Page 1

Åbenkirkes Årsberetning for 2012 v. Lars Bo Olesen 2012 var året hvor Åbenkirke fejrede sin 5-års fødselsdag. I december måned, lige op under jul blev dagen fejret, om ikke med pomp og pragt, så dog med festgudstjeneste, god mad, fællesskab og afsluttende koncert med Julie Lindell. Vi har meget at være Gud taknemmelige for. Selvom det der kunne gøre os taknemmelige og flyde os med glæde nogen gange overdøves af hverdagen små genvordigheder, så står det dog fast, at Gud er med os og at der er langt mere at være taknemmelig for end det modsatte. Kirken er ikke vores opfindelse, det er Guds. Jesus etablerede den i sin nuværende form for 2000 år siden og han er, eller bør ihvertfald fortsat være det største forbillede for enhver kristen. Kirken var her før vi blev til og den vil fortsætte med at vokse og sprede sig, når vi ikke længere er her, så længe Gud beslutter det. Vi er en del af en historie der stadig skrives. Lad os gøre vores til at der er noget at skrive om fra vores generation. Vi kan ikke alt, men vi kan noget både som enkeltpersoner og som kirke. Som kirke har vi fået lov til at være et fyrtårn, der giver håb og tro både til den kirkeuvante herninggenser, men også til andre kirker. Det er ikke en selvfølge, men resultatet af både Guds velsignelse og mange menneskers formiddable indsats. Medarbejdere og bidragydere Jeg vil gerne benytte denne årsberetning til at sige tak til de over 150 frivillige der er med til at gøre Åbenkirke til det den er. Ligeledes vil jeg gerne rette en helt særlig tak til de 85 personer med kontrakt, som har bidraget med 72% af de indsamlede midler i huset. Jeg vil også sige tak til de andre 92 personer som har bidraget med de sidste 28%. Uden den trofasthed og det commitment, ville Åbenkirke kun være en skygge af sig selv. Jo flere vi er der gør vores del og som forpligter sig til at tage medansvar, jo mere kan vi gøre for at nå mennesker både her i Herning og på missionsmarken. Er der behov for det? Ja mere end nogensinde. Der er mere end nogensinde brug for, at vi ikke blot har troen på Jesus, men formidler den på en måde der får den moderne dansker, herninggenseren, til at søge Gud. Det handler om at være autentisk, virkelig, nærværende, personlig, men det handler også om at være up-to-date 1


i kommunikationsform og om at involvere sig i byen og sætte et aftryk der dufter af himlen. Vi gjorde det da vi delte 150 julehjælpspakker ud i december. Mange af de familier der fik hjælp, var blevet sendt til os af kommunen. Hjælpen kunne kun lade sig gøre fordi en mængde frivillige gav deres tid og evner til opgaven og fordi nogen valgte at bruge nogel af deres midler til at betale for gildet. Jeg vil gerne benytte dagen idag til at invitere flere med ombord. Invitere til at tage del i ansvaret for den mission Jesus gav til os, da han sagde gå ud i alverden og gør alle folkeslag til mine disciple. Ansættelser Vi har 4 præster ansat. samlet ansættelsesgrad svarer til 2,5 fuldtids. Lene på 25 timer som regnskabsansvarlig, Eva Krath Andersen 1 dag om ugen som regnskabsassistent og Hannah Dulwich hjælper med bogføring på timebasis. Vi har to på flexjob. Jørn og Maybritt. Vi sikrer løn, arbejdsforhold og opfølgning. De tjener selv honorarer, så ansættelserne er omkostningsneutrale. B&U har ansat Kenneth til at gøre rent i gangarealerne og på toiletterne Thomas Christensen er ikke blevet erstattet rent ansættelsesmæssigt, men John har overtaget hans ansvar for Ungdomsarbejdet og andreas har overtaget hans ansvar for undervisning og udvikling af undervisningsmaterialer. Medlemmer og gudstjenester Åbenkirke har ca 450 medlemmer (børn og voksne) gudstjenestedeltagelsen ligger i gennemsnit på mellem 250 og 300 om søndagen. Den har været svagt stigende hen over det seneste år. Konceptgudstjenesterne søndag kl. 13.00 har haft mellem 40 og 85 deltagere hvilket er med til at hæve gennemsnittet. Bygninger Vi står i en udfordring rent bygningsmæssigt. Vi kan i princippet godt være i salen lidt endnu, men det kniber med de tilstødende lokaler, særligt cafearealet og børnekirkes faciliteter. Derfor søgte vi sidste år om en principgodkendelse til udvidelse af faciliteterne i form af en nybygning. Vi fik afslag uden nogen begrundelse. Det virkede underligt og efterlod os med en fornemmelse af, at Herning nok er byen hvor alle muligheder står åbne, som byens slogan lyder, men det gælder åbenbart ikke for alle. Argumentet for afslaget, som blev fremsat af udvalgsformanden da Herning Folkeblad gravede i historien, var at det var midt i et område udlagt til boligformål og at de iøvrigt ikke ville have kirke der. For det første er området 2


