__MAIN_TEXT__

Page 1

MONDIALE UITDAGINGEN, REGIONALE OPLOSSINGEN

NOORD-HOLLAND NOORD


MONDIALE UITDAGINGEN Water, energie en voedselsystemen in de wereld zijn nauw met elkaar verbonden. Water is nodig om energie op te wekken; energie is nodig voor de behandeling en transport van water; en water en energie zijn nodig om voedsel te verbouwen. De groeiende wereldbevolking en de toenemende welvaart zal de druk op de wereldwijde vraag naar energie, maar ook naar voedsel en water in de komende decennia alleen maar vergroten. Dit vraagt om oplossingen die zich niet alleen richten op voedsel, water of energie, maar juist op de verbindingen tussen deze sectoren.

16-20%

VAN JAARLIJKSE OMZET WORDT GEĂ?NVESTEERD IN

R& D

70%

VAN HET ZAAD DAT WERELDWIJD GEBRUIKT WORDT VINDT ZIJN ORIGINE IN

2

SEEDVALLEY

VAN AGRI & FOOD PRODUCTEN WERELDWIJD

100

AGRI & FOOD Voedsel als brandsto f

ON- EN OFFSHORE WIND

675

Mw

Energie om voedsel te produceren

Voedsel transporeert water

MILJARD LITER

WORDT JAARLIJKS GEZUIVERD IN NOORD-HOLLAND NOORD

Water voor productie van voedsel

400 JAAR

Water om energie op te wekken

4,1 MILJARD M3 EUROPA'S GROOTSTE GASOPSLAG VAN TAQA ENERGY

E GROOTSTE EXPORTEUR

ENER GIE

Energie is nodi g voor drinkwate r

WATER

ERVARING IN WATERMANAGEMENT

100 hectar e GROOTSCHALIGE DATACENTER ONTWIKKELINGEN MET ENERGIE UIT GLASTUINBOUW

160

OLIE- EN GAS PLATFORMS WORDEN ELKE DAG BEDIEND VANAF

DE PORT OF DEN HELDER


REGIONALE OPLOSSINGEN Over 15 jaar is

25.000 HECTARE landbouwgrond in Nederland VERZILT.

Wereldwijde energieconsumptie is de laatste 20 jaar

GESTEGEN MET 52%.

De vraag naar agrarische producten zal naar verwachting

JAARLIJKS STIJGEN MET 1,1% PER JAAR tot 2050. 1.243 M PER JAAR.

3 De grootste mondiale uitdagin- De gemiddelde Agriportwatervoetafdruk A7 Offgrid Test Center in de wereld is industrie. Op deze wijze wordt het gen voor de komende decennia Agriport A7 biedtis plaats aan de aan zoetprobleem CO2 uitstoot deels Bij de Afsluitdijk werken duurzame De watervoetafdruk het totale volume water dat van wordtdegebruikt voor goederen liggen op het gebied van food & grootste innovatieve glastuinbouwnaar een oplossing in de energie bedrijven samen aan de en diensten door individuenomgezet of gemeenschappen. agri, water en energie. Bedrijven bedrijven in Nederland. Agriport A7 voedselindustrie. ontwikkeling van een volledig duuren kennisinstellingen uit Noordis koploper op het gebied van duurzaam energieproductiesysteem dat Holland Noord staan wereldwijd zaamheid door innovatief gebruik los van het bestaande elektriciteitsnet Biomassavergassing van de beschikbare energie wereldwijd. bekend om de innovatieve van reststromen, inzet van aardkan functioneren. De energie wordt ECN, het belangrijkste energie oplossingen in deze sectoren. warmte en de unieke samenwerking opgewekt door wind, zon en water onderzoekstinstituut in Nederop wereldwijde schaal. De regio levert daarmee een tussen de glastuinbouwbedrijven. en opgeslagen in batterijen land, werkt samen met Dahlman, grote bijdrage aan de mondiale die zeer geschikt zijn voor de TAQA en Gasunie aan een nieuwe uitdagingen en de regio heeft de opslag van overtollige piekenergie. biomassavergassingsinstallatie: Microsoft Een Nederlands gezin ambitie om deze kracht verder Dit samenspel tussen zon-, waterMILENA/OLGA. MILENA is een Sinds 2015 is het nieuwe datacenter uit te bouwen. en windenergie en de opslag biedt van Microsoft op Agriport gevestigd. gepatenteerde, wereldwijd unieke oplossingen voor afgelegen gebieMicrosoft maakt gebruik van energie technologie om met een zeer hoog den die nu nog op zeer vervuilende rendement (80 procent) en zonder uit de kassen en levert warmte van de Van het wereldwijde energieverbruik is dieselolie draaien. schadelijke milieu-effecten energie servers terug aan de kassen. te halen uit droge biomassa, zoals Om aan de wereldwijde voedselvraag te kunnen voldoen in 2050, zal de sloophout, snoeiafval of gemaaid CO2-voorziening gras. glastuinbouw Overheden, tuinbouworganisaties en industriele bedrijven in NoordTeelt op water ten opzichte van 2005. Holland hebben met de zogenoemProeftuin Zwaagdijk, Greenport de ‘Greendeal’ afgesproken ervoor NHN en verschillende ondernemers te zorgen dat glastuinbouwbedrijven in Noord-Holland Noord experi(783 miljoen mensen) hebben nog steeds geen toegang schoon water. kunnen beschikken over kwalitatief menteren voloptot met teelt op water. goede CO2 uit de Noord-Hollandse Inmiddels kan 8 keer zoveel sla Elektriciteit uit zon, wind, water en biomassa kan tot op water dan worden geproduceerd op dezelfde oppervlakte volle grond. Tegelijkertijd vraagt deze vorm van leveren in 2050. telen minder gewasbescherming en water en heeft het een lagere CO2 Bijna 2/3 van de wereldpopulatie zal met uitstoot.

