Page 1

18.12.10 E N

J U L E H I L S E N

O G

S TAT U S T I L

A L L E

Å B E N K I R K E S

G I V E R E

Å RE T 201 0 godhed, nåde og kald til mennesker om fællesskab med Ham. Vi kan sige mange ting – men enhver giverhandling i løbet af året gør noget ved det. Tak at du er med til at sætte handling bag og virkeliggøre fællesskabet Åbenkirke. Du gør det muligt! Paulus siger sådan her: ”Skriften taler på følgende måde om dem, der adlyder Gud og gør det rette: »De giver gavmildt til dem, der er i nød. Deres godhed vil aldrig blive glemt.«” (2.Korint 9,9)

Kære giver i Åbenkirke 2010 er ved at gå på hæld og vi begynder at kunne se et billede tegne sig. Vi vidste at vi havde brug for at spare og begrænse os på mange måder i 2010, og Åbenkirkes lederråd tog derfor nogle svære beslutninger sidste år om besparelser. Medarbejdere har året igennem holdt igen på omkostninger og ansatte er gået ned i løn. Og den gode nyhed her hen mod årsafslutningen er, at indtægterne også er steget. Således ser 2010 ud til at

blive et fornuftigt år for Åbenkirkes liv og økonomi. Sammen når vi i hus. Vi er så taknemmelig til Gud for den udvikling, som vi får lov at være en del af i Åbenkirke… Vi er med Åbenkirke med til at skrive et stykke kirkehistorie ikke bare i Herning, men i Danmark, hvor kirkens mange tjenester og medarbejdere tjener med. Vi er taknemmelige for enhver som ved sin gave er med til at skrive på den beretning om Guds

1

Det er vores bøn og overbevisning, at gavmildhed og generøsitet ikke kommer til at bringe nogen i forlegenhed. Må du opleve glæden ved at være en del af det skønne der sker i og udfra kirken. Vedlagt dette brev er et konto-udtog, hvor du kan se hvad vi har registreret som modtaget på dit ydenummer/navn. Endnu engang en stor tak for din indsats. Kærlige julehilsener på vegne af Åbenkirke Lene Olesen (bogholder) Niels-Peter Hedegaard (adm. ansv.)


Du har mulighed for at give gaver og få fradrag på to måder

DU KAN GIVE EN GAVE OG BETALE ”TIENDE” NÅR SOM HELST!

1. Gaver for et enkelt år. De første 500 kr. er ikke fradragsberettigede. Her er tale om fradrag efter ligningslovens § 8 A.

MEN ØNSKER DU AT DEN SKAL KUNNE GIVE ET SKATTEFRADRAG I 2010 SKAL DU INDBETALE DIN GAVE SENEST D. 30.12.10.

TIDSFRISTER!

2. Ydelser, som skal gives i minimum ti år. Hele ydelsen er fradragsberettiget. Her er tale om fradrag efter ligningslovens §12, stk. 3.

SE KONTORETS ÅBNINGSTIDER I JULEN HER NEDENFOR.

DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT FÅ EN SAMTALE MED LENE ELLER NIELS-PETER HVIS DU VIL VIDE MERE OM MULIGHEDERNE FOR AT GIVE.

D O K U M E N TAT I O N

Hvor meget er fradragsberettiget? Alle beløb på minimum 500 kr. til foreninger, som du i løbet af kalenderåret har givet en gave, er fradragsberettigede –bortset fra et samlet bundfradrag på 500 kr.

ALLE GIVERE DER HAR EN FAST KONTRAKT SOM GIVER RET TIL FULDT FRADRAG FOR GAVEBELØB TIL KIRKEN SKAL HUSKE AT AFLEVERE LØNSEDDEL FOR DECEMBER ELLER ÅRSOPGØRELSE (VED FLERE ARBEJDSGIVERE I LØBET AF ÅRET SKAL ALLE LØNSEDLER BRUGES). KONTORET SKAL MODTAGE DETTE GERNE PR. MAIL SENEST D. 10. JANUAR. DET ER FORUDSÆTNINGEN FOR AT FRADRAG KAN INDBERETTES TIL TOLD OG SKAT.

Det forudsættes, at de pågældende foreninger har indberettet beløbene til SKAT. Det maksimale fradrag for 2010 er på 14.000 kr. Det får du, når du samlet har givet gaver for 14.500 kr. Bemærk, at beløbet ændres hvert år. Gavefradrag kommer automatisk Kirken skal hvert år indberette de ydelser til SKAT, som du evt. har forpligtet dig til at betale, og de beløb, som du faktuelt har betalt til foreningen.

Å B N IN G ST IDER NORMALE ÅBNINGSTIDER: HVER ONSDAG OG TORSDAG FRA 10-15.

De indberettede beløb bliver fortrykt på din årsopgørelse.

IMELLEM JUL OG NYTÅR ER DETTE UÆNDRET. SÅLEDES ER DER ÅBENT ONS. D. 29. OG TORS. D. 30. DEC.

I din Skattemappe finder du en samlet oversigt over de ydelser, som er indberettet til SKAT. Du har adgang til din Skattemappe via www.skat.dk. Ovenstående er uddrag fra SKATs hjemmeside: http:// www.skat.dk/vejledninger/personserien/gavepjece.pdf

2


ÅBENKIRKE

- EN MENIGHEDSFAMILIE Som i enhver familie er der nogle man kender bedre end andre. Nogle man er mere sammen med end andre... Åbenkirke er ikke en stor institution, men et kristent fællesskab, som er hvad den enkelte gør det til i nærvær og deltagelse. Næste år har vi fokus på netværk og frivillighedskultur. Vær med til at gøre kirken nærværende og “lille” ved at deltage i fællesskabets netværk og opgaver.

3

Årsstatusbrev til Åbenkirkes givere 2010  
Årsstatusbrev til Åbenkirkes givere 2010  

Dette er følgebrevet til den oversigt som sendes ud fra Åbenkirkes bogholderi ultimo december.