Page 1

m

nummer 3

18 decemb 2009 w w.ou.nl s e p teer mb e r 2 0jaargang 1 6 | O p en25Unwiver s iteit

yOUlearn

Nu ook voor bachelorstudenten Open University College:

Liberal Arts & Sciences

Floor de Smet

Doorzetten loont Open Universiteit Modulair 2 september 2016

1


activiteitenr

oster

SEPTEMBER ma 5 • Start nieuw seizoen in museum Jan Heestershuis te Schijndel (Utile Dulci) di 6 • Workshop Effectief Studeren (sc Breda) wo 7 • Literatuurgroep ‘Jij zegt het’ Connie Palmen (De Verlichting, sc Eindhoven) za 10 • Workshop Autisme (sc Zwolle) di 13 • Bachfestival Dordrecht inleiding: muziekgroep/excursies (de Verlichting, sc Eindhoven) wo 14 • Workshop Powerpoint (sc Rotterdam) • Lezing door prof. dr. Marie-José Enders: ‘De inzet van dieren bij interventies in de gezondheidszorg’ (sc Amsterdam) za 17 • Workshop Loopbaanoriëntatie (sc Utrecht) • Workshop Stemgebruik (sc Utrecht) • Workshop Master your Choice (1) (sc Utrecht) 17/18 • Weekendexcursie: historisch en muzikaal Dordrecht (De Verlichting, sc Eindhoven) di 20 • Discussiegroep: Cultuur en techniek, Drones: zien/gezien? Almeringen (de Verlichting, sc Eindhoven) do 22 • Filosofieclub: Spinoza. Vijf wegen naar de vrijheid, Maarten van Buuren (Suster Bertken, sc Utrecht) za 24 • Rondleiding bij de tentoonstelling: ‘De glorie van het jood- se boek’ in het Joods Historisch Museum Amsterdam (Homo Ludens, sc Amsterdam) wo 28 • Workshop Stressmanagement (sc Amsterdam) • Lezing door prof. dr. W. Stoker: ‘Het spirituele in de kunst’ (De Verlichting, sc Eindhoven)

OKTOBER za 1 • Workshop Aandacht en Concentratie (1) (sc Breda) ma 3 • Lezing over Jeroen Bosch door Ingrid van Leeuwen (Rosmalen) (Utile Dulci) di 4 • Workshop Digitaal Mindmappen (sc Breda) wo 5 • Workshop Slimmer onthouden (sc Rotterdam) • Workshop Last van Uitstelgedrag (sc Eindhoven) • Filosofiegroep: een thema naar keuze uit ‘het Filosofisch Kwintet’ (De Verlichting, sc Eindhoven)

27 oktober 2016, van 19.00-21.00 uur, in sc Amsterdam

Lezing door Herman Simissen ‘Clio tussen verklaren en vertellen’ In de jaren vijftig woedde een debat over de vraag wat geschiedschrijving kenmerkt. Uitgangspunt was de opvatting, dat geschiedenis ten aanzien van verklaringen het voorbeeld van de natuurwetenschappen moest volgen, wilde zij een echte wetenschap worden. Filosofen en historici verzetten zich daartegen: zij betoogden, dat geschiedschrijving anders verklaart, in verhalende vorm. In deze lezing worden de verschillende argumenten op een rijtje gezet. Dit debat is niet alleen interessant voor filosofen of historici, maar voor alle cultuurwetenschappers: de ingebrachte argumenten hebben ook betrekking op de geschiedenis van kunst of literatuur. 2

Open Universiteit Modulair 2 september 2016

Raadpleeg voor actuele informatie de agenda van uw studiecentrum of www.ou.nl/nieuwsplaza.

za 8 • Workshop Dyslexie (sc Eindhoven) • Workshop Master your Choice (2) (sc Utrecht) • Workshop Endnote (sc Utrecht) ma 10 • Workshop Effectief doelen stellen (sc Utrecht) di 11 • Muziekgroep: E. Grieg ‘Peer Gynt, Holbergsuites’ (onder voorbehoud) (De Verlichting, sc Eindhoven) wo 12 • Workshop Succesvol Ondernemen (sc Rotterdam) • Lezing Roland Pape: Codificatie van het recht (sc Eindhoven) za 15 • Workshop Stemgebruik (sc Eindhoven) wo 19 • Lezing filosofie: Herman Simissen (de Verlichting, sc Eindhoven) • TouW-Informatica symposium (TouW, sc Amsterdam) do 27 • SG-Lezing door Herman Simissen ‘Clio tussen verklaren en vertellen’ (Homo Ludens, sc Amsterdam) za 29 • Workshop Aandacht en Concentratie (2) (sc Breda)

NOVEMBER wo 2 • Workshop Google Apps Vaardigheden (sc Rotterdam) ma 7 • Workshop Prezi (sc Utrecht) • Lezing door Michiel van de Laar (Rosmalen) (Utile Dulci) za 12 • Workshop Endnote (sc Rotterdam) ma 14 • Workshop Effectief Studeren (sc Zwolle) wo 16 • Workshop Digitaal Mindmappen (sc Zwolle) do 17 • Workshop Stressmanagement (sc Eindhoven) • SG-Lezing door Bram de Klerck ‘Binnen of buiten? Gordijnen en de plaats van de kijker in Italiaanse renaissance schilderijen’ (Homo Ludens, sc Amsterdam) za 19 • Workshop Stemgebruik (sc Rotterdam)

DECEMBER do 8 • Workshop Digitaal Mindmappen (sc Amsterdam) • Lezing door Willemijn Wilms Floet ‘Het geheim van het hofje’ (Homo Ludens, sc Amsterdam) vr 9 • Symposium ‘Angst’ (ValC-hof, sc Nijmegen)

Herman Simissen studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Naderhand doceerde hij filosofie van de geschiedenis aan dezelfde instelling. Vervolgens werkte hij enige tijd als freelancer, met de Open Universiteit als voornaamste opdrachtgever. Dit leidde tot een vaste aanstelling bij de toenmalige faculteit Cultuurwetenschappen van de OU. Zijn eigen onderzoek richt zich op de filosofie van de geschiedenis. Naast zijn werk is hij verbonden aan het cultureel-maatschappelijk maandblad Streven, waarvan hij sinds 2003 hoofdredacteur is. Daarin publiceert hij regelmatig over onderwerpen uit de geschiedenis, de filosofie, hedendaagse Nederlandse en Engelse literatuur, en klassieke muziek. In het weekend staat hij geregeld op het voetbalveld, als speler of als scheidsrechter.

Er worden vaker bijeenkomsten georganiseerd door Studentenvereniging Cultuurwetenschappen Homo Ludens. Voor data en deelname zie hun website www.open.ou.nl/homoludens.


inh

ud

modulair 2 SEPTEMBER 2016

Afstudeeronderzoek

Marc Fischer Invloed van de voetafdruktest op milieuvriendelijk gedrag

11

12

18

22

Promoveren

MijnOU

Nieuwe master

Marian de Haan: ‘Een weldaad om literatuur te bestuderen’

Veranderingen inschrijvingsproces

Ervaringen van de eerste afgestudeerden

EN VERDER 2 A C T I V I T E I T E N R O O S T E R 4 O U - N I E U W S 5 CO LU M N 6 D I E S : O P E N S C I E N C E / O P E N D ATA 7 D E S T U D E N T 10 S T U D E N T A A N H E T W O O R D 11 A G E N D A A C A D E M I S C H E Z I T T I N G E N 1 4 S T U D I E T I P S 1 5 S TA R T E N S U P P O R T 16 O P E N U N I V E R S I T Y CO L L E G E : L A S 17 H E T M O M E N T VA N 1 7 T E N TA M E N S E N T E N TA M E N K A N S E N 19 I N L E I D I N G I N D E P S YC H O LO G I E 20 W E T E N S C H A P S N I E U W S 2 1 CO LU M N Z W E I T Z E 2 4 S T U D E N T E N B E L A N G E N 2 5 B A C H E LO R S T U D E N T E N I N YO U L E A R N 2 6 FA C U LT E I T S N I E U W S 2 8 A N D R É VA N D E N A K K E R 29 U I T R E I K I N G E N 30 A F G E S T U D E E R D E N DE VOLGENDE MODULAIR VERSCHIJNT OP VRIJDAG 2 DECEMBER 2016 COLOFON Modulair is het studentenblad van de Open Universiteit en verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 30.000 exemplaren. Studenten en alumni ontvangen het blad gratis. Hoofdredactie Dominique Ubachs Eindredactie Henny Schut Redactionele bijdragen Doortje Dartel, Jannes Eshuis, Ytie Hogeveen, Egid van Houtem, Annemiek Manuel, Fred Meeuwsen, Marianne Punt, Silvia van de Put, Sanny Smeekens, Hannie Steinbusch, Juliette van de Ven, Zweitze Fotografie André van den Akker, Fotostudio 155, Nationale Beeldbank, Peter Strelitski Illustratie Tejohaas Vormgeving Chris Peeters en Vivian Rompelberg Druk TOB Media Redactiesecretariaat modulair.redactie@ou.nl Digitale uitgave www.ou.nl/modulair

Open Universiteit Modulair 2 september 2016

3


OU-nie

ws

Opening academisch jaar 2016-2017 Dit jaar vindt de opening van het academisch jaar van de Open Universiteit voor het eerst plaats tegelijkertijd met die van de andere universiteiten. Er is gekozen voor een vorm die past bij de OU: online en op een tijdstip dat de meeste OU-studenten niet aan het werk zijn: de online live uitzending is te volgen via de website van de Open Universiteit op 5 september 2016 om 19.00 uur. Het thema is: de ontwikkeling van het hoger onderwijs in een digitale samenleving. Tijdens de live uitzending vindt, onder leiding van prof. dr. Rob Koper, een gesprek plaats tussen de rector en studenten over de ontwikkeling van het hoger onderwijs in een digitale samenleving. Zij voeren het gesprek aan de hand van stellingen die eerder zijn voorgelegd aan de minister van OCW dr. Jet Bussemaker, alumna, promovenda en tevens rechter in Groningen mr. Sietske Dijkstra, alumnus en hoogleraar prof. dr. Robertjan Blomme en collegevoorzitter mr. Arent van der Feltz. Hun reacties op de stellingen worden in korte videofragmenten tijdens het gesprek getoond. Ook de kijkers kunnen in een chatsessie reageren op het gesprek.

OU en Parnassia gaan online Klinische werkplaats opzetten De vakgroep Klinische psychologie van de Open Universiteit en de Parnassia Groep gaan een aantal online behandelvormen ontwikkelen, aanbieden en evalueren. Zo is een e-mental health interventie in ontwikkeling voor kinderen van 6 tot 12 jaar met (subklinische) angststoornissen. In een andere pilot worden serious games ingezet als onderdeel van de cognitieve gedragstherapie en een responsinhibitietraining voor kinderen en jongeren met ADHD. Daarnaast zijn er plannen voor het ontwikkelen van een online behandeling voor patiënten met de ziekte van Parkinson en hun naasten. Ten slotte wordt een online behandeling bij seksuele disfunctieproblematiek ontwikkeld. Deze interventies worden wetenschappelijk geëvalueerd in de online klinische werkplaats. De Open Universiteit en de Parnassia Groep streven ernaar om door middel van deze samenwerking de verbinding van onderwijs en onderzoek in de klinische psychologie met de klinische beroepspraktijk te versterken. Ook willen ze er op deze manier aan werken dat de resultaten van het wetenschappelijk psychologisch onderzoek aan de OU een weg vindt naar de praktijk van de online geestelijke gezondheidszorg. www.parnassiagroep.nl

De stellingen zijn: – Hoe ziet u de ontwikkeling van het hoger onderwijs in een wereld die steeds digitaler wordt? Zijn er, als het gaat om het hoger onderwijs, grenzen aan de digitalisering? – Digitalisering kan de toegankelijkheid tot het onderwijs bevorderen. Aan de andere kant zien we dat het hoger onderwijs strenger selecteert. Hoe duiden we deze ontwikkelingen: betere toegankelijkheid en strengere selectie? – De deelname aan het hoger onderwijs stijgt en meer studenten halen de eindstreep. Een groot aantal van hen keert daarna nooit meer terug. Tegelijkertijd worden veel beroepen complexer en verandert de samenleving in allerlei opzichten sneller dan voorheen. Moeten alumni niet veel vaker in de rol van student enige tijd terugkeren in het hoger onderwijs?

MOOC Puberbrein opengesteld voor zelfstudie Tijdens de zomermaanden is de door het Welten-instituut ontwikkelde MOOC Brein, leefstijl en leren opengesteld als een zelfstudieversie. In het voorjaar hebben ruim 1500 deelnemers deze MOOC gevolgd in de live versie, met live sessies, opdrachten en forumsessies. De opnamen van alle sessies en opdrachten zijn nu online gezet zodat wie wil de MOOC in eigen tempo kan doorlopen. Menselijke hersenen ontwikkelen zich gedurende de kindertijd en ook daarna. Hóe ze zich ontwikkelen wordt onder andere beïnvloed door omgevingsfactoren als voeding, slaap en beweging. De MOOC Brein, leefstijl en leren - of simpelweg MOOC Puberbrein - gaat in op vragen als wat het effect is van deze factoren op de hersenen van adolescenten? Heeft opvoeding effect? In deze zelfstudieversie is er geen begeleiding en ondersteuning van de docenten beschikbaar. Toch kunt u proberen om via de sociale media medestudenten die de MOOC al hebben afgerond of die hem deze zomer als zelfstudie volgen te ontmoeten. Gebruik dan de hashtag #BLLMOOC. Mogelijk reageren medestudenten en kunt u ervaringen delen. U vindt de MOOC Puberbrein zelfstudie op het EMMA platform: platform.europeanmoocs.eu/course_puberbrein_zelfstudie

4

Open Universiteit Modulair 2 september 2016


uitnodiging

lumn

dies natalis 2016

Op maandagmiddag 26 september 2016 vindt de 32e diesviering van de Open Universiteit plaats met als thema ‘Open Science / Open Data’. De feestelijke bijeenkomst vindt plaats op het universiteitsterrein in Heerlen. Het College van bestuur en de Raad van toezicht van de Open Universiteit nodigen iedereen van harte om deel te nemen aan deze viering van de dies natalis.

dies natalis

Open Science / Open Data - Hoe ‘open’ moet wetenschap zijn? Nederlandse universiteiten maken zich sterk voor open toegang tot wetenschappelijke publicaties en optimaal hergebruik van onderzoeksdata. Resultaten van wetenschappelijk onderzoek, maar ook de data waarop deze resultaten gebaseerd zijn, zijn vaak moeilijk toegankelijk. Onderzoeksmethoden en de wijze van dataverzameling zijn niet altijd even transparant. De noodzaak om een systeem te vinden om alle aspecten van wetenschapsbeoefening inzichtelijk te maken, lijkt evident. Maar er zijn ook haken en ogen. Zal bijvoorbeeld het gedrag van (jonge) onderzoekers beïnvloed worden door open science /open data? Tijdens deze diesviering zullen de sprekers u hierover bijpraten. Programma diesviering 14.30 uur Ontvangst met koffie en thee 15.30 uur Prof. mr. Anja Oskamp, rector magnificus Prof. dr. José van Dijck, president KNAW, hoogleraar Vergelijkende mediastudies, Universiteit van Amsterdam Intermezzo door Duo d’Accord, Helen Hendriks (dwarsfluit), Carlo Ploum (accordeon) Prof. dr. Corien Prins, hoogleraar Recht en informati sering, Tilburg University Paneldiscussie o.l.v. prof. mr. Anja Oskamp, met prof. dr. José van Dijck, prof. dr. Corien Prins, prof. dr. Lilian Lechner, hoogleraar Gezondheids- psychologie, Open Universiteit, Nynke Bos MSc, alumna en promovenda, Open Universiteit Uitreiking OU Wetenschapsprijs 2016 17.00 uur Afsluiting en receptie

Kaaskop Ik vraag me af of meer studenten het dubbele gevoel ervaren wanneer het eindelijk mooi weer is in Nederland. Hoera, bbq afstoffen, slippers opzoeken en alle ramen open! Of nee, ik moet deze week mijn uren nog maken voor de begeleide master … Best een strak schema, elk vak in ongeveer tien weken afronden, want voor je het weet is de week voorbij en loop je achter. En als je dan al achter loopt en het is ineens 25 graden, dan slaat de paniek (in ieder geval bij mij) een beetje toe. Vreemd eigenlijk. Want het enige dat anders is, is het aantal graden. Waarom zou je daar paniekerig over worden? Zou het kunnen zijn dat ik me schuldig voel omdat ik aan het genieten ben in plaats van aan het werken? Hebben de jaren die ik studeer aan de OU me werkelijk aan zo’n strak regime onderworpen dat elke afwijking hiervan intern bestraft wordt? Of zit het hem eerder in mijn stabiele persoonlijkheidskenmerken? Het klopt wel dat ik geen ster ben in het ‘il dolce far niente’, het zalige nietsdoen. Maar ligt dat dan niet eerder aan het feit dat ik in Nederland geboren en getogen ben in plaats van aan een of andere vorm van conditionering of mijn scores op de Big Five. Want volgens mij bestaat er voor lekker nietsdoen en hiervan genieten zelfs geen apart woord voor in ons koude, efficiënte kikkerlandje. Ja, we hebben het woord ‘hedonisme’ in de zin van genot is het hoogste levensdoel. Echter is het volgens mij de bedoeling dat we dat negatief interpreteren. De psychologie kent immers ook de hedonistische persoonlijkheid: een karaktertype dat gekenmerkt wordt door een bovengemiddeld streven naar directe lustbevrediging … Altijd fijn dat extern attribueren. Neemt niet weg dat ik er wel van baal. Ik zou wel willen dat genot mijn hoogste levensdoel is ook al ben ik dan psychologisch te categoriseren. Ik ga in ieder geval proberen tijdens mijn vakantie aan de voorwaarden van een hedonistische persoonlijkheid te voldoen. Kan ik me vanaf september hier weer schuldig over voelen. En is dat eigenlijk niet erg calvinistisch?

doortje dartel

c

Doortje Dartel

Wilt u de diesviering op maandagmiddag 26 september bijwonen, dan dient u zich aan te melden vóór 12 september a.s. via het aanmeldformulier op de website www.ou.nl/dies. Meer over de dies natalis 2016 kunt u lezen in het artikel op pagina 6.

