Page 1

m

nummer 3

18 december 2009 w w.ou.nl d e ce m b e r 2 0jaargang 1 6 | O pen25Unwiver s iteit

Eerste ervaringen nieuwe bachelor Multitasken en markeerstiften Stefan van den Akker

Uitdagingen moet je zoeken Open Universiteit Modulair 2 december 2016

1


activiteitenr

oster

DECEMBER ma 5 • Lezing door Trudy van Lierop: ‘Michel Foucault, a philiso pher looking for the art of life’. (Utile Dulci, sc Nijmegen) do 8 • Filosofieclub (Suster Bertken, sc Utrecht) • Lezing door Willemijn Wilms Floet ‘Het geheim van het hofje’ (Homo Ludens, sc Amsterdam) vr 9 • Symposium 2016 met als thema angst (ValC-hof, sc Nijmegen) wo 14 • Lezing door docente Sarah de Mul ‘Baskische cultuur en letterkunde’ (studiepunten) (De Verlichting, sc Eindhoven) vr 16 • Bijeenkomst filosofiegroep (ValC-hof, sc Nijmegen) ma 19 • Poëzieclub (Suster Bertken, sc Utrecht) wo 21 • Literatuurgroep bespreking Bint (toneel en boek) (De Verlichting, sc Eindhoven)

JANUARI ma 9 • Nieuwjaarsbijeenkomst en lezing door Monique Houben: ‘Belgen, dappersten aller Galliërs’. De verbeelding van nationale identiteiten in de roman De intrede van Christus in Brussel van Dimitri Verhulst (2011) (Utile Dulci, sc Nijmegen) do 12 • Roeland van Wely, winnaar Ina Dammanprijs, over zijn onderzoek naarDe vuuraanbiddersvan Simon Vestdijk (Homo Ludens, sc Amsterdam) wo 11 • Nieuwjaarsborrel en lezing L. Voortman, ‘Outsider Art. Van diagnostisch middel naar kunst’ (De Verlichting, sc Eindhoven)

Raadpleeg voor actuele informatie de agenda van uw studiecentrum of www.ou.nl/nieuwsplaza.

za 14 • Workshop Stemgebruik (sc Utrecht) • Workshop Endnote (sc Eindhoven) • Workshop Loopbaanoriëntatie (sc Utrecht) di 17 • Disussiegroep: ‘De zin en onzin van transhumanisme’ (De Verlichting, sc Eindhoven)

FEBRUARI za 4 • Workshop Autisme (sc Amsterdam) • Workshop Mondeling presenteren (sc Rotterdam) ma 6 • Lezing door Mieke Rijnders: ‘Maar pas op! “er staat niet wat er staat”! De beeldtaal van Pyke Koch’ (Utile Dulci, sc Nijmegen) do 9 • Workshop Powerpoint (sc Utrecht) di 14 • Workshop Last van uitstelgedrag (sc Groningen) ma 14 • Workshop Effectief Studeren (sc Zwolle)

MAART za 4 • Workshop Dyslexie (sc Utrecht) di 7 • Workshop Stemgebruik (sc Heerlen) wo 8 • Workshop Digitaal Mindmappen (sc Rotterdam) • Lezing Monique Peters over haar mastersciptie ‘De onmo gelijke carrière van Amsterdamse kunst- en kaartverkoper Pieter Persoy (1668-1714)‘ (Homo Ludens, sc Amsterdam) vr 10 • OU: Regionale studiedag Zuid (De Verlichting, sc Eindhoven)

Studentleden voor het College van beroep voor de examens (plv.)

gezocht, die objectief willen meedenken en oordelen over beroepszaken van studenten.

Het College van beroep voor de examens (CBE) van de Open Universiteit behandelt in wisselende samenstelling beroepszaken van studenten die het bijvoorbeeld niet eens zijn met een behaald tentamenresultaat of een beslissing op een vrijstellingsverzoek. Om de objectiviteit van de oordeelsvorming van het CBE zo veel mogelijk te waarborgen, is het CBE losgekoppeld van de rest van de organisatie van de Open Universiteit. De benoeming van de (plv.) studentleden geschiedt door het College van bestuur van de Open Universiteit voor de duur van twee jaren.

Tijdsinvestering In beginsel heeft het CBE één keer per maand zitting in Heerlen. Van de gezochte kandidaten wordt verwacht dat zij drie à zes keer per jaar als (plv.) studentlid zitting zullen hebben. Inclusief een goede voorbereiding moet gedacht worden aan een tijdsinvestering van zo’n acht uur per zitting. De duur van de zitting schommelt normaal tussen drie en vier uur.

Vergoeding Zitting hebbende leden ontvangen voor de vergaderuren een vergoeding per uur en ontvangen een reiskostenvergoeding. Het lidmaatschap van het CBE wordt overwegend als plezierig en leerzaam ervaren.

Aanmelden Wilt u in aanmerking komen voor benoeming als (plv.) studentlid van het CBE van de Open Universiteit, dan wordt u verzocht om u voor 19 december schriftelijk aan te melden. Vermeld in uw brief: achternaam, voornaam, geboortedatum, geslacht, studentnummer, adres, telefoonnummers overdag en ‘s avonds en uw e-mailadres. Geef tevens kort uw achtergrond aan in termen van beroep en vooropleiding. Denkt u er ook aan de brief te ondertekenen? Open Universiteit, College van beroep voor de examens t.a.v. de heer mr. J.J.F.A. Engels, secretaris Antwoordnummer 4409, 6400 VC HEERLEN

Indien u wordt geselecteerd zullen wij u uiterlijk 19 december 2016 daarover schriftelijk informeren. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer mr. J.J.F.A. Engels, telefoon: 045-5762762 of via e-mail: secr.CBE@ou.nl.

Open Universiteit

www.ou.nl


inh

ud

modulair 2 DECEMBER 2016

Afstudeeronderzoek

Marian den Hollander over morele distress bij verpleegkundigen

10 Leerstoel maatschappelijk ondernemen door zorgverzekeraars

Prof. dr. Emile Curfs: ‘Niets is zo simpel als het lijkt’

14

13

29

Promoveren

Getuigschriftuitreikingen

Rutger Leukfeldt: ‘Begin op tijd met schrijven’

Nieuwe stijl

EN VERDER 2 A C T I V I T E I T E N R O O S T E R 4 O U - N I E U W S 5 CO LU M N S T U D E N T 6 E N D A N N O G D E S T U D I E 7 D E S T U D E N T 12 P R O M OT I E LO U I S A VA N D E P O L 1 6 S T U D I E T I P S 1 7 S TA R T E N S U P P O R T 18 V E S T I G I N G S B E L E I D 19 CO LU M N A LU M N I 2 0 B E G E L E I D E B A C H E LO R S 2 2 W E T E N S C H A P S N I E U W S 24 U N I V E R S I T E I T VA N N E D E R L A N D 26 FA C U LT E I T S N I E U W S 2 8 S T U D E N T E N B E L A N G E N 29 U I T R E I K I N G E N 30 A F G E S T U D E E R D E N DE VOLGENDE MODULAIR VERSCHIJNT BEGIN MAART 2017

COLOFON Modulair is het studentenmagazine van de Open Universiteit en verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 32.000 exemplaren. Studenten en alumni ontvangen het blad gratis. Hoofdredactie Dominique Ubachs Eindredactie Henny Schut Redactionele bijdragen Emile Curfs, Ytie Hogeveen, Annemiek Manuel, Fred Meeuwsen, Peter Philipsen, Silvia van de Put, Henny Schut, Hannie Steinbusch, Juliette van de Ven, Mary Visser, Jeanette Wolters Fotografie de Beeldstudio, Janine Cranshof, Onno Feringa, Chris Peeters, Peter Strelitski Illustratie Tejo Haas Vormgeving Vivian Rompelberg Druk TOB Media Redactiesecretariaat modulair.redactie@ou.nl Digitale uitgave www.ou.nl/modulair

Open Universiteit Modulair 2 december 2016

3


ws

OU-nie

Keuzegids Universiteiten 2017 Vijf van de zeven bacheloropleidingen van de Open Universiteit zijn de beste van Nederland in hun studierichtingen, zo meldt de Keuzegids Universiteiten 2017 die 15 november 2016 is verschenen: de bachelors Psychologie, Bedrijfskunde, Informatica, Informatiekunde en Milieu-natuurwetenschappen. De twee andere bacheloropleidingen Algemene cultuurwetenschappen en Rechtsgeleerdheid staan tweede in de landelijke ranking van deze studierichtingen. Daarnaast krijgen de bacheloropleidingen Informatica, Informatiekunde en Natuur-milieukunde, vanwege de zeer hoge scores, het predicaat Topopleiding 2017 in de gids. Vooral de inhoud van het programma, studielast (studeerbaarheid), faciliteiten en vaardigheden worden bij deze bacheloropleidingen positief gewaardeerd. In de ranglijst van beste universiteiten van Nederland staat de Open Universiteit op de tweede plaats net na Wageningen Universiteit. De Technische Universiteit Eindhoven volgt op de derde plaats. www.keuzegids.org

‘

Ik kan niet anders dan in superlatieven hierover spreken: bijna de helft van alle bacheloropleidingen topopleiding met excellente scores en bijna driekwart de beste van Nederland in hun studierichtingen! Kan het nog beter? rector magnificus Anja Oskamp

’

METAMORFOSE voor www.ou.nl In de maand december gaat onze vernieuwde website online. Mobile friendly zijn de sleutelwoorden voor het ontwerp en navigatie. Ook is de inhoud meer toegespitst op de vraag naar informatie voor bezoekers die de OU nog niet kennen. Uiteraard wordt ons onderwijs met de bachelor- en masteropleidingen op een eigentijdse wijze gepresenteerd, maar ook is er veel ruimte beschikbaar voor onze onderzoeken. Er gebeurt heel veel binnen de Open Universiteit en dat willen we via nieuwsberichten, spotlights en uitgelicht graag aan iedereen tonen. Met deze metamorfose kunnen we laten zien wat ons nu beweegt en met het oog op de toekomst gericht.

4

Open Universiteit Modulair 2 december 2016

Samen met deze ontwikkeling zijn de digitale leeromgeving yOUlearn en het studentenportaal mijnOU grondig aangepast en vernieuwd zodat u als student optimaal gebruik kunt maken van alle voorzieningen die u nodig heeft tijdens

uw studie. Nieuw is uw berichtenbox in mijnOU. Correspondentie rondom aanmeldingen en tentamens kunt u overzichtelijk hierin terug vinden.


c Docent van het Jaar

lumn

2016 Natuurlijk, een ‘of course person’

Anja Oskamp reikt de prijs uit aan Huub Spoormans en Ansje Löhr (beneden).

Fins eredoctoraat voor

Paul Kirschner Paul A. Kirschner, universiteitshoogleraar aan de Open Universiteit, ontvangt een eredoctoraat van de Universiteit van Oulu (Finland). Hij krijgt dit vanwege zijn gerenommeerde internationale onderzoekscarrière die vier decennia bestrijkt, en meer speciaal voor zijn zeer belangrijke bijdrage aan het vestigen van wetenschappelijk invloedrijk werk met de Learning & Educational Technology Research Unit bij Oulu University, en de daaruitvolgende succesvolle samenwerking tussen deze Unit en de Open Universiteit. De officiële ceremonie vindt plaats op zaterdag 20 mei 2017 in Oulu.

Peter Philipsen

Tijdens de Dag van het Onderwijs op 10 november jl. is prof. dr. Huub Spoormans uitgeroepen tot Docent van het Jaar 2016. Hij was als Docent van het Jaar van de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen voor deze prijs genomineerd, evenals drs. Linda Brosens en dr. Ansje Löhr, laureaten van resp. de faculteiten Psychologie en onderwijswetenschappen en Management, Science & Technology. De prijzen zijn toegekend door een jury onder voorzitterschap van rector magnificus Anja Oskamp op basis van nominaties van studenten. Bij de uitreiking complimenteerde Anja Oskamp het gehele docentenkorps van de Open Universiteit. De motiveringen die studenten gaven bij hun nominaties waren hartverwarmend en lieten zien hoe zeer onze docenten, en zeker niet alleen de prijswinnaars, gewaardeerd worden.

Ook waar ik werk, bij de overheid, hebben we wel eens te maken gehad met programmeerwerk dat uitbesteed is aan India. Goed en goedkoop, zo was de gedachte. Maar al gauw bleek dat je alles wat je gebouwd wilde hebben, wel heel precies moest omschrijven. De Indiase ontwikkelaars namen alles letterlijk. Zo kregen we op een gegeven moment een vraag over een ‘of course person’, de Google vertaling van een ‘natuurlijk persoon’. Iemand met een beetje achtergrondkennis snapt gelijk dat dit geen goede vertaling is, maar ik kan me de vergissing van de Indiërs heel goed voorstellen. Zij begrepen maar weinig van onze context, onze vaktermen en onze processen. Als ik terugkijk naar mijn studietijd lang geleden, vers van de middelbare school, dan zat ik in een vergelijkbare situatie. Ik leerde van alles over bedrijfsprocessen, hoe je statiegeld boekhoudkundig het beste kunt verwerken en hoe je AObeschrijvingen moet maken. Maar dit is allemaal erg abstract als je nog nooit een bedrijf van binnen hebt gezien. Dat vind ik het mooie van mijn studie aan de Open Universiteit, nu, ruim dertig jaar later. Alles wat ik aangeboden krijg in de boeken en in de colleges, het valt allemaal op zijn plek. Voor alle onderwerpen heb ik wel een haakje waar ik mijn nieuwe kennis aan op kan hangen. Tegen de premaster zag ik eerlijk gezegd het meeste op. Mijn vooroordelen tegen de wetenschap stammen van lang geleden, toen ik op een feestje een onderzoeker van de VU sprak die onderzocht had dat IT projecten succesvoller waren naarmate je eindgebruikers er meer bij betrok. Met mijn praktijkervaring had ik ‘m dat direct kunnen vertellen. Maar, hij had het onderzocht, vertelde hij trots. In de premaster heb ik geleerd dat wetenschap een zoektocht is naar kennis, naar nieuwe kennis en hoe mooi het is om die kennis te delen. De juiste vragen stellen, de onderzoeksmethode kiezen die erbij past, literatuur bestuderen, er ging een wereld voor me open. Een nieuwe wereld waar ik me nog steeds met plezier in begeef. Wat ik er in mijn dagelijks werk van merk is een meer kritische houding, niet zo snel genoegen nemen met wat je voorgelegd krijgt. Maar, toegeven, toen ik in een van de readers de term ‘organizational ambidexterity’ tegenkwam voelde ik me als de ontwikkelaar in India, toch maar even googelen … Peter Philipsen Student Master Business Process Management and IT

Open Universiteit Modulair 2 december 2016

5


en dan (nog) de st

die

Van de wielerbaan de boeken in Nick Stöpler (26) uit Woerden is sinds 2006 professional in de wielersport. Op de leeftijd waarop anderen aan een studie beginnen, zat hij niet in de boeken maar op de wielerbaan. Daarom is hij pas kort geleden begonnen aan de studie Bedrijfskunde. Tekst: Jeanette Wolters

‘Dit is een kantelpunt in mijn leven waarop ik het allemaal wil verzilveren met een studie. Ik zit in het wereldje van het profwielrennen en dit is nu een gigantische ommezwaai. In 2008 ben ik aan de OU met twee modules psychologie gestart. Dat was absoluut geen succes. Ik was volledig begaan met het fietsen op internationaal niveau. Tegelijk met de studie was ik net aan de zesdaagsen. Ik zat 200 dagen in het buitenland en reisde veel. Ik kon de tijd en motivatie niet opbrengen om de studie in een interessant tempo waar te maken.’ Mensen-mens Nick is altijd heel druk. Hij is als zelfstandige actief als consultant, vitaliteitscoach en sportcommentator bij Eurosport. Daarnaast is hij een mensen-mens: familie en dichte vrienden komen op de eerste plaats. ‘ Gelukkig heb ik geen relatie. Vrienden heb ik over de hele wereld, maar ik wil die kring klein houden.’ Zijn eerste prioriteit ligt nu echt bij de studie. Onderweg kan hij boeken meenemen en hij wil ook nog wel een, twee of drie seizoenen fietsen. ‘Ik vind reizen en de sport leuk, maak vaak trips naar de States en Australië. 40 uur per week alleen maar studeren, zou niks voor mij zijn.’ Lachend: ‘Als ik wist dat ik het drie jaar moest volhouden en dat het dan oké was, kon ik zoiets misschien volhouden.’

‘Ik wil slagen en gewoon doen’ Controle freak De studie Business Administration wil Stöpler voor 2020 afronden. ‘Ik ben een enorme controle freak en houd ervan om zelf verantwoordelijk te zijn voor mijn studie. Ik begin lekker hiermee en “tackel” wat

6

Open Universiteit Modulair 2 december 2016

ik tegenkom. Op dit moment zoek ik nog de rode draad en ben ik het tempo aan het bepalen. Stel ik studeer 30% langzamer, dan zou ik 30% langer ermee bezig zijn; een drama. Ik denk dat ik wel voldoende tijd kan vrijmaken. Ben net twee maanden in de States en de Carribean geweest en deze winter heb ik wedstrijdseizoen. Er zit veel druk op de ketel, maar dat heb ik juist nodig!’ Nick vindt dat hij de kop uit het zand steekt door te gaan studeren. Hij was best ‘verwend’; leidde een comfortabel leventje. ‘Trouwen, baan, huis, hond en boom erbij – dat zijn de vijf pilaren waarnaar je moet streven en dan ga je pas eens om je heen kijken. Ik draai dat om. Echt “settelen” zal ik wel nooit, ik wil op termijn ook naar het buitenland verhuizen.’ Maar hij weet ook, dat hoewel hij bij de ‘incrowd’ en bij baanfietsers best bekend is, het op grote schaal niemand iets uitmaakt wat hij doet. En bij de OU hoeft hij ook niet op een uitzonderingspositie te rekenen. Inkoppertje Dat het geen gewone universitaire studie is geworden, is een inkoppertje met zijn agenda. Waarom hij voor Business Administration koos? ‘Het is de meest brede studie van de hele planeet. Het liefste wil ik m’n managing skills beter ontwikkelen en me van daaruit specialiseren naargelang wat er op het pad komt. Voordeel is ook dat het niet zo’n studentikoze omgeving is. Mensen met een baan kijken naar de praktische kant, willen slagen en gewoon “doen”. Dit past bij me.’ Soms levert de studie heel wat stress op, omdat Nick er niet meteen uitkomt. Maar volgens vrienden is dat bij een eerste studie een kwestie van wennen. Kijk, en dat is nu weer het voordeel van een late ‘demarrage’.


