Page 1

Oosteeklo Vandaag 15de jaargang - Nr 4 - februari 2013 - oplage 1267 ex. - Verschijnt de eerste week van de maand. - Teksten voor volgende uitgave binnen ten laatste zaterdag 23 feb.. 2013.

Scoutsleiders Oosteeklonaar 2012 Tijdens de drukbijgewoonde nieuwjaarsreceptie werden de verdienstelijke Oosteeklonaren gehuldigd en de publieksprijs bekend gemaakt. Scoutsleiders Benjamin Braet en Jonas De Ruyck werden met bijna 38% van de stemmen verkozen tot Oosteeklonaar 2012. Zij ontvingen een mooi geschenk van de hand van kunstenaar Cecile De Clercq. Zij haalden het van de Haantjesvrienden, topturnster Julie De Brauwer, de huis- en rusthuisbezoekers en het team van Vrije Basisschool De Kameleon. Ze volgen daarmee Annette Geirnaert op die van de gelegenheid gebruik maakte om alle aanwezigen in het Pools (haar tweede thuisland) een gelukkig Nieuwjaar te wensen en haar nieuwjaarsbrief voor de Oosteeklonaren voor te lezen. Benjamin en Jonas, beide 23 jaar jong, waren blij verrast en vooral vereerd door hun nominatie. Hun mama’s nomineerden hen voor hun inzet gedurende 6 jaar als groepsleiders van Scoutsgroep Houtekiet. Zij hebben deze jeugdvereniging opnieuw leven ingeblazen, met als resultaat een gemotiveerde achttienkoppige leidingploeg en 110 leden. Zij stonden iedere week paraat om alles geregeld te krijgen. Op het einde van dit werkjaar nemen gezapige mandril (Benjamin) en expressieve agame (Jonas) afscheid van de scoutsgroep.

Petatten en tomatten

Scoutsgroep Houtekiet, maar bleven dat niet de hele tijd. Benjamin: Zeven jaar geleden was de toenmalige leiding op zoek naar versterking en wij waren meteen verkocht. Jonas: Het werd al vrij snel duidelijk dat we de taak van groepsleider op ons zouden nemen. Benjamin en Jonas: Het was leuk om de taak als groepsleider te delen. Jonas: Benjamin is sterk in plannen, anticiperen en zijn ervaring kwam goed van pas. Benjamin: Jonas is zeer ad rem en creatief, hij heeft een vlotte pen en beschikt over veel fantasie. Benjamin: We hebben veel plezier gemaakt. Ik vind dat we door ons engagement nog meer ingeburgerd zijn in de gemeenschap. Jonas: De positieve beeldvorming is daarbij heel belangrijk. De scoutsgroep is de laatste jaren meer zichtbaar in het dorp. Daar heeft de verhuis naar de nieuwe lokalen en het grote speelterrein zeker voor gezorgd. We werken in en voor ons dorp en dat heeft ons geen windeieren gelegd. De topmomenten voor Benjamin en Jonas zijn ongetwijfeld de startactiviteit op het dorpsplein in oktober 2011, de spaghettiavonden, de truffelslag, het sterzingen, de kampen en niet te vergeten de Los Marginalosfuif die dit jaar plaats vindt op zaterdag 13 april. Toekomst Benjamin: We vonden dat het tijd werd om te stoppen. We blijven ons in de toekomst achter de schermen inzetten voor de Oosteeklose scoutsgroep. Jonas: We hopen dat het ledenaantal op peil blijft, maar het zou goed zijn dat de vereniging niet nog groter wordt, want dat gaat ten koste van de kwaliteit van de activiteiten.

Foto: Kurt Sesselle

Tevreden terugkijken Benjamin en Jonas kregen tijdens de uitreiking op 5 januari een overdonderend applaus van een volgelopen parochiezaal. Tijdens hun toespraak dankten ze heel veel mensen: “De titel van ‘Oosteeklonaar 2012’ is de verdienste van de hele groep nu en in het verleden. Scouting is vrijwilligerswerk, dat je niet met je tweetjes doet.” De twee gezworen kameraden kijken met heel veel plezier terug op de voorbije jaren. Benjamin en Jonas waren als kind lid van

Benjamin gaat binnenkort aan de slag als studenten- en cultuurcoördinator aan de Katholieke Hogeschool (KaHo) Sint-Lieven aan het Gentse Rabot. Daar zal hij vorming geven aan de studenten, de studentenraden opvolgen en allerlei socio-culturele activiteiten coördineren. Jonas werkt het komende jaar zijn opleiding leraar Latijn-Engels aan de Artevelde Hogeschool te Gent af. Voor hun opvolgers hebben ze nog een goede raad: Overschat jezelf niet en durf taken uit handen te geven. Benji en Ruycksken we wensen jullie nog veel succes!

