Page 1

jaarverslag het oogziekenhuis rotterdam 2015


2015


jaarverslag het oogziekenhuis rotterdam


Voorwoord

Bij Het Oogziekenhuis Rotterdam staan uitstekende medische zorg, innovatie, kwaliteit en de patiëntenfilosofie ‘angstreductie’ centraal. Betrokken en deskundige medici en medewerkers zetten zich iedere dag in om bij patiënten het gezichtsvermogen te herstellen of te behouden. Goed zien is immers niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Afgelopen jaar was voor het ziekenhuis een bewogen jaar. Ingegeven door onder andere externe wet- en regelgeving en het bezoek van de Inspectie voor de Gezondheidzorg, hebben we nog meer dan anders, onze focus gelegd op de kwaliteit van zorg om te blijven voldoen aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg in het (operatieve) proces. De lange afwezigheid van Marion Heres en het wegvallen van de voorzitter van de Raad van Toezicht door ziekte, hebben noodgedwongen bijgedragen aan bestuurlijke groei en vindingrijkheid. De cohesie tussen de organisatie en de coöperatie is hierdoor versneld tot stand gekomen. Inmiddels is de positie van voorzitter Raad van Toezicht ingevuld en werpt de inzet van oogarts Caroline Storimans als lid Raad van Bestuur ad interim haar vruchten af. Ondanks dat we met zijn allen een hoge werkdruk hebben ervaren, heeft het ons ook mooie dingen opgeleverd, zoals de toekenning als expertisecentrum voor zeldzame oogziekten. De open werksfeer die is ontstaan en de saamhorigheid die het afgelopen jaar werd gecreëerd, verdienen een groot compliment aan een ieder. In het onderliggend jaarverslag vindt u de belangrijkste ontwikkelingen in Het Oogziekenhuis van het afgelopen jaar.

Kees Sol, Marion Heres, Caroline Storimans, lid Raad van Bestuur/ lid Raad van Bestuur/ lid Raad van Bestuur a.i./ lid Bestuursraad lid Bestuursraad lid Bestuursraad a.i.

Hans Lemij, Marijke Wefers Bettink, voorzitter CMOR u.a./ secretaris CMOR u.a./ lid Bestuursraad lid Bestuursraad


Inhoud

1 Publicaties

04

2

08

2.1 Bestuursmodel

09

(maart)

2.2

09

3.6

Zonverduistering (maart)

19

2.2.1 Cataract/voorsegmentchirurgie

09

3.7

Eye Care Loop (april)

19

2.2.2

Corneachirurgie/uitwendige oogziekten

09

3.8

Pluscertificaat van Achmea (april)

20

2.2.3

Glaucoom

10

3.9

Heropening OOGcafé (mei)

20

2.2.4

Kinderoogheelkunde/strabologie

10

3.10

Masterclass Glaucoomdiagnostiek (juni)

20

2.2.5

Medische retina/diabetes

Ontwikkelingen Medische ontwikkelingen

3.4

Wereld Glaucoom Week (maart)

19

3.5

Oogziekenhuizen in Rotterdam en

19

Singapore winnen Winsemius Award

11

3.11

Quality Week (oktober)

20

2.2.6 Neuro-ophthalmologie

11

3.12

World Sight Day (oktober)

20

2.2.7

Oculoplastische chirurgie/orbitologie

12

3.13

MeeWerkWeek (november)

20

2.2.8

Vitreoretinale chirurgie

12

3.14

Promotie vuurwerkbril (december)

20

2.3

Kwaliteit en veiligheid

13

3.15

Online manifest verbod op

21

2.3.1

Vijf centrale thema's

13

consumentenvuurwerk (december)

2.3.2

Kwaliteit

13

2.3.3

Veiligheid

14

4

Feiten en cijfers

22

2.3.4 Patiënttevredenheidsonderzoek

14

4.1

Personeel

23

2.3.5

Kwaliteit- en veiligheidsnetwerken

14

4.2

Geconsolideerd resultaat

23

2.4

Scholing en training

14

4.3

Geconsolideerde resultatenrekening

24

2.5

Internationale kennisuitwisseling

15

2015

2.6

Het Oogzorgnetwerk

15

4.4

Geconsolideerde balans

2.6.1

De OOGbus

16

per 31 december 2015

2.7

Rotterdams Oogheelkundig Instituut

17

(R.O.I.) 2.8

Oogziekenhuis Focuskliniek

25

Feiten en cijfers in beeld

26

5

De organisatie

28

17

3 Activiteiten

18

5.1

Bestuur

28

3.1

Voorlichtingsavond Hoornvlies

19

5.2

Managementteam

28

Patiënten Vereniging (januari)

5.3

Oogartsen per subspecialisme

29

3.2

Dutch Orbital Society Symposium

19

(januari) 3.3

Rotterdams Glaucoom Symposium

(februari)

5.4 Anesthesiologen

29

5.5 Nevenlocaties

29

19


jaarverslag 2015 het oogziekenhuis rotterdam

1

| 04

Publicaties 1.

Adal KM, Etten PG, Martinez JP, Vliet LJ, Vermeer KA. Accuracy Assessment of Intra and Inter-Visit Fundus Image Registration for Diabetic Retinopathy Screening. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2015; 56(3): 1805-1812.

2.

Amarakoon S, de Jong JH, Braaf B, Yzer S, Missotten T, van Velthoven ME, de Boer JF. Phase-resolved Doppler Optical Coherence Tomographic features in Retinal Angiomatous Proliferation. Am J Ophthalmol. 2015; 160(5): 1044-1054.

3.

Bainbridge JW, Mehat MS, Sundaram V, Robbie SJ, Barker SE, Ripamonti C, Georgiadis A, Mowat FM, Beattie SG, Gardner PJ, Feathers KL, Luong VA, Yzer S, Balaggan K, Viswanathan A, de Ravel TJ, Casteels I, Holder GE, Tyler N, Fitzke FW, Weleber RG, Nardini M, Moore AT, Thompson DA, Petersen-Jones SM, Michaelides M, van den Born LI, Stockman A, Smith AJ, Rubin G, Ali RR. Long-Term Effect of Gene Therapy on Leber’s Congenital Amaurosis. N Engl J Med. 2015; 372(20): 1887-1897.

4.

Bandello F, Tejerina AN, Vujosevic S, Varano M, Egan C, Ivaprasad S, Menon G, Massin P, Verbraak FD, Lund-Andersen H, Martinez JP, Jürgens I, Smets RME, Coriat C, Wiedemann P, Ágoas V, Querques G, Holz FG, Nunes S, Alves D, Neves C, Santos T, Ribeiro L, Cunha-Vaz J. Retinal Layer Location of Increased Retinal Thickness in Eyes with Subclinical and Clinical Macular Edema in Diabetes Type 2. Ophthalmic Research. 2015; 54(3): 112-117.

5.

Bastiaans J. A novel role for coagulation proteins in the development of proliferative vitreoretinopathy. Rotterdam, 2015; Thesis.

6.

Bax NM, Sangermano R, Roosing S, Thiadens AA, Hoefsloot LH, van den Born LI, Phan M, Klevering BJ, Westenengvan Haaften C, Braun TA, Zonneveld-Vrieling MN, de Wijs I, Mutlu M, Stone EM, den Hollander AI, Klaver CC, Hoyng CB, Cremers FP. Heterozygous Deep-Intronic Variants and Deletions in ABCA4 in Persons with Retinal Dystrophies and One Exonic ABCA4 Variant. Hum Mutat. 2015; 36(1): 43-47.

7.

Braaf B. Angiography and polarimetry of the posterior eye with functional optical coherence tomography. Amsterdam, 2015; Thesis.

8.

Boon CJ, van den Born LI, Keunen JE, Bergen AA, Riemslag FC, Florijn RJ, van Schooneveld MJ. Correspondence. Retina. 2015; 35(9):e57-e58.

9.

van den Bosch T, Vaarwater J, Verdijk R, Muller K, Kiliç E, Paridaens D, de Klein A, Naus N. Risk factors associated with secondary enucleation after fractionated stereotactic radiotherapy in uveal melanoma. Acta Ophthalmol. 2015; 93(6): 555-560.

10.

Bryan SR, Eilers PH, Lesaffre EM, Lemij HG, Vermeer KA. Global Visit Effects in Point-Wise Longitudinal Modeling of Glaucomatous Visual Fields. Invest Ophthalmol Vis Sci. 20151; 56(8): 4283-4289.

11.

Bujakowska KM, Zhang Q, Siemiatkowska AM, Liu Q, Place E, Falk MJ, Consugar M, Lancelot ME, Antonio A, Lonjou C, Carpentier W, Mohand-Saїd S, den Hollander AI, Cremers FP, Leroy BP, Gai X, Sahel JA, van den Born LI, Collin RW, Zeitz C, Audo I, Pierce EA. Mutations in IFT172 Cause Isolated Retinal Degeneration and Bardet-Biedl Syndrome. Hum Mol Genet. 2015; 24(1): 230-242.

12.

Chassine T, Bocquet B, Daien V, Avila-Fernandez A, Ayuso C, Collin RW, Corton M, Hejtmancik JF, van den Born LI, Klevering BJ, Riazuddin SA, Sendon N, Lacroux A, Meunier I, Hamel CP. Autosomal recessive retinitis pigmentosa with RP1 mutations is associated with myopia. Br J Ophthalmol. 2015; 99(10): 1360-1365.

13.

van Eijk ES, Bettink-Remeijer MW, Timman R, Busschbach JJ. From pen-and-paper questionnaire to a computerassisted instrument for self-triage in the ophthalmic emergency department: Process and validation. Comput Biol Med. 2015; 66: 258-262.

14.

Fung AT, Yzer S, Goldberg N, Wang H, Nissen M, Giovannini A, Merriam JE, Bukanova EN, Cai C, Yannuzzi LA, Tsang SH, Allikmets R. New BEST1 mutations in autosomal recessive bestrophinopathy. Retina. 2015; 35(4): 773782.

15.

Fung AT, Yzer S, Allikmets R. Reply. Retina. 2015; 35(9): e58.

16.

Guédon AC, Wauben LS, de Korne DF, Overvelde M, Dankelman J, van den Dobbelsteen JJ. A RFID Specific Participatory Design Approach to Support Design and Implementation of Real-Time Location Systems in the Operating Room. J Med Syst. 2015; 39(1):168 (10 pages).

17.

