Page 1

NOORDHOLLAND NOORD

JAARVERSLAG 2013


2

Inhoudsopgave

Pagina

4

LAAT DE WERELD MAAR ZIEN WAT WE IN HUIS HEBBEN!

Regiomarketing Pagina 8 Agriport A7 /Microsoft

Pagina 12

MICROSOFT GAAT ONZE REGIO VERANDEREN Het was het grootste nieuws afgelopen jaar: MICROSOFT VESTIGT EEN GIGANTISCH DATACENTER TUSSEN DE KASSENCOMPLEXEN OP AGRIPORT A7. Het gaat om één van de grootste

buitenlandse investeringen in Nederland

Regionale samenwerking wordt steeds vanzelfsprekender Vestigingsklimaat Pagina 13

SAMEN HET HOOFD BOVEN WATER HOUDEN Vestigingsklimaat

Pagina

16

ENERGY INNOVATION PARK

Energie & Duurzaamheid

Pagina 18 Energie & Duurzaamheid

Pagina 20

TECHNOBIS Pionier van energy innovation park

EASY RIDING TEXEL Health & Toerisme

Pagina

22 Agribusiness Ondernemers Altongebied werken samen aan toekomst

Pagina 24 Maritiem & Offshore

NIEUWE MARKTEN AANBOREN VOOR DEN HELDER

Pagina 28

DE HAVEN LAAT VAN ZICH HOREN Maritiem & Offshore

Ontwikkelingsbedrijf NHN, Comeniusstraat 10, 1817 MS Alkmaar. www.nhn.nl Colofon: Ontwerp en illustratie: Beautiful Minds Hoorn Tekst: 5RS Communicatie Fotografie: Peter van Aalst


3

VOORWOORD 2013 is voor het Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord (NHN) een bijzonder jaar geweest. In goed overleg met de aandeelhouders is NHN doorontwikkeld tot dé uitvoeringsorganisatie van de regio. De aandeelhouders spreken daarmee duidelijk uit dat het belangrijk is dat er op regionale schaal een uitvoeringsorganisatie is. NHN acteert in opdracht van de gemeenten in Noord-Holland Noord en de provincie. We hebben allemaal hetzelfde doel: meer werkgelegenheid in de regio Noord-Holland Noord. Omdat werkgelegenheid primair door ondernemingen wordt gecreëerd, kiezen wij voor een ondernemersgerichte aanpak. De uitgangspositie van de regio is uitstekend. Op een steenworp afstand van de metropoolregio, voldoende ruimte, een goed opgeleide en gemotiveerde beroepsbevolking en een uitstekend woonklimaat. De activiteiten van NHN richten zich op het aantrekken van investeringen en bedrijvigheid, het begeleiden van bedrijven en het verbeteren van het vestigingsklimaat in de regio. In 2013 zijn mooie resultaten behaald. Een greep uit de behaalde resultaten: – Microsoft vestigt een datacenter op Agriport A7. Dit brengt een initiële investering van € 300 miljoen mee en levert 75 directe en 500 indirecte arbeidsplaatsen op; – Post NL vestigt een regionaal distributiecentrum op De Veken in Opmeer; – Een bidbook voor Syngenta voor mogelijke uitbreidingsinvesteringen. NHN heeft hier input voor geleverd en werkt hierin samen met het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA); – Technobis is de eerste vestiger op het Energy Innovation Park Alkmaar. Hiermee worden 25 arbeidsplaatsen voor de regio behouden; – Ontwikkeling en lancering van het regiomerk © Van Hollandse Bodem. In 2014 wordt met partners een campagnestrategie uitgevoerd; – Succesvolle missie naar de OTC offshore beurs in Houston, waarmee nieuwe leads zijn aangetrokken en de regio Den Helder als offshore locatie op de kaart is gezet. In dit jaarverslag laten we onze stakeholders daarover aan het woord. Ondernemers, overheid en andere organisaties die met ons hebben samengewerkt. De interviews spreken voor zich. Thijs Pennink Directeur


4

Regiomarketing & Toerisme

Tulpenexcursie

LAAT DE WERELD MAAR ZIEN WAT WE IN HUIS HEBBEN

Nuchter en bescheiden. Zo worden de bewoners van Noord-Holland Noord vaak getypeerd. In deze tijd van sterke concurrentie om bedrijven, bezoekers en bewoners, zijn dat niet echt kwaliteiten. Om aan de wereld te laten zien hoe kansrijk onze regio is, heeft NHN in overleg met provincie, gemeenten, ondernemers en maatschappelijke organisaties in 2013 een nieuw regiomerk gepresenteerd: Š VAN HOLLANDSE BODEM.


www.tulpenexcursie.nl www.regiovanhollandsebodem.nl

BROCHURE

5


6

Regiomarketing

Tulpenexcursie


www.tulpenexcursie.nl www.regiovanhollandsebodem.nl

IK VIND HET EEN ENORM GOED INITIATIEF EN DACHT TER PLEKKE ‘LATEN WIJ DE EERSTE ZIJN DIE HET LOGO GEBRUIKEN’

