Page 1

Open Doors

Nr. 7 • Juli 2014

I tjänst för världens förföljda kristna

”LÄRDA I KORANEN LÄNGTAR EFTER GUD” Broder Andrew besöker ortodoxa muslimer i Pakistan sida 4-6 En nutida Paulus i Iran sida 7

Muslimer märker Guds kärlek under Ramadan sida 8-9

Värt att veta om Ramadan sida 10

Fokus på Brunei sida 12-13


FÖRETAGSVÄNNER Gunnels massage BMV Studio Frölagret i Härnösand AB

Open Doors är en internationell missionsorganisation, politiskt oberoende och inte bunden till något samfund eller förening. Vi arbetar ekumeniskt med ett omfattande arbete världen över. Open Doors målsättning är:

Open Doors Sverige Post- & besöksadress: Drottninggatan 11 702 10 Örebro

• Att stärka och uppmuntra den förföljda kyrkan.

Telefon: 019-31 05 00 E-post: sweden@od.org

• Att förbereda och utrusta den hotade kyrkan. • Att upplysa och motivera den fria kyrkan. Plusgiro: 90 03 05-4 Bankgiro: 900-3054 ISSN 2000-5962

2

Prenumeration: kostnadsfri, 12 nr / år Nästa tidning utkommer ca 1.8.2014

Open Doors • Nr. 7 • Juli 2014

Ansvarig utgivare: Peter Paulsson Administratör: Anna-Lena Hjelte Webmaster/mötessamordnare: Andreas Eklund; Resor: Monika H. Presentatörer: vi har 12 personer utspridda över Sverige som representerar Open Doors och håller informationsmöten.

Medlemsavgifter: Upp till 26 år, studerande, pensionärer och arbetssökande: 100 kr/år Personer över 26 år: 200 kr/år Familj/hushåll: 300 kr/år

www.open-doors.se opendoorsse.wordpress.com/ twitter.com/OpenDoorsSE facebook.com/OpenDoorsSE youtube.com/opendoorssverige


ledare

En kyrka utan fiender Islam. Vilka associationer ger det ordet till dig? Minareter och bönemattor? Muslimer i Mellanöstern eller kanske här hemma? Kanske har du muslimska vänner? Eller kanske du förbinder ordet ”Islam” med något okänt och främmande? Kanske t.o.m. rädsla? Du kanske har läst eller sett nyheter från muslimska länder eller genom Open Doors fått höra om verkligheten som möter stora delar av kristenheten i muslimska länder. Faktum är att nio av de tio första länderna på Open Doors World Watch List är länder som domineras av islam. För broder Andrew, Open Doors grundare, har ordet islam en särskild innebörd. För honom står ordet islam för ’I Sincerely Love All Muslims’ (på svenska: Jag älskar alla muslimer innerligt). Detta trots att han som få andra känner till den verklighet som de kristna lever under i den muslimska världen. Men trots det älskar han ändå muslimerna. Inte islam. Men de människor som bekänner sig till islam. ”Jesus älskar mig även om han känner till alla de förförliga saker som jag har gjort. Om du inser hur stor Jesu kärlek är till dig... då kan du också älska muslimer.” För mig är broder Andrews ord en viktig påminnelse. Det är lätt att vi riktar vår rädsla, smärta och vrede mot personer istället för ideologin eller de andemakterna som ligger bakom. Det kan även vara svårt att skilja mellan fientligt sinnade och vänligt sinnade

muslimer, moderata och radikala, fredliga och militanta. Den komplexa situationen förenklas och nyanserna går lätt förlorade. Det leder till att hela folkgrupper snabbt dras över en kam när verkligheten ska speglas genom korta nyhetsartiklar och nyhetsinslag. Mitt i detta är det lätt att glömma att kyrkans verkliga motståndare – däribland de muslimska extremisterna – är älskade av Kristus. Jesus själv bad oss att älska våra fiender och be för dem som förföljer. Det är som broder Andrew säger: ”När vi älskar våra fiender så är de inte längre våra fiender.” Det är helt klart lättare sagt än gjort. Men våra förföljda trossyskon visar oss att det är fullt möjligt. Gud ger kraft till det. I denna tidning kan du läsa om border Andrews resa till Pakistan, där han möter radikala koranlärare och genom ord och handling får möjlighet till att regelbundet träffa dem och visa dem Jesus genom ord och handling. Du kan också läsa om kristna i Bangladesh och Egypten som möter förtryck med uppriktig kärlek. Vår förhoppning är att du vill stå tillsammans med dem i detta. Bönekalender är en hjälp till att på ett särskilt sätt vara med och be för våra förföljda trossyskon. Använd detta hjälpmedel och be för våra trossyskon i den muslimska världen och för dem som förföljer dem.