Open Universiteit Modulair 2 september 2016

5


Dies Open Universiteit 2016

Open Science/Open Data Nederlandse universiteiten maken zich sterk voor open toegang tot wetenschappelijke publicaties en optimaal hergebruik van onderzoeksdata. De noodzaak om een systeem te vinden om alle aspecten van wetenschapsbeoefening inzichtelijk te maken, lijkt evident. Maar er zijn ook haken en ogen. Publiek gefinancierd onderzoek moet toegankelijk zijn zonder daar extra voor te moeten betalen aan uitgevers van wetenschappelijke tijdschriften. En ook het hergebruik van onderzoeksgegevens zou voor onderzoekers geen extra kosten mee mogen brengen. Open science dus, met open access en open data. Zou daar ook maar iemand op tegen zijn? ‘Open’ roept toch alleen maar positieve associaties op? Als dat het geval zou zijn had de Open Universiteit voor haar 32e dies, op 26 september aanstaande, niet als thema: Open Science/ Open Data gekozen. Twee gastsprekers: de president van de KNAW, tevens hoogleraar Vergelijkende mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam, José van Dijck en Corien Prins, hoogleraar Recht en informatisering aan de Tilburg University, laten er hun licht over schijnen. Vervolgens zal er een discussie plaats vinden onder leiding van de rector magnificus van de OU, Anja Oskamp. Want er valt wel wat te bespreken over het ideaal van toegankelijke wetenschap en de praktijk van alledag. De volgende citaten van onderzoekers duiden bijvoorbeeld op enkele dilemma’s. Dilemma’s die de ene onderzoeker meer treffen dan de andere en waarvan de ernst vaak samenhangt met het vakgebied waarop hij of zij werkzaam is1: ‘Een beginnend wetenschapper kan het risico echter niet nemen om voor zo’n open access tijdschrift zonder gevestigde reputatie te kiezen. Het is maar de vraag hoelang zo’n tijdschrift überhaupt gaat overleven.’ (1) ‘Toen ik een van mijn artikelen in een closed access tijdschrift openbaar toegankelijk wilde maken, was het erg lastig om het benodigde geld te krijgen.’ (2) ‘Voor Nederlandstalige artikelen over Nederlands recht heb je echter vrijwel geen mogelijkheden. Een open-accessverplichting betekent op dit moment dat je onderzoekers ontmoedigt om te publiceren over nationaal recht. En dat is zeer onwenselijk voor de Nederlandse rechtsontwikkeling.’ (3) ‘Het kost veel tijd om uit te zoeken wie welke open-accessregels heeft. Dat is heel inconsistent geregeld, en het verandert ook nog elke maand. PLOS ONE bijvoorbeeld … stelt als eis dat je meteen ook je databestand open beschikbaar maakt.’ (4)

6

Open Universiteit Modulair 2 september 2016

Tekst: Jeroen Winkels

‘Onlangs verscheen er een editorial … waarin de term dataparasieten (werd) gebruikt voor mensen die onderzoeksgegevens van anderen hergebruiken. Vanuit de hele wereld werd er zo massaal negatief gereageerd op dat artikel, dat de auteurs zich genoodzaakt zagen hun excuses te maken.’ (5) Citaat (1) gaat over het gedrag van jonge onderzoekers en wijst op de praktijk dat open access op gespannen voet kan staan met het verkrijgen van wetenschappelijke reputatie, cruciaal om een vaste baan te kunnen krijgen aan een universiteit. Citaat (2) betreft een ander gedragsdilemma: steken onderzoekers tijd in het aanvragen van budget voor een vrij toegankelijke publicatie of kiezen zij om tijd te besparen liever voor ‘closed access’? En wat vinden bestuurders van zo’n financieel dilemma? Citaat (3) wijst op nog een ander effect: vooruitgang kan in sommige vakgebieden stagneren als de eis van ‘open access’ nu wordt gesteld. Wat doe je als collectief van onderzoekers in zo’n vakgebied dan? De citaten (4) en (5) gaan meer specifiek over ‘open data’: hoe ga je om met je ‘eigen’ databestanden en hoe met die van anderen? Besteed je bijvoorbeeld als onderzoeker al in een vroeg stadium van je project energie aan het gebruikersvriendelijk documenteren/ontsluiten van de door jou of je directe collega’s verzamelde gegevens? Of spaar je dat gereed maken van data voor derden op totdat je (of je onderzoeksgroep) er een aantal publicaties over hebt geschreven? En hoe zien je eventuele buitenlandse collega’s met wie je in een project samenwerkt dit? Of nog een andere vraag: ga je publiceren in tijdschriften die het direct toegankelijk maken van je data als voorwaarde stellen of kies je liever voor een andere publicatiestrategie? Op de dies kan ook vooruit gekeken worden. Bijvoorbeeld aan de hand van de vraag of toekomstige generaties onderzoekers nog even geïnteresseerd zullen zijn in het zelf verzamelen van onderzoeksgegevens als de huidige? Er is immers - in de wereld van ‘big data’ en het ‘internet of things’ - zoveel aan gegevens beschikbaar dat het misschien wel efficiënter gedrag is van wetenschappers om uitsluitend met beschikbare data van anderen aan het werk te gaan. Maar zouden we dan die wetenschappers als parasieten willen bestempelen (zoals in citaat 5) - of hun werk als minder origineel zien? Vragen genoeg, die de dies tot een interessante bijeenkomst zullen maken. Een dies die ook een primeur kent. Dit jaar zal voor het eerst de OU Wetenschapsprijs 2016 worden uitgereikt. Aan wie? Dat is nu tzo’n vraag waarvan het antwoord geheim is. Nog wel.

Alle citaten zijn ontleend aan KNAW (2016), Open boek over open access. Onderzoekers aan het woord, Amsterdam, KNAW.

1


de st

dent

‘Mijn generatie gaat van de ene naar de andere tijdelijke baan. Dat is niet altijd leuk, maar je komt nog eens ergens. En ik heb een enorm netwerk’ s t u d e n t m a n ag e m e n t w e t e n s c h a p p e n f lo o r d e s m e t

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Daar weet Floor de Smet alles van. Ze nam in haar studerend en werkend leven weliswaar niet bepaald de kortste route, maar verzamelde onderweg wel de nodige bagage. Sinds drie jaar is ze consulent leerplicht bij de gemeente Heerlen. Een functie waar ze, als brave jonge meid, niet eens van wist dat die bestond.

Open Universiteit Modulair 2 september 2016

7


de st Het was even zoeken Als haar carrière volgens plan gelopen was, zou Floor nu kunstenaar zijn. Want als zeventienjarige, kersvers van de havo afgestudeerde jonge meid, droomde ze van de kunstacademie in Maastricht. Maar na een jaar op haar tenen lopen en proberen te voldoen aan de hooggespannen verwachtingen van zichzelf én van anderen, koos ze voor plan B: de opleiding tot tolk/vertaler Spaans en Engels. Maar ook dat werd geen succes. Een decaan van de hogeschool ontfermde zich over haar. Na een aantal gesprekken en testen was de conclusie dat pedagogiek heel goed bij haar zou passen. Floor: ‘Ik had dat zelf nooit bedacht, maar al analyserend zag ik inderdaad wel raakvlakken: trainen, coachen, actief en educatief met jongeren werken.’ Tijdens de vierjarige opleiding waren veel gevarieerde stages voorzien: van wijkcentrum tot huiswerkbegeleiding, sociale vaardigheidstrainingen en docentenstages. Slim, want zo kunnen de studenten overal even aan snuffelen. Floor: ‘Van die stages heb ik veel geleerd, veel meer dan al die jaren in de schoolbanken.’

Vrijheid, zelfstandigheid, weg Hoogtepunt in de studietijd was het half jaar in Madrid. Buitenlandstages zijn niet nodig bij de opleiding Pedagogiek en het komt dan ook nauwelijks voor dat een student stage gaat lopen buiten Nederland. ‘Het werd me zelfs afgeraden! Maar ik heb doorgezet. Ik was het Limburgse wel een beetje moe. Ik wilde de wereld ontdekken, had veel behoefte aan meer vrijheid en zelfstandigheid. Terugkijkend is dit de beste tijd van mijn studie geweest. Ik ben in die paar maanden tijd volwassen geworden. Ervaren dat je dat kunt, alleen je weg vinden in een ander land, een andere taal spreken, vrienden maken … een betere leerschool is er niet.’

‘Ik ben nu zeven jaar afgestudeerd in plaats van tien jaar’

tegen je werken.’ Ze ziet hetzelfde gebeuren bij veel leeftijdsgenoten. Deze generatie kent nauwelijks een andere manier van werken. Hoe gemotiveerd en ambitieus je ook bent, hoe goed en enthousiast je je werk ook gedaan hebt, na twee keer je contract verlengen, houdt het tegenwoordig op. ‘Zeer frustrerend en bepaald niet ideaal; het is niet onze keuze, maar de maatschappij heeft zich zo ontwikkeld.’

Doorzetten loont Dit verhaal kent een lange inleiding om tot dit punt te komen. Maar die lange inleiding is nodig om duidelijk te maken hoezeer doorzetten loont. Via, via en via komt Floor bijna vier jaar geleden bij de gemeente Heerlen terecht als ondersteuning op de afdeling P&O. Dat wordt een keerpunt. Want van daaruit solliciteert ze - ‘Intern, dat hielp’ - naar de vacature van consulent leerplicht, in de volksmond bekend als leerplichtambtenaar. Dat werk doet ze nu drie jaar en afgelopen november kreeg de ‘jobhopper tegen wil en dank’ eindelijk dat felbegeerde vast contract. Dit werk past perfect bij Floor: coachen, begeleiden, pedagogiek met een hoofdletter, actief en educatief met jongeren werken. Het zit er allemaal in.

Consulent leerplicht Floor de Smet werkt voor twee middelbare scholen en acht basisscholen in Landgraaf. En voor wie nog heel naïef denkt dat je dan af en toe ‘een klantje’ hebt: schoolverzuim is, zeker op de middelbare scholen, een enorm probleem. We hebben het niet over de kinderen die eens een keertje spijbelen; die worden door school op het matje geroepen. Floor en haar collega’s komen in actie bij stelselmatig en zonder geoorloofde reden afwezig zijn of te laat komen. Dat is, globaal gezien, zo’n tien procent van alle leerlingen. ‘Mijn werk begint met een gesprek met de leerling in kwestie. Gewoon op school. Levert dat niets op en blijft het ongeoorloofd verzuimen toch doorgaan, dan krijgen de ouders een zeer officiële, formele en strenge brief van de gemeente. Samen met hun kind worden ze gesommeerd tot een gesprek bij de consulent leerplicht op het gemeentehuis.’

Zorgelijke ontwikkelingen

De opleiding pedagogiek begon ze in Tilburg, maar maakte ze af in Maastricht. Nog een stad waar ze haar hart aan verpand heeft. Naast Madrid uiteraard! Driemaal bleek inderdaad scheepsrecht. Vele banen en baantjes volgden, Floor ging van het ene naar het andere tijdelijke contract. Bureau Halt, Leeuwenborgh College, Arcus College … Een keer verlengen, nog een keer verlengen en dat was het dan weer. Op naar een volgende baan. Ze pakt alles aan wat ze krijgen kan. Bij voorkeur tijdelijke banen die aansluiten bij haar opleiding, maar nadat ze in 2011 twee maanden werkloos is, is ze zelfs bereid om bij een bakker te gaan werken. Ze krijgt nog steeds de rillingen als ze over die periode praat. Het gebrek aan dagritme, geen doel om voor op te staan, het gevoel niet meer mee te tellen. ‘Daar zit je dan als 25-jarige met een afgeronde hbo-opleiding ambitieus te wezen.’

In de drie jaar dat Floor deze baan heeft, is er veel veranderd op het gebied van ongeoorloofd schoolverzuim. Het incidentele ‘huis-, tuin- en keukenspijbelen’ dat veelal met een stevig gesprek een halt kan worden toegeroepen, komt steeds minder voor. Daarvoor in de plaats echter heeft Floor steeds vaker te maken met ‘vaste klanten’ en ziet ze een stevige toename van heftige en complexe problematieken. Trieste verhalen hoort ze, van mensen die klem zitten en hun kinderen dus ook. Vaak is het verzuimen van school slechts een van de vele zaken die spelen in het gezin. Denk aan ziekte, werkloosheid, financiële problemen en niet zelden grote schulden, verslaving, mishandeling, relatieproblemen, criminaliteit … En omdat een ongeluk zelden alleen komt, is er opvallend vaak sprake van een combinatie van ellende. Dan werk je als consulent leerplicht samen met instanties als maatschappelijk werk, bureau jeugdzorg, schuldhulpverlening enzovoort om de zaakjes binnen een gezin weer enigszins op orde te krijgen.

Voordeel? Of nadeel?

Hoe het komt?

Haar cv is enorm gevarieerd. Het straalt uit dat ze niet bang is om iets nieuws te beginnen, kennelijk weet van aanpakken, ervaring heeft op veel terreinen en overal wel wat van weet. ‘Ja, in het begin werd dat nog als positief gezien,’ zo vertelt Floor, ‘maar gaandeweg gaat het

Een wetenschappelijke verklaring voor deze veranderingen heeft Floor niet. Is het de verhardende maatschappij? Speelt de economische crisis een rol? Is het een gevolg van de invoering van passend onderwijs, waar het doel is om kinderen zo veel als mogelijk te laten

Driemaal, scheepsrecht?

8

dent

Open Universiteit Modulair 2 september 2016


Naam: Floor de Smet Leeftijd: 31 Burgerlijke Staat: samenwonend Woonplaats: Maastricht Vooropleiding: havo (Graaf Huijn College, Geleen) en Docentenopleiding - opleider/trainer, Pedagogiek (Fontys Hogescholen, Maastricht) Beroep: consulent leerplicht/rmc Gemeente Heerlen Begint: september 2016 Opleiding: Managementwetenschappen Studiecentrum: Heerlen

instromen op het regulier onderwijs in plaats van het speciaal onderwijs te beperken? Wat ook opvalt, is dat ouders ook steeds meer ondersteuning nodig hebben bij het opvoeden. ‘De “prinsjes en prinsesjes” die zij grootbrengen, gaan het niet redden in de wereld. Nu niet en straks niet. Steeds vaker moeten we uitleggen dat kinderen ook weleens “nee” te horen moeten krijgen.’

Streamer ‘Ik krijg natuurlijk wel een vertekend beeld. We hebben hier alleen met de problematische gevallen te maken. De lieve, gemotiveerde, succesvolle leerlingen zien wij nooit en die zijn gelukkig nog steeds in de meerderheid.’

Leuk en niet leuk ‘Het leukste van het werk vind ik de omgang met de jeugd. Ik probeer hun altijd weer op de goede weg te krijgen. “Ik ga je helpen”, zeg ik altijd. Als het vriendelijk kan, dan hou ik het vriendelijk. Maar wel duidelijk. Maar als het moet, ben ik streng en zo mogelijk nog duidelijker. Elke situatie is anders, elke oplossing is maatwerk. In de praktijk betekent dat zoeken, schipperen, overleggen, opperen, samenwerken, goed luisteren, hulptroepen inschakelen, problemen oplossen, afwisselend aardig en streng zijn. Soms trek je de hele trukendoos open en lukt het toch niet. Ouders die tegenwerken, het komt vaak voor. Dan rest alleen nog het opmaken van een proces-verbaal. De consulent leerplicht heeft die bevoegdheid. Maar dat is nu juist een van de vervelende kanten van de baan. Een pv heeft immers stevige consequenties. Zo wordt er een boete opgelegd die de mensen meestal niet eens kunnen betalen en wordt de jeugdreclassering ingeschakeld. En dat is geen pretje. Maar als je alles hebt geprobeerd, dan moet het soms toch gebeuren.’

Opnieuw gaan studeren Zeven jaar na het afronden van haar studie pedagogiek, begint Floor opnieuw met studeren: in september start ze met de master Managementwetenschappen bij de Open Universiteit. ‘Ze zeiden dat het zo’n 15 tot 20 uur per week aan studietijd zou kosten. In het voorjaar heb ik de benodigde premaster gevolgd, en dat was te doen. Ik had het ritme sneller te pakken dan ik op voorhand dacht. Ongetwijfeld zal het soms gaan wringen - ik werk fulltime, heb een aardig sociaal leven, nogal wat bezigheden in mijn vrije tijd én ik heb net een huis gekocht in Maastricht - maar dan zal ik prioriteiten moeten stellen.’ Waar zien we Floor over pakweg vijf jaar? ‘Ik heb natuurlijk voor managementwetenschappen gekozen omdat ik graag een team wil aansturen. Maar of dat al over vijf jaar is? Ik vind mezelf nu nog zo’n guppy. Lesgeven gaat het niet worden, de ervaring heeft inmiddels geleerd dat dat het niet is. Maar een leidinggevende baan of een beleidsfunctie in een onderwijssetting, dat zou goed kunnen. Dan kom je toch weer bij dat educatieve, dat er kennelijk toch in zit. Ach, het kan nog alle kanten op. Je moet het ook voor jezelf een beetje leuk maken. Ik sta altijd open voor nieuwe dingen en ik heb er echt zin in.’ Dát hadden we al begrepen.

