Page 1

m

nummer 3

18 december j 2009 w w.ou.nl u n i 2 0jaargang 1 6 | O pen25Unwiver s iteit

Afstudeeronderzoek Integratie van technologieën in de les Enquêtes Wat gebeurt er mee?

André Koelewijn

Plan B of toch A? Open Universiteit Modulair 3 juni 2016

1


activiteitenr

oster

Raadpleeg voor actuele informatie de agenda van uw studiecentrum of www.ou.nl/nieuwsplaza.

JUNI vr 3 • Rondleiding in Beeldengalerij Het Depot te Wageningen (Homo Ludens, sc Amsterdam) za 4 • Workshop Endnote (sc Rotterdam) • Workshop Stemgebruik (sc Rotterdam) • TouW-dag (sc Eindhoven) ma 6 • Workshop Slimmer onthouden (sc Utrecht) • Jaarafsluiting (Utile Dulci, sc Nijmegen) di 7 • Club Actuele Kunst (Suster Bertken, sc Utrecht) wo 8 • Literatuurgroep: Poëzie-avond (de Verlichting, sc Eindhoven) do 9 • Derde regionale bijeenkomst Aarde, Mens en Milieu (N14112) (sc Eindhoven) za 11 • 8-Weekse Mindfulness (6) (sc Parkstad Limburg) • Dagworkshop Presenteren (sc Eindhoven) • Introductieworkshop Mindfulness (sc Breda) ma 13 • Stadslandbouw (NouW, sc Rotterdam) • Poëziegroep (Suster Bertken, sc Utrecht) di 15 • Lezing: ‘Lichaam en levenslust’ door Femke J. Kok (de Verlichting, sc Eindhoven) do 16 • Workshop Digitaal Mindmappen (sc Eindhoven) do 23 • Workshop Stressmanagement (sc Groningen) za 25 • 8-Weekse Mindfulness (7) (sc Parkstad Limburg) di 28 • Discussiegroep: Godsdienstvrijheid, islam, Roland Pape (de Verlichting, sc Eindhoven) wo 29 • Lezing door dr. Jos Pieterse ‘De verandering. Hoe ons taalgebruik en professionele cultuur het succes van verandertrajecten beïnvloedt.’ (sc Eindhoven)

JULI wo 6 • Filmavond Valc-hof: ‘Hiroshima mon amour’ Marguerite Duras (Valc-hof, sc Nijmegen) za 9 • 8-Weekse Mindfulness (8) (sc Parkstad Limburg) • Afsluitend jaardiner met uitstap in ‘Bossche sferen’ (de Verlichting, sc Eindhoven)

AUGUSTUS do 25/28 • Culturele fietstocht (Suster Bertken, sc Utrecht)

Filmavond: Hiroshima mon amour Na de succesvolle edities van de afgelopen jaren vindt op woensdag 6 juli a.s. opnieuw een filmavond plaats voor OU-studenten Cultuurwetenschappen. De avond wordt georganiseerd door studievereniging ValC-hof in samenwerking met de faculteit CenR. De bijeenkomst telt mee in het kader van CW-debat: deelname levert 4 studie-uren op. Dit jaar is gekozen voor Hiroshima mon amour (1959), een intrigerende film van de Franse filmregisseur Alain Resnais, waarvan het scenario is geschreven door de schrijfster Marguerite Duras. De inleiding wordt verzorgd door Alex Rutten, promovendus letterkunde aan de OU. De film Hiroshima mon amour, Resnais’ eerste speelfilm, wordt algemeen beschouwd als een van de meest belangrijke, grensverleggende films van de twintigste eeuw. Ondanks de ingewikkelde vorm en inhoud van de film, sprak hij op internationaal niveau een groot publiek aan. De film won meerdere prijzen en het scenario van Duras werd genomineerd voor een Oscar. Hiroshima mon amour wordt niet zelden gezien als een ‘literaire’ film, in die zin dat hij erin slaagt een verhaal over te brengen op een wijze die de bijzondere zeggingskracht van literatuur evenaart. Middels een bijzonder gebruik van voiceovers en montagetechnieken verkent de film op een originele manier thema’s als tijd, herinnering, trauma, oorlog en liefde. Resnais en Duras bevragen de manieren waarop wij als mensen zowel pijnlijke als mooie gebeurtenissen waarnemen en verwerken, en hoeveel invloed de ruimte waarin we ons bevinden daarop heeft. Dit doen ze door in deze film de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog te koppelen aan de persoonlijke geschiedenis van twee personen, een Franse actrice en een Japanse architect, die elkaar tijdelijk als geliefden vinden in Hiroshima, de stad die nog steeds lijdt onder de nucleaire aanslag die haar aan het einde van de oorlog trof. Voorafgaand aan de film verzorgt filmliefhebber Alex Rutten een lezing. Hij zal zijn fascinatie voor deze film proberen over te dragen door in te gaan op de filmische technieken die Resnais heeft gebruikt en op de visie die uit de film spreekt op bovengenoemde thema’s. Voor dit laatste zal hij ook gebruikmaken van de tekst die Duras schreef voor deze film, die ook apart in boekvorm is verschenen. Voor het programma en aanmelden, zie de agenda van studiecentrum Nijmegen: www.ou.nl/web/nijmegen/agenda. De kosten voor deelname zijn 15 euro voor CW-studenten en introducés.

2

Open Universiteit Modulair 3 juni 2016


inh

ud

modulair 3 JUNI 2016

Promoveren

Petra de Bil: ‘Elke fase was geweldig’

6

13

12

20

En dan nog de studie

Proefschrift

Vernieuwing bacheloronderwijs

Drie studiemaatjes over motivatie, inspiratie en vriendschap

Meer beslissingsruimte in rechtspraak door EU-regelgeving

Studieadviseur helpt studenten vooruit

EN VERDER 2 A C T I V I T E I T E N R O O S T E R 4 O U - N I E U W S 5 CO LU M N S T U U TJ E 6 VA N O N Z E V E R S L A G G E V E R 7 D E S T U D E N T 10 S T U D E N T I N Z I C H T 14 A F S T U D E E R O N D E R ZO E K 1 6 A F S C H E I D LU K A S M O U TO N 17 S TA R T E N S U P P O R T 18 G A S TCO N S E R VATO R E N O U - S T U D E N T 1 9 H E T M O M E N T VA N ... 22 W E T E N S C H A P S N I E U W S 24 S T U D E N T E N B E L A N G E N 2 5 V E S T I G I N G S B E L E I D E N CO LU M N Z W E I T Z E 26 FA C U LT E I T S N I E U W S 28 B O E K E N 29 U I T R E I K I N G E N 3 0 A F G E S T U D E E R D E N DE VOLGENDE MODULAIR VERSCHIJNT OP VRIJDAG 2 SEPTEMBER 2016

COLOFON Modulair is het studentenmagazine van de Open Universiteit en verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 32.000 exemplaren. Studenten en alumni ontvangen het blad gratis. Hoofdredactie Dominique Ubachs Eindredactie Henny Schut Redactionele bijdragen Marijke te Hennepe, Egid van Houtem, Miranda de Kort, Annemiek Manuel, Fred Meeuwsen, Lukas Mouton, Rieny van den Munckhof, Silvia van de Put, Kathleen Schlusmans, Henny Schut, Abraham Tunc, Juliette van de Ven, Jeanette Wolters, Zweitze Fotografie André van den Akker Nationale Beeldbank, Mike Bink, Janine Cranshof, Stedelijk Museum Alkmaar, Chris Peeters, Peter Strelitski, Hovart fotografie Illustratie Tejo Haas Vormgeving Vivian Rompelberg Druk TOB Media Redactiesecretariaat modulair.redactie@ou.nl Digitale uitgave www.ou.nl/modulair

Open Universiteit Modulair 3 juni 2016

3


ws

OU-nie

Meeste OU-opleidingen beste van alle universiteiten in landelijke NSE 2016

NSE 2016 Negen opleidingen op de eerste plaats!

Vijf bachelor- en vier masteropleidingen van de Open Universiteit scoren de eerste plaats in de ranglijsten van hun studierichtingen in de Nationale Studenten Enquête 2016. Van alle veertien Nederlandse universiteiten geven studenten deze opleidingen het hoogste cijfer van alle opleidingen in deze studierichtingen. Als instelling scoort de Open Universiteit de tweede plaats in de ranglijst van de veertien universiteiten met een tevredenheidscore van 4.19, na Wageningen University, met een verschil van 0,08 punten. De derde plaats is voor de Technische Universiteit Eindhoven met de score 4.16. Nummer 1 Vijf van de zeven OU-bacheloropleidingen (Psychologie, Bedrijfskunde, Informatiekunde, Informatica en Milieu-natuurwetenschappen) en vier van de negen OU-masters (Psychology, Kunst- en cultuurwetenschappen, Software Engineering en Computer Science) oogsten de hoogste tevredenheidscore van alle universiteiten die deze studies aanbieden. De twee overige bachelors (Rechtsgeleerdheid en Algemene cultuurwetenschappen) zijn derde in hun ranglijsten. Vier masters die ook hoog scoren (Business Process Management & IT, Onderwijswetenschappen, Environmental Sciences en Management), zijn de enige opleidingen in deze studierichtingen volgens de indeling van CROHO (duo.nl/zakelijk/ho/croho/croho.asp).

Dies natalis 2016 Op maandagmiddag 26 september 2016 is de 32e dies natalis van de Open Universiteit, met als thema: ‘Open Science’. De voorbereidingen voor deze academische zitting zijn in volle gang. De feestelijke plechtigheid zal plaatsvinden in gebouw Pretoria op de campus van de Open Universiteit in Heerlen. Ook studenten zijn van harte uitgenodigd om de viering bij te wonen, dus noteer de datum! Via diverse media laten we weten als het programma rond is en men zich kan aanmelden via de website.

d ie s n a ta li s uitnodiging

26 september 2016

Open Universiteit

www.ou.nl

4

Open Universiteit Modulair 3 juni 2016

Voor geïnteresseerden die de dies natalis niet kunnen bijwonen, zal de academische zitting via live streaming te volgen zijn. De opnamen én de teksten van de redes worden achteraf beschikbaar gesteld op de website www.ou.nl/dies.

Onafhankelijk onderzoek De jaarlijkse Nationale Studenten Enquête 2016 onder ruim 700.000 studenten hoger onderwijs heeft plaatsgevonden in opdracht van Stichting Studiekeuze123. Dit is een gezamenlijk initiatief van het hoger onderwijs en de studentenorganisaties. Het ministerie van OCW financiert Studiekeuze123. De studentoordelen van de NSE 2016 staan op www.studiekeuze123.nl.

{

Columnist gezocht Onze trouwe columniste Stuutje gaat het stokje overdragen en de redactie is benieuwd of er nog meer schrijftalent in ons midden is. Kun jij kort, krachtig en vlot schrijven, ben je kritisch en weet je op een positieve manier je punt te maken? Dan nodigen we je graag uit om een column in te sturen en wie weet lees je deze binnenkort terug in Modulair! Of word je zelfs onze vaste columnist. Ook al kennen we geen beperkingen toe aan het schrijven van een column, toch moet je een onderwijs gerelateerd onderwerp aansnijden en mag de inhoud niet aanstootgevend zijn. Je beschikt over 350 woorden! Aanleveren kan tot en met 25 juli a.s. bij modulair.redactie@ou.nl.

{


c

lumn

De dag die je wist Arent van der Feltz n i e u w e v o o r z i t t e r College van bestuur

Uit de wereld van CEO’s naar die van CvB’s: verrassend! ‘Ik heb rechten gestudeerd in Utrecht en Parijs, was een tijd advocaat in Los Angeles en in Nederland. Na het halen van mijn MBA heb ik twintig jaar met veel plezier gewerkt in het bedrijfsleven. Het was een mooie tijd bij Vodafone en Ziggo, en het heeft me ook gebracht op een punt dat ik me nu wil inzetten voor de publieke zaak.’ Waarom je keuze voor de Open Universiteit? ‘Ik zie een relevante toekomst voor de Open Universiteit, door de mogelijkheden die ze biedt, en de behoefte die er is. Het is een hoogwaardige universiteit met een onderwijsmodel dat tegemoet komt aan hoe mensen in deze tijd kennis willen verwerven.’ In het bedrijfsleven heb je vooral commerciële functies gehad … ‘Dat klopt, vanuit die ervaring wil ik graag een bijdrage leveren om de Open Universiteit optimaal kansen te laten benutten. Sommige zaken uit het bedrijfsleven zijn overzetbaar, en andere weer niet. Ik kijk nu nog als een buitenstaander tegen de universitaire wereld aan, en wil vanuit dat perspectief de binnen- en buitenwereld verbinden.’ Betekent dat een nieuwe koers? ‘Nee, dat is niet mijn inzet. Ik wil juist energie stoppen in het verder realiseren van de instellingsstrategie, het verder benutten van het potentieel. We hebben een mooie toekomst voor ons. We staan sterk!’

STUDENTEN

Mr. Arent van der Feltz (1960) is per 1 juni 2016 voor een periode van vier jaar benoemd tot voorzitter van het College van bestuur. In de universitaire wereld is Van der Feltz nieuw, maar in het bedrijfsleven heeft hij zijn sporen als bestuurder verdiend. Vier vragen aan de nieuwe voorzitter.

dat zou komen is aangebroken: dit is mijn laatste column. Na meer dan 15 jaar wil de redactie een ander en gelijk hebben ze. Niet dat ik uitgeschreven ben – ik begin in september aan de begeleide master; dat zou zeker schrijfstof opgeleverd hebben – maar het is mooi geweest. Dank aan de redactie die zo vriendelijk was mij aan te nemen en nooit enige invloed heeft uitgeoefend op de inhoud: ik mocht schrijven wat ik wilde. Wel hield ik er naar mijn idee rekening mee dat de Modulair elders zou worden gelezen. Dat zal niet iedereen opgevallen zijn, want soms was ik wel erg scherp. Dat begreep ik pas toen op de uitreiking van mijn (eerste) master enige citaten voorgedragen werden. Pffff, zaken kwamen aanmerkelijk heftiger over dan ik dacht toen ik ze opschreef. Mijn oprechte excuses aan de getroffenen. In het begin leverde ik mijn columns met angst en beven in. Zou ik de plank niet faliekant mis slaan en afgaan als een gieter? Dat viel reuze mee: meestal waren de medestudenten het roerend met mij eens. Wat mij tegenviel was het aantal reacties. Ik moest wel heel scherp of heel zielig schrijven, wilde er reacties komen. Maar met warmte denk ik terug aan de reacties die kwamen op mijn column ‘Kill your darlings’ die over mijn moeite ging om binnen een beperkt aantal woorden te blijven: wat zijn medestudenten en medewerkers van de OU toch aardig! Jammer dat we elkaar zo weinig ontmoeten. Wat zal de toekomst brengen? Als ik terugkijk was ik vaak sceptisch over nieuwe ontwikkelingen. Zo was ik erg sceptisch over de begeleide master maar sinds ik een vak met een strakke begeleiding heb gedaan en dat heel goed beviel, ben ik daar optimistischer over: wie weet is het toch het ei van Columbus. Hopelijk vindt men ook een goede oplossing voor de studiecentra. Tot slot een ernstig woord. Mijn ouders zijn van zeer eenvoudige af komst. Ik was de allereerste van de hele familie die kon gaan studeren, maar ik durfde op 18-jarige leeftijd niet. De OU gaf mij alsnog de kans om te studeren. Dat was voor mijzelf belangrijk maar ook voor mijn vader: wat was hij trots. Hij kon niet bij mijn master-diploma uitreiking zijn en dat vond hij heel erg. Daarom moet de OU blijven. Om de vele duizenden talentvolle immigranten en vluchtelingen én hun kinderen die nu niet de moed en de ondersteuning hebben om te gaan studeren, later de kans te geven. Rest mij mijn opvolger veel succes te wensen. Het ga u allen goed! Stuutje van Vulpen (Marijke te Hennepe)

Open Universiteit Modulair 3 juni 2016

5


en dan (nog) de st

die

‘Gezond en blij onze master halen is ons motto!’ Als studenten onderwijswetenschappen zijn Suzanne, Conny en Tanja enthousiast op weg naar hun masterthesis. ‘Ons doel is: gelukkig en blij afstuderen, met een mooi gezin naast ons. Het tijdstip waarop we willen afstuderen varieert van volgend jaar juli tot december 2017. Dit geeft wat ruimte. Wij merken dat we elkaar motiveren en ondersteunen, ook als het thuis even wat minder gemakkelijk gaat. Elkaar inspireren doen we door samen te praten over studie en werk en interessante links en artikelen met elkaar te delen.’ Tekst: Henny Schut

Suzanne Raaijmakers (45) is getrouwd en woont met haar gezin – man en twee kinderen van 14 en 15 jaar – in Valkenswaard. Suzanne studeert sinds 2010 aan de OU en is docent aan de Fontys Hogeschool Kind en Educatie; een baan met veel uitdaging en mogelijkheden. ‘De studie onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit sluit aan bij haar ambitie en haar werk met studenten. De opleiding biedt nieuwe inhoudelijke perspectieven om naar haar werk te kijken en de transfer te maken naar onderwijs voor de toekomst.

Internationaal Hoger Hotel Onderwijs, een van haar taken is coördinator jaar 4. Daarnaast houdt zij zich bezig met onderwijskwaliteit en onderwijsvernieuwing. ‘Eigenlijk genoeg te doen!’ Toch startte ook zij in 2010 met de opleiding ‘om mezelf te ontwikkelen in een brede materie zodat er meer kansen zouden ontstaan op de arbeidsmarkt: duurzame inzetbaarheid! Dit is inmiddels achterhaald want ik wil nu erg graag binnen de NHTV een onderwijskundige functie bekleden.’ Tijdens een feestje van Conny, waar Suzanne én Tanja voor uitgenodigd zijn, blijkt dat de klik er ook is tussen Suzanne en Tanja.

