Page 1

m

nummer 3

18 december w w.ou.nl m a2009 a r t 2 0jaargang 1 6 | O pen25Unwiver s iteit

Vestigingsbeleid Nieuwe inzichten Onderwijs Bachelorbrede aanpak

Ellen Kooijmans

‘Studeren brengt me veel’

Open Universiteit Modulair 4 maart 2016

1


activiteitenr

oster

MAART zo 5 • Workshop 8-Weekse Mindfulness (1) (sc Parkstad Limburg) za 5 • Workshop 8-Weekse Mindfulness (7) (sc Utrecht) ma 7 • Literatuurclub: Amos Oz ‘Judas’ (Suster Bertken, sc Utrecht) di 8 • Lezing: ‘Joodse collecties in niet-joodse contexten’ door prof. dr. Emile Schrijver (Homo Ludens, sc Amsterdam) wo 9 • Workshop Digitaal Mindmappen (sc Rotterdam) • Workshop Master Your Choice (1) (sc Zwolle) • Literatuurgroep: ‘Arlington Park’, R. Cusk (de Verlichting, sc Eindhoven) do 10 • Workshop Stressmanagement (sc Utrecht) • Filosofieclub ‘Macht en onmacht. Een verkenning van de hedendaagse aanslag op de Verlichting’ door de Belgische filosofe Tinneke Beeckman (Suster Bertken, sc Utrecht) vr 11 • Regionale Studiedag (de Verlichting, sc Eindhoven) • Muziekgroep: facultatief bezoek uitvoering Stabat Mater (de Verlichting, sc Eindhoven) za 12 • Workshop Autisme (sc Rotterdam) di 15 • Lezing: componist Cl. Debussy, E. Overbeeke (de Verlichting, sc Eindhoven) do 17 • Poëziegroep (Suster Bertken, sc Utrecht) za 19 • Workshop Stemgebruik (sc Zwolle) • Workshop 8-Weekse Mindfulness (2) (sc Parkstad Limburg) • Workshop Endnote (sc Utrecht) • Workshop Jobcrafting (sc Utrecht) • Workshop 8-Weekse Mindfulness (8) (sc Utrecht) • Lezing: ‘Hoe start je een eigen advocatenkantoor’ door William Jackman (AJV, sc Amsterdam) ma 21 • Lezing over autisme door iQ Coach drs. Herman de Neef ontwikkelaar van PILLAR methodiek (de Studiekamer, sc Den Haag) di 22 • Cultuurwetenschappelijk Atelier (Suster Bertken, sc Utrecht) wo 23 • Muziekgroep: Stabat Mater, N. Hurkx, Th. Hanneman (de Verlichting, sc Eindhoven) do 24 • PUB-lezing: Klinische Psycho-Neuro-Immunologie, Gastspreker: Erik Schut (sc Breda) di 29 • Discussiegroep: vluchtelingencrisis Europa (de Verlichting, sc Eindhoven) wo 30 • Workshop Master Your Choice (2) (sc Zwolle) • Workshop Beter onthouden met beeldcreaties (sc Amsterdam)

APRIL vr 1 • Zevende bijeenkomst filosofiegroep (ValC-hof, sc Nijmegen) za 2 • Workshop 8-Weekse Mindfulness (3) (sc Parkstad Limburg) • TouW-bijeenkomst (sc Utrecht) ma 4 • Algemene Ledenvergadering Utile Dulci (sc Nijmegen) do 7 • Presentatie masterscriptie ‘Game of Thrones en de “Amerikaanse” Middeleeuwen’ door drs. Julian R. Wolterink (Homo Ludens, sc Amsterdam) za 9 • Workshop Stemgebruik (sc Utrecht) do 14 • Tweede regionale bijeenkomst Aarde, Mens en Milieu (sc Eindhoven) vr 15 • Literatuurgroep: theaterbezoek ‘Het jaar van de kreeft’ van Hugo Claus (de Verlichting, sc Eindhoven) 2

Open Universiteit Modulair 4 maart 2016

Raadpleeg voor actuele informatie de agenda van uw studiecentrum of www.ou.nl/nieuwsplaza.

za 16 • Workshop 8-Weekse Mindfulness (4) (sc Parkstad Limburg) ma 18 • Workshop Last van Uitstelgedrag (sc Zwolle) • Poëziegroep (Suster Bertken, sc Utrecht) • Excursie naar nog nader te bepalen locatie en pleiten bij Cicero (Ex Tunc, sc Utrecht) ma 18-21 • Zomerschool letterkunde: Couperus (sc Den Haag) di 19 • Algemene ledenvergadering (Ex Tunc, sc Utrecht) • Studium Generale ‘De betekenis van de napoleontische erfenis voor de mythe 1813’ (Tous, sc Enschede) wo 20 • Lezing: ‘Jheronimus Bosch’ door Thomas Vriens (de Verlichting, sc Eindhoven) za 23 • Brainstormen & pleiten (Ex Tunc, sc Utrecht) Dagexcursie Heerde/Zutphen (de Verlichting, sc Eindhoven) ma 25 • Lezing: George Orwell over het belang van geschied schrijving door drs. H. Simissen (sc Breda) di 26 • Studium Generale door Martijn v.d. Burg (de Verlichting, sc Eindhoven) do 28 • Literatuurgroep: ‘Het jaar van de kreeft’ van Hugo Claus (de Verlichting, sc Eindhoven)

MEI ma 2 • Buitenactiviteit Utile Dulci (sc Nijmegen) ma 9 • Brainstormproject privaatrecht, strafrecht en bestuursrecht & pleitbijeenkomst of Cicero (Ex Tunc, sc Utrecht) • Poëziegroep (Suster Bertken, sc Utrecht) di 10 • Lezing ‘De geschiedenis van de Antilliaanse muziek’ door Joeki van Etteger (Plein Air, sc Den Haag) wo 11 • Workshop Prezi (sc Eindhoven) • Lezing ‘Leugens op het concertpodium?’ door drs. Lieke van der Bulck (sc Nijmegen) za 14-22 • Zomerschool kunst ‘Caput Mundi’ (Rome) (de Verlichting, sc Eindhoven) wo 18 • Laatste excursie (Ex Tunc, sc Utrecht) do 19 • Workshop Effectief Studeren (sc Groningen) vr 20 • Nationale Dag voor Duurzaamheid in het Hoger Onderwijs (Haagse Hogeschool) za 21 • Workshop Dyslexie (sc Zwolle) ma 23 • Workshop MC-Tentamentraining (sc Rotterdam) • Laatste brainstormproject & pleiten (Ex Tunc, sc Utrecht) • Lezing over neuropsychologie door dr. Erik Matser (de Studiekamer, sc Den Haag) di 24 • Workshop Succesvol Ondernemen (sc Eindhoven) wo 25 • Lezing: ‘Republiek der Verenigde Nederlanden 1672-1813’ door Roland Pape (de Verlichting, sc Eindhoven) za 28 • Workshop 8-Weekse Mindfulness (5) (sc Parkstad Limburg) • Afsluitborrel activiteiten & studiejaar 2015/2016 in café de Rechtbank (Ex Tunc, sc Utrecht)

JUNI vr 3 • Rondleiding in Beeldengalerij Het Depot in Wageningen (Homo Ludens, sc Amsterdam) za 4 • Workshop Endnote (sc Rotterdam) • Workshop Stemgebruik (sc Rotterdam) • Workshop Effectief Studeren (sc Den Haag) • TouW bijeenkomst (sc Utrecht)


inh

ud

modulair 4 MAART 2016

Afstudeeronderzoek

Bjarni Coenen over zijn onderzoek naar testmethodie

12

14

18

28

Promoveren

Vertrek bestuursvoorzitter

Digitale leeromgeving

JĂŠrĂ´me Gijselaers: Geen verband tussen gezond leven en leerprestaties volwassenen

Terugblikken en vooruitkijken

yOUlearn blijft in ontwikkeling

EN VERDER 2 A C T I V I T E I T E N R O O S T E R 4 O U - N I E U W S 5 CO LU M N S T U U TJ E 6 VA N O N Z E V E R S L A G G E V E R 7 D E S T U D E N T 10 V E S T I G I N G S B E L E I D O U 1 3 P R O M O V E R E N 1 6 S T U D I E T I P S 1 7 S TA R T E N S U P P O R T 20 S T U D E N T E N B E L A N G E N 21 TO E N E N N U 2 2 W E T E N S C H A P S N I E U W S 2 4 V E R N I E U W I N G B A C H E LO R O N D E R W I J S 2 6 FA C U LT E I T S N I E U W S 29 U I T R E I K I N G E N 3 0 CO LU M N Z W E I T Z E & A F G E S T U D E E R D E N DE VOLGENDE MODULAIR VERSCHIJNT OP VRIJDAG 3 JUNI 2016

COLOFON Modulair is het studentenmagazine van de Open Universiteit en verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 32.000 exemplaren. Studenten en alumni ontvangen het blad gratis. Hoofdredactie Dominique Ubachs Eindredactie Henny Schut Redactionele bijdragen Arnold van Eijsden, Marijke te Hennepe, Ytie Hogeveen, Egid van Houtem, Miranda de Kort, Annemiek Manuel, Fred Meeuwsen, Lukas Mouton, Silvia van de Put, Henny Schut, Hannie Steinbusch, Juliette van de Ven, Jeanette Wolters, Zweitse Fotografie Nationale Beeldbank, Aline van Hoof, Mirjam Lems, Sanne Linssen, Chris Peeters, Peter Strelitski Illustratie Tejo Haas Vormgeving Vivian Rompelberg Druk TOB Media Redactiesecretariaat modulair.redactie@ou.nl Digitale uitgave www.ou.nl/modulair

Open Universiteit Modulair 4 maart 2016

3


ws

OU-nie

Bij Open Universiteit laagste collegegeld voor tweede master De onafhankelijke uitgever van de Keuzegidsen vergelijkt op de website studie-kosten.nl de kosten van een tweede master bij alle veertien universiteiten. Hieruit blijkt dat studenten voor een tweede masteropleiding bij de Open Universiteit meestal het laagste collegegeld betalen. Ook bij de bacheloropleidingen is het instellingscollegegeld van de Open Universiteit lager dan bij de meeste andere universiteiten. Op de website studie-kosten.nl staat informatie voor (aankomende) studenten over studeren en geld, zoals collegegeld en het sociaal leenstelsel, maar ook over baankansen en startsalarissen. Deze website is een initiatief van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie, een onafhankelijk expertisecentrum dat los staat van de overheid of onderwijsinstellingen. Het centrum is vooral bekend als maker van de Keuzegids, een reeks gezaghebbende gidsen waarin alle opleidingen per vakgebied kritisch worden vergeleken en beoordeeld. www.studie-kosten.nl

Willem Vermeend FinTech-gezant OU-hoogleraar (en oud-politicus) Willem Vermeend is door de overheid benoemd tot speciale FinTech-gezant. Zijn aanstelling is een reactie op het hoge tempo van ontwikkelingen in de FinTech. Digitalisering in de financiële sector zal naar verwachting de komende jaren een grote impact hebben. Vermeend moet de schakel worden tussen de overheid, het bedrijfsleven en de toezichthouders. Hij gaat proberen Nederland op de kaart te zetten als centrum van financiële vernieuwing. FinTech is een samentrekking van de Engelse woorden ‘Financial’ en ‘Technology’. De term wordt in de financiële wereld steeds populairder, maar slechts een derde van de financieel experts weet wat het begrip betekent en welke gevolgen het heeft voor hun bedrijf. Hoe deze innovatie momenteel het ecosysteem van geld verandert, is ook nog vrij onbekend.

OU organiseert lezingenreeks tijdens Open Education Week Van 7 tot 11 maart 2016 vindt in Nederland de Open Education Week plaats. Tijdens deze week organiseert de OU een reeks online lezingen, presentaties en discussies over de actuele uitdagingen van open onderwijs onderzoek en praktijk. Naast een live sessie, van 12.00 tot 13.00 uur, wordt achtergrondliteratuur aangeboden en is er de mogelijkheid om ideeën uit te wisselen met andere deelnemers. Bijna alle lezingen zijn in het Engels. Deelname is gratis, maar registreren noodzakelijk. Voor meer informatie en inschrijving kunt u terecht op de webpagina portal.ou.nl/en/web/masterclass-ow-050216/introduction. De week wordt gesteund door de Nederlandse nationale UNESCO commissie en een aantal nationale en Europese projecten waar de Open Universiteit aan deelneemt. www.openeducationweek.org

4

Open Universiteit Modulair 4 maart 2016


c

lumn

STUDENTEN

De sfeer op de Open Universiteit

In 2014 startten 34 leerlingen in een school zonder lesrooster, cijfers en rapporten ... Maar wel met een diplomagarantie voor elke leerling op het niveau van het basisschooladvies. Jos Claessen, OU-hoogleraar Onderwijskunde volgde de leerlingen en hun coaches in het eerste jaar van dichtbij. Hij was wekelijks aanwezig, had inzage in alle relevante informatie en was deelgenoot van alle belangrijke interne en externe overlegsessies.

Ik weet niet of het echt zo is, maar ik krijg het gevoel dat er een andere wind waait op de Open Universiteit. Als ik vroeger een probleem had, dan mailde of belde ik en dan werd het keurig opgelost. Tegenwoordig lijkt dat anders: ik mail of bel, krijg een nietszeggend antwoord en als ik dan nog een keer mail of bel, wordt er helemaal niet meer gereageerd. Opgelost wordt er in ieder geval weinig tot niets. Uit de reacties op de discussiefora en in de sociale media blijkt dat ik bepaald niet de enige ben. In plaats van de student zo veel mogelijk tegemoet te komen, lijkt men nu veel meer de regels en voorschriften tot uitgangspunt te nemen en moet de student zich maar schikken. De studenten die daar geen genoegen mee nemen, moeten hemel en aarde bewegen om de Open Universiteit tot meer flexibiliteit te bewegen. Dat wringt, temeer omdat ik nu een gigabedrag per module betaal. Daar verwacht ik dan ook de bijbehorende service bij. Zo ben ik nu een vak met een elektronisch werkboek aan het bestuderen. Het elektronisch werkboek is actueel, verwijst naar interessante filmpjes die een goede illustratie vormen van de stof en ik moet flink aan de bak met de opdrachten waarbij ik niet even kan spieken naar de goede antwoorden. Dat is heel mooi, maar Studienet valt de laatste tijd regelmatig uit, de links naar de films en jurisprudentie functioneren niet altijd en in mijn tuin, bij mijn favoriete koffietent en op mijn vaste vakantieadres heb ik te weinig internetverbinding om goed te kunnen werken met het elektronisch werkboek. Bovendien vind ik tekst lezen van een scherm verschrikkelijk (uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ook minder effectief). En, last but not least, als ik toch met de computer bezig ben, is het ook wel heel verleidelijk om even de mail te checken, Facebook berichten te lezen of een computerspelletje te doen. Ik hoor u zeggen: ‘Dan print je het werkboek toch even uit?’ Maar er is geen voorziening om het werkboek uit te printen, want dat is onderwijskundig niet de bedoeling, wordt gemeld bij de instructie. Ik vind dat langzamerhand onacceptabel. Ik betaal tenslotte bijna 500 euro voor zo’n module, daar mag je dan toch wel een uitprintvoorziening van een werkboek voor verwachten?!

Claessen spreekt vol lof en ook leerlingen, ouders, docenten en het ministerie en de Inspectie zijn enthousiast. Agora 2014-2015 is geslaagd. Wat Claessen zag en hoorde en legde hij vast in ‘Tegels van Agora, verslag van het eerste jaar van een grensverleggende onderwijsinnovatie’. Het verslag is te downloaden via de website.

En zo gaan we van een universiteit die ten dienste stond van de studenten naar een aanbieder-klantrelatie waarbij beide partijen op hun strepen gaan staan. Bah! Geen wonder dat de OU in de studenttevredenheid daalt van de eerste plek naar de tweede …

Open Universiteit en Iselinge Hogeschool starten

Academische Werkplaats Iselinge Hogeschool en het Welten-instituut van de Open Universiteit starten een Academische Werkplaats Onderwijs. Tachtig basisscholen uit Achterhoek en Liemers werken mee aan dit initiatief. De Academische Werkplaats gaat op zoek naar antwoorden op vragen waar docenten in het basisonderwijs tegenaan lopen. Vragen als: hoe ga je om met vluchtelingenkinderen? Hoe moet ik muziekles geven als ik niet muzikaal ben? Doel is enerzijds de kloof tussen wetenschap en praktijk verkleinen, anderzijds leraren en leraren-in-opleiding leren om praktijkonderzoek te doen. OU-onderzoekers begeleiden hen daarbij. Op 3 februari jl. is de oprichting van deze werkplaats officieel ondertekend. Het verzamelen van de onderzoeksvragen start dit voorjaar zodat in september 2016 de eerste reeks onderzoeksprojecten kan starten.

