Page 1

m

nummer 3

18 december w w.ou.nl m a2009 a r t 2 0jaargang 1 7 | O pen25Unwiver s iteit

Website en MijnOU Volledig vernieuwd Arent van der Feltz Kansen moet je grijpen

Annet Vink

Meer genieten onderweg

Open Universiteit Modulair 10 maart 2017

1


activiteitenr

oster

Raadpleeg voor actuele informatie www.ou.nl/nieuwsplaza en www.ou.nl/studiecoach.

MAART di 14 • Lezing door dr. Dick Akerboom: ‘Erasmus en Luther in gesprek’ (Suster Bertkens, sc Utrecht) wo 15 • Lezing door prof. dr. W. Mijnhardt: ‘De toekomst van geesteswetenschappen’ (De Verlichting, sc Eindhoven) do 16 • Literatuurgroep: Een verlangen naar ontroostbaarheid van Patricia de Martelaere (ValC-hof, sc Nijmegen) za 18 • Workshop Jobcrafting (sc Utrecht) di 20 • Studieclub: ‘Hoe ik talent voor het leven kreeg’ van Rodaan Al Galidi (Suster Bertken, sc Utrecht) wo 22 • Workshop Grip op je gesprek (sc Zwolle) • Lezing door Roland Pape ‘Opkomst en ondergang republiek 1580-1713’ (De Verlichting, sc Eindhoven) do 2 • Workshop Ontdek je (team)talent & teamdynamiek (sc Utrecht) vr 24 • Filosofiegroep: Onderwerp ‘De menselijke conditie’ van Hannah Arendt (ValC-hof, sc Nijmegen) ma 27 • Workshop Aandacht en Concentratie (sc Zwolle) do 30 • Workshop Aandacht en Concentratie introductie (sc Utrecht)

APRIL za 1 • Filosofiegroep: Onderwerp ‘De menselijke conditie’ van Hannah Arendt (ValC-hof, sc Nijmegen) ma 3 • Algemene Ledenvergadering Utile Dulci (sc Nijmegen) di 4 • Workshop Succesvol ondernemen (sc Utrecht) • Literatuurgroep: M.M. Flasar, ‘Een bijna volmaakte vriend schap’ (De Verlichting, sc Eindhoven) wo 5 • Filosofiegroep (De Verlichting, sc Eindhoven) • SG-lezing door Irmin Visser over ‘Luoghi della memoria da Firenze, Florentijnse plaatsen van herinnering’ (Homo Ludens, sc Amsterdam) do 6 • Workshop Digitaal Mindmappen (sc Groningen) za 8 • Workshop Stemgebruik (sc Amsterdam) • Workshop Endnote (sc Utrecht) • Workshop Mondeling Presenteren (sc Utrecht) • Workshop Van uitstel naar actie (sc Utrecht)

Irmin Visser over ‘Luoghi della memoria da Firenze – Florentijnse plaatsen van herinnering’ Florence is vermaard vanwege de renaissance, die hier heet te zijn ontstaan. Veelal wordt ermee de cultuurhistorische periode aangeduid, waarin Florentijnse machthebbers als de familie De’ Medici en anderen – kunstenaars, wetenschappers en gewone burgers – humanistische idealen nastreefden. Omdat deze idealen bij uitstek in de kunst een uiting kregen – kunst die veelal nog in situ is – wordt de Florentijnse renaissance in engere zin als een periode in de kunstgeschiedenis opgevat. Het begin daarvan zag de ‘vader’ van de kunstgeschiedenis, Giorgio Vasari, in zijn kunstenaarsbiografie uit 1550 belichaamd in de ‘moderne’ schilderkunst van Giotto, die omstreeks 1300 afrekende met Byzantijnse tradities. De Florentijnse renaissance duurde tot ná het overlijden van Cosimo de’ Medici in 1574.

di 11 • Muziekgroep: muziek uit Zweden (De Verlichting, sc Eindhoven) ma 24 • Jubileumbijeenkomst Utile Dulci, 25-jarig bestaan in Den Bosch (Utile Dulci, sc Nijmegen) za 29 • Excursie naar Hilversum (De Verlichting, sc Eindhoven)

MEI di 2 • Literatuurgroep: Gedichten van Ted Hughes, ‘Birthdayletters’ ma 8 • Workshop Van uitstel naar actie (sc Utrecht) • Jaarvergadering Utile Dulci (sc Nijmegen) wo 10 • Workshop Google Apps Vaardigheden (sc Eindhoven) ma 15 • Workshop Prezi (sc Rotterdam) di 16 • Workshop Effectief Studeren (sc Parkstad Limburg) wo 17 • Workshop Slimmer onthouden (sc Eindhoven) • Workshop Google apps vaardigheden (sc Eindhoven) do 18 • Workshop Effectief Studeren (sc Groningen) vr 19 • Filosofiegroep: Onderwerp ‘De menselijke conditie’ van Hannah Arendt (ValC-hof, sc Nijmegen) wo 24 • Lezing: R. Pape, 1648-1672 Franse dreiging. Fragiele vrede, Republiek 7 Ver. NL (De Verlichting, sc Eindhoven) wo 31 • Filosofiegroep (De Verlichting, sc Eindhoven) • Workshop Master your choice (sc Utrecht)

JUNI za 10 • Rondleiding Openbare Bibliotheek Amsterdam door Monique Groeneveld (Homo Ludens, sc Amsterdam) di 13 • Workshop Effectief Studeren (sc Amsterdam) do 15 • Workshop Digitaal Mindmappen (sc Eindhoven) vr 16 • Filosofiegroep: Onderwerp ‘De menselijke conditie’ van Hannah Arendt (ValC-hof, sc Nijmegen) za 17 • Workshop Loopbaanoriëntatie (sc Utrecht) • Workshop Stemgebruik (sc Rotterdam) wo 21 • Lezing: prof. dr. R. ten Bos, antropoceen (De Verlichting, sc Eindhoven) di 27 • Workshop Stressmanagement (sc Utrecht)

Vanaf 1300 zijn er in Florence monumentale kunstwerken tot stand gekomen, waarin steeds meer ruimte kwam voor persoonlijke inbreng en een minder op God gericht zijn. Als voorbeelden passeren het Palazzo Vecchio, de Dom, de Franciscaanse Santa Crocebasiliek, de Dominicaanse Santa Maria Novellabasiliek en tot slot het decoratieprogramma van de Sassettikapel in de Santa Trinitàkerk de revue. Ondanks hun verschil in ontstaansdatum blijken ze onderling verbonden qua vorm en inhoud. Drs. Irmin Visser (1954) is sinds 1985 verbonden aan de Open Universiteit. Lezing Datum woensdag 5 april 2017, 19.00-21.00 uur Plaats studiecentrum Amsterdam Aanmelden studentenvereniginghomoludens@gmail.com Deelname niet-leden kosten € 5,-


inh

ud

modulair 10 MAART 2017

Afstudeeronderzoek

Rudi Weerts Cultuurhistorisch belang van fortengordel Antwerpen

13

14

16

25

Carolien Wijker

Studietips

Iets doen naast je studie,

‘Uitdaging ligt vooral in de combinatie werkpromoveren’

Gino Camp over effectieve leerstrategieën

waarom zou je?

Psychologiestudenten leggen uit

EN VERDER 2 A C T I V I T E I T E N R O O S T E R 4 O U - N I E U W S 5 CO LU M N S T U D E N T 6 VA N O N Z E V E R S L A G G E V E R 7 D E S T U D E N T 12 E N D A N N O G D E S T U D I E 1 6 S T U D I E T I P S 1 7 S TA R T E N S U P P O R T 20 O E R 2 1 CO LU M N A LU M N I 22 W E T E N S C H A P S N I E U W S 2 4 T I T E L S E N G R A D E N 26 FA C U LT E I T S N I E U W S 28 S T U D E N T E N B E L A N G E N 2 9 U I T R E I K I N G E N 3 0 A F G E S T U D E E R D E N DE VOLGENDE MODULAIR VERSCHIJNT OP 9 JUNI 2017

COLOFON Modulair is het studentenmagazine van de Open Universiteit en verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 30.000 exemplaren. Studenten en alumni ontvangen het blad gratis. Hoofdredactie Dominique Ubachs Eindredactie Henny Schut Redactionele bijdragen Gino Camp, Doortje Dartel, Arnold van Eijsden, Annemiek Manuel, Fred Meeuwsen, Wietze van der Molen, Silvia van de Put, Rosalie Rijcken, Henny Schut, Dominique Ubachs, Juliette van de Ven, Mary Visser Fotografie de Beeldstudio, Peter Honig, Mirjam Lems, Chris Peeters, Peter Strelitski Illustratie Tejo Haas Vormgeving Vivian Rompelberg, Els Gulpen Druk TOB Media Redactiesecretariaat modulair.redactie@ou.nl Digitale uitgave www.ou.nl/modulair

Open Universiteit Modulair 10 maart 2017

3


ws

OU-nie

Promovendus legt voortaan belofte van wetenschappelijke integriteit af Het College van promoties van de Open Universiteit heeft besloten om het promotieprotocol te wijzigen. De promotieformule is aangepast waarbij elke promovendus (m/v) nu wordt gevraagd om de integriteitsbelofte actief uit te spreken. Bij de toekenning van de graad van doctor vraagt de promotor aan de promovendus te beloven in het onderzoek de beginselen van de wetenschappelijke integriteit in acht te nemen. Het aangepaste protocol is per 25 januari 2017 ingegaan. Met deze protocolaanpassing wil de OU het belang van wetenschappelijke integriteit onderstrepen en onderzoekers aansporen om zuiver te werk te gaan. De laatste jaren staat het onderwerp van integriteit en ethiek in de wetenschap in de belangstelling, met name door de publiciteit rond een aantal gevallen van wetenschappelijke fraude. De commissie Schuyt die, naar aanleiding van de ‘affaire Stapel’, namens de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), onderzoek deed naar de wijze waarop wetenschappers omgaan met hun onderzoeksgegevens, heeft als een van haar aanbevelingen de suggestie van een ‘ambtseed’ gedaan. De belofte die nu van promovendi gevraagd wordt, is een stap in de richting van een dergelijke ambtseed. Enkele andere universiteiten, zoals de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen, hebben deze protocolaanpassing al eerder doorgevoerd.

Rein de Wilde benoemd tot decaan bij Open Universiteit Het College van bestuur heeft prof. dr. Rein de Wilde benoemd tot decaan van de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen. De benoeming gaat in per 1 mei 2017 voor een periode van vier jaar. De Wilde volgt prof. mr. Evert Stamhuis op die acht jaar het decanaat vervulde. Prof. dr. Rein de Wilde (Sneek, 1953) is een wetenschapsfilosoof met een speciale interesse in de relaties tussen wetenschap en politiek. Hij studeerde andragologie en wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn afstuderen in 1984 was hij onderzoeksmedewerker bij de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek en wetenschappelijk medewerker aan de Rijksuniversiteit Groningen In 1987 ging hij aan de slag bij Maastricht University (die toen nog Rijksuniversiteit Limburg heette) waar hij in 1992 promoveerde. Na zijn benoeming tot hoogleraar in 2000, was hij van 2005 tot en met 2015 decaan van de Maastrichtse faculteit Arts and Social Sciences. De Wilde doet nu onderzoek naar de vaak paradoxale rol van expertise binnen kennismaatschappijen.

4

Open Universiteit Modulair 10 maart 2017

UNESCO leerstoel Open Education UNESCO heeft de leerstoel over Open Education toegekend aan de Open Universiteit. Leerstoelhouder is prof. dr. Marco Kalz. De leerstoel richt zich op het toegankelijk maken van (hoger) onderwijs met behulp van digitale technologie. Kalz: ‘De Verenigde Naties heeft zich tot doel gesteld dat in 2030 alle mensen onderwijs moeten krijgen van goede kwaliteit en dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om een leven lang te leren. De digitale technologie kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Denk maar aan open onderwijs en de massale open cursussen als MOOCs. Maar tegelijkertijd moeten we opletten dat we mensen die minder computervaardig zijn of minder toegang hebben tot ict niet uit het oog verliezen.’ De leerstoel wil door middel van MOOCs en door basale kennis voor iedereen toegankelijk te maken, bijdragen aan het oplossen van de grootste maatschappelijke problemen van onze tijd. Kalz: ‘Samen met internationale partners gaan we bouwen aan deze kennisinfrastructuur en kijken naar welke kennis en vaardigheden er nodig zijn om doelgericht maatschappelijke problemen op te lossen: problemen met een globale impact waarvoor de oplossing ligt in lokale activiteiten. Die kennis en vaardigheden om dat soort problemen op te lossen moeten voor iedereen toegankelijk zijn.’


c

Subsidie voor onderzoek alledaagse context a l co h o l g e b r u i k

Samenwerking met Stichting Privacy en Design Gerard Mertens, decaan van de faculteit Management, Science & Technology, ondertekende op 13 januari 2017 een samenwerkingsovereenkomst met de in Nijmegen gevestigde Stichting Privacy en Design. De samenwerking heeft als doel om nieuwe kennis te ontwikkelen en operationele ondersteuning te geven aan de IRMA technologie. IRMA (I Reveal My Attributes) technologie maakt het mogelijk dat gebruikers allerlei eigenschappen (attributen) over zichzelf kunnen bewijzen. Met deze wijze van authenticatie wordt het mogelijk om te bewijzen dat je een inwoner bent van een specifieke stad – om bijvoorbeeld toegang tot gemeentelijke diensten te krijgen – zonder verder andere gegevens van jezelf vrij te geven. Deze attribuut gebaseerde authenticatietechniek is in potentie een zeer privacyvriendelijke technologie.

Shilly-shally Soms kan ik de vertaling van een woord niet onthouden. Terwijl de inhoud van de betekenis me volledig duidelijk is, is Google al jaren mijn vriend in het voor de twintigste keer opzoeken van de vertaling van hetzelfde specifieke woord en het ‘oh ja’ effect wat op de vertaling volgt. Aangezien ik dit bijzonder irritant en dom vind (van mezelf), besloot ik voor een bepaald woord te onderzoeken waar dit nou aan kan liggen. Het woord betrof procrastination, wat ‘uitstelgedrag’ betekent in het Nederlands. Ik spreek en schrijf enkele Europese talen, maar vind werkelijk geen enkel aanknopingspunt in de samenstelling van het woord. Crastination? Crastinare? to procrast? De laatste tijd heb ik veel Engelse artikelen gelezen voor mijn studie en het talengebied in mijn hersenen blijkt op Engels te staan, want ik beredeneer de opbouw van het woord vanuit het Engels. Bij ‘to cast away’ zou ik nog een ezelsbrug hebben in de zin van taken weggooien. Pro zou ik er dan ook nog wel bij kunnen onthouden in de zin van de taken vooruit gooien. Weer googlen of ik het woord dan niet verkeerd heb opgeschreven en het eigenlijk procastination, zonder r, moet zijn. Maar dat blijkt niet het geval. Synoniemen die ik vind zijn cunctation en shilly-shally, maar daar kan ik ook helemaal niets mee. Net wanneer ik denk dat het willekeurig is, het is toeval dat ik dit woord niet doorheb en daar zal ik me bij moeten neerleggen, brengt de zoekmachine me naar een Latijnse uitleg. Crastinus vertaald vanuit het Latijn naar het Nederlands betekent ‘van morgen’ en in combinatie met pro ‘een uit te stellen tot morgen’. In een ver verleden heb ik eens een jaar Latijn gehad, maar klaarblijkelijk niet genoeg zodat mijn talencentrum dit herkent in een niet context gevoelige situatie. Toeval blijkt in dit geval niet te bestaan. Tja, en wat heb ik nu eigenlijk van dit onderzoek geleerd? Google is mijn beste vriend? Of vermanend naar mezelf: Think out of the box, stupid b-tch? Wat is toeval? (nieuwe onderzoeksvraag …)

doortje dartel

Een team psychologen van de Open Universiteit doet in 2017 en 2018 onderzoek naar de alledaagse context van alcoholgebruik. Voor dit onderzoek is een subsidie van 75.000 euro binnengehaald bij ERAB, The European Foundation for Alcohol Research. De betrokken onderzoekers zijn prof. dr. Lilian Lechner, prof. dr. Nele Jacobs, dr. Viviane Thewissen en Mira Duif MSc. Hoewel er al veel onderzoek gedaan is naar alcoholgebruik, is er behoefte aan een studie die de aandacht richt op de alledaagse context van consumptie van alcohol. De onderzoekers willen met dit onderzoeksproject beter in beeld krijgen hoe alcoholgebruik samenhangt met verschillende contextuele factoren in het dagelijks leven zoals snackgedrag, sociale context, stemming en stress. Daar worden vier studies aan gewijd. Een vijfde studie moet een geïntegreerd beeld opleveren van met alcoholconsumptie samenhangende factoren in het dagelijkse leven, op basis van de resultaten van de eerste vier studies. De resultaten van het onderzoeksproject zullen meer inzicht geven in alcoholgebruik in de context van het dagelijks leven. Ook zullen zij leiden tot concrete aanbevelingen en strategieën voor een gezonde levensstijl waarvan alcoholgebruik deel uitmaakt. Het onderzoek zal naast deze aanbevelingen ten minste vijf internationale publicaties, een aantal presentaties tijdens internationale conferenties en een promotie opleveren.

lumn

Anyway, toch fijn even geshilly-shallied voordat ik me weer op de studie stort. Doortje Dartel

Open Universiteit Modulair 10 maart 2017

5


van

nze verslaggever

De eindstreep bereikt, wie had dat ooit gedacht … WATERINGEN – Een moment waar menig student naar uitkijkt. Of misschien juist tegenop ziet. Ter afsluiting van de studie een scriptie schrijven.