BROCHURE

Doelstelling is, dat iedereen vanuit zijn of haar perspectief hetzelfde verhaal over Noord-Holland Noord vertelt en hierbij gebruik maakt van hetzelfde merk. Het merk loopt als een rode draad door alle clusters en laat zien waarom bedrijven juist hier, in NoordHolland Noord, tot ontwikkeling zijn gekomen en waarom we op alle fronten meedoen. Het merk in het gele lint staat symbool voor de trots op ons gebied en de samenwerking om de regio te promoten. GERICHT OP GROEPEN Direct na de lancering van het merk in december 2013 meldde Sandra Munster uit Slootdorp zich. Duizenden toeristen van over de hele wereld komen elk jaar naar de kwekerij van haar man Siem Munster. Ze leren er alles over de productie van tulpen. Sandra promoot haar onderneming en die van een groot aantal andere recreatieve ondernemers in een zelf uitgegeven gids met alle regionale groepsaccommodaties en uitjes. ,,Die geven we aan elkaars gasten. En dat werkt. In de Wieringermeerpolder was vijf jaar terug nauwelijks toerisme. Nu trekken we met elkaar zomaar tienduizend bezoekers per jaar.’’ ONDERNEMERS LEREN ELKAAR HIERDOOR OOK KENNEN Bij de lancering van het regiomerk was Sandra direct enthousiast. ,,Ik vind het een enorm goed initiatief en dacht ter plekke ‘laten wij de eerste zijn die het logo gebruiken’. Het staat op de omslag van de nieuwe brochure voor 2014: Bijzondere gastvrijheid Van Hollandse Bodem. Het eerste exemplaar is feestelijk overhandigd aan wethouder Theo Meskers van de gemeente Hollands Kroon. Dat gebeurde op Landgoed Hoenderdaell. Een Oehoe vloog met een sleutel aan zijn poot naar hem toe. Met die sleutel kon hij een koffertje openen en de brochure tevoorschijn halen.’’ Aan de brochure, gedrukt in een oplage van 25.000 exemplaren, werken 37 ondernemers en musea mee. ,,Ondernemers leren elkaar hierdoor ook kennen. We komen een keer in de maand bij elkaar op locatie. Zo ontstaan er onderling allerlei nieuwe samenwerkingsverbanden.’’ GROTER DENKEN Sandra is een groot voorstander van gezamenlijke promotie. ,,We moeten met zijn allen veel groter denken. We moeten veel meer uitstralen dat je als toerist hier het ultieme Holland vindt. Als nuchtere Noord-Hollanders vinden we die bloeiende bollenvelden en andere typisch Hollandse dingen gewoon, maar dat is het niet.’’ Intussen blijft het aantal bezoekers voor Sandra’s Tulpenexcursie explosief groeien. ,,Afgelopen jaar hebben we zo’n vierduizend mensen verwelkomd. Die komen uit de hele wereld, van Amerika, het Verre Oosten, India en Brazilië, tot alle Europese landen. Voor 2014 verwacht ik weer 25% groei, vooral uit Amerika. Als we samenwerken liggen er in onze regio zoveel kansen voor de groepsreizen van touroperators. Denk alleen al aan de duizenden gasten die vanaf de cruiseschepen uit Amsterdam komen voor dagtrips. Geloof me, er is meer dan alleen de individuele toerist uit Duitsland!’’

7


8

Vestigingsklimaat

Agriport A7 / Microsoft

HET WAS HET GROOTSTE NIEUWS AFGELOPEN JAAR: MICROSOFT VESTIGT EEN GIGANTISCH DATACENTER TUSSEN DE KASSENCOMPLEXEN OP AGRIPORT A7. Het gaat om één van de grootste buitenlandse investeringen in Nederland. Een die een aanzuigende werking heeft, want als een partij als Microsoft gaat bouwen in Nederland zullen andere bedrijven deze locatie zeker ook in overweging nemen.


www.agriporta7.nl

9

DATACENTERS

A7

37 ha


10

Vestigingsklimaat

arenlang is in het diepste geheim onderhandeld over ’Project Blue’. Jack Kranenburg commercieel directeur van Agriport A7 moest af en toe zijn tong afbijten. ,,In december 2009 kwam via het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) het bericht dat een Amerikaans bedrijf de mogelijkheden onderzocht van een vestiging van een datacenter in Nederland. Het Ontwikkelingsbedrijf zette ons op de lijst van mogelijke locaties. In die beginperiode moesten we heel veel informatie verstrekken, vragenlijsten invullen, excelsheets overhandigen. In 2010 kwamen tijdens meerdere bezoeken verschillende mensen van een ons toen nog onbekende partij kijken en nog meer vragen stellen. Pas later dat jaar werd bekend dat het om Microsoft ging. Na een periode van stilte kwam er in 2012 weer schot in. In oktober 2013 kwam de verkoop van 37 hectare officieel rond.’’

De bouw van het datacenter is inmiddels begonnen. Microsoft investeert naar verluid twee miljard euro in het project, dat jaren werk oplevert voor bouwvakkers en installatiebedrijven en daarna goed is voor 50 tot 80 vaste banen. Agriport is verkozen boven 30 andere locaties in Europa. ,,Wat precies de doorslag heeft gegeven is ons niet verteld, maar wat meespeelt zijn de korte afstand naar Amsterdam - het belangrijkste internetknooppunt van Europa - en de goedkope energielevering uit de kassen. Een andere reden voor Microsoft was de glasvezelverbinding naar de Amsterdam Internet Exchange. In 2005 hebben we meegedaan aan het KPN-programma 'Fiber to the farmer' voor de aanleg van een glasvezelverbinding. We wisten toen nog niet waarvoor het nodig was, maar het blijkt een goede beslissing te zijn geweest.’’

AGRIPORT IS VERKOZEN BOVEN 30 ANDERE EUROPESE LOCATIES

Agriport A7 / Microsoft


www.agriporta7.nl

11

DATACENTERS

SNELLE SCHAKELING MET OVERHEID WAS BESLISSEND Tijdens het hele acquisitietraject was er nauw contact tussen Agriport, NHN en het NFIA. ,,We hebben vier jaar lang supergoed en in vertrouwen samengewerkt. Het Ontwikkelingsbedrijf heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in de contacten met de overheid. Doordat zij de schakel waren naar gemeente en provincie is het gelukt om het bestemmingsplan in minder dan vier maanden aan te passen. Microsoft heeft aangegeven dat het snelle vergunningsproces zwaar heeft meegewogen in hun beslissing.’’

