Page 1

Waardecreatieverhaal Doel In een waardecreatieverhaal vertel je over je motivatie voor deelname aan een leernetwerk, je ervaringen in het leernetwerk en de waarde die dat voor je heeft (gehad). Daarbij beschrijf je deze aspecten ten aanzien van jezelf, je relaties met anderen, je lespraktijk en je plek op school. In een specifiek Het waardecreatieverhaal helpt je de waarde die deelname in leernetwerken voor jou heeft, zichtbaar te maken.

Benodigdheden • ‘Vertel je verhaal’, schema voor waardecreatieverhalen.* • Toelichting op het waardecreatieverhaal.*

Procedure instrumenten Het Ruud de Moor Centrum (RdMC) doet onderzoek naar netwerkleren in de onderwijspraktijk. De onderzoeksinstrumenten van de toolkit staan online.* Deelname is gratis. Stuur voor je het waardecreatieverhaal wilt inzetten een e-mail aan netwerkleren.rdmc@ou.nl. Geef in de mail aan: • om welk instrument het gaat (waardecreatieverhaal) • naam en adresgegevens van de school of schoolbestuur • naam van de contactpersoon • verwachte aantal deelnemers dat het waardecreatieverhaal gaat invullen. • gewenste periode voor inzet waardecreatieverhaal.

waardecreatie

waardecreatieverhaal kun je dieper ingaan op een concrete waardevolle gebeurtenis of ervaring.

Wij nemen binnen een week contact op met de contactpersoon om specifieke zaken verder te bespreken.

*http://rdmc.ou.nl/netwerkleren 2011/1.0


Waardecreatieverhaal

e i ta e r c e d r a aw

Ten aanzien van Ten aanzien van mijn Ten aanzien van Ten aanzien van mijn mijzelf als persoon relaties met andere mijn lespraktijk vermogen om mijn (zoals vaardigheden, leraren (zoals aantallen, (zoals ideeĂŤn, (school)omgeving houding, zelfvertrou- kwaliteit, frequentie, inzichten, te beĂŻnvloeden wen, gevoel) beleving) lesmateriaal, (zoals stem, status, procedures) erkenning, bijdrage) Redenen voor deelname aan een leernetwerk (zoals uitdagingen, professionele ontwikke lingsdoelen, mensen ontmoeten) Activiteiten, output en gebeurtenissen uit het leernetwerk (zoals les materiaal, discussies, lesbezoeken) Waarde die deelname aan een leernetwerk mij heeft opgeleverd (zoals een betere leraar worden, omgaan met moeilijke leerlingen, betere leerlingresultaten)


2. Beschrijf een specifiek ‘product’ dat uit deze activiteit is voortgekomen (zoals een idee of document) en voor welk probleem of uitdaging dit een antwoord zou kunnen zijn. 3. Vertel hoe je dat ‘product’ hebt gebruikt in je (les)praktijk en of er iets is gebeurd wat anders niet gebeurd zou zijn. 4. Leg uit wat je met behulp van dit ‘product’ hebt bereikt (zoals betere lessen, de resultaten van je leerlingen, betere leraar geworden, je tevredenheid over je werk, leerlingresultaten). 5. Soms kan een bepaalde gebeurtenis de manier waarop je dingen doet en bekijkt, ingrijpend veranderen. Als dit hier het geval was, beschrijf dat dan hier.

waardecreatie

1. Beschrijf een betekenisvolle activiteit waaraan je hebt deelgenomen en hoe je dat ervaren hebt (zoals een gesprek, een werkbijeenkomst, een project).


Hoe kun je het waardecreatieverhaal gebruiken? Het waardecreatieverhaal kan op verschillende manieren worden gebruikt: voor jezelf, om te bespreken binnen het leernetwerk en als beginpunt voor een gesprek met je directeur over wat je geleerd hebt binnen het leernetwerk. De creator kan in het leernetwerk voorstellen het waardecreatieverhaal te gebruiken.

Voor jezelf

e i ta e r c e d r a aw

Na enige tijd bezig geweest te zijn met netwerkleren, kan het zijn dat je je afvraagt wat het je precies heeft opgeleverd. Met behulp van het waardecreatieverhaal krijg je inzicht in je leerproces en ontdek je misschien zelfs dat je allerlei dingen geleerd hebt, waarvan je je nog niet bewust was.

Met het leernetwerk Binnen het leernetwerk kan de creator het waardecreatieverhaal gebruiken om gezamenlijk te bekijken wat de verschillende deelnemers aan het leernetwerk hebben gehad. Hierdoor krijgen deelnemers nog beter inzicht in elkaars ervaringen en krijgt het leernetwerk een extra impuls.

Met de schoolleider Het waardecreatieverhaal kan ook worden gebruikt om inzichtelijk te maken wat je aan je leernetwerk hebt gehad. Het schema kan structuur bieden om met je directeur te bespreken hoe je aan je professionalisering hebt gewerkt. Jullie kunnen afspreken dat een gespreksverslag wordt opgenomen in je bekwaamheidsdossier, zodat je ook aan de buitenwereld kunt laten zien hoe je jezelf hebt ontwikkeld.

Toolkit waardecreatie  

Toolkit waardecreatie