Peter Paulsson | Generalsekreterare för Open Doors Sverige

www.open-doors.se

3


INTERVJU

Broder Andrew besöker ortodoxa muslimer i Pakistan

”TILL OCH MED LÄRDA I KORANEN LÄNGTAR EFTER GUD” För inte så länge sedan besökte Open Doors grundare, broder Andrew, ortodoxa muslimska ledare i Pakistan. Det ledde till samtal om att älska dem som förföljer, om att vara en radikal kristen och om att vittna på de mörkaste platserna på jorden. ”Jesus älskar syndare, därför gör även jag det.” Klockan är halv fem på morgonen. Morgonbönen basuneras ut på högsta volym från minareter i Pakistans huvudstad Islamabad. Broder Andrew vaknar upp och känner igen sig. ”Pakistans kristna vittnar om Herren Jesus i en miljö som domineras av en annan gud. Så snart du lämnar flygplanet, befinner du dig i en värld som liknar den tid då Nya Testamentet skrevs. Plötsligt faller texterna om Jesus och hans 4

Open Doors • Nr. 7 • Juli 2014

apostlar på plats. Kristendomen växte fram på platser som liknar denna.” För flera år sedan hade broder Andrew chansen att komma in på en av de mest fruktade Koran-skolorna i Pakistan. ”När jag besökt Hizbollah-krigare i Mellanöstern har jag lärt att just när dessa människor har det tufft, är ditt besök som mest uppskattat. Äntligen kommer det någon som lyssnar. Därför var det rätta tillfället

att nu besöka koranskolan.”

DEN ENDA BERÄTTELSEN

Det blev inget lätt möte. ”Det första samtalet var dramatiskt. Jag visades runt på skolan. Där undervisas tusentals barn i den striktaste formen av fundamentalistisk islam. Ledaren kallade på en sexårig pojke i gruppen och fick honom att recitera hela passager ur koranen utantill. Detta påverkade mig djupt. Jag var så


arg. Dessa barn hade endast en rättighet: koranen.” Efter de sedvanliga artiga konversationerna och efter att ha blivit visad runt, blev broder Andrew plötsligt ombedd att tala. ”Jag hade inte förberett något, så jag tog upp min bibel och började tala: ”Detta är den enda berättelse ni behöver. Denna bok låter er veta allt om Guds kärlek, förlåtelse och evigt liv.”

”’KOM GÄRNA TILLBAKA’, SA DEN LÄRDE MUSLIMEN. SEDAN DESS HAR JAG BESÖKT DEM VARJE ÅR.” ”Jag tänkte, nu har de fått nog. De kommer säkert kasta ut oss ur byggnaden. Men det blev inte så. ’Kom gärna tillbaka’, sa den lärde muslimen. Sedan dess har jag besökt dem varje år.”

OROLIGA HJÄRTAN

Samtalen blev djupare. ”Till sist kan du tala öppet. Jag har kunnat berätta vad det verkligen innebär att vara en Kristi efterföljare. Synen på kristna i Pakistan är

tråkigt nog inte så positiv. Orsaken är att muslimer upplevt hemska saker på grund av motsättningar med s.k. kristna.” Varför fortsätter fundamentalistiska islamska ledare att se fram emot hans besök? Broder Andrew vet inte. ”Den gamle kyrkofadern Augustinus sa såhär: ’Mitt hjärta är oroligt tills det finner sin vila i Dig.’ De har ingen frid i sina hjärtan. De är berörda av Guds ord och då händer det något. De hör om saker som är helt nya för dem. Att de kan lita på Gud som bryr sig om dem och att de kan ha en personlig relation med honom.” ”För många muslimer är det ofattbart att man kan ha en levande relation med Gud. Samtidigt längtar de efter det. Det är därför det är så viktigt att vi fortsätter komma. Relationen är kristendomens kärna. Relationen; med din nästa, men särskilt med Herren. Genom att bygga relationer med muslimer talar du inte bara om Kristus, du försöker följa honom. Han gick till tullindrivare, syndare och sjuka. Borde inte jag också göra det då?”

