Page 1

Magazine voor commercieel onroerend goed

JAARGANG 14 12 • NR. 2 • NAJAAR 2012 2010

Wethouder Hamit Karakus:

‘De oplossing moet juist worden gezocht in de transformatie van leegstaande panden’ Pedro Peters, directeur RET:

‘Prachtig. Prachtig! OV met internationale allure!‘ Paul Vismans, ROM-D

‘Het bedrijventerrein Dordtse Kil III is het neusje van de zalm‘

PARTNER IN DYNAMIS

www.ooms.com

Weet wat er leeft


Inhoud Magazine voor commercieel onroerend goed

3

Voorwoord Peter van Nederpelt en Marco Schol

4

Interview wethouder Hamit Karakus

7 - 11

Kantoorpanden Rotterdam e.o.

12

Interview Pedro Peters, directeur RET

JAARGANG 14 12 • NR. 2 • NAJAAR 2012 2010

Wethouder Hamid Karakus:

‘De oplossing moet juist worden gezocht in de transformatie van leegstaande panden’

14 - 21 Bedrijfspanden Rotterdam e.o.

Pedro Peters, directeur RET:

‘Prachtig. Prachtig! OV met internationale allure!‘ Paul Vismans, ROM-D

‘Het bedrĎventerrein Dordtse Kil III is het neusje van de zalm‘

21 - 23 Winkelpanden Rotterdam e.o.

PARTNER IN DYNAMIS

www.ooms.com

Weet wat er leeft

Object is een uitgave van: Ooms Maaskade 113 – 115 3071 NJ Rotterdam T: (010) 424 88 88 F: (010) 424 88 89

24

26 - 29 Kantoorpanden/Bedrijfspanden Drechtsteden 30 - 34 Bedrijfspanden/Winkelpanden Drechtsteden 35

Deze uitgave is met grote zorg samengesteld door Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V. Incidentele onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. Bepaalde informatie kan achterhaald zijn door het tijdverloop tussen ontwikkeling en uitgave van het blad.

Interview Paul Vismans, directeur ROM-D

Column Sytske Kooijman, Ooms Makelaars Taxaties

36 - 38 Transacties 38

Ooms Nieuws

Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden ten aanzien van de gepubliceerde informatie. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele servicekosten. Tekst: Karen Auer Fotografie: Coverfoto Claire Droppert / Rotterdam Image Bank Kimberly Gomes Copyrights Het auteursrecht op de in dit magazine verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd.

PARTNER IN DYNAMIS

2


Samenwerken, lef en creativiteit loont Het zal u niet zijn ontgaan dat het percentage leegstaande kantoren de afgelopen twee jaar is toegenomen. Economische factoren, maar ook het ‘Nieuwe Werken’, liggen hieraan ten grondslag. Redenen om met Rotterdams lef en creativiteit van de nood een deugd te maken. In 2011 sloegen gemeente Rotterdam en 20 marktpartijen, waaronder Ooms, de handen ineen met als doel jaarlijks een aantal langdurig leegstaande kantoor- en bedrijfspanden te transformeren tot bijvoorbeeld scholen, studentenwoningen, hotels en zelfs luxe woningen voor expats. Door de betrokken partijen werd het Convenant Aanpak Kantorenleegstand getekend. De eerste positieve resultaten van deze samenwerking en aanpak zijn inmiddels zichtbaar. Een geslaagd voorbeeld is het project Calandstraat 25, geïnitieerd en begeleid door Ooms in samenwerking met een belegger en de gemeente Rotterdam. Een voormalig kantoor van een accountant is inmiddels getransformeerd tot hoogwaardige appartementen voor expats in het topsegment.

Peter van Nederpelt (l) en Marco Schol

De levendigheid van de stad gaat er door herontwikkeling alleen maar op vooruit; in plaats van leegstaande kantoorgebouwen, ontstaat er meer en meer een bruisend stadshart waar ook wethouder Hamit Karakus verderop in dit magazine vurig voor pleit. Een andere gunstige ontwikkeling tot slot hebben we te danken aan de florerende Rotterdamse haven en alle bijkomende bedrijvigheid. Peter van Nederpelt en Marco Schol

Weet wat er leeft

3


Wethouder Hamit Karakus (Wonen, Ruimtelijke Ordening en Vastgoed):

“De oplossing moet juist worden gezocht in de transformatie van leegstaande panden” Daags na de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen zegt hij geen beter humeur te hebben dan gewoonlijk het geval is, maar dat hij opgetogen is over de landelijke en lokale monsterzege van zijn partij, de PvdA, staat buiten kijf. “Ik vind het sowieso verheugend dat het populisme is ingedamd. De partijen die hebben gewonnen, kunnen het land een toekomst bieden, problemen zijn niet op te lossen met slogans. Geld voor de zieken, niet voor de Grieken, dat zég je toch niet?” Hij schudt verontwaardigd het hoofd.

PARTNER IN DYNAMIS

4


Het oordeel na een ruim uur Hamit Karakus: de wethouder beschikt over gaven waarmee hij het overál ver zou kunnen schoppen. Een combinatie van charme, bevlogenheid, overtuigingskracht en ogen die lijken te vragen: waar is het feestje? Als de politieagent die hij eens was, zie je hem zo een oud vrouwtje helpen oversteken en het is niet ondenkbaar dat hij ooit huizen heeft verkocht aan mensen die dat aanvankelijk niet van plan waren. Vlammend De wethouder vindt het de goede kant opgaan met Rotterdam. Zonder een spoor van twijfel: “Ooit hadden we 2900 dak- en thuislozen die, nog onder collega Kriens, allemaal onderdak hebben gekregen. Kijk hoe Spangen vooruit is gegaan, onder andere door het succesvolle project kluswoningen. We hebben in totaal ongeveer 25.000 woningen opgeknapt. We pakken woonoverlast serieus aan. De cijfers spreken voor zich: volgens de Veiligheidsindex heeft de stad geen enkele onveilige wijk meer. We komen van 40% woontevredenheid, eind 2013 moet dat 76% zijn. Ik weet zeker dat we dat gaan halen.” Al tijdens zijn eerste termijn werd hij door Den Haag ‘geroepen’, maar hij vond de tijd nog niet rijp. Ook nu doet hij geen uitspraken over een mogelijke move: “Ik ben geen carrièreplanner”, zegt Karakus, “Nooit geweest.” Sinds 2006 jaar is hij openbaar bestuurder: “Volgens mij is de gemiddelde houdbaarheidsdatum voor een wethouder drieënhalf jaar. Dus.” Met een minzaam glimlachje: “Ik doe kennelijk iets goed.” En: “Dat je twee periodes ongeschonden kunt afronden, is bij voorbaat al een zegen.” Hij is nog niet klaar met Rotterdam, de stad waar de getogen Steenwijker destijds als diender bewust voor koos. Een vlammende betoog volgt: “Hier kun je mensen helpen, ze aan het werk krijgen, armoede bestrijden. Iedereen, ook hoger opgeleide Rotterdammers, moet tróts zijn op de stad. Je kunt hier op vele terreinen zoveel betekenen, alles wat je doet, maakt het verschil!” Leegstand De recessie verzwaart zijn portefeuille, de wethouder zal dat niet ontkennen. Zwaar, maar niet hopeloos: “De markt is moeilijk, hoewel het een misverstand is dat er vraaguitval zou zijn. Er is nog steeds behoefte aan kwalitatief goede woningen, maar we moeten het systeem veranderen. Liever goed huren en de uitdaging is om

huurwoningen financieel rendabel te krijgen. Dan kan er weer worden doorgebouwd.” Wat betreft het bedrijfsvastgoed is Karakus geen voorstander van volumebeleid: “Dat er leegstand is en dus niets meer bijgebouwd zou kunnen worden, is een verkeerde manier van denken. De oplossing moet juist worden gezocht in de transformatie van bestaande panden.” De daad is bij het woord gevoegd: in april 2011 ondertekenden de gemeente en 25 marktpartijen een convenant dat een actieve aanpak van leegstand voorstaat. De marktpartijen zijn trekker, de gemeente faciliteert. “Nog in hetzelfde jaar is 40.000m2 kantooroppervlak onttrokken aan leegstand. Waar ooit organisaties als Eneco, SKVR en RET kantoor hielden, vinden nu door de hele stad scholen, kinderdagverblijven, studenten en expats onderdak. “En startende ondernemers”, benadrukt Karakus. “In onder andere het herontwikkelde Schieblok, op het Stadhuisplein en in het Maassilo, huren honderden, jonge ondernemers een goedkope vaste- of flex-

Weet wat er leeft

5


werkplek.” Een zuivere win-win: “Behalve dat de leegstand is verdwenen, komen de daardoor ontstane dynamiek, creativiteit en verbinding ten goede aan de economie en de leefbaarheid van de stad.” Ontzorgd Bij bijzondere objecten, bijzondere partijen zoeken, ook daarmee zet Karakus Rotterdam als creatieve én sociale stad op de kaart. De markante topondernemer Hennie van der Most stond scherp op zijn netvlies - “Hij is het type ondernemer dat van niets, iets maakt” - voor de braakliggende AVR-verbrandingsoven op Zuid. Van der Most dankt zijn roem aan het opkopen van grote bedrijfsgebouwen om er iets nieuws in te beginnen, vaak in de recreatiesfeer. Zo toverde hij in de jaren negentig een nooit gebruikte kerncentrale om in een pretpark. Andermaal kwam het aan op de overtuigingskracht van Hamit Karakus en voor Van der Most werd de rode loper uitgelegd. “We hebben hem de stad laten zien, de wijk, het gebied en het gebouw. Hij kreeg en krijgt verder alle ruimte; het is bekend dat je Van der Most zo min mogelijk moet vermoeien met regeltjes en vergunningen. De gemeente heeft hem zoals dat tegenwoordig heet ‘ontzorgd’. Hij heeft nog vaak gezegd hoe tevreden hij is over de gemeente. Nou ja, beter dat hij dat zegt, dan ik, toch?”, lacht hij. Om een lang verhaal kort te maken: “Alle partijen, waaronder eigenaar Van Gansewinkel zelf, waren overtuigd, de koop werd gesloten en binnen vier maanden was de businesscase rond. De miljoenen die nodig zijn voor de verbouwing, betaalt Van der Most uit eigen zak.”

Calandstraat 25 voor transformatie

Convenant Aanpak Kantorenleegstand Peter van Nederpelt heeft het convenant Aanpak Kantorenleegstand in 2011 getekend. Het convenant is een initiatief van de gemeente Rotterdam en twintig marktpartijen. Het doel is de leegstand van kantoorgebouwen in de stad structureel terug te brengen. De reden dat Ooms bijdraagt aan het convenant is het feit dat het om een maatschappelijk relevant probleem gaat in de stad, waar door met elkaar op te treden het transformatieproces op gang kan worden gebracht. Recentelijk vond een bijzondere transformatie plaats aan de Calandstraat 25 te Rotterdam. Het project is een resultaat van het Convenant Aanpak Kantorenleegstand. Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V. begeleidde de transformatie.

Calandstraat 25 na transformatie

Kathedraal wordt pretpark Het nieuws dat de ‘kathedraal’, zoals de oven in de volksmond wordt genoemd, in 2014 een attractiepark is met naar verwachting 150.000 tot 200.000 bezoekers per jaar, haalde landelijk de voorpagina’s. De droom van Karakus komt met Speelstad Rotterdam weer een stap dichterbij. Kánsen ziet hij, overal kansen, voor het kwetsbare Rotterdam-Zuid, voor de wijk en voor de jongeren: “Van der Most is gewoon een man van het volk, zonder poeha, en ook daarom een aansprekend voorbeeld voor toekomstige ondernemers. Hij wil bovendien jongeren echt een kans geven met arbeids- en stageplekken. Ook gaat hij lokale kunstenaars bij het project betrekken.” Hij struikelt bijna over zijn woorden van enthousiasme. Woorden die recht uit het hart lijken te komen. www.classicapartments.nl

PARTNER IN DYNAMIS

6


KANTOORPANDEN • ROTTERDAM E.O.

In totaal zijn op het park Spoorhaven 6 kantoorvilla’s gerealiseerd. Deze kantoorvilla’s zijn herkenbaar gesitueerd langs de provinciale weg N20 gescheiden door een groenstrook en een waterpartij. • Totaal ca. 565,5 m2 kantoorruimte, als volgt verdeeld: Begane grond: ca. 370,5 m2 1e verdieping: ca. 195 m2 • Deelverhuur per verdieping behoort tot de mogelijkheden • Op eigen terrein zijn er 12 parkeerplaatsen beschikbaar • Oplevering: in overleg

Capelle aan den IJssel

Aan de Kanaalweg 65A te Capelle aan den IJssel bevinden zich nette en efficiënte kantoorruimten. De locatie is zowel met het openbaar vervoer als met de auto goed bereikbaar. • Totaal ca. 40 m² kantoorruimte op de 2e verdieping • Aan de achterzijde van het gebouw bevindt zich een parkeerterrein • Het object is o.a. voorzien van: vloerbedekking, systeemplafond met armaturen, toiletgroep, pantry, centrale verwarming, lift • Oplevering: per direct

KANAALWEG 65A

Huurprijs kantoorruimte: € 105,- per m² per jaar Huurprijs parkeerplaatsen: € 350,- per plaats per jaar

SPOORHAVEN 62-72

Hoogvliet-Rotterdam

Telefoon 010 - 424 88 88

Berkel en Rodenrijs

Rotterdam e.o.

