Page 1

Oosteeklo

Vandaag Foto Kurt Sesselle

17de jaargang - Nr 4 - februari 2015 - oplage 1267 ex. - Verschijnt de eerste week van de maand. - Teksten voor volgende uitgave binnen ten laatste vrijdag 20 feb. 2015

De Voorzitter Daniël Van Wijnsberge Deze maand komen we bij een wel heel ervaren voorzitter terecht. Daniël Van Wijnsberge is met z’n 78 jaar tot nu toe de ‘wijste’ in het rijtje. Hij is voorzitter van de vzw Parochiale Werken, die onder andere de parochiezaal van Oosteeklo uitbaat. Niet slecht gedaan voor een oud misdienaar zouden we zeggen. Daniël heeft dan ook al heel wat taken voor de parochie verricht: misdienaar, kerkzanger, lid van de kerkraad en de vzw tot zelfs het eigenhandig schilderen van de kerk. Hij was zeker niet aan z’n proefstuk toe toen hij voorzitter werd van de vzw Parochiale Werken, want naast zijn ‘kerkelijk’ engagement was hij ook een hele tijd ondervoorzitter van het feestcomité en voorzitter van ‘de middenstand’.

bij alle bewoners van Oosteeklo, een deel kwam van de kerkfabriek en de toenmalige pastoor Albert Polfliet schonk een deel van zijn eigen middelen om een zaal te bouwen voor kerkelijk en sociaal gebruik. De kerkfabriek gaf de nieuwe parochiezaal in erfpacht aan de vzw Parochiale Werken die opgericht werd om het beheer en het onderhoud voor haar rekening te nemen.” Er kwam ook een winkeltje, oorspronkelijk bedoelt voor Marguerite Van Pela’tjes’. Die had haar snoepwinkel in de oude parochiezaal en er was haar beloofd dat ze na de bouw verder kon doen. Zover is het nooit gekomen, want toen de zaal in gebruik genomen werd, was Marguerite al een jaartje ouder. De ruimte werd een postkantoor. Na De Post vestigde Oxfam Wereldwinkel er zich.” Schilderwerken Daniël: “Ik volgde Jérôme Criel op als voorzitter. Samen met Remi Van De Veire (secretaris), Lucrèce Buysse, Marniek Gaudissabois, Johan Heynssens, Veronique De Wyn en Pol Verheecke komen we maandelijks samen. Pol is de contactpersoon voor de verhuur en hij regelt ook alle praktische zaken. Wie Pol wil bijstaan in die taak kan zich trouwens altijd melden. Ik bedank graag het ganse bestuur van de vzw Parochiale Werken voor de goede samenwerking.” Dit jaar krijgt de zaal een heuse opknapbeurt ondermeer door uitgebreide schilderwerken. Vanaf nu herneemt de vzw de traditie om op de kerkelijke feestdagen Pasen, Pinksteren, Allerheiligen en Kerstmis de parochianen na de eucharistieviering op koffie te trakteren. Voor alle info en het reserveren van de zaal kan je terecht op de www.parochiezaal.be. (W.H.)

Den Broaven goad uit 29 & 30 augustus 2015 Oosteeklo

Oosteeklo tijdens de Eerste Wereldoorlog

De Duitsers vinden het nodig om tijdens de Eerste Wereldoorlog in Oosteeklo bunkers te bouwen. Deze bunkers, een onderdeel van de Hollandstellung, zijn bedoeld als voorzorg voor een eventuele aanval die uit Nederland zou moeten komen. Gelukkig voor ons is er in onze gemeente nooit echt gevochten geweest. Maar dat wil niet zeggen dat onze voorouders niet te lijden hebben van de oorlogsomstandigheden. De Duitse bezetter voert een echt schrikbewind. De plaatselijke boerderijen worden leeggeplunderd, de gewone man moet zijn weinige bezittingen afstaan, het gemeentebestuur moet de ene opeising na de andere ophoesten. Vandaag de dag herinneren de bunkers in het landschap en het standbeeld van ‘Den Broaven’ in het centrum ons aan deze moeilijke tijden. Info over het project kan je bekomen bij Remi Van de Veire van de Stuurgroep ‘Den Broaven goad uit’ via tel. 0479 75 68 03 of e-mail: remi.van.de.veire@telenet. be of op www.detweeambachten.be.

Foto: Wim Heyde

Voor de gemeenschap Daniël maakte de bouw van de ‘nieuwe’ parochiezaal, eind jaren tachtig, van heel dicht mee. Daniël: “De nieuwe parochiezaal is ook echt één van onze parochie. De gelden ervoor kwamen vanuit drie richtingen. Er werd huis aan huis een actie gehouden

GASOLIE | PETROLEUM | DIESEL Persoonlijke service door de zaakvoerder Oosthoek 52 - 9968 Oosteeklo info@wautersmazout.be | gsm: 0486 63 41 85 1

Oosteeklo vandaag februari 2015  
Oosteeklo vandaag februari 2015  
Advertisement