Page 1

Charter

Geletterde gemeente

Wij, stad/gemeente ....................... • Informeren onze inwoners op een duidelijke en begrijpbare manier. • Vinden toegankelijke communicatie en duidelijke taal naar de burgers toe erg belangrijk. • Stellen in al onze communicatie klare taal voorop! • Zorgen ervoor dat iedereen vlot zijn weg vindt in onze gemeente. • Voorzien duidelijke bewegwijzering op straat, in onze diensten en lokalen. • Bedienen de inwoners in eenvoudig en begrijpbaar Nederlands. • Herkennen, als gemeenteambtenaren, de noden van laaggeletterde burgers en passen onze ­dienstverlening aan. • Maken werk van lokale dienstverlening in buurten en deelgemeenten. • Stimuleren en ondersteunen ook laaggeletterden om beroep te doen op onze digitale dienstverlening. • Stimuleren ontmoeting van inwoners met als doel: sociale netwerken vergroten, het Nederlands ­verbeteren en diversiteit in de stad mogelijk maken. • Maken werk van een toegankelijk cultuur-, sport- en vrijetijdsbeleid voor laaggeletterden. • Hebben aandacht voor de laaggeletterde werknemer in onze gemeente en stimuleren ook voor hen een degelijk vormingsaanbod. • Ondersteunen het Centrum voor Basiseducatie in hun werking om de laag­geletterdheid in onze ­gemeente te doen dalen. Voorbeelden hoe dit kan: lokalen ter beschikking stellen, helpen bij promotie, onderwijs en v­ orming voor laaggeletterden stimuleren, (project)subsidiëring voorzien...

Ondertekend te

Op datum van

Charter Geletterde Gemeente  

Bijna alle Steden en Gemeenten in West-Vlaanderen ondertekenden ons Charter Geletterde Gemeente. Een initiatief van open-school Brugge-Oost...

Charter Geletterde Gemeente  

Bijna alle Steden en Gemeenten in West-Vlaanderen ondertekenden ons Charter Geletterde Gemeente. Een initiatief van open-school Brugge-Oost...

Advertisement