Page 1

April 2010

I tjänst för världens förföljda kristna

Det perfekta landet Sid 3

Bönekalender för april Sid 8-10

Ge det du kan Sid 11

Skriv en rad Sid 12

Vi måste få berätta Sid 16


Open Doors är en internationell missionsorganisation, politiskt oberoende och inte bunden till något samfund eller förening. Vi arbetar ekumeniskt med ett omfattande arbete världen över. Open Doors målsättning är: • Att stärka de kristna som lever med förföljelse och förtryck, samt leverera biblar och studiematerial till stängda länder. • Att förbereda och utrusta kristna i områden som riskerar att drabbas av förföljelse. • Att motivera kyrkan i den fria världen till att hjälpa de förföljda kristna.

Open Doors Grundare: Broder Andrew Internationell ledare: Jeff Taylor Open Doors Sverige Postadress: Box 48, 701 40 Örebro Besöksadress: Drottninggatan 11, Örebro Telefon: 019-31 05 00 Fax: 019-31 05 02 E-mail: sweden@od.org Hemsida: www.open-doors.se Bankgiro: 5951-8464 Plusgiro: 524234-2 Generalsekreterare: Peter Paulsson Informationssekreterare: Ulrica Grafe Presentatörer: Andreas Eklund, Markus Sand, Robert Södertun Ansvarig utgivare: Peter Paulsson Prenumeration: Kostnadsfri 11 nummer per år 019-31 05 00 Nästa tidning utkommer ca 1.5. 2010

”Min hjälp kommer från Herren, som har skapat himmel och jord ” Ps 121:2


”Det perfekta landet”

Nordkorea har under åtta års tid toppat Open Doors lista över de länder i världen där förföljelsen av kristna är som störst. Men man utmärker sig även på andra listor. Enligt en årlig internationell jämförelse har Nordkorea världens mest auktoritära politiska system. Det är bland annat förbjudet att ens diskutera frågan om framtida efterträdare till den ”Käre ledaren”, 68-årige Kim Il-Sung. Landet är också rankad näst sist av världens länder när det gäller pressfrihet. Flera reportrar har till och med sänts till arbetsläger för enkla stavfel i det statliga partiorganet. Det är förbjudet med mobiltelefoner, dagstidningar, internet och böcker. Det är även straffbart att lyssna till utländsk musik. Månadens nummer handlar om Nordkorea. Vi behöver be för det nordkoreanska folket som snärjts in i ett politiskt system som bokstavligen tar livet av sin egen befolkning. Folket har vaggats in i föreställnigen att de lever i det perfekta landet. Att det råder kronisk matbrist förklaras som en tillfällig svacka. Ledningen tröstar med att det är ännu värre i andra länder. Jesus greps av medlidande när han såg att folket var som får utan herde. Hur är din reaktion? Är du beredd att låta dig drabbas av situationen i Nordkorea?

Det finns satellitbilder över Nordkorea som tagits nattetid. Grannländerna Sydkorea och Kina är fulla av ljusa prickar. Nordkorea är i stort sett svart. Det är ett land i mörker. Man är dock noga med att alltid belysa det symboliska Juche-tornet i huvudstaden. Ideologin står i centrum. Folket lider. Jesaja skriver: ”Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram.” Peter Paulsson

Open Doors 3


Nordkorea

Dar tron

kostar mest 4 Open Doors


Det är det svåraste stället på jorden att vara en kristen. Upp till 70 000 kristna är inspärrade i arbetsläger, och kristna avrättas eftersom de anses vara ett hot mot säkerheten. Det råder brist på mat och det är svält. De kristna ber om vår hjälp, särskilt våra förböner. För ett ögonblick är det tyst i det mörklagda rummet. Så börjar den äldste av de fyra männen att tala. Han vet att han måste tala tyst. ”Herre, Israels folk var tvungna att stanna kvar i öknen under 40 år, men vi ... vi har lidit i mer än 50 år nu. När är det nog, Herre? När får vi åter öppna våra förfäders kyrkor?” Mannen tystnar och ljudet av snyftande män fyller det karga rummet. Här i nordkorea finns inga långfredagsgudstjänster, påskmat eller påskägg för de kristna under påsken. Faktum är att bristen på elektriskt ljus, mat och glädje lämnar stora delar av landet i mörker, hunger och sorgsenhet. Påsk i Nordkorea är som en dag bland andra. I huvudstaden Pyongyang dominerar en 23 meter hög staty av Kim Il-Sung. Människor med spända, uttryckslösa ansikten, måste buga sig framför den varje gång de passerar, innan de fortsätter sin väg genom staden med magnifika monument, välskötta parker och fallfärdiga lägenheter. Skulpturer och porträtt av Kim Il-Sung som härskade från 1948 till 1972, finns överallt – på kontor, fabriker, bostäder och gator. Nordkoreaner och turister förväntas buga sig för dessa ”avgudar”.