KLOMPENMAKERSTR. 41A

BUIZENWERF 93

Rotterdam

Het betreft kantoorunits gelegen in gebouw De Weenaflat te Rotterdam Centrum. • Diverse kantoorunits beschikbaar: Weena 25A: ca. 120 m² Weena 25B: ca. 130 m² Weena 49B: ca. 69 m² (optioneel: uitbreiding tot max. 130 m²) • Weena 25A en B kunnen tevens aaneengesloten gehuurd worden. • Er 1 tot 2 parkeerplaatsen per unit beschikbaar • Flexibele huurtermijnen zijn bespreekbaar • Oplevering: in overleg

WEENA 24-49

Huurprijs kantoorruimte: vanaf € 125,- per m² per jaar Huurprijs parkeerplaats: € 1.600,- per plaats per jaar

Rotterdam

Huurprijs kantoorruimte: € 145,- per m² per jaar Huurprijs garageboxen: € 1.000,- per box per jaar

Het bedrijventerrein HoogvlietGadering is uitstekend gesitueerd en centraal gelegen aan de in- en uitvalswegen. • Totaal ca. 100 m² kantoorruimte gelegen op de begane grond en 1e verdieping • Alsmede 4 parkeerplaatsen • Het object is o.a. voorzien van een pantry, toiletten, dubbel glas, airco, systeemplafond inclusief verlichtingarmaturen, vloerbedekking • Oplevering: in overleg

Koopsom: € 142.500,- k.k.

Het kantoren- en bedrijvengebied aan de Driemanssteeweg is centraal gesitueerd langs de A15. • Totaal ca. 382 m² kantoorruimte gelegen op de 1e verdieping • Voldoende parkeerplaatsen beschikbaar • Oplevering: per direct

DRIEMANSSTEEWEG 250

Schiedam

Rotterdam

Zeer representatieve kantoorruimte gelegen op de rand van Deelgemeente Kralingen-Crooswijk. • Totaal ca. 270 m² gelegen op de 1e verdieping • Alsmede een eigen entree op de begane grond • Bij dit object horen 2 garageboxen • Oplevering: in overleg

Huurprijs kantoorruimte: € 110,- per m² per jaar Huurprijs parkeerplaatsen: € 450,- per plaats per jaar

NW. MATHENESSERSTR. 51

Huurprijs kantoorruimte: € 125,- per m² per jaar Huurprijs parkeerplaatsen: € 259,- per plaats per jaar

Deze multifunctionele kantoorruimte is gelegen op het bedrijventerrein Nieuwe Maas op de grens van Schiedam en Rotterdam. • Totaal ca. 400 m² kantoorruimte gelegen op de begane grond en 1e verdieping • Deelverhuur behoort tot de mogelijkheden • Dit object is o.a. voorzien van een verwarming d.m.v. CV radiatoren, airco, kabelgoten, toilet, pantry, isolerende beglazing en screens. • Oplevering: in overleg

Huurprijs: € 80,- per m² per jaar

Weet wat er leeft

7


LÜBECK 2 Onderhavig kantoorgebouw is gelegen op bedrijventerrein Vaanpark. Het bedrijventerrein is ruim opgezet en kent een verzorgde uitstraling. • Totaal ca. 256 m² kantoorruimte op de begane grond, alsmede 86 m² in de towerroom • Deze ruimten zijn separaat te huur • Alsmede 6 parkeerplaatsen • De begane grond is o.a. voorzien van: representatieve entree, eigen toiletgroepen, scheidingswanden, vloerbedekking, systeemplafond met verlichtingsarmaturen, airco units, warmte/koelvoorziening per kamer te regelen, alarminstallatie. • De towerroom is o.a. voorzien van: vloerbedekking, systeemplafond met verlichtingsarmaturen en een warmte-/koelvoorziening • Oplevering: per direct

Huurprijs kantoorruimte: € 139,- per m² per jaar Huurprijs parkeerplaatsen (binnen): € 650,- per plaats per jaar Huurprijs parkeerplaatsen (buiten): € 500,- per plaats per jaar

Huurprijs kantoorruimte: € 135,- per m² per jaar Huurprijs parkeerplaatsen: € 450,- per plaats per jaar

Barendrecht

Barendrecht

KOPENHAGEN 5 Hoogwaardige kantoorruimte gelegen op kantoren- en bedrijveneiland ‘De Compagnie’, een uitstekende locatie in de bedrijfszone Vaanpark, ten westen van de Rijksweg A29. Deze zone is aangewezen als de meest representatieve zone binnen Vaanpark en is opgebouwd uit een reeks van zogenaamde eilandlocaties. • Totaal 2.101,5 m² kantoorruimte, als volgt verdeeld: Kelder: 22,8 m² Begane grond: 648,2 m² 1e verdieping: 475,9 m² 2e verdieping: 477,3 m² 3e verdieping: 477,3 m² • Parkeerplaatsen: 22 binnen en 30 buiten • Oplevering: in overleg

Barendrecht

Barendrecht

KANTOORPANDEN • ROTTERDAM E.O.

STOCKHOLM 6-8, 12-14, 28 Kantoren- en bedrijveneiland ‘De Compagnie’ is gelegen in de bedrijfszone Vaanpark, ten westen van de Rijksweg A29. Door middel van parkmanagement blijven het park en de gebouwen hun kwalitatief hoogwaardige uitstraling behouden. Nr. 6-8: ca. 595 m² showroom-/ bedrijfsruimte • Alsmede 11 parkeerplaatsen • Oplevering: per direct

Nr. 28: ca. 111 m² kantoorruimte • Alsmede 1 parkeerplaats • Oplevering: in overleg

Nr. 12-14: ca. 210 m² kantoorruimte • Alsmede 4 parkeerplaatsen • Oplevering: per 1-3-2013 Huurprijs Huurprijs Huurprijs Huurprijs

nr. 6-8: nr. 12-14: nr. 28: parkeerplaatsen:

PARTNER IN DYNAMIS

€ € € €

90,- per m² per jaar 125,- per m² per jaar 115,- per m² per jaar 500,- per plaats per jaar

ZUIDEINDE 62 Het kantoorgebouw is op een gunstige locatie gelegen en voorzien van uitstekende parkeerfaciliteiten op eigen parkeerterrein voor het gebouw. • Totaal 694 m² VVO kantoorruimte, als volgt verdeeld: 472 m² op de 1e verdieping 222 m² op de 2e verdieping • Op eigen terrein zijn 25 parkeerplaatsen beschikbaar! • Het object is o.a. voorzien van een hoofdentree, lift, centrale toiletten dames en heren, systeemplafond voorzien van verlichtingsarmaturen, pantry op de 1e en 2e verdieping, aanwezige scheidingswanden, vloerbedekking, kabelgoten voorzien van elektra • Oplevering: per direct

Huurprijs kantoorruimte: € 110,- per m² per jaar Huurprijs parkeerplaatsen: € 350,- per plaats per jaar

8


Ridderkerk

Capelle aan den IJssel

KANTOORPANDEN • ROTTERDAM E.O.

BARBIZONLAAN 50 Deze hoogwaardige kantoorvilla is voorzien van een zogenaamd energie B-label. Het kantoorgebouw ligt nabij het Golden Tulip Barbizon hotel waar desgewenst gebruik kan worden gemaakt van diverse faciliteiten. • Totaal ca. 1.200 m² kantoorruimte, als volgt verdeeld: Begane grond: ca. 380 m² 1e verdieping: ca. 410 m² 2e verdieping: ca. 410 m² • Deelverhuur per verdieping behoort tot de mogelijkheden • Rondom het gebouw bevinden zich 29 parkeerplaatsen • Oplevering: in overleg

Huurprijs kantoorruimte: € 135,- per m² per jaar Huurprijs parkeerplaatsen: € 475,- per plaats per jaar

DILLENBURGPLEIN 48 Dit voormalig bankgebouw is gelegen in het winkelcentrum van de wijk Slikkeveer. De locatie is goed bereikbaar per auto en met het openbaar vervoer. Voor het winkelend publiek zijn er voldoende openbare parkeerplaatsen beschikbaar. • Totaal ca. 120 m² kantoorruimte op de begane grond en ca. 50 m² in de kelder • Alsmede een garage ten behoeve van 3 auto’s en een berging • Het object is o.a. voorzien van een systeemplafond, centrale verwarming, pantry, toilet, spreekkamer, kluis en een CV ruimte • Oplevering: in overleg

Koopsom: € 239.000,- kosten koper.

Delft

Rotterdam

Koop is bespreekbaar

ANTHONY FOKKERWEG 70

EZELSVELDLAAN 49

Gelegen op het bedrijventerrein Waalhaven-Zuid vindt u op de eerste verdieping deze kantoorruimte. Het bedrijventerrein is goed bereikbaar vanaf de snelweg. • Totaal ca. 160 m² kantoorruimte • Er zijn nog een aantal parkeerplaatsen beschikbaar • Het object is o.a. voorzien van systeemplafonds, TL-armaturen, kabelgoten inclusief bekabeling, isolerende beglazing, pantry en toilet voorzieningen • Oplevering: in overleg

Nieuwbouw unit gelegen in hartje centrum Delft, tegenover winkelcentrum ‘De Veste’. De unit is uitermate geschikt voor zakelijke dienstverlening en goed bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer. • Ca. 170 m² begane grond • 7 parkeerplaatsen • Turnkey oplevering (exclusief meubilair) • Oplevering: per direct

Huurprijs: € 14.700,- per jaar

Huurprijs: € 32.000,- per jaar Koopsom op aanvraag Parkeerplaats: € 1.800,- per plaats per jaar

Weet wat er leeft

9


KANTOORPANDEN • ROTTERDAM E.O.

Rotterdam

Rotterdam

U kunt het GHG virtueel bezichtigen vanachter uw computer! Bezoek de site www.groothandelsgebouw.nl

HARINGVLIET 80

STATIONSPLEIN 45

90.000,- per jaar Huurprijs: € Koopsom: € 1.175.000,- k.k.

Huurprijs standaard kantoorruimte: vanaf € 149,- tot € 199,- per m² per jaar Huurprijs archiefruimte: vanaf € 64,- per m² per jaar Huurprijs parkeerplaatsen: vanaf € 1.500,- per plaats per jaar

Schiedam

Het Groot Handelsgebouw is het grootste kantorenverzamelgebouw van Nederland. Momenteel huisvest dit kantorenverzamelgebouw ca. 160 bedrijven uit allerlei sectoren. De kantoorruimten in het Groot Handelsgebouw voldoen aan de hedendaagse eisen en zijn voorzien van moderne faciliteiten. • De kleinst verhuurde ruimten hebben een oppervlakte van 50 m², het grootst verhuurde oppervlakte aan één huurder bedraagt 12.000 m². • Parkeernorm 1:150 • Oplevering: per direct

Rotterdam

Dit karakteristieke monumentale kantoorpand met zeer representatieve uitstraling is gelegen in de oude haven aan het Haringvliet te Rotterdam. De bereikbaarheid per openbaar vervoer is zeer goed en met de auto goed. • Totaal ca. 563 m² kantoorruimte • Alsmede 3 parkeerplaatsen • Het object betreft een rijksmonument en is één van de oudste panden van Rotterdam • Het object is o.a. voorzien van een representatie entree, authentieke elementen, toiletgroep, pantry • Oplevering: in overleg

WIJNHAVEN 15 Representatief hoogwaardig kantoorgebouw in het centrum van Rotterdam. Het kantoorgebouw ligt nabij het centrum in het Wijnhavenkwartier tussen Blaak en de Boompjes. • Het kantoorgebouw omvat in totaal 368,6 m² als volgt verdeeld: 46,0 m² op de begane grond 109,3 m² op de 1e verdieping 96,3 m² op de 2e verdieping 91,7 m² op de 3e verdieping 25,3 m² op de 4e verdieping • Het object is o.a. voorzien van een eigen entree, lift, airco, toilet per verdieping, 2 pantry’s, houten vloeren, verwarming doormiddel van radiatoren, ornamenten, verschillende originele stijlelementen, glas in lood ramen, balkon aan de voorzijde van de 3e verdieping • Oplevering: in overleg Huurprijs € 70.000,- per jaar

PARTNER IN DYNAMIS

DANIEL PICHOTSTRAAT 17-35 Goed gesitueerde, multifunctionele kantoorruimte gelegen op het bedrijventerrein Vijfsluizen te Schiedam, naast de Beneluxtunnel. • Totaal 639 m² B.V.O (594 m² V.V.O.) kantoorruimte op de begane grond en 1e verdieping • Deelverhuur mogelijk vanaf ca. 100 m² • Alsmede 15 parkeerplaatsen • Uitstekende bereikbaarheid vanaf de snelweg A4 • Metrohalte Vijfsluizen bevindt zich op loopafstand • Oplevering: per direct

Huurprijs kantoorruimte: € 115,- per m² per jaar Huurprijs parkeerplaatsen: € 400,- per plaats per jaar

10


Schiedam

Spijkenisse

KANTOORPANDEN • ROTTERDAM E.O.

