Page 1

m

dulair nummer 4

8 maar t 2013

jaargang 28 w w w.ou.nl

Open Universiteit

St u de nt Paul Lemmen

Groot voorstander van samenwerken

O n der zo e k

7

Francine Saenen

14

Inzicht in processen die kanker veroorzaken

wo r k s h o p Start en support

17

Effectief zoeken naar literatuur

s t u d eren Myriam Muskens:

‘Benut je vrije ruimte’

20

Open Universiteit Modulair 8 maart 2013

1


activiteitenr

oster

Voor actuele informatie zie de webpagina van uw

april

faculteit of studiecentrum. Voor het aanmelden voor workshops: www.ou.nl/studieplaza.

maart za 9 • Start 8-weekse workshop Mindfullness (sc Eindhoven) • Workshop Endnote (sc Utrecht) • Workshop Personal Branding (sc Utrecht) ma 11 • Lezing door Saskia Stobbe ‘Leerstoornissen bij kinderen en jongeren. Leer meer over dyslexie en dyscalculie’ (MeetingPoint Psychologie, sc Zwolle) • Workshop Presenteren 1 (sc Zwolle) di 12 • Lezing door Wim Daniëls (De Verlichting, sc Eindhoven) • Workshop Timemanagement (sc Rotterdam) • Lezing door Walter Fennis ‘de Matthäus Passion van J.S. Bach’ (TouS, sc Enschede) wo 13 • Lezing door Johan van Rijn ‘Broedzorg: wie kies je als partner en wie zorgt er voor het kroost?’ (sc Almere) • Workshop Ondernemend gedrag (sc Zwolle) • Workshop Effectief Studeren (sc Eindhoven) do 14 • Lezing door schrijfster en journaliste Anne-Gine Goemans (Homo Ludens, sc Amsterdam) • Eerste regionale bijeenkomst Aarde, Mens en Milieu (N14112) (sc Eindhoven) vr 15 • Regionale studiedag Cultuurwetenschappen (sc Eindhoven) za 16 • Algemene Ledenvergadering en lezing door Miriam Sessink van Slachtofferhulp Nederland ‘de positie van het slachtoffer in het strafproces’ (Amsterdamse Juridische Vereniging, sc Amsterdam) • Workshop Autisme (sc Eindhoven) • Landelijke begeleidingsdag Burgerlijk Procesrecht (sc Eindhoven) ma 18 • Lezing door Paul Bassant ‘Beschavingsoffensief’ (Cultuurwetenschappen dispuut Rotterdam, sc Rotterdam) • Workshop Presenteren 2 (sc Zwolle) di 19 • Literatuurgroep 2 met deel 3 (Het Paradijs) uit de Goddelijke Komedie, van Dante Alighieri (Homo Ludens, sc Amsterdam) wo 20 • Workshop Presenteren 1 (sc Eindhoven) • Workshop Effectief studeren (sc Leeuwarden) do 21 • Poëzieclub (Suster Bertken, sc Utrecht) • Workshop Mediawijsheid (sc Alkmaar) 22-24 • Weekendreis Lille, Lens, Louvre (Suster Bertken, sc Utrecht) di 26 • Workshop Studiemotivatie (sc Eindhoven) • Muziekclub ‘Chopin’ (De Verlichting, sc Eindhoven) wo 27 • Filosofiegroep (sc Emmen) • Lezing door prof. dr. Paul van Geert ‘Talent als emergente eigenschap’ (Permanente Vorming, sc Gent) do 28 • Kenniscafé Almere ‘Ontwikkelingshulp’ (sc Almere) • Filmgroep met ‘A separation’ van Asghar Farhadi (Homo Ludens, sc Amsterdam) • Literatuurclub Brieven aan Poseidon van Cees Nooteboom (De Verlichting, sc Eindhoven) 2

Open Universiteit Modulair 8 maart 2013

di 2 wo 3 do 4 za 6 ma 8 wo 10 10-11 do 11 za 13 ma 15 di 16 wo 17 do 18 vr 19 za 20 di 23 wo 24 do 25 ma 29

• Lezing over oriëntalisme (Suster Bertken, sc Utrecht) • Workshop Digitaal Mindmappen (sc Leeuwarden) • Workshop Effectief studeren (sc Rotterdam) • Workshop Digitaal Mindmappen (sc Breda) • Workshop Geheugentraining (sc Rotterdam) • Algemene Ledenvergadering gevolgd door een lezing (Utile Dulci, sc Nijmegen) • Lezing door Gijsbert Tweehuysen ‘Plastic soep: een bedreiging voor ecosystemen’ (sc Almere) • Tweedaagse excursie naar Gent (Si-tard, sc PSL) • Regionale studiedag Inleiding Kunstgeschiedenis (sc Eindhoven) • Workshop Google Apps (sc Nijmegen) • Workshop Presenteren (sc Amsterdam) • Lezing door Bram Bakker, psychiater, over zelfdoding (De Studiekamer, sc Den Haag) • Lezing door dr. Dieta Mietus ‘Haal meer uit jezelf en je werk’ (MeetingPoint Psychologie, sc Zwolle) • Lezing door Nico Arts DNA-onderzoek/Eindhoven in de middeleeuwen (De Verlichting, sc Eindhoven) • Lezing door mr. drs. Eduard ter Horst ‘Cultuur en Recht/ Rare jongens die Romeinen!’ (TouS, sc Enschede) • Workshop Presentatie in Powerpoint (sc Utrecht) • Studium Generale Lezing (Mentoraat Cultuurweten schappen, sc Groningen) • Lezing door cultuurhistoricus Thomas von der Dunk (Homo Ludens, sc Amsterdam) • Lezing van Studium Generale Wouter Steffelaar ‘Een kwartet van zeer begaafde knapen’ (sc Alkmaar) • Tweede regionale bijeenkomst Aarde, Mens en Milieu (N14112) (sc Eindhoven) • Workshop Endnote (sc Parkstad Limburg) • Workshop Effectief studeren (sc Vlissingen) • Workshop Studieopstellingen (sc Utrecht) • Dagexcursie Keulen (De Verlichting, sc Eindhoven) • Workshop Stressmanagement (sc Rotterdam) • Workshop Presenteren 2 (sc Eindhoven) • Filosofiegroep (sc Emmen) • Kenniscafé Almere ‘Onderzoek en innovaties in Land- en tuinbouw’ (sc Almere) • Poëziegroep (Homo Ludens, sc Amsterdam) • Poëzieclub (Suster Bertken, sc Utrecht)

mei ma 6 di 7 vr 10 ma 13 di 14

• Lezing over orientalisme (Suster Bertken, sc Utrecht) • Discussieclub ‘Wat regeert effectief: kapitalisme of politiek?’ (De Verlichting, sc Eindhoven) • Diploma-uitreiking (sc Eindhoven) • Buitenactiviteit (Utile Dulci, sc Nijmegen) • Literatuurgroep 2, waarschijnlijk Norwegian Wood van Haruki Murakami (Homo Ludens, sc Amsterdam) • Workshop Timemanagement (sc Heerlen) • Lezing door dr. Jos Pouls ‘Het debat om de ‘renaissance’ (Si-tard, sc Parkstad Limburg) • Lezing door prof. Dick de Boer ‘Emo’s reis’ (De Verlichting, sc Eindhoven)


inh

ud

modulair 4 Colofon Modulair is het studentenblad van de Open Universiteit en verschijnt 4 keer per jaar in een oplage van 31.000 exemplaren. Studenten en alumni ontvangen dit blad gratis. Het blad is ook digitaal beschikbaar op www.ou.nl/modulair

Promovendus Sven Kiljan:

‘Promotieonderzoek doen, geeft veel vrijheid’

13

Studieplaza

10

Hoofdredactie Dominique Ubachs Eindredactie Henny Schut-Welte, Dominique Ubachs Redactionele bijdragen Frans Bogaert, Arnold van Eijsden, Fred Meeuwsen, Lisette Meijrink, Myriam Muskens, Marijke te Hennepe, Zweitze W. Hofman, Ytie Hoogeveen, Eva von Stockhausen, Paul Troost, Caroline Vavrinek, Juliette van de Ven, Coen Voogd, Josanne van Westrienen, Marcel Zijlstra Fotografie André van den Akker, Beeldcentrum, Bart van Dieken, Manon Eekhout, Marcel van Hoorn, Peter Strelitsky, Ger Wijtsma

Studiecoach groeide uit haar jasje

De week van ... docente Patricia Castelijn:

‘Een doorsnee werkweek ken ik (gelukkig) niet’

19

Vormgeving Vivian Rompelberg Druk OBT, Den Haag Redactiesecretariaat modulair.redactie@ou.nl

Toen en nu

Terug in de tijd met oud-studenten

26

en verder 2 activiteitenrooster 4 nieuws 5 column stuutje 6 en dan ( nog ) de studie 7 de student 12 studentenbelangen 1 4 afstudeeronderzoek 1 6 studietips & O U in social media 17 start en support 1 8 van onze verslaggever 2 0 K ijk eens over faculteitsgrenzen heen 2 2 uit de communities & column Z weitze 23 tentameninfo 24 wetenschapsnieuws 2 6 toen en nu 2 8 faculteitsnieuws 30 afgestudeerden & uitreikingen

De volgende Modulair verschijnt op vrijdag 17 mei 2013. Open Universiteit Modulair 8 maart 2013

3


nie

ws

Subsidie KWF voor onderzoek bewegen na kanker KWF Kankerbestrijding verstrekt aan de Open Universiteit een onderzoekssubsidie van 500.000 euro. De subsidie is bestemd voor onderzoek gericht op de ontwikkeling en effecten van online beweegadvies aan mensen die herstellen van darm- of prostaatkanker. Het onderzoek vindt plaats bij onze faculteit Psychologie in samenwerking met onder meer de Universiteit Maastricht. In eerdere projecten hebben onze onderzoekers al een effectief adviesprogramma op maat ontwikkeld dat ouderen helpt meer te bewegen, vooral in het dagelijks leven. Het ontwikkelde online computerprogramma geeft mensen geautomatiseerd advies om hen te motiveren meer te bewegen en dat vol te houden. Dit adviesprogramma wordt nu aangepast om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen, voorkeuren en beperkingen van mensen die kanker hebben gehad. Bewegen helpt mensen die herstellen van kanker namelijk om beter om te gaan met de ziekte en de gevolgen ervan, zo blijkt uit eerder wetenschappelijk onderzoek.

Invoering Fee Graduate School

OU partner in EU-project PREATY

Vanaf 1 maart 2013 vraagt de Graduate School aan alle nieuwe buitenpromovendi, die zich voor een promotietraject inschrijven, een fee als tegemoetkoming voor geleverde diensten. De fee bedraagt eenmalig € 250. Met de ondertekening van een PhD-1-contract, ofwel een PhD-2-contract indien daarvoor geen PhD-1-contract getekend is, gaat men ook de verplichting aan de fee te betalen. In de overeenkomst is daartoe een artikel opgenomen.

De Open Universiteit is een van de zes partners van het Europese project PREATY dat eind 2012 van start is gegaan. PREATY staat voor Proposing modern e-assessment approaches and tools to young and experienced in-service teachers. In het project draait het om nieuwe manieren van assessment die aansluiten bij nieuwe pedagogische methoden zoals computerondersteund samenwerkend leren en onderzoekend leren. Het project staat onder leiding van University of Piraeus Research Center.

De faciliteiten die hier tegenover staan betreffen o.a. bibliotheektoegang, toegang tot activiteiten van de Graduate School en tot geselecteerde activiteiten van de faculteiten/expertisecentra. Begeleiding van promovendi behoort uitdrukkelijk niet tot het dienstenpakket. Als een PhD-overeenkomst is afgesloten, is de begeleiding gratis. De invoering van de fee geldt niet voor huidige buitenpromovendi (met een getekend contract) en aio’s en medewerkers van de OU die aan een promotie werken. Ook geldt deze niet voor buitenpromovendi van de faculteit MW, die binnen de MW PhD-school aan een proefschrift werken en daar nu reeds een fee betalen.

4

Open Universiteit Modulair 8 maart 2013

Het doel van PREATY is enerzijds om leerkrachten in Europa vaardiger en competenter te maken als het gaat om het beoordelen van vaardigheden en competenties die lerenden dankzij die nieuwe pedagogische methoden ontwikkelen. Anderzijds wil het project de leerkrachten uitrusten met strategieën en instrumenten om dat te doen. CELSTEC werkt mee aan de ontwikkeling van een raamwerk voor computerondersteund samenwerkende kennisontwikkeling en vaardigheden op het gebied van samenwerking te beoordelen. Daarnaast zal CELSTEC materiaal ontwikkelen om leerkrachten te trainen in het gebruiken van het raamwerk.


c

lumn

Website LOOK vernieuwd LOOK (Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek) heeft zijn website vernieuwd. De website is gebruiksvriendelijker geworden en heeft een nieuwe functionaliteit. Onder andere de verbeterde nieuwe zoekfunctie zorgt ervoor dat medewerkers en hoogleraren nog beter te vinden zijn op hun expertise, onderzoeksonderwerpen en publicaties. Ook alle lopende onderzoeksprojecten bij verschillende scholen hebben een prominente plek gekregen. Via de verbeterde website krijgt u een goed beeld van de activiteiten, expertise en resultaten van het onderzoek. Verder is LOOK ook gestart met het publiceren van columns op haar website (www.look.ou.nl). Medewerkers zullen met grote regelmaat hun licht laten schijnen over onderwerpen die verband houden met hun expertisegebied. Het kan strikt genomen over praktijkgericht wetenschappelijk onderwijsonderzoek gaan, maar ook over andere (actuele) thema’s die met onderwijs, en vooral leraren, hebben te maken.

Restyling Modulair Met trots presenteren we deze maand een gerestylde Modulair. Vanaf nu treft u veel nieuwe rubrieken aan. De voormalige Onderwijspagina’s zijn ondergebracht in de rubrieken Wetenschapsnieuws en Faculteitsnieuws waarin we het nieuws overzichtelijker aanbieden. Daarnaast zijn de rubrieken Promoveren, Toen en nu, Van onze verslaggever en De week van de docent ontwikkeld om enerzijds meer achtergrondinformatie te kunnen verstrekken over studeren aan de Open Universiteit en anderzijds meer binding te creëren met de studiecentra en docenten. Mét medewerking van enkele studenten die enthousiast aan het werk gingen en een eigen rubriek onder hun hoede hebben!

Studenten

Lofzang

Op deze plaats heb ik een keer een leerboek afgekraakt. Ik dacht dat het voor een prominent geleerde in een bepaald vakgebied een eitje moest zijn om een goed leerboek te schrijven, maar nu ik zelf enige schrijfervaring heb met scripties en dergelijke, kom ik daarvan terug. Het lijkt me een ontzettende opgave; niet voor niets wordt het vaak aangeduid als levenswerk van de schrijver. Des te mooier als het dan bijzonder goed uitpakt. Zo’n bijzonder goed leerboek heb ik nu in handen1. Waarom is dit zo’n goed leerboek? Op de eerste plaats heeft het boek een hele fijne vormgeving. Gewoonlijk komen mijn leerboeken niet onbeschadigd uit mijn leerproces: er is koffie overheen gegaan en in een poging de bladzijden uit elkaar te halen, zijn ze gescheurd. Dit boek ziet er na maanden studeren nog uit als nieuw. Het heeft een stevige maar buigzame kaft en dikke waterafstotende bladzijden. Op die bladzijden heeft de tekst de ruimte met in de kantlijn de hoofdbegrippen. De tekst wordt verluchtigd met interessante plaatjes van toepasselijke kunstwerken. Balsem voor de ziel. De inhoud is net zo goed als de vormgeving. Wat mij opvalt, is de persoonlijke schrijfstijl. De schrijver gebruikt rustig de ik-vorm en wisselt de theorie af met anekdotes; voor mij als beelddenker een weldaad: die zie ik namelijk voor mij. Dat geldt ook voor de schema’s. Maar ook op de tekst is niets aan te merken: de theorie wordt logisch en volkomen transparant gepresenteerd met steeds een goede inleiding en een heldere afsluiting. De hoofdstukken en paragrafen zijn lekker compact: voor ik me overvoerd voel, is het al weer afgelopen. En dan heb ik het nog niet gehad over de mooie allitererende titel die ook nog de lading dekt en de fraaie kleurige plaat op het kaft. Door bezoekers wordt dit boek als eerste van de tafel gepakt. Aan alles is te zien dat aan dit boek heel veel aandacht is besteed. Zijn er geen kritiekpunten: jawel, hele kleintjes. Ik had nog graag een glossarium van de begrippen gehad. En om de namen van alle gepresenteerde wetenschappers te onthouden, wil ik meer van ze weten dan alleen hun mening over een bepaald onderwerp; een korte levensbeschrijving plus anekdote zou me enorm helpen. Die zoek ik nu op op Wikipedia. Maar verder: topboek. Nu nog even afwachten of een topboek ook leidt tot een topresultaat op het tentamen (het antwoord is inmiddels: ja). Stuutje 1 Voor de liefhebbers: het leerboek van rechtsfilosofie ‘Recht als raadsel’ van Pauline Westerman

De redactie is benieuwd naar uw mening en nodigt u uit uw reactie te mailen naar modulair.redactie@ou.nl.

