Page 1

Seinäjoen kansalaisopisto

Opinto-ohjelma 2018-2019


Seinäjoen kansalaisopiston opinto-ohjelma - Sisällys ILMOITTAUTUMINEN JA OHJEITA................................. 2 Yhteystiedot...................................................................................... 4 LUENNOT JA TAPAHTUMAT............................................... 5 AVOIN YLIOPISTO....................................................................... 8 TAITEEN PERUSOPETUS...................................................... 9 Taide- ja musiikkikoulu Luovaamo.......................................... 9 Kuvataide........................................................................................... 9 Rytmimusiikki................................................................................... 9 Teatteritaide................................................................................... 10 HISTORIA, YHTEISKUNTA JA TALOUS................... 11 PSYKOLOGIA JA KASVATUS ......................................... 12 TERVEYS JA KAUNEUS...................................................... 12 Kauneus........................................................................................... 12 Terveys............................................................................................. 14 MUSIIKKI...........................................................................................17 Musiikin yksilöopetus ................................................................17 Kuorot ja lauluryhmät ............................................................... 19 Orkesterit ja yhtyeet .................................................................. 20 Musiikin ryhmäopetus .............................................................. 21 Musiikkitieto .................................................................................. 23 Musiikin lyhytkurssit .................................................................. 23 Lasten ja vanhempien musiikkiryhmät ............................. 25 Erityismusiikkiryhmät................................................................. 26 KIELTENOPISKELU JA MAAHANMUUTTAJILLE SUUNNATUT KURSSIT......................................................... 27 Kursseja maahanmuuttajille - Courses for Immigrants at the Adult Education Centre of Seinäjoki ..................... 29 Suomi................................................................................................ 30 Ruotsi .............................................................................................. 32 Englanti ........................................................................................... 33 Saksa ............................................................................................... 37 Ranska ............................................................................................ 38 Venäjä ............................................................................................. 39 Espanja ........................................................................................... 39 Italia .................................................................................................. 41 Muut kielet ..................................................................................... 42

TIETOTEKNIIKKA, VALOKUVAUS JA MEDIA..... 45 Valokuvaus ja videointi ............................................................ 45 Tietotekniikan peruskurssit .................................................... 47 Tietotekniikan yksilöohjaus .................................................... 48 Muu tietotekniikka ...................................................................... 48 Ohjelmointi ja suunnittelu ....................................................... 50

Oppaan merkintöjen selitteitä:

TANSSI ............................................................................................. 52 Paritanssit ...................................................................................... 52 Soolotanssit .................................................................................. 53 Tanssi: lapset ja nuoret ............................................................ 56 KIRJALLISUUS JA KIRJOITTAMINEN...................... 57 Kirjallisuus...................................................................................... 57 Kirjoittaminen................................................................................ 57 TEATTERI JA SANATAIDE................................................. 58 Teatteri ja ilmaisu........................................................................ 58 Teatteri-ilmaisu: lapset ja nuoret ......................................... 59 KUVATAITEET JA KUVALLINEN ILMAISU............. 61 Piirustus ja maalaus .................................................................. 61 Grafiikka ......................................................................................... 64 Keramiikka ja kuvanveisto ..................................................... 64 Lasitaide ja posliininmaalaus ............................................... 66 Muut tekniikat ............................................................................... 67 KÄDEN TAIDOT........................................................................... 69 Kädentaitoja eri aiheista........................................................... 69 Ompelu ja lankatyöt ...................................................................74 Kudonta .......................................................................................... 76 Entisöinti ja verhoilu .................................................................. 78 Puu- ja metallityöt ...................................................................... 79 Kädentaidot: lapset ja nuoret ................................................ 81 LIIKUNTA.......................................................................................... 82 Kuntoliikunta ja kuntojumppa ................................................ 82 Kuntosali ........................................................................................ 88 Kehonhuolto .................................................................................. 90 Jooga ............................................................................................... 94 Ulkoliikunta .................................................................................... 97 Liikunta: lapset ja nuoret ......................................................... 99 RUOKA, PUUTARHA JA LUONTO.............................101 Puutarha........................................................................................101 Kotitalous .................................................................................... 102 PÄTEVÖITTÄVÄ JA MUU KOULUTUS..................... 108 Vesiliikenne ................................................................................ 108 Terveydenhuolto ...................................................................... 108 Vartiointi ...................................................................................... 109

Värit kertovat kurssin sijainnin: Seinäjoen alue

Opetushallituksen valtionavusteiset kurssit

Nurmon alue Peräseinäjoen alue Ylistaron alue


Kohtaamisia kansalaisopistossa

LUENNOT JA TAPAHTUMAT

Kehitämme kaupunkilaisten kansalaisopistoa entistäkin paremmaksi kohtaamisen paikaksi. Alkavan lukuvuoden teemana on hyvinvointi ja uskomme sii-

AVOIN YLIOPISTO

hen, että kaikenlainen osallisuus lisää hyvinvointia. Monipuolisen, osallisuutta tarjoavan toimintamme ohella valmistelemme uudenlaisia ”hyvinvoinnin tiloja” Kansalaiskampukselle eli saneerattavaan vanhan lääninsairaalan kiinteistöön,

TAITEEN PERUSOPETUS

Keskuskadulle. Tulevan Tammi-kampuksen miljöö ja ympäristössä odottavat yhteistyökumppa-

HISTORIA, YHTEISKUNTA JA TALOUS

nit ovat jo innoittaneet suunnittelemaan ja kokeilemaan alkavana lukuvuonna monia sellaisia kursseja ja kohtaamisia, joilla virittäydytään toimimaan uudessa, aiempaa avoimemmassa oppimisympäristössä. Lukuvuoden avaus järjes-

PSYKOLOGIA JA KASVATUS

tetään elokuun lopulla vanhan lääninsairaalan alueella ja tiloissa yhdessä Seinäjoen Ammattikorkeakoulun ja alueen muiden toimijoiden kanssa. Näin kaikki kaupunkilaiset pääsevät tutustumaan rakennukseen sen nykymuodossaan

TERVEYS JA KAUNEUS

ennen remontin alkua. Huhtikuussa 2019 järjestämme kevätnäyttelyn ja –tapahtuman viimeistä kertaa nykyisessä Opistotalossa.

MUSIIKKI

Lukuvuoden varrella opiston väki kohtaa kuntalaisia myös kahvittelutilaisuuksissa eri puolilla Seinäjokea. Tarkoituksena on kerätä kaupunkilaisten muistoja Seinäjoesta. Samalla kootaan vanhan lääninsairaalan historiaan liittyviä ko-

KIELTENOPISKELU JA MAAHAN­ MUUTTAJILLE SUUNNATUT KURSSIT

kemuksia ja muistoja yhdessä museon kanssa. Moninainen hyvinvointiteema läpäisee opintotarjontamme kauttaaltaan. Teema ilmenee erityisesti perinteiset ainerajat ylittävinä kursseina sekä työssä ja arjessa jaksamista ylläpitävinä eri-

TIETOTEKNIIKKA, VALOKUVAUS JA MEDIA

koiskursseina, maksuttomia luentojamme unohtamatta. Nostetaanhan nyt kohtaaminen, yhdessä tekeminen ja oleminen ansaitsemaansa arvoon - omaksi ja toisten hyväksi – ja lähdetään kursseille, vaikka ihan vain kokeeksi. Toivottavasti onnistumme osaltamme tukemaan jokaista seinäjokista kohti omaa parastaan sekä merkityksellistä elämää! Maija-Liisa Gröhn

TANSSI

KIRJALLISUUS JA KIRJOITTAMINEN

TEATTERI JA SANATAIDE

rehtori KUVATAITEET JA KUVALLINEN ILMAISU

KÄDEN TAIDOT

LIIKUNTA

RUOKA, PUUTARHA JA LUONTO

PÄTEVÖITTÄVÄ JA MUU KOULUTUS 1


ILMOITTAUTUMINEN JA OHJEITA ILMOITTAUTUMINEN JA OHJEITA Opinto-oppaasta löytyvät kurssien kuvaukset ovat osin lyhennettyinä. Koko kurssiesittelyt löytyvät internetistä www.opistopalvelut.fi/seinajoki Kurssivalikoimaa sekä erilaisia tapahtumia ja luentoja täydennetään ympäri lukuvuoden, seuraa opiston omia nettisivuja, opiston facebook- sekä opistopalvelut-sivustoa. Seinäjoen kansalaisopisto pidättää oikeuden mahdollisiin muutoksiin oppaassa ja kurssimaksuissa.

Ilmoittautumisjärjestelmään voi tutustua ja harjoitella kurssille ilmoittautumista ja nettiperuuttamista maksuttomasti harjoittelukurssilla. Harjoittelukurssin numero on 00001 ja kurssin nimi NETTI-ILMOITTAUTUMISEN HARJOITTELU. Tälle kurssille voit ilmoittautua ja perua ilman mitään sitoumuksia.

Laajemmat ilmoittautumis- ja peruutusohjeet löytyvät Seinäjoen kansalaisopiston nettisivuilta, www.seinajoki.fi/kansalaisopisto, kohdasta Yleiset ehdot tai pyytämällä opiston toimistolta.

KURSSIN ALKAMINEN

ILMOITTAUTUMINEN KANSALAISOPISTON KURSSEILLE

Ilmoitamme kurssimuutokset ja -peruuntumiset tekstiviestillä. Pidä huolta, että yhteystietosi ovat ajan tasalla.

Ole ajoissa ilmoittautumassa ja varaudu ruuhkaan. • Internetissä: www.opistopalvelut.fi/seinajoki

Kurssien alkamis- ja päättymisajat sekä opetusajat näkyvät opinto-ohjelmasta kunkin kurssin kohdalla.

LOMA-AJAT (Pääsääntöisesti ei opetusta)

• Opiston toimistoon p. 06 416 2440

Syysloma (vko 42) 15.–21.10.2018

• Opistotalolla ohjatusti atk-luokassa maanantaina 20.8.2018 klo 15.00–16.30

Itsenäisyyspäivä 6.12.2018 Talviloma (vko 9)

• Lähikirjastoissa. Voit pyytää kirjaston henkilökunnalta apua tarvittaessa

Kiirastorstai 18.4.2019

ILMOITTAUTUMINEN ALKAA maanantaina 20.8.2018 porrastetusti klo 15.00 alkaen kädentaidot ja tanssi klo 15.30 alkaen liikunta klo 16.00 alkaen kuvataide ja musiikki klo 16.30 alkaen tietotekniikka, jooga, kielet, luennot ja muut aiheet

ILMOITTAUTUMISESSA HUOMIOITAVAA

25.2.–3.3.2019

Pääsiäinen 19.–22.4.2019

KURSSIN PERUMINEN Peruutus tulee tehdä viimeistään 8 vrk ennen kurssin al­ kamista netissä tai puhelimitse. Nettiperuutus toimii vain netin kautta ilmoittautumisen tehneil­ lä, peruutus ei toimi enää 7 päivää ennen kurssin alkua. Mikäli perumista ei ole tehty määräajassa, opiskelija maksaa kurssimaksun kokonaan. Myös siinä tapauksessa, jos jättää tulematta kurssille tai keskeyttää sen. Kurssin maksamatta jättäminen tai opettajalle ilmoittaminen ei ole peruminen.

Sekä netti-, että puhelinilmoittautuminen avautuvat aineryh­ mittäin tarkalleen ilmoitettuna aikana. Järjestelmä ei ota vas­ taan ilmoittautumista kursseille ennen aineryhmän avautumis­ aikaa.

Koko lukuvuoden kestävillä kursseilla on mahdollisuus käy­ dä kurssin ensimmäisellä kokoontumiskerralla tutustumassa, mutta peruutus on tehtävä heti ensimmäisen kokoontu­ miskerran jälkeen ottamalla yhteyttä opiston toimistoon pu­ helimitse.

Ilmoittautuminen kursseille jatkuu ympäri vuoden, netin kautta ympäri vuorokauden.

KURSSIN LASKUTUS

Ilmoittautumalla sitoudut maksamaan kurssimaksun. Tiedon kurssille pääsystä näet välittömästi. Sähköpostiosoitteensa täyttäneille tulee lisäksi sähköpostivahvistus kurssille pää­ systä tai varasijapaikasta. Alle 18-vuotiaalla on oltava huoltajan suostumus kurssi-ilmoit­ tautumiseen. Ilmoittautumiseen tarvitaan myös huoltajan hen­ kilötiedot laskutusta varten. Ilmoittaudu varasijalle, vaikka kurssi olisikin täynnä. Opistolta otetaan yhteyttä, jos opiskelija saa varasijalta paikan kurssille.

2

NETTI-ILMOITTAUTUMISEN HARJOITTELU

Kurssilasku postitetaan kurssin alkamisen jälkeen ja lasku­ tuksessa huomioidaan viimeistään kurssin alkamispäivänä opistolle toimitetut alennuksiin oikeuttavat lomakkeet sekä liikunta- ja kulttuurisetelit. Kurssimaksu laskutetaan, mikäli peruutusta ei ole tehty ajois­ sa. Maksamatta jätetty kurssimaksu siirtyy perintätoimisto Lin­ dorffin hoidettavaksi. Kursseja ei voi maksaa netti-ilmoittautumisen yhteydessä (poikkeus Sportti- ja Kulttuuripassi sekä Smartum). Jos opiskelija ilmoittautuu jo syksyllä alkaneelle kurssille vas­ ta kevätkaudella, laskutetaan aloittavilta 50 % kurssimaksusta + 5 € pyöristettynä ylöspäin seuraavaan kokonaiseen euro­ määrään.


KANSALAISOPISTOLLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT ALENNUKSET

KURSSIN MAKSAMINEN KULTTUURI-JA LIIKUNTAEDUILLA

Alennukset ovat henkilökohtaisia. Alennusten saaminen edellyttää alennusoikeuden todistamista opiston toimistol­la viimeistään kurssin alkamispäivänä. Myös mahdolliset lahja- ja etukortit on esitettävä toimistolla viimeistään kurssin alkamispäivänä.

Kansalaisopiston kurssimaksuihin pystyy hyödyntämään tiettyjä liikunta- ja kulttuurietuja. Tietyillä seteleillä ja mobii­ limaksuilla maksaminen on mahdollista ainoastaan henkilö­ kohtaisesti opiston toimistossa, jossa tarkistetaan opiskelijan henkilöllisyys. Oikeus etuun esitettävä viimeistään kurssin al­ kamispäivänä, etuus ei ole käytettävissä tämän jälkeen.

Työttömien työnhakijoiden alennus • Vähintään 3 kuukautta työttömänä työnhakijana olleet Seinäjoen kaupungin asukkaat voivat opiskella lv. 2018–2019 kursseilla puoleen hintaan (kurssimaksu väh. 10 €).

Kansalaisopistolla käytössä olevat kulttuuri-ja liikunta­ setelit ovat

• Etu ei koske taiteen perusopetusta, avointa yliopistoa ja tilauskoulutusta.

• Smartum Saldo -mobiilimaksu

• Etuuden saamiseksi on esitettävä Todistus työnhaun voi­ massaolosta. Lomake löytyy kirjautumalla te-palvelut.fi – sivuston kautta Oma asiointi-palveluun

• Eazybreak mobiiliseteli

• Smartum liikunta-, ja liikuntakulttuuriseteli • RJ-tyky-kuntoseteli+ ja Tyky-Online • E-passi (Sportti- ja KulttuuriPassi)

• Lisäksi on täytettävä opiston hakulomake etuudesta

ILMOITTAUTUMISEN YHTEYDESSÄ MAKSAMINEN

63+ opintoetu

Ilmoittautuessa maksaminen onnistuu ainoastaan Smartu­ milla sekä Sportti-tai KulttuuriPassilla.

• Etu on 30 euroa

• Täytä oppaasta löytyvä lomake (sivulla 112) ja esitä se opiston toimistossa

Smartumilla ei voi maksaa kurssia koskevia materiaalihankin­ toja, tutkintoon tai tutkinnon osaksi johtavaa kieli- ja taidekursseja, ruoka- ja juomakulttuuriin liittyviä kursseja tai tavarahankintoja.

OPETUSHALLITUKSEN VALTIONAVUSTEISET KURSSIT

Sportti- ja KulttuuriPassilla maksettaessa ostoskoriin ei voi samanaikaisesti ottaa muita kuin liikuntakursseja. Sähköisellä setelillä voi maksaa vain koko kurssimaksun (ei osamaksuja).

• Yli 63-vuotiaille, jotka eivät ole viimeisen viiden vuoden aikana osallistuneet kansalaisopiston ryhmiin

Opetushallitus on myöntänyt Seinäjoen kansalais­ opistolle lukuvuodelle 2018–2019 valtionavustusta työttömien työnhakijoiden, senioreiden, eläke­ läisten, oppimisvaikeuksia kokevien ja maahanmuuttajien kurssimaksujen alentami­ seen. Tähtikuviolla merkityillä kursseilla kurssimaksu on em. kohderyhmiin kuuluville alennettu kurssikohtaisesti (tarkista maksun suuruus kurssin tiedoista). Alennukseen oikeuttavia lomakkeita on saatavana opiston toimistosta ja opiston net­tisivuilta. Palauta lomake toimistoon kurssin toiseen kokoon­tumiskertaan mennessä. Muuten kurssimaksu laskutetaan täysimääräisenä.

SEINÄJOELLA TOISEEN ASTEEN OPPILAITOKSISSA JA AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPISKELEVAT Kun ilmoittaudut kansalaisopiston taito- ja taideaineiden kurs­ seille, voit kurssin päätyttyä pyytää sen hyväksi lukemista osaksi opintojasi oppilaitoksesi käytäntöjen mukaisesti. Sei­ näjoen ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat halutessaan kerätä vapaavalinnaisiin opintoihin 1 op/lukuvuosi. Kurssipas­ seja joihin tunnit voi kerätä, saa SAMON tai kansalaisopis­ ton toimistosta. Kurssin jälkeen kyseinen opettaja hyväksyy osallistumisestasi merkitsemäsi tunnit. Kun olet kerännyt 26 t, pyydä 1 op merkintä vapaaehtoisiin opintoihin oppilaitokses­ tasi.

KURSSIPALAUTE JA KURSSIEHDOTUKSET Kansalaisopisto ottaa mielellään vastaan palautetta kaikkeen toimintaansa liittyen. Palautelomake löytyy opiston nettisivuil­ ta.

Lahjakortti on mukava lahja ystävälle tai läheiselle – voit ostaa opiston lahjakortin toimistolta tai netistä!

Myös kurssiehdotuslomake löytyy opiston nettisivuilta, käy­ hän jättämässä omat kurssitoiveesi!

HYVÄ TIETÄÄ • Kursseista on mahdollista saada pyydettäessä todistus. Opintotodistuksen hinta on 5€ kahdelta viimeiseltä lukuvuo­ delta ja sitä aikaisemmilta lukuvuosilta maksu on 8€. • Opiston toiminnasta tiedotetaan kansalaisopiston netti- ja Facebook -sivuilla sekä Seinäjoen sanomien opisto­ palstalla. • Seinäjoen kaupungin asukkaat, jotka opiskelevat kansalais­ opiston kursseilla tai osallistuvat sen järjestämään toimin­taan, kuuluvat kaupungin voimassa olevan vakuutusturvan piiriin.

3


Yhteystiedot

YHTEYSTIEDOT Sähköposti: kansalaisopisto@seinajoki.fi tai etunimi.sukunimi@seinajoki.fi

TOIMISTOSIHTEERIT

KM Maija-Liisa Gröhn p. 06 416 2587

Katja Ania p. 06 416 2892 (taiteen perusopetuksen oppilasasiat) Kati Ylitalo p. 06 416 2893 Johanna Lehtisaari, talous- ja hallintosihteeri p. 06 416 2528 Jaana Saukko p. 06 416 2463

VS. APULAISREHTORI

PROJEKTIKOORDINAATTORIT

REHTORI

MuM Anna Pellikka Käden taidot, kuvataide, Taiteen perusopetus kuvataide p. 06 416 2586, 040 774 8391

SUUNNITTELIJAOPETTAJAT LitM Kirsi Tammivaara Suunnittelijaopettaja Sanataide, kirjallisuus ja teatteri, liikunta ja tanssi, terveys ja vartiointi, Taiteen perusopetus teatteritaide p. 06 416 2588, 044 754 1612 Musiikkipedagogi Ilkka Kivimäki Vs. suunnittelijaopettaja Musiikki, Taiteen perusopetus rytmimusiikki p. 06 416 2522, 044 754 1738 FM Päivi Väli-Torala Suunnittelijaopettaja Kielet, yleiset kielitutkinnot p. 06 416 6237, 044 754 1801 Liiketalouden tradenomi YAMK Aino Pätsi Suunnittelijaopettaja Avoin yliopisto, tieto- ja viestintätekniikka, valokuvaus, ravitsemus, puutarha, yhteiskunnalliset aineet p. 06 416 2496, 044 425 5319

Yhteisöpedagogi YAMK Piia Lampinen, Hyvinvoinnin tilat ‑hanke p. 044 754 1855 Harrastajateatteriohjaaja Laura Kivimäki, lake-hanke p. 06 416 2440

VAHTIMESTARI Esa Kivimäki p. 040 774 8279 Vahtimestari tavattavissa ma-to klo 13.00-21.00, pe toimiston aukioloaikojen mukaan.

OPISTOLAISKUNTA Opistolaiskunta on opiskelijoiden itsehallinnollinen yhdistys, jonka jäseniä ovat kaikki lukuvuoden aikana kansalaisopiston kurssimaksun maksaneet opiskelijat. Puheenjohtajana toimii Reetta Sveholm ja sihteerinä Birgitta Javanainen. Opistolaiskunnan vuosikokous järjestetään tiistaina 23.10. klo 19.00 Opistotalolla. Kaikki opiston opiskelijat ovat tervetulleita. Opistolaiskunta on hankkinut myös opiskelijoiden käyttöön viikko-osakkeen Kuortaneen liikuntahotellista. Lisätietoja löytyy Googlen hakusanoilla ”Opistolaiskunta palvelee”.

Artenomi AMK Niina Hallila Vs. kädentaitojen suunnittelijaopettaja p. 06 416 2761, 044 425 5838

PÄÄTOIMISET OPETTAJAT Kuvataiteen opettaja (Luovaamo), TaM Mikko Hakomäki p. 06 416 2767

Löydät opiston myös Facebookista ja Instagramista! @seinajoenkansalaisopisto #seinäjoenkansalaisopisto

Vinkki Lisätietoja tapahtumista osoitteesta: www.seinajoki.fi/kansalaisopisto, facebook-sivuiltamme sekä Seinäjoen sanomien opistopalstalta.

www.linnunrata.fi Löydä kokonaan uusia elämyksiä! Jos haluat etsiä uuden harrastuksen tai etsit tekemistä tietylle ajankohdalle, voit selata tarjontaa aihepiireittäin tai siirtyä etusivulta tarkempaan hakuun ilman hakusanaa. Tämän jälkeen voit esimerkiksi viikonpäivän ja ajankohdan perusteella etsiä kaikki lähialueesi palvelut! Voit etsiä palveluja myös koko Suomen alueelta jos et löydä etsimääsi lähialueeltasi. Mukana on kursseja, retkiä, leirejä ja tapahtumia koko Suomesta.

4


LUENNOT JA TAPAHTUMAT Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 20.8.2018 klo 16.30. (Huom. kaikki luennot tai tapahtumat eivät edellytä ennakkoilmoittautumista, katso lisätiedot sisältötekstistä)

VANHAN LÄÄNINSAIRAALAN UUSI ELÄMÄ- TAPAHTUMA ke 17.15-19.30, 29.8.2018 Seinäjoen vanhan lääninsairaalan alue, Keskuskatu 32. Tule tutustumaan vanhan lääninsairaalan tiloihin ja kauniiseen miljööseen hyvän musiikin ja rennon tekemisen siivittämänä! Rakennus sa­ neerataan kansalaisopiston uusiksi toimitiloiksi, sinulla on nyt ainutlaatuinen tilaisuus päästä tutustumaan pohjapiirustuksiin ja suunnitelmiin! Hovimuusikko Ilkka avaa tapahtuman musiikillaan klo 17.15. Esityksen jälkeen on mahdollisuus tutustua vanhan lääninsairaalan tiloihin mukaansatempaavien työpajojen merkeissä. Rakennus täyttyy tanssilla, teatteriesityksillä, eri kielillä, tarinoilla, graffiteilla, valokuvasuunnis­ tuksella, hyvinvointipajoilla sekä opaskierroksilla. Tapahtuma sekä sisätiloissa että ulkona (säävaraus). Katso tarkempi aikataulu kansalais­ opiston nettisivuilta. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä kansalaisopiston, SeAMK Sosiaali- ja terveysalan sekä alueen muiden toimijoiden kanssa. Vapaa pääsy, tervetuloa!

TARINOITA SEINÄJOELTA Tule mukaan muistelemaan menneitä ja kertomaan omia tarinoitasi kahvittelun merkeissä! Kokoontumisten tavoitteena on saada koottua lähihistoriaa ajalta, jolloin kurakauppalasta muodostui kaupunki ja maakunnan keskus. Keskustelua käydään vapaamuotoisesti ryhmästä lähtevien teemojen ja mahdollisesti ulkopuolisten alustusten pohjalta. Keskustelujen ja tarinoiden kokoajana ja ryhmän vetäjänä toimii Laura Kivimäki. Tarinat kirjoitetaan ylös ja niitä käytetään mahdollisuuksien mukaan myös näytelmäkäsikirjoitusten pohjana. Tilaisuuksiin osallistuu myös Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon tutkijoita, ja tarinat pääsevät näin museon Seinäjokelaisten kaupunkihistoria -tutkimushankkeen aineistoksi ja osaksi uutta museokeskus Tiklasta. Näille kursseille ei ole ennakkoilmoittautumista!

Opistotunneilta ohjausta ja opastusta juuri sinulle sopivien kurssien löytämiseksi!

30031 TARINOITA SEINÄJOELTA aamukahvin merkeissä

60313 OPISTOTUNTI Peräseinäjoki

ke 08.30-10, 5.9.2018–5.12.2018 ja 9.1.2019–3.4.2019 Opistotalo, luokka 207 (kahvio), Vapaudentie 83 Laura Kivimäki, harrastajateatteriohjaaja (16 t)

to 12.00-13.00, 13.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–4.4.2019 Peräseinäjoen kirjasto, Keikulinkuja 2 Aino Pätsi (10 t) Maksuton. max 10 osallistujaa Tarvitsetko opastusta kansalaisopiston kursseille tai ilmoittautumi­ seen. Tule opistotunnille Peräseinäjoen kirjastoon, niin saat ohjausta ja tietoa opiston kursseista tai voit tulla vaikka ehdottamaan toivo­ muksia opinto-ohjelmaan. Opastus on maksutonta.

30082 TARINOITA NURMOSTA päiväkahvin merkeissä ke 13.30-15.00, 28.11.2018 ja 27.3.2019 Nurmon keskustan kirjasto, Nurmontie 20 Laura Kivimäki, harrastajateatteriohjaaja (4 t)

30093 TARINOITA PERÄSEINÄJOELTA päiväkahvin merkeissä

ke 13.00-14.30, 12.9.2018 ja 16.1.2019 Peräseinäjoen kirjasto, Keikulinkuja 2 Laura Kivimäki, harrastajateatteriohjaaja (4 t)

30094 TARINOITA YLISTAROSTA päiväkahvin merkeissä

60314 OPISTOTUNTI Ylistaro to 12.00-13.00, 6.9.2018–22.11.2018 ja 17.1.2019–4.4.2019 Ylistaron monipalvelukirjasto, Kaukolanraitti 5 Aino Pätsi (10 t) Maksuton. max 10 osallistujaa Tarvitsetko opastusta kansalaisopiston kursseille tai ilmoittautumi­ seen. Tule opistotunnille Ylistaron kirjastoon, niin saat ohjausta ja tie­ toa opiston kursseista tai voit tulla vaikka ehdottamaan toivomuksia opinto-ohjelmaan. Opastus on maksutonta.

ke 13.00-14.30, 17.10.2018 ja 20.2.2019 Ylistaron monipalvelukirjasto, Kaukolanraitti 5 Laura Kivimäki, harrastajateatteriohjaaja (4 t)

5


MINUN SUOMENI – KATSAUKSIA SEINÄJOEN JA SUOMEN HISTORIAN VAIHEISIIN ENNEN JA NYT Minun Suomeni -seitsenosainen luentosarja käsittelee Suomen viime ja kuluvan juhlavuoden hengessä itsenäisyytemme alkutaivalta aina tähän päivään asti. Lähdemme liikkeelle Seinäjoesta, mutta jatkamme matkaa Suomen historiaan ja luomme katseen myös tulevaisuuteen. Luentojen erilaiset näkökulmat ja teemat rakentavat näin mielenkiintoiset raamit myös Seinäjoen kaupungin kehityskululle. Luentosarja järjestetään yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon kanssa.

00511 MINUN SUOMENI - Seinäjoen kaupungin vaiheita 1960- ja 1970-luvuilla ja vähän myöhemminkin

ti 18.00-20.15, 18.9.2018–18.9.2018 Kivinavetta (Törnävän museoalue), Törnäväntie 23 Aapo Jumppanen (3 t). Maksuton. max 120 osallistujaa Luentosarjan ensimmäisessä osassa Aapo Jumppanen valottaa Seinäjoen kaupungiksi tulon vaiheita. Seinäjoki tuli kaupungiksi 1.1.1960. Uusi kaupunki oli suomenkielisen Etelä-Pohjanmaan keskus, jonka kasvu on jatkunut näihin päiviin asti. Seinäjoen kaupungiksi tuleminen ei ollut kuitenkaan itsestäänselvyys, vaan taustalla oli 1950-luvun osin riitainenkin yhdistymisprosessi Sei­ näjoen kauppalan ja maalaiskunnan välillä. Seinäjoen kasvu otti kuitenkin suuria harppauksia 1960-1970-luvuilla. Kaupungin ra­ kentamisohjelma loi Aaltokeskuksen ja toi asfaltin kuraisille ka­ duille. Kaupungin tarjoamat julkiset palvelut laajenivat ja parani­ vat. Elinkeinoelämä kehittyi ja järjestötoiminta kukoisti. Kasvulla oli kuitenkin myös rajansa, mikä näkyi myös asukkaiden arjessa. Kaupungin vesihuolto- ja viemäröinti kävivät pian riittämättömiksi 1960-luvun aikana. Elintarvikehygienia ei ollut aina paras mah­ dollinen, eikä autoistumisen tuoma liikennemäärän lisääntyminen ollut välttämättä aikalaisten mielessä täysin hallinnassa. Seinä­ joella ei kuitenkaan jääty toimettomiksi, vaan keksittiin keinoja ongelmien voittamiseksi. Kaupungin kasvu saattoi jatkua. Luen­ tosarja järjestetään yhteistyössä Seinäjoen maakuntamuseon kanssa.

00521 MINUN SUOMENI – luento: Suomen pitkän matkan juoksun lyhyt historia

ti 18.00-19.30, 23.10.2018–23.10.2018 Opistotalo, luokka 313, Vapaudentie 83 Eero Paavola (3 t) Maksuton. max 120 osallistujaa Luentosarjan toisessa osassa käsitellään Suomen pitkän matkan juoksun historian vaiheita vuodesta 1912 aina vuoteen 2006 asti - Juoksu-urheilun uho, nousu ja tuho.

6

00531 MINUN SUOMENI -Suomalaista sotahistoriaa osa I ti 18.00-20.15, 20.11.2018–20.11.2018 Opistotalo, luokka 313, Vapaudentie 83 Eero Paavola. historian lehtori (3 t) Maksuton. max 60 osallistujaa Luentosarjan kolmannessa osassa siirrytään suomalaisen sota­ historian syövereihin. Kaksiosaisen sotahistoriakokonaisuuden en­ simmäinen osa "Raatteen tie ja Suomussalmi 1939-40 ja 1941-44" kertoo talvisodan torjuntavoitosta Raatteessa ja jatkosodan ajasta parttisaaneineen. Luento tarjoaa ainutlaatuisen palan sotahistoriaa SA-kuvamateriaalin ja aikakauden musiikin elävöittämänä.

00541 MINUN SUOMENI - Suomalaista sotahistoriaa osa II: Kohti Muurmanskin rataa

ti 18.00-20.15, 15.1.2019–15.1.2019 Opistotalo, luokka 207 (kahvio), Vapaudentie 83 Eero Paavola historian lehtori (3 t) Maksuton. max 60 osallistujaa Luentosarjan neljännessä osassa siirrytään suomalaisen sotahis­ torian syövereihin. Kaksiosaisen sotahistoriakokonaisuuden toinen osa "Kohti Muurmanskin rataa" kertoo yksityiskohtaisesti Uhtualla ja Kiestingissä 1941-44 käydyistä taisteluista. Luento tarjoaa ainutlaa­ tuisen palan suomalaista sotahistoriaa SA-kuvamateriaalin ja aika­ kauden musiikin elävöittämänä.

00551 MINUN SUOMENI - Suomalaiset kunniamerkit ti 18.00-20.15, 12.2.2019–12.2.2019 Suojeluskuntamuseo, Kauppakatu 17 Antti Matikkala FT (3 t) Maksuton. max 60 osallistujaa Luentosarjan viidennessä osassa perehdytään suomalaisten kun­ niamerkkien taustoihin käyden läpi mm. Vapaudenristin, Suomen Valkoisen ruusun sekä Suomen Leijonan ritarikunnat. Yksityiskoh­ taisemman tarkastelun ansaitsee Axel Gallen-Kallela kunniamerk­ kien suunnittelijana. Toinen temaattinen syväluotaus kohdistuu sotavuosien kenraalien saamiin kunniamerkkeihin. Luentosarja on järjestetty yhteistyössä Seinäjoen maakuntamuseon kanssa.

00561 MINUN SUOMENI - jälleenrakentamisen aika ti 18.00-20.15, 19.3.2019–19.3.2019 Opistotalo, luokka 207 (kahvio), Vapaudentie 83 Teemu Keskisarja, historioitsija (3 t) Maksuton. max 60 osallistujaa Luentosarjan kuudennessa osassa historioitsija Teemu Keskisarja palaa juoksuhautojen jälkeiseen aikaan, karjalaisten ja suomalaisten ihmisten historiaan. Keskisarjan raadollisen rehellinen historiantul­ kinta nostaa keskiöön tavallisten ihmisten kokemukset ja todellisen ajankuvan.

00571 MINUN SUOMENI - Seinäjoki NYT ti 18.00-20.15, 16.4.2019–16.4.2019 Seinäjoen kaupunginkirjasto, Koulukatu 21 Ari Hynynen arkkitehti, professori TekT (3 t) Maksuton. max 120 osallistujaa Luentosarjan päätösosassa käsitellään käsitellään Seinäjoen raken­ nettua ympäristöä ja sen suhdetta paikalliseen elämäntapaan, elin­ keinotoimintaan ja laajempaan aluerakenteeseen. Luennon tavoit­ teena on hahmotella kaupungin mahdollisia tulevaisuuksia ja niihin johtavia polkuja. Niitä vahvuuksia, joilla Seinäjoki ottaa paikkansa muiden kaupunkien joukossa vuonna 2030, pitäisi luoda juuri nyt.


17311 ITALIAN MOSAIIKIT Opiston maksuttomilta luennoilta hyvinvointia, kansainvälisyyttä ja kulttuuria!

la 10.00-13.15, 24.11.2018 Virastotalo, Ainonkulma, Alvar Aallon katu 9 Andrea Burci, tuntiopettaja (3 t) Maksuton. max 30 osallistujaa Videoiden, kuvien, karttojen ym. avulla kerrotaan mosaiikkitaiteen historiasta Italiassa. Rooman valtakunnan ajoista aina bysanttilai­ seen mosaiikkiin saakka. Pohdimme mosaiikin merkitystä, luonteen­ piirteitä, kehitystä ja materiaalien ja eri tekniikoiden käyttöä. Tutkim­ me myös mistä löytyvät Italian tärkeimmät mosaiikit.

17321 UNESCON MAAILMANPERINTÖPAIKAT ITALIASSA 11071 HOW DO YOU SPELL IT? Miksi englannin sanoja ei voida kirjoittaa niin kuin ne sanotaan?

to 17.30-19.00, 11.10.2018 Opistotalo, luokka 212, Vapaudentie 83 Liisa Huhtala-Halme, FM (2 t) Maksuton. max 40 osallistujaa Miksi sanoissa kirjoitettuina on niin usein turhia kirjaimia, joita ei äännetä mitenkään? Eikö maailmankielen kirjoittamiseen voisi saada enemmän tolkkua? Englannin oikukasta oikeinkirjoitusta on helpompi ymmärtää ja pitää mielessä, kun tuntee kielen kehitykseen vaikut­ tanutta kiehtovaa historiaa. Liisa Huhtala-Halme on oppikirjailija ja pitkäaikainen työväenopiston englanninopettaja. Seinäjoen kansa­ laisopiston kurssikirjoista nimi on monelle opiskelijalle tuttu ja hän on ollut aikaisemminkin meillä luennoimassa aiheesta "Where do the words come from? Mistä sanat tulevat?" Luento sopii myös kaikille kieltenopettajille lisäkoulutukseksi.

17301 VENETSIA-luento pe 14.00-15.30, 12.10.2018 Virastotalo, Ainonkulma, Alvar Aallon katu 9 Andrea Burci, tuntiopettaja (2 t) Maksuton. max 30 osallistujaa Venetsian kaupunki pitää sisällään monia seikkoja, mistä tavallinen turisti ei tiedä. Pääset tutustumaan kaupungin saloihin hieman syväl­ lisemmin. Tutustumme esim. paikalliseen luontoon sekä eläimistöön. Voit nauttia Venetsian kauneudesta ja erikoislaatuisesta tunnelmasta myös kuvin ja videoin.

78151 VAPAAEHTOISUUDESTA VOIMAA ti 17.00-20.00, 23.10.2018–6.11.2018 Järjestötalo, Kauppakatu 1, 2 krs Kouluttajat järjestöistä (12 t) Maksuton. max 20 osallistujaa Haluatko voimaantua vapaaehtoistoiminnasta? Tule mukaan perus­ koulutukseen, voit löytää sinulle sopivan vapaaehtoistoiminnan muo­ don. Koulutus järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Mu­ kaan otetaan 20 osallistujaa. Koulutus on kaikille avoin ja maksuton. Kahvitarjoilu. Ilmoittautumiset Järjestötalolle johanna.west@jtalo.fi, puh. 0405057266.

78171 VOI HYVIN –uusia opinnäytetöiden tuloksia ke 13.00-16.00, 21.11.2018 Kampustalo, Kalevankatu 35, luokka C1053 Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat (3 t) Maksuton. max 40 osallistujaa Miten omaa ja muiden hyvinvointia voi tukea? Seinäjoen ammatti­ korkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijat johdattelevat aihee­ seen. Tervetuloa kuulemaan hoitotyön, fysioterapian, sosiaalialan ja gerontologisen vanhustyön opinnäytetöiden tuloksia ja keskustele­ maan niistä yhdessä. Klo 13-14.15 ensimmäiset esitykset ja tauon jälkeen klo 14.30-16 seuraavat. Ei tarvitse ilmoittautua.

su 10.00-13.15, 25.11.2018 Virastotalo, Ainonkulma, Alvar Aallon katu 9 Andrea Burci, tuntiopettaja (3 t) Maksuton. max 30 osallistujaa Tämä visuaalinen matka Italiaan vie meidät eri puolille maata- poh­ joiseen, keskiosiin ja eteläiseen Italiaan. Luento on myös matka läpi aikojen kun kohtaamme paikkoja, luontoa, taidetta ja monumentteja, jotka ovat peräisin eri aikakausilta. Tämä vaihtelevuus on erityisesti ominaista maailmanperintökohteille Italiassa.

74031 JOOGATERAPIA - mitä se on? su 13.00-14.30, 25.11.2018–25.11.2018 Kaupungintalo, valtuustosali, Kirkkokatu 6 Tiina Mäki-Kojola, jooganopettaja SJL® (2 t) Maksuton. max 70 osallistujaa Joogaterapia soveltaa joogan keinoja yksilöllisesti vähentäen kärsi­ mystä ja edistäen terveyttä. Joogaterapian avulla kärsimystä aihe­ uttavia totuttuja toimintamalleja on mahdollista työstää hyvinvoiviksi, terveyttä edistäviksi. Ihmisen eri tasot (fyysinen taso, hengityksen taso ja mielen taso) vaikuttavat toisiinsa ja muutos yhdellä tasolla muuttaa myös toisia tasoja. Säännöllinen, henkilökohtaisesti soveltu­ va joogaharjoitus, luo mahdollisuuden muutokseen ja uudistumiseen. Joogaterapian, kuten joogankin tavoite, on ylläpitää ja parantaa ih­ misen kokonaisvaltaista hyvinvointia, muuttaa ihmistä enemmän omaksi ainutkertaiseksi itsekseen. Luento on tarkoitettu kaikille kiin­ nostuneille - tervetuloa! Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Seinäjoen Seudun Joogayhdistyksen kanssa. Luennolle ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

17341 ITALIAN MAANALAISET MYSTEERIT su 10.00-11.30, 20.1.2019 Virastotalo, Ainonkulma, Alvar Aallon katu 9 Andrea Burci, tuntiopettaja (2 t) Maksuton. max 30 osallistujaa Italia on maa, jossa on paljonnähtävää maan pinnalla, mutta myös maan pinnan alla piilee monia odottamattomia yllätyksiä. Niistä on paljon tietoa, mutta paljon on vielä selvittämättä. Otamme matkaan mukaan turvakypärämme ja taskulamppumme ja lähdemme tutki­ musmatkalle pinnan alle missä luonto, historia ja kulttuuri usein koh­ taavat.

16191 ARGENTIINALAISEN TANGON HISTORIA pe 19.00 - 20.30, 22.2.2019 Opistotalo, luokka 309, Vapaudentie 83 Julio Vallejo Medina (3 t) Maksuton. max 30 osallistujaa Argentiinalaisen tangon historiallinen kehitys vuodesta 1890 vuoteen 2000 tarinoin ja kuvallisen kerronnan kautta.

7


AVOIN YLIOPISTO Ilmoittautuminen alkaa 1.7.2018 (Puhelimitse 1.8.2018 klo 09.00)

01011 KASVATUSTIEDE perusopinnot 25 op (JY)

Avoimen yliopiston opintoihin voivat osallistua kaikki kiinnostuneet iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opetus on yliopiston opetussuunnitelman mukaista ja vastaa sisällöltään ja vaatimuksiltaan perusopetusta. Avoimessa yliopistossa on mahdollista opiskella joko laajoja opintokokonaisuuksia tai yk­ sittäisiä opintojaksoja. Ainekohtaisia esitteitä voi katsoa netissä: www.seinajoki.fi/ kansalaisopisto kohdasta Lukuvuoden opintotarjonta/Avoin yliopisto. Opetus ovat nähtävissä myös avoimen yliopiston sivuilla: http://www.opintopolku.fi (haku: Seinäjoen kansalaisopisto). Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 1.7.2018 osoitteessa https:// www.opistopalvelut.fi/seinajoki Lisätietoja ja puhelinilmoit­ tautuminen 1.8.2018 alkaen Seinäjoen kansalaisopiston toi­misto puh 06 416 2463 tai kansalaisopisto@seinajoki.fi Ilmoittautumisen päättymisajankohta on mainittu jokaisen opin­ tokokonaisuuden ja kurssin kuvauksen yhteydessä. Avoimen yliopiston opintokokonaisuuksien aikataulut ja sisältötarken­ nukset näet netistä. Lähtökohtaisesti koko kurssimaksu veloitetaan. Viimeistään 14 päivää ennen opetuksen alkamista peruttua kurssia ei las­ kuteta. Mikäli suoritat järjestämiemme Jyväskylän avoimen yliopiston opintokokonaisuuksien yksittäisiä kursseja, ilmoit­ taudu suoraan Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon. Katso tarkemmat ajankohdat ja lisätiedot netistä.

ke 17.00-19.15, 5.9.2018–30.11.2018 ja 9.1.2019–3.4.2019 Opistotalo, luokka 117, Vapaudentie 83 Suvi Leppänen, KM (50 t), Kurssimaksu 350,00 €, max 20 osallistujaa Kasvatustieteen perusopinnoissa keskeisiä teemoja ovat mm. erilai­ set kasvuympäristöt ja kasvatusinstituutiot, ihmisen koko elämän­ kaari lapsuudesta vanhuuteen sekä kehitykseen, oppimiseen ja oh­ jaamiseen liittyvät vuorovaikutusprosessit. Kasvatustieteen opiskelu sopii kaikille, joita kiinnostaa kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen tarkastelu tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta. Opinnot suoritetaan Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksen kasvatustieteen yksikön pääainevaatimusten mukaan ryhmänohjausmallilla. Aikatau­ lu tarkentuu myöhemmin. Lisätietoja netissä. HUOM! Ilmoittautuneille tulee sähköpostitse kirje ensimmäisestä kokoontumiskerrasta. En­ simmäinen kokoontuminen syyskuun puolella.

01021 ERITYISPEDAGOGIIKKA perusopinnot 25 op (JY) ti 17.30-19.00, 18.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–23.4.2019 Opistotalo, luokka 117, Vapaudentie 83 Marja Kiviharju (50 t), Kurssimaksu 350,00 €, max 20 osallistujaa Erityispedagogiikka on soveltava ja laaja-alainen tiede. Sen tavoit­ teena on poistaa oppimisen ja osallistumisen esteitä sekä kehittää vammaisten ja erityistukea tarvitsevien ihmisten tukemiseen soveltu­ via teoreettisia lähestymistapoja, toimintamalleja ja käytäntöjä. Opin­ toihin ilmoittautuminen rajataan lukuvuoden alkuun, jotta muodostuu sitoutunut opiskelijaryhmä. Aikataulu ja kokoontumiskerrat tarkenne­ taan info-kirjeessä. Ensimmäinen kokoontuminen syyskuussa! Ks. lisätiedot netistä.

AVOIMEN ILTAMAT: LUOVA LAISKUUS – vinkkejä arjenhallintaan ti 21.8.2018 klo 17.00-20.00 Kampustalo, Seinäjoki-Sali, Kalevankatu 35, Seinäjoki Luennoitsijana kasvatustieteen professori Juha T. Hakala Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin! Yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan avoimen yliopiston toimijat ja SeAMK avoin ammattikorkeakouluopetus

8


TAITEEN PERUSOPETUS Taide- ja musiikkikoulu Luovaamo

Rytmimusiikki

Kansalaisopisto tarjoaa taiteen perusopetuksen yleistä oppimäärää kuvataiteessa, rytmimusiikissa ja teatteritaiteessa. Kaikille taidealoille on ollut aikaisemmin oma opetussuunnitelmansa, mutta jatkossa kaikki kolme taidealaa ovat sisällytettyinä yhteiseen opetussuunnitelmaan. Tällä uudistuksella vahvistetaan taiteiden välistä yhteistyötä ja annetaan oppilaillemme entistä monipuolisempaa taidekasvatusta. Olemme valinneet Seinäjoen kansalaisopiston taiteen perusopetukselle yhteisen nimen Taide- ja musiikkikoulu Luovaamo.

Vaasantie 11, Rytmikorjaamon kerrostalo

Taiteen perusopetus on lapsille ja nuorille suunnattua opetussuunnitelman mukaista, tavoit­teellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta. Opetus tarjoaa oppimisen iloa ja monipuolisia mahdollisuuksia taiteen tekemiseen ja kokemiseen sekä taiteesta nauttimiseen. Luovaamon opetus on jaettu varhaisiän opintoihin, yhteisiin opintoihin ja teemaopintoihin. Varhaisiän opinnot luovat pohjaa taiteen perusope­tukselle. Opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen. Luovaamon syyslukukausi alkaa viikolla 36. Syyslomalla (vko 42) ja talvilomalla (vko 9) ei ole opetusta.

Kuvataide Taidekoulu Oiva Pellervonkatu 6

Varhaisiän opinnot Rockarit (6-7v.) Bändisoittimiin tutustumista pienryhmässä.

Yhteiset opinnot Opintokokonaisuus 1 Ryskärit (8-10v) Bändisoittimiin tutustumista pienryh­mässä. Opintokokonaisuudet 2-4 (11-14v): Soittotaidon harjoittaminen bändissä. Viikoittaiseen opetukseen kuuluu yksilö-soittotunti (25min) ja bänditunti (60min).

Teemaopinnot Opintokokonaisuudet 5-6 Bändiopinnot (15-18v.) Soittotaidon syventäminen. Viikoittaiseen opetukseen kuuluu yksilö-soittotunti (25min) ja bänditunti (60min). Ilmoittautuminen jonoon vapautuvalle opiskelupaikalle osoit­ teessa https://www.opistopalvelut.fi/seinajoki Kun paikka vapautuu, opiskelijan huoltajaan otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti. 6-10-vuotiaat ilmoitetaan ryhmäkohtaisiin jonoihin:

49171 Rockarit (6-7v)

49161 Ryskärit (8-10v)

Varhaisiän opinnot (5-7v.) Työskentely on kokonaisvaltaista ja toiminnallista. Keskeistä on leikki ja tekemisen ilo.

Yhteiset opinnot Opintokokonaisuudet 1-5 (8-13v.) Kehitetään itsensä ilmaisua kuva­taiteen keinoin eri osa-alueilla.

Teemaopinnot Työpajat (14-18v.) Oppilailla on mahdollisuus valita lukuvuosittain työpaja, jonka tekniikkaa ja aihealueita haluavat syven­ tää. Ilmoittautuminen jonoon vapautuvalle opiskelupaikalle osoit­ teessa https://www.opistopalvelut.fi/seinajoki

59001 Vapautuvat opiskelijapaikat Kun paikka vapautuu, opiskelijan huoltajaan otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti. Lisätietoja kansalaisopiston toimisto puh. 06 416 2892 http://www.seinajoki.fi/varhaiskasvatusjakoulutus/kansalaisopisto/taiteenperusopetus/kuvataide.html

11-vuotiaat ja vanhemmat ilmoitetaan instrumenttikohtaisiin jonoihin:

49101 Basso

49111 Laulu

49121 Koskettimet

49131 Kitara

49141 Rummut

49151 Saksofoni

Huomioithan, että ilmoittautuessasi instrumenttikohtaisiin jonoihin olet valmis ottamaan myös paikan bändistä. Lisätiedot musiikin suunnittelijaopettaja ilkka.kivimaki@seinajoki.fi

Ilkka

Kivimäki

http://www.seinajoki.fi/varhaiskasvatusjakoulutus/kansalaisopisto/taiteenperusopetus/rytmimusiikki.html

9


Teatteritaide Varhaisiän opinnot

maopinnot ja on luonteeltaan lopputyön omainen. Demoesityksessä oppilaat saavat tuoda esille omia vahvuuksiaan ja taitojaan, joita ovat oppineet teatteritaiteen perusopinnoissa.

Pikkuteatteri (6-7v.) Lähestytään teatterin maailmaa leikkien, pelien ja satujen kautta.

Ilmoittautuminen jonoon vapautuvalle opiskelupaikalle osoit­ teessa https://www.opistopalvelut.fi/seinajoki

Yhteiset opinnot

Kun paikka vapautuu, opiskelijan huoltajaan otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti.

Teatteri 1 (8–10 v.) Tutustuttaa teatterin ja draaman maailmaan leikin ja sadun kautta.

31232 Pikkuteatteri (6-7v.)

Teatteri 3 (12–13 v.) Valmistetaan Demoesitys1 opintokokonaisuuksissa 1 ja 2 opitun taidon ja tiedon pohjalta. Demoesitys päättää yhteiset opinnot.

31400 Teatteri 1-5 (8-18v.)

Teemaopinnot Teatteri 4 (14–16 v.) Kehitetään edelleen mm. fyy­sistä ilmaisua, roolinrakentamista ja äänenkäyttöä. Toteutetaan teatteri­ produktio, jossa vastuu eri osa-alueista on entistä enemmän ryhmän jäsenillä. Teatteri 5 (16-18v.) Valmistetaan Demoesitys2, joka päättää teatteritaiteen tee-

10

6-7-vuotiaat ilmoitetaan

Teatteri 2 (11–12 v.) Perehdytään laajemmin teatte­rin ja draaman eri osa-alueisiin ja taitoihin, joita teatterin teke-misessä tarvitaan.

Aallon kirjasto, Koulukatu 21 Aallon kirjasto, Koulukatu 21; Seinäjoen lukion teatteritila, Kirkkokatu 16; Seinäjoen kaupunginteatterin verstasteatteri, Koulukatu 19 Lisätiedot projektityöntekijä Laura Kivimäki laura.kivimaki@ seinajoki.fi tai suunnittelijaopettaja Kirsi Tammivaara kirsi. tammi­vaara@seinajoki.fi http://www.seinajoki.fi/varhaiskasvatusjakoulutus/kansalaisopisto/taiteenperusopetus/teatteritaide.html


HISTORIA, YHTEISKUNTA JA TALOUS Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 20.8.2018 klo 16.30

38301 SUKUTUTKIMUKSEN PERUSKURSSI ti 17.00-19.30, 11.9.2018–27.11.2018 ja 15.1.2019–9.4.2019 Seinäjoen lukio, atk-luokka, Kirkkokatu 16, Elise Airas, sukututkimuksen opettaja (69 t), Kurssimaksu 65,00 €, max 14 osallistujaa Kun tiedät juuresi tunnet itsesi. Sukututkimusta perinteisin faktoin vasta-alkajille. Perehdymme internetin avulla sukututkimusmenetel­ miin sekä lähteisiin ja oman suvun lähihistoriaan. Perussukututkimus­ ta kirkollisilla asiakirjoilla.Tutustumme vanhoihin käsialoihin, lyhentei­ siin sekä sukututkimuksen sanastoihin. Luokka D001A.

38311 SUKUTUTKIMUKSEN SYVENTÄVÄ KURSSI ke 17.00-19.30, 12.9.2018–28.11.2018 ja 16.1.2019–10.4.2019 Seinäjoen lukio, atk-luokka, Kirkkokatu 16, Elise Airas, sukututkimuksen opettaja (69 t), Kurssimaksu 65,00 €, max 15 osallistujaa Sinulle, joka hallitset jo sukututkimuksen perusteet. Omatoimista tut­ kimusta internetin avulla. Keskustelua ja pohdiskelua tutkimukseen liittyvistä ongelmakohdista.

00351 LASTENHOITOKURSSI la 09.00-16.00, 8.9.2018–6.10.2018 Opistotalo, luokka 314, Vapaudentie 83 Eri luennoitsijoita (24 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 25 osallistujaa Kurssilla opiskellaan lasten kasvua, kehitystä ja hoitoa. Käsitellään myös vuorovaikutustaitoja ja pohditaan miten ehkäistään lasten ta­ paturmia ja miten toimia lapsen sairastuessa. Kurssi koostuu lähiope­ tuksesta, oppimispäiväkirjasta ja harjoittelusta perheessä. Kurssin suorittaneena pääsee mukaan MLL lastenhoitorinkiin, jossa toimitaan hoitajana perheen kotona. Ikä kurssille 15-75 vuotta Kurssipäivät ovat 8.9, 15.9., 29.9 ja 6.10.

99151 MINUSTAKO ASIAKASPALVELIJA? ke 17.30-20.30, 24.10.2018–31.10.2018 Opistotalo, luokka 308, Vapaudentie 83 Ammatillinen opettaja, kokki Simo Huttula (8 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 15 osallistujaa Asiakas on aina oikeassa! Vai onko? Miten minusta tulisi hyvä asia­ kaspalvelija? Asiakkaan odotukset? Ongelmatilanteet asiakaspalve­ lussa. Reklamaatio ja sen käsittely. Jälkihoito. Asiakaspalvelu yrityk­ sen ja SINUN menestystekijänä. Kurssi sopii esim. henkilöille, jotka suunnittelevat työskentelyä asiakaspalvelualalla.

99161 OMAT RAHAT - MITÄ ELÄMINEN MAKSAA? la 10.00-15.30, 29.9.2018 Opistotalo, luokka 212, Vapaudentie 83 Marja Nyrhinen (6 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 15 osallistujaa Kurssilla tutustutaan oman talouden peruskysymyksiin. Mihin rahat kuluvat, mistä voi tinkiä, kuinka saan rahat riittämään, miten voin säästää tms? Omilla toimilla voi vaikuttaa kulutuksen merkitykseen oman hyvinvoinnin tuottajana. Lisätietoja netissä.

99171 TALOUDENHOIDON KÄYTÄNNÖT YHDISTYKSILLE to 18.00-19.30, 27.9.2018–8.11.2018 Opistotalo, luokka 313, Vapaudentie 83 Marja Nyrhinen (12 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 15 osallistujaa Toimitko yhdistyksessä taloudenhoitajana? Tarvitsetko vahvistusta talousosaamisellesi? Kurssilla opitaan kirjanpidon logiikkaa ja tapah­ tumien kirjaamista sekä yhdistystoimintaa koskevan arvonlisävero­ tuksen ja tuloverotuksen perusteet.

Löydät opiston myös Facebookista ja Instagramista! @seinajoenkansalaisopisto #seinäjoenkansalaisopisto

11


PSYKOLOGIA JA KASVATUS Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 20.8.2018 klo 16.30

00441 SUOMALAINEN EROSEMINAARI ® ke 17.30-20.45, 12.9.2018–28.11.2018 Luontotalo Käpälikkö Lea Salin, Suomalainen eroseminaari ® -ohjaaja (44 t), Kurssimaksu 100,00 €, max 16 osallistujaa SUOMALAINEN EROSEMINAARI ® www.suomalaineneroseminaari. fi on vertaisryhmä, jossa käsitellään eroon liittyviä kysymyksiä, tun­ teita ja tapahtumia koulutetun ohjaajan johdolla. Se pohjautuu ame­ rikkalaisen psykologin Bruce Fisherin luomaan menetelmään, jota on kehitetty Suomessa psykologi Kari Kiianmaan ja parisuhdekouluttaja Marianna Stolbowin toimesta sopivaksi suomalaiseen erotilantee­ seen. Ohjaaja ottaa yhteyttä ilmoittautuneisiin ennen seminaarin al­ kua. Ks. lisätiedot netistä.

00491 ERITYISHERKKIEN KOHTAUSPAIKKA ke 18.00-19.30, 12.9.2018–28.11.2018 ja 16.1.2019–10.4.2019 Seinäjoen lukio, luokka B202, Kirkkokatu 16, Joka 4. viikko Leena Koskiaho, kokemusasiantuntija (18 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 14 osallistujaa Eteläpohjalaisille erityisherkille tarkoitettu keskusteluryhmä, jossa jaetaan kokemuksia ja annetaan vertaistukea. Tapaamiset kerran kuukaudessa. Ryhmän tavoitteena on tiedon lisääminen. Opettelem­ me yhdessä huolehtimaan omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Lisätietoja netistä.

00591 TIE HYVÄÄN ITSETUNTOON ti 18.00-19.30, 8.1.2019–5.3.2019 Opistotalo, luokka 314, Vapaudentie 83, Joka toinen viikko Leena Koskiaho Kokemusasiantuntia (10 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 14 osallistujaa Viidellä kokoontumiskerralla käydään läpi itsetuntoa eri näkökulmista. -Tutustuminen - Itsetunto ja sen merkitys - Minä käsitys, kehon kieli ruumiin kuva - Hyvä ja huono itsetunto - Itsetunnon kohottaminen.

00481 JUTTU-TUPA - kohtaamispaikka afaattisille henkilöille 

ke 12.30-14.45, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Opistotalo, luokka 121, Vapaudentie 83 Marjo Helene Haanpää musiikkipedagogi (ylempi AMK) (75 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 10 osallistujaa Juttu-tupa -kurssin tavoitteena on edistää afaattisten henkilöiden osallistumista, tukea kommunikoinnissa ja antaa vertaistukea. Juttutuvan kurssikerroilla on joka kerta sama tuttu runko: ajankohtaiset asiat, kommunikaatioryhmä, teema: esimerkiksi kulttuuri, terveys, historia ja ympäristö. Kursseille voi osallistua myös puhevammaisten tulkin tai avustajan kanssa. OPH.

TERVEYS JA KAUNEUS Kauneus Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 20.8.2018 klo 16.30.

79041 LETITYSKURSSI pe 18.00-20.15, la 11.00-13.15, 12.10.2018–13.10.2018 Opistotalo, luokka 308, Vapaudentie 83 Niina Hallila, artenomi (6 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 18 osallistujaa Tule tutustumaan letityksen saloihin ja saamaan vinkkejä kuinka let­ tejä voi yhdistää näyttäviin kampauksiin! Kurssin aikana opetellaan erilaisia letitystekniikoita; ranskalaisesta letistä lohikäärmelettiin! Voit tulla kurssille harjoittelemaan letitystä itselle tai yhdessä parin tai lapsen kanssa. HUOM! Jos parista molemmat harjoittelevat, myös molemmat ilmoittautuvat ja maksavat. Jos olet tulossa esim. lapsen kanssa ja vain sinä harjoittelet letitystä, ilmoita vain itsesi.

79051 LETITYSKURSSI ISÄLLE JA LAPSELLE la 10.00-12.15, 27.10.2018 Opistotalo, luokka 309, Vapaudentie 83 Niina Hallila, artenomi (3 t), Kurssimaksu 15,00 €, max 18 osallistujaa Tule yhdessä lapsesi kanssa tutustumaan letityksen saloihin! Kurssin aikana opetellaan erilaisia letitystekniikoita ja hiustenlaittoa esimerk­ siksi kouluun, harrastuksiin tai juhliin! Myös isoisät tervetulleita viet­ tämään laatuaikaa lapsenlapsen kanssa! Vain lapsi ilmoittautuu ja huoltajan tiedot laskutusosoite -kenttään. 12

79061 LETTI- JA KIHARAKAMPAUKSET ARKEEN JA JUHLAAN

pe 18.00-20.15, la 11.00-13.15, 5.4.2019–6.4.2019 Opistotalo, luokka 308, Vapaudentie 83 Niina Hallila, artenomi (6 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 18 osallistujaa Kurssilla harjoitellaan erilaisia letitystekniikoita ja kuinka niitä saa yhdistettyä kampauksiin. Kurssilla saa myös vinkkejä kuinka tehdä kestävät kiharat sekä näyttäviä hiuskoristeita askartelemalla ja ko­ tikonstein! Kaipaatko näyttävää kampausta kevään ja kesän juhliin!


79121 TYYLIKURSSI NAISILLE

79151 EKO-KOSMETIIKKAA RUOKAKAAPISTA kevät

ti 18.00-21.00, 25.9.2018–6.11.2018 Opistotalo, luokka 313, Vapaudentie 83 Armi Ahovaara, AMK-vaatetusmuotoilija, väri- ja tyylikonsultti (24 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 12 osallistujaa Ilm.18.9.2018 mennessä Kurssilla selvitetään omalle tyylipersoonalle sopiva pukeutumistyyli. Lisäksi; värien käyttö, vaatteen muodot eri vartaloille, kampaus, ke­ hykset, asusteiden käyttö ja käytännön harjoitustöitä. Sisältää pukeu­ tumisneuvontaa ja vierailun vaateliikkeeseen.

to 18.00-19.30, 10.1.2019–7.2.2019 Opistotalo, luokka 309, Vapaudentie 83 Armi Ahovaara, AMK-muotoilija, väri- ja tyylikonsultti (10 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 12 osallistujaa Tehdään ekologista kotikosmetiikkaa hyödyntämällä aineksia jotka löytyvät ruokakaapistasi. Valmistetaan hoitotuotteita kasvoille, hiuk­ sille, käsille ja jaloille. Opettaja kerää noin 5€ materiaalimaksun kurs­ sin aikana.

79131 ARKIMEIKKI

ti 18.00-21.00, la 10.00-16.30, 15.1.2019–12.2.2019 Opistotalo, luokka 121, Vapaudentie 83 Armi Ahovaara, AMK-muotoilija, väri- ja tyylikonsultti (24 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 12 osallistujaa Ilm.8.1.2019 mennessä Löydä oma persoonallinen tyylisi ja luo vaatekaappiin toimiva jär­ jestys askel askeleelta KonMari -metodia hyödyntäen! Harjoitellaan kokonaisuuksien luomista hyödyntäen omia vaatteita ja suunnitellaan kaappiisi toimiva järjestys. Karsitaan turhia kaapintäytteitä pois. Opi tekemään viisaita valintoja ja jätä turhat ostot tekemättä.

pe 18.00-20.15, 21.9.2018–28.9.2018 Opistotalo, luokka 314, Vapaudentie 83 Paula Kekkonen, kosmetologi (6 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 14 osallistujaa Kuinka onnistut korostamaan meikillä kevyesti parhaimpia piirteitäsi arjessa? Tervetuloa kurssille oppimaan meikeistä ja meikkauksesta. Kuulet myös ihonhoidosta meikkaukseen liittyen.

79141 JUHLAMEIKKI pe 18.00-20.15, 23.11.2018–30.11.2018 Opistotalo, luokka 314, Vapaudentie 83 Paula Kekkonen, kosmetologi (6 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 14 osallistujaa Kuinka juhlameikki luodaan omille kasvoille? Mitä on hyvä huomioida sitä tehdessä? Kuinka kasvoille luodaan tasapainoinen silmä- ja huu­ limeikki? Miksi kasvojen muoto otetaan huomioon meikatessa? Ter­ vetuloa kurssille oppimaan juhlameikin tekoa sekä kuulemaan meik­ kauksen teoriaa. Kuulet myös meikkaukseen liittyvästä ihonhoidosta.

79161 PÄIVITÄ VAATEKAAPPISI

79171 HENKILÖKOHTAINEN VÄRIKARTTA ti 18.00-21.00, 13.11.2018–4.12.2018 Opistotalo, luokka 309, Vapaudentie 83 Armi Ahovaara, AMK-muotoilija, väri- ja tyylikonsultti (16 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 12 osallistujaa Miten voit vaikuttaa omaan ja läheistesi hyvinvointiin väreillä? Pereh­ dytään värianalyysiin ja -psykologiaan ja tehdään yhdessä henkilö­ kohtaisia värikarttoja pukeutumiseen ja sisustamiseen. Opi yhdiste­ lemään värejä.

79253 LETITYSKURSSI Peräseinäjoki la 11.00-14.00, 19.1.2019 Toivolanrannan koulu, alakoulu, Koulutie 1 Niina Hallila, artenomi (4 t), Kurssimaksu 15,00 €, max 18 osallistujaa Tule kurssille tutustumaan letityksen saloihin! Päivän aikana harjoitel­ laan tekemään erilaisia lettejä ja kuinka yhdistää niitä kampauksiin. Kurssilla voit letittää omia hiuksia tai harjoitella pareittain. Tule yh­ dessä ystävän kanssa ja vuorottele mallina oloa! HUOM! Jos parista molemmat harjoittelevat, myös molemmat ilmoittautuvat ja maksavat. Jos olet tulossa esim. lapsen kanssa ja sinä harjoittelet, ilmoita vain itsesi. Kurssi on tarkoitettu kaikille letityksestä kiinnostuneille! Luokka 07 (alakoulu).

79164 LETITYSKURSSI Ylistaro la 11.00-14.00, 26.1.2019 Ylistaron koulukeskus, Kaukolanraitti 50 Niina Hallila, artenomi (4 t), Kurssimaksu 15,00 €, max 18 osallistujaa Tule kurssille tutustumaan letityksen saloihin! Päivän aikana harjoitel­ laan tekemään erilaisia lettejä ja kuinka yhdistää niitä kampauksiin. Kurssilla voit letittää omia hiuksia tai harjoitella pareittain. Tule yh­ dessä ystävän kanssa ja vuorottele mallina oloa! HUOM! Jos parista molemmat harjoittelevat, myös molemmat ilmoittautuvat ja maksavat. Jos olet tulossa esim. lapsen kanssa ja sinä harjoittelet, ilmoita vain itsesi. Kurssi on tarkoitettu kaikille letityksestä kiinnostuneille!

13


Terveys Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 20.8.2018 klo 16.30.

78000 KOTU kohtaa ja tue, maahanmuuttajan mielenterveyden ensiapu

la 10.00-16.00, 15.9.2018–22.9.2018 Opistotalo, luokka 309, Vapaudentie 83 Sonja Sulkakoski, KOTU -ohjaaja (14 t), Kurssimaksu 55,00 €, max 15 osallistujaa HUOM. hintaan sisältyy 30€ kurssikirja! KOTU-kurssi on kansalais­ kurssi. Kurssi on suunnattu ja sopii kaikille työssään ja toiminnas­ saan pakolais- ja maahanmuuttajataustaisia henkilöitä kohtaaville toimijoille sekä muille asiasta kiinnostuneille. Kurssille osallistuminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta tai koulutusta. Kurssi on voimava­ rakeskeinen ja keskittyy toisen ihmisen tukemisen taitoihin. Kurssin tarkoituksena on tarjota tietoa keskeisistä mielen hyvinvoinnin haas­ teista. Kurssi ei ole tarkoitettu traumaattisten kokemusten käsittelyyn.

78001 LÖYTÖRETKI MIEHILLE su 09.00-15.00, 18.11.2018 Yrityskeskus, Päivölänkatu 32 Heidi Mehtonen, jooganopettaja SJL (6 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 15 osallistujaa Lähde löytöretkelle - Kuka Olet, Mistä tulet, Missä ovat juuresi, Mihin olet matkalla? Aloita päiväsi rentouttavalla joogaharjoituksella, jatka löytöretkeä taideterapiamaalaamisen avulla ja hiljenny harmonisten äänimaljojen rentouttavaan sointiin. Mitä löydät? Kuka tulee vastaan? Mihin jatkat? Löytöretki Itseen olkoon uusi Alku. Mille? - Sinä itse pää­ tät.

78011 LÖYTÖRETKI TYÖIKÄISILLE su 09.00-15.00, 7.10.2018 Yrityskeskus, Päivölänkatu 32 Heidi Mehtonen, jooganopettaja SJL (6 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 15 osallistujaa Lähde löytöretkelle - Kuka Olet, Mistä tulet, Missä ovat juuresi, Mihin olet matkalla? Aloita päiväsi rentouttavalla joogaharjoituksella, jatka löytöretkeä taideterapiamaalaamisen avulla ja hiljenny harmonisten äänimaljojen rentouttavaan sointiin. Mitä löydät? Kuka tulee vastaan? Mihin jatkat? Löytöretki Itseen olkoon uusi Alku. Mille? - Sinä itse pää­ tät.

78021 LÖYTÖRETKI ELÄKELÄISILLE 

su 09.00-15.00, 9.9.2018 Yrityskeskus, Päivölänkatu 32 Heidi Mehtonen, jooganopettaja SJL (6 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 15 osallistujaa Lähde löytöretkelle - Kuka Olet, Mistä tulet, Missä ovat juuresi, Mihin olet matkalla? Aloita päiväsi rentouttavalla joogaharjoituksella, jatka löytöretkeä taideterapiamaalaamisen avulla ja hiljenny harmonisten äänimaljojen rentouttavaan sointiin. Mitä löydät? Kuka tulee vastaan? Mihin jatkat? Löytöretki Itseen olkoon uusi Alku. Mille? - Sinä itse pää­ tät. OPH. Eläkeläisille hinta 10€, muuten 20€. Opettaja tarkistaa kurs­ sin alussa oikeuden alennettuun hintaan.

14

Uniongelmia, stressiä? Löytyisikö näistä kursseista tukea hyvinvoinnillesi?

78031 TUTTU KEHO - PAREMPI UNI pe 18.00-19.30, 26.10.2018–30.11.2018 Joupin päiväkoti, Manttaalikatu 5 Suvi Maria Nikkola, fysioterapeutti AMK (12 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 15 osallistujaa Stressaan, murehdin, käyn ylikierroksilla - en saa unta. Ryhmässä opit tuntemaan oman kehosi paremmin ja sitä kautta voit oppia myös rauhoittumaan ja rentoutumaan helpommin. Saat tietoa ja eväitä unet­ tomuuden lääkkeettömään hoitoon ja toivon mukaan saat helpotusta omaan uniongelmaasi. Ryhmässä saat myös tärkeää vertaistukea ja jokaisella ryhmäkerralla otamme aikaa harjoitusten herättämälle keskustelulle.Ryhmässä lähestymistapana on psykofyysinen fysiote­ rapia. Ryhmässä tehtävät harjoitteet ovat rentouttavia ja rauhallisia, joten pukeudu mukavan joustaviin ja lämpöisiin vaatteisiin. Mukaan alusta, tyyny ja peitto. Kurssilla kuusi kokoontumiskertaa.

78041 TRE -stressinpurkuliikkeet ti 17.30-19.00, 4.9.2018–9.10.2018 Tikkuvuoren päiväkoti, Huhtalantie 78 Marianne Koivula, Tre® -ohjaaja (12 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 15 osallistujaa Tervetuloa tutustumaan Tre®-stressinpurkumenetelmään! Kyseessä on amerikkalaisen lääkärin kehittämä itsehoitojärjestelmä, jolla on mahdollista palauttaa ja ylläpitää omaa hyvinvointia. Taustalla on ajatus, että kehollamme on kyky purkaa jännitteitä ja stressiä värinän ja venyttelyn avulla, vaikka emme aina tietäisi jännitteiden alkuperää. Tärinä saadaan aikaiseksi rasittamalla ja venyttelemällä ensin tiettyjä lihaksia, mikä sitten laukaisee värinän. Menetelmän opittuasi voit ot­ taa sen osaksi omaa elämää, hyvinvointisi tueksi. Kurssille kannattaa pukeutua mukaviin, joustaviin vaatteisiin sekä ottaa mukaan vesipullo ja joogamatto tms. Osallistujalta edellytetään kykyä tehdä yksinker­ taisia ns. alkulämmittelyliikkeitä.

78051 IKUINEN LAPSI Luovat menetelmät ikäihmisille 

ti 09.00-11.00, 2.10.2018–27.11.2018 Opistotalo, luokka 121, Vapaudentie 83 Lotta Lahti, Sosionomi, Toimintaterapeutti (21,36 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 12 osallistujaa TULE MUKAAN MUISTELEMAAN! Kurssilla käytetään luovia mene­ telmiä muistelun tukena, heittäydytään draaman keinoin ja tehdään oma elämä näkyväksi. Kurssi tarkoitettu eläkkeellä oleville. OPH alennettu hinta eläkeläisille.


78061 ONNELLISUUDEN OPPITUNNIT

78081 EVÄITÄ HYVINVOINTIIN JA JAKSAMISEEN

la 10.00-14.00, 15.9.2018–8.12.2018 Opistotalo, luokka 309, Vapaudentie 83 Lotta Lahti, Sosionomi, Toimintaterapeutti (20 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 15 osallistujaa HALUATKO ELÄÄ TÄYDEMPÄÄ ELÄMÄÄ? Tee oma elämäsi ja unel­ masi näkyväksi onnellisuuden oppitunneilla. Tehdään yhdessä unel­ mistasi tavoitteita! Käytämme menetelminä mm. visualisointia, ku­ vataideterapiaa, meditointia, kirjoittamista sekä karttatyöskentelyä. Kokoontumiset: 15.9., 13.10., 10.11. ja 8.12.

la 10.00-12.15, 12.1.2019–16.2.2019 Opistotalo, luokka 121, Vapaudentie 83 Tiina Vahvaselkä, FM, NLP Trainer (18 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 16 osallistujaa Tervetuloa rentoutumaan ja etsimään yhdessä keinoja omaan hy­ vinvointiin ja jaksamiseen mielikuvitusleikkien ja luovien harjoitusten avulla. Käytämme mm. NLP-harjoituksia. Et tarvitse etukäteistietoja tai -taitoja.

78071 SOIVAT ÄÄNIMALJAT RENTOUTUSRYHMÄ ma 18.45-19.45, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Opistotalo, luokka 121, Vapaudentie 83 Heidi Mehtonen, jooganopettaja SJL (25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 12 osallistujaa Tule nauttimaan harmonisten, hoitavien äänimaljojen taiasta. Ihmisen kehosta yli 70 % on vettä. Hoitavat äänimaljat saavat kehon rentou­ tumaan ja virkistymään solutasolla. Rentoutushetki sisältää alkuesit­ telyn, hoidon ja rauhallisen paluun tähän hetkeen. Ota mukaasi avoin mieli ja lämpimät, rennot vaatteet, sekä oma alusta. Tule yksin, kaksin tai porukalla.

78091 TUTUSTU KEHOOSI - LÖYDÄ VOIMAVARASI kevät ke 18.00-19.30, 16.1.2019–27.3.2019 Joupin päiväkoti, Manttaalikatu 5 Suvi Maria Nikkola, fysioterapeutti AMK (20 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 15 osallistujaa Erilainen painonhallintaryhmä psykofyysisen fysioterapian keinoin. Tarkoituksena omaan kehoon ja sen toimintaan tutustuminen erilais­ ten aktiivisten harjoitteiden sekä rauhoittumisharjoitteiden avulla. Keskitymme siihen miltä harjoitteet kehossa tuntuvat. Millainen tapa liikkua sopii juuri sinulle, millaiseksi liikkujaksi koet itsesi. Saat myös keinoja esim. stressinhallintaan. Ryhmässä saat myös tärkeää ver­ taistukea ja jokaisella ryhmäkerralla otamme aikaa harjoitusten he­ rättämälle keskustelulle. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla käymme yhdessä läpi kurssin rungon ja ryhmäläiset voivat esittää myös omia toiveita sisältöön. Pukeudu mukaviin, joustaviin vaatteisiin, ota mu­ kaan alusta, rentoutusharjoituksia varten halutessasi myös tyyny ja peitto.

15


78101 MINDFULNESS perusteet - tietoinen läsnäolo

78202 BODY AND MIND - rentoutus ja mielenhallinta

pe 17.00 - 18.30, la 10.00 - 13.00, 28.9.2018–6.10.2018 Luontotalo Käpälikkö Marja Paavola, mindfulness -ohjaaja (12 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 12 osallistujaa Opetellaan Mindfulness-perusteet, miten selvitään arjen-työelämän haasteista rentoutuneesti, vakaasti, hyväksyvästi. Opetellaan stres­ sinhallintaa, sekä kuuntelemisen taitoa. Koulutuspäivät: 28.9 - 29.9. ja 5.10 - 6.10 edellisenä. Lauantaina 6.10 retriitti. Ohjattuja harjoituksia.

ma 18.00-19.00, 3.9.2018–10.12.2018 Keskuspuiston päiväkoti, Valkiavuorentie 6 Lotta Lahti, toimintaterapeutti ja sosionomi (18,62 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 25 osallistujaa Kurssi koostuu kehotietoisuus- ja tietoisen läsnäolon harjoitteista, joiden avulla opit hallitsemaan stressiä, palautumaan sekä keskitty­ mään hetkeen. Pura arjen stressiä sekä nauti täydellisestä omasta ajastasi mieltä ja kehoa vahvistavien harjoitteiden avulla.

arjessa ja työssä syksy

78111 MINDFULNESS perusteet - tietoinen läsnäolo arjessa ja työssä kevät

pe 17.00 - 18.30, la 10.00 - 13.00, 15.2.2019–23.2.2019 Luontotalo Käpälikkö Marja Paavola, mindfulness -ohjaaja (12 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 12 osallistujaa Opetellaan Mindfulness-perusteet, miten selvitään arjen-työelämän haasteista rentoutuneesti, vakaasti, hyväksyvästi. Opetellaan stres­ sinhallintaa, sekä kuuntelemisen taitoa. Kokoontumiset: 15-16.2. ja 22.-23.2.

78121 ALEXANDER -tekniikkaa arkeen! la 10.00-15.30, su 10.00-15.30, 26.1.2019–27.1.2019 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Turo Vuorenpuro, Alexander -tekniikan opettaja (12 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 15 osallistujaa Kärsitkö niska- ja hartiakivuista, selkäkivuista tai stressioireista? Ra­ sittaako istumatyö? Vaivaavatko rasitusvammat? Tuntuuko liikkumi­ nen vaikealta ja raskaalta? Tule tutkimaan oman keho-mielesi toimin­ taa Alexander-tekniikan avulla ja löydä parempi terveys, hyvinvointi ja toimintakyky arjessa, työssä ja vapaa-ajan harrastuksissa!