Kranenburg heeft met een Noord-Hollandse delegatie ook een bezoek aan Amerika gebracht. ,,We wisten: er staat iets enorm groots te gebeuren, zonder dat we idee hebben wat de impact is op onze omgeving. Hoe moeten we hierop anticiperen? Via het NFIA hebben we in Prineville, Oregon het datacenter van Facebook bezocht en gesproken met regionale overheden. Wat voorheen een achtergebleven agrarisch gebied was, is daar in drie jaar tijd een florerende omgeving geworden. Het aandeel hogere inkomens is gegroeid en het economische effect duidelijk zichtbaar. Noord-Holland Noord is weliswaar een ander gebied, maar we gaan er vanuit dat iets dergelijks bij ons ook gaat gebeuren, al weten we nog niet in welke vorm.’’

IMPACT OP DE REGIO

HET BEGINT TE BORRELEN Terwijl Microsoft haar deuren nog moeten openen, zijn de effecten van de vestiging al duidelijk zichtbaar voor Kranenburg. ,,Ik geef veel interviews en er melden zich al interessante bedrijven van andere plekken in Nederland en uit het buitenland. Ook in de omliggende dorpen heeft het nieuws veel los gemaakt. Het besef begint te borrelen dat er kansen zijn. En dan te bedenken dat er zeven jaar geleden nog geen kassen stonden in de Wieringermeer en we vijf jaar terug niet eens wisten wat datacenters waren. Ik ben erg trots dat we er met zijn allen in geslaagd zijn om zo’n omwenteling te realiseren in het gebied waarin we wonen en werken. Dat we hier bouwen aan een cluster waar in Nederland en de wereld over gesproken wordt.’’

Microsoft investeert naar verluid twee miljard euro in het project


12

SAMEN

Vestigingsklimaat

Regionale samenwerking wordt steeds vanzelfsprekender In maart 2013 is het Bedrijvenloket Kop van Noord-Holland geopend. Dit is één van de concrete producten van de steeds betere regionale samenwerking. Het loket is opgericht naar het voorbeeld van West-Friesland, waar het al sinds 2011 een succes is. Beide loketten worden gefaciliteerd door NHN. De Hoornse wethouder Aart Ruppert vindt het positief dat er elders in de regio navolging is gekomen.

Wat doet het Bedrijvenloket West-Friesland? ,,Ondernemers die gevestigd zijn in West-Friesland of zich hier willen vestigen kunnen terecht met vragen over bijvoorbeeld aanbod van kavels en bedrijfspanden. Ondernemers worden geholpen met het vinden van de juiste locatie voor hun bedrijf en worden ondersteund bij de aanvraag van vergunningen, het regelen van financiering en inwinnen van juridisch advies. De zeven gemeenten in West-Friesland werken hierin samen. Het is de bedoeling dat bedrijven die willen verhuizen of uitbreiden niet naar één gemeente stappen, maar naar het loket zodat regiobreed gezocht kan worden naar de best passende locatie. Het maakt namelijk niet uit waar het bedrijf zich vestigt, als het maar komt. Daar profiteren we allemaal van. Deze samenwerking op het gebied van herstructurering, planning en programmering moet op termijn leiden tot een evenwichtiger aanbod en verdeling van bedrijventerreinen, zodat leegstand wordt voorkomen. Het hoort bovendien bij ons pact om als WestFriesland binnen vijf jaar tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s te behoren als het gaat om wonen, werken en recreëren.’’’

Noord-Holland Noord heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt in de regionale samenwerking rond bedrijventerreinen. Is dit een opmaat naar verdere samenwerking ook op andere dossiers? ,,Ja, met enig voorbehoud. Samenwerking binnen de regio is niet altijd makkelijk. We hebben lastige dossiers te behandelen, zoals het overaanbod van bedrijventerreinen. Laten we klein beginnen en niet alles tegelijkertijd willen doen. Onze successen vieren en leren van fouten. Regionale samenwerking is een continu proces. Gelukkig zijn de bestuurlijke verhoudingen goed. Dat is essentieel. Dus ja, dit is een goed vertrekpunt voor samenwerking ook op andere vlakken, maar of alles naadloos is samen te voegen weet ik niet. Ieder gebied heeft toch zijn eigen couleur locale.’’

Wat zijn de verdere ambities met het Bedrijvenloket? ,,We zullen bedrijventerreinen moeten gaan verzakelijken. Dat houdt in marktpartijen meer betrekken bij de ontwikkeling en exploitatie van de terreinen en het beleggen in bedrijfsruimte.’’

www.bedrijvenloketkopvannoordholland.nl www.bedrijvenloketwestfriesland.nl


13

WIND

Vestigingsklimaat

Samen het hoofd boven water houden Gek worden ze ervan: de golfslag en deining in het Krabbersgat belemmert jachtbouwers op bedrijventerrein Krabbersplaat in Enkhuizen enorm in hun werkzaamheden. Bovendien is het oudere terrein toe aan een facelift. Ondernemers slaan de handen ineen om het vestigingsklimaat op het land en in het water te verbeteren en te zorgen dat het nautische cluster meer smoel krijgt. Aan het roer staat onder andere Hans-Peter Baars, directeur van scheepstimmerbedrijf Ventis en bestuurslid van de WBG Enkhuizen e.o.