Studiemaatjes Naast de steun van haar gezin en de ruimte die de werkgever Suzanne biedt, zijn ook studiemaatjes enorm belangrijk voor haar. Een eerste maatje ontmoet ze tijdens een OU-miniconferentie in 2010: Conny Senders (53). Ze motiveren en ondersteunen elkaar vanaf die tijd in hun studie. Conny heeft inmiddels twee volwassen kinderen en werkt als onderbouw-coördinator in het basisonderwijs. Zij studeert al vanaf 2009 aan de OU. Ook omdat ze graag de diepte in wilde duiken na al heel wat losse cursussen te hebben gevolgd. De studie aan de OU verbindt op haar werk alles met elkaar: het werken met kinderen, collega’s en het managen van een schoolorganisatie. Conny ziet haar studie echt als ‘Conny Quality time’.

OU-master is een feit Studiemaatjes? Met z’n drieën vullen ze hierop de woordspin aan: ‘motiveren, ondersteunen, samen studeren, successen vieren, elkaar aanmoedigen bij een teleurstelling, elkaar zelfvertrouwen geven en relativeren, artikelen doorsturen, meedenken met afstudeeronderwerpen, enthousiasme delen via onze groepsapp! en lekkere cappuccino drinken. Vorig jaar zijn we samen naar de Onderwijs Research Dagen (ORD) gegaan, daar hebben we veel met elkaar gediscussieerd en gezelligheid ervaren. Ons contact is niet alleen functioneel en leuk, het is veel meer dan dat. Ondertussen delen we lief en leed met elkaar, met de focus op ons afstuderen.’

‘Studiemaatjes zijn belangrijk’ De derde musketier In 2012 reageert Conny tijdens de module Leren en ontwikkeling op een noodkreet van Tanja Beks (46) op de community. ‘Na een tijdje samen optrekken kwamen we er samen gemakkelijk uit.’ Tanja heeft ook twee kinderen. Twee pubers die op hoog niveau sporten en waar ze volop bij betrokken is. Tanja is werkzaam aan de NHTV

6

Open Universiteit Modulair 3 juni 2016

Leuker dan shoppen Samen shoppen of een terrasje pikken gebeurt nog niet, omdat Suzanne, Conny en Tanja best ver uit elkaar wonen en de focus op andere dingen ligt. Ze hebben elkaar beloofd, dat wanneer ze hun master in de pocket hebben, dit uitbundig te gaan vieren. ‘We zijn nu al blij als we een keer zelf kunnen shoppen. En er zijn wel leukere dingen om samen te doen dan shoppen … studeren bijvoorbeeld.’

Op de foto v.l.n.r.: Tanja, Conny en Suzanne


de st

dent

Werk, studie, Suriname en een mogelijk aanstaande carrièrewending. Het zijn geen op zichzelf staande onderwerpen, alles in het verhaal van André Koelewijn grijpt mooi in elkaar. Met zijn afstudeerscriptie is hij een aardig eind gevorderd: zo goed als klaar. Tijd om de balans op te maken. Want het kriebelt. Na zestien jaar Deltares zou iets nieuws, iets anders van harte welkom zijn.

‘Dijken zijn het

leukst!’ s t u d e n t c u lt u u r w e t e n s c h a p p e n a n d r é ko e l e w i j n

Open Universiteit Modulair 3 juni 2016

7


de st

dent

Tunnels of dijken? Sinds eind 1999 werkt dr. ir. André Koelewijn bij kennisinstituut Deltares in Delft. Daar doet hij onderzoek naar de veiligheid van dijken. De leken onder ons zeggen wellicht: maak ze hoger en breder en je bent klaar. Maar een korte introductie ‘grondmechanica in de dijkenkunde’ leert dat je vooral moet zien te voorkomen dat water door een klein gaatje doorsijpelt, want daardoor brokkelt elke dijk langzaam maar zeker af. André is niet altijd een dijkenman geweest. Tijdens zijn studie Civiele Techniek aan de TU Delft specialiseerde hij zich in grondmechanica en vervolgens in geboorde tunnels, zoals die voor de Noord/Zuidlijn in Amsterdam. Later zou hij op dat onderwerp zelfs promoveren. Om vervolgens de keuze te maken om zich te verbreden. Na drie of vier jaar komt hij uit bij de dijken, want: ‘Die zijn het leukst!’

In 2009, bijna dertig jaar na zijn vertrek als jonge jongen, keert André voor het eerst weer terug naar Suriname. Het wordt een warm weerzien met de vrienden van toen. Hij leert hun kinderen kennen. Hier en daar zelfs een kleinkind: ‘Ja, het gaat daar wat vlotter dan hier’. De Surinaamse regering overweegt een oud plan uit de jaren vijftig van de vorige eeuw – een stuwdam – alsnog te realiseren. ‘Zijn’ dorp zou weliswaar niet onder water verdwijnen, maar de stuwdam zal de waterstand van de lokale rivier/kreek zodanig beïnvloeden dat deze kraamkamer voor vis zal verdwijnen. De leefbaarheid voor de bewoners komt daarmee in het gedrang. Samen met een Surinaamse hoogleraar Milieukunde begint André met de anti-stuwdam lobby. Medio 2013 komt het verlossende bericht: de stuwdam gaat niet door. Missie volbracht.

Iets nieuws? Ergens anders? Wat dan?

‘In Suriname ben ik een “bakra”, een Nederlander’ De TU of Antropologie? In plaats van Civiele Techniek had het overigens net zo goed Antropologie kunnen zijn. De kiem daarvoor werd gelegd tijdens zijn jonge jaren in de Surinaamse binnenlanden. ‘Mijn ouders, beiden onderwijzers, zetten daar in de jaren zeventig van de vorige eeuw een school op in een dorpje met ongeveer 400 indianen. In een groot onherbergzaam gebied, met alleen de rivier als verbindingsweg en een klein stripje groen dat diende als landingsbaan voor vliegtuigjes.’ Hoogleraren Antropologie deden regelmatig veldwerk in het gebied en André vond dat toen al interessante materie. Een bevriende hoogleraar uit Oxford was dan ook zeer teleurgesteld toen André als achttienjarige toch de voorkeur gaf aan de TU. Hij zag al in de jonge André een toekomstig collega. ‘In 1981 keerden we terug naar Nederland. Ik was toen tien, maar mijn oudere broer moest naar de middelbare school. Mijn ouders moesten kiezen voor “de jongens naar het internaat” of “met het hele gezin terug naar Nederland”. Het werd Nederland, mijn geboorteplaats Katwijk om precies te zijn.’

Workaholic of weer studeren? In 2008 is André ‘een scheiding verder’ en heeft hij – nu zijn dochters ruim de helft van de tijd niet bij hem wonen – tijd over. Om zich heen ziet hij vrienden en collega’s in vergelijkbare situaties veranderen in workaholics. Dat wil hij zeker niet. Op buitenlandse congressen ontmoet hij twee soorten vakgenoten: sommigen blijven maar doorpraten over werk, terwijl anderen – ‘alleen buitenlanders’ – veel bredere interesses hebben en een aardig mondje meepraten over bijvoorbeeld filosofie en geschiedenis. Dát wil hij wel. Antropologie lonkt nog steeds. Helaas blijkt een tweede universitaire studie aan een reguliere universiteit een dermate kostbare aangelegenheid – om en nabij de 12.000 euro per jaar – dat hij kiest voor het beste alternatief: cultuurwetenschappen aan de OU. Na de propedeuse vraagt en krijgt hij een open bachelor. Perfect op maat en een mooie mix van ‘persoonlijk interessant’ en ‘goed te gebruiken voor het werk’: 32 modules cultuurwetenschappen plus vier modules rechtswetenschappen plus zes modules managementwetenschappen.

De tweede studie bijna afgerond, inmiddels midden veertig, een behoorlijk goed betaalde baan, werk dat nog steeds leuk is, maar ja …: ‘Ik ben toch wel toe aan iets nieuws’. Een carrière move richting de culturele sector is een leuke maar niet echt reële optie. Suriname wellicht? De Anton de Kom Universiteit misschien? Oude liefde roest niet, de banden zijn stevig aangehaald. Als dit artikel verschijnt, is hij er net weer drie weken geweest. Maar is dat de stap vooruit die hij eigenlijk zoekt?

Mooi project in Suriname Samen met dorpsgenoten en zijn vader schreef André een projectplan voor de UTSN*. Doel: toegankelijk maken van de taal voor jongeren aldaar. Zij spreken hun eigen taal prima, maar schrijven en lezen is moeilijk. Ook het Nederlands beheersen ze niet zo goed. Het voorstel werd gehonoreerd; de leermethode die zijn ouders jaren terug ontwikkelden om de kloof te overbruggen tussen het lokale Surinaams van de dorpsgenoten en het school Nederlands is opnieuw uitgegeven. In april 2016 neemt hij de eerste twintig exemplaren mee naar Suriname. Daarin ook een aantal verhalen uit de eigen, voorheen mondelinge, literatuur.

Plan B? Of toch Plan A? Voor alle duidelijkheid: er is een prima plan B. Als de sollicitatieprocedure – waarover zo meteen meer – op niks uitloopt, is er geen man overboord. Dijken zijn nog steeds leuk, er is nog werk zat te doen en ‘als leuke vrijetijdsbesteding’ denkt hij aan een premaster en dan een master aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Maar plan A krijgt de voorkeur. Daarmee valt voor André alles op z’n plek. Eind vorig jaar raakt hij bij een congres in gesprek met een hoogleraar grondmechanica en zijn vrouw. Ze hadden naar zijn presentatie van die dag geluisterd en waren geïnteresseerd geraakt. De kennismaking begint zoals zo vaak met algemeenheden: waar kom je vandaan? Wat doe je? Al snel ontstaat een geanimeerd gesprek. Ze praten over zijn vak, maar ook over Suriname, over zijn ouders, zijn bachelor aan de OU ... Het gesprek krijgt een onverwachte wending als de vrouw aan haar man vraagt: zou André geen goede opvolger voor jou zijn als je met pensioen gaat? Vervolgens kwam expliciet de vraag of hij zou willen solliciteren. André: ‘In, laten we voorlopig even zeggen, een Europese stad, waar ze geen Nederlands praten’. * UTSN (Uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname-Nederland) is een samenwerkingsverband tussen adviesbureau Berenschot en NIKOS (NGO Instituut voor Kaderontwikkeling en Onderzoek in Suriname).

8

Open Universiteit Modulair 3 juni 2016


Naam: André Koelewijn Leeftijd: 44 jaar Burgerlijke Staat: gescheiden, drie kinderen Woonplaats: Delft Vooropleiding: VWO, Civiele Techniek TU Delft Beroep: specialist R&D dijktechnologie Deltares Begonnen: december 2008 Opleiding: bachelor Cultuurwetenschappen Studiecentrum: Den Haag

Nederlander of Surinamer? In Nederland is André een Surinamer. ‘Ik ben gewoon in Nederland geboren, maar destijds is een administratieve fout gemaakt: ik ben ingeschreven met Suriname als land van herkomst. Dankzij mevrouw Verdonk is de definitie van het Nederlanderschap aangepast van “daar waar je geboren bent” naar “wat is het land van herkomst”. Officieel ben ik nu in Nederland een allochtoon en mijn kinderen ook. Maar in Suriname ben ik een “bakra”, een Nederlander. Ook volgens de wet natuurlijk.’ André had de optie van het hoogleraarschap al eerder overwogen, maar dan in Nederland of Vlaanderen. Maar waarom niet eens over de grenzen heen kijken? Over het antwoord op de vraag ‘zou je willen solliciteren’ hoeft hij niet lang na te denken. ‘Mijn huidige baan zou ik dan moeten opgeven, maar zo groot is de wereld van dijkexperts nou ook weer niet. In tal van Europese projecten werken universiteiten, kenniscentra en bedrijfsleven bovendien intensief samen.’ Garanties zijn er niet, André wordt weliswaar als een serieuze kanshebber gezien, maar er zijn in totaal vijftien kandidaten. Hoe dit verder ook afloopt: het zaadje is geplant. Waarom zou je je beperken tot Nederland of Vlaanderen? ‘Waar een op het eerste gezicht volkomen irrelevante studie je al niet kan brengen.’

Wist je dit over dijken? Nederland heeft 3500 km primaire dijken en duinen en maar liefst 14.000 km boezemkaden en andere regionale keringen. Nederland heeft zeldzaam hoge veiligheidsnormen, die in het buitenland alleen gebruikt worden bij stuwdammen. In 2017 wel tien keer hogere veiligheidsnormen van kracht, want: ‘Als het hier mis gaat, dan gaat het goed mis’.

Tekst: Silvia van de Put Beeld: Peter Strelitski

Open Universiteit Modulair 3 juni 2016

9


Als u al een tijdje bij de Open Universiteit studeert, dan heeft u vast al een of meerdere vragenlijsten van ons ontvangen waarin wij vragen om uw mening over de kwaliteit van uw cursus, uw opleiding, onze dienstverlening, de informatievoorziening en meer …

Enquêtes, enquêtes, enquêtes Tekst: Kathleen Schlusmans en Rieny van den Munckhof

Nieuwe onderwijsmodel Het onderwijs bij de Open Universiteit verandert de laatste tijd behoorlijk en daarom willen wij voortdurend de vinger aan de pols houden. Vooral die studenten, die studeren in de nieuwe masteropleidingen, hebben we in de afgelopen maanden bestookt met vragenlijsten. Het is spannend om te lezen wat deze studenten vinden van het nieuwe onderwijsmodel. De informatie die wij verzamelen via de verschillende vragenlijsten is dan ook erg waardevol voor zowel het verbeteren van het onderwijs als voor het uitzetten van beleid.

Informatievoorziening Naast alle vragenlijsten over het nieuwe model hebben we in 2015 ook de voorzieningen en diensten van de Open Universiteit onder de loep genomen en is gekeken naar de informatievoorziening, de bibliotheekvoorzieningen en naar het vestigingsbeleid.

Kwaliteit van opleidingen Vast onderdeel van alle onderzoeken is ‘de kwaliteit van een opleiding’. Hiervoor is een vaste set van vragen vastgesteld, deze wordt meegenomen in de bevragingen onder studenten en alumni.

binnen de wetenschapsgebieden. Op basis van de resultaten wordt er dan gekeken of een cursus op bepaalde punten moet worden bijgesteld. Zo blijkt bij de veldtoetsen en de cursusevaluaties van de nieuwe master begeleid dat studenten zich nogal eens kritisch uitlaten over de kwaliteit en de toegevoegde waarde van de face-toface begeleidingsbijeenkomsten. Bij de diverse opleidingen wordt nu bekeken hoe men deze bijeenkomsten kan verbeteren.

Jaarrapportage Eens per jaar wordt een rapportage gemaakt over alle uitgevoerde onderzoeken en de kwaliteit van de opleidingen. Deze rapportages worden verwerkt in de opleidingsverslagen en worden op verschillende plaatsen in de faculteit besproken. Elk jaar wordt per opleiding aangegeven welke punten verbeterd kunnen worden. De andere rapportages zoals de rapportage over voorzieningen en diensten, bibliotheekvoorzieningen en het vestigingsbeleid worden besproken met de betrokken afdelingen. De uitkomsten worden meegenomen bij zowel het verbeteren van bepaalde aspecten als bij het maken van (nieuw) beleid.

Hoe zit het met de respons? Kwaliteit van cursussen We meten uiteraard ook de kwaliteit van de afzonderlijke cursussen. Is een cursus nieuw of gereviseerd, dan wordt deze uitgebreid bevraagd in een zogenoemde ‘veldtoets’. Daarna wordt de cursus meegenomen in de systematiek van permanente cursusevaluaties. Ook hier is een vaste set van vragen vastgesteld en is het aantal vragen sterk gereduceerd.

Wat gebeurt met de resultaten? De resultaten van alle vragenlijsten worden serieus genomen. Van elke bevraging wordt een rapport gemaakt. Afhankelijk van het onderwerp worden de rapportages in diverse gremia besproken. De rapportages over de cursusevaluaties en de veldtoetsen verwerken we in de jaarlijkse cursusverslagen die vervolgens worden besproken tijdens bijeenkomsten van de curriculumcommissies en

10

Open Universiteit Modulair 3 juni 2016

Bij cursusevaluaties vult ongeveer 40% van de studenten de vragenlijsten in. Bij de meer algemene vragenlijsten ligt de respons tussen de 15-25%. Wij begrijpen dat studenten niet met teveel en te lange vragenlijsten geconfronteerd willen worden en dat zij willen zien dat er iets met de resultaten gebeurt. We hebben daarom met name bij de cursusevaluaties het aantal vragen sterk gereduceerd. De gedachte hierbij is dat we door middel van een beperkt aantal vragen een signaal krijgen of er iets aan de hand is met een cursus. Als zo’n signaal wordt afgegeven, dan zullen we een dergelijke cursus alsnog intensiever bekijken. We hopen dat de respons verder zal toenemen als we vaker een terugkoppeling geven over de resultaten en wat ermee gebeurt. Dit artikel is hiervan een voorbeeld. We gaan de rapportages systematischer op de diverse websites plaatsen en ook op de cursussites zullen we de resultaten van de evaluaties vaker vermelden.