78131 JOHDATUS KIINALAISEEN LÄÄKETIETEESEEN to 18.00-20.15, 20.9.2018–11.10.2018 Opistotalo, luokka 309, Vapaudentie 83 Lippe Äystö, diplomiluontaisterapeutti (12 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 20 osallistujaa Kurssilla tutustutaan perinteisen kiinalaisen lääketieteen käsityksiin terveyden ylläpitämisestä. Opettelemme myös jonkun verran aku­ painantaa ja meridiaanivenytyksiä itsehoitoon. Kurssi on tarkoitettu kaikille omasta terveydestään kiinnostuneille.

78141 INTIALAINEN PÄÄHIERONTA la 10.00-16.00, su 10.00-14.30, 9.2.2019–10.2.2019 Opistotalo, luokka 309, Vapaudentie 83 Lippe Äystö, diplomiluontaisterapeutti (12 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 18 osallistujaa Kurssilla opetellaan ihana tapa hoitaa läheisiä intialaisen päähieron­ nan tekniikalla. Ota mukaan iso pyyhe tai niskatyyny.

78161 REIKI hoitoa itselle sekä muille la 10.00-17.00, su 11.00-18.00, 17.11.2018–18.11.2018 Opistotalo, luokka 313, Vapaudentie 83 Anne Aho, reiki-opettaja (16 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 12 osallistujaa Reiki on universaali energia, joka sopii kaikille. Kurssilla opetellaan hoitamaan itseään sekä muita. Reiki eheyttää, tasapainottaa, nostaa mielialaa ja lisää henkilökohtaista voimaa. 16

Nurmo

78243 TIETOINEN LÄSNÄOLO ARJESSA vanhustenviikko to 13.00-14.30, 11.10.2018 Peräseinäjoen kirjasto, Keikulinkuja 2 Marja Paavola, mindfulness -ohjaaja (2 t), Maksuton, max 15 osallistujaa Opetellaan Tietoisen Läsnäolon -perusteita. Miten jaksan arjessa pa­ remmin.Miten pääsen negatiivisten ajatusten kierteestä. Opetellaan hyväksyvää myötätuntoista läsnäoloa. Maksuton, ei ennakkoilmoit­ tautumista.

78244 BODY AND MIND - rentoutus ja mielenhallinta Ylistaro

la 15.00-16.30, 15.9.2018–8.12.2018 Pikkumetsän päiväkoti, Matinpalontie 8 Lotta Lahti, toimintaterapeutti ja sosionomi (8 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 20 osallistujaa Kurssi koostuu kehotietoisuus- ja tietoisen läsnäolon harjoitteista, joiden avulla opit hallitsemaan stressiä, palautumaan sekä keskitty­ mään hetkeen. Pura arjen stressiä sekä nauti täydellisestä omasta ajastasi mieltä ja kehoa vahvistavien harjoitteiden avulla.

78254 TIETOINEN LÄSNÄOLO ARJESSA vanhustenviikko ke 13.00 - 14.30, 10.10.2018 Ylistaron monipalvelukirjasto, Kaukolanraitti 5 Marja Paavola, mindfulness -ohjaaja (2 t), Maksuton, max 15 osallistujaa Opetellaan Tietoisen Läsnäolon -perusteita. Miten jaksan arjessa pa­ remmin. Miten pääsen negatiivisten ajatusten kierteestä. Opetellaan hyväksyvää myötätuntoista läsnäoloa. Maksuton, ei ennakkoilmoit­ tautumista.


MUSIIKKI Soiton ja laulun yksilöopetus: piano, kitara, viulu, huilu, yksinlaulu, saksofoni, harmonikka, rummut, mandoliini.

49051 HARMONIKKA Seinäjoki / JONO VAPAUTUVIIN

Kansalaisopiston musiikin yksilöopetus tarjoaa opiskelijalle kolmen lukuvuoden opinto-oikeuden. Opinto-oikeus edellyt­ tää säännöllistä opiskelua. Viikoittainen opetusaika 22,5min/ oppilas, poikkeuksena yksinlaulu 45min/oppilas joka toinen viikko. Kaikki yksilöopetukset sopivat niin vasta-alkajille kuin pidemmällä olevillekin oppilaille. Instrumenttikohtaiset alaikärajat on ilmoitettu jonokohtaisesti. Yläikärajaa ei ole. Opiskelun keskeyttämisestä tulee ilmoittaa välittö­mästi kansalaisopiston toimistoon. Opetus alkaa viikolla 36.

Marttilankoulu, Kirkkokatu 9. Kurssimaksu 70,00 € Opettajina Antti Purola muusikko ja Seppo Heikkilä muusikko. Oma harmonikka välttämätön.

Yksinlaulukurssin osallistujat arvotaan ilmoittautuneis­ta. Ilmoittautumisaika on 20.8.2018 klo 16.00 - 21.8.2018 klo 15.00. Ilmoittautuneista arvotaan kurssille pääsevät. Arvonta suoritetaan Opistotalolla tietokoneella 21.8.2018 klo 15.15. Kaikkiin ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä henki­lökohtaisesti.

OPISKELUPAIKKOIHIN

49061 LAULU Seinäjoki / JONO VAPAUTUVIIN OPPILASPAIKKOIHIN

Opistotalo, Vapaudentie 83. Kurssimaksu 170,00 € Opettajina Marjohelene Haanpää laulunopettaja musiikkipedagogi YAMK, musiikkiterapeutti ja Riikka Pekkala musiikkipedagogi AMK. Klassista ja rytmimusiikin laulunopetusta.

49071 SAKSOFONI Seinäjoki / JONO VAPAUTUVIIN OPISKELUPAIKKOIHIN

Yksilösoitto Piano / Seinäjoki ja Piano / Nurmo osallistujat arvotaan ilmoittautuneista. Ilmoittautumisaika on 20.8.2018 klo 16.00 - 22.8.2018 klo 10.00. Ilmoittautuneista arvotaan kurssille pääsevät. Arvonta suoritetaan Opistotalolla tietoko­neella 22.8.2018 klo 10.15. Kaikkiin ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti.

Rytmikorjaamon pienkerrostalo, Vaasantie 11. Kurssimaksu 70,00 € Opettaja Markus Kaikkonen Rytmimusiikin saksofoniopetusta. Alaikäraja 12-vuotta.

Musiikin yksilöopetus

ma 15.00-18.00, ti 16.15-17.45, 3.9.2018–27.11.2018 ja 7.1.2019–9.4.2019 Romo, Taapelitie 3 Eija Romo, Kurssimaksu 120,00 €, max 8 osallistujaa Kurssi sopii sekä vasta-alkajille että pidemmälle ehtineille. Monipuo­ linen pianonsoiton harrastus: soitetaan klassisen, kansan- ja popu­ laarimusiikin kappaleita, vapaata säestystä jne. Lisäksi mahdollisuus omien melodioiden ja laulujen keksimiseen ja pienimuotoisten piano­ kappaleiden säveltämiseen. Opetuskerta on 30min/oppilas.

Ilmoittautuminen alkaa 20.8. klo 16.00

49011 PIANO Seinäjoki / JONO VAPAUTUVIIN OPPILASPAIKKOIHIN

Opistotalo, Vapaudentie 83. Kurssimaksu 70,00 € Opettajina opettajina Tanja Kuivinen FM, Heta Lemminkäinen FM, Liisa Talvio Musiikkipedagogi AMK, Tero Hietamäki kanttori AMK, Päivi Pääkkönen. Monipuolinen pianonsoiton harrastus.

49021 KITARA Seinäjoki / JONO VAPAUTUVIIN OPPILASPAIKKOIHIN

Lintuviidan koulu, Tapiolantie 20. Kurssimaksu 70,00 € Opettaja Arttu Vainiola Kitaransoiton alkeita, antaa valmiuksia bändityöskentelyyn. Opistolta voi kysyä kitaran lainamahdollisuudesta.

49031 VIULU Seinäjoki / JONO VAPAUTUVIIN OPISKELUPAIKKOIHIN

Opistotalo, Vapaudentie 83. Kurssimaksu 70,00 € Opettajina Liisa Talvio musiikkipedagogi AMK ja Antti Laasanen kapellimestari. Alaikäraja 5-vuotta. Oma viulu välttämätön.

49041 HUILU Seinäjoki / JONO VAPAUTUVIIN OPISKELUPAIKKOIHIN

Opistotalo, Vapaudentie 83. Kurssimaksu 70,00 € Opettajajina Mari Luomala-Kulkula musiikinohjaaja ja Emilia Alho MuM. Alaikäraja on 7 vuotta. Oma huilu välttämätön.

42332 PIANONSOITTO

42342 PIANONSOITTO KUVIONUOTEILLA to 14.30-18.00, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Valkiavuoren koulu, Toukotie 4 Johanna Saarikoski, KM (100 t), Kurssimaksu 120,00 €, max 6 osallistujaa Pianonsoittoa kuvionuottimenetelmää käyttäen. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti erityislapsille ja muille henkilöille, joille perinteisen nuot­ tikirjoituksen omaksuminen on haasteellista. Ohjelmisto suunnitel­ laan oppilaan omien edellytysten ja toiveiden mukaan. Soittoajoista sovitaan lukukauden alkaessa opettajan kanssa. Opetusta on 30min/ vko/ oppilas. Jos ryhmässä on tilaa, myös muut kiinnostuneet voivat tiedustella paikkoja. Lisätietoja ja ilmoittautuminen opettajalta Saari­ koski Johanna 050-3057564

Hyvinvointia omaehtoisesta soitto- ja lauluharrastuksesta!

17


49012 PIANO Nurmo / JONO VAPAUTUVIIN

49024 KITARA JA RUMMUT Ylistaro / JONO VAPAUTUVIIN

Opetuspaikat: Hyllykallionkoulu, Valkiavuoren koulu, Venestalo, Tanelinrannan koulu. Kurssimaksu 70,00 € Opettajina Tanja Kuivinen FM ja Katri Kivimäki.

Opetuspaikka Kirja-Matin koulu. Kurssimaksu 70,00 € Opettaja Pekka Lehtinen muusikko.

OPISKELUPAIKKOIHIN

49013 PIANO Peräseinäjoki / JONO VAPAUTUVIIN OPISKELUPAIKKOIHIN

Opetuspaikat:Honkakylän kylätalo, Toivolanrannan alakoulu, Alaviitalan koulu. Kurssimaksu 70,00 € Opettajina Tanja Kuivinen FM, Kari Konttinen muusikko, Päivi Mäki-Reini lastenohjaaja.

49014 PIANO Ylistaro / JONO VAPAUTUVIIN OPISKELUPAIKKOIHIN

Opetuspaikka Kirja-Matin koulu. Kurssimaksu 70,00 € Opettajina Tero Hietamäki kanttori AMK ja Juha Runsala musiikkipedagogi AMK.

18

OPPILASPAIKKOIHIN

49034 VIULU Ylistaro / JONO VAPAUTUVIIN OPISKELUPAIKKOIHIN

Opetuspaikka Kirja-Matin koulu. Kurssimaksu 70,00 € Opettaja Juha Runsala musiikkipedagogi AMK.

44054 MANDOLIINIT SEINILTÄ to 19.45-20.45, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Kirja-Matin koulu, Kirkkokuja 20 Musiikkipedagogi Juha Runsala (33,25 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 12 osallistujaa Mandoliininsoiton alkeisopetusta aluksi korvakuulolla joten nuotinlu­ kutaito ei välttämätöntä.Yksilöopetus/ryhmäopetus riippuen osallis­ tujamäärästä. Kurssilla käydään läpi: Seppo Sillanpään Mandoliinio­ pasta.


Kuorot ja lauluryhmät Ilmoittautuminen alkaa 20.8. klo 16.00

40101 SEINÄJOEN VETERAANIKUORO 

to 13.00-15.30, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Opistotalo, luokka 207 (kahvio), Vapaudentie 83, Marika Ahonen (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 30 osallistujaa Kuoro laulaa isänmaallisia ja veteraaniaiheisia lauluja. Esiintymisiä. OPH. Työttömille työnhakijoille, senioreille, eläkeläisille ja maahan­ muuttajille hinta 30€, muuten 60€. Opettaja tarkistaa kurssin alussa oikeuden alennettuun hintaan.

40111 SEINÄJOEN MIESLAULAJAT to 16.30-18.00, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Kaupungintalo, valtuustosali, Kirkkokatu 6, Marika Ahonen (50 t), Kurssimaksu 55,00 €, max 25 osallistujaa Perinteistä mieskuoro ohjelmaa. Rohkeasti uudet laulajat mukaan. Jos ryhmään ei tule tarpeeksi osallistujia, on mahdollisuus aloittaa pienryhmälaulu oktettina.

40121 SEKAKUORO ma 18.00-20.30, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–15.4.2019 Yrityskeskus, Päivölänkatu 32, Klaus Hildén, musiikinopettaja (101 t), Kurssimaksu 65,00 €, max 40 osallistujaa Kuorolaulua hengellisestä viihteeseen. Uudet laulajat - tervetuloa!

40131 SEINÄJOEN NAISLAULAJAT ti 18.00-20.00, 28.8.2018–4.12.2018 ja 7.1.2019–14.5.2019 Yrityskeskus, Päivölänkatu 32, Anna Pellikka, musiikkipedagogi (100 t), Kurssimaksu 70,00 €, max 40 osallistujaa Tule oppimaan yhdessä laulamalla! Naiskuorolaulua rennolla otteel­ la. Kuoro soveltuu myös vuorotyössä oleville, eikä nuotteja tarvitse osata. Ohjelmisto koostuu monipuolisista kolmiäänisistä sovituksista, jotka on tehty juuri tälle kuorolle. Ei laulukoetta.

40141 SERENOKUORO ke 17.30-20.15, 5.9.2018–5.12.2018 ja 9.1.2019–24.4.2019 Sennula, Jouppilantie 23, Jaakko Laakso, Musiikinopettaja (106 t), Kurssimaksu 80,00 €, max 50 osallistujaa Monenlaista rytmimusiikkia iskelmistä poppiin ja viihteelliseen jazziin laulava kuoro. Uudet laulajat tervetulleita. Ohjelmisto koostuu 3-ääni­ sistä kuorosovituksista. Nuotinlukutaito suotava.

Musiikkiteatterista monipuolista hyvinvointia nuorelle. Katso myös yli 18-vuotiaiden musiikkiteatteri Salama 40231

40151 NAISKUORO SORJA ti 18.15-20.30, 7.8.2018–11.12.2018 ja 8.1.2019–2.6.2019 Hyllykallion koulu, Opintie 8 Pirjo Kotkaniemi, KM (127 t), Kurssimaksu 100,00 €, max 40 osallistujaa Sorja on energinen ja haasteita hakeva naiskuoro, joka haluaa rikkoa perinteisen naiskuorolaulun rajoja. Sorja tunnetaan moniulotteisena kuorona, joka käyttää ilmaisussaan myös draaman keinoja. Panos­ tamme säännölliseen äänenhuoltoon ja näyttämöilmaisuun alan ammattilaisten johdolla. Ohjelmistoomme kuuluu uutta ja perinteistä suomalaista kuoromusiikkia, kansansävelmiä modernein sovituksin, kevyempää populaarimusiikkia, hengellistä ohjelmistoa sekä jou­ lukonserttikokonaisuus. Haemme riveihimme sekä sopraanoja että alttoja. Sinä nuotinlukutaitoinen vahva stemmalaulaja, ota rohkeasti yhteyttä! Tiedustelut ja koelauluun ilmoittautumiset kuoron johtaja Pirjo Kotkaniemi p. 0400 926400.

40161 PRELURI ke 17.00-18.00, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Marttilan koulu, musiikkiluokka, Kirkkokatu 9 Riikka Kivisaari, KM, Johanna Rintamäki KM (45 t), Kurssimaksu 90,00 €, max 30 osallistujaa Iloinen laulua, leikkiä ja liikettä yhdistävä lapsikuoro Preluri. Laulu­ näytteestä voi tiedustella Riikka Kivisaarelta (050-4143244) ja Jo­ hanna Rintamäeltä (050-3372048). Tervetuloa alakouluikäiset laula­ misesta ja esiintymisestä kiinnostuneet tytöt ja pojat!

40171 LURITUS ti 16.30-18.15, 21.8.2018–11.12.2018 ja 5.1.2019–28.5.2019 Sennula, Jouppilantie 23 Hanne Orrenmaa (150 t), Kurssimaksu 110,00 €, max 40 osallistujaa Luritus on 12-18-vuotiaiden tyttöjen ja poikien energinen ja vauhdikas nuorisoryhmä, joka laulaa moniäänisesti, tanssii, näyttelee, räppää ja soittaa. Luritus on mukana Anna hyvän kasvaa -opintoryhmän nuo­ rille suunnatussa musiikkinäytelmässä, jonka esitykset ovat kevät­ kaudella 2019. Luritus tekee kesäkuussa 2019 konserttimatkan Es­ panjaan. Lisätietoja Lurituksesta musiikin maisteri, draamakasvattaja Hanne Orrenmaalta 0400573637.

40181 ANNA HYVÄN KASVAA Nuorten musiikkinäytelmä pe 16.30-19.00, 7.9.2018–14.12.2018 ja 11.1.2019–26.4.2019 Sennula, Jouppilantie 23 Hanne Orrenmaa (160 t), Kurssimaksu 110,00 €, max 40 osallistujaa Nykynuorten elämän haasteista kertova, voimaannuttava musiikki­ näytelmäproduktio, jonka nuoret tekevät alusta loppuun itse draa­ makasvattaja, musiikin maisteri Hanne Orrenmaan ohjauksessa. Syyskaudella painopiste on improvisaatio- ja itseilmaisuharjoitteissa. Kevätkaudella myös viikonloppuharjoituksia. Esitykset mm. kouluissa maalis-huhtikuussa 2019. Jos olet kiinnostunut osallistumaan Anna hyvän kasvaa -produktioon käsikirjoittajana, näyttelijänä, laulajana, tanssijana, soittajana tai taustavoimana, ota rohkeasti yhteyttä Han­ neen (0400573637).

19


40191 ILOA LAULUSTA! ma 13.30-15.00, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Opistotalo, luokka 207 (kahvio), Vapaudentie 83 Silja Palomäki, MuM (50 t), Kurssimaksu 55,00 €, max 42 osallistujaa Lauluryhmä laulun ystäville. Ohjelmisto kansanlauluista iskelmiin.

40201 Lauluryhmä NOSTALGIA ti 11.30-13.00, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Toimintojen talo, Kasperinviita 13 Liisa Talvio (54 t), Kurssimaksu 55,00 €, max 24 osallistujaa Lauluryhmä laulun ystäville. Lauluja laidasta laitaan.

40221 LAULUYHTYE VOCAL! ma 17.00-20.15, 3.9.2018–10.12.2018 ja 7.1.2019–13.5.2019 Sennula, Jouppilantie 23, Satu-Maarit Veikkola, Muusikko AMK ja Virpi Aho, koreografi (116 t), Kurssimaksu 120,00 €, max 20 osallistujaa VOCAL! on rento, rempseä ja humoristinen lauluyhtye laulajille, joilla on jo kokemusta laulamisesta. Lauluyhtye on suunnattu täysi-ikäisille nuorille aikuisille ja opiskelijoille. Laulamisen lisäksi toimintaan sisäl­ tyy esiintymistaitoa ja tanssiharjoituksia (50h), joilla luodaan useisiin esiintymisiin kunnon SHOW!

40231 SALAMA Musiikkiteatteriryhmä ti 17.00-20.15, 28.8.2018–11.12.2018 ja 8.1.2019–14.5.2019 Kaupungintalo, valtuustosali, Kirkkokatu 6, Satu-Maarit Veikkola, muusikko AMK ja Virpi Aho, tanssinopettaja ja koreografi (200 t), Kurssimaksu 170,00 €, max 15 osallistujaa Musiikkiteatteri Salama on ryhmä, jossa voit etsiä monipuolisesti omaa kapasiteettiasi ja rohkeuttasi esiintyjänä ryhmälähtöisen De­ vising-menetelmän keinoin. Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti mu­ siikkiteatterin eri osa-alueita taiteellisesti (laulu, näyttelijäntyö, kore­ ografia, käsikirjoittaminen) sekä tuotannollisesti. Kurssi on suunnattu nuorille aikuisille 18 -vuotiaista ylöspäin. Kurssin aikana työstetään omia produktioita. Salama kokoontuu säännöllisesti tiistaisin, ja erik­ seen sovittavin harjoitusajoin.

40183 SINITAIVAS -kuoro to 19.15-21.30, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Luoman koulu, Luomantie 130 A, Silja Palomäki, MuM (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 40 osallistujaa Äänenmuodostusta kuorolle. Ohjelmistossa klassista musiikkia, kan­ sanmusiikkia ja erilaista viihdekuoromusiikkia. Mukaan otetaan uusia ja jo aikaisemmin kuorossa laulaneita. Ennen kuoron alkua voidaan määritellä laulajien ääniala.

20

Orkesterit ja yhtyeet Ilmoittautuminen alkaa 20.8. klo 16.00

41111 JOUSIORKESTERI - Aventura de arcos ma 18.30-21.00, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–16.4.2019 Opistotalo, luokka 207 (kahvio), Vapaudentie 83 Antti Laasanen, kapellimestari (118 t), Kurssimaksu 80,00 €, max 40 osallistujaa Tervetuloa rohkeasti mukaan kaikki, joilta soittoharrastus on päätty­ nyt musiikkiopintojen myötä tai mahdollisuuksien puuttuessa. Ohjel­ misto klassisesta - viihdemusiikkiin.

41121 PUHALLINORKESTERI ti 18.30-20.15, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Seinäjokisali, Keskuskatu 32 B, Panula Arto (52 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 30 osallistujaa Puhallinorkesterin yhteissoitto.

41131 SEINÄJOEN UKULELEORKESTERI ma 17.00-19.15, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Marttilan koulu, Kirkkokatu 9 Silja Palomäki, MuM (75 t), Kurssimaksu 55,00 €, max 30 osallistujaa Seinäjoen ukuleleorkesteri (SUO) toivottaa riveihinsä mukaan uusia harrastajia, olit sitten nuori tai aikuinen. Soiton perusteet on hyvä olla hallussa. Orkesterin ohjelmisto koostuu mm. hiteistä eri vuosikymme­ niltä. Orkesteri esiintyy aktiivisesti. Aloha!

41181 PELIMANNIRYHMÄ ti 16.30-17.30, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Opistotalo, luokka 121, Vapaudentie 83 Antti Laasanen, konserttimestari (33,25 t), Kurssimaksu 55,00 €, max 10 osallistujaa Pidemmällä oleville jousisoittajille. Ohjelmisto on tangosta valssin kautta jazziin. Tutustutaan eri ohjelmiin ja tyylilajeihin.

44051 HARMONIKKA 1-RIVISET 

ti 17.30-18.15, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Marttilan koulu, Kirkkokatu 9 Mikko Mäntylä (25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 15 osallistujaa Kurssille voi vielä tulla! Suomalaista kansanmusiikkia 1-rivisellä har­ monikalla. OPH. Työttömille työnhakijoille, senioreille, eläkeläisille ja maahanmuuttajille hinta 20€, muuten 40€. Opettaja tarkistaa kurssin alussa oikeuden alennettuun hintaan.

44061 HARMONIKKA 2-RIVISET ALKEET ti 17.00-18.30, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Marttilan koulu, Kirkkokatu 9, Riina Sakala, pelimanni (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 15 osallistujaa Perinteistä vanhaa ja uutta kansanmusiikkia kaksirivisellä harmoni­ kalla. Aloitetaan alkeista ja edetään rauhalliseen tahtiin.


44071 HARMONIKKA 2-RIVISET JATKAJAT

43021 KITARARYHMÄ ALKEET A

ti 18.30-20.00, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Marttilan koulu, Kirkkokatu 9 Riina Sakala, pelimanni (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 30 osallistujaa Jatkajien ryhmä; 2-rivinen harmonikka jo hallinnassa. Opetellaan uut­ ta ja harjoitellaan yhteissoittoa.

ti 18.00-18.45, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Marttilan koulu, Kirkkokatu 9 Timo Luostari (25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 12 osallistujaa Kitaran ryhmäopetusta alaluokkalaisille. Rennolla otteella ja rauhalli­ sella tempolla sointuja helpoista vaativampiin. Myös erilaisia komppe­ ja. Oma kitara ja plektra välttämättömiä. Käynti B-ovesta.

41122 NURMON SOITTOKUNTA

43031 KITARARYHMÄ ALKEET B

ke 19.00-20.30, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Nurmon yläaste, musiikkiluokka, Toukotie 3, Jukka Heinonen, muusikko (56 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 40 osallistujaa Puhallinmusiikin harjoittelua sekä esiintymistä erilaisilla kokoonpa­ noilla. Musiikkia laidasta laitaan.

ti 18.45-19.30, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Marttilan koulu, Kirkkokatu 9 Timo Luostari (25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 12 osallistujaa Kitaran ryhmäopetusta nuorille ja aikuisille. Sointuja helpoista vai­ keampiin. Myös erilaisia komppeja. Oma kitara ja plektra välttämättö­ miä. Käynti B-ovesta.

41141 NURMON PELIMANNIT 

43041 KITARARYHMÄ ALKEET C

ke 19.00-20.30, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Marttilan koulu, Kirkkokatu 9, Antti Vuorela, LTO (51 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 10 osallistujaa Yhteissoittoa, ohjelmakokonaisuuksien valmistamista, soittotaidolli­ sia harjoituksia ja stemmasoittoa. Uudet soittajat lämpimästi tervetu­ loa mukaan! OPH. Työttömille työnhakijoille, senioreille, eläkeläisille ja maahanmuuttajille hinta 25€, muuten 50€. Opettaja tarkistaa kurs­ sin alussa oikeuden alennettuun hintaan.

44072 HANURINSOITTO 

ti 18.00-19.30, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Hyllykallion koulu, Opintie 8 Pertti Suokko (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 20 osallistujaa Harmonikalle sovitetun musiikin ja perinteisen tanssimusiikin soittoa. OPH. Työttömille työnhakijoille, senioreille, eläkeläisille ja maahan­ muuttajille hinta 25€, muuten 50€. Opettaja tarkistaa kurssin alussa oikeuden alennettuun hintaan. Luokka A10. Käynti ulko-ovesta A1.

41143 PERÄSEINÄJOEN PELIMANNIT 

ti 19.00-20.30, 11.9.2018–4.12.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Kulttuuritalo Pokki, Keskustie 28, Antti Sytelä (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 20 osallistujaa Perinteistä tanssi- ja hanurimusiikkia. OPH. Työttömille työnhakijoille, senioreille, eläkeläisille ja maahanmuuttajille hinta 25€, muuten 50€. Opettaja tarkistaa kurssin alussa oikeuden alennettuun hintaan.

Musiikin ryhmäopetus 43011 KITARARYHMÄ AIKUISILLE 

ke 12.00-12.45, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Opistotalo, luokka 004, Vapaudentie 83 Kari Konttinen, muusikko (25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 15 osallistujaa Aikuisten musiikkia; valssi, tango, humppa ym. Edetään helpoista soinnuista vaikeampiin. OPH. Työttömille työnhakijoille, senioreille, eläkeläisille ja maahanmuuttajille hinta 20€, muuten 40€. Opettaja tarkistaa kurssin alussa oikeuden alennettuun hintaan.

ke 18.00-18.45, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Opistotalo, luokka 004, Vapaudentie 83 Kari Konttinen, muusikko (25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 15 osallistujaa Alkeiskitararyhmä nuorille ja aikuisille. Sointuja helpoista vaikeam­ piin. Aluksi helppoja kappaleita, sitten pop-musiikkia. Teoriaa kappa­ leiden mukaan, virittämistä, oikea soittoasento. Oma kitara ja plektra välttämättömiä.

43051 KITARARYHMÄ ALKEET D ke 18.45-19.30, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Opistotalo, luokka 004, Vapaudentie 83 Kari Konttinen, muusikko (25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 15 osallistujaa Kitaran alkeita jo vähän soittaneille nuorille ja aikuisille. Sointuja hel­ poista vaikeampiin. Teoriaa kappaleiden mukaan, virittämistä, oikea soittoasento. Oma kitara ja plektra välttämättömiä.

43061 KITARARYHMÄ JATKAJAT A ti 19.30-20.15, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Marttilan koulu, Kirkkokatu 9 Timo Luostari (25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 20 osallistujaa Kitaransoiton ryhmäopetusta nuorille ja aikuisille. Kurssilla soitetaan jo useita sointuja ja erilaisia komppeja. Ohjelmistossa uutta sekä aja­ tonta poppia. Oma kitara ja plektra välttämättömät.

43071 KITARARYHMÄ JATKAJAT B ke 19.30-20.15, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Opistotalo, luokka 004, Vapaudentie 83 Kari Konttinen, muusikko (25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 15 osallistujaa Kitaransoiton ryhmäopetusta nuorille ja aikuisille. Kurssilla soitetaan jo useita sointuja ja erilaisia komppeja. Ohjelmistossa uutta sekä aja­ tonta poppia. Oma kitara ja plektra välttämättömät.

21


43081 Ukulelen alkeiskurssi SYKSY ma 16.15-17.00, 3.9.2018–26.11.2018 Marttilan koulu, Kirkkokatu 9 Silja Palomäki (12 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 16 osallistujaa Ukulele on matalan kynnyksen soitin kaikenikäisille. Alkeiskurssilla opetellaan virittämään soitin, löytämään sopiva soittoasento sekä laulujen komppaamisen perusteet helpoilla soinnuilla. Tutustutaan erilaisiin ukulele-soittimiin. Kurssi sopii vasta-alkajille. Aiempaa soit­ tokokemusta ei tarvita. Kurssi kokoontuu syyskauden aikana 12 ker­ taa.

43091 Ukulelen alkeiskurssi KEVÄT ma 16.15-17.00, 7.1.2019–8.4.2019 Marttilan koulu, Kirkkokatu 9 Silja Palomäki (13 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 16 osallistujaa Ukulele on matalan kynnyksen soitin kaikenikäisille. Alkeiskurssilla opetellaan virittämään soitin, löytämään sopiva soittoasento sekä laulujen komppaamisen perusteet helpoilla soinnuilla. Tutustutaan erilaisiin ukulele-soittimiin. Kurssi sopii vasta-alkajille. Aiempaa soit­ tokokemusta ei tarvita. Kurssi kokoontuu kevätkauden aikana 13 ker­ taa.

43101 LAULUN RYHMÄOPETUS ti 18.30-19.30, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–8.4.2019 Opistotalo, luokka 004, Vapaudentie 83 Marjo Helene Haanpää, laulunop, mus.pedagogi (YAMK), mus. terapeutti (33,25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 13 osallistujaa Laulunopiskelua yksilöllisesti ryhmässä. Kurssilla opitaan yksinlaulun perusteita, esiintymistä ja tunnistamaan oman kehon toimintaa laulet­ taessa. Ryhmä kokoontuu joka viikko.

43111 LÖYDÄ ÄÄNESI ti 18.30-20.00, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Opistotalo, luokka 121, Vapaudentie 83, Judit Bálint, Musiikinopettaja (50 t), Kurssimaksu 55,00 €, max 15 osallistujaa Oletko unelmoinut laulamisesta? Tule ryhmään etsimään omaa ään­ täsi rauhallisessa ilmapiirissä. Et tarvitse aikaisempaa kokemuksta. Harjoitukset on kehittänyt ruotsalainen Werbeck-Svärdström yhteis­ työssä Rudolf Steinerin kanssa. Tunnilla tehdään lempeitä lauluhar­ joituksia ja lauletaan helppoja lauluja yhdessä.

43121 LAULULABRA ke 18.00-21.00, 5.9.2018–12.12.2018 ja 9.1.2019–22.5.2019 Nuorisokeskus, Puskantie 3 Jenni Packalén, musiikin tuottaja (36 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 15 osallistujaa Laululabra on kurssi, jolla opetellaan ja testaillaan lauluntekemisen eri osa-alueita ryhmän toiveiden mukaisesti. Laululabrassa saat ver­ taistukea lauluntekemiseesi ja kehittävää palautetta lauluistasi. Kurs­ sin osallistujilla toivotaan olevan jokin väline laulun tekemiseen, joko oma soitin tai esim. tietokone ohjelmistoineen. Ryhmä kokoontuu ker­ ran kuukaudessa. Kokoontumispäivämäärät: 5.9.; 3.10.; 7.11.; 12.12.; 9.1.; 6.2.; 6.3.; 3.4.; 22.5. Paikka ilmoitetaan heti kun varmistuu.

22

43141 HARMONIKANSOITTO to 20.15-21.30, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Marttilan koulu, Kirkkokatu 9, Seppo Heikkilä, opettaja (41,75 t), Kurssimaksu 55,00 €, max 15 osallistujaa Harmonikansoiton opetusta aikaisemmin opiskelleille sekä yhteissoit­ toa ryhmässä.

43161 BÄNDISOITTO su 18.30-20.00, 9.9.2018–2.12.2018 ja 13.1.2019–14.4.2019 Nurmon yläaste, musiikkiluokka, Toukotie 3, Joka toinen viikko Kari Konttinen, muusikko (26 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 10 osallistujaa Bändisoiton opetusta, opetuksessa kaikki bändisoittimet. Soitetaan poppia. Opetusta syksyllä 6 kertaa ja keväällä 7 - opettaja tiedottaa tarkemmat päivämäärät myöhemmin. Kurssin alaikäraja on 16v.

43171 PIANOTAITURIT to 15.30-16.30, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Hyllykallion koulu, Opintie 8 Pirjo Kotkaniemi (50 t), Kurssimaksu 55,00 €, max 8 osallistujaa Pianonsoiton alkeiden ryhmäopetus 6-8-vuotiaille lapsille. Opiskel­ laan pianon soittoa ryhmässä ja tutustutaan musiikin teoriaan lapsen ikätason mukaan. Ryhmään mahtuu 4 lasta. Ryhmä 1.klo 15.3016.00 Ryhmä 2. klo 16.00-16.30

Soittotaidon alkeita pienryhmissä

43181 SOITINRALLI to 16.30-17.30, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Hyllykallion koulu, Opintie 8 Pirjo Kotkaniemi (50 t), Kurssimaksu 55,00 €, max 8 osallistujaa Soitinpujottelua 6-8-vuotiaiden lasten ryhmälle. Lukuvuoden aika­ na tutustutaan kolmeen soittimeen: kantele, ukulele ja nokkahuilu. Kanteletta soitetaan koulun soittimilla, ukulelen voi saada lainaan kansalaisopistolta, mutta nokkahuilu tulisi hankkia omaksi. Ryhmään mahtuu 4 lasta. 1 ryhmä klo 16.30-17.00 2 ryhmä 17.00-17.30


43073 KITARARYHMÄ 

to 18.00-18.45, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Etelä-Seinäjoen lukio, musiikkiluokka, Ville Ritolantie 2 A Päivi Mäki-Reini, lastenohjaaja (25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 10 osallistujaa Kitaransoitto sopii aikuisille ja koululaisille. Sointusäestystä alkeista alkaen. Perussointujen opettelua, virittämistä, Sopii hyvin " perhehar­ rastukseksi". Omaa kitaraa ei tarvitse välttämättä kuljettaa mukana, vaan saamme käyttää musaluokan kitaroita soittotunnin aikana. Soittovihkoja tai nuotteja ei tarvitse hankkia etukäteen. OPH. Työt­ tömille työnhakijoille, senioreille, eläkeläisille ja maahanmuuttajille hinta 20€, muuten 40€. Opettaja tarkistaa kurssin alussa oikeuden alennettuun hintaan.

43083 UKULELEN SOITTO to 17.00-17.45, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Etelä-Seinäjoen lukio, musiikkiluokka, Ville Ritolantie 2 A Päivi Mäki-Reini (25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 10 osallistujaa Kurssi sopii niin lapsille kuin aikuisillekin. Kurssin aluksi on mahdol­ lisuus lainata soitin kansalaisopistolta. Opetellaan sointuja ja sointu­ säestystä helppojen laulujen avulla.

Musiikkitieto Ilmoittautuminen alkaa 20.8. klo 16.00

41011 Pop, Rock ja Jazzmusiikin harmonia ja teoria ke 16.40-17.40, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Opistotalo, luokka 304, Vapaudentie 83 Petri Välimäki (33,25 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 16 osallistujaa Rytmimusiikin teoriaa käytännössä helposti ja ymmärrettävästi: Si­ nulle, joka olet halunnut oppia musiikkiteoriaa, mutta tunnet sen olevan liian ylivoimainen tehtävä ja kaikki opinnot näyttävät olevan suunnattu pianisteille tai klassisille soittajille. Rytmimusiikin teoriaa, joka siirtyy suoraan soittimellesi ja soittoosi. Ei tarvitse osata edes murtolukuja!

41021 Pop, Rock ja Jazzmusiikin harmonia ja teoria JATKORYHMÄ

ke 17.40-18.40, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Opistotalo, luokka 304, Vapaudentie 83 Petri Välimäki (33,25 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 16 osallistujaa Rytmimusiikin teoriaa käytännössä helposti ja ymmärrettävästi: Si­ nulle, joka osaat jo musiikkiteoriaa ja haluat hyödyntää taitojasi teke­ mällä mm. sovituksia. Kurssin alussa mahdollisuus kartoittaa sovel­ tuuko oma osaaminen tälle kurssille.

Musiikin lyhytkurssit Ilmoittautuminen alkaa 20.8. klo 16.00

46121 KLASSISEN LAULUN LYHYTKURSSI A to 15.00-20.00, pe 15.00-20.45, 6.9.2018–14.9.2018 Opistotalo, luokka 004, Vapaudentie 83 Terttu Iso-Oja, oopperalaulaja, MuM, laulunopettaja (25 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 6 osallistujaa Kurssilla perehdytään laulamisen perusasioihin (terve ja luonnollinen äänenkäyttö, hengitys, oman kehon tunnistaminen, klassisen laulun ominaispiirteet, sopivan repertuaarin löytäminen, avaimia ilmaisuun ja esiintymiseen). Kurssi sopii kaiken tasoisille laulajille – edetään jo­ kaisen omista lähtökohdista käsin. Henkilökohtaiset tunnit (4x45min) ja yhteinen ryhmätunti. Kurssi kokoontuu kahtena peräkkäisenä viik­ kona to-pe.

46131 KLASSISEN LAULUN LYHYTKURSSI B (joululaulukurssi)

to 15.00-20.00, pe 15.00-20.45, 29.11.2018–30.11.2018 Opistotalo, luokka 004, Vapaudentie 83 Terttu Iso-Oja, oopperalaulaja, MuM, laulunopettaja (13 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 6 osallistujaa Kaksipäiväisellä kurssilla perehdytään laulamisen perusasioihin (ter­ ve ja luonnollinen äänenkäyttö, hengitys, oman kehon tunnistaminen, klassisen laulun ominaispiirteet, sopivan repertuaarin löytäminen, avaimia ilmaisuun ja esiintymiseen) joululaulujen kautta. Kurssi sopii kaiken tasoisille laulajille – edetään jokaisen omista lähtökohdista kä­ sin. Henkilökohtaiset tunnit (2x45min) ja yhteinen ryhmätunti.

46141 KLASSISEN LAULUN LYHYTKURSSI C pe 15.00-20.00, la 10.15-15.30, su 10.30-16.15, 11.1.2019–3.2.2019 Opistotalo, luokka 004, Vapaudentie 83 Terttu Iso-Oja, oopperalaulaja, MuM, laulunopettaja (37 t), Kurssimaksu 55,00 €, max 6 osallistujaa Kurssilla perehdytään laulamisen perusasioihin (terve ja luonnollinen äänenkäyttö, hengitys, oman kehon tunnistaminen, klassisen laulun ominaispiirteet, sopivan repertuaarin löytäminen, avaimia ilmaisuun ja esiintymiseen). Kurssi sopii kaiken tasoisille laulajille – edetään jo­ kaisen omista lähtökohdista käsin. Henkilökohtaiset tunnit (6x45min) ja yhteinen ryhmätunti. Kurssi on kahtena viikonloppuna 11.-13.1. ja 1.-3.2.2019.

46151 KLASSISEN LAULUN LYHYTKURSSI D (kesäkurssi) ma 14.00-19.00, ti 14.00-19.00, ke 14.00-19.45, 13.5.2019– 15.5.2019 Opistotalo, luokka 004, Vapaudentie 83 Terttu Iso-Oja, oopperalaulaja, MuM, laulunopettaja (19 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 6 osallistujaa Kurssilla perehdytään laulamisen perusasioihin (terve ja luonnollinen äänenkäyttö, hengitys, oman kehon tunnistaminen, klassisen laulun ominaispiirteet, sopivan repertuaarin löytäminen, avaimia ilmaisuun ja esiintymiseen). Kurssi sopii kaiken tasoisille laulajille – edetään jo­ kaisen omista lähtökohdista käsin. Henkilökohtaiset tunnit (3x45min) ja yhteinen ryhmätunti.

23


46181 DUETTO 1 Klassisen laulun jatkokurssi

46221 SAKSALAINEN LIED Klassisen laulun teemakurssi

to 18.00-20.15, pe 18.00-20.15, 25.10.2018–26.10.2018 Toimipaikka avoin Terttu Iso-Oja, oopperalaulaja, MuM, laulunopettaja (6 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 8 osallistujaa Kurssi tarkoittaa laulajien yhteismusisointia. Kurssi 1:llä opiskellaan suomenkielisiä duettoja (mm. O.Merikanto, kansanlaulusovituksia). Opetus on ryhmäopetusta. Kurssi on suunnattu niille, joilla on jo aiempaa klassisen laulun harrastuneisuutta tai muuta kokemusta stemmalaulusta. Käytettävä ohjelmisto on aika vaativaa (vaatii ää­ neltä laajuutta ja ”nuotissa pysymistä”). Kurssin ohjelmisto annetaan tutustuttavaksi viimeistään viikko etukäteen.

to 15.00-20.00, pe 14.30-20.45, 11.4.2019–12.4.2019 Toimipaikka avoin Terttu Iso-Oja, oopperalaulaja, MuM, laulunopettaja (13,66 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 6 osallistujaa Kaksipäiväinen kurssi sisältää yksilöopetusta (2x45min) sekä yhtei­ sen ryhmätunnin 75min. Aiheena saksankieliset klassiset laulut (mm. Schumann, Schubert, Haydn, Mendelssohn, Bach). Kurssi on suun­ nattu niille, joilla on jo aiempaa klassisen laulun harrastuneisuutta. Kurssi painottuu ohjelmistotietämyksen laajentumiseen. Opettajan kanssa keskustellaan sopivasta ohjelmistosta hyvissä ajoin ennen kurssin alkua. Saksankielen fonetiikkaohjeet saa myös ennen kurssin alkua.

46191 DUETTO 2 Klassisen laulun jatkokurssi 21.2.2019–22.2.2019 Toimipaikka avoin Terttu Iso-Oja, oopperalaulaja, MuM, laulunopettaja (6 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 6 osallistujaa Kurssi tarkoittaa laulajien yhteismusisointia. Kurssi 2:lla ohjelmassa mm. saksan- ja latinankielisisiä duettoja). Opetus on ryhmäopetusta. Kurssi on suunnattu niille, joilla on jo aiempaa klassisen laulun har­ rastuneisuutta. Käytettävä ohjelmisto on aika vaativaa (vaatii ääneltä laajuutta, ”nuotissa pysymistä”, kielitaitoa). Kurssin ohjelmisto anne­ taan tutustuttavaksi viimeistään viikko etukäteen.

46201 KIRKKOLAULUJA JA AARIOITA Klassisen laulun teemakurssi

pe 15.00-20.00, la 10.30-15.30, su 11.00-16.00, 29.3.2019– 31.3.2019 Opistotalo, luokka 004, Vapaudentie 83 Terttu Iso-Oja, oopperalaulaja, MuM, laulunopettaja (18 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 6 osallistujaa Kurssi painottuu klassiseen kirkolliseen lauluohjelmistoon (virret, hengelliset laulut, oratorio- ja muut kirkkomusiikkiteosten aariat). Osa tunneista pidetään kirkkotilassa urkujen säestyksellä. Kurs­ si on suunnattu niille, joilla on jo aiempaa klassisen laulun harras­ tuneisuutta. Kurssiin kuuluu myös pieni esiintyminen sunnuntaina kurssin päätteeksi. Ohjelmistosta tulee keskustella opettajan kans­ sa hyvissä ajoin ennen kurssin alkamista. Henkilökohtaiset tunnit 2x45min+1x30min sekä yhteinen ryhmätunti (esiintyminen). Alaikära­ ja 15v. Kurssi järjestetään yhteistyössä Seinäjoen alueseurakunnan musiikkityön kanssa.

46211 ANTIIKIN AARIOITA Klassisen laulun teemakurssi to 15.00-20.00, pe 14.30-20.45, 8.11.2018–9.11.2018 Toimipaikka avoin Terttu Iso-Oja, oopperalaulaja, MuM, laulunopettaja (13,66 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 6 osallistujaa Kaksipäiväinen kurssi sisältää yksilöopetusta (2x45min) sekä yhtei­ sen ryhmätunnin 75min. Aiheena ns. Antiikin aariat, eli pääasiassa italiankielisiä (+ranskan/englanninkielisiä) 1700-1800-lukujen aarioita ja lauluja (esim. Caldara, Scarlatti, Pergolesi). Myös renessanssimu­ siikki ja varhaisbarokin ajan laulut käyvät (esim.Purcell, Monteverdi, Händel, Vivaldi). Kurssi on suunnattu niille, joilla on jo aiempaa klassi­ sen laulun harrastuneisuutta. Kurssi painottuu ohjelmistotietämyksen laajentumiseen. Opettajan kanssa keskustellaan sopivasta ohjelmis­ tosta hyvissä ajoin ennen kurssin alkua. Italiankielen fonetiikkaohjeet saa myös ennen kurssin alkua.

24

46153 KLASSISEN LAULUN LYHYTKURSSI E to 15.00-20.00, pe 15.00-20.45, 4.10.2018–12.10.2018 Etelä-Seinäjoen lukio, musiikkiluokka, Ville Ritolantie 2 A Terttu Iso-Oja, oopperalaulaja, MuM, laulunopettaja (25 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 6 osallistujaa Kurssilla perehdytään laulamisen perusasioihin (terve ja luonnollinen äänenkäyttö, hengitys, oman kehon tunnistaminen, klassisen laulun ominaispiirteet, sopivan repertuaarin löytäminen, avaimia ilmaisuun ja esiintymiseen). Kurssi sopii kaiken tasoisille laulajille – edetään jo­ kaisen omista lähtökohdista käsin. Henkilökohtaiset tunnit (4x45min) ja yhteinen ryhmätunti. Kurssi kokoontuu kahtena peräkkäisenä viik­ kona to-pe.

46163 KLASSISEN LAULUN LYHYTKURSSI F to 15.00-20.00, pe 15.00-20.45, 7.3.2019–15.3.2019 Etelä-Seinäjoen lukio, musiikkiluokka, Ville Ritolantie 2 A Terttu Iso-Oja, oopperalaulaja, MuM, laulunopettaja (25 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 6 osallistujaa Kurssilla perehdytään laulamisen perusasioihin (terve ja luonnollinen äänenkäyttö, hengitys, oman kehon tunnistaminen, klassisen laulun ominaispiirteet, sopivan repertuaarin löytäminen, avaimia ilmaisuun ja esiintymiseen). Kurssi sopii kaiken tasoisille laulajille – edetään jo­ kaisen omista lähtökohdista käsin. Henkilökohtaiset tunnit (4x45min) ja yhteinen ryhmätunti. Kurssi kokoontuu kahtena peräkkäisenä viik­ kona to-pe.

46173 KLASSISEN LAULUN LYHYTKURSSI G to 15.00-20.00, pe 15.00-20.45, 9.5.2019–10.5.2019 Etelä-Seinäjoen lukio, musiikkiluokka, Ville Ritolantie 2 A Terttu Iso-Oja, oopperalaulaja, MuM, laulunopettaja (13 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 6 osallistujaa Kaksipäiväisellä kurssilla perehdytään laulamisen perusasioihin (ter­ ve ja luonnollinen äänenkäyttö, hengitys, oman kehon tunnistaminen, klassisen laulun ominaispiirteet, sopivan repertuaarin löytäminen, avaimia ilmaisuun ja esiintymiseen). Kurssi sopii kaiken tasoisille lau­ lajille – edetään jokaisen omista lähtökohdista käsin. Henkilökohtai­ set tunnit (2x45min) ja yhteinen ryhmätunti.


Lasten ja vanhempien musiikkiryhmät Ilmoittautuminen alkaa 20.8. klo 16.00 Lapsen ja vanhemman osallistuvaa yhdessäoloa musiikin keinoin – laulaen, liikkuen, soittaen, kuunnellen. Ilmoittautuminen: täytä henki­ lötiedot –kohtaan lapsen tiedot ja laskutusosoite –kohtaan huoltajan tiedot. Kaikki lasten ja vanhempien musiikkiryhmät kokoontuvat Opis­ totalolla, luokka 207 (kahvio), Vapaudentie 83.

45501 VAUVOJEN JA VANHEMPIEN MUSIIKKIRYHMÄ A

45591 LEIKKI-IKÄISTEN (2-3v.) JA VANHEMPIEN MUSIIKKIRYHMÄ C

to 17.00-17.45, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Opistotalo, luokka 207 (kahvio), Vapaudentie 83 Satu Valkama, Musiikkipedagogi (25 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 13 osallistujaa

45601 LEIKKI-IKÄISTEN (3-4v.) JA VANHEMPIEN MUSIIKKIRYHMÄ A

ma 09.30-10.15, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Opistotalo, luokka 207 (kahvio), Vapaudentie 83 Jenni Packalén (25 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 13 osallistujaa

ke 17.00-17.45, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Opistotalo, luokka 207 (kahvio), Vapaudentie 83 Satu Valkama (25 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 13 osallistujaa

45511 VAUVOJEN JA VANHEMPIEN MUSIIKKIRYHMÄ B

45611 LEIKKI-IKÄISTEN (3-4v.) JA VANHEMPIEN

ma 10.15-11.00, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Opistotalo, luokka 207 (kahvio), Vapaudentie 83 Jenni Packalén (25 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 13 osallistujaa

45521 TAAPEROIDEN JA VANHEMPIEN MUSIIKKIRYHMÄ A ma 11.00-11.45, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Opistotalo, luokka 207 (kahvio), Vapaudentie 83 Jenni Packalén (25 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 13 osallistujaa

45541 TAAPEROIDEN JA VANHEMPIEN MUSIIKKIRYHMÄ B ti 15.15-16.00, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Opistotalo, luokka 207 (kahvio), Vapaudentie 83 Emilia Alho, Mum (25 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 13 osallistujaa

45551 TAAPEROIDEN JA VANHEMPIEN MUSIIKKIRYHMÄ C ke 16.15-17.00, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Opistotalo, luokka 207 (kahvio), Vapaudentie 83 Satu Valkama (25 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 13 osallistujaa

45561 TAAPEROIDEN JA VANHEMPIEN MUSIIKKIRYHMÄ D to 16.15-17.00, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Opistotalo, luokka 207 (kahvio), Vapaudentie 83 Satu Valkama (25 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 13 osallistujaa

45571 LEIKKI-IKÄISTEN (2-3v.) JA VANHEMPIEN MUSIIKKIRYHMÄ A

ti 18.30-19.15, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Opistotalo, luokka 207 (kahvio), Vapaudentie 83 Liisa Talvio (25 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 13 osallistujaa

45581 LEIKKI-IKÄISTEN (2-3v.) JA VANHEMPIEN MUSIIKKIRYHMÄ B

ke 18.30-19.15, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Opistotalo, luokka 207 (kahvio), Vapaudentie 83 Satu Valkama, Musiikkipedagogi (25 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 13 osallistujaa

MUSIIKKIRYHMÄ B

to 17.45-18.30, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Opistotalo, luokka 207 (kahvio), Vapaudentie 83 Satu Valkama (25 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 13 osallistujaa

45621 LEIKKI-IKÄISTEN (4-5v.) JA VANHEMPIEN MUSIIKKIRYHMÄ

to 18.30-19.15, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Opistotalo, luokka 207 (kahvio), Vapaudentie 83 Satu Valkama (25 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 13 osallistujaa

45631 5-6- VUOTIAIDEN MUSIIKKIRYHMÄ ti 16.45.17.30, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Opistotalo, luokka 207 (kahvio), Vapaudentie 83 Emilia Alho, Mum (25 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 12 osallistujaa

45641 SISARUSTEN (1-5v.) JA VANHEMPIEN MUSIIKKIRYHMÄ A

ti 14.30-15.15, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Opistotalo, luokka 207 (kahvio), Vapaudentie 83 Emilia Alho, Mum (25 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 12 osallistujaa

45651 SISARUSTEN (1-5v.) JA VANHEMPIEN MUSIIKKIRYHMÄ B

ti 16.00-16.45, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Opistotalo, luokka 207 (kahvio), Vapaudentie 83 Emilia Alho, Mum (25 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 12 osallistujaa

45661 SISARUSTEN (1-5v.) JA VANHEMPIEN MUSIIKKIRYHMÄ C

ti 17.45-18.30, 11.9.2018–20.11.2018 ja 15.1.2019–16.4.2019 Opistotalo, luokka 207 (kahvio), Vapaudentie 83, Joka toinen viikko Liisa Talvio (13 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 12 osallistujaa

45671 SISARUSTEN (1-5v.) JA VANHEMPIEN MUSIIKKIRYHMÄ D

ke 17.45-18.30, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Opistotalo, luokka 207 (kahvio), Vapaudentie 83 Satu Valkama (25 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 13 osallistujaa 25


45681 ISOVANHEMMAN JA LAPSEN MUSIIKKIRYHMÄ ti 17.45-18.30, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–2.4.2019 Opistotalo, luokka 207 (kahvio), Vapaudentie 83, Joka toinen viikko Liisa Talvio, musiikkipedagogi (13 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 13 osallistujaa Alle kouluikäisen lapsen ja isovanhemman yhdessäoloa musiikin keinoin: laulaen, leikkien, liikkuen, soittaen ja kuunnellen. Samasta perheestä voi osallistua yksi tai useampi lapsi. Suositus olisi, että jokaisella lapsella olisi tunneilla oma aikuinen mukana. Tunnille mukaan tossut tai jarrusukat. Ilmoittautuminen: täytä henkilötiedot kohtaan lapsen tiedot (kaikki lapset ilmoitetaan) ja laskutusosoite kohtaan huoltajan tiedot. Syksyn ja kevään kokoontumiset: parilliset viikot.

26

Erityismusiikkiryhmät Ilmoittautuminen alkaa 20.8. klo 16.00

45104 ERITYISMUSIIKKIRYHMÄ to 09.30-10.30, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Ylistaron toimintakeskus, Prykyntie 4 Tiina Perkiö (33,25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 15 osallistujaa Mukavaa yhdessäoloa musiikin parissa. Opiskellaan musiikin perusasioita laulaen, soittaen ja kuunnellen.


KIELTENOPISKELU JA MAAHANMUUTTAJILLE SUUNNATUT KURSSIT Kieltenopiskelu Edinburghin yliopiston tutkimuksen mukaan kahta tai useampaa kieltä puhuvilla ihmisillä on merkittävästi paremmat kognitiiviset taidot kuin vain yhtä kieltä puhuvilla. Yliopiston tutkija, tohtori Bok, huomasi vieraan kielen opiskelun myös myöhentävän aivojen ikääntymisen merkkejä. Uuden kielen omaksumisen huomattiin lisäävän lukemisen ja puheen sujuvuuden lisäksi älykkyyttä. Vaikka kieltä opiskeltaisiin aikuisiällä, se voi vaikuttaa myönteisellä tavalla aivoihin. Annals of Neurologyjulkaisussa julkaistuun tutkimukseen osallistui 262 ihmistä, jotka olivat iältään 11–70-vuotiaita. Aiemmin tehdyssä tutkimuksessa on jo ilmennyt, että kaksikielisyys voi viivästyttää dementian puhkeamista useilla vuosilla. Kannattaa siis käyttää aikaa kielenopiskeluun! Kansalaisopiston kielikursseilla opit lähinnä käytännön kieli­ taitoa. Voit aloittaa aivan alusta, kerrata tai jatkaa siitä mihin olet opinnoissasi jäänyt. Ryhmässä opiskelu on tehokasta ja hauskaa, sillä puheharjoitukset tehdään pienryhmissä tai parin kanssa. Mausteena kielikursseilla ovat myös kulttuuri­en erityispiirteet. Kielen opiskelu on myös kulttuurin opiskelua. Luennoista ja lyhytkursseista löytyy usein kielialueen kulttuuriin liittyviä kokonaisuuksia. Kulttuurin tun­temus auttaa kielen oppimista ja tuo lisäväriä opiske­luun. Opiston tavoitteena on tarjota jatkumona tasolta toiselle eteneviä kielikursseja yleisimmissä kielissä sekä myös har­vinaisempia kieliä. Opisto ohjaa opiskelijoita tavoitteelliseen kielten opiskeluun. Läsnäolopakkoa ei ole, mutta aktiivinen osallistuminen ja itsenäinen harrastaminen ovat oleellisia ta­voitteiden saavuttamiseksi. Tärkeä osa opiskelua on tuntien ohella kotona tapahtuva harjoittelu. Säännöllinen tunneilla käynti takaa myös kurssin jatkuvuuden. Tasokuvaus auttaa sinua löytämään itsellesi sopivan kurssin. Lue kunkin kurs­sin esittely huolellisesti tästä oppaasta ja tutustu alla olevaan tasokuvaukseen. Peruskurssit on merkitty numeroin 1, 2, 3, ja 4. Keskitason kurssit merkitään numeroin 5-7. Keskuste­luryhmissä taso muokkautuu opiskelijoiden taitojen mukaan. Rinnakkaiskursseja kuvaavat kirjaimet A, B jne. Joissakin kie­lissä on peruskielitaitoa kohentavia kertauskursseja tai joitain aihealueita painottavia erikoiskursseja. Halutessasi saat myös läsnäolotodistuksen opiston toimistosta. Todistuksen hinta on 5 €. Mikäli haluat todistuksen kielitaidostasi, voit osallistua Yleiset kielitutkinnot -kokeeseen Seinäjoen kansalaisopistos­sa. Tutkinto on näyttötutkinto, johon osallistuminen ei edellytä erityistä valmennuskurssia.

Ilmoittautuminen Kursseille on ensisijaisesti netti-ilmoittautuminen. Mikäli nettiilmoittautuminen ei ole mahdollista, voit ilmoittautua kansa­ laisopiston toimistoon. Mahdollisia vapaaksi jääneitä opiske­ lupaikkoja voi tulla tiedustelemaan kurssien alettua. Maahanmuuttajat voivat ilmoittautua syksyllä alkaville kurs­ seille ”Maahanmuuttajien informaatiotilaisuudessa” keskiviikkona 12. syyskuuta tai keväällä alkaville kursseille keskiviikkona 16. tam­mikuuta. Tilaisuudet järjestetään Opistotalolla luokassa 212 klo 17.30-19.45 Informaatiotilaisuudessa voi kysyä myös ylei­sistä kielitutkinnoista ja FinTandemista.

Yleiset kielitutkinnot http://www.oph.fi Opetushallitus on myöntänyt Seinäjoen kansalaisopistolle oi­

keuden järjestää yleisiä kielitutkintoja perus- ja keskitasolla. Kokeet mittaavat yleiskielitaitoa ja niissä on sekä kirjallinen että suullinen osuus. Tutkinnossa mitataan kielen eri osaalueiden hallintaa käytännön tilanteissa, ja osallistuja saa taidoistaan virallisen todistuksen. Tutkinnon voi suorittaa seuraavissa kielissä: englanti, saksa, ruotsi, venäjä, ranska, espanja, italia, ja suomi vieraana kielenä. Kokeeseen voi osal­ listua riippumatta siitä missä on opiskellut. Vuonna 2018 pe­ rustason tutkintomaksu on 100 € ja keskitason 123 €. Tutkin­ toja järjestetään kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä. Suomen kielen testi järjestetään myös elokuulla. Perustaso soveltuu peruskoulun, keskikoulun tai lukion lyhyen oppimää­ rän suorittaneille tai kansalaisopiston kurssien taidot tasoilla 1-4 hallitseville. Kansalaisopiston kurssien taidot tasoilla 5-7 hallitseville tai lukion pitkän kielen suorittaneille tai muuten pitemmälle ehtineille soveltuu keskitaso. Suomen kansalai­ suutta hakevien on hyväksytysti suoritettava keskitason testi. Ylimmän tason testejä voit tiedustella esim. Tampereen aikuiskoulutuskeskuksesta leena.oraluoma@takk.fi tai Vaasan aikuiskoulutuskeskuksesta vakkinfo@vaasa.fi.

Tutkintopäivät syksyllä 2018 27.10.2018 Englanti 10.11.2018 Suomi 17.11.2018 Espanja 17.11.2018 Ruotsi 17.11.2018 Saksa Ilmoittautumisaika syksyn kokeisiin on 3.-28.9.2018. Var­mista aina ennen ilmoittautumista, että paikkoja on vapaana testipäivänä. Ilmoittautumislomakkeita saat opiston toimistos­ta. Voit myös tulostaa ilmoittautumislomakkeen netistä ja lä­ hettää opiston toimistoon. Täytä ilmoittautumislomake huolel­ lisesti, sillä puutteellisesti täytetty ilmoittautumislomake ei ole pätevä. Lisäinformaatiota saat kielten suunnittelijaopettajalta Päivi Väli-Torala puh. 06-4166237.

Opiston kurssitasot suhteessa Yleisten kielitutkintojen (Yki) taitotasoasteikkoon ja Yleiseurooppalaiseen viitekehykseen. Yki-taitotasoasteikko on yhteismitallinen Yleiseurooppalaisen viitekehyksen kanssa, joka käyttää asteikkoa A1, A2, B1, B2, C1, C2. Yleiseurooppalaisella viitekehyksellä on Euroopan Unionissa virallinen asema kielikoulutuksen lähtökohtana. Ohjelmassa kurssitasot on merkitty lyhennyksillä Yki/(EVK). Kts. seuraavan sivun taulukko

Kielikylpy Kielikylpy on opetusmenetelmä, jossa vierasta kieltä käyte­ tään tarkoituksellisesti lapsen ympäristössä, yleensä päiväko­ dissa tai koulussa. Kielikylpyopetus perustuu ajatukseen, että lapsi omaksuu kylpykielen samalla tavalla kuin äidinkielen: kuulemalla sitä ympäristössään ja käyttämällä sitä todellisissa viestintätilanteissa. Kielikylvyn tavoitteena on kaksikielisyys, joka saavutetaan mikäli aloitusikä on 3-6 vuotta ja jos kylpy on jatkunut aina peruskoulun 9. luokalle saakka. Osallistuminen päiväkodissa ja koulussa on jokapäiväistä. Kansalaisopiston lapsille suunnatut ryhmät soveltavat kieli­ kylvyn periaatteita, mutta kokoontuvat vain kerran viikossa tunnin ajan. Käytämme myös nimitystä kielisuihku. Tavoittee-

27


Aloitustaso

Kansalaisopiston kurssitasot

Perustaso

Alkeet-Perustaso 4

Yki 1-2 (EVK A1-2)

Yleisten kielitutkintojen taitotasokuvaukset (Yleiseurooppalainen viitekehys)

1 (A1)Ymmärtää hitaasta ja selkeästä puheesta yksinkertaisia perustason ilmauksia, jotka liittyvät suoraan omaan eläPerustason kielitaidon saavuttaminen vie mään tai koskevat välitöntä konkreettista ympäristöä. Pystyy kansalaisopistossa 3-5 vuotta. Perustason löytämään tietoa yksinkertaisista teksteistä. Selviää kaikkein kurssit etenevät alkeistasosta perustaso yksinkertaisimmissa puhetilanteissa, mutta puhe on hidasta 4:ään. Oma aktiivisuus on ratkaisevaa tavoitja hyvin katkonaista ja ääntämisessä on puutteita. Pystyy teiden saavuttamiseksi. Oppimäärän hyvin kirjoittamaan erittäin lyhyitä tekstejä, joissa on lukuisia kielelhallitessasi voit yltää Yleisen kielitutkinnon lisiä puutteita. tuntee kaikkein yleisimmän perussanaston ja taitotasoon 2. Kursseilla opitaan monipuojoitakin peruskieliopin rakenteita. lisin harjoituksin käytännön kielitaitoa, jolla selviää arkielämän tilanteissa. 2 (A2) Ymmärtää selkeää ja yksinkertaistettua puhetta, joka käsittelee jokapäiväisiä ja tuttuja asioita. Ymmärtää helposti lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä ja saa selville pääasiat tuttuja aihepiirejä käsittelevistä teksteistä. Selviää rutiininomaisissa yksinkertaista tiedonvaihtoa vaativissa puhetilanteissa, vaikka ääntäminen on vielä puutteellista. Pystyy kirjoittamaan suppeita, yksinkertaisia tekstejä jokapäiväisistä asioista, mutta teksti voi olla hajanaista. Hallitsee yksinkertaisimman peruskieliopin ja keskeisen perussanaston.

Keskitaso Yki 3-4 (EVK B1-2)

Tasot 5-7

3(B1)Ymmärtää pidempää puhetta ja keskeisen ajatuksen monista televisio- ja radio-ohjelmista, jos aihepiiri on suhKeskitason kurssit täydentävät ja syventävät teellisen tuttu. Ymmärtää tavallisia tekstejä, jotka eivät vaadi perustason opintoja. Ne sisältävät kuulluaiheen tuntemusta. Normaalitempoinen puhe ja vaativammat nymmärtämis- ja puheharjoituksia, monitekstit saattavat tuottaa vaikeuksia, jos puhejakso on pitkä ja puolisia tekstejä, rakennekertausta sekä aihepiiri vieras. Selviää tavallisimmissa käytännön puhetikulttuuri- ja tapatietoutta. Tällä tasolla kurssit lanteissa ja pystyy kirjoittamaan yksinkertaista, yhtenäistä usein myös eriytyvät aiheiltaan. Kurssin tekstiä tavallisista aiheista, vaikkakin kieliopilliset ja sanastolsuoritettuasi voit yltää Yleisen kielitutkinnon liset puutteet toisinaan vaikeuttavat ymmärtämistä. Hallitsee taitotasoille 3-4 riippuen aktiivisuudestasi ja hyvin jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvän sanaston ja peruskiesiitä kuinka hyvin oppimäärän hallitset. liopin keskeiset rakenteet. 4 (B2) Ymmärtää normaalitempoista kasvokkaista puhetta ja keskustelua yleisistä aihepiireistä sekä mm. televisiosta kuultavaa puhetta, mutta joitakin yksityiskohtia voi jäädä ymmärtämättä. Nopea puhekieli ja murteellinen puhe tuottavat kuitenkin vaikeuksia. Ymmärtää vaivatta yleisiä aihepiirejä käsitteleviä tekstejä, joskin jotkut tekstin välittämät sävyerot voivat jäädä epäselviksi. Selviää melko hyvin myös vieraammissa puhetilanteissa. Pystyy kirjoittamaan sekä yksityisiä, että puolivirallisia tekstejä ja esittämään ajatuksiaan yhtenäisinä kokonaisuuksina. Tekee puheessa ja kirjoituksessa eron virallisen ja epävirallisen kielimuodon välillä. Hallitsee peruskieliopin ja –sanaston hyvin.

Ylin taso Yki 5-6 (EVK C1-2)

Erikoiskurssit, jotka syventävät jo erittäin hyvää kielitaitoa. Jotkut keskustelukurssit, riippuen oppilaiden taidoista.

5 (C1) Ymmärtää pidempää, normaalitempoista kasvokkaista sekä mm. televisiosta ja radiosta kuultavaa puhetta, vaikka joskus ymmärtäminen vaatii jonkin verran ponnistelua. Ymmärtää rakenteellisesti ja kielellisesti monimutkaisia tekstejä ja oman aikamme kirjallisuutta. Puhuu ja kirjoittaa selkeästi ja sujuvasti erilaisista aiheista, mutta harvinaisten sanojen ja monimutkaisten lauserakenteiden käyttö saattaa kuitenkin tuottaa vaikeuksia. Hallitsee kieliopin ja sanaston yleensä hyvin ja monipuolisesti. 6 (C2) Ymmärtää vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Ilmausten hienot sävyerot tuottavat enää harvoin vaikeuksia. Puhuu ja kirjoittaa erittäin sujuvasti tilanteeseen sopivalla tyylillä, ja pysyy ilmaisemaan hienojakin merkitysvivahteita. Kieliopin ja sanaston hallinta on varmaa lähes kaikissa tilanteissa ja pienetkin puutteet ovat harvinaisia.

28


na on kehittää lapselle myönteinen ja peloton asenne vierasta kieltä kohtaan ja oppia leikin ja laulun keinoin vieraskielisiä sanoja, fraaseja, loruja ja lauluja.

FinTandem-kielenoppiminen Seinäjoen kansalaisopisto aloitti syksyllä 2011 yhteistyössä SeAmkin ja Kansainvälisyyskeskuksen kanssa tarjoamaan kieltenopiskelijoille mahdollisuutta oppia kieliä puhumalla FinTandem-menetelmän avulla. Syyslukukauden alusta 2012 alkaen myös Seinäjoen lukion oppilailla on mahdollisuus saada kurssi hyväksiluetuksi soveltavana kurssina pitämällä tapaamisista säännöllisesti päiväkirjaa ja osallistumalla yhteistapaamisiin (yhteensä 38h). FinTandem-menetelmän mukaisessa kielen harjoittelussa kaksi eri kieltä äidinkielenään puhuvaa henkilöä sitoutuu vastavuoroisuusperiaatteella opettamaan toinen toisilleen omaa äidinkieltään. Pyrimme löytämään mahdollisimman monta tandem-paria. Harjoittelupari sopii keskenään tapaamisajat ja paikat sekä aiheet, joita tapaamisten aikana käsitellään. Tarkoituksena ei ole välttämättä syventyä kielioppiin, vaan harjoitella käyttämään ja ymmärtämään käytännön ja arkipäivän kieltä. Kielenkäyttöä voi harjoitella monella tavalla: keskustelemalla, pelaamalla pelejä, tekemällä yhdessä jne. Tandem-harjoittelu soveltuu sellaisille, jotka OSAAVAT JO TANDEM-KIELEN PERUSASIAT. Harjoittelu edellyttää valmiutta tutustua uuteen ihmiseen. Yhteiset harrastukset ja kiinnostuksen kohteet voivat helpottaa harjoittelua. Tandem-pari tapaa toisensa itsenäisesti milloin heille sopii, ja sen lisäksi järjestetään myös yhteisiä tapaamisia lukuvuoden aikana. Järjestämme keskiviikkona 10.10.2018 klo 17.00-18.30 informaa­tiotilaisuuden, jossa menetelmää esitellään ja harjoitteluun voi halutessaan ilmoittautua. Harjoitteluun voi ilmoittautua myös ERILLISELLÄ LOMAKKEELLA kansalaisopiston netti­sivujen kautta: www.seinajoki.fi/kansalaisopisto/ fintandem

Kursseja maahanmuuttajille - Courses for Immigrants at the Adult Education Centre of Seinäjoki Tähän kootut kurssit on suunnattu erityisesti maahanmuutta­ jille. Suomen kielen kurssien järjestämisessä sovelletaan Yleisten kielitutkintojen (Yki) rakennetta, joka on yhteismitallinen Yleiseurooppalaisen viitekehyksen (Common Euro­ pean Framework) taitotasoasteikon kanssa. Katso tarkemmat tiedot kielikokeiden järjestämisestä ja niihin osallistumisesta tämän ohjelman kohdasta KIELET. Tarkat taitotasokuvaukset löydät osoitteesta www.oph.fi -> kasvatus, koulutus ja tutkin­ not -> Kielitutkinnot -> Yleinen kielitutkinto. Suomen kielen tut­ kintopäivä on syksyllä 10.11.2018. Ilmoittautuminen tutkintoon on 3.-28.9.2018. Kursseilla opetuskielenä on pääsääntöisesti suomi. Opet­ taja voi tarvittaessa käyttää jotakin muuta kieltä apukiele­ nä. Jos opetuskieli on jokin muu kuin suomi, se on mainittu kurssikuvauksessa. Opetushallitus on myöntänyt Seinäjoen kansalaisopistolle avustusta lukuvuodelle 2018–2019. Kaik­ ki painetussa ohjelmassa tähtikuviolla merkityt kurssit ovat maahanmuuttajille alennettu kurssikohtaisesti (tarkista maksun suuruus kurssin tiedoista). Maahanmuuttaja, jolla on kotikunta Suomessa (suomalainen henkilötunnus) täyttää ilmoituksen oikeudestaan alennukseen ensimmäisen kokoon­

tumiskerran aikana. Kurssin opettaja jakaa ilmoituslomakkeet ja palauttaa toimistoon. Muut osallistujat maksavat normaalin kurssimaksun. Opetushallituksen tukemat kurssit ovat avoimia kaikille maahanmuuttajille ja niille ilmoittaudutaan normaalisti netissä. Katso kurssin tarkemmat tiedot painetusta opintoohjelmasta aineryhmän kohdalta tai netistä ajantasaisesta ohjelmasta www.seinajoki.fi/kansalaisopisto kohta Lukuvuo­ den ohjelma.

Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen on sitova. Kurssin voi peruuttaa 8 päivää ennen kurssin alkua. Sen jälkeen laskutetaan koko kurssimaksu. Ilmoittautumisen yhteydessä täytetään henkilötiedot: sukunimi, etunimi, henkilötunnus, kotiosoite ja puhelin. Täytä yhteystietosi huolellisesti, sillä ilmoitamme kurssimuutoksista esim. tekstiviestillä. Ilmoittautuminen internetin kautta https:// www.opistopalvelut.fi/seinajoki. Syksyn kursseille voit il­ moittautua myös Maahanmuuttajien informaatiotilaisuu­ dessa keskiviikkona 12.9.2018. Tilaisuudet järjestetään Opistota­lolla luokassa 212 klo 17.30-19.45. The Adult Education Centre of Seinäjoki is an adult educa­ tion centre offering non-formal inexpensive general interest courses mainly for adults. However, there are courses also for children and even babies with their mother/father. The Adult Education Centre of Seinäjoki was established in 1945 and is now among the largest adult education centres in Finland. Last academic year there were about 8 200 stu­ dents and 34 000 lessons. The main aims are to activate the citizens and support the students´ life-long learning process. The academic year is divided into two terms. The autumn term begins in September and ends at the end of November. The spring term begins in January and finishes in April. Anyone can attend the courses irrespective their age, profession, gen­ der, religion or educational background. Most of our courses begin in September or in January, but not all. There might be a course starting tomorrow. Check out this study programme. Finnish is used in most courses. However, you can join many courses even if your Finnish skills are not very good or nonexistent- you can learn Finnish by doing on lessons like cook­ ing, arts, handicrafts and other. In case you understand only English or some other language than Finnish, negotiate with the teacher if you can attend the lessons. On some courses the language of instruction is some other than Finnish, it is mentioned in the name of the course or in course descrip­ tion. We have also special courses for immigrants where you can learn e.g. Finnish and computer skills. In elementary level Finnish language courses English is used as an auxiliary lan­ guage if necessary. Our courses are of varied duration: one year, one term, one week, a day. Courses, lectures and spe­ cial events are provided in many subjects. Many of the cours­ es are in the evenings but some groups meet in the mornings or in the afternoons or at weekends.

Registration You can sign up by e-mail, by phone or by visiting our office. If you manage in Finnish and know the course on which you are going to participate (course code), you can register in the office, on phone (see page 1) or in internet www.opistopalve­ lut.fi/seinajoki There is also a special Information session for immigrants on the 12th of September at 5.30pm-7.45pm at the main building (Vapaudentie 83) where you can register and get study guidance. We take our students for the courses in order of the registration. Registration is binding. If you

29


can­not take part in a course, for which you have registered, please cancel your course place in our office. You can also call (phone number 06-4162892) or send an e-mail kansalai­sopisto@seinajoki.fi You can cancel the course registration without charge 8 days (or earlier) before the course starts. If you cancel the registration less than 8 days before the course starts, the Centre will charge you the full course fee. When registering for a course we need the code number for the course, your family name, first name, ID number/date of birth, home address, telephone and e-mail. The invoice is sent to the customer by traditional mail at his/her home address. Very often the course will start before the invoice is received. The course can be cancelled if there are not enough students. Then the Centre will inform the students about it by text mes­ sage.

Course fee The course fee depends on the duration of the course. On some courses it is possible to apply a training voucher (Opin­ toseteli). A training voucher is a benefit granted by National Board of Education to support immigrants with permanent res­ idence in Finland (Finnish personal identity number/henkilö­ tunnus) in study. These courses are marked with the symbol of three red stars. Registration for the training voucher course follows the normal registration procedure. The application form for the voucher (opintosetelihakemus) should be filled no later than the first day of the course. The teacher of the course gives out the application form. Course fee for a voucher recipi­ ent will be lower than the normal course fee. If you have been unemployed at least 3 months you can apply for a 50 % discount on some courses. Ask for a document of your unemployment at the employment agency and take it to our office. An information session for students taking courses for foreigners is held on Wed 12th of September at 5.30 pm7.45 pm at the main building. The teachers of Finnish will give you course counselling to help to choose the course that best corresponds to your language level. You will also be in­ formed about the national certificate of language proficiency test (Yleiset kielitutkinnot) at the elementary/ intermediate level. For info on language proficiency testing, see www.oph. fi/english/ You will also get basic information about other courses we offer. Our administrative office is situated at the main building in Va­ paudentie 83. We are open from Monday to Thursday from 9 am to 6 pm and on Friday from 9 am to 3.30 pm. Courses are mainly held at Vapaudentie 83 but also in more than 100 different places in the Seinäjoki region. Perhaps right next to you. To find more about the adult education centres in Finland, please check http://www.kansalaisopistot.fi/in-english

30

11101 INFORMATION SESSION FOR STUDENTS ke 17.30-19.45, 12.9.2018 Opistotalo, luokka 212, Vapaudentie 83 Päivi Väli-Torala (3 t), Maksuton, max 50 osallistujaa Informaatiotilaisuus maahanmuuttajille, jotka aikovat osallistua Sei­ näjoen kansalaisopiston kurssille. Voit ilmoittautua kurssille tai kysyä neuvoja. Neuvontaa myös Yleisistä kielitutkinnoista. Ei ilmoittautu­ mista. Information session for students who wish to enroll for a course at the Adult Education Centre of Seinäjoki. You may register to a cour­ se or ask questions. Information also about the National Certificate of Language Proficiency Test. No enrollment.

