Page 1

Radobojsko Jesejanski list Glasilo Općina Radoboj i Jesenje

Broj 98/Godina XI / 31. siječnja 2018.g.

Početak nove godine donio je radobojskim mališanima mogućnost boravka u vrtiću koji je otvoren u Radoboju

DJECA SU NAŠA RADOST Načelnik Općine Jesenje Andrija Ranogajec upriličio prijem za novorođene bebe i njihove roditelje


Radobojsko - Jesejanski list

OPĆINA RADOBOJ IMA PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

V

ijećnici Općine Radoboj na svojoj sjednici održanoj krajem prosinca 2017. godine donijeli su Plan gospodarenja otpadom za razdoblje do 2020. godine. Stvorene su tako pretpostavke za Odvojeno prikupljanje i zbrinjavanje otpada s ciljem da se što više sastojaka otpada koji nastaje u domaćinstvima odvoji i iskoristi kao korisna sirovina. Uz nastojanja same Općine veću bi aktivnost trebalo realizirati u suradnji s komunalnim poduzećem «Krakom» iz Krapine, koje već i sada sakuplja i odvozi komunalni otpad s područja Općine Radoboj. U suradnji s Gradom Krapinom i općinama Đurmanec, Jesenje i Petrovsko otvoreno je Reciklažno dvorište u Krapini, a u okviru suradnje Krapinsko - zagorske, Međimurske, Varaždinske i Koprivničko križevačke županije u realizaciji je Centar

za gospodarenje otpadom kod Koprivnice, kuda bi se u budućnosti trebao odvoziti i otpad s našeg područja. Planom su predviđene radnje i potrebna sredstva koje treba realizirati kako bi se ispunili svi uvjeti koje nalažu europski i nacionalni propisi. U Općini Radoboj tako bi trebalo tijekom 2018. godine nabaviti i postaviti jedan zeleni otok i prići nabavi vrtnih kompostera. Tijekom 2019. godine slijedi postavljanje još jednog zelenog otoka, te sudjelovanje u nabavi mobilnog reciklažnog dvorišta, u izgradnji reciklažnog dvorišta za građevinski otpad, izgradnji sortirnice otpada. Godina 2020. donijet će obavezu Općini Radoboj da sudjeluje u nabavi spremnika za sakupljanje otpada na mjestu nastanka, u izgradnji kompostane i nabavi specijalnih vozila za odvoz otpada. U 2021. i 2022. kao i svim prethodnim

godinama, od Općine se očekuje sanacija onečišćenih dijelova okoliša, sudjelovanje u izgradnji reciklažnog dvorišta za građevinski otpad, u izgradnji sortirnice, zatim u izgradnji kazeta za azbestni otpad, te edukacija stanovništva i nadzor kao i izradi potrebne dokumentacije. Kako su na području Općine već ranije stvoreni uvjeti za djelomično odvojeno prikupljanje otpada, nabavom dviju posuda za svako kućanstvo, postavljanjem zelenih otoka i otvaranjem reciklažnog dvorišta u Krapini ispunjeni su zakonski uvjeti o minimalnom postotku razvrstavanja otpada. Tamo gdje toga nema od 1. veljače 2018. godine slijede određene kazne zajednici lokalne samouprave. Na mještanima je da se pridržavaju uputa i da ne bacaju smeće po šumarcima, potocima i drugim površinama.

Proračun Općine Jesenje za 2018. Pomoć umirovljenicima godinu povećan u odnosu na 2017. i socijalno ugroženim

O

pćinsko vijeće Općine Jesenje usvojilo je proračun za 2018. godinu u iznosu od 6.024.225,00 kuna, što iznosi povećanje od 1.957.200,00 kuna u odnosu na proračun iz 2017. godine. Na rashodovnoj strani proračuna troškovi poslovanja planirani su u iznosu od 875.265,00 kuna. Za komunalne usluge planiran je iznos od 890.000,00, kuna od tog iznosa najviše sredstava planira se utrošiti na vodoopskrbu 629.000,00 kuna, za javnu rasvjetu 170.000,00 kn i održavanje i uređenje groblja 91.000,kuna. Za sanaciju modernizaciju i održavanje nerazvrstanih cesta planiran je iznos od 903.000,00 kuna, od tog iznosa planirano je asfaltiranje nerazvrstanih cesta u iznosu od 300.000,00 kuna, tekuće i investicijsko održavanje i sanacija klizišta 343.000,00, dok će se preostala sredstva u iznosu od 260.000,00 kuna planiraju utrošiti za izradu projektne dokumentacije za prijavu na natječaje EU fondova. Za

mještanima

programe rekreacije, kulture i religije planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.113.750,00 kuna. Najveći iznos sredstava planira se utrošiti za preuređenje društvenog doma u Donjem Jesenju u turističko informativni centar u iznosu od 1.000.000,00 kuna a sredstva za tu namjenu planira se realizirati iz EU fondova. Za uređenje dječjih igrališta planira se utrošiti 80.000,00 kn, a donacija župi Jesenje planirana je u iznosu od 20.000,00 kuna. Za program obrazovanja (stipendije učenicima i studentima, prijevoz srednjoškolaca, sufinanciranje dječjih vrtića, osnovne škole, logoped) planirana su sredstva u iznosu od 455.000,00 kuna. Za socijalne programe (pomoć građanima i kućanstvima) predviđen je iznos od 290.000,00 kuna, financiranje programa i projekata udruga 204.120,00 kuna, DVD-e Gornje Jesenje 80.000,00 kuna i subvencije u poljoprivredi 60.000,00 kuna.

2

Načelnik Andrija Ranogajec čestitao je umirovljenicima i socijalno ugroženim mještanima blagdane prilikom podjele pomoći

U

mirovljenicima s malim mirovinama i socijalno ugroženim mještanima s područja općine Jesenje povodom božićno-novogodišnjih blagdana podijeljeni su prigodni poklon - paketi i jednokratne novčane pomoći. Umirovljenicima s mirovinom manjom od 1.600,00 kuna dodijeljena je jednokratna novčana pomoć u iznosu od 200,00 kuna, a mještanima slabijeg imovinskog stanja koji su stalni korisnici pomoći Centra za socijalnu skrb, podijeljeni su bonovi za kupnju živežnih namirnica i kućnih potrepština. Jednokratnu novčanu pomoć primilo je 68 umirovljenika a bonove 39 socijalno ugroženih mještana. Čestitajući im nadolazeće blagdane načelnik Andrija Ranogajec istaknuo je da Općina na ovaj način nastoji pomoći umirovljenicima i socijalno ugroženim mještanima kako bi za vrijeme blagdana barem malo ublažili njihov težak materijalni položaj.


Radobojsko - Jesejanski list

Studenti potpisali ugovore o stipendijama

U

čenice, učenici srednjih škola, studentice i studenti s područja općine Jesenje koji su ostvarili pravo na stipendiju u nedjelju 17. prosinca potpisali su ugovore o dodjeli stipendija. Na natječaj za dodjelu učeničkih stipendija prijavilo se 12 kandidata, od kojih je 5 bilo prijavljeno za ostvarivanje prava prema socijalnom statusu a sedmero po kriteriju nadarenih učenika. Prema Pravilniku o dodjeli stipendija učenicima se dodjeljuje 10 stipendija; 6 po socijalnom statusu i 4 nadarenim učenicima. Na natječaj prema soc. kriterijima pristiglo je samo 5 zahtjeva pa je Povjerenstvo za dodjelu stipendija predložilo načelniku Andriji Ranogajcu, a on prihvatio, da se 1 stipendija više dodjeli nadarenim učenicima tako da je ukupno sklopljeno 10 ugovora. Za dodjelu studentskih stipendija pristigla su 32 zahtjeva, no prema pravilniku, pravo je ostvarilo 29 studenata. U međuvremenu je 5 studenata zbog dobivenih državnih stipendija odustale od prijave pa općina trenutno isplaćuje 24 studentske stipendije. Učenici i studenti potpisali su ugovore zajedno s jednim od roditelja u

prisutnosti načelnika Andrije Ranogajca koji je među ostalim istaknuo kako Općina Jesenje nastavlja dobru praksu financiranja školovanja mladih mještana koje je pozvao

Petra Klasić, studentica treće godine preddiplomskog studija psihologije -sretni smo i zahvalni Općini Jesenje što nam pomaže

da se nakon završetka školovanja vrate u svoju općinu i doprinesu njezinom prosperitetu i razvoju. Jedna od dobitnica stipendija je Petra Klasić, studentica treće

godine preddiplomskog studija psihologije koja je ukratko rekla: „Nekoliko je razloga zbog kojeg su studenti i školarci, primatelji stipendije, vrlo sretni i zahvalni. Prvi i možda najvažniji razlog je olakšanje za roditeljski džep koji je pod velikim teretom i pritiskom s financijskog aspekta našega obrazovanja. Zbog obaveza na studijima, nisu svi studenti u mogućnosti raditi i tako pomoći roditeljima u troškovima obrazovanja, stoga je ovo prilika da im malo pripomognemo. Također, s vremena na vrijeme, volimo si priuštiti nešto za vlastito zadovoljstvo te uz to biti neovisni, pa nam je posebno drago što pri tome ne moramo tražiti roditelje za svaku kunu, već možemo izdvojiti „vlastiti“ novac. Naposljetku, važna je i činjenica da nam je stipendija jedan od izvora ekstrinzične motivacije koja nas kroz godinu potiče na marljiv rad i podsjeća kako se on itekako nagrađuje što nas dodatno uveseljava i omogućuje uživanje u plodovima našega rada“.