Open Universiteit Modulair 8 maart 2013

5


en dan (nog) de st

die

‘Ik had het idee dat ik stil stond’ Iedereen heeft het tegenwoordig maar druk. Dat geldt eens te meer voor studenten van de Open Universiteit. Ze hebben een (veeleisende) baan, zijn partner, ouder, familie, maatschappelijk actief of sporten. En dan nog eens de studie. Hoe inventief kun je zijn? Yvonne Geerts studeert Onderwijswetenschappen. ‘In 2009 begon het te kriebelen.’ Tekst: Coen Voogd

Belangrijkste bezigheden overdag? 13 jaar geleden ben ik bij de Pedagogisch Technische Hogeschool begonnen als ontwikkelaar van autotechnische trainingen. Dat ging over in de Fontys Hogeschool Automotive. Een halve dag per week zet ik me in voor een programmagroep van de bètatechnische opleidingen, de Fontys Junioracademie, om de aansluiting van voortgezet onderwijs naar hoger technisch onderwijs te verbeteren. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen: dochter Iris van 8 en zoon Luca van 5 jaar oud. Zaterdag is zwemmen voor de kinderen, wassen, boodschappen en andere huishoudelijke taken. Woensdag is mijn vrije dag. Maar dan kan ik alleen in de ochtend studeren. Vanaf 12.00 uur staat het in het teken van de kinderen. Studeert bij de Open Universiteit sinds … Ergens in 2009 begon het te kriebelen. Er moest in de nabije toekomst iets gebeuren. Ik had het idee dat ik tot stilstand kwam, hoe leuk en uitdagend het ook was wat ik op dat moment deed. Ik ben op zoek gegaan naar zaken die ik interessant vond en dat was het onderwijs. Dan de zoektocht naar de juiste studie. Een voorwaarde was dat ik een Master-titel zou kunnen halen want in ons team zitten te weinig academici. Onze voorzitter stelde dat binnen enkele jaren ruim 80% van de Fontys leraren een master titel heeft.

‘Ik kan me niet permitteren om op zaterdag laat thuis te komen’ Nog te gaan? Waarom ik begonnen ben aan de Master Onderwijswetenschappen heeft twee kanten: uit interesse maar zeker ook vanwege noodzaak. Ik studeer nu al een aantal jaren bij de OU. Omdat ik ook modules moest doen die minder interessant maar verplicht waren voor de master, heb ik het erg moeilijk gehad. Ik moest vechten om dingen af te ronden. De modules die ik nu doe, vind ik super interessant en ook erg toepasbaar in mijn werk maar ik had beter op een andere manier een titel kunnen halen. Ik denk dat ik bij de OU mijn titel binnen heb vlak voor mijn pensioen ...

6

Open Universiteit Modulair 8 maart 2013

Andere bezigheden waarvoor de studie moest wijken? Wanneer de studie moest wijken? Nee, eigenlijk wijkt alles voor de studie. Eerder sportte ik op maandagavond, koorrepetitie op dinsdagavond, ging ik in het weekend nog wel eens uit, op bezoek bij vrienden en naar feestjes. Steeds vaker merk ik dat ik ‘nee’ zeg. Ik kan me niet permitteren om op zaterdag laat thuis te komen. Zondag is de belangrijkste studiemogelijkheid voor mij. Welke rubriek in Modulair leest u altijd? Op de voorpagina lees ik wat mijn interesse wekt. Dat lees ik. De rest scan ik. Deze rubriek lees ik wel altijd. Ik ben geïnteresseerd hoe anderen omgaan met de studie in een vol leven. Wat moet de OU vooral doen? De modules zijn volledig maar te vol. De mentor is benaderbaar en geeft goede adviezen. De docenten zijn toegankelijk, zelfs op afstand. Het aanbieden van de modules in Sprint-vorm is voor mij geweldig. Er worden deadlines gesteld en er is intensiever contact met de docenten en mede studenten. Je krijgt geen kans om uitstelgedrag te vertonen. Waarin de OU tekort schiet is de inschatting van de tijd die een student nodig heeft voor het afronden van een module. Ik ben een technicus en ben goed in oplossingen bedenken voor concrete problemen. De opdrachten tijdens de opleiding Onderwijswetenschappen zijn voor mij soms te ‘wollig’. Binding met de Open Universiteit? Ik heb me voorgenomen om in het studiecentrum te gaan studeren. De Sprint-methode heeft ervoor gezorgd dat er meer contact is met mede studenten. Tijdens de virtuele klassen kun je met de docent en studenten praten over de module. Hierdoor heb ik het gevoel dat ik echt een student bij een universiteit ben.


de st

dent

‘Walk the talk’

’Walk the talk’ is de lijfspreuk van student managementwetenschappen Paul Lemmen. Het betekent zoiets als: ‘laat het niet bij praatjes, maar doe iets met je ideeën’. Als pionier in de bedrijfsinformatica was ook hij gedwongen de daad bij het woord te voegen, want in zijn vakgebied was en is het nog steeds noodzakelijk je kennis voortdurend te actualiseren. ‘We moeten ons opnieuw uitvinden, willen we een goede boterham blijven verdienen’ merkte een collega enkele jaren geleden op. En Paul zette met groot enthousiasme een volgende stap. ‘De Open Universiteit bevalt me, want ook hier wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van kennis en leren.’

Open Universiteit Modulair 8 maart 2013

7


de st Als hij geïnterviewd wordt, is het voor Paul Lemmen (51) de laatste werkdag bij NXP Semiconductors, een van de ongeveer negentig innovatieve bedrijven op de High Tech Campus in Eindhoven.’Na dit gesprek lever ik mijn laptop in en ga ik naar huis in Geleen.’ Erg teleurgesteld is hij niet, want als freelancer is hij een ervaren jobhopper met een omvangrijk netwerk. ‘Aan tijdelijke contracten ben ik gewend, maar het is onrustbarend dat de markt zo ingrijpend is veranderd: de tijdelijke contracten zijn korter en minder zeker dan vroeger.’ Dus zit er voor hem niets anders op dan dagelijks LinkedIn ‘open te trekken’ om te kijken wat relaties doen en welke ontwikkelingen bij bedrijven spelen. ‘Dat kost een hoop energie en de voortgang van mijn studie is er niet bij gebaat.’

Toen nog voldoende werk voor pioniers Het interview is voor Paul een aanleiding om terug te kijken. ‘Wat heb ik gedaan, waarom heb ik bepaalde keuzes gemaakt?’ In 1979 kwam hij in Geleen van het vwo. In een periode waarin het economisch slecht ging, koos hij voor zekerheid door zich voor een accountantsopleiding bij de Belastingdienst aan te melden. Zijn teleurstelling was groot, toen hij van de 3000 kandidaten op plaats vijfenvijftig eindigde, terwijl slechts vijftig studenten toegelaten werden. Als last minute alternatief werd het de heao in Sittard, een beslissing die uiteindelijk goed zou uitpakken. Informatica, het vak dat begin jaren tachtig nog in de kinderschoenen stond, beviel hem uitstekend en op advies van enkele docenten verkaste hij in het tweede studiejaar naar bedrijfsinformatica aan de heao in Arnhem. ‘Sommige boeken die ik daar gebruikte, zijn nog steeds actueel. Het waren daar toen echt pioniers.’ Toen hij in 1983 zijn diploma haalde, lag een onontgonnen gebied op de arbeidsmarkt voor hem open. ’Nu is zoiets moeilijk te begrijpen, maar begin jaren tachtig werden we bij wijze van spreken uit de schoolbanken getrókken, zo’n behoefte aan goed geschoolde ICT’ers was er.’ Paul kon direct aan de slag in de automatisering bij de gemeente Eindhoven, een jaar later kreeg hij een vast contract bij DSM.

’Laat het niet bij praatjes, doe iets’ Waslijst van certificaten Paul kon dan wel in de frontlinie van de ICT zitten, echter doordat die sector een snelle evolutie kende, verwachtten werkgevers van hem dat hij zich voortdurend bijschoolde. Aan dovemansoren was dat niet

dent

gezegd, want om mee vooraan te blijven, is studeren voor hem een ‘way of life’. Tot de dag van vandaag zijn werk en opleiding voor hem samengegaan en met zijn studie aan de Open Universiteit (OU) zal dat wel enige tijd zo blijven. Zijn curriculum vitae laat zien dat ‘walk the talk’ altijd zijn leidraad is gebleven. Laat het niet bij mooie praatjes, maar doe wat met je ideeën, als de kans zich voordoet. Zijn cv is een waslijst van certificaten die hij bij allerlei instituten en vooral bij de OU heeft gehaald.

Informatica-onderwijs toen nog in de steigers De OU kwam in 1989 in beeld. Paul bladert door zijn forse OUdossier: ‘Komt in aanmerking voor een doorstroomprofiel, vooruitlopend op het programma wo-Bedrijfskunde, schreef de begeleider in 1989. Die module heb ik gehaald, heel veel modules trouwens. Ik heb ze ook nog eens in een hoog tempo van gemiddeld vier modules per jaar gedaan.’ Nadeel van een startende universiteit was dat hij sneller studeerde dan de faculteit aan nieuwe modules wist op te leveren. Daarom oriënteerde hij zich bij de universiteit in Tilburg, maar ook daar stond het informatica-onderwijs nog in de steigers. Bovendien zag hij een jarenlange fulltime studie naast een baan in een zich steeds ontwikkelend vakgebied niet zitten. ‘Het aantrekkelijke van de OU is dat de stof is opgedeeld in modules die maar vijftig tot honderd uur studie kosten.’

Geweldig idee Zijn hoge studietempo liep terug, toen zijn werkgever DSM naar de zogenoemde ERP-pakketten (Enterprise Resource Planning) wilde overstappen, een baanbrekend initiatief om bedrijfsprocessen en software te integreren. Die innovatie was een geweldige kans. ’Met een stel eindtwintigers werden we letterlijk in een keet op het terrein gezet en kregen de opdracht een SAP-systeem bij DSM in te voeren. Dat was een studie op zich. SAP staat overigens voor System Analysis and Program Development.’ De ICT-revolutie nodigde uit om organisaties aan de nieuwe mogelijkheden aan te passen. Zo was het voor DSM rendabeler om de ICT-divisie naar KPN af te stoten. ‘Daar werd ik me ervan bewust dat ik geen titel heb. Ze konden me daardoor moeilijk inschalen.’ Niet lang daarna volgde Paul de trend van de jaren negentig door samen met collega’s een eigen bedrijf te beginnen. ‘Een avontuur met risico’s, we hadden geen vaste werkplek, maar werkten op locatie en kwamen overal, we vormden een virtuele organisatie. In Nederland was dat begrip alleen uit de Amerikaanse literatuur bekend. Het idee was geweldig en ik deed mee.’

Goede aansluiting Naam: Paul Lemmen Leeftijd: 51 jaar Burgerlijke staat: gehuwd, vader van drie zonen (21, 18, 15) Woonplaats: Geleen Vooropleiding: vwo, heao bedrijfsinformatica, premaster bedrijfskunde, vele losse modules bedrijfskunde en SAP-certif icaten, APICS Beroep: SAP-consultant Supply Chain Management Begonnen: 1989, 1994 en 2010 Bezig met cursus: Supply Chain en Marketing (masterfase Managementweten schappen) Studiecentrum: Utrecht

8

Open Universiteit Modulair 8 maart 2013

Maar het bleef knagen dat hij als iemand met een vwo geen universitaire studie had gedaan. Al die korte opleidingen waren meestal een verbreding en verdieping van zijn hbo. Maar hij wilde graag meer academische diepgang. Die was er door de hectiek van zijn carrière niet van gekomen. Toen een collega drie jaar geleden opmerkte ‘Paul, we moeten onszelf opnieuw uitvinden door ons te verdiepen’, aarzelde hij geen moment. ‘Had ik dat niet gedaan, dan zou ik over enkele jaren op mijn vakgebied niet meer meetellen. We gingen samen aan de slag.’ Vroeger was de aansluiting tussen hbo en wetenschappelijk onderwijs een probleem. Nu, met de bachelor-masterstructuur wordt Pauls kennis en ervaring met de nodige vrijstellingen gehonoreerd en schakelt hij via een premasterprogramma van een jaar naar de masteropleiding Managementwetenschappen.


Geen lonesome cowboy Ook aan de OU heeft Paul oog voor vernieuwing. De universiteit experimenteert met diverse typen begeleiding, bijvoorbeeld de Open Universiteit Extra (OUX), waar studenten met strakke afspraken aan hun modules werken. ‘Voor de premaster volgde ik een light variant van begeleiding met vijf bijeenkomsten waarvoor ik nogal wat opdrachten moest inleveren. De docenten zaten er bovenop.’ Paul is enthousiast. ‘Het is heel schools, maar het werkt voortreffelijk. Ik ben een groot voorstander van samenwerken. Het werkt snel en effectief. De lonesome cowboy die alleen op zijn zolderkamertje zit te ploeteren, heeft zijn langste tijd gehad, denk ik.’ Voor een studieonderdeel waarvoor geen begeleide variant beschikbaar was, regelden Paul en zijn studiecollega zelf een groep. De faculteit ondersteunde enthousiast zijn initiatief.

’Ik ben een groot voorstander van samenwerken. Het werkt snel en effectief ’ Straks met scriptie motto opnieuw waargemaakt Zijn scriptie moet hij straks alleen schrijven. Maar zoals altijd streeft hij ook nu naar een symbiose van werk en studie. ‘NXP is een interessant bedrijf, alles wat in de literatuur voorkomt, heb ik hier in Eindhoven zien langskomen. Ook outsourcing van de IT-functie, het uitbesteden van de IT-activiteiten van een bedrijf aan een ander dienstverlenend bedrijf. Mijn scriptie gaat over een essentieel aspect van outsourcen: wat zijn de verbindende processen, hoe zorg je ervoor dat die tussen de bedrijven goed verweven zijn?’ Over een jaar moet zijn scriptie gereed zijn. Dan heeft hij zijn motto opnieuw waargemaakt: walk the talk.

Tekst: Paul Troost Beeld: Peter Strelitski

Open Universiteit Modulair 8 maart 2013

9


Studieplaza vervangt Studiecoach De Studiecoach van de Open Universiteit groeide uit haar jasje. Reden om de website opnieuw in te richten en uit te breiden. In het nieuwe Studieplaza bieden we een volledig aanbod met tips en suggesties om de studievaardigheden te verbeteren. De indeling van ‘Studieplaza’ is dynamisch en eigentijds. Via video’s, tekst, animaties, zelftests, tools en workshops willen we studeren makkelijker maken voor onze studenten. Nieuw op de website is ‘Marktplein’, waar studieboeken, samenvattingen, reizen, excursies, stages en andere studiezaken aangeboden en uitgewisseld worden.

Tekst: Lisette Meijrink

10

Open Universiteit Modulair 8 maart 2013

Het karakter van de nieuwe website is persoonlijk, gericht op beleving, inspiratie en ‘thuisvoelen’, en bevat nu ook de mogelijkheid tot het inrichten van een ‘eigen Studieplaza-homepage’ met directe links naar content van de website. Zo kan een student die zich iedere morgen even wil ontspannen, een Mindfulness oefening op zijn homepage plaatsen, zodat hij met één klik bij het item is.

