Page 1

Oosteeklo Vandaag Foto Kurt Sesselle 17de jaargang - Nr 1 - november 2014 - oplage 1267 ex. - Verschijnt de eerste week van de maand. - Teksten voor volgende uitgave binnen ten laatste vrijdag 21 nov. 2014

De Voorzitter Zonen en dochters zetten het werk voort In de reeks rond ‘de voorzitter’ zetten we, ter gelegenheid van Wapenstilstand, de Nationale Strijdersbond van België (NSB) in de kijker. Op zaterdag 22 november 1919 ontvingen de oud-strijders een vaandel. De burgemeester hield een toespraak waarin hij hen prees voor hun moed en heldhaftigheid. Er volgde een dankmis waarin de achttien gesneuvelden werden herdacht. Na de mis trok iedereen in stoet naar het dorpsplein waar een vrijheidsboom werd geplant. De schoolkinderen wapperden met de Belgische driekleur en ze zongen enkele vaderlandse liederen. Na de plechtigheid was er een feestmaaltijd. Een paar jaar later werd een standbeeld geplaatst en een nieuwe boom, want de eerste vrijheidsboom was kapot gegaan. Nu, 95 jaar later, wordt op 11 november deze traditie nog steeds in ere gehouden. Het zal voor het eerst zijn zonder Georges Van Vooren, ere-voorzitter en jarenlang de drijvende kracht achter de herdenking van de oorlogsslachtoffers. Georges overleed op 19 september en er werd met militaire eer afscheid van hem genomen. Opvolging Nu zijn het de kinderen van oud-strijders en opgeeïsten die zich verder inzetten voor NSB. Gerrit De Causmaecker (voorzitter) en Hubert Van Vooren (secretaris) vormen samen met André Buysse, Rita Dhaeze, Jeroom De Smet, Medard Rondas en Adelin Van Durme een goed team om de slachtoffers van beide oorlogen waardig te blijven herdenken. Naast de viering van Wapenstilstand nemen zij deel aan verscheidene activiteiten. Een delegatie van NSB Oosteeklo is met hun vaandel aanwezig bij de herdenkingen onder meer in Adegem, Nieuwpoort, Oostakker en Rieme. Ze organiseren een aantal keer per jaar een vergadering voor de ongeveer dertig leden en ze nemen deel aan de gewestactiviteiten. Ze plaatsten elk jaar honderdtachtig Belgische vlagjes bij de graven van slachtoffers van beide oorlogen. De namenlijst wordt met de grootste precisie bijgehouden en aangevuld. Blijvend herdenken Vandaag de dag worden er mensen lid van NSB omdat ze zich willen engageren om

de herdenking in stand te houden. Ze willen de jeugd blijven informeren en hopen dat de jongeren van morgen de ellende van de oorlog nooit moet meemaken. Ze willen de droom van Georges, om de jeugd te betrekken bij de herdenkingen, verder zetten door hen via de jeugdverenigingen en de school warm te maken om op 11 november mee te stappen en mee te doen. Vorig jaar was er een mooi gebeuren naar aanleiding van 70 jaar dodelijke bommen op Oosteeklo. Er was een heel aangrijpende herdenking in de kerk, een tentoonstelling, een jeugdnamiddag en een ballonwedstrijd in en rond het sport- en jeugddomein Ter Walle, waar heel veel kinderen op af kwamen. De herdenkingszuilen aan de kapelletjes in de Muikemstraat en de Stroomstraat zijn een blijvende herinnering aan 36 onschuldige slachtoffers van bominslagen in 1943. Heel dit project kwam tot stand dankzij de goede samenwerking met het gemeentebestuur, Comeet en De Twee Ambachten. 100 Groote Oorlog en 70 jaar bevrijding Op dinsdag 11 november (Wapenstilstand) organiseren zij, naar aanleiding van de herdenking van ‘100 jaar Groote Oorlog en 70 jaar bevrijding’, iets extra. Vanaf 6.00 u. ’s morgens zal een trompetspeler ‘de reveille’ spelen op een tiental plaatsen in ons dorp. Daarmee blaast de NSB een vroegere traditie nieuw leven in. De reveille is een muziekstuk dat bij de militairen ’s morgens gespeeld werd om hen te wekken. Er was in Oosteeklo een jarenlange traditie om op 11 november voor het huis van de oud-strijders dit muziekje te spelen. Dit jaar zal je dit kenwijsje horen in de Abdijstraat, de Ertveldesteenweg, de Koning Albertstraat, Oosteeklo-Dorp, in de Oosthoek bij de weduwes van de oud-strijders en opgeëisten uit W.O. II. Om 8.00 u. wordt aan het oorlogsmonument op het dorpsplein de fakkel aangestoken.

Uw brandstofleverancier ininalle Uw brandstofleverancier alle VERTROUWEN VERTROUWEN

Om 9.45 u. gaan de leden van NSB en de verschillende verenigingen met hun vlag van de Vrije Basisschool in Oosteeklo-Dorp naar de kerk. De gebedsdienst wordt verzorgd met medewerking van de Scoutsgroep en het Heilig Kruiskoor. Na de viering in de kerk volgt er bij het oorlogsmonument een toespraak, een bloemenhulde en worden er een aantal muziekstukken, waaronder de Last Post, gespeeld. In de namiddag doet de harmonie uit Waarschoot een wandelconcert in de centrumstraten. Voor meer informatie over NSB Oosteeklo kan je steeds terecht bij Hubert Van Vooren, Oosthoek 28, tel. 0473 73 06 82, e-mail: hubertvanvooren@skynet.be. (M.L.)

In de pen Wafelbak was groot succes! Op 13 september openden de huis- en rusthuisbezoekers reeds voor de vierde maal de deuren van de parochiezaal voor een grote wafelbak. Langs deze weg willen we iedereen danken voor jullie steun. Met de opbrengst kunnen wij onze 80-plussers en onze parochianen die in een rusthuis verblijven, verwennen rond Kerstmis en Pasen en hen trakteren op een gratis ontspanningsnamiddag. Een speciaal woordje van dank aan Christine, Elisa, Greta, Ivona, Jacques, Lisette, Marnix, Mieke en Ria voor jullie spontane hulp. Machteld Van Hecken Meer foto’s vind je op www.dekenaat-evergem.be

WAUTERSTUINATELIER WWW.

.BE

OOSTHOEK 48 OOSTEEKLO 09 / 373 47 77 info@wauterstuinatelier.be

ALLE TUINWERKEN

… teelaarde/grondwerken … vijvers/zwemvijvers Gasolie/Diesel/Petrolium/Gasolie Gasolie/Diesel/Petroleum/GasolieExtra Extra … opritten, terrassen Dagelijkselevering levering//Beste Dagelijkse Beste dagprijs … polyester/rubberfolie … gazon, grasmatten

09 / 37347 4777 77 09/373 1

… afsluitingen … aanplantingen … totaalrealisatie … daktuinen

… TUINARCHITECTUUR… ONTWERP

Oosteeklo vandaag november 2014  
Oosteeklo vandaag november 2014  
Advertisement