Page 1

1

Uriwa Moungarean 5204600198


2


3

Topic

Topic

( / ) FB Vocabulary ( / ) News 1st ( / ) News 2nd

( / ) News 3rd ( ) News 4 th ( / ) CD Cover ( / ) Animation


4

FB Vocabulary คำาขอร้องขอเป็นเพื่อน ตามรูปนี้ เราสารถดูว่าได้ว่ามีใครที่ส่งคำาขอร้องขอเป็น เพื่อนหรือต้องการจะเป็นเพื่อนกับเรา การแจ้งเตือน เป็นเครื่องมือที่คอยเตือนเราตลอดว่ามีใครมาโพส คอมเม้น หรือ กดถูกใจอะไรในเฟสของเราบาง เราสามารถรู้รายละเอียดว่าใครมาทำาอะไรกับเฟส เราได้บ้าง อัพเดตสถานะ เป็นช่องที่เราเอาไว้โพสสิ่งต่างๆเพื่อให้ผู้อื่นทราบหรือว่าเรา ต้องการเสนอเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจให้คนอื่นได้รับรู้ เรียงลำาดับ เราสามารถเลือกเรื่องราวต่างๆที่เพื่อนอัพเดตได้ โดยเลือกว่าจะให้ เราเห็นการอัพเดตเรื่องเด่นหรือข่าวสำาคัญ ถูกใจ เป็นลูกเล่นที่ให้เรากด ถูกใจเมื่อเจอบทความหรือข่าวสารต่างๆที่ตัวเอง ชื่นชอบหรือโดนใจ ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ มีไว้เพื่อให้เจ้าของเฟสแก้ไขข้อมูลต่างๆของตัวเอง ไม่ว่าจะ เป็น ชื่อ อีเมล์ รหัสผ่าน เป็นต้น ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว มีไว้เพื่อให้เจ้าของเฟสตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของ สถานะรูป และข้อมูลต่างๆ โดยให้เลือกว่าจะให้ใครเห็นข้อมูลต่างๆในเฟสของเรา บ้าง โดยมีให้เลือกคือ สาธารณะ เพื่อน และปรับปรุงให้เหมาะสม มีเพื่อนร่วม แสดงให้เห็นว่า เรามีเพื่อนเหมือนกันกี่คน ระหว่างเฟสเรากับ เพื่อนของเรา เปลี่ยนหน้าปก เป็นลูกเล่นอย่างหนึ่งที่เราสามารถโชว์ภาพที่เราต้องการให้คน อื่นเห็นได้ และเราสามารถเปลี่ยนภาพหน้าปกได้ตลอดเวลาตามที่เราต้องการ บันทึกกิจกรรม มีไว้เพื่อให้เราดูว่าในแต่ละวันเราทำาอะไรบ้าง เช่น วันนี้เราเล่น เกมส์ เมื่อวานเราแสดงความคิดเห็นของเพื่อน เป็นต้น กิจกรรมล่าสุด เป็นการแสดงสิ่งที่เราทำาครั้งล่าสุด หน้าแรก เป็นหน้าโฮมเพจ ที่แสดงสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แอพพิเคชั่นต่างๆ


5

คนที่ออนไลน์อยู่ และข่าวสารต่างๆที่เพื่อนอัพเดต เพื่อนสนิท เราสารถเลือกใครมาเป็นเพื่อนสนิทของเราก็ได้ เมื่อเลือกแล้วชื่อ เพื่อนคนนั้นจะมีรูปดาวติด และเราจะเห็นความเคลื่อนไหวต่างๆของเค้าตลอด เพิ่มคำาบรรยาย ไว้เพิ่มคำาบรรยายใต้ภาพ เพิ่มสถานที่ มีไว้เพื่อเพิ่มสถานที่ที่เราไปถ่ายรูปมา แสดงความคิดเห็น เราสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวโพสต่างๆทั้งของเรา เองและของคนอื่น สร้างกิจกรรม มีไว้เพื่อให้เราสร้างกิจกรรมต่างหรือข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้เพื่อนๆที่สนใจมาร่วมกิจกรรมที่เราสร้างขึ้น ดูทั้งหมด มีไว้ดูรายการทั้งหมด ภาพตัวอย่าง เมื่อเราแชร์ลิ้งค์ต่างๆ เรามาสารถเลือกที่จะแสดงภาพตัวอย่าง หรือไม่แสดงภาพตัวอย่างก็ได้ สร้างกลุ่ม มีไว้สร้างกลุ่มโดยมีเราเป็นแอดมิน การสร้างกลุ่มเราสามารถเลือก ว่าจะให้เป็นกลุ่มลับ กลุ่มเปิด กลุ่มปิด ได้ตามที่เราต้องการ เรื่องราวสำาคัญ เราสามารถเลือกการอัพเดตข่าวสารเฉพาะเรื่องราวที่สำาคัญ การติดตาม ใช้ในการดูความเคลื่อนไหวและอัพเดตสถานะของบุคคลนั้นๆ ขยะ เมื่อเราเห็นว่ามีสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือว่าไม่เหมาะสม เราสามารถแจ้งลบ ได้ สนทนา มีไว้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีออนไลน์อยู่บ้าง และเราสามารถเลือกว่า จะให้ใช้งานแบบออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ได้ ข้อความ เป็นคุยแบบเป็นส่วนตัว ซึ่งเราสามารถดูข้อความเก่าๆได้ ว่าเราคุย อะไรไว้บ้าง และยังสามารถส่งลิ้ง รูปภาพผ่านช่องนี้ได้ โดยที่คนอื่นไม่รู้