Holzer-Goor KM. Health Technology Assessment of Health Care Innovations in Chronic Lymphocytic Leukaemia and Glaucoma Care: The value of mixed methods research. [Publication was made possible by either SWOO (co-)funding or the involvement of the REH/ROI, or its affiliates, in perfoming this research.] Rotterdam, 2015; Thesis.


05

18.

van Huet RA, Siemiatkowska AM, Ozgül RK, Yücel D, Hoyng CB, Banin E, Blumenfeld A, Rotenstreich Y, Riemslag FC, den Hollander AI, Theelen T, Collin RW, van den Born LI, Klevering BJ. Retinitis pigmentosa caused by mutations in the ciliary MAK gene is relatively mild and is not associated with apparent extra-ocular features. Acta Ophthalmol. 2015; 93(1): 83-94.

19.

van Huet RA, Pierrache LH, Meester-Smoor MA, Klaver CC, van den Born LI, Hoyng CB, de Wijs IJ, Collin RW, Hoefsloot LH, Klevering BJ. The efficacy of microarray screening for autosomal recessive retinitis pigmentosa in routine clinical practice. Mol Vis. 2015; 21: 461-476.

20.

van Huet RA. Inherited retinal dystrophies. Studies on the clinical and genetic characteristics. [Publication was made possible by either SWOO (co-)funding or the involvement of the REH/ROI, or its affiliates, in perfoming this research.] Nijmegen, 2015; Thesis.

21.

Jansen JC, van Calster J, Pulido JS, Miles SL, Vile RG, van Bergen T, Cassiman C, Spielberg LH, Leys AM. Early diagnosis and successful treatment of paraneoplastic melanocytic proliferation. Br J Ophthalmol. 2015; 99(7): 943948.

22.

Kamphuis LS, Kwekkeboom DJ, Missotten TO, Baarsma GS, Dalm VA, Dik WA, Timmermans WM, van Daele PL, van Hagen PM, van Laar JA. Somatostatin Receptor Scintigraphy Patterns in Patients With Sarcoidosis. Clin Nucl Med. 2015; 40(12): 925-929.

23.

de Keizer RO, de Wolff-Rouendaal D, de Keizer RJ. Silent squamous cell carcinoma invading the orbit following the course of the zygomaticotemporal nerve. Orbit. 2015; 34(1): 10-15.

24.

Klijn S, Reus NJ, Sicam VA. Evaluation of keratometry with a novel Color-LED corneal topographer. J Refract Surg. 2015; 31(4): 249-256.

25.

Koopmans AE. Prognostic implications of acquired genetic changes in uveal melanoma. Rotterdam, 2015; Thesis.

26.

Korthagen NM, Bastiaans J, van Meurs JC, van Bilsen K, van Hagen PM, Dik WA. Chloroquine and Hydroxychloroquine Increase Retinal Pigment Epithelial Layer Permeability. J Biochem Mol Toxicol. 2015; 29(7): 299-304.

27.

Korthagen NM, van Bilsen K, Swagemakers SM, van de Peppel J, Bastiaans J, van der Spek PJ, van Hagen PM, Dik WA. Retinal pigment epithelial cells display specific transcriptional responses upon TNF-α stimulation. Br J Ophthalmol. 2015; 99(5): 700-704.

28.

Łabuz G, Reus NJ, van den Berg TJ. Ocular straylight in the normal pseudophakic eye. J Cataract Refract Surg. 2015 Jul; 41(7): 1406-15.

29.

Łabuz G, Vargas-Martín F, van den Berg TJ, López-Gil N. Method for in vitro assessment of straylight from intraocular lenses. Biomed Opt Express. 2015; 6(11): 4457-4464. eCollection 2015 Nov 1.

30.

Lemij HG, Hoevenaars JG, van der Windt C, Baudouin C. Patient satisfaction with glaucoma therapy: reality or myth? Clin Ophthalmol. 2015; 9: 785-793.

31.

Loudon SE, Tjiam AM, Simonsz HJ. Concerning manuscript “Compliance and patching and atropine amblyopia treatments” by Jingyun Wang. Vision Res. 2015; 115(Pt A): 151-152.

32.

van Luijk CM, Missotten T, Smit EF, Stallaert RA, Baarsma GS, van Velthoven ME. Acquired ocular toxoplasmosis in a patient with thymoma. Acta Ophthalmol. 2015; 93(5): 488-489.

33.

Nijmeijer KJ, Fabbricotti IN, Huijsman R. Creating Advantages with Franchising in Healthcare: An Explorative Mixed Methods Study on the Role of the Relationship between the Franchisor and Units. PLoS One. 2015; 10(2):e0115829. eCollection 2015.

34.

Novosel J, Vermeer KA, Pierrache L, Klaver CC, van den Born LI, van Vliet LJ. Method for segmentation of the layers in the outer retina. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2015; 2015: 5646-9.

35.

Novosel J, Thepass G, Lemij HG, de Boer JF, Vermeer KA, van Vliet LJ. Loosely coupled level sets for simultaneous 3D retinal layer segmentation in optical coherence tomography. Med Image Anal. 2015; 26(1): 146-158.

36.

van Overdam KA, Missotten T, Spielberg LH. Updated cannulation technique for tissue plasminogen activator injection into peripapillary retinal vein for central retinal vein occlusion. Acta Ophthalmol. 2015; 93(8): 739-744.


jaarverslag 2015 het oogziekenhuis rotterdam

37.

| 06

Pastor-Idoate S, Rodríguez-Hernández I, Rojas J, Fernández I, García-Gutierrez MT, Ruiz-Moreno JM, Rocha-Sousa A, Ramkissoon YD, Harsum S, MacLaren RE, Charteris DG, Van Meurs JC, González-Sarmiento R, Pastor JC; Genetics on PVR Study Group. BAX and BCL-2 polymorphisms, as predictors of proliferative vitreoretinopathy development in patients suffering retinal detachment: the Retina 4 project. Acta Ophthalmol. 2015; 93(7): e541-549.

38.

Pfeiffer N, Garcia-Feijoo J, Martinez-de-la-Casa JM, Larrosa JM, Fea A, Lemij H, Gandolfi S, Schwenn O, Lorenz K, Samuelson TW. A Randomized Trial of a Schlemm’s Canal Microstent with Phacoemulsification for Reducing Intraocular Pressure in Open-Angle Glaucoma. Ophthalmology. 2015; 122(7): 1283-1293.

39.

Ribeiro L, Bandello F, Tejerina AN, Vujosevic S, Varano M, Egan C, Sivaprasad S, Menon G, Massin P, Verbraak FD, Lund-Andersen H, Martinez JP, Jürgens I, Smets E, Coriat C, Wiedemann P, Ágoas V, Querques G, Holz FG, Nunes S, Neves C, Cunha-Vaz J, For The Evicr Net Study Group. Characterization of Retinal Disease Progression in a 1-Year Longitudinal Study of Eyes With Mild Nonproliferative Retinopathy in Diabetes Type 2. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2015; 56(9): 5698-5705.

40.

Riemens A, Bromberg J, Touitou V, Sobolewska B, Missotten T, Baarsma S, Hoyng C, Cordero-Coma M, TomkinsNetzer O, Rozalski A, Tugal-Tutkun I, Guex-Crosier Y, Los LI, Bollemeijer JG, Nolan A, Pawade J, Willermain F, Bodaghi B, Ten Dam-van Loon N, Dick A, Zierhut M, Lightman S, Mackensen F, Moulin A, Erckens R, Wensing B, le Hoang P, Lokhorst H, Rothova A. Treatment Strategies in Primary Vitreoretinal Lymphoma: A 17-Center European Collaborative Study. JAMA Ophthalmol. 2015; 133(2): 191-197.

41.

Ripamonti C, Henning GB, Robbie SJ, Sundaram V, van den Born LI, Casteels I, de Ravel TJ, Moore AT, Smith AJ, Bainbridge JW, Ali RR, Stockman A. Spectral sensitivity measurements reveal partial success in restoring missing rod function with gene therapy. J Vis. 2015; 15(15): 20.

42.

Rojas J, Fernandez I, Pastor JC, MacLaren RE, Ramkissoon Y, Harsum S, Charteris DG, van Meurs JC, Amarakoon S, Garcia-Arumi J, Ruiz-Moreno JM, Rocha-Sousa A, Brion M, Carracedo A; for the Genetics on PVR Study Group (web file). Predicting proliferative vitreoretinopathy: temporal and external validation of models based on genetic and clinical variables. Br J Ophthalmol. 2015; 99(1): 41-48.

43.

van Rooij J, Wubbels RJ, de Kruijf WP. A New Spray Device to Deliver Topical Ocular Medication: Penetration of Fluorescein to the Anterior Segment. J Ocul Pharmacol Ther. 2015; 31(9): 531-535.

44.

Roosing S, van den Born LI, Sangermano R, Banfi S, Koenekoop RK, Zonneveld-Vrieling MN, Klaver CC, van LithVerhoeven JJ, Cremers FP, den Hollander AI, Hoyng CB. Mutations in MFSD8, Encoding a Lysosomal Membrane Protein, Are Associated with Nonsyndromic Autosomal Recessive Macular Dystrophy. Ophthalmology. 2015; 122(1): 170-179.

45.

Schaftenaar E, Baarsma GS, Peters RP. Bilateral dislocation of the ocular lens in an African child. Arch Dis Child. 2015; 100(8): 732.

46.

Schaftenaar E, Lecuona K, Baarsma GS, Meenken C, Verjans G, McIntyre J, Peters R. Anterior chamber paracentesis to improve diagnosis and treatment of infectious uveitis in South Africa. S Afr Med J. 2015; 105(8): 9552.

47.

van Schil K, Klevering BJ, Leroy BP, Pott JW, Bandah-Rozenfeld D, Zonneveld-Vrieling MN, Sharon D, den Hollander AI, Cremers FP, De Baere E, Collin RW, van den Born LI. A Nonsense Mutation in FAM161A Is a Recurrent Founder Allele in Dutch and Belgian Individuals With Autosomal Recessive Retinitis Pigmentosa. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2015; 56(12): 7418-7426.

48.