Ook op land zijn er punten voor verbetering? ,,Het terrein is op leeftijd en dan krijg je het risico van verslonzen. We zijn al jaren met de gemeente aan het kijken hoe we het terrein kunnen opknappen, maar dat is een moeizaam proces vanwege de krimpende gemeentebudgetten en de steeds kleinere financiële mogelijkheden van de bedrijven. We zijn als ondernemers bezig om op allerlei fronten samen meer te doen. Denk aan parkmanagement, beveiliging, cameratoezicht, een gezamenlijk energie- en afvalcontract. Samenwerken is het woord voor de toekomst, daar win je het mee. Als je bereid bent om te delen, kom je verder. Kansen voor hoogwaardige jachtbouw en jachtonderhoud zijn er namelijk genoeg. Krabbersplaat is een fantastische plek, met de unieke ligging aan het IJsselmeer en goed toegankelijk.’’

Waarom is die golfslag zo’n groot probleem voor jullie?

Hoe gaan jullie die kansen benutten?

,,Als een stevige wind uit het zuiden komt – en dat is vaak het geval – is het lastig tot onmogelijk om schepen aan de wal te hebben liggen en eraan te werken. Dit probleem is echt manifest geworden toen het Krabbersgat twee jaar geleden is uitgebaggerd. Op voorstel van de gemeente is het Ontwikkelingsbedrijf aan tafel aangeschoven om een oplossing te zoeken. We waren blij verrast met hun steun en insteek. Cees Brinkman van NHN was het smeermiddel tussen ons en de overheid. Hij heeft geholpen met het aanvragen van subsidie voor een onderzoek, spreekt de taal van de gemeente en ondernemers en weet hoe je projectvoorstellen moet schrijven. Ook heeft NHN een enquête gehouden om behoeften en knelpunten van alle ondernemers in kaart te brengen. Het resultaat is dat er nu hopelijk snel een luwtescherm gaat komen. Het ontwerp wordt de komende maanden in overleg met ons gemaakt. Daarna moeten we de financiering zien rond te krijgen en ook daarbij zal NHN ons helpen. Als zij er niet bij waren betrokken, waren we nu niet zo ver geweest. Dat weet ik zeker.’’

,,Gezamenlijk optrekken, ons profileren en daardoor meer business genereren voor de regio. Er zitten hier vijftig jachtbouwbedrijven, toeleveranciers, ontwerpers, staalbouwers, jachtschilders, timmerlieden: alle disciplines die nodig zijn voor de bouw van een jacht. Nederland is goed in luxe jachtbouw. De naam Holland staat internationaal voor hoge kwaliteit. Toch weten we dat nog niet goed uit te buiten. Het gaat bovendien niet alleen om de bouw. Veel dure jachten worden na tien jaar gestript, gerenoveerd en opnieuw ingericht. Dat is een markt op zich en typisch een die je als ondernemers met elkaar moet oppakken. Daarom gaan we ons gezamenlijk presenteren onder het label ‘Holland Refit’. Ook hierin denkt NHN mee, bijvoorbeeld met het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst. Ook zijn er twee bijeenkomsten met ondernemers gehouden. De reacties zijn positief, het gevoel is ‘kom op, we gaan er samen voor’. Dat moet ook. Als we dit allemaal niet voor elkaar krijgen, gaan er bedrijven vertrekken. Het is absolute noodzaak de schouders er nu onder te zetten.’’


INVESTEREN De afgelopen jaren is er voor ruim 2 miljard euro ge誰nvesteerd in de regio Noord-Holland Noord.

MARITIEM & OFFSHORE INVESTERING VAN

100

MARITIEM & OFFSHORE

NIOZ

MLN

MARITIEM & OFFSHORE

Den Helder

PORT OF DEN HELDER

MARITIEM & OFFSHORE

DEN HELDER AIRPORT N99

AGRIBUSINESS INVESTERING VAN

A7

500 MLN

AGRIBUSINESS

AGRIPORT A7

ENERGY INVESTERING VAN

N9

800

AGRIBUSINESS

GROOTSLAG N302

AGRIBUSINESS

MLN

ALTON

Hoorn

Alkmaar

ENERGY

ENERGY INNOVATION PARK

ENERGY

TAQA ENERGY

A7 N247

N8

N203

A8 A208 N202 N200 N205

A10

A9

A5


PROJECTEN NHN is de uitvoeringsorganisatie die regionale ambities en beleid vertaalt naar uitvoering. Een greep uit de belangrijkste projecten van 2013:

LANCERING

HERSTRUCTURERING GLASCONCENTRATIEGEBIED

REGIOMERK

ALTON

INTERNATIONALE ACQUISITIE

INVENTARISATIE KANSEN

INTERNATIONALE ACQUISITIE

PORT OF DEN-HELDER

ZORGTOERISME

AGRIPORT A7

ZORGTOERISM

INTERNATIONALE ACQUISITIE ENERGIEBEDRIJVIGHEID

ENERGY INNOVATION PARK

E

EFRO-PROGRAMMA COMPOSIET

HERONTWIKKELING

SUBSIDIEPROGRAMMA

BEDRIJVENLOKETTEN

INNOVATIEALLIANTIE GROOT COMPOSIET

NIOZ KENNISHAVEN

INNOVATIESNELWEG

VESTIGINGSKLIMAAT

NIOZ, ECN EN IMARES ONDERWIJS

CENTRAAL COÖRDINATIE PUNT

MARKTONTWIKKELING

ING

ND FRO G AFASE 1.0

CEMI

IN OND AFR 1.0 NG FASE I D ON AFR E 1.0 FAS

WEST FRIESLAND

CENTRE OF EXCELLENCE FOR MARINE INNOVATION

10 PROJECTEN GESTEUND MET TOTALE INVESTERINGSWAARDE VAN

OPSTART GROOT COMPOSIET 2.0

OMVANG

14 Ha EERSTE VESTIGER OP DIT TERREIN

TECHNOBIS

REGIO ALKMAAR

550.000

ONDERSTEUNING De afgelopen jaren heeft NHN een rol gespeeld bij tientallen miljoenen euro’s aan subsidies voor concrete projecten in Noord-Holland Noord.