ONTWIKKELDE LANDEN CONSUMEREN 30% VOEDSELCONSUMPTIE GROEIT

GEBRUIKT GEMIDDELD 498 LITER WATER PER DAG.

33% NOG STEEDS OLIE.

LANDBOUW PRODUCTIVITEIT MET 60% MOETEN GROEIEN 11% VAN DE WERELDBEVOLKING 30% VAN DE ENERGIEMIX

WATERTEKORT

te maken krijgen voor

2025.

Ongeveer 1/3 van al het voor menselijke consumptie geproduceerde voedsel, ongeveer

1,3 MILJARD TON PER JAAR, WORDT NIET GECONSUMEERD NOORDHOLLAND NOORD

Den Helder Alkmaar Amsterdam


REGIONALE OPLOSSINGEN De grootste mondiale uitdagingen voor de komende decennia liggen op het gebied van food & agri, water en energie. Bedrijven en kennisinstellingen uit NoordHolland Noord staan wereldwijd bekend om de innovatieve oplossingen in deze sectoren. De regio levert daarmee een grote bijdrage aan de mondiale uitdagingen en de regio heeft de ambitie om deze kracht verder uit te bouwen.

Agriport A7 Agriport A7 biedt plaats aan de grootste innovatieve glastuinbouwbedrijven in Nederland. Agriport A7 is koploper op het gebied van duurzaamheid door innovatief gebruik van reststromen, inzet van aardwarmte en de unieke samenwerking tussen de glastuinbouwbedrijven.

Microsoft Sinds 2015 is het nieuwe datacenter van Microsoft op Agriport gevestigd. Microsoft maakt gebruik van energie uit de kassen en levert warmte van de servers terug aan de kassen.

CO2-voorziening glastuinbouw Overheden, tuinbouworganisaties en industriele bedrijven in NoordHolland hebben met de zogenoemde ‘Greendeal’ afgesproken ervoor te zorgen dat glastuinbouwbedrijven kunnen beschikken over kwalitatief goede CO2 uit de Noord-Hollandse

NOORDHOLLAND NOORD

industrie. Op deze wijze wordt het probleem van de CO2 uitstoot deels omgezet naar een oplossing in de voedselindustrie.

Biomassavergassing ECN, het belangrijkste energie onderzoekstinstituut in Nederland, werkt samen met Dahlman, TAQA en Gasunie aan een nieuwe biomassavergassingsinstallatie: MILENA/OLGA. MILENA is een gepatenteerde, wereldwijd unieke technologie om met een zeer hoog rendement (80 procent) en zonder schadelijke milieu-effecten energie te halen uit droge biomassa, zoals sloophout, snoeiafval of gemaaid gras.

Teelt op water Proeftuin Zwaagdijk, Greenport NHN en verschillende ondernemers in Noord-Holland Noord experimenteren volop met teelt op water. Inmiddels kan 8 keer zoveel sla worden geproduceerd op water dan op dezelfde oppervlakte volle grond. Tegelijkertijd vraagt deze vorm van telen minder gewasbescherming en water en heeft het een lagere CO2 uitstoot.

Den Helder Alkmaar Amsterdam

Offgrid Test Center Bij de Afsluitdijk werken duurzame energie bedrijven samen aan de ontwikkeling van een volledig duurzaam energieproductiesysteem dat los van het bestaande elektriciteitsnet kan functioneren. De energie wordt opgewekt door wind, zon en water en opgeslagen in batterijen die zeer geschikt zijn voor de opslag van overtollige piekenergie. Dit samenspel tussen zon-, wateren windenergie en de opslag biedt oplossingen voor afgelegen gebieden die nu nog op zeer vervuilende dieselolie draaien.


DE GROOTSTE MONDIALE UITDAGINGEN VOOR DE KOMENDE DECENNIA LIGGEN OP HET GEBIED VAN AGRI & FOOD, WATER EN ENERGIE. BEDRIJFSLEVEN, OVERHEID EN KENNISINSTELLINGEN IN DE REGIO NOORD-HOLLAND NOORD WERKEN NAUW SAMEN OM REGIONALE OPLOSSINGEN TE BIEDEN.

Dit is een initiatief van:

De wereldbevolking neemt toe. In 2050 zijn we met zo’n 9 miljard mensen. In steeds meer landen groeit de welvaart. En de vraag naar meer energie, meer drinkwater en meer agrarische producten stijgt. De bronnen die we zo vanzelfsprekend vinden, raken op. Onze regio is al in beweging. In Noord-Holland Noord zijn we al eeuwen vindingrijk op gebied van agrifood, energie en water. Voortdurend is de wereld om ons heen in verandering. Daarom wachten we niet af.

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Comeniusstraat 10, 1817 MS Alkmaar, 072 - 519 5774 www.nhn.nl, info@nhn.nl

Profile for Ontwikkelingsbedrijf NHN

Nexus brochure  

Mondiale uitdagingen, regionale oplossingen Noord-Holland Noord

Nexus brochure  

Mondiale uitdagingen, regionale oplossingen Noord-Holland Noord

Advertisement