De gemiddelde werkweek van Stefan van den Akker ziet er op dit moment zo uit: drie dagen lesgeven, een dag directietaken (lees: verkennen of dat de richting is waar hij uiteindelijk op wil) en op vrijdag studieverlof. Niet dat de vrijdag per definitie aan de studie wordt besteed, want Stefan is weliswaar gedisciplineerd, maar ook vrij flexibel. Er lonken nog zo veel andere leuke dingen om te doen op een dag dat verder iedereen werkt.

de st

dent

‘Ik wil altijd weten waarom iets werkt zoals het werkt’ student onderwijswetenschappen s t e fa n va n d e n a k k e r

Open Universiteit Modulair 2 december 2016

7


Tekst: Silvia van de Put Beeld: Peter Strelitski

Wat wordt het? In vwo-6 was de richting nog niet helemaal helder. Geschiedenis was interessant. Pedagogiek en orthopedagogiek ook. De pabo wellicht? Stefan stelde zichzelf de vraag: ‘Wat vind ik voor minstens vijf jaar leuk om te doen?’ Het antwoord ‘Lesgeven!’ maakte veel duidelijk: het werd de pabo. En hoewel lesgeven inderdaad ‘zijn ding’ bleek te zijn, worstelde hij zich door de eerste twee jaar van de opleiding heen. De stages waren de lichtpuntjes, maar pas in het derde en vierde jaar werd het interessant: meer uitdaging in de opdrachten, hele dagen voor de klas, verdiepen in zorgleerlingen, nadenken over visies, meer verantwoordelijkheden ook … ‘Nu heb je academische pabo’s, dat zou iets voor mij geweest zijn. Ik heb me vaker afgevraagd of ik niet toch voor Pedagogiek had moeten kiezen, maar uiteindelijk is het prima zoals het gelopen is. Ik zoek en vind mijn uitdagingen wel. De pabo en de op zorgleerlingen gerichte hbomaster Special Educational Needs zijn heel praktijkgerichte opleidingen, maar ik wilde ook verdieping. Daarom volg ik nu, na een schakeljaar, de master Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit. Ik wil altijd weten waarom iets werkt zoals het werkt.’

Fan van Jenaplan Vanaf het moment dat hij tijdens zijn eerste stage in contact kwam met het principe van ervaringsgericht leren, was Stefan verkocht. Zelf ontdekken, plannen maken, proberen … zó moest je als kind kunnen

8

Open Universiteit Modulair 2 december 2016

leren. Latere stages bij reguliere basisscholen versterkten zijn mening: ‘Eén school was wel heel erg strikt, de kinderen mochten daar helemaal niks. Als een kind uit groep 1 heel gemakkelijk opdrachten van groep 2 kon doen en dat ook heel graag wilde, dan mocht dat niet.’ Nee, dan het Jenaplanonderwijs. Stefan heeft nu de bovenbouw van de Dr. Schaepmanschool in Ridderkerk onder zijn hoede, de groepen 6, 7 en 8 zitten bij en door elkaar. Het pedagogisch concept van Jenaplan gaat er immers vanuit dat de kinderen, net zoals in een gezin, van elkaar leren. De sfeer in de klas is huiselijk te noemen. De overbekende rijen met tafeltjes ontbreken, er liggen vloerkleden op de grond, de kinderen dragen binnenshuis sloffen en bij elk nieuw thema wordt de klas passend aangekleed. Leren doe je hier niet zozeer per vak, niet zozeer vanuit de boeken, maar in projecten waar aspecten van verschillende vakken aan bod komen. Met als extra bonus het leren samenwerken, het leren werken aan concrete leerdoelen.

Maar het moet bij je passen Het vernieuwingsonderwijs heeft het differentiëren en het coachingsgericht werken heel ver doorgevoerd. Stefan: ‘Dat is een groot verschil met hoe het er bij het reguliere onderwijs aan toe gaat. Wij hebben veel meer een coachende rol. Dat moet wel bij je passen. Is dat niet zo, dan moet je vooral niet hiervoor kiezen.’ Typische Jenaplankinderen zijn er


de st

Naam: Stefan van den Akker Leeftijd: 29 Burgerlijke Staat: woont samen Woonplaats: Zoetermeer Vooropleiding: vwo, pabo, hbo-master SEN schakeljaar OU Beroep: docent Jenaplanschool in Ridderkerk Opleiding: master Onderwijswetenschappen Begonnen: februari 2016 Studiecentrum: Den Haag

volgens Stefan niet, de populatie schijnt heel gevarieerd te zijn. De meeste kinderen hier kennen geen ander onderwijs. Maar er komen ook kinderen vanuit het reguliere onderwijs, die er vastliepen omdat ze zich gevangen voelden in de constante klassikale aanpak. ‘Bij ons krijgen ze – letterlijk en figuurlijk – meer ruimte door de differentiatie. Onze kinderen hebben in principe drie jaar lang dezelfde leerkracht. Je leert elkaar goed kennen: de leerkrachten, de kinderen en hun ouders. Je volgt de kinderen drie jaar lang, niet alleen qua leerlijn, maar ook sociaal, je ziet hoe ze zich ontwikkelen als mens.’

Tijd is een kostbaar goed Stefan woont, samen met zijn vriend, oude kat en jonge hond in Zoetermeer. Als het meezit, is het een half uurtje rijden naar school in Ridderkerk, maar op de terugweg is het vaak langer. Net voor de files uit naar huis rijden en dan thuis verder werken, scheelt kostbare tijd. Tijd waarmee je ook leuke dingen kunt doen: series kijken, gamen, de stad in … en ja, ook studeren. ‘Het lukt allemaal, maar ik moet het studeren wel goed plannen. Aan hier en daar een half uurtje heb ik niks, ik moet er echt voor gaan zitten. Die discipline heb ik wel. Het schakeljaar was niet begeleid, dat plande je zelf en zodoende kon je dat beter afstemmen op je persoonlijke drukke en minder drukke periodes. Maar met de begeleide master moet je je aanpassen aan de tijden en deadlines die iemand anders heeft uitgekozen. Dat had voor mij niet gehoeven. Maar de gezamenlijke studiegroep die hoort bij de begeleide master vind ik dan weer wel plezierig.’

‘Soms kies ik bewust om iets te gaan doen waar ik energie van krijg. En ja, dan blijft iets anders dat zou moeten gewoon maar even langer liggen’

dent

Over een jaar of vijf? Jong, slim, leergierig, enthousiast, snuffelen aan directietaken, academische master bijna ‘in the pocket’. De planning is februari 2017. Waar zien we Stefan over pakweg een jaar of vijf? Er is voorzichtig gepolst of hij interesse zou hebben in een directiefunctie. Hij heeft zichzelf een jaar de tijd gegeven om die vraag te beantwoorden. In die tijd rondt hij zijn masteropleiding af en een dag in de week doet hij directietaken: rondleiden nieuwe leerlingen, teamvergaderingen voorbereiden, coördineren bouwprojecten, stukje financiën regelen, collega coachen. Om te kijken of dat de richting voor de toekomst zou kunnen worden. Ja, hij mag graag visionair bezig zijn en krijgt veel energie van iets nieuws oppakken. Er zijn zoveel leuke projecten die hij interessant vindt. Hij zou meer willen doen ter ondersteuning van scholen en leerkrachten. Maar dan ga je minder voor de klas staan en was het daarom niet allemaal begonnen? En is de huidige situatie: voor de klas staan plus hier en daar een project trekken plus zelf studeren plus de eerdergenoemde gitaarles en het bijbehorende oefenen plus drie tot vier keer per week sporten plus lekker ‘stadten’, series kijken, haken, gamen … stiekem niet eigenlijk wel ideaal? Even blijft het stil en dan: ‘Dilemma’s dus. Stof tot nadenken. Maar ach, als je altijd maar op veilig speelt, dan ervaar je ook nooit iets nieuws?’

Excellente school De Inspectie van het Onderwijs kende in 2015 het predicaat ‘Excellente School’ toe aan ‘zijn’ school. Bovenop dat grote compliment kwam er nog een extra pluim op de hoed, de jury schreef in het rapport: ‘Er wordt met hart en ziel gewerkt aan hoogwaardig onderwijs op maat.’

Kijk eens verder Leerkuilen De twee gitaren aan de muur hangen er niet voor de sier. Stefan volgt sinds vorig jaar ‘met wisselend succes’ gitaarles. De ‘leerkuil’ waar zijn leerlingen het weleens over hebben als ze een som maar niet onder de knie krijgen, maakt hij nu ook regelmatig mee. ‘Dat moment dat je vastzit en denkt dat je er nooit uitkomt … die dip is onlosmakelijk verbonden met iets nieuws leren.’ Toch weerhouden dips en leerkuilen hem niet van nieuwe uitdagingen aangaan. Vandaar de gitaarles, de opleidingen, tóch samen met een collega die workshop op het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging voor Jenaplanonderwijs verzorgen en gewoon beginnen met haken als zijn moeder een sjaal voor haar verjaardag vraagt.

Van Stefan begrijpen we dat de pabo-opleiding focust op het reguliere onderwijs. Hij adviseert studenten om goed rond te kijken wat er op onderwijsgebied allemaal nog meer te krijgen is: ‘Ga het gewoon proberen. Misschien is het niks voor je, even goede vrienden, maar je steekt er altijd iets van op. Haal er maar uit wat je wel interessant vindt. Reguliere basisscholen die met een plusklas gaan werken, komen graag bij ons kijken hoe wij het hier aanpakken. En we geven elk jaar derdejaars pabostudenten van Thomas More Hogeschool uit Rotterdam een workshop over omgaan met hoogbegaafde kinderen.’

Open Universiteit Modulair 2 december 2016

9


Bij de Open Universiteit werken ongeveer 65 hoogleraren. Elke hoogleraar bezet een leerstoel die staat voor een specifiek onderwijs- en onderzoeksdomein. Zo onderzoekt prof. dr. Emile Curfs bij de faculteit Management, Science & Technology in welke mate zorgverzekeraars hun beleid en de uitvoering daarvan richten op een verbetering van de betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. Een toelichting van onze hoogleraar zelf.

Leerstoel ‘maatschappelijk ondernemen door zorgverzekeraars’ Het zorgstelsel in Nederland De zorgkosten in Nederland stegen in de periode tussen 1972 en 2010 met bijna 800%. De toegankelijkheid was problematisch en de kwaliteit verbeterde onvoldoende. De Commissie Dekker bedenkt in 1987 dat het invoeren van een gereguleerde marktwerking in de zorg hiervoor een oplossing kan bieden. Dat idee wordt in 2006 ten uitvoer gebracht als de liberale VWS-minister Hoogenvorst de Zorgverzekeringswet (Zvw), de verplichte basisverzekering, de Wet op de zorgtoeslag (Wzt) en de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) invoert. Het belangrijkste doel: de zorg in Nederland duurzaam betaalbaar houden voor elke Nederlander, terwijl tegelijkertijd de kwaliteit en de toegankelijkheid sterk verbeteren. Het is een zorgstelsel met een gereguleerde marktwerking. En dat terwijl de neoliberale opvatting dat privatisering van overheidstaken tot kwaliteitsverhoging én kostenbesparing leidt in 2006, gelet op de privatisering van bijvoorbeeld openbaar vervoer, energiebedrijven, posterijen en telefonie, volledig achterhaald is.

De regierol van zorgverzekeraars De filosofie achter de gereguleerde marktwerking is dat er in de zorg drie deelmarkten zijn: de zorgverzekeringsmarkt, de zorgmarkt en de zorginkoopmarkt. In de zorgverzekeringsmarkt beconcurreren de zorgverzekeraars elkaar om de gunst van de verzekerden. Dat doen ze door (selectieve) zorginkoop van kwalitatief goede zorg tegen betaalbare premies, want dat is, zo luidt de theorie, wat de verzekerden willen. Zorgverzekeraars zullen, als vertegenwoordiger van hun verzekerden, alleen zorg van zorgaanbieders contracteren die hieraan voldoen wat leidt tot een onderlinge concurrentie van zorgaanbieders in de zorginkoopmarkt. Tegelijkertijd zorgt het leveren van zorg met een hoge kwaliteit ervoor dat patiënten kiezen voor de beste zorgaanbieders in de zorgmarkt.

10

Open Universiteit Modulair 2 december 2016

Het zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit tussen jong en oud, tussen ziek en gezond en rijk en arm. Ongeveer de helft van de financiering is inkomensafhankelijk en wordt geïnd door de belasting en vervolgens verdeeld onder zorgverzekeraars waarbij rekening wordt gehouden met verschillende risicoprofielen van de verzekerden. Verzekeraars hebben een acceptatieplicht voor de basisverzekering en mensen met lagere inkomens (ongeveer 40% van de bevolking) krijgen subsidie in de vorm van een zorgtoeslag.

Niet zo simpel als het lijkt … Zo simpel als het lijkt, zo moeilijk is het in de praktijk. De gereguleerde zorgmarkt is immers geen echte markt. Patiënten kiezen niet voor ziek zijn en als ze het zijn, zijn ze kwetsbaar en enorm afhankelijk van zorgaanbieders die met hun kennis een enorme informatievoorsprong hebben. De meeste patiënten kunnen zelf nauwelijks kwaliteit van zorg vergelijken, ook omdat die niet transparant is. Ze varen daarom blind op wat zorgaanbieders, vaak hun huisarts, adviseren. Verzekerden vormen dus geen gelijkwaardige partij die onafhankelijk kan nadenken over een (zorg)transactie, zeker niet op het moment dat er nog geen zorg nodig is. De vrije keuze is daardoor beperkt en er is dus nauwelijks of geen sprake van een echte (gereguleerde) marktwerking.

Zorgverzekeraar vertegenwoordigt belangen verzekerden De noodzakelijke countervailing power die de individuele patiënt niet kan vervullen richting zorgaanbieders, is, door de invoering van de zorgwetten in 2006, toevertrouwd aan de zorgverzekeraars. Die regierol in de zorg is een enorme uitdaging omdat die van zorgverzekeraars verlangt dat ze in het belang van de maatschappij moeten handelen (vooral kostenbesparend) en tegelijkertijd de beste zorg en service beschikbaar moeten stellen aan individuele verzekerden. Dat betekent dat ze niet alle beschikbare zorg moeten inkopen.


Tekst: prof. dr. Emile Curfs

Tegelijkertijd moeten zorgverzekeraars ook de goede eigenschappen van de bureaucratie handhaven en verbeteren. En dat, het moet gezegd, lukt wonderbaarlijk goed. Ze verwerken op een efficiënte wijze honderden miljoenen declaraties met een foutpercentage waar iedere overheidsinstantie jaloers op kan zijn, beantwoorden jaarlijks miljoenen telefoontjes en schrijven in korte tijd vrijwel vlekkeloos meer dan een miljoen verzekerden in of uit. Daar is echter weinig waardering voor. Als het niet goed gaat is er wel ergernis. Het is een typische dissatisfier. De meeste zorgverzekeraars zijn non-for-profit organisaties en feitelijk eigendom van de verzekerden. Toch krijst menigeen dat zorgverzekeraars vooral uit zijn op grote winsten. Of dat ze onnodig grote reserves in kas houden, terwijl dat verplicht is. Dat de ‘winst’ voor een groot deel gebruikt wordt om premies laag te houden, stuit eerder op wantrouwen dan op enthousiasme.

Ons ben zunig, maar willen wel alles

Verzekerden hebben in dat geval minder keuze. Beter gezegd, ze mogen wel vrij kiezen maar soms zal dat betekenen dat ze bij moeten betalen. Dat leidt ertoe dat verzekerden, hierin aangemoedigd door zorgaanbieders, zorgverzekeraars niet of nauwelijks zien als hun behartiger van de zorg en gezondheid maar meer als financiers die vooral op de kosten van de behandelingen beknibbelen. Dat leidt tot onvoldoende vertrouwen van verzekerden én zorgaanbieders in zorgverzekeraars. Zorgaanbieders zijn of waren in elk geval niet gewend om zich te verantwoorden en zeker niet om zich te laten controleren. Ze hebben daarom weinig boodschap aan de bemoeienissen van zorgverzekeraars en beweren vooral dat zorgverzekeraars te machtig zijn geworden, daarin gesteund door populistische en wankelmoedige politici die ‘vergeten’ zijn wat de oorspronkelijke bedoeling was en daarmee de uitvoering van de taken van zorgverzekeraars bemoeilijken zo niet onmogelijk maken.

