buddism och öva dess ritualer för att klara grundskolan. På grund av detta växande problem för de kristna startade Open Doors ett projekt under 2009, för att se till att de kristna barnen får kristna lärare. Under ledning av Sri Lankas nationella evangeliska allians (NCEASI), hjälpte Open Doors till med att utse 10-15 andligt mogna och kvalificerade lärare med uppgift att lära ut kristendom samt fungera som förebilder för sina elever. Lärarna får ett bidrag varje månad som ska täcka deras kostnader. Projektets framgång har hyllats - inte bara av kristna barn och deras föräldrar - utan också av skolledare och andra religionslärare. Indrani Ute i Ratnapyra-distriktet i sydvästra Sri Lanka, undervisar syster Indrani 27 kristna barn i åldrarna 6-11 år. Varje dag tar eleverna med sig sina biblar till skolan. På måndagsmorgnarna samlar Indrani sina elever en stund då de talar om predikningar de hört i kyrkan dagen innan. Under påskveckan ordnade hon så att hennes elever fick träffas hos en pastor, där de såg ”The Passion of Christ” och sedan diskuterade filmen. 4 Open Doors


Loodthirusamy

”Gud har varit kallan ,

Elever från andra skolor var också inbjudna och kom dit. Vid jul arrangerade Indrani en julgudstjänst - den första någonsin på skolan. Den blev en positiv upplevelse även för de icke-kristna eleverna och lärarna på skolan. ”Jag är glad att jag har stöd från mina ickekristna kollegor,” säger syster Indrani. ”Skolans rektor har också uttryckt att han är mycket nöjd med mitt uppdrag. Gud har varit källan till min styrka”, säger hon.

till min styrka.”

I Hatton, som ligger i centrala Sri Lanka, finns den lika passionerade kristne läraren Loodthirusamy, som undervisar elva elever i åk 7-11. Under 16 timmar varje vecka berättar han om evangeliet och lär dem vad det innebär att följa Kristus. ”Efter bara 18 månader av undervisning har det skett en mycket stor förändring”, berättar Loodthirusamy. ”Jag är glad att se hur de blivit bättre i alla ämnen och hur de börjat att dela evangeliet med sina vänner.” Loodthirusamy har uppenbarligen påverkat sina elever. Filomena

De kristna studenterna vid skolan i Kalawana på södra Sri Lanka, har inte haft kristendomsundervisning under de senaste 25 åren. Filomena, som också bor i Kalawana, anmälde sig som lärarkandidat, gick igenom hela urvalsprocessen och undervisade sin första klass i februari 2009. ”Jag undervisar i samtliga klasser, åtta timmar varje i dag. Jag har 27 kristna studenter totalt. Det är tydligt att barnen är mycket andligt starka, så jag började uppmuntra dem att nå ut till människor med evangeliet”, berättar den 32-åriga läraren. Med Filomena i skolan har 27 kristna barn i skolan blivit jämlikar med resten av de 1 000 eleverna på skolan där majoriteten är buddhister. ”Många av barnen var duktiga studenter, men ändå fick de dåliga betyg i slutet av läsåret eftersom de saknade en kristen lärare som kunde hjälpa och förbereda dem inför de olika proven. De andra lärarna var glada att jag hjälpte de kristna studenterna. Jag är accepterad och behandlas som alla andra lärare på skolan.” Efter en tid hade Filomena en sjätteklass, där hon träffade en 14-årig pojke som inte kunde skriva alls - han ritade bara linjer. Det visade sig att han inte visste hur han skulle göra - han var ordblind. ”Jag frågade hur han hade klarat alla prov och de andra lärarna berättade för mig att det fanns en regel som sa att eleverna måste klara lärarnas prov, så barnen fick godkänt även om de inte kunde något alls. Jag tyckte det var en galen regel, så jag bestämde mig för att göra något åt ​​det. Vi började att be för pojken i klassen och sen började jag lära honom hur man skriver. Han var ivrig och frågade om han gjorde rätt och då korrigerade jag honom försiktigt.” Open Doors 5