VALERIUSSTRAAT 5 Representatief kantoorgebouw gelegen aan de noordkant van de A20. De directe verbinding met de A20 maakt het gebouw bijzonder goed bereikbaar met eigen vervoer. Daarnaast is de locatie eveneens goed bereikbaar met het openbaar vervoer. • Totaal ca. 730 m² kantoorruimte, als volgt verdeeld: Ca. 405 m² op de begane grond Ca. 325 m² op de 1e verdieping • Alsmede 8 parkeerplaatsen • Het object is o.a. van een representatieve entree met vide, vloerbedekking, scheidingswanden, kabelgoten voorzien van elektra en databekabeling, te openen ramen • Het pand heeft een energielabel C • Oplevering: in overleg

P J BLIEKSTRAAT 2 Het representatieve kantoorgebouw Metropool I is gelegen in het centrum van Spijkenisse pal naast het metrostation en op loop afstand van het kernwinkelgebied. • Totaal ca. 1.780 m² kantoorruimte als volgt verdeeld: Ca. 430 m² op de begane grond Ca. 430 m² op de 1e verdieping Ca. 430 m² op de 2e verdieping Ca. 245 m² op de 6e verdieping Ca. 245 m² op de 7e verdieping • Parkeerplaatsen in de onder het gebouw gelegen parkeergarage • Verhuurder stelt eventueel een investeringsbijdrage beschikbaar • Oplevering: per direct

Huurprijs kantoorruimte: € 115,- per m² per jaar Huurprijs parkeerplaatsen: € 500,- per plaats per jaar

Koopsom: € 975.000,- k.k.

Zelfstandige kantoorruimte gelegen in het beeldbepalende gebouw Het Blauwe Huis. Gesitueerd op een zichtlocatie in het centrum van Rotterdam. Nabij de winkels op de Meent / Pannekoekstraat en het uitgaanscentrum de Oude Haven. • Totaal ca. 1.320 m² kantoorruimte, als volgt verdeeld: Souterrain: ca. 130 m² Begane grond: ca. 275 m² 1e verdieping: ca. 370 m² 4e verdieping: ca. 370 m² 5e verdieping: ca. 175 m² Archiefruimte: ca. 50 m² • Optionele parkeervoorziening in de parkeergarage • Het object is o.a. voorzien van een fraaie en afgesloten entree, videofoon, lift, toilet, pantry • De mogelijkheid bestaat om een dakterras aan te leggen op de 5e verdieping • Oplevering: in overleg

Rotterdam

Huurprijs kantoorruimte: vanaf € 125,- per m² per jaar Huurprijs archiefruimte: € 70,- per m² per jaar Huurprijs parkeerplaatsen: € 1.500,- per plaats per jaar

MARINIERSWEG 151

Weet wat er leeft

11


Pedro Peters, RET:

“Prachtig, prachtig! OV met internationale allure!” Met de work-life balance van de RET-directeur zit het vermoedelijk wel goed. Hij straalt althans als hij desgevraagd iets vertelt over de foto’s in zijn werkkamer met daarop zijn vrouw, drie dochters en maar liefst zeven kleinkinderen. Ook met het nieuwe onderkomen van het bedrijf, aan de Laan op Zuid, is hij zichtbaar in zijn nopjes. Een zee van licht en ruimte met een onbetaalbaar uitzicht. Hoewel? “Dankzij de crisis in het vastgoed hebben we de huurprijs prima uitonderhandeld.” Raar bedrijf Alweer ruim zeven jaar zwaait Pedro Peters (60) de scepter over het Rotterdamse openbaar vervoerbedrijf waar 500 miljoen per jaar wordt omgezet met 3500 medewerkers en dat 600.000 passagiers per dag vervoert. Peters, na de vraag of het nog te doen is, noemt het OV onder andere een dissatisfier: “Als het goed gaat, hoor je niemand, maar gaat het fout, dan krijg je iedereen over je heen. Vergelijkbaar met water of elektriciteit. Het is een typisch mopperonderwerp.” Lang staat hij niet bij het volkssentiment - “Net als met voetbal heeft iedereen er verstand van” - stil, want zie, op de landelijke barometer stijgt de RET ieder jaar weer. Glunderend: “En wij scoren het beste van de vier grote steden.” De directeur zegt zich als een vis in het water te voelen bij het “rare” bedrijf. “Wij moeten werken als een echt bedrijf, dus ook winst maken, maar de politiek heeft een grote vinger in de pap: de helft van het geld komt namelijk van de overheid”, verklaart hij. “Die combinatie van politiek, maatschappelijk en commercieel, dat ligt mij. En Rotterdam natuurlijk; geweldige stad!” Bovenmeester Ooit stond Peters voor de klas en die onderwijservaring komt hem nog iedere dag van pas: “De vaardigheden van een goede schoolmeester komen min of meer overeen met die van een goede directeur. Duidelijk, eerlijk en ook streng, maar wel dat je je veilig voelt.” Bij de RET noemt men hem ook wel de ‘bovenmeester’. “Ik heb wel eens plaatjes uitgedeeld met een krul.”

PARTNER IN DYNAMIS

12


Van vervoerder naar mobiliteitsprovider Ook de RET heeft aan bezuinigingen moeten geloven. Nee, niet opgelegd door de gemeente Rotterdam, dat misverstand heldert hij even op: “De gemeente is eigenaar vanwege de maatschappelijke rol, maar verder draaien we zelfstandig. We krijgen geld van de Stadsregio, van het Rijk dus en in dat bedrag werd flink gesneden. De lach verdwijnt van zijn gezicht: “Vooral de bus moest eraan geloven; sommige buslijnen verdwenen en ruim 100 chauffeurs raakten hun baan kwijt.” Na een stilte: “Enfin, nu zijn we zo’n beetje klaar. Denk ik.”

Energiepalen De RET is eigenaar van circa vijftig metrostations. Het gaat hoofdzakelijk om technisch beheer, maar ook commercieel voor wat betreft de winkeltjes in de stations. Daarnaast zijn er remises met een recent gebouwd hoogstandje “in de oksel van de snelweg”, bij de A16 richting Ridderkerk. Peters: “Het is de meest duurzame remise van Europa. De trams worden gewassen met regenwater, maar pas echt bijzonder zijn de heipalen. Dat zijn energiepalen die in de zomer warmte opslaan die in de winter wordt afgegeven als vloerverwarming. Op het dak bevindt zich een openbare parkeerplaats, het is een P+R locatie.” Hotline Over de nieuwe metrostations Blijdorp - met 18 meter de grond in de diepste van Nederland - en CS: “Prachtig, prachtig! OV met internationale allure!” Dat past dan ook helemaal in de ambitieuze toekomstvisie van het bedrijf: “de RET krijgt steeds meer de rol van mobiliteitsprovider.”

Vroeger is dood Peters lobbyt wat af. Bij de minister, de ambtenaren, de Stadsregio, bij omliggende gemeenten en de Tweede Kamer. “Ik ga minstens één keer per jaar bij alle fracties langs.” Een hot topic: de marktwerking in het OV. “Er wordt al tien jaar gediscussieerd over de Wet Personenvervoer. Nu wordt alles openbaar aanbesteed, behalve het het OV in de grote Europese steden. Dit overigens met steun van de Tweede Kamer. Maar partijen als de VVD en CDA zouden dat terug willen draaien. Er ligt nu een initiatiefwetsvoorstel dat binnenkort ter tafel komt in de Eerste Kamer. In dat circuit lobby ik, dus.” Peters vervolgt: “De tijd van vroeger komt nooit meer terug, nu is het laveren tussen zakelijk en sociaal. Maar ondanks dat we zoals dat heet marktconform werken, heeft de RET nog steeds een sociaal hart.” De directeur hoort het zichzelf zeggen. “Veel collega’s zullen nu vast reageren: die Peters kletst lekker, maar toch, we hebben een keurige CAO en het verloop is nog steeds klein.”

De zeer succesvolle RandstadRail - binnen een half uur van Rotterdam Centraal in hartje centrum Den Haag - speelt daar een grote rol in. Het enthousiasme van Peters is niet te stuiten: “De NS destijds vervoerde 7000 mensen op dat traject, wij zitten al op 30.000 per dag!” Ook de zakelijke markt is als een blok gevallen voor deze hotline. “De leasebak als statussymbool is aan het verdwijnen, het gaat tegenwoordig veel meer om de makkelijkste reis van deur tot deur. Neem bijvoorbeeld de OV-fiets: een da-ve-rend succes.” Samen met de NS heeft de RET een businesscard ontwikkeld: “Met deze chipcard kun je op kosten van je werkgever door heel Nederland reizen en er ook een taxi mee betalen. De baas krijgt iedere maand één gespecificeerde rekening. Dus geen gedoe meer met bonnetjes bewaren.” Inmiddels zijn grote bedrijven als Deloitte enthousiaste afnemers. Wens De nieuwste investering - “90% zeker” - vervult een langgekoesterde wens van vele Rotterdammers, maar ook de gemeente Hoek van Holland zal hem ongetwijfeld met goud behangen. Peters: “De Hoekse lijn zal met een verlenging van het bestaande spoor bij wijze van spreken het strand oprijden. Maar minstens zo belangrijk is het faciliteren van de Tweede Maasvlakte in combinatie met de Fast Ferry. Daar komen straks duizenden mensen te werken”.

Weet wat er leeft

13


BEDRIJFSPANDEN • ROTTERDAM E.O.

WEG EN BOS 27- 29

Numansdorp

EINSTEINSTRAAT 55

Krimpen aan den IJssel

Huurprijs: € 57.500,- per jaar

Representatieve bedrijfs- en kantoorruimte gelegen op het bedrijventerrein Middelsluis te Numansdorp. • Ca. 125 m² bedrijfsruimte begane grond • Ca. 25 m² entree/kantoorruimte begane grond • Ca. 45 m² kantoorruimte verdieping • Ca. 75 m² entresol • 2 parkeerplaatsen • Oplevering: in nader overleg te bepalen

1.575,- per maand Huurprijs € Koopsom: € 197.500,- k.k.

Representatieve en functionele bedrijfsunit gelegen op een goede locatie op het bedrijventerrein Stormpolder te Krimpen aan den IJssel. • Ca. 120 m² bedrijfsruimte • Ca. 36 m² kantoorruimte • Ca. 32 m² entresol • Parkeren op eigen terrein • Oplevering: in nader overleg overeen te komen

STORMSWEG 2i

EDISONSTRAAT 16

Oude-Tonge

Oud-Beijerland

Koopsom: € 980.000,- k.k.

BOEZEMWEG 5

Deze nieuw gerealiseerde moderne bedrijfsruimte is gelegen op bedrijventerrein Tonisseweg en is zichtbaar vanaf de N498, de Stationsweg. • Ca. 83 m² bedrijfsruimte • Ca. 20 m² entresolvloer • Oplevering: per direct

Huurprijs: Bedrijfsruimte: € 35,- per m² per jaar Kantoorruimte: € 75,- per m² per jaar Buitenterrein: € 15,- per m² per jaar

Functioneel bedrijfscomplex gelegen op het bedrijventerrein Donkersloot te Ridderkerk. • Ca. 1.370 m² bedrijfsruimte • Ca. 400 m² showroomruimte • Ca. 350 m² kantoorruimte verdeeld over twee verdiepingen • Oplevering: per direct

Ridderkerk

Oude-Tonge

Huurprijs: € 1.195,- p.mnd. vanaf Koopsom: vanaf € 258.500,- v.o.n.

Multifunctioneel bedrijfsverzamelgebouw. • Diverse units beschikbaar • Vanaf 1.014 m² bedrijfsruimte • Oplevering: per direct

Multifunctioneel bedrijfscomplex met buitenterrein gelegen op een prachtige locatie op het bedrijventerrein De Bosschen. • Ca. 890 m² bedrijfsruimte • Ca. 135 m² kantoorruimte • Ca. 1.150 m² buitenterrein (ingezaaid met gras) • 12 parkeerplaatsen • Oplevering: per direct

J. V.D. HEIJDENSTR 26

Huurprijs: € 1.400,- per maand

Nieuwbouw bedrijfscomplex bestaande uit 6 representatieve eenheden gelegen op het bedrijfsterrein Middelsluis te Numansdorp. De locatie is uitstekend bereikbaar vanaf rijksweg A29. • Ca. 95 m² begane grond • Ca. 95 m² verdieping • Ca. 56 m² entresol • 2 parkeerplaatsen • Oplevering: per direct

Numansdorp

Bergschenhoek

Functionele bedrijfs- en kantoorruimte gelegen op het Bedrijventerrein Weg en Land/Weg en Bos te Bergschenhoek. • Ca. 125 m² showroom begane grond • Ca. 190 m² bedrijfsruimte • Ca. 145 m² kantoorruimte op 1e verdieping • Ca. 250 m² buitenterrein • 9 parkeerplaatsen • Oplevering: In overleg

BOEZEMWEG 13L

PARTNER IN DYNAMIS

Koopsom: € 110.000,- v.o.n.

BROUWERSTRAAT 28

Huurprijs: € 115.000,- per jaar

14


BEDRIJFSPANDEN • ROTTERDAM E.O.

Rotterdam

Functionele opslag- en showroomruimte gelegen op een uitstekende locatie in de Spaanse Polder op het kruispunt van de Matlingeweg en de Vlaardingweg. Het pand is zeer goed bereikbaar via de A20 en A13, terwijl het centrum van de stad en Rotterdam Airport op korte afstand is gelegen. • Ca. 2.100 m² bedrijfs-/opslagruimte • Ca. 1.780 m² showroomruimte • Ca. 40 m² archief • 12 parkeerplaatsen • Oplevering: in overleg

VLAARDINGWEG 85

Huurprijs: € 188.000,- per jaar Koopsom: € 1.350.000,- k.k.