Scholl HP, Moore AT, Koenekoop RK, Wen Y, Fishman GA, van den Born LI, Bittner A, Bowles K, Fletcher EC, Collison FT, Dagnelie G, Degli Eposti S, Michaelides M, Saperstein DA, Schuchard RA, Barnes C, Zein W, Zobor D, Birch DG, Mendola JD, Zrenner E; RET IRD 01 Study Group. Safety and Proof-of-Concept Study of Oral QLT091001 in Retinitis Pigmentosa Due to Inherited Deficiencies of Retinal Pigment Epithelial 65 Protein (RPE65) or Lecithin:Retinol Acyltransferase (LRAT). PLoS One. 2015; 10(12): e0143846.

49.

Selig B, Vermeer KA, Rieger B, Hillenaar T, Luengo Hendriks CL. Fully automatic evaluation of the corneal endothelium from in vivo confocal microscopy. BMC Med Imaging. 2015; 15(1): 13.

50.

Spielberg LH, van Meurs JC. Increased intraocular pressure after vitreoretinal surgery as a cause of ipsilateral amaurosis fugax upon rising to a standing position. Acta Ophthalmol. 2015; 93(1): e90.


07

51.

Springelkamp H, Iglesias AI, Cuellar-Partida G, Amin N, Burdon KP, van Leeuwen EM, Gharahkhani P, Mishra A, van der Lee S, Hewitt AW, Rivadeneira F, Viswanathan AC, Wolfs RC, Martin NG, Ramdas WD, van Koolwijk LM, Pennell CE, Vingerling JR, Mountain JE, Uitterlinden AG, Hofman A, Mitchell P, Lemij HG, Wang JJ, Klaver CC, Mackey DA, Craig JE, van Duijn CM, MacGregor S. ARHGEF12 influences the risk of glaucoma by increasing intraocular pressure. Hum Mol Genet. 2015; 24(9): 2689-2699.

52.

Springelkamp H, Mishra A, Hysi PG, Gharahkhani P, Höhn R, Khor CC, Cooke Bailey JN, Luo X, Ramdas WD, Vithana E, Koh V, Yazar S, Xu L, Forward H, Kearns LS, Amin N, Iglesias AI, Sim KS, van Leeuwen EM, Demirkan A, van der Lee S, Loon SC, Rivadeneira F, Nag A, Sanfilippo PG, Schillert A, de Jong PT, Oostra BA, Uitterlinden AG, Hofman A; NEIGHBORHOOD Consortium, Zhou T, Burdon KP, Spector TD, Lackner KJ, Saw SM, Vingerling JR, Teo YY, Pasquale LR, Wolfs RC, Lemij HG, Tai ES, Jonas JB, Cheng CY, Aung T, Jansonius NM, Klaver CC, Craig JE, Young TL, Haines JL, MacGregor S, Mackey DA, Pfeiffer N, Wong TY, Wiggs JL, Hewitt AW, van Duijn CM, Hammond CJ. Metaanalysis of Genome-Wide Association Studies Identifies Novel Loci Associated With Optic Disc Morphology. Genet Epidemiol. 2015; 39(3): 207-216.

53.

Tejerina AN, Vujosevic S, Varano M, Egan C, Sivaprasad S, Menon G, Massin P, Verbraak FD, Lund-Andersen H, Martinez JP, Jurgens I, Smets E, Coriat C, Wiedemann P, Ágoas V, Querques G, Holz FG, Nunes S, Alves D, Neves C, Santos T, Ribeiro L, Bandello F, Cunha-Vaz J. One-Year Progression of Diabetic Subclinical Macular Edema in Eyes with Mild Nonproliferative Diabetic Retinopathy: Location of the Increase in Retinal Thickness. Ophthalmic Research. 2015; 54(3): 118-123.

54.

Thepass G, Pel JJM, Vermeer KA, Creten O, Bryan SR, Lemij HG, van der Steen J. The Effect of Cataract on Eye Movement Perimetry. J Ophthalmol. 2015; Article ID 425067 (9 pages).

55.

Veckeneer MAH. Improving the outcome of rhegmatogenous retinal detachment repair by adding pieces to the puzzle. Historical review and recent contributions. [Publication was made possible by either SWOO (co-)funding or the involvement of the REH/ROI, or its affiliates, in perfoming this research.] Rotterdam, 2015; Thesis.

56.

Vienola K, Damodaran M, Braaf B, Vermeer K, de BoerJ. Parallel line scanning ophthalmoscope for retinal imaging. Opt. Lett. 2015; 40: 5335-5338.

57.

Virakul S, Dalm VA, Paridaens D, van den Bosch WA, Mulder MT, Hirankarn N, van Hagen PM, Dik WA. PlateletDerived Growth Factor-BB Enhances Adipogenesis in Orbital Fibroblasts. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2015; 56(9): 5457-5464.

58.

Vujosevic S, Varano M, Egan C, Sivaprasad S, Menon G, Erginay A, Verbraak FD, Lund-Andersen H, Martinez JP, Jürgens I, Smets E, Coriat C, Wiedemann P, Ágoas V, Querques G, Holz FG, Nunes S, Alves D, Neves C, Santos T, Ribeiro L, Bandello F, Tejerina AN, Cunha-Vaz J; EVICR.net. Relevance of Retinal Thickness Changes in the OCT Inner and Outer Rings to Predict Progression to Clinical Macular Edema: An Attempt of Composite Grading of Macular Edema. Ophthalmic Res. 2015; 55(1): 19-25.

59.

van Zeeburg EJ, Braaf B, Cereda MG, van Meurs JC, de Boer JF. Direct Blood Flow Measurements in a Free RPE-Choroid Graft with Phase-Resolved Doppler OCT. Transl Vis Sci Technol. 2015; 4(1):2. eCollection 2015 Jan.

60.

van Zeeburg EJ, Cereda MG, Amarakoon S, van Meurs JC. Prospective, Randomized Intervention Study Comparing Retinal Pigment Epithelium-Choroid Graft Surgery and Anti-VEGF Therapy in Patients with Exudative Age-Related Macular Degeneration. Ophthalmologica. 2015; 233(3-4): 134-145.


jaarverslag 2015 het oogziekenhuis rotterdam

2

| 08

Ontwikkelingen Het Oogziekenhuis Rotterdam is in Nederland het Center of Excellence in de oogheelkunde. Dit uit zich in medisch excelleren en een unieke patiĂŤntbenadering. Wetenschappelijk onderzoek en het uitwisselen van kennis binnen een (inter)nationaal netwerk van experts in de oogheelkunde vormen een belangrijke drijvende kracht om de zorg te blijven verbeteren.


09

2.1 Besturingsmodel

Met ingang van 1 januari 2015 is de Bestuursraad opgericht. Beide leden van de Raad van Bestuur nemen hierin zitting samen met twee medisch co-bestuurders. Eén van de redenen voor oprichting van de Bestuursraad is om de gezamenlijkheid tussen de Het Oogziekenhuis Rotterdam en de Coöperatie Medici Oogzorg Rotterdam (CMOR), waarin de oogartsen en anesthesiologen zijn verenigd, vorm te geven binnen het besturingsmodel. De Raad van Bestuur blijft eindverantwoordelijk voor het concern Het Oogziekenhuis en legt hiervoor verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

2.2 Medische ontwikkelingen

Onze oogartsen zijn gespecialiseerd in één of meerdere onderdelen van het oog. Oogartsen met dezelfde specialisatie werken nauw samen in een subspecialistisch team. Zij delen hun medische kennis door onder andere oogheelkundige symposia te organiseren en lezingen op congressen in binnen- en buitenland te verzorgen. In 2015 volgden 31 artsen (AIOS) de vijfjarige opleiding tot oogarts en volgden zeven oogartsen een fellowship bij een subspecialisme.

2.2.1 Cataract/ voorsegment chirurgie

De staarbehandelingen zijn in Het Oogziekenhuis ondergebracht bij het subspecialisme cataract. De cataractzorg wordt in al zijn facetten aangeboden met een steeds groter aandeel in complexe cataractchirurgie bij secundair en tertiair verwezen patiënten. Ook bleef het aandeel premium intra-oculaire lenzen, torische en multifocale lensimplantaten in 2015 groeien. Om dit doel te bereiken zijn optometristen getraind als ‘surgical cataract counselor’ om patiënten goed te informeren over de voor- en nadelen van deze speciale intra-oculaire lenzen. Kwaliteit en patiëntveiligheid bleven binnen de cataractzorg prioriteit houden. Na het behalen van het certificaat voor excellente cataractzorg van Het Oogzorgnetwerk, werkte het team aan het goed registreren van uitkomstparameters. Pre-, per- en postoperatieve data werden zowel geregistreerd als gevolgd. Tevens startte het team met het registreren van PROMS (patiënt reported outcome measurements) via de Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), om erachter te komen of patiënten de cataractoperatie als een verbetering zien in hun dagelijks leven.

2.2.2 Corneachirurgie/ uitwendige oogziekten

De aandoeningen en behandelingen met betrekking tot het hoornvlies en uitwendige oogziekten zijn ondergebracht bij het subspecialisme cornea. In 2015 had het subspecialisme meerdere aandachtspunten. Als gevolg van diverse factoren ontstond de laatste jaren een grotere toestroom van patiënten naar de cornea-afdeling van Het Oogziekenhuis. In meerdere academische centra in de Randstad zijn vacatures van cornea-artsen niet of onvolledig vervuld. Daarnaast is er als gevolg van vergrijzing van de bevolking een duidelijke toename in ouderdomsgerelateerde cornea-aandoeningen. Hierdoor is de wachttijd toegenomen, zowel op de polikliniek als voor operatieve ingrepen. Dit zou nadelige gevolgen kunnen hebben voor de uiteindelijke uitkomst voor de corneapatiënt. Door het inzetten van een hoornvliestransplantatieverpleegkundige bij alle patiënten die een hoornvliestransplantatie ondergaan, is een kwaliteits- en efficiëntieslag gemaakt. In 2015 zijn twee verpleegkundigen opgeleid voor deze nieuwe functie. Zij zijn tijdens het gehele behandeltraject het centrale aanspreekpunt voor patiënten. Patiënten kunnen met al hun transplantatievragen bij hen terecht, waardoor de oogartsen en de algemene helpdesk worden