Bureaucratisch en toch klantgericht Zorgverzekeraars hebben bij de uitvoering van hun taak ook nog andere problemen. Ze zijn van oorsprong nogal bureaucratische organisaties. Het waren een soort overheidsinstanties, betaalkantoren, en moeten reuzenstappen zetten op weg naar klantgerichtheid en transparante informatie. Dat is een behoorlijke opgave. Tegelijkertijd moeten ze, in concurrentie met elkaar, hun plek als vertegenwoordiger van de patiënten verwerven aan de onderhandeltafel met zorgaanbieders. Daar moet immers de beste zorg tegen de beste prijs worden ingekocht. Dat is al een moeilijk proces omdat bij de zorginkoop partijen, anders dan in het bedrijfsleven, vaker tegenover elkaar staan dan dat ze in partnership samenwerken. Bovendien is het lang niet altijd duidelijk hoe kwalitatief goed de aangeboden zorg is. Verzekerden kunnen daarom moeilijk constateren of hun zorgverzekeraars er echt in slagen om de beste kwaliteit zorg tegen de beste prijzen in te kopen.

Een groot dilemma van zorgverzekeraars is dat verzekerden een hogere kwaliteit van zorg en een lagere premie vanzelfsprekend vinden, maar tegelijkertijd vinden dat alle aangeboden zorg ook voor hen beschikbaar moet zijn. Het heeft te maken met de dubbelrol van patiënten/verzekerden. Verzekerden, als rechtgeaarde Nederlanders, kiezen vooral voor de (lage) prijs, dus niet voor kwaliteit. De premie is dan ook de belangrijkste reden om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Maar als een verzekerde ook patiënt wordt, speelt geld geen rol meer: dan moet alle zorg ongeacht de kosten beschikbaar zijn. Desnoods met de inschakeling van programma’s als Radar en Kassa of politieke partijen.

Werkt het zorgstelsel zo wel? Het probleem van de rol van de zorgverzekeraar in het Nederlandse zorgstelsel is hiermee nog maar summier beschreven. Maar zelfs dan is de vraag of en hoe zorgverzekeraars hun gewenste regierol in dit Nederlandse zorgstelsel (kunnen) spelen. En dat is nu precies het onderwerp van onderzoek binnen de Leerstoel. Het onderzoek is in beginsel net zo breed als er aspecten zijn van de rol van de zorgverzekeraars in het zorgstelsel. Het onderzoek richt zich echter vooral op verzekerden/patiënten/cliënten en hun opvattingen over kwaliteit. Kwaliteit van dienstverlening van en hun vertrouwen in zorgverzekeraars en patiëntgerichte kwaliteit van zorg van zorgaanbieders en overheden (Wmo) en wat dat voor hun kwaliteit van leven betekent. Daarnaast is er onderzoek naar de manier waarop de kwaliteit van zorg kan verbeteren door de aanpak van systemen, processen, mensen en samenwerkingsverbanden. In de afgelopen jaren is er trendmatig onderzoek verricht naar de klantwaardering van diensten door zorgverzekeraars, naar de kwaliteit en werking van klachtenmanagement en (de redenen van) het switchen van verzekerden aan het eind van het jaar. Maar ook is bijvoorbeeld gekeken naar: het vertrouwen in de zorg in het algemeen en zorgverzekeraars in het bijzonder, substitutie van zorg, Wmo, integrale dienstverlening door zorgverzekeraars, zinnige zorg, ontwikkeling Model Kwaliteit van Leven, verbetering klantservice en klachtenmanagementprocessen, E-Health, zorg in het buitenland, kwaliteit van de zorginkoop, onderzoek naar aanvullende verzekeringen, de inhoud van de basisverzekering, invloed verzekerden op het beleid van zorgverzekeraars, co-creatie van waarde in de zorg en social capital bij innovaties in de zorg. Op dit moment zou ik wel een antwoord kunnen schetsen op de algemene onderzoeksvraag, maar dat bewaar ik graag voor een volgende keer.

Open Universiteit Modulair 2 december 2016

11


Louisa van der Pol promoveert op de poëtica van dichter C.O. Jellema Ze is 65, moeder van zeven kinderen en oma van 11 kleinkinderen. Verder moet ze wegens Multiple Sclerose (MS) regelmatig naar het Universitair Medisch Centrum Groningen om de neuroloog, longarts, oogarts, uroloog en cardioloog te bezoeken. ‘Dat kost natuurlijk wel tijd’, bekent Louisa van der Pol uit Hattem. Maar dat, noch de pijn, beletten haar om op 7 november jl. te promoveren aan de Radboud Universiteit Nijmegen plus een boek te publiceren over de Groninger dichter C.O. Jellema en de invloed die de Middeleeuwse mysticus Meister Eckhart heeft gehad op zijn werk.

Op de foto hierboven: Louise van der Pol in het midden, links haar broer en rechts haar dochter.

De studie en MS zijn voor Louisa tegelijkertijd gestart. Namelijk in 1996 toen ze zich inschreef bij de OU voor Cultuurwetenschappen. ‘Ik wou eigenlijk literatuurwetenschap studeren, maar door de kinderen was de OU de enige mogelijkheid voor mij. Poëzie heeft altijd al mijn belangstelling gehad. Je kunt er in een heel kort bestek een groot verhaal mee vertellen, het heeft een eigen ritme en taal: woorden en zinnen die je raken en waar je over na blijft denken.’ Daarom waren al enkele cursussen Nederlands bij de LOI voorafgegaan aan de studie bij de OU, waar ze tien jaar later afstudeerde met een verhandeling over de dichter/essayist/vertaler Jellema (1936-2003). ‘Voordat ik daaraan begon, had ik enkele gedichten van hem gelezen. Ik vond hem heel moeilijk.’

Tijdloos

‘Door het bestuderen van zijn twee boeken “Over God wil ik zwijgen” en van zijn poëtisch werk zie je dat beiden waren geboeid door de

12

Open Universiteit Modulair 2 december 2016

Intensief ‘Ik heb er zeven jaar, in parttime, over gedaan ondanks mijn klachten en uitval. Het is mij nooit om de titel te doen geweest. Het plezier in lezen staat voorop, alleen wilde ik een gerichtheid, een doel. De gesprekken met professor Levie en professor Maas waren hoogtepunten in mijn studie; dat je het eindelijk eens met iemand erover kon hebben! En tot slot is de studie zo intensief voor mij, dat ze de pijn die de MS veroorzaakt naar de achtergrond dringt.’ Stilgezeten heeft deze dame in ieder geval niet. Toen ze even niet studeerde, heeft ze kinderboeken geschreven, congressen bezocht en bijdragen in het Engels geschreven. Nadat ze in 2006 aan de OU afstudeerde, maakte ze met dochter Carline een fietstocht om geld op te halen voor onderzoek naar MS. Nu wou ze dat nog eens overdoen, maar of dochterlief tijd heeft? Het boek ‘Getild in de taal. De vernieuwing van C.O. Jellema’s poëtica door zijn vertaling van Meister Eckhart‘ door Louisa van der Pol is verschenen bij uitgeverij Valkhof Pers en ook voor leken zeer toegankelijk. ISBN 9789056254704.

Tekst: Jeanette Wolters

Door de cursus ‘Kunst en Waarheid’ waarin een gedicht van Rielke werd geanalyseerd, ontstak de vlam voor Cornelius Onno Jellema. ‘Ik moet hem wel tien keer lezen en blijven lezen om de betekenis te bevatten, dus echt bestuderen. Maar ik ontdekte zijn zoektocht naar het wezenlijke in het leven. ‘Tijdens de periode aan de OU bleek dat de domineeszoon gefascineerd was door de theoloog/filosoof Meister Eckhart (1260-1326) die zich van een zeer poëtische taal bediende. Jellema vertaalde traktaten en preken van de Rijnlandse mysticus en werd door de inhoud ervan zodanig beïnvloed, dat ook zijn eigen literaire stijl veranderde.

Drie-eenheid – God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest – en door de geboorte van God in de ziel en het terug geboren worden van de ziel in God.’ Door de relatie tussen theologie/filosofie en literatuur had zij tijdens de studie aan de Radboud Universiteit dan ook twee promotoren: prof. dr. Frans Maas (theologie) en prof. dr. Sophie Levie (literatuur).


pr

moveren

Rutger Leukfeldt:

‘Begin op tijd met schrijven’

16 december 2016, aanvang 16.00 uur Nynke Bos Promovenda bij de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen

25 januari 2017, aanvang 13.30 uur Peter Oeij Promovendus bij de faculteit Management, Science & Technology Alle academische zittingen vinden plaats bij de Open Universiteit in Heerlen, tenzij anders vermeld.

Open Universiteit Modulair 2 december 2016

AGENDA

16 december 2016, aanvang 13.30 uur Antoine van den Bogaart Promovendus bij de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen

22 december 2016, aanvang 16.00 uur Paulo Moekotte Promovendus bij de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen

academische zittingen

Promoties

fijn dat hij door zijn promotieonderzoek eindelijk de tijd kreeg om een goed onderzoek uit te voeren. ‘Daarnaast heb je de mogelijkheid om bijvoorbeeld congressen te bezoeken en daar te discussiëren met academici van over de hele wereld die met hetzelfde onderwerp bezig zijn.’ Een valkuil kan volgens hem zijn dat vier jaar een lange tijd lijkt, maar die gaat snel voorbij. Zijn advies aan aankomende promovendi: ’Deel je onderzoek op in deelprojecten die je deels tegelijk kunt uitvoeren, zodat je verder kan met het andere project als je in het ene vastloopt. En begin op tijd met schrijven. Ik heb zelf vanaf het tweede jaar artikelen geschreven.’

Beeld: Peter Strelitski

Zijn keuze voor promoveren bij de Open Universiteit licht hij toe: ‘De lector van de onderzoeksgroep waar ik werkte is bijzonder hoogleraar aan de OU. Daarnaast had ik tijdens eerdere onderzoeken al samengewerkt met medewerkers van de OU. De link was dan snel gelegd.’ Rutger is fulltime promovendus geweest: ‘Het onderzoeksprogramma, waar mijn promotieonderzoek deel van uitmaakte, werd gefinancierd door de politie en de bancaire sector. Ik kon daardoor gedurende vier jaar al mijn tijd besteden aan het promotieonderzoek.’ Zijn onderzoek gaat over de ontstaan- en groeiprocessen en criminele mogelijkheden van cybercriminele netwerken. Hij vond het

Tekst: Juliette van de Ven

R

utger Leukfeldt is postdoc onderzoeker Cybercrime bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Hij vertelt hoe hij op het idee kwam te gaan promoveren: ‘Ik werkte al vijf jaar als onderzoeker voor het lectoraat Cybersafety, een onderzoeksgroep van de NHL Hogeschool en Politieacademie. We voerden voornamelijk opdrachtonderzoek uit op het gebied van cybercrime voor de Nationale Politie en ministeries. De opdrachten waren ontzettend interessant en relevant, maar vaak was er weinig tijd voor verdieping. Daarom leek een promotieonderzoek mij een unieke kans om me voor een langere periode vast te bijten in een onderwerp.’

13


Tekst: Fred Meeuwsen Beeld: de Beeldstudio

Marian den Hollander deed voor haar masterscriptie Arbeidsen organisatiepsychologie onderzoek naar morele distress bij verpleegkundigen. Ze kon putten uit eigen ervaringen. ‘Ik wil dat verpleegkundigen weer trots zijn op hun vak.’

‘Wat gebeurt hier nu eigenlijk en wat voel ik daarbij?’ We hebben bij haar thuis afgesproken. Thuis is Tonnekreek, een gehucht gelegen in de polders tussen Klundert en Willemstad, in West-Brabant. Hier is Marian (55) de laatste tijd veel. Geen straf, het is een schitterende, rustieke plek aan de rand van het Hollands Diep en er zijn genoeg dingen om te doen. Begin dit jaar nam ze een drastisch besluit. Ze stopte als verpleegkundige, na 36 jaar, waaronder de laatste 25 jaar op de intensive care. Ze deed haar werk met hart en ziel, tot de laatste dag. Maar toch. Tijd voor iets anders. ‘Ik had het de laatste jaren in het ziekenhuis niet meer zo naar m’n zin. Wilde iets anders, ruimte creëren om beroepsmatig iets met de studie psychologie te kunnen doen. Het voelde als nu of nooit. Ik ben vol goede moed dat het goed komt, ik ga de uitdaging aan.’ Psychologie. Ze ging het uit interesse studeren, omdat het ‘een mooi en boeiend vakgebied is’. Toen de scriptie zich aandiende wilde ze graag, als vervolg op haar stage bij een GGZ-instelling, onderzoek doen naar vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Het werd een moeizaam traject, waar ze uiteindelijk mee stopte, ook al zat er al veel tijd en energie in. Oriënterend op een nieuw onderwerp sprak een project bij professor Karen van Dam aan: stress bij ambulanceverpleegkundigen. Al lezende in vakliteratuur stuitte ze op een intrigerend begrip: ‘morele distress’. Als verpleegkundige

14

Open Universiteit Modulair 2 december 2016

herkende ze het, het droeg zelfs mede bij aan haar besluit te stoppen als verpleegkundige. ‘In het buitenland is veel over morele distress geschreven. Hier veel minder. Het is niet heel eenduidig te omschrijven, er zijn verschillende definities, maar het heeft te maken met identiteit, verantwoordelijkheid en relaties, met morele dilemma’s. Het gaat erover dat je iets moet doen waar je niet achter staat, dat je je gebonden weet aan een systeem, waar je in mee moet, terwijl je dat niet altijd wilt. Dat je je afvraagt of je wel de juiste handelingen hebt verricht, of tegen de hoge werkdruk aanloopt. Daar kun je last van krijgen, wakker van liggen, burnout klachten door ontwikkelen. Dat alles was me niet vreemd. In een groter verband heeft morele distress gevolgen voor de patiënten en de gehele gezondheidszorg. Het is dus van groot belang meer inzicht te krijgen in de oorzaken en gevolgen van morele distress. Met mijn scriptie heb ik daarvoor een aanzet willen geven.’

Emotieregulatie Marian onderzocht vooral de samenhang tussen morele distress enerzijds en burn-out en werktevredenheid anderzijds. Ze vroeg zich ook af of verpleegkundigen hun emoties op een andere manier kunnen reguleren en of dat dan ook zou kunnen helpen. Daarbij keek Marian vooral naar de bijdrage van emotieregulatie in de vorm rumineren en

cognitief herinterpreteren. ‘Al ons handelen wordt gedreven door emoties. Daar is niks mis mee, ze geven inzicht in een probleem. Een belangrijk aspect is de manier waarop iemand z’n emoties reguleert. Je kunt je blijven afvragen of je iets wel goed gedaan hebt, blijven piekeren over iets wat is gebeurd, of dat anders, beter had gekund, kortom continue twijfelen over je eigen rol. Rumineren noemen we dat. Maar je kunt ook op een andere, wat meer rationele manier, naar een situatie kijken en dan misschien iets positiefs zien, waardoor je negatieve emoties vermindert of positieve vermeerdert. Cognitief herinterpreteren noemen we dat. Dat is aan te leren.’ Voor haar onderzoek benaderde Marian verschillende ziekenhuizen in Nederland. Uiteindelijk deden 101 verpleegkundigen mee om de online-vragenlijst in te vullen. Dat aantal viel enigszins tegen. ‘Ik heb het aan de afdelingen overgelaten respondenten te zoeken. Dat zou ik een volgende keer anders aanpakken. Verpleegkundigen worden regelmatig benaderd mee te doen aan onderzoeken, ze zijn misschien wel overvoerd. Als ik ze zelf had gevraagd en m’n onderzoek had uitgelegd, had dat wellicht meer respondenten opgeleverd. Maar goed, de resultaten waren hoe dan ook de moeite waard.’


afstudeer

nderzoek

‘Die andere studie motiveerde me om door te gaan’ Marian den Hollander

Bewustwording De onderzoeksgegevens geven belangrijke informatie over de morele distress waar verpleegkundigen mee te maken hebben. ‘Naarmate verpleegkundigen meer morele distress ervaren zijn ze minder tevreden met hun werk en ervaren meer burn-out klachten’, legt Marian uit. De uitkomsten worden voor een groot deel verklaard door de wijze waarop emoties gereguleerd worden. ‘Verpleegkundigen gebruiken vaker de strategie rumineren naarmate ze meer morele distress ervaren, ondanks dat deze strategie meer negatieve gevolgen lijkt te kunnen hebben voor hun welzijn en werktevredenheid in vergelijking met de strategie cognitieve herinterpretatie’. Nu had Marian verwacht dat het ook nog uit zou kunnen maken of een gevoel van macht, sense of power, het gevoel dat je een situatie kunt beïnvloeden, enige invloed heeft op de relatie tussen morele distress en welzijn en werktevredenheid. ‘Maar daar kon ik geen bevestiging voor krijgen.’ Ook al was de respons vrij beperkt toch meent Marian relevante aanbevelingen te kunnen doen. Zo moet er meer aandacht komen voor emotieregulatie, dat is immers aan te leren. ‘Bewustwording is al een stap

in de goede richting. En er moet aandacht komen voor betere, andere communicatie, waarin alles aan bod kan komen betreffende een bepaalde complexe situatie met als centrale vragen: wat gebeurt hier nu eigenlijk en wat voel ik daarbij?’ En toekomstig onderzoek zou zich op de arts of andere disciplines kunnen richten. ‘Ook hier zal morele distress een rol spelen, daar ben ik van overtuigd, net als bij veel andere beroepsgroepen. Goed om eens gedegen uit te zoeken. Er staat veel op het spel.’