‘Agora maakt fundamentele onderwijsvernieuwing waar’ Agora is een van de meest spraakmakende onderwijsinnovaties in Nederland. Het biedt leerlingen van vmbo tot en met gymnasium persoonlijke leerroutes zonder vakken, lesrooster, cijfers, lesmethoden en rapporten.

www.agoraroermond.nl

Stuutje

Open Universiteit Modulair 4 maart 2016

5


van

nze verslaggever

Het probleem van de probleemstelling WATERINGEN – Bijna iedere student die zijn of haar opleiding gaat afronden moet een scriptie maken. Dit is niet zomaar een verhaal wat aan het papier wordt toevertrouwd. Een goede voorbereiding op het uitwerken van een scriptie is daarom essentieel en dit onderwerp staat dan ook centraal in de cursus Voorbereidend Onderzoek. Voor het vervaardigen van de scriptie wordt een bepaalde onderzoeksvraag (probleemstelling) op een wetenschappelijk verantwoorde wijze uitgewerkt. Een goed onderzoeksplan geeft daarbij houvast en vormt de afsluitende opdracht in deze cursus.

Twitter: @AvEijsden Een van onze studenten doet elk

Als eerste op de planning: de virtuele klas, waarin het theoretische deel van de cursus wordt besproken. Dit om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop juridisch wetenschappelijk onderzoek geschiedt en welke eisen men daaraan stelt. Uiteindelijk moet de scriptie bij voorkeur een originele gedachte bevatten die de wetenschap verder brengt, kortom een bijdrage die leidt tot ‘increasing the body of academic knowledge’. Verder brengt iedereen een voorlopige onderzoeksvraag in. Volgens de cursus betreft dit een vraag die: expliciet, precies, afgebakend, haalbaar, verankerd, relevant, origineel en functioneel is. Het formuleren van een goede onderzoeksvraag is derhalve geen gemakkelijke opgave. In de praktijk blijkt echter dat bijna iedere student of onderzoeker hiermee worstelt.

kwartaal verslag van een gebeurtenis in het land. Arnold van Eijsden, student Rechtswetenschappen, bezocht

‘Bijna iedere student of onderzoeker worstelt met het formuleren van een goede onderzoeksvraag’

de cursus Voorbereidend Onderzoek. Virtueel en in Heerlen.

Tekst: Arnold van Eijsden LL.B. Beeld: Mirjam Lems

6

Open Universiteit Modulair 4 maart 2016

Na de virtuele klas wordt het onderzoeksvoorstel uitgewerkt. Dit betreft een belangrijke fase omdat je nu al goed moet nadenken over de structuur van je verdere onderzoek. Welke onderzoeksmethoden ga je hanteren? Welke deelvragen stel je aan de orde? Wat is de relevantie van je onderzoek? Is het onderzoek vernieuwend? De antwoorden op deze vragen moeten zijn weerslag vinden in het onderzoeksvoorstel. Na een inhoudelijk akkoord van de begeleider volgt de slotbijeenkomst in Heerlen. Dit keer geen virtuele maar een fysieke bijeenkomst op de campus in Heerlen. Een dag waarbij het treinverkeer rond ’s-Hertogenbosch is ontregeld en de vestiging van hotel Van der Valk in Heerlen in brand staat. In een kleine ruimte hebben we een live verbinding met een medestudent op Sint Maarten waar het vijf uur vroeger is. Aan een ieder de opdracht om zijn of haar onderzoeksvoorstel te presenteren aan de groep. Vervolgens worden alle voorstellen, afkomstig uit verschillende deelgebieden, voorzien van commentaar. Dit alles om het onderzoeksvoorstel naar een (nog) hoger niveau te brengen, zodat het voorstel uiteindelijk een goede basis vormt voor het te verrichten (scriptie)onderzoek. Immers een goed begin is het halve werk (‘Dimidium facti, qui coepit, habet’; Horatius).


de st

dent

‘Studeren was een onverwachte wending waar ik heel gelukkig van ben geworden’

s t u d e n t r e c h t s w e t e n s c h a p p e n e l l e n ko o i j m a n s

Waarom zou je na je vijftigste nog studeren? Ellen Kooijmans hoort het tot haar grote verbazing veel en vaak. Ze pareert onmiddellijk: ‘Van nieuwe dingen leren, word ik blij. Dat houdt toch niet op als je ouder wordt? Ik doe genoeg leuke andere dingen, maar ik studeer liever dan dat ik een avond voor de televisie hang.’

Open Universiteit Modulair 4 maart 2016

7


Hoe het begon ‘Heel lang geleden’ werd Ellen Kooijmans een paar keer uitgeloot voor geneeskunde. Uit halsstarrigheid omdat ze vond dat het toch iets medisch moest worden, koos ze toen voor een paramedische hbo-opleiding. Omdat dat beroep toch geen uitdaging bood, stapte ze alsnog in het makelaarsbedrijf van haar familie. ‘Tijdens de makelaarsopleiding adviseerden verschillende docenten me om rechten te gaan studeren. Toen al! Maar ja, het was al mijn tweede opleiding en ik kon gemakkelijk aanschuiven in ons familiebedrijf … Ik deed mijn werk lang met veel plezier, maar dat ik geen academische opleiding had gevolgd, is me altijd een beetje blijven dwarszitten.’ Een jaar of negen geleden werd Ellen bestuurslid van de landelijke Stichting Amazones, recentelijk gefuseerd met de Borstkankervereniging Nederland: ‘Toen werd voor mij duidelijk dat ik meer zocht dan dat mijn werk me bood. Ik ging, alsnog, studeren’.

Soms loopt het heel anders De juridische aspecten van het makelaarsvak vond Ellen altijd al interessant. Dus dat het rechten zou worden, was snel duidelijk. Dat het de OU werd, lag ook voor de hand. Wie een baan heeft van

8

Open Universiteit Modulair 4 maart 2016

50 uur per week, exclusief pieken, heeft immers flexibiliteit nodig. Het plan was toen nog: ‘Die studie is een verrijking voor mezelf en bovendien een mooie aanvulling voor mijn werk.’ Maar het liep anders. In 2014 kondigde haar partner in het familiebedrijf aan dat hij ermee wilde stoppen. Na de eerste schrik realiseerde Ellen zich al snel: misschien ligt hier wel een kans. Van het plan om een jaar een sabbatical in te lassen om zich volledig aan de studie te wijden en lekker snel af te studeren, kwam weinig terecht. Een dag per week werken bij Lichtstad advocaten in Eindhoven werden er al snel twee. Voor het eerst in haar leven heeft ze een baas: ‘Eentje die alles controleert wat ik doe, maar die ook heel blij is met wat ik doe. Ik leer hier heel veel. Ik heb dit allemaal niet zo gepland, mijn studie, dit werk, maar het is een onverwachte wending waar ik heel gelukkig van word.’

Naam: Ellen Kooijmans Leeftijd: 54 Burgerlijke Staat: getrouwd, volwassen zoon Woonplaats: Schijndel Vooropleiding: Gymnasium Beekvliet, hbo Logopedie, SOM Makelaardij Beroep: Juridisch medewerker Lichtstad Advocaten Eindhoven Begonnen: september 2011 Opleiding: Rechtsgeleerdheid Studiecentrum: Eindhoven


de st

dent

Of het een onsje meer mag zijn?

Hoezo, het moet sneller?

Met half werk hoef je bij Ellen niet aan te komen. Wat ze doet, doet ze goed. Van de drie zessen op haar cijferlijst – ‘die ‘onvoldoendes’ door de grote drukte op het makelaarskantoor’ – baalt ze. Haar propedeuse haalt ze, zonder een enkel college te volgen, met gemiddeld een acht. ‘Ik ben niet aan het studeren om het daarna niet te weten.’ Dat ze door gezondheidsklachten twee tentamens moest missen, daar is ze niet blij mee. Maar ze maakt van de nood een deugd: nu ze Grondrechten en Goederenrecht (‘Daar wil ik absoluut een heel hoog punt voor halen’) later afrondt en dus later afstudeert dan gehoopt en gepland, kan ze er net zo goed een paar vakken bij nemen. Dat wordt Arbeidsrecht en Rechtspersonenrecht 2 omdat ze beide vakken veel in haar werk tegenkomt. Bovendien vindt ze dat laatste vak ook nog eens leuk. De bachelor rondt ze in maart af, viereneenhalf jaar nadat ze is begonnen en dat is nog steeds sneller dan vele anderen.

Dat haar hobby geld kost, deert Ellen niet: ‘Als ik er uiteindelijk iets mee kan doen, dan betaalt zich dat wel terug’. Kritisch is ze wel: ‘Wie studeert aan de OU is denk ik gemiddeld twee keer zo veel geld kwijt. Studeren naast je baan moet je dus echt heel graag willen!’

En nu doorpakken De studie rechten is breed, heel breed. Heel interessant, daar niet van, maar toch kijkt ze reikhalzend uit naar haar specialisatie privaatrecht. ‘Overeenkomstenrecht, Goederenrecht … in mijn werk heb ik daar veel mee te maken en ik heb veel aanverwante achtergrondkennis opgedaan in de 25 jaar dat ik als makelaar werkte.’ Maar als ze nu nog twintig was geweest dan was het Staatsrecht geworden: ‘Ik ben uitermate geboeid door machtsverhoudingen. Wie mag wat beslissen in een land en waarom? Wie controleert dat? Hoe voorkom je dat van die macht misbruik wordt gemaakt? Dat boeit me echt helemaal van binnenuit!’

Feestje! Vrijdag 22 januari 2016 was een bijzondere dag: de dag van Ellens integratiepracticum. Rechtenstudenten van de OU passen alle kennis en kunde die ze in de eerste drie jaar van hun bachelor hebben opgedaan toe op drie casussen. Geen enkele andere rechtenfaculteit doet dat zo, dus dat is een groot pluspunt voor de OU. Het theoriegedeelte bleek een behoorlijke kluif: een paar honderd uur in je uppie studieboeken raadplegen, naslagwerken uitpluizen, jurisprudentie zoeken en selecteren … Maar Ellen zou Ellen niet zijn als ze zich daar niet helemaal in had vastgebeten. ‘Ik heb het vak met een 9 afgesloten’, vertelt ze supertrots. Voor het praktijkgedeelte op die bewuste vrijdag ‘speelde’ Ellen de advocaat van een examencommissie, die besloot om iemand uit te sluiten wegens fraude. In toga, voor de rechtbank, pleiten, reageren op de opponent, vragen beantwoorden van de rechter, familie en vrienden in de zaal en een welverdiende borrel achteraf. Het was een feestje!

Never a dull moment Dat Ellen met enorm veel plezier studeert, mag iedereen weten, vandaar de blog ‘ellenstudeert’. Al schrijvende kan ze zaken goed op een rijtje krijgen en dat kan zo maar tot nieuwe inzichten leiden. Thuis is ze ‘Heel gelukkig getrouwd met een man die universitair docent is’. Ze hebben een uitwonende zoon die zojuist is afgestudeerd als sociaal psycholoog én een heel leuk hondje. Ellen is lid van de Facultaire onderwijscommissie bij de OU en zit in de ledenraad van de lokale Rabobank. ‘Stilzitten is niet zo mijn ding.’

‘Ik kijk enorm uit naar mijn specialisatie’ Het ergert haar bovendien ‘heel, heel erg’ dat de overheid beperkingen oplegt aan het op latere leeftijd studeren. ‘Ze geven dubbele signalen af! Enerzijds willen ze dat iedereen een leven lang blijft studeren. Maar het moet wel vlug, vlug, vlug. Zelfs al kun je twintig uur per week aan je studie besteden, dan nog doe je er al gauw zes tot acht jaar over. Dat red je alleen maar als je naast werk en studie geen andere hobby’s en verplichtingen hebt. Hoezo, het moet sneller? Veel studenten klagen erover dat de flexibiliteit verdwijnt.’

Kinderziektes Over het invoeren van de begeleide master, in het leven geroepen om het tempo op te voeren, heeft ze nog twijfels. Ook voor haarzelf: voor haar master heeft ze een jaar uitgetrokken en dat vonden ze bij de OU dan weer wat snel. ‘Maar niet iedereen heeft de mogelijkheden om een strak geregistreerd studieschema te volgen. Je kiest juist voor de OU omdat je je eigen tempo kunt bepalen. Die verandering baart veel studenten zorgen, ook omdat veel zaken nog niet goed geregeld zijn. Wanneer je inschrijft voor een vak voor het komend half jaar, kun je nog niet zien op welke momenten je verplicht aanwezig moet zijn. OU-studenten moeten hun leven, hun vakanties enzovoort altijd minstens een jaar vooruitplannen rondom de studieverplichtingen. Het zullen wel kinderziektes zijn, maar het strakke stramien voelt nog niet goed.’

Snel de master afronden De spaarzame colleges die Ellen volgt, zoekt ze zorgvuldig uit. Liet ze zich in het begin nog een beetje ‘opfokken’ door wat de goegemeente riep. Inmiddels weet ze dat ook al roept iedereen dat het een ‘heel moeilijk vak’ is, dat dit niet voor iedereen geldt. Soms is het nuttig om de grote lijnen op een rijtje gezet te krijgen en docenten en mede-studenten te ontmoeten. En al leidt het geklets weleens af, toch heeft ze baat bij de online community’s: de Facebookgroep met ca. 500 leden, de studieomgevingen waar docenten, als het goed is, een actieve rol spelen én de besloten studiegroep waar ongeveer 45 studiegenoten lid van zijn. Allemaal mensen die reageerden op haar oproep aan het begin van de studie: wie wil, net als ik, in zo kort mogelijke tijd de bachelor en ook de master afronden? ‘Als alles loopt zoals het moet lopen, ben ik in 2017 klaar.’

Tekst: Silvia van de Put Beeld: Peter Strelitski

Open Universiteit Modulair 4 maart 2016

9


Nieuw vestigingsbeleid OU:

stand van zaken Het zal weinig studenten ontgaan zijn: de Open Universiteit werkt aan een nieuw vestigingsbeleid. Studenten, medewerkers, faculteiten, maar ook lokale politici die vreesden dat ‘hun’ studiecentrum zou verdwijnen reageerden eind 2015 op de eerste voorzet:

Hoe nu verder?

met opmerkingen, suggesties, alternatieve voorstel-

Lisette Meijrink: ‘Het College van bestuur peilt nu het draagvlak bij de Ondernemingsraad en Studentenraad. Wanneer het licht op groen staat, gaan verschillende projectgroepen aan het werk om de richting uit te werken tot een concreet plan. Dat gebeurt heel zorgvuldig, we nemen voor het hele traject drie jaar de tijd. Er moet nog veel uitgedacht worden. Bijeenkomsten en tentamens blijven we organiseren, zo dicht mogelijk bij waar de studenten zitten, maar we maken het wel flexibeler. De nieuwe locaties zijn straks niet meer op vaste dagen en tijden open, maar wel als het nodig is en op tijden dat studenten er gebruik van willen maken.’ De OU gaat dan op zoek naar tentamenruimtes, collegezalen enzovoort op locaties die – uiteraard – dicht bij een station liggen, waar je ook kunt parkeren, een kop koffie kunt krijgen en een warme maaltijd. Komend studiejaar worden in ieder geval nog geen grote wijzigingen verwacht, alle ingeroosterde activiteiten gaan door. Lisette: ‘En als er iets verandert, dan informeren we de studenten ruimschoots van tevoren en zorgen we ervoor dat er een goed alternatief is geregeld.’

len en soms stevige discussies via social media … Het College van bestuur nam de kritiek ter harte en liet de reacties verwerken tot andere uitgangspunten voor het vestigingsbeleid (zie kader). Bij de Studentenraad en de Ondernemingsraad wordt nu het draagvlak hiervoor getoetst. De inschatting is dat de transitie drie jaar zal duren.

Hoe zat het ook al weer? Het onderwijs en onderzoek van de Open Universiteit veranderen, en daarmee ook de functie van de studiecentra. Daarom wordt er al sinds 2013 nagedacht over een nieuw vestigingsbeleid. In 2014 stelde het College van bestuur daar de eerste uitgangspunten voor vast. Verkenners Lisette Meijrink, communicatieadviseur bij de Open Universiteit en extern adviseur Els Verhoef bestudeerden vorig jaar alle voorhanden cijfermateriaal. Ze bezochten de studiecentra, spraken met medewerkers, faculteiten en studentenorganisaties. In oktober 2015 rapporteerden ze hun bevindingen, met een eerste uitwerking, aan het College van bestuur. Dat nam vervolgens een opmerkelijke en onverwachte beslissing door het voorstel ter consultatie aan te bieden aan belanghebbenden. En kritisch is er gekeken! De oorspronkelijke uitgangspunten bleken niet aan te sluiten bij de wensen en ideeën van studenten en de faculteiten.

Nieuwe richting in januari De briefing werd aangepast, de verkenners keerden terug naar ‘de tekentafel’ en kwamen eind januari met een nieuw, radicaal ander, plan. De grote lijnen zijn helder en de visie is duidelijk, maar in welke plaatsen straks de onderwijsbijeenkomsten en tentamens precies gaan plaatsvinden en hoe een en ander allemaal geregeld wordt, dat moet nog worden uitgewerkt. Verkenner Els Verhoef erkent dat dit een radicale ommezwaai betekende: ‘Maar kennelijk was dit proces, deze volgorde gewoon nodig. Vergeet ook niet dat mensen gemakkelijker reageren op een uitgewerkt voorstel dan op een vooralsnog abstract gegeven als “we gaan het vestigingsbeleid aanpassen”. Ik vind het getuigen van veel moed dat de Open Universiteit maximale openheid en debat heeft gebruikt om tot de best mogelijke oplos-

10

sing te komen. Het nieuwe vestigingsbeleid moet je zien in samenhang met de andere veranderingen: meer online colleges, intensievere begeleiding op afstand, meer mogelijkheden om in contact te staan met docenten en studenten.’