Hoornvliestransplantatieverpleegkundigen als vast aanspreekpunt voor de patiënt

Voorlichtingspoli van Ergra Low Vision voor patiënten met maculadegeneratie

ontlast. Hierdoor zijn wij in staat om de groeiende groep patiënten goed te informeren en het transplantatieresultaat te verbeteren. Sinds september 2015 is één van de cornea-artsen dagelijks vast aanspreekpunt voor intern spoedoverleg voor de klinische en poliklinische patiënten. Ook wordt er sinds september 2015 binnen het experiment TopZorg door de corneagroep gewerkt aan de invoering van een nieuwe hoornvliestransplantatietechniek: Descemet Membrane Endthelial Keratolpstiek (DMEK). Ten slotte heeft de afdeling Cornea in 2015 erkenning ontvangen als Nederlands expertisecentrum voor HSV keratitis; een oogontsteking die veroorzaakt wordt door het herpes simplex virus. 2.2.3 Glaucoom

Mede ingegeven door het grote aantal patiënten op de glaucoompoli, is in 2015 een aantal beleidslijnen opgesteld. Leidend hierbij is handhaven of verhogen van de kwaliteit van de zorg en meer tijd voor patiënten die de zorg hard nodig hebben. Dus minder tijd voor hen die deze zorg minder nodig hebben of elders kunnen krijgen: “Dichtbij als het moet en ver weg als het kan”. Zodoende worden alle spreekuren van de glaucoomgroep gesuperviseerd door een glaucoomarts en is een glaucoomcarrouselspreekuur met de optometristen gestart. De spreekuren op de glaucoompost worden gesuperviseerd door een arts in opleiding tot specialist (AIOS). Tevens is een actief terugverwijsbeleid gestart, waarbij patiënten indien mogelijk worden (terug)verwezen naar oogartsen in hun eigen regio of naar de eerste lijn. Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek zijn in 2015 grote stappen gezet. In september 2015 werd de follow-up van één jaar van de studie Primaire Baerveldt versus Trabeculectomie voltooid. Met behulp van financiering van het experiment TopZorg heeft de studie een vervolg gekregen in de vorm van twee studies te weten The Baerveldt Motility Study en The Baerveldt Endothelium Study. Daarnaast zal het doorlopende onderzoek op gebied van Beeldvormende Technieken zijn studies uitbreiden met nieuwe zeer geavanceerde OCT’s. De OCT (Optical Coherence Tomograph) is een speciale camera waarmee beelden gemaakt worden van de structuren van het oog.

2.2.4 Kinder oogheelkunde/ strabologie

Vanwege het tekort aan strabologen in Nederland, werd Het Oogziekenhuis in 2015 overspoeld met tertiaire verwijzingen uit het gehele land voor strabologische zorg. De verscherpte richtlijnen ten aanzien van kinderanesthesie leidden echter tot verminderde efficiëntie en daardoor tot een langere wachtlijst voor chirurgie. Desondanks konden, naast onze artsen in opleiding tot specialist (AIOS), weer meerdere fellows uit binnen- en buitenland worden opgeleid en blijft er belangstelling bestaan voor ons fellowship ‘kinderoogheelkunde’. Het aantal gespecialiseerde kinderoogartsen kon worden uitgebreid met één collega die zowel in Het Oogziekenhuis als op één van onze nevenlocaties kinderspreekuren verricht. Daarmee is het subspecialisme op alle nevenlocaties vertegenwoordigd. Ook zijn in 2015 diverse lezingen en onderwijssessies gegeven door de kinderoogartsen in het binnen- en buitenland. De afdeling Orthoptie organiseerde in 2015 het tweejaarlijkse congres ‘OT en Zien’ voor alle orthoptisten in Nederland. Onze kinderoogartsen maken actief deel uit van het bestuur van de Nederlandse Werkgroep Kinderoogheelkunde, Het Donders Gezelschap en in


11

het bijzonder is drs. J.T.H.N. de Faber president van de European Society of Ophthalmology (SOE) en lid van de Squint Club USA. In 2015 nam hij tijdens het webinar van de American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus (AAPOS) de Kushner Medal voor strabologie in ontvangst. 2.2.5 Medische retina/ diabetes

In 2015 was het totaal aantal behandelingen met injecties voor maculadegeneratie en oedeem (vocht) in de macula bij patiënten met diabetes of vaatocclusies 16.344 (in 2014 13.397). Van deze injecties is 37% gegeven aan patiënten buiten ons adherentiegebied (gelijk aan 2014). In 2015 is het team gestart met het anti-VEGF-middel ‘Eylea’ als behandelmogelijkheid samen met Avastin en Lucentis. Helaas blijft ons budget voor dit soort dure geneesmiddelen onder het landelijk niveau. De voorlichtingspoli voor patiënten met maculadegeneratie is in 2014 als standaardonderdeel in het zorgtraject geïmplementeerd. Dit is met succes in 2015 gecontinueerd. Na de afspraak met de oogarts kunnen patiënten terecht bij een optometrist van Ergra Low Vision. Aan de hand van een quickscan wordt bepaald of de patiënt al tijdens het behandeltraject met behulp van optische hulpmiddelen beter kan lezen en zien. De patiënten en de artsen zijn erg tevreden met deze mogelijkheid. Voor verschillende patiëntengroepen zijn specifieke poli’s geopend, zoals de dedicated scleritis poli, de primary care uveïtis poli en de multifactoriële retinale poli. In 2015 hebben wij afscheid genomen van de diabetespost, aangezien de screening voor diabetische retinopathie (DRP) verhuisd is naar de eerste lijn. In samenwerking met het Rotterdams Oogheelkundig Instituut (R.O.I.) is meegedaan aan internationale studies over congenitale blindheid, ontstekingen van de retina, diabetische retinopathie, veneuze occlusies en maculadegeneratie. In 2015 is de afdeling Medische retina erkend als landelijke expertisecentrum voor de zeldzame aandoeningen centraal serieuze chorioretinopathie, uveïtis en zeldzame erfelijke oogaandoeningen.

2.2.6 Neuro ophthalmologie

Het subspecialisme neuro-ophthalmologie ziet secundaire en tertiaire verwijzingen van oogartsen en neurologen uit heel Nederland. Er wordt nauw samengewerkt met internisten, immunologen, neurologen, neurochirurgen en KNO-artsen uit zowel het Erasmus MC als het Franciscus Gasthuis & Vlietland. Drs. M. Wefers Bettink-Remeijer en drs. J.A.M. van Everdingen waren beiden actief bij verschillende nationale en internationale symposia en congressen met posters en referaten. Drs. J.A.M. van Everdingen, bestuurslid van NeNOS, organiseerde voor collegae een succesvolle cursus. Verder onderhield zij de banden met de Patiëntengroep LOA/LHON in verband met speciale interesse voor mitochondriale aandoeningen en een ‘compassionate use’ programma van weesgeneesmiddelen. Met het R.O.I. werd een onderzoek gestart naar gebruik van nieuwe geneesmiddelen bij de zeldzame erfelijke oogziekte LOA/LHON. De verwachting is dat dit onderzoek zal worden


jaarverslag 2015 het oogziekenhuis rotterdam

| 12

uitgebreid. Er wordt in dit kader samengewerkt met neuro-ophthalmologen uit het Maastricht UMC en het UMC Groningen. Drs. J.A.M. van Everdingen nam op uitnodiging deel aan een internationale consensus meeting met betrekking tot deze weesmedicatie in Milaan. Verder wordt met het R.O.I. samengewerkt op het gebied van OCT en met de biobank voor neuro-ophthalmologische aandoeningen. 2.2.7 Oculoplastische chirurgie/orbitologie

Er werd een flinke impuls gegeven aan de werkzaamheden binnen Oogziekenhuis Focuskliniek op het gebied van cosmetische oculoplastische chirurgie. Het aantal ingrepen is in 2015 fors gestegen. In 2015 is een geaccrediteerde productie van nascholingsmateriaal over oculoplastische operaties gerealiseerd. De doelgroep betreft oogartsen in Nederland en België. In 2015 werden door de afdeling Oculoplastische chirurgie lezingen verzorgd op congressen in Nederland, België, Zwitserland, Ierland en Spanje. Prof. dr. A.D.A. Paridaens verrichtte op invitatie - samen met een internationale faculty - ‘live surgery’ in Trier in Duitsland. Verder was hij actief als ‘invited professor’ aan de universiteit van Genève en als medisch adviseur verbonden aan de patiëntenvereniging Oog in Oog. Als Secretary van The European Society of Ophthalmic Plastic & Reconstructive Surgery organiseerde hij op invitatie een oculoplastic symposium in Barcelona. Dr. W.A. van den Bosch heeft de functie van adviseur bij de Nederlandse Werkgroep Farmacovigilantie. Hij was gastspreker bij een jaarvergadering van de Britisch Oculoplastic Surgery Society. Drs. R.O.B. de Keizer werd senior staflid binnen de sectie. Een van zijn aandachtspunten is de ontwikkeling van de endonasale scope-assisted traanwegchirurgie. In 2015 waren meerdere AIOS, observers, coassistenten en een internationale fellow actief in de oculoplastische vakgroep. De vakgroep verzorgde diverse wetenschappelijke publicaties over oculoplastische en oogoncologische onderwerpen.

2.2.8 Vitreoretinale chirurgie

Chirurgische ingrepen aan het glasvocht en het netvlies vallen in Het Oogziekenhuis binnen het subspecialisme Vitreoretinale chirurgie. De vijf chirurgen die werkzaam zijn binnen dit subspecialisme verzorgen electieve, subacute en acute vitreoretinale operaties voor een groot deel van Nederland. Ruim 60% van de geopereerde patiënten wordt verwezen van buiten het adherentiegebied. Ongeveer 20% van de totale vitreoretinale operaties in Nederland vindt in Het Oogziekenhuis plaats. Het marktaandeel in de weekenden en avonden is zelfs nog hoger. Het aantal operaties is in 2015 toegenomen tot 2.333 (2014 = 2.299). De 24/7 beschikbaarheid van de vitreoretinale chirurgie in Het Oogziekenhuis vormt een betrouwbare service voor alle Nederlandse oogartsen. Van de operaties werd 4% buiten kantoortijden uitgevoerd. Ook in 2015 zijn wij erkend als het landelijke verwijscentrum voor oogtraumachirurgie en vuurwerkpatiënten en het verwijscentrum voor de chirurgische behandeling van retinale haemangiomen, zoals bijvoorbeeld voorkomend bij de ziekte van ‘von Hippel-Lindau’. Naast het actief opleiden van AIOS werden in 2015 twee fellows in vitreoretinale chirurgie opgeleid en hebben de chirurgen een aantal observerships in de vitreoretinale chirurgie begeleid van collega’s uit de hele wereld. Ten slotte hebben de chirurgen deelgenomen aan Telemedicine via