6

News 1nd

รับจ้างขนยาบ้า พ.ต.อ.อภิชาติ ศิริสิทธิ์ รอง ผบก.ป. แถลงจับกุมนายสงกรานต์ เตจ๊ะ วงค์ อายุ 51 ปี และนายสัญจร รินนายรักษ์ อายุ 52 ปี ของกลางยาบ้า 24,000 เม็ด หลังตำ�รวจ ปพ.บก.ป.วางแผนล่อซื้อได้ที่ จ.ปทุมธานี สอบสวนทั้งคู่รู้จักกันในเรือนจำ�กลาง จ.เชียงราย เมื่อพ้นคุกเลยหันมา รับจ้างส่งยาบ้า


7

News 2nd

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เผย วธ.เตรียมเดินหน้าสร้างความรู้อาเซียนให้คนไทยหวงแหน มรดกชาติ พร้อมเปิดรับวัฒนธรรมประเทศสมาชิก ดึงสิ่งแวดล้อม-ทัศนียภาพจุดขายนักท่อง เที่ยว เมื่อวันที่ 16 ก.ค. นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ในปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในส่วนของ วธ.ได้ดำ�เนินยุทธศาสตร์ 3 ประการ ในการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ได้แก่ 1.ส่งเสริมการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความ รู้สึกของประชาคมอาเซียน ด้วยการสร้างความรู้ให้คนไทยมีความรักและหวงแหนการเป็น เจ้าของวัฒนธรรม และรวมตัวกันเป็นเอกภาพท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 2.การอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ ถึงประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งความคล้ายคลึงและความแตก ต่างกันทางวัฒนธรรม เพื่อปกป้องความเป็นเอกลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรมอาเซียน ในภาพรวม และ 3.ส่งเสริมการสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมและส่งเสริมความร่วมมือกันใน อุตสาหกรรมด้านวัฒนธรรม “ในปัจจุบันไทยถือว่ามีศักยภาพด้านการประยุกต์ นำ�เทคโนโลยีกับภูมิปัญญาไทยเข้าด้วย กัน ทำ�ให้เกิดการพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดังที่เห็น ได้จากกรณีฝรั่งเศสที่นำ�อาหารเป็นตัวชูโรงดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งไทยก็มีสิ่งแวดล้อมและ ทัศนียภาพที่สวยงามไม่แพ้ชาติใด ดังนั้นจากนี้ วธ.จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถของเรา ด้านงานวิจัยเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ รวมทั้งสินค้าการบริการแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้าน เพราะปัจจุบันเราต้องนำ�ทรัพยากรบวกกับเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำ�มา พัฒนาให้ทันประเทศอื่นๆ” ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว.


8

News 3rd

จบไปแล้วสำ�หรับงานต้อนรับน้องใหม่เฟรชชี่ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ด้วยบรรยากาศที่เป็น กันเองระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และขอแสดงความยินดีกับดาวดวงใหม่ นางสาวรุจิรา เฮง นพรัตน์กุล ดาวจากคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนในปีการศึกษา 2555 นี้ ด้วยค่ะ http://www.facebook.com/siam.samo55 by 5204600583 ,5204600501 5204600198 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม เพจสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม siam.samo55@hotmail.com หน้า: 941 คนถูกใจสิ่งนี้ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม เพจสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม siam.samo55@hotmail. com หน้า: 941 คนถูกใจสิ่งนี้


9

CD Cover

ปัจจุบันคนไทยมีการใช้ภาษาไทยในแบบผิดกันมาก จนกลาย เป็นค่านิยมไปแล้ว เราจึงได้จัดการสำ�รวจว่า มีคำ�ไหนบ้างที่ใช้ผิดกัน บ่อยที่สุด


10

Animation


11

Article

การใช้คำ� ภาษาไทย เป็นภาษาประจำ�ชาติของเรา ซึ่งเราใช้ภาษานี้มานานหลายปี เราเรียนรู้ภาษา จะการพูด แล้วค่อยๆพัฒนามาเป็นการเขียน จนทำ�ให้เราสามารถสื่อสารกับผู้คนได้ทั้งการเขียน และการพูด ซึ่งจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันนี้ มีหลายคนที่พูดภาษาไทยไม่ชัดเจน โดยเฉพาะตัวอัษร ควบกล้ำ� และ ร โดยส่วนใหญ่จะติดสำ�เนียงภาษาอังกฤษ ทำ�ให้มีการออกเสียงที่ผิดๆ และกลาย เป็นปัญหาในการสื่อสาร ส่วนในเรื่องของการเขียน หรือพิมพ์นั้น จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า มีการใช้อักษรผิดๆกัน มาก ดูได้จากใน Facebook Hi5 Twitter ฯลฯ ซึ่งเราได้สำ�รวจมาว่าคำ�ไหนใช้ผิดกันมากที่สุด

นี่แค่ส่วนที่สำ�รวจมาเล็กๆน้อยเท่านั้น ไม่ว่าด้วยเหตุอะไรก็ตามที่ทำ�ให้เราใช้คำ�ผิดๆแบบ นี้ แต่ให้ตระหนักเอาไว้ว่า ภาษาไทยของเราเป็นภาษาที่ไม่เหมือนใคร ให้อนุรักษ์ภาษาของเรา เอาไว้ให้ดี อย่างน้อยถ้าตัวเราเองให้ภาษาที่ถูกต้อง อนาคตต่อไปเราก็สามารถสอนคนอื่นให้ใช้ ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเช่นกัน

5204600198  

อุไรวรรณ ม่วงเจริญ

5204600198  

อุไรวรรณ ม่วงเจริญ