Open Universiteit Modulair 4 maart 2016

ONTWIKKELINGEN IN EEN NOTENDOP Over de ontwikkelingen in het vestigingsbeleid worden studenten op de hoogte gehouden met de wekelijkse digitale nieuwsbrief en Nieuwsplaza. In het decembernummer van Modulair stond een achtergrondartikel. Eerste uitgangspunten Kort samengevat: naast de hoofdvestiging in Heerlen vijf eigen locaties verspreid over het land, voor zowel onderwijs en tentamens als voor onderzoek en vier tentamenlocaties Bijgestelde uitgangspunten Samengevat: uitgangspunten voor onderzoek en onderwijs splitsen • Onderzoek op twee locaties (Heerlen en Utrecht) • Voor onderwijs en tentamens minimaal tien locaties verspreid over het land, niet langer in ‘eigen’ gebouwen (Utrecht en Heerlen uitgezonderd), andere steden nog niet bekend


Mogen we even iets vragen? Wat vindt u van de nieuwe richting voor vestigingsbeleid? Minne Dolstra

‘Belangrijkste is de bereikbaarheid en de kwaliteit van het onderwijs’ Ten tijde van de consultatieronde was rechtenstudent Minne Dolstra nog voorzitter van de Studentenraad. In de officiële reactie van de Studentenraad schreef hij: te weinig rekening gehouden met de belangen van de student, twijfels of de OU wel klaar is voor meer digitaal onderwijs, en verder: bereikbaarheid, bereikbaarheid en bereikbaarheid. Minne is sinds 1 januari jl. voorzitter af en reageert nu op persoonlijke titel: ‘Onderzoek op twee vestigingen vind ik een aannemelijke keuze, omdat de OU nu eenmaal niet over ongelimiteerd arsenaal aan wetenschappelijk personeel kan beschikken. Gelukkig heeft men de individuele en collectieve bezwaren van de studenten serieus genomen en is het idee van slechts vijf onderwijslocaties van de baan. Reizen is onlosmakelijk onderdeel van studeren, ik begrijp dat dat niet anders kan, maar dan wel in alle redelijkheid en billijkheid. Als SR, OR en CvB het grotere plaatje in ogenschouw blijven houden bij de uitwerking, hebben we straks een goede spreiding door heel Nederland op goed bereikbare plekken. Voor het leveren van een goede onderwijskwaliteit is het zelf bezitten of voor langere termijn huren van vastgoed niet van belang. Het onderwijs aanbieden nabij de student is daarentegen eminent. Wel is het zo dat de OU in mijn ogen niet een rondtrekkend circus moet worden. Flexibiliteit in vestigingsplaatsen kan, maar mag niet leiden tot een enorme druk op de organisatie als

gevolg van het jaarlijks opnieuw bekijken en eventueel aanpassen en verhuizen. Aangezien digitalisering is genoemd als de grondslag voor ontwikkeling van het nieuwe vestigingsbeleid, mogen we als studenten hierin op korte termijn een kwaliteitsslag verwachten, zodat onderwijs, reizen, ontmoeting en financiën voor alle partijen in een juiste balans tot elkaar komen te staan.’

Saskia Brand-Gruwel

‘Mooie kans’ Het oordeel van de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen over de eerste uitgangspunten was kort maar overduidelijk: niet haalbaar! Saskia Brand-Gruwel, decaan van de faculteit, is blij met de bijstelling: ‘De bundeling van onderzoek op slechts twee plekken is pure winst. Academische massa is voor ons geen uitgangspunt, maar een randvoorwaarde. Ook naar ons tweede punt van kritiek is goed geluisterd, het onderwijs moet zo dicht mogelijk bij de student zitten. Sommige mensen zeggen dat de opzet nu vager is dan vorig jaar, er worden immers geen vestigingsplaatsen genoemd. Maar de richting is wel veel duidelijker: er zijn keuzes gemaakt. Nu is het zaak dat we met draagvlak de plannen snel en heel zorgvuldig gaan uitwerken. Medewerkers en studenten willen – terecht – weten waar ze aan toe zijn. Ik zie deze periode en deze veranderingen ook als een kans: het dwingt ons als organisatie, als faculteit, om goed na te denken over wat wij nodig hebben om onze studenten goed onderwijs te bieden.’

Mieke Vodegel-Versteeg

‘Nog veel onzekerheden’ Eind 2015 reageerde Mieke Vodegel uit Dwingeloo, samen met drie andere studenten uit het noorden van het land, uitvoerig en kritisch, ook via de regionale media. Wat vinden zij – met mevrouw Vodegel als woordvoerder van het viertal – van de nieuwe uitgangspunten? ‘Minimaal tien in plaats van slechts vijf onderwijslocaties, dus op het eerste gezicht heel mooi. Maar het concept van de flexibele locaties betekent veel onzekerheden: over reiskosten, over reistijd, over de vraag of je je contacten kunt aanhouden als de locatie steeds verandert. Virtueel onderwijs is niet alles, elkaar fysiek ontmoeten blijft voor mij een vereiste. Veel studenten hebben voor de OU gekozen vanwege de flexibiliteit en de vaste studieplekken, maar juist op die gebieden verandert veel en dat vind ik buitengewoon frustrerend. En dan is er nog iets: als er geen locatie meer komt in Groningen, wat betekent dat dan voor de samenwerking met de RUG? Die gaan we toch zeker niet opgeven? We kunnen er nu altijd terecht bij de rechtenfaculteit en de -bibliotheek.’

Tekst: Silvia van de Put

Open Universiteit Modulair 4 maart 2016

11


pr

efschrift ‘Slaap, voeding en beweging vertonen geen relatie met de leerprestaties en de intelligentie van volwassen studenten in het afstandsonderwijs. Wel hebben studenten met een lagere body mass index en een hogere levenstevredenheid, meer kans op een succesvolle afronding van hun studie.’ aldus Jérôme Gijselaers tijdens zijn promotie. In november 2015 promoveerde hij door zijn onderzoek naar factoren die samenhangen met studieresultaten. Hiervoor werden studenten van de OU benaderd van wie er ruim 2.000 deelnamen aan zijn enquête.

Geen verband

tussen gezond leven en leerprestaties volwassenen Tekst: Henny Schut

J

érôme: ‘Hersenonderzoek toont aan dat factoren zoals beweging, slaap en voeding (biologische leefstijlfactoren) een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van onze cognitieve functies (intelligentie) en onze leerprestaties. Ook is bekend dat bepaalde aspecten, denk aan bijvoorbeeld actief gedrag, slaapduur en ontbijten, voorspellend zijn voor de leerprestaties van kinderen en adolescenten in het traditionele onderwijs. En door de toenemende noodzaak om levenslang te blijven studeren, vroeg ik me af hoe dat zit bij volwassenen. Is er ook een relatie tussen deze biologische leefstijlfactoren en het cognitief functioneren en de leerprestatie van volwassen studenten in het afstandsonderwijs?’ Dit werd de centrale vraag van het onderzoek van Jérôme.

OU-studenten bevraagd Jérôme onderzocht de mogelijke relatie bij ruim 2.000 studenten van de Open Universiteit. Zij werden gevraagd inzicht te geven in zaken als demografische gegevens, gezondheid, leefstijl, studie-intentie en leerbeperkingen. Jérôme concludeert: ‘Biologische leefstijlfactoren hebben geen bewezen relatie met het cognitief functioneren en de leerprestaties van volwassen afstandsstudenten. Ook op het executief functioneren – het vermogen om te plannen,

12

Open Universiteit Modulair 4 maart 2016

Beeld: Chris Peeters

de concentratie en het werkgeheugen – hebben de biologische leefstijlfactoren geen invloed. Overigens blijken studenten met een lagere body mass index en een hogere levenstevredenheid wel meer kans te hebben om hun studie succesvol af te ronden.’

Vervolgonderzoek ‘Het is de vraag of volwassen studenten die traditioneel onderwijs volgen zoals kinderen en adolescenten dit krijgen, wél beter leren door een goede nachtrust of een stevige wandeling. Dat zou nader moeten worden onderzocht.’ vervolgt Jérôme. ‘Waarschijnlijk kunnen volwassenen een tekort aan slaap, ongezonde voeding of te weinig beweging gewoon beter opvangen dan kinderen en adolescenten. Het kan ook zijn dat afstandsonderwijs – waarbij de student anytime en anywhere kan studeren – deze problemen ondervangt. Toch is het opvallend dat de body mass index (BMI) gerelateerd is aan studiesucces. De BMI is een maat voor de verhouding tussen lengte en gewicht die in de medische praktijk veel wordt gebruikt. Een lagere BMI kan worden beschouwd als een betere gezondheidstoestand. De BMI wordt voornamelijk beïnvloed door voeding, maar ook door beweging en slaap. Dit betekent dat er indirect wel een verband lijkt te zijn tussen gezond leven en succes van studenten.’

Beperkingen Omdat het niet geheel duidelijk wordt of gezond leven nu wel of niet bijdraagt aan leerprestaties is vervolgonderzoek belangrijk, maar ook het onderkennen van de beperkingen van het huidig onderzoek. Het onderzoek was observationeel en betrof vragenlijstonderzoek dat onderhevig is aan sociale wenselijkheid en subjectiviteit. Daarnaast zijn de biologische leefstijlfactoren onderzocht ten tijde van de start van de studie, terwijl leerprestatie over de volgende veertien maanden gemeten was. Het is de vraag of gedrag binnen de biologische leefstijlfactoren stabiel was gedurende deze tijd.

Jérôme Gijselaers (29) woont in Maastricht. Hij studeerde psychologie aan de UM met neuropsychologie als master. In 2010 rondde hij deze studie af en bleef hier werken als onderzoeksassistent. In 2011 startte hij als promovendus aan de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen van de OU. Hier voerde hij zijn promotieonderzoek uit, waarvan een deel in Spanje tijdens een samenwerking met de universiteit van Barcelona. Op dit moment werkt hij als universitair docent voor het Welten-instituut.


pr

moveren

Petra Neessen:

‘Ik miste inhoudelijke diepgang, die vond ik in mijn promotieonderzoek’ Petra is in het eerste jaar van haar promotietraject en enthousiast over haar onderzoek. ‘Promotieonderzoek doen is boeiend, omdat je de diepte in kan gaan. Je kan de tijd nemen om ergens goed over na te denken en te onderzoeken of wat je bedacht hebt ook klopt.‘ Ze geeft aan dat promotieonderzoek doen in principe een individueel proces is. ‘Kijk ervoor uit dat je niet teveel zelf wil oplossen en niet of te laat andere mensen betrekt bij het onderzoek. Het geeft juist energie om te praten over je onderzoek.’ Ze adviseert dan ook om collega-promovendi te zoeken: ’Zorg dat je mensen betrekt bij je onderzoek. Creëer een netwerk om je heen.’

4 maart 2016, aanvang 13.30 uur Mandy de Bruijn promovenda bij de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen

22 april 2016 prof. dr. Agnes Scholing faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen

11 maart 2016, aanvang 13.00 uur Virginia Hoel buitenpromovenda bij de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Locatie en tijd: Noorse kerk te Rotterdam

20 mei 2016 prof. dr. Marjan Vermeulen faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen

17 juni 2016, aanvang 13.30 uur Carmen Neghina promovenda bij de faculteit Management, Science & Technology

AGENDA

Oraties

20 mei 2016 prof. dr. Peter Sloep faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Alle academische zittingen vinden plaats bij de Open Universiteit in Heerlen, tenzij anders vermeld. Open Universiteit Modulair 4 maart 2016

academische zittingen

Promoties

Beeld: Chris Peeters

Over het onderwerp: ‘Mijn onderzoek gaat over intrapreneurschap en circulair inkopen. Tegenwoordig is er veel aandacht voor circulair inkopen. De gedachte hierachter

is om op een duurzame manier in te kopen door de kringloop sluitend te maken. De omslag van lineair denken (make-takewaste) naar circulair denken gaat niet zonder slag of stoot. De inkopers hebben hierbij een belangrijke rol. Ze zullen veel ondernemender moeten gaan denken en handelen, zowel naar de keten toe als naar de interne organisatie. Een medewerker die handelt en denkt als ondernemer wordt ook wel intrapreneur genoemd. Mijn onderzoek focust zich op dit type inkoper. Ik onderzoek wat de kenmerken en effecten zijn van intrapreneurschap van de inkoper en hoe je intrapreneurschap kan faciliteren binnen de context van circulair inkopen.‘

Tekst: Juliette van de Ven

N

a haar afstuderen werkte Petra Neessen in het bedrijfsleven. ‘Ik zocht inhoudelijke diepgang in mijn werk. De mogelijkheid om echt expert te worden op een bepaald gebied. Ik ging op zoek naar een promotieplaats. Bij een aantal onderzoeken van de OU assisteerde ik. En zo kwam ik in contact met de faculteit Management, Science & Technology, waar ze een promovendus zochten. Ik werd het!’

13


Tekst: Fred Meeuwsen Beeld: Nationale Beeldbank

De omvang en complexiteit van software nemen steeds meer toe. Testen zijn daarom onontbeerlijk. Bjarni Coenen deed voor zijn afstudeerproject Business Process Management & IT onderzoek naar een testmethodiek en de reacties van betrokkenen.

‘Onderzoek als voorproefje, als iets om te prikkelen’ Het interview is nog maar net bezig als de bel gaat. De postbode, zo blijkt, met een kartonnen pakketje. Afzender: Open Universiteit. In het doosje zit het getuigschrift voor Bjarni. ‘Wat een toeval’, zegt hij. De cijferlijst varieert van een zes tot een achteneenhalf. Voor zijn afstudeeronderzoek staat er een acht. ‘Dat is dan drie jaar werk, dat je terugziet in een papiertje. Het gaat in de kluis met de belangrijke documenten, dan kan ik het niet kwijtraken.’ Praten met Bjarni (25) is binnenstappen in een bijzondere wereld. Het taalgebruik is niet alledaags. Het gaat over high tech, stakeholders, time to market concessies, ontwikkelingsprocessen, model based testing, wafers, test cases, correctheidsperceptie, kortom het jargon van business procesmanagement en informatietechnologie. Hij werkt als software engineer bij een groot bedrijf in het zuiden van het land waar lithografiesystemen voor de halfgeleider industrie worden ontwikkeld en geproduceerd. Hiermee worden uiteindelijk chips gemaakt, chips voor bijvoorbeeld de computer of de mobiele telefoon. Opdrachtgevers zijn internationaal grote spelers als Intel en Samsung. Een goed verstaander weet genoeg, het gaat hier om ASML. Toch noemt Bjarni het bedrijf niet bij naam, dat ligt gevoelig. ‘Een fotootje maken op het werk is al uit den boze, dat komt behoorlijk spits, de concurrent kijkt

14

Open Universiteit Modulair 4 maart 2016

immers mee en je weet maar nooit. In mijn scriptie heb ik voor de zekerheid dan ook gevoelige informatie in de bijlagen onleesbaar gemaakt. Nee, dat had geen invloed op de kwaliteit en waardering van mijn scriptie.’

Als de dood voor fouten

Diverse onderzoeken hebben al aangetoond dat deze methodiek voordelen biedt op het gebied van correctheid en efficiëntie. Vraag is wel of dit ook door alle stakeholders wordt ervaren? Dat heb ik voor mijn masterscriptie onderzocht. Dat kon binnen mijn eigen ontwikkelteam. Ideaal.’

Bjarni verrichtte z’n scriptieonderzoek binnen zijn eigen team en werkterrein. Een complexe wereld. ‘Toen ik hier begon zeiden collega’s niet voor niets: voordat je hier echt iets kunt moet je eerst een jaar vooral goed kijken en leren. Dat geeft het wel zo’n beetje aan. Bij het ontwikkelproces zijn veel mensen – stakeholders – betrokken’, vertelt hij. ‘Per type lithografiesysteem wel een paar honderd, van ontwikkelaar tot klant.’ Communicatie is heel belangrijk, maar ook kwetsbaar en moeilijk. ‘Het is belangrijk dat alle betrokkenen – stakeholders – op één lijn zitten’, legt hij uit. ‘Ze zijn als de dood dat er tijdens het ontwikkelen en produceren fouten gemaakt worden. Wat niet vreemd is, het is immers mensenwerk. Maar een fout kost uiteindelijk tijd en geld, heel veel geld. Om te borgen dat alle vereisten van een softwareprogramma correct zijn geïmplementeerd, moet er grondig worden getest. Maar daarvoor is vaak weer te weinig tijd en een te beperkt budget. Nu is er een methode, Model Based Testing, die het mogelijk maakt om op een gestructureerde manier automatische testcases te verkrijgen.