Het goedgekeurde onderzoeksplan vormt een goed begin voor het schrijven van de scriptie, het geeft een kader waarmee je aan de slag kunt. Echter, in de uitwerking gaat nog behoorlijk wat tijd zitten. Ik was dan ook langer met mijn scriptie bezig dan ik vooraf had verwacht. Maar uiteindelijk was mijn eerste versie gereed om voor te leggen aan mijn scriptiebegeleider. Een spannend moment. Al snel kreeg ik de nodige punten ter verbetering terug. Het aantal opmerkingen viel mee, dus ik was goed op weg. Nadat ik de opmerkingen had verwerkt, diende ik mijn tweede versie in. Mijn scriptiebegeleider vond deze versie voldoende voor een eindbeoordeling door de examinator. Nadat ook die mijn scriptie had goedgekeurd, werd de mondelinge verdediging ingepland. Dit eindgesprek vond plaats op een regenachtige woensdagmiddag in november, in studiecentrum Amsterdam.

Twitter: @AvEijsden Een van onze studenten doet elk kwartaal verslag van een gebeurtenis in het land. Arnold van Eijsden, net afgestudeerd bij Rechtswetenschappen, doet dit keer verslag van zijn laatste eindspurt: de scriptie. Hetgeen ook meteen zijn laatste bijdrage aan Modulair betekent. De redactie wenst hem veel succes in zijn verdere loopbaan! Wil jij ook een keer verslag doen? Mail dan naar modulair.redactie@ou.nl.

Tekst: Arnold van Eijsden LL.B. Beeld: Mirjam Lems

6

Open Universiteit Modulair 10 maart 2017

‘Wat een geweldig gevoel, na vele jaren is het einddoel bereikt’ Het was een informeel gesprek over mijn scriptie, maar ook over de studie als geheel. Na afloop werd meteen het eindcijfer medegedeeld. En daarmee was dan het scriptietraject en dus ook mijn studie afgerond. Het voelde dubbel. Dit was misschien wel de laatste keer dat ik het studiecentrum verliet, dat ga ik missen. Maar anderzijds voelde het natuurlijk geweldig om na vele jaren studeren dit einddoel te bereiken. Ik mocht me aanmelden voor de uitreiking van het getuigschrift. Graag had ik hier omschreven hoe dat voelt. De aanmeldingstermijn voor de uitreiking in december werd helaas zeer strak toegepast, waardoor het niet meer mogelijk was om eraan deel te nemen. Bij de eerstvolgende uitreiking in april mag ik mijn getuigschrift in ontvangst nemen. Ik kijk terug op een mooie en leerzame periode. Voor diegenen die de inzet en discipline kunnen opbrengen, is de Open Universiteit een absoluut aan te bevelen onderwijsinstelling. Zoals velen weten, valt studeren naast een (volledige) baan niet altijd mee. Ook niet voor je omgeving. Ik ben mijn vriendin dan ook erg dankbaar voor de ruimte die ze mij daarvoor gaf. Maar bovenal vormt een studie een uitdaging voor jezelf. Wie die uitdaging aangaat, overwint zichzelf en behaalt daarmee een dubbele overwinning (‘Bis vincit qui se vincit in victoria’). Wie had dat ooit kunnen denken …


Studenten aan de Open Universiteit heb je in alle soorten en maten. Neem nou Annet Vink: in 1998 startte ze met de studie psychologie. Elk jaar rondde ze drie modules af, totdat ze in 2006 dacht: ‘Wat ik over psychologie wilde weten, dat weet ik nu wel ...’ en overstapte op informatica. In hetzelfde tempo van drie modules per jaar doorliep ze in ruim elf jaar bijna de hele opleiding. In september start Annet met het afstudeertraject.

de st

dent

s t u d e n t i n f o r m at i c a a n n e t v i n k

‘Ik ben niet zo’n bijzondere student, ik heb niet echt een verhaal …’

Open Universiteit Modulair 10 maart 2017

7


Tekst: Silvia van de Put Beeld: Peter Strelitski

Vind ik het interessant? Studeren uit pure nieuwsgierigheid, zo zou je het kunnen omschrijven. Annet wil graag weten hoe de dingen in elkaar zitten. Het gaat niet om het diploma, het gaat niet om het presteren, maar om het leren zelf. Nee, een snelle student kun je Annet niet noemen. Ze houdt het bij drie zorgvuldig uitgezochte modules per jaar. Haar belangrijkste criterium is: vind ik het interessant? En niet, zoals veel anderen, heb ik het nodig: 1. Om te kunnen afstuderen of 2. Voor mijn werk of 3. Voor een carrièrewending of -stap. Eerlijk is eerlijk: in deze rubriek treffen we vaak studenten die met veel kunst- en vliegwerk hun werk, gezin en studie combineren. Die reppen bijna altijd over offers, over strikte afspraken met het thuisfront en zetten hun sociaal leven tijdelijk op een laag pitje. Het kan, getuige het verhaal van Annet, ook anders.

Psychologie of informatica? ‘Ja, ik studeer al bijna twintig jaar aan de OU. Erg hè?’ Ze moet er zelf om lachen, om ‘ter verdediging’ aan te voeren: ‘Ik vind studeren en leren nou eenmaal leuk, dat is mijn motivatie.’ Toen een vriendin haar meer dan twintig jaar geleden attendeerde op de Open Universiteit, twijfelde ze al tussen psychologie en informatica. Van beide studies vroeg ze een paar proefvakken aan en koos uiteindelijk voor psychologie: ‘Reuze interessant! Ik heb in totaal zo’n 20 modules gevolgd. Al die tijd heeft informatica me ook aangetrokken, maar ik dacht: ik ben hiermee begonnen, laat me daar dan ook maar mee doorgaan.’

8

Open Universiteit Modulair 10 maart 2017


de st

dent

Tijd voor ander werk? In die tijd werkte Annet bij een van de voorlopers van wat nu Wageningen University & Research heet. Omdat geen van haar collega’s interesse had in software en zij juist wel, viel binnen de kortste keren alles wat met informatica en programmeren te maken had onder haar verantwoordelijkheid. Op het moment dat ze moest concluderen dat ze het programmeren veel leuker vond dan haar eigenlijke werk als onderzoeker, ging ze op zoek naar een nieuwe werkplek. Nu, anno 2017, werkt ze als software engineer bij een klein (veertien medewerkers) automatiseringsbedrijf (Q-ray), waar ze gespecialiseerd zijn in het maken van software voor diverse organisaties in de land- en tuinbouw. Negen jaar na de overstap heeft ze nog steeds plezier in programmeren: ‘Je hebt iets in je hoofd en dat maak je met je handen. Of het een creatief beroep is? Ik vind van wel: elke opdrachtgever en elk project is anders, je bedenkt voor elk probleem de beste oplossing en die is voor elke opdracht weer anders. Of ons werk wel of niet creatief is, daar zijn de meningen over verdeeld. Buitenstaanders vinden dat je “toch alleen maar achter een computer zit”. Op mijn werk leer ik van de praktijk en bij de studie leer je meer over de theoretische achtergrond, daar ga je de diepte in.’

Vast ritme Drie modules per jaar, dat was jarenlang het vaste ritme. Dat was haalbaar en zo bleef het leuk: een uurtje ’s avonds, een uurtje in het weekend. Elk jaar zocht ze de drie volgende interessante modules uit. ‘Als je ze per drie kocht, kreeg je korting en kon je er veertien maanden over doen.’ De regels zijn nu echter veranderd: korting krijg je niet meer en de veertien maanden zijn teruggebracht tot twaalf maanden. ‘De OU wil waarschijnlijk dat we sneller en meer gaan studeren. Maar ik behoor natuurlijk niet tot de primaire doelgroep. Ik heb een hbo-opleiding afgerond en ik heb het bachelordiploma niet nodig voor mijn carrière of voor een volgende stap. Ik zie de OU puur als mogelijkheid om op niveau kennis op te doen waarin in geïnteresseerd ben. Voor mij werken de maatregelen averechts, ik ga er juist langzamer van studeren. Dat je nog iets hebt liggen, waarvoor je al betaald hebt, was voor mij altijd een stok achter de deur.’

Druk en drukte Jarenlang heeft Annet geroepen dat ze niet voor een diploma studeerde. Maar nu ze zo dichtbij de afronding is, wil ze het afmaken ook. Vanaf september staat haar leven in het teken van afstuderen.

Naam: Annet Vink Leeftijd: 53 Burgerlijke Staat: getrouwd Woonplaats: Rhenen Vooropleiding: vwo, hogere tuinbouwschool Beroep: software engineer Begonnen: 19 jaar geleden Opleiding: bachelor informatica Studiecentrum: Utrecht

In zes maanden tijd moet een hoop werk verzet worden. Het tempo zal uiteindelijk toch nog worden opgevoerd. Ze kent de verhalen van medestudenten met een meer dan fulltimebaan en een gezin. Haar situatie is weliswaar anders, ze werkt vier dagen en heeft geen kinderen. Maar toch: de druk en de drukte die het afstuderen met zich meebrengt, hoeft niet zo nodig. Dat heeft ze met haar ‘slowstuderen’ bewust al die jaren weten te beperken. Evenals de contacten met medestudenten en begeleiders: ‘Ik ken heel weinig medestudenten, een paar namen maar meer ook niet. Voor mijn manier van studeren is dat netwerken ook niet zo nodig.’

‘Drie modules per jaar, zo bleef het leuk’ En daarna? Als Annet in 2018 haar bachelor Informatica heeft afgerond, zet ze dan na twintig jaar een streep onder studeren aan de Open Universiteit? Is het dan wel welletjes geweest? ‘Daar kan ik nu nog geen antwoord op geven. Ik ben niet zo van de lange termijn plannen. Ik ben meer van: ik doe nu wat ik nu leuk vind. En ik vind veel leuk. Ik fotografeer vlinders, al heel veel jaren. In het begin digitaliseerde ik mijn fotocollectie en plaatste die op internet. Dat was nog in de tijd dat internet hier begon door te breken. Die site www.vlindervaria.nl pas ik nog regelmatig aan. Als ik een nieuwe techniek leer, herontwerp ik de website en zo krijg ik de techniek in de vingers. Ik hou van sporten en van computeren, ik brei graag sokken, ik lees veel … Ik kan me voorstellen dat ik na een druk jaar even een pauze inlas met studeren, maar tegelijkertijd is er zoveel dat mij boeit en ik heb bij milieu-natuurwetenschappen ook een paar leuke modules gezien. Of misschien ga ik wel Spaans leren …’

Hoezo geen verhaal? Frappant is dat Annet denkt dat ze niet een bijzondere student is. Dat ze niet echt een verhaal te vertellen heeft. Maar het tegendeel blijkt waar te zijn. Haar verhaal is anders, verfrissend. Wordt slow studying de nieuwe rage? Annet houdt zich niet bezig met trends, laat staan met trendsetting. Ze doet wat ze doet gewoon op haar manier: ‘Ik heb altijd veel willen weten, veel willen leren. Studeren kan gewoon ook leuk zijn. Dat hoeft toch niet altijd maar hard rennen richting diploma te zijn? Ik pleit voor meer genieten onderweg. Dat vind ik minstens zo belangrijk als kennis vergaren.’

Open Universiteit Modulair 10 maart 2017

9


Op 1 juni 2016 is Arent van der Feltz begonnen als voorzitter van het College van bestuur van de Open Universiteit. In de ruim acht maanden die daarop volgden heeft hij nader kennis gemaakt met de organisatie, haar studenten en het speelveld waarop de OU actief is. Een mooi moment om meer te weten te komen van Arent van der Feltz als persoon en van zijn visie op het ontwikkelen, innoveren en aanbieden van open hoger onderwijs.

Arent van der Feltz, voorzitter van het CvB:

‘Met oog voor de samenleving, doen waar we voor staan’

Tekst: Annemiek Manuel Beeld: Sanne Linssen

Arent van der Feltz studeerde civiel recht aan de Universiteit Utrecht en Internationaal recht aan de Université Paris II. Met deze papieren op zak werkte hij een aantal jaren als advocaat bij Loeff en De Brauw Blackstone Westbroek en woonde daarvoor onder meer in Parijs, Den Haag, Los Angeles en Rotterdam. Maar na enkele jaren advocatuur begon het te kriebelen. ‘Je bent als jurist vaak bezig met de randverschijnselen en conflicten. Ik wilde meer bezig zijn in het hart van organisaties. Daar waar visie wordt ontwikkeld en verwezenlijkt.’ Bij INSEAD in Fontainebleau behaalde Arent daarom zijn Master in Business Administration. Daarmee zette hij zijn carrière voort als business development manager, eerst bij Philips en later bij UPC.

Pioniers in technologie Op het snijvlak van marketing en technologie vond hij wat hij zocht: ‘In de negentiger jaren gebeurde er veel nieuws op het gebied van telecommunicatie en IT. Het tempo waarin dit plaatsvond lag enorm hoog. Denk aan het beschikbaar komen van internet, snelle computers en ook: mobiele telefonie. Er lag een wereld aan technologische mogelijkheden open en ik vond het enerverend om daar aan bij te dragen. Pionieren is wezenlijk anders dan werken in een gevestigde markt. Er is durf nodig, creativiteit, doorzettingsvermogen en visie. Je moet weten wat er technisch mogelijk is, trends in de samenleving kunnen signaleren en je moet durven vasthouden aan een gekozen lijn. Een voorbeeld: toen ik

10

Open Universiteit Modulair 10 maart 2017


na Philips en UPC bij Libertel (nu Vodafone red.) aan de slag ging, stonden we aan het begin van het tijdperk van mobiele telefonie. Geen mens wilde op dat moment een mobiele telefoon. Men vond het niet prettig om aan een abonnement vast te zitten en was bang voor torenhoge rekeningen. We zijn blijven zoeken naar een manier om daar een oplossing voor te vinden. Die vonden we in prepaidkaarten die onze klanten de vrijheid boden om in te stappen.’ Arent volgde in zijn carrière de ontwikkelingen op het gebied van technologie. Na Libertel/Vodafone, ging hij aan het werk voor Essent Kabelcom met als verantwoordelijkheden strategie, marktontwikkeling, planning, marketing en sales. Opnieuw in een sector waarin veel gebeurde. Denk aan de ontwikkelingen in digitale televisie, telefonie en breedbandverbindingen. Kabelexploitanten fuseerden om hier optimaal op te kunnen inspelen. Essent Kabelcom werd zo Ziggo. Met Arent, als lid van de directie, onder meer verantwoordelijk voor corporate development en public affairs.