PRVI MALIŠANI U RADOBOJSKOM DJEČJEM VRTIĆU

S

redina siječnja 2018. godine u Radoboju će biti zapamćena po otvaranju prvog dječjeg vrtića. Nakon što su u prosincu 2017. dovršeni svi radovi i nabavljena potrebna oprema 15. siječnja prvi privatni vrtić «Škrinjica» otvorio je vrata za tridesetak mališana koji su razvrstani u dvije odgojno obrazovne skupine; mješovita jaslička i mješovita vrtićka, a o njima brinu četiri odgojitelja. Prostor je pripremljen za tri odgojno-obrazovne skupine s ukupnim kapacitetom od pedesetak djece. Sobe dnevnog boravka su podijeljene po centrima aktivnosti. Tako vrtić ima istraživački centar, obiteljsko-dramski, stolno-manipulativni i matematički centar, te centar početnog čitanja i

Prvi dani boravka mališana u dječjem vrtiću Škrinjica u Radoboju.

pisanja, građenja, slikovnica i drugih sadržaja. Osim bogato opremljenih soba, vrtić raspolaže i s multifunkcionalnim prostorom koji se koristi za svakodnevne

Prijem novorođenih beba Drugi prijem novorođenih beba u 2017. godini upriličen je pred sam Božić u srijedu 20. prosinca u općinskoj vijećnici. Dobrodošlicu najmlađim stanovnicima i njihovim roditeljima poželio je načelnik Andrija Ranogajec te čestitao roditeljima na njihovim prinovama. U kratkom obraćanju načelnik Ranogajec istaknuo je da Općina Jesenje posvećuje veliku pažnju i odvaja značajna sredstva za svoje najmlađe stanovnike ali i nadodao da će se zalagati da u dogledno vrijeme pomoć roditeljima novorođenih koja sad iznosi 5.000,00 kuna bude još izdašnija. Čestitajući nadolazeće blagdane izrazio je želju za ponovnim susretom takve vrste u što skorije vrijeme.

3

tjelesne aktivnosti, predstave i veća okupljanja. Od jeseni će vrtić polaznicima ponuditi program engleskog i njemačkog jezika, sportsku igraonicu, ritmiku te program predškole. Od samog početka gradnje vođena je briga o maksimalnoj prilagođenosti objekta djeci i njihovim potrebama. Sama ideja osnivača krenula je upravo u želji za provođenjem kvalitetne odgojno-obrazovne prakse i pružanja jednakih mogućnosti za sve kada je u pitanju predškolski odgoj i obrazovanje - kaže IVANA ŽLABUR, odgojiteljica predškolske djece koja je sa suprugom odlučila pokrenuti posao u Radoboju i investirati u izgradnju i opremanje vrtića.


Radobojsko - Jesejanski list

Općine Jesenje i Bednja kreću u realizaciju zajedničkih projekata

ZA GRADNJU CESTE SEDAM MILIJUNA I TRISTO TISUĆA I ZA OBNOVU CRKVE SVETOG JAKOVA DVJESTO TISUĆA KUNA

PLANIRANA SREDSTVA STIŽU U RADOBOJ

S

Načelnici Jesenja i Bednje, Andrija Ranogajec i Damir Poljak dogovorili su suradnju na pripremi i provedbi zajedničkih projekata

N

ačelnici općina Jesenje, Andrija Ranogajec i Bednje, Damir Poljak, održali su radni sastanak na kojem su razgovarali o pokretanju i realizaciji zajedničkih projekata kojima bi se ostvario brži razvoj rubnih dijelova tih dviju susjednih općina. Razgovaralo se o ključnim problemima koji opterećuju mještane koji se nalaze na tom području, a to se prvenstveno odnosi na cestovnu infrastrukturu. Također je razmatrana mogućnost suradnje na planiranju i provedbi zajedničkih turističkih projekata, zajedničkih projekata kojima bi mogli interesno povezati mlade tih dviju sredina. Zaključak je da će se zajedničkim nastupom lakše doći do financijskih sredstava koja su nužna za rješavanje problema koji podjednako opterećuju mještane obiju sredina. Izrazili su nadu u što skoriji početak provedbe zajedničkih projekata, a jedan od tih je škola futsala za učenike osnovne škole u Bednji koja bi u suradnji sa MNK Jesenje trebala započeti u što skorije vrijeme.

edamnaest gradova i općina u Krapinsko - zagorskoj županiji iz Ministarstva za regionalni razvoj dobit će u 2018. godini ukupno oko 57.000.000 kuna. Od tog će iznosa najviše, 7.300.000 kuna doći u radobojsku Općinu i to za izgradnju nove nerazvrstane ceste koja će povezati Šemnicu Gornju - Kraljavec i Brege Radobojske. Ministarstvo kulture Republike Hrvatske za obnovu crkvenih objekata na području Krapinsko - zagorske županije u 2018. godini odvojilo je ukupno 4.940.000 kuna. Od tog je iznosa za nastavak radova u crkvi sv. Jakova u Župi Presvetog Trojstva Radoboj osigurano 200.000 kuna. Zahvaljujući povoljnim vremenskim uvjetima radovi u crkvi se odvijaju i u ovim siječanjskim danima. IZBORNA SKUPŠTINA HRVATSKE NARODNE STRANKE KRAPINSKOZAGORSKE ŽUPANIJE

ANĐELKO TOPOLOVEC I DALJE PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKOG HNS-a

U

«Staroj školi» u Mirkovcu 17. siječnja 2018. godine održana je izborna skupština županijske organizacije Hrvatske narodne stranke. Na sjednici je ponovno za predsjednika HNS-a Krapinsko zagorske županije izabran ANĐELKO TOPOLOVEC. Dobio je 60 glasova, dok je njegov protukandidat ANĐELKO FEREK - JAMBREK dobio 40 glasova. Iz Radobojske organizacije u Predsjedništvo je izabran i STJEPAN SIROVEC. Zahvalivši se na ponovnom izboru Anđelko Topolovec naglasio je da i na razini županije treba promijeniti način djelovanja kako što je to učinjeno na nivou države. Potrebno je biti «za», a ne «protiv» kako bi se stvorili bolji uvjeti života svih bez obzira na političku opciju.

IZLOŽBA CVIJEĆA U

Muzeju Radboja od 15. prosinca 2017. do 15. siječnja 2018. bila je otvorena izložba cvijeća od krep papira. Radovi su to članova Eko-etno grupe KUD-a Sveti Križ Začretje. U Hrvatskom zagorju još se održava tradicija izrade cvijeća i ostalih nakita od papira, što je nekada bila osnova za kićenje bora ili prostorija prilikom posebnih prilika. Spretne ruke i bujna mašta žena iz Svetog Križa Začretja rezultirale su zaista prekrasnim primjerima raznovrsnog cvijeća tako da su mnogi posjetitelji s nevjericom promatrali izložene primjerke s dilemom jesu li od papira ili su prirodno cvijeće.

Je li ovo prirodno cvijeće ili je izrađeno od papira? Upitali su se mnogi posjetitelji izložbe u radobojskom muzeju.