Uitleg leerplicht Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Zij moeten naar school. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). (bron: www.rijksoverheid.nl)

Tekst: Silvia van de Put Beeld: Peter Strelitski

Open Universiteit Modulair 2 september 2016

9


student aan het w

ord

In deze rubriek nemen studenten met een passie voor schrijven het woord over uiteenlopende onderwerpen. Wat houdt hen bezig, waar verbazen zij zich over, hoe motiveren zij zichzelf of anderen? Dit keer Marianne Punt, studente Rechtswetenschappen, met een relativerende kijk op vrijspraak. MariannePunt.nl

Goed voorbereid Ik ga naar een tentamen strafrecht en heb mij goed voorbereid. Dacht ik. Gewapend met een wettenbundel, broodjes en een flesje water wacht ik op de trein. Ik wil anderhalf uur van te voren op de tentamenplek in Utrecht zijn. Maar dat loopt anders. Er is een trein uitgevallen. Vervelend, maar geen probleem, tijd genoeg. Dan maar de volgende. Helaas, in Bunnik rijdt de trein niet verder vanwege een mankement. Dat blijkt lang te gaan duren en de massa reizigers loopt naar de dichtstbijzijnde bushalte. Een passerende buschauffeur schrikt zo van de meute dat hij doorrijdt. Ik word nu toch wat zenuwachtig. Als er eindelijk een bus stopt, wring ik me daar met de moed der wanhoop in. Tergend langzaam en met een omweg rijdt de bus naar Utrecht. Dit komt niet meer goed. Als de bus eindelijk in Utrecht Centraal stopt, vlieg ik naar buiten en ren naar de Jaarbeurs, waar het tentamen plaatsvindt. Hijgend storm ik de zaal binnen, waar iedereen al startklaar zit. De surveillanten laten me nog net toe. Hartkloppingen. Even bijkomen. Een broodje eten tijdens het tentamen is niet toegestaan. Water drinken mag. Ik drink, maar niet te veel, want een bezoek aan het toilet kost tentamentijd. Als mijn hart weer enigszins is bedaard, probeer ik me op de opgaven te richten. Er vallen zwarte gaten in mijn geheugen. Ik schrijf gewoon maar door, als een automaat. Over dood door schuld, vrijspraak en wederrechtelijke aanranding. Na afloop ren ik naar het toilet en vervolgens naar de trein. Haal hem nog net. De volgende dagen ben ik gevloerd. Het antwoordmodel op de site vermijd ik. Voorlopig wil ik mijn fouten nog niet onder ogen zien. Dat kan later. Maar na drie weken pak ik de studie weer op. Tenslotte zijn er ergere dingen dan het niet halen van een tentamen en over twee maanden is er een nieuwe kans. Op een ochtend, als ik weer volop in de misdrijven zit, valt er een envelop in de bus. Het vonnis: een certificaat met een 7! Ik sluit direct mijn boeken. Dit is vrijspraak.

10

Open Universiteit Modulair 2 september 2016

Marianne Punt studeerde Franse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht, behaalde het SIGV-diploma (Stichting Instituut Gerechtstolken en -Vertalers, is juridisch vertaler strafrecht en beĂŤdigd als vertaler Frans bij de Rechtbank Utrecht. Zij heeft jaren in Frankrijk gewerkt als schadebehandelaar en werkt momenteel als zelfstandig vertaler Frans. Daarnaast is ze bezig met haar bachelor Rechtswetenschappen bij de Open Universiteit.


pr

moveren

Marian de Haan:

‘Een weldaad om literatuur te bestuderen!’

M

arian de Haan studeerde Natuurwetenschappen en werkte voor de Dienst Landelijk Gebied als medewerker gebiedsontwikkeling, toen ze op het idee kwam onderzoek te gaan doen. ‘Ik volgde interessante cursussen, zoals Beleidsonderzoek, Omgevingsbeleid, Beleidsadvisering, Ruimtelijke ordeningsrecht en Public Management. Dit soort verdiepende cursussen plaatsen je werk in een breder licht. Zo ontstond de behoefte om een eigen onderzoek te doen. Ik sprak met een docent van de OU die me op het spoor van een promotie zette.

9 september 2016, aanvang 13.30 uur Sietske Dijkstra Promovenda bij de faculteit Cultuuren rechtswetenschappen

Haar advies aan aankomende promovendi: ‘Neem niet te veel tijd voor het onderzoeksvoorstel. Je kunt je onderzoeksvragen daarna nog bijstellen. En voer veel gesprekken met allerlei mensen over je onderwerp. Dat is leerzaam en bovendien erg leuk.’

9 september 2016, aanvang 16.00 uur Ron Byron Promovendus bij de faculteit Management, Science & Technology

7 oktober 2016, aanvang 13.30 uur Elina Swaneveld-Bakelaar Promovenda bij de faculteit Cultuuren rechtswetenschappen

23 september 2016, aanvang 13.30 uur Amy Hsiao Promovenda bij de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen

21 oktober 2016, aanvang 16.00 uur Ward Ooms Promovendus bij de faculteit Management, Science & Technology

23 september 2016, aanvang 16.00 uur Promotie Kees Engel Promovendus bij de faculteit Cultuuren rechtswetenschappen

3 november 2016, aanvang 16.00 uur Carolina du Pree Promovenda bij de faculteit Cultuuren rechtswetenschappen

30 september 2016, aanvang 13.30 uur Eric Rutger Leukfeldt Promovendus bij de faculteit Cultuuren rechtswetenschappen

Alle academische zittingen vinden plaats bij de Open Universiteit in Heerlen, tenzij anders vermeld. Open Universiteit Modulair 2 september 2016

AGENDA

2 september 2016, aanvang 16.00 uur Ria Slegers Promovenda bij de faculteit Cultuuren rechtswetenschappen

Haar promotieonderzoek gaat over burgerinitiatieven in natuur en landschap en sluit aan bij maatschappelijke ontwikkelingen als de participatiesamenleving. ‘Ik ben geïnteresseerd in hoe burgers die zelf een groene activiteit oppakken, hun doelen stellen en hoe ze die monitoren en evalueren. Het zou

Beeld: Peter Strelitski

2 september 2016, aanvang 13.30 uur Pauline Reijners Promovenda bij de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen

Marian’s onderzoeksvoorstel is net goedgekeurd en ze heeft recentelijk haar eerste interview afgenomen. ‘Het is een weldaad om de tijd te kunnen nemen de literatuur te bestuderen over de manier waarop mensen samenwerken en waarom zij doen wat ze doen om hun groene ambities gerealiseerd te krijgen.’

academische zittingen

Promoties

mooi zijn als mijn onderzoek resulteert in een beeld van wat groene burgerinitiatieven opleveren qua ecologische duurzaamheid.’

Tekst: Juliette van de Ven

Nadat ik bij de Dienst Landelijk Gebied had geprobeerd onderzoek als onderdeel van mijn werk te starten, maar de financiering niet rond kwam, heb ik in een reorganisatie besloten met een financiële regeling te vertrekken. Zo kon ik mijn wens om onderzoek te doen, waarmaken en dit combineren met zelfstandig ondernemerschap. Mijn werk bevindt zich op het vlak van gebiedsontwikkeling en milieu. Zo heb ik bijvoorbeeld een haalbaarheidsonderzoek geschreven voor een plan van een burgerinitiatief in Noord-Friesland, Holwerd aan Zee. En

ik ben als secretaris van de Adviesgroep Veenweidevisie betrokken bij de problematiek van bodemdaling in veenweidegebieden. Werk en onderzoek komen nu nog duidelijker samen, omdat ik via de OU kan deelnemen aan het evaluatieonderzoek van de Nederlandse natuur door Alterra (onderdeel van Wageningen University en onderzoeks- en kennisinstituut voor de groene leefomgeving).’

11


Tekst: Fred Meeuwsen Beeld: Nationale Beeldbank

Marc Fischer staat aan het begin van z’n masteronderzoek Milieunatuurwetenschappen. Zijn onderzoeksvoorstel is af. Nu nog de onderzoekspopulatie regelen. ‘Hopelijk heb ik voldoende deelnemers.’

‘Iets doen wat je leuk vindt geeft energie’ Marc (46) noemt zichzelf een verbinder, iemand die graag mensen bij elkaar brengt om zo problemen op te lossen, problemen op het gebied van het milieu. ‘Want, het milieu baart me enorme zorgen.’ Zo zegt Marc. ‘We hebben inderdaad wat problemen opgelost, zoals de zure regen en bepaalde verontreinigingen, maar al met al hebben we er met z’n allen een zootje van gemaakt, we creëren steeds nieuwe problemen of zijn traag in het aanpakken hiervan, denk aan de klimaatverandering. En wat zijn straks de milieueffecten van de nanotechnologie? We moeten aan de slag voor het echt te laat is. We hebben maar één planeet, daar moeten we het mee doen en daar moeten we dus zuinig op zijn.’ Het milieu. Het is zijn grote passie. Voor zijn werk is hij er ook dagelijks mee bezig. Marc woont in Kerkrade en werkt als Adviseur milieu & duurzaamheid bij de Universiteit Maastricht (UM). Hij geeft er advies op het gebied van duurzaamheid en milieu wet- en regelgeving, en houdt toezicht op de naleving.

Ecologische voetafdruk Duurzaamheid is een groot, of beter gezegd, wordt een heel groot thema bij de UM. In 2030 wil de universiteit één van de duurzaamste instellingen van Nederland zijn, onder meer door de CO2 uitstoot netto naar nul te brengen en duurzaamheid een vaste plaats te geven in het onderwijs en onderzoek. ‘Dat is een mooie uitdaging,

12

Open Universiteit Modulair 2 september 2016

waar ik graag mijn steentje aan wil bijdragen. Ik wil een positieve bijdrage leveren. Onder meer door meer kennis op te doen en “een fatsoenlijke opleiding” te volgen.’ Marc schreef zich daarom in voor de studie Milieu-natuurwetenschappen aan de Open Universiteit. Toen de masterscriptie zich aandiende wilde hij een onderwerp nemen waar ze op zijn werk ook iets aan hadden en het moest te maken hebben met het positief beïnvloeden van milieuvriendelijk gedrag, dat intrigeerde. Al snel kwam de genoemde ambitie van de UM in beeld om de ecologische voetafdruk, de impact die de organisatie heeft op de aarde, te beperken. Marc: ‘De UM wil daar, zoals gezegd, vol op inzetten en is daar ook al mee bezig, vooral op facilitair niveau. Maar het reduceren van de ecologische voetafdruk is niet alleen met technische maatregelen, zoals waarschuwings- en adviesstickers en het plaatsen van diverse afvalbakken, te realiseren. Het is heel belangrijk aandacht te hebben voor de grote rol die individueel gedrag hierbij speelt. De zogeheten voetafdruktest kan hierbij van grote waarde zijn. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de voetafdruktest in de privésituatie milieuvriendelijker gedrag kan stimuleren. Mensen realiseren zich door de test welke impact hun levensstijl heeft op de aarde.’ Eén van de bekendste is de ecologische voetafdruktest van het Wereld Natuur Fonds. Deze online test behelst een twintigtal

vragen over leefgewoonten, met kwesties als hoe vaak iemand vlees eet, hoe groot de woning is, hoe goed die geïsoleerd is, hoe zuinig men is met elektriciteit, hoe vaak de auto of het openbaar vervoer wordt gebruikt en hoe vaak iemand op vakantie gaat en hoe ver weg. Marc: ‘Het is dus bekend dat de voetafdruktest in de privésituatie milieuvriendelijker gedrag kan stimuleren, mensen gaan daarna bijvoorbeeld bewuster om met afval en energie, en eten minder vlees. Het is echter niet bekend of het inzetten van de persoonlijke voetafdruktest ook kan leiden tot meer milieuvriendelijk gedrag op het werk en zo kan bijdragen aan de transitie naar bijvoorbeeld een duurzame universiteit. Ik wil met mijn masteronderzoek met veel plezier bijdragen aan de wetenschappelijke kennis over de invloed van de voetafdruktest in de privésituatie bij medewerkers van de UM op het milieuvriendelijk gedrag dat ze vertonen op het werk.’

Goed voorbeeld Een mooie ambitie, vooralsnog vastgelegd in een kloek onderzoeksvoorstel, dat hij afgelopen juli presenteerde. Voor zijn onderzoek gaat Marc een online vragenlijst gebruiken die op vier tijdstippen, binnen een half jaar, wordt afgenomen bij een interventie- en controlegroep. Vragen gaan over het uitdoen van het licht en de computer op het werk, wijze van vervoer, scheiden van afval, enzovoort. Ook vullen de deelnemers de online


afstudeer

nderzoek

‘Het is topsport’ Marc Fischer

voetafdruktest van het WNF in. Via de directies van de verschillende faculteiten en servicecentra van de UM gaat Marc een oproep plaatsen naar zo’n drieduizend medewerkers om aan het onderzoek mee te doen. ‘Dat wordt best wel spannend’, zegt Marc. ‘Ik zou tevreden zijn bij de toezegging van tweehonderd medewerkers, 100 per groep. Ik twijfel of ik dat ga halen en vraag me af of ze straks ook tot het eind mee blijven doen en niet voortijdig afhaken. Maar mijn begeleiders Joop de Kraker (docent OU, en eerste begeleider, FM) en Gerjo Kok (docent UM, en tweede begeleider, FM) verzekeren me dat ik me daar niet druk over hoef te maken en dat dit zeker goed komt. Daar vertrouw ik dan maar op. Maar eerlijk gezegd overweeg ik ook de medewerkers van de Waterleiding Maatschappij Limburg en het Maastricht Universitair Medisch Centrum te strikken voor mijn onderzoek. Dat maakt de onderzoekspopulatie wat groter.’ Marc, hij weet het natuurlijk niet zeker, verwacht een klein positief effect van het invullen van de voetafdruktest op het milieugedrag van de medewerkers op het werk. ‘De mens zit zo in elkaar dat hij continue

ergens op gewezen moet worden, want anders zakt bepaald gedrag weg en wordt het te vrijblijvend. Dat is nu eenmaal zo. Verschil met thuis is dat daar bepaald milieugedrag meteen loont doordat het geld bespaart. Die prikkel ontbreekt op het werk. Ik verwacht dat voor een positief effect de voetafdruktest breed in de organisatie uitgezet moet worden en er scherp beleid op gevoerd moet worden, dan geloof ik in een positieve impact. Maar goed, ik spreek nu voor mijn beurt. Maar eens afwachten wat er uit mijn onderzoek komt.’ Aan Marc zelf zal het niet liggen. Hij is zelf erg milieubewust. Hij maakt altijd het licht uit in lege vergaderkamers. ‘Daar kan ik niet tegen. Ook kijk ik, net als een zwerver, in de afvalbakken. Als het niet goed gescheiden is, zeg ik er iets van. Past natuurlijk ook bij mijn functie. Ik ben bij de UM de enige die zich beroepsmatig met het milieu bezighoudt. Ik moet dus wel het goede voorbeeld geven’, glimlacht Marc. ‘Ik zet mijn computer altijd uit als ik naar huis ga. En ik ga met het openbaar vervoer naar mijn werk. Goed voorbeeld doet hopelijk goed volgen. Uiteindelijk moet je het met z’n allen doen.’

Studentenhuis Marc denkt nog een jaar nodig te hebben om zijn scriptie en zijn studie af te ronden. Hij vergelijkt de master met het bedrijven van topsport, zeker als je deze, zoals hij, in twee jaar wilt doen. ‘Door de pas ingevoerde begeleide trajecten, waardoor de master is verdeeld in vier periodes, ga je veel strakker door je studieschema. De vrijheid die je vroeger had is daardoor minder. Maar dat vind ik geen probleem. Eigenlijk wel fijn. Het geeft sturing.’ Het hele weekend en een deel van de vrijdag offert Marc op om te studeren en, zoals nu, aan z’n masteronderzoek te werken. Hij is daarin thuis niet de enige. Regelmatig komt het voor dat alle gezinsleden tegelijkertijd voor hun opleiding aan het studeren zijn. Een dochter studeert op haar slaapkamer, vrouw en andere dochter zitten samen met Marc aan de lange tafel in de woonkamer, laptops voor de neus. ‘Het is hier een echt studentenhuis. Als je iets doet wat je leuk vindt geeft dat energie. Dan is het ook geen probleem om daar veel tijd in te steken. En op zondagavond komen de spelletjes op tafel, om te ontspannen.’

Open Universiteit Modulair 2 september 2016

13


st

dietips Google Apps Studeren vereist planning en uitvoering van je studie en de gevolgen hiervan voor je werkomgeving en/of privéleven. In deze rubriek adviseren regionaal voorlichters Ytie Hogeveen en Hannie Steinbusch over hoe je studievaardigheden op succesvolle wijze kunt ontwikkelen. Deze keer als onderwerp: Google Apps.

Google Apps is een online Office pakket en bevat o.a. e-mail (Gmail), tekstverwerking, spreadsheets, een agenda en presentatie software. Google Apps kunt u gebruiken voor uw studie, uw werk en privé. Wilt u graag in korte tijd alle toepassingen eenvoudig leren gebruiken, wilt u efficiënt omgaan met Gmail en online samenwerken aan documenten dan kunt u dit leren tijdens onze workshop Google Apps Vaardigheden. Tijdens deze workshop leert u basishandelingen in Gmail, gaat u spelling controleren en maakt u gebruik van de zoekfunctie in Gmail. Ook wordt er geoefend met het toevoegen van contactpersonen, groepen aanmaken en e-mails labelen.

Tijdens de workshop maakt u een tekstdocument. Hierbij komen zaken zoals stijlgebruik, titel, hoofdstukindeling, inhoudsopgave, documenthistorie, bladwijzers en documenten afdrukken in diverse browsers aan de orde. Ook wordt het maken van spreadsheets, enquêteformulieren en presentaties behandeld en gaat u vragenlijsten creëren, versturen en verwerken, bijvoorbeeld voor statistiek. Aan het begin van de workshop geeft de trainer een korte instructie. Daarna kunnen de deelnemers in hun eigen tempo zelfstandig of met z’n tweeën aan de slag met de opdrachten aan de hand van een handleiding. Waar nodig geeft de trainer uitleg en begeleiding.

Bent u geïnteresseerd? Google Drive In Google Drive vindt de bestandsopslag en synchronisatie van documenten plaats. Het grote voordeel van werken met Google Drive is dat u altijd en overal bij uw documenten kunt en met meerdere personen tegelijk in een document kunt werken. In de workshop maakt u bestanden en nodigt u anderen uit om hiermee samen te werken. Ook gaat u bestanden van anderen downloaden en deze daarna bewerken. Google Documenten, Spreadsheets, Presentaties en Formulieren zijn respectievelijk een webgebaseerde tekstverwerker, een spreadsheetprogramma, een presentatieprogramma en een enquêteprogramma.

TEJOHAAS

Kunt ú het hele parcours overzien?

14

Open Universiteit Modulair 2 september 2016

Op 2 november 2016 is er een workshop gepland in studiecentrum Rotterdam, hiervoor kunt u zich aanmelden via www.ou.nl/studieplaza. De workshop wordt gegeven door drs. ing. Raymond Roelands van Egosensus.