Rotterdam

MELBOURNESTRAAT 26D

Koopsom: € 169.000,- k.k.

Representatief bedrijfscomplex gelegen op bedrijventerrein Prinseland. Het bedrijventerrein heeft, via de Lucie Vuylstekeweg, een directe aansluiting op de A16. Nummer 45A • Ca. 87 m² kantoorruimte beg.gr. • Ca. 87 m² kantoorruimte 1e verd. • 8 parkeerplaatsen

Rotterdam

ALBERT PLESMANWEG 35

Huurprijs Bedrijfsunits vanaf: € 1.195,- per maand Kantoorunits vanaf: € 135,- per m² per jaar

Bedrijfsruimte gelegen op bedrijvenpark Rotterdam Noord-West, een modern bedrijvengebied nabij de Spaansepolder en Rotterdam Airport. • Ca. 70 m² bedrijfsruimte • Ca. 70 m² kantoorruimte op de 1e verdieping • 2 parkeerplaatsen • Oplevering: in overleg

ANTH. KUIJLSTRAAT 43-51

Nummer 51A: • Ca. 150 m² bedrijfsruimte • Ca. 68 m² kantoorruimte • 4 parkeerplaatsen • Oplevering: Per direct Huurprijs Anthonetta Kuijlstraat 45A: € 2.450,- per maand Anthonetta Kuijlstraat 51A: € 1.950,- per maand

Rotterdam

Rotterdam

Multifunctioneel bedrijfsverzamelgebouw uitstekend gesitueerd en centraal gelegen in het Waalhavengebied. Bedrijfsunits vanaf • Ca. 120 m² bedrijfsruimte • Ca. 45 m² kantoorruimte Kantoorunits vanaf • Ca. 32 m² kantoorruimte • Oplevering: in overleg • Ruim voldoende gratis parkeerplaatsen.

BOEZEMBOCHT Diverse hoogwaardige bedrijfsruimten gelegen op bedrijvenpark Boezembocht te Rotterdam. Brugwachter 2 • Ca. 134 m² bedrijfsruimte • Ca. 123 m² kantoorruimte

Seinhuiswachter 9-11 • Ca. 344 m² bedrijfsruimte • Ca. 88 m² kantoorruimte

Brugwachter 4 • Ca. 197 m² bedrijfsruimte • Ca. 104 m² kantoorruimte

Haltewachter 2-8** • Ca. 688 m² bedrijfsruimte • Ca. 410 m² kantoorruimte • • Deel verhuur bespreekbaar

Oplevering: in overleg Huurprijs Brugwachter 2: Brugwachter 4: Seinhuiswachter 9-11: Haltewachter 2-8:

€ € € €

22.000,27.000,29.400,78.000,-

per per per per

jaar jaar jaar jaar

Weet wat er leeft

15


BEDRIJFSPANDEN • ROTTERDAM E.O.

Parc A15 - High-level business op grote hoogte Op de grens tussen Rotterdam en Ridderkerk. Direct bij knooppunt Ridderkerk, het kruispunt van Rijksweg A15 en A16, zeg maar aan de poort van de Randstad en de Rotterdamse haven, daar ligt op een unieke zichtlocatie ParcA15. Nabij agrobusiness-complex Barendrecht. Parc A15, een project van Dura Vermeer en Focus Projectontwikkeling en vastgoed, ligt op de koppositie van het nieuw te ontwikkelen bedrijvenpark Corenlisland Ridderkerk. Dit is met name een ideale plek voor logistiek en productie, in combinatie met een substantiële kantoorbehoefte. Voor informatie kunt u terecht bij Jeroen van der Meer van Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting: bedrijfsruimte@ooms.com

BOMBAYSTRAAT 65

Rotterdam

Dit nieuwe bedrijfscomplex is gelegen aan de Kiotoweg 407 op het Bedrijventerrein Rotterdam Noordwest. Mogelijkheid om zowel het kantoor als de bedrijfsruimte uit te breiden. De kantoorruimte is voorzien van vloerverwarming. • Ca. 973 m² bedrijfsruimte met 2 overheaddeuren (1x in de zijgevel) • Ca. 230 m² kantoor (vrij indeelbaar) • Ca. 500 m² verhard buitenterrein • 18 parkeerplaatsen • Oplevering: per direct mogelijk

KIOTOWEG 407

Huurprijs: op aanvraag Koopsom: op aanvraag

Rotterdam

1.250,- per maand Huurprijs: € Koopsom: € 169.500,- k.k.

Gelegen op Rotterdam The Hague Airport is opgeleverd het bedrijfsverzamelgebouw ‘Flightpark’. Het geheel bestaat uit diverse bedrijfsruimten met verschillende afmetingen. Zo zijn er kopunits met grote glasvlakken en zijn er kleinschalige tussenunits. Alle units zijn voorzien van een (gedeeltelijke) verdiepingsvloer. Units vanaf • Ca. 60 m² bedrijfsruimte • Ca. 31 m² verdiepingsvloer Units vanaf • Ca. 92 m² bedrijfsruimte • Ca. 52 m² verdiepingsvloer • Oplevering: per direct

FLIGHTPARK

Representatieve bedrijfsruimte gelegen op uitstekende locatie op het Bedrijvenpark Charlois te Rotterdam. • Ca. 630 m² bedrijfsruimte* • Ca. 485 m² kantoorruimte • 24 parkeerplaatsen • Oplevering: in overleg Het is mogelijk om in combinatie met de kantoorruimte, minder m² bedrijfsruimte te huren.

APLONIASTRAAT 40

PASCALWEG 1

PARTNER IN DYNAMIS

Huurprijs: € 115.000,- per jaar

Bedrijfscomplex gelegen op een uitstekende locatie in de Vettenoordse Polder. • Ca. 1.335 m² bedrijfsruimte • Ca. 420 m² kantoorruimte • 11 parkeerplaatsen • Oplevering: in overleg

Vlaardingen

Spijkenisse

Bedrijfsruimte met kantoor gelegen op het bedrijventerrein Halfweg II. • Ca. 487 m² bedrijfsruimte • Ca. 968 m² kantoorruimte • 33 parkeerplaatsen • Oplevering: per direct

Huurprijs: € 127.000,- per jaar Koopsom: € 1.250.000,- k.k.

Huurprijs vanaf € 855,- per maand

Rotterdam

Rotterdam

Bedrijfsruimte gelegen op bedrijvenpark Rotterdam Noord-West, een nieuw bedrijvengebied nabij de Spaansepolder en Rotterdam Airport. • Ca. 105 m² bedrijfs-/kantoorruimte op de begane grond • Ca. 105 m² entresolvloer/kantoorruimte op de verdieping • Oplevering: per direct

BEETHOVENSINGEL 128

Koopsom: € 895.000,- k.k.

16


Barendrecht

Barendrecht

BEDRIJFSPANDEN • ROTTERDAM E.O.

DEVENTERSEWEG 5 & 5A Deze twee luxe en zeer complete bedrijfsruimten zijn gelegen aan de Deventerseweg op Bedrijventerrein Vaanpark IV te Barendrecht. Het onlangs opgeleverde project ligt op een fraaie locatie nabij de rijkswegen A29, A15 en A16 waardoor een goede bereikbaarheid is gewaarborgd. De beide panden zijn o.a. voorzien van airconditioning en alarminstallatie en worden geheel gebruiksklaar opgeleverd. De afwerking is van een hoogwaardig niveau. Deventerseweg 5A • Ca. 99 m² bedrijfsruimte • Ca. 99 m² kantoorruimte 4 parkeerplaatsen • Oplevering: december 2012

Zwolseweg 58 te Barendrecht

Huurprijs: Deventerseweg 5A € 1.980,- per maand Deventerseweg 5 € 2.320,- per maand

Multifunctioneel modern gebouw gelegen op bedrijventerrein Vaanpark IV te Barendrecht. s Ca. 340 m2 bedrijfsruimte s Ca. 240 m2 entresolvloer s Ca. 310 m2 showroom Huurprijs: € 9.750,- per maand Koopsom: € 1.290.000,- k.k.

s Ca. 300 m2 kantoorruimte s 11 parkeerplaatsen s Oplevering: in overleg

Huurprijs: € 950,- per maand

Capelle aan den IJssel

Deventerseweg 5 • Ca. 116 m² bedrijfsruimte • Ca. 116 m² kantoorruimte 6 parkeerplaatsen

TIELSEWEG 11 Bedrijfsunit gelegen aan de Tielseweg en Arnhemseweg nabij de Rijksweg A29 en op een steenworp afstand van de Rijksweg A15 en A16. • Ca. 53m² bedrijfsruimte • Ca. 50m² kantoorruimte op de verdieping • Oplevering: per direct

MOLENBAAN 10-14 Bedrijfsruimte gelegen in het Hoofdweggebied te Capelle aan den IJssel. Door de nabij gelegen rijkswegen A-20 en A-16 is het pand goed bereikbaar. Molenbaan 10 • Ca. 409 m² bedrijfsruimte • Ca. 167 m² kantoorruimte

Molenbaan 14 • Ca. 522 m² bedrijfsruimte • Ca. 106 m² kantoorruimte

Molenbaan 12 • Ca. 494 m² bedrijfsruimte • Ca. 150 m² kantoorruimte

Huurprijs: Molenbaan 10: € 39.195,- per jaar Molenbaan 12: € 43.158,- per jaar Molenbaan 14: € 39.310,- per jaar

Weet wat er leeft

17


‘s-Gravendeel

BEDRIJFSPANDEN • ROTTERDAM E.O.

GRIENDWEG 7B EN 9 De Griendweg is gunstig gesitueerd op het bedrijventerrein Mijlpolder te ‘s-Gravendeel. Via de Provincialeweg is er een goede ontsluiting naar Rijksweg A16 (Rotterdam/Antwerpen via Kiltunnel) en naar de Rijksweg A29 (Rotterdam/ Roosendaal). Griendweg 7B • Ca. 765 m² bedrijfsruimte • Ca. 675 m² kantoorruimte • Ca. 60 m² entresol Griendweg 9 • Ca. 970 m² bedrijfsruimte • Ca. 820 m² kantoorruimte • Ca. 150 m² entresol • 20 parkeerplaatsen • Oplevering: in overleg

Bergschenhoek

Koopsom: € 1.795.000,- k.k.

WEG EN LAND 35A Representatieve bedrijfsruimte, gelegen op het bedrijfsterrein Weg en Bos te Bergschenhoek. De unit is gelegen op een uitstekende locatie, dichtbij de Provincialeweg N209 (Leeuwenakkerweg). De weg is een verbinding tussen Rijksweg A12 (Den Haag-Utrecht) en de A13 (Utrecht-Rotterdam-Europoort). Hierdoor zijn er uitstekende verbindingen met alle bestemmingen in de regio. • Ca. 67 m² bedrijfs-/showroomruimte op de begane grond • Ca. 65 m² kantoorruimte op de verdieping • Oplevering: per direct Koopsom: € 135.000,- k.k.

PARTNER IN DYNAMIS

18


Ridderkerk

BEDRIJFSPANDEN/WINKELPANDEN • ROTTERDAM E.O.

NIKKELSTRAAT 39 Multifunctioneel bedrijfsgebouw gelegen op het bedrijventerrein Donkersloot-Zuid te Ridderkerk. Het bedrijventerrein is gelegen aan de kruising van de Industrieweg en de Rotterdamseweg. Via de Rotterdamseweg zijn er goede verbindingen met zowel de A15 als de A16. • Ca. 235 m² bedrijfsruimte/magazijn • Ca. 190 m² entresolvloer • Ca. 230 m² showroom op de begane grond • Ca. 216 m² kantoorruimte op de verdieping • Oplevering: in overleg

Huurprijs: € 57.500,- per jaar Koopsom: € 595.000,- k.k.

Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V. V.l.n.r. Paul de Wit, Peter van Nederpelt, Marco Schol, Jeroen van der Meer, Gareth Tsang, Caroline Sanders, Richard van der Maas, Frank Hordijk, Daan Gooren, Ilona van Kooten, Jessica Durinck

Weet wat er leeft

19


Een bijzondere locatie tussen Rotterdam en Ridderkerk TOP-ZICHTLOCATIE AAN A15/A16 • 16.000 m2 eigen grond • Logistiek en productie i.c.m. kantoor • Kantoortoren tot 25 meter hoogte • Aan de kop van bedrijventerrein Cornelisland Ridderkerk

business op grote hoogte

ROTTERDAM BUSINESSPARC RIDDERKERK

Op de grens tussen Rotterdam en de Gemeente Ridderkerk. Aan de ‘kop’ van het nieuwe bedrijventerrein Cornelisland in Ridderkerk. Pal aan de snelweg A15 en A16. Op een werkelijk unieke zichtlocatie. Daar ontstaat ParcA15. Een project met 1,6 hectare bouwgrond met de mogelijkheid om in een of meerdere gebouwen bedrijfsruimte te realiseren in combinatie met kantoorruimte tot een hoogte van maar liefst 25 meter. De ideale locatie voor logistiek, productie, warehousing of een (internationaal) hoofdkantoor. Business op grote hoogte dus!

