Page 1

Be varje dag... Lohdir besökte vänner i det muslimska området Jos. ”Det var fredag, och folk började komma ut ur moskén, skrikande och viftandes med machetes och knivar”, berättar hon. ”Jag anade oråd och försökte fly, men det var för sent – jag var fångad.” Så småningom lyckades Lohdir fly för sitt liv. Hon nådde ett kristet område och – nerdränkt av blod – ropade hon efter hjälp åt de attackerade kristna. Tre dagar senare ingrep armén och Lodhir såg vedergällningar äga rum i hela staden. ”Jag kunde inte tycka synd om de som drabbades av repressalier”, säger hon. ”Nu har jag ångrat den vrede och hämnd som jag kände. Nu vet jag ett sätt att bekämpa hat – och det är genom att be. ” Kommer Lohdir att lyckas med att mobilisera en armé av bedjande kvinnor till förbön för de förföljda Nigerianska kvinnorna? Ja, med Guds hjälp kommer hon att leva upp till sitt namn – bara vänta och se!

Sverige 1 januari Be om Guds vägledning detta år. Be att Open Doors medarbetare i Sverige ska få visdom att fatta de beslut som bör tas. Be att kristna i Sverige får upp ögonen för det som drabbar våra kristna syskon i världen, och på så sätt får en vilja att hjälpa dem på det sätt som de kan. Ps 143:10.

Nigeria 2 januari Våldsamma religiösa sammandrabbningar har blivit en välkänd företeelse i Nigeria. Be om Guds ingripande i dessa kristna bröders och systrars liv. 1 Petr 1: 3-9. 3 januari Open Doors har hjälpt några av de drabbade änkorna i Nigeria med lån till att starta små företag, så att de ska kunna generera en inkomst till sin familjeförsörjning. Be om vishet för de änkor som begrundar sitt val av investering. Rom 8:35.

Bönekalender

Lohdir funderar ofta över innebörden av sitt namn, som betyder ”vänta och se ”. När hon ser tillbaka på sitt liv, kan hon se hur Gud har lärt henne att göra just detta.

Uganda 4 januari Be att församlingsledarna i Uganda ska inse att islam utgör ett verkligt hot mot kyrkan. Be att Herren ska vägleda dessa ledare att agera vist när de förbereder sina församlingar att evangelisera bland muslimer. Rom 12:11-14.

Somalia 5 januari Förra året fick vi flera rapporter om att antalet mord på hemliga kristna ökar. Ju fler regioner som de islamistiska grupperna, AlShabaab och Hizb al-Islam, lagt under sig, desto mer dödar de helt ogenerat de kristna. Be för den underjordiska kyrkan, att den ska förbli förankrad i den kristna tron. Ps 109:30.

Algeriet 6 januari Be särskilt för de små barnen med kristna föräldrar. När de är runt 6 år gamla måste de lära sig koranens verser utantill i skolan. Be att Herren ger föräldrarna visdom att vägleda sina barn klokt. Mark 7:27. Open Doors 7


Bönekalender

7 januari Be att EPA (paraplyorganisation för den protestantiska kyrkan i Algeriet) får officiellt godkännande av regeringen. De har försökt i åratal, men ännu inte lyckats. Be att regeringen ändrar inställning till de kristna och att landet omvandlas till ett mer liberalt samhälle. Ps 37:3.

Marocko 8 januari Sedan gripandet av de 15 kristna kvinnorna i mars, har en större press satts på landets ledare. Be om visdom och uthållighet i de kristnas hjärtan och sinnen. 2 Kor 4:9. 9 januari Be för de troende i Marocko som kommit till tro genom radio och TV. Be att Herren skall föra dem i kontakt med andra troende och att de ska få ett eget exemplar av bibeln. 1 Kung 8:61. 10 januari Be för kung Mohammed VI. Intrycket är att han vill modernisera landet, men han befinner sig i ett känsligt läge. Be att han ska använda sin makt till att ge större frihet åt den marockanska kyrkan. Ef 1:17.

Iran 11 januari År 2009 har varit ett stormigt år för de kristna i Iran. Be att 2010 ska skapa stabilitet i landet och att de troende ges bättre möjligheter att leva ut sin kristna tro. Joh 14:27. 12 januari Det krävs mod för att som kristen vara verksam med bland annat distribution och utbildning. Be att fler kristna får mod att engagera sig i denna del av arbetet. Matt 10:11. 13 januari Våra bröder och systrar behöver mycket skydd och visdom. Be att herren ger dem detta så att de kan göra ett bra jobb. Be att Gud även ger vårt team visdom, god samordning och bra kommunikation under detta år. 2 Tim 2:9. 8 Open Doors

Kina 14 januari Tacka Gud för att vårt Nya testamente för ungdomar blivit mycket väl mottaget av kyrkorna sedan det infördes i slutet av 2008. Vi arbetar nu på Gamla testamentet där volym 1 planeras att publiceras i april. Be för processen och att alla nödvändiga tillstånd ges, så att det kan nå ungdomarna i Kina. 1 Joh 2:14. 15 januari I en stad i Kina får kristna ungdomar undervisning av två pastorer. Gemenskapen de får i pastorernas hem berör ungdomarna mest. Där känner de acceptans och trygghet. Be för dessa ungdomar, som bär på många känslomässiga ärr från sin barndom. Jes 58:8.