”TA INTE LIVET AV DIG!”

Kärleken till muslimer är en av grundpelare i broder Andrew liv. ”Jag säger alltid att islam för

mig betyder: ’I Sincerely Love All Muslims’ (Jag älskar alla muslimer uppriktigt - ISLAM).” Broder Andrew känner samtidigt till den hårt förföljda kyrkans hjärtskärande historia i Pakistan bättre än någon annan. Hur kan han tala med kärlek till de muslimska ledarna som understödjs av stora grupper som förtrycker kristna? Broder Andrew suckar: ”Jag kan inte älska islam. Men jag kan älska den person som bekänner sig till islam. Det är en själ som längtar efter Gud, precis som jag. Jesus älskar mig även om han vet vilka hemska saker jag har gjort. Om du förstår hur stor kärlek

”DU BEHÖVER INTE TA LIVET AV DIG. DET FINNS REDAN EN PERSON SOM HAR GJORT DET FÖR DIG!” Jesus har till dig, att han dog för alla dina synder … Om du verkligen förstår detta, då kan du älska dessa muslimer. Ibland vill jag ropa till dessa unga pojkar som är villiga att marschera in i en kyrka med sprängämnen fastspända omkring sig: Unge man! www.open-doors.se

5


INTERVJU

Du behöver inte ta livet av dig. Det finns redan en person som har gjort det för dig!”

”Nej”, säger broder Andrew. ”Jag förberedde mig genom att be mycket. Du måste förbereda dig

ATT INLEDA EN DIALOG

”TROR DU ATT NÅGON KAN LÄSA GUDS ORD UTAN ATT BLI PÅVERKAD?”

Att älska sin fiende är inte ett exklusivt privilegium som broder Andrew har. Vid hans senaste visit, följde kristna pakistanier med honom. Medan Andrew satt och pratade med den islamske ledaren, gjorde de detsamma. De började samtala med ledarens söner. Dessa kristna pakistanier vet vad förföljelse är. Men de följer Jesus exempel och inleder en fredlig dialog med dem som ännu inte känner Jesus. Gör Jesu exempel att det är lätt för dem att hålla dessa samtal? 6

Open Doors • Nr. 7 • Juli 2014

andligt för att inleda en sådan konversation. De har fattat ett beslut som vi inte skulle ta. Men om vi ska uppnå fred, behöver vi dem. Men när vi pratar med dem, gör vi det utifrån en tydlig drivkraft: vår kärlek för den förföljda kyrkan.”

BEFRIELSE

Imamerna vet detta. De till och med uppskattar det. Under det senaste samtalet, som hölls för några månader sedan, fick broder Andrew motta ett diplom som visade deras uppskattning. Broder Andrew understryker: ”Det visar oss att våra samtal även betyder mycket för dem. Jag gav en bibel till en imam. Han letade upp ett ställe och läste det högt. Mannen visste var han skulle leta! Han kunde bibeln! Tror du att någon kan läsa Guds ord utan att bli påverkad? Om du tror det, har du en alldeles för snäv syn på vem Jesus är!"

b


En nutida Paulus i Iran HUR EN SOM FÖRFÖLJDE KRISTNA BLEV KRISTI EFTERFÖLJARE.

Ingen kunde någonsin tänka sig att Taher skulle konvertera till kristendomen. En av anledningarna var att han var en Haji, en pilgrim. En man som har gjort den inom Islam påbjudna pilgrimsresan till Mecka, är högt aktad. Hans fru var en Haji-eh d.v.s. även hon hade genomfört en pilgrimsresa. När deras dotter tog emot Kristus, blev Taher väldigt arg. När hans fru gjorde samma sak blev han ännu argare. När till slut även sonen vände islam ryggen och accepterade Kristus som Herre, blev han rasande. Han försökte tvinga sin familj tillbaka till islam på alla sätt han kunde. Han citerade Koranen. Han förbjöd dem att gå till kyrkan. Han misshandlade dem och sa att han skulle varna den hemliga polisen. Vid ett tillfälle hotade han till och med att döda dem med sina bara händer. Inget av detta hjälpte. Hans familj övergav inte Kristus. Däremot övergav de till sist honom genom att fly utomlands. Till en början var Taher arg, men snart började han känna sig

ensam. I sin förtvivlan memorerade han koranverser och fokuserade på Allah: ”Snälla, visa mig ditt ansikte”, bad han. Men tystnaden som följde fick honom att börja tvivla. Kanske existerade inte den gud han tjänade. Kanske hade hans familj rätt. Taher visste inte längre om han skulle tro på Allah eller Jesus, på Bibeln eller Koranen. Till slut sade han: ”Jag ska tro på den gud som visar sig för mig”. Hans bön besvarades i en dröm.