Wilt u graag meer weten over de mogelijkheden voor uw onderneming op deze locatie? Neemt u dan contact op met: Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting

TeamBOG

Jeroen van der Meer

Paul Huges

T: 010 - 424 88 88 www.ooms.com

T: 088 - 190 02 00 www.teambog.nl

meer informatie over dit project www.parcA15.com


BEDRIJFSPANDEN/WINKELPANDEN • ROTTERDAM E.O.

Rotterdam

Spijkenisse

Horecaruimte gelegen in het winkelhart van Spijkenisse, nabij ‘t Oude centrum’ en de woonboulevard Spijkenisse. Rondom de Gorsstraat bestaat het winkelhart ondermeer uit de Stadshuispassage, de historische kern bij de Voorstraat, het ABCcomplex met warenhuisfunctie en winkelcentrum de Kopspijker met allerlei onderlinge verbindingen. • Ca. 160 m² begane grond • Parkeren (betaald) voor de deur • Datum transport: in overleg

GORSSTRAAT 16

Winkelruimten gelegen in het winkelhart van Spijkenisse, nabij ‘t Oude centrum’ en de woonboulevard Spijkenisse. Rondom de Gorsstraat bestaat het winkelhart ondermeer uit de Stadhuispassage, de historische kern bij de Voorstraat, het ABCcomplex met warenhuisfunctie en winkelcentrum de Kopspijker met allerlei onderlinge verbindingen. • Ca. 320 m² begane grond • Vanaf ca. 160 m² • Bevoorraden mogelijk via achterzijde • Parkeren (betaald) voor de deur • Oplevering: per direct

VAN BERCKENRODESTRAAT 13

Spijkenisse

Multifunctionele bedrijfsruimte gelegen op het bedrijventerrein Nieuwe Maas, op de grens van Rotterdam en Schiedam. • Ca. 610 m² bedrijfsruimte • Ca. 45 m² kantoorruimte, grotendeels op de verdieping • 3 parkeerplaatsen op eigen terrein • Goede openbare parkeervoorzieningen nabij het object • Oplevering: per direct

Huurprijs: 1e jaar € 2.650,- per maand 2e jaar € 2.950,- per maand

Koopsom: € 345.000,- kosten koper

GORSSTRAAT 12 & 14

Koop is bespreekbaar

Huurprijs: € 32.000,- per winkel per jaar

Barendrecht

Diverse bedrijfsruimten aan de Brugge/Londen te Barendrecht. Een zeer representatief bedrijven verzamelcentrum, voorzien van eigen parkeergelegenheid, op een uitstekende locatie, direct onder de rook van Rotterdam. Vanaf • Ca. 297 m² kantoorruimte Vanaf • Ca. 294 m² bedrijfsruimte/showroom • Ca. 78 m² kantoorruimte • Oplevering: per direct

Huurprijs: vanaf € 2.795,- per maand

Delft

BUSINESS BOULEVARD

Uitstekend gesitueerd en centraal gelegen bedrijfsruimte gelegen in het Waalhavengebied. • Ca. 1.149 m² bedrijfsruimte • Oplevering: in overleg

EZELSVELDLAAN 49

Huurprijs: € 32.000,- per jaar Koopsom op aanvraag Parkeerplaats: € 1.800,- per plaats per jaar

Rotterdam

Nieuwbouw unit gelegen in hartje centrum Delft, tegenover winkelcentrum ‘De Veste’. De unit is uitermate geschikt voor zakelijke dienstverlening en goed bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer. • Ca. 170 m² begane grond • 7 parkeerplaatsen • Turnkey oplevering (exclusief meubilair) • Oplevering: per direct

VAN RIEMSDIJKWEG 39

Huurprijs: € 50,- per m² per jaar

Weet wat er leeft

21


BEDRIJFSPANDEN/WINKELPANDEN • ROTTERDAM E.O.

GOUDEN RIJDERPLEIN 10

Huurprijs: € 150,- per m² per jaar

Winkelruimte gelegen op de Noorderboulevard (Oude Noorden) waar zowel landelijke partijen (Gall & Gall, Etos, Trekpleister, Halfords, ING bankshop, Kinky Kappers, Belcompany, Marskramer, McDonald’s en een KFC) als lokale ondernemers gevestigd zijn. • Ca. 108 m² begane grond • Parkeren (betaald) in directe omgeving • Oplevering: in overleg

Rotterdam

Delfgauw

Goed gesitueerde commerciële ruimte gelegen in winkelcentrum ‘Emerald’. Dit winkelcentrum ligt midden in de wijk Emerald en heeft uitstekende verbindingen van en naar de rijksweg A13 (richting Rotterdam en Den Haag). • Totaal ca. 229 m² winkelruimte gelegen op de begane grond • Ruime parkeergelegenheid (gratis) in de omgeving van het winkelcentrum • Oplevering: in overleg

ZWART JANSTRAAT 97-B

Rotterdam

Rotterdam

Representatieve winkel-/kantoorruimte gelegen op uitstekende zichtlocatie (hoek) aan de rand van het centrum van Rotterdam. Uitstekend bereikbaar met zowel eigen- als openbaar vervoer (metro/tram). • Ca. 253 m² begane grond • Ca. 85 m² 1e verdieping • Ca. 45 m² kelder • Ca. 10 meter front • Oplevering: december 2012 • Gratis parkeren in nabije omgeving

GOUDSESINGEL 121

Huurprijs: € 48.000,- per jaar

RIJSTUIN 172

Huurprijs: € 27.000,- per jaar

Horecaruimte aan de voet van de Blaaktoren ‘het Potlood’ in hartje centrum Rotterdam, gelegen nabij Binnenrotte (marktplein) waar de Rotterdamse weekmarkt (di/za) wordt gehouden en waar medio 2014 de nieuwe Markthal met parkeergarage verrijst en naast de openbare bibliotheek. • Ca. 432,5 m² souterrain • Ingemeten volgens NEN 2580 • Oplevering: in overleg • Parkeren (betaald) in nabije omgeving • Nabij metro- en NS station Blaak • Mogelijkheid tot het huren van twee overdekte parkeerplaatsen Huurprijs: € 47.575,- per jaar Parkeerplaats: € 2.400,- per plaats per jaar

KL. ZEVENSTERSTR. 112-116

Huurprijs: € 36.000,- per jaar, vrij van BTW

Rotterdam

Commerciële ruimte, centraal gelegen tussen Rotterdam en Schiedam in de wijk Oud Mathenesse (deelgemeente Delfshaven). Uitstekend bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer, nabij uitvalswegen A4/A13/A20 en metrostation Marconiplein. • Ca. 65 m² begane grond • Oplevering: in overleg • Gratis parkeren in directe omgeving

FRANSELAAN 2

PARTNER IN DYNAMIS

Huurprijs: € 115,00 per m² per jaar

Rotterdam

Hoogvliet-Rotterdam

Multifunctionele bedrijfs-/kantoorruimte gelegen in de plint van de moderne serviceflat de Aveling nabij het centrum van Hoogvliet. De ruimte is uitermate geschikt voor sociaal maatschappelijke-/ medische doeleinden alsmede kantoor. • Ca. 288 m² begane grond • Oplevering: per direct • Goed bereikbaar met zowel auto als het openbaar vervoer (bus)

BERLAGEHOF Diverse representatieve nieuwbouwunits, gelegen in de Rotterdamse deelgemeente Prins-Alexander, tussen de Duikerstraat, Berlagestraat, Springerstraat en Hanrathstraat, in de plint van het moderne woongebouw voor 55-plussers. De ruimte ligt zeer gunstig ten opzichte van het openbaar vervoer (bus) en op loopafstand van metrostation ‘Oosterflank’. • Ca. 200 m² commerciële-/kantoorruimte begane grond • Huurbaar vanaf ca. 100 m² • Gratis parkeren in de directe omgeving • Oplevering: in overleg

Huurprijs: € 158,- per m² per jaar

22


WINKELPANDEN • ROTTERDAM E.O.

K. DOORMANSTRAAT 324

Rotterdam

Koop is bespreekbaar

Nette commerciële ruimtes, direct gelegen achter de hippe winkelstraat ‘Meent’, in het centrum van Rotterdam. Nabij metro- en NS station Blaak. • Vanaf ca. 25 m² • Flexibele huurtermijn bespreekbaar • Oplevering: in overleg • Parkeren (betaald) in directe omgeving.

Huurprijs vanaf € 6.250,- per jaar Koopsom op aanvraag

GOUDSESINGEL 326-328 Op goede zichtlocatie gelegen winkel-/kantoorruimte in het centrum van Rotterdam. De winkel-/kantoorruimte is gelegen nabij de Oude Haven met al zijn leuke terrassen en op steenworp afstand van de Meent en de grootste, druk bezochte weekmarkt van Rotterdam. Omliggende winkels zijn o.a. Linker Lisse, Vlaams Broodhuys, Groene Passage, La Bourse parfumerie en diverse leuke horecagelegenheden. Het pand is goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer (bus, tram). • Ca. 280 m² begane grond • Ca. 215 m² kelder • Parkeren (betaald) in directe omgeving

Huurprijs € 63.500,00 per jaar, vrij van BTW

Rotterdam

STOKVISWATER 12 & 15

Huurprijs: € 48.000,-per jaar

Rotterdam

Rotterdam

Goed gesitueerde winkelruimte, nabij het Binnewegplein. Aan de Karel Doormanstraat zijn vele luxueuze winkels gevestigd, zoals onder andere Escada, Paul Smit, Brunott, VendouX, iitala en vele andere topmerken. • Ca. 80 m2 begane grond • Oplevering: in overleg • Goed bereikbaar met o.v. (bus/ tram/metro) • Parkeren (betaald) in directe omgeving • Nabij parkeergarages (Schouwburgplein, Plaza & Weena)

GROENENDAAL 229-255 & 491 Diverse nette winkelunits, gelegen aan drukke doorgaande weg, in de plint van het woonappartementencomplex ‘Laurensveste’ in Rotterdam-centrum. De ‘Oude Haven’ en Rotterdamse weekmarkt liggen op steenworp afstand. Omliggende winkels zijn o.a.: Albert Heijn, CTC contactlenzen, Whoops kappers, New York Pizza en Istikbal. • Reeds twee units verhuurd • Ca. 1.071 m² begane grond • Deelverhuur mogelijk vanaf ca. 74 m² • Koppelen van units is mogelijk

• Nabij NS- en metrostation Blaak • Parkeren (betaald) in directe omgeving • Oplevering: in overleg

Huurprijs vanaf € 19.000,- per jaar

Weet wat er leeft

23


Paul Vismans, ROM-D:

“Het bedrijventerrein Dordtste Kil III is het neusje van de zalm” ROM-D, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden, is een publiekprivaat samenwerkingsverband ter versterking van de regionale economie door middel van aantrekkelijke en concurrerende bedrijfsterreinen. De belangrijkste activiteiten zijn de uitgifte van kavels, revitalisering en ontwikkeling van bedrijventerreinen en acquisitie en promotie van de regio Drechtsteden.

PARTNER IN DYNAMIS

24


time in Rotterdam, Breda en Utrecht en binnen drie kwartier zit je in België.” De directeur roemt Kil III ook om de kwaliteit en de representativiteit: “Het is nieuw, goed onderhouden, groen en de infrastructuur is uitstekend.” De duurzaamheid is in de ontwerpfase een belangrijk aandachtspunt geweest. Dusdanig dat Kil III één van de zeven voorbeeldprojecten is van duurzame bedrijfsterreinen in de Provincie Zuid-Holland. Als kers op de taart is Kill III dit jaar genomineerd als beste bedrijventerrein.

ROM-D is gevestigd in het regiokantoor in Dordrecht, de grootste gemeente van de Drechtsteden en tevens zelfbenoemd de ‘oudste’ stad van Holland. Volgens Paul Vismans een perfecte ondernemersstad: “Dordrecht heeft niet alleen een strategische ligging, maar is ook van oudsher sterk in twee clusters. Maritiem, vanwege de scheepsreparaties voor de binnenvaart. Dordrecht is dé ‘werkplaats’ van Binnenvaart-Nederland. Naast het maritieme cluster is het logistieke cluster sterk vertegenwoordigd, wat zonder meer is te danken aan de strategische ligging van de stad en de aanwezigheid van de Dordtse Zeehaven.” Parkmanagement Een parel in de portefeuille van ROM-D is een bedrijventerrein van 74 hectare gelegen op de transportas Rotterdam-Antwerpen: Dordtse Kil III. Het neusje van de zalm, vindt Vismans: “De bereikbaarheid kan niet beter. Vlakbij de Zeehaven natuurlijk, maar vooral ook pal naast de A16, Randweg, N3 en de Provinciale weg. Je bent in no

Dankzij het systeem van ‘parkmanagement’, een totaalconcept, zal het terrein het fraaie uiterlijk en daarmee zijn waarde behouden. Vismans licht toe: “De eigenaren beslissen samen over en dragen gezamenlijk bij aan het onderhoud en de veiligheid. Dat blijkt in de praktijk goed en naar tevredenheid te werken.” Mee aan de hand Ongeveer de helft van Kil III is nu verkocht. “Het ligt niet aan de belangstelling, die is ondanks de slechte markt boven verwachting.”, aldus Vismans. “Bedrijven willen investeren en groeien, maar het loopt vaak vast op de financiering.” ROM-D probeert actief het tij te keren. “We hebben Ooms gevraagd om ons te ondersteunen in de promotie en acquisitie. De samenwerking is nog pril, maar tot nu toe zijn we erg enthousiast.” ROM-D biedt tot slot de kopers de helpende hand met een aanvullende dienstverlening: “We zorgen dat ze bij de juiste loketten terecht komen, bijvoorbeeld voor het regelen van vergunningen. Schrijf maar op: We nemen onze klanten mee aan de hand door overheidsland.”