Een prachtige missie Deze schets van zijn verleden maakt duidelijk waarom Arent ‘ja’ zei op de vraag om aan de slag te gaan als voorzitter van het College van bestuur van de OU. Hij houdt er van om in het hart van de organisatie te werken. Hij werkt graag in organisaties die met hulp van technologische ontwikkelingen de samenleving positief willen beïnvloeden. En hij voelt zich thuis in een organisatie die daarin voorop wil lopen en die soms moet pionieren om weer nieuwe stappen te kunnen zetten. ‘Bovendien’, vult hij aan, ‘vind ik de missie van de OU heel mooi: het toegankelijk maken van hoger onderwijs. Het is belangrijk dat mensen zich willen en kunnen blijven ontwikkelen. Dat is een prachtige doelstelling om aan te werken.’

Voldoende emplooi In de afgelopen maanden sprak Arent met medewerkers, studenten en met partijen als het ministerie van OCW, bedrijven en universiteiten in Nederland en samenwerkingspartners in het buitenland. Zo vormde hij zich een beeld van wat studenten vragen, van trends in de samenleving, wat de overheid belangrijk vindt en waar andere universiteiten en instellingen zich mee bezig houden. Dat beeld maakt hem optimistisch over de toekomst van de OU. ‘Er liggen genoeg strategische kansen. De behoefte van mensen om zich naast en/of voor hun werk verder te kunnen ontwikkelen groeit. De overheid vindt het belangrijk dat in die behoefte wordt voorzien. En de technologische ontwikkelingen maken dat meer en beter mogelijk. De OU is als geen ander gepositioneerd om een passend antwoord te bieden op deze behoefte. We hebben de kennis, de ervaring, de didactische expertise, en de technologieën in huis voor goed en flexibel hoger onderwijs in deeltijd. Bovendien beschikt de OU over voldoende pioniersgeest om haar onderwijs waar nodig nog beter en toegankelijker te maken.’ Arent is niet bang voor concurrentie. ‘We zijn complementair aan andere universiteiten in Nederland. We richten ons op een niche van mensen die om welke reden ook niet bij de andere universiteiten in Nederland of Vlaanderen terecht kunnen. In die niche is voldoende emplooi voor de OU en er zijn nauwelijks andere partijen actief. Als die niche groeit en marktpartijen aantrekt, vind ik dat alleen maar goed. Dat stimuleert om te blijven werken aan verbeteringen. En als het zover is, ga ik graag schouder aan schouder met andere aanbieders verder om onderwijs nog toegankelijker te maken voor iedereen.’

Blijven verbeteren Maar uiteraard gaat niets vanzelf. Kansen moet je grijpen. ’Dat gaan we ook doen’, stelt Arent. ‘Er zijn genoeg mogelijkheden om de samenleving en in het bijzonder onze studenten, nog beter van dienst te zijn. Bijvoorbeeld door een verdere verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. De gesprekken met onze studenten inspireren me zeer, de impact die een studie heeft, de wending die het aan een leven kan geven. Maar er is ook een grote groep mensen die studeren in deeltijd lastig vindt en daarom niet durft te starten. Die mensen moeten we beter ondersteunen. Met de vernieuwde master- en bachelorprogramma’s en de intensievere begeleiding hebben we belangrijke stappen gezet om te zorgen dat ook zij goed worden geholpen. Maar we kunnen die didactische ondersteuning nog verder handen en voeten geven, onder meer met hulp van nieuwe technologieën.’

‘Het is belangrijk dat mensen zich willen en kunnen blijven ontwikkelen. Dat is een prachtige doelstelling om aan te werken’ Permanent afstemmen Een ander aandachtspunt is het onderwijsaanbod. ‘Het is belangrijk dit permanent tegen het licht te houden en te blijven afstemmen op de veranderende behoefte in de samenleving. Dat gebeurt uiteraard al bij de inhoudelijke samenstelling van programma’s, cursussen en onderzoek van de faculteiten op ontwikkelingen in de samenleving, maar het geldt ook voor ons aanbod als geheel. We moeten blijven kijken naar wat we, binnen de door ons gestelde bandbreedtes van goed onderwijs, nog meer kunnen bieden om aan te sluiten op trends in de samenleving. Zo zie je dat steeds meer mensen regelmatig van baan veranderen. Soms hebben ze daarvoor aanvullende kennis of vaardigheden nodig. Dan is het aan de OU om te bekijken hoe we hen daarbij kunnen ondersteunen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen met “short learning programmes” die specifiek worden afgestemd op de switch die iemand maakt.’ Een derde aandachtspunt is de koppeling van het onderzoek met het onderwijs van de OU. Door deze meer op elkaar te laten aansluiten wordt het onderzoek meer eigen. ‘Dit versterkt ons onderwijs niet alleen kwalitatief, het maakt de OU ook aantrekkelijker voor wetenschappers. De OU zou ook voor hen “cutting edge” moeten zijn.’

Met plezier studeren ‘De afgelopen jaren zijn bij de OU veel veranderingen tegelijkertijd doorgevoerd’, sluit Arent af. ’Zoals de vernieuwing van alle bachelor- en masteropleidingen en de overstap naar nieuwe systemen als yOUlearn. Dit werk heeft een sterke wissel getrokken op de medewerkers. Maar zij hebben daarmee een stevige basis gelegd waarop we stapsgewijs, met voldoende daadkracht, in alle openheid en met gevoel voor wat er speelt in de samenleving, verder kunnen bouwen aan waar we voor staan. Zodat zoveel mogelijk mensen met plezier hun studie kunnen afronden.’

Open Universiteit Modulair 10 maart 2017

11


en dan (nog) de st

die

Studeerde uit nieuwsgierigheid Harry Blaas (78) is net gepromoveerd aan de Wageningen University & Research en is aan het bijkomen van zijn studie en promotie. Sinds 1996 studeerde hij aan de Open Universiteit met volle passie en behaalde hij zijn master in 2008. Na de studie aan de OU deed hij vanaf 2011 promotieonderzoek in Wageningen. Alhoewel hij nog lang niet uitgeleerd is moet hij daar toch nog even niet aan moet denken, eerst rust. Tekst: Dominique Ubachs

Twaalf jaar studie, dat is best lang. Kreeg u daar nooit genoeg van? (lacht) ‘Nee hoor, helemaal niet! Ik was uitermate gemotiveerd en ik denk dat motivatie de basis is voor het volhouden van een studie. Mijn studie was mijn hobby. En is het nog steeds. Er zijn nog zoveel andere leuke zaken te bestuderen: literatuur, muziek, cultuurgeschiedenis. Misschien ooit nog eens een module van het een of ander ... ’

Wat moest voor de studie wijken? ‘Niet zo gek veel. Ik studeerde altijd in de avonduren en deed overdag mijn werk. Wat moest wijken was tv kijken, maar daar heb ik niet zo veel moeite mee. Ik heb ook het geluk dat ik getrouwd ben met een vrouw die zich nooit beklaagd heeft over te weinig aandacht en daar ben ik haar heel dankbaar voor. Ik heb in het Acknowledgement van het proefschrift haar daar nog apart voor bedankt.’

Altijd al interesse gehad in milieuwetenschappen? ‘Nee, eigenlijk ook niet. Van huis uit ben ik opgeleid in de civiele techniek en mijn interesse lag bij de natuurkunde, maar dat was aan een reguliere universiteit in de avonduren niet mogelijk en dus kwam ik bij de OU terecht. Het moest natuurlijk wel allemaal naast mijn (soms meer dan) 40-urige werkweek gedaan worden.’

Welke rubriek in Modulair leest u altijd? ‘Ik blader door de hele Modulair, maar de agenda en de persoonlijke verhalen van studenten vind ik het belangrijkste. Daar haalde ik veel inspiratie en motivatie uit. Herkende daar ook veel in. Men zegt wel eens dat afstandsonderwijs onpersoonlijk is maar zo heb ik dat helemaal niet ervaren. Ik ging vaak naar symposia en studentendagen en daar maakte iedereen een praatje met je en docenten toonden altijd interesse, waren heel betrokken. Ik vond dat bijzonder prettig.’

Bezigheden overdag? ‘Vroeger had ik een drukke baan en gaf ik leiding aan een ingenieursbureau. Op dit moment ben ik even aan het bijkomen van de promotie en mogelijk kan ik binnenkort nog wat onderzoek doen in Wageningen. Er liggen ook nog twee artikelen die gepubliceerd kunnen worden en er lopen contacten met een tijdschrift. Maar nogmaals eerst even bijkomen en dan zien we wel weer verder.’

‘Buitengewoon prettig contact gehad met studenten en docenten’ In uw loopbaan carrière gemaakt vanwege uw studie? ‘Nee. Ik heb deze studie niet uit carrièreoverwegingen gedaan want ik werkte op een bouwkundig ingenieursbureau en hield mij bezig met het ontwerpen van gebouwconstructies en leiding geven. Ik heb de studie puur uit nieuwsgierigheid en belangstelling gevolgd.’

12

Open Universiteit Modulair 10 maart 2017

Wat moet de OU vooral (blijven) doen? ‘Het uitstekende lesmateriaal op niveau houden en studenten motiveren. Vooral doorgaan met het mentorschap. Ik heb daar destijds een pleidooi voor gehouden toen ik in de onderwijscommissie zat en dat is gelukkig goed van de grond gekomen. Zag een voorbeeld voorbij komen waarin in geen twee jaar tijd geïnformeerd werd toen de studie op een lager pitje stond. Doodzonde. Binden!’ U bent een tevreden man dus? ‘Ja, ik heb met heel veel plezier gestudeerd, niet gek veel hoeven laten en genoten van het fijne studiemateriaal. Ik kan bijna niet overdrijven als ik zeg dat het studiemateriaal zo goed is. Ik heb nooit vragen hoeven stellen omdat ik iets niet begreep, het was allemaal zo helder en duidelijk.’


pr

moveren

Carolien Wijker:

‘Bewaak de balans tussen tijd voor werk en promotieonderzoek’

C

en voeren oefeningen uit met een hond. Doordat het een ervaringsgerichte therapie is, sluit dit vaak goed aan bij de leerstijl van de cliënten. Zij ervaren het werken met een hond vaak als een veilige leeromgeving, waarin het minder erg is als een oefening niet (meteen) lukt.’ Een uitdaging ligt volgens Carolien vooral in de combinatie van werk en promoveren. ‘Doordat ik een baan heb in de zorg en werk met cliënten, is het de uitdaging om de 16 uur voor mijn promotie goed te bewaken.’ Haar advies aan aankomende promovendi: ‘Laat je goed informeren door promovendi of gepromoveerden, zodat je rekening kunt houden met onverwachte zaken die erbij komen kijken, zoals een medisch-ethische commissie, trial registers en statistiek.’

3 maart 2017, aanvang 16.00 uur prof. dr. Rob Blomme hoogleraar bij de faculteit Management, Science & Technology

9 juni 2017, aanvang 10.30 uur Sven Kiljan Promovendus bij de faculteit Management, Science & Technology

12 mei 2017, aanvang 16.00 uur prof. dr. Renate de Groot hoogleraar bij de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen

Alle academische zittingen vinden plaats bij de Open Universiteit in Heerlen, tenzij anders vermeld.

Open Universiteit Modulair 10 maart 2017

AGENDA

Promotie

academische zittingen

Oraties

Beeld: Peter Strelitski

één hoogleraar die zich bezighoudt met mens-dier relaties, namelijk Marie-Jose Enders-Slegers.’ Carolien werkt 16 uur per week voor de poli ASS van de GGZ Oost-Brabant en 16 uur aan haar onderzoek. ‘De participanten zijn cliënten van de poli ASS. De Animal Assisted Therapie (AAT) die we onderzoeken is inmiddels een vast behandelaanbod binnen de GGZ Oost-Brabant.‘ Haar onderzoek richt zich op de effectiviteit van AAT bij volwassenen met een autismespectrumstoornis. ‘We onderzoeken onder andere het effect op stress, angst, somberheid, zelfvertrouwen en autisme kenmerken. Bij de AAT wordt een hulphond van Hulphond Nederland ingezet. De cliënten werken met een vaste therapeut aan doelen

Tekst: Juliette van de Ven

arolien werkte net als psycholoog bij de GGZ Oost-Brabant, toen haar werd gevraagd of ze wetenschappelijk onderzoek wilde doen naar Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) bij volwassenen. ‘Door mijn achtergrond als bioloog en liefde voor dieren ben ik geïnteresseerd geraakt in dier-ondersteunde interventies. Bij volwassenen met ASS is het effect van een dergelijke interventie op hun welzijn nog niet onderzocht. Bestaande therapieën doen een beroep op verbale capaciteiten en zelfreflectie, terwijl mensen met ASS hier vaak juist moeite mee hebben. Vanuit de GGZ kon ik een vierjarig budget aanvragen voor promotieonderzoek. Drie jaar geleden ben ik gestart.’ Ze koos voor de OU: ‘In Nederland is er maar

13


Tekst: Fred Meeuwsen Beeld: de Beeldstudio

Rudi Weerts deed voor z’n masterscriptie Kunst- en cultuurwetenschappen onderzoek naar de fortengordel rond Antwerpen. ‘Ik wilde het papier laten spreken.’

‘Ik heb me laten leiden door verbazing en verwondering’ ‘Neem een onderwerp waar je warm voor loopt, waar je passie bij voelt.’ Rudi Weerts hoeft, gevraagd naar de belangrijkste tip voor studenten die aan de vooravond van hun scriptie staan, niet lang na te denken. Zelf is hij dan ook een uitstekend voorbeeld. Zijn onderwerp ligt letterlijk op een steenworp afstand van z’n geboorte- en woonplaats Borsbeek: de Brialmontforten rond Antwerpen, een fortengordel van acht forten, telkens op twee kilometer van elkaar, in een achttien kilometer lange gordel van Wijnegem tot Hoboken. ‘De forten hebben me altijd enorm gefascineerd. Als kind kwam ik met vriendjes vaak in fort 2, het fort van Wommelgem. Op snikhete zomerdagen zochten we met een zwempartij verkoeling in de grachten. Die lagen vol met oud ijzer en koelkasten. Het binnenfort was het ideale decor om soldaatje te spelen.’ Jaren later kruisten de Brialmontforten opnieuw Rudi’s pad en werden ze onderwerp voor een werkstuk voor z’n studie geschiedenis. Later repeteerde hij er met z’n toneelclubje en traden ze er op. De forten werden na de Belgische onafhankelijkheid in 1830 gebouwd en moesten Antwerpen verdedigen tegen de vijand, een lachertje wat dat betreft, zo bleek. Rudi: ‘Vanuit strategisch defensief oogpunt was het een waardeloze verdedigingslinie. De bakstenen gewelven konden gemakkelijk vernield worden en werden later van beton, maar ook dat bleek geen geweldig materiaal. En, ze lagen te dicht bij Antwerpen om de

14

Open Universiteit Modulair 10 maart 2017

stad effectief te kunnen beschermen. Maar goed. Ze waren al met al toch stille getuigen van een roemrijk Antwerps verleden. ’ Fort 1 werd in 1959 gesloopt, de andere zeven forten kwamen in 1977 in handen van de Provincie Antwerpen, die ze weer doorverkocht aan de gemeenten Wommelgem, Borsbeek, Edegem en de stad Antwerpen. ‘Vandaag is dit cultureel erfgoed een ontmoetingsplaats om te fietsen, wandelen en te sporten, in een oase van groen en rust te midden van de verstedelijkte Antwerpse rand. Er vinden culturele evenementen plaats, verenigingen hebben er hun onderdak. De donkere vochtige ruimtes bieden onderdak aan vleermuizen. De fortengordel is de laatste jaren van groot belang voor de vrijetijdsbesteding rond Antwerpen.’