11111 FINTANDEM 10.10.2018–12.12.2018 ja 10.1.2019–30.5.2019 Opistotalo, luokka 212, Vapaudentie 83 Päivi Väli-Torala, FM (13 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 80 osallistujaa FinTandem on kielenoppimismenetelmä, jossa kaksi eri kieltä äidin­ kielenään puhuvaa henkilöä opettaa toisilleen omaa äidinkieltään. Pari päättää keskenään tavoitteistaan. Toinen saattaa haluta oppia sanoja ja kielioppia, toinen taas selviytymään arkipäivän tilanteissa ja tutustua kulttuuriin. MOLEMPIEN ON JO OSATTAVA OPISKELE­ MANSA KIELEN PERUSTEET PYSTYÄKSEEN KOMMUNIKOIMAAN. Pari tapaa esimerkiksi kerran viikossa ja kommunikoi keskenään en­ sin toisella kielellä tunnin ja sen jälkeen toisella kielellä. Tapaamisai­ ka ja paikka voi vaihdella. Paikkana voi olla esimerkiksi kahvila, koti, museo tai ostoskeskus. Voit ilmoittautua netin kautta tai Seinäjoen kansalaisopiston toimistolla. Kurssimaksu maksetaan vain siinä ta­ pauksessa, että pari löytyy. Parin löytymisestä ilmoitetaan syyslokakuun vaihteessa. Keskiviikkona 10.10. järjestämme Opistotalolla informaatiotilaisuuden luokassa 212 klo 17.00-18.30. Lukuvuoden aikana järjestämme neljä yhteistä tapaamista, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus saada neuvoja ja vinkkejä kielenopiskeluun ja -opetta­ miseen. Viimeisellä kokoontumiskerralla on yhteinen piknik.ILMOIT­ TAUTUMINEN ERILLISELLÄ LOMAKKEELLA kansalaisopiston netti­ sivujen kautta: www.seinajoki.fi/kansalaisopisto/fintandem

Suomi Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 20.8.2018 16.30

11121 SUOMI 1 ti 17.00-18.30, to 17.00-18.30, 18.9.2018–20.12.2018 Opistotalo, luokka 119, Vapaudentie 83 Satu Pietilä (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 25 osallistujaa Taso 0-A1. Kurssilla aloitetaan suomen kielen opiskelu alkeista ja opitaan arkielämän keskeistä sanastoa, kielioppia ja kielen käyttöä: puhumista, kuuntelemista, kirjoittamista ja lukemista. Opetuskielinä suomi (tarvittaessa englanti). Kurssikirja: Kuparinen; Tapaninen: Oma suomi 1. Level 0-A1. A beginners´ course on the basic vocabulary and grammar of Finnish. We will practise speaking, listening, writing and reading. The course is taught in Finnish (in English if necessary). Course book: Kuparinen; Tapaninen: Oma suomi 1.


11131 SUOMI 1 kevät ti 17.00-18.30, to 17.00-18.30, 22.1.2019–25.4.2019 Opistotalo, luokka 119, Vapaudentie 83, Satu Pietilä (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 25 osallistujaa Taso 0-A1 Kurssilla aloitetaan suomen kielen opiskelu alkeista ja opitaan arkielämän keskeistä sanastoa, kielioppia ja kielen käyttöä: puhumista, kuuntelemista, kirjoittamista ja lukemista. Opetuskielinä suomi (tarvittaessa englanti). Kurssikirja/Course book: Kuparinen; Tapaninen: Oma suomi 1. Level 0-A1 A beginners´ course on the ba­ sic vocabulary and grammar of Finnish. We will practise speaking, listening, writing and reading. The course is taught in Finnish (if ne­ cessary, in English).

11141 SUOMI 2 ti 18.30-20.00, to 18.30-20.00, 18.9.2018–20.12.2018 Opistotalo, luokka 119, Vapaudentie 83 Satu Pietilä (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 25 osallistujaa Taso A1-A2. Suomen kielen jatkokurssi niille, jotka osaavat jo alkeet. Opiskelemme lisää sanastoa, rakenteita sekä kielen käyttöä. Level A1-A2. A course for students who already know the basics of Finnish. More vocabulary and grammar as well as using Finnish in various situations. Kurssikirja/Course book Kuparinen; Tapaninen: Oma suo­ mi 1

11151 SUOMI 2/kevät ti 18.30-20.00, to 18.30-20.00, 22.1.2019–25.4.2019 Opistotalo, luokka 119, Vapaudentie 83 Satu Pietilä (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 25 osallistujaa Taso A1-A2. Suomen kielen jatkokurssi niille, jotka osaavat jo alkeet. Opiskelemme lisää sanastoa, rakenteita sekä kielen käyttöä. Aiheet: sää ja vuodenajat, koti ja asuminen, ostostilanteet, matkustaminen, suomalaiset juhlat, lääkärissä käyminen. Kielioppi: verbityypit, imper­ fekti, partitiivi, minulla on-rakenne, sanatyyppejä. Opetus suomeksi (tarvittaessa englanniksi). Level A1-A2. A course for students who already know the basics of Finnish. More vocabulary and grammar as well as using Finnish in various situations. Topics: weather and seasons, home and housing, shopping, travelling, Finnish celebra­ tions, seeing a doctor. Grammar: verb types, imperfect, partitive, I have-construction, types for nouns and adjectives. Taught in Finnish (if necessary, in English). Course book: Kuparinen; Tapaninen: Oma suomi 1

11161 LUE JA KIRJOITA SUOMEA (LUKI) ma 10.00-13.30, ti 12.00-15.30, ke 12.00-15.30, to 10.00-13.30, 13.9.2018–29.11.2018 Opistotalo, luokka 314, Vapaudentie 83 Minna Sihto, FM (164 t), Kurssimaksu 120,00 €, max 15 osallistujaa Lähtötaso 0. Opi lukemaan ja kirjoittamaan suomen kieltä ja pääset vaikuttamaan asioihin paremmin. Opi latinalaiset kirjaimet. Kurssilla käytetään kirjaa Lukutaito kaikille ja opettajan jakamaa materiaalia. Lähiopetuksen lisäksi kotitehtäviä vähintään 5 tuntia viikossa (yht.40 tuntia) Opetuskieli suomi. HUOM! Kurssi on ilmainen niille, joille kurssi sisältyy heidän kotoutumissuunnitelmaansa, ja joiden nimi on liitetty Koulutusportti-järjestelmään. Turvapaikan hakijat ja muut, joil­ le ei ole laadittu kotoutumissuunnitelmaa, voivat opiskella kurssilla maksamalla kurssimaksun. Ilmoittaudu kurssille, kurssi alkaa mikäli ilmoittautuneita tulee tarpeeksi.

11171 TYÖELÄMÄN SUOMEA 

ti 15.30 - 17.00, to 15.00 - 16.30, 13.9.2018–29.11.2018 Opistotalo, luokka 313, Vapaudentie 83 Minna Sihto, FM (42 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 15 osallistujaa Uusi kurssi! Lähtötaso A2. Perehdytään työnhakuun ja työnhaun uusiin menetel­ miin. Kirjana Piirainen:Työelämän suomea 2, kpl 1 - 6. Aiheina suo­ malainen työkulttuuri:• koulutusjärjestelmän tasot • työnhaun keinoja • työkulttuurin arvot TYÖPAIKAN ETSIMINEN: • ilmoitusten ja työstä ja työtehtävistä kertomisen sanastoa • essiivi ja translatiivi • verbien rektioita TYÖNHAKULOMAKE VERKOSSA SEKÄ CV:• lomakkeiden sanastoa • CV • olla kiinnostunut mistä / mikä kiinnostaa • oman työ­ hakemuksen täyttäminen verkossa TYÖHAASTATTELU: • omistus­ liitteen avulla taivutettavat ilmaisut, kuten mielellään, parhaani, har­ missasi • tarkennuksen kysyminen • III infinitiivi esim. oppia /pystyä / pyrkiä / joutua + maan/mään • case-haastattelu OPH. Työttömille työnhakijoille, senioreille, eläkeläisille, oppimisvaikeuksia kokeville ja maahanmuuttajille hinta 15€. Opettaja tarkistaa kurssin alussa oikeu­ den alennettuun hintaan.

11181 TYÖELÄMÄN SUOMEA/ KEVÄT ti 15.30 - 17.00, to 15.00 - 16.30, 22.1.2019–11.4.2019 Opistotalo, luokka 313, Vapaudentie 83 Minna Sihto, FM (44 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 15 osallistujaa Lähtötaso A2. Jatketaan työssä tarvittavaan viestintätaitoon pereh­ tymistä kirjana Piirainen: Työelämän suomea 2, kpl 7 - 12. SÄHKÖ­ POSTIT JA VIDEOHAASTATTELU:• sanastoa aiheeseen (tietokoneja verkkosanastoa, video- ja haastattelusanastoa) • s-posti-fraasit • sidoskeinot, asioiden välisten kausaalisten ja ajallisten suhteiden il­ maiseminen UUDEN TYÖN ALOITUS:• sanastoa • teettöverbit (kuten perehtyä / perehdyttää + mihin) • ohjeiden kysyminen, tarkistaminen ja ymmärtäminen • imperatiivi vs. kohteliaammaat TYÖKAVEREIHIN TUTUSTUMINEN: • epämuodollinen viestintä, small talk, eläytyvä kuuntelu • kokijaverbit • mielipiteen ilmaisu • kertomisen sanastoa (verbejä ja adverbejä) ASIAKASPALVELU: • asiakaspalvelufraasit • negatiiviseen palautteeseen vastaaminen, korrektit / kohteliaat ilmai­ sut • passiivin konditionaali • sopiiko, kävisi PUHELINVIESTINTÄ • puhelinfraasit ja käytänteet • ehdotusten tekeminen ja niihin vastaa­ minen • passiivin perfekti• tapaamisesta sopiminen KOKOUSTAMI­ NEN: muodollisessa kokouksessa, pienessä tiimipalaverissa. • viral­ liset ja epämuodolliset palaverit, niistä tehtävät dokumentit • vuoron ottamisen fraasit, saman- ja erimielisyyden osoittaminen. Ilmoittaudu kurssille, kurssi alkaa mikäli ilmoittautuneita tulee tarpeeksi.

11191 KERRATAAN SUOMEA/syksy ti 17.00-19.15, 18.9.2018–6.11.2018 Opistotalo, luokka 211 (kielistudio), Vapaudentie 83 Satu Pietilä (21 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 25 osallistujaa Taso A2-B1. Kurssilla aktivoidaan kielitaitoa: puhutaan, kuunnellaan, luetaan ja kirjoitetaan paljon.TÄLLÄ KURSSILLA VOIT HARJOITEL­ LA KESKITASON YLEISTÄ KIELITUTKINTOA VARTEN. Ei kurssikir­ jaa.

11201 KERRATAAN SUOMEA/kevät ti 17.00-18.30, 22.1.2019–9.4.2019 Opistotalo, luokka 211 (kielistudio), Vapaudentie 83 Satu Pietilä (22 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 25 osallistujaa Taso A2-B1. Kurssilla aktivoidaan kielitaitoa: puhutaan, kuunnellaan, luetaan ja kirjoitetaan paljon.TÄLLÄ KURSSILLA VOIT HARJOITEL­ LA KESKITASON YLEISTÄ KIELITUTKINTOA VARTEN. Ei kurssikir­ jaa. 31


11231 INFORMATION SESSION FOR STUDENTS/kevät ke 17.30-19.45, 16.1.2019–16.1.2019 Opistotalo, luokka 212, Vapaudentie 83 Päivi Väli-Torala (3 t), Maksuton, max 50 osallistujaa Informaatiotilaisuus maahanmuuttajille, jotka aikovat osallistua Sei­ näjoen kansalaisopiston kurssille. Voit ilmoittautua kurssille tai kysyä neuvoja. Neuvontaa myös Yleisistä kielitutkinnoista. Ei ilmoittautu­ mista. Information session for students who wish to enroll for a course at the Adult Education Centre of Seinäjoki. You may register to a cour­ se or ask questions. Information also about the National Certificate of Language Proficiency Test. No enrollment.

11241 SUOMI TUTUKSI KÄSILLÄ TEHDEN 

ti 10.00-11.30, ke 13.00-15.00, 3.10.2018–5.12.2018 Opistotalo, luokka 218 (tekstiilityö), Vapaudentie 83 Minna Sihto (42 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 14 osallistujaa Lähtötaso 0-A1. Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen kurssi hidasta etenemistä vaativille maahanmuuttajille. Opetellaan esimer­ kiksi numeroita, osoitteita, nimiä ja kylttejä. Tutustutaan myös suoma­ laisiin ja suomalaisiin tapoihin ja tekemiseen opettelemalla kutomaan villasukka ja pipo talven varalle sekä virkkaamaan pieni värikäs kori. OPH. Työttömille työnhakijoille, senioreille, eläkeläisille ja maahan­ muuttajille hinta 25€, muuten 45€. Opettaja tarkistaa kurssin alussa oikeuden alennettuun hintaan. Välineet ja materiaalit saadaan lah­ joituksena. Ilmoittautuminen netissä, sähköpostilla tai opiston toimis­ tolla.

11251 SUOMEA SANELIMELLA/syksy 

ma 10.00-14.15, ti 10.00-14.15, ke 10.00-14.15, to 10.00-14.15, 24.9.2018–17.12.2018 Opistotalo, luokka 313, Vapaudentie 83 Johanna Hautamäki-Yamaguchi (240 t), Kurssimaksu 160,00 €, max 14 osallistujaa A new type of intensive Finnish language course for beginners: you will learn Finnish in a fun way. Aimed level A1. The student will learn the Basic vocabulary of Finnish language (about 700 words) and will ger gourage to use Finnish in different situations of communication and also run a conversation in everyday life. The main focus is in listening and talking. Students will have the use of a dictaphone onto which new words and forms are recorded to be listened to at home daily, why not together with your whole family? (5 hours per week) You can also use your own phone. The aim of writing is to learn to recog­ nize and write the western alphabeths and short words and senten­ ces. The themes of the course are greetings, introducing, numbers, telling the time, ordinaries, and a lot fo words connected with food and cooking, shopping, eating in a restaurang, buildings, asking the way hobbies and telling about own life from youth to present time. In addition we will get to know some interesting apps in phones to help us with the language. 14 students are chosen after an interview . We will invite you to the interview by text message or letter. The Finnish Ministry of Education has granted The Adult Education Centre of Sei­ näjoki a benefit to enable immigrants living in Finland permanently to participate in some courses for clearly lower price. The fee for this course will be only 50 € .

32

11261 SUOMEA SANELIMELLA/kevät 

ma 10.00-14.15, ti 10.00-14.15, ke 10.00-14.15, to 10.00-14.15, 21.1.2019–18.4.2019 Opistotalo, luokka 313, Vapaudentie 83 Hautamäki-Yamaguzzi Johanna (240 t), Kurssimaksu 160,00 €, max 14 osallistujaa Tavoitetaso A1. Opiskelija osaa keskeisimmän suomen kielen sanas­ ton (noin 700 sanaa) sekä uskaltaa rohkeasti käyttää kieltä eri vies­ tintätilanteissa ja keskustella myös muissa arkitilanteissa. Kurssin pääpaino on kuullun ymmärtämisessä ja puhumisessa. Kirjoittamisen tavoitteena on tunnistaa ja kirjoittaa länsimaiset aakkoset, sekä lyhyi­ tä sanoja ja lauseita. Kurssin teemoja ovat: tervehdykset ja itsensä esittely, numerot ja kellon ajan ilmoiseminen, järjestysluvut, runsaati ruokaan ja ruoanlaittoon liittyviä sanoja, kaupassa ja ravintolassa asiointi, keskeiset rakennukset ja tien kysyminen sekä ohjaus harras­ tuksiin, sekä omasta elämästään kertominen suomeksi nuoruudesta vanhuuteen. Lisäksi tutustumme älypuhelimien tarjoamiin sovelluk­ siin kielen oppimisen tueksi. Opetuskielenä suomi. Opiskelijat saavat käyttöönsä sanelimen, jolle uudet sanat ja muodot tallennetaan päi­ vittäin kotona kuunneltaviksi, vaikka koko perheen kanssa yhdessä. Kotona harjoitellaan vähintään 5 tuntia viikossa. Kurssilla opitaan laa­ ja määrä arjessa hyödyllisiä sanoja ja fraaseja. Lisäksi harjoitetaan hieman kirjallisia taitoja. Kurssi sopii kotoutujille. Kurssille valitaan 14 ilmoittautunutta haastattelun perusteella. Lähetämme ilmoittautuneil­ le kutsun haastatteluun tekstiviestillä tai kirjeenä. OPH. Työttömille työnhakijoille, senioreille, eläkeläisille, oppimisvaikeuksia kokeville ja maahanmuuttajille hinta 50€, muuten 160€. Opettaja tarkistaa kurs­ sin alussa oikeuden alennettuun hintaan.

Ruotsi Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 20.8.2018 klo 16.30

11511 RUOTSIN PERUSKURSSI ti 17.30-19.00, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Seinäjoen lukio, luokka A204, Kirkkokatu 16 Sari Sillanpää, FM (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 30 osallistujaa Kurssilla opetellaan tai kerrataan ruotsin kielen perusasiat leppoi­ saan tahtiin. Sopii ruotsin alkeita opiskelleille tai esim. ruostuneen peruskouluruotsin kertaukseen. Arkielämän puhekieltä ja asioimisti­ lanteita. Opitaan kertomaan Suomesta ruotsiksi. Kappaleiden aihei­ na ovat mm. perheeseen, lähiympäristöön ja matkustamiseen liittyvät asiat arkipäivän tilanteissa. Oppikirjana Nevalainen;Tamminen-Parre ;Votkin: Häng med! 1

11531 RUOTSIN JATKOKURSSI ti 19.00-20.30, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Seinäjoen lukio, luokka A204, Kirkkokatu 16 Sari Sillanpää, FM (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 30 osallistujaa Kurssilla aktivoidaan suullista kielitaitoa, laajennetaan sanavarastoa ja vahvistetaan kielen keskeisten rakenteiden osaamista. Sopii mm. peruskurssin käyneille ja muille kertaajille. Aiheet liittyvät mm. kou­ lutukseen ja opiskeluun, työelämään, asumiseen ja sisustamiseen, ympäristöön, kirjallisuuteen sekä sosiaaliseen mediaan. Lisäksi asioi­ daan lääkärissä, tutustutaan ruotsalaiseen ruokakulttuuriin sekä vie­ raillaan kiinnostavissa paikoissa sekä Suomen että Ruotsin puolella. Oppikirjana Nevalainen; Tamminen - Parre; Votkin: Hängmed! 2


11541 RUOTSIN KERTAUSKURSSI ma 17.30-19.00, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Seinäjoen lukio, luokka A204, Kirkkokatu 16 Rafael Frans, VM (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 25 osallistujaa Kurssilla kerrataan ruotsin perusrakenteita ja se antaa vankan pe­ rustan ruotsin kielen opinnoille korkeakoulussa ja valmentaa myös työelämän ruotsin viestintätilanteisiin. Sanaston teemoina ovat mm. itsestä ja opinnoista kertominen, oman työn ja työpaikan esittely, asiakaspalvelu, messut, sosiaalinen media ja vapaa-aika. Vaihtele­ vat suulliset ja kirjalliset harjoitukset ja runsaat kuuntelutehtävät val­ mentavat aktiiviseen vuorovaikutukseen ja viestintään. Oppikirjana Jokisalo; Minni: Reflex: Uppdatera din svenska.

11551 SVENSK KONVERSATION mån. 19.00-20.30, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Seinäjoen lukio, luokka A204, Kirkkokatu 16 Rafael Frans, VM (50 t), Kursavgift 50,00 €, max 20 studerande Vi lär oss svenska genom att prata med varandra. Vi glömmer gram­ matiken och diskuterar fritt om aktuella ämnen som intresserar oss alla.

11561 RUOTSIA INTENSIIVISESTI ke 17.30-19.00, 5.9.2018–28.11.2018 Virastotalo, Ainonkulma, Alvar Aallon katu 9 Arto Kalliokoski, FM (24 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 25 osallistujaa Kurssi valmentaa työelämän ruotsin viestintätilanteisiin, ja kurssilla opiskellaan työelämässä tarvittavaa sanastoa ja keskeisiä rakentei­ ta. Painopiste on liiketaloudessa, ja vaihtelevat suulliset ja kirjalliset harjoitukset valmentavat aktiiviseen vuorovaikutukseen ja viestin­ tään. Teemoina ovat mm. itsestä kertominen, työn ja työpaikan erilai­ set ruotsin kielen taitoa vaativat tilanteet. Oppikirjana on Sandberg; Tuunanen: Flexhandel – svenska för högskolor. Kurssi sopii erityisen hyvin esimerkiksi sellaisille opiskelijoille, jotka ovat kerranneet ruotsia kirjalla Reflex – uppdatera din svenska.

11571 DISKUSSION PÅ SVENSKA ons. 19.00-20.30, 5.9.2018–28.11.2018 Virastotalo, Ainonkulma, Alvar Aallon katu 9 Arto Kalliokoski, FM (24 t), Kursavgift 35,00 €, max 20 studerande Kurssilla keskustellaan ruotsiksi helpohkojen ruotsinkielisten tekstien pohjalta ajankohtaisista asioista ja arjen tapahtumista. På kursen dis­ kuterar vi på svenska med hjälp av relativt lätta svenska texter om aktuella teman och händelser i vardagslivets. Du får kursmaterialet av läraren.

Englanti Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 20.8.2018 klo 16.30

11221 ENGLANTIA DRAAMAN AVULLA la 10.00-14.00, 29.9.2018 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Tiina Kangas-Bryan (5 t), Kurssimaksu 18,00 €, max 20 osallistujaa Matkiminen, näytteleminen, esittäminen ovat erinomaisia keinoja kie­ len omaksumiseen. Draamamenetelmä sopii kaikenikäisille ja monen tasoisille opiskelijoille, varsinkin niille jotka pitävät perinteistä kie­ lenopiskelua hankalana tai tylsänä tai haluavat lisäharjoitusta vaikka koulua, työelämää tai matkailua varten. Katsotaan videolta kohtaus englanninkielisestä elokuvasta, sarjasta tai näytelmästä, tutkitaan kieltä ja dramatiikkaa siinä ja tehdään omia versioita. Hauska tapa parantaa varsinkin suullista kielitaitoa. Jos kiinnostusta on, suun­ nitellaan kevääksi pidempi kurssi. Tulkaa mukaan kokeilemaan uu­ denlaista ja hauskaa tapaa oppia kieltä! Sopii myös kieltenopettajien lisäkoulutukseksi.

11211 ENGLISH FOR IMMIGRANTS ke 17.30-19.00, 19.9.2018–12.12.2018 Seinäjoen lukio, luokka A205, Kirkkokatu 16 Barbara Gerakis, TEFL (24 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 25 osallistujaa Uusi kurssi! The course is available to all foreigners and immigrants in Finland, those who wish to develop their English language further. Students must have basic level skills and a fair level of English understanding so they can follow with the exercises provided. Group exercises, pronunciation, pair activities, listening and writing as well as spoken exercises. In the class, we will learn useful phrases for everyday com­ munication and culture understanding. The teacher in the classroom will provide materials.

11941 ENGLANNIN ALKEET ti 17.30-19.00, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Seinäjoen lukio, luokka B202, Kirkkokatu 16 Arto Kalliokoski, FM (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 25 osallistujaa Kurssille voivat tulla kaikki, jotka haluavat oppia englantia. Mitään pohjataitoja ei tarvita. Uuden oppiminen on hauskaa ja terveellistä myös aivoille. Työskennellään kiireettömässä tahdissa ryhmissä tai pareittain. Let´s learn together! Oppikirjana Huhtala-Halme; Halme; Eerola: Steps into English 1.

11951 ENGLISH-SECOND STEP ke 17.00-18.30, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Seinäjoen lukio, Kirkkokatu 16 Merja Kuvaja, VTM,HuK (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 25 osallistujaa Englantia 1-2 vuotta opiskelleille. Sopii myös molemmille viime vuo­ den Englannin alkeet netissä ja ryhmässä-kurssilla opiskelleille. Käytetään kirjaa Huhtala-Halme; Qvist; Toane: Steps into English 2. Kirjassa on paljon hyviä dialogiharjoituksia. Pääosin opiskellaan ryh­ missä ja pareittain rennossa ilmapiirissä oppimisen iloa ja huumoria unohtamatta. Luokkatilana Innoaula.

33


11971 ENGLANTI 4A

12091 CATCHING UP

ti 10.00-11.30, 11.9.2018–4.12.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Opistotalo, luokka 212, Vapaudentie 83 Päivi Väli-Torala, FM (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 25 osallistujaa Jatkoryhmä viime vuoden Englanti 3A-kurssille. Edetään nopeaan tahtiin kommunikatiivisin menetelmin. Tämä kurssi sopii myös sinulle, joka olet aikaisemmin opiskellut englantia mutta opiskelu on jäänyt kesken ja haluat edetä nopeasti tai haluat kerrata joskus oppimasi. Käymme läpi erilaisia matkatilanteita ja arkipäivän puhetilanteita. Puhumista ja lausumista harjoitellaan paljon erilaisten tehtävien avul­ la. Jatketaan Destinatios 3-oppikirjaa kappaleesta 5 kirjan loppuun ja siirrytään syksyn mittaan oppikirjaan Blom-Kröger; Ingall; Juhola: Destinations 4.

to 10.00-11.30, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Opistotalo, luokka 212, Vapaudentie 83 Päivi Väli-Torala, FM (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 18 osallistujaa Viime vuoden Catching up -kurssin oppilaille sekä muille, joille eng­ lannin perusrakenteet ovat tuttuja, mutta jotka kertaamisen lisäksi kaipaavat kannustusta puhumisen harjoitteluun ja omakohtaiseen kielen käyttöön. Nyt tavoitteena on myös vankentaa perusrakentei­ den hallintaa. Jatkamme oppikirjasta kappaleesta 3. Oppikirjana Mor­ tazavi; Saarinen; von Bonsdorff: Catching Up.

12011 ENGLANTI 5A ke 11.30-13.00, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Opistotalo, luokka 212, Vapaudentie 83 Päivi Väli-Torala, FM (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 30 osallistujaa Viime vuoden Englanti 4A-ryhmätapaa jälleen kesän jälkeen. Terve­ tuloa myös uudet oppilaat. Edetään kiireettömästi kommunikatiivisin menetelmin. Tämä kurssi sopii myös sinulle, joka olet aikaisemmin opiskellut englantia, mutta opiskelu on jäänyt kesken ja haluat kerrata joskus oppimasi. Käymme läpi erilaisia matkatilanteita ja arkipäivän puhetilanteita. Puhumista ja lausumista harjoitellaan paljon erilaisten tehtävien avulla. Käymme loppuun Destinations 3 kirjan ja siirrymme sitten uuteen. Uusien oppilaiden ei tarvitse hankkia 3-kirjaa. Oppikir­ jana tuore Blom-Kröger; Ingall; Juhola; Destinations 4.

12021 STEPPING STONES-KERTAA JA AKTIVOI ma 10.00-11.30, 10.9.2018–3.12.2018 ja 14.1.2019–15.4.2019 Opistotalo, luokka 212, Vapaudentie 83 Päivi Väli-Torala, FM (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 30 osallistujaa Kiireetön jatkokurssi viime vuoden Englanti 5A-kurssille. Tervetuloa myös uudet oppilaat. Kurssi sopii myös englannin opinnot keskeyttä­ neille sekä kertausta kaipaaville. Käytännöllistä harjoittelua hausko­ jen aktiviteettien avulla. Oppikirjana Huhtala-Halme; Qvist; Thomp­ son: Stepping Stones 1.

34

12101 ENGLANNIN KIRJOITUSKURSSI NETISSÄ ma 10.9.2018–9.12.2018 Toimipaikka avoin Laura Kalliomäki, FM (36 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 4 osallistujaa Haluatko harjoitella englanniksi kirjoittamista? Tehtävävalikoimassa tällä kurssilla on esim. perinteinen ainekirjoitus, mielipidekirjoitus ja kääntäminen. Vaihtoehtoisesti kurssin voi suorittaa pitämällä päivä­ kirjaa ja kirjoittamalla omasta arjestaan. Tehtävien palautus tarkas­ tusta ja kommentointia varten on tehtävätyypistä riippuen yhden tai kahden viikon välein. Kurssin tavoitteena on saada sujuvuutta eng­ lannin kirjoittamiseen ja samalla parantaa sanaston ja rakenteiden hallintaa. Ilmoita oma sähköpostiosoitteesi ilmoittautuessasi kurssil­ le, saat opettajalta tarkemmat ohjeet ennen kurssin alkua sitä kautta. Kurssille osallistuminen vaatii englannin perusteiden hallintaa. Kurssi järjestetään yhteistyössä muiden opistojen kanssa. Varasijalta on mahdollista päästä kurssille, jos muilta opistoilta jää paikkoja. Tasaus tehdään 4.9.

12111 NÄILLÄ PÄRJÄÄT ENGLANNIKSI ma 17.30-19.00, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Toimintojen talo, Kasperinviita 13 Merja Kuvaja, VTM; HuK (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 25 osallistujaa Englantia matkaileville. Aloitellaan helpoista harjoituksista valmiilla dialogeilla. Pareittan ja ryhmissä käydään läpi erilaisia matkusta­ miseen liittyviä tilanteita. Tutustaan myös eri kulttuureihin ja maihin englantia puhuen.

12061 ENGLISH ON FRIDAY

12131 MONDAY MORNING DISCUSSION

pe 10.00-11.30, 7.9.2018–30.11.2018 ja 11.1.2019–12.4.2019 Opistotalo, luokka 309, Vapaudentie 83 Tiina Vahvaselkä, FM (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 35 osallistujaa Jatkoa viime vuoden 7A-kurssille. Tervetuloa myös sinä, joka olet opiskellut englantia muutaman vuoden! Opiskelemme monipuolisten harjoitusten avulla puhumista, arjen sanastoa ja -rakenteita leppoi­ sassa tahdissa. Oppikirjana Haukkapää; Jokisalo; Waddel: English for you, too book 4 kappaleesta 5 alkaen. Keväällä aloitetaan kerta­ ukseksi oppikirja Steps into English 3.

ma 10:00-11:30, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Opistotalo, luokka 119, Vapaudentie 83 Julian Dawe (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 25 osallistujaa The course will concentrate on spoken English. Students will be more confident in their use of English to handle different situations.

12141 ADVANCED ENGLISH CONVERSATION ti 19:00-20:30, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Seinäjoen lukio, luokka A201, Kirkkokatu 16 Julian Dawe (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 25 osallistujaa An advanced course designed to increase your fluency in conversa­ tional skills. This course is for people who want to ask more, know more, share more and speak more in English. Sessions will be based on a news story or article. Participants are encouraged to speak about their own life experiences. The course will increase your voca­ bulary, understanding of grammar and most importantly your ability and confidence to speak English.


12191 ENGLANTIA TYÖHÖN JA VAPAA-AIKAAN 

to 17.30-19.00, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Seinäjoen lukio, luokka B217, Kirkkokatu 16 Merja Kuusikko, FM (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 20 osallistujaa Kurssilla harjoitellaan englannin kieltä erilaisissa työelämään ja va­ paa-aikaan liittyvissä tilanteissa. Tehdään paljon puheharjoituksia pareittain ja pienryhmissä, harjoitellaan myös kielioppia ja kuullun­ ymmärtämistä. Kurssi sopii englantia noin 3-4 vuotta opiskelleille. So­ veltuu hyvin myös työttömille työnhakijoille. Oppikirjana Marjamäki; Turpeinen: @Work: English for Work and Leisure. OPH. Työttömille työnhakijoille, senioreille, eläkeläisille ja maahanmuuttajille hinta 25€, muuten 50 €. Opettaja tarkistaa kurssin alussa oikeuden alennettuun hintaan.

12291 TRAVELLING TO THE USA to 19.00-20.30, 13.9.2018–29.11.2018 Seinäjoen lukio, luokka A205, Kirkkokatu 16 Barbara Gerakis, TEFL (22 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 30 osallistujaa Do you plan to travel to the USA? Then this class is just for you. We will look at many interesting places to visit in the USA. We can custo­ mize this class to suit the students tailored requests on sightseeing, local culture, food, must haves before and during trip and other im­ portant information. In this class, we will submerge ourselves in an English-speaking setting, focus on understanding the local accents better, focus on speaking and learning new travel related words and vocabulary and we will look at some videos and news articles and practice useful every day phrases. Basic understanding of English is fine. Teacher brings own material and speaks Finnish and English in class.

12311 HAVE A NICE TRIP!- Sujuvaa matkaa englanniksi ti 17.30-19.00, 16.4.2019–4.6.2019 Opistotalo, luokka 314, Vapaudentie 83 Merja Kuusikko, FM (16 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 20 osallistujaa Kurssilla harjoitellaan englannin kieltä erilaisissa matkailuun liit­ tyvissä tilanteissa. Tehdään paljon puheharjoituksia pareittain ja pienryhmissä. Kurssi sopii englannin alkeisiin aiemmin tutustuneille. Opettajan oma materiaali. Huom! viikoilla 18 tunnit poikkeuksellisesti maanantaina 29.4 klo 17.30-19.00 (Vapun vuoksi).

12321 APPRECIATING OUR DIFFERENCES to 19.00-20.30, 6.9.2018–29.11.2018 Seinäjoen lukio, luokka A201, Kirkkokatu 16, George Clay, tuntiopettaja (24 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 18 osallistujaa This course aims to get you closer to those of cultural backgrounds different to that of your own. It is to help boost your conversation skills and confidence to interact with others freely in English. Discussion topics on various aspects of different cultures will be covered. Ses­ sions will be based on personal experiences, stories, news, and ar­ ticles. Participants are free to present any material or relevant cultural experience during the sessions. To enable interaction with visitors, participants will have the opportunity to practice giving background information on places of tourist attraction and directions to and from such places in and around Seinäjoki and Ostrobothnia. From time to time, students will also be given opportunities to interact with guest speakers of other cultures. The basics of grammar will be revisited as the need arises. So come and have some fun while boosting your self-confidence.

35


12341 ENGLANTIA KESKUSTELLEN

12381 ENGLISH CLUB

ke 14.00-15.30, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Opistotalo, luokka 304, Vapaudentie 83 Merja Kuusikko, FM (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 20 osallistujaa Kurssi sopii englantia vähintään 5-6 vuotta opiskelleille. Teemme paljon puhe- ja kuunteluharjoituksia, ryhmä- ja paritöitä. Kertailemme myös sanastoa ja kielioppia. Oppilaat voivat pitää lyhyitä esitelmiä esim. matkoistaan tai harrastuksistaan. Tunneilla puhutaan vain eng­ lantia.

to 19.00-20.30, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Opistotalo, luokka 121, Vapaudentie 83, John Pearce, tuntiopettaja (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 18 osallistujaa A group of people talking about different topics in English. Suitable for students who have experience in spoken English and wish to practice and improve it.

12351 ENGLANTI 7B

ma-to 10.00-12.00, 17.6.2019–20.6.2019 Luontotalo Käpälikkö Anneli Niemistö, tuntiopettaja (8 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 15 osallistujaa Englannin kielen kesäleiri 6-10-vuotiaille Kyrkösjärven kauniissa ympäristössä. Kokoonnumme Käpälikön Luontotalolla ja ulkoilemme sään salliessa. Leikimme, laulamme, pelaamme ja puuhastelemme englannin kielen parissa. Pidämme päivittäin evästauon, joten ota mukaan OMAT terveelliset EVÄÄT ja juomapullo! Mukaan myös omat värityskynät ja vaatteet, joissa on mukava liikkua ja joiden likaantu­ minen ei haittaa.

ke 19.00 - 20.30, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Seinäjoen lukio, luokka A204, Kirkkokatu 16 Sari Sillanpää, FM (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 30 osallistujaa Viime vuoden Englanti 6B-ryhmä jatkaa jälleen. Tervetuloa myös uu­ det oppilaat. Keskitason (taso B1) kurssi. Sopii englannin perusteet opiskelleille, jotka kertaamisen lisäksi kaipaavat kannustusta puhumi­ sen harjoitteluun ja omakohtaiseen kielenkäyttöön. Aiheet liittyvät jo­ kapäiväiseen elämään mm. ystävät, harrastukset, matkailu, ostokset, hyvinvointi jne. Oppikirjana Huhtala - Halme; Qvist; Roux: Stepping Stones 1.

12361 AKTIVOI ENGLANTISI 2 ma 17.00-18.30, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Seinäjoen lukio, luokka A201, Kirkkokatu 16 Merja Kuusikko, FM (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 30 osallistujaa Kaikille, joille englannin perusrakenteet ovat tuttuja, mutta jotka ker­ tauksen lisäksi kaipaavat kannustusta erityisesti puhumisen harjoit­ teluun. Laajennetaan sanavarastoa, harjoitellaan kuuntelua ja ään­ tämistä. Tehdään keskusteluharjoituksia pareittain ja pienryhmissä. Oppikirjana Huhtala-Halme; Qvist; Roux: Stepping Stones 1: jatke­ taan kohdasta Step 7. Siirrytään syyslukukauden aikana oppikirjaan Stepping Stones 2.

12371 AKTIVOIDAAN KUUNTELU- JA PUHUMISENTAITOJA ma 11.30-13.00, 10.9.2018–3.12.2018 ja 14.1.2019–15.4.2019 Opistotalo, luokka 212, Vapaudentie 83 Päivi Väli-Torala, FM (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 35 osallistujaa Viime vuoden Stepping Stones-kertaa ja aktivoi 2-kurssilaisille sekä opiskelijoille, joille englannin perusrakenteet ovat tuttuja, mutta jotka kertaamisen lisäksi kaipaavat kannustusta puhumisen ja kuuntelemi­ sen harjoitteluun ja omakohtaiseen kielen käyttöön. Tavoitteena on aktivoida jo hallussa olevaa sanastoa ja vahvistaa perusrakenteiden hallintaa täsmäiskuisten keskusteluharjoituksien avulla. Käydään lop­ puun viime vuonna aloitettu oppikirja Halme;Qvist; Roux: Stepping Stones 2 ja siirrytään sitten uuteen kirjaan Mortazavi; Saarinen; von Bonsdorff: Catching Up. Uusien oppilaiden ei tarvitse hankkia Step­ ping Stones-kirjaa.

36

12391 ENGLANNIN KESÄPÄIVÄT 6-10 VUOTIAILLE

11922 ENGLANTI 2 B Hyllykallio ti 17.30-19.00, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Hyllykallion koulu, Opintie 8 Merja Kuusikko, FM (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 18 osallistujaa Kurssi sopii sinulle, joka olet opiskellut englantia kansalaisopistos­ sa noin vuoden, tai sinulla on vastaavat taidot. Kurssin pääpaino on arkielämän puhetilanteissa. Opitaan uutta sanastoa, kuunnellaan ja harjoitellaan ääntämistä. Tehdään paljon puheharjoituksia pareittain ja pienryhmissä. Oppikirjana Blom-Kröger; Ingall; Rawstorne; Tulkki: Destinations 2. Luokka A9, käynti ulko-ovesta A1.

12322 ENGLANTI 6 B Hyllykallio ke 17.30-19.00, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Hyllykallion koulu, Opintie 8 Mira Burke (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 20 osallistujaa Jatkoa viime vuoden 5 B -ryhmälle. Tervetuloa myös uudet oppilaat. Kurssin pääpaino on puhumisessa ja matkatilanteiden harjoittelus­ sa - kielioppia on vain vähän. Tutustumme myös englanninkielisten maiden tapoihin ja kulttuuriin. Oppikirjana on Huhtala-Halme; Qvist; Thompson: Steps into English 3. Luokka A9. Käynti ulko-ovesta A1.

12342 ENGLANNIN KIELISUIHKU 7-8v ke 16.45-17.30, 5.9.2018–12.12.2018 Hyllykallion koulu, Opintie 8 Mira Burke (14 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 15 osallistujaa Leikkejä, lauluja, pelejä ja loruja englannin kielellä 7-8-vuotiaille lap­ sille. Tavoitteena on kehittää lapsille myönteinen ja peloton asenne englannin kieleen. Rohkeus puhua vierasta kieltä kasvaa. Lukuvuo­ den aikana takkiin tarttuu sanoja, loruja ja lauluja ja hyvää mieltä. Omat värit mukaan. Katso myös kielten yleisteksti/Kielikylpy.


12362 ENGLISH SECOND-STEP/Nurmo

12384 ENGLANNIN ALKEET/Ylistaro

ke 19.00-20.30, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Nurmon keskustan kirjasto, Nurmontie 20 Merja Kuvaja,HuK, VTM (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 20 osallistujaa Englantia toista vuotta opiskeleville. Kirjana Huhtala-Halme; Qvist; Toane: Steps into English 2. Parityöskentelyn ja keskusteluharjoituk­ sien kautta opitan englantia rennossa ilmapiirissä. Pääpaino puhu­ misessa ja vuorovaikutuksessa. Pieni ripaus kulttuurituntemusta ja huumoria.

ti 17.30-19.00, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Ylistaron koulukeskus, Kaukolanraitti 50 Annikka Hautamäki, FM (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 20 osallistujaa Aloitetaan aivan alkeista. Olla-verbi, numerot, arkikielen sanoja ja fraaseja. Aimo annos englantilaista kulttuuria. Luokka on 103, eli pääovesta sisälle ja vasempaan käytävään, ensimmäinen luokka oi­ kealla.

12393 ENGLANTIA ELÄKELÄISILLE Peräseinäjoki to 15.30-17.00, 6.9.2018–8.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Toivolanrannan koulu, yläkoulu, Ville Ritolantie 2 B Annikka Hautamäki, FM (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 20 osallistujaa Tämä on erityisesti eläkeläisille tarkoitettu kurssi, jatkoa viime vuoden alkeiskurssille. Voit tulla mukaan myös kertaamaan vanhoja opintoja, jos tuntuu, että melkein kaikki on unohtunut. Kurssin pääpaino on pu­ humisessa ja matkatilanteissa - kielioppia on vain vähän. Oppikirjana on Huhtala-Halme; Halme; Eerola: Steps into English 2.. OPH. Työt­ tömille työnhakijoille, senioreille, eläkeläisille ja maahanmuuttajille hinta 25€, muuten 50 €. Opettaja tarkistaa kurssin alussa oikeuden alennettuun hintaan. Luokka24 ( yläkoulu).

12383 PUHUTAAN ENGLANTIA /Peräseinäjoki to 17.00-18.30, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Toivolanrannan koulu, yläkoulu, Ville Ritolantie 2 B Annikka Hautamäk, FM (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 20 osallistujaa Tämä kurssi soveltuu heille, jotka osaavat jo englantia jonkin ver­ ran. Harjoittelemme erilaisia arkipäivän puhetilanteita, kartutamme sanavarastoa sekä saamme eväitä selviytyä hyvin myös matkatilan­ teista englanniksi. Teemme myös erilaisia kuunteluharjoituksia, jotta totumme kuulemaan englantia yhä enemmän. Työskentelytavat ovat kannustavia, teemme puheharjoituksia pareittain ja pienryhmissä. Oppikirja sovitaan kurssin alussa.

12374 ENGLISH FOR YOU Ylistaro ti 19.00-20.30, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Ylistaron koulukeskus, Kaukolanraitti 50 Annikka Hautamäki, FM (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 25 osallistujaa Jatkoa viime lukuvuoden ENGLISH FOR YOU -ryhmälle. Sopii myös muille noin 6 vuotta opiskelleille. Kurssin pääpaino on puhumises­ sa. Harjoittelemme lisäksi erilaisia matkatilanteita, kertailemme kie­ lioppia, kartutamme sanavarastoa monipuolisten tekstien avulla ja tutustumme englanninkielisten maiden kulttuuriin ja tapoihin. Oppi­ kirjasta päätetään kurssin alussa kertauksen jälkeen. Luokka on 103 eli pääovesta sisälle ja vasempaan käytävään, ensimmäinen luokka oikealla.

12330 ENGLANNIN KIELISUIHKU 5-6 v su 10.00-11.00, 9.9.2018–9.12.2018 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Anneli Niemistö, tuntiopettaja (14 t), Kurssimaksu 25,00 € , max 14 osallistujaa Englantia leikinomaisesti 5-6 vuotiaille lapsille. Kurssilla leikitään, liikutaan, lauletaan, lorutellaan ja väritetään. Mukana käsinukke Mo­ Mouse. Mukaan omat värikynät ja juomapullo sekä vaatteet, joissa on mukava liikkua! Katso myös kielten yleisteksti/Kielikylpy.

12340 ENGLANNIN KIELISUIHKU 7-8 v su 11.00-12.00, 9.9.2018–9.12.2018 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Anneli Niemistö (14 t), Kurssimaksu 25,00 € , max 14 osallistujaa Englantia leikinomaisesti 7-8 vuotiaille lapsille. Kurssilla leikitään, liikutaan, lauletaan, lorutellaan ja väritetään. Mukana käsinukke Mo­ Mouse. Mukaan omat värikynät ja juomapullo sekä vaatteet, joissa on mukava liikkua! Katso myös kielten yleisteksti/Kielikylpy.

Saksa Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 20.8.2018 klo 16.30

14331 TUTUSTUMISRETKI SAKSAN KIELEEN to 17.30-19.00, 6.9.2018–29.11.2018 Seinäjoen lukio, luokka A205, Kirkkokatu 16 Tiina Vahvaselkä, FM (24 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 25 osallistujaa Oletko aina halunnut oppia hiukan saksaa? Kurssilla harjoitellaan pe­ rusteellisesti arjen tilanteita, esimerkiksi ruoan tilaamista ja itsestä kertomista. Muodostetaan myös yleiskuva siitä, kuinka saksan kielen rakenteet toimivat. Opettajan valmistama materiaali.

14341 SAKSA 4 ma 17.30-19.00, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Seinäjoen lukio, luokka A205, Kirkkokatu 16 Tiina Vahvaselkä, FM (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 30 osallistujaa Jatkoryhmä viime vuoden Saksa 3-kurssille. Tervetuloa myös sinä, joka olet vuosia tai vuosikymmeniä sitten opiskellut saksaa ja halu­ at kerrata ja päivittää osaamistasi. Käymme läpi arjen sanastoa ja keskeisiä rakenteita ja teemme opettajan laatimia puheharjoituksia. Oppikirja Kudel;Kyyhkynen: Einverstanden 2 kappaleesta 5 lähtien.

37


14351 SAKSA 5

14471 C´EST PARFAIT!

ti 17.30-19.00, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Seinäjoen lukio, luokka A205, Kirkkokatu 16 Tiina Vahvaselkä, FM (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 30 osallistujaa Jatkoryhmä viime vuoden ryhmälle 4. Tervetuloa myös sinä, joka olet opiskellut saksaa vuosia tai vuosikymmeniä sitten ja haluat kerrata ja päivittää osaamistasi. Opiskelemme monipuolisten harjoitusten avul­ la puhumista, arjen sanastoa ja keskeisiä rakenteita. Oppikirja Kauppi & Odell: Hallo! Saksaa aikuisille 2.

ke 18.30-20.00, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Seinäjoen lukio, luokka A201, Kirkkokatu 16 Tiina Kangas-Bryan (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 25 osallistujaa Ranskan peruskurssi A1. Sopii kaikille, jotka ovat aloitelleet ranskan opiskelua ja haluavat kerrata alkeet ja jatkaa eteenpäin. Aikuisille tehty oppikirja on selkeä ja käytännönläheinen ja sisältää paljon mat­ kailuun liittyvää sanastoa ja fraaseja. Harjoitellaan paljon puhumista ja ääntämistä ja käytetään myös vaihtelevasti lisämateriaalia opetta­ jalta ja internetistä. Jatketaan oppikirjaa Cést Parfait 1 kappaleesta 4, mutta aloitetaan kertauksella, tervetuloa myös uudet opiskelijat harjoittelemaan ranskaa kivassa ryhmässä!

14361 SAKSAN PERUSTEIDEN KERTAUS ti 19.00-20.30, 4.9.2018–27.11.2018 Seinäjoen lukio, luokka B202, Kirkkokatu 16 Arto Kalliokoski, FM (24 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 30 osallistujaa Taitotaso A1. Kurssi sopii sekä vasta-alkajille että alkeiden kertaajille. Kurssi antaa eväitä niin matkailijalle kuin työelämän saksaa tarvitse­ valle. Ajankohtaiset tekstit, runsaat keskusteluharjoitukset ja moni­ puoliset tehtävät kannustavat käyttämään kieltä aidoissa tilanteissa esimerkiksi ravintolassa ja hotellissa. Kurssilla opit myös hoitamaan työpuhelun ja keskustelemaan saksaksi. Kielioppi esitellään selkeästi ja opiskelijaystävällisesti. Oppikirjana Blanco; Kudel:Freut Mich 1.

Ranska Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 20.8.2018 klo 16.30

14451 RANSKAN VERKKOKURSSI ma 00:00-00:00, 14.1.2019–8.4.2019 Toimipaikka avoin Tuomas Salomaa, FM (24 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 4 osallistujaa Toiveissa opiskella ranskaa haluamanasi ajankohtana? Kevään verk­ kokurssi soveltuu eritasoisille opiskelijoille: voit valita, harjoitteletko matkailijalle tarpeellisia ilmaisuja ja tutustut ranskalaiseen kulttuuriin (matkailulinja), vai kertaatko ranskan kielen keskeisiä rakenteita ja matkailutilanteita (kertauslinja). Saat myös palautettavia kirjoitus­ harjoituksia, joista opettaja antaa sinulle henkilökohtaista palautetta. Kurssi järjestetään kokonaan verkossa ja oppimateriaaleina käyte­ tään verkkokurssiaineistoja (ei oppikirjaa, mutta kirjoista voi olla hyö­ tyä kurssilla). Saat kurssin alussa tarkemmat ohjeet sähköpostitse. Muista antaa ilmoittautuessasi sähköpostiosoitteesi! Kurssi järjeste­ tään yhteistyössä muiden opistojen kanssa. Varasijoilta mahdollista päästä kurssille, jos muualta jää paikkoja. Tasaus tehdään 8.1.

14461 EN FRANÇAIS! RANSKAN KESKUSTELUKURSSI ke 15.30-17.00, 5.9.2018–5.12.2018 ja 9.1.2019–17.4.2019 Seinäjoen lukio, luokka A201, Kirkkokatu 16, Joka toinen viikko Tiina Kangas-Bryan (30 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 25 osallistujaa Ranskaa pitempään harrastaneille. Ylläpidä ranskan taitoasi keskus­ telemalla ajankohtaisista aiheista. Tarkastellaan lähemmin sanas­ toa, fraaseja ja rakenteitakin, mutta pääpaino on ranskankielisellä keskustelulla -sopivaan tahtiin, täydellisesti ei tarvitse kieltä hallita! Oppimateriaalina kirja Points de Vue + CD audio, (CIDEB, ISBN 97888-530-1446-7)

38

14481 ESCALIER 2 A2-B1 ke 17.00-18.30, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Seinäjoen lukio, luokka A201, Kirkkokatu 16 Tiina Kangas-Bryan (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 20 osallistujaa Ranskan jatkokurssi kieltä muutaman vuoden harrastaneille. Taso A2-B1. Kertaillaan aiemmin opittuja asioita, harjoitellaan lisää pas­ sé composén käyttöä ja myöhemmin tulee mukaan imperfekti. Paljon puhumisen harjoittelua ja myös vaihtelevia muita materiaaleja opet­ tajalta ja internetistä. Tervetuloa entiset ja myös uudet osallistujat jatkamaan ranskan harrastusta mukavassa seurassa! Oppikirjastaa Escalier 2 jatketaan kappaleesta 7.

14491 C`EST LA VIE ma 17.30-19.00, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Opistotalo, luokka 314, Vapaudentie 83 Annikka Hautamäki, FM (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 25 osallistujaa Tämä kurssi soveltuu erityisesti niille, jotka olivat ranskan alkeis- tai jatkokurssilla viime lukuvuonna, mutta hyvin myös kaikille, jotka halu­ avat kerrata ranskan kielen perusteita ja oppia uuttakin. Kertaamme ranskan ääntämistä, sanastoa, rakenteita sekä harjoittelemme jo­ kapäiväisiä keskustelutilanteita ranskalaista kulttuuria unohtamatta. Työskentelytavat ovat vaihtelevia ja opetus kannustavaa. Oppikirjana on Escalier 1. Bienvenue!

14432 LYHYT MATKA RANSKAN KIELEEN /Hyllykallio to 16.30-18.00, 6.9.2018–29.11.2018 Hyllykallion koulu, Opintie 8 Michelangelo Marchesi (24 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 25 osallistujaa Musiikaalisen Ranskan peruskurssi arjen ja matkailun kommunikatii­ visiin tilanteisiin. Tutustutaan Ranskan kulttuuriin ja tapoihin. Opitaan säännöllisiä verbejä, keskustelua ja tekstin ymmärtämistä. Tutustu­ taan Ranskan matkailukohteisiin: Alpit, Nizza jne. Kulttuuri ja tavat tulevat myös tutuksi. Harjoittelemme perussanaston käyttöä, ään­ tämistä ja tavallisimpia fraaseja. Oppikirjana Kurki; Le Clech: Chez Olivier 1.


14463 TUTUSTUMINEN RANSKAN KIELEEN/Peräseinäjoki pe 16.30-18.45, 7.9.2018–30.11.2018 Toivolanrannan koulu, yläkoulu, Ville Ritolantie 2 B Tiina Kangas-Bryan (18 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 25 osallistujaa Tutustu nyt ranskan kieleen aikuisille suunnatun oppimateriaalin avulla. Harjoitellaan ranskan perussanastoa, ääntämistä ja fraase­ ja, joista on hyötyä esimerkiksi matkoilla. Syyslukukaudella kuusi tapaamiskertaa, yhteensä 18 tuntia. Jatkuu keväällä, jos osanottajia on riittävästi. Tule mukaan harrastamaan ranskaa! Oppikirjana Kurki; Clech: Chez Olivier 1.

Venäjä Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 20.8.2018 klo 16.30

15001 VENÄJÄ1 PORA1/ alkeet ke 19.00-20.30, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Opistotalo, luokka 211 (kielistudio), Vapaudentie 83 Alfia Harju-Säntti (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 32 osallistujaa Venäjä on naapurimme, eikä koskaan ole liikaa sen kielen taitaija. Opiskelemme aluksi aakkoset, sitten lauseiden rakentaminen, dialo­ git ja kielioppia. Tervetuloa opintomatkalle! Oppikirjana Marja Jego­ renkov; Sirpa Piispanen: PORA1.

15011 VENÄJÄ 2 ke 17.30-19.00, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Opistotalo, luokka 211 (kielistudio), Vapaudentie 83 Alfia Harju-Säntti (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 32 osallistujaa Venäjän alkeita opiskeleville suunnattu kurssi jatkuu Pora 1:n kappa­ leesta 6. Tekstien sisällön avulla tutustumme uusiin tilanteisiin; kurssi sisältää dialogeja ja kielioppia, paljon harjoituksia ja hauskoja puheti­ lanteita. Oppikirjana Jegorenkov; Piispanen: PORA 1.

15021 VENÄJÄ 3 ma 19.00-20.30, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Opistotalo, luokka 211 (kielistudio), Vapaudentie 83 Alfia Harju-Säntti (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 32 osallistujaa Jatkokurssi 2-3 vuotta venäjää opiskelleille. Kielen alkeet ovat jo hal­ linnassa ja nyt on aika syventää tietoja ja taitoja. Syvennetään tee­ masanastoja: luonto, vapaa aika, juhlat, kulttuuri, ulkonäkö, mediaala. Oppikirjana Jegorenkov; Piispanen: PORA 2.

15031 VENÄJÄ 4 ma 17.30-19.00, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Opistotalo, luokka 211 (kielistudio), Vapaudentie 83 Alfia Harju-Säntti (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 32 osallistujaa Jatkokurssi 3-4 vuotta venäjää opiskelleille. Kielen alkeet ovat jo hal­ linnassa ja nyt on aika syventää tietoja ja taitoja. Syvennetään tee­ masanastoja: luonto, vapaa aika, juhlat, kulttuuri, ulkonäkö, mediaala. Oppikirjana Jegorenkov; Piispanen: PORA 2.(kpl.4)

15111 VENÄJÄÄ ÄIDINKIELENÄ ALKEISKURSSI la 09.30-11.00, 8.9.2018–8.12.2018 Opistotalo, luokka 119, Vapaudentie 83 Victoria Prusti, FM (24 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 25 osallistujaa Kurssi on suunnattu 3-6 vuotiaille lapsille, joiden kotikieli on venäjä, tai jotka puhuvat sitä toisena kielenään. Tavoitteena on kielitaidon pa­ rantaminen, sekä luku- ja kirjoitustaidon kehittäminen. Opetuksessa käytetään uutta metodia, joka on tarkoitettu nimenomaisesti kyseisel­ le kohderyhmälle. Opetus sisältää hienomotoriikkaa kehittäviä tehtä­ viä, sekä puheterapeuttisia harjoituksia.

15121 VENÄJÄÄ ÄIDINKIELENÄ JATKOKURSSI la 11.00-12.30, 8.9.2018–1.12.2018 ja 12.1.2019–13.4.2019 Opistotalo, luokka 119, Vapaudentie 83 Victoria Prusti, FM (48 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 25 osallistujaa Kurssi on suunnattu 6 vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille, joiden kotikieli on venäjä, tai jotka puhuvat sitä toisena kielenään ja omaavat perustaidot lukemisessa ja kirjoittamisessa. Tavoitteena on kielitai­ don parantaminen, sekä luku- ja kirjoitustaidon kehittäminen esim. lukion venäjän kirjoitusta tai virallista kielikoetta varten. Opetuksessa käytetään uutta metodia, joka on tarkoitettu nimenomaisesti kyseisel­ le kohderyhmälle.

Espanja Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 20.8.2018 klo 16.30

16001 ESPANJA 1 A ma 17.30-19.00, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Opistotalo, luokka 309, Vapaudentie 83 Julio Vallejo Medina, tuntiopettaja (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 35 osallistujaa Aloittava ryhmä. Aikaisempia opintoja ei tarvita. Opiskellaan matkoil­ la ja yksinkertaisissa käytännön tilanteissa tarvittavaa kielitaitoa ja tutustutaan espanjankielisten maiden värikkääseen kulttuuriin. Teh­ dään runsaasti puhe- ja kuunteluharjoituksia, ryhmä- ja paritöitä. Op­ pikirjana Ahlava; Hämäläinen; Rambla Lop: Ventana 1.

16021 ESPANJA 1 B ma 19.00-20.30, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Opistotalo, luokka 309, Vapaudentie 83 Julio Vallejo Medina, tuntiopettaja (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 35 osallistujaa Katso kurssikuvaus 16001 Espanja 1A.

16031 ESPANJA 2 C to 17.30-19.00, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Seinäjoen lukio, luokka A201, Kirkkokatu 16 Vincenza Ciadamidaro (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 35 osallistujaa Tervetuloa jatkamaan tutustumista Espanjan maahan ja sen kieleen. Kurssi on tarkoitettu viime vuoden alkeita opiskelleille ja nille opis­ kelijoille, jotka ovat jo opiskelleet noin vuoden espanjaa. Ensin ker­ taamme ja sitten jatkamme opiskelua Ventana 1 kirjan avulla (Ahlava; Hämäläinen; Rambla Lop) Kurssilla katsomme videoita, kuuntelemme ja harjoittelemme yhdessä. 39


16041 ESPANJA 2

16151 SPANISH IN ENGLISH FOR BEGINNERS

ti 17.30 -19.00, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Opistotalo, luokka 309, Vapaudentie 83, Julio Vallejo Medina, tuntiopettaja (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 40 osallistujaa Soveltuu noin vuoden espanjaa opiskelleille tai alkeistiedot omaaville. Kerrataan aluksi aiemmin opittua ja tutustutaan uusiin aihepiireihin, harjoitellaan ja laajennetaan kieliopin tuntemusta. Tavoitteena on saada valmiutta yksinkertaisista käytännön kielitaitotilanteista sel­ viämiseen. Oppikirjana Ahlava; Hämäläinen; Rambla Lop: Ventana 1 kpl 6.

la 13.00-14.30, 22.9.2018–24.11.2018 Seinäjoen lukio, luokka A204, Kirkkokatu 16 Julio Vallejo Medina (16 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 24 osallistujaa If you don´t know enough Finnish to study the basics of Spanish lan­ guage, this course is for you. We will learn the basic vocabulary nee­ ded for traveling and for common situations in English. We will also learn to know the culture in Spanish speaking countries. The teaching methods are based on listening and speaking exercises, also a lot of group work.

16051 ESPANJA 3

16161 SPANISH IN ENGLISH 2

ti 19.00-20.30, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Opistotalo, luokka 309, Vapaudentie 83 Julio Vallejo Medina (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 35 osallistujaa Soveltuu noin kolme vuotta espanjaa opiskelleille tai alkeistiedot omaaville. Kerrataan aluksi aiemmin opittua ja tutustutaan uusiin ai­ hepiireihin, harjoitellaan ja laajennetaan kieliopin tuntemusta. Tavoit­ teena on saada valmiutta yksinkertaisista käytännön kielitaitotilan­ teista selviämiseen. Oppikirjana Ahlava; Hämäläinen; Kemppainen; Mendoza Santana; Rambla Lop; Warjus: Ventana 2 kpl 4.

pe 18.30-20.00, 21.9.2018–16.11.2018 Seinäjoen lukio, luokka A204, Kirkkokatu 16 Julio Vallejo Medina (16 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 24 osallistujaa If you don´t know enough Finnish to study Spanish language, this course is for you. We will learn the vocabulary needed for traveling and for common situations in English. We will also learn to know the culture in Spanish speaking countries. The teaching methods are based on listening and speaking exercises, also a lot of group work. Previous studies of Spanish min. 2 years.

16061 ESPANJAA EDISTYNEILLE

16181 KOKEILE VÄLIMEREN KIELIÄ

ke 17.30-19.00, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Opistotalo, luokka 309, Vapaudentie 83, Julio Vallejo Medina, tuntiopettaja (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 35 osallistujaa Soveltuu lukuvuoden 2017-18 Espanjaa edistyneille-kurssilla opiskel­ leille tai noin kolme- neljä vuotta espanjaa opiskelleille tai vastaavat taidot hallitseville. Kerrataan aluksi aiemmin opittua. Oppikirjana Ah­ lava; Hämäläinen; Rambla Lop: Ventana 3.

ma 17.30-19.00, ti 17.30-20.30, to 17.30-20.30, pe 17.30-19.00, 27.8.2018–31.8.2018 Opistotalo, luokka 309, Vapaudentie 83 Julio Vallejo Medina (12 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 24 osallistujaa Maistiaisia välimeren kielistä. Kokeile innostuisitko espanjasta, itali­ asta tai kreikasta. Voit sitten jatkaa valitsemasi kielen opiskelua nor­ maalilla kielikurssilla jos haluat. ma 17.30-19.00 Italia ti 17.30-19.00 Italia ti 19.00-20.30 Espanja to 17.30-19.00 Espanja to 19.00-20.30 Kreikka pe 17.30-19.00 Kreikka.

16101 ESPANJAA MATKAEVÄÄKSI pe 17.30.-19.00, 11.1.2019–12.4.2019 Opistotalo, luokka 309, Vapaudentie 83 Julio Vallejo Medina, tuntiopettaja (20 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 15 osallistujaa Soveltuu kaikille espanjaa 2 vuotta tai pidempään opiskelleille. Kerra­ taan monipuolisesti aiemmin opittua ja tehdään paljon preppaushar­ joituksia. Suunnitellaan yhdessä kurssimatkaa Espanjaan. Opettajan oma materiaali. Kurssilaisilla on mahdollisuus osallistua viikon kes­ tävälle espanjan intensiivikurssille Espanjassa, Caceresissa huhti­ kuussa 2019. Kurssin hinta Espanjassa oli tänä vuonna 630 €, johon sisältyi opetus, majoitus hotelissa, iltaohjelma ja matkat Madridista Caceresiin. Lentomatkan hinta selviää keväällä 2019. Keväällä 2018 lentohinta oli 230 €.

16121 ESPANJAN KIELEN KESKUSTELURYHMÄ to 19.00-20.30, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Opistotalo, luokka 117, Vapaudentie 83 Julio Vallejo Medina (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 20 osallistujaa Tervetuloa oppimaan espanjaa rennosti ja käytännönläheisesti. Kurs­ si sopii espanjaa 4 - 5 vuotta opiskelleille tai vastaavat tiedot hallit­ seville. Kurssi keskittyy puhekielen kehittämiseen ja yläpitämiseen. Kurssikirjana on Antonio Hierro;& all: Metodo 5, ja opettajan materi­ aalit. Kirjaa ei tarvitse olla vielä ensimmäisellä kerralla. 40

12373 MATKAILUESPANJAA Peräseinäjoki to 16.30-18.00, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Toivolanrannan koulu, yläkoulu, Ville Ritolantie 2 B Julio Vallejo-Medina (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 25 osallistujaa Kurssi sopii erityisesti sinulle, joka käyt lomamatkoilla Espanjassa ja muissa espanjankielisissä maissa ja haluat tilata ruokaa ravintolas­ sa, käydä ostoksilla, kysyä tietä ym. Oppikirjana on Kurki; Lindgren; Cañellas; Rafols: Buenas Migas 1. Kirjassa on paljon matkatilanteita - ja muita oppikirjoja vähemmän kielioppia! Kurssin pääpaino on pu­ humisessa ja muiden puheen ymmärtämisessä. Kirjan mukana tulee CD, jonka avulla kirjan kappaleita voi harjoitella kotona. Luokka TO24, 2. krs. Luokka 24 (yläkoulu).


Italia Ilmoittautuminen alkaa maananataina 20.8.2018 klo 16.30

16991 ITALIA 1 to 17.30-19.00, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Opistotalo, luokka 308, Vapaudentie 83 Andrea Burci, tuntiopettaja (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 40 osallistujaa Aloitetaan alkeista: ääntäminen, intonaatio, yksinkertaiset kysymyk­ set, tavoitteena kommunikaatiokyky yksinkertaisissa tilanteissa. Vi­ deo- ja muun materiaalin avulla tutustutaan Italian viehättävään kult­ tuuriin, paikkakuntiin, yhteiskuntaan ja taiteeseen. Oppikirja sovitaan kurssin alussa.

17001 ITALIAA ETEENPÄIN - KESKUSTELUKURSSI ke 19.00-20.30, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Seinäjoen lukio, luokka A206, Kirkkokatu 16 Michelangelo Marchesi (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 25 osallistujaa Viime vuoden Italiaa eteenpäin--kurssille osallistuneille ja muille, jotka ovat hieman jo italiaa opiskelleet tai kurssin keskeyttäneille tai kertaajille. Jatketaan oppikirjasta Bella Vista 1 kappaleesta 5 eteen­ päin. Kartutetaan sanavarastoa, harjoitellaan lisää kielioppia ja vii­ vähdetään aina tilaisuuden tullen Italian värikkääseen kulttuuriin ja elämäntapaan tutustuen. Kurssilla harjoitellaan myös keskustelutai­ toja italiankielellä.

17011 ITALIA 2 ti 17.30-19.00, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Opistotalo, luokka 308, Vapaudentie 83, Andrea Burci, tuntiopettaja (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 40 osallistujaa Jatkoa edellisvuoden Italia 1 kurssilaisille sekä muille, jotka ovat ai­ kaisemmin tutustuneet jonkin verran italian kieleen. Alussa kerrataan, joten kurssi sopii myös niille, jotka ovat osallistuneet Italia 1-kurssille vaikka osittainkin. Kommunikaatiotaitoa kehitetään edelleen ja jatke­ taan Italiaan tutustumista (maantiede, historia, yhteiskunta) oheisma­ teriaalin avulla. Oppikirja: Bella Vista 1.

17021 ITALIA 3 to 19.00-20.30, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Opistotalo, luokka 308, Vapaudentie 83 Andrea Burci, tuntiopettaja (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 35 osallistujaa Kurssi sopii niille, jotka ovat osallistuneet Italia 2-kurssille viime lu­ kuvuonna. Sopii myös niille, jotka ovat opiskelleet kieltä aikaisemmin ja hallitsevat menneen aikamuodon. Keskitymme niihin rakenteisiin, joita eniten tarvitaan kommunikaatiotilanteissa. Harjoitellaan mo­ nipuolisesti. Välillä katsotaan videoita. Oppikirjana: Bella Vista 1 (Espresso1). Päätetään yhdessä mikä uusi kirja/materiaali hankitaan jatkossa.

17031 ITALIA 4 ti 19.00-20.30, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Opistotalo, luokka 308, Vapaudentie 83 Andrea Burci, tuntiopettaja (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 25 osallistujaa Kurssi on jatkoa aiemmalle Italia 3 sekä Italia 4-kurssille ja soveltuu myös muille italian kielen harrastajille. Kertauksen jälkeen harjoitte­ lemme italian taitoja vaihtelevasti. Kuuntelemme, puhumme, luemme ja teemme sopivasti pari- ja ryhmäharjoituksia. Italian maisemia ku­ ten aina. Oppikirjana Imperato; Kuusela; Meurmann :Bella Vista 2.

17041 ITALIAA KERRATEN NETISSÄ ma 00:00-00:00, 14.1.2019–14.4.2019 Toimipaikka avoin, Merja Kontinen, FM (36 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 6 osallistujaa Tällä kevään kurssilla jatkat italian kielen oppimista. Kurssi on sinulle, joka et ole enää aivan alkeissa, vaan osaat jo käyttää kieltä melko hy­ vin ja haluaisit jatkaa opintojasi itsenäisesti verkossa ryhmän mukana opintoja suorittaen. Kurssilla harjoittelet lisää italian kielen keskeisiä perusrakenteita ja -sanastoa sekä tärkeitä käytännön kielenkäyttö­ tilanteita. Saat palautettavia kirjoitusharjoituksia, joista opettaja an­ taa sinulle henkilökohtaista palautetta. Kurssilla syvennetään myös maan ja kulttuurin tuntemusta. Kurssi järjestetään kokonaan verkos­ sa ja oppimateriaalina käytetään verkkokurssiaineistoja. Kurssilla ei ole oppikirjaa, mutta kirjoista voi olla hyötyä. Kurssi vastaa tasoltaan Bella vista 1 -kirjan keskimmäisten kappaleiden osaamisalueita. Saat tarkemmat ohjeet kurssin alussa sähköpostitse. Muista antaa ilmoit­ tautuessasi sähköpostiosoitteesi! Kurssi järjestetään yhteistyössä muiden opistojen kanssa. Varasijalta on mahdollista päästä kurssille, jos muilta opistoilta jää paikkoja. Tasaus tehdään 8.1.

17051 ITALIAA VERKOSSA pe 16.30-18.00, 21.9.2018–7.12.2018 Toimipaikka avoin Michelangelo Marchesi, tuntiopettaja (22 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 20 osallistujaa Haluatko opiskella italian alkeita kotoa käsin? Tervetuloa verkko­ kurssille! Opiskelumateriaali löytyy netistä, tarvitset vain internetyhteyden. Teemme kuuntelu-, luku-, ja kirjoitusharjoituksia. Ristikoita, muistikortteja, käännöslauseita ja aukkotehtäviä. Opitaan verbejä, taivutusmuotoja, tervehtiminen, kulttuuria, tapoja ja matkailufraaseja. Opettaja seuraa ja tukee opiskelun etenemistä viikottain. Vain ensim­ mäinen opetuskerta 21.9.2018 on lähitapaaminen. Luokka ilmoite­ taan tekstiviestillä ilmoittautuneille.

17061 ITALIAN MATKALLE VIRTUAALISESTI la 10.00-12.15, 22.9.2018–13.10.2018 Opistotalo, luokka 308, Vapaudentie 83 Andrea Burci, tuntiopettaja (12 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 25 osallistujaa Kurssi, joka koostuu neljästä lähitapaamisesta, joista jokaisessa on kaksi osaa: Ensimmäisessä käydään läpi hyödyllisiä lauseita, joita tarvitaan Italiassa matkatessa, tervehdyksiä, esittelyitä, baarissa tai kahvilassa asioidessa, ravintolassa. kielioppia hieman tai ei ollen­ kaan. Toisessa osassa matkustamme virtuaalisesti tutustuaksemme kuuluisimpiin matkakohteisiin (Rooma, Firenze, Venetsia ja mahdolli­ sesti muihin jos haluat) ja oppiaksemme vähän enemmän kuin tavalli­ nen turisti. Lähitapaamiset 22.9., 29.9., 6.10 ja 13.10. 41


Muut kielet Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 20.8.2018 klo. 16.30

19221 KOREAN KIELI KULTTUURI JA RUOKA pe 17.00-20.15, la 09.00-16.15, su 10.00-16.15, 14.9.2018–16.9.2018 Opistotalo, luokka 207 (kahvio), Vapaudentie 83 Hyunhee Lee, FM (22 t), Aineslisä sisältyy kurssimaksuun 45,00 €, max 16 osallistujaa Tule oppimaan korean kielen alkeita ja tutustumaan moninaiseen ja meille tuntemattomaan korealaiseen kulttuuriin. Valmistamme myös korealaista kansallisruokaa, kimchiä, ja muita paikallisia herkkuja. Opetus on englanniksi, mutta suomenkielinen tulkkaus aina tarvitta­ essa.

19011 JAPANI 1 to 17.30-19.00, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Seinäjoen lukio, luokka A206, Kirkkokatu 16 Satu Opas (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 30 osallistujaa Kurssilla tutustutaan japanin kielen perusteisiin ja Japanin kulttuuriin. Aiempi kielen, kulttuurin tai kirjoitusmerkkien tuntemus ei ole tarpeen. Oppikirjana Karppinen: Japanin kielen alkeet 1.

19021 JAPANI 2 ti 17.30-19.00, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Seinäjoen lukio, luokka A206, Kirkkokatu 16 Satu Opas (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 30 osallistujaa Kurssi sopii kaikille, jotka ovat jo jonkin verran tutustuneet japanin kieleen. Jatkamme kielen opiskelua siitä mihin viime vuoden Japani 1 -kurssilla jäätiin. Kurssilaisten toivotaan hallitsevan hiraganat ja kata­ kanat. Oppikirjana Banno: Genki 1.

19031 JAPANI 3 ma 17.30-19.00, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Seinäjoen lukio, luokka A206, Kirkkokatu 16 Satu Opas (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 30 osallistujaa Jatkoa viime vuoden Japani 2 -kurssille. Sopii myös kertaajille tai ja­ panin kieltä harrastaneille. Tutustumme laajemmin Japanin kulttuuriin ja elämään Japanissa. Kurssilaisten toivotaan hallitsevan hiraganat ja katakanat. Oppikirjana Banno: Genki 2.

19041 JAPANIN KIELEN NUMEROT su 10.00-11.30, 23.9.2018–14.10.2018 Opistotalo, luokka 212, Vapaudentie 83 Satu Opas (6 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 25 osallistujaa Lyhytkurssi japanin kieltä opiskelleille. Sopii kertaukseksi kaikille vii­ me vuoden kurssilaisille sekä itseoppineille. Kertaamme numeroiden muodostamista japanin kielessä, ajanilmaisuja sekä eri laskupäättei­ tä. Kurssimateriaalina opettajan monisteet.

19043 JAPANI 1/Peräseinäjoki pe 17.30-19.00, 7.9.2018–30.11.2018 Toivolanrannan koulu, yläkoulu, Ville Ritolantie 2 B Satu Opas (24 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 25 osallistujaa Kurssilla tutustutaan japanin kielen perusteisiin ja Japanin kulttuuriin. Aiempi kielen, kulttuurin tai kirjoitusmerkkien tuntemus ei ole tarpeen. Oppikirjana Karppinen: Japanin kielen alkeet 1. 42

19051 PORTUGALI ALKEISKURSSI to 19.30-21.00, 6.9.2018–29.11.2018 Hyllykallion koulu, Opintie 8 Michelangelo Marchesi, tuntiopettaja (24 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 25 osallistujaa Portugalin alkeiskurssi arjen ja matkailun kommunikatiivisiin tilan­ teisiin. Kurssilla opetetaan sekä portugalin- että brasilianportugalia. Kehitetään sanavarastoa kuuntelemalla brasilialaista ja portugalilais­ ta musiikkia. Oppikirjana Ingalsuo Tommi: Tudo Bem? 1. Kokoontuu Hyllykallion koululla luokka A9.

19061 PORTUGALI 2 JATKOKURSSI to 18.00-19.30, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Hyllykallion koulu, Opintie 8 Michelangelo Marchesi, tuntiopettaja (26 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 25 osallistujaa Portugalin alkeiskurssille jatkoa arjen ja matkailun kommunikatiivisiin tilanteisiin. Kurssi sopii myös kertaajille. Kurssilla opetetaan sekä por­ tugalin- että brasilianportugalia. Kehitetään sanavarastoa kuuntele­ malla brasilialaista ja portugalilaista musiikkia. Oppikirjana Ingalsuo Tommi: Tudo Bem? 1 kpl. 8. Kokoontuu Hyllykallion koululla luokka A9.

19071 VIRON ALKEISKURSSI 

ke 17.30-19.00, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Opistotalo, luokka 313, Vapaudentie 83 Pihle Siltanen (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 30 osallistujaa Mitä mielenkiintoista on Virossa ja mihin kannattaa mennä? Tule ot­ tamaan selvää! Tervetuloa opiskelemaan viroa ja tutustumaan suku­ laiskansamme kulttuuriin! Harjoittelemme puhumaan ja kuuntelemme viroa, tutustumme peruskielioppiin ja viron kielen rakenteisiin. Kes­ kustelemme matkailusta ja perehdymme Viron mutkikkaaseen histo­ riaan. Oppikirjana R.Pajusalu; K.Yallop: Keelesild. OPH. Työttömille työnhakijoille, senioreille, eläkeläisille ja maahanmuuttajille hinta 25€, muuten 50 €. Opettaja tarkistaa kurssin alussa oikeuden alennettuun hintaan.

19081 VIRON JATKOKURSSI ke 19.00-20.30, 5.9.2018–28.11.2018 Opistotalo, luokka 313, Vapaudentie 83 Pihle Siltanen (24 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 30 osallistujaa Käydään läpi oppikirjan tekstejä, harjoitellaan kielioppia ja ääntämis­ tä. Kurssin tavoitteena on auttaa opiskelijoita ilmaisemaan itseään rohkeasti viron kielellä. Tutustutaan myös Viron kulttuuriin ja tapoihin. Oppikirjana Pajusalu; Yallop: Keelesild.

19111 LATINAN KIELI JA ANTIIKIN KULTTUURI 1 ti 16.00-17.30, 4.9.2018–27.11.2018 Opistotalo, luokka 304, Vapaudentie 83 Mervi Ranta, FM (24 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 25 osallistujaa Veni, vidi, vici! Alea iacta est! Tule mukaan oppimaan latinan kielen alkeita ja antiikin rikasta kulttuurihistoriaa. Kurssi sopii kaikille antii­ kista ja latinan kielestä kiinnostuneille. Oppikirjana Rönkä; Auvinen: Salve! 1.


19121 LATINAN KIELI JA ANTIIKIN KULTTUURI 2 ti 17.30-19.00, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Opistotalo, luokka 304, Vapaudentie 83 Mervi Ranta, FM (50 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 25 osallistujaa Kurssilla jatketaan siitä, mihin jäätiin keväällä 2018. Kurssi sopii hen­ kilölle, jolla on jo hallussa latinan kielen peruskielioppi ja joka haluaa kertausta opintoihinsa. Kurssikirjana Via Nova II.

19131 KOKEILE EKSOOTTISIA KIELIÄ ma 17.30-19.00, ti 17.30-20.30, to 17.30-20.30, pe 17.30-19.00, 27.8.2018–30.8.2018 Seinäjoen lukio, luokka A206, Kirkkokatu 16 Yunyu Li (12 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 25 osallistujaa Kokeile japania, kiinaa ja latinaa. Voit sitten jatkaa valitsemasi kielen opiskelua normaalilla kielikurssilla jos haluat. ma 17.30-19.00 japani ti 17.30-19.00 japani ti 19.00-20.30 kiina to 17.30-19.00 kiina to 19.0020.30 latina pe 17.30-19.00 latina.

19141 Ni hao! Mandariini! (KIINAN KIELEN ALKEISKURSSI) to 17.30-19.00, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Seinäjoen lukio, luokka A204, Kirkkokatu 16 Yunyu Li (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 25 osallistujaa Kiinankieli on yksi vanhimmista ja pisimpään käytössä olleista kie­ listä. Nykyään Kiinassa mandariinikiina on virallinen kieli. Kurssilla sinä opiskelet: 1. Neljä toonia 2. Pinyin (Kiinankielen aakkoset) 3. Yleisimpiä kiinanmerkkejä, esim. tervehtiminen, itsensä esittely, sää, värejä, ajan ilmauksia, perheenjäsenet, jne. Opiskelun tavoitteena on käytännöllinen kielitaito. Opiskelija saa kattavasti harjoitusta: Kuun­ telua, puhumista, lukemista ja kirjoittamista. Kurssilla käytetään mo­ nia opetustapoja, siellä on eloisa PPT, hauskoja pelejä ja kilpailuja. Opettaja ei vain opeta ”Kuinka kirjoittaa”, hän kertoo myös ” Miksi on näin”, Esimerkiksi, sana ”两”, jonka tarkoitus on ”kaksi”, on peräisin ”sotavaunut”-sanasta. Opettaja on suunnitellut kurssin materiaalin itse. Kurssin opetuskielenä pääsääntöisesti suomi, tarvittaessa myös englanti. Uuden kielen oppiminen avaa oven uuteen maailmaan. Ter­ vetuloa ainutlaatuiseen kiinankielen maailmaan!