Han renar dig från dina synder”, sade mannen. Taher vaknade och tänkte på vad han hade drömt. När han somnade om drömde han samma dröm. När han åter vaknade blev han rädd. Han hade tjänat Allah i 45 år. Han var en Haji. Hur skulle han kunna lämna Islam? Till slut somnade han igen och drömde samma dröm en tredje gång. När han för tredje gången vaknade var han övertygad om att Jesus Kristus är den ende sanne Guden. Men vad skulle han göra nu? Alla MANNEN PÅ ÅSNAN i kyrkan visste vad han hade gjort I sin dröm såg han en man som mot sin familj. Men han insåg att kom emot honom på en åsna. Han han måste gå dit. Det var det enda hade aldrig sett mannen förut, ställe som han kände till, där han men denne kramade om honom kunde få höra mer om mannen och sade: ”Jag ska rena dig från på åsnan. alla dina synder. Du är fri. Jag Efter att ha blivit en Kristi ska ge dig vila. Tro på mig.” Taher lärjunge riskerade Taher sitt liv frågade: “Men vad kommer hända genom att engagera sig i arbetet om jag syndar igen?” Mannen på att nå ut till andra med evangeliet. åsnan svarade med samma ord: När hans familj – som bett för ”Jag ska rena dig från alla dina syn- honom sedan de lämnade honom der.” Därefter lämnade mannen – fick höra om förvandlingen i den förbluffade Taher. En annan hans liv, prisade de Gud och tog man dök sedan upp: “Känner du gladeligen emot honom igen. Nu till mannen på åsnan” frågade är de alla bosatta utomlands. han. ”Nej, det gör jag inte”, svarade Taher. ”Det är Jesus Kristus.

b

www.open-doors.se

7


Muslimer märker

GUDS KÄRLEK

under Ramadan

U

nder ramadan måste kristna på många platser i den muslimska världen visa extra försiktighet i umgänget med sina muslimska grannar. För många kristna är det en tid präglad av fruktan och osäkerhet. För en del är det samtidigt en särskild möjlighet att visa muslimer kärlek. Cirka en månad varje år firar muslimer världen över ramadan – en månad där man från solens uppgång till solens nedgång avstår från mat, dryck, rökning och sexuell samvaro. För muslimer är ramadan emellertid inte bara en fysisk disciplin. Den handlar i hög grad också om moral och andlighet. En särskild tid för muslimer, men i hög grad också för kristna, som bor i länder där islam är den dominerande religionen. Bristen på sömn och ett lågt energiintag, tillsammans med den andliga känsligheten, medverkar i många muslimska länder till en atmosfär av fruktan. Det är i regel de kristna som får utstå konsekvenserna av de spänningar som uppstår. I länder där islamska extremister har fotfäste är ramadan förknippad med stor fara för de kristna. Somalia är idag nummer två på Open Doors World Watch List. Förra året i inledde terrorgruppen al-Shabaab vad de kallade ”Ramadan-offensiven” under senare delen av fastemånaden. ”Ramadan handlar om heligt krig (jihad) och offer. Det är en tid att visa tacksamhet till Allah för hans välsignelser”, skrev gruppen på Twitter. ”Finns det något bättre sätt att följa ramadan och visa tacksamhet till Allah än att slå inkräktarna och krossa deras makt.”