4.5 MLN LEADER

2.2 MLN EUROPEES VISSERIJ FONDS (EVF)

3.5 MLN HOLLAND HEALTH

3.3 MLN

3.2 MLN

HEATMATCHER

INNOVATIESNELWEG

1.5 MLN GROOTCOMPOSIET

4.0 MLN

4.2 MLN

WATER ALS ECONOMISCHE DRAGER (WED)

HERSTRUCTURERING EN INTELLIGENT RUIMTEGEBRUIK OP BEDRIJVENTERREINEN (HIRB)

KOP VAN N-H


16

Energie & Duurzaamheid

Energy Innovation Park

Energy Innovation Park Het Energy Innovation Park Alkmaar is een initiatief van Gemeente Alkmaar, Ontwikkelingsbedrijf NHN, provincie Noord-Holland en TAQA. Het brengt innovatieve ondernemers en bedrijven bij elkaar op het gebied van traditionele, groene en nieuwe energie.

O

p het 14 hectare grote park is ruimte voor bedrijven en instellingen die zich bezig houden met wetenschappelijk onderzoek, R&D en bedrijven die alles aan de gang houden (maintenance repair & operations). Maar ook voor bedrijven die proefopstellingen en/of productielijnen met betrekking tot nieuwe technologieĂŤn bouwen.


www.technobis.com www.nhn.nl/clusters/energie_duurzaamheid

INNOVATIE

17


18

Energie & Duurzaamheid

Technobis

TECHNOBIS pionier van Energy Innovation Park

T

ECHNOLOGIE OP HOOG NIVEAU

Technobis houdt zich bezig met hoogwaardige sensortechnieken, legt directeur Pim Kat uit. ,,We bestaan uit een groep van drie bedrijven. Het eerste ontwikkelt medische instrumenten. Het tweede hightech sensoren voor met name medische toepassingen en de lucht- en ruimtevaart, maar ook kernfusiereactoren en windturbines. De derde en jongste tak is gespecialiseerd in het aansluiten van de sensoren op de omgeving waarin ze moeten werken. We richten ons vooral op complexe zaken, bijvoorbeeld de volgende generatie satellieten. Letterlijk technologie op hoog niveau. Er zijn weinig bedrijven in de wereld die kunnen wat wij doen.’’

STERKE GROEI Die focus legt het bedrijf geen windeieren. ,,We maken een sterke groei door. Daarom moesten wij op zoek naar een nieuw bedrijfspand op een aansprekende locatie. We kenden het Ontwikkelingsbedrijf door eerdere vragen over financiering, dus het contact was snel gelegd. NHN heeft het hele proces begeleid. Hun rol is cruciaal geweest. Ze hebben ons ondersteund met het leggen van de eerste contacten, het aankopen van de grond en het vinden van

financiers. NHN snapt onze behoefte en onze beperkingen. Ze doen niet aan flauwekul. Door hun betrokkenheid, kennis en netwerk is het gelukt om snel de juiste partijen aan tafel te krijgen en de nieuwbouw binnen korte tijd te realiseren.’’

Er zijn weinig bedrijven in de wereld die kunnen wat wij doen AANTREKKINGS KRACHT OP ANDERE BEDRIJVEN Kat hoopt dat nu een schaap over de dam is, meer bedrijven zich in het Energy Innovation Park zullen vestigen. ,,We hopen aantrekkingskracht uit te oefenen op interessante hightech

bedrijven, zodat we elkaar kunnen versterken. Deze nieuwbouw geeft onszelf ook weer nieuwe energie en motivatie. Het pand wordt heel ruim opgezet. We denken namelijk hier ons bedrijf te kunnen gaan verdubbelen. Door onze duidelijke focus – complexe sensoren voor nichemarkten – hebben we namelijk een grote voorsprong op producenten in de rest van de wereld.’’

PARELS IN DE REGIO Ondanks het succes is Technobis in de regio geen bekende naam. ,,Onze opdrachtgevers komen voornamelijk uit het buitenland. Europese landen als Ierland, Engeland, Duitsland, Griekenland, maar ook steeds meer uit Amerika. Grote namen als Airbus en ASML kloppen bij ons aan. Het is fantastisch dat een groot deel van de wereld ons kent en weet wat we doen. Ik ben trots op de unieke kennis en technologie die we hebben ontwikkeld. En er zijn meer van deze parels in de regio, zoals Rolan Robotics, HGG en Tromp Medical. We kennen elkaar goed en delen dezelfde no-nonsense mentaliteit. Ja, we kunnen dan wel nuchter zijn, maar er gebeuren hier bijzondere dingen!’’


www.technobis.com www.nhn.nl/clusters/energie_duurzaamheid

SENSOREN

Pim Kat

19

OP 17 OKTOBER 2013 GAF GEDEPUTEERDE JAAP BOND HET STARTSEIN VOOR DE BOUW VAN HET NIEUWE PAND VAN TECHNOBIS OP DE BOEKELERMEER. IN MEI 2014 VERHUIST HET TECHNOLOGIEBEDRIJF VANUIT UITGEEST NAAR ALKMAAR. HET IS DE EERSTE ONDERNEMING DIE ZICH VESTIGT OP HET NIEUWE ENERGY INNOVATION PARK.