Toename workshops Aanleiding om de Studiecoach te vernieuwen was de groei van het aantal workshops. Ook de specifieke thema’s met video, instructies, zelftests en achtergrondinformatie werden uitgebreid. Daarnaast moest de site qua uiterlijk beter aansluiten op de nieuwe huisstijl van de OU en was er behoefte aan een uitgebreider contentbeheersysteem.

Groei Websitebezoek De toeloop op Studiecoach nam na de start, drie jaar geleden, gestaag toe. Het Studiecoachbezoek bleek in december 2012 in een half jaar tijd te zijn verdubbeld. Het gemiddelde sitebezoek lag rond de 8.500 per maand, dat is zo’n 100.000 bezoekers per jaar. 45% van de bezoekers bezocht de website vaker dan 1 keer. Gemiddeld werden 3 pagina’s per bezoek aangeklikt en lag de duur van een bezoek rond de 3,5 minuten. Verder kwam naar voren dat steeds meer andere universiteiten onze Studiecoach gingen gebruiken. Er was interesse voor de interactieve thema’s maar ook voor de workshops, waarvan een aantal nu extern lopen. Een belangrijke derde doelgroep bleek studenten met een functiebeperking te zijn. Om de duidelijkheid te vergroten is in de nieuwe website een onderscheid aangebracht tussen de workshops en Studiecoach. De website is daarom nu onderverdeeld in de vier hoofditems: Studiecoach, Workshops, Marktplein en Drempels weg.


Het projectteam Studieplaza met van links naar rechts: Marion Stevens, hoofd sector Voorlichting service en informatie en opdrachtgever Studieplaza. Lisette Meijrink, senior communicatieadviseur en projectleider Studieplaza en Mark Handels, Visueel ontwerper Studieplaza.

www.ou.nl/studieplaza Studiecoach De Studiecoach is onderverdeeld in thema’s, waar experts via video vertellen hoe studenten bepaalde problemen of studieobstakels kunnen overwinnen. Ze geven advies over onderwerpen zoals time-management, tentamentraining, mindmappen, academisch schrijven, presenteren, en wetenschappelijke informatie. In dit onderdeel staan ook ontspanningsoefeningen en instructievideo’s en bieden we zelftests aan.

‘De website is nu onderverdeeld in 4 hoofditems: Studiecoach, Workshops, Marktplein en Drempels weg’ Workshops Op alle studiecentra geven we workshops over studiethema’s die het studeren gemakkelijker moeten maken. Zo kunt u workshops bijwonen over timemanagement, mindmappen, presenteren, schrijven, mindfulness etc. Alle workshops worden gegeven in één van de studiecentra. Inschrijven gaat gemakkelijk via iDeal.

Marktplein Nieuw in Studieplaza is het Marktplein. Dit is een studiegerichte vraag- en aanbodsite voor studenten van de Open Universiteit. Op het Marktplein worden studieboeken, samenvattingen, reizen, excursies en andere studiezaken aangeboden. Ook kunnen studenten elkaar oproepen om samen te studeren of aan een rondleiding deel te nemen, en bieden bedrijven stages aan.

beperking wordt u precies hetzelfde beoordeeld als iedere andere student, maar de weg naar het felbegeerde diploma kan iets anders verlopen. De OU komt studenten tegemoet met speciale voorzieningen. Op Studieplaza worden studenten geïnformeerd, hoe ze hun zaken kunnen regelen.

Studentreacties De finale fase van dit project was nog een behoorlijk intensieve. Toch klinken de reacties van studenten op de nieuwe website nu al overwegend positief. Student Elly Overgaauw schreef zich in voor de workshops Tentamentraining en Effectief studeren en zegt: ‘Een handige en duidelijke site! Veel prettiger om mee om te gaan dan de Studiecoach. Een nadeel vindt ze de bereikbaarheid: ‘Dan moet ik eerst naar www.ou.nl dan op ‘Studeren’ klikken, dan op Studieplaza klikken en weer een klik, één keer is genoeg.’

‘Handige en duidelijke site. Prettig om in te werken!’

Petra Dijkstra had zich via de Nieuwsbrief aangemeld voor de workshop Endnote, ‘Zó gemakkelijk, dan ben je meteen op de juiste plek, ook fijn dat er nu bij staat hoeveel plaatsen er nog vrij zijn.‘ Dat onderschrijft ook Margo van Ardenne: ‘Ik heb me net voor Google Apps aangemeld, dat ging erg gemakkelijk. Het is een overzichtelijke en prettige site! Ik vind het wel jammer dat ik bij de informatie van de Faculteiten op de OU site zelf, Studieplaza nog niet kan aanklikken. Ik hoop dat dit er nog komt, dat zou helemaal gemakkelijk zijn!’

Drempels weg Drempels weg is het domein voor studenten met een functiebeperking, dyslexie of autisme en voor iedereen die moeite heeft met structureren of vasthouden van de motivatie. Met een functie-

Open Universiteit Modulair 8 maart 2013

11


st

dentenbelangen

De Studentenraad (SR) is het formele medezeggenschapsorgaan dat spreekt namens alle studenten. In Modulair spreekt de Studentenraad steeds op eigen gezag. Wilt u meer weten over de SR, kijk dan op www.ou.nl > Studeren > Studentenraad.

Open Universiteit Extra (OUX)

SR: Open onderwijsmodel en OUX naast elkaar Vanaf september 2012 kunnen studenten die de startmodule van een OU-opleiding succesvol hebben afgerond kiezen uit twee richtingen. Het is mogelijk om losse modules te volgen, die je vervolgens kunt stapelen tot een bachelor- of masterdiploma. Dit is een route met veel vrijheid, een open structuur en vergeleken met de traditionele universiteiten, een bescheiden aantal begeleidingsbijeenkomsten. Daarnaast draait er op het moment een pilot Open Universiteit Extra (OUX) in de bachelorfase van alle opleidingen en in de masterfase van de opleidingen Milieuwetenschappen en Onderwijswetenschappen. Studeren binnen dit proef onderwijsmodel, dat medio 2015 wordt geĂŤvalueerd, ziet er globaal als volgt uit. Diegene die na intake tot dit studietraject wordt toegelaten, committeert zich aan een vast programma van vier voorgeschreven modulen per jaar (mogelijk uitgebreid tot zes). Hij/zij volgt het gehele traject met een vaste groep medestudenten. Er zijn online en face-to-face bijeenkomsten en iedere groep heeft een mentor die zowel de groep als de individuele deelnemers aan dit studietraject volgt en begeleidt. De gedachte achter OUX is dat meer structuur en begeleiding positief uitwerkt op het studiesucces, in andere termen: verhoging van het studierendement. Universiteiten worden door het Rijk hierop steeds meer afgerekend. Ook de OU heeft de opdracht gekregen om haar studierendement te verhogen. Subsidieverstrekking zal mede afhankelijk zijn van de met de overheid gemaakte afspraken hierover. In dit kader juicht de Studentenraad de pilot OUX toe. Verder sluit dit onderwijsmodel ook goed aan bij de ontwikkelingen die we zowel bij de traditionele universiteiten alsook bij andere universiteiten voor afstandsleren zien. Ook daar wordt de structuur versterkt en de studiebegeleiding geĂŻntensiveerd. In hoeverre dit daadwerkelijk bij de verschillende aanbieders van universitair afstandsonderwijs tot verhoging van studieredementen leidt, is helaas nog niet geheel duidelijk. Deze constatering maakt dat de Studentenraad de pilot OUX en zijn evaluatie op positief-kritische wijze blijft volgen.

12

Open Universiteit Modulair 8 maart 2013

Uiteraard biedt het OUX-onderwijsmodel voordelen. Je hoeft als student minder zelf te plannen en je trekt regelmatig op met een vaste groep medestudenten. Dat maakt het studeren tot een minder individuele onderneming en dat werkt in de regel stimulerend. De intensievere begeleiding kan zeker bijdragen aan studievoortgang. Ook kunnen het OUX-model en vergelijkbare onderwijsmodellen de nodige studierust, -regelmaat en -reinheid verschaffen. Studierust in de zin van: structuur en helderheid, waardoor minder kostbare tijd verloren gaat aan het zelf inplannen van losse modules. En studiereinheid in de vorm van: nauwelijks tot geen vervuiling door allerlei andere studie-afleiders. Het bovenstaande is het positieve beeld, dat idealiter gerealiseerd wordt binnen iedere OUX-groep en bij iedere OUX-student. Maar de Studentenraad beseft ook dat de praktijk van het studeren voor OU(X)-studenten weerbarstiger is. Zo hebben meerdere studenten al bij aanvang van de studie vrijstellingen die ingepast moeten worden in het OUX-model. Daarnaast combineren velen de studie met hun baan en/of gezin. En ook als de persoonlijke omstandigheden anders zijn, wordt de studie veelal verricht naast allerlei andere zaken die aandacht vragen. Voor een aanzienlijk deel van onze studenten biedt de keuze voor losse modules grote voordelen. Kan er door omstandigheden een periode minder of niet gestudeerd worden, dan is er de mogelijkheid om de draad zelfstandig weer op te pakken. Het behouden van deze vrijheid vindt de Studentenraad voor nu en voor de toekomst belangrijk. Het standpunt van de Studentenraad is dan ook: laat zowel het huidige open onderwijsmodel als ook een OUX-achtig model (als de ontwikkeling en evaluatie van de pilot positief uitpakken) naast elkaar bestaan. Zodat aan de ene kant studenten die behoefte hebben aan een meer vastomlijnd studietraject goed bediend kunnen worden en er alle ruimte blijft voor studenten die juist vanwege hun eigen situatie de voorkeur geven aan het open OU-studiemodel.

Marcel Zijlstra, secretaris SR


pr

moveren

Sven Kiljan: ‘Regelmatige communicatie met je begeleider is essentieel.’

D

rie maanden geleden ben ik gestart als externe OU-promovendus aan het KVDB project. KVDB staat voor Kennisprogramma Veiligheid Digitaal Betalingsverkeer. Dit vierjarig onderzoeksprogramma wordt gefinancierd door Nederlandse banken en de Politieacademie. Mijn standplaats is aan de Radboud Universiteit (RU) Nijmegen. Formeel ben ik in dienst van de NHL Hogeschool in Leeuwarden.

Een multidisciplinair team is via NHL Hogeschool Leeuwarden samengesteld op de gebieden van criminologie, sociologie, techniek en wetgeving voor het KVDB

programma. Dit heeft als doel de beveiliging van het digitale betalingsverkeer te optimaliseren. Het optimaliseren van de technische beveiliging en hoe men hiermee omgaat is het onderwerp van mijn onderzoek. Ik werk op de afdeling Digital Security van de RU, onder andere bekend van het kraken van de OV-chipkaart en de stemmachine. Via het Lectoraat Cybersafety bij NHL Hogeschool heb ik een verbinding met mijn collega’s binnen het programma om kennis en ervaring uit te wisselen. Promotieonderzoek is leuk omdat het veel vrijheid geeft. Het geeft de mogelijkheid om naar eigen inzicht veel doelen te bepalen.

S t u e y s t e lt p r i o r i t e i t e n

De ‘hoe’ is volledig zelf in te vullen en zelfs de ‘wat’ is onderhandelbaar wanneer goed beargumenteerd. Een mogelijke valkuil is het onderschatten van regelmatige communicatie. Daarom heb ik wekelijks een gesprek met de begeleider, om te voorkomen dat ik langer dan een week worstel met een probleem zonder hulp of prikkels van buitenaf. Mijn boodschap aan aspirant promovendi is, dat plezier hebben in het werk het belangrijkste blijft. Dit kan alleen met een goed aansluitend promotietraject. Verwacht geen geweldig salaris of veel vrije tijd, maar wel voldoening door het werk zelf en de verdiende doctorstitel aan het einde.


afstudeeronderz

ek

Francine Saenen was voor haar afstudeeronderzoek milieu-natuurwetenschappen maandenlang omringd door de Smidtea mediterranea, een bepaalde soort platworm. Het weefsel van dat diertje is verwant met dat van de mens. Door het diertje te onderwerpen aan agressieve vloeistoffen, probeerde ze inzicht te krijgen in die biologische processen die kanker veroorzaken en in stand houden. ‘De onderzoeksresultaten kunnen rechtstreeks vertaald worden naar de mens.’

Francine (53) woont in België, in de gemeente Meensel-Kiezegem, een half uurtje verwijderd van Hasselt. Haar huis, waar ze met man en twee kinderen woont, is omgeven door platteland. Ten tijde van het interview regeert Koning Winter, er ligt sneeuw en het vriest behoorlijk. Het staat in schril contrast met haar favoriete seizoen, de zomer, het jaargetijde voor haar grote passie: duiken. ‘Elk jaar gaan we naar een andere zee of oceaan. We zijn al op heel wat plekken geweest.

’25 tot 30 procent van de cellen van een platworm zijn stamcellen, dus gelijkaardig aan die van de mens’ De schoonheid en kalmte die je ervaart als je onderwater bent, is ongelooflijk’, zegt Francine. Maar er is ook een keerzijde. De verwoestende werking van de opwarming van de aarde en de invloed van milieuvervuiling is onder water goed te zien. ‘Je ziet dat er veel kapot gaat, koraalriffen die afbrokkelen. Daar ben ik wel van geschrokken. Ik wil er dan ook iets aan doen.’ Niet voor niets zocht ze voor haar afstudeeronderzoek een onderwerp dat te maken had met de onderwaterwereld. Maar dat viel niet mee. Uiteindelijk bracht de zoektocht haar bij het Centrum voor Milieukunde aan de Universiteit van Hasselt, bij de platworm.

14

Open Universiteit Modulair 8 maart 2013

Inzicht in biologische processen Platwormen. De hier bedoelde soort is ongeveer een centimeter groot en leeft in zoet water. Het zijn bijzondere organismen: wat voor de platworm geldt, geldt eigenlijk ook voor de mens. ‘Het weefsel van de platworm is verwant met dat van ons. De platworm behoort tot de eenvoudigste groep van meercellige dieren met een orgaansysteem.’ Francine deed vanaf 2010 de nodige experimenten met de platworm. Ze plaatste ze in verschillende vloeistoffen met cadmium en zeswaardig chroom om zo inzicht te krijgen in die biologische processen die kanker veroorzaken en in standhouden. ‘Cadmium en zeswaardig chroom zijn giftige zware metalen die vrijkomen bij tal van industriële processen. We weten dat ze kanker kunnen veroorzaken.’ Het afstudeeronderzoek van Francine maakt deel uit van het promotieonderzoek van drs. Andomeda van Roten naar de effecten van zeswaardig chroom op de stamcellen van de platworm, zowel op cellulair, moleculair als genetisch vlak. Omdat dit metaal kankerverwekkend is, kunnen wijzigingen in de biologische processen meer duidelijkheid geven over carcinogenese, de wijze waarop kankergezwellen ontstaan, groeien en uitzaaien. ‘Om inzicht te krijgen is onderzoek nodig op cellen met gelijkaardige kenmerken. Dan hebben we het over stamcellen, cellen die kunnen delen, intact kunnen blijven, maar ook andere celtypes kunnen worden’, legt Francine uit. ‘Vandaar de platworm, 25 tot 30 procent van haar cellen zijn stamcellen. De onderzoeksresultaten kunnen rechtstreeks vertaald worden naar de mens.’


‘Onderzoeksresultaten kunnen rechtstreeks vertaald naar de mens’ Tekst: Fred Meeuwsen Beeld: Marcel van Hoorn

Elke keer kleine stapjes Francine onderzocht hoe zeswaardig chroom en cadmium door de platworm worden opgenomen en hoever je kunt gaan voor ze sterven. Daarnaast bekeek ze hoeveel stamcellen er bij komen als de diertjes worden blootgesteld aan die zware metalen en of en hoe de platwormen daardoor veranderen. Vele uren tuurde ze in de microscoop. Boeiend werk, vond ze, waarbij geduld wel een voorwaarde was. ‘Je maakt elke keer maar kleine stapjes. Je zou graag snel met grootse ontdekkingen komen, maar zo gaat het niet.’ En, soms zat het ook gewoon tegen, kwam er een kink in de kabel, waardoor het onderzoek vertraging opliep. ‘Er ging wel eens onderzoeksmateriaal verloren doordat iemand vergeten was de preparaten in de vriezer te leggen. En eind 2010 was er een overstroming in Hasselt. Hierdoor stond ons lab blank. Resultaten van proeven gingen verloren. Dat was behoorlijk balen. Onderzoek is een proces van vallen en opstaan, zo bleek.’