Na een uitgebreide literatuurstudie interviewde Bjarni de stakeholders om inzicht te krijgen in het basisniveau van hun correctheidsperceptie. Dit diende als nulmeting. Daarna voerde hij een inhoudelijke casestudy uit waarin het reguliere software ontwikkelingsproces is doorlopen met als enige aanvulling het gebruik van Model Based Testing. Aan het einde van het volledige software ontwikkelingsproces volgde de eindmeting, met de nadruk op de bevindingen van de stakeholders. ‘Mijn casestudy laat zien dat de toepassing van Model Based Testing de correctheid van de software verhoogd. Onbekende defecten werden aangetoond. De stakeholders hebben de toevoeging van de Model Based Testing als een positieve aanvulling ervaren. Ik moet wel zeggen dat dat vooral geldt voor die betrokkenen die de materie ook goed begrijpen.‘ Bjarni realiseert zich dat zijn onderzoek kleinschalig is en dat verder onderzoek nodig is om generale uitspraken te kunnen doen. Zijn onderzoek ziet hij dan ook vooral als een voorproefje, als iets om te prikkelen


afstudeer

nderzoek

‘WhatsApp groepje met medestudenten, een aanrader’ Bjarni Coenen

en in gang te zetten. ‘Het zou aantrekkelijk zijn om te kijken of mijn onderzoeksresultaten ook voor andere afdelingen hier gelden. En ook voor andere sectoren, zoals ziekenhuizen. Het kan natuurlijk wel iets uitmaken als de betrokkenen – de stakeholders – een technische achtergrond hebben. Dat is waarschijnlijk wel noodzakelijk bij de inzet van abstracte testmodellen.’

WhatsApp groepje Hoe beperkt ook, Bjarni vond het overwegend leuk en boeiend om aan zijn afstudeeronderzoek te werken. Het was echt met iets nieuws bezig, zo voelde het in ieder geval. Dipjes kende hij nauwelijks en bij twijfel was er altijd zijn begeleider Christoph Bockisch, die hem op de juiste momenten wist te motiveren en stimuleren. ‘Ik had een heel goed contact met hem, vaak via de e-mail, maar ook via skype. Als ik even vastzat in mijn onderzoek wist hij altijd de juiste snaar te raken om me op een andere manier naar een probleem te laten kijken. Dat werkte heel goed en motiverend.’ Wat ook hielp was zijn afstudeerclubje. Bjarni had regelmatig contact met medestudenten die ook met hun afstudeeronderzoek bezig waren. Ze vormden een WhatsApp groepje en hadden

vaak contact, vooral via skype. ‘Een aanrader voor ieder afstudeerder. Het is fijn om met “gelijkgestemden” over de voortgang van je onderzoek te kunnen praten.’ Hoe positief ook, Bjarni ziet voor zichzelf geen carrière als wetenschapper weggelegd. ‘Het kritisch nadenken beviel me wel, maar eerlijk gezegd ben ik heel resultaatgericht terwijl bij onderzoek vooral ook gekeken wordt naar het proces. Daarvoor ben ik te ongedurig. Voor de zesde keer een probleemstelling aanpassen gaat me eigenlijk iets te ver. Dat gaat irriteren. En schrijven is ook niet m’n grootste hobby.’ Nu Bjarni klaar is kan hij zich voorstellen op een gegeven moment weer te gaan studeren, cursussen te doen. Hij is leergierig. ‘Dat zit in de familie.’ Toch zag het daar op de middelbare school niet naar uit. Eigenlijk was hij een vwo-leerling, maar luiheid was hem toen niet vreemd. Het werd de havo, met vooral bètavakken. Dat dan weer wel. Wat volgde was de Fontys Hogeschool in Eindhoven en daarna, hup aan de slag. Toch kwam al snel het inzicht en het gevoel dat hij meer kon én wilde dan zijn werk als software engineer. Toen bleek dat Fontys een samenwerkingsverband had met de Open

Universiteit met onder andere éénjarige premaster en een éénjarige masteropleiding Business Process Management & IT was de stap snel gezet. ‘Het fijne was dat er om de twee weken op de maandagavond college werd gegeven door docenten van de Open Universiteit en van Fontys. Het was prettig medestudenten te ontmoeten. Ik was veruit de jongste en de meest technische. De studie beviel heel goed, ik ging er redelijk snel doorheen. Ben nog jong, dan heb je niet zoveel verplichtingen.’ De studie heeft Bjarni uiteindelijk geen windeieren gelegd. Binnenkort begint hij aan een nieuwe baan. Hij gaat werken bij een klein bedrijf dat zich bezighoudt met de softwareontwikkeling voor zorginstellingen. ‘Ik zie het als een stap vooruit. Het is een dynamisch bedrijf waar ik van betekenis kan zijn. Ik ga me bezighouden met zowel de business- als informaticakant, dat sluit perfect aan bij mijn studie. Ik verheug me er erg op.’

Open Universiteit Modulair 4 maart 2016

15


TEJOHAAS

st

dietips

Dyslexie Studeren vereist planning en uitvoering van je studie en de gevolgen hiervan voor je werkomgeving en/of privéleven. In deze rubriek adviseren regionaal voorlichters Ytie Hogeveen, Lukas Mouton en Hannie Steinbusch over hoe je studievaardigheden op succesvolle wijze kunt ontwikkelen. Deze keer als onderwerp: Dyslexie

Of dyslexie hetzelfde is als woordblindheid valt te betwisten. Maar moeite met lezen, schrijven en spellen omvat wel de kern. Dyslectische mensen nemen nieuwe informatie (klanken, woorden, tekst) langzamer in zich op dan andere mensen. Lezen gaat traag, voorlezen gaat stotterend … teveel informatie moet verwerkt worden in de hersenen, wat tot problemen leidt. Dyslexie is een verzamelnaam voor ernstige problemen met lezen, schrijven en spellen. Positieve kanten van dyslexie Dyslectische mensen hebben niet alleen hinder van hun dyslexie. Er zijn ook positieve eigenschappen die op deze mensen van toepassing zijn. Dyslectici kunnen goed overzicht bewaren. Ze blijven niet hangen op details, maar hechten waarde aan het totaalplaatje in hun hoofd. Ze nemen informatie beter op. Veel mensen die heel snel leren zullen de feiten ook weer snel vergeten. Als iemand met dyslexie zich nieuwe kennis eigen maakt, blijft deze beter hangen! Vaak hebben dyslectici ook een talent dat niet met taal te maken heeft. Het zijn goede beelddenkers, kunnen goed logisch denken, zijn praktisch ingesteld, en vaak creatieve denkers. Workshop Dyslexie Voor mensen die dyslectisch zijn en graag handvatten krijgen om beter te kunnen studeren biedt de Open Universiteit de workshop Dyslexie aan. Ook personen die zich afvragen of ze zelf dyslectisch zijn of diegenen die iemand kennen die dyslectisch is, zijn van harte welkom.

In de workshop wordt het accent niet alleen op de handicap gelegd, maar gaat het ook erover dat dyslexie ervoor zorgt dat je op een andere manier denkt, voelt en handelt. Je krijgt handvatten om effectiever om te gaan met lezen en schrijven. Je krijgt zicht op beschikbare hulpmiddelen. Ook komen de kenmerken van dyslexie in de workshop aan bod. Verder gaan we samen verkennen hoe je als dyslecticus kunt leren, er zitten immers genoeg ervaringsdeskundigen bij de workshop. De workshop Dyslexie kun je bijwonen op – zaterdag 21 mei 2016 in studiecentrum Zwolle. – zaterdag 8 oktober 2016 in studiecentrum Eindhoven. Voor meer informatie en aanmelden, zie www.ou.nl/studieplaza. Dyslexie • Problemen bij schrijven • Slechte beheersing alfabet (a, b, c, …. eh?) • Duurt lang voor een letter wordt herkend • Slecht leesbaar handschrift • Moeilijk omgaan met pennen, vooral schrijven met vulpen is een drama • Ondanks eindeloze oefeningen toch slechte score bij dictees • Blijven schrijven in spiegelschrift • Omdraaien klanken, bijvoorbeeld: b en d, 6 en 9, q en p • Spelfouten maken tijdens het overschrijven (‘fis’ in plaats van ‘vis’)


start en s

pport

Geheugentraining Je geheugen is soms een wispelturig beest. Waarom onthoud je de tekst van een vreselijk nummer wel en die reeks definities niet. Terwijl je ze al honderd keer hebt doorgenomen? Het is soms moeilijk om alle stof goed en gestructureerd te onthouden. Zeker met de stroom informatie die constant op je wordt afgevuurd. Je bent druk, hebt veel werk te doen, bent snel afgeleid of misschien al iets ouder. Dan kan het lastig zijn om al die informatie te verwerken. Het moet allemaal je brein in en veel mag er natuurlijk ook weer uit. Maar hoe zorg je nou dat juist de theorie uit je cursusboek in je brein blijft?

Autisme en de studie De kennis over autisme heeft in de afgelopen twintig jaar een grote vlucht genomen. Toch zijn er nog veel vragen onbeantwoord, niet in de laatste plaats doordat autisme zich op zoveel verschillende manieren kan uiten. In deze workshop wordt uitvoerig aandacht besteed aan de kenmerken van autisme en de specifieke problemen die mensen met autisme ervaren op het gebied van informatieverwerking en organisatie. Na de pauze wordt ingegaan op mogelijkheden en adviezen voor de aanpak van de studie. De workshop vindt plaats op zaterdag 12 maart a.s. in studiecentrum Rotterdam van 9.45 uur tot 12.00 uur en op zaterdag 10 september in Zwolle van 10.00 uur tot 12.30 uur. Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.studieplaza.ou.nl.

Marktplein Het Marktplein van Studieplaza is de vraag- en aanbodsite voor OU-studenten. Op het Marktplein worden studieboeken, samenvattingen, stages en andere studiezaken aangeboden. Ook kun je er medestudenten oproepen om samen te studeren. Er staan weer verschillende oproepen van medestudenten. Nieuwsgierig? Neem een kijkje op www.studieplaza.ou.nl/marktplein.

Van Studieplaza krijg jij nu tot 1 mei 2016 gratis de mogelijkheid om precies dรกรกr achter te komen en te leren welke techniek jij het beste kunt gebruiken om informatie beter te onthouden. Met de 4-delige online cursus Geheugentraining op Studieplaza kun je vanaf februari aan de slag. Elke maand komt er een module bij waarin Mark Tigchelaar, bekend van onze training Snellezen, jou verschillende technieken leert om beter en effectiever te onthouden. In de eerste introductiemodule kun je testen hoe gemakkelijk jij woorden onthoudt. Je leert meteen een eerste techniek daarvoor toe te passen. In de pittoreske setting van het Zuiderzeemuseum legt Mark de techniek stap voor stap uit. Een tweede methode die aan bod komt is het maken van een samenvatting. Er is ook uitgebreid aandacht voor het maken van een goede mindmap. Elke video is een opzichzelfstaande module met oefeningen en materialen die je op de site terug kunt vinden. Ben jij nieuwsgierig hoe het met jouw geheugen staat? Doe dan nu de introductietraining Geheugentraining op Studieplaza! Speciaal voor OU-studenten bieden we de cursus Geheugentraining nu gratis aan!

Open Universiteit Modulair 4 maart 2016

17


Vertrek voorzitter College van bestuur

Terugblikken en vooruit kijken Na vier jaar voorzitterschap neemt Sander van den Eijnden afscheid van de Open Universiteit. Vanaf 1 maart 2016 is hij voorzitter van het College van bestuur van de Hogeschool Leiden. In zijn bestuursperiode is veel gebeurd: een duidelijke positionering, reorganisaties, focus op wetenschappelijke opleidingen en onderzoek. Vlak voor zijn vertrek nog een interview met de collegevoorzitter over verleden, heden en toekomst.

Uw overstap naar de Hogeschool Leiden kwam voor velen als een verrassing. ‘Dat kan ik goed begrijpen. Ik was ook niet op zoek, ik had het naar mijn zin bij de Open Universiteit, dit is een mooie en spannende organisatie. Maar toen ik benaderd werd voor deze functie, ging ik er toch over nadenken.’ Waarom? ‘Ik woon al dertig jaar in Leiden. Het is een aantrekkelijke gedachte om te gaan werken in het hoger onderwijs in mijn eigen stad, mijn eigen regio. En ik merk dat iedereen begrijpt dat het fijn is om op de fiets naar je werk te kunnen.’ Dat kan bij u toch niet de enige reden zijn? ‘Ik heb ooit pedagogiek gestudeerd en heb altijd in het onderwijsveld gewerkt, maar op afstand. Bij de Hogeschool ben ik direct verantwoordelijk voor het onderwijs. Het is ook echt een school als je daar binnen loopt, met lockers, klassen en heel veel jonge studenten. Bovendien is mijn voorzitterschap nu overdraagbaar, de Open Universiteit staat er goed voor.’ Dat was toen u in april 2012 aantrad heel anders. Er was veel onrust in de instelling. Het jaar ervoor had een commissie op verzoek van het ministerie van Onderwijs de Open Universiteit kritisch doorgelicht, er moesten prestatieafspraken gemaakt worden. Wat zijn uw herinneringen aan die tijd? ‘Het was onoverzichtelijk en het kostte me de eerste dagen moeite om een beeld te vormen. Ik zag grote betrokkenheid, veel kennis van zaken bij medewerkers en een groot gevoel van urgentie. Maar er zat ook duidelijk een richting in de instelling.’ Welke richting? ‘In de kern dat we er niet mee weg kwamen om ons louter als cursusaanbieder neer te zetten, maar dat we echt moesten kiezen voor samenhangende programma’s, diplomagericht, waarin studenten in een redelijke tijd kunnen afstuderen. Dat haalde je heel gemakkelijk op uit de instelling. Er was alleen discussie over hoe de balans tussen structuur en flexibiliteit moest zijn. Afijn, waar we nu nog steeds over praten.’ Na zes weken schetste u al de hoofdlijnen van de

18

Open Universiteit Modulair 4 maart 2016

agenda. Vier jaar later blijkt die grotendeels te zijn uitgevoerd … ‘Dat is niet alleen mijn verdienste. Klaarblijkelijk was er een punt bereikt waarop de richting logisch werd. Het is een kristallisatie van iets dat al dertig jaar aan de gang is, in én buiten de instelling. Daar moet je op een bepaald moment de conclusie uit trekken. Wat niet wil zeggen dat er geen verzet tegen was.’ U stond weleens op gespannen voet met de Studentenraad en Ondernemingsraad? ‘Zeker, maar er is ook veel gebeurd. Er zijn meer dan honderd arbeidsplaatsen verdwenen. We hebben ons ideologisch heel anders gepositioneerd. Dus het is niet gek dat het weleens botst. Zakelijk dan, de persoonlijke verhoudingen waren goed. De belangrijkste verklaring voor dat vaak moeilijke gesprek is, volgens mij, zorg: “Redden wij het wel? Is dit wel de goede weg?” En als je ziet hoeveel verschillende wegen de Open Universiteit de afgelopen vijftien jaar heeft ingeslagen, dan is het ook begrijpelijk dat mensen denken: weer een nieuw College, weer een nieuw plan, waarom zou dit wel werken?’ Er is de afgelopen jaren veel gerealiseerd: nieuw instellingsplan, prestatieafspraken, reorganisaties, oprichting Welten-instituut, vernieuwing onderwijs, nieuwe leeromgeving … ‘Inderdaad: veel, meer dan je in redelijkheid kon verwachten, en voldoende. De Open Universiteit staat er nu goed voor, daarbij ook geholpen door de tijd. We hebben een groot deel zelf gedaan, en er moet natuurlijk nog veel gebeuren. Maar je ziet ook dat in de afgelopen jaren de roep om publiek ondernemerschap is verstomd. Er is aanmerkelijk meer aandacht gekomen voor sociale cohesie, goed onderwijs, talentontwikkeling en gelijke kansen. In die zin is het klimaat voor een Open Universiteit nu vriendelijker dan vijf jaar geleden.’ Blijft er behoefte aan universitair deeltijdonderwijs? ’Ja, en in Nederland zijn wij de enige die dat bieden. De andere Nederlandse universiteiten kiezen voor campusonderwijs. Dat is natuurlijk een hele sterke formule, zeker voor jongeren. Maar niet ideaal voor volwassenen die een studie moeten combineren met werken en zorgen.