Trots Het scriptieproces ging niet zo snel als de bedoeling was. De combinatie met de onregelmatige diensten in het ziekenhuis was soms lastig. Scriptiebegeleider Karen van Dam hield regelmatig de vinger aan de pols en wist Marian dan met de juiste, warme opmerkingen te motiveren door te gaan. Ook het oppakken van een andere studie speelde een positieve rol: biografiek in Driebergen, een vrij nieuwe opleiding, die vanuit een spiritueel perspectief de mens, z’n levensloop en ontwikkeling onderzoekt. ‘Het gaat om levensverhalen, om identiteit. Fascinerend. Ik proefde al snel dat ik hier professioneel iets mee wil gaan doen. Dat

motiveerde ook om de studie psychologie af te ronden en dus met de scriptie door te gaan. En trouwens, iets niet afmaken past eigenlijk niet bij mij.’ In augustus studeerde Marian af, met een acht voor haar scriptie. Nu zoekt ze werk, waarschijnlijk als zzp’er. Marian hoopt als psycholoog van waarde te kunnen zijn verpleegkundigen sterker te maken en zo een positieve bijdrage te leveren aan de gezondheidszorg, want zo weet Marian, de gezondheidszorg is een zorgenkindje. Het staat continu in de belangstelling, vaak op een negatieve manier, veel lijkt niet goed te gaan en niet te deugen. Dat doet pijn. ‘Een groot deel daarvan is waar’, zegt Marian, maar ze hoopt dat haar onderzoek ook aan verpleegkundigen laat zien dat ze om iets te veranderen ook zelf moeten veranderen. ‘Zorg dat je je als verpleegkundige blijft ontwikkelen. Daardoor word je samen sterker en krijg je meer voor elkaar. Dat komt uiteindelijk ten goede aan de patiëntenzorg. Daar wil ik m’n steentje als psycholoog graag aan bijdragen. Ik wil dat verpleegkundigen hun trots weer terug krijgen. Volgens mij is de tijd er rijp voor.’

Open Universiteit Modulair 2 december 2016

15


st

dietips

Uitstelgedrag Studeren vraagt planning en uitvoering van uw studie en de gevolgen hiervan voor uw werkomgeving en/of privéleven. In deze rubriek adviseren regionaal voorlichters Ytie Hogeveen en Hannie Steinbusch over hoe u studievaardigheden op succesvolle wijze kunt ontwikkelen. Deze keer als onderwerp: Van uitstel naar actie!

Waarom stel ik het schrijven van mijn scriptie steeds weer uit? Waarom ruim ik mijn huis niet op? Waarom hou ik me niet aan mijn planning? Herkent u dat? Dan heeft ook u in meer of mindere mate last van uitstelgedrag … Uitstelgedrag is het uitstellen van taken die u wilt of moet doen en waarvan u weet dat het uitstel waarschijnlijk niet goed is en tot moeilijkheden of extra stress zal leiden. Het uitstellen lijkt irrationeel. Maar volgens onderzoekers is uitstelgedrag wel degelijk rationeel: kiezen voor doelen die bevrediging geven op de korte termijn in plaats van doelen die pas op de lange termijn tot resultaat leiden. De oplossingen moeten dus worden gezocht in het herwaarderen van de doelen en het beïnvloeden van de termijn waarop beloning volgt.

TEJOHAAS

Iedereen kent het wel: belangrijke klussen uitstellen tot op het laatste moment. Hierdoor schiet u in de stress, gaat u een schuldgevoel creëren en voelt u zich lui en misschien wel waardeloos. U weet dat u gewoon aan de klus kunt beginnen, en u zou trots op uzelf zijn als de klus geklaard is. Waarom lukt het dan toch niet? Wat is de oorzaak dat u steeds weer in die valkuil van uitstelgedrag terecht komt? En, hoe komt u hiervan af?

Tijdens de interactieve workshop ‘Van Uitstel tot Actie!’ waarbij voldoende tijd is voor vragen krijgt u achtergrondinformatie over uitstellen. Op basis van deze kennis gaat u onderzoeken wat er bij u speelt: welke zaken stelt u uit en wat kunt u eraan doen. U verlaat de workshop met een concreet plan van aanpak voor uw grootste uitstelproblemen, waarin alle inzichten uit de workshop geïntegreerd zijn.

‘Eindelijk redelijk inzicht hoe gedrag ontstaat en technieken om wat er aan te doen.’ Op 14 februari 2017 is de workshop ‘Van Uitstel naar Actie!’ gepland in studiecentrum Groningen, en op 8 mei 2017 in studiecentrum Utrecht. De workshops worden gegeven door resp. ir. Anke Algera van Brisk Advies en Daphna van Zoeren van Egosensus. Aanmelden voor deelname kan via de website.


start en s

pport

Studieplaza wordt Studiecoach Studieplaza zal de komende periode een aanzienlijke wijziging ondergaan qua lay-out en opzet. De items blijven hetzelfde, het workshopaanbod blijft in stand, maar de look en feel van de website wordt anders. Reden voor de aanpassingen is het feit dat de beveiliging van de website Studieplaza aan verbetering toe was. Daarnaast krijgt de Open Universiteit een nieuwe website waar Studieplaza onderdeel vanuit zal maken.

Studiecoach Leren Studeren

Wat gaat er veranderen? Een belangrijke wijziging is de naam van de website, deze verandert van Studieplaza naar Studiecoach. De informatie over studeren met een functiebeperking verdwijnt, deze info zal op de algemene OU-website worden opgenomen. Verder zal ook Marktplaats met de oproepen en advertenties een andere plek krijgen. Voortaan kunnen oproepen in de vernieuwde leeromgeving yOUlearn geplaatst worden.

Ga naar de website

Studieaanpak

De vernieuwde website Studiecoach biedt online-workshops en fysieke workshops. De online workshops zijn via de computer te volgen en bestaan uit teksten en video’s over specifieke onderwerpen rondom studeren en studiegedrag. De fysieke workshops worden altijd in één van de studiecentra georganiseerd. Studenten kunnen zich hiervoor via de website inschrijven. Overigens zijn de workshops ook voor niet-OU-studenten toegankelijk.

Ga na hoeveel tijd u nodig heeft voor een cursus. Controleer ook regelmatig of u de bestudeerde leerstof goed beheerst. Praat erover met medestudenten of maak eens een proeftentamen. Leer goed plannen en organiseren, maak een weekplanning. Dit geeft u meer flexibiliteit en ruimte voor in- en ontspanning. Plan daarin de uren voor de studie, uw vrije tijd, maar ook uw dagelijkse verplichtingen. U kunt ook nagaan of u de rode draad van de cursus nog volgt. Misschien bent u blijven steken in bepaalde moeilijke onderdelen. Bedrijf dan geen struisvogelpolitiek, maar doe wat met deze signalen.

Timemanagement

Bespreek uw planning

Eén van de onderwerpen die op Studiecoach uitgebreid aan de orde komt, is effectief studeren ofwel Timemanagement. Een studie aan de OU is nu eenmaal geen eenvoudige opgave. U wilt graag beginnen en bent gemotiveerd, maar het ontbreekt u aan tijd om daadwerkelijk in de boeken te duiken. Effectief met uw tijd omgaan is niet alleen een kwestie van beter leren plannen, het is ook belangrijk om er achter te komen waarom u niet genoeg tijd heeft. Als uw leerproces niet naar verwachting verloopt, zult u moeten nagaan wat de oorzaak daarvan is (studieaanpak, privé-zaken, gezondheid, financiële problemen, tijdnood e.d.). Bekijk eens wat u allemaal op uw programma hebt staan, schrijf het op en maak er een volgorde in. Zo ontstaat een to-do-lijst en ziet u wat u eerst moet doen en wat daarna ... Kijk ook of uw doelen wel haalbaar zijn en schrap activiteiten die u later nog kunt doen of die niet echt belangrijk zijn. Maak op basis daarvan nieuwe keuzes, die haalbaar zijn. Mochten er meerdere problemen opspelen, pak dan niet alles tegelijk aan, maar stel prioriteiten. Vaak heeft een tijdtekort te maken met te weinig assertief gedrag. Vaker ‘nee’ zeggen, kan u veel tijd opleveren!

U kunt uw tijd ook anders indelen. Bepaal daarvoor eerst welke vakken u in dit kwartiel of jaar wilt halen. U kunt hiervoor de Studieplanner gebruiken. Deze vindt u op Studiecoach onder ‘Studietools’. Stel ook vast hoe moeilijk of makkelijk deze vakken voor u zijn en ga na hoe de vakken getoetst worden. Stem uw leeractiviteiten af op de manier van toetsen en ga vervolgens na wat u moet doen om deze vakken te halen. Alles grondig bestuderen, alleen uittreksels maken, veel met proeftentamens oefenen, of een combinatie van dit alles, dit verschilt per student. Op basis van al deze gegevens kunt u vaststellen hoeveel tijd u nodig heeft om uw doelen te bereiken.

Studiecoach met online- en fysieke workshops

Wilt u meer weten over dit onderwerp kijk dan eens op Studiecoach. Hier vindt u ook informatie over andere workshops die u kunnen helpen om beter te studeren, zoals: Effectief studeren, Mindmappen, Uitstelgedrag, Presenteren, Academisch Schrijven, Concentratie, Grip op je gesprek en veel meer. U zult er gemakkelijker door leren studeren!

Open Universiteit Modulair 2 december 2016

17


Tekst: Lisette Meijrink

Studiecentra in historisch perspectief

‘Nieuw onderwijs vraagt om nieuwe voorzieningen’ Het is alweer 32 jaar geleden dat de Open Universiteit haar hoofdvestiging in Heerlen betrok met achttien studiecentra in het land. De studiecentra vormden een belangrijke schakel in het toenmalige onderwijsconcept waar de ‘cursus als bouwsteen’ van het onderwijsaanbod fungeerde. Docenten waren voor contacten met studenten aangewezen op studiecentra, ze waren een welkome aanvulling op die eenzame studie thuis. Het plan om een Open universiteit op te richten dateert uit de jaren ‘70 en maakte deel uit van de ‘constructieve onderwijspolitiek’. Het kabinet Den Uyl met onderwijsminister Van Kemenade streefde ernaar om door verandering van het onderwijs een breder politiek-maatschappelijk doel te realiseren. Daarvan zou een ‘open universiteit’ het sluitstuk vormen. Het ging daarbij niet alleen om tweedekansonderwijs, maar ook om wat toen ‘tweedewegonderwijs’ genoemd werd. De commissie ter voorbereiding van de Open Universiteit besloot dat de hoofdvestiging in Heerlen zou komen. Dit kwam voort uit de politieke lobby vanuit de Provincie Limburg en had te maken met sluiting van de mijnen. In april 1982 begon de planning en programmering van het onderwijsaanbod. De Open Universiteit zou geen onderzoek doen. Dat was niet nodig, bovendien werd zo een dam opgeworpen tegen meer traditionele academievorming. De OU zou zich richten op het ontwikkelen van expertise over en het verzorgen van afstandsonderwijs. Bij de inrichting van het onderwijs werd gekozen voor ’de cursus als bouwsteen’. In de onderwijsontwikkeling stond niet het curriculum centraal maar de cursus. De cursussen werden daarbij zo ingericht dat studenten ze geheel zelfstandig konden bestuderen. De cursus was, in het typische OU-jargon, ’zelfdragend’. Dat gaf studenten maximale vrijheid om de studie in eigen tempo, op zelfgekozen tijden en plaatsen te doorlopen. Jos Claessen was in die beginperiode hoofd van het Stafbureau Beleidsvoorbereiding en in die hoedanigheid ook auteur van de beleidsnota ‘Dichtbij op afstand, Studiecentra van de Open Universiteit (november 1982)’. Momenteel is hij als hoogleraar Onderwijskunde verbonden aan het Welten-instituut. Hij herinnert het zich nog goed: ‘Vanuit alle vestigingen werden bakken papier het land in gestuurd. Er was niets meer dan het boek. Schriftelijk materiaal was dominant, er was geen internet, geen sms, geen mobiele telefoon, geen tablet. Er was de PTT, je kon een telegram sturen, er was telex

18

Open Universiteit Modulair 2 december 2016

en er was een vaste telefoon. Complementair aan het schriftelijk materiaal waren de studiecentra voor spreekuur en begeleiding, ze werden ook wel de ‘OU-parels in het land’ genoemd.’ Nieuwe koers Vanaf de jaren negentig kwam in het Nederlands hoger onderwijs meer en meer nadruk te liggen op goed ontworpen en samenhangende curricula. Studierendement werd een centraal thema. Die ontwikkeling ging niet aan de OU voorbij. Vanaf 1995 werden er serieuze plannen gesmeed om het aantal afgestudeerden te verhogen. ’In de kern is de OU in 2012 met het nieuwe instellingsplan “Leren in tijden van verandering”, teruggekeerd naar haar oorspronkelijke opdracht: de toegankelijkheid van het onderwijs helpen waarborgen’, aldus Jos Claessen: ‘Op de keper beschouwd betekende het een herontwerp van de Open Universiteit. De opdracht, de meerwaarde en positie van de OU worden in dit instellingsplan aan de orde gesteld en opnieuw bepaald. In de afgelopen vier jaar is veel gedaan om dit herontwerp concreet vorm te geven. Daarin is de keuze gemaakt voor het profiel van een universiteit binnen het publieke bestel en is de focus komen te liggen op de bachelor- en masteropleidingen en minder op losse cursussen. Uit deze keuze volgt de opgave voor de OU om het studiesucces van studenten in de bachelor en masteropleidingen te vergroten, meer afgestudeerden af te leveren en het onderzoek te versterken.’ De redenatie klonk simpel maar de gevolgen waren complex. De ’veranderagenda’ van de OU was en is omvangrijk. De interne organisatie en besturing werd aangepakt. Vervolgens werd het onderwijs opnieuw ingericht en in het verlengde daarvan de ondersteunende processen en systemen gestroomlijnd. Tegelijk moest het onderzoek worden versterkt. De veranderingen tot nu toe hebben vooral beslag gelegd op de centrale vestiging in Heerlen. Het veranderproces dat de OU momenteel doorloopt, vraagt nu om een herijking van de huidige zestien Nederlandse studiecentra.


c Flexibel en activerend online onderwijs De OU profileert zich inmiddels als de universiteit met flexibel en gepersonaliseerd activerend online onderwijs. Het nieuwe onderwijsconcept is gericht op het stimuleren van actief studiegedrag met meer structuur en begeleiding en daarmee vermindering van de vrijblijvendheid van het onderwijs, maar met behoud van een grote mate van flexibiliteit. Daardoor neemt de kans op het succesvol afronden van de opleiding toe. De focus is daarmee verlegd van de ‘cursus als bouwsteen’ naar het aanbieden van universitaire bachelor- en masteropleidingen en het verrichten van onderzoek.

De Open Universiteit verandert haar onderwijs en versterkt haar onderzoek. Op weg naar een nieuw beleid voor de decentrale vestigingen heeft het College van bestuur de uitgangspunten vastgesteld. De vervolgstappen zullen in de komende periode worden gezet. Het CvB heeft eind januari 2016 zijn standpunt ingenomen over het vestigingsbeleid, zoals beschreven in de Besluitvormingsnotitie van 15 januari 2016. Op 7 maart jl. is de voorgestelde koers besproken met de medezeggenschap. De OR steunt de keuze om onderzoek te concentreren in twee vestigingen (Heerlen en Utrecht) maar wil meer duidelijkheid over financiële en personele implicaties. De SR wil meer tijd voor het vervolgtraject en een nadere analyse van onderwijsactiviteiten en locatiekeuze. Dit sluit aan bij de insteek van het CvB en het UMT om verdere informatie te verzamelen en te onderzoeken. Momenteel wordt gewerkt aan de afronding van de onderzoeks- en analysefase en wordt een voorstel voor besluitvorming gemaakt. Zodra dat gereed is, zal dat voor formele consultatie aan de OR en SR worden voorgelegd.

Certa mittimus, dum incerta petimus Het zekere vergeten we, als we het onzekere tegemoet gaan, Plautus, 251 v. Chr. Deze Latijnse uitdrukking doet mij denken aan de lezingen over Het Nieuwe Werken tijdens een excursie van studentenvereniging Emergo. Organisaties voeren HNW in om met de vele veranderingen en onzekerheden in de periferie om te kunnen gaan. Zekerheden voor medewerkers zoals een vaste eigen werkplek, vaste collega’s, vast omschreven taken en een vast contract, verdwijnen. Tijdens een excursie met de Alumnivereniging kwam in boeiende gesprekken ook vaak de onzekere toekomst aan de orde. Plautus zegt dat we zekerheden vergeten, maar hebben we überhaupt nog zekerheden? Het afronden van een academische opleiding biedt geen garanties voor de toekomst. Er bestaat zelfs een woord als ‘boemerang’ kinderen. Mijn zoon komt, na jarenlang zelfstandig wonen in zijn studentenflat in Amsterdam, weer naar huis. Hij heeft zijn studie afgerond en een baan maar geen vaste aanstelling. Betaalbare (huur)woningen voor starters zijn zeer schaars. Mijn andere zoon gaat volgend jaar voor de vierde keer verhuizen naar een andere stad, om in het academisch ziekenhuis uiteindelijk als internist af te studeren. Dat betekent weer een andere sociale omgeving en andere collega’s. Toch hoor ik de meeste jongeren niet klagen over veranderingen. Zij zijn inmiddels gewend aan vaak verhuizen, het moeten zoeken naar een werkplek en aan het digitale contact met collega’s, vrienden en familie. Plautus wilde met zijn uitdrukking zeggen dat mensen zekerheden zoals familie, vriendschappen en de natuur moeten koesteren. Maar familie woont niet altijd in de buurt, vriendschappen kunnen vervliegen en de natuur verdwijnt soms. In mijn omgeving wordt in een prachtige polder een groot hotel neergezet en als het zo warm blijft, houden we in dit lage land geen droge voeten. Hoe ga je het onzekere dan tegemoet? De academische jonge mannen en vrouwen die ik tegenkom zijn pragmatisch en pakken aan wat aangepakt moet worden. Ze kijken wat de mogelijkheden zijn en wat de juiste keuze is op dat moment. Ik bof maar dat ik zulke jongeren in mijn omgeving heb zodat ik de kunst van het omgaan met het onzekere van hen kan afkijken.

