Page 1

Be

Syrien 24 januari Som i många andra länder lämnar ungdomar i Syrien kyrkan. Be om förnyelse av kyrkan inifrån och ut. Ords 4:23. 25 januari Be att pastorer, präster och andra med ledande roller återspeglar Guds kärlek och predikar Jesu ord. Be att den Helige Ande verkar i dessa människors liv och inspirerar nya kristna ledare. Jes 61:1. 26 januari Den syriska kyrkan är aktiv i januari med att distribuera biblar och annan kristen litteratur. Be att många människor lär känna Gud på ett mycket personligt och speciellt sätt. Jer 31:34.

Etiopien 27 januari En av de första konvertiterrna med muslimsk bakgrund i södra Etiopien växer i sin tro. Han berättade att han och hans familj överlevt ett antal attacker på dem, och att de fortsätter lita på Gud. Be för Osman som trots hot fortsätter evangelisera bland människor. Ps 33:22. 28 januari I ett försök att stoppa en protestantisk kyrka från att evangelisera, har falska anklagelser väckts mot två kristna i församlingen och de har dömts till höga böter. Falska anklagelser mot kristna är mycket vanligt. Be för alla dem som drabbas. 2 Mos 23:7. 29 januari Det västra Etiopien domineras av den ortodoxa kyrkan samt protestantiska kyrkor. Muslimska bosättare har på regeringens order förflyttats från det fattiga, muslimskt dominerade öster till det bördiga väster där de gjort sin närvaro känd genom attacker mot kristna. Be för de kristna som ständigt står inför hot från islam. Be att Gud ska ge dem uthållighet när de vill dela Kristus med de onådda. Heb 10:35-36.

Kenya 30 januari Förföljelse av kristna sker oftast på den nordöstra gränsen där Somalias upprorsmän, al-Shabaab verkar kunna passera mellan de två länderna som de vill. Dessa rörelser orsakar mycket oro för de troende i städerna längs gränsen. Be om styrka, vishet och mod för de kristna som bor och arbetar i denna region. Ps 10:17-18. 31 januari Vi ordnade nyligen ett kristet seminarium i den nordöstra regionen av Kenya. Be att alla de kristna som deltog ska komma att inse vikten av enighet. Fil 2:2.

varje dag...

Färgkoder för bönekalendern: Allvarlig förföljelse

Allvarliga begränsningar

Allvarliga problem

Allvarligt förtryck

Svåra begränsningar

Religionsfrihet

Sverige 1 januari Be för år 2011. Be att svensk kristenhet ska förstå att vi alla är delar i kristi kropp. Och att vi behöver de förföljda lika mycket som de behöver oss. 1 Joh 3:17.

Saudiarabien 2 januari Tacka Herren för distributionen av biblar och kristen litteratur på den arabiska halvön. Be om beskydd av dem som deltar i detta uppdrag. Be att alla biblar och böcker ska föra många till Jesus. Matt 4:4. 3 januari En man berättade att han fått en bibel på en resa. Han vill höra mer om bibelns berättelser och vill träffa utländska troende igen. Be att Guds ande ska uppmuntra honom att läsa Guds ord. Luk 8:21.

Maldiverna 4 januari Biblar får inte säljas i bokhandeln. Det är mycket svårt att hitta sätt och medel att göra Guds ord tillgängligt för de som längtar. Be att Gud ska finna vägar och människor som kan föra Hans ord i händerna på de troende. Joh 8:31.

Mauretanien 5 januari Att ge någon en bibel är mycket riskabelt. Om en kristen upptäcks, är det troligt att den personen drabbas av allvarliga följder. Kom ihåg dessa kristna i dina böner, att de får mod, omdöme och säkerhet. De vill så gärna se sitt land välsignat av Gud. Ps 119:105.

Laos 6 januari Brist på lärjungaskap bland nya kristna fortsätter att bromsa tillväxten av de laotiska kyrkan. Be för utbildningsmöjligheter för de kristna. Be att fler ledare utbildas 2011. Apg 22:14.


7 januari Kyrkans arbete bland kvinnor, ungdomar och barn växer. Pastorer och ledare börjar inse hur viktigt det arbetet är. Be att Herren välsignar detta arbete och inspirerar till fortsatt växande. Ef 4:15.

Kina 8 januari För att hjälpa barnen i Kina att läsa bibeln, utvecklar vi just nu ett material för denna åldersgrupp. Be för arbetet och för författaren. Matt 18:3.