8

Open Doors • Nr. 7 • Juli 2014

KRISTNA UNDER ÖVERVAKNING

Även om al-Shabaab hotar hela det somaliska samhället är landets hemligt kristna särskilt utsatta. Under ramadan upplever de ett större tryck än vanligt. Trycket kommer inte bara från al-Shabaab, utan från samhället generellt. Nitiska muslimer övervakar sina grannar för att se i vilken utsträckning de håller fastan. Var och en som misstänks för att ha lämnat islam blir allvarligt ifrågasatta. Det gäller på ett särskilt sätt i Somalia, men även i många andra länder. Men det är inte bara kristna med muslimsk bakgrund som är utsatta under ramadan. Även andra kristna upplever ett särskilt tryck under muslimernas fastemånad. “Vi satt fridfullt i en cafeteria, som även har öppet på dagtid under hela ramadan”, berättar Malik, en kristen algerier. ”Polisen kom och antecknade namnen på de människor som var i cafeterian. Vi förstår inte. Borde inte vi själva få bestämma fritt om vi vill fasta eller inte?” Det finns exempel på algeriska kristna som förts till domstol för att de offentligt har brutit fastan. De blev dock frikända vid ett senare tillfälle. ”Muslimerna är måna om att genomföra fastan. Under perioden försöker de dessutom vara mer uppmärksamma på islamsk tro och praxis än annars. Så under ramadan måste vi (kristna) också vara mera försiktiga med vår kyrkliga verksamhet”, berättar 34-åriga Sarah från Bangladesh. I Bangladesh är 90 % av landets över 156 miljoner invånare muslimer och mindre än 1 % är kristna, däribland Sarah. Även i detta land är det en förolämpning


den muslimska världen

att äta eller dricka framför ögonen på en fastande muslim. I Bangladesh stänger därför de flesta av landets restauranger under dagtid. Några icke-muslimer äter dock i hemlighet, men inte Sarah. ”Det är min personliga övertygelse att om du som kristen sluter upp vid muslimernas fasta då kommer det att medföra att Jesus kommer närmare muslimerna”, förklarar hon.

ATT MÖTAS MED KÄRLEK

Den övertygelsen delar även några av Egyptens kristna, som under ramadan ansluter till böne- och fastemånaden. Även om de under hela sitt liv varnats för att muslimerna är mera lättretliga under ramadan, väljer de att trotsa sin rädsla för att nå sina muslimska landsmän. Efter den dagliga bönetimmen frågade en kristen student från norra Egypten en av sina kristna kamrater hur de skulle kunna visa Guds kärlek för muslimer som försöker behaga Gud genom

fasta. Det ledde till att gruppen muslimerna gav de kristna hanpackade påsar med dadlar och den, medan andra bad dem förstoppade i en CD från en konsert svinna. Burkaklädda kvinnor där både en kristen och en mus- och konservativt klädda män limsk sångare uppträdde. Ända kom och hälsade liksom några fram till solens nedgång delade av imamerna, som önskade uppde alltså ut denna kombinerade märksamma de ungas gest. Då fysiska och andliga måltid. När de dagen var över var de kristna delade ut paketen i byns vältrafi- ungdomarna eniga om att deras kerade vägkorsning, reagerade vittnesbörd om Kristi kärlek hade hungriga och törstiga chaufförer lämnat kvar ett intryck i hjärtat med överraskning och glädje. på alla som hade läst deras banMedan 10 000-tals muslimer deroll. Det hade också drivit bort samlats till bön på en öppen plats deras egen rädsla för att göra en i en av områdets byar, samlades kärleksfull handling för den musäven grupper av unga kristna till limska majoriteten. egen bön. De var oroliga för vilket våld den pågående bönen skulle inspirera Salafisterna till. Plötslig utbrast en av de unga: ”Skulle inte vi kunna göra en banderoll som • Be att kristna i den muslimska berättar för dem att vi kristna älsvärlden ska använda ramadan kar dem?” Efter att ha diskuterat till att visa sin kärlek till huruvida det var klokt och vilken muslimer. reaktion det skulle kunna provo- • Be att Jesus ska uppenbara sig cera fram hos folkskaran, enades för muslimer i drömmar och de att nästa morgon göra verkligsyner och tala till deras hjärtan het av sin idé. när de söker Gud i bön och Banderollen gav blandade fasta. reaktioner. Några av de bedjande

b

BE

www.open-doors.se

9


Värt att veta om Ramadan

I

slutet av juni inleder världens ca 1,6 miljarder muslimer fastemånaden ramadan. Varje dag i en period av 29 till 30 dagar avhåller sig alla muslimer, från soluppgång till solnedgång, från att äta, dricka, röka och från sexuell aktivitet. Däremot är det nämnda til�låtet på natten. Barn, sjuka, äldre, resenärer, gravida, ammande mödrar, tävlande idrottsmän och män i krig behöver inte delta i fastan. Sjuka ska istället fasta vid en annan tidpunkt eller, om sjukdomen är kronisk, betala ”fidyah”. Genom fidyah kompenserar man utebliven tillbedjan genom allmosor eller genom mat till fattiga. Fastemånaden är en av de fem grundläggande plikterna för muslimer (också känt som ”islams fem pelare”) och påbjuds i koranen. Enligt islam fick profeten 10