Generatiekloof En, eerlijk is eerlijk, er was nóg een factor die het niet altijd even makkelijk maakte, noem het de generatiekloof. Francine is met haar drieënvijftig niet meer de jongste. Dat kwam vooral tot uiting doordat er op het lab overwegend twintigers werkten en de promovendus ook nog maar vijfentwintig bleek te zijn. Dat was best wel wennen, moet Francine toegeven. In een ‘ver’ verleden had ze een tijdje medicijnen gestudeerd, maar de studie niet afgemaakt. Ze miste daardoor de nodige laboratorium-ervaring. In de eerste weken liep ze op het lab in Hasselt vooral met anderen mee om zich zo de basisvaardigheden eigen te maken. Ze vond het niet lastig jongere collega’s om hulp te vragen, maar er was wel een zeker ongemak. ‘Dat voelde niet lekker. Je merkt dat ze ervan uitgaan, omdat jij een stuk ouder bent, dat jij al veel lab-ervaring hebt. Maar dat was dus helemaal niet zo. Misschien wisten ze niet goed hoe ze instructies moesten geven aan iemand die qua leeftijd hun moeder had kunnen zijn. Ik voelde me soms ook wel buiten de groep staan. Jongeren praten over andere dingen, hebben andere interesses. Dat maakte wel eens eenzaam. Ik wilde per se de eindstreep halen en afstuderen, dat hield me overeind, anders had ik misschien het bijltje er wel bij neergegooid.’

gezonder en leefbaarder te maken.’ Mocht het nou helemaal niet lukken, die wetenschappelijke carrière, dan lonkt wellicht het onderwijs, en mocht ook dat niet lukken dan rest, met alle plezier, vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld bij een natuurorganisatie. ‘En in de tijd die overblijft wordt er gestudeerd. Ik zal mij voor cursussen blijven inschrijven, er valt nog zoveel te leren. En daar word ik ook heel blij van.’

’Ik zal mij voor cursussen blijven inschrijven, er valt nog zoveel te leren. En daar word ik ook heel blij van.’ Op naar het voorjaar Voor de toekomst aanbreekt, moet ze eerst nog haar scriptie afronden. Ze hoopt in het voorjaar klaar te zijn. Francine is nu bezig met het onderzoeksverslag, de discussie en de conclusie. Over het laatste kan ze nog niet veel zeggen, behalve dat er wel degelijk sprake is van een woekering van stamcellen vanaf een bepaalde hoeveelheid cadmium en zeswaardig chroom. ‘Uiteindelijk moet het leiden tot een therapie om kanker voortijdig te ontdekken en stil te leggen. Ik heb er vertrouwen in dat dat gaat lukken. Wanneer precies is moeilijk aan te geven.’

Binnen de faculteiten van de Open Universiteit vindt disciplinair onderzoek plaats, zowel individueel (bijvoorbeeld scriptie-, promotie- of post-doc-onderzoek) als in groepsverband (groepsopdrachten, onderzoekskringen, projecten, etc). De expertisecentra CELSTEC en LOOK doen onderzoek op het gebied van onderwijswetenschappen, onderwijstechnologie en professionalisering van leraren. De faculteit Natuurwetenschappen heeft gekozen voor een centraal domein van onderzoek onder de noemer ‘Naar een duurzame samenleving: verkennen, leren, sturen’. Daarmee richt het facultaire onderzoek zich, net als haar onderwijs in de Bachelor- en Masteropleiding, op complexe milieuvraagstukken in de context van duurzame ontwikkeling. Daarnaast zet de faculteit in op het verrichten van experimenteel milieu-natuurwetenschappelijk onderzoek via detacheringen bij andere universiteiten. Al het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met partners binnen en buiten onze universiteit.

Graag als onderzoeker aan de bak Francine weet dat haar leeftijd ook een rol kan spelen bij een verdere carrière. Jonge afgestudeerden liggen beter op de arbeidsmarkt, weet ze. Toch wil ze er voor gaan. ’Ik wil graag als onderzoeker aan de bak. Ik heb heel wat jaren als verpleegster gewerkt. Dat had ik wel gezien. Vandaar dat ik ook ben gaan studeren. Vooral uit leergierigheid, maar ook met een nieuwe carrière in m’n achterhoofd. Ik wil me vooral verder verdiepen in de onderwaterwereld om zo de wereld

Open Universiteit Modulair 8 maart 2013

15


st

dietips

Mindfulness In deze rubriek geven regionaal voorlichters Ytie Hogeveen en Eva von Stockhausen advies over hoe je studievaardigheden zoals concentratie, planning en tentamen doen op succesvolle wijze kunt ontwikkelen. Deze keer: Mindfulness.

Stress tijdens je studie of op je werk, slapeloosheid, piekergedachten. Een goede manier om hiermee om te leren gaan is Mindfulness. Opvallend genoeg is dit een techniek die nu juist niet probleemoplossend gericht is. Bij Mindfulness draait het niet ‘slechts’ om ontspanning en het oplossen van concrete – mentale en fysieke – problemen, maar om het je openstellen voor een nieuwe levenshouding. Hiermee wordt bedoeld: leven in het nu. Niet het streven naar (toekomstige) doelen is van belang maar juist het onderkennen, ervaren en omhelzen van alles dat nu in je leven is. Je gaat merken dat je kunt kiezen hoe je reageert op een situatie, een gevoel of een gedachte. Daardoor geeft Mindfulness ook een gevoel van keuzevrijheid, van ruimte. Vanuit deze levenshouding zul je sterker en meer flexibel in het leven gaan staan. Mindfulness trainingen Binnenkort beginnen de acht weken durende Mindfulness trainingen in onze studiecentra in Groningen en Eindhoven. Acht zaterdagochtenden lijkt lang, maar die tijd zul je nodig hebben om voldoende bekend en vertrouwd te raken met wat Mindfulness nu werkelijk is. In iedere sessie wordt, naast moderne meditatietechnieken, ook ruimschoots tijd ingeruimd om je eigen ervaringen en vragen te bespreken met de trainer en de andere deelnemers.

#ou@socialmedia

16

Open Universiteit Modulair 8 maart 2013

Of je nu vanuit professioneel oogpunt geïnteresseerd bent of omdat je de Mindfulness techniek in je leven wilt gaan toepassen, de acht weken durende training biedt je een solide theoretische en praktische basis van waaruit je met het onderwerp verder kan. De workshops en trainingen worden verzorgd door de gecertificeerde Mindfulness coaches André Brouwers en Angeline Delicaat. Introductieworkshop Voor wie twijfelt of de training iets voor hem is, staan dit voorjaar speciale introductieworkshops Mindfulness op het programma in Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam. De bijeenkomsten bieden een eerste kennismaking met Mindfulness en je krijgt een idee van wat je in de acht weken trainingen kunt verwachten. Nieuwsgierig? Op onze nieuwe website www.ou.nl/studieplaza staat uitgebreide informatie over de introductieworkshops en trainingen. Inschrijven voor deelname kan hier ook.


start en s

pport

Lezing over de Opera Lohengrin In studiecentrum Amsterdam wordt op 24 maart een lezing gegeven over de opera Lohengrin. Deze voordracht gaat zowel in op de verhaalinhoud en muziek als de opmerkelijke politieke en autobiografische achtergronden van Lohengrin.

Effectief zoeken naar literatuur Als student ben je continu op zoek naar wetenschappelijke informatie: voor een (schrijf )opdracht van een cursus of voor de laatste stap in je studie: het schrijven van een scriptie. Universiteitsbibliotheken, uitgeversbestanden, encyclopedieën en andere wetenschappelijke databanken bevatten veel informatie. Maar hoe vind je daar nu het juiste artikel? Het lijkt zoeken naar een speld in een hooiberg. In de workshop ‘Effectief zoeken naar literatuur’ leer je om effectief en efficiënt naar literatuur te zoeken zodat je de informatie vindt die voor jou relevant is. Aan bod komen: Hoe begin ik, Spelen met zoektermen, Beginnen bij de bron, Verfijnen van zoekopdrachten, Beoordelen van bronnen op bruikbaarheid en Valkuilen bij het beoordelen van bronnen. Studenten krijgen tips en tricks voor dieper zoeken en technieken voor het automatisch ontdekken van nieuwe literatuur. Ook is er aandacht voor het bewaren en beheren van gevonden literatuur.

Toen Richard Wagner in 1848 zijn zesde opera Lohengrin gecomponeerd had, stond hij aan de vooravond van de ontwikkeling van zijn ‘Musik Drama’. Die leidde tot het befaamde ‘Gesamtkunstwerk’, dat hem als een van de grootste vernieuwers van de operageschiedenis zou kwalificeren. Lohengrin is een laat voorbeeld van de ‘klassieke’ Duitse romantische opera. Het werk is enerzijds een sprookje, haakt anderzijds in op een historisch gegeven.

De workshop wordt verzorgd door Jaap Walhout, onderzoeker en docent Informatievaardigheden bij het Centre for Learning Sciences and Technologies (CELSTEC) van de Open Universiteit. Aanmelden kan via www.ou.nl/studieplaza.

@mariemersma En als je dan op maandag werkt, ga je gewoon op dinsdag studeren #psychologie. Da’s nou het voordeel van mijn universiteit #ounl

@johnlibertas Afgelopen zaterdag kennis gemaakt met nieuwe groep enthousiaste OUX bachelor en master studenten #zinin #tutor  @OU_Nederland @OU_natuur

@JosanneRvW *blij ei is* Grondrechten gehaald! Dus nu hoef ik geen studieplanning om te smijten en moeilijk te doen. #ounl #ourw

@patriescas Superservice van @OU_Nederland, direct na tentamen mail met de uitslag in je mailbox. #geslaagd #basiscursusrecht

@arjanbos Blog ‘Geen paniek voor methoden en statistiek!’ van OU collega @Ndehoog http://bit.ly/Y9fIWM  #ounlpsy #ounl

@hootcampus @OU_Nederland Hebben jullie gave studenten voor ons nieuwe #HootCampus Amb Programma? Deel en laat ze meedoen:) http://ow.ly/htSgi

@daphnevlake Interessante lezing! RT @OU_Nederland: Morgen 14 febr ‘Bevrijd de psychologie’ in studiecentrum Utrecht http://bit.ly/ W4NN8R #ounl

Meer informatie over alle social media kanalen van de Open Universiteit is te vinden op http://www.ou.nl/web/ nieuws-en-agenda/social-media

Open Universiteit Modulair 8 maart 2013

17


van

nze verslaggever

Van virtueel college naar handgeschreven tentamen WATERINGEN - Het internet biedt vele mogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld online het nieuws volgen, aankopen doen, of een reis boeken. Ook de Open Universiteit timmert steeds meer aan de digitale weg. In de zomer van 2012 ontving ik een bericht over virtuele colleges voor de cursus Constitutioneel recht. Om deze virtuele ‘overgang’ wat te kanaliseren vond eerst nog een ‘fysieke’ bijeenkomst plaats in het studiecentrum in Utrecht. Na installatie van de zogenoemde Elluminate-software was ik er helemaal klaar voor! Eind oktober was het dan zover: mijn eerste virtuele college. Geen files, geen reistijd en -kosten, maar gewoon even thuis achter de pc inloggen.

Twitter: @AvEijsden Een van onze studenten doet elk kwartaal verslag van een gebeurtenis in het land. Arnold van Eijsden, student Rechtswetenschappen, schrijft dit keer over de virtuele colleges voor de cursus

Contact met onze nieuwe docent en examinator mr. dr. Hendrik Gommer was op deze wijze erg eenvoudig. Hoewel hij zich aan de andere kant van het land bevond, kon ik gewoon thuis zijn nuttige en verhelderende colleges volgen. Er volgden een viertal virtuele colleges. Tijdens de colleges kon er worden gechat, waren er stemknoppen en mocht je virtueel je ‘hand opsteken’. Dat laatste was overigens niet bedoeld om toestemming te vragen voor een toiletbezoek, maar om iets in de ´klas´ te mogen zeggen. Het wordt immers erg onduidelijk wanneer iedereen tegelijk zijn microfoon open zet en gaat praten. De opgenomen colleges en gebruikte sheets waren via Blackboard te raadplegen en fungeerden als nuttige hulpmiddelen ter voorbereiding op het tentamen.

‘Had een digitaal tentamen het digitale plaatje wellicht gecompleteerd?’ Op woensdag 30 januari volgde het bewuste tentamen. Plaats delict: het studiecentrum Den Haag. Gelegen op een steenworp afstand van het politieke centrum van Nederland: de Tweede Kamer, het beeld van Willem van Oranje op het Plein en het bekende Torentje. Van daaruit reageerde minister-president Rutte 48 uur geleden nog op de aanstaande abdicatie. Ja, sommige locaties zijn wel zeer toepasselijk op een tentamen staatsrecht. Voor het Binnenhof geldt dat a fortiori.

Constitutioneel recht.

Tekst: Arnold van Eijsden LL.B. Beeld: Manon Eekhout

18

Open Universiteit Modulair 8 maart 2013

In het studiecentrum waren ruim 100 tafelnummers gereserveerd. Na de (deels) virtuele voorbereiding volgde een ‘klassiek’ handgeschreven tentamen. Dat heeft uiteraard ook zo zijn charmes. Maar had een digitaal tentamen, via een pc in het studiecentrum, het digitale plaatje wellicht gecompleteerd? Een ieder zal er het zijne of hare van (mogen) denken, immers zoveel mensen, zoveel meningen ... (‘Quot homines, tot sententiae’; Cicero).


Managementwetenschappen

de week van de d

Patricia Castelijn

cent

Patricia Castelijn is docent Financial Accounting bij de faculteit Managementwetenschappen en is genomineerd geweest voor Docent van het jaar tijdens de Dag van het Onderwijs.

Maandag Mijn werkweek begint om 8 uur met het verwerken van mail: voornamelijk vragen en uitwerkingen van studenten. Ik bespreek de stand van zaken rond een intake van OUX en na een bijeenkomst bij de begeleide variant van de mastercursus Financial Decision Making (FDM) in Sittard eindigt mijn werkdag om 10 uur ‘s avonds.

Dinsdag ’s Ochtends van thuis uit een voorbeelduitwerking voor de cursus Advanced Studies in Management (ASM) gemaakt. Het sneeuwt en de NS meldt allerlei storingen, dus ik ben ruim op tijd vertrokken voor de FDM-bijeenkomst met studenten in studiecentrum Rotterdam.

Woensdag Tijdens de FDM-bijeenkomst in studiecentrum Utrecht hebben we met studenten een proeftentamen geoefend: onderdelen uitwerken, bevindingen presenteren, resultaten vergelijken en nabespreken. Het slechte weer en de aangepaste dienstregeling houden aan en de terugreis verloopt minder voorspoedig: om half een ’s nachts ben ik thuis.

Donderdag Na het beoordelen van de uitwerkingen van studenten ASM overleg ik met collega’s over een interne presentatie over deze cursus. Ook bereid ik de visitatie van februari voor.

Vrijdag Mijn (gelukkig geen doorsnee!) werkweek zit er op. Het woord ‘vervelen’ ken ik niet: Ik hou van boeken – de e-reader en gesproken boeken vind ik geweldige uitvindingen – en sinds kort zit ik op schilderles. Het eerste resultaat staat gezellig op mijn werkplek.

Tekst: Josanne van Westrienen, studente Rechtswetenschappen (lees meer over haar ervaringen als OU-student op www. josanne.nl) Open Universiteit Modulair Modulair 26 februari 8 maart 2013

19


Kijk eens over faculteitsgrenzen heen Een willekeurige journalist, niet gehinderd door al te veel psychologische kennis, weet het stellig: ‘Lance Armstrong vertoont narcistische kenmerken’. Zijn collega meent: ‘De meeste bankiers hebben Asperger’. De media zijn erg scheutig met het stellen van diagnoses, die vervolgens een eigen leven gaan leiden. Diagnoses waar een beroepspsycholoog zich pas aan waagt na uitgebreid onderzoek en zorgvuldige raadpleging van de DSM-V (classificatiesysteem voor psychiatrische aandoeningen), om ten slotte met de nodige voorzichtigheid een uitspraak te doen.