Juiste pad In zijn masterscriptie onderzoekt Weerts het cultuurhistorisch belang van deze forten voor de omliggende gemeenten en de provincie Antwerpen. ‘Kijk, over de Brialmontforten is al heel veel geschreven vanuit militair en architectonisch oogpunt. Andere bijdragen verhalen over het aspect van dagrecreatie. Er is echter nauwelijks iets bekend over de cultuurhistorie van deze forten en dan met name het beleidsmatige aspect: op welke manier gingen de verschillende lokale en provinciale overheden om met het hen toebedeelde culturele erfgoed? Zijn er verschillen, zijn er overeenkomsten? Dat leek me nou interessant om voor mijn masterscriptie uit te zoeken. Want het valt

op dat de forten allemaal een eigen invulling kennen. Waar komt dat vandaan? Dat fascineerde me. Daar was weinig over bekend.’ Om de relevante vragen te beantwoorden deelde Rudi z’n onderzoek in drie delen. Allereerst beschreef hij de historiek van de Vesting Antwerpen waar de Brialmontforten deel van uitmaakten. Daarnaast behandelde hij het moeilijke proces van de overdracht van de fortengordel en de eerste bescheiden pogingen tot herbestemming van het erfgoed. Tot slot focuste hij op het recente beleid en zoomde hij in op de diverse spelers op lokaal en provinciaal niveau. ‘Ik vond het geweldig om met m’n onderzoek bezig te zijn. Ik heb me continu laten leiden door verbazing en verwondering, liet me telkens leiden door de ‘waarom-vraag’. Het lastige bij zo’n onderzoek is op het juiste pad te blijven. Je hebt door de grote hoeveelheid informatie de neiging zijwegen in te slaan. Daar moet je voor waken, je moet continue kritisch naar je onderzoek kijken. Dat heb ik al doende wel geleerd.’

Weerstand De belangrijkste bronnen voor zijn onderzoek waren de archieven van de verschillende overheden. Rudi verbleef er de nodige tijd. De ene keer met succes, de andere keer vond hij niet wat hij zocht. Al met al een heel gepuzzel. Maar wel een plezierige puzzel. ‘Je leert er heel veel van. Dat je flexibel moet zijn, soms moet accepteren dat er ontbrekende stukjes zijn. Dat er dan andere


afstudeer

nderzoek

‘Neem een onderwerp waar je warm voor loopt’ Rudi Weerts

bronnen aangeboord moeten worden. Ik had daardoor echt het gevoel wetenschap te bedrijven. De uitdaging is om de archieven te laten spreken en van je onderzoek een levendig, aansprekend verhaal te maken. Frank Inklaar, m’n begeleider, hield daarbij de vinger aan de pols, gaf waar nodig waardevolle feedback. Hij heeft me vooral geleerd hoe ik een wetenschappelijke tekst moet lezen. Heb ik veel aan gehad.’

cultuurfort tot natuurfort. ‘Klonk allemaal mooi. Het probleem was echter dat de Provincie de gemeenten niet hadden geraadpleegd. Die voelden zich voor het blok gezet. Dat riep weerstand op. Hierdoor sneuvelde het plan. In 2014 werden de gemeenten alsnog door de Provincie opgeroepen om hun wensen kenbaar te maken, met de studie uit 2002 als uitgangspunt. Dat proces loopt nu nog.’

Uit Rudi’s archiefonderzoek en gesprekken met betrokkenen bleek dat er in de beleidsvorming ten aanzien van de forten op lokaal niveau jarenlang sprake was van ad-hoc beleid. ‘Ze deden maar wat. Er was geen visie. Ze wisten niet wat ze met dit cultureel erfgoed aan moesten, hadden er eigenlijk ook geen geld voor over. Er werd veel overgelaten aan derden en allerlei werkgroepjes. Het was de Provincie Antwerpen die uiteindelijk in 2002 met een grootse studie op de proppen kwam. ‘In dit ambitieuze plan – ‘Eenheid in verscheidenheid’ – moesten de forten een groene, ecologische corridor vormen naar het centrum van Antwerpen. Daarnaast kreeg elk fort een specifieke eigen functie, van museum tot attractiepark, van

IJkpunt Rudi, al twintig jaar docent geschiedenis en Nederlands aan een middelbare school, is zo goed als klaar met z’n scriptie. Frank Inklaar adviseerde hem een paar kleine puntjes aan te passen, dat zou z’n scriptie nog beter maken. Een voldoende had ie sowieso al. ‘Daar ben ik nu mee bezig, Ik ben de theorievorming iets meer aan het uitwerken. Dat gaat niet zo heel veel tijd meer kosten. Ik doe het met plezier. Het onderwerp verdient het. De scriptie is een ijkpunt van waaruit de diverse lokale overheden hun zoektocht naar verdere herbestemming van deze forten kunnen voortzetten.’ Wellicht kan Rudi daarbij zelf ook een rol spelen. Als hij als adviseur gevraagd wordt zal hij geen nee zeggen.

Rudi is zich, nu hij zo goed als klaar is met de studie, aan het oriënteren op zijn toekomst. Naast zijn leraarschap is hij ook een dag in de week gezondheidstherapeut. Dat wil hij blijven doen, alleen wil hij wellicht als docent de overstap maken naar een hogeschool. ‘Het lijkt me een mooie uitdaging om toekomstige docenten te onderwijzen. Dat trekt me. Vooral lesgeven in filosofie boeit me. Maar ik zou misschien ook wel intendant bij een museum willen worden. Lijkt me ook leuk. Kortom voldoende mogelijkheden wat mij betreft. De toekomst ligt open.’ Nog regelmatig komt Rudi bij fort 2, niet om te zwemmen, zoals in zijn jeugdjaren, maar om er te wandelen. ‘Het blijft een aantrekkingskracht uitoefenen. De natuur is er adembenemend. Ideaal voor een zondagmiddag-voorjaarswandeling. Ik kijk er nu natuurlijk wel enigszins anders naar, ook naar de andere forten. Het is een geruststelling te weten dat de Provincie en de gemeenten het beste met ze voor hebben. De hopen beton met unieke bouwelementen kennen een boeiend verhaal. Ik ben blij en trots dat ik aan dat verhaal mee heb kunnen schrijven.’

Open Universiteit Modulair 10 maart 2017

15


st

dietips

Succesvolle studievaardigheden Studeren vraagt planning en uitvoering van je studie en de gevolgen hiervan voor je werkomgeving en/of privéleven. In deze uitgave geeft universitair hoofddocent Gino Camp twee tips over hoe je studievaardigheden op succesvolle wijze kunt ontwikkelen: spreid je leermomenten en toets jezelf!

De contactmomenten met docenten en medestudenten zijn misschien wel het visitekaartje van een universitaire opleiding en het is waarschijnlijk ook het eerste waar je aan denkt bij het volgen van een studie. De inhoud en vorm van die momenten hebben in de loop der jaren allerlei positieve ontwikkelingen doorgemaakt. Op de Open Universiteit kennen we bijvoorbeeld het online activerend onderwijs, met online groepsbijeenkomsten en intensiever contact met docenten en tutoren. Op andere universiteiten zie je vaak zogenaamde werkcolleges of onderwijsgroepen waarin je als student actief met de stof aan de slag gaat. Deze contactmomenten zijn didactisch steeds beter onderlegd en vormen vaak een mooie basis voor je studie. Ze bieden structuur, sociale verbondenheid en motivatie.

Zelfstudie niet onderschatten Maar ze vormen eigenlijk maar een klein onderdeel van je studie. Het overgrote deel van je tijd als student besteed je namelijk aan zelfstudie. En zelfstudie valt niet te onderschatten. Harry Mulisch zei ooit ‘schrijven is straten maken: op je knieën liggen en achteruit kruipen’. Voor zelfstudie geldt ongeveer hetzelfde. Het is zo’n beetje de ruggengraat van studeren aan de universiteit en het is verre van eenvoudig. Maar opleidingen houden zich er zelden mee bezig. Ik heb me er altijd over verbaasd hoe weinig aandacht er wordt gegeven in het onderwijs, van basisschool tot universiteit, aan hoe je die zelfstudie zo efficiënt mogelijk kunt inrichten. Hoeveel tijd heb je bijvoorbeeld zelf onderwijs gehad over leren hoe je moet studeren? Over het algemeen zijn de uren op één hand te tellen.

allerlei strategieën om kennis tot ons te nemen. Veelgebruikte strategieën zijn samenvatten, nog een keer doorlezen en tekst markeren. Maar uit onderzoek blijkt dat dat juist strategieën zijn die het minst effectief zijn. Ik wil je daarom graag twee handzame tips meegeven, gestoeld op wetenschappelijk onderzoek, die je kunnen helpen de tijd die je besteedt aan zelfstudie efficiënter te maken. Voor het gemak stel ik me voor dat je een boekhoofdstuk of wetenschappelijk artikel gaat bestuderen voor een tentamen aan het einde van je cursus. Je begint uiteraard met het hoofdstuk of artikel een keer goed te lezen. Maar wat doe je daarna?

Tip 1: spreid je leermomenten Ga niet meteen na het lezen oefenen met de tekst. Leg hem een paar uur of een dag opzij en ga er dan pas nog eens mee aan de slag. Het spreiden van je leermomenten zorgt ervoor dat je de bron beter onthoudt en ook langer. Ga dus zeker niet al je oefening plannen vlak voor het tentamen.

Tip 2: toets jezelf We hebben de neiging de tekst nog eens door te gaan lezen als we gaan oefenen. Onderdruk die neiging en toets jezelf over de kennis in de tekst met gesloten boek. Je kunt zelf vragen bedenken of gebruik maken van formatieve toetsen, die vaak terug te vinden zijn achter in het hoofdstuk of online. Als je iets niet meer weet, zoek het dan op en toets jezelf op een later moment nog eens. Herhaald jezelf toetsen werkt veel beter dan de tekst opnieuw te lezen.

Meer weten? Efficiënte studietijd

TEJOHAAS

Het komt er dus op neer dat we eigenlijk weinig onderlegd zijn in hoe we moeten leren en eigenlijk soms ‘maar wat doen’. We gebruiken

Kijk dan eens naar mijn mini-college voor de Universiteit van Nederland: www.universiteitvannederland.nl/college/waarom-kun-jijje-gele-markeerstift-beter-weggooien-als-je-echt-iets-wil-leren/


start en s

pport

Nieuwe website Studiecoach is online!

Op 23 januari is de nieuwe website Studiecoach live gegaan! Alle onderwerpen worden in een nieuw jasje gepresenteerd met de nieuwe beelden en een nieuwe opzet. De Studiecoach website is onderverdeeld in ‘Online Studiecoach’ en ‘Workshops’.

Op de online Studiecoach kun je stappen zetten om studievaardigheden aan te leren of te verbeteren. Je vindt hier teksten, achtergrondinformatie en video’s over diverse onderwerpen die met studeren te maken hebben.

Op de homepage van Studiecoach staan populaire en nieuwe onderwerpen in de spotlights. Klik je op één van de tegels, dan kom je direct op het betreffende onderwerp met achtergrondinformatie en video‘s terecht.

Op de webpagina Workshops zie je aan de linkerkant de workshops die we aanbieden, aan de rechterkant staat het aanbod op datum. Als je links een workshop aanklikt, verschijnen rechts de data waarop de workshops gegeven worden.

Op de homepage worden onderaan de workshops van de betreffende maand aangegeven in een kalender. Daaronder worden korte studietips gegeven die van toepassing kunnen zijn op de voortgang van de studie.

De komende weken wordt hard verder gewerkt aan alle laatste punten die nog moeten worden opgelost. Ook monitoren we de komende tijd alle reacties nauwgezet, worden bugs opgelost en voeren we verbeteringen door. Veel plezier op de nieuwe website!

Open Universiteit Modulair 10 maart 2017

17


Website en MijnOU volledig vernieuwd

Beter overzicht, meer inzicht Op 23 januari ging de nieuwe website van de Open Universiteit online. Aantrekkelijker, overzichtelijker en meer gefocust op het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. De informatie specifiek voor studenten is er uit verdwenen en bijeengebracht in het eveneens vernieuwde MijnOU. Ook het nieuwe aanmeldproces voor opleidingen en cursussen is hier ondergebracht. Deze scheiding van informatie maakt de website en MijnOU toegankelijker en klantgerichter.

Tekst: Annemiek Manuel

Sinds maart 2016 is bij de OU hard gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van de website, MijnOU, het aanmeldproces, de profieldiensten en het medewerkersportaal. De systemen waren verouderd waardoor we niet optimaal gebruik konden maken van moderne technologieën. Door de samenhang tussen de systemen, het een kan niet worden aangepast zonder het andere ook aan te passen, was een volledige herbouw in één keer noodzakelijk. En dus is flink geïnvesteerd in apparatuur, netwerken, menskracht en tijd om voor elkaar te krijgen wat er nu staat. De nieuwe systemen zijn ‘state of the art’ en bieden veel nieuwe mogelijkheden. Zo zijn de website en MijnOU nu geschikt voor gebruik op tablets en smartphones. En ze ogen een stuk moderner en aantrekkelijker!

Website voor belangstellenden Een van de belangrijkste veranderingen voor gebruikers is de scheiding tussen informatie voor belangstellenden en de informatie voor studenten en medewerkers. De website is bedoeld voor belangstellenden die geïnteresseerd zijn in onze opleidingen, maar ook mensen die belangstelling hebben voor ons wetenschappelijk onderzoek. Je vindt er daarom vanaf nu vooral informatie over de wetenschapsgebieden, de opleidingen die daarbinnen worden geboden en het wetenschappelijk onderzoek dat er plaatsvindt. In dat kader zijn de landingspagina’s van de wetenschapsgebieden aangepakt en beter gepositioneerd. De informatie die is bedoeld voor studenten en/of medewerkers is van de website verdwenen en verplaatst naar MijnOU en het medewerkersportaal.

18

Open Universiteit Modulair 10 maart 2017


Inzicht in studievoortgang

Spannend

Studenten vinden vanaf januari alle informatie die voor hun studie relevant is in MijnOU. Ook die heeft een nieuw uiterlijk, mooier en overzichtelijker. En is afgestemd op dat van de website. Zoek je informatie over cursussen die aansluiten op jouw studie, wil je je aanmelden voor een opleiding of cursus, of wil je de stand van zaken weten van jouw studieverloop, alles staat er overzichtelijk bijeen. Onder andere het studiepad is daarvoor sterk uitgebreid. Studenten gaven eerder aan meer inzicht te willen hebben in hun aanmeldingen en resultaten. In de nieuwe MijnOU krijg je dan ook een duidelijker overzicht van de studiepunten die je hebt behaald, de tentamens die je hebt afgelegd en de cijfers die je hebt gehaald. Ook is beter zichtbaar voor welke cursussen je je hebt aangemeld, voor welke je staat ingeschreven en wanneer deze starten.

Ondanks de zorgvuldige voorbereidingen was de week van 23 januari een spannende. Iedereen die op enigerlei wijze betrokken was bij de invoering stond klaar om bij te springen waar nodig. De communicatie­ lijnen tussen ICTS en de afdeling Service en informatie waren extra kort.

Aanmelden Minstens zo belangrijk is de invoering van een nieuw aanmeldproces voor het volgen van een opleiding of cursus. Het bekende studiemandje op de website is daarmee verdwenen. Het vernieuwde proces vindt nu plaats in MijnOU, waardoor het in een persoonlijke omgeving, veilig kan verlopen. Bestaande studenten die een opleiding volgen, melden zich aan voor een cursus uit hun opleiding via het studiepad. Bestaande studenten die een losse cursus willen volgen, melden zich aan via het aanbod in MijnOU. Ook nieuwe opleidingsstudenten melden zich via het aanbod aan, maar doorlopen eerst een toelatings- en/of vrijstellingsprocedure. Wanneer je een bacheloropleiding of een enkele cursus wilt volgen en DigiD gebruikt, is dat meestal zo gebeurd. Een kwestie van seconden om persoonsgegevens te controleren. Meer tijd gaat er, net zoals nu, over heen als je vrijstellingen aanvraagt. En bij een masteropleiding wordt vóór de toelating de vooropleiding geverifieerd. Als alles klopt, word je door ons ingeschreven voor de cursus of cursussen waarvoor je je hebt aangemeld. Met dit nieuwe proces van aanmelden, toelaten, vrijstellen en inschrijven sluit de OU beter aan op wat voor de Nederlandse universiteiten gebruikelijk is. Door de koppeling met de systemen van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) worden vooropleidingen en burgerregistratie tijdens het aanmeldproces al voor je aangevuld. Zo kan het proces snel en zorgvuldig verlopen. Bovendien biedt de persoonlijke omgeving waarin het proces plaatsvindt meer veiligheid. Maar het verloopt ook vloeiender en is klantvriendelijker dan voorheen. Eventuele mededelingen hierover, bijvoorbeeld over de status van een aanmelding, of als daarvoor nog iets van je nodig is zoals een kopie van je paspoort, vind je in het berichtencentrum. Natuurlijk kun je met vragen nog altijd terecht bij Service en informatie. De medewerkers helpen je graag en zo snel mogelijk verder!