Open Doors • Nr. 7 • Juli 2014

Mohammed för omkring 1 400 år sedan sin första uppenbarelse av ärkeängeln Gabriel. Detta skedde den 27:e dagen i den nionde månaden, som kallas ramadan. Tidsmässigt följer ramadan den muslimska årskalendern och infaller därmed inte vid samma tidpunkt varje år. En månad börjar när en muslim kan se nymånen på himlen. Det går därför inte att exakt förutse när månaden börjar. Som tumregel kan man säga att ramadan infaller 10 dagar tidigare nästkommande år. Under fastan läggs det extra vikt vid att ge allmosor och att avstå från att agera på ett felaktigt sätt. Det är en tid för andlig förnyelse och rening. Många muslimer försöker komma närmre sin gud och blir medvetna om sina verkliga andliga behov, sin hunger efter en verklig relation

med Gud. Många möter Kristus i drömmar och en del överlämnar sina liv till honom. För många är ramadan också en tid då man stärker gemenskapen med familj och vänner. Att dela denna religiösa plikt skapar en känsla av solidaritet. Kvällsmåltiden vid fastans avslut, där hela familjen är samlad, är ofta ett av de mest värdefulla ögonblicken i en muslims liv. Fastan avslutas med en fest, eid al-Fitr, där familj och vänner samlas. Kvinnor och barn får ofta gåvor denna dag, vilket kan liknas vid julen. En del av de allmosor som ges under ramadan möjliggör för de minst välbärgade muslimerna att också delta i eidfesten. Denna dag är det förbjudet att fasta.

b


Open Doors i den

MUSLIMSKA VÄRLDEN

DE KRISTNA I SIG EGYPTEN LÄR A SIN TRO ATT FÖRSVAR

O

pen Doors program ”Jag vet och jag är inte rädd” är designat för att hjälpa kristna med svaren på de vanligaste anklagelserna och antagandena som de möter när det gäller deras tro. En 12 år gammal pojke, som bor i Minya i södra Egypten, blev trakasserad av sina klasskamrater. De samlades runt honom och hånade honom för Bibeln, som de ansåg vara förvanskad. Pojken kände sig så förnedrad och hjälplös att han gick hem och rev sönder sin bibel, medan han snyftade och grät. Kristna i Egypten får ofta uppleva attacker på grund av sin tro. De konfronteras med fientliga lögner om sin kristna tro i media och blir tvingade att lyssna på smädelser som sänds från moskéernas minareter. I minareterna försöker man över hela landet sprida tvivel om kristen teologi. På gatorna och i bussar tvingas man lyssna till inspelningar av koranen, där kända

islamistiska predikanter hånar de kristna genom att ifrågasätta deras tro. De argumenterar för att Bibeln inte är Guds ord, att Jesus inte blev korsfäst och att Gud inte kan vara treenig. De kristna barnen får även de sin beskärda del. Ibland blir de retade av skolkamrater eller av grannar som förlöjligar deras kristna tro och de har svårt att försvara sig. ”Jag vet och jag är inte rädd” är ett apologetiskt program som etablerades 2012. Det är designat för att lära kristna svaren på de vanligaste anklagelserna och falska påståenden, som de möter angående sin kristna tro. Programmet har som mål att utrusta den generation av både barn och vuxna, som möter daglig smädelse, så att de vågar stå upp för sin tro. Mer än 500 barn från 9-11 år har deltagit i programmet. Deltagarna lär sig att svara på de frågor som ofta kommer upp. Frågan om Bibelns äkthet, treenigheten, Kristi natur och korsfästelsen.