Med Filomenas uthållighet lärde sig pojken en bokstav efter den andra. Och efter många veckor av undervisning började pojken att skriva anteckningar på lektionerna. ”Pojkens mamma kunde inte tro det, och han blev mycket ledsen över sin mammas reaktion. Men jag förklarade för honom att hon bara blivit så förvånad och bad honom skriva något igen och visa det för sin mor. Han gjorde det, hon blev överlycklig och nu vill han bli pastor en dag.” Församlingarna berättar att de efter projektets start märkt att deras ungdomar nu deltar mer aktivt i kyrkans gudstjänster. Föräldrar upplever en ständig förändring och utveckling i sina barns beteenden och merparten av alla studenter växer i sin tro som ett resultat av hårt arbete och stort engagemang från dessa kristna lärare. Open Doors planerar att utöka projektet till att ge stöd för ytterligare 15 kristna lärare. Projektet stärker kyrkan i Sri Lanka genom att stärka dessa unga kristna.

Buddhismen Buddhismen är Sri Lankas nationella religion som skyddas och främjas. Religionsfrihet garanteras enligt lagen, men kristendomen uppfattas ofta som främmande och evangelisation som oetiskt. De nationalistiska buddhisterna vill begränsa allt utländskt finansiellt stöd till kristna organisationer och kyrkor, begränsa byggandet av kyrkor och straffa konvertiter. Även om en kontroversiell anti-konverteringslag lagts åt sidan, har den inte övergivits helt. Buddhistiska munkar med politiska sympatier försöker fortfarande att begränsa kristen verksamhet genom att föreslå politiska åtgärder. Dock har församlingsplantering och evangelisation lett till omvändelser på landsbygden. Denna tillväxt har ett pris i form av kraftfulla attacker på pastorer och troende från buddhistiska extremister och lokalbefolkningen.

6 Open Doors


Open Doors 7


Be varje dag... Sri Lanka lämnar WWL Buddistisk aggression är motorn bakom förföljelsen i Sri Lanka. Situationen för den kristna minoriteten har lugnats något och detta år har de fallit ur World Watch List 2012*, efter att ha legat på en 49e plats 2011. Å ena sidan är det fortsatt svårt att få tillstånd för kyrkobyggnader. Ibland skadas pastorer och kristna familjers hem attackeras. En antikonverteringslag ligger fortfarande i väntan på att fastställas. Å andra sidan skyddas kyrkobyggnader officiellt av att de är del av det kulturella arvet. Vid installationen av den nya katolska biskopen gav presidenten ett uttalande om att det är en ära för hela landet att kunna välkomna den nya biskopen. På grund av den allvarliga väpnade konflikten mellan de tamilska tigrarna och den singalesiska regeringen sedan 1970-talet, som drabbat folket svårt, har Sri Lanka kommit att kallas tårarnas ö. Men med de pågående fredssamtalen mellan de stridande lägren, verkar freden möjlig för detta krigshärjade land.

Be om försoning mellan singalesiska och tamilska troende.

Sri Lankas befolkning består av 74 % singaleser, som är koncentrerade till den mer tätbefolkade sydvästra regionen. 12 % är tamiler som bor i norr och öster. De indiska tamilerna utgör 6 % av befolkningen, och fördes dit av britterna på 1800-talet för att arbeta på plantager. De bor främst i det södra och centrala Sri Lanka. Nära 70 % av den totala befolkningen är buddhister. Buddhismen är nära knuten till landets historia, kultur och språk. Många av de framstående ledarna i Sri Lankas kamp för självständighet år 1948, var buddhistiska mästare. På 1970-talet beviljades buddhismen ​​särskilda status genom en konstitutionell garanti. Resten av Sri Lanka består av hinduism (14%), islam (8%), och kristendomen (8%). Majoriteten av de kristna är katoliker (90%) och övriga protestanter (10%).  Be om uppmuntran för de kristna.  Be om försoning mellan singalesiska och tamilska troende.  Be för de barn som fortfarande lider av trauman från inbördeskriget 2009. * World Watch List är en årlig rangordning av 50 länder där förföljelse av kristna är störst. Fokus ligger på förföljelse för sin tro, inte förföljelse av politiska, ekonomiska, sociala, etniska eller oavsiktlig skäl. Vårt marsnummer kommer att handla om World Watch List 2012. 8 Open Doors