1

Op donderdag 24 januari stelden Velt vzw, Welzijnschakel, het OCMW en het gemeentebestuur van Assenede het sociaal-ecologisch project ‘Samentuinen’ voor. ‘Samentuinen’ is een initiatief van Welzijnsschakel Groot-Assenede en de Meetjeslandse afdeling van de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (Velt). Dit sociaal-ecologisch project is mogelijk door financiële steun van de Vlaamse Overheid, de medewerking van de gemeentelijke diensten en het OCMW van Assenede en de kerkfabriek van Oosteeklo, die de gronden (1200 m²) in de Koning Albertstraat, gelegen tussen de familie De Rycke en Christine Gryp, ter beschikking stelt. Het is de bedoeling vanaf maart een 12-tal tuintjes aan te leggen om samen op een gezonde manier groenten te telen en elkaar te helpen, geholpen worden, oogsten, ruilen, koken en eten. De tuintjes staan open voor alle inwoners van Assenede, maar er wordt voorrang gegeven aan de inwoners van Oosteeklo. Er zijn een aantal tuintjes voorbehouden voor de gezinnen die door Welzijnsschakel worden ondersteund. Oudere inwoners, met mogelijk al enige tuinervaring, zijn van harte welkom. Het gebruik van de tuintjes is gratis, na betaling van een borgsom van 20 euro. Wie zijn tuintje goed, onkruidvrij én ecologisch heeft verzorgd krijgt op het eind van het jaar die borgsom terug. In het eerste jaar is er begeleiding door erkende lesgevers van Velt, dus ook de 'tuinalfabeten' onder ons zijn zeker welkom. Ze worden tijdens de opstart en het verder verloop begeleid door Danny en Freddy Cornelis en Ronny Van de Veire (compostmeester), drie ervaren en technisch onderlegde Oosteeklose Velt-leden. Voor meer info kan je terecht bij Tony De Boos, coördinator van Welzijnsschakel Groot-Assenede, Westakkerstraat 10a in Oosteeklo; tel. 09 373 56 63; e-mail: wzs.grootassenede@telenet.be.


Oosteeklo leeft Dienstencentrum De Aster Dorpsrestaurant: open op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 11.30 u. tot 13.00 u. Vooraf inschrijven bij Marie-Thérèse Bruggeman is verplicht. Het menu hangt vooraf uit. Prijs: € 5,50 per maaltijd, ter plaatse te betalen Koudeneuzentocht Wintersneukelwandeling (8 km/5 stops) zaterdag 23 februari start tussen 17.00 u. – 19.30 u. vanuit VBS ’t Brugje Bassevelde; aangepaste schoenen, zaklamp en hesje. Info en inschrijven (volw.: € 13,00/kind: € 8,00 via BE 98 7470211914 93) vóór 20 februari bij Jan Bekaert tel. 0485 82 68 03 Kunst Tentoonstelling van landschappen en kleine sculpturen van Marc Cloet, nog t/m zondag 24 februari elke vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 u. tot 18.00 u. of op afspraak in Galerie William Wauters, Antwerpse Heirweg; info: www.galeriewilliamwauters.be. KWB i.s.m. Velt Vormingsavond ‘Genieten van een serre, het jaar rond telen onder bescherming’ door Jos Van Hoecke op vrijdag 8 februari om 19.30 u. in de parochiezaal. Info en inschrijven bij Freddy Cornelis tel. 09 373 76 86; e-mail: freddy-cornelis@telenet.be Femma Bloemschikken op donderdag 14 februari om 19.00 u. in de parochiezaal. Voor ingeschrevenen. Info: Vera De Wever, Oosthoek 32A. OKRA -crea: 28 februari van 13.30 u. tot 16.30 u. bij Nicole Van Hecke, Rijkestraat 27 -dansen: 6, 13, 20 en 26 februari, 6 en 13 maart van 13.30 u. tot 17.30 u. in de parochiezaal. -ledenvergadering: dinsdag 19 februari van 13.30 u. tot 16.30 u. in de parochiezaal met kaarten en teerlingen. Inschrijven bij Sylvain Verheecke, Oosthoek 9.

Nieuws uit het bewonersplatform Paddenoverzet Medewerkers van Natuurpunt stelden vorig jaar vast dat er in de Rijkestraat ter hoogte van de hoeve van de familie Geirnaert veel padden werden platgereden. In de enquête van Dorp Inzicht in het voorjaar van 2007 waren er 162 mensen bereid om mee te werken aan de paddenoverzet; daarom werkt Het Bewonersplatform mee aan de paddenoverzet die Natuurpunt Meetjeslandse Kreken deze maand in de Rijkestraat organiseert. Het Bewonersplatform roept iedereen op om op zaterdag 16 februari om 9.00 u. naar de Rijkestraat te komen. Gelieve je spade mee te brengen, want er worden langs de rand van de weg schermen geplaatst zodat de overstekende padden en andere amfibieën tegen gehouden worden. Zij komen in emmers, die in de grond gestopt zijn, terecht. Anderzijds zoeken we nog een paar vrijwilligers om gedurende een paar weken ‘s morgens en ‘s avonds de padden en andere amfibieën uit de emmers te halen en over straat te zetten. De paddentrek begint eens de dagen wat lengen, temperaturen boven de 7 à 8°C komen, en het vochtig weer is. Hun favoriete oversteekuren zijn tussen 20.00 u. en 7.00 u. en meestal begin van de nacht. Wie kan er tussen 21.00 u. en 23.00 u. en tussen 6.00 u. en 9.00 u. de emmers controleren en de beestjes naar de overkant brengen? Vrijwilligers nemen zo snel mogelijk contact op met Hendrik Haers van Natuurpunt via hendrikhaers@hotmail.com, zodat er een taakverdeling kan opgesteld worden. De aantallen van iedere soort worden nadien ingegeven op de website www.natuurlijkassenede.be. Zo krijgen we een mooi overzicht wat er dit jaar overgezet wordt. Info: http://nmk.skynetblogs.be.

