Page 1

Miranda van Oostrom


Wat is precies 'Zorgtoerisme'? Er wordt gesproken over zorgtoeristen als mensen - die op vakantie of tijdens een verblijf buiten hun eigen huis ondersteuning nodig hebben in de zorg. De ondersteuning verschilt per behoefte van de toerist, het kan bijvoorbeeld gaan om medische ondersteuning en/of aangepaste voorzieningen.


Welke typen van zorgtoerisme zijn er?

-Behandeling (care) -Herstel (cure)

-Preventie -Aangepaste vakanties


Voorbeeld: strandrolstoelen


Voorbeeld: Landal Greenparcs


Voorbeeld: reisbrochure/website


Waarom is zorgtoerisme interessant voor Noord-Holland Noord? Toename van zorgtoeristen Zo’n twee miljoen Nederlanders hebben matige of ernstige lichamelijke beperkingen, en dit zal de komende jaren ruim verdubbelen. Veranderende markt Er is meer vraag naar zorg en er zijn minder overheidsfinanciÍn ter beschikking. De zorgsector is in verandering. Mensen gaan zelf op zoek (onder andere door het Persoonsgebonden Budget) naar een passend aanbod, voor wonen, werken, vervoer en vakantiemogelijkheden.


Verdien/bespaarmodellen en kansen Bespaar- en verdienmodellen: 1. Algemene kostenbesparing voor de zorgsector (bijvoorbeeld ziekenhuizen die kijken met zorgverzekeraars naar alternatieven voor revalidatieperiode) 2. Verbetering van communicatie en ontwikkeling van product-marktcombinaties (hierdoor worden doelgroepen bereikt en tot actie aangezet) 3. Uitbreidingen van het huidige aanbod Verblijf, Vervoer en Vermaak (bijvoorbeeld een hotel dat zijn faciliteiten uitbreidt of aanpast of een boot rolstoel toegankelijk wordt gemaakt) 4. Ontwikkeling van zorghotels (er zijn in Noord-Holland Noord relatief weinig zorghotels)


Verdien/bespaarmodellen en kansen 5. Uitbreiding van accommodatiemogelijkheden op zorgboerderijen (bijvoorbeeld zorgboerderijen die dagbesteding aanbieden laten uitbreiden naar overnachtingsmogelijkheden) 6. Franchise-organisatie in de zorg (meer) benutten (innovatieve ontwikkelingen en kennis op het gebied van zorg en wonen gebruiken voor toerisme).

7. Ontwikkeling van alternatieve vormen van verblijfsaccommodatie en aanbod van producten en activiteiten. 8. Productontwikkeling en -innovatie (Een voorbeeld hiervan is de toepassing van domotica: de integratie van technologie en diensten voor een betere kwaliteit van wonen en leven). 9. Opleiding en workshops (De combinatie van zorg en toerisme kan ook meer ge誰ntegreerd worden in opleidingen op het gebied van zorg en toerisme).


Informatief: brochure en film


Aan de slag met de toolkit!


Paneldiscussie beleid

Welke kansen ziet u voor uw gemeente/ regio op het gebied van zorgtoerisme?


Paneldiscussie beleid

Welke kansen ziet u voor uw gemeente/ regio op het gebied van zorgtoerisme?


Paneldiscussie praktijk

Waarom bent u met zorgtoerisme begonnen of heeft u hier interesse in?


Paneldiscussie praktijk

Waarom bent u met zorgtoerisme begonnen? Welke kansen ziet u?


Paneldiscussie beleid& praktijk

Waar zien jullie de gezamenlijke uitdaging voor Noord-Holland Noord?


Workshops

1. Waarom investeren in toegankelijkheid? Groen (plenaire zaal) 2. Hoe zet je een bestemming op de kaart voor zorgtoeristen? Oranje (boven rechts) 3. Communicatie gericht op de zorgtoerist. Groen (plenaire zaal) 4. Zorgtoerisme 'Reis naar Gezonde Samenwerking'. Blauw. (boven links)

Presentatie MVO Zorgtoerisme  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you