4


Radobojsko - Jesejanski list

Još jedna velika Noć muzeja u Radoboju

U

petak 26. siječnja diljem Hrvatske održana je 13. Noć muzeja. Tisuće posjetitelja večernje je sate provelo u muzejskim prostorima koji su im uz stalne postave ponudili i posebni sadržaj. Ove je godine tema bila «Muzeji i sport». Muzej Radboa Noć muzeja organizirao je drugu godinu. Prošle je godine tema bila glazba, a kako se Radoboj može ponositi i sportskim aktivnostima, nije bilo teško pripremiti zanimljiv sadržaj za nekoliko stotina posjetitelja koji su više od tri sata s oduševljenjem pratili događanja vezana uz prikaz razvoja sporta u Radoboju. Počelo je s kraćim nastupom Radobojskih mažoretkinja, da bi uslijedila prezentacija na temu «Hrvatske olimpijske medalje»,

godine do danas je u znaku djelovanja Nogometnog kluba Radoboj, a tu danas djeluju i brojna druga sportska društva i organiziraju se raznovrsne sportske aktivnosti. Radoboj se može ponositi i brojnim sportašima koji su nastupali ili još nastupaju za sportska društva i klubove

ostalim nogometnim klubovima, a i tri djevojčice koje su nogomet počele igrati u

nastavljeno s prikazom nekadašnjih i sadašnjih sportskih aktivnosti kroz razgovore s brojnim sudionicima na temu: Nogometna abeceda radobojskih sportaša sportske generacije Radoboja, da bi uslijedilo razgledavanje izložbe: «Sport u kako u Hrvatskoj tako i u svijetu. Trenutno Radoboj ima člana nogometne reprezentacije Hrvatske u kategoriji do 17 godina. To je Tin Hrvoj, nekadašnji član NK Radoboj, a sada Dinama iz Zagreba koji je upravo primio i nagradu kao Radoboju». Kroz prikaz sportskih aktivnosti posjetitelji su saznali da je već 1928. godine u Radoboju djelovalo sportsko društvo «Hrvatski sokol», da su pedesetih i šezdesetih godina prošlog stoljeća brojni radobojski studenti i srednjoškolci u Radoboj donosili navike igranja raznih sportova od odbojke, rukometa, nogometa i tenisa do atletike. Razdoblje od 1976.

najperspektivniji sportaš Krapinsko zagorske županije. Nekoliko mladića igra u 5

Radoboju s a d a treniraju u Ženskom nogometno m klubu u Pregradi koji igra u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi.


Radobojsko - Jesejanski list RADOBOJSKI VINOGRADARI I VINARI OBILJEŽILI POČETAK RADOVA U VINOGRADIMA

TRADICIJA KOJU TREBA NJEGOVATI

B

lagdan sv. Vinka, po domaće, Vi n c e k o v o i o v e j e g o d i n e obilježen okupljanjem radobojskih vinograda kod vinograda Ivana Švaljka

promjene promijenilo se još i mnogo drugih stvari što bi nas trebalo više zabrinuti. U vrijeme kada svinjske polovice nabavljamo u trgovačkim lancima, kada vino i mlijeko kupujemo u tetrapaku, kada su nam kupljene jabuke, špricane desetak i više puta, slađe i bolje od domaćih, kada u našim dvorištima nema kokoši, purana, gusaka i pataka, kada ni jedno od pedesetak djece iz naših sela nije vidjelo kravu već mjesecima, moramo pohvaliti očuvanje tradicije njegovanja vinograda i žalosti nas kada vidimo zapušteni vinograd ili traktor koji čupa stupove u starom vinogradu, a

Blagoslov, alata, vinograda i vinogradara uz napomenu župnika: Nebu vam grijeh, ako u nedostatku vremena odete u trsje nedjeljom poslijepodne.

Uz domaću kaplicu, glazbu i druženje vinogradari su se kod domaćina zadržali

Dogovor najodgovornijih za organizaciju: Ivan Švaljek, domaćin, Anđelko Gotlin, predsjednik Udruge vinogradara i vinara «Radobojski pajdaši» i župnik vlč. Tomislav Novosel

na padini Prigorja u Radoboju. Trs ukrašen domaćim suhomesnatim proizvodima, obrezan i zaliven mladim vinom tradicionalni je znak da mogu početi proljetni radovi. Uz pedesetak vinogradara koje je ugostio domaćin Ivan Švaljek svoj doprinos očuvanju ove tradicije dao je zapaženim upozorenjima, te blagoslovom alata, vinograda i vinogradara radobojski župnik vlč. Tomislav Novosel. Prisjetio se na početku, siječanjskih dana kada su na blagdan sv. Vinka 22. Siječnja, vinogradi znali biti pod debelim nanosima snijega uz temperature znatno ispod ništice i vremena kada su se prvi proljetni radovi počeli obavljati tek krajem veljače i početkom ožujka. Uz vremenske

IMPRESSUM: RADOBOJSKO - JESEJANSKI LIST Nakladnik: Općina Radoboj Za nakladnika: Anđelko Topolovec UREDNIŠTVO: Branka Oslić, Ivan Habjanec, Erika Tušek Vrhovec, Andrija Ranogajec, mag.ing.mech., Snježana Rihtar,

Domaćin je pokazao ostalim vinogradarima kako on obrezuje trsove u svojem vinogradu

nismo sigurni da će na tom mjestu biti zasađeni novi trsovi. Nadamo se da će barem vinogradari nastaviti sa starim dobrim običajem i obrađivati svoje vinograde još mnogo godina, i da ćemo imati dobru domaću kaplicu. Vinko Rihtar - glavni i odgovorni urednik Lektor: Tanja Gregurović Adresa uredništva: Radoboj 8, 49232 Radoboj Tel:049/349-110, fax:049/349-109 radobojski.list@radoboj.hr Gornje Jesenje 103, 49233 Gornje Jesenje tel: 049/375-503

6

Za dobro raspoloženje pedesetak vinogradara pobrinuli su se mužikaši.

do prvog sumraka, a potom su druženje nastavili u prostorijama Nogometnog kluba Radoboj.

jesenje2@jesenje.hr Grafička priprema: Suzana Žunić Tisak: Papir market d.o.o. Krapina List je besplatan i izlazi mjesečno


Radobojsko - Jesejanski list

Vinogradari molili sv. Vinka za zaštitu svojih vinograda

D

esetljećima stara tradicija obilježavanja početka nove vinogradarske godine za blagdan sv. Vinka i ove je godine tijekom vikenda okupila mnoge vinogradare. Cijeli vikend po jesejanskim bregima bilo je živo i veselo a vinogradari su zazivali svetog Vinka da im blagoslovi vinograde, obrani ih od mraza, tuče, bolesti i svakojakih drugih nedaća, da godina bude plodna kako bi na kraju godine bačve bile pune dobrog vina. Središnja manifestacija koju je organizirala udruga vinogradara „Sv. Martin“ održana je u subotu, kod klijeti Dražena Kranjčeca, na predjelu zvanom Pećina gdje se okupilo šezdesetak vinogradara. Okupljene vinogradare pozdravio je Nakon mise na blagdan sv. Vinka blagoslovljen je i župski vinograd predsjednik udruge, Franjo Cvrtila, zaželio svima sretnu novu Ako je suditi po upućenim zazivima nebeskom zaštitniku sv. Vinku vinogradarsku godinu kako bi nakon poslova tijekom cijele godine jesejanski bi vinogradi ove godine trebali obilato roditi što je njihovi vinogradi na kraju donijeli dobar urod i kvalitetnu vinsku ujedno molitva i želja svakog vinogradara. kapljicu. Ceremoniju orezivanja trsa predvodio je Stjepan Kovačec a vinograde blagoslovio župnik Danijel Herceg. Trs okićen kobasicama i špekom kao simbolima obilja, orezao je domaćin

Kuburaši su pucnjevima iz kubura uveličali proslavu blagdana sv. Vinka Zajedničkom fotografijom sudionika zabilježeno je Vincekovo

Dražen. Nakon blagoslova okupljeni su se grijali dobrom vinskom kapljicom, kuhanim kobasicama i domaćim štruklima. Za nadasve dobro raspoloženje zaslužni su domaći muzikaši koji su neizostavni sudionici svake vinogradarske fešte, na čemu su im vinogradari posebno zahvalni. Vinogradari iz Cerja u nedjelju su zajedničkim obilaskom i blagoslovom svojih vinograda na poseban način obilježili blagdan sv. Vinka, a u Lužanima na bregu Gorica kod klijeti Milana Forjana. Na sam blagdan sv. Vinka, u ponedjeljak u župnoj crkvi služena je sveta misa za sve živuće i pokojne vinogradare i blagoslovljen župski vinograd. Kako i priliči svečanost je završila u veselom raspoloženju kod klijeti Josipa Sitara u Kostanjku.