”Vi ser döda barn ligga på gatorna” Nordkorea kan inte föda sina medborgare. Landets jordbruksministerium har sagt att livsmedelsbristen kommer att förvärras under 2010. Det ryktas om en svält lika stor som den i mitten av 1990, då i 1 miljon nordkoreaner dog av hungersnöd. Den nuvarande situationen är redan desperat. Människor plockar gräs och blad för att överleva. Broder John, koordinator för Open Doors arbete för Nordkorea, säger: ”Föräldrar dör eller lämnar sina barn, eftersom de inte längre står ut med att se dem svälta. I Hwangaeprovinsen är det normalt att vi ser döda barn ligga på gatorna. Många föräldralösa barn strövar omkring. Om de fångas skickas de till barnhem. De flesta av dem dör där på grund av vanvård och undernäring.” Open Doors 5


Människorna söker desperat efter mat till sina familjer. Många försöker fly till Kina, men när de upptäcks där skickas de genast tillbaka. Ett öde som drabbade 11 åriga Jong Cheol. Han hade lyckats fly till Kina och blivit kristen där, men Jong och hans vänner arresterades av kinesisk polis och skickades tillbaka till Nordkorea. Efter brutal behandling av de nordkoreanska myndigheterna avrättades Jong, helt enkelt för att vara en kristen. En kvinna avrättades för att hon delat ut biblar. Hennes man, föräldrar och barn skickades till fångläger. Nordkoreanska flyktingar har berättat att det räcker att man äger en bibel för att man ska bli arresterad eller ”försvinna”. Och flera gånger i månaden förekommer offentliga avrättningar av kristna. ”Att vara kristen i Nordkorea är ensamt och farligt,” fortsätter John. ”Ibland försöker de träffas. Till exempel kan en kristen sitta på en parkbänk och en annan kristen sätter sig bredvid. Det är farligt, men de tar risken. Om ingen finns i närheten kan de dela bibelverser eller be. De nordkoreanska kristna är mycket modiga. De stöder också andra nordkoreaner med praktisk hjälp, både kristna och icke-kristna. Vi vet kristna som inte har tillräckligt med mat till sig själva, men som ändå lägger undan mat till människor som behöver det ännu mer.” Broder John uppskattar att cirka en femtedel av landets cirka 400 000 kristna placerats i politiska arbetsläger där få överlever. Mi Ja Choi överlevde och kan berätta: ”Jag var i Yodoklägret i nio år. De behandlade oss sämre än djur. Det som gjorde mig mest ledsen var att mina föräldrar och mina barn straffades, trots att det bara var jag som var kristen. Det var så smärtsamt att se mina barn behandlas som djur. Vi tvingades att arbeta hårt både dag och natt. Allt vi fick att äta var en näve rå majs. För min far blev det snart mer än han kunde uthärda. Strax efter hans död dog också min mamma av hunger och undernäring. När jag sen förlorade mina barn, krossades mitt hjärta. Jag kommer aldrig att glömma alla som svalt ihjäl, alla kroppar som staplades på varandra. Det döda låg överallt runt Yodok. Jag ber för de kristna som är kvar i nordkoreanska fångläger, eftersom jag vet att det är som att leva i helvetet.” Förföljelsen av de kristna intensifierades i augusti 2008, just vid den tid när nordkoreas ledare Kim Jong-Il sägs ha drabbats av en stroke. Analytiker tror att det handlar om en maktdemonstration för att stärka greppet inför överförandet av makten till yngste sonen. Samma anledning ligger bakom valutans chockdevalveringen i december. Då fick nordkoreanerna en vecka på sig att växla in sina gamla sedlar mot nya - med två nollor mindre i valörerna. Men ingen fick växla mer än 150 000 won i gamla sedlar, (ca 60$). Alla pengar över den gränsen blev värdelösa. ”Detta har gjort alla fattiga igen och ökat den nordkoreanska regeringens kontroll över folket”, säger Cho Myong Chol, en nordkoreansk flykting, till den sydkoreanska tidningen Chosun Ilbo. Och trots alla problem växer kyrkan. Vid påsk påminns vi om hur Guds son offrade sitt liv på korset och återuppstod. Tack vare Jesus finns det fortfarande hopp för Nordkorea och detta hopp bor i ett stort antal människor som är beredda – kanske till och med denna påskhelg – att ge sina liv för sin Herre. Liksom 11-åriga Jong Cheol står de fast vid sin frälsare – ända in i döden. Nordkorea är den svåraste platsen på jorden att vara kristen. Det land där tron på Kristus kostar mest. Det är vårt ansvar att be för och stötta dessa dyrbara kristna syskon. För att garantera säkerheten för de inblandade, har namnen i denna artikel ändrats av säkerhetsskäl.