Sander van den Eijnden


Tekst: Miranda de Kort Beeld: Sanne Linssen en Chris Peeters

Onderwijs voor die groep is een andere tak van sport, en dat beseffen de andere universiteiten ook: de ene deeltijdopleiding na de andere verdwijnt. Aan de andere kant vraagt een universitaire studie in deeltijd van mensen zo’n inspanning, het is zo’n grote investering, letterlijk en figuurlijk, dat je niet kunt verwachten dat honderdduizenden mensen in Nederland dat willen en kunnen. Onze doelgroep is van nature beperkt omdat studeren in deeltijd zo veeleisend is.’ De omvang van een organisatie bepaalt haar mogelijkheden. Is de Open Universiteit groot of klein? ‘Met 15.000 studenten, 600 medewerkers en 60 miljoen budget is de Open Universiteit niet klein. Alleen, je kunt niet alles. We willen onderzoek doen en onderwijs geven op een zevental wetenschapsgebieden. Kijk, dan moet je al behoorlijk secuur met je geld omgaan om dat allemaal voor elkaar te krijgen.’ Omvang is relatief? ‘We zijn de enige deeltijduniversiteit, maar wel veel te klein om in online leren de maat der dingen te willen zijn, of de maatschappelijke trekker van flexibel leren in dit land. Die thema’s zijn te groot. Dat mensen om Spa vragen als ze water willen, dat zal ons niet gebeuren. Het wetenschappelijk onderwijs op afstand is een niche markt. Studeren bij de Open Universiteit is topsport, wordt weleens gezegd. Geen wonder dat niet iedereen dit kan. Het vraagt van mensen grote inzet, inspanning en talent. En ik zeg: als onze studenten dit kunnen opbrengen, dan moeten wij het ook kunnen.’ Had u als voorzitter van deze universiteit veel contact met studenten? ‘Niet veel. Dat is altijd een probleem als je bestuurder bent. En met ons afstandsonderwijs kom je elkaar al helemaal niet snel tegen. Ik sprak natuurlijk weleens studenten, had contact met de Studentenraad, las de enquêtes en zag discussies op internet. Het hoeft niet allemaal uit eigen waarneming te komen.’ De verandering van het vestigingsbeleid riep vorig jaar veel reactie op. Studenten bedachten een alternatief plan, stapten naar de regionale media, spraken wethouders aan … ‘En ik begrijp heel goed waarom. Juist omdat studeren in deeltijd veel vraagt van mensen, dan wil men ook wel een beetje ontzorgd worden. Niet ’s avonds voor een tentamen uren op pad zijn. Of een dag vrij moeten nemen voor een bijeenkomst met een studiegroep. Uit de consultatie bleek dat het plan voor eigenlijk niemand goed was, het was te veel een compromis.’ Er is nu een andere oplossingsrichting gevonden? ‘Ja, en daar gaan we eerst met de Studentenraad en de Ondernemingsraad over praten. Geen vaste studiecentra meer, maar de bijeenkomsten en de tentamens organiseren daar waar studenten zijn, op minimaal tien plekken in het land. De studenten gaan niet naar de docent die in A of B zit, maar de docent komt zo veel mogelijk naar de student toe. Dat hoort ook bij het niet zijn van een campusuniversiteit.’ U stapt nu over naar een instelling met campusonderwijs, de Hogeschool Leiden. Zin in? ‘Enorm, een heel andere dynamiek. Ik was er laatst op bezoek en toen ik weg wilde gaan, kon ik mijn fiets niet meer vinden. Ik was even vergeten dat ook duizenden anderen daar hun fiets neerzetten. Ik heb er – wie niet – een enorme hekel aan om uit mijn routines gehaald te worden! Maar het moet. Gerrit Krol zei: “Als je niet elke dag met een stok in je ziel roert, vries je dicht”. En zo is het.’

Open Universiteit Modulair 4 maart 2016

19


st

dentenbelangen

De Studentenraad (SR) is het formele medezeggenschapsorgaan dat spreekt namens alle studenten. In Modulair spreekt de Studentenraad steeds op eigen gezag. Wilt u meer weten over de SR, kijk dan op www.ou.nl > Studeren > Studentenraad.

Een intensief begin … ... voor de nieuwe leden van de Studentenraad. Er staan een aantal grote en belangrijke dossiers op ons te wachten. Tijdens de training op 18 en 19 januari jl. hebben wij met elkaar en de dossiers kennis gemaakt. Een boeiend gezelschap van studenten in verschillende fases van hun studies binnen de OU. Allemaal zijn wij bereid om ons in te zetten voor een goed werkende Studentenraad. In de volgende Modulair zullen wij ons uitgebreid voorstellen en zal ook een groepsfoto worden geplaatst.

Wij vinden het belangrijk dat … we op een open, duidelijke, professionele en respectvolle manier samenwerken. Onderling en met alle betrokken partijen streven we een optimale samenwerking na. Dus ook met jullie, de OU-studenten. Gebleken is dat lang niet iedereen zich betrokken voelt of op de hoogte is van wat er speelt binnen de OU. Ook is het niet altijd duidelijk wat de Studentenraad voor de student kan betekenen. Een belangrijk punt om mee aan de slag te gaan.

De komende periode houden wij ons bezig met ... een aantal belangrijke onderwerpen die spelen. In december heeft de Studentenraad een negatief pré-advies gegeven ten aanzien van het concept visiedocument Vestigingsbeleid. Hierbij is onder meer gewezen op het feit dat op basis van het voorliggende beperkte onderzoek geen besluiten kunnen worden genomen. De reacties van studenten en de aangedragen alternatieven van studenten en andere betrokkenen zijn meegestuurd. De rector Anja Oskamp heeft al laten weten dat de uitgangspunten zullen worden herzien. Wij wachten met belangstelling op de volledige reactie van het College van bestuur. Ook de herziening van de bachelor komt op korte termijn aan de orde. De flexibiliteit van het onderwijs is voor veel van de studenten een belangrijke reden om te kiezen voor een studie bij de OU. Qua inhoud van de studie kan de OU zich meten met reguliere universiteiten. Qua populatie studenten onderscheiden we ons. Inzet bij de onderhandelingen is dan ook dat de vernieuwing van de bachelor zoveel mogelijk blijft aansluiten bij deze specifieke populatie.

Wij willen dit verbeteren door … zichtbaar en benaderbaar te zijn. Tijdens onze eerste vergadering hebben we besloten een eigen pagina op Facebook te openen. Op deze pagina zal informatie te vinden zijn over onze activiteiten. Daarnaast kan jij als student input leveren en vragen stellen of opmerkingen maken aan de Studentenraad. Zodra deze pagina online is zullen we jullie hiervan op de hoogte stellen. De Studentenraad praat graag in een vroeg stadium mee met de OU. Omdat zaken soms in een conceptuele fase verkeren, en mogelijk nooit concreet worden, betekent dit dat we soms een geheimhouding moeten aanvaarden. Uiteraard wegen we daar ons streven om open en duidelijk te communiceren in mee. Natuurlijk blijft het e-mailadres studentenraad@ou.nl bereikbaar. We zijn nog zoekende naar andere manieren om meer zichtbaar en benaderbaar te worden, zodat jullie weten waar de Studentenraad zich mee bezighoudt en jullie als studenten input kunnen leveren. Suggesties voor verbetering ontvangen wij graag.

20

Open Universiteit Modulair 4 maart 2016

Wat onze positie mogelijk versterkt is … een ingediend wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht Onderwijsinstellingen in de Tweede Kamer. Deze wet pleit voor onder andere een uitbreiding van het aantal bevoegdheden met betrekking tot medezeggenschap (binnen de OU de Ondernemingsraad en Studentenraad). Verwacht wordt dat dit wetsvoorstel in augustus zal worden aangenomen. Op dat moment wordt er weer een stap naar verdere democratisering van het onderwijs gezet. En dit vinden wij belangrijk. Immers een universiteit zonder studenten heeft geen recht van bestaan. En dus zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat de student in de besluitvorming wordt betrokken. Eén ding is al duidelijk geworden, we hoeven ons niet te vervelen als Studentenraad. We begeven ons in een krachtenspel van belangen waarin we onze koers zullen gaan uitzetten. En hier hebben we jou ook bij nodig. Geef ons input en feedback via studentenraad@ou.nl.


t

en en nu

Tekst: Jeanette Wolters

Renec duikt tegen de verdrukking in, tóch steeds in de boeken

Sportpsycholoog studeert op topniveau

Renec Hamminga

Bram Brouwer

‘Studeren is een feest voor je geest’

‘Studeren heeft mij enorm verrijkt’

Renec Hamminga (50) groeide op in Drenthe en woont nu al 25 jaar in Amsterdam. Ze droomde van een universitaire opleiding, maar tot twee keer toe was de noodzaak om brood op de plank te krijgen groter. Eerst brak ze haar propedeuse Psychologie af omdat haar vader overleed en koos voor een opleiding tot directiesecretaresse. Toen verhuisde Renec naar Amsterdam waar ze mocht werken voor het hoofdkantoor van MGM-cinema’s (nu Pathé) en het Fonds voor Nederlandse Omroep Producties, maar dat ging wel ten koste van haar studie Theaterwetenschappen.

Meer dan 25 jaar beoefenden de Fries Bram Brouwer (68) en zijn vrouw allerlei vormen van duursport. Vanuit hun gezamenlijke passie coachten ze andere sporters. Toen zij op 43e leeftijd overleed, was er voor Bram de aardigheid vanaf en wou hij iets anders.

‘Inmiddels werk ik 17 jaar bij de Universiteit en Hogeschool van Amsterdam. In 2009 begon ik met de opleiding Cultuurwetenschappen bij de OU. Op mijn werk heb ik helaas nooit iets met mijn studie kunnen doen, dat werd helaas niet gestimuleerd. Studeren is een enorme hobby geworden; het is een feest voor je geest. Ik studeer minstens 10 uur per week, soms tegen de verdrukking in want ik wil zo graag die tentamens halen. Als het lukt, geeft het mijn zelfvertrouwen telkens zo’n geweldige “boost” dat ik gewoon weer verder wil. Op mijn werk is nu de stekker eruit gegaan en heb ik ruim een jaar de tijd om een nieuwe koers in te zetten. Die tijd kan ik goed gebruiken voor mijn bachelorscriptie. Als ik klaar ben met CW sluit ik niet uit dat ik toch weer psychologie oppak. Ik wil dolgraag permanent blijven leren.’

Op zijn 56e begon hij aan een studie Psychologie. Zijn achtergrond was een lts-opleiding . ‘Mij had je niet ermee moeten aankomen dat ik ooit universitair zou gaan studeren en al zeker geen psychologie. Maar ik bleek er goed in te zijn. De volgende module was statistiek. Daarvoor haalde ik een 10. Studeren plaatste voor mij alles in de juiste samenhang en heeft mij enorm verrijkt. Ik studeerde af in 2009 en richtte een klein praktijkje op als sportpsycholoog. Maar daar wil ik niet al te veel mee doen, want dan heb ik geen tijd meer om te schrijven.’

Modulair is benieuwd naar hoe het met oud-studenten gaat. Heeft de studie hen gebracht wat ze ervan verwachtten? Hoe verliep hun carrière en wat is voor hun de meerwaarde van een universitaire studie?

Brouwer vond het schrijven van zijn proefschrift zó leuk. Dit is zijn nieuwe passie geworden. ‘Ik heb materiaal genoeg voor twee boeken.’ Daar zien we naar uit, want hij zorgde tijdens zijn promotie voor de nodige beroering met de these dat topsporters geen records kunnen verbreken door doping. ‘Die beweringen zijn vooral op mythes gebaseerd. Maar als je dat zegt, haal je wat over je heen. De OU heeft nog nooit veiligheidsmaatregelen moeten nemen, maar toen wel.’

Open Universiteit Modulair Modulair 12 4 maart 2014 2016 Modulair 19september december

21


wetenschapsnie

ws

ONDERWIJSWE TENSCHAPPEN

Gerrie Geitz: Duurzame feedback helpt studenten kritisch nadenken Hoe krijg je studenten nu zover dat ze leerstof echt doorgronden en er kritisch over na gaan denken? Promovendus Gerry Geitz stelde vast dat je dit ‘diepe leren’ kunt stimuleren door studenten duurzame feedback te geven, gericht op het ontwikkelen van vaardigheden om zelf actief feedback te zoeken. Geitz concludeert dat feedback daarvoor moet worden ondersteund door feedbackdialogen en activiteiten die studenten niet alleen informeren over hun huidige taak, maar hen ook leren om bij toekomstige taken zelf feedback te zoeken. Als studenten leren actief naar feedback te zoeken zijn ze beter in staat betekenis te geven aan de feedback en kunnen deze bediscussiëren met hun mede-studenten. Zo wordt dieper over de stof nagedacht. De pdf van het proefschrift ‘Sustainable Feedback in Higher Education; Relation Between and Changeability of Self-Efficacy, Goal Orientation, and Learning Behavior’ is te downloaden via onze website: www.ou.nl/promotie.

Conferentie Opening

up education

Op 18 maart 2016 vindt bij de Open Universiteit in Heerlen de conferentie Opening up education plaats. Deze conferentie is bedoeld voor onderwijsmensen met belangstelling voor het vergroten van de toegankelijkheid van onderwijs door middel van (open source) leertechnologieën en meer open praktijken in het onderwijs, onderzoek en innovatieprocessen. De dag staat in het teken van het uitwisselen van ideeën en ervaringen met meer open vormen van onderwijs. Er zal een overzicht gegeven worden van trends en ontwikkelingen in het gebruik van nieuwe Open Educational Resources en open source technologie en het toepassen van nieuwe praktijken voor het vergroten van de toegankelijkheid van het onderwijs. Voor meer informatie over het programma en inschrijven: portal.ou.nl/web/opening-up-education

INFORMATI C A

Tanja Vos benoemd tot hoogleraar Software Engineering Met ingang van 1 januari 2016 is prof. dr. Tanja E.J. Vos benoemd tot hoogleraar Software Engineering bij de wetenschapsgroep Informatica. Zij gaat bijdragen aan de verdere uitbouw van het facultaire onderzoeksprogramma op gebied van Resilience, met name op gebied van Software Engineering. Als programmaleider van de bachelor Informatica zal zij bijdragen aan de vernieuwing van het bacheloronderwijs en de ontwikkeling van cursussen en projecten. Haar expertise is met name het automatiseren van testen op het niveau van User Interfaces en het toepassen van zoekgebaseerde oplossingen. Prof. dr. Tanja Vos (Hilversum, 1971) studeerde in 1995 af in Informatica aan de Universiteit Utrecht, waar zij in 2000 promoveerde in Computer Science. In 2001 verhuisde zij naar Spanje, waar zij onderzoek en onderwijsgevende taken combineerde aan de Universidad Politecnica de Valencia. In 2011 wordt zij hier benoemd tot Associate Professoren en wordt hoofd van het Software Testing and Quality onderzoeksteam van de vakgroep Computer en informatie systemen. Samen met haar team ontwikkelt zij de TESTAR tool voor het automatisch testen van applicaties via de user interface. Verder werkt Tanja Vos nauw samen met bedrijven en houdt zij zich actief bezig met transfer van onderzoeksresultaten naar het bedrijfsleven via de European Software Testing Innovation Alliance die zij in 2014 heeft opgezet.

22

Open Universiteit Modulair 4 maart 2016

NATUURWE TENSCHAPPEN

Verkennende studie

Smart Education In opdracht van SURF heeft Avans Hogeschool een verkennende studie uitgevoerd naar de duurzaamheidsaspecten van digitalisering bij de inrichting van het onderwijs. OU-hoogleraar Milieu-natuurwetenschappen Paquita Pérez droeg bij aan het resulterende rapport ‘Verkennende Studie Smart Education’. De auteur van het rapport, Marieke Versteijlen van Avans Hogeschool, richtte zich op CO2reductie en energie-efficiency. Mobiliteit van studenten en docenten bleek een belangrijke factor te zijn in de totale CO2-voetafdruk.

Whitepaper ‘Natuur,

Milieu, Duurzaamheid en Onderwijs’ Het afgelopen jaar hebben ruim honderd organisaties die actief zijn op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid zich gebogen over de vraag hoe duurzaamheid in het onderwijs anno 2032 zou moeten zijn vormgegeven. Vanuit de Open Universiteit nam Paquita Pérez, UNESCO-hoogleraar Duurzaamheid, deel. Het proces werd gecoördineerd vanuit het interdepartementaal kennisprogramma DuurzaamDoor en heeft geresulteerd in het whitepaper ‘Ik, wij en de wereld’ (2015; www.duurzaamdoor.nl). Hierin worden aanbevelingen gedaan op het gebied van kennisintegratie, competenties, waardenoriëntatie en –afweging, en attitudes (affectieve aspecten, morele ontwikkeling).


CULTUURWE TENSCHAPPEN

Naoorlogse verpleegkundigen gaven identiteit aan hedendaagse verpleegkunde Was het gros van de verpleegsters in de jaren vijftig laag geschoold en werkend opgeleid, tegenwoordig zijn verpleegkundigen goed opgeleid voor een BIG-geregistreerd vak. Buitenpromovendus drs. Koos Duivesteijn-Ockeloen onderzocht voor zijn promotie op 12 februari jl. de taak, verantwoordelijkheid en identiteit van de verpleegkunde in Nederland tussen 1955 en 1988. Duivesteijn ontdekte dat er tijdens zijn werkzame periode als ziekenverzorger en verpleegkundige veel buiten zijn gezichtsveld afspeelde. Het onderzoek van Duivesteijn belicht de ontwikkelingen in de diverse disciplines onderverdeeld in zes hoofdstukken. Elke discipline heeft een andere ontwikkeling doorgemaakt. De studie is gebaseerd op een analyse van archiefstukken van betrokken ministeries, wetten op de verpleegkunde, ingezonden brieven en artikelen in vaktijdschriften en vele lesboeken.

Theo Verheggen, Jannes Eshuis en Marie-José Enders poseren met hond Kaya tijdens het symposium Animal Impact.