De Carnaval Vîrkens -zaterdag 16 februari rondgang met steunkaarten halfvastenstoet Oosteeklo -zaterdag 23 februari vanaf 21.11 u. verkiezing prinscarnaval in café 't Evenwicht. Inkom 2€. Vrije Vrouwenbond Ledenvergadering op maandag 4 maart en 1 april van 13.30 u. tot 16.30 u. in de parochiezaal met koffietafel, kaarting en tombola van. Info en inschrijven (€ 2,00) bij Annette Meulewaeter tel. 09 373 77 77.

Lief en Leed We melden het overlijden van: Francis Kamiel De Wulf (°11/08/1917 †28/12/2012), weduwnaar van Julia De Jaeger en van Julia De Groote. Foto: fam. De Wulf

Urbaan Van Hamme (°01/10/1936 †03/01/2013), weduwnaar van Noëlla De Causmaecker. Foto: fam. Van Hamme

UITVAARTVERZORGING

VBS De Kameleon: Quiz op vrijdag 22 maart in de parochiezaal. Inschrijven (€ 25,00/ploeg van max. 6 personen) vóór 15 maart bij Els Van de Veire, tel. 0486 08 75 51. Voetbal VK ’t Zawezijn speelt tegen Zoeten Inval (9/02), ’t Cartouchken (16/02) en STR Kringboys (23/2) om 14.00 u. op het voetbalterrein van Jeugd- en sportdomein Ter Walle VK Matroosje speelt op zaterdag 2 maart om 14.00 u. tegen FCC De Filosoof op het voetbalterrein van FC De Kilo in de Houtlandstraat te Assenede

Huisartsenwachtdienst: St.-Laureins, St.-Margriete, St.-Jan-inEremo, Waterland-Oudeman, Watervliet, Kaprijke, Lembeke, Oosteeklo en Bassevelde: 09 395 01 05

De Wyn Taxi Daisy Oosteeklo-Dorp 17, 9968 Oosteeklo Altijd bereikbaar op: 09 373 70 97 Voor iedere ceremonie een verzorgde begeleiding Meewerken? Het Bewonersplatform blijft ook in de toekomst de link tussen de bevolking en het beleid. Het blijft de noden van de bevolking behartigen om Oosteeklo leefbaarder te maken of te houden. Mensen die zich geroepen voelen om mee te denken over en mee te werken aan projecten rond duurzaamheid, milieu, mobiliteit, ruimtelijke ordening, sociaal leven zijn altijd welkom. Samen werken we aan het behoud van een leefbaar Oosteeklo! Info bij Luc De Witte en Sonja Heyndrickx, Slijpstraat 10 of via bewonersplatform@oosteeklo.be.

2

Verantwoordelijke uitgever: drukkerij Stoop bvba, Kon. Albertstr. 13, 9968 Oosteeklo Tel. 09 373 74 57 - Fax 09 373 92 11 Redactie: redactie@oosteeklo.be

Rebecca De Muynck, Vanessa Dessein, Myriam Standaert, Maarten Lippens en al wie ons informatie bezorgde. Alle teksten en foto’s vind je ook terug op www.oosteeklo.be, www.oosteeklo.com, www.9968.be. Het is verboden zonder toestemming teksten, foto’s en/of ontwerpen over te nemen of te kopiëren, deze blijven volle eigendom van de uitgever.


communie lente足feest MIK MIK HO HOGER GER

Step Step U Up p kasbon kasbon op op 3 jaar jaar

MET MET RE RECORD CORD BANK BANK

2,75 2 ,7 75% 3de 3de jjaar aar

2,00 2 ,00% 2,25 2 2, ,25%

IE T C P A K =O I PR OP

Step S tep Up Up kasbon: kasbon: ddee kasbon kasbon met met stijgend stijgend rendement. rendement. V Vraag raag hier hier meer meer info. info. Oosteeklo-Dorp 13 9968 OOSTEEKLO Tel. 09 373 41 46 www. kantoorbogaert.be S t e p U p k a s b o n o p 3 j aar : r e n t e v o e t e n g e l d i g v an a f 2 2 j an u ar i 2 0 1 3 . A c t u ar i e e l r e n d e m e n t : 2 , 3 3 % . R o e r e n d e v o o r h e f fi n g : 2 5 % . A an b o d o n d e r v o o r w aar d e n e n a l l e e n v o o r p ar t i cu l i e r e n . R e c o r d B a n k n v ~ M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : H e n r i M a t i s s e l a a n 1 6 , 1 1 4 0 E v e r e ~ R P R B r u s s e l - B T W B E 0 4 0 3 2 6 3 6 4 2 ~ w w w . r e c o r d b a n k . b e ~ V . U . : N . S c h o r, H e n r i M a t i s s e l a a n 1 6 , 1 1 4 0 E v e r e .

3


NORTA REEVO E-BIKES TESTDAG OP 23 FEBRUARI Tussen 10.00 u. en 16.00 u. kunt u vrijblijvend en gratis de elektrische fietsen van Norta testen op een uitgestippeld parcours. De fabrikant zal aanwezig zijn met het volledige gamma elektrische fietsen met het Reevo-besturingssysteem. Wij verwelkomen u graag in onze zaak.