Nyligen hölls två konferenser i Assuit och Menya för 170 söndagsskolbarn och lärare. Syftet med konferenserna var att lära sig mer om dessa viktiga frågor genom iscensatta och vardagsliknande rollekar och spel så som Trivial Pursuit. En av konferenserna riktar in sig till barn med inlärningssvårigheter, som löper större risk att utsättas för grupptryck. Barnen förstod argumenten och klarade av att ge de motargument som de övat in. De spelade även ett rollspel där de var i en rättegångssal, där Bibeln blev bedömd. De fick framlägga bevis och argument för att försvara Bibelns äkthet. ”Jag visste att Bibeln var sann, men jag visste inte hur jag skulle bevisa det eller svara på deras frågor”, säger Magdy, en elvaårig pojke. ”Nu känner jag mig säker och jag ser fram emot att få frågor av mina vänner. Blir jag hånad av mina klasskamrater så jag kan svara dem.”

b

www.open-doors.se

11


FOKUS PÅ

BRUNEI

Vad sharialagar kan medföra för de kristna i Brunei

I

vilken utsträckning sharialagar kommer att påverka de kristna i Brunei är svårt att förutsäga så här tidigt i genomförandefasen. Men det finns anledning att vara bekymrad. Brunei är ett litet land med drygt 420 000 invånare och ligger inbäddat i Sydostasien. Landets har en absolut monarki som under nästan 47 år har letts av Sultan Hassanal Bolkiah. De islamiska lagarna reglerar redan idag landets civilrättsliga frågor. Men nu kommer de att utvidgas och även tillämpas på kriminella handlingar. Ändringarna i brottsbalken innebär att svåra kroppsbestraffningar kommer att införas. Detta inkluderar piskning för äktenskapsbrott, stympning till följd stöld och stening till döds för våldtäkt och sodomi. Det kommer dock att ta mellan 1-2 år innan lagarna tillämpas. Inom ett år (april 2015) är det bara de lagar som medför bestraffning med böter och fängelse som ska vara på plats. Som exempel nämns att äta eller dricka offentligt under fastemånaden. Vissa delar av dessa lagar ska även gälla för icke-muslimer. Därför har de kristna i Brunei all anledning att vara oroliga. Även utan några sharialagar har i synnerhet kyrkoledare redan övervakats hårt av regimen. Strafflagen kommer att öka pressen på de troende som utgör mindre än 10 procent av befolkningen. I februari meddelade sharia-experter från Religionsministeriet att icke-muslimer skulle kunna straffas ifall man bär 12

Open Doors • Nr. 7 • Juli 2014

en oanständig klädsel som väcker anstöt enligt islam. Överträdare kan komma att fängslas i upp till sex månader och/eller ges böter på högst BN$ 2 000 (SEK 11 000).

ATT HÅLLA BARNEN FRÅN KRISTUS

Ytterligare en begränsning kan bli ödesdiger för kristna med muslimsk bakgrund. Lagen förbjuder nämligen muslimska föräldrar att överlåta sina barn till omvårdnad av icke-muslimer. Lagen är straffbar med fängelse i upp till fem år och/eller böter på upp till BN$ 20 000 (SEK 105 000). Följaktligen kan nyfrälsta förlora vårdnaden om sitt barn om deras nya tro blir känd. När sharialagstiftningen träder i kraft kan begränsningen även utvidgas till förskolor som drivs av icke-muslimer. Brottsbalken nämner också att ickemuslimer inte längre kan dela sin tro med muslimer och ateister. Brottslingar riskerar att bötfällas på upp till BN$ 20 000 (SEK 105 000) och/eller skickas till fängelse i max fem år. Undervisning om andra religioner annat än islam till ett muslimskt barn, innebär samma straff. Landets relativt få - men inflytelserika - kristna skolor ser detta som en stor motgång. Många av deras elever är icke-kristna och dagarna börjar med högläsning från Guds Ord. ”Redan nu har föräldrarna börjat kräva att vi börjar varje insamling med en muslimsk bön i stället”, säger en skolrepresentant. Även om det inte nödvändigtvis leder människor till Kristus, kan exponering för den kristna läran effektivt plantera frön av religiös tolerans hos barn.