PSYCHOLOGIE

Antrozoölogie start met symposium en modules Met een zeer goed bezocht symposium is het Instituut voor Antrozoölogie op 19 november 2015 officieel van start gegaan. Er waren sprekers van naam, er werden verschillende posters gepresenteerd en er waren workshops. Een verslag over het symposium kun je lezen op de website www.animalimpact.org. In 2016 geeft de Open Universiteit een vervolg aan het succesvolle symposium door het aanbieden van vier modules Antrozoölogie. Deze modules behandelen thema’s uit het vakgebied van mens-dierinteracties. Ze behandelen de belangrijkste onderwerpen uit de antrozoölogie op academisch niveau, met expliciete aandacht voor de koppeling tussen wetenschap en praktijk. Er zijn geen formele toelatingseisen. Met de modules, die een studielast van zestien uur per module hebben, kun je op elk gewenst moment starten. In eigen tempo studeren, met een maximum van twaalf maanden per module. De prijs voor een module is 92 euro. Vanaf januari zijn de modules Introduction to Anthrozoology en Anthrozoology in Practice beschikbaar, in het voorjaar volgen de modules Ethology en Research Topics.

De pdf van het proefschrift ‘Op zoek naar de totale mens’ is te downloaden via www.ou.nl/promoties, tijdvak 2016.

MANAGEMENT WE TENSCHAPPEN

Best Paper Award 2015 Ward Ooms, universitair docent bij de faculteit Management, Science & Technology, heeft de Best Paper Award 2015 van het journal Creativity and Innovation Management gewonnen. Het winnende paper ‘Use of Social Media in Inbound Open Innovation: Creating Capabilities for Absorptive Capacity’ is een multiple-case study waarin het gebruik van social media door R&D organisaties voor het herkennen, verzamelen en toepassen van relevante externe kennis wordt onderzocht. Deze award wordt jaarlijks uitgereikt na een stemming van het editorial board. Ooms schreef het paper met zijn co-auteurs dr. Robert Kok (Radboud Universiteit) en prof. dr. John Bell (Johnson & Johnson/TU). De uitreiking van de award is later dit jaar in Berlijn. De Best Paper Award van dit journal gaat voor de tweede keer op rij naar een OU-onderzoeker. Marjolein Caniëls won dezelfde award afgelopen jaar voor haar paper ‘The Antecedents of Creativity Revisited: A Process Perspective’.

Open Universiteit Modulair 4 maart 2016

23


Vernieuwing bacheloronderwijs

De rode loper rolt zich uit De voorbereidingen voor het nieuwe bacheloronderwijs van de Open Universiteit zijn in volle gang. De opleidingen krijgen meer samenhang, de komende jaren worden alle cursussen omgezet naar de nieuwe onderwijsaanpak. Waar nodig krijgen ze een inhoudelijke update, sommige worden helemaal vernieuwd. ‘Door de bachelorbrede aanpak zien we bij elkaar nieuwe mogelijkheden. Dat maakt ons scherper en het resultaat nog beter.’

Aan het woord zijn Rogier van de Wetering, Janny Bloembergen, Hugo Jonker, Johan van den Boomen en Michiel van Oosterzee. Als projectleider en/of docent richten zij zich ieder in hun eigen vakgebied op de vernieuwing van bachelorcursussen. Als eerste komen vooral de cursussen aan bod die aan het begin van de curricula staan, die zouden immers in september 2016 gereed moeten zijn. Johan van den Boomen houdt zich onder meer bezig met de oriëntatiecursus Ondernemen en managen voor studenten Bedrijfskunde. ‘Een belangrijke verandering is dat we de cursus meer gaan invullen als een eerste stap in een groter geheel. Studenten moeten meer het gevoel krijgen met een opleiding bezig te zijn. Allereerst doen we dat door een kennismaking te bieden met het vakgebied in de volle breedte. Daarnaast gaan we studenten meer dan voorheen op weg helpen bij het leren studeren aan de Open Universiteit en het leggen van contacten met medestudenten.’

Binding De cursus Ondernemen en managen gaat om die reden van start met een fysieke bijeenkomst. ‘Daar heten we studenten welkom, lichten we het gebruik van de digitale leeromgeving yOUlearn toe en leren studenten ons en elkaar beter kennen. Ik vind dat heel belangrijk. Studenten beginnen zo minder in de anonimiteit en er ontstaat sneller een binding met de Open Universiteit en met medestudenten.’ Die band is belangrijk. De ervaring leert dat daardoor de drempel lager is om met elkaar in gesprek te gaan. Ook de vaste startmomenten van de oriëntatiecursussen zullen naar verwachting bijdragen aan meer binding. Natuurlijk blijven er ook cursussen bestaan waarbij de student zelf het startmoment kan bepalen, maar de oriëntatiecursussen starten meestal twee keer per jaar op een vast moment. Hugo Jonker, projectleider van de cursus Inleiding informatica: ‘Studenten gaan dan deel

24

Open Universiteit Modulair 4 maart 2016

uitmaken van een vaste groep waarin zij in eenzelfde tempo de stof doorlopen en elkaar regelmatig fysiek of online zullen tegenkomen. Het wordt achter de schermen een flinke klus om die startmomenten, waarbij veel studenten tegelijkertijd instappen, in goede banen te leiden. Maar ik denk dat door het groepsverband meer overleg ontstaat. Dat zet zich voort in de bijeenkomsten die we vooral online organiseren. Zo kunnen vragen en problemen waar studenten tegenaan lopen, sneller worden opgelost.’

Actieve begeleiding Janny Bloembergen is betrokken bij de Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen, een cursus waarbij altijd al bijeenkomsten werden georganiseerd. Zij vult aan: ‘De frequente bijeenkomsten in de oriëntatiecursussen helpen studenten ook om ritme te organiseren in het studeren. Onze studenten zijn vaak mensen die het studeren oppakken naast heel veel andere dingen. Dan moet je vaste momenten zoeken voor het leren. Als het lukt om de eerste drie keer bij een bijeenkomst aanwezig te zijn heb je een ritme te pakken en lukt het ook om de cursus af te ronden.’ Janny erkent: ‘Het klinkt voor studenten allemaal wat schoolser. Minder vrij. Dat geldt ook voor het studierooster in de leeromgeving yOUlearn, waarin we per week aangeven welke leerstof en opdrachten er op de planning staan. Maar onze ervaring bij de masteropleiding, waarin al wordt gewerkt volgens de nieuwe aanpak, is dat het wel werkt. Studenten hebben meer houvast en houden het beter bij. Het werk dat zij hebben afgerond, vinken zij in het systeem af. Het voordeel daarvan is dat wij beter zicht hebben op hoe studenten er voor staan.’ Rogier van de Wetering, projectleider van de cursus Enterprise modelling, een cursus in de propedeuse van de opleiding Informatiekunde beaamt: ‘In de nieuwe aanpak is actieve begeleiding nog beter mogelijk. Wij rollen


bijvoorbeeld rechters en advocaten. Daarin zijn vragen gestopt en voor de antwoorden is een koppeling gemaakt naar het juiste fragment in de video. Het toepassen van deze technieken is mogelijk in yOUlearn. Dit systeem biedt ons meer mogelijkheden voor interactiviteit en samenwerking.’

Tekst: Annemiek Manuel

de leerstof als een rode loper voor de groep uit en zien wie er voorop loopt en wie er achterblijft. Als je ziet dat iemand struikelt daar waar anderen overheen stappen, stuur je sneller bij. Bijvoorbeeld bij de uitwerking van cases en opdrachten in de virtuele klas.’

Academische vaardigheden De fysieke bijeenkomsten en de virtuele klas spelen merkbaar een grotere rol in het nieuwe bacheloronderwijs, ook al is deelname meestal niet verplicht. Waar deze bijeenkomsten voorheen vaak informatief waren en gelegenheid boden om wat extra praktische ervaring op te doen, gaan zij in de nieuwe opzet een wezenlijke aanvulling bieden op de leerstof uit de boeken en worden zij meer geïntegreerd in het onderwijs. Michiel van Oosterzee is projectleider van de cursus Inleiding recht. Deze cursus wordt flink op de schop genomen. Minder theorie en meer praktijk. Michiel licht toe: ‘De cursus Inleiding recht wordt dynamischer en afwisselender. In de oude cursus kwamen alle elementen van het geldend recht ter sprake. Dat was teveel, mensen verdronken erin. In de nieuwe cursus belichten we stukjes van het geldend recht en gaan we dit aanvullen met het oefenen van juridische vaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan het leren gebruiken en lezen van wetboeken en het online vinden van casussen en uitspraken. In een academische omgeving zijn het aanleren van die vaardigheden minstens zo belangrijk als opdoen van kennis.’ Michiel vervolgt: ‘Verder gaan we bijvoorbeeld gebruik maken van video’s van hoorcolleges van hoogleraren en van discussies tussen

Overleg met medezeggenschap De Open Universiteit wil na de masteropleidingen, ook het bacheloronderwijs vernieuwen. Het streven is om vanaf september 2016 geleidelijk alle bacheloropleidingen, cursus voor cursus, te transformeren. Dit is uitgewerkt in, onder meer, het algemene deel van de Onderwijs- en examenregelingen 20162017. Deze zijn in januari door het College van bestuur voorlopig vastgesteld en voorgelegd aan de Gezamenlijke vergadering van Ondernemingsraad en Studentenraad: met bepaalde onderdelen uit de regelingen moet de medezeggenschap instemmen. Bij het ter perse gaan van Modulair liep het overleg nog. Zodra het besluitvormingstraject is afgerond, zullen studenten hierover geïnformeerd worden via de studentennieuwsbrief.

Scherp op mogelijkheden Rogier reageert: ‘Dat is het leuke van de brede vernieuwing van het bacheloronderwijs, in combinatie met de introductie van yOUlearn. Je hoort van elkaar nieuwe mogelijkheden en leert van elkaars ervaringen. Dat maakt je scherper op de mogelijkheden voor jouw eigen cursus. Ook bij Enterprise modelling kijken we naar hoe yOUlearn ons onderwijs kan versterken. Ons vakgebied is jong, er is nog weinig materiaal beschikbaar en tegelijkertijd gaan de ontwikkelingen snel. Je moet dus snel kunnen schakelen. Met yOUlearn beschikken we over een platform dat dit mogelijk maakt.’ Die snelheid is tot slot ook van belang voor tussentijdse toetsen en tentaminering. Johan: ‘YOUlearn maakt het eenvoudiger om tussentijdse opdrachten en toetsen in te passen waarbij snel feedback naar de student kan worden gegeven. Zo krijgen studenten gaandeweg de cursus al een duidelijk beeld van zijn of haar vorderingen en daarmee of het volgen van de hele opleiding tot de mogelijkheden behoort.’ Hugo sluit af: ‘Studenten die er echt voor willen gaan, weten nu veel sneller waar zij aan toe zijn. Dat is een grote stimulans om door te zetten. En daar is het uiteindelijk allemaal voor bedoeld!’

Open Universiteit Modulair 4 maart 2016

25


O N DERW I JSW E T E N S C HAPPEN Vacatures Opleidingscommissie OW Voor de Opleidingscommissie (OC) Onderwijs-wetenschappen verwachten we in de loop van 2016 vacatures in verband met het afstuderen van onze huidige studentleden.

INFOR MATI C A Succesvol TouW-symposium Social Media Analytics Op 21 november 2015 werd in studiecentrum Amsterdam het jaarlijkse TouWInformatica-symposium gehouden voor studenten en docenten van de informaticaopleidingen. Het thema was ‘Social Media Analytics’. Steeds meer mensen gebruiken steeds vaker sociale media. Wat ook snel toeneemt, is het verzamelen en analyseren van de grote hoeveelheid gegevens die de social media websites binnenkrijgen. Longhow Lam van SAS Nederland zette uiteen hoe bedrijven analyses uitvoeren op grote verzamelingen ongestructureerde data en tekstdocumenten. Hugo Jonker van de Open Universiteit gaf een presentatie over de analyse van researcher output om prestatiemetrieken te bepalen. De sheets van alle presentaties zijn te vinden op: portal.ou.nl/web/informatica/symposia.

Vernieuwing bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Met ingang van studiejaar 2016-2017 worden de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde vernieuwd. De opzet is om ervoor te zorgen dat meer studenten de opleiding succesvol kunnen volgen en afronden. In een periode van drie jaar worden de volledige programma’s vernieuwd en alle cursussen worden aangepast. Deze zullen een omvang krijgen van 5 EC en een aantal komt zelfs te vervallen. Bovendien worden de cursussen geroosterd in kwartielen of semesters. Op die manier is de aansluiting verbeterd en is het beter mogelijk om vlot door te studeren. Uitgangspunt is een programma waarin 30 EC per jaar wordt gedaan, maar meer of minder studeren is ook mogelijk dankzij de modulaire opzet van het programma. Voor zittende studenten zullen alle behaalde vakken worden ingepast in het nieuwe programma. De bacheloropleiding Informatiekunde is na de vernieuwing meer onderscheidend van informatica geworden; op termijn komt er een aantal interessante onderwerpen bij. Dit jaar gaat het om Inleiding informatiekunde, komende jaren om vakken zoals Business analytics, Kennismanagement, Enterprise modelling en Strategisch informatie-management. Voor actuele informatie zie portal.ou.nl/web/informatica/bachelor-informatica.

TouW-activiteiten De eerstvolgende TouW-bijeenkomsten zijn op zaterdag 2 april in studiecentrum Utrecht en op 4 juni in studiecentrum Eindhoven, zie portal.ou.nl/web/informatica/studievereniging-touw.

26

Open Universiteit Modulair 4 maart 2016

De OC Onderwijswetenschappen bestaat uit studenten en medewerkers. De centrale taak van de commissie is het gevraagd en ongevraagd adviseren en rapporteren over alle kwesties die betrekking hebben op de kwaliteit van het onderwijs in de meeste brede zin van het woord. Denk aan de kwaliteit van onze mastercursussen, het curriculum, de begeleiding, de tentaminering en het onderwijsproces en de onderwijsondersteuning. Daarnaast adviseert de OC eenmaal per jaar (in januari) over de Onderwijs- en examenregeling van het komende studiejaar, en vergadert de commissie tweemaal per jaar (in januari en september). Studentleden ontvangen als tegemoetkoming vacatiegeld en een reiskostenvergoeding. Heeft u belangstelling in deze functie dan kunt u dit via een e-mail aan de onderwijscoördinator kenbaar maken: onderwijswetenschappen@ou.nl.

R EC H TS

W E T E N S C H A PPE N

ACIS-symposium Vrijdag 18 maart 2016 vindt in Amsterdam het ACIS-symposium ‘10 jaar Nieuw Verzekeringsrecht: een balans’ plaats in de Industrieele Groote Club in Amsterdam. Sprekers zijn o.a. de OU-hoogleraren prof. mr. Jac Rinkes en prof. mr. Marc Hendrikse. Veel voordrachten tijdens het symposium hebben betrekking op de stof van de OU-cursus Verzekeringsrecht. Studenten kunnen gratis aan dit symposium deelnemen. Wel geldt: vol = vol! Voor programma en wijze van aanmelding (hierbij vermelden dat u OU-student bent) zie de website van Amsterdam Centre for Insurance Studies ACIS: acis.uva.nl/symposia.

Belangrijke informatie studenten uitlopende master RW Alle studenten in de uitlopende master met een masterstudiepad hebben in januari een brief ontvangen met betrekking tot de aankomende wijzigingen per 1 september 2016. Bent u student in de uitlopende masteropleiding of volgt u mastercursussen en heeft u geen brief gehad? Dan kunt u deze brief terugvinden bij de mededelingen op de faculteitspagina van Rechtswetenschappen op Studienet. Wij raden u aan hier kennis van te nemen en waar nodig actie te ondernemen. Loopt u tegen problemen aan of heeft u vragen omtrent uw studieplanning, dan kunt u een afspraak maken voor een adviesgesprek met de mentor Miriam Wigman.


fac

lteitsnieuws

C U LT U U RW E T E N S C H A PPE N ‘Over alle grenzen: Joke van Leeuwen’ Joke van Leeuwen: beeldend kunstenaar, theatermaker en schrijfster van poëzie en proza voor alle leeftijden. Met vanzelfsprekend gemak zet zij poëzie, proza en illustratie virtuoos naar haar hand. Zij tovert de lezer voor ogen hoe ongewoon het gewone is, onophoudelijk onttrekt ze zich aan de geijkte regels van het spel. Voor haar kennen genre, spreektaal, literatuur en typografie geen begrenzingen. Dat is een kwestie van natuurlijke weerbarstigheid maar ook van ‘bedoeling’. Er zit systeem in het verzet van de schrijfster tegen indelingen, standaarden en oordelen. In ‘Over alle grenzen: Joke van Leeuwen’ belicht Lizette Duyvendak – universitair hoofddocent Letterkunde aan de Open Universiteit – de methoden en technieken die Van Leeuwen aanwendt. Zij demonstreert de werking en duidt de gelaagde betekenisstructuur in heldere bewoordingen. Ze toont hoe een schrijver waarom te werk gaat. Het boek wordt uitgegeven door Uitgeverij Huis Clos: uitgeverijhuisclos.nl.

P S YC H O LO G I E Uitlopende masteropleiding

NATUUR

WE T E NS C H A P P E N

Themadag Science over Resilience Op zaterdag 12 maart a.s. vindt in studiecentrum Utrecht de themadag Science plaats, met als thema ecologische veerkracht. Het belang van ecologische veerkracht ligt voor de hand, maar hoe doe je onderzoek naar deze eigenschap, en wat zijn de implicaties voor natuurbeheer? Dr. ir. Marjolein Sterk zal hierover vertellen in een ochtendcollege, met een aansluitende discussie. Zij is afgelopen december gepromoveerd aan Wageningen UR op een proefschrift over dit onderwerp, en doet binnen de Faculty of Management, Science & Technology onderzoek naar de veerkracht (resilience) van systemen. Na het college volgen (poster)presentaties voor de cursus Academische vaardigheden milieuwetenschappen en is er een propedeusebijeenkomst. De middag is gereserveerd voor begeleiding van verschillende cursussen. Zie voor het dagprogramma en inschrijving het nieuwsbericht op www.ou.nl/natuurwetenschappen.