Opmerkingen van deelnemers: ‘Lekker praktijkgericht oefenen’ ‘Ik kan er mee aan de slag’ ‘Ik heb geleerd wat ik wilde’ ‘Geleerd dat je de toepassingen, die Google Apps in zich heeft, heel gemakkelijk in kunt zetten bij studie en werk’


start en s

pport

Aan de andere kant van het spectrum zien we de scheidende First Lady Michelle Obama in de ‘Carpool Karaoke’ van de komiek James Corden meezingen met Beyoncé, Missy Elliot en Stevie Wonder. Waar een schijnbaar terloops informeel gesprek de presentatievorm is om een nummer onder de aandacht te brengen waarmee geld wordt ingezameld om meisjes in landen waar dat niet vanzelfsprekend is een opleiding te geven.

Make your presentation great again! Het kan u vast niet zijn ontgaan; Donald Trump is de Republikeinse presidentskandidaat in de Verenigde Staten voor de verkiezingen in november. Hem worden loze beloftes en holle retoriek verweten. Met beledigingen, onjuiste feiten en voor velen krankzinnig klinkende plannen zoals een muur tussen de VS en Mexico weet hij de aandacht steeds op zich te vestigen. Ondanks dat al zijn foute beweringen steeds publiekelijk werden ontmaskerd, bleef hij met zijn presentatiestijl fier overeind. Een stijl die te beschrijven is als assertief, energiek en zelfverzekerd. Ook bij zijn entree tijdens de republikeinse conventie in juli bespeelde hij met muziek het publiek. ‘We are the Champions’ klonk het waarbij hij welhaast als een Amerikaanse showworstelaar het podium betrad. In zijn spreken blijft hij dicht bij de kern van zijn boodschap, klinkt dreunend en hij vertraagd op de momenten waarbij de boodschap belangrijk is. Daarna een pauze en een herhaling. Een van de oudste trucs, maar ook een van de meest effectieve presentatietechnieken.

Twee uitersten van het spectrum. Authentiek of show? Amerikaans? Dat zeker! In ieder geval laten beide voorbeelden zien hoe krachtig een goede en doordachte presentatie is om elk verhaal overtuigend aan uw publiek te presenteren. Wilt u ook beter gaan presenteren? Maak dan gebruik van het aanbod van Studieplaza en neem deel aan de workshops Mondeling Presenteren, Stemgebruik en Grip op je gesprek. www.studieplaza.ou.nl

Studieplaza weer online Maandag 25 juli 2016 is na een tip van een ‘ethische hacker’ een beveiligingsprobleem geconstateerd in Studieplaza, de website van de Open Universiteit met tips en workshops om studievaardigheden te verbeteren. Studieplaza is onmiddellijk uit de lucht gehaald waarna uit testen bleek dat de database van Studieplaza onvoldoende beveiligd was en vanaf internet benaderd kon worden. In de database werden onder meer persoonsgegevens bewaard die bezoekers ooit hebben ingevoerd. Er zaten géén bankgegevens in deze database en er is géén toegang tot de andere systemen van de Open Universiteit. Voor zover bekend is er geen misbruik gemaakt van die persoonsgegevens, maar dit kan helaas niet volledig uitgesloten worden.

Zekerheidshalve vragen we gebruikers alert te zijn. Mocht u in Studieplaza een wachtwoord hebben gebruikt, dat u ook elders heeft toegepast, dan adviseren wij u om dat wachtwoord overal te wijzigen. Er is overigens geen beveiligingsprobleem geconstateerd in andere systemen en databases van de Open Universiteit. In de zomerperiode is er hard gewerkt om een vervangende versie van Studieplaza online te krijgen. Dat is gelukt en deze is sinds het begin van het studiejaar weer beschikbaar. Alle informatie en online trainingen zijn weer te vinden op de site. Natuurlijk kunt u zich ook weer inschrijven voor het brede aanbod aan workshops en trainingen van Studieplaza.

Open Universiteit Modulair 2 september 2016

15


OPEN UNIVERSITY COLLEGE: LIBERAL ARTS & SCIENCES

Voor wie over vakgebieden heen wil denken Bruggenbouwers opgelet. Vindt u het leuk om een breed programma te volgen? Durft u over traditionele wetenschapsgebieden heen te kijken en de uitdaging aan te gaan om als ‘linking pin’ tussen specialisten te werken aan oplossingen voor complexe vraagstukken in de samenleving? Dan is het nieuwe Open University College: Liberal Arts & Sciences van de Open Universiteit dat per 1 september van start gaat, iets voor jou! Vraagstukken in de samenleving zijn zelden (meer) oplosbaar vanuit één vakgebied. Alles hangt met alles samen. Denk op mondiaal niveau aan milieuvraagstukken waarin behoefte is aan kennis uit onder meer de opleidingen management, informatie- en milieukunde. En denk op bedrijfsniveau aan datatechnische en inrichtingsvraagstukken waarin management en informatica samen een rol spelen. ‘Om deze vraagstukken op te lossen zijn specialisten uit verschillende disciplines nodig. Bijvoorbeeld biologen, juristen, managers en ict’ers’, aldus Peter Nederlof, opleidingsmanager bij de faculteit Management, Science & Technology. ‘Maar meer en meer wordt duidelijk, dat er ook grote behoefte is aan mensen met een breder perspectief. Aan mensen met kennis van flankerende wetenschapsgebieden, met de vaardigheden om op te treden als bruggenbouwer tussen specialisten en met het vermogen om inzichten vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken te combineren tot doeltreffende oplossingen.’ Bijzondere opzet Om studenten hiervoor op te leiden start de faculteit Management, Science & Technology per 1 september 2016 het Open University College: Liberal Arts & Sciences. Dit programma is bijzonder van opzet. Studenten volgen binnen de faculteit het (gebonden) discipli-

16

Open Universiteit Modulair 2 september 2016

naire programma van één van de bacheloropleidingen Bedrijfskunde, Informatiekunde, Informatica en Milieu-natuurwetenschappen. Daarnaast kies je voor verbreding in minstens één van de drie andere opleidingen. Door in de vrije ruimte te kiezen uit cursussen uit het speciaal samengestelde verbredingpakket is er de mogelijkheid om kennis nòg verder te verbreden of te verdiepen. ‘Daarbij hoef je niet binnen de faculteitsmuren te blijven. Je kunt bijvoorbeeld kennis van bedrijfskunde en natuurwetenschappen aanvullen met cursussen op het gebied van rechten. Een combinatie die bij het oplossen van complexe mondiale milieuvraagstukken zeker van pas komt.’ Na het behalen van de bachelor kunnen studenten zich verder specialiseren via een reguliere master. De brede kennis die je in dit bijzondere programma hebt opgedaan helpen je dan al om vraagstukken vanuit vernieuwende perspectieven te benaderen.

Brede interesse Het programma vraagt in studielast niet veel meer dan een reguliere bacheloropleiding. ‘Maar’, meent Peter, ‘mentaal vraagt het misschien wel wat extra’s. Er is een brede interesse nodig. En men moet het leuk vinden om als bruggenbouwer tussen specialisten aan de slag te gaan. Tot slot moet het je liggen om interdisciplinair te denken en handelen.’ Uiteraard zul je deze academische vaardigheden gedurende het programma verder kunnen ontwikkelen. Peter sluit af: ‘En daarvoor ben je bij de faculteit Management, Science & Technology van de Open Universiteit op het aangewezen adres. Een jaar geleden is bij de faculteit flankerend beleid geïntroduceerd dat thema’s van het onderzoek van de aanwezige wetenschappelijke disciplines ondersteunt. Die thema’s zijn discipline overstijgend. Een mooiere omgeving voor studenten Liberal Arts & Sciences om kennis en ervaring op te doen is bijna niet denkbaar!’ Inschrijven kan via www.ou.nl/las.

Tekst: Annemiek Manuel


het m

Te n t a m e n s en t e n t a m e n kansen Welke tentamenmomenten zijn er, welke tentamenvormen, hoeveel kansen heb

ment van ...

Claude Aendenboom

Hersentoeval in Watou

ik en wanneer verbruik ik een kans …? Het wordt allemaal uitgelegd op www.ou.nl/tentamentoelichting1617.

De belangrijkste wijzigingen zijn: – U dient zich zelf aan te melden voor een tentamen. In het verleden vond de aanmelding voor tentamens in sommige gevallen automatisch plaats; dit geldt niet meer. – Als u een tentamenkans niet gebruikt en zich niet aanmeldt voor een tentamen, dan vervalt deze tentamenkans. – Ook wanneer u zich heeft aangemeld voor een tentamen, maar dit vervolgens niet aflegt, verbruikt u een tentamenkans. – Afmelden voor een tentamen met behoud van een tentamenkans is niet (meer) mogelijk. – Let bij uw inschrijving voor een cursus met een variabel startmoment goed op, op welke datum u zich inschrijft. Op dat moment gaat de inschrijftermijn van twaalf maanden namelijk direct in. Als een schriftelijk of CBG (Computer Gebaseerd Groepsgewijs) tentamen bijvoorbeeld snel na de inschrijfdatum is ingepland, dan heeft u mogelijk te weinig tijd om u hierop voor te bereiden. Het zou jammer zijn als u het tentamen als gevolg hiervan niet zou behalen en zo al een tentamenkans verbruikt. – Voor alle tentamenvormen geldt: bij bijzondere omstandigheden kunt u tot vier weken na het tentamen een ‘geldig absent’ aanvragen. Als dit wordt gehonoreerd dient u eerst de eventuele openstaande tentamenkansen te benutten. Indien u het tentamen daarna nog niet heeft behaald, kunt u op basis van het geldig absent een extra tentamenkans krijgen.

Het was een warme zomer geweest en ik schreef sinds enkele jaren poëzie. Via internet had ik een uitnodiging ontvangen om in Watou naar Hugo Claus te komen luisteren. Dat liet ik me geen twee keer vragen natuurlijk ... Met een huurfiets reed ik van Poperinge-station naar het dichtersdorp. Het groene landschap waar ik rustig door kon fietsen, was zo poëtisch mooi dat ik Claus hese stem al kon horen. Het was daar allemaal in de Blauwe Schuur te doen maar omdat ik het stratenplan nog niet had moest ik een heel eind terug naar het gemeentehuis. Er stond binnen een deftige oudere dame die plots spontaan tegen mij begon te praten over haar herseninfarct van twee jaar geleden. Ik luisterde aandachtig en geïnteresseerd want ik studeerde in die tijd intensief neuropsychologie. De vrouw heette Mary. Alsof we elkaar al jaren kenden, keuvelden we gezellig verder terwijl we naar de Blauwe Schuur wandelden. Ik zei terloops dat ik graag mijn dichtbundel aan Claus wou afgeven. Zo genoten we samen van Claus’ optreden. We zaten op de eerste rij. Na afloop zag ik hoe Mary naar Claus toe stapte en bijzonder vertrouwelijk met Claus omging. Ze gaf mij een teken om even bij hen te komen. Ze stelde mij voor en liet ons vervolgens alleen. We praatten even. Ik liet hem mijn dichtbundel zien en vroeg vanwaar hij Mary eigenlijk kende. Claus glimlachte en fluisterde met een hese stem: Mary is mijn schoonzuster ... Vanaf die dag geloof ik niet meer in toeval. Maar wél in een hersentoeval!

www.deleunstoel.nl Op deze site publiceert Claude reeds meer dan tien jaar zijn werk. Verder staan er heel interessante bijdragen van andere dichters/schrijvers.

Iedereen heeft zo zijn of haar eigen moment. Een moment van bezinning, herkenning, frustratie, vreugde, een onvergetelijk moment in het verleden, noem maar op. Een leugentje om bestwil, een moment van vrijheid misschien? Wij zijn benieuwd naar uw moment! Heeft u ook een (studie) moment of een ervaring die u graag wilt delen? Laat het ons weten via modulair.redactie@ou.nl!

Open Universiteit Modulair 2 september 2016

17


MijnOU vervangt webwinkel De Open Universiteit werkt aan een serie vernieuwingen in het onderwijs. Die zijn erop gericht om studenten beter te kunnen ondersteunen bij het volgen van een studie. Ook het inschrijvingsproces wordt afgestemd op deze doelstelling. ‘Het winkelmandje op onze website gaat verdwijnen. We stellen de student meer centraal’, aldus Harold van Breugel, clustercoördinator Administratie en onderwijslogistiek.

inschrijvingsproces en je studieverloop. Bestaande studenten kunnen in MijnOU direct verder met het inschrijven voor cursussen. Nieuwe studenten kunnen zich hier eerst aanmelden voor een opleiding of cursus en doorlopen dan het toelatingsproces voordat zij aan de slag kunnen. Wanneer je een bachelor of een enkele cursus wilt volgen en DigiD gebruikt, is dat meestal zo gebeurd. Een kwestie van seconden voordat de persoonsgegevens van de nieuwe student zijn gecontroleerd. Meer tijd gaat er, net zoals nu, over heen als je vrijstellingen aanvraagt. Bij een master wordt ook de vooropleiding geverifieerd. Als alles klopt kun je je inschrijven voor de cursus of cursussen waarmee je gaat starten.

Studieadviseur De Open Universiteit wil studenten die een bachelor- of masteropleiding volgen zo goed mogelijk ondersteunen bij hun studie. Dat vraagt naast aanpassingen in het onderwijs zelf, ook om aanpassingen in de processen. Harold van Breugel licht toe: ‘En nu kunnen we ook meer aansluiten bij wat in Nederland gebruikelijk is. Wie in Nederland een universitaire opleiding wil volgen moet zich daarvoor eerst aanmelden. Dan volgt een toelatingsprocedure en vervolgens worden ze ingeschreven. We willen dit proces voor studenten aan de Open Universiteit zo eenvoudig, snel en zorgvuldig mogelijk laten verlopen. En natuurlijk zoveel mogelijk online. Daarnaast vinden we het belangrijk dat studenten zich kunnen aanmelden en inschrijven in een veilige, persoonlijke omgeving. Last but not least willen we studenten zo goed mogelijk informeren over de stand van zaken rond hun aanmelding en inschrijving en over de cursussen die zij kunnen volgen.’

MijnOU Om dit te realiseren gaat het proces van inschrijven voor een cursus zoals we dat nu kennen, veranderen. Ook het studiemandje op de website van de OU verdwijnt. Vanaf oktober wordt iedereen die zich op de website heeft georiënteerd op een cursus of opleiding en zich wil aanmelden, doorgeleid naar een afgescheiden omgeving: MijnOU. In MijnOU vind je niet alleen alle informatie over de opleidingen en cursussen die je kunt volgen, ook biedt het inzicht in het

18

Open Universiteit Modulair 2 september 2016

Het nieuwe proces van aanmelden, toelaten, vrijstellen en inschrijven verloopt vloeiender dan voorheen. ‘Klantvriendelijker’, vindt Harold van Breugel. De communicatietool in MijnOU speelt daarbij een belangrijke rol. Hiermee worden studenten geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de procedure en kan de student zien welke stappen hij of zij zelf nog moet zetten om het proces af te ronden. Een belangrijke rol in het proces is weggelegd voor de studieadviseur. Harold licht toe: ‘Onze studenten kunnen beroep doen op een studieadviseur. Die krijgt straks een seintje als iemand zich voor een opleiding aanmeldt en graag studieadvies wil. Dan kan, als een student dat wil, nog vóór de toelatingsprocedure overlegd worden over bijvoorbeeld studietempo en studieplanning.’ Harold sluit af: ‘MijnOU zorgt ervoor dat het proces van aanmelding tot en met inschrijving snel, zorgvuldig, inzichtelijk en bovendien ook gemakkelijk doorlopen kan worden. En dat de gewenste advisering tijdig in gang wordt gezet. Dit geeft de student een goede basis om van start te gaan en succesvol te studeren.’ Meer informatie Wilt u meer weten over hoe het nieuwe proces van aanmelden, toelaten, vrijstellen en inschrijven (ATI-proces) in zijn werk gaat? Daarover volgt binnenkort uitgebreide informatie via de studentennieuwsbrief, yOUlearn/Studienet en de OU-website.

Tekst: Annemiek Manuel

Het ‘studiemandje’ verdwijnt


Inleiding in de psychologie

activerende online start van de bachelor

De faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen bevindt zich midden in een grootschalige vernieuwing van haar onderwijs, waarbij de focus ligt op meer interactie met de student, zowel in het persoonlijk contact, als via de digitale leeromgeving in yOUlearn. Nadat in de afgelopen jaren de masters zijn omgezet naar dit nieuwe onderwijsmodel, is het nu de beurt aan het bachelorprogramma. Een van de eerste cursussen die daarbij grondig onderhanden is genomen, is de Inleiding in de psychologie.

De cursus is, onder leiding van Jannes Eshuis en Sanny Smeekens, op alle fronten aangepakt door een enthousiast team van mensen uit alle gelederen van de faculteit. Rondom een internationaal hoog aangeschreven leerboek – de zevende editie van Psychology van Gray & Bjorklund (2014) – is een nieuw digitaal werkboek ontwikkeld. Daarin is niet alleen aandacht voor de inhoud van de cursus, maar wordt ook uitgebreid gewerkt aan studievaardigheden die niet alleen bij deze cursus, maar ook in het vervolg van de opleiding van pas komen. Serious game Helemaal nieuw voor deze cursus is de virtuele snuffelstage waarin studenten ervaring op doen met allerlei rollen die de psycholoog in de maatschappij speelt. Hiertoe is een ‘online serious game’ ontwikkeld, waarin studenten kennismaken met de familie Ravesteijn, waarvan de leden elk zo hun eigen problemen hebben. Als stagiair ga je in de game op bezoek bij een bonte verzameling psychologische specialisten die elk zo hun eigen bijdrage leveren aan de oplossing van die problemen. Al doende maakt de student kennis met hun professionele achtergrond, de modellen waar zij mee werken, en de gereedschappen die ze gebruiken.

Onderling contact In het nieuwe onderwijsmodel van de OU, ligt sterk de nadruk op het onderlinge contact tussen student en docent. Bij de nieuwe Inleiding in de psychologie krijgt de student dan ook een tutor toegewezen die via yOUlearn, samen met de student, waakt over het studeerproces. Deze tutoren verzorgen tevens vier bijeenkomsten in de regionale studiecentra. Tijdens die bijeenkomsten is er aandacht voor de inhoud van de cursus, maar vooral ook voor kennismaking met de tutor en medestudenten Daarnaast wordt tijdens deze bijeenkomsten geoefend met de eerder genoemde studievaardigheden. Een van die vaardigheden is het afleggen van het tentamen. De cursus wordt getentamineerd met twee deeltentamens. In de bijeenkomsten voorafgaand aan die deeltentamens wordt dan ook ruimschoots aandacht besteed aan tentamenvoorbereiding, zodat studenten goed beslagen ten ijs komen.