Tweewielers De Causmaecker Oosteeklo-Dorp 89 - 9968 Oosteeklo tel. 09 373 70 63

4


Wist je dat? ◊ Ten gevolge van de overvloedige regen op het einde van 2012, hadden de laagst gelegen delen van het speelterrein van Jeugd- en sportdomein Ter Walle met zware wateroverlast te kampen. ◊ Op woensdag 2 januari werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De gemeenteraad telt 23 leden verdeeld over: Samen Plus (13), CD&V (7) en N-VA (3). Philippe De Coninck is voorzitter van de gemeenteraad. Het gemeentebestuur bestaat dit jaar uit burgemeester Philippe De Coninck, schepenen Alex Meulebroeck, Servaas Van Eynde, Dominique Buysse, Annie Cuelenaere en David Vercauteren en Erik Roegis. In de loop van de bestuursperiode komen er een aantal wissels in het gemeentebestuur. Guido Van de Veire (N-VA) en Erik Roegis (Samen Plus) zijn de Oosteeklonaren in de gemeenteraad. De overige leden zijn Hilde Baetslé (Samen Plus), Chantal Bobelijn (Samen Plus), Marc Bobelyn (CD&V), Koen Buysse (CD&V), Stany Buysse (CD&V) , Sabina De Craecker (N-VA), Marc De Schepper (Samen Plus), Francine De Weweire (Samen Plus), Heidi Schaght (N-VA), Marcel Scheir (Samen Plus), Hubert Staelens (Samen Plus) , Brenda Van den Bossche (CD&V), Trees Van Eyckeren (CD&V) en Nic Van Zele (CD&V). ◊ De OCMW-raad bestaat uit 9 leden verdeeld over Samen Plus (5), CD&V (3) en NVA (1). Erik Roegis (Samen Plus), Natascha Bernaerd (Samen Plus), Chantal Van Damme (CD&V) en Monique Verschorren (N-VA) zijn de Oosteeklonaren in de OCMW-raad. De overige leden zijn Nicolle Bonne (CD&V), Jan Delemaere (Samen Plus), Rudy Dumeez (Samen Plus), Nic Van Zele (CD&V) en Inge Verbeke (Samen Plus), ◊ De politieraad van de politiezone Assenede-Evergem telt 17 leden. Er zijn 5 vertegenwoordigers uit de gemeente Assenede. Guido Van de Veire (N-VA) is de Oosteeklonaar in de politieraad. De overige leden zijn Annie Cuelenaere (Samen Plus), Marc De Schepper (Samen Plus), Koen Van Ootegem (CD&V) en David Vercauteren (Samen Plus). ◊ Tijdens de gemeenteraad van 24 januari werd het budget 2013 vastgesteld. Het betreft hier een technische begroting waarbij nog niet alles werd opgenomen. Zo is het nog een tijdje afwachten of alle verenigingen in onze gemeente dit jaar nog een financiële ondersteuning ontvangen. ◊ Sinds 1 februari is Geeraard De Pauw, de secretaris van het OCMW, op rust. Gemeentesecretaris Frederik Willems krijgt er de taak van secretaris van het OCMW bij. Tijdens de gemeenteraad van 24 januari raakte bekend dat het secretariaat van de gemeente en het OCMW en de personeelsdienst van de beide besturen herleid worden tot telkens een gemeenschappelijke dienst.

◊ Bij het begin van een nieuwe bestuursperiode wordt ook de milieuraad opnieuw samengesteld. In deze adviesraad zetelen vertegenwoordigers van milieu- en natuurverenigingen, socio-culturele organisaties, beroepsgroepen, wildbeheerseenheden, onderwijs en individuelen. Wil je als Oosteeklonaar het milieubeleid van onze gemeente meebepalen? Stel je kandidaat via een brief aan de Milieudienst, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede of per e-mail naar milieu@assenede.be.

◊ De Meetjeslandse afdeling van de Vlaams-Nederlandse Imkersfederatie organiseert van maart tot en met september een opleiding voor het houden van bijen. De Sint-Ambrosiusgilde is een van de belangrijkste in Vlaanderen. Zij bieden de gepaste service aan hun leden, maar ze organiseren ook een praktische opleiding om zelf honing te winnen van eigen bijen in de eigen tuin. De cursus staat open voor volwassen mannen en vrouwen met sympathie voor de natuur en de honingbij en wie zelf honing wil produceren. Er is geen enkele kennis van bijen houden nodig en je hoeft geen eigen bijen te bezitten. De praktijklessen worden gegeven door ervaren imkers, onder meer Ronald Haeck in de Vlasgaardstraat. Info en inschrijven bij lesgever Ronald Haeck Vlasgaardstraat 26 te Oosteeklo; tel. 09 344 00 65; e-mail: ronald.haeck@pandora.be ◊ Roger Dessein, Johan Heynssens en Lucrèce Van Goethem stoppen als voorzitter, secretaris en bestuurslid van de feestcommissie. Vanessa Dessein brengt in ‘Vrienden van de poëzie’ een ode aan deze trouwe medewerkers van de feestcommissie.