udlagt til blandet bolig og erhverv for det andet vil jeg gerne minde om, at der har været kirke her på adressen siden 1979, altså i næsten 35 år og at kommunen selv har været med til at godkende først ombygningen i 1979 og senere en tilbygning i 1989. I den sag er vi ikke færdige, men jeg vil gerne bede om menighedens forbøn, da vi ikke ønsker en aktivistisk tilgang, men hellere en dialog. VI tror Gud vil åbne nogle muligheder. Fællesskabet 2012 var året hvor vi etablerede det trivselsteam som blev omtalt på sidste årsmøde. Teamet har med Andreas Jørgensen i spidsen, sikret at vi har fået bedre fat i nogle af de ting der har med fællesskabet og sammenhængskraften at gøre. Der er etableret samtalegrupper for mennesker der har oplevet kriser i livet og flere er på vej. Lene Olesen har været i spidsen for det. Britta og Flemming Bertelsen har fpet gang i vores velkomstlounge. Det er stadig nyt, men tanken er at det skal være vores muligehd for at giver særligt førstegangsbesøgende, en god oplevelse. Finn Iversen står i spidsen for et team der er opmærksom på hvem der løfter hånden om søndagen og om de har brug for yderliger samtale og støtte. Netværksgrupperne er også blevet flere i årets løb. Vores mål var 20 o gdet nåede vi. Tak for en super indsats af teamet i spidsen for det. Events i 2012 VI startede året med vores sædvanligvos meget festlige årsfest. Weekenden efter kom Paul Scanlon på besøg og afholdt både superlørdag og sin efterhånden velkendte Masterclass i kommunikation. Der var rigtig god feedback på besøget I Juni havde vi et større team i Uganda med Farming for Life. Arbejdet har nu resulteret i opstart af fire menigheder i området. I september var vi med i ACT Herning. Et fælleskirkeligt initiativ, hvor vi i samarbejde med et par folkekirker, tilnbyder praktisk hjælp til herningensiske familier. Det gentages i år. I den forbindelse er der flere spændende tiltage på den fælleskirkelige front. Der er startet tre nye Frimenigheder i byen og vi oplever et tættere og tættere samarbejde med flere folkekirkelige præster i byen. Senest har herning kirke o gderes 3 præster været på besøg i Åbenkirke med 50 deltagere. Første weekend i November havde vi endnu en Superlørdag denne gang om mission og med Mark Pedder som hovedtaler. Han er vores nye strategisk samarbejdspartner i arbejdet på Smokey Mountain i Filippinerne. Som tidligere nævnt sluttede året af med uddeling af julehjælp til 150 familier og en 5 års fødselsdag der blev en fejring og taksigelse til Gud for de første år i kirkens historie. Konklusion 3


Åbenkirke er på rette spor. Vi lagde to velfungerende kirker sammen i december 2007, det glædelige er at selvom vi respekterer og var takneemmelige for det vi kom fra, er Åbenkirke lykkedes på en måde som har fyldt os med stor glæde. Vi berører mennesker og ser dem komme til tro på Jesus. Der er så mange historier fra menesker der kommer på en gudstjeneste og får et helt nyt billede af kirke og Jesus. Flere af dem har taget imod Jesus og er blevet tillagt menigheden. Lad os fortsætte ud af det spor. Lad os i fællesskab sikre at endnu flere herninggensere og midtjyder kan finde et menighedsfællesskab hvor de kan finde troen på jesus og få den sat ind i en ramme hvor den giver mening og bliver personlig. Gud bygger fortsat sin kirke og han bruger os!

4

Åbenkirkes årsberetning for 2012  

Som fremlagt på årsmødet d. 2. juni 2013 ved Lars Bo Olesen, teamleder for Åbenkirkes Tjenesteteam

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you