Tekst: Jannes Eshuis en Sanny Smeekens

Open Universiteit Modulair 2 september 2016

19


INFORMATIC A

Jeroen Keiren visiting assistant professor aan UMD

ONDERWIJSWE TENSCHAPPEN

Vis eten goed voor brein van ongeboren kind Vrouwen met een kinderwens moeten drie maanden voor de zwangerschap beginnen met vis eten. Dat stelt dr. Renate de Groot, onderzoeker bij de Open Universiteit. Vis is een bron van meervoudig onverzadigde vetzuren die een belangrijke bouwsteen zijn voor de hersenen. Ze spelen een belangrijke rol bij de aanleg van het centraal zenuwstelsel van het ongeboren kind. Onderzoek van het Maastricht Essential Fatty Acid Birth (MEFAB) cohort laat zien dat er een verband is tussen deze vetzuren en hersenfunctioneren op latere leeftijd. De Groot pleit ervoor dat vrouwen met een kinderwens drie maanden voor de zwangerschap al beginnen met twee keer per week vis eten, of visolie capsules slikken. Het is belangrijk dat die DHA ruim voldoende aanwezig is vóór de zwangerschap, omdat tijdens een zwangerschap de DHA-status van de moeder daalt, terwijl het kind die vetzuren dan juist heel hard nodig heeft voor de aanleg van het centraal zenuwstelsel.

De UMD is een vooraanstaande Amerikaanse universiteit, waarbinnen het ISR onder andere onderzoek doet naar cyber-physical systems. Dit zijn systemen die zich op het grensvlak bevinden van informatica (de software) en hun omgeving. Jeroen zal kijken of de model checker die door zijn gastheer prof. Rance Cleaveland ontwikkeld wordt, geschikt gemaakt kan worden voor de verificatie van hybride systemen. Dit zijn systemen waarin naast discreet gedrag (zichtbare acties) ook continu gedrag – zoals bijvoorbeeld het verstrijken van tijd, en het stijgen of dalen van een vloeistofniveau – een rol speelt. De grote uitdaging is om correctheidseigenschappen van dit soort systemen snel en automatisch te bewijzen, terwijl het aantal toestanden waarin zo’n systeem zich kan bevinden oneindig is.

RECHTSWE TENSCHAPPEN

PSYCHOLOGIE

Drie promoties in september

Hersenstichting voor OU-onderzoek

– Mr. Ria Slegers verdedigt op 2 september haar dissertatie. Haar proefschrift heeft als titel ‘Sociale markteconomie. Basis voor een duurzame ontwikkeling van Europa?’ Promotor is prof. dr. J.W. Sap. – Op 9 september promoveert mr. Sietske Dijkstra op haar proefschrift getiteld ‘De rechter als evenwichtskunstenaar’. Haar promotores zijn prof. dr. H.C.G. Spoormans en prof. dr. L.E. de Grootvan Leeuwen (Radboud Universiteit Nijmegen). – En op 23 september verdedigt Kees Engel, LLM zijn proefschrift met als titel ‘De precontractuele mededelingsplicht van de verzekeringnemer’. Zijn promotores zijn prof. mr. drs. M.L. Hendrikse en prof. mr. J.G.J. Rinkes. De promoties vinden alle drie plaats op vrijdagmiddag bij de Open Universiteit in Heerlen.

20

Universitair docent dr. ir. Jeroen Keiren was in de maanden juni t/m augustus 2016 als visiting assistant professor verbonden aan het Institute for Systems Research (ISR) aan de Universiteit van Maryland, College Park (UMD) in de VS. Keiren doet onderzoek naar de formele verificatie van software.

Open Universiteit Modulair 2 september 2016

Subsidie

De Hersenstichting heeft een subsidie toegekend aan een onderzoek van de Open Universiteit naar het effect van lichaamsbeweging op het denkvermogen van ouderen. Ruim twee derde van de Nederlandse 65-plussers heeft een chronische beperking die bewegen lastig maakt, zoals artrose. Maar bewegen is juist goed voor welzijn, gezondheid én denkvermogen (cognitief functioneren) van ouderen. De Open Universiteit start een onderzoek naar bewegen en denkvermogen van ouderen met een bewegingsbeperking: welk soort activiteit is effectief? En hoe intensief moet die lichaamsbeweging zijn? Het onderzoek van de vakgroep Gezondheidspsychologie en het Welteninstituut duurt vier jaar. Voor dit onderzoek wordt ActiefPlus gebruikt, een adviesprogramma dat met succes is toegepast om ouderen en patiënten met specifieke klachten meer te doen bewegen. Met de subsidie van de Hersenstichting wordt het effect van de lichaamsbeweging op de cognitieve prestaties onderzocht. Met accelerometers worden de intensiteit, frequentie en duur van de activiteiten gemeten.


wetenschapsnie

c

ws

lumn

Hedera helix

MANAGEMENT WE TENSCHAPPEN

Oratie Judith Semeijn

IWOT-conferentie

Op 6 juni jongstleden lag er een briefje van de post in mijn kardinaalrode brievenbus. Er stond op: ‘er ligt een pakje in de kar’. In dorpen als waar ik woon gaat men gemoedelijk en in vertrouwen met elkaar om. De lezer moet nu weten dat voor mijn huis twee kardinaalrode schommelstoelen staan waartussen een kardinaalrode theewagen. Mijn huis heet overigens ook Red Cardinal. Alles voor een prikje verkregen op de Weerseloose zwarte markt en door mij bewerkt. Ja, niet alleen de geest is actief! En ja hoor, er lag een pakje op de kardinaalrode theewagen. En nu komt het! Het is het boek, uitgegeven door de Open Universiteit, getiteld Analytische Filosofie. Een boek tot stand gekomen door iemand die ik altijd zeer bewonderd heb en nog: prof. dr. Jaap van Marle. Samen met een professor van de Radboud maakte hij een schitterend overzichtsboek van de analytische wijsbegeerte. Met dit boek kun je vele kanten uit. Ik heb het al verslonden en lees het nu voor de tweede keer. Ik weet weer welke stap te nemen.

Op 7 en 8 september 2016 organiseert de OU de 20e International Workshop on Teamworking (IWOT)-conferentie in studiecentrum Utrecht. Tijdens deze conferentie zullen onderzoekers op het gebied van teams en het werken in teams van over de hele wereld hun nieuwste onderzoek presenteren. Keynotes worden verzorgd door prof. dr. Arnold Bakker van de Erasmus Universiteit en prof. dr. Conny H. Antoni van de Universiteit Trier.

Ik ga door met het vergroten van de academische ruimte in mijn geest/lichaam. Mijn denkraam gaat verder de wereld kleuren en niet alleen groen zoals de Hedera Helix. Ik ben mentaal holistisch en ga door met filosofie. Ik ga dat niet doen aan de OU. Die is te duur geworden voor een pensionaris. Ik heb verkenningen gedaan bij de Open University en dat leverde me al meteen een Tutor op. Veel goedkoper, zeker nu na de Brexit.

Voor meer informatie: www.ou.nl/web/workshop-teamworking/home

Ik ben de OU dankbaar voor mijn Hedera Helix. Ik zal zeer zeker mijn leven-lang-leren.

Award for Excellence

Zweitze

ALUMNI

Op 10 juni jl. vond de oratie plaats van prof. dr. Judith Semeijn. Zij is benoemd tot bijzonder hoogleraar op de door Noloc ingestelde leerstoel Strategisch Human Resource Management, in het bijzonder Loopbaanmanagement. Haar inaugurele rede heeft als titel Loopbanen op weg naar duurzaamheid: over paden, hobbels en gidsen. De oratie vond plaats in De Verkadefabriek te Den Bosch.

In veel van mijn kolommen heb ik de reden(en) genoemd waarom ik studeer. De voornaamste is: het maakt mij gelukkig. Wat dat betreft ben ik als de Hedera Helix. Ik wil mijn takken en bladeren steeds hoger uitstrekken en mijn loof steeds voller maken. Ik maak houtige, sterke, klimmende wortels van soms meer dan een inch dik. Soms strek ik me uit naar links of rechts en dan weer omhoog. Ik klem me vast aan kennis, wetenschap, en verdieping daarvan. Zij maken mij gelukkig elke dag, elke week, elk seizoen.

Het artikel ‘Explaining the internet usage of SMEs: the impact of market orientation, behavioural norms, motivation and technology acceptance’ van prof. dr. Marjolein Caniëls, dr. Cees Gelderman en Heidi Lenaerts MSc, kreeg van het journal Internet Research de Award for Excellence-2016. Lees het artikel: www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/IntR-12-2013-0266

Open Universiteit Modulair Modulair 2 september 3 juni 2014 2016 Modulair Modulair 12 19 december

21


Eerste afgestudeerden begeleide masters: hoe is het bevallen? Sinds 2014 biedt de OU twaalf begeleide wo-masters. Docenten, mentoren en tutors hebben intensief, persoonlijk en direct contact met de studenten en zij ‘loodsen’ hen als het ware, via een gestructureerd programma, linea recta door de masters heen. Dat was - zachtjes uitgedrukt - even wennen, zowel voor de studenten als de docenten. Nu de eerste masters ‘nieuwe stijl’ zijn afgestudeerd, vroegen we vijf van hen naar hun ervaringen.

Tekst: Silvia van de Put

22

MIR JAM TONNEIJCK

S A N D E R VA N D E R M E I J D E N

master Rechtsgeleerdheid

master Managementwetenschappen

‘Wel zo comfortabel dat de planning al voor je gemaakt is’

‘Extra diepgang door contacten binnen de groep en met je buddy’

In haar werk als juridisch adviseur op het gebied van grondzaken bij de gemeente Houten heeft Mirjam Tonneijck (37) onder andere te maken met verkoop, verhuur en zakelijke rechten. De interesse voor Europees recht heeft ze opgedaan tijdens haar studie en die combinatie leidde tot het onderwerp van haar scriptie. Die gaat namelijk over staatssteun en onroerend goed transacties. Acht en half jaar geleden begon Mirjam met de bachelor Rechtsgeleerdheid. Ze werkte toen al bij de gemeente Houten, maar vond dat ze - ondanks haar vooropleiding heao (management, economie en recht) - een betere juridische basis nodig had. ‘Ik had geen einddatum in mijn hoofd, ik ben er gewoon aan begonnen. Het moest wel leuk blijven, ook voor mijn gezin. Eerlijk is eerlijk: er zijn tijden geweest dat het niet meer leuk was. Maar ik wilde het absoluut afmaken. De begeleide master vond ik heel plezierig; erg comfortabel dat ik het allemaal niet zelf hoefde te plannen. Maar ik vond de belasting wel erg hoog, daar moeten ze misschien nog eens naar kijken. En nog een tip: de veronderstelling dat je na een grondige voorbereiding in ongeveer twaalf weken je scriptie kunt schrijven, is niet erg realistisch. Zelfs niet als je, zoals ik, een begeleider hebt die wel altijd snel reageert op elk nieuw hoofdstuk.’ Het moment na het eindgesprek in Heerlen, in juni 2016, vindt Mirjam onverwacht emotioneel. Nog steeds is ze onder de indruk van de vele felicitaties en cadeautjes van familie, vrienden en collega’s. Op de vraag of ze nog verder gaat studeren, volgt een bulderlach: ‘Ab-so-luut-niet! Misschien nog weleens een vak, maar een hele studie? Nee, zeker niet. Ik ben heel blij dat ik heb doorgezet, maar als ik van tevoren had geweten hoe lang het ging duren en hoe zwaar het soms was, dan was ik er nooit aan begonnen.’

In 2011 rondde hij een master Strategic Management af aan de Universiteit Tilburg. Hij werkte bij APG Vermogensbeheer, stapte over naar Philip Morris en sinds kort is Sander van der Meijden (29) strategy officer bij Bavaria. Omdat hij verdieping en verbreding zocht binnen het managementvak begon hij anderhalf jaar geleden aan de begeleide master Managementwetenschappen van de OU. Die rondde hij onlangs af. En als het aan hem ligt, blijft het daar niet bij: ‘Misschien een promotietraject? Misschien een MBA? Ik denk dat persoonlijke ontwikkeling in de vorm van opleidingen nooit stopt. Bovendien: ik vind studeren leuk, haal er veel energie uit en doe graag naast mijn werk iets zinvols.’ De bijeenkomsten met de begeleider en de overige studenten vond Sander erg waardevol en ook nog eens plezierig: ‘De sfeer in de groep was erg goed! Eens per tien weken ongeveer kwamen we bij elkaar en kon je vragen stellen en met elkaar discussiëren. Zo kreeg je extra diepgang in de opdrachten, en dat vertaalde zich door in de uitwerkingen.’ Ook over het buddysysteem waarbij twee studenten aan elkaar zijn gekoppeld, is Sander enthousiast: ‘We hadden interessante discussies: hoe zie jij het, hoe zie ik het, hoe zouden we het moeten zien …’ De begeleide master gaat uit van 15 tot 20 uur per week studeren. Men zegt: als je het voorgestelde tempo aanhoudt, moet je in staat zijn om je opdrachten te doen en binnen de gestelde tijd af te studeren. Sander vond het goed te doen: ‘Je kiest voor je studie en dus maak je er tijd voor vrij. De structuur en de planning vond ik wel prettig. Het geeft je houvast, maar uiteindelijk ben je vrij om dat zelf in te vullen. Voor mij werkte die combinatie erg goed.’

Open Universiteit Modulair 2 september 2016


C H R I S VA N G E R V E N master Business Process Management and IT

‘Absolute discipline was vereist, maar ik heb enorm genoten van de opleiding’ De projectleider bij Ordina Belgium (35 jaar, woont in Geleen) is een van de eerste afgestudeerden van de begeleide variant BPMIT. Chris: ‘De wetenschappelijke kritische houding sprak mij erg aan. De kracht van de opleiding vind ik dat de opdrachten niet louter theoretisch zijn, maar meestal worden uitgevoerd bij het bedrijf van een van de studenten. Hierdoor wordt de theorie direct toepasbaar.’ Vrijwel elke dag was hij naast zijn werk bezig met de studie. Zijn vrouw en twee kinderen hebben vaak moeten horen ‘sorry, nu even niet’, dus voorlopig neemt Chris dan ook even wat studierust. Maar de honger naar intellectuele verrijking is nog niet gestild, dus hij verwacht niet dat het lang zal duren voordat hij met iets nieuws begint. Echte verbeterpunten ziet hij niet. Hij vindt de OU flexibel, de docenten gepassioneerd en het studiemateriaal zeer actueel: ‘Een dingetje misschien: de mogelijkheid om zelf je modules te kiezen en zo - binnen bepaalde kaders natuurlijk - je eigen master samen te stellen.’

NEELKE DOORN master Rechtswetenschappen

‘Het verplichte deel is me meegevallen’ Neelke Doorn (43) werkt fulltime als universitair docent bij de sectie ethiek en filosofie van de techniek van de TU Delft. Ze werkt veel samen met waterschappen en die hebben te maken met nationale en Europese wet- en regelgeving. Vandaar de keuze voor Rechtswetenschappen bij de OU. De master heeft ze in april afgerond. Haar scriptie - waarover de Unie van Waterschappen graag eens met haar wil praten - gaat over nadeelcompensatie in het waterbeheer. Neelke: ‘Stel de overheid besluit om “in je achtertuin” een waterbuffer aan te leggen, waardoor je huis in waarde daalt. Compenseert men dat? En zo ja, hoe dan? Dit soort vraagstukken heeft zowel een ethische als een juridische kant.’ Rechtswetenschappen is haar derde studie. De van huis uit waterbouwkundig ingenieur is tevens filosoof en nu dus ook jurist. Ze heeft alle studievormen verkend: reguliere universiteit, Open Universiteit, fulltime overdag en parttime vooral ‘s avonds en nu dus ook de begeleide master. ‘Ik kon nog kiezen tussen wel of niet begeleid, maar ik vond de samenstelling van de begeleide master aantrekkelijker. Vandaar. De verplichte zaken zijn mij heel erg meegevallen. Zo’n inspirerend college van Jan Willem Sap over Europees recht bijvoorbeeld zou ik toch wel gevolgd hebben, simpelweg omdat het de moeite waard is.’ Eén kritische kanttekening heeft ze wel: ‘De begeleide master moet zorgen voor stevige doorstroming, dat begrijp ik. Maar je zou een vak pas moeten kunnen afronden als je aantoonbaar het vereiste eindniveau hebt bereikt. En niet als je voldoende bonuspunten hebt verzameld omdat je een paper hebt geschreven. De kracht van de OU is het hoge niveau van het lesmateriaal en de diepgaande toetsing. Wie hier z’n opleiding afrondt, kan ook wat. Dat moet je vasthouden.’

JOHAN DEN HERTOG master Rechtsgeleerdheid

‘Buitenlandse studenten ondervinden veel nadeel van nieuwe studieopzet’ Johan den Hertog (38) is vader van drie kinderen (6, 4 en 1 jaar) en hij woont met zijn gezin in het Duitse Igel, vlakbij de grens met Luxemburg. De financiering voor zijn historisch onderzoek aan de Universiteit Leiden en de Freie Universität Berlin werd stopgezet en daarom besloot de gepromoveerde historicus in 2010 opnieuw te gaan studeren: rechtsgeleerdheid aan de OU én een master European Legal Studies in Luxemburg. Halverwege de master stapte Johan noodgedwongen over op de begeleide variant, omdat in de ‘oude’ variant nog maar weinig vakken beschikbaar waren die bij zijn voorkeuren pasten. Het opgelegde studieritme vindt hij een inperking van de flexibiliteit en de virtuele klas voegde voor hem niet veel toe. Bovendien kostten de verplichte bijeenkomsten, meestal in Utrecht, veel tijd: ‘Het is 350 km heen en 350 km terug, plus een overnachting, plus een hoop geregel voor het thuisfront. Voor studenten in het buitenland is de OU traditioneel de eerstaangewezen instelling voor Nederlands universitair onderwijs. Zij ondervinden veel nadeel van de nieuwe studieopzet.’ Het studeren is hem over het algemeen goed bevallen. Van de bachelor roemt hij het gedegen studiemateriaal en structuur in de stof van vooral de ‘traditionele’ kernvakken. Een aandachtspunt voor de master: het aanbieden van veel los studiemateriaal op internet. Dat kan afbreuk doen aan de samenhang van de stof binnen de vakken. ‘Ik prijs mezelf gelukkig dat ik al in 2010 begonnen ben. Ik heb veel geleerd van een universiteit die kwalitatief hoogwaardig studiemateriaal heeft ontwikkeld en waar de docenten hun best hebben gedaan de studenten iets te leren’. Johan zou best nog wat losse vakken willen volgen, maar hij vindt studeren erg duur geworden: ‘Bovendien richten de begeleide varianten zich vooral op complete studies. Ik ga me nu concentreren op werken als jurist-vertaler. Mijn belangrijkste tip aan de OU: blijf bijzonder! De flexibiliteit van het afstandsonderwijs en de mogelijkheden om losse vakken te kiezen, in combinatie met redelijke kosten, maakten de OU uniek.’