Foto: familie Heyndrickx

◊ Carnavalsvereniging De Zwevende Zeugen organiseerde een wedstrijd. Het gewicht van de 6 bestuursleden was 504,800 kg. Jelmer Heynderickx schatte hun gewicht op 504,734 kg. Hij wint een mountainbike. ◊ De Rode Kruisafdelingen van Oosteeklo en Assenede gaan heel nauw samenwerken. Voortaan noemt de vereniging Rode Kruis Groot-Assenede. Koen Hesta is de voorzitter. Naast de bloedafnames in de vier leefkernen (Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo) organiseren zij dit jaar ook nog een jongerenkamp en een cursus Eerste Hulp. Van zaterdag 29 juni tot en met zaterdag 6 juli kunnen 55 kinderen (van einde 1ste leerjaar tot en met einde 2de middelbaar) mee op kamp naar De Winner in Overpelt. Inschrijven (€ 200 euro) vanaf 2 februari om 10.00 u. bij Bart en Patricia Mestdagh-Bauwens in Ledestraat 17. Je betaalt 100 euro voorschot bij inschrijving. Inschrijven via telefoon of e-mail kan niet langer. ◊ Van 5 maart tot en met 7 mei organiseert het Rode Kruis een cursus Eerste Hulp. In het eerste deel van zes lessen leer je bloedingen stelpen, omgaan met verslikking, breuken, verstuikingen en ontwrichtingen. Ook vergiftigingen en hoofd- en wervelletsels komen aan bod, de aanpak van een hartaanval of een beroerte. Bovendien leer je reanimeren. En het belangrijkste van allemaal, je leert hoe je zo’n eerstehulpsituatie nu eigenlijk aanpakt, of het nu om een groot of een klein ongeval gaat. Na het slagen voor een tussentijds examen kom je in deel twee meer te weten over flauwte, hersenschudding, insectensteken en tekenbeten, kortademigheid, hyperventilatie, onderkoeling, zonneslag en hitteslag, epilepsie, koorts, diabetes en amputatie. Na het slagen voor het examen behaal je het brevet Eerste Hulp - Helper. Alle praktische info vind je op http://groot-assenede.rodekruis.be of bij voorzitter Koen Hesta, Knikkerstraat 16 a, 9960 Assenede; tel. 0478 492 162; e-mail: voorzitter@groot-assenede.rodekruis.be.

5

◊ Het Zeemanshuis Stella Maris verkocht de voorbije jaren mutsen tijdens de geschenkenbeurs in de parochiezaal. Wie wol heeft kan die afgeven in de Oxfam Wereldwinkel op di, za en zo van 9.30 u. tot 11.30 u. Zij zorgen ervoor dat de medewerkers van het zeemanshuis er dan leuke mutsen van breien. Proper gewassen knuffels zijn ook heel welkom, want die geven de zeemannen dan aan hun kinderen of kleinkinderen! Meer info vind je op www.stellamarisgent.be.

Rebecca (w)eet het Winter De winter kan ons neerslachtig maken en we wensen zonlicht. De sneeuw en het ijs, de gladde wegen... het baart ons zorgen! Vele mensen worden ziek en hebben extra nood aan aandacht, een knuffel, een warm deken en een tasje thee of chocolademelk! Er moet echter ook gedacht worden aan de nodige vitamines om ons gezond te houden tijdens deze maanden. Vooral vitamines A, C en E zorgen ervoor dat we de juiste cellen aanmaken om te vechten tegen die winter bacteriën. Dit kan ook op een aangename manier. Een tas verse wortelsoep bevat massa's vitamine A, een uitgeperste citroen en appelsien in een tas warm water en een beetje honing werkt ontgiftend en zit boordevol vitamine C en dan als laatste vitamine E. Die wordt niet door ons eigen lichaam aangemaakt maar eet bijvoorbeeld enkele amandelnoten bij een slaatje en je hebt ook die binnen op een lekkere manier! Zo zie je maar weer, de winter heeft ook zijn charmes! Geef elkaar een extra knuffel en kruip wat vroeger onder de wol!!! Groetjes, Rebecca Vragen en suggesties stuur je naar rebecca@oosteeklo.be


ToTale uiTverkoop

Cinderella ertveldesteenweg 12, oosteeklo - 09 373 77 69

Wij zetten onze laatste weken in

Alles is vanaf 1 februari –60%

Daarbovenop met deze bon

voor het 2e stuk

–70%

slechts 1 per klant ! Profiteer van deze kortingen nu er nog verschillende maten aanwezig zijn ! ! Open: 09.00 u. tot 12.00 u. en 13.30 u. tot 18.00 u. Zon- en maandag gesloten. (Uitverkoop tot 31 maart 2013)

Je kunt sparen,

en sparen bij Record Bank.

Humor Vier senioren wandelen in Antwerpen aan de Zuiderdokken. Plotseling zien ze een uithangbord waarop staat ‘Oud-strijdersbar, alle dranken aan 10 cent’. Ze bekijken elkaar eens en besluiten binnen te gaan. De oude barman vraagt wat ze willen drinken en ze bestellen 4 martini's die onmiddellijk besteld worden. Een beetje onzeker vraagt er een wat er moet betaald worden. "40 cent", zegt de barman en ze besluiten nog een rondje te bestellen. Ze rekenen opnieuw af en na twee rondjes hebben ze nog niet eens een euro besteed. Nu wordt hun nieuwsgierigheid toch te groot en ze vragen aan de barman hoe hij zich dit kan permitteren. "Wel", zegt de brave man, “ik ben een gepensioneerde kleermaker uit Limburg, maar ik heb altijd een bar willen uitbaten. En vorig jaar won ik 12 miljoen euro met de Lotto en daarmee kon ik deze zaak overnemen en de prijzen zo laag zetten." De vier bezoekers nipten nog eens aan hun drankje en merkten aan de andere kant van het buffet enkele mannen die nog niets gedronken hadden sinds zij waren binnengekomen. Eén van hen vroeg: "En wat scheelt er dan met die kerels?" De barman fluisterde: "Dat zijn Hollanders, die wachten tot het happy hour is, dan zijn de dranken aan halve prijs."