Weet wat er leeft

25


KANTOORPANDEN • DRECHTSTEDEN

Zeer representatieve en gunstig gelegen kleinschalige kantoorruimte in de Blaucamer te Dordrecht. • Ca. 185 m² kantoorruimte gelegen op de begane grond links van de centrale entree. • 4 parkeerplaatsen.

Dordrecht

Het object betreft een authentieke turn-key kantoorvilla. • Ca. 18 m² opslagruimte in de kelder; • Ca. 125 m² kantoorruimte op de begane grond; • Ca. 105 m² kantoorruimte op de eerste verdieping; • Ca. 80 m² kantoorruimte op de tweede verdieping; • Ca. 10 m² archiefruimte op een kleine bergzolder 3 Parkeerplaatsen op eigen terrein.

ORANJEPARK 5

Huurprijs € 4.200,-- per maand exclusief BTW. Koopsom: € 550.000,-- exclusief BTW.

NOORDHOEVELAAN 50

De kantoorruimte is gesitueerd op een zichtlocatie aan de hoofdontsluiting van Papendrecht, de Burgemeester de Keijzerweg. • Ca. 350 m² kantoorruimte op de 1e verdieping • 6 parkeerplaatsen op eigen terrein. • Oplevering: in overleg

KATTESTAART 23-25

POLDERMOLEN 4

PASSAGE 2

PARTNER IN DYNAMIS

Zwijndrecht

Zwijndrecht

STATIONSPLEIN 4

Huurprijs: € 25.000,-- per jaar.

• Direct tegenover het NS-station treft u dit moderne kantoorgebouw aan. Op de eerste verdieping van het gebouw is een business center concept gelanceerd met turn-key kantoorunits vanaf ca. 23m². • Ca. 265 m² op de 1e verdieping • Ca. 684 m² op de 2e verdieping • Ca. 684 m² op de 3e verdieping • Ca. 440 m² op de 4e verdieping • 34 parkeerplaatsen (1:75) • Oplevering: in overleg

Vierdrecht I De kantoorruimte is centraal gelegen binnen de Gemeente Zwijndrecht, naast het NS-Station. • Ca. 232 m² op de begane grond; • Ca. 255 m² op de 2e verdieping; • Ca. 237 m² op de 3e verdieping. • Diverse parkeerplaatsen. • Oplevering: in overleg

Huurprijs kantoorruimte: € 110,- per m² per jaar Huurprijs parkeerplaatsen: € 450,- per plaats per jaar

Huurprijs: € 3.250,- per maand

Kantoor-/ winkelruimte met baliefunctie op een markante zichtbare hoek van het buurtwinkelcentrum De Passage. Uniek is de gelegenheid om op de kopgevel van het gebouw reclame te voeren die nergens anders beschikbaar is. • Ca. 70 m² commerciële ruimte op de begane grond; • Ca. 35 m² commerciële ruimte op een half verhoogde verdieping; • Ca. 37 m² commerciële ruimte in het souterrain; • Oplevering: in overleg.

Zwijndrecht

Papendrecht

Deze moderne representatieve kantoorruimte is gesitueerd op een zichtlocatie aan de hoofdontsluiting van Papendrecht, de Burgemeester Keijzerweg. • Ca. 177 m² kantoorruimte op de begane grond; • Ca. 140 m² kantooruimte op de 2e verdieping; • Voldoende parkeerplaatsen aanwezig. • Oplevering: in overleg

Huurprijs kantoorruimte: € 115,- per m² per jaar Huurprijs parkeerplaatsen: € 230,- per plaats per jaar

Huurprijs € 2.500,-- per maand exclusief BTW.

Papendrecht

Telefoon 078 - 614 43 33

Dordrecht

Drechtsteden

STATIONSWEG 41

Kantooruimte: € 110,- per m² per jaar Kantoorunits: € 130,- per m² per jaar Parkeerplaatsen: €450,- per plaats per jaar

26


Dordrecht

Zwijndrecht

KANTOORPANDEN • DRECHTSTEDEN

SPUIBOULEVARD 314-372 Crown Point In het centrum van Dordrecht gesitueerd Multi tenant kantoorgebouw. • Ca. 2.190 m² verdeeld over vier verdiepingen in bouwdeel A • Ca. 2.160 m² verdeeld over drie verdiepingen in bouwdeel B • Ca. 533 m² op de 4e verdieping in bouwdeel C • Parkeerplaatsen op eigen terrein en diverse parkeerplaatsen in de naastgelegen parkeergarage beschikbaar. • Het complex is goed bereikbaar per auto en per openbaar vervoer • De 3e verdieping in vleugel A is ingericht in turn-key kantoorunits voorzien van een eigen pantry. Huurbaar vanaf ca. 49 m² tot ca. 134 m² • Oplevering: in overleg Huurprijs kantoorruimte: € 127,50 per m² per jaar kantoorunits: € 130,- per m² per jaar parkeerplaatsen: vanaf € 750,- per plaats per jaar

GILDENWEG 16 De kantoor- / showroomruimte is gesitueerd in het bedrijfscomplex op de hoek van de Scheepmakersstraat en de Gildenweg, de centrale as op bedrijventerrein ‘De Geer’. Het complex is goed bereikbaar vanaf Rijksweg A16 (via Munnikensteeg) en het centrum van Zwijndrecht (via de Lindtsedijk). Gildenweg 16 • Ca. 163 m² kantoorruimte gelegen op de begane grond; • Ca. 112 m² showroom- / archiefruimte gelegen op de begane grond; • 3 Parkeerplaatsen. Scheepmakersstraat 4 • Ca. 203 m² kantoorruimte gelegen op de begane grond; • Ca. 173 m² kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping; • 3 Parkeerplaatsen. • Oplevering: in overleg € 59,- per m² per jaar Huurprijs kantoorruimte: Huurprijs showroom-/ archiefruimte: € 39,- per m² per jaar

Dordrecht

Volledig gerenoveerd / Energielabel A

LAAN DER VERENIGDE NATIES 325 Vrijstaand kantoorgebouw op een prominente zichtlocatie aan de verbindingsweg N-3, direct naast de op- en afrit en het gezondheidspark. Het gebouw heeft een volledige upgrade gekregen zodat het weer volledig voldoet aan de eisen van de huidige tijd. De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd: - er is een nieuw trappenhuis geplaatst, zodat iedere verdieping optimaal bereikbaar is; - de entree is volledig gerenoveerd, waardoor er een representatieve entree is ontstaan; - alle algemene ruimten op de verdiepingen zijn gerenoveerd; - op iedere verdieping is er een dubbele dames- & herentoilet en een nieuwe pantry gecreëerd; - alle kantoorruimten zullen worden voorzien van nieuwe plafonds en gespoten wanden. • Ca. 470 m² op de begane grond; • Ca. 474 m² op de 1e verdieping; • Ca. 475 m² op de 2e verdieping; • Ca. 475 m² op de 3e verdieping; • Ca. 470 m² op de 4e verdieping. • 68 parkeerplaatsen op het buitenterrein • Deelverhuur mogelijk vanaf ca. 160m² € 129,- per m² per jaar Huurprijs kantoor: Huurprijs parkeerplaatsen: € 690,- per plaats per jaar

Weet wat er leeft

27


KANTOORPANDEN/BEDRIJFSPANDEN • DRECHTSTEDEN

MIJLWEG 9-11

Dordrecht

Bedrijven Centrum Dordrecht is gesitueerd op het industrieterrein Dordtse Kil I en is gunstig gelegen ten opzichte van Rijksweg A16 en de randweg N3. Flexibele kantoorunits op de begane grond en de eerste verdieping. Verhuur in units met een oppervlakte vanaf ca. 33 m² behoort tot de mogelijkheden, alsmede een combinatie van diverse kantoorunits. Bedrijfsunits op de begane grond in units met een oppervlakte van 88 m² en 92 m² Oplevering: in overleg

EINSTEINSTRAAT 67

Huurprijs kantoorruimte vanaf € 516,88 per maand. Huurprijs bedrijfsruimte vanaf € 924,36 per maand.

Alblasserdam

Huurprijs turbinegebouw: € 35,- per m² Huurprijs nieuwbouwunits vanaf € 695,- per maand.

Het object betreft een representatieve kleinschalige bedrijfsruimte met kantoor, dat onderdeel uitmaakt van een bedrijfsverzamelgebouw. • Ca. 103 m² bedrijfsruimte gelegen op de begane grond; • Ca. 49 m² opslagruimte op de ingebouwde entresol in de bedrijfsruimte; • Ca. 93 m² kantoorruimte verdeeld over de begane grond en de eerste verdieping; • 4 parkeerplaatsen, waarvan er 2 zijn gesitueerd voor de overheaddeur.

HUYGENSWEG 1

Huurprijs € 2.150,-- per maand exclusief BTW.

Bedrijfscomplex gelegen op bedrijventerrein Dordtse Kil I, zeer gunstig gelegen ten opzichte van de A16 en de N3. Het complex beschikt over een afgesloten buitenterrein • Ca. 214 m² kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping; • Ca. 105 m² ingebouwde entresolvloer. € 1.125,- per maand, exclusief BTW en servicekosten.

Dordrecht

‘s-Gravendeel

Gunstig gesitueerde bedrijfs-/ kantoorruimte aan de rand van bedrijventerrein Mijlpolder. Turbinegebouw • Ca. 435 m² opslagruimte, geschikt voor bulkgoederen. Type A • Ca. 170 m² kantoorruimte verdeeld over twee verdiepingen. Type B • Ca. 85 m² bedrijfsruimte Type C • Ca. 85 m² bedrijfsruimte en ca. 43 m² kantoorruimte. • Huurtermijn: in overleg

GALVANISTRAAT 7

Dordrecht

Dordrecht

Beleggingsaanbieding

CORNELIS LELYSTRAAT 12 Het is een modern en jong complex dat is gerealiseerd omstreeks het jaar 2002 en gelegen in het hart van bedrijventerrein Amstelwijck West. • Ca. 910 m² bedrijfsruimte met overheaddeur aan de straatzijde, expeditieruimte en een strook kozijnen in de buitengevel; • Ca. 599 m² ingebouwde overige ruimte, bestaande uit drie kantoorvertrekken, kantineruimte, technische ruimte en een garderobe met toiletten; • Ca. 295 m² toerekenbaar buitenterrein. • 51 parkeerplaatsen op eigen terrein.

Koopsom € 1.250.000,-- kosten koper exclusief BTW.

PARTNER IN DYNAMIS

RÖNTGENSTRAAT 1 Aangeboden wordt een, aan Mediq Pharma B.V., verhuurde bedrijfsruimte met kantoor en buitenterrein, dat onderdeel uitmaakt van een herontwikkeld bedrijfscomplex. Het gehele bedrijfscomplex is herontwikkeld en in gesplitste delen verkocht en verhuurd. Het complex beschikt over 7 overheaddeuren op maaiveld niveau en 1 loading dock. • Ca. 866 m² bedrijfs-/ opslagruimte; • Ca. 85 m² kantoorruimte; • Ca. 1.727 m² verhard en omheind buitenterrein; Huuropbrengst: € 87.070,-- exclusief BTW. Huurtermijn: 5 jaar.

Koopsom: € 970.000,-- kosten koper en exclusief BTW

28


Dordrecht

Dordrecht

KANTOORPANDEN/BEDRIJFSPANDEN • DRECHTSTEDEN

DORDTSE KIL III Dordtse Kil 3 is een strategisch gelegen bedrijventerrein op de as van RotterdamAntwerpen. Het behoort tot de meest aantrekkelijke bedrijventerreinen voor middelgrote en grote bedrijven in de Drechtsteden en de ‘’Greater Rotterdam Area’’. Beschikbaar voor verkoop: • Kavels tussen de ca. 1.271 m² en ca. 58.375 m². • Milieucategorie 1 t/m 4.2 • Uitstekend bereikbaar • Parkmanagement aanwezig

Huurprijs: € 850,-- per maand, exclusief BTW., en servicekosten.

Koopsom Variërend tussen de € 190,-- en € 225,-- per m².

Dordrecht

Dordrecht

DOLHUISSTRAAT 51-53 Het object betreft een volledig intern en extern gerenoveerd complex gesitueerd in het historisch centrum van Dordrecht, nabij de Grote Kerk en de Spuiboulevard. Het representatieve object is op loopafstand van diverse publieke parkeergarages alsmede het openbaar vervoer. • Ca. 120 m² unieke en sfeervolle kantoorruimte, met prachtige vrije balkconstructie, gelegen op de 3e verdieping (zolder) met loft van Dolhuisstraat 53.