Verzadigd terrein

Tekst: Myriam Muskens Myriam Muskens is studente Psychologie aan de Open Universiteit en geeft in dit artikel haar blik op het vak Psychologie en de raak-

Psychologische kennis bezitten we allemaal. De wijsheid om er genuanceerd en effectief mee om te gaan, leer je vooral door een wetenschappelijke studie psychologie. Bij de OU kun je vanuit elke andere discipline je vrije ruimte vullen met vakken uit de psychologie, maar ook een combinatie van twee studies is bij de OU makkelijker te plannen dan aan een reguliere universiteit. Het over de grenzen van je eigen faculteit kijken, vooral als die blik gericht is op psychologische kennis, geeft niet alleen meerwaarde voor je persoonlijke ontwikkeling, maar biedt vooral ook unieke kansen op de arbeidsmarkt. Omgekeerd geldt dat natuurlijk ook voor psychologiestudenten die hun studie combineren met een andere richting. Zoals aan elke universiteit in Nederland is ook bij de OU psychologie een van de populairste studies met een duizelingwekkend groot aantal studenten. Bovendien zou Nederland al enkele jaren de hoogste psychologendichtheid ter wereld hebben. En ondanks dat het een brede opleiding is, die opleidt tot veel verschillende functies, is de psychologie toch langzamerhand een verzadigd terrein aan het worden en kan het zinvol zijn je te onderscheiden door psychologische kennis te combineren met een andere discipline.

vlakken met de vele andere studierichtingen.

Rechten en psychologie Bij deze combinatie ligt het voor de hand te denken aan vakken als ‘rechtspsychologie’ en ‘forensische psychologie’. Deze worden door de OU (nog) niet aangeboden, maar door modules te combineren van beide faculteiten kun je wel een stevige basis leggen in de richting van deze specialisaties. Rechtspsychologie richt zich vooral op het verband tussen strafrecht en psychologie en houdt zich bezig met zaken als waarnemen, beslissingen, geheugen en de menselijke beperkingen daarin. Maar ook voor het privaatrecht kan psychologische kennis zijn nut hebben. Het gaat dan vooral over het inzicht in de manier waarop mensen beslissingen nemen, hoe zij in groepen functioneren en keuzes maken. Psychologische kennis kan echter niet alleen meer inzicht geven in juridische zaken, maar vooral ook behoeden voor fenomenen als bias en tunnelvisie die in diverse grote strafzaken als de Schiedammer parkmoord, Lucie B. en de Puttense moordzaak, tot grote dwalingen hebben geleid.

Nieuwe mogelijkheden Voor enkele betrekkelijk nieuwe takken van sport, zoals mediation en civilologie, is het onvermijdelijk om zowel rechten- als psychologiemodules te kiezen. Civilologie is een nog braakliggend terrein dat het civiele recht niet alleen vanuit juridisch perspectief bestudeert, maar vooral ook vanuit op empirie gebaseerde wetenschap, zoals de psychologie. Zo onderzoekt een civiloloog bijvoorbeeld welk gedrag kleine kinderen in het verkeer tonen, wat de neveneffecten van het dragen van een valhelm zijn. Gezien het ontbreken van wetenschappelijkheid van klassiek juridisch onderzoek wordt steeds meer waarde gehecht aan civilologisch verantwoord onderzoek.

20

Open Universiteit Modulair 8 maart 2013


Informatica en psychologische kennis

Stigmatisering

Aan een Amerikaanse universiteit keek men niet raar op toen een informaticus als hoofd van de afdeling psychologie werd benoemd. Onderzoek waarbij informatica en psychologie samenwerken richt zich bijvoorbeeld op besluitvorming in gesimuleerde dynamische omgevingen, zoals videogames. Informatica kan verder een bijdrage leveren aan het verbeteren van internetportalen voor de communicatie tussen cliënt en psycholoog als het gaat om psychotherapie via internet. Omgekeerd speelt de computer een steeds grotere rol in psychologisch onderzoek, waarbij je kunt denken aan een virtual reality omgeving voor allerlei experimenten en het registreren van menselijk gedrag. Psychologische kennis kan de informaticus van nut zijn als het gaat om de communicatie te verbeteren tussen mensen en moderne informatiesystemen. Het nieuwe terrein van E-health biedt ten slotte veel mogelijkheden voor samenwerking tussen beide disciplines.

Psychologie en onderwijs: een combinatie die evident is en meer te bieden heeft dan het vak onderwijspsychologie. Een op de vijf kinderen in Nederland heeft te maken met psychosociale problematiek en docenten worden steeds vaker geconfronteerd met zaken als adhd, (faal)angst, depressie en agressie. Het is bekend dat een kind dat angstig is of stress heeft minder makkelijk informatie opneemt, het leervermogen wordt minder. Een module als ‘adolescenten’ kan voor menig onderwijskundige en docent een eye-opener zijn. In het algemeen biedt de psychologie kennis over intelligentie en cognitieve vermogens, maar de meerwaarde zit ‘m vooral in het bestrijden van vooroordelen en achterhaalde veronderstellingen die in het onderwijs nog steeds gangbaar zijn.

Effect van natuur op de psyche Ook de combinatie natuurwetenschappen en psychologie biedt een leuke waaier aan nieuwe beroepsmogelijkheden: ecopsychologen, natuurpsychologen, boswachters die het effect van de natuur op gezondheid weten te benutten. Een heel mooi voorbeeld is bio-philia, een nieuwe stroming, die inhoudt dat bijvoorbeeld beleidsmakers bij het aanleggen van parken rekening houden met het psychologisch welbevinden van stadsbewoners door te kiezen voor de grootst mogelijke biodiversiteit. Biophilia voorziet in deze kennis. Interdisciplinair onderzoek op dit gebied heeft meetbare effecten aangetoond op een betere productiviteit en leervermogen als mensen zich in een natuurlijke omgeving bevinden. Een groene omgeving vermindert bovendien stress en bevordert de gezondheid. Psychologie kan natuurlijk ook een belangrijke bijdrage leveren aan gedragsverandering als het gaat om milieuproblemen, voedselschaarste, opwarming van de aarde. En aan de andere kant ook inzicht verschaffen in wat dergelijke problemen met de psyche van de mens doen. De natuurwetenschappen kunnen op hun beurt bijdragen aan de psychologie door bijvoorbeeld kennis van voedsel en stoffen op de psyche. Zo is bekend dat toxische stoffen psychische veranderingen teweeg kunnen brengen, zoals geheugenverlies.

Gezondheid werknemers Een gezonde onderneming heeft vooral baat heeft bij gezonde werknemers, zowel mentaal als fysiek. Productie, creativiteit en de capaciteit om te leren zijn vooral te optimaliseren door het welzijn van de werknemers te bevorderen. De rol van de psychologie hierin lijkt duidelijk, maar kan ook een steentje bijdragen als het gaat om zaken als werkdruk, motivatie, klanttevredenheid en leiderschap. Ook arbeidsconflicten spelen een grote rol bij ziekmeldingen en een groot deel van werknemers die hiermee te maken heeft, belandt in de WAO. Psychologiemodules bieden goede handvatten op deze terreinen.

Benut je vrije ruimte De vrije ruimte van je studie geeft je de kans om een kijkje te nemen over de grens van je eigen opleiding. In de praktijk valt deze vrijheid van keuze niet altijd mee en kiezen veel studenten voor het gemak toch maar weer voor vakken uit hun eigen faculteit. Interdisciplinair studeren biedt je de mogelijkheid je te specialiseren en geeft je een voorsprong op de concurrentie. Vooral psychologische kennis kan je helpen de kennis uit je eigen vakgebied met meer succes toe te passen. Al is het maar omdat je mensen (collega‘s, klanten, leerlingen) beter leert begrijpen, hun beweegredenen, keuzes en motivatie begrijpt. Psychologie vergroot je oplossingsvermogen en voorziet je in handvatten om gezonder en effectiever door het leven te navigeren!

Hettie van Nes (studente die vanuit haar belangstelling voor rechtspsychologie, na haar afstuderen in de psychologie koos voor een studie rechten)

‘Ik denk dat het je heel scherp houdt, want psychologen en juristen denken soms diametraal verschillend over concepten. Iets heel simpels als het horen van getuigen impliceert bijvoorbeeld aannamen over het geheugen en reproductie van herinneringen waar een psycholoog echt anders over denkt dan een jurist.’

Open Universiteit Modulair 8 maart 2013

21


uit de comm

c

nities

lumn

Modulaire SEKS?

Studenten- en alumnivereniging Homo Ludens Studenten- en alumnivereniging Homo Ludens is opgericht in mei 1990 voor studenten en alumni Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit, verbonden aan het studiecentrum Amsterdam. De vereniging heeft als doelstellingen o.m. het stimuleren van de belangstelling voor de cultuurwetenschappen en het bevorderen van de contacten tussen haar leden en andere betrokkenen bij de studie Cultuurwetenschappen.

Zweitze zweitze@planet.nl

Naast de activiteiten die de vereniging organiseert, zijn er kleine groepjes van 10 tot 12 leden die zich bezighouden met film, literatuur, filosofie en poëzie. Dit alles onder de paraplu van Homo Ludens. Elke groep komt eens in de zes of acht weken bij elkaar. De leden bepalen samen het filosofisch onderwerp, het boek, de film of de gedichten. Het zijn zeer geanimeerde en leerzame bijeenkomsten. Een greep uit de onderwerpen voor de komende periode: Filosofie: Hoezo vrije wil, Literatuur: Louteringsberg en Paradiso van Dante, Poëzie: sonnetten van Shakespeare, Film: Waste Land, A Separation, Atonement.

22

Zoals u ziet, het aanbod is zeer divers en voor ieder wat wils. Kom ons een keer bezoeken. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: http://www.open.ou.nl/homoludens Open Universiteit Modulair 8 maart 2013

1 Hyde, J.S., The gender similarities hypothesis. American

psychologist, 2005

Alumni

Het is een kleine vereniging die elke maand een activiteit organiseert, zoals een lezing of een rondleiding door een museum. Zo waren wij vlak na de opening in het Stedelijk Museum en onlangs in het Boymans van Beuningen. Het programma van het 4e lustrum in mei 2010 was zeer gevarieerd met o.a. een lezing door prof. dr. Auke van der Woud en een boottocht door de Amsterdamse grachten met speciale aandacht voor de fin-desiècle architectuur. Voor de komende maanden zijn de volgende activiteiten gepland: Op donderdagavond 14 maart een lezing door de schrijfsterjournaliste Anne-Gine Goemans. Haar lezing gaat over haar schrijfervaring naar aanleiding van haar romans Zielzoekers en Glijvlucht. Het belooft een interessante avond te worden! Cultuurhistoricus en publicist Thomas von der Dunk geeft op donderdagavond 18 april een lezing over 2000 jaar geschiedenis van de Europese cultuur. In zijn opiniestukken in onder meer NRC Handelsblad, Vrij Nederland en de Groene Amsterdammer laat Von der Dunk zich kennen als een aanhanger van het Verlichte gedachtegoed en hij schuwt de controverse niet. Zaterdag 8 juni is er een literaire wandeling door Den Haag. Op 10 juni 2013 is het 150 jaar geleden dat Louis Couperus geboren werd. Tijdens de wandeling wordt hier aandacht aan besteed. Zo komen we langs het geboortehuis van Couperus en langs het huis waar hij zijn Eline Vere schreef. Ook het Louis Couperusmuseum wordt bezocht.

Afgelopen najaar volgde ik een proefmodule seksuologie tezamen met nog elf andere studenten. We waren met acht vrouwen en vier mannen. De module bevatte onder meer twee virtuele stages en twee echte practica. En nu vraag ik uw aandacht. Eén van de dingen die ik opstak was dat ‘wie zijn aandacht niet kan of wil houden bij wat seksueel opwindend is, zal geen of minder seksuele opwinding ervaren’. Dat gold mijns inziens ook voor de opleiding. Je moest je sterk concentreren op de stof. En die was opwindend genoeg. Naast de bestudering van boeken en reader was ook het bijhouden van een persoonlijk attitudedossier een voorwaarde. Ik wist niet dat ik zo in elkaar zat toen ik later las wat ik had geschreven. Ik kijk heel anders tegen de wereld aan dan ik dacht. Hier een attitudeopdracht voor het trouwe lezertje: Ga bij u zelf na: wat zijn de seksuele gedragingen die u regelmatig verricht met u zelf ? Het mag ook gaan om fantasieën die u regelmatig heeft. En zo. Het werd een lijvig dossier bij mij. Nee, ik heb het niet meer, kan u niet helpen. De virtuele stages waren levensecht en het was een verrassing de virtuele personen later in levenden lijve te ontmoeten. De therapeutische gesprekken, eerst als seksuoloog en later als cliënt waren een sterke emotionele ervaring en boden al een realistische glimp van de praktijk van een psycholoog met die specialiteit. Er zijn veel bijzondere eigenschappen nodig om zulke gesprekken tot een enigszins behoorlijk einde te brengen en dan ook de cliënt ermee te kunnen helpen. Het is een prachtige module die ook geschikt is om zo maar eens los te doen. De stof is van alle dag en zeer modern aangepast aan de Nederlandse opvattingen. We hadden een leuke geïnteresseerde groep en datgene wat ik in een hoofdstukje opstak ‘men do what they want to do and what they believe in, whereas women often do not, precisely because of men’s influence on them’1 kwam er tijdens de practica niet helemaal uit en ook de docente uit Utrecht leek heel goed te doen wat zij wilde. Ondanks het feit dat ik niet meer een van de jongste studenten ben en eigenlijk cultuurwetenschapper, was de stof een openbaring en voor zo ver ik beoordelen kan van hoge kwaliteit. Ik ben na het houden van enkele therapeutische (oefen-) gesprekken en het maken van hier en daar een anamnese ook anders gaan denken over seksualiteit en mensen in het algemeen. Er ging een wereld open. En dat wil wel wat zeggen gezien de eigenwijze mantel waarin ik mij pleeg te hullen. Geen wonder dat de Open Universiteit zo hoog staat aangeschreven v.w.b. de inhoud van haar modules.


tentameninf Aanmelden, tentamenperioden en sluitingsdata In deze rubriek staan wijzigingen van tentamendata, tentamenvorm en toegestane hulpmiddelen. De wijzigingen kunnen het gevolg zijn van nieuwe cursussen, uit roulatie genomen cursussen of cursussen die in/uit cbt zijn gegaan. De aanvullingen en wijzigingen borduren voort op tentameninformatie die is opgenomen op de website of in de studiegids. Aanmelden voor een tentamen doet u door in te loggen in MijnOU en te klikken op Aan- en afmelden voor een tentamen of door gebruik te maken van een aanmeldingsformulier. Maakt u gebruik van een formulier dan stuurt u de aanmelding voor een computergebaseerd en een regulier tentamen naar de afdeling Tentaminering en certificering in Heerlen. U vindt uitgebreidere informatie op de website www.ou.nl/tentamen Tentamenperiode 8-4 t/m 10-4-2013 24-6 t/m 26-6-2013 26-8 t/m 28-8-2013 18-11 t/m 20-11-2013 3-2 t/m 5-2-2014 14-4 t/m 16-4-2014 23-6 t/m 25-6-2014 25-8 t/m 27-8-2014

Sluitingsdatum 13 maart 2013 29 mei 2013 31 juli 2013 23 oktober 2013 8 januari 2014 19 maart 2014 28 mei 2014 30 juli 2014

De geleidelijke invoering van computergebaseerde toetsing kan van invloed zijn op het tentamenrooster. Tentamensessies individuele tentamens Kijkt u op www.ou.nl/studiecentra voor de individuele tentamensessies in het studiecentrum van uw keuze. Als u zich via www.ou.nl/mijnOU aanmeldt voor een individueel tentamen, worden de beschikbare cbi-sessies getoond nadat u het studiecentrum heeft gekozen. Samenvallende tentamens Volgens vast beleid van de Commissie voor de examens (CvE) mogen er niet meerdere (regulier schriftelijke) tentamens op één dag afgelegd worden. In uitzonderlijke omstandigheden kan de Commissie hiervan afwijken. Zij beoordeelt dit aan de hand van een schriftelijk, gemotiveerd, verzoek van de student. De CvE kan een hardheidsclausule toepassen voor die studenten die gehinderd worden in hun studievoortgang door het hanteren van drie tentamenavonden. Het kan namelijk voorkomen dat twee cursussen in elke ronde op dezelfde dag worden afgenomen. Neemt u bij dergelijke situaties contact op met de afdeling Service en informatie. Het gaat dan om studenten die in de problemen komen die niet te wijten zijn aan de eigen planning. Mocht u uiteindelijk tot de conclusie komen dat er een aantoonbaar probleem is, dan kunt u een verzoek indienen bij de Commissie.