‘Website en MijnOU nu geschikt voor tablets en smartphones’ Zo konden de medewerkers voor het klantencontact direct worden geïnformeerd wanneer ergens een probleem zou optreden. En konden vragen van studenten adequaat worden beantwoord. Maar die problemen deden zich gelukkig niet voor. De invoering verliep praktisch geheel volgens plan en dus naar wens van alle gebruikers. De vragen die binnen kwamen hadden dan ook vooral betrekking op informatie die was verplaatst. En af en toe kwam er een melding binnen van linkjes die niet functioneerden. De website telt relatief veel links naar andere pagina’s en ook op externe websites wordt veel gelinkt naar pagina’s van de OU. Als de betreffende informatie is verdwenen of verplaatst, werken deze links niet meer. Maar voor zover die niet vooraf al waren aangepast, zijn die inmiddels praktisch allemaal hersteld. Nieuwe studenten bleken bovendien het pad naar MijnOU goed te kunnen vinden. Al snel kwamen de eerste nieuwe aanmeldingen binnen. En zittende studenten waren goed te spreken over het vernieuwde studiepad. Dit voldeed zonder meer aan de behoefte.

Fase 2 Inmiddels draaien de systemen alweer enige weken en zijn studenten en belangstellenden gewend aan de vernieuwingen. Het team dat gezorgd heeft voor de ontwikkeling en implementatie is tevreden met de resultaten. Maar dat betekent niet dat de teamleden klaar zijn. Zij zijn gestart met fase 2 waarin nog dieper wordt gekeken naar welke informatie voor welke doelgroep relevant is en zou moeten worden toegevoegd of verbeterd. Zo moeten op de website her en der nog pagina’s worden herschreven. En wordt bekeken waar de geboden informatie kan worden versterkt en verhelderd met bewegend beeld. Op MijnOU wordt gekeken naar de mogelijkheden om studentennieuws toe te voegen. Bovendien wordt de mogelijkheid onderzocht om studenten makkelijker in contact te brengen met medestudenten door het aanmaken van profielen waarin zij zich kunnen voorstellen. Kortom, het continu proces van verbeteren geldt ook hier. De OU blijft zich inzetten om belangstellenden, studenten en medewerkers steeds beter te informeren.

Open Universiteit Modulair 10 maart 2017

19


Komend studiejaar geen verhoging collegegelden Het College van bestuur heeft besloten om voor het studiejaar 2017-2018 zowel het wet­t elijk collegegeld als het instellingscollegegeld niet te verhogen. Ook de andere tarieven, zoals het voor het aanvragen van vrijstellingen, blijven komend studiejaar hetzelfde als dit jaar. Na positief advies van de Studentenraad zijn alle tarieven vastgesteld.

Wettelijk collegegeld voor bachelor- en mastercursussen

€ 65,11 per studiepunt

Cursus van 2,5 studiepunten

€ 162,-

Cursus van 4,3 studiepunten

€ 280,-

Cursus van 5 studiepunten

€ 324,-

Cursus van 7,5 studiepunten

€ 486,-

Cursus van 8,6 studiepunten

€ 560,-

Instellingscollegegeld voor bachelorcursussen

€ 107,49 per studiepunt

Cursus van 2,5 studiepunten

€ 268,-

Cursus van 4,3 studiepunten

€ 462,-

Cursus van 5 studiepunten

€ 536,-

Cursus van 7,5 studiepunten

€ 804,-

Cursus van 8,6 studiepunten

€ 924,-

Instellingscollegegeld voor mastercursussen

€ 143,49 per studiepunt

Cursus van 2,5 studiepunten

€ 358,-

Cursus van 4,3 studiepunten

€ 617,-

Cursus van 5 studiepunten

€ 716,-

Cursus van 7,5 studiepunten

€ 1.074,-

Cursus van 8,6 studiepunten

€ 1.234,-

Tarieven schakelprogramma’s naar OU-master

€ 65,11 per studiepunt

Tarief inclusief materiaal; het tarief van het schakelprogramma is afhankelijk van de omvang van het programma. Administratiekosten bij betaling in 6 of 12 termijnen

Aanvraag vrijstelling/toelating Aanvraag open bachelorprogramma

€ 22,€ 161,€ 161,-

Wie zich voor de tweede keer aanmeldt voor een cursus met dezelfde cursuscode, ontvangt het studiemateriaal niet opnieuw. De inschrijftermijn is opnieuw 12 maanden. De kosten zijn dan: • bachelorcursus: 53,95 euro per studiepunt (wettelijk collegegeld) of 96,33 euro per studiepunt (instellingscollegegeld). • mastercursus: 53,95 euro per studiepunt (wettelijk collegegeld) of 132,33 euro per studiepunt (instellingscollegegeld).

20

Open Universiteit Modulair 10 maart 2017


c

Definitief geslaagd voor instellingstoets kwaliteitszorg

Overtuigende start In december 2014 heeft de OU de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) onder voorwaarden behaald. Aan dit positieve oordeel heeft de commissie toen een aantal voorwaarden verbonden en de OU kreeg twee jaar de gelegenheid om de verbeterpunten te realiseren. De auditcommissie is in oktober 2016 langs geweest om vast te stellen of aan de gestelde voorwaarden is voldaan. Eén van deze voorwaarden betrof de vernieuwing van het bacheloronderwijs. De commissie concludeert dat de OU de beleidskeuzes voor de invoering van het vernieuwde onderwijs in de bachelor heeft vastgelegd in concreet beleid en een overtuigende start heeft gemaakt met de implementatie ervan.

Groot commitment De commissie spreekt haar waardering hierover uit: ‘Er is bij de faculteiten en diensten een groot commitment voor de onderwijsvernieuwingen … hetgeen de duurzaamheid van het nieuwe onderwijsmodel volgens de commissie in hoge mate heeft vergroot.’ Ze geeft aan dat ‘de versterking van het academische klimaat ertoe heeft geleid dat het vernieuwde onderwijsbeleid breed wordt gedragen.’ De commissie concludeert uit gesprekken met studenten dat zij tevreden zijn over de flexibiliteit, de geboden structuur en de mate van begeleiding. Bovendien spreekt de commissie waardering uit voor de nieuwe digitale leeromgeving yOUlearn. De NVAO heeft de bevindingen van de beoordelingscommissie overgenomen en een positief definitief besluit genomen: de OU heeft aan de voorwaarden voldaan, en daarmee definitief de ITK behaald.

Tamdiu discendum est, quamdiu nescias Men moet leren, zolang men onwetend is. In 1969 had ik als zesde klasser, 11 jaar oud, op de lagere school een bijzonder gesprek met juf Ranzijn. Het vond plaats aan het einde van het laatste schooljaar. Leerlingen namen afscheid van de lagere school om op een hogere school hun ontwikkeling voort te zetten. ‘Mary, je leest en begrijpt Latijn dat heb je jezelf geleerd, je bent bezig met Grieks, je bent een uitstekende leerling op deze school geweest en nu ga je naar de mavo?’ Ik antwoordde: ‘Ja juf, want mijn moeder zegt dat hogere opleidingen voor de rijke en deftige mensen zijn. Ik ga typen leren en daarna op kantoor werken, net als zij.’ Juf Ranzijn zei dat ze het daar niet mee eens was, dat ik veel meer kon dan de mavo. Ze vond het heel erg jammer dat ik niet naar het Atheneum of het Gymnasium mocht gaan van mijn ouders. Ik dacht terug aan dat gesprek in januari dit jaar, toen ik naar Een Vandaag keek met het programma De Kloof. Het ging onder andere over een kloof tussen opleidings- en carrièrekansen van Nederlanders en die van mensen met een buitenlandse achtergrond. Men discussieerde in dat programma over de kleinere kansen die allochtonen hebben. Maar bij autochtonen kan de situatie net zo zijn. Mijn ouders gaven me geen geld of aanmoediging om te gaan studeren. Uiteindelijk mocht ik dan wel na lang aandringen na de mavo naar de havo. Daarna ging ik op kantoor werken. Tenslotte heb ik via zelf betaalde deeltijdstudie hbo bij de LOI en wo bij de OU gedaan. Dat ik die kansen zag en benutte, lag denk ik aan mijn onverzadigbare honger naar leren en nieuwe ervaringen opdoen. Ik vind studeren en jezelf blijven ontwikkelen een onmisbaar ingrediënt van het leven. Er zijn nog zoveel dingen die je niet weet. Daarbij moet je eerlijk naar jezelf zijn. Wil je echt verder studeren, of vind je het wel makkelijk om je af komst of omstandigheden te gebruiken als excuus om er niet aan te beginnen of om er halverwege mee te stoppen?

mary visser

De Open Universiteit voldoet aan alle voorwaarden voor de instellingstoets kwaliteitszorg onderwijs en is ‘in control’ van de kwaliteit van haar opleidingen. Dat is de conclusie van de auditcommissie die de beoordeling voor de NVAO heeft uitgevoerd. De NVAO heeft de bevindingen van de auditcommissie overgenomen en een positief definitief besluit genomen.

lumn

Mary Visser-Smit MSc. Alumna Managementwetenschappen, verandermanagement

Besluit en rapport van de auditcommissie worden op de website van de NVAO (nvao.net) geplaatst.

Open Universiteit Modulair 10 maart 2017

21


wetenschapsnie

ws

NATUURWE TENSCHAPPEN

ONDERWIJSWE TENSCHAPPEN

Geslaagde workshop over thermisch energienet op Vakbeurs Energie In oktober 2016 hield de vakgroep NW op de Vakbeurs Energie in Den Bosch een succesvolle workshop onder de titel ‘De rol van thermische opslag voor systeemintegratie en voor stedelijke energievoorziening’ (Ivens, W, Eijdems, H. & Verhoeven, R. (2016)) . Tijdens deze workshop werd vooruitgekeken naar de gas- en CO2-loze stad van de nabije toekomst. Een van de middelen om dit doel te bereiken, is de realisatie van een ‘thermisch energienet’ waarin grote hoeveelheden energie kunnen worden geoogst, verplaatst en opgeslagen. Hiervoor is een langetermijnvisie nodig en dient tijdig beleid te worden geformuleerd. ou.nl/nw

PSYCHOLOGIE

Studenten gezocht voor drie onderzoeken Binnen het wetenschapsgebied Psychologie worden verschillende onderzoeken uitgevoerd. Aan drie van die onderzoeken kunnen studenten deelnemen in het kader van hun stage en/of scriptie Psychologie op yOUlearn. Voor het OncoActief-onderzoek wordt gezocht naar een scriptie-/ stagestudent die de mogelijkheden voor de implementatie van een advies-op-maat beweegprogramma voor prostaat en darmkanker patiënten in kaart wil gaan brengen. Meer informatie hierover is te vinden op het scriptie- en stageweb. Interesse? Mail dan naar Rianne.Golsteijn@ou.nl. Ook voor de pilot psychosociale interventie voor voormalig kankerpatiënten in de huisartsenpraktijk worden stage-/scriptiestudenten gezocht. Deze studenten inventariseren bij huisartsenpraktijken of en hoe zij voormalig kankerpatiënten kunnen ondersteunen met behulp van de online KankerNazorgWijzer (KNW). Interesse? Mail dan naar Catherine.Bolman@ou.nl of Lilian.Lechner@ou.nl. Binnen de vakgroep Arbeids- en organisatiepsychologie kunnen masterstudenten meedoen aan een onderzoek naar de rol van leidinggevenden bij preventie van uitval uit het werk door werknemers. Interesse? Mail dan naar Nicole.Hoefsmit@ou.nl.

22

Open Universiteit Modulair 10 maart 2017

Moet ons onderwijssysteem op de schop? In een artikel in de Correspondent gaf Rob Martens, hoogleraar van het Welten-instituut, een kritische beschouwing op ons onderwijsbestel. ‘Als je redeneert vanuit kansen voor kinderen is ons onderwijsbestel de houdbaarheid voorbij. Als we niks doen, gooien we heel veel talent weg.’ Dat stelde Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66). Verkiezingsretoriek of moet ons onderwijssysteem inderdaad op de schop? Rob’s antwoord op deze laatste vraag: ‘Het zal politiek nog niet scoren en het CBS zal het niet doorrekenen, maar het antwoord is ja.’ Rob voorspelt dat Van Meenen op veel tegenwerking kan rekenen, aangezien ons land wordt ‘gedomineerd door rekenmeesters.’ Toch is hij het met Van Meenen eens dat het stelsel op de schop moet. Om dat te onderbouwen, stipt hij vier onderwijsproblemen aan die talentontwikkeling in het onderwijs in de weg zitten. Grootste systeemfouten betreffen aldus Rob de grote schotten, het feit dat onderwijs door zijn klassikale structuur en vergelijking binnen jaarklassen demotiverend is. Opvallend genoeg kwam zijn artikel kort voor een ludieke stunt van het LAKS, die met een vergelijkbare probleemanalyse kwamen en om aandacht voor de vaak genegeerde problemen in het onderwijs te vragen, deden alsof ze een politieke partij hadden opgericht. Discussieer mee op de website van de Correspondent: www.decorrespondent.nl.


INFORMATIC A

Symposium on Learning and Innovation in Resilient Systems 23-24 March 2017, Heerlen, The Netherlands Op donderdag 23 en vrijdag 24 maart a.s. organiseert de faculteit Management, Science & Technology het symposium ‘Learning and Innovation in Resilient Systems’.

NWO Rubicon grant voor Sung-Shik Jongmans De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een prestigieuze Rubiconbeurs toegekend aan dr. Sung-Shik Jongmans van de vakgroep Informatica. Het programma Rubicon is bedoeld om jonge, veelbelovende wetenschappers de mogelijkheid te geven internationale onderzoekservaring op te doen als opstap voor een verdere wetenschappelijke carrière. Met een Rubiconbeurs kunnen wetenschappers tot 24 maanden onderzoek doen aan een buitenlandse onderzoeksinstelling. Sung-Shik zal twee jaar te gast zijn op het Imperial College London. Hij gaat hier, in samenwerking met topexperts, onderzoek doen naar nieuwe programmeertechnieken ter vereenvoudiging van de ontwikkeling van parallelle software: software die meerdere taken gelijktijdig kan uitvoeren. Parallelle software is essentieel om moderne hardware (multicore processoren) zo optimaal mogelijk te gebruiken. Opvallend genoeg zijn veel van de huidige programmeertechnieken voor de ontwikkeling van parallelle software al decennia geleden uitgevonden, in een tijd waarin de meeste hardware nog niet eens in staat was om parallelle software te verwerken op dezelfde schaal als vandaag. Deze verouderde programmeertechnieken maken het ontwikkelen van parallelle software erg lastig en foutgevoelig. Het gevolg hiervan is dat programmeurs er vaak voor kiezen om hun software maar niet parallel te maken. De meerderheid van de software die vandaag de dag wordt ontwikkeld is nog niet parallel, waardoor moderne hardware eigenlijk structureel ondergebruikt wordt. Dergelijk ondergebruik wordt in de toekomst alleen maar problematischer, omdat hardware tot steeds meer parallellisme in staat zal zijn. Sung-Shik zal op het Imperial College London zijn bijdrage leveren aan het onderzoek naar vereenvoudiging van parallelle programmeertechnieken.