KREEKWEG 1

JADE 112

Het object betreft een representatieve bedrijfsruimte met kantoor en ruime parkeerfaciliteit gelegen aan de rand van het Dordtse Zeehavengebied. • Ca. 600 m² Kantoorruimte gelegen in de hoofdbouw, verdeeld over de begane grond, de eerste en tweede verdieping (inclusief entreehal); • Ca. 323 m² Kantoorruimte, ingebouwd in de bedrijfshal; • Ca. 152 m² Bedrijfskantine gelegen op de eerste verdieping; • Ca. 118 m² Secundaire ruimte, bestaande uit archief- / opslagruimte; • Ca. 270 m² Entresol; • Ca. 1.001 m² Bedrijfsruimte gelegen op de begane grond; • 31 Parkeerplaatsen;

Het energie-0-bedrijvencentrum is gelegen op het nieuwe bedrijventerrein Dordtse Kil III aan de westzijde van Dordrecht, tegenover de Makro. De aangeboden unit betreft een representatieve bedrijfsruimte met kantoorruimte. • Ca. 60 m² bedrijfsruimte • Ca. 60 m² kantoorruimte • 4 parkeerplaatsen • oplevering: in overleg.

Huurprijs € 136.000,-- per jaar, exclusief BTW.

Huurprijs € 1.140,-- per maand, exclusief BTW en servicekosten.

Op dit moment is de begane grond ook in gebruik als kantoorruimte. Voor de overheaddeur is een glazen pui aangebracht. Deze kan in overleg achterblijven.

Weet wat er leeft

29


BEDRIJFSPANDEN/WINKELPANDEN • DRECHTSTEDEN

Dodrecht

Dordrecht

Bovenloopkraan aanwezig

VAN NEURENBURGPAD 27

ZERNIKESTRAAT 25 Op bedrijventerrein Dordtse Kil II treft u dit complex aan, wat met name uniek is door de kraanfaciliteit die in de bedrijfshal is aangebracht. • Ca 1.532 m² bedrijfsruimte op de begane grond; • Ca. 360 m² kantoorruimte op de begane grond en eerste verdieping; • 16 parkeerplaatsen. • Oplevering: per direct Voorzieningen - bovenloopkraan met een hefvermogen van 5 ton; - twee bovenloopkranen met een hefvermogen van 10 ton; - aansluitingen op riolering, telecommunicatie-, gas-, water- en elektriciteitsnet; - krachtstroominstallatie (afgezekerd op 3x 125 Amp); - airconditioning in enkele vertrekken; - elektronisch inbraakalarmsysteem; - twee elektrisch bediende overheaddeuren; - diverse afzuiginstallaties voor lasdampen;

In de binnenstad van Dordrecht, op een strategische locatie ten opzichte van de uitvalswegen naar de N3, zijn 20 kleinschalige multifunctionele bedrijfsunits ontwikkeld. “Bedrijfsunit type A:” • Variërend in afmeting van 94,9 m2 tot 112,7 m2 • Optie voor uitbreiding met een entresol of kantoor van 25,6 m2 • Standaard 1 eigen parkeerplaats • Mogelijkheid tot koop/huur van extra parkeerplaats • Ideaal voor gebruik als bedrijfsunit

Huurprijs: € 135.000,-- per jaar.

Koopsom: vanaf € 64.000,-- v.o.n.

“Bedrijfsunit type B” • Variërend in afmeting van 43,8 m2 tot 81,5 m2; • Standaard 1 eigen parkeerplaats • Mogelijkheid tot koop/huur van extra parkeerplaats • Ideaal voor stalling van caravan, boot en dergelijke

De bedrijfsruimte met kantoor is gunstig gesitueerd aan de Ketelweg nabij de op- en afrit van de Randweg N3.

Dordrecht

KETELWEG 59-61

VIERLINGHSTRAAT 6-18

PARTNER IN DYNAMIS

Dit bedrijfscomplex is geschikt voor zowel transport, opslag als productie. Vierlinghstraat 6 • Ca. 999 m2 bedrijfsruimte op de begane grond. • Ca. 162 m2 kantoor op begane grond en 1e verdieping Vierlinghstraat 16 • Ca. 567 m2 bedrijfsruimte op de begane grond • Ca. 162 m2 kantoor verdeeld op begane grond en 1e verdieping Vierlinghstraat 18 • Ca. 567 m2 bedrijfsruimte op de begane grond • Ca. 162 m2 kantoor verdeeld op begane grond en 1e verdieping Huurprijs Vierlinghstraat 6: € 58.500,-- p.jr. Vierlinghstraat 16 en 18: € 39.500,-per jaar per unit

Hellevoetsluis

Prijzen Ketelweg 59: op aanvraag Ketelweg 61 A: € 3.230,-- per maand Ketelweg 61 D: € 2.860,-- per maand

Hoogwaardig afgewerkte bedrijfsunits met kantoor en uitbreidingsmogelijkheden gelegen op het bedrijventerrein Kickersbloem II. Units vanaf: • Ca. 116 m² bedrijfsruimte • Ca. 34 m² kantoorruimte Oplevering: per direct

CHR. HUYGENSWEG 4-8

Huurprijs vanaf: € 875,- per maand

Twee zeer functionele bedrijfsruimte met kantoor en eigen parkeerplaatsen gelegen op het bedrijventerrein Halfweg II. Per bedrijfsruimte: • Ca. 225 m² bedrijfsruimte • Ca. 25 m² kantoorruimte op de begane grond • Ca. 25 m² opslagruimte op de verdieping Oplevering: Wattweg 29 in overleg. Wattweg 35 per direct.

Spijkenisse

Papendrecht

Ketelweg 59 • Ca. 1.530 m² Bedrijfsruimte • Ca. 126 m² Kantoorruimte Ketelweg 61 A • Ca. 577 m² Bedrijfsruimte • Ca. 150 m² Kantoorruimte Ketelweg 61 D • Ca. 630 m² Bedrijfsruimte • Ca. 70 m² Kantoorruimte

WATTWEG 29 & 35

Huurprijs Wattweg 29: € 1.950,- per maand Wattweg 35: € 1.750,- per maand

30


Zwijndrecht

Zevenbergen

BEDRIJFSPANDEN/WINKELPANDEN • DRECHTSTEDEN

CAMPAGNEWEG

SCHRIJNWERKERSSTRAAT 10

Aan de rand van het nieuwe bedrijventerrein De Koekoek treft u dit mooie bouwkavel aan. Bedrijventerrein De Koekoek ligt in Zevenbergen. Zevenbergen is een van de kernen van de gemeente Moerdijk, de grootste gemeente van de provincie NoordBrabant. Bedrijventerrein de Koekoek ligt, net als het bedrijventerrein Zwanegat, ten oosten van de kern Zevenbergen. • Ca. 5.730 m² bouwgrond, met een front van 95 meter aan de Campagneweg en een tweede zichtzijde van ruim 50 meter aan de provinciale weg N285. • Verkoop in delen is bespreekbaar • Oplevering: in overleg, kan spoedig

Grootschalig bedrijfscomplex dat zich zowel leent voor productie- als voor distributie doeleinden. • Ca. 7.525 m² bedrijfsruimte; • Ca. 600 m² secundaire ruimten; • Ca. 550 m² kantoorruimte • Ca. 30 gemarkeerde parkeerplaatsen. • Oplevering: in overleg.

Koopsom € 150,-- per m², vrij op naam en exclusief BTW.

Huursom: € 450.000,-- per jaar exclusief BTW en servicekosten.

Dordrecht

Zwijndrecht

Koopsom: € 3.900.000,-- kosten koper exclusief BTW.

BROUWERSDIJK 30C Het object betreft een kleinschalige winkelruimte gelegen in de wijk Krispijn te Dordrecht, gesitueerd naast de Bas van der Heijden, Dirck III slijterij en een Dirx drogisterij. • Ca. 77 m² winkelruimte gelegen op de begane grond. Voorzieningen - aansluiting op het basissprinklernet; - aansluiting op de brandmeldinstallatie; - toilet; - kleine pantry;

€ 1.155,-- per maand exclusief BTW., verwarming en servicekosten.

IJSSELMEER 32-36 Moderne kantoorruimte in ‘Poort van Walburg’, gesitueerd aan de rand van het winkelcentrum ‘Walburg’. “IJsselmeer 32’’ • Ca. 281 m² kantoor op de 2e verdieping • Ca. 294 m² kantoor op de 3e verdieping • 4 parkeerplaatsen op het achterterrein. “Laan van Walburg 2’’ • Ca. 450 m² kantoor op de begane grond. • Ca. 419 m² kantoor op de 1e verdieping. • Oplevering: in overleg.

Huurprijs kantoorruimte vanaf € 125,-- per m² per jaar. € 375,-- per plaats per jaar. Huurprijs parkeerplaatsen

Weet wat er leeft

31


Dordrecht

BEDRIJFSPANDEN • DRECHTSTEDEN

BOOGAERDTSTRAAT 5 Dit representatieve bedrijfscomplex bestaat uit bedrijfsruimte, kantoorruimte, buitenterrein met parkeerplaatsen. Het complex is gunstig gelegen op bedrijventerrein Krabbepolder en is goed bereikbaar vanaf de A16. • Ca. 1.920 m² Bedrijfsruimte in hal 1 op de begane grond; • Ca. 1.920 m² Bedrijfsruimte gelegen op de betonnen entresol in hal 1; • Ca. 3.141 m² Bedrijfsruimte in hal 2, gelegen op de begane grond met ingebouwde kantoorruimte van ca. 102 m²; • Ca. 705 m² Bedrijfsruimte op de entresol in hal 2; • Ca. 2.243 m² Bedrijfsruimte in hal 3 op de begane grond; • Ca. 513 m² Bedrijfsruimte gelegen op de entresol in hal 3; • Ca. 735 m² Kantoorruimte op de begane grond; • Ca. 680 m² Kantoorruimte op de verdieping; • Ca. 2.500 m² Buitenterrein aan de achterzijde, met mogelijkheid tot uitbreiding. • Deelverhuur bespreekbaar. • Ca. 130 Gemarkeerde parkeerplaatsen.

Dordrecht

€ 625.000,-- per jaar exclusief BTW., verwarming en servicekosten.

VAN LEEUWENHOEKWEG 33 Op de kop van het Duivelseiland aan de westzijde van Dordrecht is nu een grootschalige bedrijfslocatie beschikbaar met ruimte vestigingsmogelijkheden qua milieucategorie. Het perceel is als laatst in gebruik geweest bij Sita als afvalcentra. De totale locatie omvat ca. 4 ha, 71 a, 85 ca. Hoofdbouw Ca. 291 m² kelderruimte; Ca. 415 m² laboratoriumruimte op de begane grond; Ca. 621 m² kantoren en kantoorachtige ruimte verdeeld over drie verdiepingen; Bijgebouwen (33a - h) Ca. 4.087 m² opslagruimte in acht verschillende loodsen verspreid over het gehele terrein. Overig Ca. 21.000 m² ongebonden onbebouwde deels verharde bedrijfsgrond. Koopsom en Huurprijs op aanvraag

PARTNER IN DYNAMIS

32


BEDRIJFSPANDEN/WINKELPANDEN • DRECHTSTEDEN

Gorinchem

Financieringsmogelijkheden via de eigenaar

VAART 2 Het object betreft een zeer luxe uitgevoerde villa aangrenzend aan een bedrijfsruimte met kantoor gelegen aan de rand van bedrijventerrein Papland. • Ca. 130 m² kantoorruimte gelegen op de begane grond • Ca. 265 m² bedrijfs-/ opslagruimte, annex garage op de begane grond; • Ca. 183 m² entresolvloer, ingebouwd in de bedrijfsruimte; • Ca. 180 m² woonruimte gelegen op de begane grond; • Ca. 108 m² woonruimte gelegen op de eerste verdieping; • Ca. 1.022 m² Tuin behorende bij de woning, voorzien van diverse terrassen en zwembad; • 7 parkeerplaatsen behorende bij de bedrijfsruimte. • Eigenaar is bereid om een financiering te verstrekken.

Koopsom € 1.240.000,-- kosten koper exclusief BTW.

Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. Kimberley Moolenaar, Evelien Ravesteijn, Ted Rommelse en Dennis Dekker.

Weet wat er leeft

33


Oud Beijerland

BEDRIJFSPANDEN/WINKELPANDEN • DRECHTSTEDEN

ALEXANDER BELLSTRAAT 16 Onder architectuur gebouwd vrijstaand bedrijfspand met kantoor- / showroomruimten, bedrijfshal, buitenterrein en parkeerplaatsen. Het object heeft een bovengemiddeld afwerkingsniveau en uitstraling. • Ca. 590 m² kantoor- / showroomruimte gelegen op de begane grond; • Ca. 330 m² bedrijfsruimte gelegen op de begane grond met entresolvloer; • Ca. 550 m² kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping; • 50 parkeerplaatsen op de voor- en zijterreinen van het pand. Deelverhuur mogelijk per unit: • Unit A - Ca. 290 m² kantoorruimte • Unit B - Ca. 284 m² kantoorruimte • Unit C - Ca. 309 m² kantoorruimte • Unit D - Ca. 264 m² kantoorruimte • Unit E - Ca. 245 m² kantoorruimte • Oplevering: in overleg Huurprijs vanaf € 2.350,-- per maand. Koopsom: op aanvraag.