vindt in het academisch jaar 2012-2013. Deze vindt u op www.ou.nl/tentamen > Laatste tentamendata en niet in Modulair. Aanvullingen hierop worden wel vermeld in Modulair. De informatie vindt u ook op de cursussite. Aanvullingen op de studiegidsen 2012-2013 staan op www.ou.nl/vragen.

cultuurwetenschappen C04212 Inleiding cultuurgeschiedenis Het tentamen is sinds 11 december 2012 een geheim tentamen. Dit houdt in dat na afloop van het tentamen de opgaven ingenomen worden. Op 29 januari en 30 januari 2013 zijn de eerste geheime tentamens deel 1 en deel 2 afgenomen. C06311 Veranderende grenzen. Nationalisme in Europa 1815-1919 De laatste tentamenmogelijkheid voor de cursus is verschoven naar 30 juni 2014. C07321 Veranderende grenzen. Nationalisme in Europa 1919-1989 In het Overzicht stopgezette cursussen 2012-2013 in de Modulair van juni 2012 is opgenomen dat de laatste tentamenmogelijkheid van deze cursus 30 juni 2013 is. Dat is niet juist. De laatste mogelijkheid is 31 augustus 2013. C12221 Middeleeuwen De tentamenvorm is per 1 september 2012 veranderd. Vanaf die datum wordt de cursus afgesloten met een regulier schriftelijk tentamen met open vragen. Het tentamen zal plaatsvinden op vooraf vastgestelde tentamendagen. Tot 1 september werd de cursus afgesloten met een mondeling tentamen. C13132 Inleiding in de filosofie Het tentamen is sinds 10 januari 2013 een geheim tentamen. Dit houdt in dat na afloop van het tentamen de opgaven ingenomen worden. Het eerste geheime tentamen is het tentamen deel 1 van 8 april 2013 en tentamen deel 2 van 25 juni 2013. C13221 Sociaal-economische geschiedenis De tentamenvorm is per 1 september 2012 veranderd. Vanaf die datum wordt de cursus afgesloten met een regulier schriftelijk tentamen met open vragen. Het tentamen zal plaatsvinden op vooraf vastgestelde tentamendagen. Tot 1 september werd de cursus afgesloten met een mondeling tentamen. C19112 Inleiding kunstgeschiedenis Bij het tentamen mag het artikel ‘101 Hoogtepunten van de westerse kunst’ als hulpmiddel worden gebruikt. Het artikel mag aantekeningen bevatten. C32222 Cultuurfilosofie vanuit levensbeschouwelijk perspectief De cursus is sinds 1 juli uit het aanbod. De laatste tentamenmogelijkheid is op 30 juni 2013.

Informatica Alternatieve tentamenvorm Tentamens worden afgelegd op de wijze zoals gepubliceerd in de jaarlijks verschijnende studiegids en zoals op de cursussite vermeld. In uitzonderlijke gevallen kan de Commissie voor de examens (CvE) op basis van een schriftelijk, gemotiveerd verzoek van een student besluiten dat die student een bepaald tentamen op een andere wijze dan vastgesteld kan afleggen. De CvE kan tot deze beslissing komen indien bij een student sprake is van een functiebeperking of als een student vijf of meer keren met aanwijsbare reden zakt voor een bepaald tentamen waardoor hij of zij gehinderd wordt om de studie op een goede wijze voort te zetten. Voordat de CvE in deze een beslissing neemt, wordt de examinator om een reactie gevraagd. Het oordeel van de examinator weegt bij de beslissing van de CvE zwaar mee. Benadrukt dient te worden dat het een mogelijkheid betreft en geen verplichting voor de CvE is om dit verzoek te honoreren.

T32121 Context van informatica In het Overzicht stopgezette cursussen 2012-2013 in de Modulair van juni 2012 is opgenomen dat de laatste tentamenmogelijkheid van deze cursus 30 juni 2013 is. Dat is niet juist. De laatste mogelijkheid is 30 september 2013. T38121 Webcultuur Op pagina 20 van de studiegids is opgenomen dat de cursus wordt afgesloten met een individueel computergebaseerd tentamen. Dat is niet juist. De afsluiting vindt plaats met een regulier schriftelijk tentamen met open vragen. De geplande tentamendata zijn 10 april en 27 augustus 2013. T56211 Kunstmatige intelligentie 1 Vanaf heden is ook een zakrekenmachine toegestaan als hulpmiddel bij het tentamen.

managementwetenschappen Tentamendata uitlopende cursussen en errata Met klem adviseren wij studenten kennis te nemen van de nadere informatie omtrent cursussen die uit het onderwijsaanbod zijn genomen (dan wel gereviseerd) en waarvan de laatste tentamenmogelijkheid plaats-

B48111 Projectmanagement: inrichten van projecten Sinds 1 september 2012 wordt de beoordeling van het tentamen niet meer uitgedrukt in voldoende of onvoldoende, maar in een cijfer.

natuurwetenschappen N35221 en N35231 Geo Information Systems Op pagina 4 van de studiegids en in het Overzicht stopgezette cursussen 2012-2013 in de Modulair van juni 2012 is vermeld dat de laatste tentamenmogelijkheid op 8 april 2013 is. Dat is niet juist. De cursus blijft langer in het cursusaanbod en de geplande cursus N35231 verschijnt later. N47111 Scheikunde voor milieuwetenschappen 1 Het tentamen is sinds 1 november 2012 een geheim tentamen. Dit houdt in dat na afloop van het tentamen de opgaven ingenomen worden. N48111 Scheikunde voor milieuwetenschappen 2 Op pagina 13 van de studiegids is vermeld dat het tentamen bestaat uit het maken van een computergebaseerd groepstentamen (mc) en een opdracht. Dat is niet juist. De tentamenvorm is een regulier schriftelijk tentamen (mc+ov) en er behoeft geen opdracht te worden gemaakt. Met ingang van het tentamen van 9 april 2013 zijn de opgaven geheim.

Onderwijswetenschappen O18321 Leren en ontwikkeling De hulpmiddelen met betrekking tot de conferentiepaper zijn aangepast. Zie voor verdere informatie de cursussite. O22411 Methoden en strategieën voor onderwijsontwerpen De laatste inleverdatum van de opdracht is opgerekt naar 30 juni 2013. O27411 Onderwijsonderzoek: methodologie Bij het tentamen mag ook een ‘schoon’ vertalend Engels-Nederlands woordenboek (op eigen risico) als hulpmiddel worden gebruikt. O30411 Onderzoeksmethoden voor onderwijsontwerp De laatste inleverdatum van de opdracht is opgerekt naar 30 juni 2013. O32431 Het ontwerpen van een onderzoek: scriptieplanning De laatste inleverdatum van de opdracht is opgerekt naar 30 juni 2013. O34211 Onderzoekspracticum onderwijskundig onderzoek De laatste inleverdatum van de opdracht is opgerekt naar 30 juni 2013. O34221 Onderzoekspracticum onderwijskundig onderzoek Bij het tentamen mag ook een ‘schoon’ vertalend Engels-Nederlands woordenboek (op eigen risico) als hulpmiddel worden gebruikt. O35411 Project actief leren De laatste inleverdatum van de opdracht is opgerekt naar 30 juni 2013.

psychologie S05261 Onderzoekspracticum psychologisch experiment Op pagina 25 van de studiegids en in het Overzicht stopgezette cursussen 2012-2013 in de Modulair van juni 2012 is een onjuiste laatste tentamenmogelijkheid vermeld. De laatste mogelijkheid is 30 mei 2014. S13121 Onderzoekspracticum kwantitatieve data-analyse

Op pagina 25 van de studiegids en in het Overzicht stopgezette cursussen 2012-2013 in de Modulair van juni 2012 is vermeld dat de laatste tentamenmogelijkheid op 26 augustus 2013 is. Dat is niet juist. De laatste mogelijkheid zal in januari 2014 zijn. S22231 Onderzoekspracticum literatuurstudie

Op pagina 25 van de studiegids en in het Overzicht stopgezette cursussen 2012-2013 in de Modulair van juni 2012 is een onjuiste laatste tentamenmogelijkheid vermeld. De laatste mogelijkheid is 30 mei 2014. Lees verder op pagina 30 Open Universiteit Modulair 8 maart 2013

23


natuurwe tenschappen

management we tenschappen

Taskforce Employability

SoFoKleS

Onderzoek naar effecten van

grootschalige productie van biobrandstoffen in Europa De EU streeft er naar dat in 2020 van alle brandstoffen in de vervoerssector 10% uit zogenoemde biobrandstoffen (brandstof op basis van plantaardige materiaal) bestaat. Energie uit plantaardige bestanddelen kan omgezet worden in vloeibare brandstoffen als biodiesel of ethanol. In Europa worden hiervoor momenteel zetmeel- of oliehoudende landbouwgewassen, zoals koolzaad, ingezet. De EU is zich ervan bewust dat het in beslag nemen van grote gebieden voor de teelt van energiegewassen ten koste kan gaan van de voedselproductie, of van natuurgebieden. Er is dan ook regelgeving opgesteld waarmee gepoogd wordt dergelijke onbedoelde neveneffecten te voorkomen. Een mogelijk additioneel ongewenst neveneffect van grootschalig verbouwen van energiegewassen is een toename van de uitspoeling van stikstof en fosfor, nodig voor de teelt, naar oppervlaktewater en uiteindelijk de kustwateren. Verrijking van oppervlaktewater met stikstof en fosfor kan allerlei ongewenste ecologische effecten tot gevolg hebben, zoals algenbloei of zuurstofarm water. Dit laatste aspect heeft in onderzoek en beleid nog weinig (kwantitatieve) aandacht gehad. Bij Natuurwetenschappen doen Jikke van Wijnen, Wilfried Ivens, Ansje Löhr en Carolien Kroeze een explorerende studie naar de mogelijke effecten van grootschalige biodieselproductie uit landbouwgewassen op de eutrofiëring van kustwateren in Europa. Met een modelstudie wordt de belasting van kustwateren met stikstof en fosfor uit 48 rivieren (stroomgebieden) geanalyseerd. Dit wordt gedaan voor zes verschillende toekomstscenario’s. Aanvullend hierop doet Harry Blaas (alumnus opleiding Milieuwetenschappen) een studie naar de effecten van biodieselproductie door algenteelt op Europese kustwateren. Indien er grootschalig ingezet gaat worden op de teelt van energiegewassen, zullen kustwateren met name in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee, beduidend zwaarder belast worden met stikstof en fosfor. Tevens blijken er grote verschillen te bestaan in effecten tussen de onderzochte stroomgebieden. Ook (grootschalige) algenteelt kan negatief uitwerken op de kwaliteit van kustwateren. De mate waarin algenteelt eutrofiëring tot gevolg heeft, hangt sterk af van de mate waarin de benodigde voedingsstoffen bij de teelt in een gesloten kringloop gehouden kunnen worden.

De Taskforce Employability – ingesteld door SoFoKleS – beoogt bij te dragen aan het versterken van de employability van werknemers in het wetenschappelijk onderwijs. Het project bestaat uit een onderzoeks- en een adviesdeel. De uitkomsten van het onderzoeksdeel gebruiken we bij het adviseren over plannen van aanpak voor het verspreiden en inzetten van goede interventies. Dit laatste gebeurt in focusgroepinterviews die ook bij de OU plaats zullen vinden. Het project wordt getrokken door prof. dr. Tinka van Vuuren. Vanuit de OU zijn verder prof. dr. Beatrice van der Heijden en dr. Judith Semeijn betrokken, alsmede Oscar Spee (als HR-manager). Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen, de Universiteit van Delft en de Universiteit van Maastricht. Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Tinka van Vuuren: tvv@ou.nl. Zie ook de site van SoFoKleS: www.sofokles.nl/universiteiten/duurzame_ inzetbaarheid/denktank_duurzame_inzetbaarheid_wo.shtml.

Rechtswe tenschappen

Mr. van de Week:

Suzanne de Rooij Op vrijdag 11 januari jl. promoveerde Suzanne de Rooij op haar proefschrift ‘De hbo-jurist: kans of bedreiging? De positionering van de hbo-jurist in de wereld van de klassieke juridische beroepen’ aan de Open Universiteit. Van 1995 tot augustus 2006 was zij werkzaam als advocaat. Na deze periode ging zij als docent bij de Juridische Hogeschool Avans-Fontys aan de slag. Vanaf eind 2007 heeft zij dit gecombineerd met haar promotie-onderzoek. In een interview in het tijdschrift Mr. gaat zij o.a. in op vragen over de toekomstperspectieven van de hbo-jurist en waarom veel hbo-juristen kiezen voor een academische vervolgopleiding. Lees het interview op de Website voor juristen Mr.: www.mr-online.nl of via http://bit.ly/XSZ2E1

24

Open Universiteit Modulair 8 maart 2013


wetenschapsnie

ws

informatic a

onderwijswe tenschappen

Project EURO-MILS

Internationale Digitale Spring

De Open Universiteit is partner in het Europese project EURO-MILS. Het project gaat ervoor zorgen dat vliegtuigsoftware maximaal wordt beveiligd. Daartoe wordt software ontwikkeld die ervoor zorgt dat kritieke informatie niet wordt beïnvloed door informatie van bijvoorbeeld het entertainmentsysteem. De OU gaat onder leiding van dr. Julien Schmaltz van de faculteit Informatica het formele wiskundige bewijs leveren, dat moet aantonen dat deze software aan de hoogste veiligheidseisen voldoet. Tevens coördineert zij het werk van de projectpartners op het gebied van softwarekwaliteit. Het is de eerste keer in Europa dat gestreefd wordt dergelijke software tot het hoogst mogelijke niveau beveiligd te krijgen. De methode die wordt gebruikt om het beveiligingsniveau te verkrijgen wordt publiek beschikbaar. Overige projectpartners zijn onderzoeksinstituten, zoals Technikon Forschungs- und Planungsgesellschaft mbH in Oostenrijk, maar ook bedrijven zoals Thales Communications & Security, SYSGO, en Airbus Operations.

School:

‘Brein, leefstijl en leren’

Het Centre for Learning Sciences and Technologies (CELSTEC) organiseert van 2 maart tot 20 april de Internationale Digitale Spring School: ‘Brein, leefstijl en leren’. Deze unieke ‘online conferentie’ vindt plaats onder auspiciën van de Nederlands organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Spring School De online conferentie voorziet in de laatste wetenschappelijke inzichten rondom lichamelijke activiteit, voeding en slaap in relatie tot het brein, leren en cognitie. Speerpunt hierbij is de maatschappelijke implementatie van deze leefstijlfactoren ten behoeve van leren en cognitie in de onderwijspraktijk in levenslang perspectief. Ter bevordering hiervan krijgen alle deelnemers aan deze innovatieve online conferentie alle informatie en kennis volledig open ter beschikking. Een aantal internationaal bekende en aansprekende wetenschappers zal tijdens de Digitale Spring School hun onderzoek en expertise presenteren tijdens zeven interactieve digitale masterclasses, die via internet te volgen zullen zijn. Hierbij is voldoende ruimte voor interactie met de deelnemers voor de uitwisseling van kennis en opvattingen en het stellen van vragen.

Zie ook www.euromils.eu. Ook deelnemen? Voor meer informatie en inschrijving, bezoek onze website: www.openu.nl/springschool.

psychologie

Stigma: Advances in Theory and Research Arjan Bos (Open Universiteit) en John Pryor (Illinois State University) hebben een special issue over stigmatisering geredigeerd. Dit special issue bestaat uit veertien artikelen van topauteurs uit het vakgebied. Het review artikel biedt een overzicht van de stand van zaken op het terrein van stigmatisering. Allereerst wordt het concept stigmatisering besproken en wordt dieper ingegaan op verschillende vormen van stigmatisering: Public stigma, self-stigma, stigma-by-association en structural stigma. Vervolgens worden de artikelen uit het special issue besproken. Tot slot wordt stil gestaan bij nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied. Het artikel is verschenen in het tijdschrift Basic and Applied Social Psychology. Het review artikel dat hierboven wordt beschreven is het eerste (en inleidende) artikel van dit special issue. Zie ook www.tandfonline.com of via http://bit.ly/125FSQR

Open Universiteit Modulair 8 maart 2013

25


t

en en nu

Studeerde in 2000 af en bleef in de academische wereld

Modulair is benieuwd naar hoe het met oud-studenten gaat. Heeft de studie hen gebracht wat ze ervan verwachtten? Hoe is hun

Jill Bradley

Jeroen Geelhoed

‘Hoezo rust na je 65e?’