16 januari Många kristna invandrare i landet står inför mycket svåra tider. Be om Guds beskydd och säkerhet för dessa - huvudsakligen afrikanska - människor. Fil 4:7. 17 januari Be för andlig uppmuntran och förnyelse av ledarskapet i landet. Be att landet ska öppnas upp för den kristna tron och att libyer kommer att finna sanningen om Jesus. Kol 3:16.

Indien

9 januari Hebei är centrum för katolicismen i Kina. En biskop, en kyrkoherde och sju andra präster från den inofficiella kyrkan i stiftet, har hållits fängslade i flera år. Be att regeringen ska lätta på förföljelsen mot oregistrerade katolska kyrkor. Be också att både katoliker och protestanter ska få tillgång till biblar och bibelutbildning. Rom 8:35.

18 januari Två år efter det ohyggliga våldet mot de kristna i Orissa, lever 613 kristna familjer fortfarande utanför byarna. De får inte komma in i byarna om de inte accepterar hinduismen som sin religion. De kristna lever i skräck för nya attacker. En klyfta mellan befolkningsgrupperna är tydlig, så be för fred och försoning mellan dem. 1 Thess 5:13.

10 januari Be för Anna och Tanya, två uiguriska kvinnor i Xinjiang-provinsen. De är båda mycket aktiva i religiös verksamhet bland uigurerna. De tar stora risker, så be för deras beskydd. 2 Thess 3:3.

19 januari Barnen är de mest drabbade i tider av förföljelse. Nyligen har ett söndagsskolematerial utvecklats på hindi. Omkring 160 söndagsskolelärare kommer att samlas vid ett seminarium, där de utbildas och får med sig tusentals kopior av detta material till sina respektive kyrkor. Be att dessa lärares insatser blir till välsignelse för många barn. Matt 18:3.

11 januari Be för Peter som missionerar i samma region. Tidigare har han blivit misshandlad och torterad för att han skulle förneka Kristus. Nu är han mentor bland nya troende i detta instabila område i Kina. Av säkerhetsskäl kan han inte bo hemma och han träffar bara sin familj en gång var tredje månad. Rom 12:12. 12 januari Fortsätt att be för Alimjan som sitter i fängelse i Urumqi. Han har överförts till en ny avdelning där han behandlas illa. Hans fall har lämnats vidare till en högre domstol, men det är inte känt när det kommer att behandlas. Kol 4:3.

Komorerna 13 januari Vår organisation har nyligen genomfört ett Stå Starka Genom Stormen-seminarium på Komorerna. Be att vår utbildning bär mycket frukt och att Herren hjälper lokala kyrkoledare att förstå vikten av att arbeta tillsammans för att nå de förlorade för Kristus. Matt 13:23. 14 januari Be om enighet bland de kristna på alla tre öarna. Be att Herren ger dem ökade möjligheter och en vilja att möta varandra. Fil 2:2.

Libyen 15 januari Många libyska kristna är mycket rädda. Be att de ska kunna hantera denna rädsla och att Herren ska beskydda dem. Luk 12:32.

Zanzibar 20 januari Be för Pastorernas Forum på både Zanzibar och Pemba. Deltagarna behöver särskild nåd för att förstå vikten av att arbeta tillsammans och uppmuntra varandra. 2 Kor 13:13 13. 21 januari Be om mod och styrka för de små kyrkorna och deras ledare på Pemba. De kämpar mot missmod, så be om kraft att fortsätta nå ut till de förlorade trots svåra förhållanden. Ef 3:7.

Sri Lanka 22 januari I maj förra året, överfölls en grupp kristna av cirka 500 invånare i en by i Kegalledistriktet, efter att de distribuerat flygblad med inbjudan till en visning av en kristen film. De tvingades gå en sträcka på 3 kilometer, medan lokalbefolkningen skrek och hotade dem. Be för dessa kristna som fortfarande lider av trauma från denna händelse. 2 Kor 1:4. 23 januari Det blir allt svårare för många kyrkor i Sri Lanka att få tillstånd från lokala myndigheter för att bygga gudstjänstlokaler. Be att Gud ska ingripa, så att församlingarna ändå kan känna gemenskap och finna andra sätt att mötas. Ps 52:10.

Bönekalender januari 2011  
Bönekalender januari 2011  

Bönekalender januari 2011

Advertisement