Studenten met een studiepad in de uitlopende masteropleiding worden vóór 31 augustus 2016 omgeboekt naar de master-opleiding met kwartielindeling. Studenten krijgen vóór 15 april persoonlijk bericht over deze omboeking.

Open Huis Arbeids- en organisatiepsychologie Iedere werknemer komt wel eens in een lastige situatie terecht waarbij een adequate reactie niet meteen voor de hand ligt. Tijdens het Open Huis van de wetenschapsgroep Arbeids- en organisatiepsychologie op zaterdag 16 april a.s. staat het thema ‘Dilemma’s en conflicten op het werk’ centraal. Er is aandacht voor pesten op het werk en morele dilemma’s. Ook is er een workshop ‘Omgaan met agressie’. Het Open Huis is in studiecentrum Utrecht. Inloop vanaf 12.30 uur met lunch, programma van 13.00 tot 16.00 uur. Van 12.00 tot 12.30 uur is er een toelichting op het onderwijsprogramma van de vakgroep AOP. Interesse? Meld u dan aan bij Monique.Verschuren@ou.nl (het Open Huis gaat door bij 20 aanmeldingen). Deelname is gratis en introducés zijn van harte welkom.

Faculteitsvereniging NouW Zie voor Diabolodagen en meer: www.nouw.nl

Open Universiteit Modulair 4 maart 2016

27


Nieuwe digitale leeromgeving blijft in ontwikkeling Tekst: Juliette van de Ven

Op 1 september 2015 zijn studenten van de vernieuwde masteropleidingen in de nieuwe digitale leeromgeving yOUlearn gestart. Inmiddels is eind januari 2016 weer een nieuwe versie van yOUlearn opgeleverd die door studenten getest gaat worden. De leeromgeving yOUlearn wordt steeds verder ontwikkeld en zal in het komende studiejaar ook worden gebruikt voor nieuwe bachelorcursussen. Hoog tijd voor een update over yOUlearn. Wie studeren in yOUlearn? Studenten van de vernieuwde masteropleidingen bestuderen vanaf 1 september 2015 hun cursussen al in yOUlearn. Ondertussen werken docenten hard aan de vernieuwing van de bacheloropleidingen. Per 1 september 2016 gaan ook studenten van de vernieuwde bachelorcursussen yOUlearn gebruiken als leeromgeving.

Kunnen studenten meedenken over de ontwikkeling van yOUlearn? In 2015 zijn studenten betrokken geweest bij het ontwikkelproces. Tijdens bijeenkomsten hebben zij yOUlearn getest en meegedacht over nieuwe mogelijkheden voor monitoring, begeleiding en interactie. Ook dit jaar is aan studenten van de vernieuwde masteropleidingen gevraagd mee te denken. Studenten die zich voor de bijeenkomst in maart 2016 hebben aangemeld, krijgen een demonstratie van de nieuwste versie van yOUlearn. Vervolgens kunnen zij deze testen en meedenken over de verdere ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten voor de volgende versie. Die nieuwe versie wordt in juli 2016 in gebruik genomen. Naast betrokkenheid bij testen zijn ook twee studenten als lid betrokken bij de gebruikersraad van het programma yOUlearn.

en het transitieproces van alle elo’s naar yOUlearn worden studenten nog nader geïnformeerd.

Wat biedt yOUlearn studenten? Op dit moment biedt yOUlearn onder meer de volgende functies: – Content (waaronder studiemateriaal en -informatie) is gestructureerd, modern en overzichtelijk gepresenteerd. – Een virtuele klas kan worden gevolgd. – In één oogopslag is duidelijk welke opdrachten moeten worden gemaakt; cursussen met een strak tijdspad en deadlines kunnen worden gevolgd, maar ook cursussen waarbij studenten gedurende hun inschrijftermijn zelf kunnen bepalen wanneer zij opdrachten inleveren. – Mededelingen van de docent kunnen gelezen worden. – Taken, opdrachten en toetsen kunnen gemaakt en ingestuurd worden. – De resultaten van gemaakte toetsen en feedback worden door de docent gestuurd en kunnen door studenten worden ingezien. – Studenten ontvangen bericht over mededelingen, discussiebijdragen en interacties (zoals feedback en vragen) bij instuuropdrachten. Zij kunnen aangeven of zij deze e-mailnotificaties willen ontvangen en met welke frequentie (direct of eenmaal per dag).

Hoe zit het met de huidige andere elo’s? Het is de bedoeling dat in de toekomst yOUlearn de elektronische leeromgevingen (elo’s) Blackboard, Moodle en OpenU gaat vervangen. Als eerste zullen Moodle en OpenU niet meer worden gebruikt in het onderwijs. Te zijner tijd zullen studenten hierover informatie ontvangen. Uiteraard zorgt de Open Universiteit ervoor dat studenten dan de cursussen, die nu in Moodle en OpenU worden bestudeerd, in yOUlearn kunnen volgen. De elektronische leeromgeving Blackboard wordt later afgebouwd. Over de data waarop de leeromgevingen niet meer worden gebruikt

28

Open Universiteit Modulair 4 maart 2016

Welke ontwikkelingen kunnen we verwachten? Het ligt in de planning om in de volgende versie van yOUlearn uitgebreidere mogelijkheden van online begeleiding en monitoring (docenten en tutoren) mee te nemen. Doel is studenten zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en hun studievoortgang te kunnen bewaken. Ook worden cursus overstijgende informatievoorziening en de functionaliteit voor discussie en communicatie verbeterd. Via mededelingen in yOUlearn worden studenten over de laatste wijzigingen geïnformeerd. Ook voor studenten die yOUlearn nog niet als leeromgeving hebben, zijn deze mededelingen zichtbaar.


itreikingen

Uitreikingen op locatie Enkele studiecentra organiseerden de afgelopen maanden de uitreikingen van getuigschriften. Deze feestelijke bijeenkomsten vinden steeds plaats op bijzondere locaties in het land. Ditmaal in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. De uitgebreide fotoverslagen van deze uitreikingen en ook andere evenementen kunt u bekijken via www.ou.nl/uitreiking. De foto’s zijn gemaakt door André van den Akker.

Amsterdam Amsterdam – 12 februari 2016

Den Haag

Den Haag – 18 december 2015 Locatie: Auditorium Universiteit Leiden in Den Haag Uitreiking door: prof. dr. H.M.J. van den Bosch, hoogleraar Managementwetenschappen Op de foto v.l.n.r.: dhr. P.W. v.d. Heisteeg, dhr. B.M.T.L. Smets, prof. dr. H.M.J. van den Bosch, dhr. C.J. Koster, mw. K.E. van Woerden-Grossouw, dhr. J.S. Kloosterman, mw. T.F. van der Wolf, mw. M. de Zoeten, dhr. W. J. Wezelman, mw. A. van den Bosch, dhr. C.W.A.M. van Eemeren, mw. M. Pinas, mw. P. Kroon, dhr. W. van Loon, mw. N. Kiseleva, mw. J.W.P. Amsing en mw. A.M.E. Cornelissen-Verweij.

Locatie: De Burcht in Amsterdam Uitreiking door: prof. dr. H.M.J. van den Bosch, hoogleraar managementwetenschappen Op de foto v.l.n.r.: dhr. A.J. de Klomp, mw. R. Schouten, mw. S.P.I. Groen, dhr. R. de Goyer, dhr. W.H. Weiland, mw. V. Herman de GrootBoon, dhr. H.H.M.A. Silvester, mw. E.P. Verdiesen, dhr. M. Marees, dhr. T.H. Braakman, mw. G.J. de Beijl, mw. J.A. van Westrienen, mw. Z.M. Pinheiro, prof. dr. H.M.J. van den Bosch, mw. L.A.M. Dam, mw. S.J.A. van Vliet en mw. F.M.Y Coladarci.

Rotterdam

Rotterdam – 29 januari 2016 Locatie: Hotel New York, Rotterdam Uitreiking door: prof. dr. L.H.M. Wessels, hoogleraar Cultuurgeschiedenis Op de foto v.l.n.r.: mw. M. Eggengoor-Bosscher, dhr. C.J.G.E. van Lier, mw. J.G.M. van den Broek, mw. M.I. Kampijon, mw. F. van den Bosch-Barth, mw. M. Bosman, mw. M.A.W. Bent, dhr. E. Rosema, dhr. F. Santoo, J.J.J.M. van Leeuwen, mw. M.C. Vermeulen, dhr. A.W. Reijnhoudt en prof. dr. L.H.M. Wessels.

Open Universiteit Modulair 4 maart 2016

29


c

lumn

afgest

De Alumnivereniging viert feest!

Cultuurwetenschappen Wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen dhr. M. Bröerken BA, Apeldoorn, educatieve minor Geschiedenis Afstudeeropdracht: Civil Society en Antiburgerlijkheid. Het streven van de Tachtigers in de burgerlijke negentiende eeuw.

Dit jaar viert de Alumnivereniging van de Open Universiteit (AVOU) haar vierde lustrum: haar twintigjarig bestaan. Dit is nogal wat. Samen optrekken met de Open Universiteit in niet altijd gemakkelijke tijden. Nu ook weer grote veranderingen die een zware last leggen op de rector magnificus, haar staf en het tijdelijk uitgedunde College van bestuur. Er is al veel over geschreven in deze en de vorige uitgave van Modulair. En er zal nog veel meer volgen. Het nieuwe vestigingsbeleid!

dhr. J.M.M. Koers BA, Bathmen Afstudeeropdracht: Martha Nussbaums; Niet voor de winst. Waarom de democratie de geesteswetenschappen nodig heeft en de Westerse/Europese identiteit. Wo masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen dhr. H.E. van Beek MA, Enschede Afstudeeropdracht: Zwaar werk en gezonde vrije tijd. Twentse industriëlen en hun bemoeienis met gezonde vrije tijdsbesteding en de fysiotherapeutische afgeleide daarvan, van 1870-1960.

Desondanks blijft de AVOU loyaal en roept alle alumni op om dit ook te blijven. Het grote verjaardagsfeest dat in feite al eind 2015 plaatsvond, is in voorbereiding. De geplande datum is zaterdag 28 mei 2016. Vanaf 10.00 uur ’s morgens staat de koffie klaar in Slot Loevestein, een waardige locatie midden in het land. Na de koffie is er een rondleiding en staat er aansluitend een landelijke lunch klaar. Het vervolgprogramma is een mooie lezing en verder een rondvaart door de Biesbosch. We sluiten af met een gezamenlijk diner.

mw. S.P.I. Groen MA, Alkmaar P Afstudeeropdracht: ‘Veracht ons Holland niet, wij hebben schoone koeyen’. Tussen geschiedenis en verbeelding: sporen van het Hollandse agrarische leven van de Gouden eeuw in de beeldende kunst. dhr. B.M. van der Mooren MA, Ermelo Afstudeeropdracht: Theorie en praktijk van ijsbestrijding op de grote rivieren in Nederland ca. 1740 tot ca. 1891. Visies, experimenten en resultaten.

Het weer voor deze dag is geregeld: het wordt zonnig! Hoewel het huidige gestelde geen garantie is voor de toekomst.

In de afgelopen twintig jaar is veel gebeurd. Er werd veel georganiseerd en nog steeds. Ga vooral naar onze website of stuur een mail naar onze secretaris als u iets meer wilt weten. Zijn e-mailadres vindt u op deze website. Ook de geschiedenis over de AVOU kunt u er lezen. Op deze bijzondere Algemene Ledenvergadering zal hier ook aandacht aan besteed worden. Het wordt een dag vol verrassingen en vreugde. Misschien herinnert u zich de vijftiende verjaardag nog in Nieuwegein waar de toenmalige voorzitter van het College van bestuur, Theo Bovens, aanwezig was. En ook het mooie geschenk dat we toen van de OU kregen. We vulden zelfs onze flessen wijn in Fort Jutphaas …

ALUMNI

Natuurlijk kunnen niet alle 1000 leden mee in de boot. Het bestuur hoopt op 100 personen. ‘Wie het eerst komt wie het eerst maalt’, is een mooie Hollandse uitdrukking hiervoor.

deerden

dhr. H.H.M.A. Silvester MA, Rijswijk Afstudeeropdracht: Indrukken van de zelfkant. Een onderzoek naar beeldvorming over prostitutie (1880-1940) in wetenschappelijke geschiedschrijving versus de beeldvorming over betaalde liefde in memoires en beschouwingen. dhr. W.H. Weiland MA, Leiden Afstudeeropdracht: Groen erfgoed. Het volkspark ‘De Leidse Hout’ in Leiden. Functies en gebruik van het park 1931-2014. mw. M. de Zoeten MA, Oberdorfen, Duitsland Afstudeeropdracht: Raden Adjeng Kartini en Stella Zeehandelaar, correspondentievriendinnen. Hun brieven onderzocht op de aanwezigheid van vriendschapsvormen, met als leidraad Derrida’s Politique de l’amitié.

Informatica Wo masteropleiding Informatica dhr. H.C.M. van den Hoven MSc, Vught P Afstudeeropdracht: Invloed van structuur en samenhang op de onderhoudbaarheid van Haskell programma’s.

Managementwetenschappen Wo bacheloropleiding Bedrijfskunde dhr. Q.A. Havermans BSc, Alicante, Spanje dhr. H.T. Wevers BSc, Arnhem

In mei wordt het nog mooier! Zweitze

Wo masteropleiding Management, keuzevariant Implementation and change management mw. M. Bosman MSc, Zwolle Afstudeeropdracht: TMT Shared Leadership. Boosting Organizational Ambidexterity. A multidimensional perspective on innovation.

Zweitze

dhr. W.B. de Haas MSc, Wageningen Afstudeeropdracht: ‘Ingrediënten voor succesvol veranderen?’ Een studie naar de invloed van de arbeidsrelatie en tenure van medewerkers op de relatie leiderschap en veranderingsbereidheid binnen diverse organisaties. dhr. R. Hiddema MSc, Gieten Afstudeeropdracht: Hoe beïnvloeden de marktkenmerken de belemmeringen voor innovatie in de utiliteitsbouw in Nederland? Een onderzoek naar de oorzaken van het lage innovatiepeil. 30

30 Open Universiteit Open Universiteit Modulair 4 maart 2016Modulair 4 maart 2016

Open Universiteit Modulair Modulair12 19september december 2014

30


dhr. J.G. Hofstee MSc, Assen Afstudeeropdracht: Do we all agree on our goals? A graduation research about the mediating effect of team identification on the relation between goal consensus and team performance. dhr. C.J.G.E. van Lier MSc, Utrecht Afstudeeropdracht: IPA-Based Brand Positioning. Application of a New Brand Positioning Concept. dhr. R.T.E. Peters MSc, Beneden-Leeuwen Afstudeeropdracht: Wat is de invloed van een middenmanager op de veranderbereidheid van een medewerker in de High Tech sector? ‘Een kwantitatief onderzoek naar de veranderbereidheid in de High Tech Sector’. dhr. B.M.T.L. Smets MSc, Sint-Truiden, België Afstudeeropdracht: De binnenkant van verandering door de ogen van Vrouwe Justitia. Onderzoek naar de rol van rechtsvaardigheidsklimaat in het proces van gedeelde betekenisgeving bij organisatieverandering.

Wo masteropleiding Management, keuzevariant Strategic human resource management mw. C.M. Boonstra MSc, Bussum Afstudeeropdracht: Duurzaam inzetbaar dankzij sociaal kapitaal. Het rendement van relaties. dhr. T.A. Braakman MSc, Zwolle Afstudeeropdracht: High performance work systems als drijvende kracht achter intern ondernemerschap. Onderzoek naar de mate waarin HRM en HR differentiatie van invloed zijn op ondernemend gedrag binnen organisaties. mw. M. Eggengoor-Bosscher MSc, Radewijk Afstudeeropdracht: Identificeren met het management of vertrouwen op de vakbond? Invloed van sociale identificatie en vertrouwen op stakingsbereidheid van werknemers.

dhr. J.A. Smits MSc, Barendrecht Afstudeeropdracht: Een onderzoek naar betekenisgeving binnen sociale netwerken tijdens een organisatieverandering. Evaluerende casestudy van de methode van Rentsch.

mw. M.W. Hurenkamp MSc, Apeldoorn Afstudeeropdracht: Duurzame inzetbaarheid. De relatie tussen leeftijd en duurzame inzetbaarheid en de rol van een Leven Lang Leren. Een studie onder medewerkers van het ICT onderdeel van een overheidsinstelling.

dhr. M.H.L. Wolters-Verhoeven MSc, Geldrop Afstudeeropdracht: Reputatie, behulpzaamheid en commitment als succesfactoren voor online kennisdeling. Een onderzoek naar het delen van kennis via online communities.

mw. C.P.M. van Steenpaal MSc, Oudenbosch Afstudeeropdracht: Job crafting telt! Een onderzoek naar de invloed van job crafting op vitaliteit bij middelgrote accountantskantoren in Zuid-Nederland.