Introductie van het OOGkaartspel

Lunchbijeenkomst ‘Broodje Kennis’ voor medewerkers

het project KSYOS, waarbij zij nauw betrokken waren bij casus ‘op afstand’ en het coachen van optometristen in de regio. De vitreoretinale chirurgen hebben zich ingezet voor de verbetering van vitreoretinale chirurgie in landen zoals Rwanda, Vietnam en Curaçao. Daarnaast heeft prof. dr. J.C. van Meurs de derde coaching verzorgd op de afdeling oogheelkunde van het ziekenhuis van de Universitas Indonesia, RS Ciptomangukusumo, Indonesië. Prof. dr. J.C. van Meurs werd dit jaar gekozen tot ‘incoming President’ van EURETINA. Op het gebied van medische ontwikkelingen lag de focus op robotchirurgie, onderzoek naar spiegels van de bloedverdunner Dabigatran in het glasvocht als mogelijke remmer van proliferatieve vitreoretinopathie en het ontwikkelen van een perfusiemodel in varkensogen. Ook werden patiënten geïncludeerd voor een gerandomiseerd onderzoek naar acute glasvochtbloeding en verder vond er onderzoek plaats met betrekking tot laserbehandeling van glasvochttroebelingen en met betrekking tot innovatie van operatie-instrumentarium. Binnen het experiment TopZorg kon de deelstudie naar de invloed van houding op de progressie van netvliesloslating bij patiënten met aanliggende macula met voorlopige resultaten goed worden afgerond. De nationale randomized controlled trial naar postoperatieve endophthalmitis werd in 2015 afgerond. 2.3 Kwaliteit en veiligheid

In 2015 zijn belangrijke stappen gezet in het optimaliseren van kwaliteits- en veiligheidsaspecten. De ingezette koers uit 2014 werd gecontinueerd. De focus lag op het doorvoeren van verbeteringen op vijf geselecteerde thema’s. Daarnaast zijn ook op andere kwaliteits- en veiligheidsaspecten verbeteringen doorgevoerd.

2.3.1 Vijf centrale thema’s

Vanaf het derde kwartaal van 2015 stond iedere week een thema centraal met daaraan acties gekoppeld om de naleving van het betreffende thema op een hoger niveau te brengen: 1. Het thema ‘Infectiepreventie en hygiëne’, met een focus op het naleven van afspraken omtrent handhygiëne en kledingvoorschriften. 2. Het thema ‘Dossiervoering’, waarbij in het bijzonder aandacht werd besteed aan het op orde brengen en houden van de dossiers. Een nieuwe versie van de OOGpas, een checklist van alle stop- en overdrachtsmomenten in het perioperatieve proces, werd gelanceerd. 3. Het thema ‘Medicatieveiligheid’, met een focus op onderwerpen als oogdruppelen en zalven. 4. Het thema ‘Samenwerken’, waarbij aandacht werd besteed aan het creëren van een cultuur van continu verbeteren, door onder andere de introductie van de dagstart per team, de introductie van het OOGkaartspel en het gebruik van verbeterborden op alle afdelingen. 5. Het thema ‘Werkplek op orde’, met aandacht voor een opgeruimde werkplek.

2.3.2 Kwaliteit

De NIAZ-accreditatie van Het Oogziekenhuis is geldig tot 1 november 2017. Na een inventarisatie omtrent verschillende accreditatiesystemen heeft de Bestuursraad besloten om te kiezen voor het accreditatiesysteem van NIAZ-Qmentum.


jaarverslag 2015 het oogziekenhuis rotterdam

| 14

Het interne auditsysteem is onderhevig geweest aan een optimalisatieslag. In 2015 zijn in totaal twintig interne audits en twintig veiligheidsrondes uitgevoerd. Door middel van de lunchbijeenkomsten ‘Broodje Kennis’, de nieuwsbrief Kwaliteit & Veiligheid en de organisatie van de Quality Week is aandacht gevraagd voor Kwaliteit & Veiligheid. 2.3.3 Veiligheid

Veilige zorg vraagt om een integrale aanpak van risico’s. Op verschillende manieren worden risico’s in Het Oogziekenhuis in kaart gebracht en geanalyseerd, zowel prospectief als retrospectief. In 2015 hebben verschillende Prospectieve Risico Inventarisaties (PRI’s) plaatsgevonden om te toetsen of een nieuw of gewijzigd proces veilig is. Daarnaast werden met behulp van het Decentraal Incident Meldsysteem (DIM-systeem) risico’s retrospectief in kaart gebracht en geanalyseerd, met als doel mogelijke oorzaken te achterhalen, inzicht te verkrijgen in de aanwezige risico’s en daarmee de zorg veiliger te maken. In 2015 heeft de Veiligheidsraad maandelijks de binnengekomen meldingen met ‘hoog risico’ besproken en geanalyseerd, evenals trends gesignaleerd.

2.3.4 Patiënt tevredenheids onderzoek

In het voorjaar van 2015 zijn ten behoeve van het meten van de kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief vragenlijsten naar 2.335 patiënten van Het Oogziekenhuis verstuurd. Hierbij werd gebruik gemaakt van Consumer Quality Index (CQI). De patiënten gaven de polikliniek een totaalcijfer van 8,3. Dit is gelijk aan het landelijk gemiddelde dat volgt uit de benchmark van ziekenhuizen. Daarnaast heeft Het Oogziekenhuis voor de CQI Polikliniek een NPS-score behaald van +59,5. Dit is hoger dan het gemiddelde (+42,7). Het Oogziekenhuis heeft voor de CQI Ziekenhuisopname het totaalcijfer 8,6 gekregen. De hoogste waardering voor het ziekenhuis wordt gegeven door cataractpatiënten. Voor de CQI Ziekenhuisopname heeft het ziekenhuis een NPSscore behaald van +68,6, dit is eveneens hoger dan het gemiddelde (+42). Naar aanleiding van de uitkomsten wordt per afdeling een plan van aanpak opgesteld met verbeterpunten.

2.3.5 Kwaliteit- en veiligheids netwerken

Om kwaliteit en veiligheid continu te verbeteren maakt Het Oogziekenhuis actief deel uit van het kwaliteit- en veiligheidsnetwerk van de Stichting Samenwerkende Rijnmondse Ziekenhuizen (SRZ). In 2014 is de Stichting SRZ het project ‘Handen uit de Mouwen’ gestart, met als doel om in twee jaar tijd de naleving van de kledingregels en de richtlijnen voor handhygiëne structureel te verbeteren. In 2015 werd dit project gecontinueerd. Daarnaast heeft Het Oogziekenhuis zich in 2015 aangesloten bij de Vereniging Veilige Curatieve Zorg (VVCZ).

2.4 Scholing en training

Begin 2015 is het nieuwe LeerManagementSysteem (LMS) succesvol in gebruik genomen. Inmiddels is 94% van alle zorgverleners actief in het LMS of heeft met goed resultaat één of meerdere opleidingsmodules gevolgd. Daarnaast krijgen leidinggevenden en medewerkers beter inzicht in welke scholing is afgerond en welke nog gevolgd moet worden. In samenwerking met deRotterdamseZorg, een platform voor innovatie en uitwisseling in de regio Rijnmond, is een talentenprogramma ontwikkeld waar Het Oogziekenhuis in heeft geparticipeerd. Het programma is een vliegwiel om mensen met talent de kans te geven zich te ontwikkelen tot vernieuwers in de zorg.


19

WAEH-jaarvergadering in Singapore

Tijdens de jaarlijkse scholingsdagen is extra aandacht besteed aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Zo werden onder andere een mindfulnessworkshop en een workshop ‘tips bij hormoondips’ aangeboden. Eye Care Air is het meerjarencultuurprogramma van Het Oogziekenhuis dat zich focust op het omgaan met angsten van patiënten, veiligheid en samenwerking. In 2015 zijn 80 trainingsbijeenkomsten verzorgd in Het Oogziekenhuis. In 2015 is het programma gestart bij de afdelingen oogheelkunde van de Oogzorgnetwerkpartners het Franciscus Vlietland en het Westfriesgasthuis. Vervolgtrainingen zijn gegeven bij het Franciscus Gasthuis, het IJsselland Ziekenhuis, de Reinier de Graaf Groep en het Van Weel Bethesda Ziekenhuis. Tevens zijn er trainingen verzorgd ten behoeve van de Erasmus MC Zorgacademie. De trainingen worden gemiddeld gewaardeerd met een 8,6. Om het programma verder te verdiepen, te toetsen en nieuwe ideeën op te doen, is er in 2015 kennis uitgewisseld met onder andere Specsavers, Cleveland Clinics, KLM Cityhopper en Transavia. 2.5 Internationale kennisuitwisseling

Internationale kennisuitwisseling vormt een bron van inspiratie en innovatie voor zowel de individuele professionals als voor de organisatie als geheel. Door het delen van ‘best practices’ leveren we met elkaar wereldwijd een bijdrage aan het verminderen van vermijdbare blind- en slechtziendheid. Het Oogziekenhuis Rotterdam is lid en oprichter van zowel de European Association of Eye Hospitals (EAEH) als de World Association of Eye Hospitals (WAEH). In 2015 is onder andere kennis uitgewisseld met de vermaarde Cleveland Clinic over hun ‘patient experience program’. Op de WAEH-jaarvergadering in Singapore stonden innovatie in de oogheelkunde, het verbeteren van de efficiency en de continue ontwikkeling van zorgpaden in de aandacht. De minister van Singapore prees in zijn openingsspeech specifiek de innovatie-uitwisseling tussen Het Oogziekenhuis Rotterdam en Singapore National Eye Centre. Het Oogziekenhuis onderhield daarnaast ook goede individuele contacten met ziekenhuizen in Suriname, Nepal, Ghana, Kaapverdië, Georgië en Indonesië.