Skriv en rad... Shiromi och Seradh

Sri Lanka

Den 17 februari 2008 fick Neil Edirisinghe en kula i hjärtat utanför sitt eget hem. Kulan tog hans liv på en gång. Han var bara 37 år. En inhyrd mördare dödade honom och det var religiösa motiv. Hans fru Shiromi och hans lille pojke blev också skjutna, men de överlevde trots svåra skador och lever nu med svåra trauman. Open Doors betalade för den medicinska behandling som änkan Shiromi och hennes son behövde.

Seradh

Den lilla församlingen i Ampara växer nu under Shiromis omsorg och vägledning. En heltidsanställd medarbetare hjälper henne. Förutom att predika och fira gudstjänst varje söndag, så besöker Shiromi församlingens medlemmar på vardagarna. Hon och hennes femåriga son fortsätter att bygga sina liv på den plats där hennes man, pastor Neil, togs ifrån dem. Skriv gärna till Shiromi och berätta att du tänker på dem och ber för dem! Skicka din hälsning i ett kuvert till Open Doors. Skrivkampanjen pågår till och med mars 2012.

g

Vägledning för brevskrivnin • • • • • •

skriv helst på engelska. Skriv enkelt, tydligt, och trande hälsning, un Skriv en kort och uppm och gärna en bibelvers. er. t om islam eller muslim Skriv aldrig nåt negativ Skicka inte pengar. n vilket land du bor i, me Skriv gärna ditt namn, och skriv inte adressen. ors vid namn Nämn aldrig Open Do

Shirom

i

Open Doors Box 48 701 40 Örebro

Open Doors 9


Ge det du kan... Ett bokpaket blev ett litet bibliotek När pastor Leo i Nawalapitiya på Sri Lanka tittade på böckerna han fått från Open Doors, fick han en idé. ”Han startade ett litet bibliotek i sin kyrka för att uppmuntra sina medlemmar att läsa böcker. De kan låna en bok under en period av två veckor. Sedan måste de lämna tillbaka den till biblioteket”, berättar Mahesh del Mel, missionsdirektör för den Nationella kristna evangeliska alliansen i Sri Lanka (NCEASL), en viktig samarbetspartner för Open Doors (OD). Leo och många andra pastorer i Sri Lanka hamnar på landsbygden efter sin examen från bibelskolan. De börjar sina tjänster i byar där buddhistiska munkar har stort inflytande och lätt kan samla en mobb för att plundra kristna kyrkor och hus. Open Doors uppmuntrar och utrustar dessa trogna arbetare genom att ge dem kristen litteratur, biblar och andra resurser som köps in lokalt och levereras och distribueras till pastorerna vid OD-seminarier och konferenser.

Han leder en växande kyrka som utstått mycket lidande och svårigheter

Pastor Leo fick sina böcker när han deltog i ett Open Doors-seminarium i Gampola. Han leder och undervisar en församling med 60 medlemmar och fick stor andlig hjälp av materialet. Något han ville att resten av församlingen också skulle få uppleva. ”Han leder en växande kyrka som utstått svårigheter och mycket lidande. Han ser ett behov av att alla i församlingen ska ha tydliga moraliska värderingar och principer som ska tillämpas i det dagliga livet. Det är därför han ville att hans församling skulle läsa samma böcker som har hjälpt honom andligen”, rapporterade Mahesh. Förra året distribuerade Open Doors 150 bokpaket till utexaminerade bibelskolestudenter i Sri Lanka. Dessutom trycks just nu tre teologiska böcker som ska distribueras till tusentals pastorer, arbetare och missionärer i Sri Lanka.