18%

19% Tweemaal per maand

4%

Eenmaal per maand Eenmaal per kwartaal Eén of tweemaal per jaar

19% 40%

Liefst zo weinig mogelijk

Belangrijkste conclusies uit onderzoeken We hebben natuurlijk veel gemeten het afgelopen jaar en het is onmogelijk om het hele scala van onderzoeken en resultaten hier uitgebreid aan de orde te laten komen. Vandaar een aantal algemene bevindingen. In alle onderzoeken valt op dat zowel onze studenten als onze alumni zeer positief zijn over hun studie. Dit komt overeen met de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE), waar de Open Universiteit hoog scoort als het gaat over de tevredenheid van studenten over hun studie. Ook aan studenten die studeren in de nieuwe masteropleidingen is gevraagd om een rapportcijfer te geven voor de nieuwe opleiding. Het gemiddelde cijfer dat gegeven werd voor de opleidingen was 7,7. Master Kunst- en cultuurwetenschappen Master Environmental Sciences Master Rechtsgeleerdheid Master Onderwijswetenschappen Master Software Engineering Master Management Master Business Process Management and ICT Master Psychologie Master Onderwijswetenschappen Master Computer Science

8,18 8,13 7,68 7,51 8,10 7,68 7,66 7,64 7,51 7,33

Hierboven worden de cijfers voor de verschillende opleidingen weergegeven. Studenten blijken tevreden te zijn, er wordt bij de diverse opleidingen vaker een 9 of een 10 uitgedeeld. In het algemeen zijn studenten zeer tevreden over het niveau en de inhoud van de opleiding. Wat de invulling van de begeleiding en de mate waarin de studie te combineren is met andere activiteiten zijn studenten kritischer of minder tevreden. Dit zijn dan ook aspecten die bij evaluatiegesprekken worden meegenomen.

Aansluiting bij verwachtingen Combinatie leren en andere activiteiten

Op de vraag hoe lang men bereid is hiervoor te reizen, blijkt dat studenten niet langer dan een uur (enkele reis) willen reizen. 42% van de studenten maakt deze reis met het openbaar vervoer, 52% met de auto en 21% met de fiets of te voet. Studenten vinden het ook belangrijk dat de locatie goed bereikbaar is met het openbaar vervoer en dat er voldoende parkeergelegenheid is. In 2015 zijn ook alle alumni van 2012 en 2013 ondervraagd. Hierbij is onder meer gevraagd naar de belangrijkste opbrengsten van hun studie. Persoonlijke ontwikkeling scoort hierbij het hoogst. Bijna 30% van de studenten geeft aan dat ze door de studie een (nieuwe) baan kregen en 23% zegt dat de kansen op een (nieuwe) baan zijn vergroot. 21% zegt dat ze door hun studie de huidige functie beter kunnen vervullen. Ik heb mezelf verder ontwikkeld Ik heb veel meer kennis over hetgeen in de opleiding behandeld is Ik heb een (nieuwe) baan gekregen Mijn kansen op een (nieuwe) baan zijn vergroot Ik kan mijn huidige functie beter vervullen Ik heb plezier in de studie gekregen Ik heb een hogere positie verworven Ik kan maatschappelijk of bestuurlijk beter functioneren Ik ben goed voorbereid op mijn promotieonderzoek Ik heb mijn financiële situatie verbeterd Ik word meer gewaardeerd door collega’s en door mijn leidinggevende Ik word meer gewaardeerd door collega’s en door mijn directe omgeving (familie/vrienden/kennissen)

N % 187 88% 83 37% 62 50 47 38 31 24 21 16 14

28% 23% 21% 17% 14% 11% 10% 7% 6%

11

5%

Meer dan 80% zou de studie opnieuw kiezen en meer dan 85% zou de studie aan anderen aanraden.

Begeleiding Actualiteit

Rapporten beschikbaar

Samenhang studieprogramma Niveau van de studie Inhoud van de studie 0%

20% (zeer) ontevreden

40% neutraal

60%

80%

100%

(zeer) tevreden

Een belangrijk onderzoek in 2015 was het onderzoek over het vestigingsbeleid. Hierbij is o.a. gevraagd wat studenten een redelijke frequentie vinden om naar een bijeenkomst, een werkgroep of een practicum te gaan. Het gemiddelde ligt op eenmaal per maand, 18% van de studenten geeft aan liefst zo min mogelijk naar bijeenkomsten te willen gaan.

Op dit ogenblik zijn wij druk bezig met het formuleren van conclusies en met het bespreken van diverse rapporten met verschillende gremia. Nog voor de zomer zullen alle rapporten beschikbaar gesteld worden voor studenten via Studienet of yOUlearn.


pr

efschrift

Meer beslissingsruimte in rechtspraak door EU-regelgeving ‘Een aantal jaren geleden, in 2007, ging ik naar de supermarkt om een aansteker te kopen. Bij thuiskomst bleef het palletje vastzitten. Kapot! Ik ging terug naar de supermarkt, maar de aansteker bleek niet kapot te zijn: er zat een kinderslot op. Onderweg naar huis dacht ik: dit kan niet door onze nationale wetgever bedacht zijn. Dit moet iets van de EU zijn. En ja hoor, na een zoektocht in mijn computer werd dit bevestigd’. Verslavingen zitten diep en weerstand tegen zoveel bemoeienis door de Unie met Mandy’s roken ook. Dit is één klein voorbeeld, maar volgens Mandy zijn er meer terreinen, waarbij men vindt dat de EU minder te zeggen moet krijgen over zaken die dicht bij de burgers staan.

Tekst: Henny Schut Beeld: Chris Peeters

Onderzoekers constateren dat de bemoeienis van de Unie er zelfs toe leidt dat een rechter veel minder afwegingsruimte krijgt. Het voorschrijven van het gebruik van standaardformulieren zou ertoe leiden, dat zij niet verder mogen kijken dan wat in die formulieren staat. Maar leidt bemoeienis van de Unie er dan inderdaad toe dat de rechter minder afwegingsruimte kreeg? Onze nationale wetgever had de afgelopen decennia aan de rechter toch juist meer ruimte gegeven? ‘Dit was de moeite van het onderzoeken waard was.’ Mandy: ‘Ik heb tijdens mijn onderzoek geprobeerd om tot een voor de juristerij geschikte kwantificeerbare methode te komen waarmee objectief kan worden vastgesteld of de rechter door bemoeienis van de Unie meer of minder afwegingsruimte heeft gekregen. Lastig was dat ik daarbij niet kon terugvallen op bestaande methoden en bovendien op het terrein van de strafvordering nog slechts mondjesmaat Uniebemoeienis bestond.’ Het strafrecht is namelijk van oudsher als een vooral nationale aangelegenheid beschouwd. Alleen op het gebied van de internationale rechtshulp c.q. wederzijdse erkenning was mondjesmaat EU-bemoeienis ontstaan. ‘Wat ik heb gedaan, is eerst de nationale wetgeving van de afgelopen decennia onderzoeken. Dit diende er onder meer toe indicatoren te vinden met behulp waarvan kan worden vastgesteld of wetswijzigingen tot meer of minder ruimte voor de rechter leiden. Bovendien moest worden bevestigd dat de wetgever inderdaad een stap terug had gedaan. En dat bleek het geval.’ Vervolgens werden die rechtsgebieden waarmee de Unie zich inmiddels al wél bemoeide onderzocht: de internationale rechtshulp, in het Unierecht ‘wederzijdse erkenning’ geheten. Wat blijkt, is dat bemoeienis van de Unie op dat terrein helemaal niet leidt tot minder ruimte voor de rechter, integendeel. De rechterlijke ruimte is juist vergroot.

12

Open Universiteit Modulair 3 juni 2016

De vraag is dan door wie dat komt: de Uniewetgever of de nationale wetgever. Die vraag is deels onderzocht aan de hand van de parlementaire geschiedenis. Ter verificatie daarvan is ook nog bekeken of de Belgische wetgever andere keuzes maakte dan de Nederlandse wetgever. Op het gebied van de overlevering is geconstateerd dat de nationale wetgever heeft gepoogd de rechter aan strikte banden te leggen. De bemoeienis van de Unie heeft er echter toe geleid dat de rechter juist méér afwegingsruimte heeft gekregen. ‘Dus de aanname van de onderzoekers was onjuist!’ Aanbevelingen voor regelgeving In enkele gevallen is het voorgekomen dat de strafrechter de nationale wetgever heeft moeten ‘overrulen’ omdat een te strikte nationale regeling in strijd kwam met de EU-regelgeving. ‘Mandy: ‘Een aanbeveling zou kunnen zijn dat wanneer de wetgever toch meer grip op de strafrechtspleging wenst, de fundamentele normen en waarden worden vastgelegd in een sterker opgetuigde Grondwet in plaats van een gewone wet. Het EU-Hof van Justitie oordeelt namelijk iets terughoudender ten aanzien van grondwettelijk vastgelegde waarden, waardoor de Nederlandse wetgever mogelijk meer sturing kan geven dan nu het geval is.’

Mr. dr. Mandy A.J.H. de Bruijn, universitair docent straf(proces)recht bij de Open Universiteit, verdedigde haar proefschrift ‘Armslag voor de strafrechter’ op vrijdag 4 maart 2016 bij de Open Universiteit in Heerlen. Haar promotor was prof. mr. dr. E.F. Stamhuis. Van het proefschrift is een handelseditie verschenen. Uitgegeven bij Boom Juridische Uitgevers: www.bju.nl/juridisch/catalogus/armslag-voor-destrafrechter-1 # (ook verkrijgbaar via Bol.com).


pr

moveren

Petra de Bil:

‘Geniet en maak deadlines, maar wees ook flexibel!’

Z

dig en was niet afhankelijk van anderen. De samenwerking met mijn co-promotor Theo Verheggen verliep makkelijk en plezierig. We deelden eenzelfde humor en pragmatisme. Elke fase was geweldig: het lezen en samenvatten tijdens het literatuuronderzoek, de openheid van de brugklasleerlingen tijdens de veldwerkfase, het analyseren met diverse methoden en het schrijven van de dissertatie en de verdediging.’ Petra zorgt alleen voor drie kinderen, werkt fulltime en schreef tijdens het traject boeken en cabaretvoorstellingen. Ze heeft hierdoor enkele jaren langer dan gebruikelijk over het promotietraject gedaan. Haar advies voor aankomende promovendi: ‘Maak deadlines, maar wees flexibel! Maak nieuwe deadlines, indien nodig.’

17 juni 2016, aanvang 13.30 uur Carmen Neghina Promovenda bij de faculteit Management, Science & Technology

10 juni 2016, aanvang 15.30 uur

9 september 2016, aanvang 13.30 uur Sietske Dijkstra Promovenda bij de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen

Locatie: Verkadefabriek Den Bosch

23 september 2016, aanvang 13.30 uur Amy Hsiao Promovenda bij de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen

AGENDA

Oraties prof. dr. Judith Semeijn Bijzonder hoogleraar bij de faculteit Management, Science & Technology

Alle academische zittingen vinden plaats bij de Open Universiteit in Heerlen, tenzij anders vermeld.

Open Universiteit Modulair 3 juni 2016

academische zittingen

Promoties

Beeld: Peter Strelitski

externe opdrachtgevers. Omdat werk en promotietraject met onderzoek te maken hadden, was de combinatie goed te doen.‘ Wat ze leerde tijdens het promotieonderzoek, kon ze gebruiken in haar werk. ‘Zo heb ik het afstudeeronderzoek en de cursussen Methodiek en Technieken van onderzoek verbeterd. Ook heb ik me gespecialiseerd op het gebied van jongeren. Ik heb een jaar lang een brugklas gevolgd en het vooronderzoek met studenten Social Work uitgevoerd. Zij hebben twee jaar 50 jongeren vanaf groep 8 tot en met klas 2 VO gevolgd.’ Het onderwerp van haar onderzoek was groepsvorming en sociale uitsluiting in de brugklas. Petra vond het heerlijk om aan promotieonderzoek te werken: ‘Ik deed alles zelfstan-

Tekst: Juliette van de Ven

e studeerde de master Psychologie aan de OU en startte hier ook een promotietraject. Petra de Bil: ‘De directeur van de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen, waar ik werk, wilde meer gepromoveerde docenten. Mijn master heb ik snel en zonder veel begeleiding doorlopen, dus ik meldde me aan voor een promotietraject. Ik was zeer tevreden over de kwaliteit van het onderwijsmateriaal van de master. Daarom wilde ik ook bij de OU promoveren.’ Tijdens haar promotietraject kon ze zich ook in haar werk op onderzoek concentreren. ‘Als docent aan de hogeschool heb ik me die jaren vooral bezig gehouden met het geven van cursussen onderzoek, begeleiden van afstudeeronderzoek en onderzoek doen voor

13


Tekst: Fred Meeuwsen Beeld: Nationale Beeldbank

Astrid van Twillert maakte een bijzonder afstudeerproject Onderwijswetenschappen mee, dat haar de nodige energie kostte. Daarnaast was ze ook nog zwanger en beviel ze van een zoontje. Maar hoe dan ook, ze studeert summa cum laude af.

‘Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan’ Tijdens het interview brengt man Marc zoontje Sil. Tijd voor borstvoeding. Sil is net zes maanden. Hij werd geboren tijdens het afstudeeronderzoek. ‘Dat lag natuurlijk een tijdje stil. Maar na een paar weken ging ik er weer volop tegenaan. Ik vraag me nu regelmatig af hoe ik het toch voor elkaar heb gekregen om het onderzoek af te ronden en af te studeren. Maar stoppen was in ieder geval geen optie.’ Voor haar masterthesis Onderwijswetenschappen onderzocht Astrid (41) de factoren en overtuigingen die de intentie beïnvloeden van docenten in hoger onderwijs om technologieën te integreren in hun les. Astrid, zelf docent communicatie op de NHL Hogeschool in Leeuwarden en daar ook betrokken bij technologie in het onderwijs, legt uit: ‘Bij ons op school speelt het ook: hoe kunnen we docenten interesseren om in het onderwijs technologieën in te zetten om ervoor te zorgen dat studenten zelf kennis construeren en inzicht krijgen. Je kunt dan denken aan internettechnologie, zoals wiki’s, blogs of samenwerken met Google Docs. Inzet van technologie heeft een meerwaarde, je kunt er iets mee bereiken wat je zonder die inzet niet kunt.’ Astrid stelt dat 21steeeuws onderwijs een andere rol vereist van de docent. Deze moet meer sturend en begeleidend zijn. Het is dan aan de student zelf om kennis te vergaren en tot inzichten

14

Open Universiteit Modulair 3 juni 2016

te komen via samenwerken en discussie. ‘Dat is volgens veel onderwijswetenschappers en docenten een effectieve vorm van onderwijs en past ook goed bij een snel veranderende maatschappij, waarbij andere vaardigheden van studenten verwacht en vereist worden. Daarbij kun je gebruik maken van technologieën. Het gaat om een leven-lang-leren, probleemoplossend en kritisch denken. Een uur lang een hoorcollege is dan een ineffectieve manier van onderwijs. Toch blijven veel docenten hardnekkig vasthouden aan deze traditionele manier van lesgeven. Vaak omdat ze zo zelf les hebben gehad. De vraag achter mijn onderzoek is nu hoe we deze docenten zover krijgen om technologieën in te zetten binnen hun onderwijs. Daarvoor onderzocht ik de factoren en de overtuigingen die de intentie van docenten beïnvloeden om technologieën te integreren in het onderwijs.’

Goochelen met gegevens Voor haar onderzoek, waarin variabelen als attitude, sociale druk en gedragscontrole centraal staan, benaderde Astrid collegadocenten van de NHL. Eigenlijk werden het zelfs twee onderzoeken. Allereerst een kwalitatief vooronderzoek naar intentie onder 27 collega’s via een online enquête met open vragen naar onderliggende overtuigingen en vervolgens een kwantitatief onderzoek naar de belangrijkste overtuigin-

gen, waarvoor ze alle 714 docenten uitnodigde online een vragenlijst in te vullen. Uiteindelijk gebruikte ze van 168 respondenten de data, behoorlijk wat. ‘Het verwerken en analyseren van de gegevens was dan ook een hele kluif’, beaamt Astrid. ‘Van tevoren dacht ik er misschien iets te luchtig over. Ik had veel te veel achtergrondvariabelen en vond het lastig de juiste onderzoeksanalyse te kiezen: welke niet, welke wel? Je wilt het niet aan willekeur over laten. Ik had toen niet zoveel contact met mijn begeleider, wilde het vooral zelf uitvogelen, maar voelde me daardoor in het diepe gegooid. Op een gegeven moment was ik aan het goochelen met de gegevens, zo voelde het. Ik liet sommige gegevens weg, en er kwam iets moois uit of niet. Dat ging zo makkelijk, dat voelde als manipuleren, ik dacht echt: dit kan toch niet waar zijn. Maar je wilt het natuurlijk eerlijk, op een wetenschappelijke manier doen. Het model moest dus sturend zijn. Het kostte me uiteindelijk heel veel tijd en energie. Ik ben ook niet makkelijk aangelegd, wil alles uitzoeken, maak zaken soms complexer dan ze zijn, waarom makkelijk doen als het moeilijk kan, dat zit in mij. Ik wil alles begrijpen en bevatten, neem niet snel iets voor lief. Ik wil de diepte in. Uiteindelijk heb ik hierdoor ontzettend veel geleerd tijdens het onderzoeksproces. Een volgende keer zal het makkelijker zijn.’


afstudeer

nderzoek

‘Ik wil alles begrijpen en bevatten, neem niet snel iets voor lief. Ik wil de diepte in.’ Astrid van Twillert

In haar masterscriptie, geschreven in het Engels – ‘best wel moeilijk’ – concludeert Astrid dat de meeste variabelen van invloed zijn. Attitude, een positieve of negatieve houding, is de belangrijkste voorspeller van iemands intentie om technologieën in te zetten. Daarnaast is sociale druk belangrijk. Aan deze variabelen liggen allerlei variabelen en overtuigingen ten grondslag, concludeert Astrid. Zo blijken naaste collega’s en studenten belangrijk te zijn. Als docenten denken dat andere docenten vinden dat zij technologie moeten inzetten, dan zijn ze eerder geneigd dat te doen. De derde variabel, gedragscontrole, heeft niet zo’n grote invloed op intentie. ‘Het is niet zo dat als je docenten knoppencursussen aanbiedt om hun vaardigheden te vergroten, ze eerder geneigd zullen zijn om technologie in te voeren. Ze moeten vooral de waarde ervan inzien. De pijlen moeten dus vooral gericht worden op attitude en sociale druk. Docenten moeten met collega’s hun ervaringen met technologieën delen, dat geeft een positief signaal, evenals de verwachtingen van studenten. Hoe het allemaal gerealiseerd en gefaciliteerd moet worden is iets voor vervolgonderzoek.’