19151 Ni hao! Mandariini 2 (KIINAN KIELEN JATKOKURSSI)

to 19.00-20.30, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Seinäjoen lukio, luokka A204, Kirkkokatu 16 Yunyu Li (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 25 osallistujaa Opiskelun tavoitteena on käytännöllinen kielitaito, jolloin opiskelija osaisi puhua yksinkertaisia asioita, lukea helppoja ilmoituksia ja ta­ rinoita, myöskin tunnistaa kiinan merkkejä, jopa kirjoittaa niitä itse. Kurssin materiaalin lähtökohtana ovat monipuoliset kielenkäyttötilan­ teet ja autenttiset tekstit. Kurssilla opetetaan: 1. Yleisiä vuoropuhelui­ ta (Terveys kadulla, hotellissa, puhelimessa, ostoksilla, sairaalassa, juhlissa, koulussa jne.) 2. Kiinan merkkien kirjoittaminen (yksinker­ taistettu) 3. Kiinan kulttuuria, historiaa, kiinalaisia tapoja ja etikettejä. Opettaja ei vain opeta ”Kuinka kirjoitetaan”, hän myös kertoo, ” Miksi näin kirjoitetaan”. Esimerkiksi sana ”两”, jonka tarkoitus on ”kaksi”, on peräisin ”sotavaunut”-sanasta. Opettaja on suunnittelut materiaalin itse. Kurssilla käytetään monia opetustapoja, siellä on eloisa PPT, hauskoja pelejä ja kilpailuja. Kurssi sopii kiinankieltä aiemmin jonkin verran opiskelijoille. Opetuskieli on pääsääntöisesti suomi, tarvittaes­ sa myös englanti. Uuden kielen oppiminen avaa oven uuteen maail­ maan! Tervetuloa ainutlaatuiseen Kiinankielen maailmaan!

19161 TURKIN KIELEN ALKEET to 17.30-19.00, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Opistotalo, luokka 313, Vapaudentie 83 Kadir Demirel (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 25 osallistujaa Kurssilla aloitetaan turkin kielen opiskelu alkeista ja opitaan arki­ elämän keskeistä sanastoa, kielioppia ja kielen käyttöä: puhumista, kuuntelemista, kirjoittamista ja lukemista. Turkki tarjoaa matkailijoille paljon mielenkiintoisia ja yllättäviä kohteita. Turkin kulttuuri on värikäs ja kiehtova. Tule tutustumaan!Opetuskielenä suomi. Kurssimateriaa­ lina Opi Turkkia 1.

19171 TURKIN KIELEN JATKOKURSSI to 19.00-20.30, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Opistotalo, luokka 313, Vapaudentie 83 Demirel Kadir (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 25 osallistujaa Turkin kielen jatkokurssi jo hieman turkin kieltä osaaville. Opiskelem­ me lisää sanastoa ja kielioppia. Teemme monipuolisesti paljon har­ joituksia. Opetus suomen kielellä. Kurssimateriaalina Opi Turkkia 2.

19241 KREIKAN KIELEN ALKEET ma 19.00-20.30, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Opistotalo, luokka 212, Vapaudentie 83 Barbara Gerakis, TEFL (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 25 osallistujaa Opetellaan esimerkiksi aakkoset, numerot, persoonapronominit ja ilmaisuja matkoilla vastaan tulevia tilanteita varten (kadulla, ravin­ tolassa, ostoksilla, hotellissa, rannoilla...) Suomea puhuva kreikka­ lainen opettaja auttaa ymmärtämään myös paikallista kulttuuria. Oppikirjana Oriste: Nykykreikan alkeiskurssi. Ellinika A: methodos ekmathisis tis ellinikis os ksenis glossas.

19251 KREIKAN KIELTÄ ETEENPÄIN ma 17.30-19.00, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Opistotalo, luokka 212, Vapaudentie 83 Barbara Gerakis, TEFL (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 25 osallistujaa Jatkokurssi edellisinä vuosina kreikan kielen kurssille osallistuneille ja muille jo vähän kreikkaa hallitseville. Oppikirjana: Oriste: Nykykrei­ kan alkeiskurssi ja mahdollisesti lisäksi Ellinika A: Methodos ekmathi­ sis tis ellinikis os xenis glossas. 43


19261 KREIKAN MYTOLOGIA JA TARUT

19351 VIITTOMAKIELEN JATKOKURSSI

ke 19.00-20.30, 3.10.2018–28.11.2018 Seinäjoen lukio, luokka A205, Kirkkokatu 16 Barbara Gerakis, TEFL (16 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 20 osallistujaa Oletko kiinnostunut Antiikin mytologiasta? Tule mukaan tutustumaan antiikin Kreikkaan. Tutkimme kulttuuria, mytologiaa, taidetta, histori­ aa ja musiikkia. Opettajan oma materiaali.

ti 19.00-20.30, 5.2.2019–2.4.2019 Seinäjoen lukio, luokka B201, Kirkkopkatu 16 Anne Korpela, viittomakielen tulkki (20 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 18 osallistujaa Kurssi edellyttää alkeiden hallintaa/aiempaa opiskelua. Kurssilla jat­ ketaan viittomavaraston kartuttamista harjoitusten ja keskustelujen kautta. Kurssin aikana pyritään kehittämään ilmaisutaitoa. Lisäksi kurssilla jatketaan tutustumista viittomakieleen ja kuurojen kulttuu­ riin. Opettajan oma materiaali sisältyy kurssimaksuun. Kirjoitusväli­ neet mukaan.

19271 KESÄLLÄKÖ KREIKKAAN? ke 17:30-19:00, 6.3.2019–22.5.2019 Opistotalo, luokka 119, Vapaudentie 83 Barbara Gerakis, TEFL (20 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 25 osallistujaa Jos suunnittelet matkaa aurinkoiseen Kreikkaan ja haluat saada hyödyllisiä vihjeitä ja ideoita matkaasi varten tämä kurssi on sinua varten. Opetellaan esimerkiksi aakkosia, numeroita, ilmaisuja mat­ koilla vastaan tulevia tilanteita varten (kadulla, ravintolassa, ostok­ silla, hotellissa, rannoilla...) Suomea puhuva kreikkalainen opettaja on matkaoppaasi ja pääset tutustumaan mielenkiintoisiin paikkoihin saarilla ja mantereella. Tietoa myös paikallisista ruokavaihtoehdoista, kulttuurista ja musiikista. Opettajan oma materiaali.

19291 ARABIAN KIELTÄ LAPSILLE pe 18.00-19.00, 21.9.2018–14.12.2018 Opistotalo, luokka 119, Vapaudentie 83 Nemat Khalil (16 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 14 osallistujaa Kurssi on tarkoitettu lapsille, joilla toinen tai molemmat vanhemmista puhuvat arabiaa. Harjoitellaan käyttämään arabiaa sujuvammin ja keskitytään myös kirjoittamaan ja lukemaan arabiaa. Ilmoittautumi­ sen jälkeen ryhmä saatetaan jakaa iän mukaan kahteen osaan mikäli ilmoittautuneita tulee riittävästi.

19331 VIITTOMAKIELTÄ KOULUIKÄISILLE la 10.00-12.30, 15.9.2018–6.10.2018 Opistotalo, luokka 313, Vapaudentie 83 Anne Korpela, viittomakielen tulkki (9 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 17 osallistujaa Kurssilla opetellaan suomalaista viittomakieltä pelien ja leikkien kaut­ ta, sekä jutellaan kielestä ja sitä käyttävistä. Mukaan iloinen mieli ja pientä evästä. ☺️Kokoontuu 15.9., 22.9. ja 6.10.

19341 VIITTOMAKIELEN ALKEET ti 19.00-20.30, 11.9.2018–27.11.2018 Seinäjoen lukio, luokka B201, Kirkkopkatu 16 Anne Korpela, viittomakielen tulkki (22 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 16 osallistujaa Kurssilla opiskellaan suomalaisen viittomakielen arkielämän tilantei­ siin liittyviä viittomia. Aihepiireinä ovat mm. sormiaakkoset, numerot, erilaiset ajanmääreet, tervehdykset, kysymykset. Myös opiskelijoiden toiveita voidaan ottaa huomioon. Lisäksi tutustutaan kieliopin perus­ teisiin ja viittomakielen perusominaisuuksiin. Kurssi sisältää myös tie­ toa viittomakielestä, kuurojen kulttuurista, viittomakielisistä ja myös muista kuulovammaisryhmistä. Opettajan oma materiaali sisältyy kurssin hintaan. Kirjoitusvälineet mukaan.

44

19361 TUKIVIITTOMAKURSSI, alkeet ti 17.30-19.00, 11.9.2018–27.11.2018 Seinäjoen lukio, luokka B201, Kirkkopkatu 16 Anne Korpela, viittomakielen tulkki (22 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 16 osallistujaa Tukiviittomat-kurssi on tarkoitettu kaikille viittomakielestä kiinnos­ tuneille. Tukiviittomat ovat viittomakielestä lainattuja viittomia, joita käytetään puheen tukena, avainsanoina. Tukiviittominen soveltuu mm. varhaiseksi kommunikointikeinoksi eriasteisissa puheen ja kie­ lenkehityksen häiriöissä. Kurssilla opiskellaan arkipäivän perusviit­ tomia, ajanmääreitä, numerot, kirjaimet, kysymykset yms. ja lisäksi se sisältää tietoa aiheesta. Toimii sanavaraston kartuttajana myös heille, jotka työskentelevät dysfasian, autismin tai muusta syystä pu­ heessaan viivästyneiden lasten tai aikuisten kanssa.

19371 TUKIVIITTOMAKURSSI, jatko ti 17.30-19.00, 5.2.2019–16.4.2019 Seinäjoen lukio, luokka B201, Kirkkopkatu 16 Anne Korpela, viittomakielen tulkki (20 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 18 osallistujaa Jatkokurssi on suunnattu jo jonkin verran tukiviittomia käyttäneille ja syksyn alkeiskurssin suorittaneille. Kurssi kartuttaa viittomavarastoa ja lisää tietoutta viittomien käytöstä.

19381 KREIKAN KIELIOPPIA ke 17.30-19.45, 16.1.2019–20.2.2019 Seinäjoen lukio, luokka A205, Kirkkokatu 16 Barbara Gerakis, TEFL (18 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 30 osallistujaa Suomenkielinen kreikkalainen kieltenopettaja auttaa sinua ymmär­ tämään syvällisemmin lauseiden rakentamista kreikaksi. Luokassa tarkastelemme tarkemmin kielioppia. Artikkelit, verbit ja äänteet ja lauseen sanojen järjestys. On tärkeää, että opiskelijat ovat osallis­ tuneet vähintään kerran kreikan kielen peruskurssille. Opettajan oma materiaali.

19391 PUOLAN KIELI JA KULTTUURI ti 17.30-19.00, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Opistotalo, luokka 314, Vapaudentie 83, Joka toinen viikko Patrycja Sobczyk (26 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 25 osallistujaa Puolan kielen alkeita kaikille, jotka haluavat tutustua kieleen, josta löytyy erityisten äänteiden runsautta ja mielenkiintoisia yhteyksiä muihin kieliin. Puolan kielessä on mm. sanoja, jotka kuulostavat suo­ melta. Mitä ne tarkoittavat puolaksi? Tule ja ota selvää!! Puolan his­ toriassa on paljon yhteneväisyyksiä Suomen historiaan suurvaltojen puristuksissa. Puolan kulttuuri ja erityispiirteet ovat yllätyksiä täynnä.


TIETOTEKNIIKKA, VALOKUVAUS JA MEDIA Valokuvaus ja videointi Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 20.8.2018 klo 16.30

56111 JÄRJESTELMÄKAMERA TUTUKSI PERUSTEET to 16.30-19.45, 20.9.2018–11.10.2018 Seinäjoen Lukio, Kuvataiteen luokka A220, Kirkkokatu 16 Hannu Paju (16 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 14 osallistujaa Oletko digitaalisen järjestelmäkameran omistaja, etkä vielä tunne kamerasi erilaisia asetuksia? Tule kehittämään kuvaus- ja kame­ rankäyttötaitojasi järjestelmäkamerakurssille. Harjoittelemme jär­ jestelmäkameran teknistä käyttöä ja kamerassa olevia ohjelmia ja toimintoja mm. kuvausasetukset, valotusautomatiikka ja kuvien siirto tietokoneelle. Oma järjestelmäkamera ja muut kuvausvälineet mu­ kaan!

56121 JÄRJESTELMÄKAMERA TUTUKSI PERUSTEET B ke 16.30-19.45, 30.1.2019–20.2.2019 Seinäjoen Lukio, Kuvataiteen luokka A220, Kirkkokatu 16 Hannu Paju (16 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 14 osallistujaa Oletko digitaalisen järjestelmäkameran omistaja, etkä vielä tunne kamerasi erilaisia asetuksia? Tule kehittämään kuvaus- ja kame­ rankäyttötaitojasi järjestelmäkamerakurssille. Harjoittelemme jär­ jestelmäkameran teknistä käyttöä ja kamerassa olevia ohjelmia ja toimintoja mm. kuvausasetukset, valotusautomatiikka ja kuvien siirto tietokoneelle. Oma järjestelmäkamera mukaan!

56141 JÄRJESTELMÄKAMERA TUTUKSI JATKOKURSSI ke 16.30-19.45, 24.10.2018–21.11.2018 Seinäjoen Lukio, Kuvataiteen luokka A220, Kirkkokatu 16 Hannu Paju (16 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 14 osallistujaa Kurssi on jatkoa järjestelmäkamera tutuksi perusteet kurssiin, tai hie­ man valokuvauksen perustietoa jo omaavalle kuvaajalle. Harjoitte­ lemme tavanomaisia kuvaustilanteita, kuvan sommittelua, ja salama­ valon käyttöä. Huomioimme myös kurssilaisten omia kuvaustarpeita, sekä kameran käyttöön liittyviä kysymyksiä. Erityistarpeita kartoi­ tamme ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Kuvausvälineet mukaan.

56151 JÄRJESTELMÄKAMERA TUTUKSI JATKOKURSSI B ke 16.30-19.45, 6.3.2019–27.3.2019 Seinäjoen Lukio, Kuvataiteen luokka A220, Kirkkokatu 16 Hannu Paju (16 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 14 osallistujaa Kurssi on jatkoa järjestelmäkamera tutuksi perusteet kurssiin, tai hie­ man valokuvauksen perustietoa jo omaavalle kuvaajalle. Harjoitte­ lemme tavanomaisia kuvaustilanteita, kuvan sommittelua, ja salama­ valon käyttöä. Huomioimme myös kurssilaisten omia kuvaustarpeita, sekä kameran käyttöön liittyviä kysymyksiä. Erityistarpeita kartoi­ tamme ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Kuvausvälineet mukaan.

45


56161 LUONTO- JA MAISEMAKUVAUS

56291 LIIKKUVAN KOHTEEN KUVAAMINEN

ke 16.30-19.00, la 11.00 - 16.00, 12.9.2018–26.9.2018 Seinäjoen Lukio, Kuvataiteen luokka A220, Kirkkokatu 16 Hannu Paju (18 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 12 osallistujaa Kuvaamme luonnossa maisemaa, sekä syksyn väriloistoa- ym:n luon­ tokuvauksen perusteita. Ohjausta kuvaamiseen, valon käyttöön ja – luonteeseen, sekä luontokuvissa käytettyihin välineisiin ja vinkkeihin. Opimme tarvittavat taidot kuvausten onnistumiseen. Oma kamera mukaan. Kurssilla on kaksi teoriakertaa ja kaksi kuvauspäivää maas­ tossa. Ks. kokoontumiskerrat netin lisätiedoista

ti 16.30-19.45, 29.1.2019–19.2.2019 Seinäjoen Lukio, Kuvataiteen luokka A220, Kirkkokatu 16 Hannu Paju (16 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 14 osallistujaa Kuvaa liikkuvia kohteita ja tallenna liike. Tai pysäytä nopea liike, esim. urheilun kuvaaminen. Harjoittelussa oma kamera, jonka toimintoja säädämme sopivan liikkeen kuvaamiseen.

56171 VALOMAALAUKSIA KAMERAN PITKILLÄ SULJINAJOILLA

ti 17.00 - 19.30, pe 17.00-22.00, 18.9.2018–27.11.2018 Seinäjoen lukio, luokka B217, Kirkkokatu 16 Hannu Paju (21 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 14 osallistujaa Valokuvataan kameran pitkillä suljinajoilla. Tehdään erilaisia valo­ tuskokeiluja erilaisilla valoilla (Tasku-, ledlamput, salama-, ym. valon lähteet) Kurssi aloitetaan teoriaosuudella missä käydään läpi ensin kuvausten vaatimia teknisiä asioita, jalustan käyttöä ja siihen liittyviä toimenpiteitä. Kurssin ensimmäisenä päivänä suunnittelemme tarkan aikataulun, ll kuvausillan ja paikat maastossa kuvaamisen osalta. (HUOM! Teoria 2 X3h, l Kuvausyö 6h on Pe 23.11., ll Kuvausyö 6h, (Kuvauskerrat myöhään illalla ) viimeinen kerta Kuvankatselu 3h).

56181 VALOKUVAUSKURSSI IKÄIHMISILLE 

ke 11.00 - 13.30, 30.1.2019–10.4.2019 Opistotalo, luokka 119, Vapaudentie 83 Hannu Paju (30 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 14 osallistujaa Pidätkö valokuvauksesta ja haluaisitko kenties saada hiukan enem­ män irti omasta kamerastasi? Rennolla kurssilla opettelemme käyt­ tämään omaa digikameraa monipuolisemmin ja teemme harjoituksi­ na kuvaustehtäviä. Käymme läpi valokuvauksen perusteita ja miten kameran ohjelmia voi paremmin hyödyntää omassa kuvaamisessa. Myös kuvien katselua ja sommittelua, miten sommitella kuvattavia kohteita. Rauhallinen etenemistahti ja kurssilla mahdollisuus saada tietoja omiin kuvaustarpeisiin. Oma digikamera ja muut omistamasi kuvausvälineet kurssille mukaan. OPH. Senioreille/eläkeläisille hinta 25€, muuten 55€. Opettaja tarkistaa kurssin alussa oikeuden alen­ nettuun hintaan.

56191 MACROKUVAUS to 16.30-19.45, 31.1.2019–21.2.2019 Seinäjoen Lukio, Kuvataiteen luokka A220, Kirkkokatu 16 Hannu Paju (16 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 14 osallistujaa Kuvaa läheltä ja valaise oikein. Tutustutaan oman kameran lähiku­ vausominaisuuksiin. Tavoitteena oppia makrokuvauksen tekniikoista ja valaisusta, esim. pienet esineet, korut, hyönteiset, kasvit, posti­ merkit yms. Ja voi rakentaa myös oman ministudion pienten asioiden kuvaamiseen.

56201 STUDIOVALOKUVAUKSEN PERUSTEET la 13.00-16.30, su 10.00-16.30, 27.10.2018–28.10.2018 Opistotalo, luokka 004, Vapaudentie 83 Santtu Hakala (12 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 12 osallistujaa Harjoitellaan studiokuvausta sisällä rakennetussa studiossa (ja mah­ dollisesti miljöössä). Käytössä studiotarvikkeet. Harjoitellaan raken­ tamaan muutama perusvalaistus. Oma järkkäri matkaan. 46

56301 STUDIOVALOKUVAUKSEN JATKOKURSSI la 13.00-16.30, su 10.00-16.30, 24.11.2018–25.11.2018 SEINÄJOEN ALUE Santtu Hakala (12 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 12 osallistujaa Harjoitellaan studiokuvausta sisällä rakennetussa studiossa. Käy­ tössä studiotarvikkeet. Harjoitellaan rakentamaan uusia useamman valon settejä ja keskitytään myös mallin ohjaamiseen. Oma järkkäri matkaan. Kokoontumispaikka ilmoitetaan myöhemmin.

56601 VIDEOKUVAUS JA -EDITOINTI MOBIILILAITTEELLA to 17.30-20.15, 6.9.2018–1.11.2018 Opistotalo, luokka 212, Vapaudentie 83 Marko Koivuporras (24 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 14 osallistujaa Tutustutaan videokuvauksen maailmaan kännykkäkameroiden avul­ la. Kurssille tarvitset älypuhelimen jossa on videokuvausmahdolli­ suus, ja mahdollisuus asentaa erilaisia sovelluksia. (Android-puhe­ limet, iPhone jne). Tutustutaan videokuvauksen perusperiaatteisiin ja mahdollisiin apuvälineisiin, kuten jalustat, mikrofonit jne. Videon editointi onnistuu erilaisten sovellusten avulla myös samalla laitteella. Kurssin aikana toteutamme yhteisen videokuvausprojektin joka edi­ toidaan valmiiksi tuotokseksi.

56701 MALLINOHJAUS VALOKUVAUKSESSA ke 17.30-20.15, 9.1.2019–30.1.2019 Opistotalo, luokka 308, Vapaudentie 83 Marko Koivuporras (12 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 14 osallistujaa Mallinohjaus on muotokuvauksessa yksi tärkeimmistä tekijöistä, mil­ lä muotokuvauksesta saadaan kaikki irti. Kuinka malli rentoutetaan kuvausta varten ja kuinka ohjataan asentoa ja katsetta halutun lop­ putuloksen saavuttamiseksi, ja kuinka kuvattavasta saadaan parhaat puolet vangittua kuvaksi. Lukuisia esimerkkejä ja omia harjoitteita mallin avulla.

56801 HARRASTUKSENA ELOKUVAN TEKEMINEN viikonloppukurssi

pe 17.00-19.30, la 12.00-15.00, su 12.00-15:00, 29.3.2019– 31.3.2019 Opistotalo, luokka 209 (atk), Vapaudentie 83 Eerik Kantokoski, elokuvaohjaaja ja näyttelijä (11 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 12 osallistujaa Tee oma elokuva! Kurssin aikana suunnitellaan ja käsikirjoitetaan ryhmän kanssa pienimuotoinen elokuva, joka kurssin lopuksi ku­ vataan ja tehdään valmiiksi. Kurssi on suunnattu henkilöille, joita kiinnostaa se, miten hyvinkin pienellä rahallisella panostuksella on mahdollista tehdä hienoja elokuvateoksia. Aikaisempaa kokemusta elokuvan tekemisestä tai esiintymisestä ei tarvita.


56841 NÄE ITSESI - valokuvan voima la 12.00-15.15, su 11.00-15.15, 18.5.2019–19.5.2019 Opistotalo, luokka 309, Vapaudentie 83 Lotta Lahti, Sosionomi, Toimintaterapeutti (9 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 12 osallistujaa NÄE ITSESI - kurssilla näet itsesi myönteisen linssin läpi. Saat suun­ nitella oman kuvauspaikkasi ja kuvaushetkesi. Nähdä omat vahvuu­ tesi ja voimavarasi. Kaksipäiväisellä kurssilla ensimmäisenä päivänä keskitytään suunnitteluun ja taustatyöhön ja toisena päivänä kuva­ taan. Oma kamera ei ole välttämätön.

Tietotekniikan peruskurssit Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 20.8.2018 klo 16.30 Kansalaisopiston tietotekniikan opetuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa riittävät tietokoneen ja internetpalveluiden käyttötaidot. Näitä taitoja tarvitaan harrastuksissa, työssä ja myös työelämän jälkeen. Meillä voit opiskella perustaitoja tai hankkia lisätaitoja ja opetella uusia juttuja tilanteesi mukai­ sesti. Yksilöohjaus mahdollistaa juuri sinun tarvetta vastaavan ohjauksen.

Kurssien tasomerkinnät Kurssit on jaettu tasoihin 0–3 tietotaitojen mukaan. Tasomer­ kintä on kurssikuvauksen alussa. Valitse kurssi siitä tasoluo­ kasta, johon arvioit tietosi ja taitosi sijoittuvan. Taso 0 Sinulla ei ole aiempaa kokemusta tietokonelaitteistosta ja ohjelmista. Et ehkä omista omaa laitetta tai arastelet laitteen käytön aloittamista. Taso 1 Sinulla on vähäinen kokemus tietokoneen käytöstä. Taidot ra­ joittuvat jonkin yksittäisen ohjelmaan, esim. netin selailuun. Näppäimistön ja hiiren käyttökin saattaa vaatia hieman har­ joittelua. Tietojen tallentamisessa, hakemisessa, useamman ohjelman käyttämisessä tai ohjelmien osaamisessa on puut­ teita. Omistat tietokonelaitteen, mutta haluat täydentää osaa­ mistasi laitteen käytössä. Taso 2 Tietosi ja taitosi ovat keskinkertaisia. Tietokoneen käyttökoke­ musta on kertynyt useammalta vuodelta. Tekstien kirjoittelu, tallentaminen, haku ja tulostaminen onnistuvat hyvin, mutta esim. tekstinkäsittelyohjelman monipuolinen käyttö ei ole hal­ lussasi. Internetin käyttö ja sähköpostitoiminnot ovat perusteil­ taan hallinnassasi. Taitoja puuttuu lähinnä laitteen ylläpidon osalta tai esim. kuvankäsittelytaidot puuttuvat. Omistat mah­ dollisesti lisälaitteita kuten digikameran tai skannerin, mutta et osaa hyödyntää niitä kovin hyvin. Taso 3 Käytät laitetta lähes päivittäin kotona tai työssä, mutta tarvit­ set osaamisen täydentämistä/päivittämistä eri sovelluksissa. Omistat tai käytät useita oheislaitteita (esim. kamera, skanneri tms.) ja käytät niitä säännöllisesti. Haluat oppia erikoisempien sovelluksien käyttötaitoja kuten valokuvien käsittely, julkai­ suohjelmat, ohjelmointi, videoeditointi tai nettisivujen tekemi­ seen liittyvät sovellukset.

60801 OPISTON TIETOTEKNIIKAN VERTAISOHJAAJAryhmä

ke 13:30-15:00, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Opistotalo, luokka 120 (atk), Vapaudentie 83, Joka toinen viikko Aino Pätsi (50 t), Maksuton. max 20 osallistujaa Ryhmä on vapaaehtoiseksi tietotekniikan opetuksen vertaisohjaajik­ si ryhtyneille/ryhtyville senioreille. Ryhmän jäsenet opastavat seni­ oreita vapaaehtoistyönä. Opettaja on tukena ohjauksessa ja välillä kokoonnutaan yhdessä jakamaan kokemuksia ja oppimaan uutta. Mukaan otetaan uusia vapaaehtoisia senioriohjaajia joita kiinnostaa auttaa toisia senioreita digimaailman kiemuroissa. Vertaisohjaajien opastuspäivistä ilmoitellaan Seinäjoen sanomien opistopalstalla!

60011 VASTA-ALKAJAN TIETOKONEKURSSI 

to 09.30-11.45, 6.9.2018–29.11.2018 Opistotalo, luokka 120 (atk), Vapaudentie 83 Marko Koivuporras (36 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 12 osallistujaa (Taso 0) Kurssilla käydään verkkaiseen tahtiin tietokoneen ja ohjel­ mien käytön perusasioita: tietokoneen ja ohjelmien käynnistäminen, hiiren käyttö, kirjoittaminen, tulostaminen, Internet ja sähköposti. Ai­ kaisempaa tietokoneen käyttökokemusta ei tarvitse olla. Kurssi sopii kaikille ensimmäisen tietokoneensa hankkineille tai taitonsa ruostut­ taneille. Voit ottaa myös oman läppärisi mukaan. OPH. Työttömille työnhakijoille, senioreille, eläkeläisille ja maahanmuuttajille hinta 30€, muuten 60€. Opettaja tarkistaa kurssin alussa oikeuden alen­ nettuun hintaan.

60031 VASTA-ALKAJAN TIETOKONEKURSSI jatko 

to 09.30-11.45, 10.1.2019–11.4.2019 Opistotalo, luokka 120 (atk), Vapaudentie 83 Marko Koivuporras (36 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 12 osallistujaa (Taso 1) Kurssi sopii alkeiskurssin käyneelle ja heille jotka haluavat kerrata ja parantaa osaamistaan nettipalvelujen käytössä, esim. jul­ kisten terveyspalvelujen, matkailupalvelujen jne. kätyössä. Lisäksi syvennetään osaamista sähköpostin ja muiden viestimien käyttöön. OPH. Työttömille työnhakijoille, senioreille, eläkeläisille ja maahan­ muuttajille hinta 30€, muuten 60€. Opettaja tarkistaa kurssin alussa oikeuden alennettuun hintaan.

60101 TIETOTEKNIIKKAKERHO SENIOREILLE ke 09.30-11.45, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Opistotalo, luokka 120 (atk), Vapaudentie 83 Aino Pätsi (75 t), Kurssimaksu osallistumiskertojen mukaan 5 €/ krt, max 16 osallistujaa (Taso 1-2) Senioreille suunnattu tietotekniikkakerho on tarkoitettu niil­ le, jotka haluavat oppia ja harjoitella omalla koneella itsenäistä tieto­ koneen ja Internetin/sähköpostin käyttöä yleisimmin käytetyillä sovel­ luksilla/selaimilla. Kerhoon voit ottaa oman läppärisi mukaan Kerhon kokoontumiskertojen teemasisällöt suunnitellaan yhdessä osallistuji­ en kanssa 1.osallistumiskerralla. 1. krt (suunnittelukerta) maksuton, muutoin kurssimaksu 5 €/krt laskutetaan syys- ja kevätlukukauden päätteeksi osallistumiskertojen mukaisesti.

47


60311 NÄIN TEET ESITTEEN ADOBE INDESIGNILLA

60214 TIETOTEKNIIKAN YKSILÖOHJAUS Ylistaro

to 17:00-21:00, 25.10.2018–29.11.2018 Opistotalo, luokka 209 (atk), Vapaudentie 83, Anna Vierula, tuntiopettaja (24 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 14 osallistujaa (Taso 3) Kurssilla käydään läpi taitto-ohjelma Adobe InDesignin pe­ rusteet. Kurssin aikana jokainen pääsee tekemään Adobe InDesignil­ la yhden tai useamman esitteen omien tarpeiden mukaan. Kurssilla on mahdollisuus hyödyntää myös Adoben Photoshop- ja Illustratorohjelmia. Aikaisempaa käyttökokemusta Adobe InDesignista ei tar­ vita.

to 10.00-11.30, 6.9.2018–22.11.2018 ja 17.1.2019–4.4.2019 Ylistaron monipalvelukirjasto, Kaukolanraitti 5 Aino Pätsi (20 t), Kurssimaksu 15,00 €, max 2 osallistujaa (Tasot 0-3) Tarvitsetko opastusta omalle laitteellesi; läppäri, tablet, älypuhelin. Yksilöopetukseen voi osallistua 1-2 hlöä/krt. (oppitunti = 45 min) Oppitunnin hinta 15 €/h. Oma kannettava/tabletti/älypuhe­ lin mukaan. Opastukset: Syksy: 6.9.2018, 20.9.2018, 11.10.2018, 1.11.2018, 22.11.2018 Kevät: 17.1.2019, 7.2.2019, 7.3.2019, 21.3.2019, 11.4.2019 Voit il­ moittautua netin kautta jonoon, jolloin opettaja ottaa sinuun yhteyt­ tä sopiakseen aikataulusta. (Kurssi on täynnä -mainintaa ei tarvitse huomioida!). Vaihtoehtoisesti soita suoraan suunnittelijaopettajalle tai lähetä sähköpostia ja sovi ajankohta, puh 044 425 5319, aino.pat­ si@seinajoki.fi

60901 OFFICE-OHJELMAT HALTUUN (nuoret) ke 17:00-20:15, 24.10.2018–28.11.2018 Opistotalo, luokka 120 (atk), Vapaudentie 83, Anna Vierula, tuntiopettaja (24 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 12 osallistujaa (Tasot 2-3) Ovatko edessä 2. asteen tai lukion opinnot? Häämöttävät­ kö opiskeluvuodet yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa jo nurkan takana? Jos vastasit kyllä, lähde mukaan kertaamaan Office-ohjelmi­ en, kuten Wordin ja Powerpointin käyttäminen. Kurssilla harjoitellaan mm. Powerpoint-esitysten tekemistä, Wordin asettelujen, kuten sisäl­ lysluettelon tekemistä sekä asiatekstin kirjoittamiseen liittyviä asioita. Kurssi rakennetaan osallistujien toiveiden mukaisesti.

Tietotekniikan yksilöohjaus 60211 TIETOTEKNIIKAN YKSILÖOHJAUS 27.8.2018–3.12.2018 ja 7.1.2019–26.4.2019 Toimipaikka avoin Aino Pätsi (130 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 2 osallistujaa (Tasot 0-3) Opiskele tietotekniikkaa yksilöllisesti. Yksilöopetukseen voi osallistua 1-2 hlöä. 4 oppituntia (oppitunti = 45 min) kestävä ko­ konaisuus maksaa 60 €. Mahdollisuus tarvittaessa myös yksittäisiin tunteihin 20 €/h, työttömille ja maahanmuuttajille hinta 5 €/h. Oma kannettava/tabletti mukaan. Voit ilmoittautua netin kautta jonoon, jol­ loin opettaja ottaa sinuun yhteyttä sopiakseen aikataulusta. (Kurssi on täynnä -mainintaa ei tarvitse huomioida!). Vaihtoehtoisesti soita suoraan suunnittelijaopettajalle tai lähetä sähköpostia ja sovi ajan­ kohta, puh 044 425 5319, aino.patsi@seinajoki.fi.

60213 TIETOTEKNIIKAN YKSILÖOHJAUS Peräseinäjoki to 10.00-11.30, 13.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–4.4.2019 Peräseinäjoen kirjasto, Keikulinkuja 2 Aino Pätsi (20 t), Kurssimaksu 15,00 €, max 2 osallistujaa (Tasot 0-3) Tarvitsetko opastusta omalle laitteellesi; läppäri, tablet, älypuhelin. Yksilöopetukseen voi osallistua 1-2 hlöä/krt. (oppitunti = 45 min) Oppitunnin hinta 15 €/h. Oma kannettava/tabletti/älypuhe­ lin mukaan. Opastukset: Syksy: 13.9.2018, 4.10.2018, 25.10.2018, 15.11.2018, 29.11.2018 Kevät: 10.1.2019, 31.1.2019, 21.2.2019, 14.3.2019, 4.4.2019 Voit il­ moittautua netin kautta jonoon, jolloin opettaja ottaa sinuun yhteyt­ tä sopiakseen aikataulusta. (Kurssi on täynnä -mainintaa ei tarvitse huomioida!). Vaihtoehtoisesti soita suoraan suunnittelijaopettajalle tai lähetä sähköpostia ja sovi ajankohta, puh 044 425 5319, aino.pat­ si@seinajoki.fi

48

Muu tietotekniikka Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 20.8.2018 klo 16.30

56311 PHOTOSHOP PERUSTEET ke 16.30-19.45, 5.9.2018–3.10.2018 Opistotalo, luokka 209 (atk), Vapaudentie 83 Santtu Hakala (20 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 12 osallistujaa (Taso 2) Kurssi soveltuu aloitteleville Photoshop-ohjelman käyttäjil­ le tai jonkin verran ohjelmaan tutustuneille. Käytössä Phtoshop CC -versio. Aloitamme ohjelman perussäädöistä ja valikkotoiminnoista. Tutustumisen jälkeen teemme kuvankäsittelyharjoituksia yhdessä ja opetellen eri toimintoja tekemisen kautta.

56321 PHOTOSHOP JATKOKURSSI ke 16.30-19.45, 24.10.2018–21.11.2018 Opistotalo, luokka 209 (atk), Vapaudentie 83 Santtu Hakala (20 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 12 osallistujaa (Taso 3) Kurssi soveltuu Photoshop-ohjelman peruskurssin käyneille tai hieman enemmän ohjelmaa käyttäneille. Käytössä Photoshop CC versio. Kurssille ilmoittautuneilta edellytetään perusasioiden, kuten esim. työkaluvalikoiden, valikoiden, tasojen ja erilaisten valintatyö­ kalujen hallintaa, lisäksi ymmärrys mitä ovat maskit, kynä-työkalu, sekoitustilat jne.

56341 PHOTOSHOP JA LIGHTROOM YHDESSÄ KEVÄT la 10.00-15.00, su 10.00-15.00, 9.2.2019–10.2.2019 Opistotalo, luokka 209 (atk), Vapaudentie 83 Santtu Hakala (12 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 12 osallistujaa Kurssi soveltuu jonkin verran sekä Lightroom ja Photoshop ohjelmista tietäville. Tai esimerkiksi ohjelmien peruskurssien käyneille. Ei aloit­ telijoille. Käytössä Phtoshop ja Lightroom CC -versiot. Kurssilla tu­ tustutaan kuvien muokkaamiseen Photoshop ja Lightroom ohjelmilla. Luodaan valokuvaajan/käsittelijän workflow, jossa käytetään hyväksi kummankin ohjelman parhaita puolia.


56351 LIGHTROOM PERUSTEET

56401 PHOTOSHOP JA KOMPOSIITTIKUVAT

ke 16.30-19.45, 16.1.2019–13.2.2019 Opistotalo, luokka 209 (atk), Vapaudentie 83 Santtu Hakala (20 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 12 osallistujaa (Taso 2) Kurssilla käydään Lightroom-ohjelman avulla läpi kuvien tuominen katalogiin, kuvien avainsanoittaminen sekä valokuvien kä­ sittely ohjelmassa. Lightroom on valokuvaajien ykkösohjelma, joka sisältää arkiston ja käsittelyn yhdessä ohjelmassa.

la 10.00-15.00, su 10.00-15.00, 1.12.2018–2.12.2018 Opistotalo, luokka 209 (atk), Vapaudentie 83 Santtu Hakala (12 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 12 osallistujaa Kurssilla käsitellään komposiittikuvia photoshop-ohjelman avulla. Eli rakennetaan ns. digiteoksia kuvista joita yhdistellään photosopissa yhdeksi kuvaksi. Kurssilla edellytetään Photoshop ohjelman perus­ teiden osaamista.

56361 LIGHTROOM JATKOKURSSI

56501 VALOKUVAUS JA EDITOINTI MOBIILILAITTEELLA

ke 16.30-19.45, 13.3.2019–10.4.2019 Opistotalo, luokka 209 (atk), Vapaudentie 83 Santtu Hakala (20 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 12 osallistujaa (Taso 2-3) Kurssilla käydään Lightroom-ohjelmaa syvällisemmin. Kurssi sopii peruskurssin käyneille tai ohjelmaa jo käyttäneille. Kurs­ silla käymme läpi mm. kuvien käsittelyä laajemmin, muokkaamista ulkoisessa ohjelmassa, map, slideshowta, plugineita, katalogien ja­ kamista yms.

56371 LIGHTROOM INTENSIIVIKURSSI la 10.00-15.00, su 10.00-15.00, 22.9.2018–23.9.2018 Opistotalo, luokka 209 (atk), Vapaudentie 83 Santtu Hakala (12 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 12 osallistujaa Kurssi soveltuu aloitteleville Lightroom-ohjelman käyttäjille tai jonkin verran ohjelmaan tutustuneille. Käytössä Lightroom CC -versio. Inten­ siivikurssin sisältö päätetään kurssin aloituksen jälkeen. Tarvittaessa voimme aloittaa perussäädöistä ja hakusanoittamisesta tai alkaa suoraan käsittelemään kuvia develop tilassa oppilaiden toiveiden/ osaamisen mukaan.

56381 PHOTOSHOP JA LIGHTROOM YHDESSÄ la 10.00-15.00, su 10.00-15.00, 29.9.2018–30.9.2018 Opistotalo, luokka 209 (atk), Vapaudentie 83 Santtu Hakala (12 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 12 osallistujaa Kurssi soveltuu jonkin verran sekä Lightroom ja Photoshop ohjelmista tietäville. Tai esimerkiksi ohjelmien peruskurssien käyneille. Ei aloit­ telijoille. Käytössä Phtoshop ja Lightroom CC -versiot. Kurssilla tu­ tustutaan kuvien muokkaamiseen Photoshop ja Lightroom ohjelmilla. Luodaan valokuvaajan/käsittelijän workflow, jossa käytetään hyväksi kummankin ohjelman parhaita puolia.

56391 PHOTOSHOP JA WANHAT KUVAT la 10.00-15.00, su 10.00-15.00, 15.9.2018–16.9.2018 Opistotalo, luokka 209 (atk), Vapaudentie 83 Santtu Hakala (12 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 12 osallistujaa Kurssilla käsitellään vanhoja valokuvia photoshop-ohjelman avulla. Kurssille voi ottaa mukaan valokuvat, jotka voidaan skannata ja kä­ sitellä tai tuoda omia valmiiksi skannattuja tiedostoja mukana. Vält­ tämättä ei tarvitse olla kuvia mukana, voidaan käsitellä myös opet­ tajan hommaamia kuvia. Photoshop ohjelman alkeet olisi hyvä olla tiedossa.

ti 17.30-20.15, 4.9.2018–25.9.2018 Opistotalo, luokka 120 (atk), Vapaudentie 83 Marko Koivuporras (12 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 14 osallistujaa Tutustutaan valokuvauksen saloihin mobiililaitteilla, eli kuvausväli­ neeksi sopii ihan kännykkäkamera. Editointia ajatellen puhelimen tulisi olla kuitenkin ns. älypuhelin, mihin saa erilaisia sovelluksia asennettua (Android-puhelimet, iPhone jne). Käsitellään kuvauksen perusteita, sommittelua ja luonnonvalon hyödyntämistä. Lisäksi tu­ tustutaan erilaisiin kännykässä toimiviin kuvankäsittelyohjelmiin ja niiden toimintoihin. Kuvan rajaaminen ja suoristaminen, värien säätö, mustavalkokuva jne.

60111 ÄLYPUHELINTEN KÄYTTÖKURSSI VASTA-ALKAJILLE ma 17.00-20.15, 10.9.2018–1.10.2018 Opistotalo, luokka 119, Vapaudentie 83 Jaakko Panula (12 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 14 osallistujaa (Taso 1) Tutustumme modernien älypuhelinten perustoimintoihin ja opettelemme sen monipuolista käyttöä yleisimpiin ja hyödyllisimpiin digipalveluihin, viestintään ja mm. sähköiseen asiointiin. Kokoontumi­ nen 10.9., 17.9. ja 1.10.2018

60131 GOOGLEN ILMAISET PILVIPALVELUT puhelimilla ja tietokoneilla: sähköposti (Gmail), kalenteri, tallennuskansiot (Drive), valokuvat, tekstit ja taulukot.

ma 17.00-20.15, 8.10.2018–19.11.2018 Opistotalo, luokka 119, Vapaudentie 83 Jaakko Panula (24 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 10 osallistujaa (Taso 1-2) Opimme käyttämään Googlen ilmaisia työvälineohjelmia puhelimilla ja tietokoneilla: sähköposti (Gmail), kalenteri, tallennus­ kansiot (Drive), valokuvat, tekstit ja taulukot. Sopii vasta-alkajille ja pilvipalveluja jo kokeilleille. Voit ottaa mukaan oman läppärin.

60601 TABLET-KERHO (Android-tabletit) ma 09.30-12.00, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Opistotalo, luokka 120 (atk), Vapaudentie 83, Joka toinen viikko Aino Pätsi (75 t), Kurssimaksu osallistumiskertojen mukaan 5 €/krt, max 20 osallistujaa (Taso 1-2) Tule oman Android-tabletin kanssa kerhoon. Voit olla vas­ ta-alkaja tai jo jonkin aikaa tablettia käyttänyt mutta haluat oppia sen käytön paremmin. Kerhon kokoontumiskertojen teemasisällöt suunni­ tellaan yhdessä osallistujien kanssa 1. kerralla. (1. kerta maksuton) Kurssimaksu 5 €/krt laskutetaan syys- ja kevätlukukauden päätteeksi osallistumiskertojen mukaisesti.

49


60701 TABLET-KERHO (Ipad-tabletit)

65011 3D TULOSTUKSEN NON-STOP PAJA

ti 09.30-12.00, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Opistotalo, luokka 120 (atk), Vapaudentie 83 Aino Pätsi (75 t), Kurssimaksu osallistumiskertojen mukaan 5 €/ krt, max 16 osallistujaa (Taso 1-2) Onko sinulla Ipad-tabletti? Haluaisitko oppia käyttämään sitä monipuolisemmin? Voit olla vasta-alkaja tai jo jonkin aikaa tab­ lettia käyttänyt, mutta haluat oppia sen käytön paremmin. Kerhon ko­ koontumiskertojen teemasisällöt suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa 1. kerralla. (1. kerta maksuton) Kurssimaksu 5 €/krt laskute­ taan syys- ja kevätlukukauden päätteeksi osallistumiskertojen mukai­ sesti. Ota oma Ipad mukaan tai voit tulla myös tutustumaan Ipadiin opiston Ipadeillä.

3.9.2018–7.12.2018 Opistotalo, luokka 209 (atk), Vapaudentie 83 Aki Sirviö (16 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 4 osallistujaa Nyt sinulla on mahdollisuus ilmoittautua 3D-tulostuksen pienryhmä­ pajaan. Pajassa voit mallintaa haluamasi pientuotteen ja tulostaa mallin 3D-tulostimella. Ilmoita ilmoittautuessasi millaisesta tuot­ teesta/tulostuksesta on kyse. Opettaja ottaa tarvittaessa yhteyttä tarkempien tietojen saamiseksi. Voit ilmoittautua Non-Stoppina. Aika sovitaan opettajan kanssa.

61021 ANIMAATIO- JA MEDIAKURSSI 7-13 -vuotiaille ke 17.00-18.30, 30.1.2019–24.4.2019 Opistotalo, luokka 120 (atk), Vapaudentie 83 Visa Hietaranta (24 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 12 osallistujaa (Taso 2) Kurssin aikana pääset tekemään tietokoneella omia ani­ maatioita erilaisia menetelmiä käyttäen. Menetelmät ja työtavat ovat suunniteltu siten, että sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta ani­ maatioiden teosta, vaan kiinnostus niiden tekemiseen riittää asian oppimiseen. Lisäksi kurssilla tutustutaan erilaisiin mediavälineisiin ja lyhytelokuvan tekoon.

65001 TUTUSTU 3D TULOSTUKSEEN pe 17.00-18.30, 7.9.2018–16.11.2018 Opistotalo, luokka 209 (atk), Vapaudentie 83 Aki Sirviö (20 t), Kurssimaksu 55,00 €, max 14 osallistujaa (Taso 2-3) Kurssin aikana tutustutaan 3D -tulostimen toimintaan ja 3D -mallien tekemiseen. Suunnitellaan yksi tai useampi 3D-malli, jotka tulostetaan. Kurssille voi tulla kaikki 3D -tulostamisesta kiinnostu­ neet. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita.

50

60911 FREECAD ALKEISKURSSI to 18:00 - 20.30, 10.1.2019–21.3.2019 Opistotalo, luokka 209 (atk), Vapaudentie 83 Petri Loues (30 t), Kurssimaksu 55,00 €, max 14 osallistujaa (Taso 3) FreeCad alkeiskurssi 3D-tulostajille, suunnittelijoille ja kaikil­ le joita kiinnostaa 3D-mallintaminen ilmaisella CAD-ohjelmalla.

Ohjelmointi ja suunnittelu Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 20.8.2018 16.30

64021 OHJELMOI TASOHYPPELYPELI 9-12 -VUOTIAILLE A ma 17.00-20.15, 3.9.2018–12.11.2018 Opistotalo, luokka 120 (atk), Vapaudentie 83 Aki Sirviö (40 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 14 osallistujaa (Taso 2-3) Kurssin aikana ohjelmoidaan tasohyppelypeli ohjatusti. Tu­ tustutaan pelin suunnitteluun, ohjelmoinnin perustekniikoihin ja työ­ kalujen käyttöön. Kurssi on suunnattu 9-12-vuotiaille. Aikaisempaa ohjelmointikokemusta ei vaadita vaan avoin mieli ja innostus asiaan riittävät.


64031 OHJELMOI TASOHYPPELYPELI 9-12 -VUOTIAILLE B

64081 C#-OHJELMOINNIN PERUSTEET

ma 17.00-20.15, 7.1.2019–18.3.2019 Opistotalo, luokka 209 (atk), Vapaudentie 83 Aki Sirviö (40 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 14 osallistujaa (Taso 2-3) Kurssin aikana ohjelmoidaan tasohyppelypeli ohjatusti. Tu­ tustutaan pelin suunnitteluun, ohjelmoinnin perustekniikoihin ja työ­ kalujen käyttöön. Kurssi on suunnattu 9-12-vuotiaille. Aikaisempaa ohjelmointikokemusta ei vaadita vaan avoin mieli ja innostus asiaan riittävät.

pe 17.00-20.15, 11.1.2019–22.3.2019 Opistotalo, luokka 209 (atk), Vapaudentie 83 Aki Sirviö (40 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 12 osallistujaa (Taso 2-3) Kurssi on suunattu niille, joilla ei ole aikaisempaa kokemus­ ta ohjelmoinnista, mutta ovat kiinnostuneita siitä. Kurssilla opetellaan C#-ohjelmointikielen perusteita. Ohjelmointiympäristönä käytetään Visual Studiota. Tunnit koostuvat teoriaopinnoista, harjoitustehtävistä ja itsenäisestä työskentelystä. Työkalujen käyttö opetellaan yhdessä. Aikaisempaa kokemusta ei siis tarvita.

64041 OHJELMOI OMA PELI 12-17 -VUOTIAILLE to 17.00-20.15, 6.9.2018–15.11.2018 Opistotalo, luokka 120 (atk), Vapaudentie 83 Aki Sirviö (40 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 12 osallistujaa (Taso 2-3) Kurssin aikana suunnitellaan ja ohjelmoidaan tietokonepe­ li. Tutustutaan myös pikseligrafiikkaan ja musiikin tekemiseen. Kurssi on suunnattu 12-17-vuotiaille. Aikaisempaa ohjelmointikokemusta ei vaadita vaan työkaluihin ja tekniikoihin tutustutaan yhdessä. Avoin mieli ja innostus asiaan siis riittävät.

64051 OHJELMOI OMA PELI JATKOKURSSI ti 17.00-20.15, 8.1.2019–19.3.2019 Opistotalo, luokka 120 (atk), Vapaudentie 83 Aki Sirviö (40 t), Kurssimaksu 65,00 €, max 12 osallistujaa (Taso 2-3) Kurssi on tarkoitettu Ohjelmoi oma peli -kurssin käyneille tai muuten ohjelmoinnin perustaidot hankkineille. Kurssilla opetellaan lisää Jypelin ominaisuuksia ja C# -ohjelmointikieltä. Peruskurssin käyneet voivat myös jatkaa aiemmin tehdyn pelin kehitystä. Tunnit koostuvat teoriaopinnoista ja itsenäisestä, ohjatusta työskentelystä.

64061 ROBOTTIOHJELMOINTI A ti 17.00-20.15, 4.9.2018–13.11.2018 Opistotalo, luokka 209 (atk), Vapaudentie 83 Aki Sirviö (40 t), Kurssimaksu 80,00 €, max 14 osallistujaa (Tasot 2-3) Kiinnostaako robotit, elektroniikka tai ohjelmointi? Tällä kurssilla tutustutaan niihin kaikkiin. Kurssilla rakennetaan ja ohjel­ moidaan robotteja, opitaan C-ohjelmointikieltä ja tutustutaan elekt­ roniikkaan. Kurssi on suunnattu 12-17 vuotiaille. Kaikkiin työkaluihin ja tekniikoihin tutustutaan yhdessä. Aikaisempaa kokemusta ei siis vaadita.

64071 ROBOTTIOHJELMOINTI B ti 17.00-20.15, 8.1.2019–19.3.2019 Opistotalo, luokka 209 (atk), Vapaudentie 83 Aki Sirviö (40 t), Kurssimaksu 80,00 €, max 14 osallistujaa (Tasot 2-3) Kiinnostaako robotit, elektroniikka tai ohjelmointi? Tällä kurssilla tutustutaan niihin kaikkiin. Kurssilla rakennetaan ja ohjel­ moidaan robotteja, opitaan C-ohjelmointikieltä ja tutustutaan elekt­ roniikkaan. Kurssi on suunnattu 9-12 vuotiaille. Kaikkiin työkaluihin ja tekniikoihin tutustutaan yhdessä. Aikaisempaa kokemusta ei siis vaadita.

64091 OHJELMOINTILEIRI 9-15 -vuotiaille KESÄ ma 09.00-15.15, ti 09.00-15.15, ke 09.00-15.15, 3.6.2019–12.6.2019 Opistotalo, luokka 209 (atk), Vapaudentie 83 Aki Sirviö (42 t), Kurssimaksu 95,00 €, max 14 osallistujaa (Taso 1-2) Tavoitteena on tarjota turvallinen vaihtoehto kesälomapäi­ vien viettoon mukavassa seurassa samalla ohjelmoinnin maailmaan tutustuen. Leirillä tutustutaan pelin suunnitteluun, ohjelmoinnin pe­ rustekniikoihin ja työkalujen käyttöön. Aikaisempaa ohjelmointikoke­ musta ei vaadita vaan avoin mieli ja innostus asiaan riittävät. Ruo­ katauon aikana opitaan itse tekemään ohjatusti myös pieniä eväitä ja tauolla tehdään ohjatusti pienimuotoista liikuntaa. Eväspalojen raaka-ainekustannukset sisältyvät hintaan.

64111 WEB-OHJELMOINTI JA TIETOKANNAT ma 17.30-20.15, 17.9.2018–26.11.2018 Opistotalo, luokka 209 (atk), Vapaudentie 83 Marko Koivuporras (30 t), Kurssimaksu 55,00 €, max 14 osallistujaa (Tasot 2-3) Kuinka tehdään dynaamiset nettisivut PHP-ohjelmointi­ kieltä ja MySQL -tietokantoja käyttämällä? Kurssilla tutustutaan PHPohjelmointikielen perusteisiin ja yksinkertaisiin tietokantahakuihin ja tietojen tallentamiseen. Kurssin aikana teemme yksinkertaisen arkis­ tointisovelluksen, johon voit syöttää ja tallentaa tietoja, sekä hakea tai tulostaa niitä helposti. Ei vaadi ennakkotietoa PHP-kielestä ja tietokannoista tai ohjelmoinnista ylipäätään, sujuva tietokoneen pe­ ruskäyttö vaaditaan. Kurssilla opit perustiedot sekä PHP-ohjelmointi­ kielestä, että SQL-tietokantakielestä.

64121 TUTUSTU SCRATCH-OHJELMOINTIIN ma 17.30-20.15, 7.1.2019–11.2.2019 Opistotalo, luokka 120 (atk), Vapaudentie 83 Marko Koivuporras (18 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 12 osallistujaa (Tasot 2-3) Scratch on lapsille ja nuorille tarkoitettu ohjelmointikieli, joka on helppo oppia ja jolla saa helposti tehtyä pieniä animaatioita ja pelejä. Scratchiä käytetään mm. peruskoulujen oppitunneilla sen helppouden takia. Kielen mukana opittuja taitoja pystyy hyödyntä­ mään, kun opettelee muita ohjelmointikieliä kuten Pythonia tai Javaa. Kurssilla opit Scratchin perusteet jonka avulla voit jatkaa itsenäistä harjoittelua. Kurssi soveltuu esim. koululaisten vanhemmille ja opet­ tajille, jotka haluavat tutustua opetuksessa käytettävään ohjelmoin­ tikieleen.

51


TANSSI Paritanssit Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 20.8. klo 15.00

77001 LAVATANSSI alkeet syksy ma 17.30-19.00, 3.9.2018–26.11.2018 Seinäjoen Lyseo, yläsali, Kirkkokatu 7, Paula Saarimäki, tanssinohjaaja (24 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 80 osallistujaa Opetellaan lavatanssikulttuuria ja peruslavatanssit; valssi, tango, foxi, humppa ja jenkka. Kurssille voi osallistua pareittain tai yksinään. Mahdollisuuksien mukaan vaihdetaan myös tanssipareja, varsinkin yksinään tulijat vaihtavat pareja.

77011 LAVATANSSI jatko kevät ma 17.30-19.00, 7.1.2019–8.4.2019 Seinäjoen Lyseo, yläsali, Kirkkokatu 7, Paula Saarimäki, tanssinohjaaja (26 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 80 osallistujaa Opetellaan lattaritansseja; chacha, jive, samba, fusku, rumba. Kurs­ silla voidaan vaihtaa myös tanssipareja.

77021 CHA CHA JA RUMBABOLERO alkeiskurssi la 12.00-17.00, 15.9.2018 Seinäjoen Lyseo, yläsali, Kirkkokatu 7, Anne Sillman, tanssitalo-ohjaaja (6 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 40 osallistujaa Klo 12.00-14.15 cha cha alkeet. Klo 14.45-17.00 rumbabolero alkeet. Tunneilla parinvaihto. Mukaan luistavat kengät, juomapullo ja pikkue­ västä väliajalle tankkausta varten.

77031 MASURKKA, POLKKA JA BLUES alkeiskurssi la 12.00-17.00, 13.10.2018 Seinäjoen Lyseo, yläsali, Kirkkokatu 7, Anne Sillman, tanssitalo-ohjaaja (6 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 40 osallistujaa Klo 12.00-14.15 masurkka ja polkka alkeet. Klo 14.45-17.00 blues al­ keet. Tunneilla parinvaihto. Mukaan luistavat kengät, juomapullo ja pikkuevästä väliajalle tankkausta varten.

77041 HIDAS VALSSI JA FUSKU jatkokurssi la 12.00-17.00, 10.11.2018 Seinäjoen Lyseo, yläsali, Kirkkokatu 7, Anne Sillman, tanssitalo-ohjaaja (6 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 40 osallistujaa Kurssi on tarkoitettu perusteet osaaville. Klo 12-14.15 hidas valssi ja 14.45-17.00 fusku. Tunneilla on parinvaihto. Mukaan luistavat kengät, juomapullo ja pikkuevästä väliajalle tankkausta varten.

77051 KUVIOHUMPPA JA SALSA alkeiskurssi la 12.00-17.00, 19.1.2019 Seinäjoen Lyseo, yläsali, Kirkkokatu 7, Anne Sillman, tanssitalo-ohjaaja (6 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 40 osallistujaa Klo 12.00-14.15 kuviohumppa alkeet. Klo 14.45-17.00 salsa alkeet. Tunneilla on parinvaihto. Mukaan luistavat kengät, juomapullo ja pik­ kuevästä väliajalle tankkausta varten. 52

Tanssiaskeleet tutuksi – kohti kesän lavatansseja

77061 WANHA TANGO JA JIVE alkeiskurssi la 12.00-17.00, 16.2.2019 Seinäjoen Lyseo, yläsali, Kirkkokatu 7, Anne Sillman, tanssitalo-ohjaaja (6 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 40 osallistujaa Klo 12.00-14.15 wanha tango alkeet. Klo 14.45-17.00 jive alkeet. Tun­ neilla on parinvaihto. Mukaan luistavat kengät, juomapullo ja pikkue­ västä väliajalle tankkausta varten.

77071 SOTTIISI, JENKKA JA BUGG alkeiskurssi la 12.00-17.00, 16.3.2019 Seinäjoen Lyseo, yläsali, Kirkkokatu 7, Anne Sillman, tanssitalo-ohjaaja (6 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 40 osallistujaa Klo 12.00-14.15 sottiisi ja jenkka alkeet. Klo 14.45-17.00 bugg alkeet. Tunneilla on parinvaihto. Mukaan luistavat kengät, juomapullo ja pik­ kuevästä väliajalle tankkausta varten.

77121 FUSKU JA BUGG alkeiskurssi la 14.00-16.00, 22.9.2018–27.10.2018 Seinäjoen Lyseo, yläsali, Kirkkokatu 7, Kai Tuomiranta, liikunnan- ja seuratanssinohjaaja (5,34 t), Kurssimaksu 15,00 €, max 40 osallistujaa Tule opettelemaan fuskua ja buggia. Alkeiskurssilla harjoittelemme fuskun ja buggin perusaskelta ja kuvioita. Tunnille voit tulla yksin tai parisi kanssa, sillä tunneilla toimii sujuva parinvaihto. Jos haluat tans­ sia pelkästään oman parisi kanssa, on se myös mahdollista. Kurssi sisältää noin 1,5 tuntia yhden lajin opetusta ja lopussa vapaata tans­ sia. Tervetuloa tanssimaan! Kokoontumiset 22.9. ja 27.10.

77131 FOXI JA TANGO alkeiskurssi la 14.00-16.00, 9.2.2019–23.3.2019 Seinäjoen Lyseo, yläsali, Kirkkokatu 7, Kai Tuomiranta, liikunnan- ja seuratanssinohjaaja (5,34 t), Kurssimaksu 15,00 €, max 40 osallistujaa Tule opettelemaan foksia ja tangoa. Alkeiskurssilla harjoittelemme foksin ja tangon perusaskelta ja kuvioita. Tunnille voit tulla yksin tai parisi kanssa, sillä tunneilla toimii sujuva parinvaihto. Jos haluat tans­ sia pelkästään oman parisi kanssa, on se myös mahdollista. Kurssi sisältää noin 1,5 tuntia yhden lajin opetusta ja lopussa vapaata tans­ sia. Tervetuloa tanssimaan! Kokoontumiset 9.2. ja 23.3.


77151 RUMBABOLERO JA SALSA edistyneet la 12.00-17.00, 13.4.2019 Seinäjoen Lyseo, yläsali, Kirkkokatu 7, Anne Sillman, tanssitalo-ohjaaja (6 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 40 osallistujaa Kurssi tarkoitettu edistyneille. Klo 12-14.15 rumbabolero ja klo 14.4517.00 salsa. Tunneilla on parinvaihto. Mukaan luistavat kengät, juo­ mapullo ja pikkuevästä väliajalle tankkausta varten.

77161 HÄÄTANSSI ma 17.30-19.00, 6.5.2019–20.5.2019 Seinäjoen Lyseo, yläsali, Kirkkokatu 7 Paula Saarimäki, tanssinohjaaja (6 t), Kurssimaksu 15,00 €, max 90 osallistujaa Opetellaan valssi ja mahdollisesti alkeet tangosta tai foxista. Kurssille voivat osallistua hääparien lisäksi kaikki tanssimisesta kiinnostuneet.

77171 KANSANTANSSI alkeet lyhytkurssi ma 19.00-19.45, 3.9.2018–8.10.2018 Seinäjoen Lyseo, yläsali, Kirkkokatu 7, Paula Saarimäki, tanssinohjaaja (6 t), Kurssimaksu 15,00 €, max 30 osallistujaa Tule rohkeasti kokeilemaan olisiko kansantanssi uusi harrastuksesi!

77181 KANSANTANSSI ma 19.00-21.15, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Seinäjoen Lyseo, yläsali, Kirkkokatu 7, Paula Saarimäki, tanssinohjaaja (69 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 30 osallistujaa Opetellaan uusia kansantanssikokonaisuuksia. HUOM. 6 ensimmäis­ tä kertaa kokoontuminen klo 19.45-21.30.

77843 KANSANTANSSI Peräseinäjoki to 18.30-20.00, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Alaviitalan koulu, liikuntasali, Seinäjoentie 791 A, Airi Lepistö, kansantanssin ohjaaja (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 30 osallistujaa Harjoitellaan kansantansseja ja tanssikokonaisuuksia. Myös uudet harrastajat tervetuloa!

Soolotanssit Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 20.8. klo 15.00

77221 IRLANTILAINEN TANSSI lyhytkurssi to 18.40-20.10, 20.9.2018–1.11.2018 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83, Nelli Sinisalo, irlantilaisen tanssin opettaja (12 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 20 osallistujaa Irlantilaisen tanssin kurssi on suunnattu aloittelijoille, jolloin aikai­ sempaa tanssikokemusta lajista ei vaadita. Tanssi on kuitenkin vauh­ dikasta sekä nopeatempoista, joten hyvä peruskunto on hyväksi. Kurssilla käydään läpi tanssin perusliikkeitä, - tekniikkaa sekä myös tanssia tukevaa lihaskuntoa. Kengiksi sopivat mm. balettitossut. Mu­ kaan on myös hyvä varata juomapullo sekä joustavat treenivaatteet.

Muista hyödyntää kulttuuri- ja liikuntasetelisi – oikeus etuun esitettävä opiston toimistolla viimeistään kurssin alkamispäivänä!

77231 DANCEMIX show, hiphop, latino, reggaeton pe 18.15-19.45, 7.9.2018–30.11.2018 ja 8.3.2019–31.5.2019 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83, Nina Lahti-Röyskö, tuntiopettaja (48 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 25 osallistujaa Tehokas ja hauska tutustuminen eri tanssityyleihin! Show, hiphop, latino ja reggaeton -hitteihin vaihtuvat koreografiat.

77241 MODERN AND JAZZ DANCE ma 19.50-20.50, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Pruukin yhtenäiskoulu, peilisali, Törnäväntie 26, Alexa Getting, tuntiopettaja (33,25 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 25 osallistujaa Enjoy smooth flowing dance movements inspired by contemporary dance styles including modern, jazz and hip hop. This class will in­ crease your circulation, flexibility, posture and movement by gently stretching, strengthening and aligning your body and posture while also having fun. Feel beautiful in your body! No dance experience required. Music genre - indie pop, pop, soul (Adele, Taylor Swift, Bir­ dy, etc)

77251 HIGH HEELS DANCE alkeet lyhytkurssi to 18.45-19.45, 8.11.2018–13.12.2018 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Nina Lahti-Röyskö, tuntiopettaja (7,98 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 0 osallistujaa Rock-henkinen tanssikurssi korkokengillä. Perusliikkeiden lisäksi tun­ neilla harjoitellaan helppoja koreografioita. Kurssi ei vaadi aikaisem­ paa tanssikokemusta.

77261 FitDANCE kevät to 18.45-19.45, 24.1.2019–4.4.2019 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Nina Lahti-Röyskö, tuntiopettaja (13,3 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 22 osallistujaa Kuntotanssi kaikille vartalotyypeille! Treenaaminen on hauskaa kun sen tekee tanssimalla. Hikoillaan helpoilla askelsarjoilla ja kiusataan ongelma-alueita: reisiä, peppua ja vyötäröä.

53


77271 AFRIKKALAINEN TANSSI alkeet kevät lyhytkurssi

77381 ITÄMAISTA MENOA peruskurssi

pe 18.40-20.10, 11.1.2019–15.2.2019 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Francis Oye, tanssinopettaja (12 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 20 osallistujaa Afro Yede: Dance from West Africa which keeps you moving while having fun. No earlier experience of afro dance is required - both new and old afro dance enthusiasts are welcome. The language of instruc­ tion is in English and Finnish.

to 18.00-19.00, 13.9.2018–13.12.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Kivistön koulu, Tuomikatu 8 Jaana Kuusisaari, tuntiopettaja (33,25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 50 osallistujaa Opetellaan Itämaisen tanssin perusliikkeitä ja helppoja sarjoja. Vah­ vistaa erityisesti keskivartalon lihaksia ja lisää koko kehon liikkuvuut­ ta. Mukana myös vaikutteita fuusiotanssista, eli muista tanssityyleis­ tä ja musiikeista. Ei vaadi aikaisempaa osaamista lajista.

77281 LAVIS lauantai

77391 ITÄMAISTA MENOA jatkokurssi

la 16.30-17.30, 22.9.2018–27.10.2018 ja 9.2.2019–23.3.2019 Seinäjoen Lyseo, yläsali, Kirkkokatu 7, Kai Tuomiranta, liikunnan- ja seuratanssinohjaaja (5,34 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 50 osallistujaa Lavis on yksin tanssittavaa lavatanssia jumppalisäyksin. Lavis-tun­ nilla lämmitellään ensin, sitten humpataan, jenkataan, rokataan tai sambataan, ja lopuksi venytellään. Laviksen tanssilajit ovat tanssila­ voilta tutut valssit, humpat, tangot, chachat, jenkat, salsat, jivet, fus­ kut. Kutakin lajia tanssitaan kaksi kappaletta kuten tanssilavoillakin. Laviksessa ei tarvitse osata tanssia, yksinkertaiset askeleet oppii kyllä. Lavis sopii juuri sinulle, joka pidät kotimaisesta tanssimusiikista ja tanssimisesta, mutta puuttuu pari tai et halua paritanssia, tai halu­ at tanssilta vähän enemmän liikunnallisuutta. Tervetuloa lavatanssi­ jumppaamaan! Kokoontumiset: 22.9., 27.10., 9.2. ja 23.3.

to 19.00-20.00, 13.9.2018–13.12.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Kivistön koulu, Tuomikatu 8 Jaana Kuusisaari, tuntiopettaja (33,25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 50 osallistujaa Tanssivaa kehonhuoltoa, ja koreoita Itämaisen fuusiotanssin perus­ liikkeitä ja sarjoja käyttäen. Lisää kehon liikkuvuutta, koordinaatiota ja liikeratoja. Mukaan otetaan vahvasti vaikutteita muista tanssityy­ leistä ja musiikeista.

77301 ZUMBA ke 19.15-20.15, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Marttilan koulu, liikuntasali, Kirkkokatu 9 Kati Jussila, zumbaohjaaja (33,25 t), Kurssimaksu 42,00 €, max 80 osallistujaa Latinalaisvaikutteinen, helposti seurattava ja kaloreita polttava dance fitness-party. Tunne musiikki vartalossasi ja päästä liikkeet valloil­ leen!

77321 LATINO ke 17.00-18.00, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Seinäjoen Lyseo, yläsali, Kirkkokatu 7 Heidi Hirvelä, tanssinohjaaja (33,25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 50 osallistujaa Koreografioitu tanssitunti lattarimusiikin tahtiin. Sopii kaikille, paria ei tarvita. Lyhyet venyttelyt tunnin päätteeksi.

77341 BAILAAMIX kevyt kuntotanssi lady 50+ ke 12.00-13.00, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Uimahalli-Urheilutalo, Kirkkokatu 15 Reetta Uusi-Ranta, tanssinohjaaja (33,25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 35 osallistujaa Hauskaa ja sykettä nostavaa liikuntaa kevyesti! Tehdään helppoja as­ kelsarjoja erilaiseen musiikkiin kuntoilumielessä.Esim. samba, valssi, country, disco yms. Reipas tunnelma on pääasia, ei täydellisyyden tavoittelu ja liikkeiden hiominen. Aiempaa tanssitaitoa ei tarvita eikä tanssiparia.

77351 BAILAAMIX vauhdikkaampi kuntotanssi

54

ke 13.00-14.00, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Uimahalli-Urheilutalo, Kirkkokatu 15 Reetta Uusi-Ranta, tanssinohjaaja (33,25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 35 osallistujaa Vauhdikkaampaa ja sykettä nostavaa liikuntaa. Opetellaan helppoja askelsarjoja sekä muutama koreografia ryhmän tason mukaan. Aiem­ paa tanssitaitoa ei tarvita eikä tanssiparia.

77401 TANSSIMARATON hyvinvointipäivä tanssimalla la 11.00-14.30, 27.10.2018 Seinäjoen Lyseo, alasali, Kirkkokatu 7 Jaana Kuusisaari, tuntiopettaja (4 t), Kurssimaksu 10,00 €, max 35 osallistujaa Päivä koostuu tanssivasta kehonhuollosta, Fuusiotanssien vauhdis­ ta, kabareetanssin glamourista sekä rentouttavasta tanssista. Ota mukaan eväät, alusta ja shaali tms.

77411 ORIENTAL-MIX su 12.30-13.30, 9.9.2018–9.12.2018 ja 13.1.2019–7.4.2019 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Elena Puumalainen, FM (26,6 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 26 osallistujaa Hauska ja tehokas tanssitunti, joka sisältää erilaisia tanssilajia: pe­ rinteisestä itämäisestä tanssista Bollywoodiin ja Afrosta Latinoon. Lyhyet sarjat, hyvä musiikki ja rento tunnelma! Alustavat kokoontu­ mispäivät syksyllä: 9.9, 16.9, 23.9, 7.10, 21.10, 28.10, 11.11, 25.11, 2.12, 9.12.

77421 BURLESKI alkeet syksy su 13.35-14.35, 9.9.2018–9.12.2018 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Elena Puumalainen, FM (13,3 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 26 osallistujaa Rohkea ja naisellinen sekä kaikenikäisille sopiva burleski tanssi on mainio tapa kohentaa itseluottamusta, kiinteyttää vartaloa sekä hioa flirttailutaitoa...Näyttävät asut ja sensuelli musiikki kuuluvat tieten­ kin myös asiaan! Alustavat kokoontumispäivät: 9.9, 16.9, 23.9, 7.10, 21.10, 28.10, 11.11, 25.11, 2.12, 9.12.

77431 VINTAGE DANCE JA BURLESKI syksy su 14.40-15.40, 9.9.2018–9.12.2018 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Elena Puumalainen, FM (13,3 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 26 osallistujaa Ryhmä on tarkoitettu vähintään vuoden Burleskia tanssineille tai muuten vahvaa tanssitaustaa omaaville. Keskitytään koreografioihin ja esiintymisharjoituksiin. Alustavat kokoontumispäivät: syksy: 9.9., 16.9., 23.9., 7.10., 21.10., 28.10., 11.11., 25.11. 2.12. ja 9.12.


77471 KUNTOTANSSI alkeet

Aktivoi aivosi muistelemalla tanssiaskeleita – yhdessä!

ti 17.15-18.30, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Törnävän Seurala, Huhtalantie 53 Paula Tohni, KM ja SUSEL -ohjaaja (41,75 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 40 osallistujaa Helpot, eri tanssilajeista koostuvat askeleet ja koreografiat ilman pa­ ria. Alkeet ryhmässä askeleet opetetaan alusta alkaen. Tunnin päät­ teeksi venyttelyt.

77481 KUNTOTANSSI jatko 77441 VINTAGE DANCE JA BURLESKI kevät su 13.35-14.50, 13.1.2019–14.4.2019 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Elena Puumalainen, FM (16,7 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 26 osallistujaa Ryhmä on tarkoitettu vähintään vuoden Burleskia tanssineille tai muuten vahvaa tanssitaustaa omaaville. Keskitytään koreografioihin ja esiintymisharjoituksiin. Laajennetaan repertuaarejamme vanhoja koreografioita unohtamatta. Kokoontumisia 10 kertaa.

77451 KUNTOTANSSI aamu naiset ke 10.00-11.00, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Tuula Ilmonen, tanssiurheiluvalmentaja (33,25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 25 osallistujaa Parannetaan ryhtiä ja liikkuvuutta tanssimalla koko keholla päästä varpaisiin monipuolisesti eri tanssilajien peruskuvioin. Lähtökuntosi määrittää tehot.

77461 KUNTOTANSSI aamu miehet syksy ke 09.00-10.00, 5.9.2018–28.11.2018 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Tuula Ilmonen, tanssiurheiluvalmentaja (15,96 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 25 osallistujaa Tule venyttelemään musiikin tahdissa helpoin kuvioin. Opi tunnista­ maan eri tanssilajit. Lähtökuntosi määrittää tehot.

ti 18.30-19.15, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Törnävän Seurala, Huhtalantie 53 Paula Tohni, KM ja SUSEL -ohjaaja (41,75 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 40 osallistujaa Tanssiaskeleitten perusaskeleet osaaville, hieman vaativampia sarjo­ ja. Lopuksi venyttelyt.

77491 TANSSILIIKUNTAA KEHITYSVAMMAISILLE pe 17.00-18.00, 7.9.2018–23.11.2018 ja 11.1.2019–5.4.2019 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83, Joka toinen viikko Leena Iskala ja Jaana Kuusisaari (15,96 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 15 osallistujaa Tanssia ja musiikin mukaan liikkumista ryhmäläisten toivemusiikin mukaan. Syksyn kokoontumiset: 7.9., 21.9., 5.10., 26.10., 9.11. ja 23.11.

77551 TANSSIEN TASAPAINOA JA ILOISTA MIELTÄ seniorit ma 17.30-18.15, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Törnävän Seurala, Huhtalantie 53 Raija Ylimäki, tanssinohjaaja (25 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 25 osallistujaa Lyhyitä helppoja tansseja joissa on askelia lavatansseista ja rivi­ tansseista. Tanssitaan vaihtoehtoisesti riveissä, piirissä tai vapaasti salissa. Musiikkina kotimainen lavatanssimusiikki: valssi, tango, foxi, jenkka, humppa ym. Ei tarvitse paria.

55


77561 RIVITANSSI jatko ma 18.20-19.20, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Törnävän Seurala, Huhtalantie 53 Raija Ylimäki, tanssinohjaaja (33,25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 25 osallistujaa Reipasta menoa kantrin, rockin ja lattarien tahdissa. Rivitanssi antaa työtä aivoille ja jaloille sekä harjoittaa tasapainoa. Tähän ryhmään voi tulla, jos rivitanssin askeleet ja peruskuviot ovat hallinnassa.

77571 KANTRIRIVITANSSI jatko ma 19.25-20.25, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Törnävän Seurala, Huhtalantie 53 Raija Ylimäki, tanssinohjaaja (33,25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 25 osallistujaa Jatkoryhmä pidempään harrastaneille. Ryhmällä esiintymisiä.

77781 REGGEATON kesä to 18.00-19.30, 2.5.2019–13.6.2019 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Nina Lahti-Röyskö (12 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 27 osallistujaa Hauskaa, dynaamista ja kuumaa! Hiphopin ja latinalaistanssien lapsi Reggaeton sopii kaikille. Opetellaan reggaetonin perusteet ja harjoi­ tellaan koreografioita.

77762 LAVIS Valkiavuori ke 18.20-19.05, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Valkiavuoren koulu, liikuntasali, Toukotie 4 Heidi Hirvelä, tanssinohjaaja (25 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 50 osallistujaa Helppo ja hikinen liikuntamuoto, joka perustuu lavatanssiaskeleiden ja jumpan välimuotoon. Tunnilla tanssitaan yksin ilman paria tuttuja lavatanssilajeja kuten humppa, jenkka, rock/jive, cha cha ja samba. Opit eri lavatanssiaskeleiden perusteita kuntoilun ohella!

77864 RetroDANCE ke 18.30-19.30, 12.9.2018–21.11.2018 ja 6.2.2019–17.4.2019 Halkosaaren koulu, Kitinojantie 49 Nina Lahti-Röyskö, tuntiopettaja (20 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 90 osallistujaa I like to move it move it! Tanssitaan helpoilla askelsarjoilla kasarin, ysärin ja vuosituhannen vaihteen hittien tahtiin. Ei vaadi aikaisempaa tanssikokemusta. Pidetään hauskaa ja hikoillaan siinä sivussa.

77874 LAVIS Ylistaro ma 17.15-18.15, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Ylistaron koulukeskus, Kaukolanraitti 50 Kati Jussila, lavisohjaaja (26,6 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 50 osallistujaa Helppo ja hikinen liikuntamuoto, joka perustuu lavatanssiaskeleiden ja jumpan välimuotoon. Tunnilla tanssitaan yksin ilman paria tuttuja lavatanssilajeja kuten humppa, jenkka, rock/jive, cha cha ja samba. Opit eri lavatanssiaskeleiden perusteita kuntoilun ohella! 10 kokoon­ tumiskertaa.

56

Tanssi: lapset ja nuoret Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 20.8. klo. 15.00

77761 STREET DANCE - HIP HOP alkeet 6-7 -vuotiaat ma 17.00-17.45, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Pruukin yhtenäiskoulu, peilisali, Törnäväntie 26 Angelika Köykkäri, tuntiopettaja (25 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 13 osallistujaa Street dancessa sekoitetaan monia eri tanssityylejä, sehän on nimen­ sä mukaisesti ”katutanssia”(hip hoppia ja showtanssia). Kurssi aloite­ taan alkeista ja edetään rennosti ryhmän mukaan. Joustavat vaatteet ja sisäkengät (ei pakolliset).