2.6

Het Oogzorgnetwerk

Het Oogzorgnetwerk is het landelijke netwerk van oogheelkundige afdelingen (partners) met een centrale serviceorganisatie. De serviceorganisatie opereert vanuit haar locatie aan de Schiedamse Vest in Rotterdam. Het Oogzorgnetwerk staat voor excellente oogheelkundige zorg en het verbeteren van de kwaliteit van de oogheelkunde. De kracht van Het Oogzorgnetwerk ligt in de combinatie van lokaal ondernemerschap en de centrale serviceorganisatie waarbij ‘best practices’ worden geïmplementeerd. Het Oogzorgnetwerk heeft in 2015 fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van de normensets en het certificeringssysteem, samen met oogartsen uit het netwerk. Tijdens de NOG-dagen zijn voor vier normensets bijeenkomsten georganiseerd met de medische expertgroepen om de normensets verder aan te scherpen of vast te stellen. Aan de hand van de normensets zijn er


jaarverslag 2015 het oogziekenhuis rotterdam

| 16

in 2015 verschillende audits uitgevoerd. In totaal zijn negen verschillende certificaten van Het Oogzorgnetwerk uitgereikt, onder andere voor de zorglijn Glaucoom. Daarnaast is het eerste certificaat voor de zorglijn Oculoplastische Chirurgische Ingrepen aan twee verschillende partners uitgereikt. In 2015 is tijd geïnvesteerd in onderzoek naar internationalisering van het franchiseconcept op basis van de groeiende buitenlandse belangstelling en door de verbinding met patiëntenverenigingen. Daarnaast heeft de nadruk gelegen op continu verbeteren van het handboek door de toevoeging van nieuwe hoofdstukken en de ontwikkeling van Oogzorgnetwerkproducten zoals de benchmark en de inkoopcombinatie. Ook tijdens de elfde editie van de jaarlijkse Oogzorgnetwerkdag, die op 24 september 2015 plaatsvond, werd stil gestaan bij innovatie. Dit jaar werden de deelnemers geïnspireerd door diverse sprekers die onder andere spraken over het gebruik van de mobiele telefoon voor het diagnosticeren van oogproblemen, zorg via videoconsulting en het gebruik van robots in de zorg. In 2015 is Het Oogzorgnetwerk uitgebreid met het Ziekenhuis Tjongerschans uit Heerenveen. Door transmurale en multidisciplinaire samenwerking, afstemming van protocollen en optimalisering van voorlichting werd er gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de oogheelkundige zorgverlening. Daarnaast nam de afdeling Oogheelkunde van Ziekenhuisgroep Twente afscheid. Daarmee kende Het Oogzorgnetwerk eind 2015 veertien partners. Daarnaast werd een inhoudelijke groei bereikt en werd het jaar met een positief financieel resultaat afgesloten. 2.6.1 De OOGbus

Het Oogziekenhuis heeft in 2008, in samenwerking met Het Oogzorgnetwerk en zorgverzekeraar CZ, de OOGbus geïntroduceerd. De OOGbus is een compacte bus ingericht met moderne oogheelkundige apparatuur. In 2015 is een pilot gestart waarbij de ogen van ruim 1.600 medewerkers (van 50 jaar en ouder) van de Nationale Politie in de OOGbus zijn onderzocht. Met behulp van deze preventieve screening kunnen medewerkers laagdrempelig hun ogen laten testen en vroegtijdig schade doen beperken of verhelpen. De pilot is zeer positief geëvalueerd en de samenwerking met de Nationale Politie en de Politie Zorgpolis wordt in 2016 voortgezet. Daarnaast is in 2015 geëxperimenteerd met ‘de rijdende oogpoli’. Dit houdt in dat een volledig oogheelkundig spreekuur uitgevoerd wordt dichtbij de patiënt. Hiervoor zijn diverse aanpassingen gemaakt in de OOGbus. Eén daarvan betreft een screen-to-screen-verbinding met het ziekenhuis, om communicatie op afstand tussen patiënt/optometrist en oogarts te kunnen realiseren. De optometrist kan realtime contact zoeken met de oogarts en supervisie vragen. De oogarts kan tevens via een spleetlampcamera op afstand meekijken en behandelen. Op dit moment wordt een screen-to-screenbeeldcontact nog niet door de zorgverzekeraar vergoed. Het succes van dit project zal mogelijk in de toekomst bijdragen aan het realiseren van deze vergoeding.


17

2.7 Rotterdams Oogheelkundig Instituut (R.O.I.)

Het Rotterdams Oogheelkundig Instituut (R.O.I.) is het wetenschappelijk onderzoekinstituut van Het Oogziekenhuis Rotterdam. De focus van het R.O.I. is gericht op klinisch onderzoek, veelal in combinatie met nieuwe technologie, om innovatie van behandeling en diagnostiek van oogheelkundige aandoeningen mogelijk te maken. Het R.O.I. maakt deel uit van een (inter) nationaal netwerk met andere onderzoeksinstituten, academische centra en innovatieve bedrijven. Voor het R.O.I. stond 2015 vooral in het teken van samenwerking: het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden, heroriëntatie op bestaande samenwerking en het resultaat daarvan. In 2015 vonden zes promoties plaats waarbij het R.O.I. betrokken was. Een extra impuls voor interne samenwerking tussen het R.O.I. en Het Oogziekenhuis kwam vanuit het experiment TopZorg. In dit experiment zal in een periode van vier jaar de combinatie van zeer specialistische zorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs worden aangetoond. Drie niet-academische centra, waaronder Het Oogziekenhuis Rotterdam, ontvangen hiervoor een vergoeding. Het hoofddoel van het experiment TopZorg is om vast te stellen of het faciliteren van de combinatie zorg, topreferent wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in niet-academische ziekenhuizen een maatschappelijke meerwaarde biedt. De resultaten van experiment TopZorg zullen het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) input leveren voor besluitvorming rondom toekomstig beleid. Het experiment TopZorg wordt gecoördineerd door ZonMw.

2.8 Oogziekenhuis Focuskliniek

Oogziekenhuis Focuskliniek richt zich op ooglaserbehandelingen, lensimplantaties en ooglidcorrecties (onverzekerde zorg). In 2015 waren acht oogartsen verbonden aan de kliniek, waarvan vijf intern uit Het Oogziekenhuis. De instroom van patiënten komt voornamelijk door verwijzing uit Het Oogziekenhuis en de partners van het Optometristen Collectief Rijnmond. Daarnaast heeft de investering in de digitale communicatie geresulteerd in een betere vindbaarheid in Google, wat leidde tot meer aanvragen. De nauwe samenwerking met het Amphia Ziekenhuis is in 2015 voortgezet. Sinds eind 2015 kunnen medewerkers van Het Oogziekenhuis via de werkkostenregeling (WKR) gebruik maken van de voordelen van de behandelingen bij Oogziekenhuis Focuskliniek. Eind 2015 is er een overeenkomst gesloten met zorgverzekeraar CZ om vanaf 2016 de politie in Nederland een laserbehandeling aan te bieden. De voordelen voor de politie zijn evident: geen hinder van een bril tijdens de werkzaamheden, waardoor de veiligheid toeneemt. 2015 was ook het jaar van de audits, zowel intern als extern. Oogziekenhuis Focuskliniek is opnieuw met succes gecertificeerd door ZKN en KIWA. De uitkomsten van beide audits bevestigden dat de kwaliteit van het zorgproces is gewaarborgd. Eind 2015 heeft de IGZ een onverwacht bezoek gebracht aan Oogziekenhuis Focuskliniek en de uitkomst daarvan was eveneens positief.


jaarverslag 2015 het oogziekenhuis rotterdam

3

| 18

Activiteiten Het Oogziekenhuis Rotterdam blijft zich onderscheiden. Het ziekenhuis is niet alleen gespecialiseerd in oogheelkunde, maar staat ook bekend om haar innovatieve projecten en maatschappelijke betrokkenheid. Het ziekenhuis organiseerde in 2015 meerdere wetenschappelijke symposia en patiĂŤntgerelateerde activiteiten, initieerde samenwerking op internationaal niveau en nam deel aan diverse oogheelkundige evenementen.


23

Deelnemers en sprekers van het 2e DOS-symposium

Winsemius Award voor oogziekenhuizen in Rotterdam en Singapore

3.1 Voorlichtingsavond Hoornvlies Patiënten Vereniging (januari)

Op 29 januari organiseerde de Hoornvlies Patiënten Vereniging (HPV) samen met Het Oogziekenhuis een hoornvliesavond. Tijdens deze avond gaf dr. L. Remeijer, oogarts binnen het corneateam van Het Oogziekenhuis, voorlichting over behandelingen van verschillende hoornvliesaandoeningen en was er gelegenheid tot het ontmoeten van lotgenoten en het uitwisselen van ervaringen.

3.2 Dutch Orbital Society Symposium (januari)

Op 31 januari vond het 2e Dutch Orbital Society Symposium plaats in Driebergen voor alle orbita en oculoplastische chirurgen in Nederland. Het symposium werd mede georganiseerd door prof. dr. A.D.A. Paridaens en A. Bieren van Het Oogziekenhuis. Tijdens het symposium hielden binnen- en buitenlandse gastsprekers interactieve voordrachten voor een publiek van oogartsen en artsen in opleiding tot specialist (AIOS). De buitenlandse gastsprekers R. Malhotra (Engeland) en prof. dr. C. Hintschich (Duitsland) werden onderscheiden met de Koornneef Award.

3.3 Rotterdams Glaucoom Symposium (februari)

Op 7 februari werd het achttiende Rotterdamse Glaucoom Symposium georganiseerd door prof. dr. H.G. Lemij. Wereldvermaarde glaucoomspecialisten uit vele landen zorgden voor een gevarieerd en zeer interessant programma. Het symposium werd door zeker tweehonderd oogartsen en optometristen bezocht.

3.4 Wereld Glaucoom Week (maart)

Van 6 tot en met 12 maart vond de Wereld Glaucoom Week plaats, met het wereldwijde thema 'Beat Invisible Glaucoma'. Tijdens de week werden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd en gratis oogcontroles gedaan in de OOGbus en bij optiekwinkels die aangesloten zijn bij het Optometristen Collectief Rijnmond. Ook konden patiënten en medewerkers meedoen aan een quiz, waarmee zij kans maakten op een Oogziekenhuis-Monopolyspel.

3.5 Oogziekenhuizen in Rotterdam en Singapore winnen Winsemius Award (maart)

Het Oogziekenhuis Rotterdam en het Singapore National Eye Centre hebben de Winsemius Award gewonnen in de categorie ‘samenwerken aan innovaties’. De winst is te danken aan de intensieve samenwerking die al sinds 1997 plaatsvindt. De Winsemius Award werd uitgereikt door de Nederlandse Kamer van Koophandel in Singapore. De prijs wordt toegekend aan Nederlandse en Singaporese organisaties die door samenwerking zijn gekomen tot de creatie en implementatie van innovatieve concepten.