20

Health & Toerisme

Er zijn in Nederland 2,5 miljoen mensen die op enige manier een beperking hebben. Ook op vakantie hebben zij extra faciliteiten nodig. Zorgtoerisme is een onontgonnen terrein in Nederland. Dat biedt voor Noord-Holland Noordgrote kansen. Daarom ondersteunt NHN ondernemers die hierop inspringen. Zoals Josée Pellen, die in april 2014 start met Easy Riding Texel. a ruim twintig jaar vakantie vieren op het eiland, is zij met haar man anderhalf jaar geleden naar Texel verhuisd. ,,Het vakantiegevoel blijft, ook al wonen we hier nu,’’ vertelt Josée. ,,We genieten van de rust, de ruimte en het buiten zijn.’’ Josée werkte jarenlang in de media en communicatie. De verhuizing bracht de behoefte aan een nieuwe carrière, maar welke? ,,Tijdens een zoektocht op internet kwam ik bij Agentschap NL. Tussen de verschillende innovaties ontdekte ik aangepaste fietsen voor mensen met een beperking. Die foto’s lieten mij niet meer los. Texel is een fietseiland bij uitstek. Er ligt hier 140 kilometer aan fietsroutes, maar er worden alleen gewone of elektrische fietsen verhuurd.’’ Easy Riding Texel springt vanaf komend voorjaar in dat gat met de verhuur van aangepaste fietsen voor mensen die niet (meer) zelfstandig op een gewone fiets kunnen fietsen: volwassenen of kinderen met een visuele, lichamelijke of verstandelijke beperking of senioren die niet meer voldoende stabiliteit, kracht of conditie hebben.

Easy Riding Texel

EASY RIDING TEXEL ‘ Het geeft een

boost als anderen in je plan geloven’


www.easyridingtexel.nl www.nhn.nl/clusters/toerisme_recreatie

21

FIETSEN

Dwaas plan of haalbaar? Het afgelopen jaar hebben Josée en haar man uitgebreid onderzoek gedaan. ,,Was dit een dwaas plan of misschien toch haalbaar? Om die vraag te kunnen beantwoorden, hebben we talloze instanties gesproken. Iedereen was enthousiast, gaf tips en bood hulp. Via de gemeente en provincie kwam ik in contact met Tineke van Schaik van NHN. Zij heeft mij via haar netwerk met allerlei mensen in contact gebracht, voor het aanvragen van subsidies - want met sympathie alleen red je het helaas niet -. Het plan is niet het eenvoudigste en het helpt natuurlijk enorm wanneer mensen in je geloven. Dat geeft moed en energie om door te gaan.’’

Vier het leven Diverse musea, horeca en accommodaties op Texel zijn ingesteld op mensen met een beperking. ,,Je kunt daar met de auto naartoe, maar mist dan echt wat. Wanneer je fietst, voel je de wind in je haren, kun je de zeelucht opsnuiven en de omgeving echt beleven. Dat geldt niet alleen voor de persoon met een beperking. Het hele gezin of gezelschap kan nu de auto uit en samen onbeperkt genieten. Dat sluit ook naadloos aan bij het motto van Texel: ‘Vier het leven!’. Ik verheug me erop straks de aangepaste fietsen mee te kunnen geven en die smile van oor tot oor te zien!’’

Andere ondernemers inspireren De groep toeristen die Easy Riding Texel aantrekt, is ook interessant voor logiesverstrekkers met aangepaste voorzieningen, middenstand- en horecaondernemers op het eiland. ,,Zorgtoerisme is een groeiende sector. Over tien jaar gaat het om 4 miljoen mensen. Dat biedt ondernemers enorme kansen voor de toekomst’’, verwacht Josée. ,,We hopen uiteindelijk ook andere ondernemers te inspireren. We zoeken duidelijk samenwerking met partijen op Texel die zich richten op zorgtoeristen en senioren. Alleen door samen te werken, kun je elkaar versterken. Gelukkig krijgen we veel enthousiaste reacties, suggesties en hulp. We hebben echt het gevoel van ‘Yes, we zijn met iets bijzonders bezig!’.’’


22

Agribusiness

Alton

Greenport NoordHolland Noord wil uitgroeien tot de verstuin van Noordwest-Europa.

Ondernemers Altongebied werken samen aan toekomst O

m die ambitie waar te maken, moet de regio de komende jaren vol aan de bak. Onder andere met de herstructurering van glastuinbouwgebied Alton bij Heerhugowaard. Bert Cozijnsen is namens NHN in maart 2013 aangewezen als coรถrdinator van het project.


www.nhn.nl/clusters/agribusiness

GLASTUINBOUW

Wat was de aanleiding van deze herstructurering?

Hoe verlopen de eerste gesprekken?

,,Het Altongebied bestaat sinds 1967. Het is naast Grootslag en Agriport A7 de enige plek in de regio waar de glastuinbouw nog mag groeien. In de huidige situatie kunnen bedrijven met perspectief zich onvoldoende ontwikkelen en bevindt het gebied zich in een neerwaartse spiraal. Als er niets gedaan wordt, zal het gebied verder verslechteren. Het is dus essentieel dat dit gebied zich klaar maakt voor de toekomst, anders gaat dat ten koste van werkgelegenheid in de regio. Grontmij heeft in opdracht van NHN een onderzoek uitgebracht met aanbevelingen om het glastuinbouwgebied een economische impuls te geven. Hun conclusie is dat het Altongebied nieuwe sterke ondernemers nodig heeft, om op termijn een concurrerend glastuinbouwgebied te blijven.’’