77771 STREET DANCE - HIP HOP alkeet 8-9-vuotiaat ma 17.45-18.45, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Pruukin yhtenäiskoulu, peilisali, Törnäväntie 26 Angelika Köykkäri, tuntiopettaja (25 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 15 osallistujaa Street dancessa sekoitetaan monia eri tanssityylejä, sehän on nimen­ sä mukaisesti ”katutanssia”(hip hoppia ja showtanssia). Kurssi aloite­ taan alkeista ja edetään rennosti ryhmän mukaan. Joustavat vaatteet ja sisäkengät (ei pakolliset).

77791 STREET DANCE - HIP HOP alkeet 10–12-vuotiaat ma 18.45-19.45, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Pruukin yhtenäiskoulu, peilisali, Törnäväntie 26 Angelika Köykkäri, tuntiopettaja (33,25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 19 osallistujaa Street dancessa sekoitetaan monia eri tanssityylejä, sehän on ni­ mensä mukaisesti ”katutanssia”( hip hoppia ja showtanssia). Kurssi aloitetaan alkeista ja edetään rennosti ryhmän mukaan. Joustavat vaatteet ja sisäkengät (ei pakolliset).

77801 STREET DANCE - HIP HOP alkeet 13-15-vuotiaat to 15.45-16.45, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Angelika Köykkäri, tuntiopettaja (33,25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 19 osallistujaa Street dancessa sekoitetaan monia eri tanssityylejä, sehän on ni­ mensä mukaisesti ”katutanssia”( hip hoppia ja showtanssia). Kurssi aloitetaan alkeista ja edetään rennosti ryhmän mukaan. Joustavat vaatteet ja sisäkengät (ei pakolliset).

77934 ZUMBA KIDS 7–11 -vuotiaat Ylistaro ma 16.30-17.15, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Ylistaron koulukeskus, Kaukolanraitti 50 Kati Jussila, zumbaohjaaja (20 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 15 osallistujaa Ihanan hauskaa lapsille tarkoitettua tanssia, jossa elementtejä hip hopista, salsasta,reggaetonista ja monesta muusta.


KIRJALLISUUS JA KIRJOITTAMINEN Kirjallisuus

Kirjoittaminen

Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 20.8. klo 16.30

Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 20.8. klo 16.30

30011 KIRJALLISUUSPIIRI

30041 NUORTEN KIRJOITUSPAJA

ma 17.15-18.45, 3.9.2018–3.12.2018 ja 7.1.2019–1.4.2019 Seinäjoen pääkirjasto, Jaaksi 3, Alvar Aallon katu 14, Joka 4. viikko Suvi Veijalainen, kirjastonhoitaja ja opettaja (16 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 18 osallistujaa Lukupiirissä luemme monipuolisesti niin kotimaista kuin käännöskir­ jallisuuttakin sekä klassikkoja että uudempaa tuotantoa. Yhdessä valitsemme teokset ja kurssin vetäjä valottaa kirjailijan taustoja. Hy­ väntuulisessa ja jokaisen lukukokemusta arvostavassa ilmapiirissä jaamme ajatuksiamme ja mielikuviamme lukemistamme kirjoista. An­ namme toisillemme lukuvinkkejä. Kokoontumiset syksyllä 3.9., 1.10., 5.11. ja 3.12 ja keväällä 7.1., 4.2., 4.3. ja 1.4.

la 11.00-15.00, 26.1.2019–2.2.2019 Opistotalo, luokka 309, Vapaudentie 83, Kirjailija, sanataideohjaaja Sanna-Leena Knuuttila (10 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 12 osallistujaa Sinä 15-17-vuotias nuori. Onko sinulla halu kirjoittaa ja kehittyä kir­ joittajana? Tule mukaan löytämään oma äänesi ja tekstiesi paikka maailmassa. Rennossa porukassa kirjoitetaan erilaisia tekstejä yksin ja kavereiden kanssa. Keskustellaan, annetaan ja saadaan palautet­ ta. Tällä kurssilla jokainen kirjoittaja loistaa.

30313 HYVINVOINTIA LUKEMISESTA Peräseinäjoki 

ma 18.30-20.00, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–29.4.2019 Peräseinäjoen kirjasto, Keikulinkuja 2, Joka 4.vko Merja Koski-Aho, FM (18 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 15 osallistujaa Tule jakamaan lukukokemuksia ja antamaan toisille piiriläisille lu­ kuvinkkejä. Voimaannu lukemisesta ja rennosta seurasta. Syksyn kokoontumiskerrat 3.9., 1.10., 29.10. ja 26.11. Kevään kokoontu­ miskerrat 7.1., 4.2., 4.3., 1.4. ja 29.4. OPH Työttömille työnhakijoil­ le, senioreille, eläkeläisille ja maahanmuuttajille hinta 15€, muuten 30€. OPH. Opettaja tarkistaa kurssin alussa oikeuden alennettuun hintaan.

30404 LUKUPIIRI Ylistaro 

to 10.30-12.00, 6.9.2018–13.12.2018 ja 10.1.2019–6.6.2019 Ylistaron monipalvelukirjasto, Kaukolanraitti 5, Joka 4.vko Leena Kristola, FM (20 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 20 osallistujaa Lukupiirissä luemme monipuolisesti niin kotimaista kuin käännöskir­ jallisuuttakin sekä klassikkoja että uudempaa tuotantoa. Yhdessä valitsemme teokset ja kurssin vetäjä valottaa kirjailijan taustoja. Hy­ väntuulisessa ilmapiirissä jaamme ajatuksiamme kirjasta. Jokaisen lukukokemus ja mielipide on yhtä arvokas. Kokoontumiset syksyllä: 6.9.,4.10., 1.11. ja 13.12. OPH. Työttömille työnhakijoille, senioreille, eläkeläisille ja maahanmuuttajille hinta 15€, muuten 30€. Opettaja tarkistaa kurssin alussa oikeuden alennettuun hintaan.

30051 ELÄMÄ TARINAKSI la 09.00-14.15, 27.10.2018–10.11.2018 Opistotalo, luokka 308, Vapaudentie 83 Pertti Sillanpää, FT, KM (12 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 15 osallistujaa Kurssilla perehdytään omaelämäkerralliseen kirjoittamiseen ja omi­ en elämänkokemusten hyödyntämiseen kirjoittamisessa. Kurssi on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Aiempaa kirjoittamiskokemusta ei tarvita. Kokoontumiset 27.10. ja 10.11.

30061 KESKIPÄIVÄN KIRJOITUSHETKI ke 11.00-13.30, 12.9.2018–21.11.2018 ja 16.1.2019–10.4.2019 Opistotalo, luokka 119, Vapaudentie 83, Joka toinen viikko Jussi Matilainen, sanataideohjaaja ja kirjailija (39 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 20 osallistujaa Sekä paljon kirjoittaneille että kirjoittamisesta vasta haaveileville. Virikkeitä, oman tyylin etsimistä, tietoa, palautetta, kirjoittajien vuo­ rovaikutusta. Mukaan voi tulla, vaikkei olisi mitään kirjoitushanketta. Toisaalta jos on valmiita hankkeita, niitä pyritään tukemaan. Kokoon­ nutaan parittomilla viikoilla - paitsi talvilomaviikolta 9 tuokio siirtyy viikkoa aikaisemmaksi - eli keskiviikolle 20.2.

30081 LUOVA KIRJOITTAMINEN to 17.30-20.00, 13.9.2018–1.11.2018 Seinäjoen lukio, luokka B202, Kirkkokatu 16, Joka toinen viikko Sanna-Leena Knuuttila, kirjailija, sanataideohjaaja (12 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 12 osallistujaa Haluaisitko aloittaa uuden harrastuksen kirjoittamisen parissa? Vai oletko kirjoittanut pöytälaatikkoon jo pitkään? Tule mukaan rentoon ja hauskaan kirjoittajaporukkaan, jossa herätellään luovuutta, kirjoi­ tetaan ja keskustellaan teksteistä. Kurssi sisältää kotitehtäviä. Säh­ köpostiosoite suotavaa. Kurssi sopii kaikille kirjoittamisesta kiinnos­ tuneille. Kokoontumiset 13.9, 27.9, 11.10. ja 1.11.

57


30091 LASTEN SANATAIDEPAJA kesä

30303 LUOVA KIRJOITTAMINEN Peräseinäjoki

ma 10.00-14.15, ti 10.00-14.15, ke 10.00-14.15, 3.6.2019–5.6.2019 Opistotalo, luokka 207 (kahvio), Vapaudentie 83, Kirjailija, sanataideohjaaja Sanna-Leena Knuuttila (15 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 12 osallistujaa Sinä 9-12 -vuotias kirjoittamisen ja lukemisen ystävä. Tule mukaan aloittamaan kesäloma hauskassa ja luovassa taidepajassa. Pajassa kirjoitetaan ja luetaan yksin ja kavereiden kanssa erilaisia tarinoita. Pääset yhdistelemään kirjoittamiseen myös eri taidemuotoja. Millai­ nen tarina löytyy kuvista? Minkä värinen on runo? Millaisia otuksia löytyy musiikista?

to 17.30-20.00, 6.9.2018–22.11.2018 Peräseinäjoen kirjasto, Keikulinkuja 2, Joka toinen viikko Kirjailija, sanataideohjaaja Sanna-Leena Knuuttila (18 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 12 osallistujaa Tule mukaan kirjoittamaan matalan kynnyksen kirjoittajaporukkaan, jossa pääteemana eivät ole pisteet eivätkä pilkut. Tunneilla ja koto­ na tehtävien harjoitusten tarkoituksena on tukea omaa kirjoittamista. Kirjoittaminen ja toisten tarinoiden kuunteleminen tuo ideoita ja oival­ luksia omiin teksteihin. Kurssi sopii kaikille kirjoittamisesta kiinnos­ tuneille.

30202 KIRJOITTAJARYHMÄ Nurmo

30354 LUOVA KIRJOITTAMINEN Ylistaro

ke 18.00-20.15, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Hyllykallion koulu, Opintie 8 Jussi Matilainen, sanataideohjaaja ja kirjailija (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 20 osallistujaa Paljon kirjoittaneille ja kirjoittamisesta vasta haaveileville. Virikkei­ tä, oman tyylin etsimistä, tietoa, palautetta ja vuorovaikutusta. Jos joillakin on kirjoitushankkeita, niitä pyritään tukemaan. Varsinkin sähköposti tarjoaa mahdollisuuksia yksilölliseen tukemiseen. Viikon tunneista kaksi on luokassa yksi verkossa sähköpostin välityksellä. Verkkoantia kukin voi hyödyntää itselleen parhaana ajankohtana.

la 10.00-14.15, 17.11.2018–24.11.2018 Ylistaron monipalvelukirjasto, Kaukolanraitti 5, Sanna-Leena Knuuttila, kirjailija, sanataideohjaaja (10 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 23 osallistujaa Lähde mukaan avaamaan kirjoittamisen lukkoja. Kurssi koostuu eri­ laisista luovuutta herättelevistä kirjoitusharjoituksista, palautteesta sekä keskusteluista. Löydetään yhdessä kirjoittamisen ilo ja suju­ vuus.

TEATTERI JA SANATAIDE Teatteri ja ilmaisu Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 20.8. klo 16.30

31141 TEATTERI PEILI ma 18.00-20.30, ke 18.00-20.30, 10.10.2018–2.12.2018 ja 14.1.2019–1.2.2019 Yrityskeskus, Päivölänkatu 32, Eija-Irmeli Lahti, näyttelijä ja ohjaaja (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 20 osallistujaa Ryhmä on tarkoitettu näyttämökokemusta omaaville. Työskentely lähtee fyysisestä ilmaisusta ja tavoitteena on rohkeaa ja omat rajat rikkovaa kokonaisilmaisua. Harjoitusten aikana valmistetaan näyttä­ möllinen kokonaisuus.

31151 ENTISTEN NUORTEN TEATTERIRYHMÄ 

ti 10.00-12.00, 4.9.2018–11.12.2018 ja 8.1.2019–23.4.2019 Aallon kirjasto, Koulukatu 21 Laura Kivimäki, harrastajateatteriohjaaja (74,76 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 15 osallistujaa Entisten nuorten teatteriryhmä! Tehdään ryhmälähtöistä näytelmää, kootaan aineistoa ryhmän tarinoista, elämästä ja nuoruudesta Sei­ näjoella ja maakunnassa, svengaavalla otteella. Tarinoidaan ja im­ provisoidaan rempseällä otteella. Aiempaa kokemusta teatterista ei vaadita, mutta se ei myöskään haittaa. Olisko nyt sinun aikasi astua parrasvaloihin? OPH. Eläkeläisille alennettu hinta.

58

31161 FEMINA teatteriryhmä naisille to 18.45-21.00, 6.9.2018–13.12.2018 ja 10.1.2019–4.4.2019 Törnävän Seurala, Huhtalantie 53, Laura Kivimäki, harrastajateatteriohjaaja (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 20 osallistujaa Aikuisten naisten teatteriryhmä, jossa näytelmän käsikirjoitusta työs­ tetään yhdessä ryhmän kanssa. Vaaditaan osaamista roolihahmon ja kohtausten luomisesta, kykyä heittäytyä ja oppia ja omaksua oh­ jeistukset nopeasti. Ryhmä suunnattu ensisijaisesti jo aikaisemmin feminateatterissa mukana olleille. Vapaista paikoista voi kysellä oh­ jaajalta laura.kivimaki@seinajoki.fi

31181 ELOKUVANÄYTTELEMINEN viikonloppukurssi pe 18:00-21:00, la 12:00-18:00, su 12:00-18:00, 26.10.2018– 28.10.2018 Seinäjoen Lukio, Verstas (teatteri), Kirkkokatu 16 Eerik Kantokoski, elokuvaohjaaja ja näyttelijä (20 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 20 osallistujaa Haaveena elokuvassa näytteleminen? Kurssilla käydään läpi eloku­ vassa näyttelemisen perusasioita. Käsitellään mm. markille osumi­ nen, rekvisiittatyöskentely, kuvan rajojen tiedostaminen, toistaminen, ilmaisun tuoreena pitäminen, työ tekstin kanssa, työskentely lähiku­ vissa ja vastanäyttelijän kanssa ja ilman vastanäyttelijää. Viikonlop­ pukurssin päätteeksi kuvataan lyhyitä kohtauksia, joissa sovelletaan opittuja asioita. Kurssilla kuvatun materiaalin voi saada itselleen esi­ merkiksi showreeliä varten.


31191 TAISTELUKOREOGRAFIAN TOTEUTUS la 14.00-17.00, su 13.00-17.00, 22.9.2018–23.9.2018 Pruukin yhtenäiskoulu, peilisali, Törnäväntie 26 Eerik Kantokoski, elokuvaohjaaja ja näyttelijä (9 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 20 osallistujaa Harjoitellaan turvallista perustason taistelukoreografian toteutusta. Käydään läpi tekniikoita mm. capoeirasta, nyrkkeilystä, hapkidosta, kung fusta ja perusakrobatiaa ja kehonhallintaa. Kurssin päätteeksi toteutetaan ja kuvataan lyhyitä taistelukoreografioita, jotka voi saada itselleen kurssin päätteeksi.

31201 KUNINGASROOLISSA - integroitu teatteriryhmä 

to 17.00-18.30, 13.9.2018–22.11.2018 Törnävän Seurala, Huhtalantie 53, Venla Korja, teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK (20 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 20 osallistujaa Kuningasroolissa on integroitu teatterikurssi kehitysvammaisille ja muille teatteriharrastajille. Kurssilla tutustutaan teatteri-improvisaa­ tioon, tehdään kohtausharjoituksia sekä vuorovaikutusta tukevia teat­ teriharjoituksia. Lisätiedot: Venla Korja p. 044 974 9999, venla.korja@ gmail.com. OPH. Työttömille työnhakijoille, senioreille, eläkeläisille ja maahanmuuttajille hinta 15€, muuten 30€. Opettaja tarkistaa kurssin alussa oikeuden alennettuun hintaan.

30071 RUNONI MINULLE to 17.00-18.30, 20.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–4.4.2019 Opistotalo, luokka 314, Vapaudentie 83 Kirsti Mäkelä, draamapedagogi (44 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 12 osallistujaa Onko sinulla mieliruno, jonka haluat esittää? Tule saamaan ohjausta lausuntaan

31344 NÄYTELMÄKERHO Kainasto ti 18.00-20.15, 8.1.2019–18.6.2019 Ylistaron Kainaston nuorisoseura, Ylistarontie 520, Jaana Jokinen, tuntiopettaja (69 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 30 osallistujaa Improvisointia, tunnetila- ja ääniharjoituksia sekä näytelmän harjoitte­ lu esityskuntoon kesälle 2019.

31374 DRAAMAA Ylistaron toimintakeskuksen draamapaja

to 12:30-14:00, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Ylistaron toimintakeskus, Prykyntie 4 Laura Kivimäki, harrastajateatteriohjaaja (50 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 15 osallistujaa Tutustutaan teatteriin erilaisten harjoitteiden avulla, tehdään rooli­ hahmoja ja valmistetaan näytelmä ryhmän omista ideoista ja impro­ visaatioista. Heittäydytään teatterin maailmaan rennolla meiningillä! OPH, alennettu kurssimaksu.

Teatteri-ilmaisu: lapset ja nuoret Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 20.8. klo 16.30

Katso myös teatteritaiteen perusopetuksen opinnot

31321 TEATTERILEIRI 4.-6. -luokkalaisille SYYSLOMA ma 09.30-14.00, ti 09.30-14.00, ke 09.30-14.00, 15.10.2018– 17.10.2018 Törnävän Seurala, Huhtalantie 53, Laura Kivimäki, harrastajateatteriohjaaja (18 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 15 osallistujaa Teatterileirillä käydään läpi teatterin osa-alueita: Ideoidaan, käsikir­ joitetaan, harjoitellaan ja esitetään näytelmä. Tule mukaan intensii­ viseen teatterin peruskurssiin. Nämä kurssipäivät voit hyväksilukea myös taiteen perusopetuksen opinnoissa. Kurssipäivään sisältyy lounastauko omilla eväillä.

31331 TEATTERILEIRI 7.- 9. -luokkalaisille SYYSLOMA ma 15.00-18.00, ti 15.00-18.00, ke 15.00-18.00, 15.10.2018– 17.10.2018 Törnävän Seurala, Huhtalantie 53, Laura Kivimäki, harrastajateatteriohjaaja (12 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 15 osallistujaa Teatterileirillä käydään läpi roolihahmon rakentamista omista ideois­ ta sekä valmiista tekstistä, sekä harjoitellaan muita näyttelijäntyön perustaitoja. Nämä kurssipäivät voit hyväksilukea myös taiteen pe­ rusopetuksen opinnoissa. Kurssipäivään sisältyy lounastauko omilla eväillä.

31341 TEATTERILEIRI 4.-6. luokkalaisille TALVILOMA ma 09.30-14.00, ti 09.30-14.00, ke 09.30-14.00, 25.2.2019– 27.2.2019 Törnävän Seurala, Huhtalantie 53, Laura Kivimäki, harrastajateatteriohjaaja (18 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 15 osallistujaa Teatterileirillä käydään läpi teatterin osa-alueita: Ideoidaan, käsikir­ joitetaan, harjoitellaan ja esitetään näytelmä. Tule mukaan intensii­ viseen teatterin peruskurssiin. Nämä kurssipäivät voit hyväksilukea myös taiteen perusopetuksen opinnoissa. Kurssipäivään sisältyy lounastauko omilla eväillä.

59


31351 TEATTERILEIRI 7.-9. -luokkalaisille TALVILOMA

31364 NÄYTELMÄKERHO alakouluikäiset Kainasto

ma 15.00-18.00, ti 15.00-18.00, ke 15.00-18.00, 25.2.2019– 27.2.2019 Törnävän Seurala, Huhtalantie 53, Laura Kivimäki, harrastajateatteriohjaaja (12 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 15 osallistujaa Teatterileirillä käydään läpi roolihahmon rakentamista omista ideois­ ta sekä valmiista tekstistä, sekä harjoitellaan muita näyttelijäntyön perustaitoja. Nämä kurssipäivät voit hyväksilukea myös taiteen pe­ rusopetuksen opinnoissa. Kurssipäivään sisältyy lounastauko omilla eväillä.

ti 16.30-18.00, 6.11.2018–4.12.2018 ja 8.1.2019–4.6.2019 Ylistaron Kainaston nuorisoseura, Ylistarontie 520, Jaana Jokinen, tuntiopettaja (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 15 osallistujaa Näytelmän ideointia yhdessä ja harjoittelu esityskuntoon kesälle 2019.

31371 TEATTERILEIRI 1.- 3. -luokkalaisille kesä ma 10-14, ti 10-14, ke 10-14, to 10-14, 10.6.2019–13.6.2019 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Niina Hallila, ohjaaja (21,32 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 14 osallistujaa Tervetuloa teatterileirille ideoimaan ja harjoittelemaan oma näytelmä! Leiripäivien aikana tehdään hauskoja teatterileikkejä ja harjoituksia, sekä samalla ryhmän kanssa ideoidaan ja tehdään oma näytelmä, mikä esitetään kurssin päätteeksi. Ruokatauon aikana opitaan itse tekemään ohjatusti myös pieniä eväitä ja välipaloja. Ruoka-ainekus­ tannukset sisältyvät hintaan.

31451 TEATTERILEIRI 4.- 6. -luokkalaisille kesä ma 10-14, ti 10-14, ke 10-14, to 10-14, 10.6.2019–13.6.2019 Törnävän Seurala, Huhtalantie 53 Teatteritaiteen opettajat (21,32 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 14 osallistujaa Teatterileirillä käydään läpi teatterin osa-alueita: Ideoidaan, käsi­ kirjoitetaan, harjoitellaan ja esitetään näytelmä -kaikki tämä neljän päivän aikana! Tule mukaan intensiiviseen teatterin peruskurssiin. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita - mutta ei siitä haittaakaan ole! Kurssi päättyy esitykseen, joka esitetään to 13.6. päivän päätteeksi. Esitykseen kaikille vapaa pääsy. Kurssipäivään sisältyy lounastauko omilla eväillä.

31383 TEATTERIRYHMÄ 3.-6. -luokkalaisille Peräseinäjoki

to 14.00-15.00, 7.2.2019–9.5.2019 Nuorisotila Dixi, Urheilutie 2 Laura Kivimäki, harrastajateatteriohjaaja (17,29 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 13 osallistujaa 3-6-luokkalaisten teatteriryhmä, jossa opiskellaan teatterin perustei­ ta ja valmistetaan näytelmä.

31393 TEATTERIRYHMÄ 7.-9. -luokkalaisille kevät Peräseinäjoki

to 15.30-17.00, 7.2.2019–9.5.2019 Nuorisotila Dixi, Urheilutie 2 Laura Kivimäki, harrastajateatteriohjaaja (26 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 14 osallistujaa Yläkouluikäisten teatteriryhmä, jossa opiskellaan teatterin perusteita ja valmistetaan näytelmä.

60

31384 TEATTERIRYHMÄ 3.-6. -luokkalaisille Ylistaro to 14.30-15.30, 6.9.2018–29.11.2018 Ylistaron monitoimitalo Kyttis, Lahdentie 6 Laura Kivimäki, harrastajateatteriohjaaja (15,96 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 13 osallistujaa 3-6-luokkalaisten teatteriryhmä, jossa opiskellaan teatterin perustei­ ta ja valmistetaan näytelmä.

31394 TEATTERIRYHMÄ 7.-9. -luokkalaisille syksy Ylistaro

to 15.00-16.30, 6.9.2018–29.11.2018 Ylistaron monitoimitalo Kyttis, Lahdentie 6 Laura Kivimäki, harrastajateatteriohjaaja (24 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 14 osallistujaa Yläkouluikäisten teatteriryhmä, jossa opiskellaan teatterin perusteita ja valmistetaan näytelmä.


KUVATAITEET JA KUVALLINEN ILMAISU Kansalaisopiston kuvataidekurssit tarjoavat vaihtoehtoja sekä kuvataideharrastusta aloittelevalle että jo pitkälle edenneelle opiskelijalle. Koko lukuvuoden kursseja rytmittävät erilaiset lyhytkurssit, joiden rajatumpi teema tai tekniikka tuo vaihtelua ja uutta näkökulmaa opiskelijalle. Kuvataide on visuaalista itseilmaisua, joka vahvistaa omaa hyvinvointikokemusta: ajatukset, tunteet ja persoona voidaan tehdä näkuväksi kuvallisten tuotosten kautta. Ennen kaikkea kuvataiteissa korostuu oppimisen, uuden luomisen ja yhdessä tekemisen ilo!

Piirustus ja maalaus Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 20.8. klo 16.00

51081 MONIPUOLINEN AKVARELLI ti 17.30-20.00, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Opistotalo, luokka 007 (piirustus), Vapaudentie 83 Minna Herrala, taiteilija (83 t), Kurssimaksu 65,00 €, max 20 osallistujaa Kurssilla käydään läpi akvarellimaalauksen eri tekniikoita ja tyylejä,sekä opastetaan materiaalien ja välineiden valinnassa. Ta­ voitteena on, että kurssilaiset löytävät itselleen parhaimman tavan maalata vesiväreillä omalle tyylilleen ja ideoilleen sopivalla tavalla. Kurssiin sisältyy myös perustietoa väriopista ja sommittelusta. Ilmoit­ tautuneille lähetetään lisätietoa tarvikkeista ennen kurssin alkua.

51061 VOIMAUTTAVA OMAKUVA – valokuvaa ja maalausta 

la 12-15.30, 15.9.2018–13.10.2018 Opistotalo, luokka 007 (piirustus), Vapaudentie 83 Minna Herrala, kuvataiteilija (20 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 14 osallistujaa Kurssilla tehdään valokuvaa ja maalausta yhdistäen omakuva. Tu­ tustutaan värisymboliikkaan ja värien emotionaaliseen vaikutukseen. Lisätietoja ja ohjeet materiaalien hankintaan opettajalta ennen kurs­ sin alkamista. OPH. Eläkeläisille, senioreille, maahanmuuttajille ja työttömille työnhakijoille ja hinta 15€, muuten 30€. Opettaja tarkistaa kurssin alussa oikeuden alennettuun hintaan.

55041 PERINTEINEN KARJALAINEN KUKKAMAALAUS to 13.00-16.00, 6.9.2018–8.11.2018 Opistotalo, luokka 131 (posliinimaalaus), Vapaudentie 83 Mirjami Raatikainen (32 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 20 osallistujaa Harjoitellaan erilaisten perinteisten kukka-aiheiden maalaamista. Aloitetaan maalaamalla piirustuslehtiöön eri elementtejä harjoitellen sivellintekniikkaa. Taitojen karttuessa maalataan myös puuesineitä, esim. pärekoreja, astioita, porsta tai vaikkapa katuluuta! Tarvitset kurssille mukaan piirustuslehtiön, Raphaelin 3854 oravankarvasivel­ lintä kaksi kappaletta (numerot 2 ja 8). Tarvittavia värejä voi ostaa opettajalta. Sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa maalauskokemusta!

61


51051 PIIRUSTUKSEN TEHOKURSSI

Monipuolinen paletti menetelmiä 51021 PIIRRETÄÄN LUONNOSKIRJAAN! la 11.00-14.00, 29.9.2018–17.11.2018 Opistotalo, luokka 131 (posliinimaalaus), Vapaudentie 83, Joka 4. viikko Laura Hetemäki Kuvataiteilija AMK (12 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 15 osallistujaa Tervetuloa tutustumaan luonnoskirjatyöskentelyyn! Kurssilla täyte­ tään omaa luonnoskirjaa vapaasti piirtäen ja tehtävien avulla. Sään salliessa piirrämme myös ulkona ja menemme eri kohteisiin (mm. kir­ jastoon) piirtämään. Kirjaan kokeillaan monipuolisesti eri tekniikoita: mustetta, tusseja, vesivärejä, puuvärejä ja lyijykynää. Tehdään myös kollaaseja liimaamalla kirjan sivuille valokuvia, lehtileikkeitä, kuivat­ tuja kasveja tai mitä ikinä keksiikään! Kurssi sopii kaikenikäisille ja kaikentasoisille kuvataiteesta kiinnostuneille. Luonnoskirjan voi os­ taa opettajalta, hinta 10 euroa. Kurssi kokoontuu kolmena lauantaina, kerran kuukaudessa. La 29.9. kello 11-14 La 27.10. kello 11-14 La 17.11. kello 11-14.

51101 IKONIMAALAUS ti 15.00-17.15, 11.9.2018–4.12.2018 ja 8.1.2019–8.4.2019 Opistotalo, luokka 131 (posliinimaalaus), Vapaudentie 83 Satu Ojala, ohjaava artesaani (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 14 osallistujaa Maalaamme maaväreillä ja kananmunatemperalla liidutetulle ikoni laudalle, värioppia, piirtämistä, pensselin käyttö, kultausta eri teknii­ koilla, opimme myös valmistamaan itse ikonilaudat. Sopii sekä aloit­ taville että jo harrastaneille. Tarvikkeet voi ostaa myös opettajalta. Teemme yhteistilauksen. Vain jonoon ilmoittautumalla tiedämme kurssin suosion ja voimme perustaa lisäkursseja.

50631 IKONIMAALAUS lisäkurssi ti 12.00-14.15, 18.9.2018–4.12.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Opistotalo, luokka 131 (posliinimaalaus), Vapaudentie 83 Satu Ojala, ohjaava artesaani (72 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 14 osallistujaa Maalaamme maaväreillä ja kananmunatemperalla liidutetulle ikoni laudalle, värioppia, piirtämistä, pensselin käyttöä, kultausta eri tek­ niikoilla. Opimme myös valmistamaan itse ikonilaudat. Sopii sekä aloittaville että jo aiemmin harrastaneille. Tarvikkeet voi ostaa myös opettajalta. Teemme yhteistilauksen. Vain jonoon ilmoittautumalla tie­ dämme kurssin suosion ja voimme perustaa lisäkursseja.

51031 KOKEILEVA KUVATAIDE to 18.00-21.00, 13.9.2018–6.12.2018 ja 10.1.2019–4.4.2019 Opistotalo, luokka 131 (posliinimaalaus), Vapaudentie 83, Joka toinen viikko Vaula Sippola, kuvataiteilija (56 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 15 osallistujaa Omaan ilmaisuun painottuvaa kuvataidetta perustiedot hallitseville. Jatkava ryhmä, myös uudet oppilaat tervetulleita! Kokoontuu syys pa­ rittomat vkot: 13.9, 27.9, 11.10., 25.10., 8.11., 22.11, 6.12.2018. Kevät parilliset vkot 10.1, 24.1, 7.2, 21.2, 7.3, 21.3., 4.4.2019. 62

la 12-15.30, su 12-15.30, 10.11.2018–24.11.2018 ja 12.1.2019– 26.1.2019 Opistotalo, luokka 007 (piirustus), Vapaudentie 83 Minna Herrala, kuvataiteilija (48 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 15 osallistujaa Piirtämisen perusteita, ideointia ja tekniikkaharjoittelua! Syksyn oh­ jelma: 1.viikonloppu Lyijykynä ja grafiittipiirros, 2.viikonloppu Muste ja tussipiirros, 3.viikonloppu Pastelli- ja punaliidut Kevään ohjelma: 1.vii­ konloppu Hiilipiirros, 2.viikonloppu Yhdistelmätekniikat, 3.viikonloppu Kolmiuloitteinen piirtäminen. Kurssille ilmoittautuneille lähetetään oh­ jeet materiaalien hankintaan ennen kurssin alkua.

51171 MUSTEPESUTEKNIIKAN VIIKONLOPPUKURSSI la 10.00-15.30, su 10.00-15.00, 13.10.2018–14.10.2018 Opistotalo, luokka 007 (piirustus), Vapaudentie 83 Mervi Patala, Kuvataiteilija AMK (14 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 15 osallistujaa Viikonloppukurssilla tehdään maalauksia yhdistämällä mustepesu­ tekniikkaa ja akvarellimaalausta. Mustepesutekniikalla saa aikaan jännittäviä ja osin sattumanvaraisiakin mustavalkoisia maalauksia, joita jatketaan vesiväreillä. Musteen ja akvarellin yhdistäminen luo teoksiin voimakkaan kontrastin. Ota mukaasi hyvää akvarellipaperia, siveltimiä ja vesivärit. Pesutekniikassa tarvittavaa mustetta ja peite­ väriä voit ostaa opettajalta pientä (max. 2 €) materiaalikorvausta vas­ taan. Kurssi soveltuu sekä aloittelijoille että jo pidempään maalausta harrastaneille.

51201 ÖLJY- JA AKRYYLIMAALAUS ke 18.00-20.30, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Yrityskeskus, Päivölänkatu 32, Pasi Ojajärvi, taidemaalari, kuvataideopettaja (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 15 osallistujaa Sopii hyvin sekä aloittaville että jatkaville. Väri- ja sommitteluoppia, käytännön työskentelyn ohjausta. Öljyvärit, akryyli- tai muut teknii­ kat, omat tarvikkeet mukaan.

51231 ÖLJY- JA AKRYYLIMAALAUS aamupäivä pe 10.00-12.30, 21.9.2018–23.11.2018 ja 11.1.2019–5.4.2019 Yrityskeskus, Päivölänkatu 32, Pasi Ojajärvi, taidemaalari, kuvataideopettaja (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 15 osallistujaa Perjantai-aamun työpajaluonteinen maalausryhmä, jossa maalataan opiskelijalle soveltuvin tekniikoin ja aihein. Ota mukaan haluamasi piirustus-/maalausvälineet, paperilehtiöt tai maalauspohjat. Kurssilla mahdollisuus myös tempera maalaukseen. Kurssi sopii hyvin myös aloittelijoille. Työskentelyn ohjausta.

51091 MONIPUOLISTA MAALAAMISTA ke 18.00-20.15, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Opistotalo, luokka 007 (piirustus), Vapaudentie 83, Minna Herrala, kuvataiteilija (75 t), Kurssimaksu 60,00 € , max 15 osallistujaa Perustietoa akryyli- ja öljyvärimaalauksen tekniikoista, värioppia ja kuvanrakentamisen perusteita. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että pidempään harrastaneille. Ilmoittautuneille lähetetään lisätietoa tar­ vikkeista ennen kurssin alkua.


51222 KUVATAIDEKURSSI ALAKOULUIKÄISILLE Nurmo ke 15.30-17.00, 12.9.2018–21.11.2018 ja 9.1.2019–20.3.2019 Kouran koulu, Kourantie 684 A, Minna Bengs-Shrestha, kuvataiteilija YAMK, AmO (42 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 15 osallistujaa Kurssilla tutkitaan tuttua elinpiiriä ja lähiympäristöä maalaamalla, piirtämällä ja ympäristö- eli maataiteen keinoin. Joskus aarteet voivat olla liian lähellä, eikä niitä siksi löydy. Etsitään aarteita kuvataiteen keinoin tutusta ympäristöstä vaihtamalla uusiin katselukulmiin.

51232 PIIRTÄEN JA MAALATEN KUVIKSI Nurmo ke 17.30-20.00, 12.9.2018–21.11.2018 ja 9.1.2019–20.3.2019 Kouran koulu, Kourantie 684 A, Minna Bengs-Shrestha, kuvataiteilija YAMK, AmO (60 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 15 osallistujaa Kurssi on suunnattu yli 16- vuotiaille ja aikuisille. Opiskellaan ilmai­ semaan piirtämällä ja maalaamalla öljyvärein omien ja/tai opettajan aiheiden pohjalta. Opettajan tehtävät kannustavat tutkimaan muun muassa sommittelu-, värioppi- ja tilankuvauskysymyksiä. Ilmaisun tu­ eksi opitaan piirustus- ja öljyvärimaalaustekniikkaa, sekä tutustutaan erilaisiin piirtimiin. Kurssi soveltuu myös aloittelijoille. Opiskelija saa yksilöllistä ohjausta myös omiin vapaisiin aiheisiin.

51303 MAALAUS Peräseinäjoki

51281 KUVATAIDE III la 11.00-17.00, su 10.00-16.00, 15.9.2018–2.12.2018 ja 12.1.2019– 14.4.2019 Taidekoulu Oiva, Pellervonkatu 6, Joka 4. viikko Vierailevia opettajia (112 t), Kurssimaksu 80,00 €, max 30 osallistujaa Pidemmälle ehtineille taiteen opiskelijoille yksilöohjausta kerran kuussa. Mahdollisuus osallistua myös yksittäisiin viikonloppuihin á 25 €. Jokaisena viikonloppuna vierailevia taiteilijoita, nimet varmis­ tuvat alkusyksyn aikana. Syksyn kokoontumiset 15.-16.9., 13.-14.10., 10.-11.11. ja 1.-2.12. Kevään kokoontumiset 12.-13.1., 9.-10.2., 9.10.3. ja 13.-14.4.Yhteistyössä Seinäjoen Kuvataiteilijat ry:n kanssa.

55031 KUVATAIDEOPETUSTA SENIOREILLE ke 12.00-15.30, 5.9.2018–7.11.2018 ja 9.1.2019–20.3.2019 Opistotalo, luokka 007 (piirustus), Vapaudentie 83 Minna Herrala, kuvataiteilija (76 t), Kurssimaksu 65,00 €, max 20 osallistujaa Kokonaisvaltaista kuvataiteen opetusta, jossa taiteen tekemisen rinnalla tutustutaan taidehistoriaan ja taiteen merkitykseen ihmisen elämässä. Kaikki maalaus- ja piirustustekniikat, näyttelykäyntejä ja luentoja.

51291 SUNNUNTAIPIIRTÄJÄ su 10.00-15.00, 10.3.2019–31.3.2019 Opistotalo, luokka 007 (piirustus), Vapaudentie 83, Päivi Anttila, kuvataideopettaja (24 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 12 osallistujaa Tehdään erilaisia piirustuksia mallista ja mielikuvista. Käytetään pii­ rustuksen välineitä ja tekniikoita monipuolisesti ja luovasti kokeillen. Piirtiminä lyijykynä, hiili, liidut ja tussiväri.

ti 18.30-20.45, 4.9.2018–4.12.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Toivolanrannan koulu, yläkoulu, kuvataideluokka, Ville Ritolantie 2 B, Päivi Anttila, kuvataideopettaja (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 12 osallistujaa Toteuta omia ajatuksia ja aiheita maalauksen eri tekniikoin. Henkilö­ kohtaista ohjausta kaikenikäisille maalareille aloittelijoista jo enem­ män harrastaneisiin. Omat välineet ja materiaalit. Luokka TO03 (ku­ vataideluokka).

51313 TAIDEKERHO MINIMAALARIT Peräseinäjoki ti 17.30-18.30, 4.9.2018–4.12.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Toivolanrannan koulu, yläkoulu, kuvataideluokka, Ville Ritolantie 2B Päivi Anttila, kuvataideopettaja (33,3 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 10 osallistujaa 5-7- vuotiaiden taidekerho. Tutustutaan kuvataiteen eri tekniikoihin ja materiaaleihin. Kurssilla käytetään vesivärejä, vahaliituja, kuva­ pastelleja ja puukyniä. Tarvikkeet sisältyvät kurssimaksuun. Kurssi pidetään Toivolanrannan yläkoululla, kuvataideluokassa. Luokan nro on TO03, alakerrassa.

51323 KESÄKURSSI piirustus ja maalaus Peräseinäjoki ma 16.00-20.00, ti 16.00-20.00, ke 16.00-20.00, to 16.00-20.00, pe 15.00-19.00, 10.6.2019–14.6.2019 Toivolanrannan koulu, yläkoulu, kuvataideluokka, Ville Ritolantie 2 B, Päivi Anttila, kuvataideopettaja (25 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 12 osallistujaa Maalataan ja piirretään ulkona tai sisällä,(säätila huomioiden) Anna kauniin kesäisen valon, tunnelman ja maiseman inspiroida sinua. Ota mukaasi omat maalaus ja/tai piirustusvälineesi sekä rento kesäinen mieli.

63


51404 MAALAUS Ylistaro to 18.30-21.00, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Ylistaron koulukeskus, Kaukolanraitti 50, Pasi Ojajärvi, taidemaalari, kuvataideopettaja (72 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 15 osallistujaa Sopii sekä aloittaville että jatkaville. Väri- ja sommitteluoppia, käy­ tännön työskentelyn ohjausta. Öljyvärit, akryyli- tai akvarellitekniikat, omat välineet..

51414 KUVATAIDE Kitinoja ti 19.00-21.30, 4.9.2018–28.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Kitinojan koulu, Kitinojantie 654, Pasi Ojajärvi, taidemaalari, kuvataideopettaja (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 15 osallistujaa Kuvataidekurssi, öljyvärit, akryyli- tai akvarellitekniikat, yms. Myös Tempera maalaus! omat välineet. Sopii sekä aloittaville että jatkaville. Väri- ja sommitteluoppia, käytännön työskentelyn ohjausta.

51424 LASTEN KUVATAIDE Ylistaro ma 17.00-18.30, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Ylistaron koulukeskus, Kaukolanraitti 50 Tuula Nyman-Salminen, artesaani (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 12 osallistujaa Tutustutaan kuvataiteen moniin mahdollisuuksiin itse tekemällä ja kokeilemalla. Perehdytään piirustuksen, maalauksen ja muovailun perusteisiin ja tutustuaan uusiin materiaaleihin. Tarvikemaksu 20 € lukuvuodelta maksetaan opettajalle.

Grafiikka Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 20.8. klo 16.00

51151 GRAAFOS-GRAFIIKAN TYÖPAJA: Fotogravyyrin viikonloppukurssi

la 10.00-17.00, su 10.00-17.00, 24.11.2018–25.11.2018 Opistotalo, luokka 009 (grafiikka), Vapaudentie 83 Tom Linkopuu, taidegraafikko (16,66 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 18 osallistujaa Lyhytkurssi itsenäinen osa Graafos -grafiikan työpajaa ja hyvä ti­ laisuus sekä vasta-alkajan että kokeneemman harrastajan tutustua mielenkiintoiseen tekniikkaan! Fotogravyyri on joustava ja monipuoli­ nen taidegrafiikkatekniikka. Kurssilaisen omat piirrokset, maalaukset tai valokuvat ovat hyviä materiaaleja fotogravyyrivedoksiin. Tekniikka antaa valokuvaajille välineen muokata valokuviaan taidegrafiikkave­ doksiksi ja kuvataiteilijoille se on mielenkiintoinen vaihtoehto perintei­ sen kuparilevyn syövyttämiselle.

51181 KÄSINPAINETUT JOULUKORTIT ti 16.00-20.30, 13.11.2018–13.11.2018 Opistotalo, luokka 009 (grafiikka), Vapaudentie 83 Pirkko Ogawa, grafiikan tuntiopettaja (6 t), Kurssimaksu 15,00 €, max 18 osallistujaa Itse tehty joulukortti ilahduttaa! Valmista yksilölliset joulukotit helposti hallittavalla ja nopealla käsinpainantamenetelmällä.

Taiteile hyvä joulumieli lahjaksi

51111 GRAAFOS-GRAFIIKAN TYÖPAJA: PVC ja linotyöskentelyn lyhytkurssi

la 10.00-17.00, su 10.00-17.00, 30.3.2019–31.3.2019 Opistotalo, luokka 009 (grafiikka), Vapaudentie 83 Meri Pauniaho, taidegraafikko (16,66 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 18 osallistujaa Lyhytkurssi on itsenäinen osa Graafos -grafiikan työpajaa soveltuen sekä grafiikkaa aiemmin harrastaneille että vasta-alkajille. Tutustu­ taan kohopainotekniikkaan, pvc- tai linolevyllä työskennellen. Käy­ tetään ensisijaisesti yhden laatan tekniikkaa, mutta voidaan neuvoa myös perinteisempi tapa eri värien vedostamiseen. Voidaan kokeilla myös syvä- ja kohopainotekniikoiden yhdistämistä. Opiskelijoille lä­ hetetään tarvikelista ennen kurssin alkua, osa tarvikkeista on ostetta­ vissa kurssin yhteydessä.

51141 GRAAFOS-GRAFIIKAN TYÖPAJA la 11.00-17.00, su 11.00-17.00, 15.9.2018–18.11.2018 ja 19.1.2019–17.3.2019 Opistotalo, luokka 009 (grafiikka), Vapaudentie 83 Pirkko Ogawa, grafiikan tuntiopettaja (84 t), Kurssimaksu 65,00 €, max 18 osallistujaa Grafiikkaa vasta-alkajille ja kokeneemmille grafiikan tekijöille. Vii­ konlopun kursseilla opitaan valmistamaan grafiikkaa eri menetelmin. Viikonloppujen teemat: 15.-16.9. Juokseva kovapohja, 13.-14.10. Peh­ meäpohja, 17.-18.11. Kekokovapohja, 19.-20.1. Carborundum ja uusia menetelmiä, 16.-17.2. Monilaattainen työ, 16.-17. Monilaattaisen työn jatkoa ja muita grafiikan menetelmiä. Myös yksittäisille viikonlopun jaksoille osallistuminen on mahdollista, yhden viikonlopun kurssimak­ su 25€. 64

Keramiikka ja kuvanveisto 52001 KERAMIIKKA, PERUSOPINNOT ke 16.30-19.30, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Opistotalo, luokka 005 (kuvanveisto), Vapaudentie 83 Tiina Laasonen, kuvanveistäjä, taiteen opettaja (100 t), Kurssimaksu 75,00 €, max 16 osallistujaa Keramiikan perusteet alkajille ja aiemmin harrastaneille. Kurssilla opitaan käsin rakentamisen ja dreijauksen perusteet sekä värjäys- ja lasitustekniikoita. Kurssilla tehdään käyttökeramiikkaa, ruukkuja, ko­ riste-esineitä ja veistoksia jokaisen oman kiinnostuksen pohjalta. Ma­ teriaalit hankitaan opettajalta oman kulutuksen mukaan (noin 50 €). Polttomaksu 25 € laskutetaan kurssimaksun yhteydessä.

52011 KERAMIIKKA, JATKO-OPINNOT ma 18.00-21.00, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Opistotalo, luokka 005 (kuvanveisto), Vapaudentie 83 Tiina Laasonen, kuvanveistäjä, taiteen opettaja (100 t), Kurssimaksu 75,00 €, max 16 osallistujaa Keramiikan syventäviä opintoja keramiikkaa aiemmin harrastaneille. Opintojen pääpaino on oman ilmaisun kehittämisessä ja taitojen sy­ ventämisessä. Materiaalit hankitaan opettajalta (n. 50€). Polttomaksu 25 € laskutetaan kurssimaksun yhteydessä.


52021 KERAMIIKKAA SENIOREILLE ke 13.30-16.30, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Opistotalo, luokka 005 (kuvanveisto), Vapaudentie 83 Tiina Laasonen, kuvanveistäjä, taiteen opettaja (100 t), Kurssimaksu 75,00 €, max 16 osallistujaa Keramiikkaa eri tekniikoilla varttuneempaan ikään ehtineille alkajille ja aiemmin harrastaneille. Käsin rakentaminen, dreijaus, värjäys- ja lasitustekniikat. Opetus jokaisen oman lähtötason mukaan. Materi­ aalit (n. 50€) hankitaan opettajalta. Polttomaksu 25 € laskutetaan kurssimaksun yhteydessä.

52051 YHDESSÄ KÄDET SAVESSA B la 10.30-12.45, 9.2.2019–6.4.2019 Opistotalo, luokka 005 (kuvanveisto), Vapaudentie 83 Tiina Laasonen, kuvanveistäjä, taiteen opettaja (15 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 8 osallistujaa Kurssilla aikuiset ja lapset oppivat keramiikkatyöskentelyn perusteita yhdessä tekemällä. Käsin muovailu, dreijaaminen, värjäystekniikat ja lasittaminen. Materiaalit opettajalta (n. 20€). Polttomaksu sisältyy kurssimaksuun. Kokoontumiskerrat lauantaisin 9.2., 16.2., 9.3., 23.3. ja 6.4.2019. Ilmoittautuminen: Lapsen tiedot henkilötietokohtaan ja huoltajan tiedot laskutusosoitekohtaan.

52061 KUVANVEISTO to 18.00-21.00, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Opistotalo, luokka 005 (kuvanveisto), Vapaudentie 83, Tiina Laasonen, kuvanveistäjä, taiteen opettaja (100 t), Kurssimaksu 75,00 €, max 16 osallistujaa Ilm.30.8.2018 mennessä Kuvanveistoa eri tekniikoilla ja materiaaleilla aloittaville ja pidempään harrastaneille. Mallimuovailu, muotti- ja valutekniikoita. Seurataan ajankohtaisia kuvataiteen teemoja ja näyttelyitä, opintoretki kevääl­ lä taidenäyttelyihin. Materiaaliopastus ensimmäisellä opintokerralla. Polttomaksu keramiikkaveistoksista 15 € laskutetaan kurssimaksun yhteydessä.

52081 RAKUKERAMIIKKA KEVÄT la 10.00-14.00, su 10.00-14.00, 16.3.2019–31.3.2019 Opistotalo, luokka 005 (kuvanveisto), Vapaudentie 83 Tiina Laasonen, kuvanveistäjä, taiteen opettaja (20 t), Kurssimaksu 55,00 €, max 12 osallistujaa Ilm.8.3.2019 mennessä Kurssilla tehdään matalapolttoista lasitettua keramiikkaa perinteisellä japanilaisella Raku-tekniikalla. Työprosessissa savityöt poltetaan ul­ kona kaasuliekillä tarkoitukseen tehdyssä uunissa, nostetaan uunista punahehkuisina ja savustetaan. Käsinmuovailu, dreijaaminen, lasit­ taminen. Kurssi soveltuu kaikille keramiikasta kiinnostuneille. Mate­ riaalit opettajalta n. 30 €, polttomaksu 25 € sisältyy kurssimaksuun. Kokoontumiskerrat: 16.-17.3. savimuovailu ja 30.-31.3.2019 lasitus ja rakupoltto.

52091 LASTEN SAVIPAJA pe 17.30-20.30, la 11.00-14.30, su 11.00-14.30, 2.2.2019–15.2.2019 Opistotalo, luokka 005 (kuvanveisto), Vapaudentie 83 Tuula Nyman-Salminen, artesaani (12 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 15 osallistujaa Ilm.25.1.2019 mennessä Savitöitä eri tekniikoilla 7-12-vuotiaille. Tarvikkeet (10 €) voi ostaa opettajalta. Kokoontumiset la 2.2.- su 3.2. ja pe 15.2.

52202 KERAMIIKKA to 18.00-21.00, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Hyllykallion koulu, teknisen työn luokka, Opintie 8 Anneli di Francis, keraamikko (100 t), Kurssimaksu 75,00 €, max 16 osallistujaa Keramiikkaesineiden ja -veistosten valmistus eri työmenetelmiä käyt­ täen. Sopii vasta-alkajille ja jatkajille. Luokka tn-käsityöluokka C203. Käynti ulko-ovesta C7.

52403 LUOVASTI SAVESTA Peräseinäjoki ti 17:30-20:00, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Luoman koulu, Luomantie 130 A Raija Jykelä, tuntiopettaja (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 13 osallistujaa Saviesineiden valmistusta eri tekniikoita käyttäen. Tehdään koriste­ keramiikkaa kotiin ja puutarhaan sekä korkean polton savesta erilais­ ta lasitettua käyttökeramiikkaa. Yhteinen savitilaus.

52064 PUUKUVANVEISTON KESÄKURSSI Ylistaro ma 17.00-18.30, ti 17.00-20.00, ke 17.00-20.45, to 17.00-20.45, 3.6.2019–13.6.2019 Ylistaron koulukeskus teknisen työn luokka, Kaukolanraitti 50, Tiina Laasonen, kuvanveistäjä, taiteen opettaja (20 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 12 osallistujaa Kesäkurssilla toteutetaan puutaideteoksia eri puuntyöstötekniikoilla. Kurssi sopii sekä aloittaville että aiemmin puuta työstäneille. Mah­ dollisuus työskennellä ulkona (säävaraus, moottorisahatyöskentely) ja sisällä (puuveisto, sorvaus, kaivertaminen, rakentelu). Alustus puukuvanveistoon, materiaalin ja työkalujen hankintaopastus ja työn suunnittelu 3.6. klo 17.00-18.30.

65


Lasitaide ja posliininmaalaus 53001 LASITAIDE A ti 14.30-18.00, 25.9.2018–27.11.2018 ja 15.1.2019–26.3.2019 Opistotalo, luokka 005 (kuvanveisto), Vapaudentie 83, Teija Takala, lasitaiteilija (76 t), Kurssimaksu 70,00 €, max 12 osallistujaa Kurssilla tehdään tasolasiteoksia, tiffanytöitä, lamppuja, lasivateja, koruja sekä mosaiikkitöitä oman valinnan mukaan. Materiaalit voi os­ taa opettajalta ja työkalut ovat lainattavissa. Kurssille voi osallistua sekä vasta-alkajat että pidempään harrastaneet. Sulatustöistä peri­ tään polttomaksu tehtyjen töiden määrän mukaan.

53011 LASITAIDE B ti 18.00-21.30, 25.9.2018–27.11.2018 ja 15.1.2019–26.3.2019 Opistotalo, luokka 005 (kuvanveisto), Vapaudentie 83, Teija Takala, lasitaiteilija (76 t), Kurssimaksu 70,00 €, max 12 osallistujaa Kurssilla tehdään tasolasiteoksia, tiffanytöitä, lamppuja, lasivateja, koruja sekä mosaiikkitöitä oman valinnan mukaan. Materiaalit voi os­ taa opettajalta ja työkalut ovat lainattavissa. Kurssille voi osallistua sekä vasta-alkajat että pidempään harrastaneet. Sulatustöistä peri­ tään polttomaksu tehtyjen töiden määrän mukaan.

53041 POSLIINIMAALAUS A ke 14.00-16.15, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Opistotalo, luokka 131 (posliinimaalaus), Vapaudentie 83 Leena Rantavuori, posliinimaalausohjaaja (75 t), Kurssimaksu 70,00 €, max 15 osallistujaa Posliinimaalauksen eri tekniikoiden harjoittelua vesiliukoisilla maa­ lausnesteillä ja lystereillä. Sopii aloittelijoille ja pidempään harrasta­ neille. Kukin hankkii itse omat materiaalinsa. Aloituspakkauksen voi tilata ja maksaa opettajalle. Kurssitöiden polttomaksu sisältyy kurs­ simaksuun.

53051 POSLIINIMAALAUS B ke 16.30-18.45, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Opistotalo, luokka 131 (posliinimaalaus), Vapaudentie 83 Leena Rantavuori, posliinimaalausohjaaja (75 t), Kurssimaksu 70,00 €, max 15 osallistujaa Posliinimaalauksen eri tekniikoita vesiliukoisilla maalausnesteillä ja lystereillä. Sopii aloittelijoille ja pidempään harrastaneille. Aloituspak­ kauksen voi tilata opettajalta, muuten kukin huolehtii omista materi­ aalihankinnoista. Kurssitöiden polttomaksu sisältyy kurssimaksuun.

11034 POSLIINIMAALAUS ti 11.30-14.00, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Yrityskeskus, Päivölänkatu 32, Leena Rantavuori, posliinimaalausohjaaja (75 t), Kurssimaksu 70,00 €, max 15 osallistujaa Posliinimaalausta mukavalla meiningillä sekä aloittelijoille että aikai­ semmin maalanneille. Kurssitöiden polttomaksu sisältyy kurssimak­ suun.

66

53404 LASITAIDE Ylistaro ma 18.00-21.30, 24.9.2018–26.11.2018 ja 14.1.2019–25.3.2019 Ylistaron koulukeskus, Kaukolanraitti 50, Teija Takala, lasitaiteilija (76 t), Kurssimaksu 70,00 €, max 12 osallistujaa Kurssilla tehdään tasolasiteoksia, tiffanytöitä, lamppuja, lasivateja, koruja sekä mosaiikkitöitä oman valinnan mukaan. Materiaalit voi os­ taa opettajalta ja työkalut ovat lainattavissa. Kurssille voi osallistua sekä vasta-alkajat että pidempään harrastaneet. Sulatustöistä peri­ tään polttomaksu tehtyjen töiden määrän mukaan.

53414 POSLIINIMAALAUS Ylistaro ti 18.30-21.00, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Ylistaron koulukeskus, Kaukolanraitti 50 Alisa Majanen, tuntiopettaja (75 t), Kurssimaksu 70,00 €, max 15 osallistujaa Posliinimaalausta eri tekniikoilla. Koriste- ja käyttöesineitä,miniatyyrejä, maisemia ym. Myös puumaalausta akryyliväreillä. Sopii aloittelijoille ja pidempään harrastaneille. Materiaalit opettajalta tai itse hankkien. Töiden polttomaksu sisältyy kurssimaksuun.


Muut tekniikat Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 20.8. klo 16.00

28021 JÄTEPAPERISTA TAITEEKSI ke 18.00-21.00, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Opistotalo, luokka 016 (koruhionta), Vapaudentie 83 Anneli di Francis, keraamikko (100 t), Kurssimaksu 75,00 €, max 16 osallistujaa Sanoma- ja aikakauslehdet, mainokset, vanhat kirjat yms. ovat mate­ riaaleina persoonallisille veistoksille ja tauluille. Rohkeasti ja luovasti yhdistellen eri tekniikoita käyttäen.

28302 DIPATAAN PAPERIMASSAAN, Syksy pe 18.00-20.30, la 10.00-15.00, su 10.00-15.00, 9.11.2018– 11.11.2018 Opistotalo, luokka 207 (kahvio), Vapaudentie 83 Mäki Vuokko, tuntiopettaja (15 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 12 osallistujaa Paperimassa valmistetaan WC-paperista ja aihiot kananpojanver­ kosta muotoilemalla .Tällä tekniikalla voi valmistaa lyhtyjä, enkeleitä, kransseja, sydämiä,valaisimia ym. Tarvikeluettelo lähetetään osallis­ tujille.

28303 DIPATAAN PAPERIMASSAAN, Kevät pe 18.00-20.30, la 10.00-15.00, su 10.00-15.00, 15.3.2019–17.3.2019 Opistotalo, luokka 207 (kahvio), Vapaudentie 83 Mäki Vuokko, tuntiopettaja (15 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 12 osallistujaa Paperimassa valmistetaan WC-paperista ja aihiot kananpojanverkos­ ta muotoilemalla. Tällä tekniikalla voi valmistaa keväisiä kransseja, pääsiäismunia, pupuja, sydämiä, valaisimia ym. Tarvikeluettelo lähe­ tetään osallistujille.

51121 NUORI TAITEILIJA - maalauskurssi ma 11.00-16.00, 15.10.2018–15.10.2018 Opistotalo, luokka 007 (piirustus), Vapaudentie 83 Lotta Lahti, Toimintaterapeutti, Sosionomi (5,33 t), Kurssimaksu 15,00 €, max 15 osallistujaa Tule tekemään taidetta itse! Päivän aikana kokeilemme erilaisia maa­ laustekniikoita, joilla luot itse upeaa taidetta. Tee esimerkiksi taulu omalle seinälle lankamaalauksen avulla tai luo abstrakti maisema suolamaalauksella. Tällä kurssilla jokainen onnistuu!

51131 MIXED MEDIA - SEKATEKNIIKKA ma 17.00-20.00, ti 17.00-20.00, 8.10.2018–9.10.2018 Opistotalo, luokka 131 (posliinimaalaus), Vapaudentie 83 Susanna Heikkilä, tuntiopettaja (8 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 15 osallistujaa Valmistetaan sekatekniikalla puinen koriste ”nukke” jossa hyödyn­ netään laatikon pohjille jääneitä nappeja, niittejä, ketjuja, papereita, värejä jne. Nuken voi tehdä omaa mielikuvitusta käyttäen, juuri sellai­ seksi fantasianukeksi kuin haluaa. Samaa sekatekniikkaa käyttäen teemme myös pienen taulun. Kurssimateriaalin voit ostaa opettajalta hintaan 10 €.

51161 PUUPIIRROSKURSSI syksy la 10.00-13.00, 15.9.2018–17.11.2018 Opistotalo, luokka 304, Vapaudentie 83, Päivi Anttila, kuvataideopettaja (16 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 12 osallistujaa Puupiirroksia sekä yksi- että monivärisinä. Perinteinen grafiikanme­ metelmä, jota pystyt tekemään myös kotona ilman isoja hankintoja. Painolevynä käytetään pohjustettua puuvaneeria. Kuva-aihe tehdään painolevylle kaivertaen. Painolevyltä kuva vedostetaan paperille. Ma­ teriaalit ja välineet tilataan yhdessä opiskelijoiden tarpeen mukaan. Kokoontumispäivät: 15.9.,29.9.,27.10. ja 17.11.

51191 TEE SE ITSE! - ABSTRAKTI TAIDE ma 17.00-19.00, 14.1.2019–11.2.2019 Opistotalo, luokka 007 (piirustus), Vapaudentie 83 Lotta Lahti, Toimintaterapeutti, Sosionomi (13,33 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 20 osallistujaa Haluatko luoda itse upeaa taidetta? Haluatko heittäytyä hetkeksi irti arjesta? Tule mukaan tekemään itse abstraktia taidetta. Kurssil­ la käytämme erilaisia tekniikoita, kuten lanka- ja kuulamaalausta. Kurssille osallistuaksesi sinulla ei tarvitse olla minkäänlaista kuvatai­ deosaamista, koska näillä tekniikoilla jokainen onnistuu!

51211 ERITYISKUVATAIDEKERHO, Pohja 

to 16.00-17.30, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Louhenkadun asumispalveluyksikkö/Kerhotila, Louhenkatu 2, Pasi Ojajärvi, taidemaalari, kuvataideopettaja (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 8 osallistujaa Erityiskuvataidekerho erityisopiskelijoille ja muillekin. Mukavaa vi­ rikkeellistä taiteilua piirtäen,maalaten ja muilla kuvataidetekniikoilla kokeillen. OPH. Työttömille työnhakijoille ja erityisoppijoille hinta 25€, muuten 50€. Opettaja tarkistaa kurssin alussa oikeuden alennettuun hintaan.

54011 MODERNIA KALLIGRAFIAA SIVELTIMELLÄ JA TUSSILLA

pe 17.00-20.00, la 12.00-15.00, 26.10.2018–27.10.2018 Opistotalo, luokka 313, Vapaudentie 83 Jenni Lähtinen artenomi (8 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 24 osallistujaa Modernia tekstausta erilaisilla sivellintusseilla ja kärkisiveltimellä. Kokeillaan mm. liukuvärjäystä ja erilaisten kirjaimien yhdistämistä eri värejä käyttäen. Materiaalit ja tarvikkeet ostettavissa opettajalta.

54021 SIVELLINTEKSTAUS pe 17.00-20.00, la 12.00-15.00, 22.2.2019–23.2.2019 Opistotalo, luokka 131 (posliinimaalaus), Vapaudentie 83 Jenni Lähtinen artenomi (8 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 24 osallistujaa Tekstataan isoilla tasakärkisiveltimillä käyttäen guassivärejä. Värien leikkiä ja siveltimen painotuksen hallintaa. Loredana Zegan tyyliin tutustutaan "kuivan" siveltimen saloihin. Materiaalit ja tarvikkeet os­ tettavissa opettajalta.

67


54101 KANGASKOLLAASI to 13.00-16.00, 13.9.2018–22.11.2018 ja 10.1.2019–21.3.2019 Opistotalo, luokka 218 (tekstiilityö), Vapaudentie 83, Joka toinen viikko Vuokko Mäki, tuntiopettaja (48 t), Kurssimaksu 55,00 €, max 12 osallistujaa Liimaamalla erivärisiä ja -laatuisia tilkkuja, silppua ja lankoja pahville syntyy maisemia, rakennuksia ja kukkia. Kuvasta tehdään kolmiulot­ teinen eri kerrosten avulla. Ensimmäisellä kerralla mukaan puhdas valkea lakana, kangasmateriaaleja, sakset ja öljyvärisivellin, esim. Eterna 8 sekä mahdollisia aiheita malleiksi. Kokoontumiskerrat syk­ syllä 13.9., 27.9., 11.10,, 25/10, 8.11., 22.11. ja keväällä 10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 7.3. ja 21.3.

55051 ERITYISTAIDETYÖPAJA 1 ma 12.00-13.30, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Seinäjoen toimintakeskus, Toritaival 4, Pasi Ojajärvi, taidemaalari, kuvataideopettaja (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 10 osallistujaa Erityistaidetyöpaja Seinäjoen toimintakeskuksen asiakkaille. Muka­ vaa ja virikkeellistä taiteilua piirtäen, maalaten ja erilaisilla kuvatai­ detekniikoilla.

55061 ERITYISTAIDETYÖPAJA 2 ma 13.30-15.00, 3.9.2018–27.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Seinäjoen toimintakeskus, Toritaival 4, Pasi Ojajärvi, taidemaalari, kuvataideopettaja (24 + 26 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 10 osallistujaa Erityistaidetyöpaja Seinäjoen toimintakeskuksen asiakkaille. Muka­ vaa ja virikkeellistä taiteilua piirtäen, maalaten ja erilaisilla kuvatai­ detekniikoilla.

55071 ERITYISKUVATAIDEKERHO la 10.00-11.30, 15.9.2018–1.12.2018 ja 12.1.2019–13.4.2019 Opistotalo, luokka 007 (piirustus), Vapaudentie 83, Joka toinen viikko Pasi Ojajärvi, taidemaalari, kuvataideopettaja (32 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 13 osallistujaa Kuvataidekerho Opistotalossa erityisryhmille. Kokoonnutaan taiteile­ maan lauantaisin: syksyllä 15.9., 29.9, 13.10., 27.10., 10.11., 24.11. ja 1.12. ja keväällä: 12.1., 26.1.., 9.2., 16.2., 9.3., 23.3., 6.4. ja 13.4. Piirustusta ja maalausta, ohjattua työskentelyä. Materiaalit sisältyvät kurssimaksuun. Katso lisätietoa netissä ja tarkista luokka, missä ko­ koonnutaan. OPH. Työttömille työnhakijoille ja erityisoppijoille hinta 20€, muuten 40€. Opettaja tarkistaa kurssin alussa oikeuden alen­ nettuun hintaan.

55081 ERITYISKUVATAIDEKERHO Sennula 

to 12.00-13.30, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Sennula, Jouppilantie 23 Pasi Ojajärvi, taidemaalari, kuvataideopettaja (50 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 10 osallistujaa Sennulan asiakkaitten kuvataidekerho. Mukavaa ja virikkeellistä tai­ teilua piirtäen, maalaten ja muilla kuvataidetekniikoilla. ohjattua työs­ kentelyä. Materiaalit sisältyvät kurssimaksuun.

68

55231 TAIDELEIRI - Eläinten ystävän kesäkuvis ke 10.00-13.30, to 10.00-13.30, pe 10.00-13.30, 5.6.2019–7.6.2019 Opistotalo, luokka 007 (piirustus), Vapaudentie 83 Minna Bengs-Shrestha, kuvataideopettaja, YAMK, AmO ja Anneli Di Francis, keraamikko, kuvataiteilija (24 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 12 osallistujaa Alakouluikäisille mielikuvituksen laukkaamaan saava päiväleiri! Las­ ketaan muovieläimet kesälaitumelle ja piirretään eläimiä vaihtuvin tehtävin. Tutkitaan muun muassa eläinten hahmojen ja muotojen lisäksi turkin kuvioita, suomuja, höyheniä. Leikitään aasinhäntää itsetehdyillä välineillä. Rakennellaan taidepelejä myös lemmikeille! Tehdään kissanleluja lahjoiksi kissanristiäisiin, koirille lautapelejä herkkupalapiiloilla tai värikkäitä, purtavia solmuja. Kurssimaksu si­ sältää myös materiaalimaksun. Ota mukaasi evästä tauoille!

55261 LUOVUUDEN LÄHTEILLÄ - itseilmaisua,

mindfullnesin, maalamisen ja runon keinoin 

ke 18.30-20.00, 12.9.2018–21.11.2018 Opistotalo, luokka 119, Vapaudentie 83, Joka toinen viikko Sanna-Kaisa Tuohimaa, sairaanhoitaja AMK (12 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 10 osallistujaa Ryhmässä annetaan hetki omalle luovuudelle, harjoitellaan runon­ kirjoitusta mindfulnessin ja maalaamisen avulla. Mindfulness-harjoi­ tuksilla mahdollistetaan mieli läsnäololle ja luovuudelle, maalaamalla tuodaan kuva paperille omasta sisäisestä maailmasta ja kirjoittamalla siitä tehdään runo. Jokainen työskentelee itselleen, ryhmässä ei ole omien runojen lukupakkoa, vain kokemuksia jaetaan. Kaikki vaiheet ohjataan, aikaisempaa kokemusta runojen kirjoittamisesta ei tarvi­ ta. Myöskään maalaustaitoja ei tarvita, koska maalaminen tapahtuu ”väärällä kädellä”. Anna hetki omalle luovuudelle, ihastele omia taito­ jasi ja anna kaikkien kukkien kukkia! Mukaan tarvitset oman alustan mindfulness-harjoituksia varten, rennot kiristämättömät vaatteet sekä akryylivärit, kynän ja paperin. Kokoontuu joka toinen viikko. Työttömil­ le työnhakijoille, senioreille,eläkeläisille ja erityisoppijoille hinta 15€, muuten 25€. Opettaja tarkistaa kurssin alussa oikeuden alennettuun hintaan.

55004 ERITYISTAIDETYÖPAJA Ylistaro 

ti 09.30-11.00, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Ylistaron toimintakeskus, Prykyntie 4, Pasi Ojajärvi, taidemaalari, kuvataideopettaja (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 10 osallistujaa Erityistaidetyöpaja Ylistaron toimintakeskuksen asiakkaille. Mukavaa virikkeellistä taiteilua piirtäen,maalaten ja muilla kuvataidetekniikoil­ la. OPH. Työttömille työnhakijoille erityisoppijoille hinta 25€, muuten 50€. Opettaja tarkistaa kurssin alussa oikeuden alennettuun hintaan.


KÄDEN TAIDOT Käsityö on yhä kaikkein suosituin harrastusmuoto. Tiedon ja teknologian aikakautena erilaiset käden taidot tarjoavat mielelle virkistystä ja parantavat elämänlaatua. Tartu tekemiseen, tule kursseille!

Kädentaitoja eri aiheista Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 20.8. klo 15.00

29171 TUOHITYÖPAJA jatkokurssi pe 17.00-21.00, la 15.00-20.00, su 15.00-20.00, 21.9.2018–23.9.2018 Opistotalo, luokka 007 (piirustus), Vapaudentie 83 Jaana Öljymäki, taiteiden maisteri (18,66 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 15 osallistujaa Perinnetietoa ja -taitoa tiiviissä paketissa! Opettelemme tuohitöiden alkuvalmisteluja ja valmistamme suora- tai vinopunontatekniikalla esimerkiksi leipäkorin tai säilytyskopan. Levytekniikalla rasioita, ko­ ruja ym. pientuotteita. Opettajalta mahdollisuus ostaa kurssilla käy­ tettävä tuohimateriaali (n. 40e). Mukaan puukko, mattoveitsi, sakset, metalliviivain sekä noin 30 kpl pyykkipoikia/verhonipsuja. Huom! Aiempaa tuohityökokemusta ei tarvitse olla, kurssi soveltuu myös vasta-alkajalle!

28071 PAVERPOLILLA KESTÄVÄT RUUKUT JA KORISTEESINEET PUUTARHAAN!

pe 18.00-21.00, la 10.00-13.00, 22.3.2019–23.3.2019 Opistotalo, luokka 016 (koruhionta), Vapaudentie 83 Niina Hallila, artenomi (8 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 20 osallistujaa Paverpol kovetusaineella kovetat niin kangasta kuin paperia. Aineella saa voit käsitellä erilaisia esinetiä sään kestäviksi koriste-esineiksi puutarhan. Tee kauniit ruukut tai väännä rautalangasta puutarhaasi patsaita, mitkä päällystät vanhoilla lakanoilla ja kovetat sitten pat­ saan näköisiksi tällä ihme aineella! Paverpol - aineet ostettavissa opettajalta, muut tuo oppilas itse.

25071 WANHASTA KIRJASTA ON MONEKSI pe 18.00-21, la 10.00-15.00, 21.9.2018–22.9.2018 Opistotalo, luokka 313, Vapaudentie 83 Hakala Marja-Terttu ohjaaja (10 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 15 osallistujaa Kurssilla valmistetaan vanhoista kirjoista upeita korttitelineitä, rasioi­ ta, taideteoksia pöydälle, muistilapputelineitä tai kransseja, joihin voi yhdistää suodatinpussiruusuja. Vain mielikuvitus on rajana!

22036 KUVANSIIRTOA ERI TEKNIIKOILLA pe 18.00-21.00, la 10.00-13.00, 22.2.2019–23.2.2019 Tanelinrannan koulu, Lehmustie 4 Niina Hallila (8 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 10 osallistujaa Kurssilla tutuksi kuvan siirtoa niin siihen tarkoitetulla aineella, kuin lii­ malla, teipillä ja kynsilakanpoistoaineella! Tule tekemään persoonalli­ sia tauluja ja sisutustekstiilejä tai vaikkapa nimikoimaan maustepurkit kotiisi. Tarvikelista lähetetään osallistujille.

22082 TILKKUTYÖT viikonloppukurssi pe 17.45-21.00, la 09.00-15.30, su 10.00-15.30, 21.9.2018–23.9.2018 Opistotalo, luokka 218 (tekstiilityö), Vapaudentie 83 Katri Jokinen, artenomi (17 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 14 osallistujaa Ommellaan yhden viikonlopun aikana tilkkutyö oman valinnan mukaan. Tarkoituksena että saadaan vihdoin käyttää enemmän aikaa kerralla. Voit ommella yhden pienemmän työn esim. kaitaliina,seinävaate, kas­ si tai aloittaa isomman työn, jota jatkat itsenäisesti kotona.

22156 VAHABATIIKKI pe 17.00-20.00, la 10.00-14.00, su 10.00-14.00, 26.10.2018– 28.10.2018 Opistotalo, luokka 005 (kuvanveisto), Vapaudentie 83 Linnola-Jokiranta Riitta, Tekstiilityön ammattiopettaja (14,33 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 12 osallistujaa Vahabatiikki kurssilla tutustutaan puuvilla ja pellavakankaitten vaha­ usmenetelmiin tjanting-kannulla, siveltimillä ja itsetehdyillä leimasi­ milla. Vahatut kankaat,t-paidat ym kylmävärjätään ja lopuksi suori­ tetaan värjättyjen kankaitten vahanpoisto. Kankaat soveltuvat esim. asustekäyttöön ja sisustustuotteiksi.

23031 HOPEA- JA UUSIOKORUKURSSI pe 18.00-21.15, la 09.30-15.15, 21.9.2018–24.11.2018 Opistotalo, luokka 131 (posliinimaalaus), Vapaudentie 83 Terhi Majasaari, hopeaseppä (33 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 15 osallistujaa Kurssilla valmistetaan hopeakoruja eri tekniikoita käyttäen. Voit myös muokata hopealusikat yms. koruiksi. Kokoontumiskerrat 21.-22.9., 26.-27.10. ja 23.-24.11.2018. Lisätietoja netistä.

28181 KALENTERIN TUUNAUS ma 17.00-20.00, ti 17.00-20.00, 14.1.2019–15.1.2019 Opistotalo, luokka 131 (posliinimaalaus), Vapaudentie 83 Susanna Heikkilä, Ohjaaja (8 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 15 osallistujaa Kurssille voit ottaa mukaasi oman kalenterisi tai aloittaa ihan alusta tekemään esimerkiksi tyhjään vihkoon omaa pujo kalenteria. Kurssil­ la käydään läpi erilaiset kalenterivaihtoehdot (Pujo, TN, Omni, Junk journals jne.). Saat myös paljon ideoita kalenterin koristeluun ja tuu­ naamiseen erilaisilla materiaaleilla. Jos olet jo aikaisemmin aloittanut oman kalenterin voit kuitenkin tulla mukaan jakamaan ja saamaan uusia ideoita kalenteriisi! Opettajalta saa ostettua materiaalipaketin, hinta 8€. 69


23032 HOPEA- JA UUSIOKORUKURSSI - kevät

24001 TURKIS- JA NAHKA-ASUSTEKURSSI

pe 18.00-21.15, la 09.30-15.15, 1.2.2019–6.4.2019 Opistotalo, luokka 131 (posliinimaalaus), Vapaudentie 83 Terhi Majasaari, hopeaseppä (33 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 15 osallistujaa Kurssilla valmistetaan hopeakoruja eri tekniikoita käyttäen. Voit myös muokata hopealusikat yms. koruiksi. Kokoontumiskerrat 1.-2.2, 8.-9.3 ja 5.-6.4. Lisätietoja netistä.

la 09.00-15.00, su 09.00-15.00, 22.9.2018–25.11.2018 ja 19.1.2019–31.3.2019 Opistotalo, luokka 207 (kahvio), Vapaudentie 83 Marja-Liisa Tupala, turkisyrittäjä (140 t), Kurssimaksu 120,00 €, max 12 osallistujaa Valmistetaan pienimuotoisia turkis- ja nahkatuotteita esim. laukut, kukkarot, kintaat, turkiskaulukset ym. Opettajalta voi ostaa materiaa­ leja ja tarvikkeita. Mukaan kynä, mittanauha ja sakset sekä mahdol­ lisia omia materiaaleja. Kokoontuu syksyllä 2018: 22.-23.9., 6-7.10., 27.-28.10., 17.-18.11., 24.-25.11., Keväällä: 2019 19.-20.1., 2.-3.2., 16.-17.2., 16.-17.3., 30.-31.3.

23041 HOPEAKORUT I ti 17.30-20.30, 4.9.2018–27.11.2018 Opistotalo, luokka 016 (koruhionta), Vapaudentie 83 Christine Jalio, Korumuotoilija Amk (48 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 15 osallistujaa Tule tekemään kauniita koruja! Sopii vasta-alkajille sekä jo perusteet hallitseville. Voit punoa ketjuja, tehdä riipuksia, rannekoruja ja sor­ muksia. Voit opetella kivenistutusta ja niittaamista. Opit juottamaan, sahaamaan ja viimeistelemään hopeaa, messinkiä, pronssia ja ku­ paria. Sopii hyvin esim. kivenhionnasta kiinnostuneille jatkokurssiksi. Materiaaleja saa aluksi ostaa opettajalta.

23051 HOPEAKORUT II ti 17.30-20.30, 8.1.2019–9.4.2019 Opistotalo, luokka 016 (koruhionta), Vapaudentie 83 Christine Jalio, Korumuotoilija Amk (52 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 15 osallistujaa Tule tekemään kauniita koruja! Sopii vasta-alkajille sekä jo perusteet hallitseville. Voit punoa ketjuja, tehdä riipuksia, rannekoruja ja sor­ muksia. Voit opetella kivenistutusta ja niittaamista. Opit juottamaan, sahaamaan ja viimeistelemään hopeaa, messinkiä, pronssia ja ku­ paria. Sopii hyvin esim. kivenhionnasta kiinnostuneille jatkokurssiksi. Materiaaleja saa aluksi ostaa opettajalta.

23061 KORUKIVENHIONTA I to 17.30-20.30, 6.9.2018–29.11.2018 Opistotalo, luokka 016 (koruhionta), Vapaudentie 83 Christine Jalio, Korumuotoilija Amk (48 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 15 osallistujaa Tule hiomaan kauniit korukivet! Opimme pyöröhionnan perusteet, voit hioa itsellesi korukiven vaikka pihakivestä. Avaa kivien syvimmät sa­ laisuudet ja hio niistä esiin kauneutta. Sopii hyvin korukurssin jatko­ kurssiksi. Materiaaleja saa aluksi ostaa opettajalta.