Heimwee Astrid kijkt met veel plezier terug op haar scriptieproces. Het was geen makkelijke periode, wel een bijzondere. ‘Ik heb echt keihard gewerkt. En tijdens die periode ook de gehele zwangerschap en geboorte beleefd van mijn jongste zoontje. Ik zal straks best wel een keertje met gevoelens van heimwee terugkijken op deze tijd.’ Daarbij zullen ook veel personen de revue passeren die haar hebben bijgestaan. Natuurlijk haar man, de oudere kinderen en familie, maar ook haar begeleider Karel Kreijns. ‘Hij heeft me inhoudelijk kundig begeleid, en daagde me uit door de lat hoog te leggen. Maar er waren periodes dat we weinig contact hadden. De afstand Franeker-Heerlen is best wel groot, je loopt dus niet even binnen om over zaken te babbelen. Dat miste ik wel eens.’ Maar dat werd goedgemaakt door contacten met medestudenten van de Facebookgroepen van Onderwijswetenschappen. Daar kon ze haar ei kwijt. ‘Je gaat door meerdere emoties, van hoop tot wanhoop. Dan is het lekker om even te zeuren en ervaringen delen. En er zaten veel docenten tussen die mijn vragenlijsten van feedback dienden. Ook heeft iemand mijn Engels nagekeken. Mijn medestudenten waren fantastisch. En via het

groepje kwam ik ook in contact met mensen die iets nuttigs en zinvols konden zeggen over de statistiek- en onderzoekkwesties waarmee ik niet per se mijn begeleider wilde belasten. Ik raad elke student aan zich bij Facebookgroepen aan te sluiten.’

Summa cum laude Ook al vond Astrid het op z’n tijd behoorlijk heftig, onderzoek heeft haar gegrepen. Ze heeft zevenmijlspassen gemaakt, zegt ze. ‘Tijdens de studie blijven veel vakken, zoals statistiek, vrij abstract. Nu heb ik daar veel meer inzicht in gekregen, weet hoe zaken in elkaar steken. Ik voel me best wel wetenschapper nu. Ik kan op mijn terrein meepraten. Ik wil misschien wel verder met onderzoek, het allerliefste zou ik ooit nog willen promoveren, maar ik weet nu wat voor een belasting dat kan betekenen voor mijn gezin. Dat brengt me vooralsnog aan het twijfelen. Evenals de energie die het scriptieproces mezelf kostte. Ik ben vaak heel erg moe geweest, maar dat kwam vooral door de zwangerschap en de baby.’ Moe of niet. Astrid krijgt een negenkommavijfenveertig voor haar thesis, voldoet aan alle criteria en studeert summa cum laude af. Gefeliciteerd!

Open Universiteit Modulair 3 juni 2016

15


Lukas Mo

ton

Afscheid Deze keer niet de gebruikelijke rubriek studietips. Lukas Mouton, die via deze plek jarenlang adviseerde over hoe je studievaardigheden op succesvolle wijze kunt ontwikkelen, gaat de Open Universiteit verlaten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Modulair heeft hem gevraagd om nog eens terug te blikken op zijn 30 jaar Open Universiteit. Als studieadviseur en docent psychologie in studiecentrum Utrecht.

Terugblikken op ruim 30 jaar OU gaat bijna niet zonder nostalgisch te worden. Toen ik in 1985 een vacature zag bij de Open Universiteit voelde ik me meteen aangesproken. De OU, de universiteit voor tweedekansonderwijs, was net opgericht en volop in ontwikkeling. Ik kon mij goed verplaatsen in de studenten die tot haar doelgroep behoorde. Mijn eigen schoolcarrière was een lang traject geweest: van mulo tot universiteit. Bij zo’n lange weg zijn er altijd momenten waarop je je dan afvraagt: waarom doe ik dit, wat levert het op? Mijn eigen ervaring is goed van pas gekomen in de talloze voorlichtings- en adviesgesprekken die ik met belangstellenden en studenten heb gevoerd. Voorlichting en advies over alle studiemogelijkheden bij de OU, maar in het bijzonder psychologie. Tijdens de gesprekken probeerde ik altijd een zo goed mogelijk beeld te krijgen van iemands drijfveren en motieven om te studeren aan een universiteit. Om zodoende een zo passend mogelijk studieadvies te kunnen geven.

Het opmerkelijkste gesprek heb ik vele jaren geleden gevoerd in het studiecentrum toen nog vlakbij het Wilhelminapark in Utrecht. Een belangstellende uit een ver land, waar kernenergie gewoon is, wilde op korte termijn een Nederlands diploma en dus veel vrijstellingen voor zijn diploma’s. Hij haalde een stapel briefjes van 1000 uit zijn zak en begon te tellen. Hij telde door tot 10. Als docent had ik natuurlijk gelezen over talloze experimenten die in de psychologie zijn gedaan om mensen te beïnvloeden. Bij het vijfde briefje dacht ik: zit ik nu in zo’n experiment? Toen ik vertelde dat ik hem niet kon helpen verliet hij teleurgesteld het studiecentrum.

16

Open Universiteit Modulair 3 juni 2016

Naast de individuele gesprekken met studenten heb ik met mijn collega consulenten ook studeervaardigheids- en tentamentrainingen ontwikkeld. Voor het geven van die trainingen, die inmiddels deel uitmaken van Studieplaza, heb ik indertijd heel Nederland – van Leeuwarden tot Heerlen – bereisd. Het was leuk om de regionale verschillen te ervaren tussen een tentamentraining in Enschede en bijvoorbeeld Amsterdam. Of het verschil tussen een workshop op zaterdagochtend of op maandagavond. Mijn motivatie als studieadviseur, studievoorlichter en als docent psychologie heb ik vooral uit mijn contacten met de studenten gehaald. ‘De ultieme studietip heb ik niet, maar het is duidelijk dat regelmaat in de studie beter werkt dan piekbelasting: dus liever een uur voor het eten studeren en dat consequent zeven dagen in de week, dan een dag van zeven uur studeren.’ Ik neem mijn petje af voor onze studenten. Zij zijn gemotiveerd en beschikken over veel doorzettingsvermogen. Om naast een baan, huishouden, zorg voor kinderen en soms ook zorgen voor andere familieleden het diploma te halen is een enorme prestatie. En het is dan ook prachtig om die prestatie te vieren met familieleden en vrienden tijdens een diploma-uitreiking op een mooie locatie in het land. Ik kan me dan ook niet voorstellen dat je je getuigschrift per post thuis laat sturen. Tot slot wens ik allen nog een mooie studietijd met hopelijk daarna een baan waarin je de opgedane kennis kunt gebruiken.

Op woensdag 29 juni 2016 is de afscheidsreceptie van 16.00-18.00 uur in studiecentrum Utrecht. Wil je daar bij zijn, stuur dan een mail naar Utrecht@ou.nl.


TEJOHAAS

start en s

pport

persoon van druk baasje Guido Thys wanneer je meer een doe-hetzelver bent. Dan vind je op het Studiecoach gedeelte van Studieplaza de online training Timemanagement. Daarin neemt Guido je mee in zijn technieken om al je dagelijkse beslommeringen, to-do lijstjes en informatie te kunnen behappen. Alles willen is wel leuk, maar alles kunnen is een heel andere zaak. Onderstaande vuistregels kunnen je helpen om even stil te staan bij jouw kijk op alle dingen die je wilt en moet en hoe je ervoor kunt zorgen dat je voorbereid je stress vermindert om daadwerkelijk die topprestatie te leveren.

Studeren is topsport! Voor velen is de spanning van het kijken naar voetbal al bijna net zo ongezond als zelf onder hoge druk staan. Voor die mensen is het prima dat we dit jaar niet deelnemen aan het EK in Frankrijk. Tegelijkertijd hoor je commentatoren en trainers ook vaak zeggen dat spanning van belang is om een goed resultaat te leveren. Was de spanning dan niet hoog genoeg bij Blind en zijn team? Of was de druk juist te groot? De Oranje Leeuwen schoten in de stress! Bij studeren is dat net zo. Gezonde spanning is een prima motivatie om een goede prestatie te leveren, zowel bij het studeren als bij het maken van een toets. Als de spanning echter te hoog oploopt ben je tot niets meer in staat. Je ziet het vaak niet meer zitten en bent gefrustreerd. Niet vreemd, als je bedenkt dat veel studenten naast hun studie aan de OU ook nog een carrière, gezin en sociaal leven er op na houden. Daarom is het zaak, om net als een topsporter, een wapen achter de hand te hebben. Bijvoorbeeld een mental coach die je steunt en technieken aanleert om met spanning om te gaan. Soms vind je zo iemand onder familie, vrienden of medestudenten. En soms bij Studieplaza: bijvoorbeeld in de persoon van Wibo van Gennip die je in de workshop Stressmanagement leert om snel je rust te hervinden en weer gemotiveerd aan de slag te gaan. Of in de

Vreemde vogels bij de OU

1 2 3 4 5 6

Bewustwording – Hoe ga ik met mijn tijd om? Doelen stellen – Hoe wil ik met mijn tijd omgaan? Planning en prioriteiten stellen – Wat vind ik belangrijk? Leren ‘nee’ zeggen – Opkomen voor je tijd Efficiënt tijdsgebruik – De dingen ‘juist’ doen Communicatie met betrokkenen – Bespreek je planning

De workshop Stressmanagement vindt plaats op 23 juni in Groningen en op 28 september in Amsterdam. Registreren kan via studieplaza.ou.nl. Daar vind je ook meer online trainingen over Timemanagement en ontspannen.


Gastconservator én student aan de OU

Afstuderen als ‘detective’ inzake Van Blaaderen Als u nog nooit heeft gehoord van de schilder Gert Willem van Blaaderen is dat niet verwonderlijk. Hij leefde van 1873 tot 1935 en was uitermate getalenteerd. Er is echter na WOII weinig van hem geëxposeerd en àls, dan waren het steeds dezelfde werken. Daar heeft Kees van der Geer, die in februari afstudeerde bij de faculteit Cultuurwetenschappen, voorgoed verandering in gebracht. Namelijk met de tentoonstelling over Van Blaaderen die nog tot 28 augustus 2016 te zien is in het Stedelijk Museum Alkmaar. Deze toont werken die hoofdzakelijk uit particuliere collecties stammen. De monografie en tentoonstellingscatalogus van deze unieke expositie vormden tevens onderdeel van de afstudeerscriptie van gastconservator Kees van der Geer. Een wel heel bijzondere manier om af te studeren!

18

Open Universiteit Modulair 3 juni 2016

Tot zijn 55e werkte Kees van der Geer als directeur van AEGON. In 2008 is hij daarmee gestopt. ‘Wat heet stoppen’, reageert hij energiek. ‘Ik ben iets anders gaan doen.’ Hij pakte zijn stokpaardje – de schilderkunst, en dan met name het modernisme – vol ijver op. Kees begon aan zijn studie bij de OU om zich daarin te verdiepen. ‘Ik kende weinig mensen uit dat wereldje. Totdat ik bij toeval iemand tegenkwam die een tentoonstelling organiseerde en die mevrouw moest ook een boek schrijven. Dat leek mij een mooie kans om daarin thuis te raken. Ik heb vier musea tot een tentoonstelling over Isaac Israëls geleid. Dat was in 2012 en verschafte mij contacten met musea, mensen uit de kunstwereld en bruikleengevers. Tegelijkertijd deed ik ook onderzoek naar Van Blaaderen.’

Nazaten De modernistische schilder kwam in 2008 voor het eerst in het leven van de kersverse ‘pensionado’. Hij was verrast door de invloeden van Van Gogh die hij meende te bespeuren. Dat paste eigenlijk niet bij iemand uit dat tijdvak. Ook kunsthandelaren wisten geen antwoord. Dan maar zelf onderzoek doen, zo besloot Kees die vanaf toen te vinden was in musea en archieven op zoek naar gegevens over Gert Willem uit Amstelveen. Hij volgde de schilder en tekenaar in zijn voetsporen en reisde samen met zijn vrouw naar Frankrijk, Italië, Engeland en Sicilië. Daar speurde hij als een detective door archieven en sprak met mensen die nog brieven van of over hem hadden bewaard. ‘Je leest in krantenverslagen uit die tijd dat die en die een kunstwerk heeft gekocht. Ook kun je uit catalogi opmaken, wie de eigenaar van een werk is geweest. Dan probeer je de nazaten van die kunstliefhebber op te sporen. Ook zijn er kunsthandelaren en restauratoren bij wie je te rade kunt gaan. Dat zijn allemaal touwtjes waar je aan kunt trekken om gegevens te verzamelen.’


het m

ment van ...

Tekst: Jeanette Wolters Beeld: Mike Bink, Stedelijk Museum Alkmaar

Abraham Tunc Straatarm De fascinatie voor Van Blaaderen werd nog groter toen bleek dat zijn privéleven net zo interessant was. ‘Hij was een echte kunstenaar die zich bleef vernieuwen en liet beïnvloeden door de stromingen van zijn tijd. Doordat hij trouwde met een rijke schilderes – Riet Hoogendijk – kreeg hij werken van tijdgenoten als Van Gogh en Cezanne in huis. Die waren in Nederland vrijwel onbekend. De collectie was van Riet’s broer – de kunstverzamelaar Cornelis Hoogendijk – en zou vandaag de dag meer dan een miljard euro waard zijn. Later is Van Blaaderen gescheiden van die rijke vrouw en uiteindelijk straatarm gestorven. Andere kunstenaars hebben werk van hem verkocht zodat hij fatsoenlijk begraven kon worden. Kees spoorde 400 werken van Gert Willem op waarvan 300 olieverfschilderijen. Van 100 miste hij een afbeelding. Tijdens de tentoonstelling in Alkmaar kwamen allerlei losse eindjes bij elkaar. Ook van de familie Van Blaaderen. Deze kwam met 125 mensen sterk naar de speciaal voor hen gereserveerde openingssessie en hield aansluitend een reünie. Een succesbelevenis voor de conservator en nog mooier: hij is alweer gevraagd voor de volgende tentoonstelling!

In Stedelijk Museum Alkmaar is tot en met 28 augustus een overzicht te zien van het werk van de bijzonder veelzijdige kunstenaar Gerrit Willem van Blaaderen (1873-1935).

Mix van verliefdheid en honger naar kennis Wie herinnert zich nog ‘zijn of haar moment’? Het moment om weer te gaan studeren. Je bent inmiddels oud en … in ieder geval geen 18 meer. Maar ach! Wat is oud? 22, 30, 45, 55 jaar of ouder? Voor de Open Universiteit is dit geen issue. De OU is de enige universiteit op de wereld waar geen leeftijdsdiscriminatie is. Chapeau! Als kind, puber en jong beslis je nog niet zelf over je studie. Tot je achttiende moet je volgens de wet studeren. Ouders stimuleren je dan en zeggen je meestal welke richting je moet inslaan. Maar ga je studeren bij de OU, dan geldt dit niet meer. Want je bent inmiddels oud en … Het ultieme moment waarop je besluit om weer te gaan studeren, is bij elk student in de hersenen gegriefd. Dit moment duurt vaak erg lang en eindigt meestal met het behalen of niet halen van je eerste tentamen. De redenen en het moment om opnieuw te gaan studeren zijn verschillend. Het zouden leuke onderwerpen kunnen zijn voor een paar bestsellers. Voor mij was ‘Het moment van’ een explosie van spanning, een mix van verliefdheid en honger naar kennis. Het einde van ‘Het moment van’ leverde een tragisch leugen op, uiteraard wel in het kader van een hoger belang. Ik wilde mijn grote (inmiddels tragische ex-)geliefde niet teleurstellen. Zij was, op het einde van haar moment, net afgestudeerd als juriste en ik startte mijn moment met mijn studie. Ik wilde ook jurist worden. Mijn eerste tentamen haalde ik echter niet, maar zou door mijn verwerpelijke trots tegenover mijn fatale liefde de waarheid voor een keer verdoezelen. Het sys-tentamen leverde een kleine onvoldoende op: een 5. De nieuwe juriste vertelde ik dat ik een 7 had gehaald. Daar was mijn eerste grote leugen geboren.

stedelijkmuseumalkmaar.nl/uitgelicht/ van-blaaderen Met terugwerkende kracht denk ik: ‘net een kind van 13’. Maar met nog paar tentamens van de bachelor te gaan ben ik inmiddels oud en hopelijk wijzer om niet meer tegenover mijn grote liefde over het einde van ‘Het moment van’ te gaan pochen.