10 Open Doors


Vad räcker dina pengar till? GENERELLA GÅVOR Generella gåvor används där behovet är som störst.  60 kr ger en nykristen sin första bibel.

 200 kr ger en MP3-bibel.  350 kr hjälper en troende i Mellanöstern

att lära sig läsa och skriva.

 500 kr ger lärjungaträning via radio till

kristna som är avskurna från varje normal form av undervisning och stöd.

 1 500 kr kostar det per dag att tillhanda

hålla ett säkert hus, ett gömställe. Open Doors säkra hus är skyddade platser för kristna som är i fara.

 6 000 kr ger en kristen familj en ny start på en säker plats.

 8 500 kr ger en familj läkarvård under ett

år. Ett av de sätt på vilka kristna diskrimineras är genom att neka dem vård.

Specificerade GÅVOR Du kan öronmärka din gåva. Då går hela beloppet till just det ändamålet.

 Bibelproduktion samt distribution

Ca 9 600 biblar smugglas varje dag, radio- och TV-produktion, skolmaterial. Märk din gåva med BIBEL

 Sociala hjälpinsatser

Inkomstbringande projekt, ekonomiskt stöd, yrkesutbildning, nödhjälp. Märk din gåva med HJÄLP

 Lärjungaträning och utbildning

Teologisk grundutbildning, bibelskolor, läs- och skrivundervisning. Märk din gåva med UTBILDNING.

 Påverkansarbete

Opinionsbildning, rättsligt stöd, politisk för- ändring genom privat diplomati och offentliga kampanjer. Märk din gåva med stöd.

 Land Du kan även välja ett specifikt land

från vår WWL. Se marsnumret 2011 eller kommande marsnummer. Märk din gåva med landets namn.

Sätt in din gåva på bankgiro 5951-8464 plusgiro 524234-2 Glöm inte att skriva ditt namn och din adress. Om ett önskat bidragsprojekt blivit fyllt, används insamlade medel där behovet är som störst

Open Doors 11


Ögon

vittnen...

Seminarier som skänker försoning Open Doors Stå starka genom stormenseminarier (SSTS) hölls i distrikten Hatton, Kurunegala, Anuradhapura och Vavuniya på Sri Lanka förra året. 160 pastorer kom till dessa seminarier, i tron ​​att det var ett vanligt ledarskapsseminarium. ”Jag har hört många predikningar och deltagit i flera seminarier. Men detta var unikt, det fick mig att förändras. Varje session var ny och uppfriskande. Jag tackar Gud för denna möjlighet”, sade pastor Balathamby som deltog i SSTS-seminariet i Hatton, en stad känd för sina Ceylonteer. Han var en av de 50 pastorer som kom, och vanligtvis hade det varit svårt att få dem att sitta bredvid varandra i ett och samma rum. ”Det finns cirka 125 pastorer, många kyrkor, församlingar och studiecirklar i Hatton. Och det råder missförstånd och konflikter mellan dem. Många av dessa grupper arbetar självständigt och det har varit vår önskan att starta något som främjar enheten bland de kristna”, säger Nationella Kristna Evangeliska Alliansen i Sri Lanka (NCEASL), en av Open Doors samarbetspartners. NCEASL såg potentialen i SSTSseminarierna, inte bara i att förbereda pastorer för eventuell förföljelse, utan också att stärka banden mellan dem, så att de kan stödja varandra i tider av kriser. På den första dagen av SSTS-seminariet i Hatton, var det en uppenbar spänning i rummet när pastorerna anlände. Men allt eftersom seminariet pågick rämnade murarna av fientlighet och redu12 Open Doors

cerades till damm när pastorer inbjöds att tvätta varandras fötter.