SPAAR MEER MET RECORD BANK

1,50 % + 0,60 % Open uw spaarrekening op www.recordbank.be of in één van onze 700 kantoren. Oosteeklo-Dorp 13 9968 OOSTEEKLO Tel. 09 373 41 46 www. kantoorbogaert.be

Webspaarrekening (gereglementeerde spaarrekening): 1,50% basisrente en een getrouwheidspremie van 0,60%. Rentevoeten op jaarbasis geldig vanaf 4 december 2012. Getrouwheidspremie verworven voor alle stortingen die gedurende 12 maanden ononderbroken op de rekening blijven. Als de rente wijzigt, wordt u hiervan via de rekeninguittreksels op de hoogte gebracht. Aanbod onder voorwaarden: alleen voor particulieren (maximuminlage 250.000 euro per klant). De intresten zijn vrij van roerende voorheffi ng tot 1.830 euro voor de inkomsten 2012. Intresten boven dat bedrag zijn onderworpen aan een roerende voorheffi ng van 15%. Info, voorwaarden en het informatiedocument ‘Sparen bij Record Bank’ beschikbaar bij uw Record-bankier en op www.recordbank.be. Record Bank behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen of de actie stop te zetten. Record Bank nv - Maatschappelijke zetel: Henri Matisselaan 16, 1140 Evere. België - RPR Brussel - BTW BE 0403 263 642 - www.recordbank.be - V.U.: N. Schor, Henri Matisselaan 16, 1140 Evere.

6


langs een kant naast het open vuur zitten. Nergens anders in Europa waren de schouwen in de boerenhuizen zo groot als bij ons.

Kaantjes uit de smoutpot... Deze bijdrage wordt verzorgd door de Orde van de Smoutpot.

Verwarming vroeger (deel I): van rookhuis naar wandhaard We hebben opnieuw eens een winter gehad die zijn naam waardig is: pakken sneeuw en ijzige vrieskou. Binnen in onze centraal verwarmde huizen met een comfortabele temperatuur kunnen we in hemdsmouwen rondlopen, maar hoe kwamen onze voorouders zo een winterperiode door? Twee dingen zijn zeker: door zich warm aan te kleden en door kou af te zien! Gelukkig voor hen dat eeuwen van evolutie er voor zorgde dat we tegen de winter een dikkere vetlaag aankweken zodat ons lichaam beter tegen de vrieskou bestand is. We mogen in de winter wel al wat beter in ’t vlees zitten, toch hebben mensen in een gematigd en koud klimaat al vanouds hun huizen verwarmd en hiervoor is eeuwenlang het open vuur de enige verwarmingsbron geweest. Oorspronkelijk was dit een centrale stookplaats in het midden van een open kamer, met - om de rook te laten wegtrekken - in de nok van het dak een open gat wanneer het om een huis met een rond dak ging, en openingen in de top van de zijgevels bij een huis met een zadeldak. Omdat de rook in huis hangt wordt zo een huis ‘rookhuis’ genoemd. Boven in de zijgevel van sommige huizen met zadeldak kan men nu nog soms een andere bouwtrant zien, zoals bij het huis van Gerard Van De Voorde, Rijkestraat 41A. Dit is nog een verwijzing naar het feit dat heel lang geleden bij rookhuizen dit stuk gevel open was. Later werd de centraal gelegen vuurhaard meer en meer naar een stenen zijwand verplaatst met een grote rookvang die naar boven toe tot een schouwpijp versmalde. De wandhaard ontstond. Op die manier werden nu de rookgassen door het dak geleid en werd het huis min of meer rookvrij. Aangezien men een dak nog niet goed kon waterdicht maken stond zo een schoorsteen nooit in het midden van een dak of gevel maar altijd op de top van een zijgevel. Zo kwam het hemelwater bij het van het dak stromen geen hindernis tegen. Een