Mary Visser

In 2014 zijn de nieuwe masteropleidingen van start gegaan, vanaf september 2016 volgden de vernieuwde bachelor-opleidingen. In deze veranderingen passen een nieuwe opzet en inrichting van studiecentra, gericht op het ondersteunen van de nieuwe onderwijsaanpak. De toegang tot het leermateriaal en het contact met docenten en medestudenten vindt in toe-nemende mate plaats via de digitale leer-en werkomgeving yOUlearn. Het onderwijs wordt vooral online en in deeltijd gegeven. In het nieuwe bachelor- en masteronderwijs gaan wetenschappelijk personeel en studenten samen deel uitmaken van een academische gemeenschap, virtueel en in een fysieke omgeving. Vanuit deze vernieuwingen zal de komende tijd een nieuw beeld van benodigde voorzieningen ontstaan. Jos Claessen: ‘De studiecentra zijn niet los te zien van de ontstaansgeschiedenis in 1981 en evenmin van de actuele ontwikkelingen anno 2016. De studiecentra waren destijds een logische en legitieme keuze. Het concept van de studiecentra is echter nooit aangepast aan de veranderingen door de tijd. In ons nieuwe onderwijsconcept is het de vraag in hoeverre je de studiecentra in de huidige hoedanigheid nog nodig hebt.’

lumn

Mary Visser-Smit MSc. Alumna Managementwetenschappen, verandermanagement

Open Universiteit Modulair 2 december 2016

19


In navolging van de masteropleidingen worden nu ook de bacheloropleidingen begeleid: dat betekent een strakkere planning, wat meer vaart, meer contact met een mentor en de medestudenten en meer verplichte bijeenkomsten. Nieuwsgierig als we zijn, vroegen we een aantal studenten naar hun allereerste indrukken en ervaringen.

De allereerste ervaringen met de

begeleide bachelors KOERT WEBER (42) Werk: Mede-eigenaar ecologische bouwmarkt Studie: Milieu-natuurwetenschappen Waarom Milieu-natuurwetenschappen? ‘Ik had zin om weer te gaan studeren. Milieunatuurwetenschappen sluit aan bij mijn werk en het zijn onderwerpen die ik vroeger op de middelbare school al leuk vond.’ En, hoe bevalt het? ‘Heel goed! Het is behoorlijk veel stof die je moet absorberen. Er wordt kennelijk van uit gegaan dat je een bepaalde voorkennis hebt, en die heb ik soms niet. Dan moet ik teruggaan in de tijd, naar de basis en soms zoek ik aanvullende uitleg op internet om het helemaal te begrijpen. Ik hoor dat ook van meerdere mensen. Iemand had voor fysiologie een boek van een andere universiteit erbij gepakt om het te begrijpen.’ Hou je het tempo bij? ‘Ik ben inmiddels wel bijgewerkt, maar een weekje overslaan betekent onherroepelijk dat je die uren ergens moet inhalen anders kom je niet mee met de rest. De studie kost mij meer tijd dan de tijd die er gemiddeld voor staat, maar het is de investering wel waard.’ Vind je het prettig dat veel data en deadlines vastliggen? ‘Voor mij werkt dat heel erg goed. Ik heb

20

Open Universiteit Modulair 2 december 2016

behoefte aan structuur en vastigheid om op tijd mijn taken af te hebben. Als dat een beetje in het ongewisse blijft en ik het zelf kan bepalen, heb ik de neiging om het te laten versloffen en op de lange baan te schuiven.’ Heb je veel contact met medestudenten? ‘Weinig eigenlijk. Op themadagen en online bijeenkomsten is het wel fijn dat je eens kunt polsen hoe ver anderen zijn of wat zij moeilijk vinden. Ik volg zoveel mogelijk de online bijeenkomsten, dan blijf je in het ritme. De fysieke bijeenkomsten vind ik ook heel zinvol.’

Waarom deze studie? ‘Soms hoor je een praatje in een museum waarvan je denkt: dat kan niet kloppen. Maar ik ben niet genoeg geëquipeerd om op theoretisch vlak over kunst te praten. Ik hoef niet per se de bachelortitel te halen, maar ik wil mijn kennis wel verdiepen.’ Vind je het interessant? ‘Jazeker. Ik volg de symposia zo hier en daar in den lande, dat zijn interessante zaken vind ik. Het gaat zowel de diepte als de breedte in. Ik ben blij dat het aangeboden wordt, ook al betekent het veel reizen en kosten maken.’

WESSEL OERLEMANS HARRY DRUIJF (70) Werk: beeldend kunstenaar (www.mainart.nl) Studie: Cultuurwetenschappen Hoe ervaar je de begeleide versie? ‘Heel plezierig. Ik heb dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid om studieadvies te vragen over hoe je je studieplan opzet. Ze zijn heel klantvriendelijk bij de OU!’ Wat vind je de grootste uitdaging? ‘Sinds mijn bachelor fine arts aan de Rietveld Academie in 1983 heb ik niet meer in de schoolbanken gezeten. De grootste uitdaging was dus of ik het studeren weer kon oppakken. Dat lijkt aardig te lukken, maar je moet er echt voor gaan zitten en gedisciplineerd zijn.’

Werk: bij een telecombedrijf Studie: Bedrijfskunde, ondernemen en management Waarom deze opleiding? ‘Het leek me een goede en leuke aanvulling op het werk dat ik nu doe. Ik wil graag werken en studeren combineren. Ik ben pas in september 2016 begonnen, dus het is allemaal nog heel vers.’ Wat merk je van de begeleide bachelor? ‘Ik heb daarover gelezen, dat de route en het tempo vaststaan. Het samendoen en samenkomen is voor nu nog niet mogelijk. Ik heb voor de OU gekozen omdat ik het wil combineren met mijn werk. En dat kan alleen als ik zelf invloed heb op de planning. Bij eerste


Tekst: Silvia van de Put

module werd gezegd: doe een opdracht met een andere student, maar dat is precies waar ik níet voor kies. Ik wil geen commitments aangaan met anderen als ik niet zeker weet of ik mijn afspraken kan nakomen.’ Wat is je verder nog opgevallen? ‘Ik steek veel energie in het maken van de opdrachten én ik betaal een aanzienlijk bedrag voor deze studie. Dan mag je meer verwachten dan een standaard terugkoppeling. Ik wil dat een docent specifiek naar mijn opdracht krijgt en mij een individuele terugkoppeling geeft.’ Heb je nog een tip voor de OU? ‘Stel me die vraag volgend jaar nog maar eens, dan spreek ik meer uit ervaring.’

MIEKE BOS (42) Werk: ‘Van alles, hou het maar op docent communicatie’ Studie: Cultuurwetenschappen Past het bij je, begeleid studeren? ‘Onze mentor Lieke van den Burg maakte er een echt klasje van: je discussieert met je klasgenoten, leert elkaar kennen, je trekt samen op. Ook voor praktische zaken als vragen over een studiepad en zo mail ik haar. Het mee moeten met de groep, het maken van een studieplan, afspraken maken over je huiswerk… Het is vrij schools, dat is waar, maar het stimuleert mij wel en daar-

door loop ik er soepel doorheen. Toen de begeleiding even weg was, heb ik prompt een tentamen gemist. Ik zoek de mix van zelf doen en begeleid. Een avond per week afspreken is prima, maar meer moet het ook niet worden.’ Nog een tip voor de OU? ‘Waarom kan de mentor van het eerste half jaar niet gewoon je mentor blijven? Iemand die jij kent en die jou kent, die met je meedenkt en eens vraagt hoe je ervoor staat en je tips geeft. Je hebt wel studiebegeleiders, maar die ken je niet persoonlijk.’

studenten, de stof komt tot leven. Vooral de interviewvorm vind ik interessant: dat maakt de toch wat droge stof wat levendiger en duidelijker.’ Is de begeleide variant nog flexibel? ‘Ik vind van wel. Je hebt weliswaar verplichte begindata en opeenvolgende modules, maar je bepaalt zelf in hoeveel tijd je het wil doen en hoeveel studiepunten per jaar je wilt halen.’

Werk: Kredietspecialist bij ING Studie: Nederlands recht

Heb je veel contact met je mentor? ‘We hebben elkaar bij de introductiebijeenkomst leren kennen. Ik heb een keer contact met haar gezocht omdat ik een vraag had. Het is verder nog niet nodig geweest, maar mocht het nodig zijn, dan weet ik haar te vinden.’

Waarom rechten? ‘In mijn werk ben ik bezig met financieringen van bedrijfsonroerend goed, in maatschappen enzovoort. Ik kan de juridische kennis goed gebruiken in mijn huidige baan, maar wil met de opleiding ook voorsorteren op de toekomst en zo andere opties openhouden.’

En met je medestudenten? ‘Nog niet. Met het onderwerp waar ik nu mee bezig ben, is het nog niet zo nodig. Maar ik denk wel dat je van de interactie en de bijbehorende discussies veel van elkaar kunt leren, dus dat gaat er zeker nog van komen.’

FRANS BEEM (42)

Je bent pas net begonnen. Hoe bevalt het tot nu toe? ‘Ik heb bewust gezocht naar een vorm van onderwijs, die bij mij past: naast het werk, naast mijn gezin. De interactieve colleges vind ik heel plezierig: je kunt vragen stellen, bloggen, je ziet ook de vragen van je mede

Open Universiteit Modulair 2 december 2016

21


wetenschapsnie

ws

INFORMATIC A

Erasmus+ project Advise-Me In september is het driejarige Advise-Me project (Automatic Diagnostics with Intermediate Steps in Mathematics Education) gestart waarin de Open Universiteit samen met partners uit Nederland, Duitsland en Frankrijk digitale toets- en oefenomgevingen voor het reken-wiskunde-onderwijs gaat verbeteren. De meeste omgevingen beoordelen alleen eindantwoorden, en niet de tussenstappen op weg naar het antwoord. Het beoordelen van tussenstappen is echter cruciaal voor een gedetailleerd inzicht in de specifieke vaardigheden van leerlingen. In dit project bestuderen we het automatisch beoordelen van tussenstappen in het reken-wiskundeonderwijs voor domeinen zoals ‘Getallen’ en ‘Verhoudingen’. We ontwikkelen algemene feedback services die eenvoudig door bestaande digitale leeromgevingen kunnen worden gebruikt. Met deze feedback services kan een nauwkeurige diagnose van tussenstappen en dus van vaardigheden worden gesteld. We gebruiken de koppelingen met de leeromgevingen om de ontwikkelde diagnose van tussenstappen te evalueren bij leerlingen op verschillende scholen in verschillende landen. Het Advise-Me project is een strategische partnerschap voor het primair en voortgezet onderwijs en wordt gesubsidieerd door het Europese Erasmus+ programma. Dit programma streeft naar innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Het project wordt geleid door dr. Bastiaan Heeren (op foto) en sluit aan bij jarenlang onderzoek naar intelligente tutorsystemen vanuit de vakgroep Informatica. Het project wordt uitgevoerd met Universiteit Utrecht, Cito, Saarland University en Université Paris-Est Créteil.

22

Open Universiteit Modulair 2 december 2016

ONDERWIJSWE TENSCHAPPEN

Ethiek en databorging Ethiek is een belangrijk onderdeel bij het uitvoeren en rapporteren van onderzoek. Ook de Open Universiteit onderstreept het belang hiervan. Daarom wordt hier in de nieuwste cursusrun van de masterthesis van Onderwijswetenschappen specifiek aandacht aan besteed middels een nieuwe studietaak waarin de wettelijke en ethische kaders van onderzoek en wetenschappelijke integriteit behandeld worden. Een belangrijk onderdeel hierbinnen is niet enkel het handelen naar ethische en wettelijke richtlijnen tijdens de uitvoering van het afstudeeronderzoek, maar ook aan het einde wanneer de scriptie af is. Dan is het namelijk van belang dat de verzamelde data op een correcte manier geborgd wordt. Een juiste databorging zorgt ervoor dat men later altijd kan terugvinden hoe het onderzoek is uitgevoerd. Zo gaan we niet alleen fraude tegen, maar maken we ook de data beschikbaar voor wetenschappers die het onderzoek willen repliceren of er met nieuwe analysetechnieken naar willen kijken. Hoe de databorging in zijn werk gaat wordt uitgelegd in de cursus.


RECHTSWE TENSCHAPPEN

Webcolumn Rechtswetenschappen Eens per maand laat een van onze wetenschappers zijn/ haar licht schijnen op een onderwerp uit het vakgebied of worden de resultaten van onderzoek met de gemeenschap van studenten en docenten gedeeld. Afgelopen maand was het de beurt aan dr. Litska Strikwerda, universitair docent Metajuridica. Haar bijdrage ‘De voorgestelde bevoegdheid tot “terughacken”: heiligt het doel het middel?’ en ook de bijdragen van andere docenten kunt u lezen op www.ou.nl/web/rechtswetenschappen/webcolumn-rw.

NATUURWE TENSCHAPPEN

Spring School Innovations in Climate Governance In maart 2017 wordt in Heerlen de Spring School ‘Governing Climate Change: Polycentricity in Action?’ gehouden. De School wordt georganiseerd onder auspiciën van COST Action INOGOV (Innovations in Climate Governance). Internationale wetenschappers zullen ingaan op de laatste inzichten op hun terrein, en de interactie aangaan met deelnemers.

Drukbezochte workshop op Vakbeurs Energie In oktober waren verschillende docenten aanwezig op de Vakbeurs Energie in Den Bosch. Wilfried Ivens ging samen met medewerkers van Mijnwater BV in een druk bezochte workshop in op de mogelijkheden van thermische opslag en de kansen die integratie van mijnwater in een thermisch energienetwerk kan bieden.

Selectieprocedure leerstoel Integrated Environmental Modeling Digitale Bibliotheek OU Bent u op zoek naar wetenschappelijke literatuur? Dan biedt de Digitale Bibliotheek van de Open Universiteit u toegang tot een rijkdom aan digitale wetenschappelijke artikelen, tijdschriften, databases en meer. U heeft toegang tot deze Digitale Bibliotheek via bibliotheek.ou.nl.

De procedure voor de invulling van de leerstoel Integrated is inmiddels in de selectiefase. Integrated Environmental Modeling is een interdisciplinair onderzoeksterrein waar modellen worden ontwikkeld voor analyse van milieuproblemen en hun mogelijke oplossingsrichtingen. Doel is ondersteuning van het bestuurlijk besluitvormingsproces met wetenschappelijke data. De invalshoek zal vooral natuurwetenschappelijk zijn met sociaalwetenschappelijke accenten.

Nieuw op deze website is een video met uitleg over het gebruik van de Digitale Bibliotheek. In een ruim vier minuten durende video wordt u wegwijs gemaakt in de vele zoekmogelijkheden die er zijn, en wat u kunt doen als u problemen heeft bij het zoeken naar literatuur. De video is ook te vinden op de website: https://www.ou.nl/web/studeren/bibliotheek

Open Universiteit Modulair 2 december 2016

23


Opnames voor Universiteit van Nederland

Over multitasken en markeerstiften Waarom kiezen we bijna allemaal een partner die op ons lijkt? Waarom kun jij je gele markeerstift beter weggooien als je echt iets wilt leren? En: hoe voorkom je een ramp met een kerncentrale, raket of waterkering? Met dit soort prikkelende vragen brengt de Universiteit van Nederland de wetenschap een stukje dichter bij het grote publiek. In 15-minuten durende filmpjes geven de beste wetenschappers van Nederland flitsende minicolleges over aansprekende onderwerpen. Ook de Open Universiteit doet mee!

Tekst: Annemiek Manuel Beeld: Onno Feringa

24

Open Universiteit Modulair 2 december 2016

De Universiteit van Nederland ging van start in 2013 en is een initiatief van Marten Blankesteijn en Alexander Klöpping. ‘Er zijn zoveel fantastische hoogleraren in Nederland die een zaal kunnen betoveren, die zelfs het saaiste onderwerp zo kunnen uitleggen dat het ineens voor iedereen interessant wordt. Tot nu toe waren hun verhalen alleen beschikbaar voor een handvol studenten, maar nu kan iedereen ervan genieten’, aldus Klöpping destijds. Dat gebeurt door elke werkdag een 15-minuten durend minicollege gratis online te zetten via kanalen als YouTube, Nu.nl en ook Ziggo. In die minicolleges gaan wetenschappers in op hun onderzoek naar soms alledaagse onderwerpen. ‘Waarom word jij helemaal lek geprikt door muggen en je partner niet?’

‘Viral’ Al een week na de start brak de Universiteit van Nederland alle records. Filmpjes gingen ‘viral’, het aantal likes op Facebook steeg vliegensvlug en het publiek kwam in grote aantallen af op de opnames. Drie jaar verder blijkt de Universiteit van Nederland bovendien geen eendagsvlieg. In april 2016 stonden al 90 topwetenschappers op het podium en telden de 450 colleges maar liefst 14 miljoen views. En minstens zo belangrijk: naast de Universiteit Utrecht, de Radboud Universiteit en de Universiteit van Amsterdam die vanaf de start hun steun gaven aan de nieuwe universiteit, sloten in april tien andere universiteiten aan bij het initiatief. Daartoe behoort ook de Open Universiteit. Tot slot geeft ook het aantal mediapartners aan dat de Universiteit van Nederland voorziet in een behoefte: inmiddels zenden maar liefst twaalf partijen de minicolleges uit. In oktober was er zelfs een

speciale reeks van vijf colleges op NPO3 te zien. De opnames vinden vier keer per maand plaats in de Amsterdamse club AIR. Aanvankelijk werden er op deze avonden vijf colleges gegeven door één wetenschapper. Inmiddels geven vijf wetenschappers ieder één college over een gezamenlijk thema. ‘Zo kunnen we een thema vanuit verschillende vakgebieden belichten. En voor de wetenschappers maken we het iets makkelijker; vijf colleges geven voor de camera is intensief’, aldus hoofdredactrice Eveline van Rijswijk.