Nakon blagoslova trs je orezao domaćin Dražen Kranjčec

7


Radobojsko - Jesejanski list

ADVENTSKO DRUŽENJE U RADOBOJU

I ovom je prigodom molitvu izmolio i blagoslov udijelio radobojski župnik vlč. Tomislav Novosel

Na završnoj svečanosti Adventa svoje su proizvode nudila i domaća poljoprivredna gospodarstva

Djeca su okitila bor, a zatim su uz njega čekala Djeda Mraza koji im je donio desetke kilograma bombona

K

mjestu događanja ispred Zadružnog doma. Nakon što je zapaljena četvrta svijeća najmlađe je razveselio Djed Mraz s košarom slatkiša. Veli doprinos cijeloj organizaciji dao je kao i prošle godine radobojski župnik vlč. Tomislav Novosel, koji je uz sve ostale blagdanske obaveze obavio krajem prosinca i početkom siječnja blagoslov kuća na području Župe Presvetog Trojstva Radoboj.

raj prosinca 2017. godine u Radoboju je bio u znaku adventa. Kroz četiri tjedna paljene su svijeće, a završno druženje održano je u subotu 23. prosinca. Uz nastup limene glazbe i mažoretkinja, pojedina poljoprivredna domaćinstva izložila su svoje proizvode, a Općina je sve prisutne počastila kuhanim vinom, čajem kobasicama i drugim specijalitetima pripremanim na samom

Božićno zajedništvo u Radoboju

BOŽIĆNI KONCERT RADOBOJSKIH MAŽORETKINJA

P

red Božićne blagdane u radobojskoj župnoj crkvi okupilo se desetak ljudi dobre volje koji su svojim radom, znanjem i spretnošću uz blagdansko druženje dostojno uredili liturgijski prostor. Veliki dio ukrasa napravile su vrijedne ruke župljanki, a za prezentaciju su pobrinuli učenici, njihovi roditelji, učiteljice, djedovi i bake. Posebnu pohvalu zaslužuju oni najiskusniji čije je znanje vodilo i usmjeravalo cjelokupni rad. Nadajmo se da će tako biti i prilikom idućih crkvenih blagdana.

Nakon brojnih nastupa u 2017. godini Radobojske su mažoretkinje svoju aktivnost zakljućile održavanjem Božićnog koncerta u sportskoj dvorani. Pred brojnom publikom nastupile su sve generacije, njih ukupno više od pedesetak. Nakon izvedenog programa upriličeno je druženje i tako je na najljepši naćin zakljućena još jedna uspješna godina. Bilo bi dobro kada bi se ubuduće uključile i ostale udruge i zajedničkim snagama na kraju godine organizirale nastup, jer za to među mještanima vlada veliki interes.

Lampioni božićnih želja obasjali nebo u Jesenju

S

su se pobrinuli i za okrjepu k u h a n i m vinom, čajem i o s t a l i m napicima, pripremale su se i fritule a da večer protekne u još vedrijoj i svečanijoj atmosferi pobrinuo se di-džej Đuro koji je za tu prigodu pripremio pregršt božićnih pjesama koje je puštao preko razglasa.

totine lampiona obasjalo je nebo na lijepu Badnju večer u Gornjem Jesenju. U veselom božićnom duhu najljepših blagdanskih želja okupilo se dvjestotinjak mještana ispred Doma kulture kako bi nabavili svoj lampion i pustili ga u zvjezdano nebo sa svojim željama. Svijetlo sa lampiona i bezbroj zvijezda na nebu stvorili su bajkoviti prizor iznad Jesenja i ovu svetu noć rođenja Spasitelja pretvorili u prekrasnu čaroliju kojoj su se mogli diviti mještani Jesenja ali i susjednih mjesta. Nositelj ove humanitarne akcije je Udruga distrofičara Krapina kojima će prikupljena donacija pomoći u provođenju njihovih aktivnosti. Veliku podršku udruga ima i od načelnika Andrije Ranogajca a pomoć im već dulje vremena pružaju i članovi udruge za razvoj turizma Jasen Jesenje čija je zajednička zasluga za ovu divnu Badnju večer. Organizatori

8


Radobojsko - Jesejanski list

Tradicionalni Božićni koncert Žive jaslice u održan je u nedjelju Jesenju

Uloga sv. Obitelji pripala je obitelji Bukvić

Zajedničkom izvedbom pjesme U to vrijeme godišta završen je Božićni koncert

U

organizaciji AKUD-a „Žensko kazalište“ a pod pokroviteljstvom Općine Jesenje, u nedjelju 17. prosinca održan je tradicionalni božićni koncert u župnoj crkvi sv. Ivana Krstitelja koju su ispunili istinski ljubitelji duhovne glazbe. Članice ženske vokalne skupine AKUD-a domaćina izvedbom pjesme “Se tičice lepo poje“ najavile su ovaj radosni i raspjevani predblagdanski događaj. U nastavku su zatim nastupili: dječji zbor OŠ Jesenje i djevojački zbor Srednje škole Krapina pod vodstvom prof. Anite Habjanec. Svoj samostalni nastup imala je Melani Draganić, članica ŽVS AKUD-a u pratnji domaćeg orguljaša Josipa Maligeca te ženski tamburaški sastav iz Višnjice, a vrijeme izmjene izvođača upotpunila je Sara Gašparić interpretacijom nekoliko božićnih recitala. Uz poznate pjesme posjetitelji su mogli uživati u izvedbi starinskih božićnih napjeva koje publika nema prilike često čuti, a ovaj uistinu radostan događaj uspješno je vodila Silvija Bartol. Uz zahvalu gostima, organizatorima i svim posjetiteljima na predivnoj večeri, domaći župnik Danijel Herceg uputio je čestitke za nadolazeće božićne blagdane te istaknuo kako je Božić jedan od najradosnijih kršćanskih blagdana pa je taj koncert prigoda za lijepi uvod u predstojeće božićne blagdane. Okupljenima je poželio da ga dočekaju u radosti i zajedništvu u krugu svojih najmilijih. Da božićni ugođaj bude još izraženiji, posjetitelje su po izlasku iz crkve dočekale bijele snježne pahulje na radost svih a posebno onih najmlađih.

I

susovo rođenje inspiracija su za mnoge umjetnike diljem svijeta koji stoljećima ovaj biblijski prizor prikazuju na razne načine. Svakako danas su u svijetu naj popularnije „Žive jaslice“ kojima se u mnogim župama diljem naše domovine a i šire uprizoruje betlehemsko događanje Isusova rođenja. U župi Jesenje žive jaslice postavljene su ovog Božića drugu godinu za redom na Badnje veće, pred misu ponoćku i na sam Božić. Na trijemu ispred župne crkve okupilo se mnoštvo vjernika domaće ali i okolnih župa koji su došli vidjeti uprizorenje za kršćane najveselijeg i najradosnijeg događaja u godini. Ove godine Svetu obitelj uprizorili su Maja i Darko Bukvić , a uloga malog Isusa pripala je malenoj Nikol koja je strpljivo ležala na slami u postavljenim jaslicama a njezina sestra Franka ponosno pokazivala seku kojoj je pripala tako važna uloga. Pored jaslica članice i članovi AKUD-a „Žensko kazalište“ uz glazbenu pratnju pjevali su božićne pjesme i tako uprizorenje ovog veličanstvenog događaja učinili još svečanijim. Misa ponoćka započela je pjesmom „Dober vam večer dobri ljudi,

Kićenje bora

J

edna od „najmlađih“ manifestacija koje se održavaju u adventsko vrijeme u Jesenju je kićenje bora ispred Doma kulture u Gornjem Jesenju. Organizator ove manifestacije je udruga „Kubure Jesenja„ čiji su članovi ove godine sami porušili i postavili bor koji im je poklonila obitelj Maligec. Kićenje bora upriličeno je u nedjelju pred Božić, a na manifestaciju se uz organizatore odazvao lijepi broj članova ostalih udruga s područja općine Jesenje. Ipak, kićenje bora pripalo je kuburašima i nekolicini najmlađih koji su se odvažili postaviti pokoju kuglicu na bor dok su ostali sa strane bili podrška onima koji su se prihvatili posla kako bi posao bio završen prije početka božićnog koncerta. Organizatori su i ove godine za sudionike pripremili okrjepu, no zbog kratkoće vremena ovogodišnje kićenje bora trajalo je nešto kraće nego je to uobičajeno jer su neki od sudionika žurili poći na koncert koji se održavao u župnoj crkvi.

9

Pozornost uz žive jaslice plijenilo je malo janje

mi vam donosimo ljepi glas…“ kojom su članovi AKUD-a od postavljenih živih jaslica krenuli sa upaljenim fenjerima do jaslica postavljenih u župnoj crkvi. Ovaj čin izazvao je veliko oduševljenje i radost među mnoštvom okupljenih vjernika koji su na taj način uistinu doživjeli radost Isusova rođenja u svojim srcima. Na kraju mise župnik Danijel Herceg čestitajući Božićne blagdane zahvalio je svima koji su se potrudili da sveti događaj doživimo na ovako svečan i veličanstven način.