Open Universiteit Modulair 2 september 2016

23


st

dentenbelangen

De Studentenraad (SR) is het formele medezeggenschapsorgaan dat spreekt namens alle studenten. In Modulair spreekt de Studentenraad steeds op eigen gezag. Wilt u meer weten over de SR, kijk dan op www.ou.nl > Studeren > Studentenraad.

‘Juist wanneer je iemand mag, hamer je op zijn tekortkomingen’ Johan Cruyff

Een passende uitspraak bij het werk van de SR. In het eerste halfjaar zijn we in onze ogen nogal wat tekortkomingen tegengekomen bij alle veranderingen die plaatsvinden binnen de OU. Tegelijkertijd is de OU waardevol voor iedere student die er studeert. Vaak is de OU de enige passende mogelijkheid om universitair onderwijs te volgen. En ontleent de OU haar bestaansrecht aan het feit dat er studenten zijn die er willen studeren. Hiervoor zijn een heleboel verschillende redenen. Studenten van de OU zijn niet over één kam te scheren. De SR heeft zich de afgelopen maanden verbaasd over het beeld wat er in overlegsituaties geschetst wordt van de OU-student. Vaak een beeld waar wij ons als studenten niet in herkennen. En dat in beleidsnotities wel wordt gesproken over studenten maar dat hier conclusies worden getrokken die niet zijn getoetst bij OU-studenten. Want laten we wel zijn, naast OU-studenten die na de middelbare school (direct) voor een studie aan de OU kiezen zijn er ook studenten die niet aan dit profiel voldoen. Studenten met maatschappelijke carrières, studenten met kinderen, studenten op leeftijd, studenten met een beperking, studenten met een chronische ziekte, studenten die aan topsport doen, gedetineerde studenten. Is het niet zo dat de meerderheid van studenten kiest voor de OU omdat het voor hen niet mogelijk is om bij een reguliere universiteit onderwijs te volgen?

Flexibiliteit of flexibiliteit that’s the question De OU staat ergens voor waar wij ons als studenten aan hebben verbonden. Als Studentenraad is het onze taak om deze waarden van de OU te beschermen. Dit is geen eenvoudige taak en soms voelt het een beetje als Don Quichot die tegen molens aan het vechten is. Het behouden van flexibiliteit voor de studenten die dit nodig hebben,

24

Open Universiteit Modulair 2 september 2016

is hierbij heel belangrijk. En om geen misverstanden te laten bestaan hierbij is de betekenis van flexibiliteit dat binnen het onderwijsmodel de student kan bepalen wanneer en hoe hij een modules gaat doen. Met uitzondering van de vakken waar dit (ook voor 1 september 2016) echt niet mogelijk is. Binnen het nieuwe onderwijsmodel is deze flexibiliteit niet meer het uitgangspunt en derhalve onvoldoende aanwezig. Hier zijn we een andere mening toegedaan als het College van bestuur die in zijn communicatie over het nieuwe onderwijsmodel voortdurend aangeeft dat er nog voldoende flexibiliteit is.

‘Je gaat het pas zien als je het door hebt’ Johan Cruyff Het nieuwe onderwijsmodel zal voor sommige studenten een verbetering zijn en voor anderen minder of niet. In juli hebben wij een enquête uitgezet waarmee wij willen achterhalen wat de OU-student vindt van het nieuwe onderwijsmodel en nodig heeft voor de studie. Met de resultaten van deze enquête hopen wij te kunnen aantonen dat de OU-student een veelzijdiger profiel heeft dan wordt aangenomen. Via Nieuwsplaza, Studienet, yOUlearn en onze Facebookpagina kunt u de link vinden om de enquête in te vullen. Dit kan nog tot begin oktober. Ook heeft iedere student via een persoonlijke e-mail de link toegestuurd gekregen. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de resultaten en de acties die wij nog zullen ondernemen. Bij vragen en/of opmerkingen kunt u ons bereiken via studentenraad@ou.nl.


Tekst: Juliette van de Ven

Ook bachelorstudenten studeren nu in yOUlearn Sinds begin juli 2016 hebben studenten die in september 2016 starten met hun bacheloropleiding, toegang tot de bachelorcursussen van het eerste kwartiel in yOUlearn. Deze leeromgeving gaat uiteindelijk de drie andere leeromgevingen Moodle, Blackboard en OpenU bij de Open Universiteit vervangen. In yOUlearn studeren de studenten van de vernieuwde masteropleidingen al sinds september 2015. Medio juli 2016 is de nieuwste versie van yOUlearn live gegaan. Deze versie is ook door studenten getest en heeft weer nieuwe functionaliteiten. Verder zijn de cursussen die nog in de ‘oude’ leeromgeving Moodle stonden, naar yOUlearn omgezet. Bachelorcursussen in yOUlearn Studenten van de vernieuwde masteropleidingen studeren al in yOUlearn. Nu kunnen ook de vernieuwde cursussen van het eerste kwartiel van de bacheloropleidingen in yOUlearn worden bestudeerd. Studenten die in september 2016 starten met hun bacheloropleiding, hebben vanaf begin juli 2016 toegang tot hun cursusmateriaal in yOUlearn. De ontwikkeling van de nieuwe bachelorcursussen in yOUlearn wordt voortgezet met de cursussen van het tweede kwartiel. Nieuwe functionaliteiten Ook de nieuwste versie van yOUlearn is weer door studenten getest. De gebruikersraad, waarin ook studenten zitting hebben, heeft na de acceptatietest een positief advies uitgebracht om deze versie in gebruik te nemen. Medio juli 2016 is die live gegaan. Hiermee zijn voor studenten een aantal functionaliteiten toegevoegd:

– een persoonlijk dashboard Nadat studenten zijn ingelogd in yOUlearn, komen ze terecht op een persoonlijk dashboard. Cursussen staan in de vorm van tegels op dit dashboard. Op elke tegel is zichtbaar of er nieuwe mededelingen en discussiebijdragen in de betreffende cursus zijn geplaatst. Studenten zien in één oogopslag of er nieuws is voor de diverse cursussen. Zij hoeven dus niet naar de diverse individuele cursusruimtes te klikken om de mededelingen te kunnen bekijken. Zij kunnen bovendien zelf een bepaalde volgorde aanbrengen in de tegels en bijvoorbeeld cursussen die zij op dat moment volgen, op een apart tabblad plaatsen. Daardoor krijgen zij snel toegang tot de voor hen meest belangrijke cursusruimtes. – een digitaal portfolio Er is een eerste versie van een digitaal portfolio gerealiseerd. Studenten kunnen zelf een of meer digitale portfolio’s samenstellen op basis van instuuropdrachten die meetellen bij de beoordeling. Zij kunnen eigen uitwerkingen en feedback daarin plaatsen en vervolgens het digitaal portfolio exporteren. Digitale portfolio’s kunnen door opleidingen worden gebruikt voor beoordeling. Studenten kunnen op basis hiervan ook een ’showcase’ samenstellen die zij kunnen delen met anderen. De andere leeromgevingen De elektronische leeromgeving Moodle is op 1 september 2016 uit het onderwijs gehaald. Uiteraard zijn de cursussen die hier werden bestudeerd, overgezet naar yOUlearn. De leeromgevingen Blackboard en OpenU worden later afgebouwd. Over de data waarop deze niet meer worden gebruikt en over het transitieproces van alle cursussen in Blackboard en OpenU naar yOUlearn worden studenten nog nader geïnformeerd.

Open Universiteit Modulair 2 september 2016

25


I NFOR MATI C A

C U LT U U RW E T E N S C H A PPE N

TouW-symposium

Ina Dammanprijs voor Roeland van Wely

Op 19 november 2016 vindt het jaarlijkse TouW-symposium plaats van 10.00-20.00 uur in studiecentrum Amsterdam. Onderwerp: Security & Privacy in modern times. Hoofdsprekers zijn Sjouke Mauw, Professor Security and Trust of Software Systems bij de Université du Luxembourg, en Walter Belgers, partner en Principal Security Consultant bij Madison Ghurka. Daarnaast worden o.a. recente ontwikkelingen in de opleidingen toegelicht. Meer informatie: www.studieverenigingtouw.nl en portal.ou.nl/web/informatica

Vier nieuwe universitair docenten Voor Informatiekunde: Stefano Bromuri en Montserrat Prats López en voor Informatica: Gergely Alpár en Stijn de Gouw. De Gouw komt per 1 oktober, maar organiseert wel al, samen met Tanja Vos en Freek Verbeek, de 22ste Nederlandse testdag, die op 18 november 2016 in Amsterdam wordt gehouden.

De Ina Dammanprijs 2016 is toegekend aan Roeland van Wely, die zijn studie Cultuurschappen aan de OU afrondde met een publicatie over de historische roman De Vuuraanbidders. De titel van zijn bachelorscriptie is ‘De proloog tot nazi-Duitsland in De vuuraanbidders; Het anti-Duitse rassendiscours van William McDougall en Simon Vestdijk nader bekeken.’ De Ina Dammanprijs is een onderscheiding voor iemand die een aantoonbare bijdrage levert aan het in stand houden van de kennis over en de belangstelling voor de persoon en het werk van Simon Vestdijk. De prijs bestaat uit een geldbedrag en een beeldje van Ina Damman, vervaardigd door de weduwe Mieke Vestdijk. Ina Damman is het schoolmeisje waarop Anton Wachter, het alter ego van de auteur, verliefd wordt in de autobiografische Anton Wachterromans van Simon Vestdijk.

Meer informatie: www.testdag.nl/index.php/en

En verder – Per september zijn de eerste cursussen van de bachelors Informatica en Informatiekunde in het nieuwe onderwijsmodel officieel gestart. – De eerste student heeft de NOM versie van het vak Inleiding Informatica afgerond en heeft alleen maar complimenten achtergelaten voor de auteurs. – Alle opleidingen binnen Informatica en Informatiekunde werden goed beoordeeld in de Nationale Studenten Enquête. We bedanken alle studenten voor de positieve beoordeling en het in de opleiding gestelde vertrouwen.

O NDE RWI J SWE TE NS C H A P P E N Spreekuur Midterm Review commissie Onderwijswetenschappen Op maandag 19 september 2016 vindt de Midterm Review van de masteropleiding Onderwijswetenschappen bij de Open Universiteit plaats. Het gaat hier om een tussentijdse evaluatie van de opleiding, waarbij een commissie de opleiding beoordeelt op basis van een zelfstudie, inzage in het studiemateriaal en gesprekken met vertegenwoordigers van alle geledingen binnen de opleiding, waaronder docenten, studenten en alumni. Voor studenten is er de mogelijkheid om tijdens het spreekuur vertrouwelijk met de commissie van gedachten te wisselen omtrent allerlei zaken die te maken hebben met de opleiding en het studeren. Mocht u gebruik willen maken van de mogelijkheid om telefonisch of persoonlijk met de commissie te spreken, dan kunt u zich tot 12 september a.s. aanmelden via onderwijswetenschappen@ou.nl.

26

Open Universiteit Modulair 2 september 2016

De prijsuitreiking vindt plaats op 12 november 2016 om 14.00 uur in de Grote Kerk te Harlingen, de geboorteplaats van Simon Vestdijk. vestdijk.com/ina-dammanprijs-2016

Landelijke Dag Cultuurwetenschappen 2016 In zijn beroemde boek Homo ludens (1938) deed de Nederlandse historicus Huizinga het voorstel, het woord ‘ludiek’ een plaats te geven in de Nederlandse taal. Het ontbrak daarin immers aan een adjectief voor ‘wat tot spel of spelen behoort’, want ‘speels’ heeft een andere connotatie. Met zijn boek vestigde Huizinga de aandacht op een aspect van de cultuur, dat vaak onderbelicht blijft, maar dat naar zijn mening van wezenlijk belang is. Hij stelde zelfs dat het spel een noodzakelijke voorwaarde zou zijn voor de ontwikkeling van de cultuur. ‘Het spel’ staat centraal op de Landelijke Dag Cultuurwetenschappen 2016. Vanuit de verschillende disciplines wordt gekeken naar het spel in de breedste zin van het woord. Daarbij kunnen uiteenlopende invalshoeken aan de orde komen. Is niet alle literatuur een spel? Hoe komt het dat sport en spel in onze hedendaagse samenleving zo belangrijk zijn? Wat is de betekenis van het spel in de beeldende kunst? Is spelen een wijze van bestaan, zoals sommige filosofen beweren? De Landelijke Dag Cultuurwetenschappen zal in 2016 plaatsvinden op zaterdag 8 oktober op de vertrouwde locatie in Nijmegen. Let op de oproep tot deelname die u per mail ontvangt en schrijf u in!


fac

lteitsnieuws

PSYC H O LO G I E Open Huis Arbeids- en organisatiepsychologie Op 19 november 2016 is het Open Huis van de vakgroep Arbeids- en organisatiepsychologie (AOP). Het Open Huis is bedoeld als platform waar docenten en (ex-)studenten AOP elkaar ontmoeten en zich in bepaalde thema’s kunnen verdiepen. Het thema is: persoonlijk ondernemerschap. Aan de hand van presentaties, workshops en discussies zullen we kijken wat dit inhoudt en hoe dit gestimuleerd kan worden.

N ATU URWE T E NS C H A P P E N Diabolodagen in de Gelderse Achterhoek Op vrijdag 23 en zaterdag 24 september 2016 nodigt de studievereniging NouW iedereen uit in de Gelderse Achterhoek. De ontvangst is op de biologische zorgboerderij van familie Arink in Lievelde. Een voorbeeld van duurzaam ondernemen. Hier gebruiken we een biologische maaltijd en overnachten op de boerderijcamping dan wel in het nog in aanbouw zijnde Biotel, opgetrokken uit leem en stro. De vrijdagavond gaat alle aandacht naar de landschapsontwikkeling ter plekke onder leiding van bioloog en Alterra-medewerker Anton Stortelder. Hij neemt ons de volgende dag mee op een wandeling van ca. 20 km langs het onlangs in ere herstelde eeuwenoude netwerk van kerkpaden. We zien hoe de natuur zich herstelt in de houtwallen en drinkpoelen, maar ook hoe daar het biologisch landbouwbedrijf tot zijn recht komt. Meer informatie en aanmelding via www.nouw.nl.

Landschapsontwikkeling langs kerkpaden (rechts) Het Biotel in aanbouw (beneden)

Het Open Huis wordt gehouden in studiecentrum Utrecht. Inloop vanaf 12.30 uur met lunch, het programma duurt van 13.00 tot 16.00 uur. Tussen 12.00 tot 12.30 uur is er een toelichting op het onderwijsprogramma van de vakgroep AOP (voor degenen die hieraan behoefte hebben). Het Open Huis gaat door bij twintig aanmeldingen. Deelname is gratis en introducees zijn van harte welkom. Aanmelden kan bij monique.verschuren@ou.nl.

Praktijkleergang coaching: mix van theorie en praktijk In het najaar van 2016 start een nieuwe ronde van de Praktijkleergang coaching. Werkt u als coach of manager en besteed u in uw werk veel tijd aan de begeleiding van anderen? Wilt u daarbij het beste in uzelf en in anderen naar boven halen? Dan is de praktijkleergang iets voor u! De praktijkleergang ‘Coaching vanuit een positief psychologisch perspectief’ biedt een mix van praktische vaardigheden en academische kennis vanuit de positieve psychologie, steeds toegespitst op het coachingsvak. Kenmerken van de leergang zijn: focus op toepassing van wetenschap in de praktijk, vier bijeenkomsten van een dag en begeleiding door professionele docenten en coaches. De leergang start op 27 september in Utrecht en op 11 oktober in Eindhoven. De groepen hebben een maximale omvang van zestien deelnemers, dus meld je tijdig aan. Meer informatie: www.ou.nl/praktijkleergangcoaching

R EC H TS

W E T E N S C H A PPE N

Juridische Studentendag Traditiegetrouw wordt er ook in 2016 weer een Juridische Studentendag georganiseerd. Het evenement gaat plaatsvinden op zaterdag 26 november. Meer informatie volgt in de komende maanden. Noteer alvast de datum in uw agenda!

Open Universiteit Modulair 2 september 2016

27


In het colofon van Modulair staat al zestien jaar de naam: André van den Akker. Hij maakte al die jaren de foto’s tijdens de getuigschriftenuitreikingen. In deze Modulair zijn laatste bijdragen. ‘Nu is het wel welletjes’, zegt hij. De redactie vraagt naar zijn ervaringen.