,,Leuk en positief. Je moet mensen verleiden om breder te kijken en mee te willen denken. Wij proberen alle partijen te prikkelen tot nieuwe ideeën te komen. Daar staat men gelukkig ook open voor. De kern van onze boodschap is: doe vooral dingen samen. Alleen dan red je het in deze tijd. Als je je kaarten voor de borst blijft houden, kom je niet ver. Inmiddels hebben vier bedrijven van buiten Alton serieus belangstelling om te verplaatsen. Wij werken een businesscases uit voor deze vier en ook voor twee zittende bedrijven. Samen met de nieuwe bedrijven kan voldoende schaalgrootte ontstaan om investeringen in collectieve energie-, warmte-, en CO2-infrastructuur rendabel te maken. Daarmee wordt het weer een levensvatbaar glastuinbouwgebied met toekomstwaarde. Agriport is wat dat betreft een mooi voorbeeld.’’

Wat is er nodig om dat te bereiken? ,,De herstructurering van het Altongebied is een complex proces waar veel verschillende stakeholders met verschillende belangen bij betrokken zijn. Ondernemers, banken en de overheid zullen nauw moeten samenwerken. Alton moet aantrekkelijk worden voor ondernemers die nu nog in de buitengebieden gevestigd zijn. Daarin ligt uiteraard een rol voor de gemeente en provincie, maar er komt geen automatische zak geld meer van de overheid. Ondernemers en banken zijn wat dat betreft zelf aan zet. Wat kunnen zij samen doen om het gebied aantrekkelijk te houden? Het is immers ook in hun belang dat bedrijven niet omvallen en dat het gebied klaar is om nieuwe tuinders te ontvangen. Die samenwerking proberen we als bemiddelaar op gang te krijgen.’’

Wanneer zullen de eerste bedrijven zich verplaatsen? ,,Dit is een project van de lange adem. Het zal nog minstens één tot twee jaar duren voordat de eerste tuinders uit het buitengebied naar Alton verplaatsen. Voor het zover is, moeten alle neuzen dezelfde kant op staan. De buurman moet immers ook mee willen doen in de collectieve investeringen en de boeken opengooien. Toegegeven, dat is best eng. Daarom bemiddelen wij daarin. Daar blijft het overigens niet bij. We zoeken voor de tuinders ook uit van welke subsidies ze gebruik kunnen maken voor de collectieve investeringen. En dat wordt gewaardeerd. Ondernemers, banken en gemeenten zien dat we dankzij onze kennis en netwerk een goede hulp kunnen zijn in dit proces.’’

23


24

Maritiem & Offshore

Franks International

NIEUWE MARKTEN AANBOREN VOOR DEN HELDER BEDRIJVEN IN NOORD-HOLLAND NOORD HELPEN TE GROEIEN OM WERKGELEGENHEID TE BEHOUDEN EN VERGROTEN. DAT IS EEN VAN DE TAKEN VAN NHN. Een succesvol ‘Investor Development’ voorbeeld is offshorebedrijf Frank’s International in Den Helder. Mede dankzij het netwerk, de kennis en ondersteuning van NHN is de Nederlandse vestiging van dit Amerikaanse familiebedrijf uitgegroeid tot de logistieke hub voor de hele wereld.


www.franksinternational.com www.nhn.nl/clusters/maritiem_offshore

LOGISTIEK

F

rank’s levert boorgereedschap voor de olie- en gasindustrie op ruim tachtig locaties in veertig landen. ,,Vanuit Den Helder wordt niet alleen Europa bediend, maar ook Afrika, het Midden Oosten, Azië en zelfs Zuid-Amerika’’, vertelt manager Rolf Kampman. ,,In Den Helder worden apparatuur en materialen die nodig zijn op boorlocaties gereed gemaakt, onderhouden, geïnspecteerd, aangepast, gecertificeerd, verstuurd naar klanten, weer ingenomen en gerepareerd. We zijn in Nederland heel sterk in logistiek en zitten hier beter dan waar ook: dichtbij Schiphol, de havens van Den Helder, Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen en via de Afsluitdijk ben je zo in Scandinavië. Bovendien gaat het inklaren van goederen bij de douane snel.’’

25


26

Maritiem & Offshore

Vanuit Den Helder wordt niet alleen Europa bediend, maar ook Afrika, het Midden Oosten, Azië en zelfs Zuid-Amerika Goed beslagen ten ijs Die belangrijke internationale positie binnen het Amerikaanse concern heeft Kampman mede verworven dankzij de expertise van NHN. ,,Frank’s International heeft vestigingen in vele landen. Als Helderse vestiging hebben wij dus ‘interne concurrenten’ als het gaat om investeringsplannen. Als er budgetten te verdelen zijn, moeten wij aantonen dat onze investeringspropositie voordelen biedt boven die in andere landen. Daar komt John Spee van NHN om de hoek kijken. We werken al jaren in vertrouwen samen. Hij denkt mee en helpt ons goed beslagen ten ijs te komen. Zo hebben we in 2012 samen een bidbook geschreven voor een investering van 4 miljoen euro in onze vestiging. Daarmee hebben we ons pand kunnen verviervoudigen en in twee jaar tijd ons personeelsbestand uitgebreid van 25 naar 75 mensen.’’

Meerwaarde Het netwerk van NHN bestaande uit deskundigen, vastgoedspecialisten, consultants, accountants, juristen, maar ook het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) heeft Kampman extra expertise gegeven en

Franks International


www.franksinternational.com www.nhn.nl/clusters/maritiem_offshore

LOGISTIEK

de kansen op investering vergroot. ,,John zorgt dat we over de juiste ‘facts & figures’ beschikken voor ons voorstel. Hij heeft bovendien onze President of the Board Keith Mosing in contact gebracht met premier Rutte en minister Schultz tijdens hun handelsmissie en informeert hem op eerste hand over de vestigingsvoordelen van Nederland en alle (fiscale) mogelijkheden. Als buitenstaander kan hij dat veel beter over het voetlicht brengen.’’

