Page 1

TÜRKÇE VE İNGİLİZCE MUHABERAT ÖRNEĞİ EĞİTİM DÖKÜMANI 2


Önsöz : Havacılığın en vazgeçilmez ilkelerinden birisi doğru muhaberat yapmaktır. Bu doküman OnurAir Sanal Hava Yollarında pilotluk yapmakta olan arkadaşlarımıza rehberlik etmesi için Örnek bir Antalya Adnan Menderes uçuşunun muhaberatını içerir. OnurAir VA Eğitim departmanı tarafından Hazırlanmış olup, OnurAir VA Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmaksızın Farklı platformlarda kullanılamaz Ümit ÜNALDI Eğitim Müdürü


ANTALTA GROUND (LTAI_GND) Pilot : İyi Akşamlar Antalya Yerkontrol. OHY006 1 numaralı kapıda park halinde. Adnan Menderes İçin doldurmuş olduğumuz IFR uçuş planımızın onaylanmasını istiyoruz. Antalya GND : İyi Akşamlar OHY006, Menderes için doldurmuş olduğunuz uçuş planı Bronz1A ile onaylanmıştır. Kalkış pistiniz 36R, Öncelikli uçuş seviyeniz 100, transponder kod 2011, QNH 1011 Pilot

: Yer kontrolden alınan bilgi eksiksiz olarak geri okunur

Antalya GND : Geri okuma dogru Motor çalıştırma ve geri itme serbest. Taksiye hazır olduğunuzda bildirin Pilot

: Motor çalıştırma ve geri itme serbest. Taksiye hazır olunca arayacağız. OHY006

Pilot

: Taksiye hazırız OHY006

Antalya GND : OHY006 36R pisti bekleme noktası için C, G, Y, M, N taksi yolları ile taksiye serbestsiniz. Bekleme noktası ikaz olsun. Pilot : 36R bekleme noktası için C, G, Y, M, N taksi yolları ile taksiye serbest kılındık. Bekleme noktası ikaz edilecek. OHY006 Pilot

: 36R bekleme noktasındayız. OHY006

Antalya GND : OHY006 126.1 frekansından kule ile irtibata geçin. TOWER Pilot

: 36R bekleme noktası OHY006

Antalya TWR : OHY006 36R pistine giriş serbest. Squawk Mode Charlie. Pilot

: 36R pistine giriş serbest, Squawk mode Charlie OHY006

Antalya TWR : OHY006, rüzgar 355 den 10 Knot. 36R pistinden kalkış serbest Pilot

: Rüzgar 355 den 10 Knot. 36R pistinden kalkış serbest OHY006

Antalya TWR : OHY006 128.3 frekansından Antalya Approach la irtibata geçiniz Pilot

: 128.3 Frekansından Antalya Approach ile temasa geçiliyor

APPROACH Pilot : Antalya yaklaşma İyi akşamlar. OHY006, 3000 feet geçildi, uçuş seviyesi 100’a Bronz1A ile tırmanıyoruz. Antalya APP

: OHY006 İyi akşamlar. tanımlandınız. Uçuş seviyesi 160 için serbestsiniz.

Pilot

: Uçuş Seviyesi 160 serbest OHY006

Antalya APP

: OHY006, 119.3 frekansından İstanbul Center ile irtibata geçin.


Pilot

: 119.3 Frekansından İstanbul Center ile irtibata geçiliyor

CENTER Pilot tırmanıyoruz

: İstanbul Kontrol İyi akşamlar. Uçuş Seviyesi 100 geçildi. Uçuş seviyesi 160 a

İstanbul CTR

: OHY006, Radar teması sağlandı. Final seviyeniz 260 serbest

Pilot

: Uçuş seviyesi 260 serbest OHY006

İstanbul CTR

: OHY006, Uçuş seviyesi 120 a alçalın

Pilot

: Uçuş seviyesi 260 Uçuş seviyesi 120 için terk ediliyor OHY006

İstanbul CTR

: OHY006, 120.1 frekansından Menderes yaklaşma ile iletişim kurun

Pilot

: 120.1 frekansından Menderes Yaklaşma ile temasa geçiliyor

APPROACH Pilot : Menderes Yaklaşma. OHY006 Uçuş seviyesi 140 geçildi. Uçuş seviyesi 120 a alçalmaktayız. İnformation İndia alındı. Menderes APP : OHY006 direk IMR. IMR üzerinde 5000 feet olacak şekilde alçalmaya devam edin. IMR geçişle soldan dönüşle uçuş başı 165. Radar vektörü ile 34 pisti ILS yaklaşması olacak Pilot : Direk IMR. IMR üzerinde 5000 Feet olacak şekilde alçalmaya devam ediliyor. IMR geçişle soldan dönüşle uçuş başı 165. 34 Pisti ILS yaklaşma olacak OHY006 Menderes APP : OHY006, 3900 feet alçalma serbest QNH 1013 Pilot

: 3900 feet e alçalıyoruz. QNH 1013. OHY006

Menderes APP : OHY006 soldan dönüşle uçuş başı 060 Pilot

: Soldan dönüşle uçuş başı 060 OHY006

Menderes APP : OHY006, Soldan dönüşle uçuş başı 020 Pilot

: Soldan Dönüşle Uçuş Başı 020 OHY006

Menderes APP : OHY006 Soldan dönüşle uçuş başı 360. 34 pisti için ILS e serbestsiniz. Establish ikaz olsun Pilot

: Soldan dönüşle uçuş başı 360. 34 pisti için ILS serbest Establish ikaz edilecek. OHY006

Pilot

: 34 Pisti ILS Establish OHY006

Menderes APP : OHY006. 118.1 frekansından Menderes Kule ile irtibata geçin. Pilot

: 118.1 Frekansından Menderes Kule ile irtibata geçiliyor


TOWER Pilot

: Menderes Kule. OHY006. 34 pisti ILS Establish

Menderes TWR: OHY006. 34 pisti iniş serbest Rüzgar 006 dan 11 Knots. Pilot

: 34 Pisti iniş serbest. Rüzgar 006 dan 11 Knots. OHY006

Pilot

: 34 Pisti terk edildi. OHY006

Menderes TWR: OHY006. 121.9 frekansından Menderes Yer kontrol ile irtibata geçin. Pilot

: 121.9 frekansından Menderes Yer Kontrol ile irtibata geçiliyor OHY006

YER KONTROL Pilot

: Yer Kontrol. OHY006 pist Golf yoluna terk edildi.