”Jag kom med bitterhet i mitt hjärta mot vissa pastorer här. Jag hade svårt att relatera till dem i början av seminariet. Jag kunde inte känna gemenskap med dem. I själva verket kände jag ilska mot några av dem och deras församlingar. Men under seminariets gång stärktes jag i min ande. Såren läktes och jag kunde försonas med pastorerna”, vittnade pastorn Subaharan. Många av de deltagande pastorerna utför sina uppdrag i övervägande buddhistiska byar. Religiösa påtryckningar från lokalbefolkning och präster är något som pastorerna utsätts för dagligen, och de har mycket få möjligheter att få uppmuntran. För pastorerna i Kurunegaladistriktet är de dagar som avsatts för SSTS en välbehövlig respit. ”När man är pastor talar man ju alltid. Detta är ett av de sällsynta tillfällen när vi får vara lyssnare. Som bröder i Kristus arbetar vi hårt med ett gemensamt mål i


sikte. Vi behöver inte bygga staket runt varandra, utan vi måste stå enade. Men vi har svår att få tillfällen att träffas för gemenskap och uppmuntran. Tusen tack för att ni ordnar detta seminarium och denna möjlighet för oss”, säger en tacksam pastor Anton. ”Jag kände mig välsignad under de tre dagar vi var tillsammans. Vi kunde koppla av och träffa andra pastorer. Det var skönt att få koppla bort våra dagliga utmaningar. Jag kände mig tom innan jag kom hit, men nu har jag fått kraft igen! Tack för att ni gett oss SSTS”, tillade pastor Jakob.

Men nu tackar jag Gud för att jag fick hjälp att göra rätt val”, berättar pastor Jayalath, en av de 34 andra pastorer som tog ledigt för att delta i SSTS i Anuradhapura.

”Jag kände mig tom innan jag kom hit, men nu har jag fått kraft igen!”

Ytterst hjälper SSTS de kristna i Sri Lanka att förbereda sig för religiös förföljelse. Genom lektioner som uppmuntrar dem att se sitt syfte och sin roll, mognar de i sin tro. SSTS-deltagare i Anuradhapura, ett distrikt för buddhister i Sri Lanka, påmindes om att ingen av Jesu efterföljare undslapp förföljelse.

”Jag möter många svårigheter. Ibland försöker man till och med att göra mig illa. Det är bra att påminnas om de saker jag lärt mig tidigare. När jag blev kristen började jag klä mig annorlunda och prata på ett annat sätt, men det gjorde bara att folk hatar mig. Från och med nu ska jag försöka vara mer delaktig i mitt samhälle”, berättar pastor Priyantha, en av deltagarna i Anuradhapura.

”Under de senaste veckorna kämpade jag med många frågor, efter att jag fått veta att några ville bli av med mig och mitt kristna arbete. Seminariet kom mycket lägligt. Sanningen är den att jag kom enbart för att jag lovat arrangören.

Pastor Vasanthan i Vavuniya håller med. ”Jag har växt i min tro, och jag har njutit av sessionerna. Det är sorgligt att det bara är tre dagar. Jag önskar att det varade längre.”

Open Doors 13


Hemmafronten...

Vinnare av Evangelistfondens stipendium!

Det är med stor glädje vi kan meddela att Open Doors har tilldelats Evangelistfondens stipendium 2012. Detta är en fin utmärkelse som vi är väldigt stolta över. Priset delas årligen ut till ”en evangelist och en organisation som arbetar med fokus på klassisk evangelisk tro och mission”. Priset är instiftat av riksevangelisten Roger Larsson och har delats ut sedan 2008. Evangelistfondens arbete syftar till att bevara, förstärka och utveckla evangelistrollens funktion i svensk kristenhet. Med detta stipendium vill man uppmärksamma personer och organisationer som arbetar i den riktningen. Detta är förstås en stor uppmuntran för oss som arbetar med Open Doors Sverige. Vi har bara funnits i Sverige sedan 2008 och gläds över att vårt arbete uppmärksammats och blivit erkänt på så kort tid. 2010 blev Open Doors International , som drivit ett gediget internationellt arbete i snart 60 år, nominerat till Sacharov-priset, Europaparlamentets årliga pris för mänskliga rättigheter. Vi hoppas att uppmärksamheten kring Evangelistfondens stipendium ska ge oss ännu fler möjligheter att besöka olika församlingar och grupper i vår roll som talesman för den förföljda kyrkan. Priset delas ut under festliga former vid en cermoni i Västerås den 3 mars. 14 Open Doors


Nytt

om förföljda kristna...