Afscheid van een hoffotograaf

De fotoverslagen van de uitreikingen. Waarom jij? ‘Vanaf de oprichting van de Open Universiteit in 1984 werkte ik als coördinator in studiecentrum Zwolle. Mijn hobby was en is overigens nog steeds: fotografie. Dus logisch dat ik in Zwolle de foto’s maakte als er iets te vieren was. We hingen de foto’s van alle afgestudeerden op in de hal, als stimulans voor de andere studenten. Mijn tweede hobby, de computer, kwam van pas toen het world wide web gebruiksvriendelijker werd. De OU ging digitaal en mij werd gevraagd om de pagina’s van de studiecentra vorm te geven binnen de website. Later konden hier ook foto’s bij gezet worden. Toen ik daarna in 1999 mijn eerste digitale camera kocht, toen was ik verkocht. Ik maakte webpagina’s van de uitreikingen in Zwolle. Deze trokken natuurlijk de aandacht van mijn collega’s. Toen digitale fotografie gewoner werd, maakten zij ook foto’s van de getuigschriftenuitreikingen in hun studiecentrum. Maar dit kostte hen eigenlijk veel te veel tijd. En zo kwam het dat ik ook voor de andere studiecentra foto’s van uitreikingen ging maken. En niet alleen dat: ook enkele Openingen studiecentra-nieuwe-stijl heb ik in foto’s gevat en op het net gezet.’ Hoezo voor de OU werken na je pensioen? ‘Ja, in 2012 ging ik met pensioen. Maar mijn collega’s haalden me over om de uitreikingen toch te blijven fotograferen en ik kreeg een ZZP-contract aangeboden. Zo reisde ik sindsdien circa 20 maal per jaar door het land, maakte foto’s op locatie en ontmoette op die manier oud-studenten en medewerkers. Leuk!’ Wat vond je leuk aan die uitreikingen? ‘Een studie aan de OU is erg afstandelijk, zeker nu met internet. De student heeft vaak niet echt het gevoel aan een universiteit te studeren en hun familie al helemaal niet. Die zien alleen een stapel boeken. En stress voor een tentamen. De uitreiking is het slot van een jarenlange studie. Als organisatie heb je eindelijk de gelegenheid om je aan de student en zijn of haar achterban te tonen en hun te bedanken voor al die jaren ‘klandizie’. En hoe kan dat beter dan dat een hoogleraar je het getuigschrift aanbiedt, met een persoonlijk woordje en aandacht, en ook nog op een unieke locatie. Daar wilde ik graag mijn steentje aan bijdragen, zelfs na mijn pensionering.’ Val je nu niet in een zwart gat? ‘Valt wel mee hoor! Het is nu wel welletjes: vier jaar na mijn pensionering wil ik in de weekends wel eens wat anders doen dan foto’s bewerken en teksten maken. Ik hou me in Zwolle volop bezig met energie en duurzaamheid. Daar is nog heel veel aan te doen. En verder nog genoeg andere hobby’s ...’

Beeld: Fotostudio 155

28

Open Universiteit Modulair 2 september 2016


itreikingen Uitreikingen op locatie Verschillende studiecentra organiseerden de afgelopen maanden weer hun uitreikingen van getuigschriften. De uitgebreide fotoverslagen van onderstaande en ook andere feestelijke bijeenkomsten kunt u bekijken via www.ou.nl/uitreiking.

Den Haag Ewijk

Driebergen

Heemskerk Ewijk - 27 mei 2016

Den Haag - 17 juni 2016

Locatie: Slot Doddendael bij Ewijk Uitreiking door: prof. dr. H.M.J. van den Bosch, hoogleraar Managementwetenschappen

Locatie: Auditorium Universiteit leiden in Den Haag Uitreiking door: prof. dr. H.M.J. van den Bosch, hoogleraar Managementwetenschappen

Op de foto v.l.n.r.: mw. S.G.E. Schepers, dhr. A.H.M. Jillissen, dhr. R.T.E. Peters, mw. H.J. Maters, dhr. R.J.C. Rijsdijk, mw. K.A.J.R. Steiger, dhr. A.P.J. Kapteijn, mw. A. van Zomeren, dhr. R.J. van Mersbergen, prof. dr. H.M.J. van den Bosch, dhr. J.E.G.M. Mansvelder, mw. M.M.H. Hoeijmakers, dhr. R.H. Klaver, mw. J. de Vries, mw. A.M.C.H. de Klein en dhr. B.M. van der Mooren.

Op de foto v.l.n.r.: dhr. R.M. van Halderen, mw. E. Keizer, dhr. J.F. Gaskin, mw. T.A.Kistanov, dhr. Q.C.G. Roch, mw. A.A.J. Buil , dhr. P.M. Bouman, dhr. J. Kleijn, dhr. H.P.A. Boogaard, mw. R.S. Somair, dhr. A.P.A. Beers, mw. M.M.Houben, mw. F.T. van de Wetering, dhr. C.H.M. van der Geer en mw. W.F.A. ter Horst.

Heemskerk - 3 juni 2016

Driebergen - 24 juni 2016

Locatie: Château Marquette nabij Heemskerk Uitreiking door: prof. dr. J. von Grumbkow, hoogleraar Sociale wetenschappen

Locatie: Buitenplaats Sparrendaal in Driebergen Uitreiking door: prof. dr. H.C.G. Spoormans, hoogleraar Metajuridica

Op de foto v.l.n.r.: mw. C.A.M. Pizarro GonzĂĄlez, dhr. M. Marees, mw. N.G. Meijer, dhr. F.E. Wilkens, mw. P.J. van Zijtveld, dhr. K.C. Bloemhof, mw. M.C. Keeman, mw. C.M. Boonstra, dhr. D. Stabel de Carvalho Schiavini, dhr. J.A.N. de Haan, dhr. A. Hogeterp, dhr. Z. Jamal, mw. J.M. Terlouw, prof. dr. J. von Grumbkow, mw. C.Klop, mw. S.C. Brandenburg en mw. M.J.P. de Groot-van der Elst.

Op de foto v.l.n.r.: mw. N.M. van Rooijen, prof. dr. H.C.G. Spoormans, mw. T. Visser, mw. Y.J. Witt, mw. L.D. van den Dolder, dhr. F.C. Kragten, mw. C.E. van der Zwaag, mw. E.R. Spijkers, dhr. A.K.R. Waanders, mw. L. van Veldhuizen, mw. D.C.G. Weerlink, mw. E. Veen en mw. S. Korthof.

Open Universiteit Modulair 2 september 2016

29


afgest

deerden

Cultuurwetenschappen

Managementwetenschappen

Wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen mw. I.J. Beers-van Diemen BA, Almere Afstudeeropdracht: Vroedvrouwen verenigd. De oprichting van de Bond van Vrouwelijke Verloskundige in Nederland in 1898 en wat eraan voorafging.

Wo bacheloropleiding Bedrijfskunde dhr. Redzic BSc, Wassenaar dhr. B.G.G. Torij BSc, Zwolle

dhr. J. Dekoninck BA, Torhout Afstudeeropdracht: Denken over Europa. The West and the Rest Globalisation and the Terrorist Threat Roger Scrutons visie op multiculturalisme en globalisering. dhr. R.J. Eerens BA, Garderen Afstudeeropdracht: Kunstgevoel, Pictura’s doel. Het 19eeeuwse Groningse Kunstlievend Genootschap Pictura in vergelijkend perspectief. mw. M.M. Houben-van Lanschot BA, Vught P Afstudeeropdracht: ‘Belgen, dappersten aller Galliërs’. De verbeelding van nationale identiteiten in de roman De intrede van Christus in Brussel van Dimitri Verhulst (2011). mw. G.C.M. van Lierop-du Main BA, Vught Afstudeeropdracht: Michel Foucault. Filosoof op zoek naar levenskunst. mw. M.P. van Marle BA, Son en Breugel Afstudeeropdracht: ‘Vraag je nooit af: een jood in een Porsche kan dat?’ De verbeelding van de tweede generatie Joden in de in 1991 verschenen roman Supertex van Leon de Winter. dhr. D. Metselaar BA, Hoofddorp Afstudeeropdracht: Interieur van de Cunerakerk in Rhenen (1655) van Pieter Janszoon Saenredam. De positie van Pieter Saenredams schilderij Interieur van de Cunerakerk in Rhenen binnen de traditie van de 17e eeuwse architectuurschilderkunst. mw. E. Slots BA, Gouda Afstudeeropdracht: ‘Gezicht op kasteel Bentheim’ van Jacob van Ruisdael een zeventiende-eeuwse ansichtkaart uit den vreemde? mw. J.L. Vos-Arwert BA, Duiven Afstudeeropdracht: Het Réveil als bakermat van De Anti-Revolutionaire Partij. Van sociaal-religieuze inspiratie tot politieke organisatie in de negentiende eeuw. mw. A. van Zomeren-Joor BA, Cuijk Afstudeeropdracht: Hajar en Daan, een zoektocht naar identiteit? Een imagologische analyse van Hajar en Daan (2004) van Robert Anker. Wo masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen dhr. R.M. van Dijk MA, Alphen aan den Rijn Afstudeeropdracht: Volkspsychologie: eliminatie of reductie? Een vergelijking tussen het eliminatief materialisme van Paul M. Churchland en de neurowetenschappelijke theorie van Antonio R. Damasio. dhr. E.J. van Gasse MA, Antwerpen, België Afstudeeropdracht: Niet deugen voor het leven? Franz Kafka en Nietzsches Analyse van het nihilisme.

Wo masteropleiding Management dhr. S.M.J. van der Meijden MSc, Eindhoven P Afstudeeropdracht: The value relevance of Integrated Reporting: An agency perspective. The market value of Integrated Reporting.

dhr. T. Elzinga MSc, Yerseke Afstudeeropdracht: Worden bancaire accountmanagers beïnvloed door de affect heuristiek via hun gevoelens van boosheid bij hun risicoanalyse van hun klanten en hun beslissing om deze klanten al dan niet over te dragen aan het segment Bijzonder Beheer?

dhr. J. Rieken MSc, Lent Afstudeeropdracht: Geslacht en diversificatie bij overnames. Invloed van geslacht van de CEO op de aard van overname beslissingen in de S&P 500.

dhr. J.F. Gaskin MSc, IJsselstein Afstudeeropdracht: Management accounting change bij de overheid. Een onderzoek naar de betekenis van rationele en irrationele factoren van het adoptieproces.

Wo masteropleiding Management, keuzevariant Implementation and change management mw. C.M.A. Arts MSc, Groesbeek Afstudeeropdracht: Via transformationeel leiderschap naar prosociale motivatie. Onderzoek naar transformationeel leiderschap en prosociale motivatie van teams in relatie tot de mate van extraversie van teams.

dhr. A. Hogeterp MSc, Leeuwarden Afstudeeropdracht: Control mechanisms and asset specificity in hybrid governance.

mw. M.J. Boeije MSc, Zwolle Afstudeeropdracht: De invloed van Leergierigheid en Self-efficacy op Arbeidstevredenheid in de Context van Reorganisaties.

dhr. I. Vanoverschelde MSc, Zoetermeer Afstudeeropdracht: Resultaatsturing door Nederlands gemeenten tussen 2008 en 2014. De invloed van aangescherpte regelgeving op Earnings Management middels bouwgrond. dhr. H.J. Wijnands MSc, Houten Afstudeeropdracht: Een casestudy naar de opsplitsing van conglomeraat Philips.

dhr. R.K. Douma MSc, Kampen Afstudeeropdracht: Teamintegratie en het presteren van overbelaste teams. Een kwalitatief onderzoek naar teampresteren bij kwantitatieve overbelasting en het belang van teamintegratie.

Wo masteropleiding Management, keuzevariant Marketing and Supply chain management dhr. J. Goedegebuur MSc, Hilversum Afstudeeropdracht: Governance in the Maintain & Operate phase of Integrated Contracts.

dhr. A. Kuryenyev MSc, Amersfoort Afstudeeropdracht: Trough Errors to Innovation. Employee learning gaol orientation and innovative work behavior: The moderating role of organizational from errors and motivational climate.

dhr. G.L. de Gooijer MSc, Gouda Afstudeeropdracht: De dynamiek van vertrouwen tussen contactpartners in een complexe outsourcingsrelatie. Een casestudie naar de ontwikkeling van vertrouwen binnen het programma SPEER van het Ministerie van Defensie.

mw. P.A.A. van Loon MSc, Wintelre Afstudeeropdracht: Is collaboration the key for facing today’s challenges?

dhr. M.C. Huntelaar MSc, Hummelo Afstudeeropdracht: Het succes van key account-relaties. Verklarend onderzoek met een geïntegreerd model.

mw. E. van den Nieuwenhof MSc, Veldhoven Adstudeeropdracht: de relatie tussen flexibiliseringseisen en duurzame inzetbaarheid: In hoeverre heiligt het doel de middelen? Het effect van werkroosters met een urenbank op het motivatie- en uitputtingsproces.

dhr. R.C.J. Jaspers MSc, Breda Afstudeeropdracht: Strategic responses to power dominance in buyer-supplier relationships. The weaker buyer’s perspective.

mw. M.J. Tjoelker MSc, Zuidhorn P Afstudeeropdracht: Samenvoeging: synergie of sores? Een onderzoek naar synergie-beleving bij een interne fusie. dhr. D.W. van Tuinen MSc, Hindelopen Afstudeeropdracht: Attitude van de Nederlandse garnalenvissers. Innovatie door middel van de garnalenpulsvisserij.

mw. I. Geypens MA, Beringen Koersel, België Afstudeeropdracht: Consensusdemocratie medeplichtig aan radicalisme, extremisme en moslimterrorisme? De politieke filosofie van Chantal Mouffe ontrafeld. mw. M.L. Heesters-van Leeuwen MA, Tilburg Afstudeeropdracht: De contemporaine beoordeling van vier Scandinavische bestsellers uit eind jaren dertig.

mw. H.J. Vermeulen MSc, Doetinchem Afstudeeropdracht: Stakeholdermanagement en de interne legitimiteit en effectiviteit van publieke netwerken.

Wo bacheloropleiding Informatica dhr. I.S. van Nieuwkoop BSc, Nieuw Vennep dhr. D. Stabel de Carvalho Schiavini BSc, Utrecht

30

Open Universiteit Modulair 2 3 september juni 2016 2016

dhr. P.A.G. van Lith MSc, Nijmegen Afstudeeropdracht: Het verbod op short posities tijdens de financiële crises in de Verenigde Staten.

dhr. S. Bogutekin MSc, Breda Afstudeeropdracht: We worden gedwongen om te veranderen zonder zeggenschap. Kwalitatief onderzoek voor het verklaren van veranderprestaties.

dhr. S.J.W. Vaartjes MSc, ’s-Hertogenbosch P Afstudeeropdracht: High quality Leader-Member Exchange: a key factor to achieve commitment-focused Human Resource attributions. A study into the influence of supervisor HR attributions on employee HR attributions.

Informatica

Wo masteropleiding Management, keuzevariant Controlling dhr. T.C. Boeder MSc, Apeldoorn Afstudeeropdracht: Het gebruik van prestatie-informatie door managers in de jeugdzorg.

dhr. J.A. de Vries MSc, Menaam Afstudeeropdracht: Organisatieverandering, teams en crisis. Het ontstaan van team-crises bij geplande veranderingtrajecten.

dhr. R.R. Knulst MSc, Roosendaal Afstudeeropdracht: 3D printing of marine spares. A case study on acceptance in the maritime industry. dhr. A.J. Koch MSc, Voorburg Afstudeeropdracht: Sustainable Supply Management. An empirical study in People’s Republic of China. dhr. M.J.E. van Meurs MSc, Axel Afstudeeropdracht: Ontwikkelen van loyale B2B relaties. Een onderzoek naar de antecedenten voor het ontwikkelen van gedragsloyaliteit in de B2B services omgeving. dhr. R.L. Suurmond MSc, Velp Afstudeeropdracht: Information sharing in the supply chain. Beyoud the dyadic scope. dhr. T.L.P. Tankens MSc, Andel Afstudeeropdracht: De invloed van interpersoonlijke relaties op aannemer-ondernemer relaties in de bouwsector. Resultaten van een kwalitatief onderzoek binnen het MKB in de bouwsector. mw. E.M. Verweij MSc, Rotterdam Afstudeeropdracht: Team characteristics and the effectiveness of cross-functional sourcing teams an embedded case study in a public organization.


Wo masteropleiding Management, keuzevariant Strategic human resource management mw. M.M.J. van den Eijnde MSc, Helmond Afstudeeropdracht: HRM attributies en LMX: Is er een verband? Een empirisch onderzoek naar het verband tussen HRM attributies van leidinggevenden en medewerkers en de modererende rol van LMX binnen de midden-klein bedrijven in Zuid-Oost Nederland. dhr. A.D. van den Hoek MSc, Middelharnis Afstudeeropdracht: De invloed van persoonlijkheid op employability; een kwestie van competenties? Een onderzoek onder medewerkers van de directie Operations van de Defensie Materieel Organisatie naar de relatie tussen persoonlijkheid employability en loopbaancompetenties. dhr. F.H.R. Lacroix MSc, Beek Afstudeeropdracht: Psychologische contractbreuk van de manager met de organisatie. Het effect van contractbreuk op de teameffectiviteit. mw. N. Reyniers MSc, Opwijk, België Afstudeeropdracht: What impact do perceptions on the reasons why HRM exists have on an employee’s intention to leave? A multilevel study within five Dutch organisations. mw. S. Sader-van Bezouwen MSc, Saint Christophe en Boucherie, Frankrijk Afstudeeropdracht: Vitaliteit op het werk: de rol van werkgerelateerde strategieën en mindfulness als trait. Een onderzoek onder leerkrachten in het primair onderwijs. mw. J.H.M. Verhagen MSc, ’s-Gravenhage Afstudeeropdracht: De invloed van evaluatiecapaciteit via het versterken van de donor-ontvanger relatie op de stakeholderbetrokkenheid en responsiviteit van een evaluatie. Een meervoudige casestudie naar verplichte evaluaties over ontwikkelingssamenwerking bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten Internationaal en het Nederlands Instituut voor Meer partijen Democratie. mw. H. van Wesemael MSc, Wichelen, België Afstudeeropdracht: HR activiteiten en hun invloed op de affectieve betrokkenheid van medewerkers. De relatie tussen HR activiteiten, leader-member exchange (LMX) en de affectieve betrokkenheid van medewerkers, binnen een dienstverlenend bedrijf. mw. L.D.C. Wolvekamp MSc, Eindhoven Afstudeeropdracht: De invloed van LMX op de relatie tussen Perceived HR activiteiten en HR attributies. Wo masteropleiding Management, keuzevariant Public Management mw. E. Keizer MSc, Utrecht Afstudeeropdracht: De invloed van centralisatie en strategie op de prestaties van een overheidsorganisatie. Een case studie binnen de verschillende managementniveaus van het Centraal Militair Hospitaal naar de relatie tussen centralisatie, strategie en prestaties. dhr. E.P.H. Koop MSc, Helmond Afstudeeropdracht: Leiderschap en veranderbereidheid. ‘De invloed van vertrouwen op de relatie tussen de stijl van leiderschap en de veranderbereidheid van het middenmanagement’. dhr. G.H. Manders MSc, Deurne Afstudeeropdracht: Ervaringen uit het verleden bepalen handelingen in het heden. De rol van eerdere ervaringen in het individuele proces van betekenisgeving in relatie tot geplande organisatieverandering. dhr. P.P. Ruijssenaars MSc, Amsterdam Afstudeeropdracht: Het gebruik van studentoordelen bij docentevaluaties.

dhr. J. Timmers MSc, Alkmaar Afstudeeropdracht: De invloed van informatiebehoefte bij evaluaties van beleid op agendavorming en beleidsaanpassing. ‘Een meervoudige casestudie naar de effecten van evaluaties op het ICT-beleid van het Ministerie van Defensie’. Wo masteropleiding Management, keuzevariant Financial decision making dhr. M. Borst MSc, Tilburg Afstudeeropdracht: Earnings management bij Nederlandse Schadeverzekeraars. dhr. J.H. Stegenhuis MSc, Amsterdam P Afstudeeropdracht: IPO underpricing in Europe Effects of variation IPO price on the level of underpricing.