Wo masteropleiding Management, keuzevariant Controlling dhr. T. van Driel MSc, Amersfoort Afstudeeropdracht: Efficiëntie van Nederlandse zorgverzekeraars. Een onderzoek naar de efficiëntie-ontwikkeling van zorgverzekeraars in de periode 2006-2013 en de invloed van de concerngrootte op de efficiëntie.

Wo masteropleiding Management, keuzevariant Public Management mw. N. Booden MSc, Haarlem Afstudeeropdracht: De kracht of zwakte van doelstellingen. Onderzoek naar de invloed van situationele factoren op de ambiguïteit van doelstellingen binnen de overheid.

dhr. C.W.A.M. van Eemeren MSc, Helmond P Afstudeeropdracht: Partnerselectie & contracteren in de langdurige zorg. Een casestudie naar de inzet van interfirm control instrumenten. dhr. B.A.M. Geerink MSc, Tubbergen Afstudeeropdracht: Stability & Change: de verandering van logics in een commercieel productiebedrijf. dhr. A.C. Gietema MSc, Arnhem Afstudeeropdracht: Handle with care: Beheerst zorgen, zorgen voor beheersing. De gevolgen van de transitie van zorgfinanciering voor beheersing, vertrouwen, en samenwerken tussen zorgverzekeraars en zorginstellingen. dhr. J. de Jong MSc, Enschede Afstudeeropdracht: De controller als Businesspartner. Hoe beïnvloeden persoonskenmerken de ontwikkeling naar ‘Partner in Business’ binnen de afdeling Financiën bij de provincie Gelderland? dhr. R. Slot MSc, Almelo Afstudeeropdracht: Onderzoek naar sense-making bij middenmanagers. dhr. E.S. Szwarczynski MSc, Utrecht Afstudeeropdracht: To what extent can the Evolutionary Adoption Framework explain different levels of adoption of an adjusted budgeting practice within an organization? A case study at Albron B.V. applying the evolutionary adoption framework. Wo masteropleiding Management, keuzevariant Marketing and Supply chain management dhr. M.E. Eikelboom MSc, Zwolle Afstudeeropdracht: Public procurement and sustainable innovation. Investigating psychological, psychosocial and organizational factors. dhr. E. Walet MSc, Breda Afstudeeropdracht: Are trends in Human Food reflected in Pet Food Purchase?

mw. L.M. Bouwmeester-den Broeder MSc, Almere Afstudeeropdracht: De invloed van evaluatie output op beleidsdiscussie en overleg en de doorwerking hiervan op besluiten tot beleidswijziging. Een vergelijkende gevalsstudie naar twee evaluaties van provinciaal beleid op het gebied van economie en plattelandsbeleid.

Natuurwetenschappen Wo bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen dhr. P. Berx BSc, Alken, België Afstudeeropdracht: Naar een energieneutrale campus voor de Open Universiteit, Heerlen. mw. I.S. Langelaan BSc, Strijen Afstudeeropdracht: Microplastics in de Nederlandse zoete wateren: Herkomst en samenstelling van microplastics in relatie tot degradatie van plastics, en de mogelijke gevolgen van (micro)plastics voor mens en milieu. mw. C.M.G. van de Sande BSc, Nijmegen Afstudeeropdracht: Samenhang tussen de abiotische kenmerken en de macrofaunakwaliteit van R5-beken in de Peel en Maasvallei. mw. B.E. van der Weide BSc, Den Helder Afstudeeropdracht: Naar een energieneutrale campus voor de Open Universiteit, Heerlen. Wo masteropleiding Milieuwetenschappen dhr. M.P.M. Janssen MSc, Reusel P Afstudeeropdracht: Metaalbalansen van landbouwgronden. Een analyse van de milieuhygiënische gevolgen van het gebruik van reststromen en mestverwerkingsproducten als meststof en bodemverbeteraar in de Nederlandse akkerbouw en bloembollenteelt.

Onderwijswetenschappen Wo masteropleiding Onderwijswetenschappen mw. J.W.P. Amsing-Smit MSc, Ede Afstudeeropdracht: Samen gaan voor Goud! Onderzoek naar de Relatie tussen Sociaal Kapitaal en Teamleren in het Mbo. mw. M. Bartelts-Schilt MSc, Dordrecht Afstudeeropdracht: Sturen op Optimale Motivatie in Leernetwerken voor Professioneel Leren. dhr. A.J. den Butter MSc, Waarde Afstudeeropdracht: Samen sterker. Een onderzoek naar het effect van peer-beoordeling met rubrics op betrokkenheid bij het samenwerkend leren in Havo 3. dhr. T. Jongkind MSc, Sliedrecht Afstudeeropdracht: De meerwaarde van Tussentijdse Reflectie tijdens het Leren met een Logistieke Simulator. mw. M. Winkel MSc, Willemstad, Curacao Afstudeeropdracht: Het Effect van Expanding Retrieval Practice op het Leren van Nieuwe Woordenschat in het Primair Onderwijs

Psychologie Wo bacheloropleiding Psychologie mw. J. Akarkach BSc, Antwerpen, België mw. J.M. Boekhout-Oppeneer BSc, Gulpen mw. S.M. Bos-van Essen BSc, Amersfoort dhr. L.G.H. van den Broek BSc, Nijmegen mw. J. van Buuren BSc, Schiedam mw. L.D. van den Dolder-van Oosterhout BSc, Nijkerk mw. G. Eeckhout-Greet BSc, Balegem, België dhr. D. Erkelens BSc, Gorinchem dhr. F. Geerits BSc, Tienen, België mw. J.H. van Hartingsveldt-Koster BSc, Harderwijk mw. I. Herbertz-Beeker BSc, Aachen, Duitsland dhr. W. Huismans BSc, Oss mw. M. Jacobs BSc, Poeldijk mw. N.M. Jansen BSc, Angeren dhr. A.H.M. Jillissen BSc, Nijmegen mw. H.H. Keuning-Driesse BSc, Veenendaal mw. M.W.C. Keijzer-Steennis BSc, Geldermalsen dhr. J.F. Kroese BSc, Heesch P mw. M.C. van Kuler BSc, Hilversum mw. A.T. Nijmeijer-Cornelissen BSc, Dronten dhr. P.W.A. Reniers BSc, Veldhoven mw. S.G.E. Schepers BSc, Didam mw. M.A.P. Schreurs BSc, Epen mw. L.G.H. Smit BSc, Berghem mw. A.M. Sonneveld-van der Neut BSc, Bleiswijk mw. W.B. Tiemens-Turkstra BSc, Ede dhr. H. Timp BSc, Amsterdam mw. W.P.A. Ueberbach BSc, Venlo mw. H.B. Westhof BSc, Hilversum mw. T.A. Zaaijer BSc, Berlijn, Duitsland mw. C.E. van der Zwaag BSc, Hilversum P Wo masteropleiding Psychology, afstudeerrichting arbeids- en organisatiepsychologie mw. S. te Pas, Lathum Afstudeeropdracht: Re-integratie vanuit het werken onder dekmantel. Bevorderende en Belemmerende Factoren die van Invloed zijn op het Re-integreren naar een Reguliere Politiefunctie vanuit het Werken Onder Dekmantel. dhr. J.S.M. van Knippenberg MSc, Steyl Afstudeeropdracht: Positieve Psychologie en Performance in Verkoop: van Reflectie naar Proactief Gedrag.

Open Universiteit Modulair 4 maart 2016

31


deerden

Wo masteropleiding Psychology, afstudeerrichting gezondheidspsychologie mw. E.W. Overduin-de Vreede MSc, Haren P Afstudeeropdracht: Een Behoeftepeiling bij Voormalig Intensive Care Patiënten en hun Naasten betreffende een Bezoek aan de Nazorgpoli.

Wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid dhr. R.G. van den Berg LLM Scriptie: Misbruik van bestuurs(proces)recht. Een onderzoek naar de juridische instrumenten van de bestuursrechter om misbruik van (proces)recht tegen te gaan.

mw. K.E. van Woerden-Grossouw MSc, Cessy, Frankrijk Afstudeeropdracht: Validation of the Dutch Ego-Resilience- and the Ego-Resilience Bio-PsychoSpiritual Scale.

mw. E.N. Dijkhuizen LLM, Zwolle Scriptie: Gebiedsbescherming in wetsvoorstel Wet natuurbescherming. Is het normatieve kader van artikel 6 Habitatrichtlijn voor wat betreft vergunningverlening (specifiek) en programmatische aanpak (generiek) correct geïmplementeerd in het huidige en toekomstige Nederlandse natuurbeschermingsrecht?

mw. E. van der Giessen-van ‘t Hof MSc, Apeldoorn Afstudeeropdracht: De relatie tussen dagelijkse stress en negatief affect bij werkende vrouwen met kinderen. De invloed van mentale veerkracht en positief affect. mw. C. Waiboer MSC, Eindhoven Afstudeeropdracht: Podiumangst: Who’s at risk? De relatie tussen persoonlijkheidsfactoren, copingstijlen en podiumangst bij conservatoriumstudenten. Wo masteropleiding Psychology, afstudeerrichting klinische psychologie mw. R. Perez y Menendez MSc, Hasselt, België Afstudeeropdracht: Verbanden tussen CopingStrategieën en Psychologische en Somatische Klachten binnen de Algemene Bevolking. mw. J.J. Jiawan-Kwakkel MSc, Haren Afstudeeropdracht: Is er een samenhang tussen seksuele attituden en gedragsintenties voor veilig seksueel gedrag? Wat is de invloed van gender op deze samenhang? mw. P.S. Martens MSc, Nijmegen Afstudeeropdracht: Het Verband Tussen Negatieve Levensgebeurtenissen, 5-HTTLPR en Reactieve Agressie mw. N.G. de Vries MSc, Noordbroek Afstudeeropdracht: Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit. dhr. S. de Haan MSc, Lelystad Afstudeeropdracht: Angstige Vader, Angstig Kind? Wordt de Vader-Kind Angstrelatie Beïnvloed door Angstreducerend Gedrag van de Vader en de Kinderen. Contact tussen Vader en Kind? mw. T.S.D. Kleijn MSc, Sliedrecht Afstudeeropdracht: Het Effect van Cliëntgerichte Speltherapie op Internaliserende Problematiek bij Kinderen: Affect as Moderator. Wo masteropleiding Psychology, afstudeerrichting levenslooppsychologie mw. A. Kerckhofs MSc, Berchem, België Afstudeeropdracht: Veerkracht en de Samenhang met Gezondheid vanuit het Levensloopperspectief. mw. K.M.W. Nijssen-van der Sanden MSc, Amsterdam Afstudeeropdracht: Dankbaarheid in Relatie tot Intrinsieke Levensdoelen: Het mediërende Effect van Psychologische Basisbehoeften.

Rechtswetenschappen Wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid mw. P. Berkhoudt LLB, Hoevelaken dhr. W.A.A.M. Duineveld LLB, Heemskerk mw. C.P.C. van Ham LLB, Dongen dhr. F.A. Weimar LLB, ‘s-Gravenhage mw. J.A. Westrienen LLB, Leiden

32

Open Universiteit Modulair 4 maart 2016

dhr. R. de Goijer LLM, Anna Paulowna Scriptie: Drone aanvallen door de VS in Pakistan. Een schending van het fundamentele recht op leven? Een onderzoek naar de naleving van het fundamentele recht op leven bij de uitvoering van drone aanvallen door de Verenigde Staten in Zowi Sidgi, Pakistan. mw. M. Kleuver LLM, Zeist Afstudeeropdracht: Patient centraal? concurrentie? Taakherschikking? MBB’er in artikel 3 van de wet Big! Onderzoek naar de gevolgen van de bevordering van marktwerking in de ziekenhuiszorg voor de regulering van het beroep medisch beeldvormingsen bestralingsdeskundige. dhr. P. Knop LLM, Zeist Scriptie: Aansprakelijkheid van een premiepensioeninstelling voor de niet aangemelde werknemer. Een onderzoek naar de aansprakelijkheid van een premiepensioeninstelling bij onderbrengingsverzuim door de werkgever in relatie tot de derdenwerking van de uitvoeringsovereenkomst tussen werkgever en premiepensioeninstelling. dhr. E.J. Pastoor LLM, Hoofddorp Scriptie: Wettelijke onderzoeksplicht bij aanneming op het moment van oplevering. Evaluatie van de praktijkmaatstaf voor de redelijkheid en billijkheidsbeoordeling van de onderzoeksplicht uit art. 7:758 lid 3 BW op de aanwezigheid van waarborgen tegen onnodig rechtsverlies aan de zijde van de opdrachtgever. mw. A.M.I. Verbakel LLM, Eindhoven Scriptie: Aletta Jacobs, vrouwenkiesrecht en de Grondwetswijziging van 1887. dhr. J. de Waard LLM, Dordrecht P Scriptie: Romeins recht in een Arabisch kleed? Een verkenning van de literatuur en een vergelijking van de Koran en enkele leerstukken uit de Sharia volgens de uitgave door Van den Berg van de Minhãğ al-Tãlibīn van al-Nawawī met het Romeinse recht volgens het Corpus luris Civilis. mw. M. Wartena LLM, Lies Scriptie: Relativiteit in het bestuursrecht. Het bepalen van het beschermingsbereik van publiekrechtelijke normen.

Business Process Management and IT Wo masteropleiding Business Process Management and IT dhr. A.P.B. Buis MSc, Landgraaf Afstudeeropdracht: Verbeter het proces van de procesverbetering. ‘Een action research naar Business Process Improvement methode ‘Lean Six Sigma’. Een casestudy bij het centraal bureau voor de statistiek’. dhr. B.M.H. Coenen MSc, Riethoven Afstudeeropdracht: Model Based Testing een verbetering van correctheidsperceptie?

dhr. E.J.E. Doelitzsch MSc, Arnhem Afstudeeropdracht: Een onderzoek naar het overdragen van tacit kennis binnen het grensmanagementproces van de Koninklijke Marechaussee. dhr. A.A.V.M. van Gorp MSc, Kaatsheuvel Afstudeeropdracht: Onderzoek naar een IT-Outsourcing kostenreferentiemodel als tool voor de ITO-beslissing. Een eerste aanzet om de kosten voor beheersmaatregelen te kwantificeren. dhr. P. Jansen MSc, Katwijk Afstudeeropdracht: Case Management Model and Notation. Analyse van een toepassing in de praktijk dhr. M.M.A. Kempeneers MSc, Stokrooie, België Afstudeeropdracht: Groene ICT in Vlaamse secundaire scholen. Een verkennend onderzoek naar de mate waarin Vlaamse secundaire scholen duurzaam omgaan met hun ICT en naar quick wins om duurzaamheid te verhogen. dhr. Y.S.S. Lammerts van Bueren MSc, Huissen P Afstudeeropdracht: Hoe iBewust zijn medewerkers van Nederlandse gemeenten? Een methodiek om kennis, houding en gedrag op het gebied van informatiebeveiliging bij medewerkers van Nederlandse gemeenten te meten. dhr. J.R. Merkus MSc, Papendrecht Afstudeeropdracht: Data Governance Maturity Model. dhr. J. Pijpker MSc, Valthe Afstudeeropdracht: De rol van Internet Service Providers bij de bestrijding van botnets. dhr. J.W.A. van Poppel MSc, Oisterwijk Afstudeeropdracht: Open Data en Business Intelligence. Een exploratief onderzoek naar de bekendheid met, en de toepassing van, Open Data door Business Intelligence binnen private organisaties. dhr. F.F. Rafik MSc, Delft Afstudeeropdracht: ERP implementatieproblemen: Een casestudy of de gevonden problemen uit de literatuurstudie in de praktijk zijn aan te tonen en volledig zijn. dhr. T. van Schaik MSc, Udenhout Afstudeeropdracht: De impact van autonome logistiek op processen van de klantorganisatie in de gebruiksfase. dhr. D. Veljkovic MSc, Drachten P Afstudeeropdracht: Shared domain knowledge. Knowledgecomponenten van het business- en IT-domein. dhr. A.K.R. Waanders MSc, Zoetermeer P Afstudeeropdracht: Probleemonderkenning in de omgeving van een ERP implementatieproject. In de praktijk herkende problemen buiten de scope van het project en de bevoegdheden van de projectmanager.

Vrije wetenschappelijke opleiding dhr. P. Pilipiec MSc, Kerkrade, vrije wetenschappelijke masteropleiding Business Process Management and IT Afstudeeropdracht: Facebook in B2C relationships. An exploratory study of how organisations use Facebook for communicating with consumers. mw. I.M. Hotsma BA, Wassenaar, vrije wetenschappelijke bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen Afstudeeropdracht: Vanitas-symboliek, een kwestie van context? Een vergelijking tussen Pieter Claesz ‘vanitasstilleven’(1630) en Juan De Valdés Leal ‘in ictu oculi’ en ‘Finis gloriae mundi’(1672). P Bij deze student werd aan het behaalde getuigschrift de waardering met Lof toegekend.

6516028

afgest

Profile for Open Universiteit

Modulair 2016 03 maart  

Modulair 2016 03 maart

Modulair 2016 03 maart  

Modulair 2016 03 maart