Iedereen heeft zo zijn of haar eigen moment. Een moment van bezinning, herkenning, frustratie, vreugde, een onvergetelijk moment in het verleden dat je niet loslaat, noem maar op. De redactie werd getriggerd door deze inzending van Abraham Tunc die ons deelgenoot maakte van zijn moment ... Een leugentje om bestwil, een moment van vrijheid misschien? Wij zijn benieuwd naar jullie moment! Heb jij ook een (studie) moment of een ervaring dat je graag wilt delen? Laat het ons weten via modulair.redactie@ou.nl!

Open Universiteit Modulair 3 juni 2016

19


Vernieuwing bacheloronderwijs

Studieadviseur helpt studenten vooruit Veel studenten van de Open Universiteit combineren hun studie met bijvoorbeeld een baan of een druk gezinsleven. Dit maakt het voor hen soms lastig om hun studie te plannen en voldoende tempo te maken. In het kader van de vernieuwing van het bacheloronderwijs vanaf 1 september dit jaar, zet de OU daar hulptroepen voor in. Vragen over jouw studieplan, mogelijke vrijstellingen of veranderingen in je studietempo? De studieadviseur van je opleiding helpt je graag verder!

‘Studeren aan de Open Universiteit is heel anders dan aan andere universiteiten. Het is fantastisch dat je hoger onderwijs kunt volgen in je eigen tijd en in je eigen omgeving en ongeacht de vooropleiding die je hebt. Maar, het vergt veel zelfdiscipline en doorzettingsvermogen. Het doet een ander beroep op studiecompetenties, zoals plannen en organiseren. Al met al is het best pittig. Dan is het prettig als je iemand hebt die weet hoe het werkt en waar de mogelijkheden en valkuilen zitten. En die je bij je studie kan adviseren en begeleiden.’ Aan het woord is Mandy de Nijs. Zij weet waar ze het over heeft: ze studeerde Beleid en bestuur in internationale organisaties aan de Rijksuniversiteit Groningen en Klinische psychologie aan de Open Universiteit. In 2012 ging zij aan het werk als tutor voor de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen in de pilot OUX, waarin ervaring is opgedaan met de manier van onderwijs zoals dat ook in het nieuwe bacheloronderwijs gaat plaatsvinden.

Ervaren adviseurs Per 1 mei is Mandy aangesteld als studieadviseur voor het bacheloronderwijs van de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen. Samen met haar gingen er op die datum meer studieadviseurs aan de slag voor de bacheloropleidingen. Modulair sprak met drie van hen. Leonie Daalmeijer staat klaar als aanspreekpunt voor de studenten van de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen. En de studenten van de faculteit Management, Science & Technology kunnen advies krijgen van Rob Wijnands. Ook Leonie en Rob weten waar studenten tegenaan kunnen lopen: Leonie is afgestudeerd als docent geschiedenis en werkte bij de afdeling Service en informatie waar zij studenten hielp met hun vragen. Rob studeerde Human Resource Management en adviseert al sinds 2008 studenten aan de faculteit Management, Science & Technology over de opleiding Bedrijfskunde en de haken en ogen daarin. Sinds 2014 werkt hij bij deze faculteit als mentor voor masterstudenten volgens de aanpak zoals die nu ook voor het bacheloronderwijs gaat gelden. Hij blijft studieadviseur voor de masteropleidingen, maar zet zijn ervaring nu ook in als aanspreekpunt en back-up voor de studieadviseurs van de bacheloropleidingen van de faculteit.

Persoonlijk advies De drie zijn enthousiast om met ‘hun’ studenten aan de slag te gaan. Want zo voelt het. Weliswaar krijgen zij een grote groep studenten onder hun hoede, ‘maar’, licht Rob toe: ‘iedere student is anders, iedere student volgt een eigen plan en iedere student heeft daardoor zijn eigen vragen en problemen bij het studeren. Sommigen zullen daarbij behoefte hebben aan onze hulp, anderen niet. Mijn ervaring is dat je met de studenten die daar voor kiezen vaak een goede band opbouwt. Je leert ze beter kennen, weet steeds beter welke zaken van invloed zijn op hun studie en daardoor kun je hen persoonlijk advies bieden.’

20

Open Universiteit Modulair 3 juni 2016


Tekst: Annemiek Manuel

Studieplan als basis Het persoonlijk advies start redelijk snel nadat studenten zijn begonnen. Leonie licht toe: ‘We gaan proactief aan de slag. We nodigen studenten die net zijn begonnen met studeren uit om een studieplan op te stellen. Studenten die dat niet willen, hoeven dat uiteraard niet. Maar als studenten dat wel doen, kunnen wij ze aan de hand van het studieplan volgen in hun studietraject en signaleren we het wanneer van het plan wordt afgeweken. Dan nemen we contact op om te overleggen waar er problemen zijn, welke oplossingen daar eventueel voor zijn en of er wellicht aanpassingen nodig zijn in het plan.’ Rob vult aan: ‘Soms staan er grote ‘life events’ op stapel, zoals een kind of een andere baan’, dan is het beter het studietempo aan te passen of een pauze in te lassen. Daar kunnen wij hen bij adviseren.’ Mandy: ‘Doordat wij binnen de faculteit aan het werk zijn hebben we ook een goed beeld van hoe de opleiding in elkaar zit. Daardoor kunnen we studenten ook adviseren over de volgorde waarin zij cursussen oppakken. Als je een boost nodig hebt, is het lekker om even een ‘makkelijke’ cursus tussendoor te pakken. En als je even wat meer tijd beschikbaar hebt, is het misschien wel verstandig om een pittige cursus op te pakken. Door daar met elkaar een weg in te vinden kan een student zijn of haar studie beter laten aansluiten op andere bezigheden. Dat bevordert de studievoortgang.’ Natuurlijk kunnen studenten ook zelf contact opnemen met de studieadviseurs als zij tegen vragen of problemen aanlopen. En dat geldt ook voor de studenten die geen studieplan hebben ingediend.

Doel bereikt! De studieadviseurs blijven hun studenten volgen tot het einde van hun studieperiode. Of hun advies en begeleiding uiteindelijk resulteert in het felbegeerde diploma kan natuurlijk niet worden gegarandeerd. Maar zeker is dat de drie in dat geval bijna net zo enthousiast zullen zijn als de studenten. Leonie: ‘Het is een nieuwe functie, gaan-

deweg het traject zullen we ongetwijfeld dingen tegenkomen die beter kunnen. Maar het doel is voor mij helder: ik wil voorzien in de behoefte van onze studenten en ervoor zorgen dat ze hun studie met succes kunnen afronden. Dat is voor mij de uitdaging!’ Rob: ‘Het allerleukste is als je merkt dat je studenten weer op de rit hebt geholpen, dan zijn ze echt blij.’ En Mandy sluit af: ‘En die waardering die zij vaak toch even naar je uitspreken als ze afstuderen. Dat is zo leuk. Dat je met je eigen kennis en ervaring, anderen hebt kunnen helpen om ook hun doel te bereiken. Dat vind ik het mooiste wat er is.’

Wat doen de studieadviseurs? Studieadviseurs vervullen een belangrijke positie in het nieuwe onderwijs van de Open Universiteit. Zij zijn het aanspreekpunt voor studenten als het gaat om zaken rond de studie. Zo geven zij studenten onder meer advies bij het opstellen van een studieplan en begeleiden hen bij de studievoortgang. Iedere student kan bij de studieadviseur terecht. Wel is er een verschil: studenten met een studieplan van minstens 15 studiepunten per jaar, dat is 10 uur per week, krijgen actieve begeleiding. Dat wil zeggen dat de studieadviseurs minstens één keer per jaar contact opnemen om het verloop van de studie door te nemen. Afhankelijk van de studie kan dat ook vaker zijn. Wie geen studieplan heeft of in een lager tempo studeert, krijgt geen actieve begeleiding maar kan wel zelf contact opnemen met een studieadviseur als er vragen of problemen zijn rond de studievoortgang. Het contact met de studieadviseur kan telefonisch plaatsvinden, maar verloopt ook vaak via mail of skype. Voor inhoudelijke begeleiding van de studie kunnen studenten terecht bij hun docenten. Op algemene vragen, bijvoorbeeld over het onderwijsmodel, aanmelding of kosten, bieden de website van de OU en de medewerkers van Service en informatie antwoord.

Open Universiteit Modulair 3 juni 2016

21


INFORMATIC A

Cum Laude Promotie Op donderdag 3 maart jl. promoveerde Sung-Shik Jongmans cum laude aan de Universiteit Leiden op zijn proefschrift getiteld ‘Automata-Theoretic Protocol Programming’. Dat dit een zeer bijzondere prestatie is, blijkt ook uit het feit dat aan de Universiteit Leiden – met een rijke historie sinds haar oprichting in 1575 – pas eenmaal eerder het judicium ‘cum laude’ werd toegekend voor een proefschrift in de Informatica. De vakgroep Informatica van de faculteit Management, Science & Technology, waar Jongmans als universitair docent werkt, is dan ook uitermate trots. In zijn proefschrift onderzoekt Jongmans het programmeren van protocollen, een actueel maar ook zeer lastig probleem. Hardwarefabrikanten zijn overgestapt van het produceren van unicore processors naar multicore processors. Multicore processors bestaan uit meerdere rekenkernen, die weliswaar elk langzamer werken dan de enkele rekenkern in een unicore processor, maar minder energie verbruiken. Doordat deze rekenkernen parallel werken, zijn multicore processors veel krachtiger. Als gevolg van deze verschuiving is parallel programmeren een essentieel onderdeel geworden van het schrijven van programma’s. Met name het programmeren van protocollen, die de interactieregels tussen parallelle taken vastleggen, is erg complex. Met het onderzoek van Jongmans kunnen programmeurs deze protocollen op een hoger abstractieniveau uitdrukken dan vandaag de dag gebruikelijk is, wat het programmeren een stuk eenvoudiger kan maken.

RECHTSWE TENSCHAPPEN

Dissertatieprijs 2016 Litska Strikwerda, docent metajuridica aan de Open Universiteit, wint de Dissertatieprijs 2016 van de Stichting Praemium Erasmianum met haar proefschrift ‘Virtual Acts, Real Crimes? A Legal-Philosophical Analysis of Virtual Cybercrime’. De uitreiking van de prijs, een bedrag van € 3.000 en een oorkonde, heeft plaatsgevonden op 9 mei jl. in Amsterdam. Praemium Erasmianum Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. Op foto: helemaal rechts Litska Strikwerda

22

Open Universiteit Modulair 3 juni 2016

PSYCHOLOGIE

Effect Kanker Nazorg Wijzer: prettiger voelen, gezonder leven De Kanker Nazorg Wijzer, een door OU-gezondheidspsychologen ontwikkeld online hulpprogramma, zorgt ervoor dat herstellende kankerpatiënten zich prettiger voelen en gezonder leven. Dat blijkt uit twee deelonderzoeken, waarover in twee vakbladen is gepubliceerd. De Kanker Nazorg Wijzer is een advies-opmaatprogramma dat ondersteuning biedt bij veelvoorkomende problemen na behandeling van kanker. Deze eHealth-interventie bevat op maat gesneden informatie, video’s van voormalige kankerpatiënten en experts en informatie en opdrachten over acht verschillende thema’s. Volgens de studies bleek de Kanker Nazorg Wijzer effectief in het reduceren van depressie en vermoeidheid. Ook waren er indicaties dat het emotioneel en sociaal functioneren verbeterde, evenals het bewegen en de consumptie van groente, fruit en vis. De meeste resultaten worden als klinisch relevant beschouwd. De Kanker Nazorg Wijzer is ontwikkeld en getest in besloten omgeving. Binnen afzienbare tijd wordt het programma geïmplementeerd om breed beschikbaar te zijn voor herstellende kankerpatiënten.


wetenschapsnie

ws

Zeesla pro Brandenburg

NATUURWE TENSCHAPPEN

NouW-dag over klimaatverandering: het begin van een oplossing Met ruim veertig deelnemers zijn we op de NouWdag van 8 april jl. vakkundig rondgeleid over de campus van de Wageningen Universiteit (WUR), op zoek naar antwoorden op het klimaatvraagstuk.

Het klimaatmeetstatio Ronda

Dr. Verhag

Agriculture

‘Het is niet alles kommer en kwel’, luidt de positieve insteek van dr. Verhagen als hij zijn vakgebied omschrijft als ‘Climate Smart Agriculture’. Bij klimaatverandering gaat het hem in de eerste plaats om voedselzekerheid, daarna komen aanpassingsvraagstukken en het verminderen van broeikasgassen. Een veranderend klimaat betekent volgens hem ook nieuwe kansen, zoals niet eerder ontdekte mogelijkheden voor energie- en voedselvoorziening. Concreet wordt de voedselzekerheid als dr. Brandenburg ons zijn bakken vol zeewater laat zien (maandelijks vers uit de Oosterschelde) waarin hij zeesla kweekt. Dit is onderdeel van een grootschalig project in de Oosterschelde waarin de WUR dit eiwitrijke zeewier massaal kweekt. Onderzocht wordt de verwerking hiervan tot visvoer of liever nog tot menselijke voeding. Brandenburg rekent ons voor hoe onbenutte oppervlaktes in de oceanen ingezet kunnen worden om de wereldbevolking te voorzien van de broodnodige eiwitten. De andere benadering – het terugbrengen van met name het broeikasgas methaan – laten de aio’s Klop en Van Gastelen ons zien in de klimaatkamers van de WUR. Hier staan koeien aan de monitor om hun maaginhoud en de bijbehorende methaanuitstoot te laten registreren bij verschillende soorten veevoer. Hoe groot de noodzaak ook is om onder de – in Parijs afgesproken – twee graden temperatuurstijging te blijven, meteoroloog dr. Ronda maakt duidelijk dat deze harde norm vooral politiek en juridisch wenselijk is. In werkelijkheid is het meten van de opwarming van de aarde weliswaar relatief vast te stellen, maar om dit op (tienden van) graden nauwkeurig te bepalen, zijn afspraken nodig over de talrijke factoren die deze metingen beïnvloeden: wind, neerslag, zonnestraling, die ieder ook weer bestaan uit verschillende componenten. Op zijn meetstation aan de rand van Wageningen laat hij zien hoe hij deze complexiteit – die we klimaat noemen – in kaart brengt. Een inspirerende en motiverende dag, zoals de enthousiaste studenten Milieuwetenschappen opmerken, waarbij nog geregeld herinnerd wordt aan de oproep van de OU-hoogleraren Dave Huitema en Carolien Kroeze, waarmee zij de studiedag hebben geopend: ‘voor onderzoek in deze richting kun je ook bij onze faculteit terecht.’

Zeesla proeven met d Brandenburg

Dr. Verhagen: Climate Agriculture

Op de foto’s van boven naar beneden: – Dr. Verhagen: Climate Smart Agriculture – Zeesla proeven met dr. Brandenburg – In het pak bij de klimaatkamers – Het klimaatmeetstation met dr. Ronda

Open Universiteit Modulair 3 juni 2016

23


st

dentenbelangen

De Studentenraad (SR) is het formele medezeggenschapsorgaan dat spreekt namens alle studenten. In Modulair spreekt de Studentenraad steeds op eigen gezag. Wilt u meer weten over de SR, kijk dan op www.ou.nl > Studeren > Studentenraad.

Bovenste rij v.l.n.r.: Paulien Vermij, Monique Monen, Angelique van Nieuwenhoven, Marya Dols en Henri Rouw. Onderste rij v.l.n.r.: Kees Stapel, Femke BeuzeBraamhaar en Katrien Leyers.

De SR rapporteert Zoals de meeste studenten weten gaat er veel veranderen binnen de Open Universiteit. Na de begeleide master wordt nu de begeleide bachelor ingevoerd. Als nieuwe Studentenraad hebben wij ons de afgelopen maanden zo goed mogelijk ingewerkt op de dossiers. Hieronder een kort overzicht van de onderwerpen die ons de eerste maanden hebben beziggehouden.

De Onderwijs- en examenregeling (OER) Een van de eerste dossiers waar wij als SR mee in aanraking kwamen, was de Onderwijs- en examenregeling (OER). Samen met de Ondernemingsraad heeft de SR instemmingsrecht. Wij vinden het belangrijk dat maximale flexibiliteit behouden blijft. Daarom zijn wij niet blij met het nieuwe systeem. Maar het kwartielonderwijs is niet tegen te houden. Wij doen onze uiterste best om hierbinnen zoveel mogelijk flexibiliteit te laten bestaan. Na een discussie over de beweegredenen van het CvB (verhoging studierendement) en onze bezwaren (verliezen flexibiliteit) hebben wij samen met de OR ingestemd, onder voorwaarde dat de gemaakte afspraken hierover door het CvB schriftelijk zouden worden bevestigd. Op dit moment is er vanuit het oogpunt van de SR nog niet voldaan aan de gestelde voorwaarden bij de OER 2016-2017.

Tariefstelling/ Inschrijfvoorwaarden De SR heeft ervoor gepleit de tarieven niet te verhogen. In onze ogen is er geen reden voor een verhoging. Daarnaast hebben alle veranderingen veel, soms grote, consequenties voor de studenten. Naast verminderde flexibiliteit moeten studenten steeds meer studiemateriaal zelf uitprinten. Wat betreft de inschrijfvoorwaarden was ons advies om in alle gevallen de student de twaalf maanden inschrijftermijn te laten behouden. Helaas heeft het CvB onze adviezen niet overgenomen.

een aantal vragen voorgelegd, waaronder waarom een herziening nodig is. Ook hebben wij gevraagd om stukken waarmee de plannen worden onderbouwd. Wij zijn blij dat het CvB heeft besloten om nu eerst een analyse te maken. Wij hopen snel antwoord op onze vragen te krijgen, maar nog meer hopen wij dat wij mee mogen denken. Voorop staat dat studenten toegang blijven houden tot ontmoetingscentra in eigen regio en dat een student hiervoor nooit meer dan een uur enkele reis hoeft te reizen. Ook willen wij dat de toegankelijkheid voor studenten met een functiebeperking gegarandeerd is.