In het licht van uitdagingen als klimaatverandering, cybercrime en mondialisering van de economie is een zeer actuele vraag hoe weerbaar, maar ook hoe flexibel onze maatschappelijke systemen zijn. Worden duurzame innovaties in de kiem gesmoord door starre systemen? Of zijn we in staat om te leren met deze toenemende onzekerheid om te gaan, nieuwe wegen te ontdekken en innovaties op te schalen en daarmee een transitie naar veerkrachtige ‘resilient’ systemen in gang te zetten? En zo ja, hoe organiseren we dat dan, en hoe ruimen we obstakels uit de weg? Meer dan 100 wetenschappers vanuit de hele wereld brengen een paper in en bediscussiëren deze vraagstukken op het symposium, onder andere met studenten van de faculteit. De onderwerpen worden ingeleid door een aantal wereldberoemde wetenschappers, waaronder prof. dr. ir. Carl Folke (Stockholm Resilience Centre), die in zal gaan op de uitdagingen die verandering in wereldwijde ecologische systemen met zich mee brengen. Andere keynote sprekers zijn prof. dr. ir. Petra de Weerd (Universiteit Twente), die ingaat op de vraag hoe innovaties optimaal van de grond komen binnen organisaties. Prof. dr. ir. Yasmin Merali (University of Hull) gebruikt complexiteitstheorieën om ‘resilient’ managementstrategieën en organisatievormen te ontwikkelen. Prof. dr. ir. Jan Rotmans (Erasmus Universiteit) presenteert de meest recente inzichten uit het onderzoek naar duurzaamheidstransities. En prof. dr. ir. Bart Jacobs (Radboud Universiteit), tenslotte, legt de nadruk op de theoretische en praktische aspecten van veiligheid en betrouwbaarheid van informatiesystemen. Doel van het Symposium is om te kijken of wetenschappers uit verschillende disciplines tot gezamenlijke inzichten kunnen komen over wat achter systemen zit die lerend en innovatief zijn en daardoor veerkrachtig. Aanmelden is niet meer mogelijk, maar het programma is deels te volgen via een livestream. Kijk voor meer informatie op www.ou.nl/web/learning-and-innovations-in-resilient-systems.

Open Universiteit Modulair 10 maart 2017

23


Titels en graden na afstuderen

Regels en richtlijnen In de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) is vastgelegd welke graad verbonden is aan het met goed gevolg afleggen van het afsluitend examen van een opleiding. Het gaat dan om opleidingen in het Hoger onderwijs die geaccrediteerd zijn en die als zodanig opgenomen zijn in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).

Nederlandse titulatuur of internationaal Studeerde je voor 2002 af dan was er geen keuze, je werd mr., drs. of ir. Met de invoering van het nieuwe bachelor-masterstelsel is die keuze er wel. Studenten die na 2002 een universitaire opleiding hebben afgerond moeten kiezen: ofwel de Nederlandse titels (mr., drs., ir.) ofwel het internationale equivalent (BA, BSc, LLB, MA of MSc). Het gebruik van beide graden door elkaar mag niet. De Nederlandse graad staat voor de naam, de internationale titel wordt achter de naam geplaatst.

Bachelor en master Als je voor één opleiding een bachelorgraad hebt behaald en voor een andere opleiding een mastergraad, mag je zowel de bachelor- als mastertitel voeren. Je mag er echter ook voor kiezen om slechts één titel te gebruiken. Er is geen officieel voorschrift als het gaat om de volgorde van het voeren van titels of graden. Normaliter wordt de hoogst behaalde titel het eerst vermeld.

Overzicht graden Open Universiteit BACHELOROPLEIDINGEN OPEN UNIVERSITEIT Bachelor Algemene cultuurwetenschappen Bachelor Bedrijfskunde Bachelor Informatica Bachelor Informatiekunde Bachelor Milieu- natuurwetenschappen Bachelor Psychologie Bachelor Rechtsgeleerdheid

Bachelor of Arts (BA) Bachelor of Science (BSc) Bachelor of Science (BSc) Bachelor of Science (BSc) Bachelor of Science (BSc) Bachelor of Science (BSc) Bachelor of Laws (LLB)

MASTEROPLEIDINGEN OPEN UNIVERSITEIT Master Business Process Management and IT Master Computer Science Master Environmental Sciences Master Kunst- en cultuurwetenschappen Master Management Master Onderwijswetenschappen Master Psychology Master Rechtsgeleerdheid Master Software Engineering

Master of Science (MSc) Master of Science (MSc) Master of Science (MSc) Master of Arts (MA) Master of Science (MSc) Master of Science (MSc) Master of Science (MSc) Master of Science (MSc) Master of Science (MSc)

HBO-OPLEIDINGEN OPEN UNIVERSITEIT

Bachelor HBO Rechten Bachelor HBO Informatica

Bachelor of Laws (LLB) Bachelor of Science (BSc)

Op www.rijksoverheid.nl staat een document ‘Q&A Titulatuur’ met uitgebreidere uitleg en meer voorbeelden.

24

Open Universiteit Modulair 10 maart 2017


Naast je drukke leven een studie van meerdere jaren oppakken kost veel tijd. Andere activiteiten schuiven dan vaak naar de achtergrond. Toch zijn er studenten die bewust actief zijn naast hun studie. Psychologiestudenten Wietze van der Molen en Rosalie Rijcken zetten een aantal beweegredenen hiervoor op een rijtje. Voor hen is de studie meer dan alleen het doen van examens.

Iets doen naast de studie? Daar heb ik geen tijd voor … Het bezoeken van lezingen en evenementen geeft je een bredere blik op je studie en biedt een inkijk in je toekomst als psycholoog. Uitwisselen van ideeën met medestudenten, docenten en sprekers uit de praktijk helpen je bij het maken van keuzes tijdens de studie en daarna. Frederike van Kessel, oud-voorzitter van het SPS-NIP Platform die lezingen organiseerde in studiecentrum Zwolle, ziet deze behoefte duidelijk onder studenten: ‘Tijdens de lezingen merkte je steeds meer dat studenten niet alleen komen voor de sprekers, maar ook om met elkaar te praten over de studie en aanverwante zaken.’

Ervaringen opdoen Zelf actief worden betekent daarnaast dat je ervaringen opdoet die je niet aanleert in een studie. Samenwerken in een bestuur, organiseren, presenteren en spreken voor groepen zijn vaardigheden die niet iedereen al heeft. Rosalie Rijcken, voorzitter van het platform SPS-NIP OU: ‘Je krijgt ervaring in het organiseren van evenementen. We hebben als SPS-NIP nu tweemaal een congres georganiseerd en ik merk dat ik die ervaring kan inbrengen in de instelling waar ik nu stage loop.’

Verantwoording nemen Meer actief worden, is ook verantwoording nemen voor je eigen omgeving. Monique Monen, voormalig secretaris van het Platform SPS-NIP OU, en lid van de Studentenraad en Opleidingscommissie, organiseert lezingen in studiecentrum Utrecht: ‘Indien iets je niet bevalt heb je een keuze: klagen of proberen invloed te krijgen op besluitvorming. Door actief te worden binnen de Open Universiteit of het NIP kun je je stem laten horen.’ Femke Beuze, lid van de Studentenraad en Opleidingscommissie, beaamt dit en vult aan: ‘Ideeën en ervaringen van medestudenten helpen mij om mijn eigen mening over de studie en het vak te toetsen en aan te scherpen. Door met verschillende partijen te spreken, ontwikkel je een bredere kijk op de verschillende belangen en mogelijke oplossingen.’

Netwerken Daarnaast is actief worden ook een vorm van netwerken. Steeds meer worden banen niet gepubliceerd in vacatures, maar vervuld via onderlinge contacten. Veel mensen vinden netwerken lastig. Maar contacten onderhouden met medestudenten en docenten is op zich al een waardevolle vorm van netwerken. Op korte termijn bij het zoeken naar stages, op de langere termijn bij het vinden van een baan. Uiteindelijk zijn je medestudenten je toekomstige vakgenoten. Karin Nijssen, afgestudeerde en voormalig secretaris van het Platform SPS-NIP OU, ziet hierin duidelijk een voordeel van actief worden: ‘Je werkt een tijd lang samen, organiseert allerlei evenementen en dat schept een band. Je kent elkaar en gunt elkaar iets.’ En, zo vervolgt ze met een brede glimlach: ‘Ik heb nog steeds contact met platformleden van SPS-NIP en zelfs dankzij één van hen sinds kort een baan als psycholoog.’

Zin om zelf actief worden? Organiseren van lezingen in studiecentra In verschillende studiecentra organiseren studenten lezingen. Kijk hiervoor op de website en zoek een studiecentrum bij jou in de buurt. www.ou.nl/web/open-universiteit/studiecentra Meedenken over beleid en onderwijs aan de Open Universiteit O.a. de Studentenraad biedt je daartoe mogelijkheden. www.ou.nl/web/open-universiteit/-/medezeggenschap Of liever al vooruit kijken naar je toekomstige beroep? Word dan actief in de studentensectie van het NIP. Er staan momenteel enkele vacatures open. Neem hiervoor contact op met het SPS-NIP Platform OU: platformou@spsnip.nl of kijk op www.psynip.nl/studenten.

Open Universiteit Modulair 10 maart 2017

25


fac

lteitsnieuws

M A NAG E ME N T WE TE NS C H APPE N

I N F O R M AT I C A Informatica en informatiekunde De open startdag informatica en informatiekunde die op 3 september jl. gehouden werd in het Philips Museum in Eindhoven was een succes. Voor een korte impressie, zie de video: www.youtube.com/watch?v=EKzSiKTUah0.

Studentendag Bedrijfskunde 2017: Innovation and yOU! Zelfrijdende auto’s, nanotechnologie, werken op afstand en online colleges volgen; de wereld, hoe we werken en hoe we studeren is in een hoog tempo aan het veranderen. Maar wat kunnen organisaties doen om innovaties te stimuleren? En wat is je rol hierin, als (potentiële) werknemer, leidinggevende, of student? Alle studenten uit de bacheloropleiding Bedrijfskunde worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Studentendag Bedrijfskunde 2017, een inspirerende middag over innovatie. Met prikkelende colleges en interactieve workshops willen we studenten kennis laten maken met de nieuwste inzichten op het gebied van innovatie en wat hun rol als (toekomstig) bedrijfskundige hierin kan zijn. Daarnaast bieden we volop mogelijkheden om kennis te maken met collega-studenten en docenten van de bacheloropleiding Bedrijfskunde. Er zijn workshops te volgen over effectief studeren en de bachelorthesis. Hetgeen meteen gebruikt kan worden om uw studie(tempo) te verbeteren. De Studentendag wordt georganiseerd op 7 april a.s. van 12.00 tot 17.30 uur (inclusief lunch) in het Natlab (www.natlab.nl), het NATuurkundig LABoratorium van Philips, in Eindhoven. De kosten zijn 10 euro. Voor meer informatie en aanmelden, zie onze website: www.ou.nl/web/open-universiteit/studentendag-bedrijfskunde.

Excursie naar onderzoeksinstituut Wetsus Op vrijdag 12 mei brengt de studentenvereniging Emergo-VFC van Managementwetenschappen een bezoek aan het onderzoeksinstituut Wetsus, onderdeel van de Watercampus, in Leeuwarden. Door de multidisciplinaire samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen uit heel Europa wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan innovaties en oplossingen van de wereldwijde waterproblematiek. Het project Blue Energy op de Afsluitdijk, waar energie wordt gewonnen uit het verschil in zoutconcentratie van zout en zoet water is hiervan een voorbeeld. Daarnaast biedt Wetsus een unieke masteropleiding Water Technology en begeleidt het promovendi. Voorafgaand aan de excursie is een ontvangst in de voormalige gevangenis De Blokhuispoort en een praamvaart in en om Leeuwarden. Voor meer informatie en aanmelden, mail max.vanluik@ou.nl.

26

Open Universiteit Modulair 10 maart 2017

In september zijn de eerste cursussen van de bachelors informatica en informatiekunde in het nieuwe onderwijsmodel (NOM) gestart. In november start onder andere de nieuwe cursus Inleiding Informatiekunde. In het tweede semester volgen de vakken ‘Relationele databases’, ‘Model Driven Development’ en ‘Lineaire algebra en stochastiek’. De vernieuwing van de bachelor loopt voorspoedig, en zal ook de komende tijd gestaag doorgaan.

Ook is per 1 september de variant ‘Data Science Management’ van de master Business Process Management and IT gestart met meer dan 40 studenten. Binnen deze variant verzorgt Stefano Bromuri in het najaar de nieuwe cursus Data Analytics’.


NATU UR

WE T E NS C H A P P E N

Carl Folke (boven) en Jan Rotmans

Symposium-vrijdag voor NW-studenten Op 23 en 24 maart organiseert de faculteit Management, Science & Techologie het ‘Symposium on Learning and Innovations in Resilient Systems’ (zie ook pagina 23). Op de tweede dag van dit symposium is er een aantrekkelijk programma voor NW-studenten en -alumni met de sprekers prof. Carl Folke (Stockholm Resilience Centre) en prof. dr. ir. Jan Rotmans (ICIS, DRIFT, Urgenda). Verder presenteren verschillende NW-docenten hun onderzoek en is er een namiddagprogramma, met de jaarlijkse NouW-ledenvergadering en de uitreiking van de NW-scriptieprijs 2016. Kijk voor inschrijvingsmogelijkheden tegen student-tarief op de website. Aansluitend is er voor NouW-leden een etentje in het centrum van Heerlen. Ook kunnen zij gebruikmaken van lowbudget overnachting nabij de OU. Voor meer informatie, zie de website nouw.nl.

P S YC H O LO G IE Vernieuwde mastervariant Gezondheidspsychologie Per september 2017 is de vernieuwde mastervariant gezondheidspsychologie te volgen. Centraal staat het bevorderen van welzijn en gezondheid bij gezonde mensen, patiënten en hun omgeving. Zo is er aandacht voor (gezondheids)gedrag, leren omgaan met (chronische) ziekte en ondersteuning daarbij. Met praktijkcasussen leer je om op een systematische en wetenschappelijke manier gezondheidspsychologische interventies te ontwikkelen, te implementeren en te evalueren. Voorbeelden zijn: bewegen bevorderen, lokale netwerken in wijken versterken en eenzaamheid bij ouderen verminderen. Hierbij worden psychologische principes en werkvormen zoals motiverende gespreksvoering en zelfmanagement ingezet.

Themadag Science: mens en natuur in Nederland Nederland is één van de dichtstbevolkte landen ter wereld en heeft een hoge agrarische productie. Daardoor staat de biodiversiteit onder zware druk. Op de themadag Science, op 11 maart a.s. in studiecentrum Utrecht, gaat gastspreker prof. dr. Frank Berendse, hoogleraar Natuurbeheer en Plantenecologie aan Wageningen University, in op dit onderwerp. Na het college volgen (poster)presentaties voor de cursus Academische vaardigheden milieuwetenschappen en in de middag worden verschillende cursussen begeleid. Zie voor meer informatie de nieuwsrubriek op www.ou.nl/nw. Deelname aan deze themadag is gratis, inclusief lunch.

De opleiding sluit nauw aan bij de ontwikkelingen in het werkveld en de wetenschap en biedt een goed carrièreperspectief en basis voor vervolgopleidingen. Als academisch geschoold professional ben je dan in staat om actuele gezondheidsvraagstukken aan te pakken en daarmee Nederland gezonder te maken, gezondheidsverschillen te verkleinen en de zorg betaalbaar te houden. Voor meer informatie en een overzicht van de nieuwe cursussen, zie www.ou.nl/web/ open-universiteit/-/mastervariant-gezondheidspsychologie.

Open Universiteit Modulair 10 maart 2017

27


st

dentenbelangen

De Studentenraad (SR) is het formele medezeggenschapsorgaan dat spreekt namens alle studenten. In Modulair spreekt de Studentenraad steeds op eigen gezag. Wilt u meer weten over de SR, kijk dan op www.ou.nl > Studeren > Studentenraad of volg hen op Facebook.