Radobojsko - Jesejanski list

ŠKOLA RADOBOJ Priprema i uređuje Jasenka Marmelić

EDUKATIVNA RADIONICA: STAZE BOŽIĆNI KONCERT KRAPINSKIH NEANDERTALACA

U

druga za r a z v o j turizma Jesenje „Jasen“ u okviru projekta „Sebe aktiviraj druge motiviraj“ provela je u našoj školi edukativnu radionicu za učenike petih razreda. Cilj edukacije bio je upoznati učenike s projektom ' ' S t a z e krapinskih neandertalaca'' te ih na taj način pozvati u obilazak Staze krapinskih neandertalaca u Donjem Jesenju. Održana je kratka prezentacija o temi neandertalaca i Stazi krapinskih neandertalaca te igraonica s učenicima u trajanju jednog školskog sata, a uz pomoć edukativnih materijala, brošura/letaka, PowerPoint prezentacije, raznih neandertalskih pomagala (kože, pribor za paljenje vatre, kamen) te tablet uređaja koji služi kao multimedijalni vodič u samom obilasku staze na kojem je instalirana aplikacija s kvizovima prilagođenih gradivu osnovnih škola iz prirode i društva, biologije te zemljopisa. Robert Šešerko, pedagog

FOLKLORAŠI NA IZLOŽBI CVIJEĆA

U

petak, 15.12.2017. bilo je otvorenje izložbe cvijeća od krep papira u Muzeju Radboa na kojoj su sudjelovali i naši folkloraši svojim programom. Nakon otvorenja obišli smo izložbu razgledavajući papirnate rožice, razne pušleke koji su nas svojom realnošću mamili da ih dodirnemo i uvjerimo se da nisu živi.Ova izložba našeg kinča prikazuje baštinu Hrvatskog zagorja kojom se moramo ponositi i ta se tradicija ne smije zaboraviti. Učiteljica Dragica Pospiš

10

U

našoj školi, 19. prosinca, održan je božićni koncert kojim već tradicionalno slavimo vrijeme radosti, mira i ljubavi. Izvođači su kao i proteklih godina bili učenici naše škole koji čine mali i veliki pjevački zbor te brojni gosti. Program koncerta osmislila je profesorica Dubravka Habjanec koja je ujedno i pripremila većinu izvođača za nastup. Koncert je kao i svake godine poklon naše škole svim mještanima Radoboja, učenicima i djelatnicima škole, kao i svima koji su došli uživati u glazbi. Nakon pozdrava naše ravnateljice, gđe Milene Veseljak, koncert su otvorili članovi velikog i malog pjevačkog zbora veselim ''Rock zvončićima''. Uz lijepu koreografiju, zbor je izveo i popularnog ''Rudlofa crvenog nosa'' te pjesmu ''Djed Mraz stiže u naš grad''. Solo izvedbom uz pratnju zbora istaknula se Anamarija Krleža, učenica 7. razreda. Slijedio je nastup gostiju iz Đurmanca: Ivona Pavić, učenica 1. razreda uz pratnju Tomislava Pavića izvela je pjesmu ''Pahuljice padajte'', a zatim je Lana Pavić, učenica 5. razreda otpjevala ''Kakav prekrasan svijet''. ''Sretan Božić svakome'' poželio je veliki pjevački zbor, nakon čega je publika mogla uživati u nastupu Lorene Gotlin, učenice 7. razreda koja je najprije izvela nježnu ''Tihu noć'', a zatim i nekoliko popularnih pjesma uz pratnju Damira Gotlina. Slijedio je nastup obitelji Pažameta. Dominik, učenik 5. razreda oduševio je sviranjem i pjevanjem, dok je njegova sestra Lorena, učenica 2. razreda srednje škole, otpjevala ''Bijeli Božić''. Valentina i Dražen Pažameta izveli su nekoliko božićnih pjesama. Koncert su svojim nastupom okrunili gosti iz Slovenije: ženski pjevački zbor iz Hajdine počastio nas je s nekoliko prigodnih pjesama. Ravnateljica škole zahvalila se na kraju koncerta svim izvođačima te uputila božićnu čestitku okupljenima uz želju da će nas i iduće godine okupiti isti povod – uživanje u glazbi i radost Božića. Jasenka Marmilić


Radobojsko - Jesejanski list

GOSTOVANJE ANAMARIJE SVETI NIKOLA U RADOBOJU PILARIĆ

U

goste nam je 15. Prosinca stigla mlada nadarena svestrana djevojka Anamarija Pilarić kako bi učenicima 3. i 4. razreda predstavila svoju slikovnicu ''Čuvari radosti'' te pokazala ostale

estog prosinca u našoj školi bilo je popunjeno svako Šmjesto na galeriji sportske dvorane. Djeca su radosno

kreativne aktivnosti kojima se bavi. Anamarija piše priče, crta, svira flautu i klavir, ilustrira vlastite slikovnice, izrađuje origami. Za svoje radove dobila je već niz priznanja i nagrada, a do sad je napisala i ilustrirala sedam slikovnica. Na susretu s našim učenicima predstavila je slikovnicu ''Čuvari radosti'' kao i ostale koje je napisala i ilustrirala. Učenici su mogli pogledati malu izložbu Anamarijinih crteža i origami radova te su poslušali kako zvuči flauta. Uz pomoć mame, Anamarija je učenicima pokazala izradu origami borića. Susret s Anamarijom potaknut će učenike da se i sami okušaju u raznim kreativnim aktivnostima te tako pokažu svoju darovitost. Naučili su izradu borića kojima će moći ukrasiti svoje učionice i domove te upoznali mladu talentiranu autoricu slikovnica. Jasenka Marmilić

Večer matematike

U

iščekivala svetog Nikolu sa darovima. Učenici trećeg razreda svojom su nas plesnom točkom i pjesmom uveli u zimsku čaroliju. Adrijana nam je poručila da se ne veselimo samo skupim darovima već i darovanom vremenu. Najmlađi sudionici priredbe, predškolci, razveselili su nas pjesmom i recitacijama. Mali prvašići su se rasplesali i zamolili Nikolu da im donese darove, ali ne i šibe. Anđeli i Krampus drugog razreda malo su se našalili sa Svetim Nikolom koji se muči sa starim kompjutorom, pa su mu obećali da ako bude dobar cijelu godinu, može zamoliti Nikolu za novi. Što sve možemo očekivati u prosincu, krasnoslovili su nam učenici četvrtog razreda. Najbolji trenutak je bio veliki pljesak publike kojim su dozvali Svetog Nikolu da im podijeli darove. učiteljica Dragica Pospiš

LiDraNo 2018. U našoj je školi 16. siječnja 2018. godine održana smotra literarnog, dramskoscenskog i novinarskog stvaralaštva, LiDraNa. Na školskoj razini natjecanja sudjelovalo je ukupno 18 učenika. Komisija je zaprimila deset literarnih radova, a tri su izabrana za županijsku razinu natjecanja: prozni rad učenice Monike Cerovski, 8.b (Tko leti najviše, vidi najdalje) te pjesme Kruhek moje babice učenika Nikole Galovića, 5.a i Jesen je opet došla Anamarije Draganić, 5.b. Poeziju je kazivalo devet učenika, a najuspješnija recitatorica bila je učenica Gabrijela Florjan, 7.a, s pjesmom Zakaj se moja sestra rihta koja će školu predstavljati na županijskom natjecanju.

četvrtak, 7.12. 2017. održana je Večer matematike u OŠ Side Košutić Radoboj u organizaciji Hrvatskog matematičkog društva. Večer matematike je skup interaktivnih radionica koje potiču izgradnju pozitivnog stava prema matematici. Ideja je bila otkriti zabavnu stranu matematike i otkriti što matematika jest i čime se bavi, te gdje je sve možemo pronaći. Sudionici su obilazili radne stanice i sami birali aktivnosti u kojima su sudjelovali uz pomoć roditelja i dežurnih nastavnika. O uspjehu večeri matematike govori i podatak da je sudjelovalo 101 učenik i 87 roditelja razredne nastave, te 31 učenik predmetne nastave, uz prisustvovanje svojih nastavnika.

Svim učenicima zahvaljujemo na sudjelovanju, bilo je zaista teško izabrati jednog izvođača jer su se svi lijepo pripremili i na kraju su nijanse odlučile. Svima koji nisu uspjeli proći dalje ove godine, želimo da ne odustanu, da puno čitaju i redovito pišu pa ni uspjeh neće izostati sljedeće godine!

učitelj matematike Ivan Kovačević

Marijana Ivanković Škrinjar

11


Radobojsko - Jesejanski list

ŠKOLA JESENJE Priprema i uređuje Erika Tušek Vrhovec

Obilježena 160. godišnjica školstva provode na nastavi, igrokazi na stranim jezicima te kolači i Božićni običaji iz Njemačke i Velike Britanije te knjižnicu u kojoj je bila prikazana prezentacija

predstavili svi učenici škole sa razrednim točkama. Priredbi je nazočila zamjenica Župana gospođa Jasna Petek, te načelnik Općine Jesenje Andrija Ranogajec. U dvorani ispunjenoj do posljednjeg mjesta svi su nestrpljivo očekivali Djeda Božičnjaka koji je darivao učenike do 15 godina.