6 Open Doors


Fakta om Nordkorea Ledare: Befolkning: Huvudreligion: Styrelsesätt:

Kim Jong-il 23,9 miljoner (1,7% kristna) Ateism / Juche Kommunistisk folkrepublik

 Kimilsungism används som beteckning på det politiska systemet i Nordkorea.  Juche är den officiella statsideologin i Nordkorea. Den tar avstamp ur stalinism och marxism-leninism men anses till skillnad från dessa vara ”odödlig”.  Juche säger att människan är herre över allt och ett av de politiska huvudmålen är att bibehålla oberoendet .  Juche vill stärka den koreanska nationskänslan. Folket uppfostras till att tro att de lever i paradiset, att mänsk ligheten har sitt ursprung på den koreanska halvön och att koreanen är urmänniskan. De är stolta över att landet består av 99,8% koreaner och längtar efter att återföre- nas med sydkoreanerna och driva bort alla utländska styrkor från halvön.  Statens och partiets intressen överordnas allt annat. För säkerhets skull är alla radioapparater låsta på den så kallade Juche-frekvensen. 

Kim Il-Sung, är upphovsman till Juche-ideologin och nordkoreas tideräkning. Kim Il-Sungs födelsedag den 15 april kallas för Solens dag och tideräkningen började det år han föddes, så där är det just nu Juche 99 (år 2010).

 Dyrkan av Kim Il-Sung och ”Den fantastiska revoluti- onära familjen” har starka kultinslag. I landet finns bland annat över 500 statyer av Kim Il Sung, varav den största är i brons och 23 meter hög. Kim Il-Sung dog 1994 men är fortfarande landets ”Evige president”.  Juche-tornet är den högsta tillåtna byggnaden i huvud- staden Pyongyang. Den 25 550 stenblocken motsvarar Kim Il-Sungs antal livsdagar vid hans 70-årsdag.  Kim Jong-Il kallas för ”Den käre ledaren” och har följande positioner i landet:  Suverän ledare med tolkningsföreträde av Juche-läran.  Generalsekreterare för Koreas arbetarparti  Ordförande i nationella försvarskommissionen  Överbefälhavare i den koreanska folkarmen

Open Doors 7


Bönekalender

Be varje dag... De förföljda kristna i Nordkorea känner bönens kraft. Deras land är i total kris. Befolkningen svälter och är under hård press från regeringen.

2 april Be för dem som fängslas och torteras i nordkoreas åtta fångläger. Och be att myndigheterna börjar känna medlidande och stoppar tortyren, misshandeln, tvångsaborterna och all annan grym behandling. Klag 3:55-57. 3 april Be för de kvinnliga fångarnas beskydd och för helande för dem som redan misshandlats av vakter eller andra interner. Jes 41:10.