fokus • Brunei

SVÅRARE ATT FÅ EN BIBEL

Samtidigt pågår ansträngningar att utbreda Islam ytterligare med full kraft. De få kvarvarande isolerade inhemska kyrkorna är dagligen föremål för dakwa (islamisk evangelisation) av lokala imamer (religiösa lärare). Dessutom finns exempel på många kristna invandrare som har sålt sin tro i utbyte mot ett arbetstillstånd. Brunei följer även efter grannlandet Malaysia genom att hävda att sharia ger ensamrätt till islam åt 19 ord. Som exempel kommer kristna därför att bli förbjudna använda ord som Allah (Gud) och Firman Allah (Guds ord), trots att orden finns med i den malajsiska bibeln som även används av de kristna i Brunei. Eftersom kristet material inte kommer att få föras in i landet kommer det i framtiden att bli svårt att få tag på biblar. Så här tidigt i implementeringsfasen är det svårt att förutsäga i vilken utsträckning dessa lagar kommer att påverka landets kristna. Regeringen medger att den saknar den infrastruktur som krävs för att backa upp en bredare sharialagstiftning Till exempel råder det brist på specialiserade shariadomare. Men med en budget på BN$ 2 000 000 (SEK 10 milj.) för räkenskapsåret 2014-15, är det bara en tidsfråga innan man får systemet på plats. När detta sker blir sharia verklighet för den lilla sultanat-befolkningen.

b

BE •

Pastor Thomas ber om förbön: ”Vi ber dag och natt att sharialagarna inte blir verklighet. Men om de gör det, be att Gud ger oss styrka att arbeta oss igenom detta hinder. Inte runt det, inte över det utan genom det”.

RANKING PÅ WORLD WATCH LIST 2014: # 24 Ledare: Sultan Hassanal Bolkiah Invånare: 427 000 (ca 41 300 kristna) Huvudreligion: Islam Statsskick: Sultanat

www.open-doors.se

13


Välkommen till

Regionmöten! En unik möjlighet att träffa och lyssna till talare från den förföljda kyrkan

V

i gläds över att vårt arbete understödjare. Vi har därför i Sverige växer. Några fortsatt att bygga ut vårt nätindikatorer är att gåvorna verk av presentatörer (nu 12 till den förföljda kyrkan ökar st) och ambassadörer (idag ca och att vi nu närmar oss 6 000 40 st) och planerar nu även att prenumeranter. Vi märker anordna regionala träffar som även av ett ökat intresse från ger en bra möjlighet att träffa kyrkor och församlingar samt och lyssna till talare från den från kristen media och ser förföljda kyrkan. Vi hoppas även hur frågan om förföljel- att detta ska leda till att Du får sen av kristna allt oftare blir en ännu bättre insikt i Open belyst av sekulär media. Doors många utmaningar och Denna positiva utveckling möjligheter. Genom Din hjälp gläder oss och vi tror att det får vi möjlighet att hjälpa! finns ett ömsesidigt behov På nästa sida hittar du mer av att knyta en närmare information om våra olika kontakt med våra läsare och regionträffar.

14

Open Doors • Nr. 7 • Juli 2014


hemmafronten

Regionmöte i Örebro Missionskväll om Kina med Erik Lee, Open Doors regional director för Kina. Eric, som under 18 år varit ledare inom Open Doors berättar om den starkt växande kyrkan i Kina och vilka utmaningar de ställs inför idag. Tid: 13 september kl 18:00 Plats: Sörbykyrkan, Senapsvägen 24, 702 18 Örebro

Regionmöte i Umeå Missionskväll i Umeå. Vid pressläggning har vi ännu inte helt klart med vår talare, men fokus kommer antagligen att ligga på Centralasien. Mer info om talare, tid och plats kommer i augusti-tidningen. Tid: kl 18:00 (den 4:e, 11:e eller 18:e oktober) Plats: Umeå

Regionmöte i Göteborg Missionskväll om Nigeria - det land i världen där våldet mot kristna är allra störst. Vår talare är en kristen ledare med egen erfarenhet av förföljelse. Han har stor insikt i vad som sker i Nigeria just nu. Tid: 1 november kl 18:00 Plats: Tabernaklet, Storgatan 39, Göteborg

www.open-doors.se

15


Förföljelsen

tar ingen semester! Sommaren är här och med den får de flesta av oss extra tid för återhämtning och rekreation. Tid att göra sånt vi tycker om. Tid att reflektera. Men samtidigt fortsätter förföljelsen. Våra kristna syskon får ingen semester. För dom är varje dag en kamp för tron och för livet. Använd en del av din semester i de förföljdas tjänst!

VÄRVA LÄSARE TILL VÅR MÅNADSTIDNING! Ju fler som vet vad som pågår, desto större blir hjälpen! Samla in namn, adress och telefonnummer och mejla eller posta till oss på Open Doors.

Använd gärna denna svarspost-talong. Tejpa den på kuvertet så slipper du betala porto.

Open Doors

____________________ Svarspost 20522071 708 00 Örebro

Open Doors - Juli 2014  

Tema: Muslimvärlden

Advertisement