schouw die boven het dak uitsteekt werd vanaf dan een essentieel onderdeel van elk huis in zoverre zelfs dat, in de late middeleeuwen, men het aantal schouwpijpen telde om het aantal huisgezinnen van een parochie te kennen. Nochtans heeft de overgang van rookhuis naar wandhaard eeuwen geduurd. Jozef Weyns vermeldt in ‘Volkshuisraad in Vlaanderen’ dat rond 1930 in de Kempen nog een rookhuis werd afgebroken en in sommige afgelegen streken van het Spaanse Galicië waren zelfs tot vóór de Tweede Wereldoorlog nog rookhuizen in gebruik. Hier hadden de huizen zelfs geen rookgaten in het dak, de rook bleef onder de koepel van het dak hangen en moest door de strobedekking zijn weg naar buiten zoeken. Op de voetweg naar Compostela, in O Cebreiro, is nog zo een huis te bezichtigen. Ten opzichte van een rookhuis was een wandhaard al een hele verbetering, maar van echt warmtecomfort in huis was nog lang geen sprake. De meeste warmte verdween met de rook door de schouw en daarenboven verbruikte zo’n open vuur veel zuurstof zodat er langs spleten van vensters en deuren lucht in huis gezogen werd. Hierdoor ontstond een koud aanvoelende tocht. ‘Van voren verbranden en langs achteren bevriezen’ was dan ook een veel gehoorde en gekende zegswijze. Dit euvel heeft wel een nieuw meubel in huis gebracht: de zetel, een brede stoel met hoge en volle rugleuning, soms zelfs met uitgeronde schouderdelen, om rug en schouders tegen de tocht te beschutten. Een open vuur had ook voordelen: men kon er zowat alles in verbranden, hout natuurlijk, maar ook stro-, vlas- en tuinafval, plaggen en turf. Deze laatsten gingen met veel rookontwikkeling gepaard, vandaar ook de noodzaak van een grote rookvang. Zo ontstond de typisch ‘Vlaamse open haard’, het gekende plaatje van de grote uitspringende schouw waaronder vader en moeder elk

Vrienden van de Poëzie Dank Ik wil dit stukje voor één keer gebruiken, om even wat vriendschap van Oosteeklo te laten ontluiken. Iedereen kent hem wel als facteur, als feestcommissieman, als Roger Dessein de man die toch veel kan. De vliegende receptie, de kerstwandeling, de vele activiteiten op een rij, hij deed het toch allemaal met z’n bestuur en moeder de vrouw aan z’n zij. Het vele werk, de voorbereiding, van achter den toog de unieke sfeer, ’t lukte toch voor de mensen op pad te krijgen, zo keer op keer. Maar er is een tijd van komen en een tijd van gaan, vanaf nu kan een nieuw bestuur opstaan. Ik wil ook nog danken, Johan Heynssens en zijn hulpvaardige vrouw, zij waren sterke peilers en de alles notulerende onderbouw. Bedankt in naam van alle Oosteeklonaren om ons dorpsgevoel te laten leven, en om gedurende zoveel jaren om ons dorpje te geven. Bedankt het gaat jullie goed, en als we jullie tegenkomen dan hebt ge er enen tegoed! Vanessa Dessein Alle vragen en suggesties kan je sturen naar vanessa@oosteeklo.be

7

In stadswoningen en kastelen waren de wandhaarden veel kleiner, men verbrandde er ook hoofdzakelijk hout. Om een grote ruimte (bv. de ridderzaal van een kasteel, of de raadszaal van een stadhuis) toch wat op te warmen is een open haard zeer ontoereikend. Vuurkorven waarin houtskool gebrand werd, werden als bijverwarming gebruikt, gemakkelijk want hierbij is geen schouw nodig en alle vrijgekomen warmte wordt benut. Maar ook hier was er van een echt warmtecomfort nog steeds geen sprake. Zich goed aankleden bleef een noodzaak want voor centrale verwarming zijn we nog een paar eeuwen te vroeg. Alhoewel ... We zouden het haast vergeten maar de Romeinen gebruikten in hun woonhuizen al centrale verwarming. De vloer van hun woonvertrekken bestond uit grote vierkanten tegels die naast elkaar op voetjes, die op een vaste ondervloer stonden, gelegd werden. Zo ontstond er een ruimte tussen beide vloeren. In de kelder van het huis was een stookruimte ingericht. De warmte en rookgassen werden naar de ruimtes tussen de vloeren geleid en verder afgevoerd. Een ingenieuze vorm van vloerverwarming dus en gans hun woonhuis werd er mee verwarmd. Een vergelijkbaar zowaar nog inventiever systeem kende men in het Zwarte Woud. De streek kenmerkte zich door grote, houten, blokvormige woningen waarin de ganse veestapel en boerengemeenschap onderdak vond. De woonkamers van het gelijkvloers waren er ingericht met een vals plafond en deze van de bovenverdieping met spouwmuren. In een zijkamer van het wooncomplex bevond zich een stookruimte waarin o.a. gekookt werd. De rookgassen en warmte van de stookinrichting werd tussen de ruimte van plafond en zoldering, en verder via de spouwmuren van de verdieping naar de zolder afgevoerd. Een huis dus met, op het gelijkvloers plafondverwarming en op de eerste verdieping vloer- en muurverwarming. De blokwoning had ook geen schouw. De rookgassen moesten via de zolder naar buiten zien te komen en daar werd o.a. de graanvoorraad bewaard. De leefomgeving op de zolder werd hierdoor ongeschikt voor knaagdieren zodat overlast door ratten en muizen er onbekend was. En er is nog meer. In Midden- en Noord-Europa gebruikte men een grote, platte, gemetselde kachel, best te vergelijken met een oude met hout gestookte bakoven van bij ons, maar dan veel groter, om de woonruimten op te warmen. Die kachel werd in de hoek van een of meer kamers ingemetseld en zorgde voor een aangename warmte in de aangesloten leefruimten. Meestal was er ook een stenenbank rond gemetseld. Overdag was het warm om daar op te zitten en ’s nachts om er op te slapen en men had geen rook noch stof in huis. Dit allemaal terwijl onze voorouders nog bij hun open vuur zaten te rillen van de kou. We moeten op de kolenkachel wachten tot het ook bij ons ’s winters echt warm in huis wordt, maar daarover zullen we het een volgende keer hebben. Guido Van der Eecken Heb je als lezer een heemkundig item dat je verduidelijkt of uitgelegd wil zien? Stuur het naar De Orde van de Smoutpot, Ledestraat 38. E-mail: ordevandesmoutpot@oosteeklo.be.