Dagelijks Bestuur Om het werk en de processen binnen de Studentenraad zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is voor het komende jaar een Dagelijks Bestuur gekozen. Paulien Vermij is voorzitter, Henri Rouw vice-voorzitter en Katrien Leyers secretaris.

Wijziging Medezeggenschapsregeling Wij vinden het belangrijk dat een meerderheid van de leden van de SR is gekozen door de studenten. In de praktijk betekent dit dat er na een verkiezing maximaal vier reserveleden op de lijst staan. Mochten er vijf leden – de meerderheid – opstappen, dan wordt het tijd voor nieuwe verkiezingen. De leden kunnen zich wel weer allemaal kandidaat stellen. Dit is een breuk met het verleden, waar alle niet gekozen kandidaten op de reservelijst stonden.

Communicatie Wij willen graag dat studenten op de hoogte zijn van wat wij doen. Daarom staan onze brieven op Studienet en hebben we een rubriek in Modulair. Ondertussen hebben wij een Facebookpagina aangemaakt, waarop wij iedereen in korte stukjes op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Onze Facebookpagina wordt 1x per week bijgehouden: facebook.com/OUStudentenraad.

Vestigingsbeleid Het in 2015 voorgestelde vestigingsbeleid is na een negatief advies door de vorige Studentenraad en een enquête onder studenten ingetrokken. Het CvB onderzoekt nu alternatieven. De SR heeft het CvB

24

Open Universiteit Modulair 3 juni 2016

Natuurlijk is dit niet alles. Meer weten? Kijk op Studienet onder ‘Studentenraad’. Daar staan agenda’s en verslagen van onze vergaderingen, onze correspondentie, wie wij zijn, etc. Vergaderingen bijwonen mag. Meld je dan wel aan via e-mail: studentenraad@ou.nl of telefonisch: 045 - 576 2215/2737.


c Voortgang vestigingsbeleid: onderzoeks- en analysefase Eind januari 2016 heeft het College van bestuur een standpunt ingenomen over het vestigingsbeleid. In het maart-nummer van Modulair en op de website is hierover bericht. Vervolgens heeft het College de voorgestelde koers besproken met de medezeggenschap. De Ondernemingsraad steunt de keuze om het onderzoek te concentreren in twee vestigingen (Heerlen en Utrecht), maar spreekt zich nog niet uit over de voornemens ten aanzien van het onderwijs. De OR wil een nadere analyse van onderwijsactiviteiten en locatiekeuze, en duidelijkheid over financiële en personele implicaties. Ook de Studentenraad geeft aan dat er behoefte is aan meer duidelijkheid en heeft een aantal vragen gesteld. Informatie en analyse Dit sluit aan bij de insteek van het CvB en het Universitair managementteam (UMT) om eerst verder informatie te verzamelen en onderzoeken. Dit gebeurt in een onderzoeksen analysefase die tot juli 2016 loopt. De vragen van de Studentenraad zullen voor een belangrijk deel op basis van gegevens uit deze onderzoeks- en analysefase kunnen worden beantwoord.

Besluitvorming Na afronding van de onderzoeks- en analysefase zal een voorstel voor besluitvorming worden gemaakt. Dat zal dan in ieder geval voor formeel advies aan de OR en SR worden voorgelegd. Na consultatie van de medezeggenschap volgt er een definitief besluit en start de fase van implementatie. Globale planning In januari gaf het College van bestuur al aan dat voor de afbouw van de huidige studiecentra en de inrichting van de nieuwe onderwijs- en tentamenlocaties de tijd wordt genomen. Het streven is dat in september 2018 de nieuwe locaties toegankelijk zijn voor studenten. In het komende academisch jaar 2016-2017 worden de geroosterde onderwijsactiviteiten volgens planning uitgevoerd.

Sabbatical of odium Het is lente. In Nederland betekent dat veel scherpe zon tussen regenbuien en hagel maar als je de goede tijd uitzoekt, kun je naar buiten. Dat doe ik dan ook, ik wandel door het mooie Twente en geniet van de groeiende en opbloeiende natuur. Zonnevlekken verlichten mijn paden en maken mijn innerlijk licht en ontvankelijk voor allerlei indrukken. Introspectie noem ik dat. Ik bevind mij in mijn Sabattical jaar. Het is het eerste jaar van de laatste twintig dat ik niet studeer aan de Open Universiteit. Ik vond het tijd voor dit odium. Ik heb tijd nodig om te schrijven, te dichten, te bloggen, kortom om te produceren. En na te denken. Het lijkt dan ook wel op een vulkaanuitbarsting soms. Pure bezieling nu, niet gericht door een cursusstroom. Al de afgelopen jaren heb ik gepoogd mijn vorming puur academisch te maken. Brede scholing te verkrijgen vooral bij onze OU. Je moet dan echter wel zelf sturen anders kom je tegenwoordig terecht in een op de economische samenleving gerichte studie, zoals bekend voor een beroep of om geld te gaan verdienen. Een euvel waaraan vele universiteiten lijden. Gezien de hoge kosten van studeren aan universiteiten is er niet veel ruimte meer voor een brede academische vorming. De studies zijn mede daardoor ook streng resultaatgericht. Niettemin blijft de OU de mogelijkheid voor een niet typische student om zich breed te ontplooien. En de OU staat open voor mensen van alle leeftijden en achtergronden die om allerlei redenen willen studeren. Verbeteren van vaardigheden, meer kansen in de samenleving maar ook het breed ontwikkelen van de geest horen daartoe. Het vereist eigen inzicht en planning om dát te realiseren wat men beoogt. Weg van de economische invalshoek en op naar de potentie van maatschappelijke bloei. Deelhebben aan de ontwikkeling van en het meedenken over maatschappelijke ontwikkelingen. Nieuwe filosofieën zijn nodig in een alsmaar voortstomende wereld die nauwelijks zijn technische en natuurwetenschappelijke ontwikkeling kan beheersen. Tijdens mijn heerlijke sabbatical denk ik aan een nieuwe aanpak. De OU heeft een breed aanbod aan cursussen. Hoe kan ik daaruit mijn plan trekken? Hoe kan ik dat bekostigen? Mijn principe blijft: Ik wil de nu steeds dunner wordende humuslaag van de maatschappelijke voedingsbodem helpen vormen en verdikken. Succesvol onderwijs en wetenschappelijk onderzoek moeten zich op meer richten dan economische ontwikkelingen en een kennissamenleving. Tijdens mijn wandelingen in deze heerlijk sabbatical zal ik over realisatie daarvan nadenken.

ALUMNI

Onderzoeksgroep Ten behoeve van de onderzoeks- en analysefase is een onderzoeksgroep geformeerd bestaande uit een projectteam en deskundigen uit de organisatie (alle faculteiten en diensten) die de opdracht en verantwoordelijkheid krijgen om nader onderzoek te doen. Er zijn aparte werkgroepen geformeerd waarin expertise aanwezig is op het terrein van planning van onderwijs en tentaminering, onderzoek, personeel en organisatie, financiën, ict en vastgoed. Het projectteam staat onder leiding van Emilie Hilbers en Lisette Meijrink (beiden werkzaam bij de Gemeenschappelijke serviceorganisatie) en wordt bijgestaan door een kernteam bestaande uit decaan Gerard Mertens namens het UMT en vertegenwoordigers van alle faculteiten. Er wordt gewerkt aan een plan waarin de belangrijkste activiteiten ter voorbereiding van de implementatie beschreven staan.

lumn

Ik vind wel weer wat bij mijn geliefde universiteit. Ik laat mij heerlijk verlichten, in Twente.

Zweitze

Tekst: Miranda de Kort

Open Universiteit Modulair Modulair 12 3 juni 2014 2016 Modulair 19september december

25


fac

lteitsnieuws

PSYC H O LO G I E Studenten gezocht voor Opleidingscommissie

N ATUUR

WE TE NS C H A P PE N

Dr. Angela Oels stelt zich voor ‘Recently I started as Assistant Professor in Environmental Governance in the Department of Science at the Open Universiteit. Being a political scientist my research focuses on the international politics of climate change. My research contributes to the research program 2015-2020 “Learning and innovation in resilient systems” of the Faculty of MST. For the EU COST Action “Innovations in Climate Governance”, I host a spring school for PhD students and coordinate a MOOC. I am particularly interested to study how dominant discourses open up or close down certain policy options. I draw on Foucaultian discourse analysis to study the different ways in which climate change is being governed, and changes therein over time. At the Open Universiteit I continue my work on climate migration, but I also take up new work on innovations in climate governance from a discursive perspective. I am involved in the EU COST Action “Innovations in Climate Governance” with Prof. Dave Huitema.’ www.ou.nl/natuurwetenschappen

Wilt u meedenken over uw opleiding? Stel u dan kandidaat voor de Facultaire Opleidingscommissie Psychologie. Er is ruimte voor drie nieuwe studentleden uit de bacheloropleiding, waarvan één uit Vlaanderen. Meer informatie staat op Studienet, pagina Psychologie, bij Opleidingscommissie Psychologie (linkermenu). Daar staan ook gegevens van zittende studentleden die u graag informeren over het werk van de commissie. Aanmelden? Stuur een e-mail met motivatie en studentnummer naar: marjan.specker@ou.nl met als onderwerp ‘kandidaat OCP’.

Cursussen psychologie gefaseerd naar yOUlearn Deze zomer gaan de cursussen uit de bacheloropleiding en de uitlopende masteropleiding psychologie gefaseerd over van de leeromgevingen Studienet/Blackboard en Moodle naar yOUlearn. Studenten hebben een mailing per cursus ontvangen, gevolgd door een instructie om antwoorden uit het digitaal werkboek veilig te stellen. Daarnaast krijgen de studenten een notificatie uit yOUlearn. Vanaf de daadwerkelijke omzetting is er een standby-team voor vragen van studenten, om een vlekkeloze overgang te bevorderen.

26

Open Universiteit Modulair 3 juni 2016


Afstuderen uitlopende masters Studenten in de uitlopende masters kunnen nog afstuderen tot en met 31 augustus 2017. Voorwaarde is dat studenten op uiterlijk 31 augustus 2016 inschrijven voor de resterende cursussen van deze master, inclusief de scriptie en indien van toepassing de stage. Wie de scriptie en stage niet heeft afgerond op 31 augustus 2017, kan hiervoor nog een verlenging van acht maanden aanvragen, aansluitend op de inschrijftermijn van 12 maanden. Studenten kunnen altijd de overstap maken naar de vernieuwde master.

O NDE RW I J SWE T E NS C H A P P E N Vacatures Opleidingscommissie Onderwijswetenschappen Voor de Opleidingscommissie (OC) Onderwijswetenschappen verwachten we in de loop van 2016 vacatures in verband met het afstuderen van onze huidige studentleden. Heeft u interesse? De OC Onderwijswetenschappen bestaat uit studenten en medewerkers. De centrale taak van de commissie is het gevraagd en ongevraagd adviseren en rapporteren over alle kwesties die betrekking hebben op de kwaliteit van het onderwijs in de meeste brede zin van het woord. Denk aan de kwaliteit van onze mastercursussen, het curriculum, de begeleiding, de tentaminering en het onderwijsproces en de onderwijsondersteuning. Daarnaast adviseert de OC eenmaal per jaar (in januari) over de Onderwijs- en examenregeling van het komende studiejaar, en vergadert de commissie tweemaal per jaar (in januari en september). Studentleden ontvangen als tegemoetkoming vacatiegeld en een reiskostenvergoeding. Heeft u belangstelling in deze functie dan kunt u dit via een e-mail aan de onderwijscoördinator kenbaar maken: onderwijswetenschappen@ou.nl

I N F O R M AT I C A Open startdag vernieuwde bachelor In september starten de eerste cursussen van de vernieuwde bachelors informatica en informatiekunde. Op 3 september is er een open startdag voor ingeschreven studenten die aan de opleiding beginnen, maar ook voor andere belangstellenden zoals studenten die zich in willen schrijven voor een van beide bachelors. Dit is een leuke I&I doe-dag, waar je medestudenten, docenten en programmaleiders kunt leren kennen.

TouWbijeenkomst Op 4 juni is er een TouW-bijeenkomst voor studenten en alumni I&I. Hoofdspreker op deze bijeenkomst is Joos Buijs (TU Eindhoven, www.win.tue.nl/~jbuijs). Joos spreekt over process mining, en verzorgt een ProM workshop (www.promtools.org). Voor meer informatie zie: www.studieverenigingtouw.nl en portal.ou.nl/web/informatica.

Bockisch naar Marburg Christoph Bockisch heeft de faculteit helaas verlaten. Hij heeft een positie als hoogleraar aanvaard aan de universiteit in Marburg (Duitsland). Christoph, gefeliciteerd! Op dit moment wordt er gezocht naar een opvolger voor Christoph. Tevens wordt er een extra universitair docent gezocht om het wetenschapsgebied Informatica te versterken, met name vanwege de populariteit van de master Software Engineering.

R EC H TS

W E T E N S C H A PPE N

Eerste afgestudeerde in de nieuwe begeleide master Op 12 april jl. vond bij de Open Universiteit het eerste scriptiegesprek plaats in de nieuwe begeleide master Rechtswetenschappen. Dr. ir. Neelke Doorn LLM (op foto) slaagde cum laude, ze behaalde een 9 voor haar masterscriptie met de titel ‘Schadevergoeding voor handelingen in het kader van het waterbeheer: Rechtsgronden en grondslagen in de toekomstige Omgevingswet en de Algemene wet bestuursrecht’. Volgens haar begeleider Sander Kole, universitair docent Staats- en bestuursrecht, terecht en meer dan verdiend: ‘De scriptie is zelfstandig en in een kort tijdbestek geschreven en bevat een heldere en zeer gedegen analyse van het juridisch complexe leerstuk van de nadeelcompensatie in het Nederlandse omgevingsrecht.’ Karianne Albers, universitair hoofddocent Staats- en bestuursrecht, trad bij het scriptiegesprek op als examinator.

Open Universiteit Modulair 3 juni 2016

27


b

eken

Aan het einde van de negentiende eeuw kwamen de Engelse filosofen Bertrand Russell en G.E. Moore in verzet tegen de filosofische traditie waarin zij waren opgeleid. Zij verweten haar vaagheid en dubbelzinnigheid, en juist daardoor een gebrek aan begrijpelijkheid. Naar hun mening zou de filosofie een heel nieuw begin moeten maken, en zich voortaan moeten laten leiden door de logica en door een analyse van de gebruikte taal. Zo zouden veel, pleidooi voor vernieuwing van de filosofie stonden Russell en Moore aan het begin van een benadering, die later de naam ‘analytische filosofie’ heeft gekregen. In het Engelse taalgebied werd deze benadering rond het midden van de twintigste eeuw dominant, en ook daarbuiten is zij geleidelijk steeds invloedrijker geworden.

Analytische filosofie, een inleiding: het eerste en enige Nederlandse inleidende boek Het boek Analytische filosofie biedt een thematische inleiding tot deze analytische filosofie. Er wordt aandacht besteed aan de gevestigde onderwerpen in deze traditie zoals kenleer: wat is kennis eigenlijk, wetenschapsfilosofie: waardoor onderscheidt wetenschappelijke kennis zich van niet-wetenschappelijke kennis en aan recenter opgekomen thema’s als de filosofie van de geest: zijn wij ons brein. Herman Simissen, universitair docent bij de OU en een van de auteurs, over de totstandkoming van het boek. Waarom en voor wie is dit boek geschreven? ‘Enerzijds is het geschreven als handboek bij de gelijknamige cursus Analytische filosofie, binnen de bacheloropleiding Algemene Cultuurwetenschappen. Anderzijds omdat er geen recente Nederlandstalige inleiding tot de analytische filosofie bestond voor mensen met belangstelling voor de filosofie van de twintigste eeuw. Om deze laatste reden hebben we geprobeerd een zo toegankelijk mogelijk boek te schrijven, zodat personen met weinig filosofische voorkennis het kunnen begrijpen.’ Met wie is dit boek geschreven? ‘Het boek is verschenen onder redactie van de filosoof Chris Buskes van de Radboud Universiteit Nijmegen en mijzelf. We hebben allebei een hoofdstuk geschreven en gezamenlijk de Inleiding en de Epiloog onder onze hoede genomen. De andere hoofdstukken zijn geschreven door experts op het betreffende

28

Open Universiteit Modulair 3 juni 2016

gebied. Het initiatief tot samenwerking is genomen door de decaan van de toenmalige faculteit Cultuurwetenschappen, Jaap van Marle, en de decaan van de Faculteit Wijsbegeerte, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Op hun verzoek hebben Chris en ik de uitvoering van dit samenwerkingsproject voor onze rekening genomen.’ Wordt zo’n boek volledig op eigen naam gepubliceerd? ‘Het boek is gepubliceerd op naam van Chris, mijn mederedacteur, en mijzelf. Het logo van de OU is op de kaft geplaatst samen met dat van Uitgeverij Vantilt uit Nijmegen. Zij beschikken ook over de rechten. Afgelopen september is het boek verschenen. Het kost € 29,50.’ Verder nog iets dat je kwijt wil? ‘Ik vond het interessant en leerzaam om dit boek te maken. Zelf wist ik al wel het een en ander over het onderwerp waarover ik zelf schrijf, de filosofie van de geschiedenis. Maar ik heb veel bijgeleerd over de andere onderwerpen die aan de orde komen. De samenwerking met mijn mederedacteur was bijzonder prettig: we konden het goed met elkaar vinden. We hebben vanaf de eerste kennismaking zonder enig probleem samengewerkt. Ook de contacten met de uitgever waren soepel: Vantilt is een echt goede uitgeverij, met steeds meer mooie boeken over filosofie in het fonds. De productie verliep zorgvuldig en snel.’