Nordkoreanska kristna får utstå den värsta förföljelsen av kristna i världen. Om deras tro upptäcks, skickas de till fångläger eller avrättas. Men trots detta vet de att bön kan förflytta berg. De ber till Gud om styrka. De ber oss att be - inte för deras säkerhet, utan för att deras tjänst bland de behövande och lidande ska blomstra och växa. ”Vi hoppas att många ber för de nordkoreanska kristna. De är djupt beroende av detta andliga stöd. Oavsett var i världen du bor, så kan du på ett ögonblick stå bredvid en nordkoreansk kristen broder eller syster och uppmuntra och stärka dem.” Broder John, Open Doors medarbetare

Färgkoder för bönekalendern: Allvarlig förföljelse

Svåra begränsningar

Förtryck

Allvarliga problem

Allvarliga begränsningar

Religionsfrihet

Sverige 1 april Be för Open Doors arbete. Så många kristna är i stort behov av hjälp och stöd. Be att hjälpen når fram, och att så många som möjligt kan få del av den. Ps 60:7. 8 Open Doors

Nordkorea

4 april Be att UNHCR får tillträde till gränsområdet och att de fängslade i Kina kommer att frigivas utan att skickas tillbaka till Nordkorea. Ps 118:5. 5 april Be att den nordkoreanska regimens grepp om människorna ska upphöra, och att religiös frihet ska införas för alla nordkoreaner. 2 Sam 22:20. 6 april Be om beskydd för de som tar in kristet material i landet och distribuerar det. 1 Pet 3:14. 7 april Tacka Gud för de nordkoreaner som arbetar för evangeliet, och för de trogna kristna som framhärdar i tron. Be om öppningar för dem att sprida evangeliet till många nordkoreaner. Luk 22:32. 8 april Be om tröst och frid i hjärtat hos alla de människor som lider svårt av svält. Be särskilt för de små barnen som övergivits och desperat söker mat och värme. Ps 94:19.

Uzbekistan 9 april Be för David Shestakov som nu får uppleva sin fjärde födelsedag i fängelse. Be för mod, hälsa och styrka för honom, hans fru Marina och deras tre döttrar. Ps 94:18.


10 april Icke-kristna män hindrar deras fruar att gå på söndagsgudstjänster. Be att dessa kvinnor ska fortsätta växa i Kristus – trots situationen. 2 Pet 1:8. 11 april Troende bland de buthanes-språkiga är hemligt kristna. De är föremål för större press att ge upp sin kristna tro och återgå till sin tidigare religion. Låt oss be för att de ska uthärda. 1 Joh 2:28.

Kina 12 april Alphakurser har identifierats som en lämplig kurs för att nå studenter. Vårt Kina-team har börjat utbilda ledare att använda Alpha som en del av det evangeliska programmet. Be att det blir ett effektivt verktyg i händerna på kinesiska ungdomsledare som har en stor passion för att sprida evangeliet. 1 Thess 2:4. 13 april World Expo 2010 kommer att hållas i Shanghai från 1 maj–31 oktober. Be att våra planerade leveranser av studiebiblar, undervisningsmaterial, ungdomsmaterial och annan kristen litteratur inte hindras under denna tid. År 2008 var säkerheten skärpt under tiden före och under OS i Peking, vilket var förödande för vår distributionskedja. 2 Sam 22:37.

Egypten 14 april Be för dem som står inför hårda tider i byarna i Egypten. Fysiska och emotionella trakasserier blir allt vanligare. Familjen till den man som påstås ha förfört en muslimsk flicka, attackerades. Pappan sköts till döds och resten av familjen är gömd. Be att Gud skyddar dem. 1 Mos 28:15.

15 april Be att de kristna inte skall diskrimineras på grund av sin tro. (i arbete, utbildning och även i deras vardag). Jes 33:2. 16 april Be att rätt män nås och svarar på kallelsen till ett heltidsledarskap i kyrkan. 2 Thess 1:11. 17 april Be om en väckelse i kyrkorna där män och kvinnor från olika bakgrunder lär känna Gud. Be också att kyrkan inser vilken makt enheten i Kristus har i att förändra världen. Fil 2:2.

Bönekalender

Buthan

Turkiet 18 april Det är tre år sedan som Necati Aydin, Ugur Yüksel och Tilmann Geske mördades i Malatya. Rättegången mot de mordmisstänkta har inte avslutats ännu, men ansträngningar görs för att döma dem som stod bakom morden. Be särskilt för deras familjer och vänner, att de ska uppleva Guds tröst och styrka i rådande situation. 2 Kor 1:4. 19 april Be för en rättvis dom i rättegången och att sanningen om de ansvariga till mordet ska avslöjas. Malatyafallet har fått stor uppmärksamhet i turkiska medierna under de senaste månaderna, då man misstänker att militär och tjänstemän varit involverade i planeringen. Syr 4:28.