‘We zullen doorgaan,

met de stootkracht van de milde kracht om door te gaan …’ Ramses Shaffy Het is januari 2017. Precies een jaar nadat we als nieuw samengestelde SR aan onze taak zijn begonnen. Een veelbewogen jaar waarin we veel werk hebben verricht en voor een deel in 2017 de vruchten hopen te plukken. Voor de nieuwe SR-leden was het een jaar waarin we onze verwachtingen over de hoeveelheid werk voor de SR moesten bijstellen. Want de SR kost veel tijd. Tijd om je in te lezen, een oordeel te vormen en argumenten te verwoorden. Ook het vooroverleg, zowel intern als extern, en de communicatie naar de studenten toe kost tijd. Toch zijn we allemaal gemotiveerd om verder te gaan. Want inspraak van studenten is belangrijk. Al heb je soms een lange adem nodig om iets te bereiken. Het nieuwe onderwijsmodel en de veranderingen in de OER hebben in 2016 geleid tot een conflict met het CvB en het organiseren van de studentenenquête. Met de resultaten van deze enquête in de hand zijn we inmiddels gesterkt begonnen aan de onderhandelingen OER 2017/2018. We hebben onze werkwijze en de basis waarop wij adviezen en instemming geven vormgegeven. De eerder wel eens gegeven instemming onder voorwaarden is niet meer aan de orde. Wij geven alleen nog advies en instemming op schriftelijke voorstellen. Onze taken zijn verdeeld en bij ieder dossier zijn een aantal SR-leden verantwoordelijk voor de voorbereiding en onderhandelingen. Besluiten worden altijd met de hele SR genomen. Ons Huishoudelijk Reglement is aangepast en sinds september beheren we ons eigen budget. De vacatievergoedingen zijn verhoogd zodat de inkomsten uit SR-lidmaatschap kostendekkend zijn. Het budget 2017 is niet verhoogd, waardoor het onzeker is of deze hogere vergoedingen gehandhaafd kunnen worden. Wel is de maximale zittingsduur van leden beperkt en als de meerderheid van de gekozen leden tussentijds opstapt komen er vervroegde verkiezingen.

28

Open Universiteit Modulair 10 maart 2017

Via yOUlearn, Studienet en Facebook proberen we alle studenten op de hoogte te houden van onze activiteiten. Naast het vormgeven van onze eigen werkwijze zijn we ook kritisch geweest naar de werkwijze binnen de OU. Samen met de OR hebben we tot tweemaal toe geen instemming gegeven op de hoofdlijnen van de begroting omdat een duidelijke visie ontbrak onder meer met betrekking tot ict. Na een aantal gesprekken is schriftelijk toegezegd dat er veranderingen zullen worden doorgevoerd en dat de medezeggenschap daarbij zal worden betrokken. Hetzelfde speelt bij het vestigingsbeleid. Een duidelijke visie en financiële onderbouwing ontbreken en dit hebben we aangegeven. Mede als gevolg hiervan is er nu een uitgebreid onderzoek gaande naar de noodzaak van de plannen. We verwachten de uitkomsten van dit onderzoek op korte termijn. Vorig jaar legde het CvB ons advies om de tarieven in 2016/2017 niet te verhogen naast zich neer. Toch heeft het zin gehad: het CvB verhoogt de tarieven voor 2017/2018 niet en motiveert dit met de argumenten die wij in ons advies 2016/2017 hebben genoemd. Naast de dossiers zijn we ook op andere vlakken betrokken bij de OU. Zo had de SR een stem in de selectiecommissie voor de voorzitter van het CvB, de verkiezing van de Docent van het Jaar en zijn we nu actief bij de sollicitatieprocedure voor Ambtelijk Secretaris. En dan zijn we ook nog landelijk actief bij het ISO en LOVUM. We hebben ons niet verveeld het afgelopen jaar en voor 2017 hebben we nog een paar mooie uitdagingen voor de boeg. Eind van het jaar zit onze taak erop en zijn er verkiezingen voor een nieuwe SR. Misschien wel iets voor jou?

‘Het is de eenvoud van het meervoud; samen staan we sterk’ vrije interpretatie naar Stef Bos


itreikingen

Uitreikingen op locatie De getuigschriftuitreikingen in Nederland zijn vanaf 16 december 2016 anders qua opzet. Bachelor- en masteropleidingen vinden afzonderlijk plaats. De eerste uitreikingen in nieuwe opzet hebben inmiddels plaatsgevonden. Hierbij een foto-impressie.

Masteruitreikingen – 16 december 2016 Landgoed de Zonheuvel in Doorn

Bacheloruitreikingen – 17 februari 2017 Landgoed de Reehorst in Driebergen

Doorn Uitreikingen in Vlaanderen

Driebergen

De Vlaamse studiecentra organiseren één keer per jaar een gezamenlijke uitreiking. Deze vond plaats op 23 november 2016 in studiecentrum Gent.

Vlaanderen

Bovenste rij v.l.n.r.: Jozef Dekoninck, Hendrik De Vloed, Rita Sarens, Paul Meganck, Veerle Verhaegen, Gunther Muller, Andries De Groote en Vanessa Van Puyenvelde. Onderste rij v.l.n.r.: Bart De Bie, Geert Leinders, Gwen Moerman, Paul Debruyne, Lisbeth Vanhecke, Erik Hebberecht, Kirsten Leurs, Griet Schelstraete.

Open Universiteit Modulair 10 maart 2017

29


afgest

deerden

Cultuurwetenschappen Wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen mw. S.M. Milo BA, Amsterdam, afstudeerrichting Educatieve minor Geschiedenis Afstudeeropdracht: Vrouwenbevrijding in de mode. De Vereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleeding als onderdeel van de Eerste Feministische Golf in Nederland. dhr. H.A. Ohm BA, Nieuwerkerk aan den IJssel Afstudeeropdracht: Samuel Sarpathi en zijn Vereeniging voor Volksvlijt (1853-1866) ‘Om onze welvaart op te beuren’. dhr. L. de Rooij BA, Arnhem Afstudeeropdracht: Heldringstichting: haven van hoop voor hulpelozen. mw. M. Smits BA, Enschede Afstudeeropdracht: Eenheid in verscheidenheid als atelierpraktijk? Reeks van vijfentwintig portretten van officieren uit het leger van prins Maurits, (c.1611-1621) door Jan Anthonisz. van Ravesteyn. mw. M.A.P.A. Spelbos LLB, Bunnik Afstudeeropdracht: Zelfportret als de apostel Paulus van Rembrandt van Rijn (1661). Drie tradities in de Portretkunst. Wo masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen dhr. E.J. van Gasse MA, Antwerpen, België P Afstudeeropdracht: Niet deugen voor het leven? Franz Kafka en Nietzsches Analyse van het nihilisme. dhr. A.J. Lubbers MA, Hilvarenbeek P Afstudeeropdracht: What’s history if you can’t bend it a bit? De behoefte aan een hedendaags verleden. mw. E.D. Visser-Bakker MA, Dordrecht Afstudeeropdracht: Elisabeth Bennet in woord en beeld. Een onderzoek naar de verfilmingen uit 1980, 1995 en 2005 van de roman Pride and Prejudice.

Informatica Wo bacheloropleiding Informatica mw. M. Berkhof BSc, Oldenzaal Afstudeeropdracht: Webinterface axiomatisch bewijzen. dhr. G.J. den Besten BSc, Monster Afstudeeropdracht: S3 – Securely Sharing Selfies. dhr. R.R. Heirman BSc, Zeist dhr. A. Mekkering BSc, Olst Afstudeeropdracht: Fresnel Forms. dhr. A.B.A. Poppe BSc, Amersfoort P Afstudeeropdracht: Een tool voor het deblurren van uniform met motion blur geblurde tekstafbeeldingen. dhr. D. de Wit BSc, Gouda Afstudeeropdracht: Webinterface axiomatisch wbewijzen. Wo masteropleiding Software Engineering dhr: R. Vande Langerijt MSc, Zeebrugge, België Afstudeeropdracht: Elimination of integrity threats in web applications. A secure multi-execution approach.

Managementwetenschappen Wo bacheloropleiding Bedrijfskunde mw. S.W.C. Arp BSc, Hilversum dhr. M.A.J. van Asten BSc, Lieshout mw. J.W.F. Kwakman BSc, Haarzuilens*

30

Open Universiteit Modulair 10 maart 2017

dhr. M.C. van Oeveren BSc, Sint Annaland dhr. C.T.R. Verhagen BSc, Amsterdam P mw. R. van Wijnbergen BSc, Assendelft Wo masteropleiding Management, keuzevariant Implementation and change management dhr. M. Custers MSc, Leuven, België Afstudeeropdracht: Strategic Success Factors for Collaborative Open Innovation. dhr. R.S. van Dongen MSc, Stiens Afstudeeropdracht: Het gezicht van organisatiesymboliek. dhr. D. van Haperen MSc, Heelweg Afstudeeropdracht: Change behaviour and e-procurement effectiveness. dhr. M.J.M. Jaspers MSc, Amsterdam Afstudeeropdracht: Eigenschappen, beïnvloedingstechnieken en vaardigheden van leiderschap en de invloed op het proces van sensemaking. dhr. K.B.I. Langenhuijsen MSc, Tilburg Afstudeeropdracht: ‘Waar je mee omgaat, word je mee besmet.’ De invloed van opiniemakers op betekenisgeving en emoties in organisaties. dhr. B. M’Rabet MSc, Eindhoven Afstudeeropdracht: Empowerment en Medewerkersbetrokkenheid & de modererende werking van extraversie en introversie. mw. W.A.M. Nales MSc, ‘s-Gravenhage Afstudeeropdracht: Onderzoek naar ethische dilemma’s van managementconsultants en het partnerschap met de cliënt. Over wikken, wegen en het krijgen en geven van vertrouwen. dhr. A.C. Neels MSc, Woerden Afstudeeropdracht: Hangen er boven een project ook betekeniswolken? Een verkennend onderzoek of het begrip ‘Betekeniswolken’ uit de organisatiedynamica een verklarend model kan zijn voor verschillen in projectidentificatie. mw. L. Sanders MSc, Apeldoorn P Afstudeeropdracht: De creatie van creativiteit. Een onderzoek naar de curvilineaire relatie tussen Teamdiversiteit en Teamprestatie en de modererende rol van het Organisatieklimaat. mw. S.S. Wijnen-Zaat MSc, ’s-Gravenhage Afstudeeropdracht: De strategische rol van HR middelmanagers. Een onderzoek naar betekenissen van de HR middelmanagers over hun strategische rol naar aanleiding van de implementatie van de strategische rol van het Ulrich model bij het Ministerie van Defensie. dhr. E.M. Wolters van der Weij MSc, Groningen Afstudeeropdracht: Lifelong learning leads to innovation. Een onderzoek naar de relatie tussen leven lang leren en innovatief vermogen van werknemers. dhr. M.M. Zeeman MSc, Monster Afstudeeropdracht: De strategische rol van middenmanagers in een geplande organisatieverandering. Een sociaal constructionistische gevalsstudie bij middenmanagers naar het ervaren van hun strategische rol binnen de context van een topdown geplande organisatieverandering. dhr. A. Zemann MSc, Deventer Afstudeeropdracht: Hoe meet je continue verandering? De ontwikkeling van een betrouwbare en valide vragenlijst waarmee continue verandering van kenmerken in de context van een post-bureaucratisch georganiseerde organisatie gemeten kan worden.

Wo masteropleiding Management dhr. R. Looije MSc, Hendrik Ido Ambacht Afstudeeropdracht: Is vakmanschap ook meesterschap? Een onderzoek naar de definitie van vakmanschap in de 21e eeuw en naar de relatie van dit vakmanschap met de bereidheid om vakmanschap over te dragen. dhr. B. de Waard MSc, Zwijndrecht Afstudeeropdracht: Truck drivers’ burnout. The influence of role stressors on the three components of a burnout. Wo masteropleiding Management, Business Process Management and IT. dhr. R.H.B. Bouwmeester MSc, Apeldoorn Afstudeeropdracht: ‘Het verschil in complexiteitsperceptie tussen een cloud en een on-premise ERP-implementatie nader bezien …’ dhr. C.H. van Gameren MSc, ’s-Hertogenbosch Afstudeeropdracht: Adoptie van Architectuur voor dochterondernemingen. ‘In hoeverre kunnen dochterondernemingen architectuur op de juiste manier inzetten?’. dhr. A. Kraaijenoord MSc, Rijnsburg Afstudeeropdracht: Quick wins voor energiebesparing in rekencentra. Bekendheid en implementatie. dhr. K. van der Laan MSc, Vlaardingen Afstudeeropdracht: Social engineering binnen de Nederlandse Rijksoverheid. Onderzoek naar het informatiebeveiligingsbeleid bij de Nederlandse Rijksoverheid inzake social engineering. dhr. J.H.J. Stouthandel MSc, Grave P Afstudeeropdracht: Innovation-Driven Enterprise Architecture. Wo masteropleiding Management, Business Process Management and IT, keuzevariant Information Systems Management dhr. G.J. van Belzen MSc, ’s-Gravenhage P Afstudeeropdracht: Beïnvloeding van de adaptability van operationele processen door het invullen van capabilities binnen de context van een samenwerkingsrelatie. Een empirische verkenning van de invulling van capabilities die de adaptability beïnvloeden. mw. E.M. Hageraats MSc, Enschede P Afstudeeropdracht: Using Relation Algebra to generate feedback in an Intelligent Tutoring System for Business Rules. Wo masteropleiding Management, keuzevariant Controlling mw. E.L.J. van den Brand MSc, Veldhoven Afstudeeropdracht: Researchers & Performance Management. Onderzoek binnen Philips Research naar de R&D prestaties door prestatiemanagement en de invloed die de tevredenheid van de researcher over het prestatiemeetsysteem hier op heeft. dhr. L. Coomans MSc, Vlissingen Afstudeeropdracht: Verschijningsvorm van glazen plafonds bij financiering van het Nederlands MKB. Empirisch onderzoek naar het geslacht van kredietaanvragers en bankiers en de invloed op financieringsvolume en -voorwaarden. Wo masteropleiding Management, keuzevariant Marketing and Supply chain management dhr. E. Sieval MSc, Zoetermeer Afstudeeropdracht: Interim Inter-Organizational Collaboration for Medical Code Standardization Development. A search for collaboration conditions win Dutch medical healthcare.


dhr. M.F.G. Verhappen MSc, Gemert P Afstudeeropdracht: Opportunistisch gedrag van inkopers in strategische leveranciersrelaties. Verslag van een ‘critical incidents’ onderzoek. dhr. D. van Wezop MSc, Bonn, Duitsland Afstudeeropdracht: Supply chain integration in the construction industry. A study on the impact of integration dimensions on firm performance in buyer-supplier relationships. Wo masteropleiding Management, keuzevariant Strategic human resource management mw. M.G.A. Mallekoote MSc, Son en Breugel Afstudeeropdracht: Gemotiveerd om te veranderen voor jezelf of voor anderen? Een onderzoek naar de relatie tussen public service motivatie, veranderbereidheid en job performance. mw. F.M. Polling MSc, Duiven Afstudeeropdracht: Vitaal door het arbeidsleven. Bevordering van leefstijl en de motivatie om langer door te werken. Wo masteropleiding Management, keuzevariant Financial decision making dhr. C. van Nijnanten MSc, Terheijden Afstudeeropdracht: Private Equity in the U.S. ‘Is U.S. small- and mid cap private equity investment performance influenced by the business cycle?’ mw. F.J. Warnar MSc, Brecht, België Afstudeeropdracht: Blijven doorgaan met een investering die haar doelen niet haalt? Onderzoek naar de invloed van alternatieve investeringsprojecten bij de beslissing om wel of niet door te gaan met een falend project. dhr. G.F.Y. van Wijlick MSc, Haarlem P Afstudeeropdracht: Risico in de lucht. Een case study naar factoren die Enterprise Risk Management inrichting beïnvloeden bij de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.

Natuurwetenschappen Wo bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen dhr. M.J. Jansen BSc, Nieuwolda Afstudeeropdracht: Microplastics in de Nederlandse zoete wateren: Herkomst en samenstelling van microplastics in relatie tot degradatie van plastics, en de mogelijke gevolgen van (micro)plastics voor mens en milieu. Naar een energieneutrale campus voor de Open Universiteit Heerlen. Wo masteropleiding Environmental Sciences dhr. R. Baeyens MSc, Tielen, België P Afstudeeropdracht: Spawning migration onset of silver-stage eel (Anguilla anguilla) in the Albert Canal (Belgium). dhr. B.W.M. Sturm MSc, Roosendaal Afstudeeropdracht: The identification of species traits involved in intrinsic toxicological sensitivity. mw. E.J.M. Vosters MSc, Rosmalen P Afstudeeropdracht: Effects of the Abolition of the EU Milk Quota Regime on Nitrogen and Phosphorus Discharge into Coastal Waters. Wo masteropleiding Management, keuzevariant Public management dhr. P.J. Verkade MSc, Heerhugowaard Afstudeeropdracht: Een meervoudige casestudy naar de invloed van responsiviteit van een evaluatie via standaardisatie op de gezamenlijke uitgevoerde praktijk.