Attack mot församling Cirka femton lankeser, under ledning av en buddhistisk munk, överföll några kristna när de samlades till gudstjänst den 20 november 2011 i Rukmalgama, en timmes bilfärd från staden Colombo. De bröt sig in i gudstjänstlokalen runt 18.00 och började kasta kodynga på pastorn och medlemmarna. Kyrkans inventarier förstördes under attacken. Enligt den Nationella kristna evangeliska alliansen på Sri Lanka (NCEASL), hotade den buddhistiska munken kyrkoherden och medlemmarna med död och mordbrand, om de inte upphörde att fira gudstjänst.

Två veckor före demonstrationen, blev två unga pojkar på Rehabcentret anklagade för att ha begått två rån i området och de fördes till polisen. Kyrkliga representanter hävdar att anklagelserna var falska. Senare släpptes en av pojkarna mot borgen i väntan på rättegång, medan den andre förblir inlåst. Under tiden har Sahanayata Magacentret avvecklat sin verksamhet av rädsla för att de andra patienterna ska bli falskt anklagade också. Centret hade fått flera hot före stängningen.

En anmälan lämnades in till Kottawapolisen den 20 november och de kristna ombads att återkomma nästa dag. Men när de kom var den ansvarige tjänstemannen oanträffbar och de ombads att återkomma följande dag. De återvände den 22 november, men utredningen sköts upp ytterligare en dag eftersom de anklagade inte dykt upp. Den 23 november, tredje dagen efter händelsen, kom pastorn och församlingsmedlemmarna till polisstationen. Likaså den buddhistiska munken, hans anhängare samt en advokat. Biträdande polisintendenten ledde förhöret och rådde de anklagade att inte ta till våld och skickade hem dem. Pastorn fick order om att avsluta sina gudstjänstaktiviteter. Den 20 november hölls dessutom en offentlig protestdemonstration mot Sahanayata Maga Drug Rehabilitation Center, som drivs av Smyrnakyrkan i Keppetipola, cirka 130 kilometer från huvudstaden Colombo. Flygblad delades ut där man uppmanade affärer att stänga och människor att hissa svarta flaggor. Open Doors 15


Open Doors Box 48 701 40 Örebro

Be för a e r o k d r No l i r p a 15 Den 15 april 2012 uppmanar vi till en dag av bön och fasta för våra bröder och systrar i Nordkorea. För många år sedan meddelade Nordkorea att landet år 2012 skulle vara en ”stark och välmående” nation. De ekonomiska svårigheterna de haft de senaste tjugo åren skulle vara över. Verkligheten är att Nordkorea inte nått detta mål - långt därifrån. Varje dag dör människor av svält, hundratusentals människor hålls i fängelser och arbetsläger och de kristna lever fortfarande under fruktansvärda förhållanden. Den 15 april 2012 är det 100 år sedan den store ledaren och evige presidenten Kim Il-Sung föddes (1994). Trots landets hårda verklighet är det troligt att Nordkorea kommer att fira Kim Il-Sungs födelse med dyra, tids- och resurskrävande, storslagna fester. Därför vill Open Doors genomföra en global dag av bön och fasta för Nordkorea. De kristna i Nordkorea kommer i förväg att få veta att deras bröder och systrar runt om i världen ber för dem. Det kommer att ge dom kraft och mod. Gratis material inför bönedagenkommer att finnas för beställning via 019-31 05 00 eller nedladdning via hemsidan www.open-doors.se under mars månad.

Tidning februari 2012  

Sri Lankas skolbarn måste delta i religionsundervisning. Men de är fria att välja vilken religion de vill ha undervisning i - så länge det f...

Advertisement