Markeerstiften en kernrampen Tijdens de opnames van 5 oktober jl. luidde het gezamenlijk thema Leren Leren. En dan ben je bij de wetenschappers van de Open Universiteit aan het goede adres. Die vinden het maar al te leuk om daar een flitsend college aan te wijden. Een avond lang stonden de hoogleraren Marinka Kuijpers en Paul A. Kirschner en de universitair (hoofd)docenten Jérôme Gijselaers en Gino Camp – allen van het Welten-instituut – in de spotlights om te vertellen waarom je als puber beter geen beslissing over je toekomst kunt nemen, of je nou beter wel of niet kunt multitasken tijdens het leren, wat je behalve leren moet doen om je tentamen te halen en waarom je je gele marker beter kunt weggooien als je echt iets wilt leren. Maar ook bij andere onderwerpen wordt graag een beroep gedaan op de OU. Zo ging professor Marko van Eekelen van de vakgroep Informatica tijdens het thema Rampenplan op 6 oktober in op de vraag hoe een ramp met een kerncentrale, raket of waterkering kan worden voorkomen.


Stimulans Het enthousiasme van de OU-wetenschappers om een bijdrage te leveren komt voor een groot deel voort uit hun enthousiasme over de doelstellingen. Marko: ‘De Universiteit van Nederland is een mooi kanaal om wetenschap te populariseren. Het geeft een idee van het vakgebied en van het onderzoek. Het wekt interesse.’ Paul: ‘De filmpjes zijn kort, waardoor mensen makkelijker blijven kijken. En toch geven zij een goede inkijk in wetenschappelijk onderzoek.’ Marinka voegt toe: ‘Je stimuleert een onderzoekende houding bij het grote publiek. Het mooie van dit concept is dat de bijdragen vanuit de universiteitswereld komen en een goed productiebedrijf de opnames verzorgt. De kwaliteit van de filmpjes is daardoor hoog.’ Om die kwaliteit te realiseren gaan er uiteraard de nodige voorbereidingen aan vooraf. Een opname in een ‘club’ met een klein publiek is nu eenmaal anders dan het geven van een regulier college. ‘Je moet een toegankelijke en pakkende presentatie neerzetten, met weinig slides en niet te veel details, want je hebt maar een kwartier. Dat is lastig, maar ook erg leuk’, vertelt Jérôme. Gino vult aan: ‘De voorbereiding kost relatief veel tijd. Dan gaat het niet zozeer om de inhoud, je weet wat je wilt vertellen. Het is vooral de presentatie die veel aandacht vraagt. Hoe komt je verhaal zo krachtig mogelijk over op televisie? Daar heeft de redactie ons bij geholpen.’

Camera’s Ook een sprekersbijbel met daarin de nodige tips en technieken om een kort en krachtig betoog te houden, ontbrak niet in de voorbereidingen. Al heeft niet iedereen daar veel gebruik van gemaakt. ‘Ik vind het ontzettend leuk om te vertellen over de onderzoeken in mijn vakgebied’, reageert Paul. ‘Of het nu

voor een zaal vol studenten is, of voor een klein publiek met camera’s. Als ik geïnteresseerde mensen zie, geniet ik en dan loopt mijn verhaal als vanzelf.’ Ogenschijnlijk gold dit tijdens de opnames voor alle sprekers. Geen cameravrees? Marko: ‘Die camera’s heb je eigenlijk niet in de gaten, je focust je op het publiek.’ Jérôme nuanceert: ‘Camera’s vind ik geen probleem, daar werk ik al jaren mee. Maar, voor een publiek staan doe je bij de OU helaas weinig, waardoor het in AIR een stuk spannender was dan in de opnamestudio van de OU.’

Universiteit van Nederland

De minicolleges van de wetenschappers van de OU komen in december en januari op het scherm. ‘Ik ben benieuwd of ze “viral” gaan en wat de reacties zijn’, lacht Eveline. ‘Recent ging een college met de vraag waarom je het onderste puntje van een ijshoorntje beter niet kunt opeten nogal “viral”. Van de filmpjes die met de mensen van de OU zijn opgenomen verwacht ik zeker dat zij de nodige aandacht krijgen. Een onderwerp als Leren Leren is aansprekend.’

Jérôme Gijselaers – 20 december 2016 Wat moet je de dag voor je tentamen doen behalve leren?

Meer informatie over de Universiteit van Nederland, de uitzendingen en de mogelijkheden voor het bijwonen van de opnames vind je op hun website: www.universiteitvannederland.nl. De filmpjes van de OU-wetenschappers worden op de volgende data online gezet: Marinka Kuijpers – 19 december 2016 Waarom is het zo moeilijk om beslissingen over je toekomst te maken?

Gino Camp – 21 december 2016 Waarom kun jij je gele markeerstift beter weggooien als je écht iets wil leren? Paul A. Kirschner – 22 december 2016 Kun je nou beter wel of niet multitasken?

Meerwaarde voor OU-studenten Wellicht zitten er onder die belangstellenden ook studenten van de Open Universiteit. Rest ons de vraag of zij meerwaarde kunnen ervaren bij het bekijken van de minicolleges van de Universiteit van Nederland voor hun studie. Paul: ‘Voor wat betreft de inhoud zullen de filmpjes voor onze studenten op hun eigen vakgebied weinig nieuws bieden; ons onderwijs is actueel. Maar als je ze anders gebruikt, bijvoorbeeld als organiser om de hoofdlijnen van een bepaald onderwerp helder te krijgen, kunnen ze meerwaarde bieden.’ Marko vult aan: ‘Ze zijn vooral onderhoudend en oriënterend. Maar misschien helpen ze wel een beetje om een eerste indruk te krijgen over het onderzoek van een specifieke wetenschapper.’

Marko van Eekelen – 11 januari 2017 Hoe voorkom je een ramp met een kerncentrale, raket of waterkering?

‘De filmpjes geven een globaal overzicht van de vernieuwingen in de verschillende vakgebieden’, sluit Marinka af. ‘Wanneer je als OU-student bijvoorbeeld een onderzoeksopdracht moet kiezen, kun je ze bekijken om te bepalen waar je je verder in wilt verdiepen. Wat vind je interessant? Wat triggert je? Ik denk dat deze filmpjes zeker ook voor onze OU-studenten heel interessant kunnen zijn!’

Open Universiteit Modulair 2 december 2016

25


fac

lteitsnieuws

PSYC HOLOGI E Studenten gezocht voor pilot KankerNazorgWijzer bij huisartsen De vakgroep Gezondheidspsychologie zoekt scriptie-/stagestudenten voor een pilot psychosociale interventie voor voormalig kankerpatiënten in de huisartsenpraktijk. De studenten inventariseren bij huisartsenpraktijken (HAP) of en hoe ze die voormalig kankerpatiënten kunnen ondersteunen in het omgaan met klachten die voortkomen uit de ziekte/behandeling en bij het bevorderen van een gezonde leefstijl en hoe daarbij de online KankerNazorgWijzer (KNW) gebruikt kan worden. Op basis hiervan wordt een implementatie-protocol opgesteld waarin de KNW wordt gecombineerd met gesprekken in de HAP. Ook voeren de studenten een pilottest uit van de nieuwe werkwijze in de HAP. Voor meer informatie, zie het stageweb/scriptieweb Psychologie op yOUlearn. Of stuur een e-mail naar catherine.bolman@ou.nl of lilian.lechner@ou.nl.

N AT U U R

W E T E N S C H A PPE N

Gezocht: masterstudenten met interesse in vrouwelijk leiderschap en evolutionaire psychologie Vraagt u zich af of vrouwen anders leidinggeven dan mannen? En denkt u dat deze verschillen bijdragen aan het glazen plafond? Sinds kort is het mogelijk om in het kader van uw masterscriptie onderzoek te doen naar dit thema, eventueel in combinatie met een onderzoeksstage. U draagt bij aan een project waarin we proberen inzicht te krijgen in vrouwelijk leiderschap en de gevolgen daarvan voor individuen en organisaties. Evolutionaire psychologie wordt als uitgangspunt genomen om mogelijke fundamenNIEUWE MASTER tele verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke leiders te onderzoeken. Daarnaast wordt gekeken of het mogelijke bestaan van zulke verschillen GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE inzicht kan geven in de effectiviteit en de doorstroom van mannelijke en Wil jij met ons meedenken over de nieuwe master Gezondheidspsychologie? verschillende domeinen. Laatvrouwelijke je inspireren enleiders inspireerin ons! Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan november van 10-13 uur contact op26 met Wendy.deWaal-Andrews@ou.nl. Meet and Greet bijeenkomst

studiecentrum Eindhoven

Nieuwsgiering naar de nieuwe master Denk mee over de inhoud van de nieuwe Master Gezondheidspsychologie? Gezondheidspsychologie 17 februari van 14-16 uur Online masterclass Gezondheidspsychologie via OpenU

studiejaar 2017/2018:

Meld je dan aan voor de online masterclass Gezondheids-

bron: akaru.nl

 Gezondheidsbevordering psychologie op 17 februari 2017 van 14.00-16.00 uur.  Ziektebeleving  Diagnostiek Voor meer informatie en aanmelding: stuur een e-mail  Positieve gezondheid

Diabolodagen september 2016: met NouW de boer op

Het NouW-jaar 2016: een succes! 2016 was een mooi NouW-jaar met interessante activiteiten. In april excursies over klimaatverandering bij de Wageningen University: een zeewierkwekerij, een klimaatmeetstation en een laboratorium. Op de Rijp- en Groendag in juni waren we bij een ontwerpwedstrijd van oplossingen om micro- en macroplastics uit de rivieren te halen. Tijdens de Diabolodagen in september sliepen we in een eco-hotel, een biologische boerderij, in de Achterhoek. De plaatselijke ecoloog nam ons mee over historische kerkenpaden, waar hij ons het natuurherstel ter plekke liet zien.

naar lilian.lechner@ou.nl of catherine.bolman@ou.nl.

Aanmelden en inschrijven Psychodiagnostiek

Voor meer informatie en aanmelding Stuur een mail naar: lilian.lechner@ou.nl of catherine.bolman@ou.nl

Wilt deelnemen aan de cursus Psychodiagnostiek die in februari 2017 (kwartiel 3) start, dan moet u zich aanmelden via Studieaanbod bij de betreffende cursuscode om nog te kunnen worden ingedeeld in de groep van uw voorkeur. Let op: na aanmelding moet u nog formeel inschrijven. Bent u al ingeschreven, dan vindt u in yOUlearn een instructie om aan te melden voor de practicumbijeenkomsten.

26

Open Universiteit Modulair 2 december 2016

NouW-excursies 2017 NouW werkt aan het excursieprogramma van 2017. Eind maart is de ledenvergadering tijdens het MST-symposium in Heerlen. Op de Rijp- en Groendag krijgen we een lezing van een gepromoveerde OU-alumnus en bijenhouder, en het thema van de Diabolodagen wordt Circulaire economie. Is jouw stage-, werk- of onderzoeksplek geschikt voor een excursie? Laat het ons weten: secretaris@nouw.nl. Meer informatie: www.nouw.nl


IN FO R M ATI C A Informatica en informatiekunde De open startdag informatica en informatiekunde die op 3 september jl. gehouden werd in het Philips Museum in Eindhoven was een succes. Voor een korte impressie, zie de video: www.youtube.com/watch?v=EKzSiKTUah0. In september zijn de eerste cursussen van de bachelors informatica en informatiekunde in het nieuwe onderwijsmodel (NOM) gestart. In november start onder andere de nieuwe cursus Inleiding Informatiekunde. In het tweede semester volgen de vakken ‘Relationele databases’, ‘Model Driven Development’ en ‘Lineaire algebra en stochastiek’. De vernieuwing van de bachelor loopt voorspoedig, en zal ook de komende tijd gestaag doorgaan. Ook is per 1 september de variant ‘Data Science Management’ van de master Business Process Management and IT gestart met meer dan 40 studenten. Binnen deze variant verzorgt Stefano Bromuri in het najaar de nieuwe cursus Data Analytics’.

ONDE RWI J S

WE T E NS C H A P P E N

C U LT U U RW E T E N S C H A PPE N Zomerschool Cultuurgeschiedenis van 3 t/m 7 april 2017 in Utrecht De zomerschool Cultuurgeschiedenis focust op de transformatie in de binnenstad van Utrecht in de periode 1870-1930. In deze periode zien we grote veranderingen in de bebouwing, bewoning, infrastructuur en het gebruik van het stadscentrum op en rond het Vredenburg. De bouw van een aantal beeldbepalende gebouwen geeft blijk van een veranderende visie op de stad. Op hun buurt veranderden deze gebouwen ook het imago van de stad en het gebruik en beleving van die specifieke stedelijke ruimte. Een van de voorbeelden die in de Zomerschool aan de orde komen is de Jaarbeurs op en aan het Vredenburg. De zomerschool staat open voor studenten die hun propedeuse afgerond hebben en 21,5 EC hebben behaald in de postpropedeuse. Inschrijven via Nicole Gruisen (stz.cw@ou.nl).

CW-Promovendidag

Midterm review Onderwijswetenschappen succesvol verlopen Op 19 september jl. vonden de midterm review van onderwijswetenschappen plaats. Hierbij werd gekeken in hoeverre de verbetermaatregelen van de vorige visitatie zijn gerealiseerd en welke zaken nog verbeterd kunnen worden. De commissie stelde vast dat de opleiding oog heeft voor aansluiting met het werkveld, dat de docenten erg betrokken zijn, dat de voorzieningen voor studenten goed zijn, en dat de opleiding studenten aflevert die al tijdens hun studie hun eigen praktijk leren bevragen en onderzoeken. Toch waarschuwt de commissie dat veel van de vernieuwingen nog pril zijn en dat de effecten niet altijd zichtbaar of meetbaar zijn. Punten ter verbetering zijn het internationale karakter en een explicieter profiel voor de opleiding. De commissie merkt o.a. op dat de zichtbaarheid van de leerlijnen op het vlak van de academische competenties en de transparantie in de beoordeling van bijvoorbeeld de scriptie vergroot moet worden. De accreditatie van de masteropleiding zal op 4 april 2017 plaatsvinden.

Op 14 oktober jl. organiseerde prof. dr. Erica van Boven, de nieuwe coördinator onderzoek bij Cultuurwetenschappen, een zeer geslaagde promovendidag gewijd aan de opzet van een proefschrift. Prof. dr. Gillis Dorleijn van de RU Groningen opende de dag met zijn presentatie ‘De tien geboden voor het schrijven van een proefschrift’. En vervolgens gaven zes gevorderde CW-promovendi een korte presentatie over de opzet en hoofdstukindeling van hun proefschrift en de afwegingen die hieraan ten grondslag lagen. Aansluitend beantwoordden de promovendi de kritische vragen van een deskundig panel, bestaande uit prof. dr. Paul van den Akker, prof. dr. Carla Rita Palmerino, dr. Susan Hogervorst en prof. dr. Gillis Dorleijn, en vragen vanuit de zaal. De commentaren en kritische opmerkingen werden door de zes sprekers, maar ook de andere aanwezige promovendi als zeer nuttig ervaren. Als afsluiting van de dag sprak Carla du Pree. Haar proefschrift is afgerond en verschijnt in boekvorm. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandels. Ze keek terug op het afgelegde traject en gaf een aantal nuttige tips. (Red.: dr. Carla du Pree promoveerde op 3 november 2016 bij de Open Universiteit.).

Open Universiteit Modulair 2 december 2016

27


st

dentenbelangen

De Studentenraad (SR) is het formele medezeggenschapsorgaan dat spreekt namens alle studenten. In Modulair spreekt de Studentenraad steeds op eigen gezag. Wilt u meer weten over de SR, kijk dan op www.ou.nl > Studeren > Studentenraad.

Bedankt! Bedankt. Dat is het eerste wat wij graag willen zeggen tegen alle studenten die onze enquête hebben ingevuld. Maar liefst 2.928 studenten (bijna 20% van het totaal aantal studenten) waren bereid hun mening te geven en elke faculteit wordt goed vertegenwoordigd. We hoopten op een succes, maar durfden niet te dromen van een dermate grote opkomst. Geweldig, want deze hoge respons sterkt ons in onze onderhandelingen met het College van bestuur (CvB). Terwijl wij dit artikel schrijven, zijn wij nog druk bezig met de resultaten van de enquête te verwerken. De tendens is duidelijk. De meeste studenten hebben voor de OU gekozen vanwege de flexibiliteit. Zelf het moment kunnen bepalen waarop je een module start en afsluit is noodzakelijk om studie met werk en gezin te kunnen combineren. Ook het open karakter en de kwaliteit van het onderwijs zijn redenen die vaak worden genoemd. Jullie meldden ook massaal dat flexibiliteit en tijd nodig zijn om succesvol te kunnen afstuderen. Daarnaast dat inhoudelijke begeleiding soms wenselijk is en het fijn zou zijn om gebruik te kunnen maken van studiebegeleiding wanneer je vastloopt. Het is fijn dat de punten waar wij ons hard voor hebben gemaakt tijdens de onderhandelingen, ook belangrijke punten blijken te zijn voor andere studenten. Het sterkt ons in ons standpunt dat we vast moeten houden aan meer flexibiliteit in de begeleide varianten. Zodra het rapport af is, dragen wij het met onze aanbevelingen over aan het CvB. Dit rapport zal de basis vormen voor onze onderhandelingen over de OER 2017-2018. We doen onze best om jullie wensen en ervaringen goed door te laten dringen aan het CvB en er zo voor te zorgen dat studeren aan de Open Universiteit voor iedereen haalbaar en plezierig blijft. Het is fijn om (sneller) je diploma te halen, maar het moet wel haalbaar zijn. De OU-student is geen doorsnee student van 18 jaar. Wel een volwassen persoon die een studie naast alle overige taken doet. Dat vraagt om maatwerk.