23071 KORUKIVENHIONTA II to 17.30-20.30, 10.1.2019–11.4.2019 Opistotalo, luokka 016 (koruhionta), Vapaudentie 83 Christine Jalio, Korumuotoilija Amk (52 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 15 osallistujaa Tule hiomaan kauniit korukivet! Opimme pyöröhionnan perusteet, voit hioa itsellesi korukiven vaikka pihakivestä. Avaa kivien syvimmät sa­ laisuudet ja hio niistä esiin kauneutta. Sopii hyvin korukurssin jatko­ kurssiksi. Materiaaleja saa aluksi ostaa opettajalta.

70

24031 KÄSINKUVIOITU NAHKATUOTE jatkajat la 10.00-16.30, su 10.00-16.30, 10.11.2018–11.11.2018 Opistotalo, luokka 016 (koruhionta), Vapaudentie 83 Kirsti Punkari, suutarimestari, jalkine- ja nahka-alan eat (16 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 12 osallistujaa Kasvisparkitun nahan käsin kuviointia siihen tarkoitettujen perustyö­ kalujen avulla. Jatkokurssilla valmistetaan tuotteita oman valinnan mukaan, esim. kännykkä-/kamerakotelo, laukku tms. Työkalumaksu opettajan lisätyökaluista 5 €. Oma perustyökalusarja, kivilaatta ja ku­ viointivasara mukaan. Jatkokurssilla opiskelijat voivat ostaa nahkaa opettajalta, hinta määräytyy markkinahintojen mukaisesti.

24041 NAHAN KÄSINKUVIOINNIN ALKEET pe 18.00-21.00, la 10.00-16.30, su 10.00-16.30, 26.10.2018– 28.10.2018 Opistotalo, luokka 016 (koruhionta), Vapaudentie 83 Kirsti Punkari, suutarimestari, jalkine- ja nahka-alan eat (20 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 12 osallistujaa Kurssilla perehdytään kasvisparkitun nahan käsin kuvioinnin perus­ teisiin perustyökalujen avulla. Kurssilaiset valmistavat pienen nahka­ tuotteen (passikotelo, avainkotelo, kännykkäpussi tai muu pieni säily­ tyspussukka) hinta n. 5 euroa. Kuviointityökalut voi ostaa opettajalta halutessaan. Muut tarvittavat työkalut löytyvät opettajalta. Niiden työkalukorvaus 5 euroa.

24051 KÄSINKUVIOITU NAHKATUOTE jatkajat la 10.00-16.30, su 10.00-16.30, 16.2.2019–17.2.2019 Opistotalo, luokka 016 (koruhionta), Vapaudentie 83 Kirsti Punkari, suutarimestari, jalkine- ja nahka-alan eat (16 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 12 osallistujaa Kasvisparkitun nahan käsin kuviointia siihen tarkoitettujen perustyö­ kalujen avulla. Jatkokurssilla valmistetaan tuotteita oman valinnan mukaan, esim. kännykkä-/kamerakotelo, laukku tms. Työkalumaksu opettajan lisätyökaluista 5 €. Oma perustyökalusarja, kivilaatta ja ku­ viointivasara mukaan. Jatkokurssilla opiskelijat voivat ostaa nahkaa opettajalta, hinta määräytyy markkinahintojen mukaisesti.


24061 NAHAN KÄSINKUVIOINNIN ALKEET

28010 JUOMATÖLKKIEN KLIPSUT TUOTTEIKSI

pe 18.00-21.00, la 10.00-16.30, su 10.00-16.30, 25.1.2019– 27.1.2019 Opistotalo, luokka 016 (koruhionta), Vapaudentie 83 Kirsti Punkari, suutarimestari, jalkine- ja nahka-alan eat (20 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 12 osallistujaa Kurssilla perehdytään kasvisparkitun nahan käsin kuvioinnin perus­ teisiin perustyökalujen avulla. Kurssilaiset valmistavat pienen nahka­ tuotteen (passikotelo, avainkotelo, kännykkäpussukka tai muu pieni kotelo) hinta n. 5 euroa. Kuviointityökalut voi ostaa opettajalta halu­ tessaan. Muut tarvittavat työkalut löytyvät opettajalta. Niiden työka­ lukorvaus 5 euroa.

pe 17.30-20.45, la 10.00-15.00, 5.10.2018–12.10.2018 Opistotalo, luokka 314, Vapaudentie 83 Marja-Terttu Hakala, ohjaaja (20 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 13 osallistujaa Virkkaamalla yhdistetään klipsit kasseiksi, kännykkäpussukoiksi, ko­ ruiksi - vain mielikuvitus on rajana. Tarvitaan valmiiksi pestyjä klipse­ jä, pienet siirtopihdit, sakset, joilla voi leikata juomatölkkiä. Lankaa - esim. "kotiväki" virkkauslankaa tai muuta sopivaa lankaa - ja siihen sopiva koukku. Kokoontuu pe 5.10, la 6.10, pe 12.10 ja la 13.10.2018.

24143 JOULUN KAUNEIMMAT KRANSSIT

ma 18.00-21.00, 22.10.2018–26.11.2018 Seinäjoen lukio, luokka B215, Kirkkokatu 16 Heidi Vihonen, Muotoilija (24 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 12 osallistujaa Kurssi sopii virkkuukoukun ystäville! Kurssilla virkataan amigurumi­ hahmoja helmivirkkauksella. Lisätietoja netistä.

pe 18.00-20.45, la 10.00-13.00, 9.11.2018–10.11.2018 Opistotalo, luokka 131 (posliinimaalaus), Vapaudentie 83 Niina Hallila (7 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 10 osallistujaa Tule valmistamaan jouluksi kauniita kransseja kierrätys - ja luonnon­ materiaaleja hyödyntäen! Kransseja tehdään niin valmiisiin kranssi­ pohjiin, kuin muovipilleistä! Voit valmistaa kurssilla myös herkkiä ja kauniita rautalangasta tulevia kransseja valojen kera. Kurssilla voit tehdä kransseja niin itselle, kuin joululahksi!

25001 HELMITYÖT ti 18.30-21.00, 11.9.2018–3.12.2018 ja 8.1.2019–2.4.2019 Opistotalo, luokka 131 (posliinimaalaus), Vapaudentie 83 Elena Varismäki, opettaja (72 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 15 osallistujaa Kurssilla valmistetaan ihania helmikoruja ja koristeita. Perehdytään myös erilaisiin perinne- ja erikoistekniikoihin. Sopii aloittelijalle.

25002 HELMITYÖT, päiväryhmä 

ti 13:30-16.00, 11.9.2018–6.11.2018 ja 8.1.2019–2.4.2019 Opistotalo, luokka 304, Vapaudentie 83 Elena Varismäki, opettaja (72 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 15 osallistujaa Helmityöt saattavat joskus näyttää vaikealta. Aloitetaan tutustuminen helmimaailmaan helppoilla ja kauniilla koruilla. Kurssilla on mahdol­ lista korjata vanhoja tai rikkinäisiä helmikoruja. OPH: eläkeläisille ja työttömille kurssin hinta 30€, muuten 60€. Opettaja tarkistaa kurssin alussa oikeuden alennettuun hintaan.

25041 UUSI ILME MOSAIIKILLA pe 17.30-21.00, la 10.00-15.00, 25.1.2019–2.2.2019 Opistotalo, luokka 016 (koruhionta), Vapaudentie 83 Hannele Kuoppala, tekstiilialan artenomi (20 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 15 osallistujaa Kurssilla uudistetaan esineitä mosaiikin avulla. Mosaiikilla voi pinnoit­ taa esim. pöytiä, ruukkuja, tarjottimia yms. Osallistujille lähetetään tarvikeluettelo, Kokoontumiset pe ja la: 25.-26.1. sekä 1.-2.2.

27011 SISUSTA LUOVASTI ti 18.00-21.00, 5.3.2019–9.4.2019 Seinäjoen lukio, luokka B202, Kirkkokatu 16, Joka toinen viikko Armi Ahovaara, AMK-muotoilija, sisustaja (24 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 12 osallistujaa Sytyttääkö sisustus? Kaipaatko apua väreihin, sijoitteluun, valais­ tukseen tai tekstiilivalintoihin? Tule mukaan luomaan uutta itsesi ja perheesi iloksi. Paljon uusia ideoita ja luovia sisustusratkaisuja juuri sinulle!

28012 HELMIVIRKKAUS

28015 DIY Nahkapaperi to 18.00-20.45, 20.9.2018–11.10.2018 Tanelinrannan koulu, Lehmustie 4 Niina Hallila, artenomi (15 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 14 osallistujaa Tule kurssille tutustumaan uuden ja hämmästyttävän selluloosapoh­ jaisen "vegaaninahan" monipuolisuuteen! Se ihastuttaa niin ompeli­ joita kuin DIY - harrastajia. Materiaalista saa tehtyä esim. lompakoi­ ta, pussukoita tai vaikkapa laukkuja! Sitä voidaan pestä, ommella, painaa, liimata, maalata, leimata, kohokuvioida, lävistää, värjätä jne.

28051 ANTIIKKINALLE pe 17.45-21.00, la 09.00-15.30, su 10.00-15.30, 26.10.2018– 28.10.2018 Opistotalo, luokka 218 (tekstiilityö), Vapaudentie 83 Katri Jokinen, artenomi (17 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 14 osallistujaa Valmistetaan vanhanajan nalle aidosta mohairkarvasta, täytetään puulastuvillalla, laitetaan lasisilmät ja sisälle äänirasia. Tarvikkeet voi ostaa opettajalta. Mukaan ompelutarvikkeita, neuloja, sakset, lyijy­ kynä. Lisätietoja netissä. Nallen hinta n. 25-70€ riippuen kurssilaisen valitsemasta karvasta ja nallen koosta. Voit valmistaa nallen myös omista tarvikkeista.

28072 DIY - SISUSTUSIDEAT BETONISTA kotiin ja puutarhaan

pe 18.00-20.15, la 10.00-13.00, su 10.00-13.00, 12.4.2019– 14.4.2019 Tanelinrannan koulu, Lehmustie 4 Niina Hallila, artenomi (11 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 14 osallistujaa Tule kurssille valmistamaan betonista näyttäviä sisustustuotteita niin sisäälle kotiin, kuin puutarhaan katseenvangitsijaksi! Kurssilla voit valmistaa esim. näyttäviä lyhtyjä, betonisia laivoja, ovistoppareita, jakkaroita tai vaikkapa ruukkuja! Materiaalilista lähetetään opiskeli­ joille

71


28142 ART JOURNAL - VISUAALINEN PÄIVÄKIRJA pe 17.30-21.00, la 10.00-13.30, 21.9.2018–6.10.2018 Opistotalo, luokka 212, Vapaudentie 83 Hannele Kuoppala, tekstiilialan artenomi (9,33 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 15 osallistujaa Ilm.14.9.2018 mennessä Art Journalissa mikään ei ole oikein tai väärin. Teemme taidetta omaksi iloksemme ja luomisen riemusta. Lähtökohtana voi olla vaik­ kapa ajatelma tai runo, jonka haluamme kuvittaa ikäänkuin päiväkir­ jan tavoin. Töiden pohjana käytetään esim. vanhaa kirjaa, albumia tai vihkoa. Kurssilla ei tarvitse osata piirtää, mutta siellä pääsee tutus­ tumaan erilaisiin tekniikkoihin, maaleihin ja väreihin. Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse tietoa kurssilla tarvittavista materiaaleista ennen kurssin alkua.

28073 JOULUISIA BETONIASKARTELUJA to 18.00-20.15, 1.11.2018–29.11.2018 Opistotalo, luokka 009 (grafiikka), Vapaudentie 83 Niina Hallila, artenomi (15 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 14 osallistujaa Tule kurssille virittäytymään joulun tunnelmaan hurmaavilla betonias­ karteluilla! Kurssilla valmistat niin itsellesi kuin joululahjaksi suloisia betonitonttuja, mökkejä, tuikku - ja kynttiläalusia, sekä muita pieniä betonitöitä.

Tosiaskartelijan unelmamateriaali! 28074 DIY - Betoniefektipasta ja muovailtava betoni to 18.00-20.15, 24.1.2019–21.2.2019 Tanelinrannan koulu, Lehmustie 4 Niina Hallila, artenomi (15 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 14 osallistujaa Betoni - askartelut on monille tuttuja, mutta oletko kuullut betonie­ fektipastasta ja muovailtavasta betonista? Betoniefektipastalla saa päällystettyä melkeinpä mitä vain näyttämään betonilta, mutta tuo­ te pysyy silti kevyenä! Muovailtavaa betonia taas työstetään, kuten muovailuvahaa! Sitä voi muovailla käsin, kaulia, tehdä muottien avulla kuvoitota jne.Tule kurssille valmistamaan ihastuttavia betonilta näyttäviä töitä, mutta kevyesti!

28111 ANTIIKKINALLE kevät pe 18.00-21.30, la 09.00-15.30, su 10.00-15.30, 15.3.2019–17.3.2019 Opistotalo, luokka 218 (tekstiilityö), Vapaudentie 83 Katri Jokinen, artenomi (17 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 14 osallistujaa Valmistetaan vanhanajan nalle aidosta mohairkarvasta, täytetään puulastuvillalla, laitetaan lasisilmät ja sisälle äänirasia. Tarvikkeet voi ostaa opettajalta. Mukaan ompelutarvikkeita, neuloja, sakset, lyijyky­ nä. Nallen hinta n. 25-70€ riippuen kurssilaisen valitsemasta karvasta ja nallen koosta. Voit valmistaa nallen myös omista tarvikkeista. Uu­ det ja vanhat nallentekijät tervetuloa! 72

28171 KAUNIIT KORTIT pe 17.30-21.00, la 10.00-15.00, su 10.00-15.00, 5.10.2018–7.10.2018 Opistotalo, luokka 313, Vapaudentie 83, Katri Jokinen, artenomi (16 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 14 osallistujaa Tehdään erimuotoisia kortteja leikaten ja taitellen. Kuviointiin ja koris­ teluun käytetään eri tekniikoita esim. leimailu, 3D-kuvat. Kierrätetään materiaaleja, yhdistellään uutta ja vanhaa kaappien kätköistä, kiilto­ kuvia, pitsejä, nauhoja. Mukaan sakset, värejä, korttipohjia, paperia, kartonkia, kauniita papereita - mitä ihanaa haluat kortteihin laittaa.


28235 VÄÄNNETÄÄN RAUTALANGASTA!

26303 KAHVIPUSSIT UUSIOKÄYTTÖÖN

to 18.00-21.00, 4.4.2019–25.4.2019 Tanelinrannan koulu, Lehmustie 4 Niina Hallila, artenomi (12 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 20 osallistujaa Rautalangasta ja erialisita metallilangoista saa tehtyä vaikka mitä! Tule kurssille tekemään upeita kransseja rautalangasta. Väännä ko­ riste-esineitä tai koruja! Voit päällystää myös vanhan lampunvarjois­ timen rautalangalla tai tee kestävät kukat metallilangasta ja yhdistä siihen helmiä. Myös verhon tekeminen onnistuu ohuesta metallilan­ gasta. Tule mukaan ja hullaannutaan yhdessä rautalankatöistä!

to 18.00-21.00, 13.9.2018–22.11.2018 Toivolanrannan koulu, yläkoulu, Ville Ritolantie 2 B, Joka toinen viikko Raili Pohjonen, kädentaidonohjaaja (24 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 12 osallistujaa Kahvipusseista punoen kasseja, koreja, olka- ja meikkilaukkuja, rasioita, pannunalusia yms. Sopii vasta-alkajille ja alkeet osaaville. Opitaan suora-, vino-, haka- ja tuulimyllypunonta sekä neliö/palatek­ niikka. Suora- ja sahalaitareuna. Kantokahvojen kiinnitys. Erilaisia kuviointivaihtoehtoja. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikeluettelo. Ko­ koontumiset joka toinen vko. Oman koneen voi ottaa mukaan. Luokka TO01 (tekstiilityönluokka).

28301 SISUSTUSRUUSUJA HEDELMÄKENNOISTA pe 18.00 - 20.30, la 10.00 - 15.00, 5.10.2018–6.10.2018 Opistotalo, luokka 207 (kahvio), Vapaudentie 83 Vuokko Mäki, tuntiopettaja (9 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 15 osallistujaa Ruusut valmistetaan hedelmäkennoista, dipataan steariiniin sekä ko­ ristellaan esim. glitterillä. Ruusut ovat kauniita lasimaljassa tai lasi­ lautasella valosarjalla valaistuna. Sopivat hyvin luomaan tunnelmaa, sekä somistamaan sisustusta. Ruusut voi myöhemmin käyttää sytyk­ keinä. Opettaja tuo hedelmäkennot. Tarvikelista lähetetään ilmoittau­ tuneille. Ilmoittautuminen alkaa: 20.8.2018 15:00:00

28311 KOIRANPUTKESTA MONEKSI to 17.30-20.30, 27.9.2018–25.10.2018 Opistotalo, luokka 218 (tekstiilityö), Vapaudentie 83 Vuokko Mäki, tuntiopettaja (12 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 15 osallistujaa Koiranputkista voi tehdä himmeleitä, tähtiä, kransseja, lyhtyjä, lamp­ puja ym. Esineitä voi käyttää sekä sisällä, että ulkona. Materiaalia voi käsitellä (mm. maalata) sisustukseen sopiviaksi. Kokoontumiskerrat 27/9, 11/10 ja 25/10. Materiaalin tuo oppilas itse. Tarvikelista lähete­ tään ilmoitautuneille. Opettajalta myös mahdollista ostaa materiaalia.

26202 KAHVIPUSSIT UUSIOKÄYTTÖÖN ma 18.00-21.00, 14.1.2019–11.3.2019 Ylijoen koulu, kerhotila, Ylijoentie 560, Raili Pohjonen, kädentaidonohjaaja (32 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 12 osallistujaa Kahvipusseista punoen kasseja, koreja, olka- ja meikkilaukkuja, rasioita, pannunalusia yms. Sopii vasta-alkajille ja alkeet osaaville. Opitaan suora-, vino-, haka-, siksak- ja tuulimyllypunonta sekä neliö/ palatekniikka. Suora- ja sahalaitareuna. Kantokahvojen kiinnitys. Eri­ laisia kuviointivaihtoehtoja. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikeluette­ lo sähköpostilla.

20003 KÄDEN TAIDOILLA LUOVUUDEN LÄHTEILLÄ 

ti 10.30-13.00, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Kirkonkylän kudonta, Keskustie 7 Maarit Nahkala, tekstiilityön opettaja (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 12 osallistujaa Tehdään pikkuryijyjä neulalla kankaalle, etupistokirjontaa,saunat ekstiilejä; ommellen,virkkaamalla, neulomalla ja huovuttaen.OPH. Työttömille työnhakijoille, senioreille, eläkeläisille, oppimisvaikeuksia kokeville, peruskoulun päättäneille ja maahanmuuttajille hinta 30€, muuten 60€. Opettaja tarkistaa kurssin alussa oikeuden alennettuun hintaan.

28103 TONTTU-/ENKELIKURSSI ma 16.00-21.00, 1.10.2018–8.10.2018 Kirkonkylän kudonta, Keskustie 7 Maarit Nahkala tekstiilityönopettaja (12 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 12 osallistujaa Kurssilla valmistetaan paperimassakasvoinen tonttu tai enkeli rauta­ lankavartalolla tai kaavoittamalla.Valmis paperimassakasvo työste­ tään ja maalataan. Rautalankavartalo työstetään räsykuteen, vaahto­ muovin ja levyvanun avulla. Tontun koko n.40- 60 cm. Valmisvaatteita ja kankaita voi tuoda itse. Kurssi kokoontuu kahtena peräkkäisenä maanantaina 1.10. ja 8.10.2018.

28212 TONTTU-/ENKELIKURSSI la 11.00-16.00, 29.9.2018–6.10.2018 Sampola, Kihniänkylän nuorisoseurantalo, Virtaintie 837 Maarit Nahkala tekstiilityönopettaja (12 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 12 osallistujaa Kurssilla valmistetaan paperimassakasvoinen tonttu tai enkeli rauta­ lankavartalolla tai kaavoittamalla.Valmis paperimassakasvo työste­ tään ja maalataan. Rautalankavartalo työstetään räsykuteen, vaahto­ muovin ja levyvanun avulla. Tontun koko n.40- 60 cm. Valmisvaatteita ja kankaita voi tuoda itse. Kurssi kokoontuu kahtena peräkkäisenä maanantaina 29.9. ja 6.10.2018.

23404 HOPEA- JA UUSIOKORUKURSSI, Ylistaro pe 18.00-21.15, la 09.30-15.15, 5.10.2018–7.12.2018 Ylistaron koulukeskus, Kaukolanraitti 50 Terhi Majasaari, hopeaseppä (33 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 15 osallistujaa Kurssilla valmistetaan koruja eri tekniikoita käyttäen. Voit myös muokata hopealusikkasi koruiksi. Kurssipäivät: 5-6.10, 9 - 10.11 ja 7-8.12.2018. Lisätietoja netistä.

23405 HOPEA- JA UUSIOKORUKURSSI, Ylistaro - kevät pe 18.00-21.15, la 09.30-15.15, 15.2.2019–13.4.2019 Ylistaron koulukeskus, Kaukolanraitti 50 Terhi Majasaari, hopeaseppä (33 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 15 osallistujaa Kurssilla valmistetaan koruja hopealangasta ja -levystä. Voit myös uudistaa vanhat korusi, lusikat tai kolikot ym. koruiksi. Maksulliset materiaalit opettajalta. Kurssipäivät: 15.-16.2., 22.-23.3 ja 12.-13.4.

73


Ompelu ja lankatyöt Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 20.8. klo 15.00

21131 KUKKIA, KORUJA JA ASUJA NYPLÄTEN pe 17.30-20.30, la 10.00-15.00, su 10.00-15.00, 31.8.2018–30.9.2018 Opistotalo, luokka 218 (tekstiilityö), Vapaudentie 83 Pirkko Särkimäki (30 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 15 osallistujaa Kurssi sopii sekä vasta-alkajille että aiemmin nypläystä harrastaneil­ le. Perusasioiden lisäksi opiskellaan erilaisten jatkuvalankaisten ja palapitsien tekniikoita. Syventävän opetuksen avulla voi valmistaa esim. asusteita, kukkakimpun, koriste-esineen, taulun, liinan tai so­ misteen kuten kukan tai helmisomisteisen korun. Helminypläyksessä kuviot muodostuvat helmistä verkkopohjaa nyplätessä. Trendipitsi­ tekniikassa käytetään erilaisia neulelankoja, joista voi nyplätä kau­ laliinan tai sisustustekstiilin. Opettajalta voi ostaa tarvikkeita. Kurssi kokoontuu kahtena viikonloppuna 31.8.-2.9 ja 28.9.-30.9.2018

21141 KÄPYPITSIÄ KÄVYLLÄ JA NEULALLA pe 17.30-20.30, la 10.00-15.00, su 10.00-15.00, 5.10.2018–7.10.2018 Opistotalo, luokka 218 (tekstiilityö), Vapaudentie 83 Pirkko Särkimäki (0 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 15 osallistujaa Frivolitè eli käpyily on vanha pitsitekniikka, jota on vuosisatoja tehty ohuesta puuvillalangasta käpyjen avulla. Pitsi perustuu kahteen sol­ muun joiden sisällä kulkee lanka. Nykyään pitsiä tehdään myös neu­ lalla. Kurssilla on mahdollisuus opiskella kahdella eri tekniikalla perin­ teistä frivolité- eli käpypitsiä. Pitsitekniikalla voi tehdä koruja, hattuja, kauluksia ja pikkuliinoja. Pitsi tehdään puuvillalangasta, työvälineinä joko 2 kpl käpyjä tai neulapitsineula langan vahvuuden mukaan. Tar­ vikkeita voi ostaa opettajalta.

21101 NYPLÄYKSEN ILOA! ti 14.00-16.15, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Opistotalo, luokka 218 (tekstiilityö), Vapaudentie 83 Riitta Linnola-Jokiranta, Tekstiilityön ammattiopettaja (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 12 osallistujaa Kurssilla rouheita nypläystöitä modernilla otteella! Voit nyplätä pie­ nestäkorvakorusta kynnysmattoon asti tai vaikkapa näyttävään sei­ nävaatteen! Kurssi sopii myös aloittelijoille.

21111 NYPLÄYSKURSSI ke 17.30-19.45, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Opistotalo, luokka 218 (tekstiilityö), Vapaudentie 83 Sara Pellinen, tuntiopettaja (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 12 osallistujaa Nyplätään oppilaiden taitojen ja mieltymysten mukaan koruja, tauluja, huiveja, liinoja, tykkimyssyn pitsejä jne.Sopii vanhoille ja uusille har­ rastajille, myös lapsille. Jokainen saa edetä omaan tahtiinsa. Kehi­ tetään taitoja vapaavalintaisilla töillä. Tutustutaan eri materiaaleihin. Mukaan tarvitset nuppineuloja, nypläystyynyn ja nypylöitä. Aloittaa voi myös opistolta lainatuilla tyynyillä ja nypylöillä.

74

22001 ILOA JA HYÖTYÄ OMPELEMALLA, Syksy to 10.00-13.00, 5.9.2018–28.11.2018. Ei kokoonnu 20.9. ja 11.10. Opistotalo, luokka 218 (tekstiilityö), Vapaudentie 83 Riitta Linnola-Jokiranta, Tekstiilityön ammattiopettaja (40 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 12 osallistujaa Tule kurssille ompelemaan ompelutöitä tarpeesi ja taitojesi mukaan, itselle tai lapselle! Kurssilla voit ommella vanhasta uutta tai käyttää uusia materiaaleja töihisi. Nautitaan yhdessä ompelun tuomasta rie­ musta! Kokoontumispäivä torstai.

22011 KAAVOITUS ma 16.30-18.30, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Opistotalo, luokka 218 (tekstiilityö), Vapaudentie 83 Reetta-Maija Yli-Krekola, KM käsityönopettaja (62,67 t), Kurssimaksu 55,00 €, max 10 osallistujaa Tervetuloa kuosittelemaan peruskaavaa omien mittojen mukaan. Kurssilla edetään oman vaatteen suunnittelusta kaavan rakenta­ miseen ja muokkaamiseen. Kaavan avulla valmistetaan oma vaate ommellen. Kurssi jatkaa viime vuodesta. Tervetuloa mukaan myös uudet, kaavoituksesta kiinnostuneet opiskelijat.

22012 OMPELUILTA to 17.30-20.30, 27.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Opistotalo, luokka 218 (tekstiilityö), Vapaudentie 83 Marja Sahlakari KM, tekstiilityönopettaja (88 t), Kurssimaksu 70,00 €, max 14 osallistujaa Ompele uutta tai korjaa vanhaa omien tarpeiden mukaan. Jokainen opiskelija tekee kurssilla omia töitään ja etenee omassa tahdissaan. Opetellaan uusia asioita opiskelijan oman toiveen mukaan: tehdään itselle istuvia vaatteita tai muita käyttötekstiilejä, muokataan tarvitta­ essa kaavoja, opetellaan ompelukoneen tai saumurin käyttöä, kiinni­ tetään nappeja ja neppareita yms. Mukaan kaavapaperiksi sopivaa materiaalia ja ompelutarvikkeita.

22013 OMPELUVIIKONLOPPU, syksy la 10-16, su 10-16, 17.11.2018–18.11.2018 Tanelinrannan koulu, Lehmustie 4 Marja Sahlakari KM, tekstiilityön opettaja (14 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 12 osallistujaa Ompeluviikonlopun aikana on aikaa ommella omia töitä ja saada opettajan apua itselle haastavissa työvaiheissa ja tekniikoissa. Tarvittaessa opetetaan saumurin ja ompelukoneen käyttöä. Hyvä tilaisuus esimerkiksi joululahjojen ompelemiseen. Mukaan omat kankaat&ompelutyöt ja ompelutarvikkeet.

22014 OMPELUVIIKONLOPPU, kevät la 10-16, su 10-16, 16.3.2019–17.3.2019 Tanelinrannan koulu, Lehmustie 4 Marja Sahlakari KM, tekstiilityön opettaja (14 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 12 osallistujaa Ompeluviikonlopun aikana on aikaa ommella omia töitä ja saada opettajan apua itselle haastavissa työvaiheissa ja tekniikoissa. Tar­ vittaessa opetetaan saumurin ja ompelukoneen käyttöä. Hyvä tilai­ suus esimerkiksi kesävaatteiden ompelemiseen. Mukaan omat kan­ kaat ja ompelutyöt sekä ompelutarvikkeet.


22021 KAUNIIT JA KESTÄVÄT LASTENVAATTEET ma 18.30-20.30, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Opistotalo, luokka 218 (tekstiilityö), Vapaudentie 83 Reetta-Maija Yli-Krekola, KM käsityönopettaja (62,67 t), Kurssimaksu 55,00 €, max 12 osallistujaa Tarvitsetko hengähdystaukoa perhearjen keskellä tai haluatko om­ mella hyvässä seurassa vaatteita, jotka tuottavat iloa myös tekijälle? Tule ompelemaan lastenvaatteita! Voit ommella bodyja, tunikoita, collegehousuja, mekkoja tai pipoja; valitse työ oman kiinnostuksesi tai tarpeidesi mukaan.

Kerää kesken­ eräiset ompelutyösi ja tule viihtymään opistolle!

22035 NEEDLE PUNCH - kirjontaa to 18.00-20.15, 7.3.2019–28.3.2019 Tanelinrannan koulu, Lehmustie 4 Niina Hallila (12 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 10 osallistujaa Oletko kuullut Needle Punch - kirjonnasta? Tämän tekniikan avulla valmistat niin kauniita sisustustauluja tai vaikka upeita tyynyliinoja! Tule mukaan tekemään muodikkaita ja näyttäviä koristeita itse kotiisi! Työvälineen saat lainaan kurssilta. Lisätietoja netistä.

22041 ILOA JA HYÖTYÄ OMPELEMALLA, Kevät to 10.00-13.00, 9.1.2019–10.4.2019 Opistotalo, luokka 218 (tekstiilityö), Vapaudentie 83 Riitta Linnola-Jokiranta, Tekstiilityön ammattiopettaja (52 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 12 osallistujaa Tule kurssille ompelemaan ompelutöitä tarpeesi ja taitojesi mukaan, itselle tai lapselle! Kurssilla voit ommella vanhasta uutta tai käyttää uusia materiaaleja töihisi. Nautitaan yhdessä ompelun tuomasta rie­ musta! Kokoontumispäivä torstai.

22061 HYVÄNTEKEVÄISYYTTÄ KÄSILLÄ TEHDEN 

ma 11.45-14.00, 10.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Opistotalo, luokka 218 (tekstiilityö), Vapaudentie 83 Niina Hallila, Artenomi (60 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 12 osallistujaa Kurssilla voit virkata ja neuloa käsitöitä itsellesi tai lahjoittaa ne hy­ väntekeväisyyteen. Kurssilla uusimpia kirjontamenetelmiä ja kauniita käsityöideoita niin vaatetukseen kuin sisutukseenkin! OPH: eläkeläi­ sille ja työttömille kurssin hinta 30€, muuten 60€. Opettaja tarkistaa kurssin alussa oikeuden alennettuun hintaan.

22079 OMPELULANIT I pe 17.00-20.00, la 10-00-17.00, 9.11.2018–10.11.2018 Opistotalo, luokka 218 (tekstiilityö), Vapaudentie 83 Reetta-Maija Yli-Krekola, KM käsityönopettaja (12,33 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 12 osallistujaa Tule toteuttamaan ompeluideasi ilman aikataulupaineita. Opisto tar­ joaa koneet ja tilat, ota mukaan omat materiaalit ja ideat. Ompelula­ neissa tarjolla myös hyvää ompeluseuraa.

22080 OMPELULANIT II pe 17.00-20.00, la 10-00-17.00, 8.3.2019–9.3.2019 Opistotalo, luokka 218 (tekstiilityö), Vapaudentie 83 Reetta-Maija Yli-Krekola, KM käsityönopettaja (12,33 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 12 osallistujaa Tule toteuttamaan ompeluideasi ilman aikataulupaineita. Opisto tar­ joaa koneet ja tilat, ota mukaan omat materiaalit ja ideat. Ompelula­ neissa tarjolla myös hyvää ompeluseuraa!

22081 TILKKUTYÖT ti 18.00-20.30, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Opistotalo, luokka 218 (tekstiilityö), Vapaudentie 83, Katri Jokinen, artenomi (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 15 osallistujaa Voit valmistaa monipuolisesti haluamiasi tuotteita tilkkutyötekniikoita käyttäen esim. sängynpeittoja, tyynyjä, seinävaatteita, kasseja, pus­ sukoita sekä kivoja juttuja perheen pienimmille.

22095 KOTIIN UUTTA ILMETTÄ VERHOILEMALLA ti 16.30-18.30, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Tanelinrannan koulu, Lehmustie 4 Reetta-Maija Yli-Krekola, KM käsityönopettaja (62,67 t), Kurssimaksu 55,00 €, max 12 osallistujaa Tiesitkö, että nojatuolin verhoilun voit uudistaa myös ihan itse? Ter­ vetuloa kokeilemaan! Tarvitset kurssilla hyvät kaavankäyttö- ja pe­ rusompelutaidot sekä vähän löytöretkeilijän mieltä. Kurssilla tarvitaan myös muutamia perus puutyövälineitä, niistä lisää tietoa kurssin alus­ sa.

22151 KANSALLISPUKUJEN OMPELU la 10.00-14.00, 15.9.2018–1.12.2018 ja 19.1.2019–6.4.2019 Opistotalo, luokka 218 (tekstiilityö), Vapaudentie 83 Tuula Latomäki, tekstiilityönopettaja (40 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 15 osallistujaa Kurssilla perehdytään kansallispuvun ja karjalaisen kansanpuvun sarafaani feresin perinteiseen valmistamiseen käsin ommellen. Tule valmistamaan upea pukukokonaisuus tai korjaa, tee puuttuvat osat ja päivitä vanha pukusi käyttökuntoon.

75


22155 RUMAT NE VAATTEILLA KOREILOO - naisen körttipuvun valmistaminen

pe 17.00-20.00, la 09.00-16.00, 7.9.2018–28.9.2018 Opistotalo, luokka 218 (tekstiilityö), Vapaudentie 83 Linnola-Jokiranta Riitta, Tekstiilityön ammattiopettaja (39 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 15 osallistujaa Kuinka Pariisin muotihuoneen luomus 1860-luvulta päätyi Herän­ neen kansan vaateparreksi? Entisaikojen körttien arkivaatteesta on muodostunut nykypäivän juhlavaate, jota voi käyttää juhlavaattee­ na eri tilaisuuksissa matalien kenkien kanssa ja ilman koruja. Asua voi käyttää myös arkena niin halutessaan. Körttipuvun käyttö eroaa kansallispuvusta tanssin suhteen, sillä körttipuku päällä ei ole sove­ liasta tanssia. Kurssilla valmistetaan omien mittojen mukaan naisen körttipuku, johon kuuluu körttiröijy ja liivihame. Kokoontumiset 7.-8.9, 14.-15.9 ja 28.-29.9.2018.

22158 MODERNIT KIRJONNAT pe 17.00-20.00, la 09.00-15.15, 22.3.2019–23.3.2019 Opistotalo, luokka 218 (tekstiilityö), Vapaudentie 83 Linnola-Jokiranta Riitta, Tekstiilityön ammattiopettaja (12 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 12 osallistujaa Tällä kurssilla opit saamaan ilon irti omasta ompelukoneesta­ si, ja huomaat mitä kaikkea et ennen tiennyt koneessasi olevan­ kaan. Kurssin aikana tutustutaan eri tekniikoihin,esim. vanutikka­ us veteen liukenevan langan avulla, vapaa konekirjonta, intarsia, applikointi,apumateriaalit solvy, thermo ym tulevat tutuksi.Opittuja eri menetelmiä voi hyödyntää vaatetukseen, sisustukseen ym.

28245 VAATTEITA VIRKATEN to 17.00-19.15, 6.9.2018–29.11.2018 Seinäjoen lukio, luokka B201, Kirkkopkatu 16 Joanna Pecelerowicz (36 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 10 osallistujaa Haaveiletko ihanasta virkatusta huivista, josta naapurin emäntä olisi kateellinen? Vai haluatko virkata pitsimäisen juhlamekon tai kenties lämpimän villatakin? Kurssilla voit virkata myös vaatteita lapsille! Olit sitten aloittelija tai jo kokenutkin virkkuri, niin tällä kurssilla vinkkejä kaikille! Tule virkkaamaan mukavassa seurassa ja tekemään samalla upeita asusteita itse!

28242 VÄRIKKÄÄT SILMUKAT neuloen ja virkaten ke 18.30-20.45, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–11.4.2019 Tanelinrannan koulu, Lehmustie 4 Niina Hallila (75 t), Kurssimaksu 65,00 €, max 10 osallistujaa Virkkaamalla ja neulomalla saa vaikka mitä aikaan, eikä haittaa vaik­ kei puikot pysy käsissäsi, sillä tämä kurssi sopii niin vasta-alkajille, kuin jo kokeneemmillekin virkkaajille ja neulojille! Kurssilla voit teh­ dä erilaisia sisustutekstiilejä, tiskiliinoja, torkkupeittoja, koreja, peh­ moleluja tai vaikkapa valmistaa kuteesta näyttäviä amppeleita! Tule mukaan viettämään mukavia hetkiä hyvässä seurassa ja käsityön parissa!

22157 PERINTEISET NAUHAT pe 17.00-20.00, la 10.00-14.00, 25.1.2019–26.1.2019 Opistotalo, luokka 218 (tekstiilityö), Vapaudentie 83, Jtvko Linnola-Jokiranta Riitta, Tekstiilityön ammattiopettaja (8,33 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 15 osallistujaa Kurssilla tutustutaan entisaikojen nauhatekniikoihin. Tehdään eri­ laisia pirta-, ja lautanauhoja esim. laukun kahvoiksi sekä viitelöityjä nauhoja vaikka kaulaliinoiksi. 76

21202 HYVÄNTEKEVÄISYYTTÄ KÄSILLÄ TEHDEN 

to 14.00-16.15, 13.9.2018–22.11.2018 ja 10.1.2019–4.4.2019 Yrityskeskus, Päivölänkatu 32, Joka toinen viikko Niina Hallila, Artenomi (39 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 12 osallistujaa Kurssilla voit virkata ja neuloa käsitöitä itsellesi tai lahjoittaa ne hy­ väntekeväisyyteen. Kurssilla uusimpia kirjontamenetelmiä ja kauniita käsityöideoita niin vaatetukseen kuin sisutukseenkin! OPH: eläkeläi­ sille ja työttömille kurssin hinta 25€, muuten 50€. Opettaja tarkistaa kurssin alussa oikeuden alennettuun hintaan.

21303 PITSINNYPLÄYS Peräseinäjoki to 17.00-19.30, 13.9.2018–22.11.2018 ja 10.1.2019–25.4.2019 Toivolanrannan koulu, yläkoulu, Ville Ritolantie 2 B, Jtvko tuntiopettaja Leena Rinta-Lusa (42 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 15 osallistujaa Yhdistetty perus- ja jatkokurssi: opetellaan nypläyksen alkeet ja eri tekniikoita ja malleja oman valinnan ja taidon mukaan. Kokoontuu joka toinen viikko (syksyllä 6 ja keväällä 8 kertaa). Mukaan nypläys­ tyyny, lankoja ja nuppineuloja. Luokkana 13.9. alkaen tekstiilityön­ luokka TO01.

21404 PERINNEKÄSITYÖT Ylistaro ke 15.15-17.45, 12.9.2018–21.11.2018 ja 9.1.2019–3.4.2019 Ylistaron monipalvelukirjasto (Kaukolanraitti 5), Joka toinen viikko Linnola-Jokiranta Riitta, Tekstiilityön ammattiopettaja (39 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 15 osallistujaa Tehdään erilaisia kirjonta- tai lankatöitä, tilkkutöitä ja punontoja oman valinnan mukaan. Myös vaatteiden ompelua ja korjausta. Joka toinen viikko.

Kudonta Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 20.8. klo 15.00

20101 KUDONTA A JA RYIJY OMMELLEN ke 13.00-15.30, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Rytmikorjaamo, Vaasantie 11, Hannele Kuoppala, tekstiilialan artenomi (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 20 osallistujaa Kankaan suunnittelu, rakentaminen ja kutominen. Tutustutaan erilai­ siin materiaaleihin ja sidoksiin. Sopii myös aloittaville kutojille. Mah­ dollisuus suunnitella kankaita tietokoneen avulla, käytössä tietokone­ ohjattavat kangaspuut. Ryhmässä on mahdollista tehdä myös ryijyjä ommellen joko valmiin mallin mukaan tai itse suunnitellen.

20121 KUDONTA B ma 17.30-20.00, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Kasperitalo, Tapiolantie 20 Hannele Kuoppala, tekstiilialan artenomi (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 20 osallistujaa Kankaan suunnittelu, rakentaminen ja kutominen. Tutustutaan erilai­ siin materiaaleihin ja sidoksiin. Sopii myös aloittelijoille. Mahdollisuus suunnitella kankaita tietokoneen avulla. Käytössä myös tietokoneoh­ jattavat kangaspuut.


20131 KUDONTA C

20212 KUDONTA Hyllykallio A

to 12.30-15.00, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Kasperitalo, Tapiolantie 20 Hannele Kuoppala, tekstiilialan artenomi (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 20 osallistujaa Kankaan suunnittelu, rakentaminen ja kutominen. Tutustutaan erilai­ siin materiaaleihin ja sidoksiin. Sopii myös aloittelijoille. Mahdollisuus suunnitella kankaita tietokoneen avulla Käytössä myös tietokoneoh­ jattavat kangaspuut.

ke 17.00-19.30, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Varastotien kudontatila, Varastotie 11, Maarit Nahkala, tekstiilityönopettaja (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 15 osallistujaa Kudotaan erilaisia tekstiilejä osallistujien toiveiden mukaan. Mm. mattoja, pöytäliinoja, huopia. Erilaiset tekniikat ja materiaalit tulevat tutuiksi. Sopii vasta-alkajille ja kudontaa aikaisemmin harrastaneille.

20141 KUDONTA D ke 16.00-18.30, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Joupin kudontatilat, Jouppilantie 9, Hannele Kuoppala, tekstiilialan artenomi (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 15 osallistujaa Kankaan suunnittelu, rakentaminen ja kutominen. Tutustutaan eri­ laisiin materiaaleihin ja sidoksiin. Mahdollisuus suunnitella kankaita tietokoneen avulla. Sopii myös aloittelijoille.

20161 KUDONTA F to 15.30-18.00, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Pohjan nuorisotalo, Pultrantie 15, Hannele Kuoppala, tekstiilialan artenomi (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 20 osallistujaa Kankaan suunnittelu, rakentaminen ja kutominen. Tutustutaan eri­ laisiin materiaaleihin ja sidoksiin. Mahdollisuus suunnitella kankaita tietokoneen avulla. Sopii myös aloittelijoille.

20171 KUDONTA G to 18.30-21.00, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Kiint. Oy Marttilan kortt., Satamoonmäki, Törnäväntie 28 C Hannele Kuoppala, tekstiilialan artenomi (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 20 osallistujaa Kankaan suunnittelu, rakentaminen ja kutominen. Tutustutaan eri­ laisiin materiaaleihin ja sidoksiin. Mahdollisuus suunnitella kankaita tietokoneen avulla. Sopii myös aloittelijoille.

20181 KUDONTA H JA RYIJY OMMELLEN ti 17.30-20.00, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Rytmikorjaamo, Vaasantie 11, Hannele Kuoppala, tekstiilialan artenomi (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 20 osallistujaa Kankaan suunnittelu, rakentaminen ja kutominen. Tutustutaan erilai­ siin materiaaleihin ja sidoksiin. Sopii myös aloittaville kutojille. Mah­ dollisuus suunnitella kankaita tietokoneen avulla. Käytössä tietokone­ ohjattavat kangaspuut. Ryhmässä on mahdollista tehdä myös ryijyjä ommellen joko valmiin mallin mukaan tai itse suunnitellen.

20202 KUDONTA Nurmo ke 11.00-13.15, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Vuorikoti, Vuoritie 4 Maarit Nahkala, tekstiilityönopettaja (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 15 osallistujaa Suunnittelemme ja kudomme erilaisia tekstiilejä: mattoja, liinoja, huo­ pia jne. Tutustumme erilaisiin materiaaleihin sekä kudontamalleihin. Kurssi soveltuu vasta-alkajille sekä jo pidemmälle edenneille.

20222 KUDONTA Hyllykallio B ke 14.15-16.45, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Varastotien kudontatila, Varastotie 11, Maarit Nahkala, tekstiilityönopettaja (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 15 osallistujaa Kudotaan erilaisia tekstiilejä osallistujien toiveiden mukaan. Mm. mattoja, pöytäliinoja, huopia. Erilaiset tekniikat ja materiaalit tulevat tutuiksi. Sopii vasta-alkajille ja kudontaa aikaisemmin harrastaneille.

20232 KUDONTA Ylijoki ti 13.00-15.30, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Kallio-Kujalan kiinteistö, luokkatilat, Ylijoentie 561, Hannele Kuoppala, tekstiilialan artenomi (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 10 osallistujaa Kankaiden suunnittelu, rakentaminen ja kutominen. Tutustutaan eri­ laisiin sidoksiin, materiaaleihin ja työtapoihin. Sopii myös aloittaville.

20303 KUDONTA JA KÄDENTAITORYHMÄ Honkakylä ke 19.00-21.30, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Honkakylän varhaiskasvatuskeskus, Jouttikoskentie 25 Hannele Kuoppala, tekstiilialan artenomi (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 20 osallistujaa Kankaan suunnittelu, rakentaminen ja kutominen. Tutustutaan eri­ laisiin materiaaleihin ja sidoksiin. Mahdollisuus suunnitella kankaita tietokoneen avulla. Sopii myös aloittelijoille. Kurssilla mahdollisuus tehdä muitakin kädentaitoja. Sovitaan kurssin aiheet yhdessä.

20313 KUDONTA Viitala ti 13.30-16.00, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Mäki-Mantilan talo, Seinäjoentie 426 Maarit Nahkala, tekstiilityönopettaja (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 16 osallistujaa Kankaan suunnittelu, rakentaminen ja kutominen. Erilaisiin materi­ aaleihin ja sidoksiin tutustuminen. Valmistetaan erilaisia koriste- ja käyttötekstiilejä. Sopii myös aloittelijoille . Mahdollisuus tehdä myös makramesolmeilua, neuleita sekä virkkausta.

20323 KUDONTA Peräseinäjoki ti 16.30-19.00, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Kirkonkylän kudonta, Keskustie 7, Maarit Nahkala, tekstiilityönopettaja (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 16 osallistujaa Kankaan suunnittelu, rakentaminen ja kutominen. Erilaisiin materiaa­ leihin ja sidoksiin tutustuminen. Valmistetaan erilaisia koriste- ja käyt­ tötekstiilejä. Sopii myös aloittelijoille. Kudontatilan osoite: Keskustie 9 ( entinen meijeri).

77


20343 KUDONTA Kihniänkylä to 12.45-15.15, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Vahustenkotiyhdistys rivitalo, Virtaintie 942 A 1-2 Maarit Nahkala, tekstiilityönopettaja (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 16 osallistujaa Kankaan suunnittelu, rakentaminen ja kutominen. Erilaisiin materi­ aaleihin ja sidoksiin tutustuminen. Valmistetaan erilaisia koriste- ja käyttötekstiilejä. Sopii myös aloittelijoille.

20353 KUDONTA Pasto ma 10.00-12.30, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Paston koulu, Sydänmaantie 645 A Maarit Nahkala, tekstiilityönopettaja (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 16 osallistujaa Kankaan suunnittelu, rakentaminen ja kutominen. Erilaisiin materi­ aaleihin ja sidoksiin tutustuminen. Valmistetaan erilaisia koriste- ja käyttötekstiilejä. Sopii myös aloittelijoille.

20363 KUDONTA Haapaluoma ma 12.45-15.15, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Haapaluoman koulu, Timanttimaantie 11 A Maarit Nahkala, tekstiilityönopettaja (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 20 osallistujaa Kankaan suunnittelu, rakentaminen ja kutominen. Erilaisiin materi­ aaleihin ja sidoksiin tutustuminen. Valmistetaan erilaisia koriste- ja käyttötekstiilejä. Sopii myös aloittelijoille.

20373 KUDONTA Juupakylä to 10.00-12.15, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Juupakylän koulu, Juupakyläntie 160, Maarit Nahkala, tekstiilityönopettaja (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 20 osallistujaa Kankaan suunnittelu, rakentaminen ja kutominen. Erilaisiin materi­ aaleihin ja sidoksiin tutustuminen. Valmistetaan erilaisia koriste- ja käyttötekstiilejä. Sopii myös aloittelijoille.

29081 KORISTEVEISTO ke 19.00-21.00, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Pruukin yhtenäiskoulu, teknisen työn luokka, Törnäväntie 26, Antti-Heikki Hietanen, koristeveistomestari (67 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 20 osallistujaa Omista tarvikkeista valmistetut huonekalut sekä koriste-esineet.

29101 HUONEKALUJEN ENTISÖINTI JA PERINTEINEN VERHOILU

ti 17.00-19.30, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Seinäjoen toimintakeskus, Toritaival 4, Arto Järvimäki, puuteknikko, erikoisverhoilija ja -maalari (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 16 osallistujaa Huonekalujen korjaus, pintakäsittelyt, mm. ootraus, koristemaalaus ja perinteinen joustin verhoilut ja matalaperutaiset pikkutuolit. Jatke­ taan myös edellisellä kaudella aloitettuja töitä. Säilytystilat rajalliset.

29111 HUONEKALUJEN ENTISÖINTI JA KUNNOSTUS Kasperi

ma 16.30-18.45, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Lintuviidan koulu, Tapiolantie 20, Marko Välipakka, artenomi (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 16 osallistujaa Löytyykö sinulta huonekalu jolle pitäisi tehdä jotain, mutta et tiedä mitä? Tule kurssille oppimaan tekemisen kautta tarpeenmukaiset kunnostusvaiheet esineellesi. Oppimisaiheita ovat mm. pinnanpois­ tomenetelmät, kunnostustekniikat, pintakäsittelytavat. Lisävinkkejä ja ratkaisuja voit löytää muiden kurssilaisten hyvässä seurassa. Varas­ totilaa kurssilla on hyvin. Lisätietoja netissä.

29222 HUONEKALUJEN ENTISÖINTI JA KUNNOSTUS Hyllykallio

ma 10.45-13.15, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Hanhikosken kylätalo, Vatajantie 612 Hannele Kuoppala, tekstiilialan artenomi (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 20 osallistujaa Kankaan suunnittelu, rakentaminen ja kutominen. Tutustutaan eri­ laisiin materiaaleihin ja sidoksiin. Mahdollisuus suunnitella kankaita tietokoneen avulla. Sopii myös aloittelijoille.

ti 17.30-20.00, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Hyllykallion koulu, teknisen työn luokka, Opintie 8, Marko Välipakka, artenomi (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 16 osallistujaa Löytyykö sinulta huonekalu jolle pitäisi tehdä jotain, mutta et tiedä mitä? Tule kurssille oppimaan tekemisen kautta tarpeenmukaiset kunnostusvaiheet esineellesi. Oppimisaiheita ovat mm. pinnanpois­ tomenetelmät, kunnostustekniikat, pintakäsittelytavat. Lisävinkkejä ja ratkaisuja voit saada muiden kurssilaisten hyvässä seurassa. Lisä­ tietoja netissä..

20424 KUDONTA Ylistaro

29323 HUONEKALUJEN ENTISÖINTI JA KUNNOSTUS A

20404 KUDONTA Hanhikoski

ma 13.45-16.15, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Ylistaron monitoimitalo Kyttis, Lahdentie 6 Hannele Kuoppala, tekstiilialan artenomi (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 20 osallistujaa Kankaan suunnittelu, rakentaminen ja kutominen. Tutustutaan erilai­ siin materiaaleihin ja sidoksiin. Sopii myös aloittelijoille. Mahdollisuus suunnitella kankaita tietokoneen avulla. Käytössä myös tietokoneoh­ jattavat kangaspuut.

78

Entisöinti ja verhoilu

Peräseinäjoki

ke 16.30-18.45, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Luoman koulu, Luomantie 130 A, Marko Välipakka, artenomi (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 16 osallistujaa Löytyykö sinulta huonekalu jolle pitäisi tehdä jotain, mutta et tiedä mitä? Tule kurssille oppimaan käytännönläheisesti tarpeenmukaiset kunnostuvaiheet esineellesi. Oppimisaiheita ovat mm. pinnanpoisto menetelmät,kunnostustekniikat, pintakäsittelytavat. Lisävinkkejä ja ratkaisuja voit löytää muiden kurssilaisten hyvässä seurassa. Varas­ totilaa kurssilla on hyvin. Lisätietoja netissä.


29333 HUONEKALUJEN ENTISÖINTI JA KUNNOSTUS B Peräseinäjoki

ke 18.45-21.00, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Luoman koulu, Luomantie 130 A Marko Välipakka, artenomi (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 16 osallistujaa Löytyykö sinulta huonekalu jolle pitäisi tehdä jotain, mutta et tiedä mitä? Tule kurssille oppimaan tekemisen kautta tarpeenmukaiset kunnostusvaiheet esineellesi. Oppimisaiheita ovat mm. pinnanpois­ tomenetelmät, kunnostustekniikat, pintakäsittelytavat. Lisävinkkejä ja ratkaisuja voit saada muiden kurssilaisten hyvässä seurassa. Lisä­ tietoja netissä..

Puu- ja metallityöt Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 20.8. klo 15.00

29000 HUONEKALUJEN KUNNOSTUS JA ENTISÖINTI LUENTO

la 11.00-15.00, 1.9.2018 Opistotalo, luokka 212, Vapaudentie 83 Arto Järvimäki, puuteknikko, erikoismaalari ja -verhoilija (5 t), Maksuton, max 30 osallistujaa Haluatko tietää miten korjaisit rakkaan perintöhuonekalusi, joka on maalattu tai verhoiltu. Käsittelen luennolla huonekalujen kunnostuk­ seen liittyen mm.puutyöt, maalauksen, ootrauksen, koristemaalauk­ sen, petsaukset, päällystys, joustinverhoilut ja perinteiset verhoilut. Halutessasi voit ottaa valokuvia huonekalusta tai pienen esineen mu­ kaan luennolle, mahdollisuuksien mukaan voidaan esineestä tehdä kunnostussuunnitelma.

29011 PUUTYÖ NAISILLE jatkavat ma 18.00-20.30, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Pruukin yhtenäiskoulu, teknisen työn luokka, Törnäväntie 26 Ritva Rintamäki, puuseppä (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 13 osallistujaa Puutöitä jo jonkin verran tehneille naisille. Jatketaan yksilöllisten töi­ den tekemistä, tutustustaan lisää materiaaleihin, välineisiin ja mene­ telmiin. Myös entisöintiin perehdytään jonkin verrran.

29021 PUUTYÖ NAISILLE aloittavat ti 18.00-20.30, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Pruukin yhtenäiskoulu, teknisen työn luokka, Törnäväntie 26 Ritva Rintamäki, puuseppä (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 13 osallistujaa Jos olet viimeksi kouluaikoina tehnyt puutöitä, mutta haluaisit palaut­ taa taidot käyttöön ja oppia lisää, tule mukaan. Kurssilla aloitetaan pienimuotoisista puutöistä ja perusasioista materiaalien tuntemuk­ sessa, välineissä ja työmenetelmissä. Myös entisöintiin perehdytään jonkin verrran.

29031 PUUTYÖ A Kivistö to 16.00-18.30, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Seinäjoen Yhteiskoulu, teknisen työn luo, Tuomikatu 8, Kari Kulmakorpi, puuseppämestari (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 12 osallistujaa Valmistetaan puuesineitä oman tarpeen mukaan. Omat raaka-aineet.

29032 PUUTYÖ JA PUUSORVAUS to 18.30-21.00, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Seinäjoen Yhteiskoulu, teknisen työn luo, Tuomikatu 8, Kari Kulmakorpi, puuseppämestari (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 12 osallistujaa Valmistetaan erilaisia puuesineitä oman tarpeen mukaan. Omat raaka-aineet. Sorvaustuotteiden valmistus, esim. lautasia, kulhoja, maljakoita, kyniä, pikareita, taikinakaulimia, munakuppeja ym. Sor­ vaustalttojen teroitus, sorvausaihioiden valmistus, sorvausesineiden pintakäsittely. Omat materiaalit tai sorvausmateriaaleja voi ostaa opettajalta.

29041 PUUTYÖ B Kivistö ma 19.00-21.15, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Seinäjoen Yhteiskoulu, teknisen työn luo, Tuomikatu 8, Marko Välipakka, artenomi (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 16 osallistujaa Näitkö kivan puisen kalusteen tai esineen, joka sattuikin olemaan väärän kokoinen tai mallinen. Tällä kurssilla voit itse kokeilla valmis­ taa itsellesi sopivan kalusteen tai esineen. Ota ensimmäiselle kerralle mukaan kuva tai piirros projektistasi. Kurssilla on hyvät puitteet puu­ töihin joita sovelletaan taitojesi ja kykyjesi mukaan. Kurssilla käytet­ tävät materiaalit hankitaan itse. Lisätietoja netissä.

29051 PUUTYÖ Keskusta to 19.00-21.00, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Pruukin yhtenäiskoulu, teknisen työn luokka, Törnäväntie 26, Antti-Heikki Hietanen, koristeveistomestari (67 t), Kurssimaksu 55,00 €, max 20 osallistujaa Omista tarvikkeista valmistetut huonekalut sekä koriste-esineet.

29061 PUUTYÖT JA KELLOKAAPIT to 17.00-19.00, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Pruukin yhtenäiskoulu, teknisen työn luokka, Törnäväntie 26, Antti-Heikki Hietanen, koristeveistomestari (67 t), Kurssimaksu 55,00 €, max 20 osallistujaa Omista tarvikkeista valmistetut huonekalut sekä koriste-esineet.

29071 PUUTYÖT JA KORISTEVEISTO ke 17.00-19.00, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Pruukin yhtenäiskoulu, teknisen työn luokka, Törnäväntie 26 Antti-Heikki Hietanen, koristeveistomestari (67 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 20 osallistujaa Omista tarvikkeista valmistetut huonekalut sekä koriste-esineet.

29091 KELLOKAAPIN RAKENTAMINEN JA HUONEKALUJEN ENTISÖINTI

ma 17.00-19.30, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Seinäjoen toimintakeskus, Toritaival 4 Arto Järvimäki, puuteknikko, erikoismaalari ja -verhoilija (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 17 osallistujaa Kellokaapin rakentaminen - myös vasta-alkajille. Perehdytään puun­ työstökoneiden käyttöön. Huonekalujen korjaus, maalaus ja ootraus. Jatketaan myös keskeneräisiä töitä. Oppikirjana "Rokokootyylisen kellokaapin valmistusohjeet" sekä työpiirustus. Kirja ja piirustus 40 €; saa ostaa kurssipaikalta. Huom! Säilytystilat rajalliset.

79


29121 PUUSORVAUS

29151 PUUSORVAUS KESÄ

ke 16.30-21.30, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–3.4.2019 Seinäjoen Yhteiskoulu, teknisen työn luo, Tuomikatu 8, Joka toinen viikko Kari Kulmakorpi, puuseppämestari (78 t), Kurssimaksu 65,00 €, max 14 osallistujaa Puusorvauksen perusteista alkaville sekä myös kokeneemmille. Val­ mistetaan käyttöesineitä esim. kyniä, pikareja, taikinakaulimia, lau­ tasia ja kulhoja, maljakoita. Työvälineet koululla. Omat materiaalit mukaan tai voi ostaa opettajalta. Kokoontumiskerrat syksyllä: 5.9, 19.9, 3.10, 31.10, 14.11, 28.11.2018, Keväällä: 9.1, 23.1, 6.2, 20.2, 6.3, 20.3, 3.4.2019.

ma 09.00-16.00, ti 09.00-16.00, ke 09.00-16.00, to 09.00-16.00, pe 09.00-16.00, 3.6.2019–7.6.2019 Seinäjoen Yhteiskoulu, teknisen työn luo, Tuomikatu 8 Kari Kulmakorpi, puuseppämestari (40 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 10 osallistujaa Kesäkurssi puusorvauksen perusteista aloittaville sekä jo kokeneille puusorvareille (vaikka koko perheelle). Vuolusorvaus, lieriösorvaus, ontelosorvaus, materiaalien valinta ja sorvaustalttojen muotoilu ja teroitus. Sorvausesineiden suunnittelu ja muotoilu. Valmistetaan lau­ tasia, kulhoja, maljakoita ym. sorvattuja käyttöesineitä pääasiassa kotimaisista puulajeista. Työvälineet koulullta, voit ottaa myös omat välineet mukaan. Omat materiaalit tai voi ostaa opettajalta.

29131 PUUSORVAUSVIIKONLOPPU la 09.00-16.00, su 09.00-16.00, 8.9.2018–18.11.2018 ja 19.1.2019– 17.3.2019 Seinäjoen Yhteiskoulu, teknisen työn luo, Tuomikatu 8, Joka 4. viikko Kari Kulmakorpi, puuseppämestari (96 t), Kurssimaksu 75,00 €, max 14 osallistujaa Viikonloppukursseja á 16 tuntia kerran kuussa (yht. 6 kertaa), Kurs­ siviikonloput syksy: 8.-9.9., 20.-21.10., 17.-18.11. ja kevät: 19.-20.1., 16.-17.2., 16.-17.3. Kurssimaksu yksittäisestä viikonlopusta 25 €. Puusorvauksen perusteista aloittaville ja myös pidemmälle ehtineille sorvareille. Vuolusorvaus, lieriösorvaus, ontelosorvaus, materiaalien valinta ja sorvaustalttojen teroitus. Sorvausesineiden suunnittelu ja muotoilu. Valmistetaan lautasia, kulhoja, maljakoita ym. sorvattuja käyttöesineitä. Työvälineet koululla. Omat materiaalit mukaan tai voi ostaa opettajalta.

80

21212 PUUTYÖ Isokoski to 18.00-20.30, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Toivola-halli, Isokoskentie 1074 Jouko Valkama, teknisten aineiden lehtori, puuseppämestari (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 16 osallistujaa Valmistetaan uusia puuesineitä ja korjataan ja entisöidään vanhoja huonekaluja, opetellaan puusorvausta ja esineiden pintakäsittelyä.

29002 SOITINRAKENNUS ma 17.30-20.45, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Nurmon yläaste, teknisen työn luokka, Toukotie 3 Jukka Kattelus, soitinrakentaja (100 t), Kurssimaksu 75,00 €, max 10 osallistujaa Valmistetaan tasakantinen, pulttikaulainen sähkökitara. Omat tarvik­ keet. Omat työvälineet suotavia.


29202 PUU- JA METALLITYÖ Nurmo

28131 JOULUASKARTELUA LAPSEN KANSSA

ti 17.30-20.00, 4.9.2018–4.12.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Nurmon yläaste, teknisen työn luokka, Toukotie 3, Reino Elomaa, teknisten aineiden lehtori evp (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 23 osallistujaa Tehdään puu- ja metallitöitä opiskelijoiden toiveiden mukaan. Opetuk­ sessa ensisijaista on turvallinen työskentely ja oikeat työtavat työstö­ koneilla. Materiaalit hankitaan itse. Koululla on tarvittavat työvälineet, mutta myös omia välineitä voi käyttää.

pe 17.30-20.30, la 10.00-13.00, 16.11.2018–17.11.2018 Opistotalo, luokka 308, Vapaudentie 83 Hannele Kuoppala, tekstiilialan artenomi (8 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 10 osallistujaa Kokeillaan erilaisia tekniikkoja työpajoissa: pieni himmelikoriste, tont­ tu ja tonttuovi sekä joulukorttien valmistus erilaisilla tekniikoilla. Ote­ taan 10 aikuista + lapset. Ilmoittautuneille lähetetään tarvikeluettelo. Täytä henkilötiedot kohtaan lapsen tiedot ja laskutusosoite kohtaan huoltajan tiedot.

29303 PUUTYÖT Peräseinäjoki ti 17.00-19.30, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Toivolanrannan koulu, yläkoulu, teknisen työn luokka, Ville Ritolantie 2 B, Tuomas Kotkaniemi, KM (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 20 osallistujaa Kurssilla valmistetaan vapaavalintaisia puutöitä. Omat materiaalit. Rajallinen töiden säilytysmahdollisuus. Luokka TO02.

29313 PUUKKOPAJA to 17.00-19.30, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Toivolanrannan koulu, yläkoulu, teknisen työn luokka, Ville Ritolantie 2 B Kari Vuorus, teknikko, puukkoseppä (75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 26 osallistujaa Valmistetaan käyttö-, koriste- ja perinnepuukkoja käsityönä. Omat materiaalit mukaan, erityisesti tuohet. Myös opettajalta voi ostaa ma­ teriaaleja. Luokka TO02.

29404 PUU- JA METALLITYÖ Ylistaro ma 17.30-20.00, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Ylistaron koulukeskus teknisen työn luokka, Kaukolanraitti 50 Jaakko Ylipelkonen, KM (75 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 16 osallistujaa Puu- ja metallitöitä oman valinnan mukaan. Omat materiaalit, rajalli­ nen töiden säilytysmahdollisuus.

29414 PUUKKOKURSSI Ylistaro ke 18.00-21.00, 26.9.2018–28.11.2018 ja 16.1.2019–3.4.2019 Koulukeskus, Kaukolanraitti 50 Arto Kujanpää, tuntiopettaja (76 t), Kurssimaksu 65,00 €, max 16 osallistujaa Valmistetaan kahva ja tuppi sekä taotaan terä. Puukon mallit opiske­ lijan valinnan mukaan. Tarvikkeet voi ostaa opettajalta (alkaen 15 €).

Kädentaidot: lapset ja nuoret 20011 KÄDENTAITOJA ERI TEKNIIKOILLA LAPSILLE JA VANHEMMILLE

la 10.00-14.30, 15.9.2018–24.11.2018 ja 19.1.2019–6.4.2019 Opistotalo, luokka 016 (koruhionta), Vapaudentie 83 Hannele Kuoppala, tekstiilialan artenomi (32 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 16 osallistujaa Ilm.8.9.2018 mennessä Kurssi on tarkoitettu eskari-ikäisille ja sitä vanhemmille lapsille ai­ kuisen seurassa. Kokeillaan erilaisia käden taitoja. Päätetään aiheet yhdessä ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Ilmoittautuminen: täytä henkilötiedot kohtaan lapsen tiedot ja laskutusosoite kohtaan huol­ tajan tiedot. Kokoontumispäivät: 15.9., 27.10., 10.11. ja 24.11.sekä 19.1., 16.2., 23.3. ja 6.4. Ilmoittautuminen alkaa: 20.8.2018 15:00:00

28363 KÄDENTAITOJA ALAKOULULAISILLE - kesäleiri ma 10.00-14.00, ti 10.00-14.00, ke 10.00-14.00, to 10.00-14.00, 3.6.2019–6.6.2019 Opistotalo, luokka 218 (tekstiilityö), Vapaudentie 83 Niina Hallila, artenomi (21,32 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 16 osallistujaa Kesäleirin aikana askarrellaan luovasti niin valmiista askartelumateri­ aaleista, kierrätys- ja luonnonmateriaaleja hyväksi käyttäen erialaisia hauskoja askarteluja! Sään salliessa askarteluja toteutetaan myös ulkona! Ruokatauon aikana opitaan itse tekemään ohjatusti myös pieniä eväitä ja tauolla tehdään ohjatusti pienimuotoista liikuntaa. Eväspalojen raaka-ainekustannukset sisältyvät hintaan. Tule mukaan laittamaan mielikuvitus valloilleen ja nauttimaan askartelun tuomasta ilosta!

28362 LUOVAA ASKARTELUA LAPSILLE ke 17.00-18.30, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Tanelinrannan koulu, Lehmustie 4 Niina Hallila, artenomi (50 t), + 20€ materiaalimaksu 50,00 €, max 10 osallistujaa Kurssilla askarrellaan valmiista askartelumateriaaleista, sekä kierrä­ tys- ja luonnonmateriaaleja hyödyntäen. Askarteluissa otetaan huo­ mioon vuoden ajat ja juhlat esim. joulu, ystävänpäivä ja pääsiäinen. Materiaalimaksu 20€ laskutetaan kurssimaksun yhteydessä. Tule mukaan nauttimaan askartelun ilosta!

28372 JOULUN TAIKAA - askartelupaja lapsille pe 17.30-19.45, la 10.00-14.00, 30.11.2018–1.12.2018 Tanelinrannan koulu, Lehmustie 4 Niina Hallila, artenomi (8,33 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 10 osallistujaa Joulun odotus sujuu nopeammin, kun on hauskaa tekemistä! Samal­ la syntyy kauniita jouluisia koristeita ja pieniä lahjoja annettavaksi. Kurssilla askarrellaan valmiista askartelumateriaaleista, sekä kier­ rätysmateriaaleja hyödyntäen jouluisia askarteluja. Tehdään joulu yhdessä askarrellen!

81


LIIKUNTA Etsitkö itsellesi sopivaa tapaa liikkua? Kaipaatko tehokasta sykkeen kohotusta vai lempeämpää kehonhuoltoa? Haluatko tietää joogatarjonnasta? Ota rohkeasti yhteyttä, autan ryhmän valinnassa p. 0447541612/ Tammivaara

Kuntoliikunta ja kuntojumppa Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 20.8. klo 15.30

70021 LÄHDE LIIKKEELLE ke 17.00-18.00, 5.9.2018–28.11.2018 Opistotalo, luokka 308, Vapaudentie 83 Kaisa Lindberg, liikunnanohjaaja AMK (15,96 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 12 osallistujaa Tämä kurssi on tarkoitettu työikäisille. Sinä, joka et ole aiemmin ollut aktiivinen liikkuja, mutta haluaisit löytää uuden harrastuksen liikun­ nasta ja sen avulla kohottaa kuntoasi, lisätä energiaa sekä virkeyttä arkeen. Lähde liikkeelle – kurssilla tutustumme eri liikuntamuotoihin ja järkevään, monipuoliseen ja kehittävää harjoitteluun huomioiden erilaiset elämän mukanaan tuomat haasteet. Käymme läpi liikunnan aloittamisen kannalta tärkeät askelmerkit, joiden avulla liikunnasta voisi jäädä sinulle uusi ja tärkeä osa elämää. Liikuntakokeilujen lisäk­ si kurssi sisältää teoriatunteja, joilla keskustellaan mm. terveellisistä elämäntavoista, ravinnon vaikutuksesta jaksamiseen sekä liikunnan vaikutuksista esimerkiksi uneen ja stressiin. Ensimmäisellä kerralla teoriaa.

82

70031 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA YKSILÖLLISESTI kevät

ma 17.00-18.30, 1.4.2019–29.4.2019 Kampustalo, Kalevankatu 35 Seinäjoen ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijat (10 t), Kurssimaksu 10,00 €, max 15 osallistujaa Kaipaatko yksilöllistä tukea ja ohjausta terveellisiin elämäntapoihin tai haluaisitko löytää itsellesi sopivan tavan huolehtia kunnostasi? Seinäjoen ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijat toteuttavat sinulle yksilöllisesti suunnattua terveysneuvontaa, auttavat asetta­ maan tavoitteita ja kulkemaan niitä kohti osana oppimistehtäviään. Terveysneuvonta voi liittyä esim. fyysisen kunnon parantamiseen, terveelliseen ravitsemukseen, painonhallintaan tms. Tapaamisia 5 kertaa 1.-29.4.2019 välisenä aikana ja tarkemmat ajankohdat sovi­ taan osallistujien kanssa erikseen. Infotapaaminen on ma 1.4. klo 17 kampustalolla (tarkka paikka ilmoitetaan tekstiviestillä), jossa kuulet lisää kurssista!

70041 SOKERIT ALAS vertaistukea liikuntaan ti 17.00-18.00, 4.9.2018–27.11.2018 Opistotalo, luokka 313, Vapaudentie 83 Reija-Liisa Kaatikko, PT (15,96 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 15 osallistujaa Tämä kurssi on tarkoitettu tyypin 2 Diabetesta sairastaville. Vertais­ ryhmän kanssa pääset mukavaan alkuun arjen liikunnan lisäämises­ sä. Infotapaaminen tiistaina 4.9. klo 17 kansalaisopistolla. Tapaami­ sessa kuulet lisää kurssin sisällöstä ja voit tehdä päätöksen kurssille osallistumisesta. Ilmoittaudu kuitenkin etukäteen.


70101 INSANITY talvi

Muista jumppamatto mukaan koulun saleihin!

ma 20.00-20.45, ti 20.00-20.45, ke 20.00-20.45, to 20.00-20.45, pe 18.00-18.45, 7.1.2019–22.2.2019 Joupin koulu, Joupinkatu 6 Vicente Herrera Sanroman, insanity-ohjaaja (35 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 50 osallistujaa Treeniä 7 viikkoa joka arkipäivä! Alkulämmittelyn jälkeen 30 min te­ hokasta sykkeen kohotusta, lyhyt jäähdyttely. Opetuskieli englanti.

70111 INSANITY kevät

70061 VOIMAA VANHUUTEEN -toimintapäivä to 12.30-15.30, 6.9.2018–6.9.2018 Uimahalli-Urheilutalo, Kirkkokatu 15 Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijat (4 t) Maksuton. max 100 osallistujaa Toimintapäivän ohjelmassa koko iltapäivän ajan mm. terveysneuvon­ taa, kuntotestausta ja liikuntatuokioita. Teemapäivän toteutuksesta vastaavat Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijat yhteistyössä Seinäjoen kaupungin ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Ti­ laisuus on maksuton ja avoin kaikille ikäihmisille. Tule pistäytymään tai viihdy vaikka koko iltapäivä. Ei ennakkoilmoittautumista.

70071 LIIKKUVA MINÄ opintopiiri ikäihmisille 

ma 11.00-12.30, 17.9.2018–5.11.2018 ja 7.1.2019–18.2.2019 Uimahalli-Urheilutalo, Kirkkokatu 15 Inkeri Ojaniemi, kuntohoitaja (28 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 15 osallistujaa Kurssi on tarkoitettu vähän liikkuville ikäihmisille; miten voisin lisä­ tä arkiliikuntaa ja liikuntaharjoittelua? Infotapaaminen maanantaina 17.9. klo 11 urheilutalon kokoustilassa. Tapaamisessa kuulet lisää kurssin sisällöstä ja voit tehdä lopullisen päätöksen kurssille osallis­ tumisesta. Ilmoittaudu kuitenkin etukäteen. Kurssi on osa Seinäjoen kaupungin Voimaa vanhuuteen -hanketta. OPH, alennettu hinta ikäih­ misille.

70081 INSANITY alkusyksy ma 20.00-20.45, ti 20.00-20.45, ke 20.00-20.45, to 20.00-20.45, pe 18.00-18.45, 27.8.2018–12.10.2018 Joupin koulu, Joupinkatu 6 Vicente Herrera Sanroman, insanity-ohjaaja (35 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 50 osallistujaa Treeniä 7 viikkoa joka arkipäivä! Alkulämmittelyn jälkeen 30 min teho­ kasta sykkeen kohotusta, lyhyt jäähdyttely. Opetuskieli englanti. Taso raskas. Mukaan oma jumppamatto.

70091 INSANITY syksy ma 20.00-20.45, ti 20.00-20.45, ke 20.00-20.45, to 20.00-20.45, pe 18.00-18.45, 22.10.2018–10.12.2018 Joupin koulu, Joupinkatu 6 Vicente Herrera Sanroman, insanity-ohjaaja (35 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 50 osallistujaa Treeniä 7 viikkoa joka arkipäivä! Alkulämmittelyn jälkeen 30 min te­ hokasta sykkeen kohotusta, lyhyt jäähdyttely. Opetuskieli englanti.

ma 20.00-20.45, ti 20.00-20.45, ke 20.00-20.45, to 20.00-20.45, pe 18.00-18.45, 4.3.2019–24.4.2019 Joupin koulu, Joupinkatu 6 Vicente Herrera Sanroman, insanity-ohjaaja (35 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 50 osallistujaa Treeniä 7 viikkoa joka arkipäivä! Alkulämmittelyn jälkeen 30 min te­ hokasta sykkeen kohotusta, lyhyt jäähdyttely. Opetuskieli englanti.

70121 LUONNOLLISTA LIIKUNTAA KEHON PAINOLLA ti 16.00-17.00, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Uimahalli-Urheilutalo, Kirkkokatu 15 Jani Nisula, liikuntaneuvoja (33,25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 27 osallistujaa Kurssi on tarkoitettu nuorille ja työikäisille. Kurssilla perehdytään luonnolliseen liikuntaan ja kehonpainoharjoitteluun, kuten riippumi­ nen, ryömiminen, kiipeäminen sekä akrobatian alkeet. Tila: urheilu­ talon kamppailusali.

70131 SOSIAALISET LEIKIT JA HARJOITUKSET -Liikkumisen iloa

ke 18.00-19.30, 12.9.2018–5.12.2018 Etelä-Pohjanmaan Steiner -koulu, Simunantie 10 Luc van Kessel, opettaja (20 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 20 osallistujaa Leikkimällä ja erilaisia sosiaalisia harjoituksia tekemällä löydämme kuinka keho oppii liikkeestä ja liikkumisesta. Harjoitukset ovat kevyi­ tä, pelit ja leikit iloisia sekä voimaannuttavia. Ne lisäävät joustavuutta ja luottamusta sekä kehossa että ajattelussa ja ovat vahvasti yhtey­ dessä läsnäoloon tässä ja nyt. Kurssi on tarkoitettu kaikenikäisille ja -kuntoisille aikuisille. Kurssin loppupuolella myös lapset voivat tulla mukaan tunneille. Mukaan tarvitset pehmeät sisäkengät sekä muka­ vat vaatteet. Opetuskieli englanti ja vähän suomi.

70141 KAHVAKUULA lyseo to 17.30-18.30, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Seinäjoen Lyseo, yläsali, Kirkkokatu 7 Anna-Leena Haukkala, kahvakuulaohjaaja (33,25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 35 osallistujaa Kahvakuulaharjoittelu parantaa koko kehon lihaskuntoa ja kestävyyt­ tä. Sopii aloitteleville sekä kokeneille peruskunnon omaaville kuulai­ lijoille. Tunti sisältää myös oman kehon painolla tehtäviä harjoitteita. Mukaan oma kahvakuula ja alusta. Taso raskas.

70151 KAHVAKUULA Niemistö ti 19.30-20.30, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Niemistön koulu, Niemistöntie 9, Anna-Leena Haukkala, kahvakuulaohjaaja (33,25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 32 osallistujaa Kahvakuulaharjoittelu parantaa koko kehon lihaskuntoa ja kestävyyt­ tä. Sopii aloitteleville sekä kokeneille peruskunnon omaaville kuulai­ lijoille. Tunti sisältää myös oman kehon painolla tehtäviä harjoitteita. Mukaan oma kahvakuula ja alusta. Taso raskas. 83


70161 TANKOAKROBATIA opiskelijat ti 16.00-17.00, 2.10.2018–27.11.2018 Tankotanssistudio, Varastotie 11 Marianne Katila, tankotanssiohjaaja (10,64 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 15 osallistujaa Kurssi tarkoitettu opiskelijoille. Esittelykurssilla opit tankotanssin pe­ rusteita. Kurssi sisältää pyörähdyksiä, siirtymäliikkeitä, tangolla kii­ peilyä, liikkeiden yhdistämistä sekä lajinomaista lihaskuntoa.

70171 PILOXING ke 18.00-19.00, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Uimahalli-Urheilutalo, Kirkkokatu 15 Kati Jussila, piloxingohjaaja (33,25 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 30 osallistujaa Piloxing on jännittävä fitness ohjelma, jossa pilateksen, kuntonyrk­ keilyn ja tanssin parhaat puolet on yhdistetty energiseksi intervalli harjoitukseksi. Tila: urheilutalon voimistelu- ja tanssisali.