‘Affiniteit met onderzoek komt dagelijks van pas’

Waarom ging je studeren aan de OU?

Waarom Bedrijfskunde?

Ik heb geschiedenis gestudeerd in Engeland en wilde verder studeren, maar het ontbrak ons aan financiën. En dan nog trouwen en kinderen krijgen. Ik heb gekeken naar de Britse OU, maar daar kon je alleen studeren als je nog geen universitair diploma had. Toen we verhuisden naar Nederland bleef het kriebelen. Toen ik las dat je bij de OU heel vrij een module kon kiezen, ben ik begonnen met een oriëntatiecursus Cultuurwetenschappen en studeerde cum laude af in 2000.

Ik heb Bedrijfseconomie gestudeerd aan de OU en rondde mijn studie af in 2002. Ik had al Bestuurskunde gestudeerd aan de VU. Die combinatie kwam mij goed van pas want mijn werk richtte zich, als projectleider bij het ministerie van Onderwijs, op het thema ‘resultaatgericht werken’. Ik was verantwoordelijk voor het interdepartementale project – Onderwijs en Financiën – ‘Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording’. 

Wat ben je na je studie gaan doen?

loopbaan verlopen en wat

Wat deed je erna? is de meerwaarde van een universitaire opleiding?

Daarna promoveerde ik in 2008 cum laude aan het Centrum voor Promotieonderzoek Radboud Universiteit (CPRU). Nu ben ik onder andere lid van de adviescommissie van het CPRU. Ik beslis mede over projectvoorstellen voor promotieonderzoek en beoordeel de voortgang van lopend promotieonderzoek. Ik financier mijn huidige onderzoek zelf met academisch vertaal- en redactiewerk.

Gefascineerd door onderzoek? Ik ben academicus en kan toegeven aan mijn drang om onderzoek te doen. De OU-studie was vooral de deur tot functioneren op internationaal academisch niveau. Mijn scriptieonderzoek leidde tot paperpresentaties op (inter) nationale congressen en seminars en ik heb veel gepubliceerd. Mijn wensen zijn in vervulling gegaan! 26

Open Universiteit Modulair 8 maart 2013

Kreeg de smaak te pakken na afstuderen

Na het afronden kreeg ik de smaak pas goed te pakken! Ik had ideeën over hoe je beleid en uitvoering dichter bij elkaar kunt brengen en heb daar een onderzoeksmodel voor opgesteld. Dat heb ik getoetst bij ziekenhuizen en het overheidsbeleid betreffende de ziekenhuizen. Bij het ministerie van VWS richtte ik me op het meten van resultaten op macroniveau. Dit project heeft later geleid tot de ‘Zorgbalans’ waarin op macroniveau de prestaties van het zorgsysteem in kaart worden gebracht (www.gezondheidszorgbalans.nl). Momenteel geef ik leiding aan de afdeling Onderzoek en Innovatie (O&I) bij de Inspectie van de Volksgezondheid.

Wat heb je aan je studie gehad? Mijn studie heeft mij enthousiast gemaakt voor het doen van onderzoek. Dat komt dagelijks van pas in mijn werk.


Tekst: Caroline Vavrinek Beeld: Ger Wijtsma, Beeldcentrum en archief

Werd een completere danssporttrainer door haar studie

Studeren en muziek zijn mijn twee grote passies

Pauline Ladiges-Kwikkel

Magda Vandeloo

‘Zet het geleerde in als therapeute’

‘Zoek regelmatig in mijn modulekes’

Heb je gestudeerd in combinatie met werk?

Je hebt drie studies gevolgd aan de OU?

Ja, in combinatie met mijn beroep als internationaal danssporttrainer, -coach en -jurylid heb ik vanaf 2000 zeven jaar psychologie gestudeerd. Niet alleen omdat het vak me interesseerde. Ik zat met mijzelf in de knoop nadat mijn ouders omgekomen waren bij een autoongeluk, nota bene bij mij in de straat. Daar moest ik iets mee. Door omstandigheden heb ik het niet afgemaakt, maar ik heb de wens dit alsnog te doen.

Bedrijfskunde Sociale Aspecten KHO van 1989 tot 1994. Daarna Muziekwetenschappen omdat ik amateur violiste ben. Deze studie rondde ik in 1995 af met een onderscheiding. Als derde studie Natuurwetenschappen: ’Voeding en Toxicologie’, afgerond in 2006 en voor de verdediging van mijn afstudeeropdracht onderscheiden. Ik heb nog steeds contact met Lily Fredrix (universitair docent Natuurwetenschappen, red.). Zij blijft mij motiveren en inspireren!

Heb je ook beroepsmatig iets aan je studie gehad? Zeker! Ik heb nog steeds hetzelfde beroep en zet wat ik geleerd heb in als ‘therapeute’ voor cliënten in de danssport. De danssport is niet alleen danspassen leren. Het heeft veel meer te maken met de psyche van de mens. Alleen de juiste balans tussen lichaam en geest zorgt ervoor dat je het beste uit jezelf haalt.

Waar uit zich dat in? Ik beoordeel mijn cliënten op een bredere basis, waardoor hun resultaten op een hoger niveau komen. Ik voel dat ik een completere trainer/coach ben dan voorheen. Daarnaast is mijn inschatting van de medemens rijker geworden wat bijdraagt aan mijn maatschappelijke en sociale positie.

Oproep Heb jij ook ongeveer tien jaar geleden een studie gevolgd bij de Open Universiteit en wil je jouw ervaringen delen? Of ken je iemand die aan de OU studeerde? Stuur dan een e-mail naar modulair.redactie@ou.nl. Wie weet sta jij in de volgende Modulair!

Muziek- en natuurwetenschappen, een aparte combi Ja. Studeren en muziek zijn mijn twee grote passies. Mijn studies heb ik altijd gecombineerd met actief musiceren in het Limburgs Kamerorkest en een fulltime baan als diëtiste in het Salvatorziekenhuis in Hasselt. Nu ben ik leidinggevende van de Dienst Voeding op de drie campussen van het Jessa Ziekenhuis. Dit jaar start ik als promovenda aan de Universiteit van Hasselt. Onderwerp: ‘Effects of lifstyle and dietary factors on mammographic density as determinant for breast cancer’.

Wat is de meerwaarde van je studies? Ontzettend veel! Bedrijfskunde helpt mij goed te functioneren in mijn job. Het gebeurt nog regelmatig dat ik dingen opzoek in mijn ‘modulekes’. Muziekwetenschappen heeft mijn kennis voor de muziekgeschiedenis uitgebreid. Het zit misschien in de genen; mijn twee oudste kleinkinderen volgen nu ook muziekles.

Open Universiteit Modulair 8 maart 2013

27


fac

lteitsnieuws

r echtsw e t e nschappen European Summerschool voor juridische bachelorstudenten Ook deze zomer organiseert de faculteit Rechtswetenschappen, samen met de Spaanse Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en de Duitse FernUniversität, een Summerschool voor haar bachelorstudenten. Dit jaar in Keulen, van 23 juni tot 6 juli. Programma Studenten volgen gedurende deze twee weken door Nederlandse, Duitse en Spaanse docenten verzorgde onderwijsbijeenkomsten en seminars op het gebied van Legal English en het Nederlandse, Duitse en Spaanse privaat-, straf- en staatsrecht. Ook een Moot Court staat op het programma. De voertaal tijdens de Summerschool is Engels. Naast het inhoudelijke deel, staan er ook bezoeken gepland aan boeiende juridische en/of culturele hotspots.

cultuu rw e t e nscha p p e n Seminars voorjaar 2013 Nieuwsgierig naar schrijfsters – Vrouwen in de literaire canon Dit seminar vindt plaats in het kader van het onderzoeksproject New approaches to European Women’s Writing. Alle sprekers zijn afkomstig van verschillende Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen en zijn betrokken bij dit onderzoeksproject. Organisator: dr. Lizet Duyvendak Data: vrijdag 22 maart en vrijdag 19 april Locatie: studiecentrum Utrecht Herbestemming van erfgoed – het geven van een nieuwe functie aan oude gebouwen en terreinen, die overbodig zijn geworden doordat de activiteiten die er oorspronkelijk plaatsvonden, zijn gestopt. Organisatoren: dr. Patricia van Ulzen en dr. Leonieke Vermeer Sprekers o.a.: dr. Marinke Steenhuis, lid van het Herbestemmingsteam van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en dr. Johan de

28

Open Universiteit Modulair 8 maart 2013

Haan, senior adviseur Monumentenbeleid Atelier Rijksbouwmeester. Data: vrijdag 19 april en donderdag 30 mei Locatie: Hotel New York, Rotterdam Wijsgerige veronderstellingen in het gesprek tussen natuurwetenschap en religie Drie filosofen verbonden aan de faculteit Cultuurwetenschappen leveren een bijdrage aan dit seminar: prof. dr. Wil Derkse, prof. dr. Carla Rita Palmerino en dr. Elisabeth den Hartog. Verder is er een college van dr. Taede Smedes, godsdienstfilosoof aan de Radboud Universiteit. Data: donderdag 6 en vrijdag 7 juni 2013 Locatie: het voormalige Augustinessenklooster Soeterbeeck in Ravenstein, thans een studiecentrum van de Radboud Universiteit Nijmegen Zie voor meer informatie: cursuswebsite van CW-seminars (C54211 en C55211).

Jan Koolen, oud-deelnemer aan de Summerschool: ‘De Summerschool biedt zaken waar je normaal niet aan toekomt bij afstandsonderwijs, zoals het met buitenlandse studenten samenwerken aan de oplossing van interessante cases, en dat in de Engelse taal!’ Zie voor meer informatie www.ou.nl/rw


psycho logi e manage me nt w e t e nscha p p e n Lunchen met Managementwetenschappen Na de geslaagde eerste aflevering in de reeks webinars ‘Lunchen met Managementwetenschappen’ volgen tot aan de grote vakantie nog vier nieuwe afleveringen. In elk webinar zal ir. Chantal Savelsbergh een gesprek voeren met medewerkers van de faculteit over actuele onderwerpen.

Deelnemers gezocht

Snackimpuls De afgelopen jaren is veel onderzoek verricht naar eetgedrag. Toch zijn nog vele vragen onbeantwoord gebleven. Om meer inzicht te krijgen in het eet- en drinkgedrag tussen maaltijden door, heeft promovendus en docent psychologie Saskia Wouters de Android Smartphone app Snackimpuls ontwikkeld.

Snackimpuls De app is een moderne vorm van een gestructureerde dagboekmethode (Experience Sampling Method) waarbij personen op random tijdstippen, tien keer per dag gedurende zeven opeenvolgende dagen, een vragenlijst invullen op hun Android Smartphone. Met behulp van de app rapporteren ze hun gedachten, de context, hun beoordeling van die context, hun stemming en ook hun eet- en drinkgedrag tussen de maaltijden door.

De volgende webinars staan gepland: • 11 maart: prof. dr. Ron Tuninga Deelnemen aan het PhD-programma van de faculteit Managementwetenschappen; een aantrekkelijke optie • 8 april: dr. Huibert de Man Het ontwerpen van organisaties. Niet optimaliseren maar balanceren • 13 mei: prof. dr. Janjaap Semeijn Wat vinden consumenten van Corporate Social responsibility? • 10 juni: prof. dr. Gerard Mertens De rol van de toezichthouder bij het beloningsbeleid U moet zich voor elk webinar aanmelden. Hoe dat gaat leest u op onze ‘portal’: portal.ou.nl/web/lunchen-met-mw

Innovatiemanagement

Saskia Wouters is nog op zoek naar personen die in het bezit zijn van een Android Smartphone (Android versie 2.2. of hoger) en willen deelnemen aan haar onderzoek. Lees meer over het onderzoek op snackimpuls.ou.nl

n at uurw e t e nsch a ppe n Landelijke dag Levenswetenschappen Op 16 maart organiseert de faculteit Natuurwetenschappen in studiecentrum Utrecht de Landelijke dag Levenswetenschappen.

Programma De positie van Nederland op de wereld in het komende decennium hangt af van ons vermogen tot innoveren. Vooral als we erin slagen voorloper te worden in de productie van schone energie, gezond voedsel en er in slagen mensen lang aan het werk te houden en de kosten van de gezondheidszorg in de hand te houden. De lange weg die we nog moeten gaan om dit doel te bereiken komt herhaaldelijk aan de orde in de leergang Innovatiemanagement. Zie portal.ou.nl/web/cpp-innovatiemanagement voor gedetailleerde informatie.

Het ochtendprogramma is opgebouwd rond een college door prof. em. dr. ir. Willy Verstraete, grondlegger van de microbiële ecologie en technologie in West-Europa. Verstraete ontdekte dat verschillende soorten bacteriën – met hun eigen unieke eigenschappen – net als mensen in teams kunnen samenwerken om processen efficiënt te laten verlopen. Na opleidingsinformatie en een lunch volgen ’s middags een postersessie en de begeleiding voor verschillende cursussen.

Aanmelden Deelname aan deze dag is gratis, inclusief lunch. Vanwege de begeleiding en de te maken kosten voor de lunch is het wel belangrijk om te weten wie er komt, dus graag aanmelden en bij onverhoopte afwezigheid tijdig afmelden via nw.sec@ou.nl! Dit kan tot en met 12 maart.

Open Universiteit Modulair 8 maart 2013

29


afgest

deerden

Vervolg Tentameninfo

Uitreikingen op locatie

S33321 Inleiding in de seksuologie

In de maanden november, december, januari en februari hebben weer diverse uitreikingen plaatsgevonden van wo-getuigschriften – Bachelor en Master – op een fraaie locatie en in aanwezigheid van een hoogleraar, decaan of iemand van het bestuur. De uitgebreide fotoverslagen vindt u op de website van uw studiecentrum (klik op ‘Foto-album’). De foto’s zijn v an onze ‘huisfotograaf’ André van den Akker.

Op pagina 25 van de studiegids en in het Overzicht stopgezette cursussen 2012-2013 in de Modulair van juni 2012 is een onjuiste laatste tentamenmogelijkheid vermeld. De laatste mogelijkheid is 28 februari 2014. S71322 Onderzoekspracticum scriptieplan

De laatste inleverdatum van de opdracht is opgerekt naar 31 augustus 2014. Rechtswetenschappen R04262 Overeenkomstenrecht Op pagina 19 van de studiegids en in het Overzicht stopgezette cursussen 2012-2013 in de Modulair van juni 2012 is vermeld dat de laatste tentamenmogelijkheid op 10 april 2013 is. Dat is niet juist. De cursus blijft in het cursusaanbod en de geplande cursus R04272 verschijnt niet. De tentamendata die in het opleidingsschema op pagina 10 en 11 van de studiegids worden genoemd, gelden dus voor de cursus R04262, en niet voor de cursus R04272. R66342 Strafrechtelijk bewijs Op pagina 16 van de studiegids is vermeld dat de cursus wordt afgesloten met een opdracht en een mondeling tentamen. Dat is niet juist. De tentamenvorm is een regulier schriftelijk tentamen met open vragen. De tentamendata zijn 30 januari en 9 april 2013. R79331 Voorbereiding onderzoek Sinds 15 november 2012 wordt de beoordeling van het tentamen niet meer uitgedrukt in voldoende of onvoldoende, maar in een cijfer.