28

Open Universiteit Modulair 2 december 2016

Begroting Op de hoofdlijnen van de begroting heeft de Gezamenlijke Vergadering (OR en SR) tot tweemaal toe niet ingestemd. Wij zijn ons ervan bewust dat daarmee een zware wissel wordt getrokken op het financieel soepel functioneren van de OU. Omdat afstandsonderwijs de kern van ons onderwijs is, vinden wij het noodzakelijk dat de ict-voorzieningen goed beheerd worden. Er zijn genoeg ervaringen elders die laten zien hoe onvoldoende grip hierop kan leiden tot financiële horrorscenario’s. Daarom pleiten wij voor een helder inzicht in de bestaande situatie van de automatisering en de geplande besteding van de miljoenen die deze systemen dienen te verbeteren en/of voltooien. Daarnaast vinden wij dat de begroting taakstellend dient te zijn en niet een opsomming van boekhoudkundige posten. Als een instellingsplan meerdere jaren omvat, moet de begroting daarvan de jaarlijkse uitwerking zijn, waarbij inzichtelijk wordt welke posten met welk beleid samenvallen. Het overleg met het CvB om uit dit meningsverschil te komen is nog gaande.

EADTU congres In oktober waren wij bij de Online Open and Flexible Education conferentie van de European Association of Distance Teaching Universities (EADTU). Gastheer was de afstandsuniversiteit van Rome. Tijdens de conferentie werd er een pleidooi gehouden voor meer gestructureerd onderwijs onderbouwd met dezelfde argumenten waarmee ons nieuwe onderwijsmodel is ingevoerd. Daarnaast was er aandacht voor Short Learning Programs (SLP’s) als alternatief om studie en loopbaan te kunnen combineren. Samen met Studentenraadsleden van de FernUniversität in Hagen hebben wij de stem van de studenten laten horen tijdens onze slotverklaring. ‘Flexibiliteit is belangrijk en mag niet verloren gaan! SLP’s mogen niet bekeken worden als de oplossing, studeren moet haalbaar en betaalbaar blijven’.


itreikingen Getuigschriftuitreikingen

nieuwe opzet Zoals eerder aangekondigd worden de getuigschriftuitreikingen vanaf 16 december a.s. anders qua opzet. De bachelor- en masteruitreikingen die nu nog gezamenlijk plaatsvinden, worden gesplitst. In totaal zijn er drie bacheloruitreikingen plus drie masteruitreikingen per academisch jaar. De uitreikingen zullen plaatsvinden op een voor iedereen goed bereikbare, mooie locatie in het midden van het land, in of nabij Utrecht. Masteruitreikingen De masteruitreikingen worden per faculteit georganiseerd waardoor er meer betrokkenheid is met de scriptie-onderwerpen tussen kandidaten onderling en tussen kandidaten en de spreker c.q. uitreiker. De kandidaten worden kort persoonlijk toegesproken. De uitreikingen vinden op dezelfde dag in meerdere zalen – drie verschillende uitreikingen van drie verschillende faculteiten – plaats. In aanvangstijd kunnen ze verschillen maar ze eindigen rond dezelfde tijd. Hierdoor kan de receptie als afsluiting van de uitreiking door veel kersverse academici en hun gasten bijgewoond worden. De eerste masteruitreiking vindt plaats op vrijdag 16 december 2016, op Landgoed Zonheuvel in Doorn. Bacheloruitreikingen De bacheloruitreiking wordt door de drie faculteiten gezamenlijk georganiseerd. De uitreiking wordt ingeleid door een lezing over een actueel en aansprekend onderwerp, gevolgd door het moment van uitreiking van het bachelor-getuigschrift aan elke kandidaat. De eerste bacheloruitreiking zal plaatsvinden op vrijdag 17 februari 2017, op Landgoed de Reehorst in Driebergen.

Uitreikingen op locatie Verschillende studiecentra organiseerden de afgelopen maanden weer hun uitreikingen van getuigschriften. De uitgebreide fotoverslagen van onderstaande en ook andere feestelijke bijeenkomsten kunt u bekijken via www.ou.nl/uitreiking.

Heeze – 2 september 2016 Locatie: Kapellerput in Heeze Uitreiking door: prof. dr. H.M.J. van den Bosch Op de foto v.l.n.r.: dhr. G.L. de Gooijer, dhr. R.R. Knulst, mw. C.M.A. Arts, mw. A.M.N. Gerrits, dhr. M.J.E. van Meurs, dhr. J.M.J.B. Smulders, dhr. R.C.J. Jaspers, mw. I.T.F. van den Heuvel, mw. A.C. Deckers, dhr. S.J.W. Vaartjes, mw. E. van den Nieuwenhof, mw. M. Spiering, dhr. E.P.H. Koop, dhr. R.L.J.M. de Bruijn, dhr. S.M.J. van der Meijden, dhr. G.H. Manders, dhr. J. Rieken, dhr. A.J.M. Willems en prof. dr. H.M.J. van den Bosch.

Heeze

Vorden

Uitreikingen in Vlaanderen De Vlaamse studiecentra organiseren één keer per jaar een feestelijke uitreiking van getuigschriften.

Bacheloruitreikingen 2017 vrijdag 17 februari 2017 vrijdag 16 juni 2017 vrijdag 13 oktober 2017

Masteruitreikingen 2017 vrijdag 21 april 2017 vrijdag 25 augustus 2017 vrijdag 15 december 2017

Vorden – 4 november 2016 Locatie: Kasteel Vorden Uitreiking door: prof. dr. H.M.J. van den Bosch Op de foto v.l.n.r.: mw. J.W.A. Bosman, mw. A. Yilmaz, mw. I.J.F. van de Velden, mw. D.G. Verhelst, prof. dr. H.M.J. van den Bosch, mw. M.J. Dijkstra, dhr. C. Wijnen, mw. J.H. Hofman de Jong, dhr. P. Tepe, mw. M.P. VermijBunskoeke, mw. A. Kuczynska, Mw. G.B. Lentferink, mw. J.A. Kingma, mw. J.L. Vos-Arwert, mw. M.A. Postuma-van de Belt, mw. E.E. Mosch en dhr. P.J. Kole.

Open Universiteit Modulair 2 december 2016

29


afgest

deerden

Cultuurwetenschappen

Informatica

Wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen mw. A.M.H. Bruines BA, Zoeterwoude Afstudeeropdracht: De brief in het werk van Gerard ter Borch: boodschapper en dagelijkse werkelijkheid.

Wo bacheloropleiding Informatica dhr. S. Ismaili BSc, Almere mw. E.M. van Schaijk BSc, Maastricht P

dhr. P. Debruyne BA, Beernem, België Afstudeeropdracht: Gangreen 1 Black Venus, Jef Geeraerts. De beeldvorming van de zwarte Afrikanen: een koloniaal of een postkoloniaal discours? dhr. L.G. Maas BA, Breda P Afstudeeropdracht: ’De parvenu onder de landen’: Het Amerikabeeld in Hermans’ Conserve. mw. C.H.M. Nouwens-de Vreede BA, ‘s-Gravenhage Afstudeeropdracht: Het oog van de meester. Een onderzoek naar hedendaags connaisseurschap aan de hand van toeschrijvingen van het schilderij Nimfen vullen de hoorn des overvloeds. mw. L.C.A. Pittens, Delft Afstudeeropdracht: Schopenhauer: De esthetische ervaring als levenskunst. Een onderzoek naar de rol van de esthetische ervaring in twee weken van Schopenhauer. De wereld als wil en voorstelling en Bespiegelingen over levenswijsheid.

Wo masteropleiding Software Engineering dhr. G.J.F.J. Hut MSc, Vleuten P Afstudeeropdracht: Automated Cache Coherence Model Reduction using Abstraction Patterns. dhr. J.H.A. Jonkman MSc, Emmen Afstudeeropdracht: Botnetsimulatie in een gedistribueerd virtueel computer security lab. dhr. G. Teeuwen MSc, Alkmaar Afstudeeropdracht: Comparing architectural styles for distributed expert knowledge modules in intelligent tutoring systems. Wo masteropleiding Computer Science dhr. H.P.J. de Vloed MSc, Melle, België P Afstudeeropdracht: Formal models of cache coherent communication fabrics: from micro-architectures to RTL designs.

Managementwetenschappen

mw. I.J.F. van de Velden BA, Apeldoorn Afstudeeropdracht: ‘De geparfumeerde leliestengels waden door een moeras van Franse ontucht’. Het beeld van de Fransen in de historische roman De ochtendgave van A.F.Th. van der Heijden.

Wo bacheloropleiding Bedrijfskunde dhr. G. Dijkhuizen BSc, Rhenen mw. A. Kuczynska BSc, Nieuwegein dhr. J.W.F. Kwakman BSc, Haarzuilens dhr. G. van Lomwel BSc, Gorinchem

Wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, afstudeerrichting Educatieve minor Nederlands mw. A.M. Splinter BA, Marken Afstudeeropdracht: De vervlechting van heden, verleden en toekomst van Suriname in de roman Gewaagd leven van Astrid H. Roemer (1996).

Wo masteropleiding Management, keuzevariant Implementation and change management dhr. J. Brandsma MSc, Sneek Afstudeeropdracht: Vervulling van het psychologisch contract staat tot organizational citizenship behavior als 1 + 1 staat tot 3.

Wo masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen mw. J. Buijs MA, Bunnik Afstudeeropdracht: De extreem strenge winter van 1783-1784: Omgangsstrategieën van de Amsterdamse samenleving.

dhr. M.G. Buijs MSc, ’s-Gravenhage Afstudeeropdracht: De invloed van de Big Five persoonlijkheidskenmerken en motivatie op werkbevlogenheid.

dhr. E.J.A. Derwael MA, Wellen, België Afstudeeropdracht: Brave Little Belgium, een cultuurhistorisch en imagologisch onderzoek naar bewuste beeldvorming in de geallieerde media als cultureel wapen tegen de Duitse agressor in augustus 1914. dhr. J.C. de Jonge MA, Meliskerke Afstudeeropdracht: Sociaal beleid in de Nederlandse ontwikkelingsgebieden 1950-1970. dhr. P.M.J. Meganck MA, Lokeren, België Afstudeeropdracht: ‘Vrij Durmeland’ (1944-1946). Een socialistisch, vrijzinnig en atypisch lokaal éénmansblad. mw. A.M.C. Neven MA, Wellen, België Afstudeeropdracht: Souvenirs du Congo belge. Een epistolair onderzoek naar koloniale beeldvorming door een Belgische missiezuster. mw. J. Siegel MA, Roosendaal Afstudeeropdracht: ‘Die zoete waan …’ Historisch onderzoek naar leerprocessen in hulpverlening en herstel in Zeeland na de overstromingsramp van 12 en 13 maart 1906. mw. I. Sztana MA, Amersfoort Afstudeeropdracht: Steunpilaren van Koning en Vaderland. Herinneringsgemeenschappen van de Belgische Opstand en de Tiendaagse Veldtocht 1840-1896.

mw. G. Gielen MSc, Helmond Afstudeeropdracht: Innovatie in de financiële dienstverlening. Hoe bereik je de ‘blauwe oceaan’? mw. W.E. Heemskerk MSc, Groningen P Afstudeeropdracht: Zelfsturing en teamperformance. Met taaksignificantie en organisatiecontext op weg naar een betere teamprestatie? dhr. R. Kuijpers MSc, ’s-Hertogenbosch Afstudeeropdracht: Implementing social sustainability in the public sector. Social return on investment as an instrument to achieve social outcomes. dhr. V.M.J. Martina MSc, Nootdorp Afstudeeropdracht: De bureaucratische gijzeling van de (organisatie) verandering. De belemmering van de organisatieverandering door de ervaren mate van bureaucratie. dhr. E.D. Meijer MSc, Koog aan de Zaan Afstudeeropdracht: In hoeverre heeft een verschil in machtsafstand tussen werknemer en leidinggevende invloed op de pro-sociale motivatie van de werknemer, en wat is de mediërende rol van participatie in de besluitvorming door de werknemer hierin? dhr. G.W. Moerman MSc, Semmerzake, België Afstudeeropdracht: de Staat van het Psychologisch Contract. Onderzoek van de staat van het psychologisch contract voor verschillende generaties onderwijspersoneel en hun intentie om de organisatie te verlaten. dhr. B.G. Rellum MSc, Utrecht Afstudeeropdracht: De macht der verandering. ‘Een onderzoek naar macht in sociale interacties bij een gepland verandertraject’.

30

Open Universiteit Modulair 2 december 2016

Wo masteropleiding Management dhr. B.J.W. Claessen MSc, Bladel Afstudeeropdracht: De relatie tussen het geslacht van een bestuurder en de vermogensstructuur. mw. A. Ensing MSc, Rotterdam Afstudeeropdracht: Co-creatie van waarde met patiënten in ziekenhuizen. Onderzoek naar het meer succesvol co-creëren van waarde met patiënten in een ziekenhuis. dhr. M. Gerriste MSc, Ede Afstudeeropdracht: De invloed van Loopbaanondersteuning en Loopbaanzelfsturing op Employability de IT-Sector. mw. J. Hetzel MSc, Borculo Afstudeeropdracht: De dynamiek waarin projectteams zich bevinden. Over het effect van de dichtheid van verstorende gebeurtenissen op teamprestaties en de invloed van leader sense making. dhr. E.P.W. Op ’t Hoog MSc, Moergestel Afstudeeropdracht: Customer involvement in greening the supply chain. A workable model for green organizations. dhr. T.C. Mourits MSc, Bergschenhoek Afstudeeropdracht: ‘Het belang van personal affect voor creatieve oplossingen.’ mw. N.C.M. van Ommeren-Hulst MSc, Rotterdam Afstudeeropdracht: De invloed van communicatie over een evaluatie op de toepassing en uitvoering van beleid. Casestudie naar de evaluatieonderzoeken van De Nederlandse Bank naar de naleving van de Sanctiewet door schadeverzekeraars. dhr. R.G. de Ruiter MSc, Oegstgeest P Afstudeeropdracht: Het Nieuwe Werken en kennisdeling: De rol van gedeeld leiderschap. dhr. I.R. Vossen MSc, Utrecht Afstudeeropdracht: Teamleren, teamprestaties en wederzijdse taakafhankelijkheid. mw. I. Vruggink MSc, Barchem Afstudeeropdracht: HR attributies, dé oplossing om HR activiteiten te implementeren? mw. N.W. Wansinck MSc, Bodegraven Afstudeeropdracht: Intuïtie in zakelijke kredietverlening. Een onderzoek naar de rol van intuïtieve besluitvorming in het kredietverleningsproces bij relationship banking. Wo masteropleiding Management, Business Process Management and IT. dhr. S. Alvers MSc, Oosterhout P Afstudeeropdracht: Transparantie: olie in de motor bij besluitvorming in een omgeving met (gedwongen) samenwerkingsverbanden. dhr. R.J. Bakelaar MSc, ’s-Gravenhage Afstudeeropdracht: Visualisatie van IT-transformatie in ArchiMate. Onderzoek naar de inzet van de ArchiMate modelleringstaal voor visualisatie van IT-transformatie van ERP naar Best-of Breed. dhr. N.H. Beversluis MSc, Vlaardingen Afstudeeropdracht: Het modelleren van processen vanuit het Human Resource Planning perspectief met Sematic Web technologieën. dhr. F. Bosma MSc, De Lier Afstudeeropdracht: Meten van de kwaliteit van metadata voor web- en tekstmining. dhr. R.P. Breedveld MSc, Gouda Afstudeeropdracht: Samenwerken en keteninformatisering in de zorg. Een verkennende studie. dhr. R. Claassen MSc, Elst Afstudeeropdracht: Toepasbaarheid van Lean Software Development technieken binnen Waterval softwareontwikkeling.


mw. M.J.M. Denekamp MSc, ’s-Gravenzande Afstudeeropdracht: Welke rol is bevoegd een ontwerpbeslissing te nemen in een ERP implementatieproject? Empirisch praktijkonderzoek naar bevoegdheid van ERP implementatieprojectrollen op basis van genomen ontwerpbeslissingen. dhr. E.M. van Doorn MSc, Rotterdam Afstudeeropdracht: Design Patterns. Supporting design process by automatically detecting design patterns and giving some feedback. dhr. C.A.H. van Gerven MSc, Geleen Afstudeeropdracht: Een ontwerpgericht onderzoek naar de bruikbaarheid en generaliseerbaarheid van KN-methode voor strategische samenwerkingsverbanden in de IT-sector. Een onderzoek naar het beslisproces voor het aangaan van strategische allianties. dhr. M. Jacobs MSc, Ommen Afstudeeropdracht: Verhogen van de procesprestaties. Door toepassen van een te ontwikkelen Dynamisch volwassenheidsmodel. dhr. W.C. Oussoren MSc, Delft Afstudeeropdracht: Paper, tablets and sustainability in meetings. Relevant usage aspects for comparing the sustainability of tablets with paper in business meetings. dhr. D. Roos MSc, ’s-Gravenhage Afstudeeropdracht: Procesprestatiemetingen in een functionele organisatie. Acceptatie door twee afdelingen van prestatiemetingen op basis van de decompositie van de overall proceskwaliteit op organisatieniveau. dhr. P. Slaats MSc, Kanne, België Afstudeeropdracht: Bedrijfsmatige motieven voor deelname aan Open Data Ecosystemen. Wo masteropleiding Management, Business Process Management and IT, keuzevariant Information Systems Management dhr. Y. van de Leur MSc, Rosmalen Afstudeeropdracht: De botsing tussen Agile en traditionele ontwikkelmethoden. Risico’s en problemen op het raakvlak van Agile en traditionele ontwikkelmethoden in hybride organisaties. mw. M. Werelds-de Vries MSc, Houten Afstudeeropdracht: Argumenten bij keuzes die gemaakt kunnen worden bij het inrichten van de IT governance van grote professionel organisaties ten aanzien van de IT-beslissingsdomeinen zoals gedefinieerd door Well & Ross (2004). dhr. M. Wilmink MSc, Nootdorp P Afstudeeropdracht: Requirements ambiguousness pitfalls. RT Exploring the concept of a lightweight ambiguity tactile check, based on a finite dictionary and non-context awareness, to limit natural language ambiguousness pitfalls in business requirements. The Good, the Bad … and the Ugly Wo masteropleiding Management, keuzevariant Controlling mw. K. Dallinga MSc, Oosterhout Afstudeeropdracht: Accounting: Legitimiteit en institutionele complexiteit. ’License to operate’ van Nederlandse zorgverzekeraars. mw. J.C.W.M. Hagemeijer MSc, Aalsmeer Afstudeeropdracht: Onder welke omstandigheden kan het stakeholdersmodel een positieve bijdrage hebben in een niet op winst gerichte organisatie, met een toepassing op de sector hoger onderwijs? dhr. W. Salij MSc, Oosterland Afstudeeropdracht: Stakeholder Engaged Sustainability Reporting. ‘De rol van CSR-functionarissen in het Sustainability Reporting proces en Stakeholder Engagement’. dhr. M.L.J.W. van der Straten MSc, Veldhoven Afstudeeropdracht: gemeentelijke duurzaamheidsverslagen. Publiceren Nederlandse gemeenten en waarom (niet)?