70181 CIRCUITTREENI Toukolanpuisto ma 18.00-18.45, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Toukolanpuiston koulu, liikuntasali, Valokkiviita 6 Outi Tikkamäki, fysioterapeutti ja PilatesHealth-ohjaaja (25 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 17 osallistujaa Tehokas lihaskuntotunti, joka toteutetaan kuntopiirin muodossa. Tunnin alussa on lyhyt, helppo alkulämmittely, jonka jälkeen tehokas lihaskunto-osuus kiertoharjoitteluna. Se toteutetaan joko omalla pai­ kalla tai liikkuen pisteeltä seuraavalle. Tunnin lopussa lyhyet loppuve­ nyttelyt. Sopii niin naisille kuin miehillekin. Tunnista saat helposti it­ sellesi sopivan, sillä jokainen tekee liikkeitä omaan tahtiinsa. Mukaan oma jumppamatto ja vesipullo.

70201 MUOKKAUSJUMPPA Marttila ma 17.00-18.25, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Marttilan koulu, liikuntasali, Kirkkokatu 9 Marjut Risku-Rajala, LitM (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 90 osallistujaa Alkulämmittelyn jälkeen tunnilla keskitytään kiinteyttämään lihaksia monipuolisten lihaskuntoharjoitusten avulla, jonka jälkeen kuormitetut lihasryhmät haastetaan sykettä nostavilla osuuksilla. Lihaskunto- ja sykeosuudet vuorottelevat vaihtelevasti. Tavoitteena on kasvattaa kokonaiskulutusta ja haastaa liikkuja ylittämään itsensä omalla tasol­ laan. Lopussa pitkät venyttely- ja liikkuvuusliikkeet sekä lyhyt rentou­ tus. Mukaan oma jumppamatto.

70211 JUMPPAMIX Alakylä ti 18.00-19.00, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Alakylän koulu, Suupohjantie 89, Marjut Risku-Rajala, LitM (33,25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 57 osallistujaa Tehokas kunnonkohotusjumppa, käytetään eri välineitä, kuten kep­ pijumppaa, kahvakuulaa jne. Jumpassa tehdään myös paljon omalla kehonpainolla harjoittelua, joka on rankkaa, mutta yksinkertaista - ei siis vaikeita askelkoreografioita. Mukaan oma jumppamatto.

84

70221 KUNTOJUMPPA Törnävä ti 18.00-18.45, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Törnävän koulu, Törnäväntie 25, Marjo Alanko, liikunnanohjaaja (25 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 45 osallistujaa Alkulämmittely ilman vaikeita askelsarjoja, tehokas lihaskunto-osio ja venyttelyt. Mukaan oma jumppamatto.

70231 KUNTOJUMPPA Pohja ti 19.30-20.15, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Pohjan koulu, Väinölänkatu 6, Kirsi Tammivaara, LitM (25 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 45 osallistujaa Alkulämmittely ilman vaikeita askelsarjoja, tehokas lihaskunto-osio ja venyttelyt. Mukaan oma jumppamatto.

70241 KUNTOJUMPPA Kärki ke 18.00-18.45, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Kärjen koulu, liikuntasali, Koulutaival 4, Marjo Alanko, liikunnanohjaaja (25 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 60 osallistujaa Alkulämmittely ilman vaikeita askelsarjoja, tehokas lihaskunto-osio ja venyttelyt. Mukaan oma jumppamatto.

70251 KUNTOJUMPPA Toukolanpuisto to 18.30-19.30, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Toukolanpuiston koulu, liikuntasali, Valokkiviita 6, Sonja Kujanpää, liikuntaneuvoja (33,25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 45 osallistujaa Alkulämmittely ilman vaikeita askelsarjoja, tehokas lihaskunto-osio ja venyttelyt. Mukaan oma jumppamatto.

70271 KUNTOJUMPPA päivä to 13.15-14.15, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Kirsi Tammivaara, LitM (33,25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 26 osallistujaa Lyhyen aerobisen lämmittelyn jälkeen tehokas lihaskuntotreeni eri jumppavälinein, kuten jättipallo, kepit, steplaudat jne. Lopuksi venyt­ telyt.

70281 KUNTOJUMPPA kevyt Marttila ti 17.30-19.00, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Marttilan koulu, liikuntasali, Kirkkokatu 9, Inkeri Ojaniemi, kuntohoitaja (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 90 osallistujaa Kokonaisvaltainen liikuntatuokio. Lihaskuntoa lisäävä / ylläpitä­ vä jumppa ja venyttely. Lopuksi fyysinen rentoutusharjoittelu noin 30min. Mukaan oma jumppamatto.

70301 KUNTOJUMPPA A miehet ma 16.45-17.30, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Uimahalli-Urheilutalo, Kirkkokatu 15, Reija-Liisa Kaatikko, PT (25 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 70 osallistujaa Hyvä alkulämmittely. Monipuoliset lihaskuntoharjoitteet ja venyttely. Tila: urheilutalon palloiluhalli.


70311 KUNTOJUMPPA B miehet

70391 KUNTOJUMPPA miehet päivä B

ma 17.30-18.15, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Uimahalli-Urheilutalo, Kirkkokatu 15, Reija-Liisa Kaatikko, PT (25 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 70 osallistujaa Hyvä alkulämmittely. Monipuoliset lihaskuntoharjoitteet ja venyttely. Tila: urheilutalon palloiluhalli.

ti 11.05-11.50, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83, Kirsi Tammivaara, LitM (25 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 25 osallistujaa Lyhyen alkulämmittelyn jälkeen monipuoliset liikkuvuus- ja lihaskun­ toharjoitteet. Lopuksi venyttelyt.

70331 KUNTOJUMPPA C miehet

70411 ITSEPUOLUSTUS naiset lyhytkurssi

ma 18.15-19.00, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Uimahalli-Urheilutalo, Kirkkokatu 15, Marjo Alanko, liikunnanohjaaja (25 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 70 osallistujaa Hyvä alkulämmittely. Monipuoliset lihaskuntoharjoitteet ja venyttely. Ryhmä C tasoltaan raskaampi kuin ryhmät A ja B. Tila: urheilutalon palloiluhalli.

to 19.30-21.00, 6.9.2018–11.10.2018 Toukolanpuiston koulu, liikuntasali, Valokkiviita 6, Samvel Vardanyan, tuntiopettaja (12 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 25 osallistujaa Opetellaan itsepuolustustekniikoita, tunnilla myös tasapaino- ja lihas­ kuntoharjoitteita.

70351 KUNTOJUMPPA miehet Pohja

70421 ITSEPUOLUSTUS miehet lyhytkurssi

ti 18.45-19.30, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Pohjan koulu, Väinölänkatu 6, Jani Nisula, liikuntaneuvoja (25 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 50 osallistujaa Alkulämmittelyn jälkeen erilaisia lihaskuntoharjoitteita ja kuntoilua erilaisia apuvälineitä ja omaa kehoa hyödyntäen. Lopuksi venyttelyt.

70361 KUNTOJUMPPA miehet Alakylä ti 19.00-19.45, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Alakylän koulu, Suupohjantie 89, Rauno Koivunen, tuntiopettaja (25 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 50 osallistujaa 38. kausi alkaa! Lihaskunnon parantaminen ja venytykset.

70381 KUNTOJUMPPA miehet päivä A ma 11.00-11.45, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Uimahalli-Urheilutalo, Kirkkokatu 15, Kirsi Tammivaara, LitM ja Reija-Liisa Kaatikko, PT (25 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 50 osallistujaa Lyhyen alkulämmittelyn jälkeen monipuoliset liikkuvuus- ja lihaskun­ toharjoitteet. Lopuksi venyttelyt. Tila: urheilutalon voimistelu- ja tans­ sisali.

to 19.30-21.00, 25.10.2018–29.11.2018 Toukolanpuiston koulu, liikuntasali, Valokkiviita 6, Samvel Vardanyan, tuntiopettaja (12 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 25 osallistujaa Opetellaan itsepuolustustekniikoita, tunnilla myös tasapaino- ja lihas­ kuntoharjoitteita.

70451 SÄHLY naiset Kasperi ke 20.00-21.30, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Lintuviidan koulu, Tapiolantie 20, Elina Niemistö, FM (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 22 osallistujaa Kuntoa nostavaa ja sosiaalista hikiliikuntaa. Sisältää lämmittelyä, eri­ laisia pallopelejä, salibandytekniikkaa ja runsaasti salibandyn/sählyn pelaamista. Mukaan sisäpelikengät ja oma maila.

70471 KEHONHUOLTO kesä ti 17.00-18.00, 23.4.2019–4.6.2019 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Kirsi Tammivaara, LitM (9,31 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 24 osallistujaa Lyhyen alkulämmittelyn jälkeen keskitytään liikkuvuusharjoitteisiin chi ball/pilatespallon avulla sekä tehdään venytysliikkeitä Fascia met­ hod -konseptin mukaisesti eli toiminnallisia ja lyhytkestoisia venytys­ liikkeitä. Kokeillaan myös fasciapalloja. Sopii kaikille.

70481 STEPAEROBIC kesä Koko lukuvuoden pituisilla liikuntakursseilla voit vie­lä ensimmäisen kokoontumiskerran jälkeen peruuttaa/ vaihtaa kurssia maksutta – kunhan teet sen ennen toista kokoontumiskertaa!

ke 17.00-18.00, 24.4.2019–12.6.2019 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Kirsi Tammivaara, LitM (9,31 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 18 osallistujaa Askelletaan laudalle menevän musiikin tahtiin. Syke nousee askelta­ essa juoksun tasolle. Aloitetaan perusaskeleista ja edetään ryhmän mukaan. Tunti rakentuu askeltamisen ja koko kehoa kuormittavien lihaskuntoliikkeitten vuorottelusta - näin saadaan tehokas intervalli­ harjoitus. Loppuun venyttelyt.

85


70532 KUNTOJUMPPA Tanelinranta

70572 KUNTOLIIKUNTA miehet yli 35v Hyllykallio

ma 19.15-20.30, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Tanelinrannan päiväkoti, liikuntasali, Lehmustie 2, Sonja Kujanpää, liikuntaneuvoja (41,75 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 30 osallistujaa Alkulämmittely ilman vaikeita askelsarjoja, tehokas lihaskunto-osio ja venyttelyt.

to 19.30-21.00, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Hyllykallion koulu, liikuntasali, Opintie 8 Jorma Söyrinki, tuntiopettaja (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 35 osallistujaa Pallopelejä, pääasiassa salibandya ja lentopalloa, lisäksi lihaskunto­ harjoitteita ja venyttelyjä. Käynti ulko-ovesta C7.

70542 KUNTOJUMPPA Kirkonkylä ti 19.30-20.30, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Valkiavuoren koulu, liikuntasali, Toukotie 4 Anna Vierula, tuntiopettaja (33,25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 50 osallistujaa Alkulämmittely, jossa liikkuvuus- ja tasapainoharjoitteita. Lämmitte­ lyn jälkeen tehokkaat lihaskuntoharjoitteet. Lopussa venyttelyt.

70562 KUNTOJUMPPA Koura ma 19.00-20.00, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Kouran liikuntahalli, Kourantie 583, Anna Vierula, tuntiopettaja (33,25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 20 osallistujaa Alkulämmittely, jossa liikkuvuus- ja tasapainoharjoitteita. Lämmitte­ lyn jälkeen tehokkaat lihaskuntoharjoitteet. Lopussa venyttelyt.

86

70703 LÄHDE LIIKKEELLE Peräseinäjoki to 17.00-18.00, 6.9.2018–29.11.2018 Ritola-halli, Sudenkorento, Saarentie 2 Kaisa Lindberg, liikunnanohjaaja AMK (15,96 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 12 osallistujaa Tämä kurssi on tarkoitettu työikäisille. Sinä, joka et ole aiemmin ollut aktiivinen liikkuja, mutta haluaisit löytää uuden harrastuksen liikun­ nasta ja sen avulla kohottaa kuntoasi, lisätä energiaa sekä virkeyttä arkeen. Tutustumme eri liikuntamuotoihin ja monipuoliseen ja kehit­ tävään harjoitteluun huomioiden erilaiset elämän mukanaan tuomat haasteet. Käymme läpi liikunnan aloittamisen kannalta tärkeät askel­ merkit, joiden avulla liikunnasta voisi jäädä sinulle uusi ja tärkeä osa elämää. Liikuntakokeilujen lisäksi kurssi sisältää teoriatunteja, joilla keskustellaan mm. terveellisistä elämäntavoista, ravinnon vaikutuk­ sesta jaksamiseen sekä liikunnan vaikutuksista esimerkiksi uneen ja stressiin. Ensimmäisellä kerralla teoriaa, kokoonnumme Ritola-hallin aulassa.


70713 LIIKKUVA MINÄ opintopiiri ikäihmisille 

to 11.00-12.30, 13.9.2018–8.11.2018 ja 10.1.2019–28.2.2019 Ritola-halli, Sudenkorento, Saarentie 2 Kaisa Lindberg, liikunnanohjaaja AMK (29 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 15 osallistujaa Kurssi on tarkoitettu vähän liikkuville ikäihmisille; miten voisin lisätä arkiliikuntaa ja liikuntaharjoittelua? Infotapaaminen Ritola-hallin Su­ denkorennossa 13.9. klo 11. Tapaamisessa kuulet lisää kurssin si­ sällöstä ja voit tehdä lopullisen päätöksen kurssille osallistumisesta. Ilmoittaudu kuitenkin etukäteen. Kurssi on osa Seinäjoen kaupungin Voimaa vanhuuteen -hanketta. OPH, alennettu hinta ikäihmisille.

70723 KUNTOJUMPPA naiset Toivolanranta

Lihastreenillä arjen sankariksi

70793 KUNTOJUMPPA Honkakylä

ma 18.00-18.45, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Toivolanrannan alakoulu, sali, Koulutie 1, Satu Hanka, tuntiopettaja (25 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 70 osallistujaa Peruskuntojumppaa – lämmitellään helpoilla askelsarjoilla ja tehdään lihaskuntoliikkeitä kohdistuen eri lihasryhmiin. Lopuksi venytellään. Soveltuu kaikenikäisille ja –kuntoisille.

su 18.00-19.00, 9.9.2018–2.12.2018 ja 13.1.2019–14.4.2019 Honkakylän varhaiskasvatuskeskus, Jouttikoskentie 25 Annikki Kantola, liikunnanohjaaja (30,59 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 15 osallistujaa Monipuolinen kuntojumppa huomioiden kaikki lihasryhmät, käytetään myös eri välineitä. Harjoituksia myös välillä kuntosalilla. Sopii kaiken­ ikäisille ja –kuntoisille.

70733 JUMPPAMIX Alaviitala

70823 VESIVOIMISTELU naiset A Peräseinäjoki

ti 18.30-19.30, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Alaviitalan koulu, liikuntasali, Seinäjoentie 791 A, Reija-Liisa Kaatikko, PT (33,25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 50 osallistujaa Tunti pitää sisällään alkuverryttelyn ja lämmittelyn helpoin askelsar­ join. Lihaskunto-osuus vaihtuu joka kerta. Loppuvenyttelyt.

70743 PILOXING Alaviitala lyhykurssi su 17.00-18.00, 23.9.2018–4.11.2018 Alaviitalan koulu, liikuntasali, Seinäjoentie 791 A Henna Paananen, FT, Piloxing®-ohjaaja (7,98 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 30 osallistujaa Piloxing® on ainutlaatuinen yhdistelmä nyrkkeilyn voimaa, nopeutta ja ketteryyttä sekä pilateksen joustavuutta ja kehonhallintaa. Jou­ kossa myös ripaus hauskoja tanssiliikkeitä. Piloxing® on hauska ja haastava intervallitunti, jossa rasva palaa, peruslihaksisto sekä kes­ kivartalo vahvistuvat ja kiinteytyvät. Ota tunnille mukaan oma jump­ pamatto, joustava vaatetus sekä jarrusukat, paljasjalkakengät tai voit olla paljain jaloin (ei kenkiä).

70753 KUNTOJUMPPA miehet Toivolanranta ke 19.00-19.45, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Ritola-halli, Sudenkorento, Saarentie 2, Kaisa Lindberg, liikunnanohjaaja AMK (25 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 70 osallistujaa Kurssilla keskitytään parantamaan lihasvoimaa ja kestävyyttä. Tunti sisältää alkulämmittelyn, lihaskunto-osuuden sekä lopuksi liikku­ vuusharjoittelua. Käytämme monipuolisesti erilaisia välineitä; keppiä, kuminauhaa, step-lautaa, kahvakuulaa sekä irtopainoja. Välillä myös kuntopiiri-harjoittelua.

ma 17.00-17.45, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Palvelukeskus Koivukaari, Keikulinkuja 10, Kaisa Lindberg, liikunnanohjaaja AMK (25 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 20 osallistujaa Reipasta ja monipuolista vesiliikuntaa erilaisia välineitä hyödyntäen. Veden vastusta hyödyntäen harjoitamme monipuolisesti lihaskuntoa ja kestävyyttä, tasapainoa sekä liikkuvuutta. Uintimaksu 3,50€/kerta maksetaan paikan päällä.

70833 VESIVOIMISTELU naiset B Peräseinäjoki ma 18.00-18.45, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Palvelukeskus Koivukaari, Keikulinkuja 10, Kaisa Lindberg, liikunnanohjaaja AMK (25 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 20 osallistujaa Reipasta ja monipuolista vesiliikuntaa erilaisia välineitä hyödyntäen. Veden vastusta hyödyntäen harjoitamme monipuolisesti lihaskuntoa ja kestävyyttä, tasapainoa sekä liikkuvuutta. Uintimaksu 3,50€/kerta maksetaan paikan päällä.

70843 VESIVOIMISTELU miehet Peräseinäjoki ma 19.00-19.45, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–15.4.2019 Palvelukeskus Koivukaari, Keikulinkuja 10 Pentti Poikus, kuntoliikuntaohjaaja (25 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 16 osallistujaa Aerobista liikuntaa, lihaskuntoa ja venyttelyä vedessä. Uintimaksu 3,50€/kerta maksetaan paikan päällä.

70914 JUMPPAMIX Halkosaari ti 18.00-19.00, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Halkosaaren koulu, Kitinojantie 49 Anna-Leena Haukkala, kahvakuulaohjaaja (33,25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 60 osallistujaa Tehokas kunnonkohotusjumppa, käytetään eri välineitä, kuten kep­ piä, kahvakuulaa jne. Jumpassa tehdään myös paljon omalla kehon­ painolla harjoittelua, joka on rankkaa, mutta yksinkertaista - ei siis vaikeita askelkoreografioita.

87


70944 KUNTOJUMPPA Ylistaro

72051 KUNTOSALI ikäihmisille B

to 17.00-18.00, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Ylistaron koulukeskus, liikuntasali, Kaukolanraitti 50, Kati Jussila, liikuntaohjaaja (26,6 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 60 osallistujaa Lyhyen alkulämmittelyn jälkeen treeniä lihasryhmille, eri liikuntaväli­ neitä käyttäen mm. keppi, kuminauha ym. Lopuksi hyvät venyttelyt. Kokoontumisia 10 syksyllä ja 10 keväällä.

to 13.00-14.15, 27.9.2018–22.11.2018 Fysio 2000 Sorsanpesä, Törnäväntie 27 Kirsi Tammivaara, LitM ja Fysio 2000 fysioterapeutti (13,36 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 12 osallistujaa Alkulämmittelyn jälkeen kiertoharjoittelua, jossa käytetään kuntosali­ laitteita voimaharjoitteluun. Ryhmä on tarkoitettu ikäihmisille, jotka ovat olleet lonkka-/ polvileikkauksessa ja tarvitsevat harjoitusta lihas­ kunnon ja tasapainon parantamiseen.

70974 KUNTOJUMPPA Kitinoja ma 18.00-19.00, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Kitinojan kylätalo, Kitinojantie 654 Emma Valo, fysioterapeutti (33,25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 40 osallistujaa Kuntojumppaa eri apuvälineitä käyttäen. Lyhyt alkulämmittely, lihas­ kunto-osuus ja 10 min venyttelyt loppuun. Kurssi sopii sekä naisille että miehille!

70984 KUNTOJUMPPA Hanhikoski ma 18.00-19.00, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Hanhikosken kylätalo, Vatajantie 612 Satu Marjomäki, tuntiopettaja (33,25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 20 osallistujaa Kurssille toivotaan lisää opiskelijoita! Tehokas alkulämmittely hypyin ja askelsarjoin. Monipuolinen lihas­ kunto-osuus eri apuvälineitä käyttäen esim. pallot, kuminauhat jne. 10 min. loppuvenyttely.

70994 KUNTOJUMPPA kevyt syksy Asema to 18.45-20.00, 13.9.2018–13.12.2018 Aseman monitoimihalli, Könnintie 125 Lea Rinta-Tuuri-Torkko, PilatesHealth ohjaaja (20,04 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 20 osallistujaa Aerobinen harjoitus n.30 min steppilaudoilla sekä lihaskuntoa oman­ kehon painolla ja pienvälineillä n.30 min. Lopuksi venyttely/rentoutus.

Kuntosali Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 20.8. klo 15.30

72001 VARASLÄHTÖ KUNTOSALILLE ma 18.00-19.15, 6.8.2018–27.8.2018 Kärjen koulu, kuntosali, Koulutaival 4 Anneli Tiilikka, tuntiopettaja (6,68 t), Kurssimaksu 15,00 €, max 16 osallistujaa Tutustumme kuntosaliharjoitteluun. Erityisesti niille, jotka eivät vielä tiedä, mitä salilla tehdään, mutta kokeneemmatkin kävijät tervetullei­ ta. Ilmoittautuminen jo avoinna!

72041 KUNTOSALI ikäihmisille A syksy ti 13.00-14.15, 25.9.2018–20.11.2018 EasyFit, Upankatu 1 Anne Pohto,liikunnanohjaaja AMK (13,36 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 15 osallistujaa Alkulämmittelyn jälkeen kiertoharjoittelua, jossa käytetään kuntosali­ laitteita ja vapaita painoja voimaharjoitteluun, lisäksi tasapainohar­ joitteita. Ryhmä tarkoitettu ikäihmisille, jotka haluavat tukea kunto­ saliharjoittelun aloittamiselle. Toimintakyky voi olla jo heikentynyt, mutta tunti tulisi jaksaa ilman apuvälineitä.

88

72071 KUNTOSALI ikäihmisille lonkat ja polvet kuntoon ke 13.00-14.15, 26.9.2018–28.11.2018 Fysio 2000 keskusta, keskuskatu 17 Kirsi Tammivaara, LitM ja Fysio 2000 fysioterapeutti (13,36 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 12 osallistujaa Alkulämmittelyn jälkeen kiertoharjoittelua, jossa käytetään kuntosali­ laitteita voimaharjoitteluun. Ryhmä on tarkoitettu ikäihmisille, jotka ovat olleet lonkka-/ polvileikkauksessa ja tarvitsevat harjoitusta lihas­ kunnon ja tasapainon parantamiseen.

72081 KUNTOSALI naiset 63+ ti 14.00-15.15, 25.9.2018–20.11.2018 LadyLine, Sammonkatu 2 Lea Rinta-Tuuri-Torkko, PilatesHealth-ohjaaja, PT (13,36 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 15 osallistujaa Haluatko tutustua kuntosaliharjoitteluun? Lyhyen alkulämmittelyn jäl­ keen kiertoharjoittelua, jossa käytetään kuntosalilaitteita ja vapaita painoja voimaharjoitteluun. Tarkoitettu 63+ -vuotiaille naisille. Kulku portaitten kautta.

72091 KUNTOSALI miehet 63+ ti 13.00-14.15, 25.9.2018–20.11.2018 Squash & Bowling Center, Urheilupuisto 5 Reija-Liisa Kaatikko, PT (13,36 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 15 osallistujaa Haluatko tutustua kuntosaliharjoitteluun? Lyhyen alkulämmittelyn jäl­ keen kiertoharjoittelua, jossa käytetään kuntosalilaitteita ja vapaita painoja voimaharjoitteluun. Tarkoitettu 63+ -vuotiaille miehille.

Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa lihasvoimaharjoittelu! Kuntosalilla keskitytään erityisesti jalkavoimien harjoittamiseen – tuolilta nousu helpottuu ja tasapaino paranee.


72111 KUNTOSALI seniorit

72211 KUNTOSALI naiset B Kasperi

ke 15.45-16.45, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Kasperitalo, kuntosali, Tapiolantie 20 Malgorzata Sadalska, liikunnanopettaja (33,25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 20 osallistujaa Kuntosalikurssi senioreille, sekä miehille että naisille. Kevyt alku­ jumppa lihasten lämmittämiseksi, jonka jälkeen ohjaajan opastuksella lihaskuntoharjoittelua.

to 16.30-17.30, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Kasperitalo, kuntosali, Tapiolantie 20, Malgorzata Sadalska, liikunnanopettaja (33,25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 20 osallistujaa Alkujumppa tunnin alussa lihasten lämmittämiseksi. Harjoittelua kun­ tosalin välineitä käyttäen.

72121 KUNTOSALI miehet ja naiset Kasperi ti 17.30-18.30, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Kasperitalo, kuntosali, Tapiolantie 20, Malgorzata Sadalska, liikunnanopettaja (33,25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 20 osallistujaa Alkujumppa tunnin alussa lihasten lämmittämiseksi. Harjoittelua kun­ tosalin välineitä käyttäen. Ryhmä on tarkoitettu sekä miehille että nai­ sille, myös aloittelijat tervetuloa!

72131 KUNTOSALI miehet Kasperi ma 19.30-21.00, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Kasperitalo, kuntosali, Tapiolantie 20 Teemu Salenius, fysioterapeutti (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 20 osallistujaa Ohjattua kuntosaliharjoittelua. Sopii hyvin myös liikuntaa aloittelevil­ le.

72151 KUNTOSALI miehet Kärki ke 18.45-20.15, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Kärjen koulu, kuntosali, Koulutaival 4 Marjo Alanko, liikunnanohjaaja (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 20 osallistujaa Ohjattua kuntosaliharjoittelua. Sopii hyvin myös liikuntaa aloittelevil­ le.

72171 KUNTOSALI naiset A Kärki

72221 KUNTOSALI naiset C Kasperi to 18.45-20.00, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Kasperitalo, kuntosali, Tapiolantie 20 Marjo Alanko, liikunnanohjaaja (41,75 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 20 osallistujaa Ohjattua kuntosaliharjoittelua. Sopii hyvin myös liikuntaa aloittelevil­ le.

72302 VARASLÄHTÖ KUNTOSALILLE Nurmo ti 18.00-19.15, 7.8.2018–28.8.2018 Nurmohalli, Länsitie 30 Anneli Tiilikka, tuntiopettaja (6,68 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 20 osallistujaa Tutustumme kuntosaliharjoitteluun. Erityisesti niille, jotka eivät vielä tiedä, mitä salilla tehdään, mutta kokeneemmatkin kävijät tervetullei­ ta. 4 kokoontumiskertaa. Ilmoittautuminen jo avoinna!

72312 KUNTOSALI naiset päivä Nurmo ti 10.00-11.15, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Nurmohalli, Länsitie 30 Anneli Tiilikka, tuntiopettaja (41,75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 25 osallistujaa Monipuolista harjoittelua kuntosalilaitteilla alku- ja loppuverryttelyin. Sopii aloittelijoille ja kuntosaliharjoittelua harrastaneille.

72322 KUNTOSALI naiset Nurmo

ti 18.00-19.15, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Kärjen koulu, kuntosali, Koulutaival 4 Anneli Tiilikka, tuntiopettaja (41,75 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 20 osallistujaa Monipuolista, ohjattua kuntosaliharjoittelua alku- ja loppuverryttelyin.

ti 19.15-20.30, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Nurmohalli, Länsitie 30 Minna Ojala, personal trainer (41,75 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 25 osallistujaa Monipuolista harjoittelua kuntosalilaitteilla alku- ja loppuverryttelyin. Sopii aloittelijoille ja kuntosaliharjoittelua harrastaneille.

72181 KUNTOSALI naiset B Kärki

72403 KUNTOSALI miehet Peräseinäjoki

ti 19.15-20.30, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Kärjen koulu, kuntosali, Koulutaival 4 Anneli Tiilikka, tuntiopettaja (41,75 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 20 osallistujaa Monipuolista harjoittelua kuntosalilaitteilla alku- ja loppuverryttelyin.

to 17.00-18.00, 4.10.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–28.3.2019 Ritola-Halli, kuntosali Sudenpesä, Saarentie 2, Pentti Poikus, kuntoliikuntaohjaaja (25,27 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 25 osallistujaa Kuntosalilaitteiden käyttöohjaus sekä kuntosaliharjoitusten perus­ teet.

72201 KUNTOSALI naiset A Kasperi ke 17.00-18.15, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Kasperitalo, kuntosali, Tapiolantie 20, Malgorzata Sadalska, liikunnanopettaja (41,75 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 20 osallistujaa Alkujumppa tunnin alussa lihasten lämmittämiseksi. Harjoittelua kun­ tosalin välineitä käyttäen.

72413 KUNTOSALI naiset Peräseinäjoki ma 19.00-20.00, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Ritola-Halli, kuntosali Sudenpesä, Saarentie 2, Kaisa Lindberg, liikunnanohjaaja AMK (33,25 t), Kurssimaksu 55,00 €, max 25 osallistujaa Monipuolista ja ohjattua lihaskuntoharjoittelua kuntosalilaitteilla ja muilla vastuksilla, kuten käsipainoilla, kahvakuulilla sekä kuminau­ halla. Tunti sisältää alkulämmittelyn ja loppuverryttelyn.

89


72514 KUNTOSALI naiset Ylistaro

73091 PILATES jatko

ke 18.45-20.00, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Kirmaushalli, Kirkkokuja 20 Lea Rinta-Tuuri-Torkko, PilatesHealth ohjaaja, personal trainer (41,75 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 25 osallistujaa Ohjattua kuntosaliharjoittelua, kauden aikana kokeillaan erilaisia har­ joitustekniikoita, tuntien lopussa venyttely/rentoutus hetki.

ke 15.30-16.30, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Pruukin yhtenäiskoulu, peilisali, Törnäväntie 26 Anneli Tiilikka, tuntiopettaja (33,25 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 21 osallistujaa Sopii kaikille, jotka ovat jo tutustuneet pilateksen periaatteisiin joko al­ keiskurssilla tai jollain muulla tavalla. Tunti sisältää sekä helppoja että keskitasoisia pilatesliikkeitä. Etenemme ryhmän tason mukaisesti. Jatkoryhmän voit käydä useampanakin vuonna. Oma alusta mukaan.

72534 CIRCUIT ja KUNTOSALI Ylistaro ke 17.30 - 18.30, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Ylistaron koulukeskus, Kaukolanraitti 50 Lea Rinta-Tuuri-Torkko, PilatesHealth ohjaaja, personal trainer (33,25 t), Kurssimaksu 55,00 €, max 20 osallistujaa Lihaskuntoharjoittelua kuntosalilaitteilla sekä omankehon painolla ja pienvälineillä. Harjoitus kehittää myös hapenkuljetuselimistön kuntoa.

Kehonhuolto Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 20.8. klo 15.30

73031 LIHASKUNTOA JA KEHONHUOLTOA ma 17.00-18.00, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Seinäjoen Lyseo, alasali, Kirkkokatu 7, Kirsi Tammivaara, LitM (33,25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 60 osallistujaa Tunnilla keskitytään ryhtiä ylläpitävien lihasten harjoittamiseen pi­ latestyyppisten liikkeitten avulla sekä pyritään parantamaan liikku­ vuutta toiminnallisilla, pumppaavilla venytysliikkeillä tai pitkillä täs­ mävenytyksillä. Musiikki rauhallista. Tunnit sopivat kaikenikäisille ja -kuntoisille. Mukaan oma jumppapatja.

73051 PILATEKSEEN tutustuminen ti 17.15 - 18.15, 4.9.2018–9.10.2018 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Lea Rinta-Tuuri-Torkko, PilatesHealth ohjaaja (7,98 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 21 osallistujaa Pilateksen alkeet -kurssilla tutustut pilateksen perusperiaatteisiin ja opit liikkeiden oikean suoritustavan. Kurssi sekä miehille että naisille, jotka eivät aikaisemmin ole olleet pilates tunneilla.Tuntien tavoitteena on edistää kehonhallintaa, lisätä voimaa, liikkuvuutta ja hyvinvointia. Sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille, myös niska-, hartia- ja selkäoireis­ ta kärsiville.

73061 PILATES alkeet syksy ke 16.30-17.30, 5.9.2018–28.11.2018 Pruukin yhtenäiskoulu, peilisali, Törnäväntie 26 Anneli Tiilikka, tuntiopettaja (15,96 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 21 osallistujaa Pilates on kehonhallintamenetelmä, joka vahvistaa kehon syviä lihak­ sia ja lisää selän liikkuvuutta. Sopii myös selkävaivoista kärsiville. Tunnille tarvitset lämpimän vaatetuksen ja oman alustan.

73081 PILATES jatko ti 17.15 - 18.15, 23.10.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Lea Rinta-Tuuri-Torkko, PilatesHealth ohjaaja (25,27 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 22 osallistujaa Jatkokurssi on tarkoitettu sekä miehille että naisille, jotka ovat jo ol­ leet pilatestunneilla aikaisemmin. Tunnille tarvitset lämpimän vaate­ tuksen ja pienen pyyhkeen. 90

73101 PILATES jatko kevät ke 16.30-17.30, 9.1.2019–10.4.2019 Pruukin yhtenäiskoulu, peilisali, Törnäväntie 26 Anneli Tiilikka, tuntiopettaja (17,29 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 21 osallistujaa Sopii kaikille, jotka ovat jo tutustuneet pilateksen periaatteisiin joko al­ keiskurssilla tai jollain muulla tavalla. Tunti sisältää sekä helppoja että keskitasoisia pilatesliikkeitä. Etenemme ryhmän tason mukaisesti. Jatkoryhmän voit käydä useampanakin vuonna. Oma alusta mukaan.

73121 PILATES ja kehonhuolto A ke 16.10-17.40, 29.8.2018–12.12.2018 ja 9.1.2019–15.5.2019 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Hanna Korhonen, tanssitaiteen maisteri (62 t), Kurssimaksu 70,00 €, max 20 osallistujaa Kurssi aloitetaan pilateksen alkeista ja siirrytään vähitellen vaati­ vampiin harjoitteisiin. Tunti koostuu pilates-harjoitteista sekä muista kehonhuollon harjoitteista, jotka voimistavat kehon syviä lihaksia, lisäävät koordinaatiokykyä, parantavat ryhtiä sekä koko kehon liikku­ vuutta. Selkeät ja yksinkertaiset harjoitukset tehdään keskittyneesti ja rauhallisesti oman hengityksen rytmittäminä. Tunti alkaa lämmitte­ lyllä ja viimeiset 20 minuuttia käytetään venytyksiin. Keho voimistuu ja lihaskireydet katoavat ja jälkeenpäin olo on tasapainoinen. Päälle joustavat vaatteet, ei kovapohjaisia jalkineita. Ota juomapullo mu­ kaan.

73131 PILATES ja kehonhuolto B ke 17.45-19.15, 29.8.2018–12.12.2018 ja 9.1.2019–15.5.2019 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Hanna Korhonen, tanssitaiteen maisteri (62 t), Kurssimaksu 70,00 €, max 20 osallistujaa Kurssi aloitetaan pilateksen alkeista ja siirrytään vähitellen vaati­ vampiin harjoitteisiin. Tunti koostuu pilates-harjoitteista sekä muista kehonhuollon harjoitteista, jotka voimistavat kehon syviä lihaksia, lisäävät koordinaatiokykyä, parantavat ryhtiä sekä koko kehon liikku­ vuutta. Selkeät ja yksinkertaiset harjoitukset tehdään keskittyneesti ja rauhallisesti oman hengityksen rytmittäminä. Tunti alkaa lämmitte­ lyllä ja viimeiset 20 minuuttia käytetään venytyksiin. Keho voimistuu ja lihaskireydet katoavat ja jälkeenpäin olo on tasapainoinen. Päälle joustavat vaatteet, ei kovapohjaisia jalkineita. Ota juomapullo mu­ kaan.


73141 PILATES ja kehonhuolto C ke 19.20-20.50, 29.8.2018–12.12.2018 ja 9.1.2019–15.5.2019 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Hanna Korhonen, tanssitaiteen maisteri (62 t), Kurssimaksu 70,00 €, max 20 osallistujaa Kurssi aloitetaan pilateksen alkeista ja siirrytään vähitellen vaati­ vampiin harjoitteisiin. Tunti koostuu pilates-harjoitteista sekä muista kehonhuollon harjoitteista, jotka voimistavat kehon syviä lihaksia, lisäävät koordinaatiokykyä, parantavat ryhtiä sekä koko kehon liikku­ vuutta. Selkeät ja yksinkertaiset harjoitukset tehdään keskittyneesti ja rauhallisesti oman hengityksen rytmittäminä. Tunti alkaa lämmitte­ lyllä ja viimeiset 20 minuuttia käytetään venytyksiin. Keho voimistuu ja lihaskireydet katoavat ja jälkeenpäin olo on tasapainoinen. Päälle joustavat vaatteet, ei kovapohjaisia jalkineita. Ota juomapullo mu­ kaan.

Muista hyödyntää kulttuuri- ja liikunta­ setelisi – oikeus etuun esitettävä opiston toimistolla viimeistään kurssin alkamispäivänä!

73151 PILATES ja kehonhuolto Toukolanpuisto ma 18.45-19.30, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Toukolanpuiston koulu, liikuntasali, Valokkiviita 6 Outi Tikkamäki, fysioterapeutti ja PilatesHealth-ohjaaja (25 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 40 osallistujaa Tunnilla tehdään pilates-harjoitteita sekä muita kehonhuollon harjoit­ teita, jotka vahvistavat kehon syviä lihaksia, parantavat ryhtiä sekä koko kehon liikkuvuutta. Selkeät ja yksinkertaiset harjoitukset teh­ dään keskittyneesti ja rauhallisesti oman hengityksen rytmittäminä seisten ja maton päällä. Päälle tarvitset joustavat vaatteet, ollaan sukilla/tossuilla tai paljain jaloin. Ota juomapullo ja jumppamatto sekä pieni pyyheliina mukaan

73201 SELKÄJUMPPA opistotalo ma 14.30-15.15, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Anneli Tiilikka, tuntiopettaja (25 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 30 osallistujaa Liikkuvuutta ja selkää tukevien lihasten vahvistamista. Ei hyppyjä eikä askelkuvioista. Haastavampiin liikkeisiin saat myös aina kevy­ emmän vaihtoehdon.

73211 SELKÄJUMPPA Niemistö ke 18.00-18.45, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Niemistön koulu, Niemistöntie 9 Anneli Tiilikka, tuntiopettaja (25 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 40 osallistujaa Liikkuvuutta ja selkää tukevien lihasten vahvistamista. Ei hyppyjä eikä askelkuvioista. Haastavampiin liikkeisiin saat myös aina kevy­ emmän vaihtoehdon. Oma jumppamatto mukaan.

73221 SELKÄJUMPPA Toukolanpuisto to 16.15-17.00, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Toukolanpuiston koulu, liikuntasali, Valokkiviita 6, Anneli Tiilikka, tuntiopettaja (25 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 45 osallistujaa Selkää tukevia ja vahvistavia liikkeittä sekä liikkuvuusharjoittelua. Tunti ei sisällä askelsarjoja eikä hyppyjä. Haastavampiin liikkeisiin saat aina myös kevyemmän vaihtoehdon. Oma jumppamatto mukaan.

73231 SELKÄKAARI Toiminnallinen harjoittelu selkäkaaren avulla naiset

pe 16.30-17.15, la 11.00-11.45, 21.9.2018–22.9.2018 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Tuire Rinta, BodyBow -selkäkaarivalmentaja (2 t), Kurssimaksu 15,00 €, max 10 osallistujaa Bodybow-selkäkaari ja sillä tehtävät toiminnalliset harjoitukset so­ pivat sekä selästään huolehtivalle kuntoilijalle että harjoittelua alottavallekin liikkujalle. Selkäkaarella harjoitellaan tasapainon ja joustavuusharjoittelun lisäksi lihaskunto- ja liikkuvuusharjoituksia. BodyBow-kaariharjoittelu on hauskaa ja nopeasti tuloksia tuova sosi­ aalinen harjoitustapahtuma. Selän jäykkyydestä kärsiville selkäkaari tuo helpon ja nopean avun. Jo muutamalla liikkeellä jähmeät selän nivelet vapautuvat ja lihakset saadaan tukemaan rankaa. Kun liikkeitä tehdään säännöllisesti, ryhtikin oikenee ja koko keho saa virtaa ja voi­ maa. BodyBow-kaari harjoitteet on kehitetty fysioterapian ja liikuntaalan ammattilaisten yhteistyönä - Sinunkin selkäsi iloksi. Jos sinulla on jo oma BB-kaari, ota se mukaan ja uusille tutustujille on varattuna 10 kaarta jumpan ajaksi.

73241 SELKÄKAARI Toiminnallinen harjoittelu selkäkaaren avulla miehet

pe 17.30-18.15, la 12.00-12.45, 21.9.2018–22.9.2018 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Tuire Rinta, BodyBow -selkäkaarivalmentaja (2 t), Kurssimaksu 15,00 €, max 10 osallistujaa Bodybow-selkäkaari ja sillä tehtävät toiminnalliset harjoitukset so­ pivat sekä selästään huolehtivalle kuntoilijalle että harjoittelua alottavallekin liikkujalle. Selkäkaarella harjoitellaan tasapainon ja joustavuusharjoittelun lisäksi lihaskunto- ja liikkuvuusharjoituksia. BodyBow-kaariharjoittelu on hauskaa ja nopeasti tuloksia tuova sosi­ aalinen harjoitustapahtuma. Selän jäykkyydestä kärsiville selkäkaari tuo helpon ja nopean avun. Jo muutamalla liikkeellä jähmeät selän nivelet vapautuvat ja lihakset saadaan tukemaan rankaa. Kun liikkeitä tehdään säännöllisesti, ryhtikin oikenee ja koko keho saa virtaa ja voi­ maa. BodyBow-kaari harjoitteet on kehitetty fysioterapian ja liikuntaalan ammattilaisten yhteistyönä - Sinunkin selkäsi iloksi. Jos sinulla on jo oma BB-kaari, ota se mukaan ja uusille tutustujille on varattuna 10 kaarta jumpan ajaksi.

91


73251 NISKA-HARTIAJUMPPA ti 16.15-17.00, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Lea Rinta-Tuuri-Torkko, PilatesHealth -ohjaaja, PT (25 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 27 osallistujaa Kevyttä palauttavaa ja tasapainottavaa jumppaa vaikkapa työpäivän päätteeksi niska-hartiaseudun lihaksille; vahvistus, venyttely ja ren­ toutus.

73271 VENYTTELYJUMPPA ma 15.20-16.05, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Anneli Tiilikka, tuntiopettaja (25 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 30 osallistujaa Alkulämmittelyn jälkeen kehoa huoltavaa venyttelyä.

73281 VENYTTELYJUMPPA eläkeläiset A ti 12.00-12.45, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Kirsi Tammivaara, LitM (25 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 27 osallistujaa Lyhyt lämmittely koostuen tasapaino- ja liikkuvuusharjotteista. Hieman ryhtiä ylläpitävien lihasten harjoittamista sekä rauhalliset venyttelyt.

73291 VENYTTELYJUMPPA eläkeläiset B ke 14.30-15.15, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Kirsi Tammivaara, LitM (25 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 27 osallistujaa Lyhyt lämmittely koostuen tasapaino- ja liikkuvuusharjotteista. Hieman ryhtiä ylläpitävien lihasten harjoittamista sekä rauhalliset venyttelyt.

73301 VENYTTELYJUMPPA eläkeläiset C to 15.00-15.45, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Uimahalli-Urheilutalo, Kirkkokatu 15 Sonja Kujanpää, liikuntaneuvoja (25 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 30 osallistujaa Lyhyt lämmittely koostuen tasapaino- ja liikkuvuusharjotteista. Hie­ man ryhtiä ylläpitävien lihasten harjoittamista sekä pitkät, rauhalliset venyttelyt. Tila: urheilutalon jumppasali

73311 LIIKUTA LUNTIOOMIA JA NOTKISTA POLOVIAlonkat ja polvet kuntoon kurssi.

ti 12.15-13.45, 25.9.2018–30.10.2018 Kampustalo, Kalevankatu 35 Seinäjoen ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijat (12 t), Kurssimaksu 10,00 €, max 16 osallistujaa Oirehtivatko polvesi tai lonkkasi? Onko sinulla todettu lonkka, - polvi­ kulumaa tai onko sinulle tehty proteesileikkaus? Haluatko osallistua ryhmäliikuntatilanteisiin, joissa sinua tuetaan yksilöllisesti ja sinulle etsitään sopivia tapoja pitää huolta nivelistäsi. Varustaudu rennolla vaatetuksella, joka mahdollistaa kevyen liikkumisen. Luokkatila ilmoi­ tetaan osallistujille tekstiviestillä.

92

73331 USKOLLISET VOIMISTELIJAT eläkeläisten kuntojumppa

pe 13.00-14.00, 7.9.2018–30.11.2018 ja 11.1.2019–12.4.2019 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83, Sonja Kujanpää, liikuntaneuvoja (33,25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 30 osallistujaa Kuntoliikuntaa toimintakyvyn edistämiseksi ja kuntoutumiseksi ikään­ tyneemmille liikunnan harrastajille. Käytetään erilaisia apuvälineitä. Uudet ja vanhat tervetuloa!

73351 TUOLIJUMPPA Kasperi ma 17.00-17.45, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Toimintojen talo, Kasperinviita 13 OPETTAJA AVOIN (25 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 25 osallistujaa Reipasta tuolijumppaa miehille ja naisille. Liikkeitä tehdään sekä seisten tuoliin tukien että tuolilla istuen. Tasapainoa, lihaskuntoa ja venyttelyä.

73361 TUOLIJUMPPA tasapainoa ja lihasvoimaa kansalaisopisto

to 12.15-13.00, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Kirsi Tammivaara, LitM (25 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 27 osallistujaa Reipasta tuolijumppaa miehille ja naisille. Liikkeitä tehdään sekä seisten tuoliin tukien että tuolilla istuen. Tasapainoa, lihaskuntoa eri välinein sekä venyttelyä.

73381 SHINDO® -rentoutusvenyttely päivä ti 09.30-11.00, 4.9.2018–27.11.2018 ja 15.1.2019–16.4.2019 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Tuulikki Katila, Shindo-rentoutusohjaaja ja kouluttaja (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 27 osallistujaa Shindo on monipuolinen kehotyöskentelymenetelmä, johon kuuluu rentoutusharjoituksia, - venyttelyä ja hoitoja. Ne purkavat tehokkaasti kehoon kertyneitä kuormituksia ja ylläpitävät kehon joustavuutta. Sa­ malla myös mieli kirkastuu ja kehon luonnollinen tasapaino palautuu rentouden myötä. Shindo sopii kaikenikäisille ja –kuntoisille. Teemme rentoutusharjoituksia, kuusi perusrentoutusvenytystä sekä opette­ lemme helposti omaksuttavan hoitotekniikan kotikäyttöön. Kannattaa pukeutua lämpimiin, mutta joustaviin vaatteisiin ja villasukkiin (ja var­ vassukat jos on). Päiväryhmä sopii erityisen hyvin esim. kotiäideille, vuorotyöläisille sekä eläkeläisille!

73391 SHINDO® -rentoutusvenyttely ti 18.30-20.00, 4.9.2018–27.11.2018 ja 15.1.2019–16.4.2019 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Tuulikki Katila, Shindo-rentoutusohjaaja ja kouluttaja (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 27 osallistujaa Shindo on monipuolinen kehotyöskentelymenetelmä, johon kuuluu rentoutusharjoituksia, - venyttelyä ja hoitoja. Ne purkavat tehokkaasti kehoon kertyneitä kuormituksia ja ylläpitävät kehon joustavuutta. Sa­ malla myös mieli kirkastuu ja kehon luonnollinen tasapaino palautuu rentouden myötä. Shindo sopii kaikenikäisille ja –kuntoisille. Teemme rentoutusharjoituksia, kuusi perusrentoutusvenytystä sekä opette­ lemme helposti omaksuttavan hoitotekniikan kotikäyttöön. Kannattaa pukeutua lämpimiin, mutta joustaviin vaatteisiin ja villasukkiin (ja var­ vassukat jos on).


73401 SHINDO® -rentoutusvenyttely miehet

73451 ASAHI terveysliikunta alkeet

ti 20.00-21.15, 4.9.2018–27.11.2018 ja 15.1.2019–16.4.2019 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Tuulikki Katila, Shindo-rentoutusohjaaja ja kouluttaja (41,75 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 27 osallistujaa Shindo on alunperin japanilainen kehotyöskentelymenetelmä, jossa kuuden helpon venytyksen avulla voidaan vähentää lihasjännitystä, parantaa nivelten liikkuvuutta sekä vähentää stressiä ja parantaa työtehoa. Säännöllinen rentoutuminen lisää aivojen suorituskykyä ja koko kehon hyvinvointia sekä helpottaa unettomuutta. Tunnille tarvit­ set vain rennot, joustavat vaatteet ja vaikka villasukat. Sopii kaiken­ ikäisille miehille.

ke 11.15-12.30, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Anu Kaartinen, tuntiopettaja (41,75 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 25 osallistujaa Alkeistunnilla tehdään Asahin I ja II liikesarjoja, jotka ennaltaehkäise­ vät ja korjaavat kehon epätasapainoa. Tunti jakaantuu viiteen osioon: rentoutus, niska-hartia -harjoitteet, selän harjoitteet, jalkojen ja tasa­ painon harjoitteet ja lopuksi hengityksen tasaaminen ja mielen rau­ hoittaminen. Lopuksi venyttelyt tai putkirullaus. Sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille. Uudet ja vanhat harrastajat tervetuloa!

73411 SHINDO® -rentoutusvenyttely syksy workshop su 11.00-14.00, 7.10.2018–2.12.2018 Kivistön koulu, Tuomikatu 8 Tuulikki Katila, Shindo-rentoutusohjaaja ja kouluttaja (12 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 30 osallistujaa Shindo on monipuolinen kehotyöskentelymenetelmä, johon kuuluu rentoutusharjoituksia, - venyttelyä ja hoitoja. Ne purkavat tehokkaasti kehoon kertyneitä kuormituksia ja ylläpitävät kehon joustavuutta. Sa­ malla myös mieli kirkastuu ja kehon luonnollinen tasapaino palautuu rentouden myötä. Shindo sopii kaikenikäisille ja –kuntoisille. Teemme erilaisia rentoutusharjoituksia, kuusi Shindon perusrentoutusveny­ tystä ja Jomon-Sonkyo-tekniikoita sekä opettelemme helposti omak­ suttavan hoitotekniikan kotikäyttöön. Kannattaa pukeutua lämpimiin, mutta joustaviin vaatteisiin ja villasukkiin (ja varvassukat jos on). Ota oma alusta mukaan. Kokoontumiskerrat: 7.10., 4.11. ja 2.12.

73421 SHINDO® -rentoutusvenyttely kevät workshop su 11.00-14.00, 10.2.2019–7.4.2019 Kivistön koulu, Tuomikatu 8 Tuulikki Katila, shindo-rentoutusohjaaja ja kouluttaja (12 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 30 osallistujaa Shindo on monipuolinen kehotyöskentelymenetelmä, johon kuuluu rentoutusharjoituksia, - venyttelyä ja hoitoja. Ne purkavat tehokkaasti kehoon kertyneitä kuormituksia ja ylläpitävät kehon joustavuutta. Sa­ malla myös mieli kirkastuu ja kehon luonnollinen tasapaino palautuu rentouden myötä. Shindo sopii kaikenikäisille ja –kuntoisille.Teemme erilaisia rentoutusharjoituksia, kuusi Shindon perusrentoutusveny­ tystä ja Jomon-Sonkyo-tekniikoita sekä opettelemme helposti omak­ suttavan hoitotekniikan kotikäyttöön. Kannattaa pukeutua lämpimiin, mutta joustaviin vaatteisiin ja villasukkiin (ja varvassukat jos on). Ota oma alusta mukaan. Kokoontumiskerrat: 10.2., 10.3. ja 7.4.

73431 CHIKUNG la 10:00-13:00, 6.10.2018–27.10.2018 ja 19.1.2019–16.2.2019 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Kati Torkko, tuntiopettaja (16 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 20 osallistujaa Ryhmässä tehdään terveyspainotteisia chikung harjoituksia. Chikung harjoituksissa käytetään hengitystekniikkaa sekä lempeitä liikkeitä, jotka vahvistavat ja voimistavat elämän energiaa (qi/chi). Chikungin harjoittaminen parantaa terveyttä, lisää elinvoimaa ja tuo rauhallisen mielen. Vaatetus: matalapohjaiset tennarit ja joustava asu. Kokoontu­ miset: 6.10., 27.10. 19.1. ja 16.2.

73461 ASAHI terveysliikunta jatko ke 12.30-13.15, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Anu Kaartinen, tuntiopettaja (41,75 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 25 osallistujaa Asahin II ja III sarja tuovat liikkeisiin hieman enemmän vaikeusas­ tetta ja sen kautta pientä lisähaastetta. Jalkavoimia harjaannuttavia liikkeitä on enemmän, samoin kiertoliikkeitä, joilla venytetään käsi­ varsien neuraalikudoksia, erilaisia variaatioita. Lopuksi venyttelyt tai putkirullausta.

73502 PILATES jatko Kirkonkylä to 17.30-18.30, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Nurmon liikuntahalli, pienliikuntatila, Länsitie 30 Anneli Tiilikka, tuntiopettaja (33,25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 14 osallistujaa Pilates on keskivartaloliikuntaa, joka tukee ja vahvistaa selän toi­ mintaa monipuolisesti. Jatkoryhmä sopii kaikille, jotka ovat joskus käyneet alkeisryhmässä tai ovat muuten perehtyneet pilateksen pe­ riaatteisiin.

73512 ASAHI terveysliikunta alkeet Nurmo ke 18.00-19.15, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Keskuspuiston päiväkoti, Valkiavuorentie 6 Anu Kaartinen, tuntiopettaja (41,75 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 17 osallistujaa Tunnilla tehdään Asahin I ja II liikesarjoja, jotka ennaltaehkäisevät ja korjaavat kehon epätasapainoa. Tunti jakaantuu viiteen osioon: rentoutus, niska-hartia -harjoitteet, selän harjoitteet, jalkojen ja tasa­ painon harjoitteet ja lopuksi hengityksen tasaaminen ja mielen rau­ hoittaminen. Lopuksi venyttelyt tai putkirullaus. Sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille. Oma jumppamatto mukaan.

73613 ASAHI terveysliikuntaan tutustuminen Peräseinäjoki

ti 17.30-19.00, 18.9.2018–27.11.2018 Ritola-halli, Sudenkorento, Saarentie 2 Anu Kaartinen, tuntiopettaja (20 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 25 osallistujaa Tule tutustumaan Asahi -terveysliikuntaan! Alkeistunnilla tehdään Asahin I liikesarjoja, jotka ennaltaehkäisevät ja korjaavat kehon epä­ tasapainoa. Tunti jakaantuu viiteen osioon: rentoutus, niska-hartia -harjoitteet, selän harjoitteet, jalkojen ja tasapainon harjoitteet ja lopuksi hengityksen tasaaminen ja mielen rauhoittaminen. Lopuksi venyttelyt. Sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille. Uudet ja vanhat harras­ tajat tervetuloa! Oma jumppamatto mukaan.

93


73623 SHINDO® -rentoutusvenyttely syksy Peräseinäjoki to 19 - 20.30, 20.9.2018–29.11.2018 Ritola-halli, Sudenkorento, Saarentie 2 Tuulikki Katila, Shindo-rentoutusohjaaja ja kouluttaja (20 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 25 osallistujaa Shindo on monipuolinen kehotyöskentelymenetelmä, johon kuuluu rentoutusharjoituksia, - venyttelyä ja hoitoja. Ne purkavat tehokkaas­ ti kehoon kertyneitä kuormituksia ja ylläpitävät kehon joustavuutta. Samalla myös mieli kirkastuu ja kehon luonnollinen tasapaino palau­ tuu rentouden myötä. Shindon on todettu auttavan myös nukkumaan paremmin. Shindo sopii kaikenikäisille ja –kuntoisille. Teemme ren­ toutusharjoituksia, kuusi perusrentoutusvenytystä sekä opettelemme helposti omaksuttavan hoitotekniikan kotikäyttöön. Kannattaa pukeu­ tua lämpimiin, mutta joustaviin vaatteisiin ja villasukkiin (ja varvassu­ kat jos on). Ota oma torkkupeitto ja alusta mukaan.

73633 SHINDO® -rentoutusvenyttely kevät Peräseinäjoki to 19 - 20.30, 7.2.2019–18.4.2019 Ritola-halli, Sudenkorento, Saarentie 2 Tuulikki Katila, Shindo-rentoutusohjaaja ja kouluttaja (20 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 25 osallistujaa Shindo on monipuolinen kehotyöskentelymenetelmä, johon kuuluu rentoutusharjoituksia, - venyttelyä ja hoitoja. Ne purkavat tehokkaasti kehoon kertyneitä kuormituksia ja ylläpitävät kehon joustavuutta. Sa­ malla myös mieli kirkastuu ja kehon luonnollinen tasapaino palautuu rentouden myötä. Shindo sopii kaikenikäisille ja –kuntoisille. Shindon on todettu myös auttavan nukkumaan paremmin. Teemme rentoutus­ harjoituksia, kuusi perusrentoutusvenytystä sekä opettelemme hel­ posti omaksuttavan hoitotekniikan kotikäyttöön. Kannattaa pukeutua lämpimiin, mutta joustaviin vaatteisiin ja villasukkiin (ja varvassukat jos on). Ota oma torkkupeitto ja alusta mukaan.

73714 PILATES Ylistaro ke 16.30-17.30, 9.1.2019–10.4.2019 Ylistaron koulukeskus, liikuntasali, Kaukolanraitti 50 Lea Rinta-Tuuri-Torkko, PilatesHealth ohjaaja (17,29 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 22 osallistujaa Kurssi sekä miehille että naisille. Aloitamme Pilateksen alkeista, mutta kurssi soveltuu myös jo perusperiaatteet hallitseville kertauk­ sena. Tuntien tavoitteena on edistää kehonhallintaa, lisätä voimaa, liikkuvuutta ja hyvinvointia. Sopii kaikenikäisille taustaan katsomat­ ta. Myös niska-, hartia- ja selkä -oireista kärsiville. Tarvitset mukaan oman alustan.

73744 TUOLIJUMPPA Kitinoja ma 17.00-18.00, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Kitinojan kylätalo, Kitinojantie 654 Emma Valo, fysioterapeutti (33,25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 40 osallistujaa Tuolijumppaa ikäihmisille iloisesti ja turvallisesti. Sekä miehet ja nai­ set tervetuloa!

94

Jooga sopii jokaiselle, löydä kalenteristasi tilaa rauhoittumiselle

Jooga Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 20.8. klo 16.30

74041 YOGA IN ENGLISH ma 19.00-20.15, 10.9.2018–3.12.2018 Joupin päiväkoti, Manttaalikatu 5 Emmi Kangas, RYT 200 (20,04 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 15 osallistujaa This course is meant for anyone who would like to have yoga teaching in English. It’s open for foreigners and for Finns who would like to learn English while doing activity. In the classes we focus on breat­ hing exercises and dynamic yoga movements (asanas). The asanas are easy to vary for beginners and for more advanced yoga students. The teacher will be instructing in English but the movements are al­ ways shown and questions can be asked in Finnish also. The class always finishes with a guided relaxation. Tunti soveltuu niin suomalai­ sille kuin ulkomaalaisillekin. Tunti ohjataan englanniksi, mutta liikkeet ohjataan myös näyttämällä ja kysymyksiä voi kysyä myös suomeksi. Viikolla 40 ei tuntia. 12x

74051 HENGITYSJOOGA syksy ma 17.30-18.45, 10.9.2018–3.12.2018 Joupin päiväkoti, Manttaalikatu 5 Emmi Kangas, RYT 200 (20,04 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 15 osallistujaa Joogaryhmä joka soveltuu hyvin astmaatikoille sekä muille joogan ja hengitysharjoitusten parantavista vaikutuksista kiinnostuneille. Ryh­ mässä keskitytään erityisesti hengitysharjoituksiin sekä joogaliikkei­ den ja hengityksen yhdistämiseen. Tunnilla harjoitellaan dynaamisia joogaliikkeitä rauhalliseen tahtiin, omaa hengitystä kuunnellen. Tunti soveltuu niin aloittelijoille kuin jo aiemmin joogaa harrastaneille. Tunti päättyy aina ohjattuun loppurentoutukseen. 12x, viikolla 40 ei tuntia.

74061 ASTANGAJOOGA lyhytkurssi syksy la 12.00-14.00, 10.11.2018–17.11.2018 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Kupari Anneli, jooganopettajaopiskelija SJL (5,34 t), Kurssimaksu 15,00 €, max 22 osallistujaa Kurssilla tutustutaan astangajoogan perusperiaatteisiin, harjoitellaan oikea hengitystekniikka, sekä asentoharjoitus. Astangajoogan voi aloittaa kuka tahansa, ikään tai lähtötasoon katsomatta. Harjoitus on fyysinen, mutta alkeistasoilla helppo ja perusteisiin painottuva. Jokai­ nen tekee harjoituksen oman kehonsa ehdoilla.


74071 ASTANGAJOOGA lyhytkurssi kevät

74141 JOOGA odottaville äideille kevät A

la 12.00-14.00, 16.3.2019–23.3.2019 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Kupari Anneli, jooganopettajaopiskelija SJL (5,34 t), Kurssimaksu 15,00 €, max 22 osallistujaa Kurssilla tutustutaan astangajoogan perusperiaatteisiin, harjoitellaan oikea hengitystekniikka, sekä asentoharjoitus. Astangajoogan voi aloittaa kuka tahansa, ikään tai lähtötasoon katsomatta. Harjoitus on fyysinen, mutta alkeistasoilla helppo ja perusteisiin painottuva. Jokai­ nen tekee harjoituksen oman kehonsa ehdoilla.

ma 19.00-20.30, 7.1.2019–18.2.2019 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Tiina Mäki-Kojola, jooganopettaja SJL® ja kätilö (12 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 24 osallistujaa Raskausajan lempeää joogaa, joka vaikuttaa fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin ja valmistelee kohti tulevaa synnytystä. Harjoitukset tehdään itseä kuunnellen, tietoisena, ilman vertailua ja väkinäisyyttä, turvallisesti. Voit osallistua äitiysjoogaan kaikissa raskauden vaiheis­ sa. Päälle lämmin, rento asu.

74091 JOOGA Henkinen ja dynaaminen kundaliinijooga syksy

ma 09.00-10.00, 10.9.2018–19.11.2018 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Sari Junno, kundaliinijoogaohjaaja (13,3 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 25 osallistujaa Kundaliinijooga on dynaamista ja meditatiivista joogaa. Se kehittää fyysistä kuntoa, notkistaa, rauhoittaa mielen, lievittää stressiä ja syventää itsetuntemusta. Sitä kutsutaan myös tietoisuuden joogak­ si. Kundaliinijooga sopii kaikille, jotka haluavat pitää huolta tervey­ destään ja oppia hiljentymään ja kuuntelemaan sisäistä viisauttaan. Kymmenen kokoontumiskertaa.

74101 JOOGA Henkinen ja dynaaminen kundaliinijooga kevät

ma 09.00-10.00, 14.1.2019–25.3.2019 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Sari Junno, kundaliinijoogaohjaaja (13,3 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 25 osallistujaa Kundaliinijooga on dynaamista ja meditatiivista joogaa. Se kehittää fyysistä kuntoa, notkistaa, rauhoittaa mielen, lievittää stressiä ja sy­ ventää itsetuntemusta. Sitä kutsutaan myös tietoisuuden joogaksi. Kundaliinijooga sopii kaikille, jotka haluavat pitää huolta terveydes­ tään ja oppia hiljentymään ja kuuntelemaan sisäistä viisauttaan. 10 kokoontumiskertaa.

74121 JOOGA odottaville äideille syksy A ma 19.00-20.30, 3.9.2018–1.10.2018 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Tiina Mäki-Kojola, jooganopettaja SJL® ja kätilö (8 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 24 osallistujaa Raskausajan lempeää joogaa, joka vaikuttaa fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin ja valmistelee kohti tulevaa synnytystä. Harjoitukset tehdään itseä kuunnellen, tietoisena, ilman vertailua ja väkinäisyyttä, turvallisesti. Voit osallistua äitiysjoogaan kaikissa raskauden vaiheis­ sa. Päälle lämmin, rento asu. Huom. tunnit 3.9., 10.9., 24.9. ja 1.10.

74131 JOOGA odottaville äideille syksy B ma 19.00-20.30, 22.10.2018–26.11.2018 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Tiina Mäki-Kojola, jooganopettaja SJL® ja kätilö (12 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 24 osallistujaa Raskausajan lempeää joogaa, joka vaikuttaa fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin ja valmistelee kohti tulevaa synnytystä. Harjoitukset tehdään itseä kuunnellen, tietoisena, ilman vertailua ja väkinäisyyttä, turvallisesti. Voit osallistua äitiysjoogaan kaikissa raskauden vaiheis­ sa. Päälle lämmin, rento asu.

74151 JOOGA odottaville äideille kevät B ma 19.00-20.30, 4.3.2019–8.4.2019 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Tiina Mäki-Kojola, jooganopettaja SJL® ja kätilö (12 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 24 osallistujaa Raskausajan lempeää joogaa, joka vaikuttaa fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin ja valmistelee kohti tulevaa synnytystä. Harjoitukset tehdään itseä kuunnellen, tietoisena, ilman vertailua ja väkinäisyyttä, turvallisesti. Voit osallistua äitiysjoogaan kaikissa raskauden vaiheis­ sa. Päälle lämmin, rento asu.

74171 TUOLIJOOGA ti 11.45 - 12.45, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Yrityskeskus, Päivölänkatu 32 Sinikka Ala-Kauhaluoma, jooganopettaja SJL® (33,25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 16 osallistujaa Tuolijooga on sovellettua joogaa joka tehdään tuolilla tai pyörätuolilla istuen. Harjotuksissa keskitämme ajatukset joogaan, hengittämiseen, liikkeeseen ja rentoutumiseen. Jokainen tekee harjoitusta oman tilan­ teensa mukaisesti. Ryhmässä saadaan vertaistukea toisiltamme.

74191 JOOGA tutustumiskurssi syksy ke 18.00-19.30, 5.9.2018–3.10.2018 Tikkuvuoren päiväkoti, Huhtalantie 78 Marja Kiviharju, jooganopettaja SJL® (10 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 15 osallistujaa Sopisiko jooga juuri sinulle? Kurssi on tarkoitettu niille, jotka eivät ole aikaisemmin joogaa kokeilleet. Tuntien sisältö perustuu Suomen joo­ galiitto ry:n opettamaan hathajoogaan. Harjoitusasuksi sopii lämmin joustava asu. Oma alusta mukaan.

74201 JOOGA tutustumiskurssi kevät ke 18.00-19.30, 6.3.2019–3.4.2019 Tikkuvuoren päiväkoti, Huhtalantie 78 Marja Kiviharju, jooganopettaja SJL® (10 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 15 osallistujaa Sopisiko jooga juuri sinulle? Kurssi on tarkoitettu niille, jotka eivät ole aikaisemmin joogaa kokeilleet. Tuntien sisältö perustuu Suomen joo­ galiitto ry:n opettamaan hathajoogaan. Harjoitusasuksi sopii lämmin joustava asu. Oma alusta mukaan.

74231 JOOGA seniorit A ma 13.00-14.00, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Sinikka Ala-Kauhaluoma, jooganopettaja SJL® (33,25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 27 osallistujaa Kevään lisäkurssi varalle jääneille sekä uusille harrastajille! Terve­ tuloa seniorijoogaan vaikka et olisi aikaisemmin joogaa harrastanut! Tunnilla sovelletaan joogan periaatteita; tehdään lempeämpiä harjoit­ teita, kuten esim. tuolijoogaa. 95


74241 JOOGA seniorit B

74301 JOOGA I B päivä

ti 13.00-14.00, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Sinikka Ala-Kauhaluoma, jooganopettaja SJL® (33,25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 27 osallistujaa Tervetuloa seniorijoogaan vaikka et olisi aikaisemmin joogaa harras­ tanut! Tunnilla sovelletaan joogan periaatteita; tehdään lempeämpiä harjoitteita, kuten esim. tuolijoogaa.

to 10.00-11.30, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Leena Rintamäenpää, jooganopettaja SJL® (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 25 osallistujaa Jooga sopii kaikenikäisille, peruskunto riittää. Opit hellittämään mielesi ja kehosi jokapäiväisiä esteitä rauhallisesti etenevässä har­ joituksessa. Liikkeillä vahvistetaan tasapainoa, venytellään ja ren­ toudutaan hengitystä kuunnellen. Vähitellen huomioit tarkemmin tun­ temuksiasi ja opit uusia itsehoitokeinoja.

74251 JOOGA miehet päivä ma 11.30-13.00, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Sinikka Ala-Kauhaluoma, jooganopettaja SJL® (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 25 osallistujaa Tuntien sisältö perustuu Suomen joogaliitto ry:n opettamaan hatha­ joogaan. Se on ihmisen kokonaisuuteen perustuvaa joogan opiske­ lua, jossa rauhallisten fyysisten harjoitusten avulla hoidetaan kehoa, pyritään kehittämään hengityksen laatua, keskittymiskykyä sekä rentoutumisen taitoa. Harjoitusasuksi sopii lämmin, joustava vaatetus ja alustaksi esim. pyyhe. Sopii kaikenikäisille ja myös selkäongelmai­ sille.

ke 11.00-12.30, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Yrityskeskus, Päivölänkatu 32 Terttu Vähämäki, jooganohjaaja SJL (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 22 osallistujaa Levollista joogaa, jossa saat olla oma itsesi ilman suorituspaineita. Rauhalliset joogaliikkeet tehdään hengityksen ohjaamana. Jokainen tunti sisältää myös ohjattuja rentoutushetkiä. Tunneilla noudatetaan hathajoogan (SJL) periaatteita. Lämmin, joustava asu ja oma alusta mukaan.

74261 JOOGA miehet

74321 JOOGA I Kivistö

ma 17.30-19.00, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Sinikka Ala-Kauhaluoma, jooganopettaja SJL® (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 25 osallistujaa Tuntien sisältö perustuu Suomen joogaliitto ry:n opettamaan hatha­ joogaan. Se on ihmisen kokonaisuuteen perustuvaa joogan opiske­ lua, jossa rauhallisten fyysisten harjoitusten avulla hoidetaan kehoa, pyritään kehittämään hengityksen laatua, keskittymiskykyä sekä rentoutumisen taitoa.Harjoitusasuksi sopii lämmin, joustava vaatetus ja alustaksi esim. pyyhe. Sopii kaikenikäisille ja myös selkäongelmai­ sille.

ti 18.00-19.30, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Kivistön koulu, Tuomikatu 8 Tiina Mäki-Kojola, jooganopettaja SJL® (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 25 osallistujaa Jooga vaikuttaa kokonaisvaltaisesti hyvinvointiimme vahvistaen ke­ hoa, hengitystä ja mieltä ja näiden välistä yhteyttä. Harjoitukset teh­ dään itseä kuunnellen, tietoisena, ilman vertailua ja väkinäisyyttä, turvallisesti. Jooga muovautuu kullekin sopivaksi vähitellen. Kurssi sopii ihan kaikille. Päälle lämmin, rento asu ja mukaan oma alusta.

74281 JOOGA aamu to 07.00-08.00, 6.9.2018–4.10.2018 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Tiina Mäki-Kojola, jooganopettaja SJL® (6,65 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 24 osallistujaa Jooga vaikuttaa kokonaisvaltaisesti hyvinvointiimme vahvistaen ke­ hoa, hengitystä ja mieltä ja näiden välistä yhteyttä. Harjoitukset teh­ dään itseä kuunnellen, tietoisena, ilman vertailua ja väkinäisyyttä, turvallisesti. Jooga muovautuu kullekin sopivaksi vähitellen. Kurssi sopii ihan kaikille. Päälle lämmin, rento asu. Viisi kokoontumiskertaa.

74291 JOOGA I A päivä ti 14.00-15.30, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Sinikka Ala-Kauhaluoma, jooganopettaja SJL® (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 27 osallistujaa Tuntien sisältö perustuu Suomen joogaliitto ry:n opettamaan hatha­ joogaan. Ihmisen kokonaisuuteen perustuvaa joogan opiskelua, jossa rauhallisten fyysisten harjoitusten avulla hoidetaan kehoa, pyritään kehittämään hengityksen laatua, keskittymiskykyä sekä rentoutumi­ sen taitoa.Harjoitusasuksi sopii lämmin, joustava vaatetus ja alustak­ si esim. pyyhe. Sopii kaikenikäisille ja myös selkäongelmaisille.

96

74311 JOOGA I C päivä

74341 JOOGA I opistotalo to 17.00-18.30, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83 Leena Rintamäenpää, jooganopettaja SJL® (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 30 osallistujaa Jooga sopii kaikenikäisille, peruskunto riittää. Opit hellittämään mielesi ja kehosi jokapäiväisiä esteitä rauhallisesti etenevässä har­ joituksessa. Liikkeillä vahvistetaan tasapainoa, venytellään ja ren­ toudutaan hengitystä kuunnellen. Vähitellen huomioit tarkemmin tun­ temuksiasi ja opit uusia itsehoitokeinoja.

74361 JOOGA II päivä ma 10.00-11.30, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Opistotalo, luokka 306 (peilisali), Vapaudentie 83, Sinikka Ala-Kauhaluoma, jooganopettaja SJL® (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 30 osallistujaa Joogaharjoituksen syventäminen. Ihmisen kokonaisuuteen perustu­ vaa joogan opiskelua, jossa rauhallisten fyysisten harjoitusten avulla hoidetaan kehoa, pyritään kehittämään hengityksen laatua, keskitty­ miskykyä sekä rentoutumisen taitoa.


74371 JOOGA II Kivistö

74493 JOOGA miehet Peräseinäjoki

ti 19.30-21.00, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Kivistön koulu, Tuomikatu 8 Tiina Mäki-Kojola, jooganopettaja SJL® (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 30 osallistujaa Jooga vaikuttaa kokonaisvaltaisesti hyvinvointiimme vahvistaen kehoa, hengitystä ja mieltä ja näiden välistä yhteyttä. Harjoitukset tehdään itseä kuunnellen, tietoisena, ilman vertailua ja väkinäisyyt­ tä, turvallisesti. Jooga muovautuu kullekin sopivaksi vähitellen. Sopii joogaan jo aiemmin tutustuneille. Päälle lämmin, rento asu ja mukaan oma alusta.

ke 19.00-20.30, 5.9.2018–5.12.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Ritola-halli, Sudenkorento, Saarentie 2 Maila Ahopelto, jooganohjaaja SJL (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 22 osallistujaa Äijäjooga sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille. Ei vaadita aikaisem­ paa kokemusta joogasta, harjoitukset jokainen tekee omaa kehoa kuunnellen. Joogaharjoituksien tavoitteena on kehon liikkuvuuden, tasapainon ja keskittymiskyvyn lisääminen sekä fyysinen ja henki­ nen hyvinvointi. Jooga poistaa stressiä ja parantaa unen laatua. Ota mukaan tunnille joustava ja lämmin asu sekä vähintään oman kehon mittainen jooga-alusta. HUOM. opetuskerta pidetään syyslomaviikol­ la 42, mutta ei viikoilla 39 ja 46.

74412 JOOGA 1 Tanelinranta ti 18.00-19.30, 4.9.2018–4.12.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Tanelinrannan päiväkoti, liikuntasali, Lehmustie 2 Maila Ahopelto, jooganohjaaja SJL (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 25 osallistujaa Sopii niin aloittelijoille kuin aikaisemmin joogaa harrastaneille. Har­ joitukset jokainen tekee omaa kehoa kuunnellen. Joogaliikkeet, hen­ gitys ja mielen keskittyminen luovat lempeästi tasapainoa kehon toimintoihin ja lisäävät liikkuvuutta. Samalla voi kokea mielen levol­ lisuutta. Ota mukaan tunnille joustava ja lämmin asu sekä vähintään oman kehon mittainen jooga-alusta. HUOM. opetuskerta pidetään syyslomaviikolla 42, mutta ei viikoilla 39 ja 46.

74422 JOOGA I sekaryhmä Tanelinranta ti 19.30-21.00, 4.9.2018–27.11.2018 ja 8.1.2019–9.4.2019 Tanelinrannan päiväkoti, liikuntasali, Lehmustie 2 Leena Rintamäenpää, jooganopettaja SJL® (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 30 osallistujaa Ryhmä miehille ja naisille! Jooga sopii kaikenikäisille, peruskunto riittää. Opit hellittämään mielesi ja kehosi jokapäiväisiä esteitä rau­ hallisesti etenevässä harjoituksessa. Liikkeillä vahvistetaan tasapai­ noa, venytellään ja rentoudutaan hengitystä kuunnellen. Vähitellen huomioit tarkemmin tuntemuksiasi ja opit uusia itsehoitokeinoja. Ota oma alusta mukaan.

74442 JOOGA II Tanelinranta ke 19.30-21.00, 5.9.2018–28.11.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Tanelinrannan päiväkoti, liikuntasali, Lehmustie 2 Leena Rintamäenpää, jooganopettaja SJL® (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 30 osallistujaa Jooga sopii kaikenikäisille, peruskunto riittää. Opit hellittämään mielesi ja kehosi jokapäiväisiä esteitä rauhallisesti etenevässä har­ joituksessa. Liikkeillä vahvistetaan tasapainoa, venytellään ja ren­ toudutaan hengitystä kuunnellen. Vähitellen huomioit tarkemmin tuntemuksiasi ja opit uusia itsehoitokeinoja. Ota oma alusta mukaan.

74483 JOOGA I Peräseinäjoki ke 17.30-19.00, 5.9.2018–5.12.2018 ja 9.1.2019–10.4.2019 Toivolanrannan alakoulu, sali, Koulutie 1 Maila Ahopelto, jooganohjaaja SJL (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 30 osallistujaa Sopii niin aloittelijoille kuin aikaisemmin joogaa harrastaneille. Har­ joitukset jokainen tekee omaa kehoa kuunnellen. Joogaliikkeet, hen­ gitys ja mielen keskittyminen luovat lempeästi tasapainoa kehon toimintoihin ja lisäävät liikkuvuutta. Samalla voi kokea mielen levol­ lisuutta. Ota mukaan tunnille joustava ja lämmin asu sekä vähintään oman kehon mittainen jooga-alusta. HUOM. opetuskerta pidetään syyslomaviikolla 42, mutta ei viikoilla 39 ja 46.

74454 JOOGA Ylistaro to 19.30-21.00, 6.9.2018–13.12.2018 ja 10.1.2019–4.4.2019 Topparlan koulu, Kylänpääntie 200 B Kati Torkko, jooganohjaaja (48 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 20 osallistujaa Klassinen ja lempeä hathajooga. Tunti sisältää vaihdellen erilaisia asanaharjoituksia, jotka rentouttavat ja tasapainottavat kehoa ja mieltä. Mukaan oma joogamatto/viltti, lämmin ja rento harjoitusasu. Tervetuloa mukaan jo pidempään Katin kanssa jooganneet kuin myös uudet joogaajat. PS: tämä joogakurssi ei sovellu raskaana oleville.