Norra Sudan 20 april I norra Sudan lever många kristna med muslimsk bakgrund under enorm press på grund av sin tro. Be om Guds ledning och skydd för dessa familjer i norra Sudan. Be också att deras förföljare ska lära känna Kristus. Ps 31:16.

Sri Lanka 21 april Tacka Gud för att våra Standing Strong Open Doors 9


Bönekalender

Be varje dag... Through the Storm-seminarier varit en enorm välsignelse för pastorer, församlingsledare, studenter och arbetare. Fortsätt be att seminarierna detta år kommer att fortsätta förbereda kyrkan för förföljelsen. Matt 5:11.

Dessa hade beslutat att avslöja sin omvändelse och gick till en protestantisk kyrka strax innan gripandet. Be om styrka och uthållighet för dem båda och att de kommer att känna Guds närvaro. Jes 41:10.

22 april Pastor Sarath Silva, en före detta SSTSdeltagare, intygar att seminariet hjälpt honom att växa i sitt andliga liv. Be att han kan fullfölja detta åtagande. 1 Pet 2:2.

28 april Medlemmar av den etiopiska ortodoxa kyrkan (EOC) attackerade evangelisten Yirgu den 1 januari i Asgori. Yirgu evangeliserade bland en grupp människor när han slogs till marken av en sten. Angriparna fortsatte att kasta sten på honom och han förlorade medvetandet. Han fördes till sjukhuset i Addis Abeba för specialistvård. Trots misshandeln är Yirgu fast besluten att återvända till Asgori och fortsätta det missionsarbete han påbörjat. Be för Yirgu fullständiga återhämtning både fysiskt och andligt och att den Helige Ande öppnar människornas hjärtan i detta område. Ps 147:3.

23 april I år fortsätter vi att distribuera teologiska böcker till behövande pastorer och medarbetare i kyrkorna. Be att detta material kommer att hjälpa dem i det arbete Gud har kallat dem att utföra. Luk 10:2.

Syrien 24 april Be för fortsatt stabilitet i landet och tacka Gud för kyrkans djupa rötter i detta land. Be att den nuvarande regimen kommer att fortsätta erbjuda en god miljö för alla minoriteter. Jer 17:8. 25 april Be att kyrkans ledarskap kommer att fortsätta vara vaket, alert, djärvt och redo att vidta åtgärder i kärlek till kyrkan och för folket i Syrien. Vish 3:9.

Israel 26 april En grupp av kvinnliga lärjungar träffas för bön och bibelstudium i en stad på Västbanken. Be för deras säkerhet och personlig utveckling i sin tro. Be för Open Doors team som regelbundet reser för att besöka gruppen. Joh 13:35.

Etiopien 27 april Två kristna med muslimsk bakgrund i staden Afar har fängslats för sin tro på Kristus. 10 Open Doors

Bangladesh 29 april Open Doors sponsrade Abu Salams pastorsutbildning och han är nu baserad i Mymensingh. Be Gud att välsigna hans händers verk, och motivera honom att i kärlek hjälpa sitt folk. Mik 6:8.

Indonesien 30 april Vi har fått rapporter om kyrkor i östra Java och Jakarta som pressats att upphöra med sin verksamhet, trots att de uppfyllt alla statliga krav. Be att Gud vägleder pastorerna att stå emot trycket, och stärker de troende att stå fasta i tron i stället för att känna rädsla. Matt 10:31.


Ge det du kan... Hjälp människorna i Nordkorea! Förföljelsen är på uppgång 2010! Fler och fler kristna möter motstånd, fängelse och till och med döden för sin tro. De behöver stöd från sin kristna familj runt om i världen för att orka. Stöd från dig och mig.

