Page 1

Oosteeklo

Vandaag Foto Kurt Sesselle

17de jaargang - Nr 7 - mei 2015 - oplage 1267 ex. - Verschijnt de eerste week van de maand. - Teksten voor volgende uitgave binnen ten laatste vrijdag 22 mei 2015

De Voorzitter Julien Roegist duivenmelker in hart en nieren Het duivenseizoen is opnieuw begonnen. Daarom trokken we naar Café De Pluim, het lokaal van Duivenmaatschappij De Nieuwe Reizigers. Het voltallige bestuur is er druk in de weer met het inkorven van de duiven voor de snelheidsvluchten uit Clermont en Arras. Julien Roegist (80) is reeds sinds de oprichting van de club in 1978 bestuurslid, waarvan nu 24 jaar voorzitter. Hij wordt trouw bijgestaan door Sylvain Verheecke (secretaris), Marc Heynssens (ondervoorzitter), Adelin Van Durme (schatbewaarder), Pol Verheecke, Johan De Pourcq en Armand Boelens (lokaalhouder).

zorgt samen met haar pa Danny dat hun duiven in topvorm zijn. Door het sluiten van duivenlokalen in de omgeving komen duivenmelkers uit andere dorpen hier meespelen.” Technische vooruitgang Julien: “Het seizoen loopt van de laatste zondag van maart tot half oktober. Door het slechte weer werden de eerste vluchten van het seizoen noodgedwongen afgelast. We zijn elke vrijdag, zaterdag en zondag paraat in het lokaal; op vrijdagavond en zaterdagmiddag voor het inkorven en op zaterdag en zondag voor de registratie van de uitslagen.” Ondertussen wordt het gezellig druk in het clublokaal. Ieder bestuurslid heeft zijn vaste taak. Julien scant de ring van elke duif en die wordt zorgvuldig geregistreerd vooraleer ze in een grote mand gestopt wordt.

Foto: Marten Lippens

Vroeger waren er in Oosteeklo drie duivenlokalen. Bij Vermeire in de Ertveldesteenweg, later slagerij Van Hamme en bibliotheek, bij Gentil Van Laere in de Stroomstraat en bij Hesta in de Ertveldesteenweg nu Schoenen Picco Bello. In 1972 stopte de laatste van deze duivenlokalen. In 1978 openden Armand Boelens en Rita Dhaeze Café De Pluim en werd Duivenmaatschap-pij De Nieuwe Reiziger opgericht. Julien: “In de beginjaren van de vereniging waren er 60 à 70 duivenmelkers, allemaal uit Oosteeklo. De club telt momenteel 58 leden, waarvan nog slechts vijftien Oosteeklonaren. Kaat De Wever (17) is de jongste Oosteeklose duivenmelker. Ze

Ondertussen speelt Julien al 68 jaar met de duiven en zolang hij zich goed voelt, doet hij dat voort. Wedstrijden Vroeger hoorde je de duivenberichten op zaterdag- en zondagochtend net vóór het journaal op Radio 1. Nu volgen de duivenmelkers de lossingen op de voet via Teletekst op VIER bladzijde 800 tot 813. Vervolg blz. 6

Julien: “Vroeger werd elke duif met behulp van het ringetje handmatig geregistreerd door het in een toestelletje (de constateur) te stoppen. Nu gebeurt dit al een aantal jaren elektronisch.” Terugval Dertig jaar geleden waren er in Oost-Vlaanderen 25 000 duivenliefhebbers. Nu zijn er nog 25 000 in heel België. In Oost-Vlaanderen alleen zijn er sinds vorig jaar 450 leden minder.

hebben moet je vooral geluk hebben en de diertjes gezond houden. Dat doe je door het hok goed te verluchten, het proper en droog te houden.”

Julien: “De duivensport trekt geen jongeren meer aan en de oudere melkers haken noodgedwongen af of komen te overlijden. Jongeren doen niet meer aan duivensport. In vergelijking met vroeger, gaat iedereen veel langer naar school. Nadien gaan ze zo snel mogelijk aan het werk en hebben ze weinig tijd voor deze sport. Ik heb zelf zestig duiven en ben er toch dagelijks drie uur mee bezig. Ik laat ze elke dag uitvliegen, ik kuis de hokken en geef hen voer.” Starten als duivenmelker kost ook behoorlijk wat geld: het bouwen van een hok en de aankoop van duiven, aan gemiddeld vijftig euro per diertje en niet in het minst een basispakket voor de elektronische tijdsregistratie van minimum 850 euro. Een goede duif krijg je Julien, die opgroeide in de Oostveldstraat te Eeklo, begon op 12-jarige leeftijd met de duiven te spelen. Julien: “Ik kreeg een duif en deed al heel snel mee aan wedstrijden. De eerste keer dat ik met mijn duif meedeed aan een wedstrijd behaalde ik al meteen de derde prijs. Vroeger kreeg je een duif van iemand, die tijd is voorbij. Om goede de duiven te 1

Den Broaven goad uit 29 & 30 augustus 2015 Oosteeklo

Steun den Broaven Tijdens het laatste weekend van augustus gaat den Broaven uit in Oosteeklo. Er worden dan op twintig plaatsen waar tijdens de Eerste Wereldoorlog een herberg was, evenveel herbergen voor het grote publiek opengesteld. Dat gebeurt door een grote groep enthousiaste medewerkers. Dat zijn zowel leden van verenigingen als particulieren. Deze medewerkers geven het beste van zichzelf om hun herberg sfeervol in te richten. Daarnaast is er ook heel wat randanimatie voorzien. Maar, dat kost natuurlijk wel geld. Daarom staan er sinds kort spaarpotten bij heel wat plaatselijke zelfstandigen. De klanten kunnen er hun kleingeld in kwijt en weten dan dat ze een unieke activiteit in Oosteeklo steunen. Daarom deze warme oproep: bezoek onze plaatselijke middenstanders en geef een beetje geld aan den Broaven. Het zal goed besteed worden. Alle info over het project vind je op www.denbroavengoaduit.com

Oosteeklo Vandaag mei 2015  
Oosteeklo Vandaag mei 2015  
Advertisement