Ulkoliikunta Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 20.8. klo 15.30

75041 LÄHIREITIT TUTUKSI pe 18.00-20.00, 31.8.2018–28.9.2018 Toimipaikka avoin Anneli Tiilikka, tuntiopettaja (8 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 20 osallistujaa Tutustumme Nurmon ja Seinäjoen monipuoliseen retkeilyreitistöön. Laavulla mukavaa yhdessäoloa omia eväitä nauttien. Retkikohteet päätämme osallistujien toiveiden mukaisesti. Matkat eivät ole pit­ kiä. Kokoontumiskerrat 31.8.,14.9. ja 28.9. Ensimmäisellä kerralla tapaamme Tanelinlammen parkkipaikalla Mäkihakolantien varressa.

75051 MÄKIJUOKSU syksy ti 17.15-18.15, 4.9.2018–9.10.2018 Jouppilanvuori, rytmiriihi, Jouppilanvuorentie 1 Jani Nisula, liikuntaneuvoja (7,98 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 12 osallistujaa Mäkijuoksukurssilla harjoitellaan mäkijuoksua Jouppilanvuoren rin­ teessä ja tutustutaan mäkijuoksuun treenimuotona. Mikäli olet kiin­ nostunut mäkijuoksusta tai olet halunnut kokeilla juosta mäkeä ja haastaa itseäsi, mutta ympäriltäsi on puuttunut sopiva porukka, niin nyt sellainen on tarjolla. Ei ole väliä oletko huippukuntoinen, kuntoilija tai vähemmän liikuntaa harrastanut, olet tervetullut kurssille. Kokoon­ tuminen Jouppilanvuoren rinteen alapäässä ravintolan edustalla.

97


75061 KIIPEILYKURSSI A

75111 JUOKSUKOULU aloittelijat kesä

la 12.00-15.00, 25.8.2018–15.9.2018 Murikka ry (Kulku hotelli Alman takaa, raiteiden toiselle puolelle) Jani Nisula ja apuopettaja (16 t), Kurssimaksu 55,00 €, max 10 osallistujaa Kiipeilykurssi on tarkoitettu nuorille ja työikäisille vähintään nor­ maalin peruskunnon omaaville henkilöille. Kurssilla perehdytään ulkokiipeilyn (boulderointi) alkeisiin, joka tarkoittaa kiipeilyä ma­ talilla kiipeilyseinillä, kallioilla tai siirtolohkareilla ilman varsinaisia varmistusvälineitä. Kurssipaikkana toimii kiipeilyseura Murikka ry:n tilat ja Ilmajoella sijaitsevan Santavuoren matalat kallion seinämät ja siirtolohkareet. Ensimmäinen kerta 25.8. pidetään Murikka ry:n kiipeilytiloissa (Kulku hotelli Alman takaa, raiteiden toiselle puolelle) Siirtyminen Santavuorelle tapahtuu aina Murikka ry:n parkkipaikalla kokoontumisen kautta. Kurssille riittää normaali liikuntavarustus. Lai­ naamme kiipeilykenkiä kurssin ajaksi. Kurssilla kaksi opettajaa.

ma 18.00-19.00, 29.4.2019–10.6.2019 Opistotalo, luokka 309, Vapaudentie 83 Reija-Liisa Kaatikko, PT (9,31 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 20 osallistujaa Juoksukoulu aloittelijat on sinulle, joka olet aloittamassa juoksuhar­ rastusta, tahdot virikkeitä ja innostusta omaan juoksulenkkeilyysi. Lenkkeily aloitetaan sauvakävellen ja edetään ryhmän mukaan. Ensimmäinen kokoontuminen ma 29.4. klo 18-19 kansalaisopistolla teoriaa ja 6 kertaa käytännön harjoituksia. Kokoontuminen Jouppilan­ vuoren vesilaitoksen P-paikalla.

75071 KIIPEILYKURSSI B la 16.00-19.00, 25.8.2018–15.9.2018 Murikka ry (Kulku hotelli Alman takaa, raiteiden toiselle puolelle) Jani Nisula ja apuopettaja (16 t), Kurssimaksu 55,00 €, max 10 osallistujaa Kiipeilykurssi on tarkoitettu nuorille ja työikäisille vähintään nor­ maalin peruskunnon omaaville henkilöille. Kurssilla perehdytään ulkokiipeilyn (boulderointi) alkeisiin, joka tarkoittaa kiipeilyä ma­ talilla kiipeilyseinillä, kallioilla tai siirtolohkareilla ilman varsinaisia varmistusvälineitä. Kurssipaikkana toimii kiipeilyseura Murikka ry:n tilat ja Ilmajoella sijaitsevan Santavuoren matalat kallion seinämät ja siirtolohkareet. Ensimmäinen kerta 25.8. pidetään Murikka ry:n kiipeilytiloissa (Kulku hotelli Alman takaa, raiteiden toiselle puolelle) Siirtyminen Santavuorelle tapahtuu aina Murikka ry:n parkkipaikalla kokoontumisen kautta. Kurssille riittää normaali liikuntavarustus. Lai­ naamme kiipeilykenkiä kurssin ajaksi. Kurssilla kaksi opettajaa.

75091 AIKUISTEN HIIHTOKOULU perinteinen hiihtotapa ma 18.00-19.30, 3.12.2018 ja 14.1.2019–21.1.2019 Opistotalo, luokka 309, Vapaudentie 83 Petri Kurunmäki, LitM (6 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 12 osallistujaa Haluaisitko aloittaa hiihtoharrastuksen tai kehittää omia taitojasi, mutta tarvitset neuvoja välinehankinnoista, voitelusta, tekniikasta ja harjoittelusta. 1. kokoontuminen teoriaa kansalaisopistolla ja seuraa­ vat 2 kertaa käytännön harjoittelua perinteisellä hiihtotavalla, kokoon­ tuminen Joupiskan hiihtostadionilla (tekonurmi kesäisin).

75101 AIKUISTEN HIIHTOKOULU vapaa hiihtotapa ma 18.00-19.30, 10.12.2018 ja 28.1.2019–4.2.2019 Opistotalo, luokka 309, Vapaudentie 83 Petri Kurunmäki, LitM (6 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 12 osallistujaa Haluaisitko aloittaa hiihtoharrastuksen tai kehittää omia taitojasi, mutta tarvitset neuvoja välinehankinnoista, voitelusta, tekniikoista ja harjoittelusta. 1. kokoontuminen teoriaa kansalaisopistolla ja seuraa­ vat 2 kertaa käytännön harjoitteita vapaalla hiihtotavalla, kokoontumi­ nen Joupiskan hiihtostadionilla (tekonurmi kesäisin)

98

75131 PERHEPARKOUR -ilta A kesä ma 17.30-19.00, 13.5.2019–13.5.2019 SEINÄJOEN ALUE Heidi Hevonkoski, liikunnanohjaaja AMK (2 t), Kurssimaksu 10,00 €, max 10 osallistujaa Perheparkour-ilta on tarkoitettu 5-10-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Tunnilla vanhemmat ja lapset pääsevät liikkumaan, leikkimään ja pitämään hauskaa yhdessä. Harjoitus koostuu leikin­ omaisesta alkulämmittelystä ja erilaisista esteradoista. Vain yksi perheestä ilmoittautuu. Kokoontumispaikka ilmoitetaan myöhemmin.

75141 PERHEPARKOUR -ilta B kesä ma 17.30-19.00, 20.5.2019–20.5.2019 SEINÄJOEN ALUE Heidi Hevonkoski, liikunnanohjaaja AMK (2 t), Kurssimaksu 10,00 €, max 10 osallistujaa Perheparkour-ilta on tarkoitettu 5-10-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Tunnilla vanhemmat ja lapset pääsevät liikkumaan, leikkimään ja pitämään hauskaa yhdessä. Harjoitus koostuu leikin­ omaisesta alkulämmittelystä ja erilaisista esteradoista. Vain yksi perheestä ilmoittautuu. Kokoontumispaikka ilmoitetaan myöhemmin

75161 PARKOUR aikuiset alkeet kesä ti 17.30-18.30, 21.5.2019–11.6.2019 SEINÄJOEN ALUE Heidi Hevonkoski, liikunnanohjaaja AMK (5,32 t), Kurssimaksu 15,00 €, max 10 osallistujaa Kurssi tarkoitettu 16 -vuotiaista ylöspäin. Lihaskuntoa, itsensä ylit­ tämistä ja hyvää oloa parkourilla! Aikuisten parkourtunnit koostuvat alkulämmittelystä, parkour-tekniikoiden turvallisesta opettelusta sekä monipuolisesta lihaskunto- ja kehonhallintaharjoittelusta vaihtuvassa ympäristössä. Tunneilla on mukana lajille ominainen hauskanpito ja sopivaa haastavuutta. Kokoontumispaikka ilmoitetaan myöhemmin.


Liikunta: lapset ja nuoret Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 20.8. klo 15.30

70001 PERHELIIKUNTA A syksy su 11.00-11.45, 9.9.2018–2.12.2018 Joupin koulu, liikuntasali, Joupinkatu 6 Jani Nisula, liikuntaneuvoja ja Kaisa Lindberg, liikunnanohjaaja AMK (9 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 27 osallistujaa Perheliikunta- kurssi on vanhempien ja lasten yhteinen liikuntahetki. Kurssi on suunnattu alle 8-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Mukana voi siis olla useampi lapsi, mutta on hyvä muistaa että lapset ovat vanhempien vastuulla. Tunneilla liikutaan ja palloillaan lasten ehdoilla esimerkiksi salibandyn, jalkapallon, polttopallon tohinassa, sekä temppuillaan ja riehutaan monien eri leikkien ja ratojen ohella. Vain huoltaja ilmoittautuu. Kokoontumiset: 9.9., 16.9., 23.9., 30.9., 7.10., 28.10., 4.11., 18.11. 25.11.

70011 PERHELIIKUNTA B syksy su 12.00-12.45, 9.9.2018–2.12.2018 Joupin koulu, liikuntasali, Joupinkatu 6 Jani Nisula, liikuntaneuvoja ja Kaisa Lindberg, liikunnanohjaaja AMK (9 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 27 osallistujaa Perheliikunta- kurssi on vanhempien ja lasten yhteinen liikuntahetki. Kurssi on suunnattu alle 8-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Mukana voi siis olla useampi lapsi, mutta on hyvä muistaa että lapset ovat vanhempien vastuulla. Tunneilla liikutaan ja palloillaan lasten ehdoilla esimerkiksi salibandyn, jalkapallon, polttopallon tohinassa, sekä temppuillaan ja riehutaan monien eri leikkien ja ratojen ohella. Vain huoltaja ilmoittautuu. Kokoontumiset: 9.9., 16.9., 23.9., 30.9., 7.10., 28.10., 4.11., 18.11. 25.11.

76071 LUONTOKURSSI luonnossa liikkumista ja luonnon tarkkailua alakouluikäisille

to 17.30-19.00, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Luontotalo Käpälikkö Valtteri Hakulinen, tuntiopettaja (50 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 11 osallistujaa Luontoliikunta -kurssi alakouluikäisille. Kurssin aikana perehdytään luontoon ja luonnossa liikkumiseen teoriassa ja käytännössä; luon­ nossa liikkumista, tähtitiedettä, ulkopelejä/-leikkejä, mikroskopointia, kasvien keräilyä, tutkimuksia, geokätköilyä ym. Lopullinen kurssin si­ sältö suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa. Kurssin ohjaajana toimii biologiasta ja luonnossa liikkumisesta pitävä 3. vuoden lukiolai­ nen. Kurssilla myös mahdollisesti vierailijoita teemasta riippuen.

76101 LIIKUNTALEIKKIKOULU 4 -vuotiaat ma 17.15-18.00, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Joupin koulu, Joupinkatu 6 Johanna Kylmälä KM ja Marjo Yli-Soini, LitM (25 t), Kurssimaksu 60,00 €, max 16 osallistujaa Liikuntaleikkikoulu eli liikkari on monipuolinen liikuntakerho 4-vuoti­ aille tytöille ja pojille (s. 2014). Liikkarissa luodaan liikkumiselle hyvä pohja, ennen varsinaisten lajitaitojen opettelemista. Hintaan sisältyy liikuntaleikkikouluvihko. Ensimmäiset 2 viikkoa liikutaan vanhemman kanssa yhdessä ja sen jälkeen joka neljäs kerta. Ohjaajia on paikalla kaksi.

76041 METSÄMÖRRI 5-8 -vuotiaat syksy ke 17.00-18.00, 5.9.2018–10.10.2018 Luontotalo Käpälikkö Sonja Kujanpää, liikuntaneuvoja (7,98 t), Kurssimaksu 15,00 €, max 10 osallistujaa Metsämörrikerho innostaa lapset lähiluontoon leikkimään, liikku­ maan, ihmettelemään ja tutkimaan. Kerho on suunnattu 5–8 -vuoti­ aille lapsille. Kerhossa ulkoillaan metsissä, kallioilla ja veden äärellä lapsen mielenkiintoa ja mielikuvitusta herättävällä tavalla. Sään mu­ kainen varustus, kaatosateella emme kokoonnu. Ensimmäinen ko­ koontuminen Kyrkösjärven luontotalo Käpälikön edustalla.

76051 METSÄVAELTAJAT 7-12 -vuotiaat syksy ke 18.00-19.00, 5.9.2018–10.10.2018 Luontotalo Käpälikkö Sonja Kujanpää, liikuntaneuvoja (7,98 t), Kurssimaksu 15,00 €, max 10 osallistujaa Metsävaeltajat ovat alakouluikäisiä luonnossa liikkujia. Metsävael­ tajissa tutustutaan lähiympäristön luontoon havainnoiden sen muu­ toksia ja moninaisuutta, opitaan retkeilyn perustaitoja ja saadaan kokemuksia ulkona yhdessä toimien. Sään mukainen varustus, kaato­ sateella emme kokoonnu. Ensimmäinen kokoontuminen Kyrkösjärven luontotalo Käpälikön edustalla.

99


76111 IPANAJUMPPA 4-5-vuotiaat

76181 LAPSI - VANHEMPI -sählykerho Lintuviita

ma 18.15-19.00, 3.9.2018–26.11.2018 ja 7.1.2019–8.4.2019 Joupin koulu, Joupinkatu 6 Marjo Yli-Soini, LitM ja Johanna Kylmälä KM (25 t), Kurssimaksu 55,00 €, max 16 osallistujaa Ipanajumppa on monipuolinen liikuntakerho 4-5-vuotiaille tytöille ja pojille (s. 2013-2014). Ipanajumpassa harjoitellaan monipuolisesti lii­ kunnan ja leikin avulla motorisia ja sosiaalisia taitoja. Kokoontuminen pääsääntöisesti ilman vanhempia. Ensimmäisellä kerralla vanhem­ mat mukana. Ohjaajia on paikalla kaksi.

to 17.30-18.30, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Lintuviidan koulu, Tapiolantie 20 Marjo Alanko, liikunnanohjaaja (33,25 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 12 osallistujaa Lyhyt alkuveryttely, jonka jälkeen yhdessä pelaamista rennolla ot­ teella. Kurssi tarkoitettu 7-11 -vuotiaille lapsille (jotka eivät ole mu­ kana seuratoiminnassa) ja heidän vanhemmilleen. Pelataan lasten ehdoilla. Ota mukaan oma maila ja lapsille suositellaan pelilaseja. Sisäkengät. Vain lapsi ilmoittautuu ja huoltajan tiedot laskutusosoite -kenttään.

76131 IPANAJUMPPA 5-6 -vuotiaat Pruukki to 16.30-17.15, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Pruukin yhtenäiskoulu, peilisali, Törnäväntie 26 Sonja Kujanpää, liikuntaneuvoja (25 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 11 osallistujaa Tarkoitettu 5-6 -vuotiaille. Monipuolisesti leikkien ja liikkuen, tarkoi­ tuksena kehittää motorisia ja sosiaalisia taitoja. Kokoontuminen pää­ sääntöisesti ilman vanhempia, vanhemmat kutsutaan erikseen mu­ kaan tunnille. Ensimmäisellä kerralla vanhemmat mukana.

76141 ESKARIJUMPPA Pruukki to 17.15-18.00, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Pruukin yhtenäiskoulu, peilisali, Törnäväntie 26 Sonja Kujanpää, liikuntaneuvoja (25 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 12 osallistujaa Tarkoitettu eskari-ikäisille. Monipuolisesti leikkien ja liikkuen, tar­ koituksena kehittää motorisia ja sosiaalisia taitoja. Kokoontuminen pääsääntöisesti ilman vanhempia, vanhemmat kutsutaan erikseen mukaan tunnille. Ensimmäisellä kerralla vanhemmat mukana.

76151 AKROBATIA 7-13 -vuotiaat A to 16.00-16.45, 6.9.2018–29.11.2018 Uimahalli-Urheilutalo, Kirkkokatu 15, Iiris Korpela, akrobatia- ja tanssinohjaaja (12 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 15 osallistujaa Tunnilla opetellaan kehonhallintaa, permantoakrobatiaa ja tehdään ihmispyramideja. Temppuja harjoitellaan turvallisessa ympäristössä vaikeustasoa hiljalleen nostaen. Tunti soveltuu tytöille ja pojille, sekä uusille että vanhoille harrastajille. Urheilutalon kamppailusali.

76161 AKROBATIA 7-13 -vuotiaat B to 16.45-17.30, 6.9.2018–29.11.2018 Uimahalli-Urheilutalo, Kirkkokatu 15, Iiris Korpela, akrobatia- ja tanssinohjaaja (12 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 15 osallistujaa Tunnilla opetellaan kehonhallintaa, permantoakrobatiaa ja tehdään ihmispyramideja. Temppuja harjoitellaan turvallisessa ympäristössä vaikeustasoa hiljalleen nostaen. Tunti soveltuu tytöille ja pojille, sekä uusille että vanhoille harrastajille. Urheilutalon kamppailusali.

76191 TANKOAKROBATIA yläkoululaiset ma 16.00-17.00, 1.10.2018–26.11.2018 Tankotanssistudio, Varastotie 11 Marianne Katila, tankotanssiohjaaja (10,64 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 15 osallistujaa Soveltuu kaikille perusterveille nuorille etkä tarvitse liikunnallista taustaa. Esittelykurssilla opit tankotanssin perusteita. Kurssi sisältää pyörähdyksiä, siirtymäliikkeitä, tangolla kiipeilyä, liikkeiden yhdistä­ mistä sekä lajinomaista lihaskuntoa.

76203 PERHELIIKUNTA Peräseinäjoki to 18.00-19.00, 6.9.2018–29.11.2018 Toivolanrannan alakoulu, sali, Koulutie 1 Kaisa Lindberg, liikunnanohjaaja AMK (15,96 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 27 osallistujaa Perheliikunta- kurssi on vanhempien ja lasten yhteinen liikuntahetki. Kurssi on suunnattu alle 8-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Mukana voi siis olla useampi lapsi, mutta on hyvä muistaa että lapset ovat vanhempien vastuulla. Tunneilla liikutaan ja palloillaan lasten ehdoilla esimerkiksi salibandyn, jalkapallon, polttopallon tohinassa, sekä temppuillaan ja riehutaan monien eri leikkien ja ratojen ohella. Vain huoltaja ilmoittautuu.

76244 LAPSIJOOGA 6-8 -vuotiaille to 18.00-18.45, 13.9.2018–27.9.2018 Topparlan koulu, Kylänpääntie 200 B Carita Raunio, lapsijoogaohjaaja (3 t), Kurssimaksu 10,00 €, max 10 osallistujaa Tutustumiskurssi, jonka jälkeen mahdollisesti jatkoa. Lapsijooga on rento, hauska ja liikunnallinen tunti. Kehittää motoriikkaa, tasapai­ noa, keskittymiskykyä, kehonhallintaa ja rauhoittumista. Tunneilla ei kilpailla, jokainen lapsi huomioidaan omana itsenään. Asanat eli kehonliikkeet ohjataan lapsille sopivalla tavalla, tarinoiden, mieliku­ vituksen ja leikkien kautta. "Rohkea kuin leijona", "Ketterä kuin ge­ pardi"... Vaikka tuntien runko pysyy samana, esim. lopussa aina pieni rentoutus/rauhallisuusleikki, on sisältö joka tunnilla erilainen. Mukaan jumppatossut ja vesipullo.

76254 LIIKKUVA LAPSI 6-7 -vuotiaat Kitinoja to 18.00-19.00, 6.9.2018–29.11.2018 ja 10.1.2019–11.4.2019 Kitinojan kylätalo, Kitinojantie 654 Tiia Latvala, tuntiopettaja (33,25 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 12 osallistujaa Liikuntaa leikin varjolla 6-7 -vuotiaille huomioiden lapsen motorisen kehityksen.

100


RUOKA, PUUTARHA JA LUONTO Puutarha Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 20.8. klo16.30

80471 LUONNONANTIMET LÄHEISIKSI VILLIVIHANNESTEN KERUU

ke 18.00-21.00, 8.5.2019–15.5.2019 Opistotalo, luokka 309, Vapaudentie 83 Suvi Veijalainen (8 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 25 osallistujaa Opi tuntemaan luonnosta löytyviä villivihanneksia. Kurssilla opette­ lemme villivihannesten tunnistamista luonnossa, niiden kasvupaikko­ ja, terveellisiä ominaisuuksia ja hyötykäyttöä. Ensimmäisellä kokoon­ tumiskerralla opiston luokassa ja toisella kerralla retki ulos luontoon. (Säävaraus luontokerralle)

85001 SUUNNNITTELE OMA PIHASI la 10.00 - 16.30, su 10.00 - 16.30, 16.2.2019–17.2.2019 Opistotalo, luokka 308, Vapaudentie 83 Marko Ahola, puutarhuri (16 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 20 osallistujaa Teoriatunneilla käymme läpi seuraavat aiheet: Kasvuvyöhykkeet, maanparannus, katteet, reunakasvit, vesiaiheet, laatoitus, valais­ tus, aidanteet, aidat, muurit, jne.. Oman unelmapihan suunnittelu / piirtäminen opettajan avustuksella A3 valkoiselle paperille ja valmiin suunnitelman piirtäminen A3 millimetripaperille. Tarvitset mukaan asemapiirroksen tontistasi.

85011 OMENAPUUN LEIKKAUS -kurssi ma 18.00-21.00, 24.4.2019 SEINÄJOEN ALUE Marko Ahola, puutarhuri (4 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 20 osallistujaa Tule ja opettele omenapuun leikkausta yhdessä opettajan opastuk­ sella. Käymme läpi omenapuun leikkauksen luonnossa joko kurssi­ laisen kotipuutarhassa tai opettajan valitsemassa paikassa. Kurssilla saat käytännön vinkkejä ja neuvoja omenapuun hoidosta. Ota mu­ kaasi hyvä mieli ja lämmintä vaatetta. Kokoontumispaikka ilmoitetaan ennen kurssin alkua tekstiviestillä.

85021 KASVIMAAN HOITO KOTIPUUTARHURILLE ti 18.00 - 21.15, 12.3.2019 Opistotalo, luokka 313, Vapaudentie 83 Marko Ahola, puutarhuri (4 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 20 osallistujaa Tule ja ammenna tietoa kasvimaan perustamiseen ja sen hoitoon. Käymme läpi seuraavat aiheet: Kasvimaan suunnittelu, miten perus­ tan hyvän kasvimaan, kotipuutarhurin kalenteri, tuottava kasvimaa lannoitus, kalkitus, yleisimmät virheet hoidoissa, siemenet, jne.

85031 BOKACHIN ABC pe 18.00-20.30, 12.4.2019 Opistotalo, luokka 308, Vapaudentie 83 Marko Ahola, puutarhuri (3 t), Kurssimaksu 15,00 €, max 20 osallistujaa Tule opettelemaan kuinka saat biojätteestäsi fermentoitunutta or­ gaanista ainesta eli multaa jota voit käyttää kasveillasi. Käymme läpi bokashin hoidon niksit ja saat runsaan tietopaketin jota voit soveltaa kotioloihin.

Kasvata omaa hyvinvointiasi kilpaa kasvien kanssa – puutarhanhoito vähentää tutkitusti stressiä!

85041 PERENNAPENKIN SUUNNITTELU - JA HOITO su 10.00 - 14.45, 14.10.2018 Opistotalo, luokka 314, Vapaudentie 83 Marko Ahola, puutarhuri (6 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 18 osallistujaa Kurssilla saat tietoa kukkapenkin perustamisesta. Käydään yhdes­ sä läpi millainen paikka, multa ja lannoitus kukkapenkillä tulee olla sekä mitä on hyvä huomioida kasvinsuojelun, kastelun, lajikkeiden ja suunnittelun näkökulmasta. Saat kurssilla myös näppärät hoito-oh­ jeet. Voit piirtää / suunnitella oman näyttävän kukkapenkkisi yhdessä opettajan opastamana. Ota mukaan innostunut luova mieli ja kynä.

85051 PARVEKE- JA TERASSIVILJELY ma 18.00 - 20.15, 8.4.2019 Opistotalo, luokka 314, Vapaudentie 83 Marko Ahola, puutarhuri (3 t), Kurssimaksu 15,00 €, max 20 osallistujaa Tule opettelemaan parvekkeella / terassilla kasvatuksen salat ja hel­ pot vinkit. Kurssilla käydään läpi: Mitä voin kasvattaa ja viljellä par­ vekkeella/ terassilla, hoito, lannoitus, kasvien valinta, kylvö, koulinta, mistä materiaalista alustat, ruukut, laatikot, siemenet.

85061 VANHAN PIHAN PREPPAUS ti 18.00 - 20.15, 19.2.2019 Opistotalo, luokka 314, Vapaudentie 83 Marko Ahola, puutarhuri (3 t), Kurssimaksu 15,00 €, max 20 osallistujaa Miten saadaan pienellä vaivalla pihasta viihtyisä ja hyvin toimiva van­ han sijaan. Pihan yleisimmät ongelmat, Ongelma kasvit, Suunnittelul­ la piha toimivaksi kasveja apuna käyttäen. Hoito-ohjeet.

85131 YRTTIEN VILJELY ke 18.00-21.00, 9.5.2019–16.5.2019 Opistotalo, luokka 309, Vapaudentie 83 Suvi Veijalainen (8 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 20 osallistujaa Tule tutustumaan yrttien kiehtovaan maailmaan. Kurssilla opettelem­ me yrttien kylvöä, kasvatusta, kasvien valintaa ja hoitoa. Tutkimme, mistä saa siemeniä, missä on parhainta viljellä – parvekkeella, te­ rassilla, kasvihuoneessa tai avomaalla – ja millaisella kasvualustalla.

101


Kotitalous Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 20.8. klo. 16.30

80031 KOTIOLUEN VALMISTAMINEN ma 17.00-21.00, ti 17.00-21.00, 4.3.2019–18.3.2019 SEINÄJOEN ALUE Aleksi Tamminen (15 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 20 osallistujaa Ilm.25.2.2019 mennessä Kotioluen valmistamisen perusteet. Kotiolutta yksinkertaisesti ja edullisesti. Kurssilla tutustutaan oluen tyyleihin, raaka-aineisiin, valmistusmenetelmiin, välineisiin ja materiaalien myyntipaikkoihin. Opettajan hankkimat raaka-aineet yms. sisältyvät hintaan. Kokoon­ tumiskerrat 4.3., 5.3. ja 18.3. HUOM! Kokoontuminen Mallaskosken Panimoravintolassa, Vesitorninkatu 1.

80141 HYGIENIAPASSI -KOULUTUS syksy la 09.00-16.00, 6.10.2018 Opistotalo, luokka 309, Vapaudentie 83 Jyrki Auvinen (8 t), Kurssimaksu 55,00 €, max 20 osallistujaa Hygieniaosaamiskoulutus; sisältää mikrobiologiaa, hygieenisia työta­ poja, puhtaanapitoa, omavalvontaan liittyviä asioita ja lainsäädäntöä. Kurssilta saa kokeen jälkeen hygieniapassitodistuksen, todistus sisäl­ tyy kurssin hintaan.

80151 HYGIENIAPASSI -KOULUTUS kevät la 09.00-16.00, 23.3.2019 Opistotalo, luokka 309, Vapaudentie 83 Jyrki Auvinen (8 t), Kurssimaksu 55,00 €, max 20 osallistujaa Hygieniaosaamiskoulutus; sisältää mikrobiologiaa, hygieenisia työta­ poja, puhtaanapitoa, omavalvontaan liittyviä asioita ja lainsäädäntöä. Kurssilta saa kokeen jälkeen hygieniapassitodistuksen, todistus sisäl­ tyy kurssin hintaan.

80161 SUSHI-KURSSI syksy la 10.00-13.15, 27.10.2018 Marttilan koulu, Seinäjoen Lyseon opetuskeittiö, Kirkkokatu 9 Kazue Ikemoto-Mäyry (4 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 16 osallistujaa Käydään läpi sushin historiaa ja sushin roolia osana japanilaista ruo­ kakulttuuria. Tutustutaan erilaisiin sushi-tyyppeihin, Opetellaan käy­ tännössä tekemään kahdenlaista sushia Suomessa saatavilla olevis­ ta raaka-aineista. Kurssilla opeteltuja susheja on helppo valmistaa myös kotona. Raaka-aineet sisältyvät kurssihintaan. Ks. lisätietoja netistä. Huom. Lyseon opetuskeittiö sijaitsee Marttilan koulun A -ra­ pussa (pienempi keltainen rakennus), 3.kerros.

80171 SUSHI-KURSSI kevät la 10.00-13.15, 9.2.2019 Marttilan koulu, Seinäjoen Lyseon opetuskeittiö, Kirkkokatu 9 Kazue Ikemoto-Mäyry (4 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 16 osallistujaa Käydään läpi sushin historiaa ja sushin roolia osana japanilaista ruo­ kakulttuuria. Tutustutaan erilaisiin sushi-tyyppeihin, Opetellaan käy­ tännössä tekemään kahdenlaista sushia Suomessa saatavilla olevis­ ta raaka-aineista. Kurssilla opeteltuja susheja on helppo valmistaa myös kotona. Raaka-aineet sisältyvät kurssihintaan.Ks. lisätietoja netistä. Huom. Lyseon opetuskeittiö sijaitsee Marttilan koulun A -ra­ pussa (pienempi keltainen rakennus), 3.kerros. 102

80301 GLUTEEINITONTA JA VEGAANISTA LEIVONTAA to 17.30-19.45, 27.9.2018–11.10.2018 Marttilan koulu, Seinäjoen Lyseon opetuskeittiö, Kirkkokatu 9 Mea Salo, vegaaniruokaohjaaja-kirjailija (9 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 15 osallistujaa Itse leivottu leipä on mehevää eikä sisällä lisäaineita. Leivomme ja maistelemme erilaisia terveellisiä leipiä sekä kakkuja, torttuja, kekse­ jä ja muuta hyvää. Leipominen on helppoa, kun samoilla resepteillä valmistuu ruokaa sekä luontaisesti gluteenittomille, maidottomille, munattomille ja vegaaneille ruokailijoille. Huom. Lyseon opetuskeittiö sijaitsee Marttilan koulun A -rapussa (pienempi keltainen rakennus), 3.kerros.

80311 VEGAANISIA JA GLUTEENITTOMIA AAMIAISIA ti 17.30-19.45, 23.10.2018–6.11.2018 Marttilan koulu, Seinäjoen Lyseon opetuskeittiö, Kirkkokatu 9 Mea Salo, vegaaniruokaohjaaja-kirjailija (9 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 15 osallistujaa Hyvän ja ravitsevan aamiaisen jälkeen loppupäiväkin menee parem­ min. Valmistamme ja maistelemme mm. puuroja, smoothieita, juomia, patukoita, lättyjä ja leipomuksia. Näitä voi toki nauttia muulloinkin kuin aamulla. Ota tehosekoitin mukaan jos sinulla on. Ostamaan ei tarvitse lähteä. Huom. Lyseon opetuskeittiö sijaitsee Marttilan koulun A -rapussa (pienempi keltainen rakennus), 3.kerros.

80351 KIINALAINEN KEITTIÖ ke 17.00-19.15, 12.9.2018–10.10.2018 Marttilan koulu, Seinäjoen Lyseon opetuskeittiö, Kirkkokatu 9, Joka toinen viikko Yunyu Li (9 t), Kurssimaksu 35,00 €, max 16 osallistujaa Kurssilla esitellään kiinalaista ruokakulttuuria ja yleisiä kiinalaisia pääruokia, esim. gongbao, mapo toufu, soijakastike kana- ja sianli­ haruoat, kevätkääryle, wonton, nuudeli, jne. Kurssilla opitaan käyttä­ mään eri alueiden mausteita ja tutustutaan ruokailutapoihin. Nautim­ me oppitunnin jälkeen itsetehdyistä ruuista ja mukaan saa reseptit! Kokoontuminen 12.9, 26,9 ja 10.10. Huom. Lyseon opetuskeittiö si­ jaitsee Marttilan koulun A -rapussa (pienempi keltainen rakennus), 3.kerros.

80361 SADONKORJUUAIKAAN: SIENIRETKI ke 17.00-20.00, 22.8.2018 SEINÄJOEN ALUE Asta Asunmaa, ruoka-asiantuntija, kouluttaja (4 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 24 osallistujaa Perusasiaa sienistä, keräily ja käsittely . Käytännön tunnistusta taval­ lisimmista ruokasienistä. Toteutuakseen edellyttää hyvää sienisyk­ syä, jotta löydämme kerättävää. Mukaan sienikori tms. sekä ohutte­ räinen veitsi. Säänmukainen varustus. Kokoontuminen Vesilaitoksen parkkipaikalla Jouppilanvuorella. HUOM! Kurssille voi ilmoittautua jo 1.8. alkaen!


80421 ERIKOISHERKKUJA JUHLAPÖYTÄÄN

Trendikkäimmät kokkailevat kotona – ruuanlaitto on myös tapa rentoutua!

80381 KOKATAAN JA SYÖDÄÄN YHDESSÄ ti 17.00-20.00, 9.10.2018 Marttilan koulu, Seinäjoen Lyseon opetuskeittiö, Kirkkokatu 9 Asta Asunmaa, ruoka-asiantuntija, kouluttaja (4 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 10 osallistujaa Kokataan yhdessä eli lapsen kanssa kokkikouluun! (Yksi lapsi/aikui­ nen) Kurssilla valmistamme yhteisesti aterian, joka koostuu alkuruo­ asta, pääruoasta lisukkeineen sekä jälkiruoasta. Lisäksi leivomme jotain makeaa ja suolaista. Yhdessä myös nautimme aterian. Ota mukaan sisäjalkineet, esiliina ja päähine sekä rasia mahdollisia ko­ tiinviemisiä varten. Raaka-aineet sisältyvät kurssimaksuun. Mukaan mahtuu 10 aikuista ja 10 lasta. Ilmoittautuminen: Täytä henkilötiedot kohtaan lapsen tiedot ja laskutusosoite kohtaan huoltajan tiedot. Huom. Lyseon opetuskeittiö sijaitsee Marttilan koulun A -rapussa (pienempi keltainen rakennus), 3.kerros.

80391 KOTONA TUOKSUU PIKKUJOULU ke 18.00-21.00, 14.11.2018 Marttilan koulu, Seinäjoen Lyseon opetuskeittiö, Kirkkokatu 9 Asta Asunmaa, ruoka-asiantuntija, kouluttaja (4 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 18 osallistujaa Opetellaan valmistamaan pientä naposteltavaa pikkujoulupöytään. Illan aikana teemme sekä suolaisia että makeita tarjottavia ja valmis­ tamme myös erilaisia glögejä. Illan päätteeksi tietenkin nautimme kät­ temme töistä yhdessä. Raaka-aineet sisältyvät kurssimaksuun. Ota mukaan sisäkengät, esiliina ja päähine sekä jokin rasia mahdollisia kotiinviemisiä varten. Huom. Lyseon opetuskeittiö sijaitsee Marttilan koulun A -rapussa (pienempi keltainen rakennus), 3.kerros.

80401 KOTONA TUOKSUU LÄMMIN LEIPÄ ti 18.00-21.00, 5.2.2019 Marttilan koulu, Seinäjoen Lyseon opetuskeittiö, Kirkkokatu 9 Asta Asunmaa, ruoka-asiantuntija, kouluttaja (4 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 18 osallistujaa Opetellaan valmistamaan erityyppisiä nopeita ruokaleipiä ja sämpy­ löitä. Raaka-aineet sisältyvät kurssimaksuun. Ota mukaan sisäken­ gät, esiliina ja päähine sekä jokin rasia mahdollisia kotiinviemisiä var­ ten. Huom. Lyseon opetuskeittiö sijaitsee Marttilan koulun A -rapussa (pienempi keltainen rakennus), 3.kerros.

to 18.00-21.00, 21.2.2019 Marttilan koulu, Seinäjoen Lyseon opetuskeittiö, Kirkkokatu 9 Asta Asunmaa, ruoka-asiantuntija, kouluttaja (4 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 18 osallistujaa Opetellaan valmistamaan erityisruokavalioille sopivia herkkuja kahvi­ pöytään. Maidoton, munaton ja gluteeniton rv. Raaka-aineet sisälty­ vät kurssimaksuun. Ota mukaan sisäkengät, esiliina ja päähine sekä jokin rasia mahdollisia kotiinviemisiä varten. Huom. Lyseon opetus­ keittiö sijaitsee Marttilan koulun A -rapussa (pienempi keltainen ra­ kennus), 3.kerros.

80431 KOTOISASTI KALAA ti 18.00-21.00, 2.4.2019 Marttilan koulu, Seinäjoen Lyseon opetuskeittiö, Kirkkokatu 9 Asta Asunmaa, kotitalousneuvoja, kouluttaja (4 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 16 osallistujaa Opetellaan käyttämään monipuolisesti erilaisia kaloja jokapäiväises­ sä ruoanvalmistuksessa. Raaka-aineet sisältyvät kurssimaksuun. Ota mukaan sisäkengät, esiliina ja päähine sekä jokin rasia mahdolli­ sia kotiinviemisiä varten. Huom. Lyseon opetuskeittiö sijaitsee Martti­ lan koulun A -rapussa (pienempi keltainen rakennus), 3.kerros.

80441 SADONKORJUUAIKAAN: VILLIYRTIT to 17.00-20.00, 16.5.2019 Yrityskeskus, Päivölänkatu 32 Asta Asunmaa, ruoka-asiantuntija, kouluttaja (4 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 24 osallistujaa Valloittavat villiyrtit! Perusasiaa syötävistä kasveista, keruusta ja käytöstä. (Käytännön ruoanvalmistusta). Toteutuakseen edellyttää hyvää aikaista kevättä, jotta saadaan ruoanvalmistus aineksia. So­ pii hyvin 80471 villivihanneskurssin jatkoksi. Raaka-aineet sisältyvät kurssimaksuun.

80451 SENIOREIDEN LEPPOISA LAUANTAIBRUNSSI 

la 10.00-13.00, 13.10.2018 Yrityskeskus, Päivölänkatu 32 Asta Asunmaa, kotitalousneuvoja, kouluttaja (4 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 12 osallistujaa Ota ystäväsi mukaan ja lähde kokkailemaan lauantai leppoisasti käyntiin mukavassa seurassa, saat samalla tietoa ravitsevista ate­ rioista. Aamupalan ja lounaan yhdistävä brunssi on tuhti pala, jolla pärjää pitemmällekin päivää. Opettajina Asta Asunmaa ja EevaLeena Wallin Raaka-aineet sisältyvät hintaan. OPH. Senioreille ja eläkeläisille hinta 20€, muuten 40€. Opettaja tarkistaa kurssin alussa oikeuden alennettuun hintaan. Kokoontumispaikka ent. Amforan tilat Päivölänkatu 32.

80411 HERKUTELLAAN BLINEILLÄ! ke 18.00-21.00, 13.2.2019 Marttilan koulu, Seinäjoen Lyseon opetuskeittiö, Kirkkokatu 9 Asta Asunmaa, ruoka-asiantuntija, kouluttaja (4 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 18 osallistujaa Opetellaan valmistamaan blinejä erilaisilla lisukkeilla. ja tietenkin herkutellaan yhdessä. Raaka-aineet sisältyvät kurssimaksuun. Ota mukaan sisäkengät, esiliina ja päähine sekä jokin rasia mahdollisia kotiinviemisiä varten. Huom. Lyseon opetuskeittiö sijaitsee Marttilan koulun A -rapussa (pienempi keltainen rakennus), 3.kerros.

Ruoka on parasta yhdessä nautittuna, tule brunssille!

103


80641 HYVÄ KOTIKOKKI: KASTIKKEET

80881 SIIVEKKÄÄT SAPUSKAT

ti 17.30-20.30, 11.9.2018–25.9.2018 Marttilan koulu, Seinäjoen Lyseon opetuskeittiö, Kirkkokatu 9 Ammatillinen opettaja, kokki Simo Huttula (12 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 15 osallistujaa Kastikkeestaan kokki tunnetaan! Opi valmistamaan klassisia lämpi­ miä ja kylmiä kastikkeita, myös jälkiruokakastikkeita. Valmistamme myös kastikkeille sopivia ruokia. Raaka-aineet ja ohjeet sisätyvät hintaan. Huom. Lyseon opetuskeittiö sijaitsee Marttilan koulun A -ra­ pussa (pienempi keltainen rakennus), 3.kerros.

to 17.00-20.00, 7.2.2019 Marttilan koulu, Seinäjoen Lyseon opetuskeittiö, Kirkkokatu 9 Eeva-Leena Wallin-Niemelä (4 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 14 osallistujaa Broileria ja kanaa eri tavoin. Mikäli raaka-aineita on saatavilla kokeil­ laan muitakin siivekkäitä. Tutut pastat ja padat saavat haastajaksi uu­ sia makuja ja mausteita. Tule kokeilemaan mitä kaikkea voimme lin­ nuista lautaselle lennättää. Raaka-aineet sisältyvät hintaan. Huom. Lyseon opetuskeittiö sijaitsee Marttilan koulun A -rapussa (pienempi keltainen rakennus), 3.kerros.

80741 HYVÄ KOTIKOKKI: GOURMEETA KOTONA ke 17.30-20.30, to 17.30-20.30, 10.10.2018–11.10.2018 Pruukin yhtenäiskoulu, opetuskeittiö, Törnäväntie 26 (ent. Teku) Ammatillinen opettaja, kokki Simo Huttula (8 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 15 osallistujaa Opi valmistamaan neljän ruokalajin ateriakokonaisuus, jolla hurmaat niin kotiväen kuin ystäväsi! Unohtamatta ruokajuomia, pöydän kat­ tamista ja ruoan tarjoilua. Lopuksi tietysti nautimme yhdessä tämän ateriakokonaisuuden. Raaka-aineet ja ohjeet sisältyvät hintaan.

80841 HYVÄ KOTIKOKKI: OLUT JA RUOKA to 17.30-20.30, 8.11.2018–22.11.2018 Marttilan koulu, Seinäjoen Lyseon opetuskeittiö, Kirkkokatu 9 Ammatillinen opettaja, kokki Simo Huttula (12 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 15 osallistujaa Olut on trendikästä nyt ja tulevaisuudessa! Mutta mitä olutta ruokaan ja ruoan kanssa? Mukana myös oluttasting ja sekä tietoa oluttyypeis­ tä ja oluen valmistuksesta. Lopuksi valmistamme naposteluruokaa oluen kera. Raaka-aineet sisältyvät kurssin hintaan. Huom. Lyseon opetuskeittiö sijaitsee Marttilan koulun A -rapussa (pienempi keltai­ nen rakennus), 3.kerros.

80851 HYVÄ KOTIKOKKI: PIHVIN PAISTAMINEN ti 17.30-20.30, 22.1.2019 Marttilan koulu, Seinäjoen Lyseon opetuskeittiö, Kirkkokatu 9 Ammatillinen opettaja, kokki Simo Huttula (4 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 15 osallistujaa mennessä Lihan valinta mureaan ja mehevään pihviin, lihan käsittely ja kypsen­ täminen haluttuun kypsyyteen. Lisäksi valmistamme pihville sopivat kastikkeet ja lisäkkeet. Raaka-aineet ja ohjeet sisätyvät hintaan. Huom. Lyseon opetuskeittiö sijaitsee Marttilan koulun A -rapussa (pienempi keltainen rakennus), 3.kerros.

80871 TAPAKSIA ILLANISTUJAISIIN to 17.00-20.00, 29.11.2018 Marttilan koulu, Seinäjoen Lyseon opetuskeittiö, Kirkkokatu 9 Eeva-Leena Wallin-Niemelä (4 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 14 osallistujaa Pienet naposteltavat suuriin hetkiin. Sormiruokaa eurooppalaisit­ tain hyvistä raaka-aineista. Tule kokeilemaan mitä ovat patatas bravas,queso frito, albondigas, pinchos, pinchitos, tortilla española tai empanadas. Yhdessäoloa hyvän ruuan merkeissä. Ota ystävä mukaan ja maistellaan erilaisia tapaksia, mitä voi tarjota sangrian kera! Raaka-aineet sisältyvät hintaan. Huom. Lyseon opetuskeittiö sijaitsee Marttilan koulun A -rapussa (pienempi keltainen rakennus), 3.kerros.

104

80891 KEVYEMMIN KASVIKSILLA to 17.00-20.00, 25.10.2018–1.11.2018 Marttilan koulu, Seinäjoen Lyseon opetuskeittiö, Kirkkokatu 9 Eeva-Leena Wallin-Niemelä (4 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 14 osallistujaa Käsittellään monenlaisia satokauden kasviksia ja käytetään niitä helpoissa kotiruoissa ja miksei hieman juhlavemmissakin ruuissa. Kasviksista saa maukasta ruokaa ja vaikka vaivaa pitää nähdä, kas­ visruoka palkitsee tekijänsä hyvällä ololla. Raaka-aineet sisältyvät hintaan. Huom. Lyseon opetuskeittiö sijaitsee Marttilan koulun A -ra­ pussa (pienempi keltainen rakennus), 3.kerros.

80901 LEPPOISAT LEIVONNAISET to 17.00-20.00, 7.3.2019 Marttilan koulu, Seinäjoen Lyseon opetuskeittiö, Kirkkokatu 9 Eeva-Leena Wallin-Niemelä (4 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 14 osallistujaa Suolaisia ja makeita leivonnaisia, arkeen ja juhlaan. Kokeillaan tren­ dikkäitä leivonnaisia ja raaka-aineita. Jos haluat erityisesti jotain tiettyä voit vinkata siitä jo etukäteen kurssin vetäjälle. Huom. Lyseon opetuskeittiö sijaitsee Marttilan koulun A -rapussa (pienempi keltai­ nen rakennus), 3.kerros.

80911 SALAATIT LISÄKKEENÄ JA ATERIANA to 17.30-20.30, 31.1.2019 Pruukin yhtenäiskoulu, opetuskeittiö, Törnäväntie 26 (ent. Teku) Irene Viljanmaa (4 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 16 osallistujaa Salaatti voi olla ateria! Lisäksi päivitetään lisäkesalaattien maailmaa! Tule mukaan valmistamaan ruokaisia salaatteja . Salaatista saat hel­ posti viisi väriä lautaselle. Raaka-aineet sisältyvät kurssimaksuun.

80921 PULLAPERJANTAI pe 17.30-20.30, 9.11.2018 Pruukin yhtenäiskoulu, opetuskeittiö, Törnäväntie 26 (ent. Teku) Irene Viljanmaa (5 t), Kurssimaksu 20,00 €, max 16 osallistujaa Leivotaan pullaa! Leipominen helpommaksi ja osaksi rutiineja. Vink­ kejä myös gluteenittomaan ja muihin erikoisruokavalioihin. Raakaaineet sisältyvät kurssimaksuun.

Pulla päivässä pitää nutturan löysällä ja pepun pyöreänä


80931 HÄRKIS JA MUUT UUTUUDET OMAAN

80981 ITALIALAIS LEIPOMO - RAPEITA JA TUOREITA

to 17.30-20.30, 20.9.2018 Pruukin yhtenäiskoulu, opetuskeittiö, Törnäväntie 26 (ent. Teku) Irene Viljanmaa (5 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 16 osallistujaa Valmistetaan arkiruokaa edullisesti ja helposti! Koko viikon ruoat hel­ posti ja edullisesti! Mitä uutta saa vaikkapa Härkiksestä ja kasvik­ sista. Miten tasapainottaa taloutta kasviksien avulla. Raaka-aineet sisältyvät kurssimaksuun.

su 12.00-15:00, 7.10.2018–21.10.2018 Marttilan koulu, Seinäjoen Lyseon opetuskeittiö, Kirkkokatu 9 Michelangelo Marchesi, tuntiopettaja (12 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 20 osallistujaa Kaikille sopiva leivonnan peruskurssi. Yllätä kotiväkesi vastapais­ tetulla leivällä: piadina, schiacciata con verdure, pane di Altamura, panini, pizza, focaccia e calzone. Kurssilta saat maukkaat reseptit useaan eri leipämalliin. Mukaan voit halutessasi ottaa uuniin laitet­ tavan paistokiven. Raaka-aineet sisältyvät kurssimaksuun. Huom. Lyseon opetuskeittiö sijaitsee Marttilan koulun A -rapussa (pienempi keltainen rakennus), 3.kerros.

RUOKAPÖYTÄÄN!

80941 HERROJEN HERKUTTELUKURSSI ma 18.00-21.00, 24.9.2018–19.11.2018 ja 28.1.2019–15.4.2019 Pruukin yhtenäiskoulu, opetuskeittiö, Törnäväntie 26 (ent. Teku) Irene Viljanmaa (28 t), Kurssimaksu 80,00 €, max 16 osallistujaa Valmistetaan ruokaa yhdessä ja kurssilaisten toivomuksia kuunnel­ len. Raaka-aineet sisältyvät hintaan. Kokoontumiskerrat 24.9.2018, 22.10.2018, 19.11.2018, 28.1.2019, 18.2.2019, 18.3.2019 ja 15.4.2019

LEIPIÄ

80991 KOTIRUOKAA YHDELLE TAI KAHDELLE ma 17:30-21.00, 5.11.2018–19.11.2018 Marttilan koulu, Seinäjoen Lyseon opetuskeittiö, Kirkkokatu 9 Tuomo Rinne (12 t), Kurssimaksu 40,00 €, max 12 osallistujaa Kevyttä kotiruokaa keitot, laatikkoruoat ja leivontaa. Kurssi kolmena peräkkäisenä torstaina. Mukaan sisäkengät, essu, myssy ja muistiin­ panovälineet. Raaka-aineet sisältyvät hintaan. Huom. Lyseon ope­ tuskeittiö sijaitsee Marttilan koulun A -rapussa (pienempi keltainen rakennus), 3.kerros.

105


81011 SOKERIMASSAKORISTEET su 10.00-14.00, 14.4.2019 Marttilan koulu, Seinäjoen Lyseon opetuskeittiö, Kirkkokatu 9 Malla Marttala (5 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 14 osallistujaa Harjoitellaan sokerimassa käyttöä. Käydään läpi kakun päällystämi­ nen massalla ja tehdään muutamia sokerimassakoristeita. Kokeillaan joko kukkia tai pieniä eläinhahmoja, nopeasormiset vaikkapa molem­ pia. Päättymisaika on ohjeellinen, lähteä voi kun saa oman työnsä valmiiksi. Koristeet saa mukaan myöhemmin käytettäväksi, joten ilmatiivis rasia mukaan. Ota mukaan pieni kakkuvuoka, jos sinulla on! Huom. Lyseon opetuskeittiö sijaitsee Marttilan koulun A -rapussa (pienempi keltainen rakennus), 3.kerros.

81021 MAKOISAT KUPPIKAKUT, aikuinen-lapsi su 10.00-14.00, 20.1.2019 Marttilan koulu, Seinäjoen Lyseon opetuskeittiö, Kirkkokatu 9 Malla Marttala (5 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 10 osallistujaa Kurssilla lapset pääsevät yhdessä aikuisen kanssa tutustumaan leipomisen saloihin. Tutustutaan erilaisiin kuppikakkuresepteihin, jo­ kainen pari pääsee vaikuttamaan omien kuppikakkujensa makuun. Lapsen olisi hyvä olla yli 5v, että jaksavat keskittyä toimintaan. Mais­ tellaan tuotoksia yhdessä. Ylijäämät saa viedä kotiin, rasia mukaan. Huom. Lyseon opetuskeittiö sijaitsee Marttilan koulun A -rapussa (pienempi keltainen rakennus), 3.kerros.

81031 PIPARKAKKUTAIDETTA su 10.00-14.00, 2.12.2018 Marttilan koulu, Seinäjoen Lyseon opetuskeittiö, Kirkkokatu 9 Malla Marttala (5 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 14 osallistujaa Tehdään piparkakkutalo (tai muu -rakennus) tai vaikkapa piparkakku­ juna. Koristelussa käytämme pikeerejä joita opettelemme tekemään itse eri vahvuisina tarkoituksen mukaan. Liimaamme piparkakkuteok­ sen kasaan myös pikeerillä. Valmiin työn saa ottaa mukaan, joten kul­ jetusalusta mukaan. Raaka-aineet sisältyvät kurssimaksuun. Huom. Lyseon opetuskeittiö sijaitsee Marttilan koulun A -rapussa (pienempi keltainen rakennus), 3.kerros.

81001 TRENDIKKÄÄT KEKSIKAKUT su 10.00-14.00, 10.2.2019 Marttilan koulu, Seinäjoen Lyseon opetuskeittiö, Kirkkokatu 9 Malla Marttala (5 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 14 osallistujaa Leivotaan keksikakku. Keksit valmistetaan sapluunan avulla, ja täyt­ teen makuun kukin saa vaikuttaa. Koristeiksi teemme marenkeja sekä macarons-leivoksia. Ota mukaan pursotuspussi ja tyllia, jos sinulla on! Raaka-aineet sisältyvät hintaan. Huom. Lyseon opetuskeittiö si­ jaitsee Marttilan koulun A -rapussa (pienempi keltainen rakennus).

106

81041 LEIVONTAA ALLERGISILLE! su 10.00-14.00, 24.3.2019 Marttilan koulu, Seinäjoen Lyseon opetuskeittiö, Kirkkokatu 9 Malla Marttala (5 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 14 osallistujaa Käydään läpi korvaavia tuotteita allergikoille leivottaessa. Käymme läpi (luontaisesti) gluteenittomia, maidottomia ja munattomia leivon­ naisia. Leivomme maidottomia, munattomia ja luontaisesti gluteenit­ tomia riisipiirakoita sekä maidottoman, luontaisesti gluteenittoman ja munattoman mehevän suklaakakkupohjan kotona myöhemmin täy­ tettäväksi. Käymme läpi erilaisia täytevaihtoehtoja ja reseptejä saa mukaan. Ota mukaan kakkuvuoka (18-20 cm) ja piirakkapulikka jos sinulla on. Oma rasia myös mukaan sekä kakkupohjalle että riisipiira­ koille. HUOM! Tilassa käsitellään myös tavallisia tuotteita joten konta­ minaatioriski on. Kurssi ei siis sovellu todella yliherkille. Raaka-aineet sisältyvät kurssimaksuun. Huom. Lyseon opetuskeittiö sijaitsee Mart­ tilan koulun A -rapussa (pienempi keltainen rakennus), 3.kerros.


81071 HERKULLISET JA TERVEELLISET SMOOTHIET JA TUOREPUUROT

pe 18.00-20.15, 26.10.2018 Marttilan koulu, Seinäjoen Lyseon opetuskeittiö, Kirkkokatu 9 Niina Hallila, artenomi (3 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 14 osallistujaa Tule saamaan vinkkejä kuinka valmistaa terveellisiä, mutta herkulli­ sia smoothieita ja tuorepuuroja, mitkä sopivat niin aamu - iltapala ja välipalaksi! Näitä herkkuja uskaltaa nauttia enemmäkin ja maistuvat koko perheelle! Raaka-aineet sisältyvät kurssihintaan. Huom. Lyseon opetuskeittiö sijaitsee Marttilan koulun A -rapussa (pienempi keltai­ nen rakennus), 3.kerros.

81081 POTKUA PÄIVÄÄN AAMUPALALLA - SENIOREIDEN AAMUPALAHETKI!

ma 9:30-11:00, 10.9.2018–3.12.2018 Yrityskeskus, Päivölänkatu 32 Niina Hallila, artenomi (14 t), Kurssimaksu osallistumiskertojen mukaan 7 €/krt, max 14 osallistujaa Tiesitkö, että aamupala on päivän tärkein ateria! Tule viettämään rauhallinen ja mukava aamupalahetki, mikä virittää tulevaan päivään. Aamupalahetkissä valmistetaan yhdessä herkulliset ja terveelliset aamupalat ja nautitaan ne hyvässä seurassa, jotta jaksetaan hyvin koko päivän! Kurssimaksu 7 €/krt laskutetaan syyslukukauden päät­ teeksi osallistumiskertojen mukaisesti. Kokoontumiskerrat.10.9, 24.9, 8.10, 22.10, 5.11, 19.11 ja 3.12. Kokoontumispaikka ent. Amforan tilat Päivölänkatu 32.

107


PÄTEVÖITTÄVÄ JA MUU KOULUTUS Vesiliikenne

Terveydenhuolto

Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 20.8. klo 16.30

Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 20.8. klo 16.30

99051 SAARISTOLAIVURIKURSSI

78901 ENSIAPUKURSSI I A syksy

ti 18.00-21.00, 2.10.2018–14.12.2018 Seinäjoen lukio, luokka B215, Kirkkokatu 16 Tuomo Ylimäki, Kaskisten Navigaatioseura r.y. (40 t), Kurssimaksu 110,00 €, max 30 osallistujaa Saaristomerenkulun opetus joka on koulutusportaan ensimmäinen aste, keskittyy navigoinnin perusteisiin ja vesiliikennesäädöksiin. Näi­ den jokaisen merenkulkijan perustietojen hallitseminen tuo varmuutta pienveneilijän toimintaan vesillä. Kurssin jälkeen 14.12.2018 on mah­ dollisuus osallistua Suomen Navigaatioliiton tutkintoon. Koulutuspäi­ vät ja muita lisätietoja netin lisätiedoissa.

ke 18.00-21.15, 19.9.2018–10.10.2018 Opistotalo, luokka 314, Vapaudentie 83, Kristiina Vanha-Viitakoski, terveydenhoitaja AMK ja ETK (16 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 15 osallistujaa Ensiavun peruskurssi SPRn ohjelman mukaan. Tiedoista taitoihin. Miten toimia ensiaputilanteissa ja ennaltaehkäistä koti- ja vapaa-ajan tapaturmia. Todistus sisältyy kurssin hintaan.

99061 RANNIKKOLAIVURIKURSSI ti 18.00-21.00, 22.1.2019–12.4.2019 Seinäjoen lukio, luokka B215, Kirkkokatu 16 Aarno Ojala, Kaskisten Navigaatioseura r.y. (40 t), Kurssimaksu 110,00 €, max 30 osallistujaa Rannikkomerenkulun opetus täydentää aiemmin opittuja tietoja ja siihen sisältyvät mm. paikanmääritysmenetelmät, eksymä, sääoppi, vuorovesioppi ja elektroninen paikanmääritys. Hyväksytty tutkinto mahdollistaa Kansainvälisen huviveneen kuljettajan pätevyyskirjan saamisen. Tunnit tiistai-iltaisin ja tutkintotilaisuus perjantaina 12.4. opistotalolla. Tutkintotilaisuuden luokka ilmoitetaan myöhemmin. Ks. lisätiedot netistä.

99071 CEVNI la 10.00-16.00, 16.3.2019 Opistotalo, luokka 314, Vapaudentie 83 Tuomo Ylimäki, Kaskisten Navigaatioseura r.y. (6 t), Kurssimaksu 25,00 €, max 30 osallistujaa Käydään läpi Euroopan sisävesisäädöksiä ja josta tutkinnon hyväk­ sytysti suorittaneet saavat todistuksen. Liittämällä sen edelliseen hakemukseen haetaan lupakirjaan lisäkirjain ja mikä oikeuttaa liikku­ miseen Euroopan sisävesillä. 5 oppituntia + tentti. Tenttimaksu 15 € maksetaan tenttitilaisuudessa.

99081 RANNIKKOLAIVURIN RADIOLIIKENNEKURSSI (meri-VHF)

ti 17.00-20.30, 23.4.2019 Opistotalo, luokka 313, Vapaudentie 83 Antero Honkasalo (4 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 30 osallistujaa Meri-VHF-radiopuhelimella varustetun vapaa-ajan aluksen radiolii­ kenteen hoitajalta vaadittava pätevyystodistus on nimeltään Ran­ nikkolaivurin radiotodistus (SRC-todistus). Todistuksen myöntää Viestintävirasto hyväksytyn pätevyystutkinnon perusteella. Kurssilla käydään läpi tutkinnossa vaadittavat tiedot. Kansalaisopisto laskut­ taa kurssimaksun. Tutkintotilaisuus pidetään yhdessä sovittavana aikana muutama päivä kurssin jälkeen. Viestintävirasto perii tutkin­ nosta ja todistuksesta maksun.

108

78911 ENSIAPUKURSSI I B kevät la 08.30-16.00, 19.1.2019–26.1.2019 Opistotalo, luokka 309, Vapaudentie 83, Kristiina Vanha-Viitakoski, terveydenhoitaja AMK ja ETK (16 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 15 osallistujaa Ensiavun peruskurssi SPRn ohjelman mukaan. Tiedoista taitoihin. Miten toimia ensiaputilanteissa ja ennaltaehkäistä koti- ja vapaa-ajan tapaturmia. Todistus sisältyy kurssin hintaan

78931 ENSIAVUN KERTAUSKURSSI ke 18.00-21.15, 21.11.2018 Opistotalo, luokka 314, Vapaudentie 83 Kristiina Vanha-Viitakoski, terveydenhoitaja AMK ja ETK (4 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 15 osallistujaa Kertauskurssilla päivitetään EA1 ja EA2 -kursseilla opittuja tietoja ja taitoja. Kurssille tullessa tulee esittää voimassa oleva EA1 tai EA2 -kurssitodistus. Kertauskurssin suorittaminen jatkaa todistuksen voi­ massaoloa 3 vuotta. Todistus sisältyy hintaan.

78951 ENSIAPUKURSSI II la 08.30-16.00, 9.3.2019–16.3.2019 Opistotalo, luokka 309, Vapaudentie 83 Kristiina Vanha-Viitakoski, terveydenhoitaja AMK ja ETK (16 t), Kurssimaksu 50,00 €, max 15 osallistujaa Ensiapukurssi SPRn ohjelman mukaan. EA 1 voimassaoleva todistus on esitettävä opettajalle kurssilla. EA2 todistus on voimassa 3 vuotta. Todistus sisältyy hintaan.


Vartiointi Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 20.8. klo 16.30

86001 JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKOULUTUS A arkiillat

ma 17.00-21.30, ti 17.00-21.30, ke 17.00-21.30, to 17.00-21.30, 15.10.2018–25.10.2018 Opistotalo, luokka 309, Vapaudentie 83 Jorma Salimäki, poliisi (evp), kouluttaja (40 t), Kurssimaksu 80,00 €, max 20 osallistujaa Järjestyksenvalvojaksi hyväksytään vain järjestyksenvalvojakoulu­ tuksen saanut, henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopi­ va ja 18 vuotta täyttänyt henkilö. Henkilön sopivuudesta järjestyk­ senvalvojaksi voi tiedustella etukäteen kotipaikan poliisilaitokselta, tiedustelu maksaa 25€. Järjestyksenvalvojakurssilla tai sen jälkeen hyväksytysti suoritetulla koesuorituksesta saadulla todistuksella voi hakea/ anoa järjestyksenvalvojakorttia kotipaikan poliisilaitokselta. Kokoontumiset: ma 15.10.- to 18.10. ja ma 22.10.- to 25.10.

86011 JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKOULUTUS B arkiillat

ma 17.00-21.30, ti 17.00-21.30, ke 17.00-21.30, to 17.00-21.30, pe 17.00-21.30, 3.12.2018–14.12.2018 Opistotalo, luokka 309, Vapaudentie 83 Jorma Salimäki, poliisi (evp), kouluttaja (40 t), Kurssimaksu 80,00 €, max 20 osallistujaa Järjestyksenvalvojaksi hyväksytään vain järjestyksenvalvojakoulu­ tuksen saanut, henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopi­ va ja 18 vuotta täyttänyt henkilö. Henkilön sopivuudesta järjestyk­ senvalvojaksi voi tiedustella etukäteen kotipaikan poliisilaitokselta, tiedustelu maksaa 25€. Järjestyksenvalvojakurssilla tai sen jälkeen hyväksytysti suoritetulla koesuorituksesta saadulla todistuksella voi hakea/ anoa järjestyksenvalvojakorttia kotipaikan poliisilaitokselta. Kokoontumiset: ma 3.12.- ke 5.12. ja ma 10.12.- pe 14.12.

86021 JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKOULUTUS C arkiillat

ma 17.00-21.30, ti 17.00-21.30, ke 17.00-21.30, to 17.00-21.30, 11.3.2019–21.3.2019 Opistotalo, luokka 309, Vapaudentie 83 Jorma Salimäki, poliisi (evp), kouluttaja (40 t), Kurssimaksu 80,00 €, max 20 osallistujaa Järjestyksenvalvojaksi hyväksytään vain järjestyksenvalvojakoulu­ tuksen saanut, henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopi­ va ja 18 vuotta täyttänyt henkilö. Henkilön sopivuudesta järjestyk­ senvalvojaksi voi tiedustella etukäteen kotipaikan poliisilaitokselta, tiedustelu maksaa 25€. Järjestyksenvalvojakurssilla tai sen jälkeen hyväksytysti suoritetulla koesuorituksesta saadulla todistuksella voi hakea/ anoa järjestyksenvalvojakorttia kotipaikan poliisilaitokselta. Kokoontumiset: ma 11.3.- to 14.3. ja ma 18.3- to 21.3.

86031 JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKOULUTUS D arkiillat

ma 17.00-21.30, ti 17.00-21.30, ke 17.00-21.30, to 17.00-21.30, 6.5.2019–16.5.2019 Opistotalo, luokka 309, Vapaudentie 83 Jorma Salimäki, poliisi (evp), kouluttaja (40 t), Kurssimaksu 80,00 €, max 20 osallistujaa Järjestyksenvalvojaksi hyväksytään vain järjestyksenvalvojakoulu­ tuksen saanut, henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopi­ va ja 18 vuotta täyttänyt henkilö. Henkilön sopivuudesta järjestyk­ senvalvojaksi voi tiedustella etukäteen kotipaikan poliisilaitokselta, tiedustelu maksaa 25€. Järjestyksenvalvojakurssilla tai sen jälkeen hyväksytysti suoritetulla koesuorituksesta saadulla todistuksella voi hakea/ anoa järjestyksenvalvojakorttia kotipaikan poliisilaitokselta. Kokoontumiset: ma 6.5.- to 9.5. ja ma 13.5.- to 16.5.

86051 JÄRJESTYKSENVALVOJAN FYYSISEN VOIMANKÄYTÖN PERUSTEET

la 09.00-14.00, 1.9.2018 Opistotalo, luokka 309, Vapaudentie 83 Mauri Kerola, poliisi, voimakeinojen käytön kouluttaja (6 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 10 osallistujaa Fyysisen voimankäytön perusteet (tai aiemman Yleisen osan) suori­ tettuaan vartijalla/JV:llä on oikeus osallistua valintansa mukaan kaa­ susumuttimen, teleskooppipatukan ja vartijoilla myös ampuma-aseen erityisen osan koulutuksiin.

86061 JÄRJESTYKSENVALVOJAN FYYSISEN VOIMANKÄYTÖN PERUSTEET kevät

la 09.00-14.00, 26.1.2019 Opistotalo, luokka 309, Vapaudentie 83 Mauri Kerola, poliisi, voimakeinojen käytön kouluttaja (6 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 10 osallistujaa Fyysisen voimankäytön perusteet (tai aiemman Yleisen osan) suori­ tettuaan vartijalla/JV:llä on oikeus osallistua valintansa mukaan kaa­ susumuttimen, teleskooppipatukan ja vartijoilla myös ampuma-aseen erityisen osan koulutuksiin.

86081 KAASUSUMUTTIMEN KÄYTTÄJÄKOULUTUS A la 09.00-14.00, 22.9.2018 Opistotalo, luokka 309, Vapaudentie 83 Mauri Kerola, poliisi, voimakeinojen käytön kouluttaja (6 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 10 osallistujaa Kaasusumutinkoulutus voidaan antaa vartijoille tai järjestyksenval­ vojille kaasusumuttimen yhtenä lakisääteisenä hallussa pitämisen edellytyksenä. Koulutukseen osallistuminen edellyttää vartijan tai järjestyksenvalvojan voimankäyttökoulutuksen yleisen osan tai fyy­ sisen voimankäytön perusteiden hyväksyttyä suorittamista. Koulutus sisältää teoria- ja käytännön opetusta.Vaadittavia suorituksia ovat kirjallinen koe ja näyttökoe, jotka arvostellaan kumpikin erikseen ar­ vosanalla hyväksytty tai hylätty.

109


110

86091 KAASUSUMUTTIMEN KÄYTTÄJÄKOULUTUS B

86111 KAASUSUMUTTIMEN KÄYTTÄJÄKOULUTUS D

la 09.00-14.00, 20.10.2018 Opistotalo, luokka 309, Vapaudentie 83 Mauri Kerola, poliisi, voimakeinojen käytön kouluttaja (6 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 10 osallistujaa Kaasusumutinkoulutus voidaan antaa vartijoille tai järjestyksenval­ vojille kaasusumuttimen yhtenä lakisääteisenä hallussa pitämisen edellytyksenä. Koulutukseen osallistuminen edellyttää vartijan tai järjestyksenvalvojan voimankäyttökoulutuksen yleisen osan tai fyy­ sisen voimankäytön perusteiden hyväksyttyä suorittamista. Koulutus sisältää teoria- ja käytännön opetusta.Vaadittavia suorituksia ovat kirjallinen koe ja näyttökoe, jotka arvostellaan kumpikin erikseen ar­ vosanalla hyväksytty tai hylätty.

la 09.00-14.00, 30.3.2019 Opistotalo, luokka 309, Vapaudentie 83 Mauri Kerola, poliisi, voimakeinojen käytön kouluttaja (6 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 10 osallistujaa Kaasusumutinkoulutus voidaan antaa vartijoille tai järjestyksenval­ vojille kaasusumuttimen yhtenä lakisääteisenä hallussa pitämisen edellytyksenä. Koulutukseen osallistuminen edellyttää vartijan tai järjestyksenvalvojan voimankäyttökoulutuksen yleisen osan tai fyy­ sisen voimankäytön perusteiden hyväksyttyä suorittamista. Koulutus sisältää teoria- ja käytännön opetusta.Vaadittavia suorituksia ovat kirjallinen koe ja näyttökoe, jotka arvostellaan kumpikin erikseen ar­ vosanalla hyväksytty tai hylätty.

86101 KAASUSUMUTTIMEN KÄYTTÄJÄKOULUTUS C

86121 JÄRJESTYKSENVALVOJAN KERTAUSKOULUTUS A

la 09.00-14.00, 16.2.2019 Opistotalo, luokka 309, Vapaudentie 83 Mauri Kerola, poliisi, voimakeinojen käytön kouluttaja (6 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 10 osallistujaa Kaasusumutinkoulutus voidaan antaa vartijoille tai järjestyksenval­ vojille kaasusumuttimen yhtenä lakisääteisenä hallussa pitämisen edellytyksenä. Koulutukseen osallistuminen edellyttää vartijan tai järjestyksenvalvojan voimankäyttökoulutuksen yleisen osan tai fyy­ sisen voimankäytön perusteiden hyväksyttyä suorittamista. Koulutus sisältää teoria- ja käytännön opetusta.Vaadittavia suorituksia ovat kirjallinen koe ja näyttökoe, jotka arvostellaan kumpikin erikseen ar­ vosanalla hyväksytty tai hylätty.

su 09.00-16.15, 7.10.2018 Opistotalo, luokka 309, Vapaudentie 83 Jorma Salimäki, poliisi (evp), kouluttaja (8 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 35 osallistujaa Järjestyksenvalvojaksi hyväksytään 5 vuodeksi kerrallaan, jonka jäl­ keen kortti tulee uusia. Ennen 1.3. 2007 saatu jv -kortti on uusittava kortin voimassaoloaikana! Järjestyksenvalvojakortin uudistamisen yhteydessä tulee esittää poliisilaitokselle todistus järjestyksenvalvo­ jan kertauskoulutuksen suorittamisesta.


86131 JÄRJESTYKSENVALVOJAN KERTAUSKOULUTUS B su 09.00-16.15, 2.12.2018 Opistotalo, luokka 309, Vapaudentie 83 Jorma Salimäki, poliisi (evp), kouluttaja (8 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 35 osallistujaa Järjestyksenvalvojaksi hyväksytään 5 vuodeksi kerrallaan, jonka jäl­ keen kortti tulee uusia. Ennen 1.3.2007 saatu jv-kortti on uusittava kortin voimassaoloaikana! Järjestyksenvalvojakortin uudistamisen yhteydessä tulee esittää poliisilaitokselle todistus järjestyksenvalvo­ jan kertauskoulutuksen suorittamisesta.

86141 JÄRJESTYKSENVALVOJAN KERTAUSKOULUTUS C su 09.00-16.15, 3.2.2019 Opistotalo, luokka 309, Vapaudentie 83 Jorma Salimäki, poliisi (evp), kouluttaja (8 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 35 osallistujaa Järjestyksenvalvojaksi hyväksytään 5 vuodeksi kerrallaan, jonka jäl­ keen kortti tulee uusia. Ennen 1.3.2007 saatu jv-kortti on uusittava kortin voimassaoloaikana! Järjestyksenvalvojakortin uudistamisen yhteydessä tulee esittää poliisilaitokselle todistus järjestyksenvalvo­ jan kertauskoulutuksen suorittamisesta.

86221 JÄRJESTYKSENVALVOJAN VOIMANKÄYTÖN LISÄKOULUTUS B

to 18.00-21.15, pe 17.00-21.30, la 09.00-16.15, 9.5.2019–11.5.2019 Opistotalo, luokka 309, Vapaudentie 83 Mauri Kerola, poliisi, voimakeinojen käytön kouluttaja (16 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 10 osallistujaa Koulukseen voidaan ottaa järjestyksenvalvoja, joka on ennen osal­ listumistaan järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutukseen suorittanut fyysisen voimankäytön perusteet sekä kaasusumuttimen käyttäjäkoulutuksen. Koulutus sisältää sekä teoria- että käytännön opetusta ja koulutukseen sisältyy näyttökoe, joka arvostellaan arvo­ sanalla hyväksytty tai hylätty. Kurssin sisältönä mm. väkivaltaisen henkilön kohtaaminen, työturvallisuuden perusteet, fyysisen voiman­ käytön ja itsepuolustuksen hyväksyttyjä perusliikkeitä, sekä järjes­ tyksenvalvojalle hyväksyttyjen voimankäyttövälineiden harjoittelua. Poliisilaitos edellyttää tiettyihin järjestyksenvalvojatehtäviin lisäkou­ lutuskurssin suorittamista.

86151 JÄRJESTYKSENVALVOJAN KERTAUSKOULUTUS D su 09.00-16.15, 5.5.2019 Opistotalo, luokka 309, Vapaudentie 83 Jorma Salimäki, poliisi (evp), kouluttaja (8 t), Kurssimaksu 30,00 €, max 35 osallistujaa Järjestyksenvalvojaksi hyväksytään 5 vuodeksi kerrallaan, jonka jäl­ keen kortti tulee uusia. Ennen 1.3.2007 saatu jv-kortti on uusittava kortin voimassaoloaikana! Järjestyksenvalvojakortin uudistamisen yhteydessä tulee esittää poliisilaitokselle todistus järjestyksenvalvo­ jan kertauskoulutuksen suorittamisesta.

86201 JÄRJESTYKSENVALVOJAN VOIMANKÄYTÖN LISÄKOULUTUS A

to 18.00-21.15, pe 17.00-21.30, la 09.00-16.15, 15.11.2018– 17.11.2018 Opistotalo, luokka 309, Vapaudentie 83 Mauri Kerola, poliisi, voimakeinojen käytön kouluttaja (16 t), Kurssimaksu 45,00 €, max 10 osallistujaa Koulukseen voidaan ottaa järjestyksenvalvoja, joka on ennen osal­ listumistaan järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutukseen suorittanut fyysisen voimankäytön perusteet sekä kaasusumuttimen käyttäjäkoulutuksen. Koulutus sisältää sekä teoria- että käytännön opetusta ja koulutukseen sisältyy näyttökoe, joka arvostellaan arvo­ sanalla hyväksytty tai hylätty. Kurssin sisältönä mm. väkivaltaisen henkilön kohtaaminen, työturvallisuuden perusteet, fyysisen voiman­ käytön ja itsepuolustuksen hyväksyttyjä perusliikkeitä, sekä järjes­ tyksenvalvojalle hyväksyttyjen voimankäyttövälineiden harjoittelua. Poliisilaitos edellyttää tiettyihin järjestyksenvalvojatehtäviin lisäkou­ lutuskurssin suorittamista.

111


63+-OPINTOSETELIAVUSTUS Sinulle 63 vuotta täyttänyt, joka et viimeiseen viiteen vuoteen ole osallistunut kansalaisopiston kursseille

Nimi: Ikä: Oletko viimeiseen viiteen vuoteen opiskellut Seinäjoen kansalaisopistolla? Kyllä

En

Mille kurssille käytät etuuden (30 €)? Kurssin numero ja nimi.

Päivämäärä ja hakijan allekirjoitus: Voit hakea avustusta yhteen kurssiin. PALAUTA HAKEMUS OPISTON TOIMISTOON ENNEN KURSSIN ALKUA.

OPISTON KEVÄTNÄYTTELY la-su 13.-14.4.2019 Opistotalo, Vapaudentie 83 Talo täynnä taidetta, kädentaitoja ja esityksiä! Koe viimeinen kevätnäyttely opistotalolla ennen muuttoa uusiin tiloihin vanhaan lääninsairaalaan.

KEVÄTALVAR pe 4.5.2019 Aaltokeskus, Koulukatu 21 Opisto mukana huimassa koko kaupungin kevättapahtumassa, mukavia työpajoja koko perheelle!

Oppaan merkintöjen selitteitä:

Värit kertovat kurssin sijainnin: Seinäjoen alue

Opetushallituksen valtionavusteiset kurssit

Nurmon alue Peräseinäjoen alue Ylistaron alue

112


© Seinäjoen kaupunki, Karttapalvelut, lupa nro 95/2011

Rytmi-instituutti

an

j oh

P

Va

ie

t as

g

an as

en

R

tie

nkatu Sammo

tio

n

tu

nna

aku

Ma

at

Nuoriso keskus

tie

am

S

tu

Kirkkoka

Koulukatu

Seinäjoen lukio

tu

Seinäjoen lyseo

ka

Marttilan koulu

tönt

ie

Seinäjoen yhteiskoulu

tie

Kivis

kin

ie nt

Koskenalantie

Seinäjoen kaupunki, Karttapalvelut

uu

la ta

uh

Vapaudentie

H

Koulukatu

tu

ie

nt

ki

u

ikat

oka

uu

tu

aka

pp Kau Tor

kk Kir

R

tu

nka

eva Kal

on

m

tu

atu

usk

k Kes

entie

Vapaud

luka

Kou

kan

Pus

Taidekoulu Oiva

u

u kat

Löydät Seinäjoen kaupungin nettiopaskartan: http://kartat.seinajoki.fi

ka aan eht

nk

ola

kk Jaa

u

kat

al

ntie

v

t ka

en

uh

Lo

V

Ver

OPISTOTALO

tie

ta al

113


Ilmoittaudu kursseille: opistopalvelut.fi/seinajoki puh. 06 416 2440

Seinäjoen kansalaisopisto

puh. 06 416 2440 Vapaudentie 83, 60100 Seinäjoki

AUKIOLOAJAT

Opetuskauden aikana ma-to 8.30–18.00 (19.00 lukukauden alkaessa), pe 8.30–15.30 Opetuskauden ulkopuolella ma-pe 8.30–15.30

Seinäjoen kansalaisopiston opinto-ohjelma18_19  
Seinäjoen kansalaisopiston opinto-ohjelma18_19  
Advertisement