Ooms Makelaars Taxaties V.l.n.r.: Anastasia Snijder-Patsoulas, Ramon Heijblom, Sanne van der Stelt, Raimond Heuving, Sytske Kooijman, Maudy Gildbrandsen

PARTNER IN DYNAMIS

34


Drukker dan ooit Zo langzamerhand lijkt de crisis alle onderdelen van de maatschappij bereikt te hebben. Binnen de makelaardij waren de gevolgen eigenlijk vanaf dag één duidelijk merkbaar en wij als Ooms Makelaars Taxaties maakten ons op voor barre tijden. De verwachting was dat banken geen financieringen meer zouden afgeven, dat er geen bedrijfsonroerend goed meer verkocht zou worden en dat de WOZ-waardes zouden dalen: met als gevolg veel minder vraag naar taxaties. En dan blijkt weer hoe weerspannig alle voorspellingen en verwachtingen kunnen zijn: qua taxaties is het drukker dan ooit. Blijkbaar zijn er nog steeds banken en bedrijven met vertrouwen in de toekomst en heeft men nog steeds behoefte aan taxaties voor financieringen of voor ver- of aankoop. Wel is duidelijk dat men geen genoegen (meer) neemt met een waardeverklaring op één A-4tje: een vastgestelde waarde moet goed en uitgebreid onderbouwd zijn met voldoende referenties. Met name het vinden van referenties en het selecteren van de juiste referenties is in de huidige markt met relatief weinig (verkoop)transacties een hele klus en vergt van ons als taxateurs een uitgebreide marktkennis zowel qua objectkwalificaties als gebiedskenmerken.

Sytske Kooijman: “Blijkbaar zijn er nog steeds banken en bedrijven met vertrouwen in de toekomst.”

Bovendien worden extra taxaties uitgevoerd in opdracht van de afdelingen Intensief Beheer van diverse banken. Voor die ondernemers waar het financieel minder gaat, wordt zeer nauwkeurig gekeken naar de waarde van hun onroerend goed. En mocht het helaas tot een (executie-)verkoop komen, dan begeleiden wij vaak de verkoop waarbij wij onze uiterste best doen om een zo positief mogelijk resultaat te boeken voor alle partijen. Vaak verloopt de informatievoorziening van een dergelijke verkoop geheel digitaal. Mocht u eens willen kijken hoe een digitaal bidbook werkt, kunt u kijken op digitender.nl.

drs. C.S. (Sytske) Kooijman MRICS RMT/RT

Weet wat er leeft

35


TRANSACTIES

Rotterdam

Transacties

CALANDSTRAAT 5-7 De Gemeente Rotterdam, Cluster Stadsontwikkeling, heeft vanwege strategische redenen besloten over te gaan tot de verkoop van het object gelegen aan de Calandstraat 5-7 te Rotterdam. De verkoop van dit object, ca. 3.100 m² heeft plaatsgevonden via een openbare inschrijving. Stadsontwikkeling heeft inmiddels besloten om de Calandstraat aan de hoogste bieder te gunnen. De koper zal het object via de, door wethouder Hamit Karakus (WROVSE) in het leven geroepen ‘aanpak kantorenleegstand, faciliteren van transformatieprojecten’ transformeren naar wonen.

Dordrecht

‘Dream Lagoon’, een nieuwe franchise (kappersformule), huurt per 1 augustus 2012 ca. 67 m2 op de verdieping.

ACHTEROM 13

Ooms trad op namens verhuurder.

Ooms trad op namens de verkoper Stadsontwikkeling.

De winkel, ca. 161 m2 begane grond en 36 m2 kelder, gelegen in het centrum van Rotterdam, is per 1 september 2012 verhuurd aan Joanne’s Store. Het betreft het 2e filiaal van Joanne’s Store in het centrum van Rotterdam.

Rotterdam

Rotterdam

Diverse units in de Venetiëpassage, direct gelegen achter de hippe winkelstraat ‘Meent’ in het centrum van Rotterdam, zijn verhuurd aan o.a. Linda Lashes & More, Beauty in U en iD Modelmanagement.

STOKVISWATER 13, 14 & 15

Ooms trad op namens verhuurder.

VAN OLDENBARNEVELPL. 406

HOOFDWEG 178

PARTNER IN DYNAMIS

Ooms trad op namens de verhuurder Moervast Holding B.V.

Hydrasun Instrumentation B.V heeft per 1 oktober 2012 het contract verlengd voor ca. 320 m² bedrijfsruimte en ca. 461 m² kantoorruimte aan de Overwegwachter 2 voor de duur van 5 jaar. Tevens hebben zij hun ruimte uitgebreid met ca. 346 m² bedrijfsruimte en ca. 87 m² kantoor aan de Haltewachter 10-12 te Rotterdam.

Rotterdam

Rotterdam

Prisma-IT B.V. huurt ca. 972 m² kantoorruimte gelegen op de begane grond, 1e en 2e verdieping aan de Hoofdweg 178 te Rotterdam.

Ooms trad op namens verhuurder.

OVERWEGWACHTER 2

Ooms trad op namens verhuurder

36


TRANSACTIES

CORKSTRAAT 29

Ooms trad op namens verhuurder Valad.

Geo Marine Survey Systems B.V. huurt per 1 mei 2012 ca. 429 m² bedrijfsruimte en ca. 274 m² kantoorruimte aan de Sheffieldstraat 8 te Rotterdam.

Rotterdam

Rotterdam

JenS B.V. huurt per 1 mei 2012 ca. 729 m² bedrijfsruimte en ca. 193 m² kantoorruimte aan de Corkstraat 29 te Rotterdam.

SHEFFIELDSTRAAT 8

Stena Realty heeft in haar gebouw op de Kiotoweg 201-205 op bedrijvenpark Rotterdam Noord-West, “Exide Technologies B.V.” als nieuwe gebruiker in haar multifunctionele bedrijfsgebouw langjarig kunnen contracteren. Het gaat om ca. 2.050m2 bedrijfsruimte met 710 m2 kantoorruimte. Exide Technologies is een van werelds grootste producenten van batterijen voor automotive en industriële toepassingen. Met deze invulling rest zich nog een unit van ca.1.958 m2 bedrijfsruimte met ca. 480 m2 kantoorruimte.

Rotterdam

Ridderkerk

MSX B.V. huurt per mei 2012 ca. 1.800 m² bedrijfsruimte en parkeerterrein aan de Keurmeesterstraat 25C te Ridderkerk.

KEURMEESTERSTRAAT 25

Ooms trad op namens verhuurder.

KIOTOWEG 201-205

Hoek van Holland

Rotterdam-Airport

VANTAABAAN 1

ZEKKENSTRAAT 37-41

A. KUIJLSTRAAT 43 A/B EN C

Ooms trad op namens verhuurder Handel- en Exploitatiemaatschappij Ruygrok B.V.

LASER Exhaust Technology B.V. huurt per september 2012 ca. 630 m² bedrijfsruimte, ca. 220 m² showroom en ca. 200 m² kantoorruimte op de eerste verdieping.

Oude-Tonge

Rotterdam

Driessen International B.V. huurt per oktober 2012 ca. 510 m² bedrijfsruimte, ca. 213 m² kantoorruimte en 5 parkeerplaatsen aan de Anthonetta Kuijlstraat 43 te Rotterdam.

Ooms trad op namens verhuurder H. Schipper Onroerend Goed B.V.

Ooms makelaars Bedrijfshuisvesting bracht de transactie tot stand namens verhuurder.

Jowel Holland huurt per juli 2012 ca. 2.050 m² bedrijfsruimte en ca. 400 m² verhard buitenterrein aan de Zekkenstraat 37-41 te Hoek van Holland.

Immersat Solutions B.V. huurt per 2012-10-12 ca. 138 m² bedrijfs-/ kantoorruimte op de begane grond, va 80 m² kantoorruimte op de 1e verdieping en 3 parkeerplaatsen aan de Vantaabaan 1 te Rotterdam.

Ooms trad op namens verhuurder Handel- en Exploitatiemaatschappij Ruygrok B.V.

Ooms trad op namens verhuurder Valad.

BOEZEMWEG 16

Ooms trad op namens verhuurder Exploitatie en Beleggingsmaatschappij Middelburg B.V.

Weet wat er leeft

37


TRANSACTIES/OOMS NIEUWS

BRUGWACHTER 12

Ooms trad op namens verhuurder NS Vastgoed B.V.

Emtex B.V. huurt per 1 mei 2012 ca. 326 m² bedrijfsruimte en ca. 257 m² kantoorruimte gelegen aan de Coventrystraat 2 te Rotterdam.

Rotterdam

Rotterdam

BIOS Facilitair B.V. huurt per 1 mei 2012 ca. 2.211 m² bedrijfsruimte, ca. 1.242 m² kantoorruimte en 20 parkeerplaatsen aan de Brugwachter 12 te Rotterdam.

COVENTRYSTRAAT 2

Ooms trad op namens verhuurder Valad.

OOMS NIEUWS Onze collega’s hebben de afgelopen tijd uitmuntende prestaties geleverd. Multi-let vastgoed investment manager Valad Benelux heeft de ‘Broker of The Year Award 2012’ toegekend aan collega Frank Hordijk van Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V. in Rotterdam. De prijs werd uitgereikt tijdens een plechtigheid op Landgoed Tespelduyn in Noordwijkerhout. Valad Benelux kent jaarlijks een onderscheiding toe aan de makelaar die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de verhuurportefeuille. Valad Benelux heeft een zeer succesvol half jaar achter de rug. In de eerste helft van 2012 werden 116 transacties gerealiseerd met een totale huurwaarde van € 5,2 miljoen. Ted Rommelse, directeur van Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting, heeft de titel MRICS (Member of RICS) behaald. RICS is het merkteken geworden van deskundigheid op vastgoedgebied overal ter wereld door normen vast te stellen en de beroepsgroep te reguleren op basis van strikte ethische gedragsregels. Daarnaast is RICS de toonaangevende bron voor vastgoedgerelateerde kennis en verstrekken wij onafhankelijk en onpartijdig advies aan leden, overheden en internationale organisaties. Naast Rommelse draagt drs. Sytske Kooijman binnen Ooms deze titel.

Ted Rommelse

PARTNER IN DYNAMIS

Rommelse is tevens een van de opstellers van het convenant ‘Transformatie Leegstaande Kantoren Dordrecht’. Tijdens het drukbezochte Vastgoedsymposium Drechtsteden is woensdag 19 september 2012 het Dordtse convenant gesloten tussen verschillende partijen. Via het convenant ‘Transformatie leegstaande kantoren Dordrecht’ wordt er met een gezamenlijke aanpak een oplossing gezocht voor het verminderen van de leegstand van kantoor- en winkelpanden in Dordrecht. Dit convenant is ondertekend door de gemeente Dordrecht, makelaars, architecten en projectontwikkelaars. Dit najaar wordt er op grond van dit symposium en de onderzoeksresultaten besloten hoe ze verder willen gaan met de leegstand van kantoor- en winkelpanden. Recentelijk vond een bijzondere transactie plaats: Accresco Vastgoed Holding B.V. kocht de Calandstraat 5-7 te Rotterdam. De Gemeente Rotterdam, Cluster Stadsontwikkeling, heeft vanwege strategische redenen besloten over te gaan tot de verkoop van het object. De koper zal het object via de, door wethouder Hamit Karakus in het leven geroepen Convenant Aanpak Kantorenleegstand, transformeren naar wonen. Het pand aan de Calandstraat 25 is inmiddels getransformeerd: wethouder Karakus opende 14 september het getransformeerde appartementengebouw aan de Calandstraat in het Rotterdamse Scheepsvaartkwartier. Het bijzondere project is een resultaat van het Convenant Aanpak Kantorenleegstand. Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V. begeleidde zowel de transactie als de transformatie.

Frank Hordijk

38


Adressen

Rotterdam Ooms Maaskade 113-115 3071 NJ Rotterdam tel. 010 - 424 88 88 fax 010 - 424 88 89

Hellevoetsluis Ooms Bruggehoofd 3 3223 DB Hellevoetsluis tel. 0181 - 32 18 49 fax 0181 - 31 79 16

Barendrecht Ooms Brugge 3 2993 LB Barendrecht tel. 0180 - 626 500 fax 0180 - 626 526

Schiedam Ooms Gerrit Verboonstraat 2 3111 AA Schiedam tel. 010 - 273 01 02 fax 010 - 273 00 09

Capelle a/d IJssel Ooms Kanaalweg 61 2903 LR Capelle a/d IJssel tel. 010 - 450 11 77 fax 010 - 458 85 01

Spijkenisse Ooms Noordkade 15 3201 AZ Spijkenisse tel. 0181 - 69 23 33 fax 0181 - 69 23 45

Dordrecht/ Zwijndrecht Ooms Spuiboulevard 4 3311 GR Dordrecht tel. 078 - 614 43 33 fax 078 - 614 75 52

Financieel Adviseurs tel. 010 - 424 88 10 fax 010 - 424 88 11 www.ooms.com bog@ooms.com twitter.com/OomsMakelaars www.linkedin.com/companies/ooms-makelaars www.facebook.com/Ooms.Makelaars

Dynamis is vertegenwoordigd in: Heerlen, Maastricht Boek & Offermans Makelaars • Zwolle Bramer Makelaars • Den Haag Frisia Makelaars • Den Bosch HRS Bedrijfsmakelaars • Assen Lamberink Bedrijfsmakelaars • Utrecht Molenbeek Makelaars • Barendrecht, Capelle a/d IJssel, Dordrecht, Hellevoetsluis, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse Ooms • Apeldoorn, Deventer Rodenburg Makelaars • Almelo, Enschede, Hengelo Snelder Zijlstra Makelaars • Arnhem, Nijmegen Strijbosch Thunnissen Makelaars • Breda Van der Sande Makelaars • Eindhoven Verschuuren en Schreppers Bedrijfsmakelaars


Object Najaar 2012  

Object Najaar 2012

Object Najaar 2012  

Object Najaar 2012

Advertisement