«Jag är själv troende. På grund av situationen i vårt land, kan jag inte dela min tro med andra, så jag håller den för mig själv. Men Gud visade mig vägen till ert hus och gav mig detta tillfälle att få träffa en troende. Jag är så innerligt tacksam för det.« En underjordisk troende i Nordkorea Idag finns miljontals människor som denna kvinna. Människor som får kämpa för sin tro i hemlighet och i ensamhet. För dem kan en bibel eller stödet från ett SSTS-seminarium förändra allt. Och detta kan du bidra till med så lite som 50 kronor. Du kan hjälpa Open Doors att förmedla denna livsomvandlande lösning. Ditt beslut att stödja Open Doors kan förändra deras liv. Att distribuera biblar i Nordkorea är mycket farligt. Men med dina böner och ditt stöd kan vi klara det. Tack för din hjälp till arbetet där tron verkligen kostar mest!  50 kr ger en kristen i nordkorea en bibel  450 kr ger en förföljd möjlighet att delta i ett SSTS- semianrium.  3500 kr ger en familj ett nödhjälpspaket (mat, kläder, övrig utrustning samt pengar för tre månader)

Sätt in din gåva på bankgiro 5951-8464 eller plusgiro 524234-2 Glöm inte att uppge namn och adress. Om ett önskat bidragsprojekt blivit fyllt, används insamlade medel där behovet är störst.

Open Doors 11


Skriv en rad... Jose och Emilses

familj

Colombia

Den 24 april 2009 klev två män in i Jose Rodriguez och hans hustru Emilse Maria del Carmens hem och öppnade eld. Emilse träffades av åtta skott och Jose av sex. Ingen av

mb Heidy, A

dem överlevde.

er, Juan

Jose och Emilse var pastorer i den lokala pingstförsamlingen (Assemblies of God) i Arauca. De hade inte fått några tidigare hot. Parets tre barn, Heidy (9), hennes syster Ambar Gricet (2) och deras bror Juan Jose (2 månader), tas nu om hand av sina farföräldrar. Heidy var ute när de beväpnade männen kom, men hon såg sina sårade föräldrar när de fördes till sjukhus. Även om hon försöker dölja sin sorg, lider hon av smärtsamma minnen. ”Mina föräldrar är nu i himlen”, säger Heidy. Joses far Jaime, bevittnade mordet på sin son och svägerska. Han kan inte förklara varför hans son skulle ha fiender. Jaime och hans hustru Maria är välkända i samhället för deras hängivenhet till Kristus. Du kan skänka tröst och hopp till Jaime, Maria, Heidy, Ambar och Juan genom att skriva ett brev. Berätta gärna att du ber för dem!

Vägledning för brevskrivning • • • • • •

skriv helst på engelska. Skriv enkelt, tydligt, och trande hälsning, un pm Skriv en kort och up och gärna en bibelvers. er. t om islam eller muslim Skriv aldrig nåt negativ Skicka inte pengar. vilket land du bor i, men Skriv gärna ditt namn, och skriv inte adressen. ors vid namn Nämn aldrig Open Do

12 Open Doors

Jose och Emilses familj c/o Open Doors Box 48 701 40 Örebro


Hemmafronten... Protestera mot Kina som skickar tillbaka nordkoreanska flyktingar! Miljoner människor i Nordkorea svälter, lever i fattigdom och förföljs. Många flyr över Tumenfloden där det är grunt eller när den frusit till is för att nå Kina. Men det betyder inte att de nått friheten. Kina har ett avtal med Nordkorea att med tvång skicka hem alla flyktingar. Att lämna Nordkorea anses som landsförräderi, så de skickas tillbaka till tortyr, fångläger och död. Kinas regering vägrar att ge skydd åt nordkoreaner eller låta dem passera till ett annat land.

I stället satsar man hårt på att fånga flyktingar, trots att man vet vilka fruktansvärda övergrepp som väntar dem när de återvänder. Kinesiska medborgare som hjälper flyktingar trakasseras eller fängslas av kinesiska tjänstemän. Kina har undertecknat 1951 års FN-konvention om flyktingars rätt. Konventionen kräver att Kina beviljar FN: s flyktingkommissariat (UNHCR) tillträde till gränsområdet där de flesta flyktingar är gömda, men Kinas regering vägrar och kallar flyktingarna för «ekonomiska migranter».