Onderwijswetenschappen Wo masteropleiding Onderwijswetenschappen mw. M.A.M. Bergsma-van Dooren MSc, Berkel en Rodenrijs Afstudeeropdracht: Het Effect van Schriftelijke Feedback met Verbetersuggesties en Motivatie op de Prestatie van Studenten. mw. G.K.J. Florijn MSc, Lunteren P Afstudeeropdracht: De Relatie tussen Executieve Functies en Voorbereidende Rekenvaardigheid bij Kleuters. dhr. J. Koops MSc, Zengcheng, China Afstudeeropdracht: International mindedness: kan het positief worden gestimuleerd? Een gestructureerde samenwerkingsopdracht als onderwijskundig middel ter bevordering van de international mindedness met behulp van de computer-mediated communication tool SKYPE©. mw. M.L.G. Lenferink MSc, Schalkhaar P Afstudeeropdracht: Modelleren en formaliseren in de rekenwiskundeles. Versterken van de kwaliteit van de rekenwiskunde-instructie door vakspecifieke feedback. dhr. M.M.C.A.M. Rutten MSc, St. Geertruid Afstudeeropdracht: Je hebt het of je hebt het niet. En als je het niet hebt, waar kun je het vinden? Een beschrijvend onderzoek op het terrein van de creativiteitsontwikkeling binnen de groepen 3-4-5 van de basisschool. mw. A.J. van Valkengoed MSc, Amsterdam P Afstudeeropdracht: Verbeteren van Educatieve Proceskwaliteit; Kan en Werkt. Effect van nascholing op educatieve proceskwaliteit in een geïntegreerde voorziening voor kinderen van 1-4 jaar. mw. N. Wessels-Bergmans MSc, Vught Afstudeeropdracht: Ik ben een gelukkeling! Exploratief Onderzoek naar het geluk van Basisschoolleerlingen binnen de Schoolcontext. mw. C.M. Westenberg-Wiersum MSc, Zwolle P Afstudeeropdracht: Verantwoord Toetsen en beoordelen met een Rubric: een Onderzoek naar het Mediërend Effect van Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid op de Relatie tussen het Toepassen van een Rubric en Studenttevredenheid.

Psychologie Wo bacheloropleiding Psychologie mw. L. Beverwijk BSc, Zwolle mw. R.E. Buter BSc, Borger mw. A.J. van Damme BSc, Amsterdam dhr. P.J.H. Decker BSc, Venlo mw. J. van Dort BSc, Rotterdam mw. R.G. Driessen-Rossin BSc, Hoensbroek mw. N. Drost BSc, Nijmegen dhr. R. Engels BSc, Amsterdam mw. K.T.J.L. Ensinck BSc, Maastricht mw. D. Free BSc, Antwerpen, België mw. E.M.L. Frinking BSc, Herten dhr. J.W.L. Lander BSc, Hulst mw. P. Lievense-Hengst BSc, Westkapelle dhr. P. Massen BSc, Son mw. M.T. Molenaar BSc, Amsterdam mw. C. Nieskens-Tegelaers BSc, Amsterdam dhr. R. Pavlinovic BSc, Helmond mw. M. van Santen BSc, Raalte mw. A.M.C. Simonis-Bik BSc, Apeldoorn mw. A.B. van der Stok BSc, Amsterdam mw. K. Stouten BSc, Aartselaar, België mw. G.A.G.M. Veerman-Bootsman BSc, Volendam

mw. C.M. Vergeer BSc, Bennekom mw. D. Vrijhoef BSc, Amersfoort dhr. J. Zeelenberg BSc, Den Haag mw. J. Zigterman-Middel BSc, Groningen Wo masteropleiding Psychology, afstudeerrichting arbeids- en organisatiepsychologie mw. L. Cafferata MSc, Wouwse Plantage Afstudeeropdracht: Het glazen plafond voor vrouwen in Nederland; speelt seksestereotypering een rol? mw. K.G.P. Cleef MSc, Maastricht Afstudeeropdracht: Baanonzekerheid, Vertrouwen en Weerstand tegen Veranderingen: De Rol van Emotieregulatie. dhr. M.A.W. Damen MSc, Nijmegen P Afstudeeropdracht: The Effects of Learning Experiences on Training Self-Efficacy among Low Educated Workers. dhr. J.H. Dijckmeester MSc, Utrecht Afstudeeropdracht: De Effecten van Informeel Werkplekleren op Duurzame Inzetbaarheid in de Nederlandse Maakindustrie. mw. P.F. Dijkstra-Nieuwenhuis MSc, Workum Afstudeeropdracht: Effectvergelijkend Onderzoek tussen een Receptieve en een Generatieve Bodyscan op Veerkracht en Optimisme. dhr. A. Geense MSc, Berkel en Rodenrijs Afstudeeropdracht: Balans in zorg en werk bij duurzame inzetbaarheid. Duurzame Inzetbaarheid van werkende Mantelzorgers. mw. G.M. Grutter-Noort MSc, Rijnsburg Afstudeeropdracht: Aanpassingsvermogen, PsyCap, Werkcontext, Veranderproceskarakteristieken en Employability. Cultuur als Predictoren van Aanpassingsgedrag. mw. J. Nederpel MSc, Sint Odiliënberg P Afstudeeropdracht: Adaptieve Prestatie van Werknemers in de Logistiek en de Invloed van Leren. dhr. A. Pel MSc, Groningen Afstudeeropdracht: de Moderatie van Studiebevlogenheid op de Relatie tussen Werkdruk en Detachment. mw. J.M.C. Veenema-Lankwarden MSc, Apeldoorn Afstudeeropdracht: Invloed van Kwaliteit van Feedback op Werkprestatie: Reflecterend Vermogen en Self-efficacy als Moderator. dhr. H.J. van der Ven MSc, Gieten Afstudeeropdracht: Ontbijt en studievoortgang: een goede relatie? mw. Y.G.M. Wiegers MSc, ’s-Hertogenbosch Afstudeeropdracht: Betekenisgeving na rampen Longitudinale studie naar het verschil tussen slachtoffers en brandweerpersoneel en het effect op ontwikkeling van posttraumatische klachten. mw. M. Zwenger-Valkering MSc, Egmond aan Zee Afstudeeropdracht: Verklaren van Professionele Ontwikkeling van Leerkrachten en Schoolontwikkeling door Innovatief Gedrag. Wo masteropleiding Psychology, afstudeerrichting gezondheidspsychologie mw. M.J. van Eersel-den Hollander MSc, Klundert Afstudeeropdracht: Emotieregulatie als Mediator in de Relatie van Morele Distress met Welzijn en Werktevredenheid bij Verpleegkundigen.

Open Universiteit Modulair 10 maart 2017

31


deerden

mw. M.A. Leunissen-Keen MSc, Ermelo Afstudeeropdracht: De Invloed van sociale Identificatie als Vrijwilliger op Welbevinden bij oudere Vrijwilligers. mw. L.M.J. Stordiau MSc, Leidschendam Afstudeeropdracht: Naar de beïnvloedende factoren op de keuze voor een internet of papieren beweeginterventie. dhr. J.G. van Westrenen MSc, Alblasserdam Afstudeeropdracht: Verband tussen Psychosociale Factoren (ASE) en Beweeggedrag en de Invloed van Misperceptie van Beweeggedrag en de Persoonlijkheidsfactoren Extraversie en Consciëntieusheid. Wo masteropleiding Psychology, afstudeerrichting klinische psychologie mw. D. van Belzen MSc, Nijmegen P Afstudeeropdracht: Studententijd: De Mooiste Tijd van je Leven? De Effecten van Sociale Identificatie en Zelfvertrouwen op Eenzaamheid en Welbevinden. mw. K.F.I. Calemyn MSc, Merksem, België Afstudeeropdracht: Kennis in België over de Link tussen Huiselijk Geweld en Dierenmishandeling. mw. S. Carillo Manrique MSc, Wassenaar Afstudeeropdracht: The Relation Between Attachment Styles and Adolescent Health Behaviour and School Performance: the Role of Self-Esteem. mw. D.C. van Dijk-Immerzeel MSc, ’s-Gravenzande P Afstudeeropdracht: Emotieregulatie en Burnout onder behandelaren in de GGZ. mw. M. Dorhout MSc, Leeuwarden P Afstudeeropdracht: Onderzoek naar de Angsttraining ‘Leer te durven!’: Klinische Effectiviteit en Barrières voor Implementatie. mw. H.F. Klaassen-Hof MSc, Klazienaveen Afstudeeropdracht: Verband Copingstrategieën met Dyslexie en met Dyscalculie in relatie tot Sekse. mw. A. Lambert MSc, Zwijndrecht, België Afstudeeropdracht: Angst voor het donker bij kinderen: het effect van een cognitieve preventietraining. mw. R. Nijlunsing MSc, Leeuwarden Afstudeeropdracht: Onderzoek naar de klinische Effectiviteit en Belemmeringen bij het geven van de angstreducerende Training: ‘Leer te durven!’. mw. S.E.T. Schudde MSc, ’s-Hertogenbosch P Afstudeeropdracht: Het Effect van Attributiestijl op Depressie bij Cyberpestslachtoffers en de mediërende Rol van Coping. dhr. M.P.A. Valentgoed MSc, Den Haag Afstudeeropdracht: Attentional Bias in Socially Anxious Adolescents. The Reaction-Time Subtraction Method and the Trial-Level Bias Score. mw. B.T. de Visser MSc, Doetinchem Afstudeeropdracht: Depressieve Symptomen en Emotie-Regulatieproblemen bij Ouders als Voorspellers van Probleemgedrag bij 12-jarige Adolescenten. dhr. L.J.M. Zegwaard MSc, Heerhugowaard Afstudeeropdracht: De Mediërende Rol van Pesten op het Werk in de Relatie tussen Leiderschapsstijl en Burnout en Depressie.

Wo masteropleiding Psychology, afstudeerrichting levenslooppsychologie mw. E. Bastiaanse MSc, Delft Afstudeeropdracht: De associatie tussen Leeftijd, Resilience, Levenstevredenheid en Affect en de Doorstroomkeuze van MBO Niveau 4 Directiesecretaresse/managementassistent Studenten. mw. H.S. Luitze MSc, De Rijp P Afstudeeropdracht: The Right of Children to Love Both Parents Freely, also after Divorce: A Review of Four Decades Research on High-Conflict Divorce and Parental Alienation Syndrome. mw. H.J.M. van de Plas MSc, ’s-Hertogenbosch P Afstudeeropdracht: De Relatie tussen Autonome Motivatie en Bevlogenheid bij Vrijwilligers: de Rol van Persoonlijke en Werkgerelateerde Hulpbronnen. mw. J.A.M. van de Ven-Rijnen MSc, Oirschot Afstudeeropdracht: Zorg op Poten. De Inzet van Interventiehonden bij Jonge Mensen met Dementie. Onderzoek in opdracht van KNGF Geleidehonden In samenwerking met het VU medisch centrum, het Alzheimercentrum en de Open Universiteit.

Rechtswetenschappen Wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid mw. J.W.A. Bosman-Besten LLB, Deventer mw. D.J.M. van Boxel LLB, Baarle-Nassau mw. M.D.H. Janssen LLB, Weert mw. J.R. de Jong LLB, Amersfoort dhr. J.M. Lammers LLB, Amsterdam mw. A. van Schaik LLB, Amsterdam mw. M. Schut LLB, Gelselaar mw. T.G.J. Snoeijink-Arens LLB, Denekamp dhr. A.S. Toornstra LLB, ‘s-Gravenhage Wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid dhr. J.A.P.M. Ansems LLM, Utrecht P Scriptie: Aansprakelijkheid voor medische hulpmiddelen. dhr. A.A.R. van Eijsden LLM, Wateringen Scriptie: De exoneratie voor de aansprakelijkheid van de verzekeringstussenpersoon. Dient de rechtsgeldigheid van een exoneratie, bij aansprakelijkheid wegens schending van de zorgplicht van de verzekeringstussenpersoon, nader gereglementeerd te worden? mw. N.E. Harrems LLM, Hillegom Scriptie: De Nederlandse echtscheiding in het licht van het IVRK: komt het belang van het kind voldoende tot zijn recht?

Open Universiteit Modulair 10 maart 2017

mw. A.B. Plugge LLM, Den Haag Scriptie: Het uitleveren van kinderen en adolescenten aan de VS: een schending van het IVRK door Nederland. Een onderzoek naar de weigeringsgronden voor het uitleveren van jeugdigen aan de Verenigde Staten van Amerika. mw. T.J. Punt-Hauer LLM, Soest Scriptie: Mediation bij dreigende insolventie. Is mediation de oplossing voor de totstandkoming van een buitengerechtelijk crediteurenakkoord? dhr. W.G. Slatius LLM, Oldenzaal Scriptie: Welke (juridische) factoren op het terrein van gegevensuitwisseling belemmeren de integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit en hoe zouden deze belemmeringen opgeheven kunnen worden? dhr. B.J.C. Timmerman LLM, Bloemendaal Scriptie: Openbaarheid van bestuur en de eenheid van de kroon. Een gesloten relatie? Wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Profiel Privaatrecht mw. C.E.M. Geertsema-van Ooijen LLM, Den Dungen Scriptie: De verschoonbaarheid van nieuwe schulden binnen de Wsnp. Wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Staats- en bestuursrecht mw. J.E. de Boer LLM, Amsterdam Scriptie: Banken en klimaatverandering. Aansprakelijkheid voor klimaatimpact via financieringen? Wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Profiel Strafrecht mw. E.G. Engwirda LLM, Amsterdam P Scriptie: Hoge Transacties geschikt/ongeschikt voor het Nederlands strafprocesrecht? mw. S.T.V. Le LLM, Spijkenisse Scriptie: De Europa-route en het recht op vrij verkeer van personen.

Vrije wetenschappelijke opleiding

mw. M.M.A. van Issum LLM, Horst Scriptie: Het aansprakelijkheidsrisico van wettelijk verplichte communicatie over tweedepijlerpensioen.

Vrije wetenschappelijke masteropleiding Rechtsgeleerdheid, variant Recht en bedrijfsleven dhr. D. Hermans LLM, Sommelsdijk Scriptie: Het portefeuillerecht in de veranderende wereld.

mw. S.J. Jukema LLM, Denekamp Scriptie: Bedrijfsaansprakelijkheid voor klimaatverandering. Kunnen ondernemingen bij schending van de duurzaamheidsnorm van CO2-emissiereductie door belangenorganisaties met succes aansprakelijk (ex art. 6:162 BW) worden gesteld voor mogelijke milieuschade?

Vrije wetenschappelijke opleiding Algemene cultuurwetenschappen dhr. D. Houbaer BA, Bilzen, België Scriptie: Stilleven met tazza (1636) van Pieter Claesz: De keuzemogelijkheden van een kunstenaar.

mw. N.R. Muradin LLM, Uithoorn Scriptie: De ondernemingsraad en beloningen. Het wetsvoorstel inzake gelijke beloning van mannen en vrouwen gewogen. dhr. K. Noteboom LLM, Groningen Scriptie: ‘De Belastingdienst/Toeslagen moet “out of the box” durven denken.’

32

dhr. J. Oudshoorn LLM, Maassluis Scriptie: De openbaarheid en directheid bij de aantasting van een besluit van een Vereniging van Eigenaars volgens het wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging en digitalisering van procesrecht’.

mw. I.F. Van Schelt-Aanstoot BA, Breda Scriptie: Het Algemeene Nederlandsche Vredebond Civil society & verenigde krachten voor vrede en internationale arbitrage 1871-1901. dhr. A.D. Zwiep BA, Kapelle Scriptie: Menselijke vrijheid, transcendentie en immanentie in A Secular Age van Charles Taylor en L’homme-Dieu ou le Sens de la vie van Luc Ferry. P Bij deze student werd aan het behaalde getuigschrift de waardering met Lof toegekend. * Rectificatie betreffende Modulair van 2 december 2016. Ter rectificatie hebben wij deze opnieuw opgenomen. 6517027

afgest

Profile for Open Universiteit

Modulair 2017 03 maart  

Modulair 2017 03 maart

Modulair 2017 03 maart  

Modulair 2017 03 maart