U

srijedu 20.12.2017. je obilježena 160.godišnjica početka školstva u Gornjem Jesenju. Obilježavanje je počelo Danom otvorenih vrata. Učenici, roditelji te ostali posjetitelji imali su priliku obići specijalizirane učionice u kojima su bili predstavljeni različiti pokusi koji se

postignuća škole u proteklih 10 godina. U 15 sati započela je priredba na kojoj su se

BOŽIĆNI KONCERT

D

a n a 17.12.2017. Pjevački zbor naše škole nastupao je na Božićnom koncertu i predstavio se s dvije prigodne božićne pjesame. Koncert je održan u župnoj crkvi sv. Ivana Krstitelja u okviru događanja pod nazivom „Advent u Jesenju 2017.“ Organizator koncerta je AKUD Jesenje čija je vokalno-instrumentalna skupina izvela nekoliko tradicionalnih božićnih napjeva na početku i kraju programa. Uz zbor naše škole u programu su sudjelovali i Ženski tamburaški sastav Višnjica, zbor Srednje škole Krapina, Melani Draganić i Josip Maligec. Voditeljica zbora: Anita Habjanec, prof.

Povodom Dana Sv.Nikole donacija mikroskopa

U

pravo na dan Svetog Nikole u našoj školi bilo je svečano. Načelnik općine Andrija Ranogajec predao je tri mikroskopa ravnateljici škole gospođi Ljerki M a l o g o r s k i Dragoslavić. Dva mikroskopa kupljena su od prikupljenih donacija povodom ovogodišnje Kestenijade, a jedan mikroskop osobno je donirao dr.sc. Miroslav Kovačec iz Krapine. Ravnateljica je zahvalila načelniku općine i dr. sc. Miroslavu Kovačecu na vrijednoj donaciji te je istaknula da će ovi mikroskopi sigurno posluži pri organizaciji kvalitetnije nastave prirode, biologije i kemije. Nadamo se da će u budućnosti biti sličnih ovakvih ideja i akcija.

Foto klub Krapina održao FotoŠKOLU! Održano školsko natjecanje iz njemačkog jezika

U

utorak 23.01.2018. je održano Školsko natjecanje iz njemačkog jezika za učenike 8. razreda. Na natjecanju su sudjelovali Petar Malogorski i Ana Klasić te Branko Artić u posebnoj kategoriji kao učenik koji je boravio u Njemačkoj. Svi učenici ostvarili su visok postotak riješenosti testa pa se nadamo da će biti pozvani na županijsko natjecanje koje će se održati u Kumrovcu tijekom veljače. Alexandra Krklec, prof.

U

nizu radionica i predavanja koje već nekoliko godina organizira širom Županije, Foto klub Krapina je održao "FotoŠKOLU" 15. prosinca 2017. u našoj školi. Radionici su prisustvovali sadašnji i bivši učenici škole koji p o k a z u j u i n t e r e s z a f o t o g r a fi j o m . Zahvaljujemo članovima Foto kluba Krapina na ugodnom druženju te što su nam ispričali i pokazali osnove fotografije. Nadamo se uskoro i slijedećoj naprednoj radionici! 12


Radobojsko - Jesejanski list

Projekt „Sebe aktiviraj, druge motiviraj“

U

Druženje povodom odlaska u mirovinu gospođe Blaženke Malogorski

druga za razvoj turizma Jesenje „Jasen“ u okviru projekta „Sebe aktiviraj druge motiviraj“ provela je u našoj školi edukativnu radionicu za učenike petih razreda Stazama krapinskih neandertalaca. Udruga za razvoj turizma Jasen iz Jesenja osmislila je projekt „Sebe aktiviraj druge motiviraj“. Dosadašnji projekt bio je vezan za različite radionice i igraonice na Stazi krapinskih neandertalaca u Donjem Jesenju. Ovogodišnjim projektom predviđeno je provođenje niza aktivnosti u osnovnim školama s ciljem unaprjeđenja obrazovanja djece u izvan nastavnim aktivnostima te podizanje svijesti djece i mladih o postojećim mogućnostima razvijanja kulture i turizma na području općine Jesenje te susjednih općina. Tako je i danas u našoj školi održana edukativna radionica koju je vodio predstavnik udruge Nikola Janžek. Cilj edukacije je upoznati učenike s temom krapinskog neandertalca, upoznati učenike i profesore s projektom ''Staze krapinskih neandertalaca'' te ih na taj način pozvati u obilazak Staze krapinskih neandertalaca u Donjem Jesenju kao izvan nastavnu aktivnost. U sklopu Radionice održana je kratka prezentacija o temi neandertalaca i Stazi krapinskih neandertalaca te igraonica s učenicima u trajanju jednog školskog sata, a uz pomoć edukativnih materijala, brošura/letaka, PowerPoint prezentacije, raznih neandertalskih pomagala (kože, pribor za paljenje vatre, kamen) te tablet uređaja koji služi kao multimedijalni vodič u samom obilasku staze na kojem je instalirana aplikacija s kvizovima prilagođenih gradivu osnovnih škola iz prirode i društva, biologije te zemljopisa.

akon pune 42 godine rada naša draga Blaženka M a l o g o r s k i , dugogodišnja tajnica i računovođa sa prvim danom nove godine završila je svoj radni vijek te otišla u mirovinu. Tom prigodom upriličeno je druženje i svečani ručak, na kojem su se okupili svi zaposleni u OŠ Gornje Jesenje. Našoj dragoj Blaženki, prigodne poklone ispred kolektiva naše škole uručila je ravnateljica škole Ljerka Malogorski Dragoslavić te se uz vrlo emotivan govor zahvalila joj na dugogodišnjem trudu i uloženoj energiji za svoj rad u OŠ Gornje Jesenje.

Tjedan informacijskih znanosti

N

U

Tjednu informacijskih znanosti koji se održao od 4. do 10. prosinca, radionicama Sat kodiranja, naša škola uključila se u projekt koji se provodi diljem svijeta. Cilj radionice je u jednom školskom satu učenike uvesti u svijet programiranja. Radionica je nekim učenicima prva prilika za izravni susret s programiranjem i prilika da steknu novo iskustvo te možda i probude interes za navedeno područje. U utorak 05.12.2017. pod vodstvom učiteljice Erike Tušek Vrhovec održan je Sat kodiranja. Tako su naši učenici imali priliku naučiti osnove programiranja računalnih igara MINECRAFT i Frozen. Za uspješno odrađene zadatke učenici su stekli cetifikate. Najbrži u izradi programa bio je Petar Malogorski.

Održano prvo školsko natjecanje u šk.god.2017./2018.

T

radicionalno svake godine početkom 2. obrazovnog razdoblja započinju školske razine natjecanja u znanju. Tako je u četvrtak 18.01. održana školska razina natjecanja iz informatike INFOKUP 2018. U kategoriji Osnove informatike sudjelovalo je četvero učenika, po dvoje iz 8. i 6.razreda, svi učenici koji su svoj zimski odmor proveli usvajajući nova znanja u Zimskoj školi informatike. Stoga i uspjeh nije mogao izostati. 1. mjesto Petar Malogorski, 8.r 85,29%; 2. mjesto Branko Artić, 8.r 64,71%; 3. mjesto Oliver Katalenić, 6.r 52,94%; 4. mjesto Roko Kranjčec, 6.r 38,24%. Čestitamo učenicima na postignutom uspjehu i nadamo se pozivu na Županijsku razinu natjecanja koja će se održati 09.veljače 2018. u Konjščini.

N

Uspješno sudjelovanje na 23. Zimskoj školi informatike

a ovogodišnjoj 23. Zimskoj školi informatike koja se održavala u prvom tjednu 2018.godine u Srednjoj školi Krapina sudjelovalo je šestero učenika naše škole. Sudjelovali su u različitim trodnevnim radionicama. Priznanja za uspješno sudjelovanje primili su Ivor Kranjčec, 2.r., David Janžek i Vedran Malogorski, 5.r, Oliver Katalenić i Roko Kranjčec, 6.r. i Petar Malogorski, 8.r. koji se posebno istaknuo u radionici Web stranice za što je primio i posebnu nagradu Organizacijskog odbora Zimske škole informatike.