holm dör g tock assa in niS Amb Mingm assade b n Che iska am cade t s st de n Kine ägen 8 olm he la nd viole t v h o r k c e id L to ov ce da 25 S ntry of force they fa es u e o g 115 c e u r ef your policy whe an r nts in tinuing th Korea Kore r n pme rth velo p its co k to No r No e o 1951 f d sto es bac ive lum r the e posit Asy nde nt to cy, any ernme an refug es u n e m e g ll v n u f o bee Exce ekKore th. n re ur g orea m se , have urge yo e North ven dea Your t e rth K tocol. d here asylu ise t o you to despera etimes ean find foo ny o No 967 Pro r t n o g s K o n t 1 rth lely to hat ma ees I rec appeal sending and som gatio nd the t o g No g ; t I obli risin China s means as refu but riations onmen f its ugees a o o g t e o t t is ca tion ot . This men f Ref repa re, impr ngly reans g h Korea protec vern tatus o o r o u t g w o r S to ur by orth Ko to Nort titled t the d yo ities min lating to sibil Even if N ir return eople en orth e se re pon . ich N he UN Plea ention r s res igrants t on the ce’ or p return. it h wh allow t order id v g la n y m o n u p e e v o o r b h a im u r m C s th that yo Korea not illegal prison gees su hould t s oces t th fu im ould as al pr reques ina-Nor a sh fugees ay face ome ’re ey face g in le h r c e C th nt a y rthe e Ch ey m nd r ts be tion leme ina. I fu ss to th ed b ers a there th migran ersecu imp etain p ce Ch or d nt to atus in diate ac once Korean e risk of e d e m s t n h s e s over sylum R) imm Nort se of th hara to a u ger a’s g C like uld beca Chin ugee or es (UNH o lon ask f I wo s and to re n e e t y a r g ll u s u u b . e f in f e ge r Re kers ees, uge obta pect refu efug d to ref I res ns can sioner fo lum see the an r r y a sist Kore ith rega h Kore Commis rview as o as h h t r w o Nort w e s of N ncially High n to int izen ns to a flux e cit atio le in hina fin ent. regio ines blig ib o h s r C s C u m o at ettle port tap k th ials. to yo bou to sup gee res o as ring I als se offic rn a n dhe fu e once bligatio rean re by a c ip ’s Chin h Ko ’s o hina ders te C UNHCR r North d lea recia he s fo ill an I app you to t ountrie odw o g c r ’s refe up UN hina n ld C ope wor the w o h . e s ugees leas f erely

Skriv ett brev till Kinas ambassadör och be honom uppmana Kinas regering att ändra sin politik! OBS! Nämn inte Open Doors! Ambassadör Chen Mingming Kinesiska ambassaden i Stockholm Lidovägen 8 115 25 Stockholm Brevmall finns att ladda ner från vår hemsida: www.open-doors.se

Open Doors 13


Nytt

om förföljda kristna...

Intervju med broder John, Open Doors koordinator för Nordkorea Vilka är dina erfarenheter av Nordkorea? Jag handleder Open Doors arbete i Nordkorea och har träffat många kristna. Vilka är omständigheterna i Nordkorea? Hela landet är en stor fasad, ett skådespel. Speciellt för västerlänningar, som lätt blir vilseledda. Men en del har genomskådat det och från dem har jag fått höra att människor spionerat på dem. Att ”kunder” hämtats från gatan när de besökt en butik. Och att man på söndagar kan se människor i båtar på floden, men att båtarna är bundna till stranden och folket inte har något att ro med. Men Norkoreanerna tror på ledningen av landet. De är som gudar och dyrkas överallt. Har du en särskild emotionell koppling till detta land och dess invånare? Ja, Nordkorea ligger mig varmt om hjärtat. Ingenstans i världen förföljs kristna med sådant hat och våld. Ingenstans är människor så vilseledda av ”fadern” som i Nordkorea. Jag ber desperat att de ska få veta att det inte är ”fadern Kim Il-Sung” som tar hand om dem, utan att det är Jesus Kristus. De nordkoreanska kristna ser livlösheten och

14 Open Doors

förtvivlan i andra nordkoreaners ögon - att de är ”tomma” människor. De är inte kapabla att tänka själva. Även de kristna har svårigheter med det. Men det finns en stor skillnad mellan kristna och icke-kristna i detta land. De kristna lita på Gud och gör sitt yttersta för att hjälpa varandra. Många kristna som inte har tillräckligt att äta delar ändå med sig till andra. Vi vet att vissa människor har radio eller mobiltelefon trots förbudet mot dessa. Tror du att majoriteten vet vad som händer i resten av världen? Nej, de flesta vet inte mycket om världen utanför. Open Doors skickar tusentals radioapparater varje år till Nordkorea. Människor med radioapparater och mobiltelefoner vet naturligtvis alltmer och nu försöker den nordkoreanska regeringen göra allt de kan för att blockera signalen. I vissa fall avrättas människor för innehav av illegala apparater. Under den stora hungersnöden på 1990-talet korsade ett stort antal flyktingar gränsen. Händer det fortfarande? Relativt få nordkoreaner försöker ta sig över grän-