3.6 Zonsverduistering (maart)

Op 20 maart vond een zonsverduistering plaats. Het onbeschermd kijken naar een zonsverduistering kan ernstige schade aan ogen veroorzaken. De heer H. van der Sluis, commercieel directeur Pearle Opticiens, en drs. J.T.H.N. de Faber, kinderoogarts bij Het Oogziekenhuis, gaven kinderen les over de zonsverduistering en het belang van goede bescherming van de ogen. In totaal zijn in heel Nederland 200.000 eclipsbrillen uitgedeeld en daarnaast is een lesbrief naar alle basisscholen gestuurd.

3.7 Eye Care Loop (april)

Op zondag 12 april vond voor de vijfde keer de Eye Care Loop plaats, georganiseerd door het Rotterdams Oogheelkundig Instituut (R.O.I.). De sponsoropbrengst van € 4.301,- was dit jaar bestemd voor een van de projecten van het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF). Het project helpt kinderen in Kenia met oogproblemen, zodat zij naar school kunnen en worden geaccepteerd in de gemeenschap.


Uitdelen van eclipsbrillen van aan basisschoolkinderen

Informatiemarkt voor patiënten tijdens de Quality Week

3.8 Pluscertificaat van Achmea (april)

Het Oogziekenhuis heeft een Pluscertificaat ontvangen van Achmea voor het meten en verbeteren op basis van de feedback van de patiënt. Achmea kent het certificaat toe aan instellingen die reeds in 2014 patiëntervaringen meten volgens de gestelde methoden (CQ-index, PROM’s). Belangrijk hierbij is dat de resultaten worden gebruikt om verbeteringen aan te brengen in de kwaliteit van zorg.

3.9 Heropening OOGcafé (mei)

Na een verbouwing van enkele weken is het vernieuwde restaurant binnen Het Oogziekenhuis geopend door drs. J.C.A. Sol, directeur van Het Oogziekenhuis en H. Hoppenbrouwer, operationeel directeur van Appèl, de exploitant van het restaurant. In het OOGcafé kunnen de bezoekers direct plaatsnemen aan één van de tafels, waarna ze bediend worden door één van de medewerkers.

3.10 Masterclass Glaucoom diagnostiek (juni)

Op 13 juni werd in samenwerking met de Stichting Anatomy and Function of the Eye (SAFE) voor het eerst een masterclass glaucoomdiagnostiek gehouden. De onderwerpen automatische perimetrie, progressiedetectie en OCT waren bedoeld voor oogartsen die regelmatig met glaucoom te maken hebben en voor artsen in opleiding tot specialist (AIOS). Oude kennis werd opgefrist en nieuwe technieken en inzichten kwamen aan bod.

3.11 Quality Week (oktober)

Elk jaar organiseert Het Oogziekenhuis in oktober een Quality Week, een week met speciale activiteiten voor medewerkers en patiënten. Dit jaar stond het thema 'kwetsbare ouderen' centraal. Op de informatiemarkt stonden de Oogvereniging (groep Glaucoombelangen) en de MaculaVereniging. Ergra Low Vision verschafte informatie over diverse hulpmiddelen in het dagelijks leven en Aafje was aanwezig met diverse onderdelen: ‘Aafje Hulpthuis’, ‘Met hulp van Aafje’ en de dagvoorziening voor slechtzienden. Tot slot kon men oogdruppelinstructie krijgen en een presentatie bijwonen over valpreventie.

3.12 World Sight Day (oktober)

Op 8 oktober was het World Sight Day. Mensen konden van 5 tot en met 10 oktober hun ogen gratis laten controleren bij één van de 53 optiekzaken aangesloten bij het Optometristen Collectief Rijnmond. World Sight Day is een jaarlijks terugkerende dag die georganiseerd wordt door VISION 2020. Zij zetten zich in om vermijdbare blind- en slechtziendheid wereldwijd uit te bannen voor het jaar 2020. VISION 2020 is een initiatief van onder andere de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

3.13 MeeWerkWeek (november)

Van 16 tot en met 20 november was het MeeWerkWeek. Directies, CEO's, managers en kantoormedewerkers gingen landelijk actief aan de slag op de werkvloer van hun eigen bedrijf. Ook binnen Het Oogziekenhuis gingen beide leden van de Raad van Bestuur aan de slag op de werkvloer. Drs. J.C.A. Sol werkte op de Maculapoli en bij de Pre Operatieve Screening en dr. C.W.J.M. Storimans draaide mee bij het Afsprakenbureau en de Facilitaire Servicedesk.

3.14 Promotie Burgemeester ing. A. Aboutaleb heeft 11 december samen met kinderoogarts drs. J.T.H.N. de Faber vuurwerkbril de eerste vuurwerkbrillen uitgedeeld aan de kinderen van basisschool Jacob Maris in Rotterdam. (december) Ook werd de nieuwe vuurwerkspot met de titel: ‘Laat vuurwerk niet ‘t laatste zijn wat je ogen zien!’ gelanceerd. De spot kwam tot stand door een samenwerking tussen de Gemeente Rotterdam en Het Oogziekenhuis. De vuurwerkspot werd vertoond op TV Rijnmond en verspreid via online kanalen om jongeren bewust te maken van de gevaren van vuurwerk.


Dr. C.W.J.M. Storimans op de werkvloer tijdens de MeeWerkWeek

3.15 Online manifest verbod op consumenten vuurwerk (december)

Uitdelen van vuurwerkbrillen op Rotterdamse basisschool Jacob Maris

Op 19 december is het online manifest voor een verbod op consumentenvuurwerk gelanceerd. Achttien organisaties, waaronder Het Oogziekenhuis Rotterdam, spreken zich hiervoor uit. In 2014 spraken negen organisaties zich uit voor het manifest, inmiddels scharen ook GroenLinks, de plastisch chirurgen, de kinderartsen en steeds meer patiĂŤntenverenigingen zich achter het manifest. Gezamenlijk komen organisaties in verzet tegen de maatschappelijke gevolgen van consumentenvuurwerk.


jaarverslag 2015 het oogziekenhuis rotterdam

4

| 22

Feiten en cijfers Het aantal opnamen en dagverpleging zijn gestegen van 26.269 in 2014 naar 28.654 in 2015. Het aantal operaties in 2015 is met 11.877 iets lager dan in 2014 (12.457). Een grote stijging is, evenals in voorgaande jaren, te zien in het aantal behandelingen voor de aandoening maculadegeneratie. In 2014 waren dit nog 13.397 behandelingen, in 2015 is dit gestegen naar 16.344 behandelingen.


23

4.1

Personeel

4.2 Geconsolideerd resultaat

Afgelopen jaar is de personeelsformatie van Het Oogziekenhuis licht toegenomen, van 435 fte in 2014 naar 445 fte in 2015. Dit komt neer op 528 medewerkers die in dienst zijn van Het Oogziekenhuis. Het geconsolideerd resultaat is te onderscheiden in de collectief gefinancierde zorgactiviteiten van Het Oogziekenhuis en overige activiteiten. Het resultaat over 2015 is als volgt samengesteld: 2015 (x € 1.000)

Ziekenhuis

2014

Overige

Totaal

Ziekenhuis

Overige

activiteiten Opbrengsten

55 .502

Totaal

activiteiten

6 .097

61 .599

35 .511

6. 413

35 .836

6 .516

41 .924

Kosten en belasting

53 .984

1.518

5 .782

59 .766

315

1.833

42 .352

Netto resultaat (na belastingen)

-325

-103

-428

De opbrengsten en kosten liggen in 2015 significant hoger dan in 2014 door de invoering van de integrale bekostiging voor zorgopbrengsten per 1 januari 2015. Het ziekenhuis blijft onder druk van plafondafspraken met zorgverzekeraars hogere kosten maken dan zij vergoed krijgt. Bijzonderheden in 2015 waren 1) de baten uit de afwikkeling van het oude budgetteringsstelsel (FB), 2) de bijzondere waardevermindering van het binnen het ziekenhuis ontwikkelende elektronisch patiëntendossier (EPD), 3) eenmalige kosten door bestuurlijke veranderingen en het optimaliseren van diverse kwaliteit- en veiligheidsaspecten, 4) het niet vergoed krijgen van de geleverde zorg aan een deel van de patiënten en 5) toenemende kosten van dure geneesmiddelen voor maculadegeneratie behandelingen in 2015, welke niet volledig vergoed worden door zorgverzekeraars. Het resultaat 2015 van de overige activiteiten bedraagt € 315.000 positief. De financiële ratio’s (equity ratio, solvabiliteit, Debt Service Capacity Ratio (DSCR), liquiditeitsratio en het percentage vaste activa gefinancierd door lang vreemd vermogen) blijven boven de intern en extern gestelde normen.


jaarverslag 2015 het oogziekenhuis rotterdam

4.3

| 24

Geconsolideerde resultatenrekening 2015

2015 2014 € € Bedrijfsopbrengsten Opbrengst zorgprestaties 53.144.905 34.029.337 Subsidies 6.076.152 5.185.289 Overige bedrijfsopbrengsten 2.378.210 2.709.912

Som der bedrijfsopbrengsten 61.599.267 41.924.538 Bedrijfslasten Personeelskosten 26.921.808 24.483.828 Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten 9.095.861 96.960 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 2.603.750 2.545.643 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 3.843.093 0 Overige bedrijfskosten 16.916.438 14.765.416

Som der bedrijfslasten 59.380.950 41.891.847 Bedrijfsresultaat 2.218.317 32.691 Financiële baten en lasten -385.773 -460.504 Resultaat boekjaar

1.832.544

-427.813


25

4.4

Geconsolideerde balans per 31 december 2015

31-dec-15 31-dec-14 € € Vaste activa Materiële vaste activa 19.179.250 22.817.965 Financiële vaste activa 182.062 361.384 Totaal vaste activa 19.361.312 23.179.349 Vlottende activa Voorraden 366.894 360.445 Onderhanden projecten uit hoofde van DBC’s/ DBC-zorgproducten 525.141 2.033.914 Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 628 .521 779.364 Debiteuren en overige vorderingen 9.376.261 6.736.903 Effecten 0 .140 Liquide middelen 6.603.768 9.570.531 Totaal vlottende activa 17.500.585 19.481.157

Activa

Totaal activa 36.861.897 42.660.506

Passiva

31-dec-15 31-dec-14 € € Groepsvermogen Kapitaal 45 45 Bestemmingsreserves 607.344 743.535 Algemene reserve 9.575.989 7.607.254 Totaal groepsvermogen 10.183.378 8.350.834 Voorzieningen 2.575.656 2.009.553 Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 10.975.000 12.050.000 Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Overige kortlopende schulden 13.127.863 20.250.119 Totaal passiva 36.861.897 42.660.506


jaarverslag 2015 het oogziekenhuis rotterdam

134.617

totaal polikliniekbezoeken

| 26

46.967

eerste polikliniekbezoeken

28.654

opnamen/dagverpleging

auto’s geparkeerd door de Parkeerservice

36 oogartsen 41 vrijwilligers

25 AIOS 3 anesthesiologen

528 medewerkers

mensen in dienst: peildatum december 2015


27

104.216* DOT-zorgproducten * Let op, het aantal DOT Zorgproducten is significant veranderd ten opzichte van 2014. Dit heeft te maken met gewijzigde regelgeving. Zorgproducten worden sinds 1 januari 2015 gesloten na 120 dagen in plaats van 365 dagen. Dit zorgt voor een grote toename in het aantal zorgproducten. 2014, 2015 (en later 2016) kunnen niet met elkaar worden vergeleken door deze stelselwijziging.

operaties 174 algemeen 413 strabismus 600 glaucoom 624 cornea 1.229 oculoplastisch 2.333 vitreoretinale chirurgie 6.504 cataract 11.877 totaal

16.344

poliklinische ingrepen 4.742 laserbehandelingen 16.344 injecties met anti-VEGF

50 6. 4 2.