Menderes GND : OHY006 Adnan Menderes e hoş geldiniz. Park posizyonu 12 ye G ve C taksi yolları ile serbestsiniz. Pilot

: Park posizyonu 12 ye G ve C taksi yolları ile serbestiz. OHY006

Pilot : 12 numaralı park pozisyonunda park halindeyiz. Motor kapatma ve uçuş pilanımızın kapatılması müsaadesi istiyoruz. OHY006 Menderes GND : OHY006 motor kapatma serbest. Uçuş planınız 14:02 Z itibariyle kapatılmıştır.

İNGİLİZCE GROUND - Contact Pilot Menders.

: Good evening Antalya , OHY006 parking at position 1, request clearance to Izmir Adnan

Antalya GND : OHY006, good evening, you are cleared to Izmir Adnan Menders via Bronz1A as filed, initial flightlevel 100, squawk 2011, qnh 1011 Pilot:

: Yer Kontrolden alınan bilgi eksiksiz olarak tekrar edilir

Antalya GND : OHY006, readback is correct, start approved, Report ready for taxi Pilot

: start approved, will call you for taxi, OHY006

Pilot

: ready for taxi, OHY006

Antalya GND : OHY006, taxi to runway 36R hold point, via Charlie, Golf, Yankee, Mike, November, report Rw 36R Hold Point Pilot : via Charlie, Golf, Yankee, Mike, November, to runway 36R Hold Point and will call you at 36R hold point OHY006


Pilot

: 36R Hold Point OHY006

Antalya GND : OHY006, contact tower on 126.1 Pilot

: contact Tower on 126.1, OHY006

TOWER Pilot

: Good evening sir, 36R Hold Point, OHY006

Antalya TWR : OHY006, good evening, lineup runway 36R and Mode Charlie. Pilot

: lining up runway 36R, Squawking Mode Charlie, OHY006

Antalya TWR : OHY006, winds 355 at 10 knots, cleared for takeoff runway 36R Pilot

: Winds 355 at 10 Knots, cleared for takeoff runway 36R, OHY006

Antalya TWR : OHY006, contact approach on 128.3 Pilot

: contact approach on 128.3,OHY006

APPROACH Pilot

: OHY006, out of 3000, climbing flightlevel 100 on Bronz1A

Antalya APP

: Ohy006, identified, cleared flightlevel 160

Pilot

: Cleared for flightlevel 160, OHY006

Antalya APP

: OHY006, contact Center on 119.3

Pilot

: Center on 119.3, OHY006

CENTER Pilot

: Good evening İstanbul, OHY006 passing flightlevel 100 climbing flightlevel 160

İstanbul CTR

: OHY006, radar contact, continiue climb to final flightlevel 260 and as filed

Pilot

: Cleared For Flight 260 OHY006

İstanbul CTR

: OHY006, descent to flightlevel 120.

Pilot

: leaving flightlevel 260 for flightlevel 120, OHY006

İstanbul CTR

: OHY006, contact Adnan menderes approach on 120.1

Pilot

: Adnan Menderes approach on 120.1, OHY006

APPROACH


Pilot : Menderes approach, OHY006, passing flightlevel 140 descending flightlevel 120, information India Menderes APP : OHY006, continue descent and cross IMR at 5000 feet. After IMR turn left heading 165. expect radar vectors for ILS approach 34. Pilot : Continue descent and cross IMR at 5000 feet. After IMR turn left heading 165. expect radar vectors for ILS approach 34. OHY006 Menderes APP : OHY006, descent to 3,900 feet, qnh 1013 Pilot

: descent to 3,900 feet, qnh 1013, OHY006

Menderes APP : OHY006, turn left heading 060 Pilot: left heading 060, OHY006 Menderes APP : OHY006, Turn left heading 020, Pilot

: left turn, heading 020, OHY006

Menderes APP : OHY006, turn left heading 360, cleared ILS approach runway 34, Report established Pilot

: left 360, cleared ILS runway 34, will call you when established, OHY006

Pilot

: established ILS runway 34, OHY006

Menderes APP : OHY006 thank you, contact Tower on 118.1 Pilot: Tower on 118.1, OHY006 TOWER Pilot

: Menderes, OHY006 established ILS runway 34

Menderes TWR: OHY006, cleared to land runway 34, winds 005 at 11 knots Pilot

: cleared to land runway 34, Winds 005 at 11 Knots OHY006

Pilot

: vacated runway 34, OHY006

Menderes TWR: OHY006 Roger, contact Ground 121.9 Pilot: Ground on 121.9, OHY006

GROUND Pilot

: Ground, OHY006 with you, vacated via Golf.

Menderes GND : Welcome to Andan Menderes OHY006, taxi to position 12, via Golf and Charlie


Pilot

: taxi to position 12, via Golf and Charlie, OHY006

Pilot

: Parked at position 12, request engine shut down and close of flight plan, OHY006

Menderes GND : OHY006, Affirmative your flight plan closed at 14:02Z

Muhaberat  

turkce ingilizce muhaberat