Nijmegen Op 30 november vond namens het studiecentrum Nijmegen een uitreiking plaats in Klooster Eslendael in Boxmeer. Na het welkomstwoord van Ab Kruk, hoofd studiecentra regio Midden, werden de getuigschriften uitgereikt door prof. dr. René van Hezewijk, decaan van de faculteit Psychologie. Op de foto hieronder van links naar rechts: dhr. J.M.L. Lijbaart MSc (OW), dhr J.C. van ’t Zelfde MSc (OW), mw. A.M.C.H. de Klein BSc (PSY), dhr, H.J. Perebolte MSc (PSY), mw. W.M. van Geel MSc (BPMIT), mw. M.J. Blom MSc (MW), dhr. A.J.T. Haerkens MSc (BPMIT), dhr. J.R. Asma MSc (MW), mw. A.E.M. Albers BSc (PSY), mw. N.G.E. Smits BSc (NW), mw. K. Verhoef LLB (RW), mw. K.A.J.R. Steiger BA (CW), mw. M.E. Bienenmann BSc (NW), dhr. T.A.H. Koenders LLM (RW), dhr. A. van Beilen MSc (MW), mw. T. Keuzenkamp BSc (PSY).

Nijmegen

Utrecht

30

Open Universiteit Modulair 8 maart 2013

Parkstad Limburg


Utrecht Op 14 december vond namens het studiecentrum Utrecht een uitreiking plaats in het Paushuize in het centrum van Utrecht. Na het welkomstwoord van Paula Röder, hoofd studiecentrum Utrecht, werden de getuigschriften uitgereikt door prof. dr. Huub Spoormans, hoogleraar van de faculteit Rechtswetenschappen. Op de foto van links naar rechts: dhr. D.A.B. Veld MSc (MW), mw. G.G. Goossens MSc (PSY), dhr. M.A. de la Mar MSc (MW), mw. N.M. Tolhoek MSc (MW), dhr. A.P.J. Kapteijn LLB (RW), mw. J. Kool LLM (RW), mw. H.E. vd Geer (BSc (PSY), dhr. I.P. Loots LLB (RW), dhr. G.J. van Hardeveld MSc (MW), mw. K.E. Grossouw BSc (PSY), mw.A.W. van Atten BSc (PSY), mw. M.W.J. van den Broek MSc (MW), dhr. prof. dr. H.C.G. Spoormans.

Cultuurwetenschappen Wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen dhr. R.B.F. van Ewijk BA, Heerhugowaard Afstudeeropdracht: Sicut lilium inter spinas. De identificatie van opdrachtgevers van panelen toegeschreven aan Jheronimus Bosch (1450-1516). mw. E.A. de Graaff BA, Kloetinge P Afstudeeropdracht: Het beeld van Betje Wolff, Aagje Deken en hun briefroman Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart in de Nederlandse literatuurgeschiedenis. mw. E. Langstraat BA, Delft Afstudeeropdracht: Jheronimus Bosch’ De Heilige Christophorus. Een onderzoek naar de symbolische betekenis van een vijftal motieven in relatie tot de heilige en het Christuskind. dhr. J.T.K. Nolte BA, Bergambacht Afstudeeropdracht: De kleur herkend, Kleur met betekenis in De Tuin der Lusten van Jheromimus Bosch te Madrid.

Parkstad Limburg Op 7 december vond namens het studiecentrum Parkstad Limburg een uitreiking plaats in de Schinvelder Hoeve, tussen Sittard en Heerlen. Na het welkomstwoord van Marijke Schoonderbeek, hoofd studiecentra regio Zuid, werden de getuigschriften uitgereikt door prof. dr. Jaap van Marle, decaan van de faculteit Cultuurwetenschappen. Op de foto van links naar rechts: dhr. K. Goedertier BSc (NW), mw. Y.M. van Bergen MSc (OW), mw. C.H. den Blaauwen LLM (RW), mw. D.L.J. Klerken MSc (PSY), dhr. W.J.M.H. Lagerwaard LLM (RW), dhr. prof. dr. J. van Marle, mw. H.V. Boderie MSc (PSY), mw. A.J.P. Brombacher MSc (PSY), dhr. P.J.A.G. Nijssen MSc (MW), dhr. E. Hollands MSc (MW), mw. I.B.H.A. Odekerken BSc (PSY), dhr. E.J.G. Close MSc (MW), mw. S.M.A. Bouten MSc (MW), dhr. R.J.J. Kosir BSc (PSY), dhr. M.H.C. Marx BSc (PSY).

mw. D.H.G.M. Vrenken-Reijnders BA, Roosendaal Afstudeeropdracht: Jheronimus Bosch’ witte hoogsels. Welke rol kunnen de witte hoogsels spelen bij de authentificatie van werken van Jheromimus Bosch? Wo masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen mw. J.P.E. Indekeu MA, Hasselt, België Afstudeeropdracht: Natievorming in de negentiende eeuw – een casestudy: Hasselt. mw. M. Weijers-Koning MA, Leiderdorp Afstudeeropdracht: Modernisering van de Lakenhal. Het beleid van J.C. Overvoorde voor het Stedelijk Museum De Lakenhal in de Periode 1901-1930.

Informatica Wo bacheloropleiding Informatica dhr. R. Akkerman BSc, Landsmeer dhr. F.H.L. Coucke BSc, Bredene, België Wo masteropleiding Computer Science dhr. P.V.L. Rombouts MSc, Testelt, België Afstudeeropdracht: Multi objective genetic algorithm voor muzikale motieven (voor de hedendaagse componist).

Managementwetenschappen Wo bacheloropleiding Bedrijfskunde dhr. L.E. Groenendaal BSc, Gouda

dhr. G.L.V. Biesemans MSc, Tongeren, België keuzevariant Marketing and Supply chain management Afstudeeropdracht: Improving customer Behavioral Intentions by Closing the Loop. dhr. A. Dritty MSc, Landgraaf keuzevariant Public management Afstudeeropdracht: Criteria van politieke partijen bij het selecteren van kandidaten voor het wethouderschap. mw. R. Elakili MSc, Arnhem keuzevariant Controlling Afstudeeropdracht: Vertrouwen en Risicoperceptie in Publiek Private Samenwerkingen. Case study bij een gemeentelijke organisatie. dhr. B.J.T. Jetten MSc, Einighausen keuzevariant Marketing and Supply chain management Afstudeeropdracht: The permeation of sustainability throughout the supply chain. A case study research. mw. M.J. Leyten MSc, Tilburg keuzevariant Controlling Afstudeeropdracht: Opbrengsten en Earnings Management. Zijn er indicaties dat door Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen in de periode 2006 t/m 2010 de specifieke posten debiteuren, vooruit ontvangen bedragen of een combinatie van beiden gebruikt worden voor winststuring? mw. L.M. Mac Donald MSc, Schiedam keuzevariant Controlling Afstudeeropdracht: Motivational Orientations and Aspirations as antecedents of Organizational Citizenship Behavior. dhr. W. van Megesen MSc, Epe keuzevariant Controlling Afstudeeropdracht: Ziekenhuismanagement in een tijd van verandering een onderzoek naar de gevolgen van DBC’s. mw. M. Mulder MSc, Bunnik keuzevariant Public management Afstudeeropdracht: De invloed van netwerkmanagement op de effectiviteit van het netwerkniveau. Een onderzoek in de netwerken van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland, onderdeel van het Nationaal Programma Ouderenzorg. dhr. R. Orta MSc, Leidschendam keuzevariant Strategic human resource management Afstudeeropdracht: Het lerend vermogen van key accountmanagementteams. Onderzoek naar de invloed van leren op de KAM team effectiviteit.

dhr. A.J. Hoff BSc, Assen Wo masteropleiding Management dhr. I.C.S. Akkal MSc, Voorburg keuzevariant Strategic human resource management Afstudeeropdracht: Wat drijft politieambtenaren? Een onderzoek naar Public Service Motivation, in-role en extra-role performance en de houding tegenover prestatiebeloning. dhr. S. Berendsen MSc, Arnhem keuzevariant Implementation and change management P Afstudeeropdracht: Zelfregulering en versterking van ondernemerschap. De relatie tussen feedbackzoekend gedrag en cognitief aanpassingsvermogen.

Natuurwetenschappen Wo bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen dhr. P.J. van Driel BSc, Hoogmade Afstudeeropdracht: Onderzoek naar de opslag van CO2 in minerale gesteenten. Theorie, toepassingen en belemmeringen. mw. H. Haegens BSc, Brasschaat, België Afstudeeropdracht: Blootstelling aan Cesium-137 (137Cs) door voedselconsumptie. dhr. M.P.M. Janssen BSc, Reusel Afstudeeropdracht: Blootstelling aan Cesium-137 (137Cs) door voedselconsumptie.

Open Universiteit Modulair Modulair Modulair 26 oktober 8 13 maart juli 2013 2012

31


afgest

deerden

mw. M.I.J. Spronken BSc, Rotterdam Afstudeeropdracht: Mogelijkheden voor vermindering van broeikasgasemissie bij de productie van bio-ethanol uit tarwe en biodiesel uit koolzaad.

Onderwijswetenschappen Wo masteropleiding Onderwijswetenschappen dhr. J.M.L. Lijbaart MSc, Koewacht Afstudeeropdracht: Handelingsgericht Werken in het Basisonderwijs Naar een kansrijke strategie.

Psychologie Wo bacheloropleiding Psychologie dhr. M. Al-Shebani BSc, Nootdorp mw. E. Bastiaanse BSc, Delft

mw. M.M. Lynch MSc, Lokeren, België Afstudeeropdracht: De relatie tussen pesten en gezondheid, kan coping helpen? mw. J.J.A.M. Thomassen MSc, Eindhoven Afstudeeropdracht: Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: De Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Wo masteropleiding Psychology, afstudeerrichting klinische psychologie mw. H.M. Biezepol MSc, Barendrecht Afstudeeropdracht: Hechting en de Zelfrapportagemethode: Onderzoek naar een Samengestelde Vragenlijst met de items uit ASQ en de HSL. mw. M.M. Derksen MSc, Wehe den Hoorn Afstudeeropdracht: De Biologische-evolutionaire Seksdrive van Vrouwen in de Overgangsfase. De Invloed van Menopauze en Partnerstatus.

mw. H. Bergmans BSc, Eelde mw. S.A. Boersma BSc, Gorredijk mw. S.R.M. van de Broek BSc, Utrecht mw. S.M. Buss BSc, Berlicum mw. K.A.A. Cooreman BSc, Oostende, België

mw. G.C. Hamoen MSc, Eindhoven Afstudeeropdracht: Overeenkomsten en Verschillen in het Functioneren van het Werkgeheugen tussen Volwassenen met Schizofrenie en Autisme.

mw. S. te Pas BSc, Lathum dhr. J. van Rennes BSc, Arnhem mw. M.M.E. van Scharrenburg-Boersen BSc, Soest mw. K. van der Schueren BSc, Geraardbergen, België mw. J.E. Schuringa-Lohr BSc, Tollebeek dhr. B.A.H. Spruyt BSc, Boortmeerbeek, België dhr. Y. Turan BSc, Enschede

mw. J.A. van der Sande MSc, Giessenburg Afstudeeropdracht: De Invloed van Seksdrive op Drie Typen Jaloezie en het Effect van Sekse en Introversie versus Extraversie. mw. E.M. Spannenberg-Knol MSc, Wapenveld Afstudeeropdracht: De Invloed van Ouders op de Extrinsieke Contingente Zelfwaardering van het Kind. mw. L. Stoeten MSc, Zuidoostbeemster P Afstudeeropdracht: Het Effect van Voortgangsfeedback aan behandelaars op de Uitkomsten van Psychologische Behandelingen; een Pilot Onderzoekspsychologie.

Rechtswetenschappen

mw. M.I. Willems BSc, Gendt

dhr. J. Koetsveld LLB, Woudenberg

Wo masteropleiding Psychology, afstudeerrichting arbeid- en organisatiepsychologie dhr. C.A.W. Bal MSc, ’s-Heerenhoek P Afstudeeropdracht: Growing Moral Attentiveness into Moral Awareness and Moral Behavior? Fertilizing Effects of Decision Making, Ethical Climate and Sense of Power.

dhr. M.C. Oosterom LLB, Leusden Wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid mw. J.F. Bakkenes-Minnaard LLM, Ede Scriptie: De Europese staatssteunregels in de gemeentelijke subsidiepraktijk. dhr. K.E.P. van Bommel LLM, Deurne Scriptie: Nut en noodzaak overgangsrecht geurhinder in de Omgevingswet.

Wo masteropleiding Business Process Management and IT dhr. K.C. Dreijer MSc, Utrecht Afstudeeropdracht: Online hengelen zonder vergunning. Een afstudeeronderzoek naar de mogelijkheden, effectiviteit en acceptatie van maatregelen tegen phishing gezien vanuit de financiële sector. dhr. L.J. van der Goes MSc, Reuver Afstudeeropdracht: Social Engineering en de Limburgse gemeenten. Onderzoek naar het informatiebeveilingsniveau bij de Limburgse gemeenten tegen social engineering aanvallen. dhr. M.G.M. Huygens MSc, Melsele, België Afstudeeropdracht: Informatiebeveiliging in kleinere organisaties. Welke beheersmaatregelen nemen Nederlandse MKB’s en Vlaamse KMO’s om zich te beschermen tegen risico’s rond informatiebeveiliging en wat is daarvan de effectiviteit? dhr. J.P.J. Kil MSc, Rotterdam Afstudeeropdracht: Best practices: ‘bron van baanbrekende verandering?’ Exploratief onderzoek naar het zoeken, selecteren en gebruiken van ‘best’ practices. P Bij deze student werd aan het behaalde getuigschrift de waardering ‘met Lof’ toegekend (gewogen gemiddelde cijfer 8 of hoger, geen cijfer lager dan 7).

dhr. L.C.J. Heemskerk LLM, Nieuwegein Scriptie: De Flex-BV een BV zonder knelpunten? dhr. J. Kusters LLM, Maarssen Scriptie: Alle dieren zijn gelijk, maar sommige dieren zijn meer gelijk dan andere. Een onderzoek naar de kaders waarbinnen dierenrechten in het Nederlandse rechtsstelsel kunnen worden verankerd.

Open Universiteit Modulair 8 maart 2013 5713086

32

dhr. W. Pelt LLM, Rijswijk Scriptie: Is internationaal publiekrecht nog steeds wereldwijd toegepast Europees volkenrecht? Een zoektocht naar sporen in de uitspraken van het Internationaal Gerechtshof.

Business Process Management and IT

Wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid mw. A.S. Dijkstra LLB, Amsterdam

Wo masteropleiding Psychology, afstudeerrichting gezondheidspsychologie mw. S.G.R. Lagerweij-Kersbergen MSc, Alphen aan den Rijn Afstudeeropdracht: Kwaliteit van Leven van Partners van Borstkankerpatiënten: Literatuuronderzoek en Kwalitatief Onderzoek.

dhr. H.A.H. Pastoor LLM, Almere Scriptie: De positie van de benadeelde partij in het strafproces: het vernieuwde ontvankelijkheidscriterium in de voegingsprocedure en de goede bedoelingen van de wetgever.

mw. A. van Lien MSc, Etten-Leur Afstudeeropdracht: Zinloos Geweld Terror Management Theorie en de Relatie tussen Identificatie en Morele Woede.

mw. N.G. de Vries BSc, Noordbroek

dhr. J. Rietveld MSc, Zoetermeer Afstudeeropdracht: Helder zicht op coaching: een doorkijkje in coachend leiderschap.

mw. M.A.Otte LLM, Maastricht Scriptie: Wederzijdse zorg in de bijstand. Over de bedoeling van de wetgever en de uitleg door de rechter.

mw. S. Rondhuis LLM, Hoek van Holland Scriptie: Aansprakelijkheid overheid bij falend toezicht. ‘Hoe beoordeelt de burgerlijk rechter in het leerstuk van de onrechtmatige overheidsdaad de bestuursrechtelijke beleidsvrijheid?’

mw. J.J. Jiawan-Kwakkel BSc, Haren mw. S. de Middelaer BSc, Zwijndrecht, België P

dhr. A.J. Ostachevski LLM, Rotterdam Scriptie: Theoretische rechtswetenschap. Een verkenning.

mw. F.J.M. van der Heijden MSc, Ammerzoden Afstudeeropdracht: De relatie tussen dagelijkse stress en affect en de modererende rol van mentale veerkracht.

mw. M.M.A.G.H. Coumans-Keulen BSc, Heerlen mw. M.E. Hobo-Wielings BSc, Loenen aan de Vecht

dhr. W.J.M.H. Lagerwaard LLM, Neer Scriptie: Mediation, een goed alternatief voor geschillenbeslechting. Ook bij geschillen met het UWV. Maar voor wie?

Modulair 2013, nummer 4, jaargang 28  

Studentenblad Open Universiteit, maart 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you