Chris Buskes en Herman Simissen, Analytische filosofie. Een inleiding. Nijmegen: Vantilt 2014. ISBN10: 9789460041907

Tekst: Dominique Ubachs Beeld: Chris Peeters

mogelijk zelfs alle problemen van de traditionele filosofie kunnen worden ontmaskerd als schijnproblemen. Met hun


itreikingen Uitreikingen op locatie Verschillende studiecentra organiseerden de afgelopen maanden weer hun uitreikingen van getuigschriften. De uitgebreide fotoverslagen van onderstaande en ook andere feestelijke bijeenkomsten kunt u bekijken via www.ou.nl/uitreiking.

Groningen Bergen op Zoom

Heeze

Enschede Bergen op Zoom – 1 april 2016

Groningen – 23 april 2016

Locatie: Stadspaleis Het Markiezenhof in Bergen op Zoom Uitreiking door: prof. dr. K. van Dam, hoogleraar Arbeids- en organisatiepsychologie

Locatie: Klooster Ter Apel nabij Emmen Uitreiking door: prof. mr. E. Stamhuis, hoogleraar straf(proces)recht

Op de foto v.l.n.r.: mw. E.C. Haaij, mw. J.M. Louws, dhr. F.F. Rafik, mw. G.P. van der Ploeg, mw. M. Schoonderbeek, mw. M. Bartelts-Schilt, prof. dr. K. van Dam, dhr. A.J. den Butter, mw. D.J.A.W. van Groeninge, mw. B.P. Segers, mw. M. Winkel, mw. N. Booden, mw. T.S.D. Kleijn, dhr. J.R. Merkus, mw. M.M.L.R. van Nunen en J. van Horssen-Sollie.

Op de foto v.l.n.r.: mw. A.P. Snijder, mw. A.J. de Boer, mw. T.S. Banda, prof. mr. E. Stamhuis, dhr. M.S. Delfgau, dhr. J. Dekker, dhr. C. Meurs, dhr. R.P. Bussink, dhr. K.K. Keizer, dhr. J.A. Nieuwenhuis, mw. M. Buijen, mw. J.J. Jiawan, dhr. G.A. Lakeman en mw. I. Weertman.

Heeze – 6 mei 2016 Enschede – 8 april 2016 Locatie: Het Volkspark in Enschede Uitreiking door: prof. dr. J. van Lankveld, hoogleraar Klinische psychologie Op de foto v.l.n.r.: dhr. M.F.M. Tenniglo, dhr. W.L.A. van der Veen, mw. N. Zakarjan, mw. M.M.L. Lenssen, mw. J.E.D. van Felius, mw. M.M. Bossinade, mw. J.M. van den Bosch, dhr. M.C. ter Weel, prof. dr. J. van Lankveld, dhr. A. Kruk, dhr. H.T. Wevers en dhr. M.A. Oosterhoff.

Locatie: Kapellerput in Heeze Uitreiking door: prof. dr. H.M.J. van den Bosch, hoogleraar Managementwetenschappen Op de foto v.l.n.r.: mw. M.M.R. Obels, mw. N. Fleskens-Macco, mw. T.H.P.M. ErvenRobroek, dhr. S. van Berkum, dhr. T. Bruno, mw. P.M.F.D. Kooijmans, mw. C.J.M.L. Nicolas, prof. dr. H.M.J. van den Bosch, mw. A.W. Jarbandhan, dhr. P. Bakker, mw. J.M.M. Schepers, mw. J.S. van der Wal, mw. S. Hiel-Gros, mw. E.J.M. Bosch, mw. C.T. van Weperen en mw. M.C. van Waasdijk.

Open Universiteit Modulair 3 juni 2016

29


afgest

deerden

Cultuurwetenschappen

Informatica

Wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen mw. A.W. van Asselt BA, Amersfoort Afstudeeropdracht: ‘Ik veranderde; dat moest wel zo wezen’ gedegenereerde Hollanders in de roman Uit de suiker in de tabak van P.A. Daum.

Wo bacheloropleiding Informatica dhr. J. Kleijn BSc, Pijnacker*

mw. M.J.P. de Groot-van der Elst BA, Haarlemmerliede Afstudeeropdracht: IJsvermaak in de zeventiende eeuw. Een onderzoek naar de invloed van de discussie tussen Eddy de Jongh en Svetlana Alpers in de jaren tachtig van de vorige eeuw op recente interpretaties van Avercamps IJsvermaak. mw. A.A. Kellij BA, Hengelo Afstudeeropdracht: No utilitarian philosophy? John Stuart Mill’s Art of Life. dhr. J.G. Klein BA, IJsselstein Afstudeeropdracht: Het goede leven in de Capability Approach van Martha Nussbaum een politieke theorie of een evaluatie van het goede leven? dhr. D.B. Landzaad BA, Amsterdam Afstudeeropdracht: Betekenis van een exotisch landschap. Encyclopedie van de kolonie of bitterzoet afscheid? mw. R. Sarens BA, Lebbeke, België Afstudeeropdracht: De literaire ‘belgitude’ en Godenslaap. De verbeelding van nationale identiteiten in de Nederlandstalige literatuur. mw. E.J.P. Schmiermann BA, Nijmegen, educatieve minor Geschiedenis Afstudeeropdracht: De St. Vincentiusvereniging in Nijmegen en de strijd om de invulling van de armenzorg tussen 1847 en 1900. dhr. W. van der Wulp BA, Dordrecht, educatieve minor Nederlands Afstudeeropdracht: ‘Een waarlijk Nederlandschen roman’. De verbeelding van nationale identiteiten in de historische roman Het huis Lauernesse van A.L.G. Toussaint (1840). Wo masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen dhr. A. de Bruin MA, Zeist Afstudeeropdracht: De triomf van Victor. Intertekstualiteit in de roman Mystiek Lichaam Frans Kellendonk. dhr. C.H.M. van der Geer MA, Voorschoten Afstudeeropdracht: Verantwoording monografie G.W. van Blaaderen (1873-1935). dhr. P.C. de Hoog MA, Alphen aan den Rijn Afstudeeropdracht: De Leidse studentenmaskerades 1835 – 1910. mw. S. Korthof-Huis MA, Bilthoven Afstudeeropdracht: Van sokken tot wildbreien. Een onderzoek naar breien in Nederland 1950-2010. dhr. G.J.L. Leinders MA, Gent, België Afstudeeropdracht: Virginia Woolf, Charles Taylor en het modernistische zelf. Onderzoek naar filosofische Zeggingskracht in Woolfs romans. mw. K.A.J.R. Steiger MA, Nijmegen Afstudeeropdracht: Tropenwee. De literaire bewerking van de brieven en dagboekaantekeningen van Henri van Booven. dhr. H.J. Verboom MA, Amsterdam Afstudeeropdracht: De geschiedenis van Amsterdam tentoongesteld. De presentatie van de geschiedenis van Amsterdam vanaf de Historische Tentoonstelling der stad Amsterdam in 1925 tot het Amsterdams Historisch Museum in 1975. dhr. N.F.A.M. van de Water MA, Breda Afstudeeropdracht: Jaques Hurks: Zijn positie in de Nederlandse religieuze architectuur. 30

Open Universiteit Modulair 3 juni 2016

Managementwetenschappen Wo bacheloropleiding Bedrijfskunde mw. E. van den Akker BSc, Hechtel-Eksel, België Wo masteropleiding Management, keuzevariant Implementation and change management dhr. H.T. van Blitterswijk MSc, Tilburg Afstudeeropdracht: Van gewoonten die voorbijgaan (en ook blijven). Onderzoek naar de dynamiek van organisatie identiteit en zelforganiserende teams. mw. A.A.J. Buil MSc, Geldrop Afstudeeropdracht: De invloed van stakeholders bij een evaluatie op verandering van het beleid, via beleidsoverwegingen. Een enkelvoudige casestudie naar de selectie en participatie van leden van de klankbordgroep in de overzichtsstudie naar het gebruik van de CQ-Index in de gezondheidszorg in Nederland. dhr. J. van Capelleveen MSc, Vleuten Afstudeeropdracht: Het effect van optimisme op de schatting van een ERP-forecast. dhr. J. Dekker MSc, Woerden Afstudeeropdracht: Het effect van verticaal versus gedeeld leiderschap op team performance in projectteams. Met autonomie als moderator. mw. S. Gros-Hiel MSc, ‘s-Gravendeel Afstudeeropdracht: Autonomy and Control, like Yin and Yang? Welke aspecten spelen voor een manager een belangrijke rol bij hoe hij of zij omgaat met controle en automie. dhr. K.K. Keizer MSc, Wedde P Afstudeeropdracht: Het ‘binnenkant’perspectief: stille kracht achter professionalisering en teamleren. Een onderzoek onder docenten in het voortgezet en beroepsonderwijs naar professionalisering en teamleren vanuit het perspectief van betekenisgeving, emoties en netwerken. dhr. W.H.J. de Lorijn MSc, Groessen Afstudeeropdracht: Leidinggeven in autonome werkgroepen. Hoe werkt dat? mw. H.J. Maters MSc, Huissen Afstudeeropdracht: Bevlogen, dus ook veranderbereid? Een onderzoek naar de invloed van persoonlijke effectiviteit, feedback leidinggevende en werkdruk op de bevlogenheid en veranderbereidheid van medewerkers binnen een UMC. dhr. C. Meurs MSc, Zwolle Afstudeeropdracht: Sense making by middle management. A Dutch case study. dhr. M.G. van der Sluis MSc, Amsterdam Afstudeeropdracht: Het effect van formele en informele feedback op het innovatievermogen van organisaties. dhr. S.M. Verkerk MSc, Steenbergen Afstudeeropdracht: What’s in it for us? A case study research about micro sense making processes through the eyes of front line employees, during culture change implementation. Wo masteropleiding Management, keuzevariant Controlling mw. T.S. Banda MSc, Heerenveen Afstudeeropdracht: Plug and Play? A case study on how gamification can be integrated in MCS. dhr. D.E. van Nuissenburg MSc, Thalwil, Zwitserland Afstudeeropdracht: ‘De invloed van het short sale transactie verbod en de marktreactie’.

mw. A.M. van Rens MSc, Meeuwen Afstudeeropdracht: Hoe kunnen post investering audits bijdragen aan betere ondernemingsprestaties? Onderzoek naar organisaties die gebruik maken van PCA om hun investeringen te evalueren en inventarisatie van de daarmee behaalde resultaten. dhr. R.J.M. Scheijvens MSc, Brunssum Afstudeeropdracht: Management control van risico’s binnen verticale control relaties. Twee case studies van gemeentelijke samenwerkingsverbanden. dhr. M.F.M. Tenniglo MSc, Ootmarsum Afstudeeropdracht: Resultaatsturing bij Nederlandse gemeenten. Een onderzoek naar indicaties voor resultaatsturing bij Nederlandse gemeenten na invoering van nieuwe regelgeving door de Commissie B.B.V. en de Provinciale toezichthouder. Wo masteropleiding Management, keuzevariant Marketing and Supply chain management dhr. T. Bruno MSc, Vught P Afstudeeropdracht: Best Value Procurement. A case study on governance and (in)stability of specifications within a complex procurement project. dhr. W. Cents MSc, Schalkhaar Afstudeeropdracht: De invloed van de selectie van leveranciers op de uitvoering van projecten. Een verklarend onderzoek naar de rol van pre-kwalificatie criteria op project management succes. dhr. J.A.J. van Erp MSc, Nistelrode Afstudeeropdracht: The effect of Appropriating Revenues of Supplier Development Activities on Supplier Satisfaction, Commitment and Trust. An Empirical Study among Private Sector Purchasing Professionals in the Food Industry. dhr. J.J.E.M. Rijkers, Geleen Afstudeeropdracht: Aanbesteden in de publieke sector, barrières voor innovatie in de private sector? dhr. R.J.C. Rijsdijk MSc, Etten-Leur Afstudeeropdracht: When trust has a negative impact on firm performance in buyer-supplier relationships. Case studies in the Dutch OEM leisure market. mw. C.T. van Weperen MSc, Veghel Afstudeeropdracht: Does brand loyalty remain strong whilst using social media? The influence of electronic word-ofmouth through social networking sites on attitudinal and behavioural brand loyalty. Wo masteropleiding Management, keuzevariant Strategic human resource management mw. E.J.M. Bosch MSc, Asten Afstudeeropdracht: Onverwachte gebeurtenissen en kwantitatieve overbelasting: Wat is het modererende effect van teamleergedrag? mw. J.S. Raaijmakers •van der Wal MSc, Zoetermeer P Afstudeeropdracht: Teams in veranderende omstandigheden: Doen leiders er toe als teams onder druk komen te staan door onverwachte gebeurtenissen? mw. R.S. Somair MSc, Valkenburg Afstudeeropdracht: Samenwerkende gemeenten: bevlieging of bevlogen? Een onderzoek naar de bevlogenheid, samenwerkingsvaardigheid en participatie van gemeenteambtenaren in een inter-organisationeel netwerk. Wo masteropleiding Management, keuzevariant Public Management mw. M.A. van der Kaaden MSc, Woerden Afstudeeropdracht: Invloed van kenmerken van een overheidsnetwerk op de netwerkeffectiviteit. Een casestudie naar hoe integratiemechanismen en –instrumenten, formalisering en managementactiviteiten en –gedrag bijdragen aan de netwerkeffectiviteit van het netwerk van organisaties die deel uit maken van de strafrechtketen.


dhr. W.L.A. van der Veen MSc, Doesburg Afstudeeropdracht: Netwerkeffectiviteit binnen intergemeentelijke samenwerking. Een casestudie naar de (netwerk)effectiviteit binnen de Regionale Sociale Dienst de Liemers en de Regionale ICT en Inkoopdienst De Liemers. Wo masteropleiding Management, keuzevariant Capita selecta mw. J.E.D. Felius-van Andel MSc, Barchem P Afstudeeropdracht: Verbindingen versterken. Een actieonderzoek naar de ontwikkeling van excellente onderwijsteams in een academie van een hogeschool. Wo masteropleiding Management, keuzevariant Financial decision making dhr. M.C. ter Weel MSc, Enter Afstudeeropdracht: Illusion of Control bij investeringen in projectontwikkeling. Verkennend onderzoek naar de invloed van het gedragsaspect illusion of control op de investeringen van ondernemingen actief in projectontwikkeling.

mw. M.M.I.R. van Nunen MSc, Waalwijk Afstudeeropdracht: Gegevens effectief gebruikt: een Onderzoek naar Evaluatiegegevens ten behoeve van de Kwaliteitszorg. dhr. B.G.H. Philippeth MSc, Tongeren, België Afstudeeropdracht: De Invloed van Interne en Externe Factoren op de Veranderingsbereidheid van Leerkrachten in het Vlaams Secundair Onderwijs ten aanzien van een Geplande Hervorming. mw. D.C.G. Weerlink MSc, Eindhoven Afstudeeropdracht: Moeilijkheden en Gebruik van Instructiefilms Technisch Tekenen Binnen de Bacheloropleiding Orthopedische Technologie. dhr. Z.G. Wolfs MSc, ’s-Gravenhage P Afstudeeropdracht: Zichtlezen bij Cellisten. Welke Factoren en Strategieën Leiden tot Betere Resultaten?

Natuurwetenschappen

Psychologie

Wo bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen dhr. J.A. Nieuwenhuis BSc, Drachten Afstudeeropdracht: Prioritering stortplaatsen voor urban mining en natuurontwikkeling in de zilvergroene zones van het Nationaal Natuurwerk.