Es ‘t eetn aw greed? Erwtensoep met knolselder Benodigdheden: 750 g knolselder 1 ui 50 g gerookt spek 2 eetlepels olie 2 l kippenbouillon 300 g diepvrieserwten 3 à 4 takjes tijm peper en zout Bereiding: Schil de knolselder en snijd hem doormidden. Schaaf er met een dunschiller eventueel een paar flinterdunne schijfjes af als garnering. Snijd de knolselder grof. Pel en snipper de ui. Snijd het spek in reepjes. Verhit de olie in de pan. Bak de knolselderschijfjes in de olie tot ze knapperig zijn. Draai ze regelmatig want ze verbranden snel. Haal de schijfjes uit de pan en laat ze uitlekken op keukenpapier. Bak het spek uit in het braadvet, laat het ook uitlekken. Stoof de ui en de knolselder een paar minuten in het braadvet. Voeg er de kippenbouillon aan toe. Laat afgedekt 15 minuten zachtjes koken. Voeg de erwten, op 4 eetlepels na, toe. Laat 10 minuten meekoken. Was de tijm, rits de blaadjes van de takjes en voeg ze toe aan de soep. Mix de soep. Breng op smaak met peper en zout. Laat de resterende erwten gaar koken in de soep. Dien de soep op met de spekjes en de gebakken knolselder. Smakelijk. Voor vragen of suggesties kan je steeds terecht bij myriam@oosteeklo.be

Humor Een klein mannetje zit in een bar naar zijn glas te staren. Een half uur lang beweegt hij zich totaal niet. Er komt een levensgrote trucker binnen en deze gaat naast hem zitten. Hij pakt het glas van het mannetje en leegt het in een teug. De arme man barst in snikken uit. De trucker draait zich naar hem toe en zegt: "Kom op man, het was maar een geintje hoor! Ik bestel wel even een nieuwe voor je." "Nee” zegt de man, "dat is het niet. Vandaag is de ergste dag uit mijn leven. Ik heb me vanmorgen verslapen en was daardoor te laat voor een belangrijke vergadering. Mijn baas werd zo kwaad, dat hij me op staande voet heeft ontslagen. Toen ik naar mijn auto wilde gaan, bleek deze gestolen te zijn. Terwijl ik aangifte deed, zeiden ze op het politiebureau dat ze niets voor me konden doen. Vervolgens nam ik dus maar een taxi. Nadat ik betaald had en de taxi was weggereden, merkte ik dat ik mijn portefeuille op de achterbank had laten liggen. Thuisgekomen trof ik mijn vrouw in bed aan met mijn beste vriend. Totaal gedeprimeerd ben ik toen maar naar deze kroeg gegaan. En nu ik eindelijk de knoop heb doorgehakt en zelfmoord wil plegen, kom jij binnen en drinkt mijn vergif op..."

AXA Bank laat sparen weer vooruitgaan

certirente termijnrekening

2,35% bruto per jaar 5 jaar gegarandeerd Profiteer van dit aantrekkelijke aanbod, dat van kracht is op 2 januari 2013. Het kan op elk ogenblik worden herzien. Voor meer uitleg kunt u terecht op www.axa.be of bij :

H. Wauters - Ingels cvba AXA bankagentschap Oosteeklo-DorpAdres 30 - 9968 Oosteeklo tel. 09Tel.: 373 72 82 - xx info@zakenkantoorwauters.be xx/xx xx - Fax: xx/xx xx xx 013881 A - cB E-mail: FSMA xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx www.zakenkantoorwauters.be Om de rentevoet van 2,35% bruto op jaarbasis (voor roerende voorheffing van momenteel 25%) te genieten, is een minimumstorting van 125 euro vereist. Het maximum bedraagt 500.000 euro per klant. Meer details vindt u bij uw AXA Bankagent of op www.axa.be.

AXA Bank Europe nv, Vorstlaan 25, 1170 Brussel BIC: AXABBE22 - IBAN BE67 7000 9909 9587 KBO Nr.: BTW BE 0404 476 835 RPR Brussel

8ZEUDQGVWRÀHYHUDQFLHULQDOOH Uw brandstofleverancier in alle VERTROUWEN VERTROUWEN

WAUTERSTUINATELIER WWW.

.BE

OOSTHOEK 48 OOSTEEKLO 09 / 373 47 77 info@wauterstuinatelier.be

ALLE TUINWERKEN … teelaarde/grondwerken … vijvers/zwemvijvers *DVROLH'LHVHO3HWUROLXP*DVROLH([WUD Gasolie/Diesel/Petroleum/Gasolie Extra … opritten, terrassen Dagelijkselevering levering//Beste Dagelijkse Beste dagprijs … polyester/rubberfolie … gazon, grasmatten

09 / 373 47 77  8

… afsluitingen … aanplantingen … totaalrealisatie … daktuinen

… TUINARCHITECTUUR… ONTWERP

Oosteeklo vandaag februari 2013  
Oosteeklo vandaag februari 2013  

oosteeklo, vandaag, februari, 2013

Advertisement