sen. De ”starkaste” har överlevt svälten och vet hur man ska hålla sig vid liv – genom att samla mat i bergen, genom att stjäla eller handla illegalt. Förutom detta, är det svårare än någonsin att passera någon av gränsfloderna levande. Gränsen bevakas av de bästa nordkoreanska soldaterna. På den kinesiska sidan finns staket och kameror. Utöver detta har den nordkoreanska armén gillrat fällor – gropar med bambuspetsar. Att fly är praktiskt taget omöjligt om du inte har betalat soldaterna på den nordkoreanska sidan. De flesta flyktingar lämnar sitt land på grund av fattigdom och hunger. Andra lämnar det eftersom de fängslats tidigare. Finns det också kristna som flyr på grund av religiös förföljelse? Detta händer sällan, men det händer. De flesta kristna vill stanna i sitt land. En dag kommer Nordkorea att öppnas och de vill uppleva detta ögonblick, eftersom de då äntligen få sin dröm uppfylld: att åter öppna deras förfäders kyrkor. Förutom detta ser de flesta kristna inte sitt land som ett helvete, utan som sitt ansvarsområde. Hur kan de lämna den plats där Gud satt dem i arbete? Hur ser den nordkoreanska kyrkan ut? Kyrkor i Nordkorea består inte av församlingar som träffas på söndagar. De flesta ”gudstjänsterna” består av ett hemligt möte mellan två personer. Hur är livet för ett barn i Nordkorea? Mycket små barn skickas upp i bergen med sina föräldrar

för att leta efter mat eller samla ved. När de blir äldre, börjar de flacka omkring i landet, eftersom deras föräldrar ofta dött. Nordkorea har många föräldralösa barn. De har ingen som tar hand om dem och placeras i barnhem om polisen får tag på dem. Nordkorea har några ”offentliga” barnhem, för att få pengar från utländska organisationer, men pengarna används inte till de föräldralösa, utan de dör snabbt på grund av brist på mat och vård. Hjälper Open Doors barn som har flytt? Vi hjälper de som tar sig ut. Det är så svårt att passera gränsen att endast ett fåtal barn gör det. Vad ber en nordkoreansk kristen om? Att regimen ska försvinna? Nej, nej. Absolut inte. Du kan inte höra en nordkoreansk be för död eller sänkning av Kim Jong Il. En nordkoreansk kristen ber att kyrkorna i det land som stängdes på 1950talet ska öppnas igen och att de får tro i full frihet. Du möter så många tragiska historier och det är uppenbart att du inte kan hjälpa alla. Hur orkar man då hålla på med det arbete som ni gör? Jag tvingar mig själv att hålla distans och koncentrera mig på det arbete som måste göras. Jag blir ofta upprörd, men jag skakar bort det. Jag måste fokusera på mitt ansvar och mina uppgifter. Gud har kallat mig att hjälpa de kristna. Det här är min tjänst och allt annat måste ge vika för detta.

Open Doors 15


Open Doors Box 48 701 40 Örebro

Vi måste få berätta!! Open Doors prioritet just nu är att få komma ut i Sverige och berätta om det fruktansvärda pris våra kristna syskon ute i världen får betala för sin tro. Och hur vi kan hjälpa dom. Här kan du direkt gör en insats: Bjud in oss till din församling! Kanske finns det många hos dig som ännu inte vet vad som pågår, hur stor förföljelsen är, och vad man kan göra för att hjälpa till. Vi berättar gärna! Ju fler som engagerar sig i kampen för de förföljda, desto större blir hjälpen. Gör en insats: ring nu! Göteborgsområdet, Andreas Eklund, 073-722 46 01, andrease@od.org Malmöområdet, Robert Södertun, 0701-83 55 50, roberts@od.org Stockholmsområdet, Markus Sand, 0739-77 06 50, markuss@od.org Övriga landet, Peter Paulsson & Ulrica Grafe, 019-30 05 00, sweden@od.org

Tidning april 2010  

Open Doors Sverige - Månadstidning