mw. W. de Vries-Helling MSc, ’s-Gravenhage Afstudeeropdracht: De bijdrage van de controller aan risicomanagement in een publieke organisatie die vastgoed beheert. Een onderzoek naar de rol van de controller bij risicomanagement binnen het Rijksvastgoedbedrijf. dhr. A. van de Wal MSc, Texas, Verenigde Staten van Amerika Afstudeeropdracht: Onderzoek naar de acceptatie van een technologische innovatie. Toegepast bij vliegtuigonderhoudsorganisaties. mw. C. Zoeteweij MSc, Yerseke Afstudeeropdracht: De lerende organisatie. Een kwantitatief onderzoek naar de effecten van werkomgevingsen persoonlijke kenmerken op de lerende organisatie Wo masteropleiding Management, keuzevariant Marketing and Supply chain management dhr. T. van den Donker MSc, Alphen Afstudeeropdracht: Relationship performance van resellers. De invloed van fulfilment capability en governance mechanismes. Resultaten van een case study onderzoek in de ICT sector. dhr. M.P. Haket MSc, Pijnacker P Afstudeeropdracht: The customer perceived value of sustainability. An empirical research of the B2B customer perceived value of sustainability within the field of electrical and mechanical installations, and the potential effects on their satisfaction, loyalty and price acceptance. dhr. A.J. Jongepier MSc, Serooskerke P Afstudeeropdracht: Waarom consumenten selfscanners in supermarkten gebruiken. Een onderzoek naar de invloed van systeem-, situationele en persoonlijke factoren. dhr. S.F.M. Kruisbrink MSc, Eindhoven Afstudeeropdracht: The influence of 3PL sustainability transport initiatives on 3PL customer logistics performance and loyalty. Quantitative research of 3PL customers in the Netherlands. dhr. D.G.F. Loots MSc, Veldhoven Afstudeeropdracht: How Do Customers retain longer in a physical sport centre? Research to investigate the factors that influence customer retention (behavioral loyality) in the Dutch PSC sector. mw. J. Seesing MSc, Zelhem Afstudeeropdracht: Cognitieve dissonantie bij fast fashion aankopen. De invloed van houdbaarheid en schaarste. dhr. J. van Strien MSc, Falls Church, Verenigde Staten van Amerika P Afstudeeropdracht: the handling-based of risks induced by performance-based contracting in service supply chains. Wo masteropleiding Management, keuzevariant Strategic human resource management dhr. P.L.M. Amorij MSc, Landgraaf Afstudeeropdracht: Een inclusieve arbeidsmarkt: (hoe) pakken HRM-professionals deze uitdaging aan? dhr. P.A.C. van Dongen MSc, Tilburg Afstudeeropdracht: Make a choice or the choice makes you! Een onderzoek naar de invloed van risicobereidheid op de relatie tussen persoonlijkheid en duurzame inzetbaarheid. mw. I.T.F. van den Heuvel MSc, Westerhoven Afstudeeropdracht: De invloed van targets op de werkstress van juristen en advocaten en de invloed van intrinsieke en extrinsieke motivatie op dit verband.

mw. C.L.J. Klaarwater MSc, Bakkeveen P Afstudeeropdracht: Gedeeld leiderschap; een hype of effectief voor team performance? Wo masteropleiding Management, keuzevariant Financial decision making mw. V.G.W. van Puyvelde MSc, Waasmunster, België Afstudeeropdracht: De invloed van Big Five op spaargedrag. Een statistisch onderzoek naar de invloed van Big Five persoonlijkheidsmerken op het spaargedrag van Nederlandse huishoudens en het modererend effect op deze relatie.

Natuurwetenschappen Wo bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen dhr. J.W.P.M. van der Donk BSc, Weert mw. E.E. Mosch BSc, Groningen dhr. E. van Uffel BSc, Lubbeek, België Wo masteropleiding Environmental Sciences mw. K. Leurs MSc, Gent, België Afstudeeropdracht: Onderzoek naar de rol van RIPK4 in UVB-gemedieerde celdood. dhr. W. Urgert MSc, Rhoon Afstudeeropdracht: Microplastics in the rivers Meuse and Rhine. Developing guidance for a possible future monitoring program mw. G. Schelstraete MSc, Maldegem, België Afstudeeropdracht: The relevance of non-standard toxicity endpoints for assessing Dutch surface water quality: the case of fluoxetine.

Onderwijswetenschappen Wo masteropleiding Onderwijswetenschappen mw. W. van Beek MSc, Harderwijk P Afstudeeropdracht: Strategisch Schrijven. Het Effect van Directe Instructie in Schrijf-en Zelfregulerende Strategieën op de Schrijfperformance en het Zelfvertrouwen van Leerlingen in het Voortgezet Onderwijs. mw. A.R. Boot-Groenink MSc, Nuenen P Afstudeeropdracht: Het Effect van Formatief Gebruik van Rubrics op Transparantie, Zelfregulatie, Self-Efficacy en Prestatie bij Propedeusestudenten van Applied Science. mw. P. Corton MSc, Oosterbeek Afstudeeropdracht: Een Situationele en Epidemiologische Analyse van Belemmerende en Bevorderende Factoren bij de Inzet van de Docentcoach op de BES-eilanden. dhr. B. De Bie MSc, Waarschoot, België P Afstudeeropdracht: Ontwikkeling van een Zelfevaluatietool voor de Implementatie van 21ste-eeuwvaardigheden in Vlaamse Basisscholen. mw. E. Griffioen MSc, Rotterdam Afstudeeropdracht: De Betrokkenheid en Prestatie van Eerstejaars HBO Toerisme Studenten in een Geflipte Leeromgeving. mw. D.F. de Groot MSc, Amersfoort P Afstudeeropdracht: Flexibele Leerroutes voor Propedeusestudenten: Grounded Theory Onderzoek naar het Identificeren van Studentkenmerken in the Matching, ten behoeve van een Vraaggerichte, Gepersonaliseerde Leerroute in de Propedeuse Social Work. mw. L. Hecke MSc, Aalst, België Afstudeeropdracht: Vlotter Leren Lezen door Professionalisering van Leraren: Effecten op Leesonderwijs. mw. L. Kragten MSc, Ravenswaaij P Afstudeeropdracht: Excelleren in een Passende Omgeving: een Verkennend Onderzoek naar Wenselijke Karakteristieken van Excellentieprogramma’s voor het Middelbaar Beroepsonderwijs. Open Universiteit Modulair 2 december 2016

31


deerden

dhr. G.A. Meyer MSc, Sliedrecht Afstudeeropdracht: Aansluiting van de MBO Techniek opleiding niveau 4 op de arbeidsmarkt. Een survey onder afgestudeerden. mw. I. Ouadi-Maachi MSc, Dordrecht Afstudeeropdracht: Ik Zie, Ik Zie, Wat Jij Ook Ziet … Een ontwerpgericht onderzoek naar de invloed van visuele beelden in het ontwikkelingsperspectief van de ‘Nederlands als tweede taal’ (NT2) leerling om een eventuele taalbarrière tussen de leraar en de ouders te doorbreken. mw. O.F. Rikhof MSc, Berkel en Rodenrijs Afstudeeropdracht: Gedragsmatige en Emotionele Betrokkenheid in de Mbo Opleidingen Allround Operationeel Technicus en Koopvaardij Officier Alle Schepen bij het Scheepvaart en Transport College. mw. B.M. Toebosch-Jansen MSc, Afstudeeropdracht: Percepties van Leerlingen uit het Voortgezet Daltononderwijs ten aanzien van Reflectie.

Psychologie Wo bacheloropleiding Psychologie mw. I.A.M.W. Beurskens BSc, Haaksbergen mw. L. Brouwer BSc, Sleen mw. K.F.I. Calemyn BSc, Merksem, België mw. A. Camper BSc, Nijmegen mw. E.T.M. van Dam BSc, Valburg dhr. L. Goos BSc, Eindhoven mw. M. Hagenaar BSc, Zwanenburg mw. H.J.M. Hodiamont BSc, Sippenaeken, België mw. A.E. de Jong BSc, Zutphen mw. M.W.M. Koning BSc, Avenhorn mw. M.F.L. Koppenens BSc, Nijmegen mw. S. Kulling BSc, Haarlem mw. G.B. Lentferink BSc, Nijmegen mw. H. Molengraaf BSc, Dordrecht mw. J.J.S. Philipsen BSc, Horst dhr. P. Roselle BSc, Breda dhr. G.H.M.R. Teneij BSc, Beek dhr. P. Tepe BSc, Dronten mw. M.E.M. Timmermans BSc, Amersfoort mw. M.M. Tinselboer BSc, Nijmegen mw. M. van der Velde BSc, Arnhem mw. M.P. Vermij-Bunskoeke BSc, Schevenhütte/ Stolberg, Duitsland dhr. J. Verschoore BSc, Brielle mw. J. Zand Scholten BSc, Amstelveen Wo masteropleiding Psychology, afstudeerrichting arbeids- en organisatiepsychologie mw. C.L. Batalona MSc, Doorn P Afstudeeropdracht: Online Sterke Punten Sollicitatie Coachingstraject: Een Pilotstudie naar het Effect op Welbevinden onder Werkloze 45-Plussers. Wo masteropleiding Psychology, afstudeerrichting gezondheidspsychologie mw. D.C. Abels MSc, Zoetermeer Afstudeeropdracht: het Effect van een Training Consultvaardigheden voor Medisch Specialisten op Patiënttevredenheid bij Patiënten met Somatisch Onverklaarde Lichamelijke klachten. dhr. M.W. Blaakman MSc, Breskens Afstudeeropdracht: De relatie tussen pesten, gezondheidsklachten en verzuim: Is er een Modererende invloed van Sociale Steun? mw. E. van Gemerden-de Jong MSc, Harderwijk Afstudeeropdracht: Intentie, Gewoonte, Betrokkenheid en Intrinsieke Motivatie als Determinanten van het Beweeggedrag van 50-plussers.

32

Open Universiteit Modulair 2 december 2016

Wo masteropleiding Psychology, afstudeerrichting klinische psychologie mw. J.A. Borsboom-van Ballegooijen MSc, Rotterdam Afstudeeropdracht: De relatie tussen cognitieve profielen van de QbTest bij Volwassenen met ADHD en behandeluitkomst. mw. T. Keuzenkamp MSc, Papendrecht Afstudeeropdracht: Dagelijkse stress en snackinname bij Vrouwen, en de modererende rol van lijngericht eten. mw. M.H.D. Nillesen MSc, Amsterdam Afstudeeropdracht: Meetinstrument voor het Effect van Loopbaanbegeleiding. mw. K.M. van Oijen MSc, Breda Afstudeeropdracht: De relatie tussen persoonlijkheidsstoornissen en agressie bij huiselijk geweld. mw. J.C.A. Rheiter MSc, Arcen Afstudeeropdracht: De seksuele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking. Ontwikkeling en validatie van een meetinstrument. mw. S.J.M. Sluiter MSc, Huissen Afstudeeropdracht: De invloed van Animal-Assisted Interventions op Agitatiegedrag bij Dementerende Ouderen. dhr. E. Stavleu MSc, Capelle aan den IJssel Afstudeeropdracht: The effect of Animal Assisted Therapy on social skills, communication skills and social life skills by intellectual disabled people. mw. E.M. Stegemann MSc, Apeldoorn Afstudeeropdracht: Het ervaren associatief Stigma bij Naasten van Transgenders. Wo masteropleiding Psychology, afstudeerrichting levenslooppsychologie mw. A. Kennes MSc, Kessel, België P Afstudeeropdracht: De Samenhang tussen Zelfcompassie en Psychologisch Welbevinden: de Rol van Experiëntiële Vermijding en leeftijd. mw. M.E. Peters-Simons MSc, West Byfleet, United Kingdom P Afstudeeropdracht: Does Age Make a Difference? Age as Moderator in the Association Between Time Perspective and Happiness.

Rechtswetenschappen Wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid mw. S.T. Bolt LLB, Assen mw. B.H. Blokker-Bruil LLB, Ede mw. A. Breugom LLB, Wijdewormer dhr. T.J. van Dijk LLB, Driebergen mw. J.D. Gabbai-Schoonderwoerd LLB, Jerusalem, Israël dhr. J.A.A. Gimbrère LLB, Zwolle mw. K. van Ginkel LLB, Someren mw. H. Haanstra LLB, Monnickendam mw. J.H. Hofman-de Jong LLB, Nieuw-Amsterdam mw. S.J. Hoek LLB, Grave mw. J.A. Kingma LLB, Zeist P dhr. H.J. Kleine LLB, Wezep dhr. W.J. Lambo LLB, Huizen dhr. B.M. van der Meer LLB, Oegstgeest mw. L. Prinsenberg LLB, Oranjestad, Nederlandse Antillen Aruba dhr. M.L. Reijven LLB, Oudkarspel mw. A. van Roessel-van de Langemheen LLB, Berlicum dhr. A.V. Sanchez Montoto LLB, Rotterdam

mw. E.W. Sattler LLB, Amsterdam mw. A.M.E. Strumphler LLB, Amsterdam dhr. R.W. Timmers LLB, Den Haag P mw. D.G. Verhelst LLB, Winterswijk mw. S. van der Waal LLB, Capelle aan den IJssel dhr. C. Wijnen LLB, Barneveld P dhr. O.T.H. Wijnen LLB, Heesch mw. A. Yilmaz LLB, Den Haag Wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid dhr. A.J.J. van den Dool LLM, Rotterdam Scriptie: Samenvoegen (aan)bevolen. Het samenvoegen van parochies binnen de R.K. Kerkprovincie in Nederland vergeleken met de fusie van verenigingen met volledige rechtspersoonlijkheid en het zich verenigen van gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland. dhr. J.P. den Hertog LLM, Igel. Duitsland P Scriptie: Een eigenaardige eigenaar. Een normatief onderzoek naar de positie van de Nederlandse koper onder eigendomsvoorbehoud op basis van een vergelijking met het Duitse recht. mw. J.J.M. Kusters LLM, Sittard P Scriptie: Grensoverschrijdend ouderschap 3.0. Over duomoeders, gehuwde vaders, hun kinderen en de plastic ooievaar. Een kritische beschouwing over de wetswijziging per 1 april 2014 t.a.v. lesbisch ouderschap en de gelijkstelling van huwelijk en geregistreerd partnerschap. mw. T.E.M. Ravensbergen LLM, ‘s-Gravenhage Scriptie: Grenzen aan strafbaarstellingen van gedragingen in de voorfase? Is een systematische heroverweging noodzakelijk? mw. M.S. Tonneijck-van Os LLM, Houten Scriptie: Staatssteun en onroerend goedtransacties. dhr. M.J. Tuin LLM, Landsmeer Scriptie: (Kwalitatieve) aansprakelijkheid van ouders voor hun minderjarige kinderen. Is aanpassing van de wetgeving noodzakelijk? dhr. A.H. Voorst LLM, Deventer Scriptie: Evenredigheid in de Fraudewet. Een toetsing van de wettelijke kaders van de Fraudewet, het huidige boeteregime en het voorstel tot wijziging van de Fraudewet aan de eisen van de evenredigheidsbepalingen van het EVRM en de Awb. mw. E.A.J.M. van den Wijngaard LLM, ‘s-Hertogenbosch Scriptie: De (on)mogelijkheid van omzethuur in Nederland. Een onderzoek naar het spanningsveld tussen een omzetgerelateerde huurprijs en de huurprijsherziening ex artikel 7:303 BW in het kader van het semi-dwingend huurrecht bedrijfsruimte.

Vrije wetenschappelijke opleiding Vrije wetenschappelijke masteropleiding Rechtsgeleerdheid, variant Recht en openbaar bestuur dhr. R.P. Syrier LLM, Maastricht Scriptie: Windenergie op zee en Natura 2000. Een subtiele oefening in evenwichtskunst? Vrije wetenschappelijke bacheloropleiding Informatica dhr. G. Müller BSc, Halle, België P Bij deze student werd aan het behaalde getuigschrift de waardering met Lof toegekend. In Modulair van september 2016 werd mevrouw mw. J.L. Vos-Arwert BA uit Duiven abusievelijk vermeld als afgestudeerde voor de wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. In Modulair van september 2016 bleef bij dhr. C. Wijnen LLB uit Barneveld de vermelding met Lof onvermeld. Ter rectificatie is deze vermelding opnieuw opgenomen.

6516031

afgest

Profile for Open Universiteit

Modulair 2016 12 december  

Modulair 2016 12 december

Modulair 2016 12 december  

Modulair 2016 12 december