Page 1

Oosteeklo Vandaag Foto Kurt Sesselle 17de jaargang - Nr 2 - december 2014 - oplage 1267 ex. - Verschijnt de eerste week van de maand. - Teksten voor volgende uitgave binnen ten laatste dinsdag 23 dec. 2014

de vOORZitteR Wie het schoentje past…

OEV: “Wat is Unizo eigenlijk?” Katia: “Unizo is eenvoudig uitgelegd de vakbond van zelfstandige ondernemers. We verdedigen de rechten van de zelfstandige en proberen te helpen waar het kan.” OEV: “Wat doen jullie dan allemaal?” Katia: “Het meest bekend bij de mensen is onze eindejaarsactie Klaver Vier. Hiervoor hebben we dit jaar weer 12 500 euro prijzengeld te verdelen over de gemeente Assenede. De prijzen zijn dit jaar waardebonnen bij de ondernemers. We organiseren allerhande activiteiten, zoals opleidingen en workshops, infoavonden en zelfs een etentje met dans. Al deze activiteiten zijn toegankelijk voor de zelfstandigen van de streek. OEV: “Je bedoelt natuurlijk jullie leden.” Katia: “Neen, elke zelfstandige kan bij ons terecht. De deelnameprijs is verschillend, maar in principe is elke zelfstandige van harte welkom.”

Foto: Wim Heyde

Deze maand geen voorzitter, maar een voorzitster aan het woord. Katia Van Vooren is reeds een tweetal jaar voorzitster van Unizo (de Unie van Zelfstandige Ondernemers). Onze eerste vraag ‘wie heb jij opgevolgd als voorzitter’, gaat al volledig de mist in. Katia: “Unizo Oosteeklo had gedurende 10 jaar geen voorzitter. Maar dat was eigenlijk geen probleem, iedereen deed z’n job en we vulden elkaar goed aan. Onze grootse reden om dan toch voor een voorzitster te gaan, was eigenlijk om ons beter te stroomlijnen binnen Unizo. Ik had de meeste contacten met Brussel en zo ben ik aan deze functie gekomen. Ons bestuur bestaat verder nog uit de secretaris Marnix De Meester en de bestuursleden Ronny Stoop, Erwin Verstraete, Caroline Van Wynsberge en Glynis De Baets.”

OEV: “Hebben jullie naast de eindejaarsactie nog grote projecten in het verschiet?” Katia: “Ja hoor de Adviesraad Lokale Economie Assenede (ALEA) gaat van start. Daarin zetelen zelfstandigen die de gemeente kunnen adviseren om een nog beter beleid voor ondernemers te voeren. In de ALEA kunnen alle zelfstandigen zetelen, al dan niet lid van Unizo. We streven er echt naar om daar een mix te zien.” OEV: “Komt er volgend jaar opnieuw een handelsbeurs? Katia: “Neen de handelsbeurs kunnen we nu al een aantal jaar niet meer organiseren. Er is heel veel werk aan, de financiële risico’s zijn zeer groot en het evenement is ook heel duur geworden om te verzekeren.” OEV: “Bedankt voor het gesprek en natuurlijk krijg jij het laatste woord van ons.” Katia: “Als voorzitster van Unizo wil ik nog meegeven dat we openstaan voor alle zelfstandigen, ook voor deze in bijberoep. Als starter kan je altijd langs komen bij mij in de winkel of je stuurt een e-mail naar: schoenen.picco.bello@telenet.be.” (W.H.) 1

Den Broaven goad uit Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog waren er in Oosteeklo ongeveer honderd herbergen. Op bevel van de Duitse bezetter moest een groot deel ervan sluiten, sommige voor altijd. In de zomer van 2015 wordt dit feit herdacht. Het is de bedoeling om, honderd jaar later, opnieuw een twintigtal herbergen op de originele plaats te openen tijdens een feestelijk weekend. Want de Duitser krijgt de mensen in Oosteeklo niet zo gemakkelijk klein. Momenteel zijn wij op zoek naar foto’s van Oosteeklose herbergen van vroeger. Daarnaast vragen wij aan de verschillende verenigingen om mee te werken en tijdens dat weekend een herberg open te houden. Dit kan op allerlei manieren: met zang, kinderspelen, oorlogseten, vertellingen, drank… zolang het maar past in het kader van deze herdenking. Kandidaten maken zich kenbaar bij Remi Van de Veire via tel. 0479 75 68 03 of e-mail: remi.van.de.veire@telenet.be. Verdere informatie vind je op www.detweeambachten.be. Stuurgroep ‘Den Broaven goad uit’

Oosteeklo vandaag december 2014  
Oosteeklo vandaag december 2014  
Advertisement