33 3

4.742


jaarverslag 2015 het oogziekenhuis rotterdam

| 28

5

De organisatie

5.1

Raad van Toezicht Dhr. Drs. S.J. van der Goot, voorzitter */** Dhr. J.A.S. van Breda Vriesman ** Mw. Mr. I. Dezentjé Hamming-Bluemink * Mw. Drs. C. Baar-Poort (huisarts te Rotterdam) *** Dhr. Prof. dr. A.F. Cohen ***

Bestuur Per 31 december 2015

* lid nominatie en remuneratie commissie ** lid audit en financiële commissie *** lid commissie Kwaliteit en Veiligheid

Bestuursraad Dhr. Drs. J.C.A. Sol, lid Mw. Dr. M.H.B. Heres, lid Mw. Dr. C.W.J.M. Storimans, lid a.i. Dhr. Prof. dr. H.G. Lemij, lid Mw. Drs. M. Wefers Bettink-Remeijer, lid

Directeuren BV’s Stichting Oogziekenhuis Rotterdam Dhr. R.M. Baljon, MSM directeur Het Oogzorgnetwerk Vacature wetenschappelijk directeur Rotterdams Oogheelkundig Instituut (R.O.I.) Mw. dr. N. Dorrestijn managing director Rotterdams Oogheelkundig Instituut (R.O.I.) Mw. drs. A.J.M. Geerards medisch directeur Oogziekenhuis Focuskliniek Dhr. M.B. Asselbergs commercieel directeur Oogziekenhuis Focuskliniek a.i.

Raad van Bestuur Dhr. Drs. J.C.A. Sol, lid Mw. Dr. M.H.B. Heres, lid Mw. Dr. C.W.J.M. Storimans, lid a.i. Bestuur Coöperatie Medici Oogzorg Rotterdam Dhr. Prof. dr. H.G. Lemij, voorzitter Mw. Drs. M. Wefers Bettink-Remeijer, secretaris Dhr. Drs. T.O.A.R. Missotten, penningmeester

5.2

Managementteam

Dhr. Drs. J.C.A. Sol lid Raad van Bestuur Mw. Dr. M.H.B. Heres lid Raad van Bestuur Mw. Dr. C. Storimans lid Raad van Bestuur a.i. Mw. Mr. C.A. Beij bedrijfsjurist/secretaris Raad van Bestuur Dhr. Drs. R.C. Zimmerman manager P&O E&F, I&A Dhr. Drs. A.L. Tee manager zorglogistieke bedrijfsvoering Dhr. Drs. M.L.W. Schellekens bedrijfskundig manager ingrepen

Mw. R. Gerla bedrijfskundig manager polikliniek en diagnostiek Dhr. R.M. Baljon, MSM directeur Het Oogzorgnetwerk Mw. Dr. N. Dorrestijn managing director R.O.I. Mw. Drs. L.C. Vermeulen, MMI manager Kwaliteit & Veiligheid Mw. Dr. L. Remeijer oogarts, medisch manager Dhr. Drs. K.A. van Overdam oogarts, medisch manager


29

5.3 Oogartsen per subspecialisme

Acute oogzorg Mw. Drs. M. Wefers Bettink-Remeijer Cataract/voorsegmentchirurgie Dhr. Drs. J.G. Bollemeijer Mw. Dr. L.I. van den Born Mw. Drs. O. Creten Dhr. Drs. J.T.H.N. de Faber Mw. Drs. A.J.M. Geerards Dhr. Drs. A.T. van Goor Dhr. Dr. H.G. Lemij Dhr. Drs. M. Manzulli Mw. Dr. H.W. Mensink Dhr. Drs. T.J.P. Nieuwendijk Mw. Dr. L. Remeijer Dhr. Drs. J. van Rooij Mw. Drs. Y. Sharifi Mw. Dr. C.W.J. Storimans Mw. Dr. M. Tjon Fo Sang Mw. Drs. L.C. Ugahary Dhr. Drs. J.W. Vijlbrief Dhr. Drs. P.W.T de Waard Dhr. Drs. B.L.M. Zijlmans Corneachirurgie/uitwendige oogziekten Mw. Drs. A.J.M. Geerards Dhr. Drs. A.T. van Goor Mw. Dr. L. Remeijer Dhr. Drs. J. van Rooij Echografie Dhr. Dr. W.A. van den Bosch Mw. Drs. M. Wefers Bettink-Remeijer Electrodiagnostiek Dhr. Drs. J.T.H.N. de Faber Mw. Dr. L.I. van den Born

5.4

Anesthesiologen

Dhr. Dr. M. Al-Ali Mw. Dr. B.A. Bak-Barczewska Mw. Dr. M.M. Gorniak Dhr. Dr. H.L.J.M. Paelinck

5.5

Nevenlocaties

Locatie Sint Franciscus Gasthuis Dhr. Drs. I.M. Gan Dhr. Drs. R.L.J. van Ruyven Locatie IJsselland Ziekenhuis Mw. Dr. H.W. Mensink Mw. Drs. L.C. Ugahary Mw. Dr. M.E.J. van Velthoven Dhr. Drs. J.W. Vijlbrief

Glaucoom Dhr. Drs. J.G. Bollemeijer Dhr. Prof. dr. H.G. Lemij Dhr. Drs. T.J.P. Nieuwendijk Dhr. Drs. P.W.T. de Waard Kinderoogheelkunde/strabologie Dhr. Drs. J.T.H.N. de Faber Dhr. Drs. R.L.J. van Ruyven Mw. Dr. M. Tjon Fo Sang Dhr. Drs. J.W. Vijlbrief Medische retina/diabetes/ ophthalmogenetica/uveïtis Mw. Dr. L.I. van den Born Dhr. Drs. J.P. Martinez Ciriano Mw. Dr. S. IJzer Dhr. Drs. T.O.A.R. Missotten Mw. Dr. M.E.J. van Velthoven Neuro-ophthalmologie Mw. Drs. J.A.M. van Everdingen Mw. Drs. M. Wefers Bettink-Remeijer Oculoplastische chirurgie/orbitologie Dhr. Dr. W.A. van den Bosch Dhr. Drs. R.O.B. de Keizer Dhr. Prof. dr. A.D.A. Paridaens Vitreoretinale chirurgie Dhr. Drs. K. Faridpooya Mw. Dr. E.C. La Heij Dhr. Drs. E.W. Lindstedt Dhr. Prof. dr. J.C. van Meurs Dhr. Drs. K.A. van Overdam

Locatie Havenziekenhuis Rotterdam Dhr. Drs. J.P. Martinez Ciriano Dhr. Drs. T.O.A.R. Missotten


30

Colofon

Samenstelling en redactie

Kees Sol, lid Bestuursraad Caroline Storimans, lid Bestuursraad a.i. Hans Lemij, lid Bestuursraad Marijke Wefers Bettink, lid Bestuursraad Stephanie Mol, beleidsadviseur Communicatie & Marketing Marsha Vlietman, beleidsadviseur Communicatie & Marketing /voorzitter OR

Tekstuele bijdrage

Marc Asselbergs, commercieel directeur Oogziekenhuis Focuskliniek a.i. Brenda Baan, secretariaat Coรถperatie Medici Oogzorg Rotterdam Christine Beij, jurist/secretaris Raad van Bestuur Martine Brouwer, beleidsadviseur Kwaliteit & Veiligheid Linda de Buijzer, adviseur P&O Netty Dorrestijn, managing director Rotterdams Oogheelkundig Instituut (R.O.I.) Judith van Everdingen, oogarts Mariska van der Gaag, junior adviseur Het Oogzorgnetwerk/adviseur Kwaliteit & Veiligheid Ellen La Heij, oogarts Roel van der Heijde, senior adviseur/trainer Opleidingen/vertrouwenspersoon Samantha Horstink, controller Jeannette Lausberg, adviseur Het Oogzorgnetwerk Jose Martinez, oogarts Dion Paridaens, oogarts Tom Poldervaart, financieel en BI-adviseur Lies Remeijer, oogarts Robert Spiering, beleidsadviseur Communicatie & Marketing & PR Martha Tjon, oogarts Marc Veldkamp, senior adviseur P&O Peter de Waard, oogarts Rene Wubbels, coรถrdinator Wetenschappelijk Onderzoek Bart Zijlmans, oogarts Maaike van Zuilen, EAEH/WAEH

Ontwerp

www.ritzen-design-consult.nl

Uitgave

Het Oogziekenhuis Rotterdam Schiedamse Vest 180 3011 BH Rotterdam T +31 (0)10 401 77 77

Websites

www.oogziekenhuis.nl www.oogzorgnetwerk.nl www.oogziekenhuisfocuskliniek.nl www.oogonderzoek-rotterdam.nl www.oogbus.nl www.eyehospital.nl www.swoo-flieringa.nl

Rotterdam, juni 2016


Jaarverslag 2015  

Het Oogziekenhuis Rotterdam

Jaarverslag 2015  

Het Oogziekenhuis Rotterdam

Advertisement