Tjedan solidarnosti

I

ove godine su učenici i djelatnici naše škole sudjelovali u akciji "Tjedan solidarnosti" koju organizira Crveni križ grada Krapine. Prikupljeno je puno prehrambenih namirnica i higijenskih potrepština. Od srca se svima zahvaljujemo. Naši učenici Ana i Leon sve su vrijedno evidentirali te se nadamo da smo ovim našim malim doprinosom nekome uljepšali Božić. Tomislav Bartulović, učitelj biologije i prirode

13


Radobojsko - Jesejanski list

Na snagu je stupio novi Zakon o zaštiti životinja

N

a snagu je 26. listopada 2017. Godine stupio novi Zakon o zaštiti životinja koji donosi mnoge pozitivne novosti, ali propisuje i rokove za pojedine odredbe, kao i veće kazne za neodgovorne građane, odgovorne osobe, gradove i županije kako bi se Zakon mogao uspješno provoditi u praksi. Gotovo su udvostručene novčane kazne za osobe koje napuste životinju, kao i one koje ne zbrinjavaju mladunčad svojih kućnih ljubimaca, i sada iznose od 15 do 30 tisuća kuna. Nakon donošenja zabrane držanja stalno vezanih pasa u Zagrebu i Osijeku, sada će i u cijeloj Hrvatskoj naglasak biti stavljen na odgovornost građana da osiguraju prikladne uvjete za pse i omoguće im slobodno kretanje. Zakon propisuje svim jedinicama lokalne samouprave obavezu financiranja osnivanja i rada skloništa za napuštene životinje. Prema novom Zakonu, sve županije moraju imati sklonište, i to najkasnije do 31. prosinca 2018. Ta obaveza odnosi se na tri županije u kojima se dosad nije osnovalo sklonište, kao i na one u kojima sklonište nema minimalno 50 smještajnih mjesta za životinje. 31. prosinca 2018.godine krajnji je rok i do kojega u županijama trebaju početi s radom koordinacijske radne skupine koje će za isti

stol posjesti predstavnike lokalnih zajednica, inspekcija, policije i udruga za zaštitu životinja, a radit će na primjeni Zakonom propisanih mjera za smanjenje broja napuštenih životinja na svojemu području. S istim ciljem propisan je i rok do 30. lipnja 2018. dokad su jedinice lokalne samouprave dužne provesti kontrolu mikročipiranja svih pasa u svojoj lokalnoj zajednici. Osim što u provedbi Zakona i zbrinjavanju životinja moraju odsad sudjelovati sve jedinice lokalne samouprave, sva skloništa imaju obavezu kastracije primljenih životinja, što su dosad radila samo savjesna skloništa. Trajnu sterilizaciju moći će propisati veterinarski inspektori za pojedinačne slučajeve te ministar i jedinice lokalne samouprave u područjima s velikim problemom napuštenih životinja. Novi Zakon propisuje još detaljnije da su osnivači skloništa dužni podatke o napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima evidentirati putem jedinstvenog informacijskog centra za napuštene i izgubljene životinje u Upisniku kućnih ljubimaca koji vodi Ministarstvo poljoprivrede. Komunalni redari ovim Zakonom imaju bolje definirane ovlasti za koje su nadležni još od 2013., a prihod od novčanih kazni koje naplate ide jedinicama lokalne samouprave za zbrinjavanje napuštenih

Vatrogasci pripremili iznenađenje zapovjedniku za njegovo vjenčanje

KUĆNI LJUBIMCI U VREĆI

K

ažu da je pas najvjerniji i najbolji prijatelj čovjeka. Mnogi se tako i ponašaju p r e m a t i m četveronožnim stvorenjima, ali ima i onih koji ih ne žele u svojoj sredini. Ne bez razloga donijet je zato i Zakon o zaštiti životinja koji određuje vrlo stroge kazne za one koji ih maltretiraju ili ubijaju. Jedan od primjera za to je i nedavni slučaj kada su mještani u šumarku uz cestu između zaselka Donji i Gornji Švaljki pronašli vreću u kojoj je bila zavezana kujica. Bila je vidno oslabljena od gladi i promrzla. Pozvane su nadležne službe, sastavljen je zapisnik i životinja je smještena u odgovarajući prostor koji je namijenjen za čuvanje napuštenih kućnih ljubimaca. Iako odredbe zakona propisuju da svi psi moraju biti čipirani, kako bi se mogao utvrditi vlasnik u navedenom slučaju to nije tako pa je za sada «ljubitelj životinja» koji je kujicu zavezao u vreću i bacio u šumarak nepoznat. Možda će netko nakon objave informacije i fotografije prepoznati počinitelja i prijaviti ga, a možda i neće, ali bi bilo dobro da barem nekoga ubuduće ovom objavom odvratimo od takvog ili sličnog postupka.(D.Š.)

životinja. Obaveza registriranja svih uzgoja životinja za prodaju te objave broja mikročipa psa i broja mikročipa majke psa pri oglašavanju pasa u svrhu prodaje omogućit će transparentnost uzgajivača životinja i utjecati na smanjenje crnoga tržišta i tzv. štancera kojih su puni oglasnici. Novi Zakon o zaštiti životinja zabranjuje i: nastupe životinja u cirkusima, držanje u zatočeništvu medvjeda (osim u zoološkim vrtovima i skloništima) i dupina, bacanje petardi na životinje, prodaju tvorova u trgovinama, čupanje perja živoj peradi, korištenje kopitara za izvlačenje drva iz šume (osim u teško pristupačnim područjima), držanje divljih životinja u ugostiteljskim objektima i u svrhu prikazivanja javnosti; ubadanje, vješanje, potapanje, gušenje ili namjerno gaženje životinja prijevoznim sredstvima; spolni odnos sa životinjama pri čemu se osobi, uz novčanu kaznu, može izreći i oduzimanje kućnog ljubimca i zaštitna mjera zabrane držanja i nabavljanja druge životinje. Novi Zakon o zaštiti životinja mnogim svojim novostima daje dobre temelje za provedbu u praksi zaštite osobito pasa i mačaka. Pritom će biti nužna suradnja nadležnog ministarstva, komunalnih redara, veterinarskih inspektora, veterinara, odgovornih osoba u općinama, gradovima i županijama, udruga za zaštitu životinja, institucija i svih građana.

S

vojem vatrogasnom zapovjedniku jesejanski su vatrogasci priredili ugodno iznenađenje za njegovo vjenčanje. U subotu 13. siječnja 2018. godine Dubravka Turniškog i njegovu izabranicu Mariju nakon što su u župnoj crkvi sv. Ivana Krstitelja izrekli svoje sudbonosno DA na izlazu iz crkve dočekalo je ugodno iznenađenje. Svojeg zapovjednika Dubravka njegovi kolege vatrogasci na izlazu iz crkve dočekali su sa rotacijskim svijetlima na vatrogasnim vozilima, i upaljenim bakljama. Prepuni pozitivnih emocija i vidno uzbuđeni mladenci i njihovi svatovi uživali su u prekrasnom vatrometu i svijetlosti baklji koje su osvjetljavale nebo iznad župne crkve. Službenu čestitku mladom bračnom paru u ime svih vatrogasaca uputio je predsjednik Mirko Buzina uz želje za skladom, razumijevanjem te sretnim i nadasve dugim zajedničkim životnim putem.

14


Radobojsko - Jesejanski list

SPORT RADOBOJSKI «ZAGIĆI» DVORANSKI PRVACI, VETERANI DRUGI, SENIORI TREĆI

Održani dvoranski malonogometni turniri svih kategorija zagorskih registriranih klubova est ekipa mlađih kategorija Nogometnog kluba Radoboj sudjelovalo je krajem prosinca 2017. i početkom siječnja 2018. na tradicionalnim dvoranskim malonogometnim turnirima na kojima su pravo nastupa imali registrirani igrači. Najbolji rezultat ostvarili su pripadnici najmlađe kategorije «Zagići», koji su osvojili prvo mjesto. U prvom krugu natjecanja pobijedili su vršnjake iz krapinskog Zagorca 8:0 i izgubili od Mladosti Zabok 0:1. Kao drugoplasirana ekipa plasirali su se u drugi dio natjecanja gdje su najprije pobijedili Ivančicu iz Zlatar Bistrice 3:0, Slogu iz Konjščine 7:1 i Stubicu 2:0, da bi u finalu bili bolji od Pregrade 6:0. Uz osvajanje prvog mjesta ekipe za najboljeg je igrača turnira proglašen EMIL ORAIĆ FAZLIĆ, najbolji golman je FILIP ŠALKOVIĆ, a najbolji strijelac LUKAS HLEBEC svi iz Radoboja. U kategoriji «Zagića» NK Radoboj imao je i drugu ekipu, ali se ona nije plasirala u drugi krug natjecanja. Isto tako bez većih su uspjeha nastupile i ostale ekipe: Limači, Mlađi pioniri, Pioniri i Juniori.

