Page 1

PERSBERICHT

Bunschoten, 18 januari 2011

Projectweek Ondernemend leren: Leerlingen uit de brugklas van het Oostwende College gaan op onderzoek ! Op het Oostwende college vinden we ondernemendheid van groot belang. Bunschoten bruist namelijk van de succesvolle ondernemingen, dit willen we bij de leerlingen vroeg introduceren. Dit doen we met het project ‘ondernemend leren’. Aan de hand van drie thema’s, die alle leerlingen gedurende dit schooljaar doorlopen, zullen de leerlingen leren over ondernemendheid in en rond Bunschoten. Met het thema ‘media’ zullen de leerlingen in de huid kruipen van programmamakers voor de televisie. Na theorie en een excursie naar Beeld en Geluid in Hilversum, zullen ze zelf een jeugd actualiteiten programma maken vol met interviews, metamorfoses en zang/dans. Bij het thema ‘toerisme’ gaan de leerlingen het idee van een camping op zetten. Ze gaan hierbij een animatie programma/recreatie programma maken, een menukaart van de camping schrijven (in vier talen) en een folder van de camping maken. De leerlingen gaan tenslotte met het thema ‘wonen’ aan de slag met het ontstaan van een wijk. Ze leren hoe een huis wordt gebouwd, hoe een wijk tot stand komt en hoe een wijk past in een omgeving. Dit doen ze aan de hand van een aantal keuze kaarten, waardoor de leerling zelf kan kiezen met welk vak hij verdieping wil zoeken. Aanstaande vrijdagmiddag 21 januari presenteren onze leerlingen hun resultaten op een grootschalige informatiemarkt in de Aula van het Oostwende College. U bent van harte uitgenodigd om even binnen te lopen. Ook leerlingen uit Groep 8 van alle basisscholen nodigen wij van harte uit om een kijkje te komen nemen: dan zien ze direct wat er volgend jaar van hun wordt verwacht indien zij naar het Oostwende College gaan! De informatiemarkt is een inloopmiddag, de aanvang is vanaf 14.00 en is rond 15.30 afgelopen.

2011-01-18 Projectweek Ondernemende School  

Op het Oostwende college vinden we ondernemendheid van groot belang. Bunschoten bruist namelijk van de succesvolle ondernemingen, dit willen...