Page 1

Jeugdwerk: Terugblik

Jeugdwerk: Vooruitblik

Gelukkig nieuwjaar

Kindernevendienst

Het nieuwe jaar is natuurlijk alweer een tijdje begonnen. Maar natuurlijk is het weer niet gelukt om iedereen persoonlijk een gelukkig nieuwjaar te wensen. Dat wil ik langs deze weg in elk geval nog doen: gelukkig nieuwjaar!

In december heeft Nel Schild afscheid genomen van de kindernevendienst. Ze heeft daar een aantal maanden in meegedraaid, maar het bleek voor haar toch lastig te combineren met haar baan en haar rol binnen de diaconie. We willen haar graag bedanken voor haar inbreng en zullen die missen. Tegelijkertijd zijn we blij dat ze heeft aangegeven incidenteel als invaller mee te willen draaien.

Kerstavond Het belangrijkste om op terug te blikken is toch wel de kerst. Als eerste natuurlijk de kerstavond. Vorig jaar (en dan bedoel ik 2009) hadden we al een beetje een witte kerst, maar dit jaar was het echt. Ik heb zelfs een slee in de tuin gezien! We raken er een beetje aan gewend, maar ook dit jaar was het weer erg sfeervol. In de kerkzaal was het voor het eerst mogelijk om een kaarsje aan te steken. En daar is massaal gebruik van gemaakt. Al met al een mooie avond om op terug te kijken.

Kerstochtend en kerstspel Na kerstavond volgde kerstochtend. Tijdens de dienst speelden we een verrassend kerstspel. Niet alleen deden er volwassenen aan mee, ook was het één van de sportiefste kerstspellen ooit. De wijzen zochten naar een plek waar het Koningskind Jezus geboren kon zijn. Maar dat was in elk geval niet in het circus, niet bij Romeinse gladiatoren, niet in het zwembad, en ook niet op het voetbalveld. Het had gekund natuurlijk… maar niet in ons kerstspel. Daar vonden de wijzen het Koningskind in een stal (precies zoals in het kerstverhaal staat). Op volgende pagina vind je wat foto’s die Erik Musch heeft gemaakt. Iedereen die heeft meegedaan of meegeholpen: ontzettend bedankt! Het was weer geweldig leuk!

Doopdienst Aan het begin van het nieuwe jaar hebben we gevierd dat er kinderen geboren zijn, en dat ook zij bij God horen. In een bomvolle dienst zijn Eli Tetteroo en Femke Gerritse gedoopt. En als ik zeg ‘bomvol’ dan bedoel ik ook echt ‘bomvol’. Bij de crèche waren maar liefst 22 kinderen – en dan te bedenken dat ik op het laatste moment te kampen had met zieke leiding. Gelukkig wilden Marjan, Marie en na het dopen geheel spontaan ook Anky bijspringen. Dat gecombineerd met de hulp van nog wat ouders, zorgde ervoor dat alles uiteindelijk toch op zijn pootjes terecht kwam. HEEL ERG BEDANKT!

Het afscheid van Nel is een mooi moment om de organisatorische kant van kindernevendienst en crèche nog eens tegen het licht te houden. Dat doen we op 24 januari in de kerkenraad en op 25 januari met de voltallige kindernevendienst- en crècheleiding. Ik wil langs deze weg ook graag de rest van de gemeente uitnodigen om mee te denken op 25 januari. Gemeente met hart voor jeugd zijn we samen.

Sirkelslag KIDS en YOUNG Sirkelslag is een doldwaas spel dat door allerlei jeugdgroepen in Nederland op precies hetzelfde moment wordt gespeeld. Al een aantal jaar doen we mee met Sirkelslag KIDS (voor kinderen in groep 6, 7 en 8). Dit jaar is dat op vrijdagavond 28 januari. Meer daarover lees je op www.oosterkerkhaarlem.nl/sirkelslagkids. Daar kun je je ook opgeven (doe dat vóór donderdag 20 januari). Misschien dat we dit jaar voor het eerst ook meedoen met Sirkelslag YOUNG (voor tieners). Dat is op vrijdagavond 5 februari. Meer daarover lees je op www.oosterkerkhaarlem.nl/sirkelslagyoung. Opgeven kan tot woensdag 26 januari. Sirkelslag YOUNG is net zo gaaf als Sirkelslag KIDS, maar dan speciaal bedoeld voor tieners. Geweldig leuk om aan mee te doen, maar het gaat alleen door als er voldoende belangstelling voor is!

Kampen De staf voor zowel het KIDSkamp (3-5 juni) als het tienerkamp (10-13 juni) is inmiddels rond. Bij het KIDSkamp is nog wel beperkt plek voor hulpleiding. Je helpt dan tijdens het kamp met allerlei kleine klusjes (post tijdens een spel, corveelijst maken, tafels sjouwen etc). Als je mee wilt als hulpleiding moet je ten minste 14 zijn (of bijna), en van aanpakken weten. Kijk op www.oosterkerkhaarlem.nl/kidskamp voor meer info over het KIDSkamp en op www.oosterkerkhaarlem.nl/tienerkamp voor info over het tienerkamp.


Belangrijke data Jeugdwerk Openbare vergadering kindernevendienst/cr猫che Di. 25 jan. Om 19.45 uur in de Oosterkerk. Tweede blok basiscatechese O.a. ma. 17 jan, 24 jan, 31 jan, 7 feb. en 14 feb. 2011. Steeds vanaf 18.30 uur in de Oosterkerk. Sirkelslag KIDS (groep 6 t/m 8) Vr. 28 jan. 2011, vanaf 18.15 uur in de Oosterkerk. Info en opgave: www.oosterkerkhaarlem.nl/sirkelslagkids. Aanmelden voor do. 20 jan. Tweede blok tienerkerk O.a. zo. 30 jan. en 13 feb. 2011. Steeds vanaf 10.00 uur in de Oosterkerk. Sirkelslag YOUNG (tieners) Vr. 5 feb. 2011, vanaf 18.15 uur in de Oosterkerk. Info en opgave: www.oosterkerkhaarlem.nl/sirkelslagyoung. Aanmelden voor wo. 26 jan. Stafvergadering KIDSkamp We zoeken een datum, de voorstellen zijn: 7 feb, 15 feb, 16 feb of 28 feb. 2011 om 20.00 uur in de Oosterkerk. Tweede blok jongerenkring Helaas lukte het niet meer om v贸贸r de absolute deadline een lijstje met data te maken. Kijk op www.oosterkerkhaarlem.nl/jongerenkring of check je mail/Hyves voor de laatste info. KIDSkamp 3-5 juni 2011. www.oosterkerkhaarlem.nl/kidskamp. De folder komt eind februari of begin maart. Tienerkamp 10-13 juni 2011. www.oosterkerkhaarlem.nl/tienerkamp. De folder komt eind januari of begin februari

Januari 2011 - nieuwsbrief jeugdwerk  

Het oktober-nieuws van het jeugdwerk van de Oosterkerk Haarlem

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you