Š

VETERANI DRUGI, SENIORI TREĆI

Z

apaženi uspjeh na dvoranskom malonogometnom turniru ostvarili su radobojski veterani i seniori. Veterani su zauzeli drugo, a seniori treće mjesto. U početku natjecanja veterani su pobijedili Slogu iz Konjščine 6:2, Pregradu 4:1 i Mladost iz Marije Bistrice 8:0, zatim Stubicu 7:1, Klanjec 4:1 da bi u finalu izgubili od krapinskog Zagorca 1:4. Dragutin Dlesk iz momčadi Radoboja s 12 postignutih golova ponio je titulu najboljeg strijelca turnira. Seniori su pobijedili Toplice 3:0, igrali 3:3 s Inkopom iz Poznanovca, zatim pobijedili Klanjec 2:0 i Rudar iz Dubrave Zabočke 4:2, izgubili od Gaja iz Mača u polufinalu 1:2, da bi u borbi za treće mjesto pobijedili Ivančicu iz Zlatar Bistrice 3:2. Dražen Kranjčec iz radobojske ekipe najbolji je golman turnira. Inače prvo mjesto u seniorskoj kategoriji osvojila je Zabočka Mladost, a Zagorec iz Krapine prvi je kod veterana.

MNK Jesenje i MNK Futsal Dinamo odigrali humanitarnu utakmicu za malu Tinu

T

ribine sportske dvorane Srednje škole Krapina bile su krcate do posljednjeg mjesta u nedjelju 26. siječnja, na humanitarnoj utakmici za malu Tinu Bračun. Sedmogodišnja Tina boluje od spinalne mišićne atrofije i spada u skupinu od 30tero djece koja čekaju odobrenje lijeka Spinraza, koji bi doprinio njezinu Malena Tina Bračun s igračima MNK Jesenje i MNK Futsal Dinamo oporavku, a možda i doveo do potpunog izlječenja. S obzirom na to da je bolest progresivna vrlo je važno sačuvati sadašnju funkciju mišića i početi s terapijama jer bi u suprotnom Tina mogla ubrzo završiti u invalidskim kolicima. Upravo iz tog razloga Udruga distrofičara Krapina, Malonogometni klub Jesenje i Bad Blue Boysi Krapinsko – zagorske Tina Bračun sa svojim roditeljima i predsjednicom Udruge županije inicirali su prikupljanje sredstva distrofičara Krapina koja je pokrenula humanitarnu akciju za liječenje malene Tine. nastup imale su i Krapinske mažoretkinje, Prije početka utakmice ekipe navijača juniorke i seniorke te mažoretkinje iz Huma Dinama odigrale su mini turnir, a svoj na Sutli odakle Tina i dolazi. Publici su se 15

još predstavile Sofija Frljužec koreografijom twirlinga, te Lucija Zaplatić i magdalena Hanžek. Uz sportsko navijanje kojim su navijači zdušno bodrili svoje ekipe, Dinamo je pobijedio 4:2, no rezultat ionako nije bio važan, ipak je u prvom planu bila malena Tina koja gotovo i nije shvatila što se oko nje događa. Zasigurno nije očekivala toliko bliještanje fotoaparata i svega što se oko nje događalo, ali ona je sve to hrabro podnijela i pokazala da je pravi borac i da će pobijediti u ovoj za nju životno važnoj borbi u kojoj ima podršku svih prisutnih na utakmici ali i onih koji su se na bilo koji način uključili u ovaj humanitarni projekt. Navijači i svi gledatelji i ovaj puta pokazali su sportski duh ali i veliko i humano srce jer su na dražbi koja je održana u poluvremenu kupili dva dresa, MNK Jesenja i Dinama i tako dodatno sakupili 4.500,00 kuna za liječenje malene Tine Bračun kojoj i mi kao i njezini najbliži od sveg srca želimo da ozdravi.


Radobojsko - Jesejanski list

STRUKTURA ZAJEDNICE PTICA U ŠUMAMA STRAHINJŠČICE I IVANŠČICE

Stotinjak vrsta ptica u našim šumama

P

rovedenim istraživanjem strukture zajednice ptica u šumama Strahinjščice i Ivanščice od strane ornitologa prof. dr.sc.

Zdravko Dolenec zabilježene su 104 vrste ptica tijekom 2014. i 2015. godine. U Hrvatskoj je do sada zabilježeno 390 vrsta ptica. Za kvalitativnu analizu korišteni su podaci prikupljeni na 64 lokacije na različitim staništima: suhi travnjaci, kontinentalne šikare, šume hrasta kitnjaka i običnog graba, brdske bukove šume, bukovo – jelove šume, neobrasle i slabo obrasle stijene, mozaične kultivirane površine, voćnjaci i vinogradi, tekućice i seoska naselja. Do sada nije bilo sustavnih ornitoloških istraživanja ptica gore Strahinjščice te su ovo prvi poznati podaci za faunu ptica te gore. Na Ivanščici je provedeno istraživanje prije više od 25 godina i tada su zabilježene 4 vrste koje nisu ovim istraživanjem (lještarka, ševa krunica, sivi svračak, kugara). Sveukupno na obje istraživane gore do danas je zabilježeno 108 vrsta. Na Ivanščici kao i na Strahinjščici najveći je broj vrsta zabilježen na staništu mozaičnih kultiviranih površina i to 53 vrsta.

čvorak, 6 parova plavetne sjenice te 19 parova velike sjenice. Od sveukupnog broja zabilježenih vrsta, 18 vrsta nalazi se na popisu EU Direktive o pticama (Dodatak I - Natura 2000 vrste): škanjac osaš, patuljasti orao, crvenonoga vjetruša, mali sokol, sivi sokol, lještarka, jastrebača, leganj, crvenoglavi djetlić, planinski djetlić, crna žuna, siva žuna, ševa krunica, bjelovrata muharica, mala muharica, pjegava grmuša, rusi svračak i sivi svračak. Prema kategorijama ugroženosti na nacionalnoj razini u kategoriji kritično ugrožena vrsta zabilježen je patuljasti orao, a u kategoriji osjetljive vrste zabilježeni su sivi sokol, golub dupljaš i mali sokol.

Preporuka mjera i aktivnosti u staništima sa svrhom zaštite i očuvanja ptičjeg svijeta istraživanih gora su očuvanje i održavanje tradicionalnih voćnjaka, tradicionalna ekstenzivna poljoprivreda, u gospodarenju šumama posebnu pozornost usmjeriti na očuvanje što više starijih sastojina s dosta stojećih suhih i trulih stabala (najmanje 15 suhih i trulih stojećih stabala po jednom hektaru) budući da su o njima izravno ovisne ptice dupljašice. Veliku

Od sveukupnog broja, na Strahinjščici je zabilježeno 95 vrsta ptica od čega 76 vrsta pripada gnjezdaricama, 6 vrsta preletnicama, 7 zimovalicama i 6 skitalicama. Na Ivanščici od ukupno zabilježenih 101 vrste ptica 82 vrste su gnjezdarice, preletnica je zabilježeno 5, zimovalica 7 te skitalica također 7 vrsta. Dominantne vrste (zastupljene s više od 5% u zajednici) šumskih staništa Strahinjščice i Ivanščice su: zeba, crnokapa grmuša, crvendać, velika sjenica, zviždak, kos i drozd cikelj. Vrste zabilježene na Strahinjščici, ali ne i na Ivanščici su: strnadica cikavica (gnjezdarica), crvenonoga vjetruša (preletnica) i sjeverna juričica (zimovalica). Ptičje vrste zabilježena na Ivanščici, ali ne i na Strahinjščici su: jastrebača, planinski djetlić, sivkasta bjeloguza, planinska sjenica (gnjezdarice), mali sokol (zimovalica) i patuljasti orao, čavka, gačac, krstokljun (skitalice). U svrhu istraživanja kvalitativnog sastava ptica gora Strahinjščice i Ivanščice postavljane su kućice (umjetne duplje) za gniježđenje ptica. U 45 postavljenih kućica na Strahinjščici i Ivanščici gnijezdilo se 8 vrsta ptica: s po jednim parom to su bili vijoglav, bjelovrata muharica, brgljez, crnoglava sjenica, poljski vrabac i

važnosti treba usmjeriti na provođenje dodatnih sustavna istraživanja i monitoring ugroženih i Natura 2000 vrsta.

16

Radobojsko-Jesejanski list  

Siječanj_2018

Radobojsko-Jesejanski list  

Siječanj_2018

Advertisement