Natuurwetenschappen Wo bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen dhr. R. Drolsbach BSc, Amsterdam Afstudeeropdracht: Ontwerpstrategieën voor een Groene Software. Verzilver de toekomstwaarde nu. dhr. W.J. Huibregtse BSc, Westkapelle Afstudeeropdracht: De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied mee in transitie. dhr. P.J. Kole BSc, Hengelo Afstudeeropdracht: Sustainability analysis of farmed woody biomass for energy production. dhr. D.J. van Koningsbrugge BSc, Zeist Afstudeeropdracht: Cumulative and Indirect Effects of Mineral-Energy Complexes in the Amazon Basin. mw. I. van de Kruijs BSc, Helmond Afstudeeropdracht: Blauwalg in het zwemwater van de Kasteelse Bossen. mw. C.P.W. van der Laan BSc, Culemborg P Afstudeeropdracht: Samenhang tussen de abiotische kenmerken en de macrofaunakwaliteit van R5-beken in de Peel en Maasvallei. dhr. T. Lemmens BSc, Heverlee, België Afstudeeropdracht: Sustainability analysis of farmed woody biomass for energy production. mw. H. van Lenteren-Verhoeven BSc, Hellevoetsluis Afstudeeropdracht: Prioritering stortplaatsen voor urban mining en natuurontwikkeling in de zilvergroene zones van het Nationaal Natuurwerk. Wo masteropleiding Milieuwetenschappen mw. J.W. Adema MSc, Aldinga Beach, South Australia P Afstudeeropdracht: Boundary work in the MurrayDarling Basin, Australia: A case study on the role of science in policy development. mw. I.A. Nuyttens MSc, Gent, België Afstudeeropdracht: Weevil (Cylas spp.) resistant sweetpotato for Sub-Saharan Africa by use of Bt and RNAi strategies and comparison of biosafety assessments.

Onderwijswetenschappen Wo masteropleiding Onderwijswetenschappen mw. A.M. Born MSc, Drachten Afstudeeropdracht: Leren Aansluiten na de Internationale Schakelklas (ISK). Een verkenning van de aansluiting van curriculum en leerlijnen Nederlands en rekenen tussen de ISK en MBO/Entree opleiding. mw. M. Heuvels MSc, Gendringen Afstudeeropdracht: Het verhogen van de motivatie van leerlingen tijdens de rekenles met behulp van directe feedback.

mw. M. Korenhof MSc, Maastricht P Afstudeeropdracht: De invloed van Soorten Kennis en Persoonlijkheidskenmerken van Projectmedewerkers op Kennisdeling in het onderwijs. dhr. T. Kraaijeveld MSc, Wijk bij Duurstede P Afstudeeropdracht: Multimediagebruik in Instructie en Toetsing in Relatie tot Prestatieverschillen en de Invloed van Constructive Alignment en Cognitive Load. mw. S. Lugtenberg-Minks MSc, Zwolle Afstudeeropdracht: Welke Constructen Zijn van invloed op Attitude van Leerkrachten om Samenwerkend leren in te Zetten als Instructiestrategie? dhr. E.H. Meinen MSc, Tersoal Afstudeeropdracht: De relatie tussen de professionele ruimte van leraren en hun deelname aan professionaliseringsactiviteiten: de modererende rol van motivatie. mw. A.M. van Twillert MSc, Franeker Afstudeeropdracht: Factoren en Overtuigingen die de Intentie Beïnvloeden van Docenten in Hoger Onderwijs om Web 2.0 Technologieën te Integreren in hun Constructivistische Didactiek: een Onderzoek met het Model van Beredeneerd Gedrag. mw. V. Verhaegen MSc, Opwijk, België Afstudeeropdracht: Op weg naar zorg en maat. Praktijkonderzoek naar de werking van de schoolexterne begeleidingsdienst Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB) bij de implementatie van inclusief onderwijs door een analyse van de gedeelde zorgvisie met de scholen en een SWOT-analyse van de eigen perceptie binnen de Centra voor Leerlingbegeleiding.

Psychologie Wo bacheloropleiding Psychologie mw. B.P.M. Aaldering BSc, Deventer mw. Y.P. van Adrichem BSc, Barneveld mw. C. Baeten BSc, Maastricht mw. M. van den Berg BSc, Amsterdam mw. N.C.M. Bink-Berkelhout BSc, Schermerhorn mw. W. Boer-Tempelman BSc, Oostwold mw. C.N. Boon-Haenen BSc, Boorsem, België mw. M.A. Breeve BSc, Rotterdam mw. K. Brocades Zaalberg BSc, Attenrode-Wever, België mw. A.C. Deckers-Steinvoort BSc, Stein mw. D.M. van Dijk BSc, Amsterdam dhr. D. Dijkslag BSc, Olst mw. M. van Dorland-Rommers BSc, Den Helder mw. J.A. Dur BSc, Haarlem P mw. M. van Eenennaam BSc, Nieuw Vennep mw. K. Emmery BSc, Jette België dhr. E. Geesink BSc, Hardenberg mw. A.M.N. Gerrits BSc, Cuijk mw. N.J.F. Gheysens BSc, Brussel, België mw. M.C.L.G. Gouverneur BSc, Amsterdam mw. A.W. Harmens-Eggen BSc, Zwolle mw. M.J. Hazeveld BSc, Groningen mw. T.A. Kistanov-Gugunadze BSc, Amsterdam mw. D. Kleijnen BSc, Amstelveen mw. M.J.E. van der Klis BSc, Deventer mw. M.A.G.J. Koppenol-van Hooijdonk BSc, Bilthoven mw. A.J. Kroezen BSc, Dwingeloo mw. H. Lambrighs BSc, Genk, België mw. S.E.B. van der Lee BSc, Zoetermeer mw. K.A. van Leeuwen BSc, Schiedam mw. M.J. Mazereeuw BSc, Alphen aan den Rijn mw. R.T.H. Meekenkamp BSc, Utrecht mw. G.M. Muda BSc, Utrecht mw. J. Niekel-Sjoerds BSc, Baarn mw. U.M. den Ouden BSc, Twello P dhr. Y. De Paepe BSc, Borchtlombeek, België mw. M.A. Posthuma-van der Belt BSc, Kampen mw. I. Ridder BSc, Utrecht mw. J.S. Schaefer-Coe BSc, Vleuten P mw. C. Sinoo BSc, Rotterdam mw. L. Sluiter BSc, Hellevoetsluis Open Universiteit Modulair 2 september Modulair Modulair 4 maart 3 juni 2016

31


deerden

dhr. J.M.J.B. Smulders BSc, Heeze mw. A. Weijling BSc, Den Haag mw. M.J. Wijkstra BSc, Deventer mw. L. Zijlmans BSc, Amsterdam mw. M.L.E.A. van Zon BSc, Kapelle Wo masteropleiding Psychology, afstudeerrichting gezondheidspsychologie mw. B.M.B. Baumeister MSc, Haaksbergen Afstudeeropdracht: De Associatie tussen de Omega-3 LCPUFA Status of Inname en Gedrag van gezonde Adolescenten Baseline Resultaten van de ‘Food2Learn’ Studie mw. S.E.J.P. Driessen-van den Heuvel MSc, Nieuwkuijk Afstudeeropdracht: Bang in het donker. Het effect van een cognitieve training op vermijdingsgedrag. mw. C.M. Jongemans-Wolf MSc, Assen P Afstudeeropdracht: De invloed van Positief Affect, Extraversie en Beloning op Snackgedrag. dhr. S.G.J. Keizers MSc, Delden Afstudeeropdracht: De Waarde van Zingeving op het Subjectief ervaren Welbevinden van Mensen met een Verstandelijke Beperking. mw. M.C. van der Lelie-Wezel MSc, Heiloo Afstudeeropdracht: Van Guilty Sinner tot Forgiven Saint. Adventist worden door het woord van God. Een protocollaire discoursanalyse van aansluitingsprocessen bij de Zevende-dag’s Adventistenkerk op Curaçao. mw. M.J.A. Verbeek MSc, Noordwolde Afstudeeropdracht: Biseksualiteit: de Onzichtbare Sociale Identitieit met Zichtbare Gezondheidsgevolgen. Wo masteropleiding Psychology, afstudeerrichting klinische psychologie mw. P.N.L. Akkerman-van Alphen MSc, Veldhoven Afstudeeropdracht: Verstandelijke Beperking en Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag, Betrouwbaarheid en Validiteit van de Armidilo-S. mw. S. Creemers MSc, Meeuwen-Gruitrode, België Afstudeeropdracht: Het Effect van de Mate van Faalangst en de Interpretatiebias op de Effectiviteit van CBM-1 bij Faalangsttraining. dhr. D. van Dam MSc, Harderwijk Afstudeeropdracht: De Relatie tussen Emotieregulatie en Schoolprestaties bij Kinderen met Angst als Mediator. mw. S. Horck-Volmer MSc, Tiel Afstudeeropdracht: Aandachtscontrole als mediator en Moderator tussen (Faal)Angst en Schoolprestaties bij Basisschoolkinderen. mw. W.F.A. ter Horst-Sengers MSc, Bemmel Afstudeeropdracht: Effectiviteit van de eHealth Interventie Kanker. Nazorg Wijzer op het Rookgedrag van Overlevenden van Kanker. mw. M. de Jager-van Bodegom MSc, Nieuwerkerk Afstudeeropdracht: Sociale Steun, Schoolaanpak en Mentaal Welzijn bij (Online) pesten. mw. C. Legters MSc, Winterswijk Afstudeeropdracht: Het gebruik van Hooggedoseerde XTCpillen: een Toepassing van de Theorie van Gepland Gedrag. mw. N.G. Meijer MSc, Woudenberg Afstudeeropdracht: Mindfulness versus religieuze coping. Het verschil in effect van mindfulness en religieuze coping op het geestelijk welzijn bij tentamenstress en de modererende invloed van sociale steun en neuroticisme. mw. H.A.G. Pulles MSc, Tilburg Afstudeeropdracht: Recreatieve Groepsactiviteiten bij Dementie en depressieve Symptomen: de Modererende Invloed van Introversie.

32

Open Universiteit 4 september 3 maart juni 2016 20162016 Modulair 2

mw. M. Spiering MSc Hoorn Afstudeeropdracht: Effectvergelijkend Onderzoek tussen een Receptieve en een Generatieve Bodyscan op Stress en Zelfcompassie. mw. G. Tjeerdema-Haije MSc, Nijland Afstudeeropdracht: Theory of Mind bij kinderen met Depressieve Symptonen en de Invloed van Kanjertraining. mw. I.H.E. Verberckmoes MSc, Schaarbeek, België Afstudeeropdracht: Relatie tussen Empathie en diagnostische Beslissingsstijlen: modererende invloed van Klinische Ervaring. mw. S.T. Vonder MSc, Hardenberg Afstudeeropdracht: Het inzetten van Richtlijnen voor Depressiezorg in Verpleeghuizen door Professionals: Gecontroleerd of Autonoom Gemotiveerd? mw. M.A. Williams-Weber MSc, Tucson, Verenigde Staten Afstudeeropdracht: Exploring psychotherapeutic change via Real-Time monitoring. Assessment of the Dynamics of Human Change Processes in a Psychotherapeutic Setting Using Real-Time Monitoring. Wo masteropleiding Psychology, afstudeerrichting levenslooppsychologie mw. J.C. Lakké MSc, Goes Afstudeeropdracht: Modereert Fysieke Activiteit de Relatie tussen Tijdperspectief en Welzijn? mw. E.E.J. Oosterling-Vonk MSc, Amersfoort Afstudeeropdracht: Het Geluksgevoel van Volwassenen met Dyslexie: de invloed op Zelfvertrouwen en Coping. dhr. V.P. van Overveld MSc, Amsterdam Afstudeeropdracht: De Associatie tussen Geluk op het Werk en Stress: De Mediërende rol van Mentale Veerkracht en Positieve Emoties. mw. C.A.M. Pizarro González MSc, Leidschendam Afstudeeropdracht: Vrijwilligerswerk, Goed voor Iedereen? De Relatie tussen Sociale Identificatie als Vrijwilliger en Ervaren Welbevinden. mw. J.M. Terlouw MSc, Amsterdam Afstudeeropdracht: Psychosociale Klachten en Welbevinden van Primair Hyperaldosteronisme Patiënten na Medische Behandeling.

Rechtswetenschappen Wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid mw. J. Benjamens LLB, Franeker dhr. L.B. Dam LLB, ’s-Gravenhage dhr. W.P. Schreurs LLB, Vinkeveen dhr. Y.J.E.P.M. Severeyns LLB, Schimmert dhr. A.S. Sewman LLB, Leeuwarden mw. J.L. Vos-Arwert LLB, Duiven mw. K.A.C. Vinkers LLB, Apeldoorn dhr. C. Wijnen LLB, Barneveld Wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid dhr. C.G.M. van Beekveld LLM, Hoorn P Scriptie: Mededingingsbeleid en duurzaamheid. De handhaving door de Autoriteit Consument en Markt onder het vergrootglas. dhr. A.P.A. Beers LLM, Putten Scriptie: Het individuele keuze-informatierecht van de patiënt: privaatrecht of publiekrecht? dhr. H.P.A. Boogaard LLM, Harderwijk Scriptie: De ontwikkeling van het bankentoezicht. dhr. H.G. Bos LLM, Zwolle Scriptie: De vergunningplicht van de Wet natuurbescherming in relatie tot de verplichtingen van artikel 6, tweede, derde en vierde lid Habitatrichtlijn.De overeenkomsten en verschillen ten opzichte van artikel 19d, eerste lid Natuurbeschermingswet 1998.

dhr. A.P.C.B. Broekhoven LLM, Middelburg Scriptie: Is de rechtsbescherming van jongeren verbeterd sinds de invoering van de jeugdwet? dhr. H. Brouwer LLM, Zutphen Scriptie: Stichting Brein: op het scherp van de snede. mw. N. Doorn LLM, Nijmegen P Scriptie: Schadevergoeding voor handelingen in het kader van het waterbeheer: Rechtsgronden en grondslagen in de toekomstige Omgevingswet en de Algemene wet bestuursrecht. dhr. R.B. Herkemij LLM, Utrecht Scriptie: Maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de kaders van het Europees mededingingsrecht. mw. A.R.A.R. Lotfy LLM, Sittard Scriptie: Vrije keuze van Rechtshulpverlener binnen de gefinancierde en private rechtsbijstand. mw. N.C.A. Sevenster LLM, Maastricht Scriptie: ‘Den Haag’ en de Humanitaire Interventie. dhr. B.J.P. Toonen LLM, Sint-Agatha Scriptie: Rechtsbijstand bij het politieverhoor. Voldoet de voorgestelde Nederlandse regelgeving aangaande rechtsbijstand bij het politieverhoor aan de hieraan gestelde vereisten in Richtlijn 2013/48/EU en het EVRM?

Business Process Management and IT Wo masteropleiding Business Process Management and IT dhr. M.J.A. van Bergen MSc, Tilburg Afstudeeropdracht: De kracht van Service level Agreements als onderdeel van Risicomanagementmethoden. dhr. R.L.J.M. de Bruijn MSc, Sittard Afstudeeropdracht: ERP-implementaties. Problemen en de bevoegdheid waarbinnen ze opgelost worden. dhr. G. Dijkhuis MSc, Leiden Afstudeeropdracht: Ontwikkelen van een tool voor het detecteren van bias bij projecten. dhr. R.J.C. Enthoven MSc, Naaldwijk Afstudeeropdracht: Methoden voor risico identificatie bij grote en complexe IT-projecten. dhr. D.M. Jansen MSc, Ulft Afstudeeropdracht: Behoefte aan contracten in allianties. Een vergelijkend onderzoek naar de rol van contacten in relatie tot vertrouwen en risico in strategische allianties. dhr. P.C. Slootweg MSc, IJsselstein Afstudeeropdracht: De implementatie van Hohfeldian legal concepts, ambiguïteit en traceerbaarheid met Semantic Web-technologieën. dhr. T.D. van Wengen MSc, Oestgeest Afstudeeropdracht: Duurzame informatieregistratie op basis van geldende wettelijke bepalingen. dhr. A.J.M. Willems MSc, Veldhoven Afstudeeropdracht: Enterprise Architecture Supporting the Enterprise in Implementing a Global Vehicle Software Management Strategy ‘Development of the SpicEA Maturity model’. dhr. G.J. de Wolf MSc, Kampen Afstudeeropdracht: Het succes van het virtuele verzorgingstehuis. Een onderzoek naar het succes van OZO verbinding aan de hand van een maturity model. dhr. O. Zor MSc, Rotterdam Afstudeeropdracht: Attitude ten opzichte formele en informele beheersing IOR en NL en CN. P Bij deze student werd aan het behaalde getuigschrift de waardering met Lof toegekend. Bij deze student werd aan het behaalde getuigschrift de waardering met de hoogste Lof toegekend.

6516030

afgest

Profile for Open Universiteit

Modulair 2016 09 september  

Modulair 2016 09 september

Modulair 2016 09 september  

Modulair 2016 09 september