Wo bacheloropleiding Psychologie mw. E. de Boer BSc, Zaltbommel mw. A.J. de Boer-de Lange BSc, Zwolle mw. L.F. van den Bos-van Blanken BSc, Delft mw. F.T. van der Burg-van de Wetering BSc, Waddinxveen mw. S. Crabbe BSc, Vlissingen mw. D.C.M.E. Dorhout Mees-Sondeijker BSc, Heemstede mw. P.C. Engwerda BSc, Balk mw. T.H.P.M. Erven-Robroek BSc, Heerlen mw. M.I.R. Evers BSc, Haelen mw. L.H. Fermin-Peelen BSc, Zuthpen mw. N. Fleskens-Macco BSc, Helmond mw. D.J.A.W. van Groeninge BSc, Roosendaal mw. J. Hemminga BSc, Groningen mw. M.M.H. Hoeijmakers BSc, Oirlo mw. A.A.M. van der Hoeven BSc, ‘s-Gravenhage mw. K.C. Jonkman-Snijders BSc, Oosterhout mw. A. Kennes BSc, Kessel, België mw. C. Klop BSc, Amsterdam dhr. F.C. Kragten BSc, Vleuten mw. M.M.L. Lenssen BSc, ‘s-Gravenhage mw. S. van Loon BSc, Lelystad mw. J.M. Louws-Hendriksen BSc, Oostkapelle mw. D. Mooij-Kuiters BSc, Zelhem mw. C.J.M.L.G. Nicolas BSc, Bierbeek, België mw. M.M.R. Obels BSc, Eindhoven mw. I.T. Oosterveld BSc, Groningen mw. G.P. van der Ploeg-de Winter BSc, Oosterhout mw. U. Quast BSc, Maastricht dhr. A.P. Rabbie BSc, Utrecht mw. N.M. van Rooijen BSc, Vianen dhr. N. Scheers BSc, Keerbergen, België mw. B.J.P. Segers BSc, Klundert mw. C.L.M. Slooff BSc, Nijmegen mw. I.F. Smits BSc, Breda mw. A.P. Snijder BSc, Groningen mw. E.R. Spijkers BSc, Amsterdam mw. S.C.P. van Thienen-van Zutphen BSc, Huizen mw. E. Veen BSc, Hilversum mw. C.F. Verheyen BSc, Nijmegen mw. J.E.M. Verhoeven BSc, Breda mw. M.M.M. Vogelzang BSc, Beverwijk mw. J. de Vries BSc, Werkendam dhr. F.E. Wilkens BSc, Olst mw. D.M.H.B. Zwiers BSc, Rotterdam

dhr. T.P.W. van de Ven BSc, Mariahout Afstudeeropdracht: Integrated water management in a rual context. Alternatives for drinking water supply and wastewater treatment in Teleorman, South Romania. mw. S. Willems BSc, Oudenaarde, België Afstudeeropdracht: Mogelijkheden voor vermindering van broeikasgasemissie bij de productie van bio-ethanol uit tarwe en biodiesel uit koolzaad. mw. P.J. van Zijtveld BSc, Enkhuizen Afstudeeropdracht: Stadslandbouw: van toets naar teelt. Handvatten voor teelt van voedingsgewassen in stedelijk gebied. Wo masteropleiding Milieuwetenschappen dhr. A.P.L.A.M. Steenbergen MSc, Steenbergen Afstudeeropdracht: Foreshores with Reed Vegetation as a Resilient Lake Shore Defence. Modelling of the Incoming Wave Height at the Reed-Water Boundary.

Onderwijswetenschappen Wo masteropleiding Onderwijswetenschappen mw. G.B. Boulouize-van Huit MSc, Lelystad Afstudeeropdracht: Het door Training verbeteren van de Kwaliteit van Peer Feedback gegeven door VMBO-leerlingen. dhr. M.S. Delfgou MSc, ’t Waar Afstudeeropdracht: Anders begeleid. Een Evaluatieonderzoek naar een Methodiek gericht op het Begeleiden van Jongeren met een Psychische Beperking bij het Behouden van een mbo of hbo-opleiding. Een pilot studie. mw. J. Gerdes MSc, Amsterdam Afstudeeropdracht: Wiskunde ... kan ik niet en doe ik niet. Maar samen kunnen we het aan! Invloed van samenwerkend leren op competentiegevoel en bereidheid tot inzet bij wiskundige woordproblemen: een studie uitgevoerd in de beroepsgerichte leerwegen van het voortgezet onderwijs. mw. M.J.S. Golstein MSc, Haren P Afstudeeropdracht: Beoordelingsformulier Beoordeeld: Toetsing Beoordelingsformulier Hbo-afstudeerstages aan Kwaliteitscriteria Toetsen Werkplekleren. mw. F. Huls-Tuin MSc, Zuidwolde Afstudeeropdracht: Interesse, motivatie en zelfgestuurd leren in het agrarisch onderwijs op MBO niveau 1 en 2. dhr. M.A. Meerkerk MSc, Alblasserdam Afstudeeropdracht: Opbrengstgericht Werken in de Klas binnen de Havo-Onderbouw van het Voortgezet Onderwijs.

Wo masteropleiding Psychology, afstudeerrichting arbeids- en organisatiepsychologie mw. M.M. Bossinade MSc, Utrecht P Afstudeeropdracht: De Invloed van Dagelijkse Stress en Resilience op Positief Affect. Wo masteropleiding Psychology, afstudeerrichting gezondheidspsychologie mw. M. Buijen MSc, Beets P Afstudeeropdracht: Getest: Eén Interventie voor het Verhogen van de Eigenwaarde van Basisschoolleerlingen.

mw. M.C. Keeman MSc, Heerhugowaard Afstudeeropdracht: Richtlijn Oncologische Revalidatie: Toepassing en Uitkomsten op Vermoeidheid, Depressieve Klachten en Kwaliteit van Leven voor en na Oncologische Revalidatie. mw. A.M.C.H. de Klein MSc, Cuijk Afstudeeropdracht: Welke Factoren hangen samen met Kwaliteit van Leven na de Kanker Behandeling? dhr. G.A. Lakeman MSc, Groningen Afstudeeropdracht: Een onderzoek naar de betrouwbaarheid en het discriminerende vermogen van de VASE-R-D. mw. C.H.M. Olsthoorn MSc, Loon op Zand Afstudeeropdracht: De Effecten van Dolfijntherapie op het maken van Oogcontact bij Kinderen met het Syndroom van Down, een Pilotstudie. mw. M. Risse MSc, Dordrecht Afstudeeropdracht: Het stigma van een WW-uitkering bij mannen van 50 tot 60 jaar en de gevolgen daarvan op het psychologisch welbevinden. dhr. J.M.M. Schepers MSc, Eindhoven Afstudeeropdracht: De Relatie tussen Depressieve Symptomen, Cognitief Functioneren en Gerapporteerde Pijn bij Verpleeghuispatiënten. Wo masteropleiding Psychology, afstudeerrichting klinische psychologie mw. T.J. Colenbrander MSc, Ruurlo P Afstudeeropdracht: Effects of Cognitive Bias Modification of Interpretation Bias on Students with Fear of Failure: A Single-Case Design. mw. B. Haisma MSc, Amstelveen Afstudeeropdracht: Cyberpesten: invloed van Kennis, Perceptie en Ouderschapsstijl op de Coping Strategie van Ouders. mw. A.W. Jarbandhan MSc, Boxtel Afstudeeropdracht: De Impact van de Vliegramp met Vlucht MH17: de invloed van rechtvaardige wereldovertuigingen op terrorisme-gerelateerde stress, revanche, ontkenning en identificatie. mw. J.A. Klein Ikkink MSc, Holten Afstudeeropdracht: De Invloed van Stress en spirituele Emotieregulatie op het Welbevinden van Kinderen. mw. S.C.M. Koopmans MSc, Amsterdam P Afstudeeropdracht: Cognitieve Gedragstherapie gericht op Sociaal Terugtrekgedrag en het Effect hiervan op Kwaliteit van Leven bij Vroege Psychose. mw. T.M. Ramakers MSc, Amersfoort Afstudeeropdracht: Moderatie van Geheugenzelfvertrouwen op de Relatie subjectieve Geheugenklachten en objectieve Geheugenprestaties. mw. M.W.H. van Scharrenburg MSc, Hilversum Afstudeeropdracht: Mindfulness and Spirituality as determinants of Existential Loneliness in the Dutch population. mw. A.M. Selle MSc, Breda Afstudeeropdracht: De Invloed van lichamelijke beweging op de Relatie tussen Negatief affect en Moeheid. Een Experience Sampling Onderzoek onder Adolescenten. mw. A.W. van de Weerdt MSc, Den Bosch Afstudeeropdracht: Denkstijl, Responsstijl en Comorbiditeit bij Jongeren met Externaliserende Problematiek in Residentiële Behandelcentra. mw. I. Weertman MSc, Orvelte Afstudeeropdracht: Cognitieve Bias Modificatie met Imagery: Effecten op Interpretatiebias, Angst en Stemming bij Adolescenten.

Open Universiteit Modulair Modulair 4 maart 3 juni 2016

31


deerden

mw. M.I. Willems MSc, Gendt Afstudeeropdracht: Onderzoek naar het Effect van de Aanwezigheid van een Hond op het Alledaags Functioneren van een Kind met Autisme.

mw. D.S.G.M.J.M. Deijle LLM, Utrecht Scriptie: De effectiviteit van verzwaring van sancties in het sociale zekerheidsrecht. Onderzoek over de werknemers- en de volksverzekeringen.

mw. Y.J. Witt MSc, Voorburg Afstudeeropdracht: De Relatie tussen Angst- en Stemmingsklachten en Self-disclosure: het Effect van Emotie-inhibitie en Mindfulness.

dhr. W.M. Eikelboom LLM, Hattem Scriptie: De bewijslastverdeling tussen artikel 420bis en artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht.

Wo masteropleiding Psychology, afstudeerrichting levenslooppsychologie mw. K. Cooreman MSc, Oostende, België Afstudeeropdracht: De relatie tussen Lichamelijke Gezondheid, Veerkracht en Subjectief Welbevinden bij Inwoners van Serviceflats. mw. J. van Horssen-Sollie MSc, Barendrecht Afstudeeropdracht: Levensloopontwikkelingen in het Zelfbeeld van Hoogbegaafden. mw. B. Lelie MSc, Nijmegen P Afstudeeropdracht: Optimale Scaffoldingmethodes voor Kinderen uit het Speciaal Onderwijs. mw. E. van Schendel-Spiering MSc, Dordrecht Afstudeeropdracht: Activiteiten en Kwaliteit van Leven bij Psychiatrische Ouderen.

Rechtswetenschappen Wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid dhr. P. Bakker LLB, Den Helder mw. L.M. van der Bend LLB, Amstelveen dhr. S. van Berkum LLB, Deurne dhr. M.J.M. Blankvoort LLB, Zwolle dhr. K.C. Bloemhof LLB, Amsterdam mw. J.M. van den Bosch-Hup LLB, Heerde dhr. F.A. de Bruijn LLB, ’s-Gravenhage mw. C.M.A.P. Burgman-Linssen LLB, Beers, Noord-Brabant dhr. M. Elgersma LLB, Wassenaar dhr. J.A.N. de Haan LLB, Heemstede dhr. R.M. van Halderen LLB, Rotterdam mw. B.J.B. Janssen LLB, Dedemsvaart mw. P.M.F.D. Kooijmans LLB, Schijndel mw. B.S. Nijmeijer LLB, Amsterdam dhr. K. Noteboom LLB, Groningen dhr. A.C.H. Nusteling LLB, Dordrecht dhr. S.S.T. Oei LLB, Amsterdam mw. M.S. Ramselaar LLB, ’s-Gravenhage dhr. W. Riegman LLB, Wassenaar mw. F. Rientsma LLB, Lelystad dhr. Q.C.G. Roch LLB, Capelle aan den IJssel dhr. H.P. Rolff LLB, Utrecht mw. C.J.E. de Ruiter LLB, Breda mw. M.D. Stoter LLB, Amsterdam dhr. J.P. Tjepkema LLB, Utrecht mw. L. van Veldhuizen-Scheffer LLB, Kootwijkerbroek dhr. P. van Willigen LLB, Bergambacht mw. N. Zakarjan LLB, Geleen Wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid mw. A. Arntz-Jansma LLM, Hattem Scriptie: Statutaire instructiebevoegdheid en de gevolgen voor de bestuurdersaansprakelijkheid en bestuursautonomie. Een onderzoek naar de gevolgen van gebruikmaking van de statutaire instructiebevoegdheid conform artikel 2:239 lid 4 BW voor de bestuurdersaansprakelijkheid en -autonomie binnen concernverband. mw. S.C. Brandenburg LLM, Zaandam Scriptie: De arbeidsrechtelijke positie van de thuiszorghulp die werkzaam is via de Regeling dienstverlening aan huis en van de zelfstandige thuiszorghulp in Nederland, tegen de achtergrond van het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 5 november 2013.

32

Open Universiteit 4 juni maart 2016 Modulair 3 2016

mw. M. Gardenier LLM, Scherpenzeel Scriptie: Het wetsvoorstel Zorg en dwang; Noodgedwongen zorg of zorgelijke dwang? Een kritische beschouwing van de veranderingen in de rechtspositie van dementerenden ten opzichte van de Wet Bopz. mw. S. van Kaam LLM, Voorburg Scriptie: Hoe hoort het bij een invorderingsbeschikking? Een onderzoek naar hoor en wederhoor bij het ambtshalve opleggen van invorderingsbeschikkingen. dhr. A.P.J. Kapteijn LLM, Leidschendam Scriptie: Belastingafspraken tussen lidstaten van de Europese Unie en ondernemingen. mw. G.S.M. Koster LLM, Didam Scriptie: De toetssteen van de zorgplicht rustend op scholen mw. A.H. Lindeman LLM, Amsterdam Scriptie: Aansprakelijkheid van organisatoren voor evenementen. dhr. J.W. Meewisse LLM, ’s-Gravenhage Scriptie: De machtspositie van octrooihouders in standaarden. Een studie naar de noodzaak van het FRAND-verweer. dhr. G.J. Obenhuijsen LLM, Groningen Scriptie: Het ontslag van de ambtenaar: van eenzijdig besluit naar onafhankelijk oordeel. De rechtsbescherming van de ambtenaar bij ontslag met toepassing van het burgerlijk recht nader beschouwd. mw. H.H. Ooms-Schorn LLM, Gorinchem Scriptie: Megastallen in de varkenshouderij en volksgezondheid. Hoezo overheidsregulatie? dhr. M.A. Oosterhoff LLM, Krimpen aan den IJssel Scriptie: Opsporing op social media. mw. M.C. Oosterlee LLM, Lisse Scriptie: Wikken en wegen met het klachtvereiste. Onderzoek naar het oorspronkelijke doel van het klachtvereiste, de wijze waarop dit in de wetgeving is opgenomen en of aanpassingen wenselijk zijn.

Business Process Management and IT Wo masteropleiding Business Process Management and IT dhr. R.P. Bussink MSc, Houten Afstudeeropdracht: Can Mobile Health technology support a behaviour change process? dhr. H.A.R. van Haele MSc, Ertvelde, België Afstudeeropdracht: Een Enterprise Architecture Capability Maturity Model ter ondersteuning van het ICT-beleid bij Vlaamse gemeenten. De ontwikkeling en validatie van een meetinstrument voor de maturiteit van Enterprise Architectuur bij Vlaamse gemeenten. dhr. Z. Jamal MSc, Zaandam Afstudeeropdracht: Developing a managerial decisionmaking capability in an uncertain and complex environment. A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Science. dhr. M.T.J. Janssen MSc, Herten Afstudeeropdracht: Relationship factors relevance on relationship value appropriation in collaborative business relationships. dhr. M. Koster MSc, Zegge P Afstudeeropdracht: Hergebruik van enterprise architectuur buiten de oorspronkelijk bedoelde context. dhr. J.E.G.M. Mansvelders MSc, Veldhoven Afstudeeropdracht: Agile & COTS software implementatie. Een onderzoek naar de toepasbaarheid van een agile benadering bij het implementeren van complexe COTS software. dhr. A.M.H. Maris MSc, ’s-Gravenhage Afstudeeropdracht: Validatie van een generiek referentiemodel voor de bedrijfsfunctie ‘Toezicht’. De modelleringsmethodiek gaat uit van een combinatie van de business- en ICT-architectuur beschreven volgens één viewpoint. dhr. F.H.W. Melssen MSc, Overloon P Afstudeeropdracht: Making Alignment Happen! Enterprise Architecture Management Guidelines to align Business and IT and Strategic and Tactical level. dhr. R.J. van Mersbergen MSc, Oosterbeek P Afstudeeropdracht: Vertrouwen en projectcontractonderhandelingen. Vertrouwensfactoren tijdens het contractonderhandelingsproces. dhr. L. Pouwelse MSc, Dirksland Afstudeeropdracht: Bepalende factoren in softwarecomponent selectie en in-house softwareontwikkeling.

mw. M.M. Rosier LLM, Amsterdam Scriptie: Schuld, boete en verlossing. Werking van en wijzigingen voor artikel 288 Faillissementswet.

Vrije wetenschappelijke opleiding

mw. N. van der Veen LLM, Franeker Scriptie: De ketenregeling van de WWZ: Europaproof?

dhr. W. van der Wulp BA, Dordrecht, vrije wetenschappelijke bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen Afstudeeropdracht: ‘Een waarlijk Nederlandschen roman’ De verbeelding van nationale identiteiten in de historische roman Het huis Lauernesse van A.L.G. Toussaint (1840).

mw. T. Visser-Bekkema LLM, Bilthoven Scriptie: Netneutraliteit. Een onderzoek naar de toepassing in de Nederlandse rechtspraktijk. mw. M.C. van Waasdijk LLM, Eindhoven P Scriptie: Luchthavenslots en artikel 1 eerste protocol EVRM. Een onderzoek naar het eigendomsbegrip en de bescherming van artikel 1 Eerste protocol EVRM in relatie tot luchthavenslots in de Europese Unie. mw. S. Witjes-Buurman LLM, Gendt Scriptie: Zaaddonorschap. De belangen van het kind bezien vanuit het verdragsrecht.

dhr. A.C. Cupido LLB, Haarlem, vrije wetenschappelijke bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Afstudeeropdracht: Ontslagen. Immorele en illegale gedragingen in de vrije tijd. mw. M. Versteegh LLM, Leeuwarden, vrije wetenschappelijke masteropleiding Rechtsgeleerdheid, variant Recht en openbaar bestuur Scriptie: Kan mijn baasje goed voor mij zorgen? Een onderzoek naar de juridische haalbaarheid van het reguleren van particulier huisdierbezit op basis van bekwaamheid.

P Bij deze student werd aan het behaalde getuigschrift de waardering met Lof toegekend.

6516029

afgest

Profile for Open Universiteit

Modulair 2016 06 juni  

Modulair 2016 06 juni

Modulair 2016 06 juni  

Modulair 2016 06 juni