We zijn in Nederland heel sterk in logistiek en zitten hier beter dan waar ook Vlaggenschip Dankzij alle inspanningen is Den Helder nu dus het logistieke vlaggenschip van Frank’s International wereldwijd. ,,Ik ben trots dat we hier in Den Helder zo’n mooi bedrijf hebben gerealiseerd waarmee we 75 gezinnen de kost kunnen geven. En dat Nederlandse jongens die wij hebben opgeleid, nu manager zijn in bijvoorbeeld Afrika. Dan hebben we toch iets goed gedaan! Maar we zijn niet klaar. Al over een jaar zullen we een tekort aan ruimte hebben. Het is onze ambitie om hier nog een gebouw neer te zetten. Ook daarin kunnen NHN en het NFIA bemiddelen richting onze Raad van Bestuur. We gaan daarom in mei opnieuw met een delegatie naar de Offshore Technology Conference in Houston om onszelf te presenteren en belangrijke contacten te leggen.’’

27


28

Maritiem & Offshore

Den Helder

DE HAVEN LAAT VAN ZICH HOREN PIET-HEIN KOLFF PRIJST ZICHZELF EEN GELUKKIG MENS. SINDS 1 JULI 2013 IS HIJ ALGEMEEN DIRECTEUR VAN NV PORT OF DEN HELDER, ONTSTAAN DOOR VERZELFSTANDIGING VAN HET GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF. ,,Dit is de mooiste baan die er is. Ik ben ingestapt op een moment vol beweging en bereidheid om samen de haven te laten groeien.’’


www.portofdenhelder.eu www.nhn.nl/clusters/maritiem_offshore

29

HAVEN

WE MOETEN VEEL MEER VERTELLEN OVER ONZE SUCCESSEN


30

Maritiem & Offshore

Den Helder

E

en luxe positie met de offshore, marine en Den Helder Airport vlakbij

Wat was in het kort de aanleiding voor de verzelfstandiging? ,,De afgelopen decennia is het Marinebedrijf gekrompen van ca. 30.000 naar 10.000 medewerkers. In het rapport ‘Krimp of Niet’ van Wim Deetman en Jan Mans werd duidelijk gesteld dat de haven cruciaal is voor de economische ontwikkeling van de stad: alleen als de haven zich commercieel blijft ontwikkelen, kan krimp worden verkomen.’’

Er moet dus wat gebeuren in de Kop. Wat is daarin jullie rol? ,,Zorgen dat de haven commercieel gezond blijft en aansluit op de markt. Dat er meer bedrijven en dus banen komen. De wereld moet weten dat hier ruimte is voor ontwikkeling. We zitten in een luxe positie met de offshore, marine en Den Helder Airport vlakbij. Er is een goede mix van operators, toeleveranciers en opleidingen. Ondernemers en de regio staan achter ons. Voor de ontwikkeling van de Kop is het van levensbelang dat die samenwerking standhoudt. Dat is de peiler onder het succes.’’

Hoe sluit NHN daarbij aan? ,,Een van de eerste mensen met wie ik na mijn aanstelling om tafel zat, was Thijs Pennink. Hij gaf duidelijk aan te willen helpen en van dat aanbod heb ik

dankbaar gebruik gemaakt. De markt denkt ten onrechte dat de haven vol is en te klein. Dat imago schudden we nu van ons af. We groeien en zetten onszelf in de etalage. Daarbij trekken we op met NHN. We zien elkaars krachten en krijgen meer voor elkaar doordat we samen de schouders eronder zetten. Onze account manager Katja Naber heeft krachten gebundeld met John Spee van NHN.

We groeien en zetten onszelf in de etalage. Er is in een half jaar veel in gang gezet. Zo hebben we onszelf met dertig ondernemers gepresenteerd op de Offshore Energy beurs in de Amsterdam RAI. Ook stonden we in november in het Holland Paviljoen op de EWEA Offshore beurs in Frankfurt. In 2014 gaan we gezamenlijk naar de Offshore Technology Conference in Houston. Veel hoofdkantoren van offshorebedrijven zijn immers in Amerika gevestigd en het is dé ontmoetingsplek

voor de offshore branche. NHN heeft daar belangrijke contacten. John neemt ons mee naar een lunch op de ambassade en een netwerkbijeenkomst van het consulaat. Daar kom je zelf niet zomaar binnen. Maar de samenwerking reikt verder dan alleen beursdeelname. NHN denkt ook met ons mee over hoe we bedrijven gaan trekken voor de nieuwe private kade op het terrein van de marine. De eerste bedrijven hebben zich al gemeld.’’

Wat kan er beter? ,,We moeten veel meer vertellen over onze successen. Er is al zoveel positiefs gebeurd, iedereen heeft er plezier in, er is wederzijdse passie. Dat geeft energie en die dynamiek werkt overtuigend voor nieuwe bedrijven. Onze samenwerking met de Koninklijke Marine geeft nu spin-off en biedt nog meer kansen. Het buitenland begint lucht te krijgen dat er hier iets gaande is. Er vestigen zich straks nog meer grote namen uit de offshore en dat heeft op zijn beurt een aanzuigende werking op toeleveranciers. Ook de partners uit de windenergie vinden hun weg naar Den Helder. Het wordt tijd dat we met dit soort enthousiaste verhalen de kracht van Den Helder onder de aandacht brengen. Het is voor mij een groot voorrecht daar een bijdrage aan te mogen leveren.’’


31


Jrvslg2013  

Jaarverslag Ontwikkelingsbedrijf NHN