Indonesien 16 januari Be för Denny, en av våra SSTS deltagare. Han görs ständigt till åtlöje på sin arbetsplats på grund av sin tro, vilken är tryckt på hans identitetskort. Jes 58:11. 17 januari Lina, en kyrkoarbetare i Tabernacle Bethel Church, upplever dagligen religiösa trakasserier i sitt området, men genom Open Doors SSTS seminarium,har hon lärt sig att förlåta. Be att hennes ändrade attityd ska sprida hopp och tro till andra. 2 Tim 2:2. 18 januari Avril kämpade med ett oförlåtande hjärta tills hon gick på SSTS seminariet i år. Be att hon ska orka vara kärleksfull mot dem som förföljer henne, och att hon ska hitta modet att dela sin tro när chansen kommer. Jer 1:8.

Laos 19 januari Be för de kristna som upplever fientlighet från sina grannar. Be att de ska övervinna missmodet och att Gud ska vara med dem. Ps 9:11.


20 januari Tacka Gud för ett givande år och för en bra början på det nya. Vi räknar med ett intensivt år, med tanke på att de kristna år 2011 kommer att fira hundraårsminnet av kristendomen i landet. Kyrkan planerar ett årslångt firande som leder fram till 2011. Be att regeringen godkänner dessa möten och att evenemanget skapar en enhet i kristi kropp. 2 Tim 3:12-15. 21 januari Be att våra hemliga utbildningsprogram för kyrkliga ledare, ungdomar, kvinnor och barn, kommer att fortsätta att expandera och utbilda de kristna. Be för våra lärare som reser till avlägsna områden där de utsätts för stora säkerhetsrisker. Luk 4:10.

Israel & Palestina 22 januari I slutet av december började en ny grupp ungdomar den tre månader långa lärjungaskapsutbildningen Lech L’cha (Gå ut). Be för dem och för personalen, att det blir en tid för eftertanke och gemenskap. Luk 12:8. 23 januari Det är ett år sedan kriget i Gaza ägde rum. Fortfarande lider människor av de skador som orsakades: materiellt, fysiskt och psykiskt. Be för dem, särskilt för barnen, att det ges fler möjligheter att hjälpa dem. Luk 18:16. 24 januari De palestinska myndigheternas president, Mahmoud Abbas, har utfärdat presidents- och parlamentsrådsval den 24 januari. Be för en fredlig valprocess, för tillförlitliga kandidater och en stabilisering av den politiska situationen i denna region. 3 Mos 26:6. 25 januari Be om beskydd för de nyomvända kristna. Några av dem har drabbats av förvisning från sina familjer, förlorade arbeten och vänner, och några fruktar för sina liv. Be för Mariam som

var tvungen att fly till ett grannland. Be också för hennes systrar och tacka Gud för dem som står bredvid dem. Ords 2:8. 26 januari Fortsätt att be för stabiliteten i landet och för fred i Jerusalem. Ords 15:29.

Arabiska halvön 27 januari Be för den kristna broder som känner sig sviken och övergiven av utländska kristna. Be att han får en förnyad önskan att följa Jesus, kristna vänner som verkligen bryr sig om honom och i synnerhet en nära, kristen vän. Ps 86:11.

Bönekalender

Vietnam

28 januari Tacka Gud för att han verkar i regionen idag. Be att biblar och kristet material finner sin väg till de isolerade kristna med muslimsk bakgrund. Ords 2:6. 29 januari Be för våra kontakter med de hemligt kristna inom detta område. Kristna som har en stark önskan om att etablera en inhemsk kyrka i sina länder. Be att Herren skall visa oss hur vi kan stödja dessa hemligt kristna på bästa sätt. Ps 27:11.

Syrien 30 januari Be att detta år kommer att bli året då fler och fler, särskilt ungdomar, följer Jesus på samma sätt som aposteln Paulus startade sina första steg i landets huvudstad Damaskus. Jes 41:13. 31 januari Be om större frimodighet bland ungdomarna att dela sin tro med andra. Den helige Ande har rört deras hjärtan, så be om en verklig ström av kärlekens Ande, som bryter ned de murar som skiljer människor åt. 1 Kor 13:3.

Open Doors 9

Bönekalender jan 2010  

Bönekalender

Bönekalender jan 2010  

Bönekalender

Advertisement