Page 1

EDITIE 6  JUNI 2015 ALMERE

INTERVIEW Heleen van Royen

‘Ik heb andere talenten in mijzelf aangeboord. Dat werkt bevrijdend’

Laura Elsman ‘Te veel vrouwen zeggen als, als, als’ EDITORIAL Annemarie Jorritsma ‘Je bent altijd in staat jezelf te ontwikkelen’


KRACHT Wie gaan er mee On Tour? JET BUSSEMAKER (1961) is minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en daarmee verantwoordelijk voor de portefeuille Emancipatie. Een van de speerpunten van haar beleid is het verder versterken van de economische zelfstandigheid van vrouwen en het verhogen van de arbeidsparticipatie. “Om dit te bereiken is een betere combinatie van arbeid en zorg nodig”, schrijft zij in haar Emancipatienota 2013.

PETRA STIENEN (1965) is Arabist, schrijfster en adviseur en houdt zich bezig met de vraag ‘hoe gaan we om met verschillen in onze samenleving?’ Ze schrijft onder andere voor NRC Handelsblad en de Volkskrant, heeft een column in Opzij en treedt regelmatig op als commentator in radio- en televisieprogramma’s. Ze ontving de Vrouwen in de Media Award 2011 voor de vrouw die zich het beste profileerde in de media. Zij is samen met Kirsten van den Hul gastvrouw tijdens KRACHT on Tour. KIRSTEN VAN DEN HUL (1976) is Oost-Europadeskundige, Arabist en voormalig VN vrouwenvertegenwoordiger. Ze presenteert, schrijft en adviseert op het kruispunt van cultuur, diversiteit, communicatie en verandering. Kirsten is oprichter van The Change Agent, dat bedrijven adviseert over diversiteit en communicatie. Ze schreef het boek (S)hevolution, de eeuw van de vrouw. In 2013 won zij de Joke Smitprijs, de regeringsprijs voor emancipatie. Samen met Petra Stienen is zij gastvrouw tijdens KRACHT on Tour.

EN NAAR ALMERE GAAN MEE…

personal coach MYLÈNE KROON

Wie denk je wel dat je bent

directeur Finance for Women JOËLLA OPRAUS

Talking money with your honey

styliste PATTY ZOMER

directeur Jump Movement INEKE HURKMANS

directeur Finance for Women NATHALIE VAN WINGERDEN

projectleider FNV Vrouw JENNIFER MEYER

Wie denk je wel dat je bent

Talking money with your honey

Tafel van één

Jouw leven in balans!

oprichter en directeur LOF JOLANDA HOLWERDA

Het pad van de heldin


inhoud EDITIE 6  JUNI 2015 ALMERE

4

2 EDITORIALAnnemarieJorritsma 4 DEAL!Achtergrond 6 DEAL!Almere 7 KRACHTInAlmere

9

7

8 WORKSHOPPadVanDeHeldin 9 INTERVIEWHeleenVanRoyen 13  FACTS & FIGURESAlmere 14 WORKSHOPTalkingMoneyWithYourHoney 15 WORKSHOPTafelVanEén 16 COLUMNBeriShalmashi 17 WORKSHOPStyleCounsel 18 INTERVIEWCorinaSchaap 19 INTERVIEWMatthijsEijgelshoven

14

15

21

20 WORKSHOPDromenVoorBeginners 21 WORKSHOPJouwLevenInBalans! 22 OPStraat 24 GETWEET 25 KORT&Krachtig

22

krachtontour |  1


EDITORIALAnnemarieJorritsma

‘Investeer

’ inDURF

Natuurlijk moest ik wel eens slikken als ik ’s ochtends vroeg de deur uit moest, mijn kinderen nog sliepen en ik pas ’s avonds laat weer thuiskwam. En vanzelfsprekend was ik wel eens jaloers op de sterke band tussen mijn echtgenoot en onze dochters. Maar ik wist: het hoort bij de keuze die ik heb gemaakt. Een keuze die mij heel veel kansen heeft gegeven en die ik zo weer zou maken. Het is het absoluut waard geweest. Soms was het een kwestie van geluk. Maar ik heb ook wat er op mijn pad kwam met beide handen aangegrepen. En als een klein stemmetje zei: ‘Kan ik dat wel?’ riep mijn man: ‘Jij kan dat, en je gaat het doen ook!’ Hij heeft mij steeds ondersteund, de kinderen opgevangen, er zelf dingen voor ingeleverd. Eerlijk gezegd denk ik dat het een 2 | krachtontour

voorwaarde is om allebei carrière te kunnen maken: achter elke sterke man staat een sterke vrouw of andersom. Ik heb bewondering voor stellen die een goed evenwicht hebben gevonden: allebei een topfunctie en de zorg voor de kinderen. Maar het is lastig. Het zijn dromen voor de toekomst, de pijnlijke waarheid is dat nog altijd vooral mannen topfuncties bekleden. Volgens mij is die scheefgroei voornamelijk een cultureel probleem. Te vaak hoor ik nog: ’We komen er wel’. Ik denk dan: we komen er helemaal niet. Er verandert helemaal niets vanzelf. Het is een stug proces want het managementteam bestaat uit mannen en dat betekent dat er bij selectieprocessen met de ogen van mannen wordt gekeken. Bij sollicitaties wordt er


‘Achter elke sterke man staat een sterke vrouw of andersom’ meestal naar iemands ambitie gevraagd. Nee, kijk naar wat iemand kán. Mannen hebben de neiging zichzelf voortdurend te overschatten. Zijn schaamteloos. Vrouwen onderschatten zichzelf, zijn te voorzichtig. Daarom zeg ik vanuit de grond van mijn hart: vrouwen, investeer in durf. Durf risico’s te lopen, gun het jezelf buiten de gebaande paden te treden. En zorg dat je kennis op orde is. In een nieuwe functie moet je zo snel mogelijk op vlieghoogte komen. Je bent altijd in staat jezelf te ontwikkelen. Een baan komt niet vanzelf naar je toe. Ben je afgewezen? Waarom? Omdat je de taal niet sprak of onvoldoende opleiding had? Investeer daarin! Als je kinderen op school zitten, heb je tijd om naar school of een cursus te gaan. Geen excuses, dat is de basis. Ga ervoor.

Ik ben me bewust dat ik voor veel vrouwen een rolmodel ben. Dat zet ik graag in. Bij elke vergadering hoor ik mezelf weer zeggen: ‘Goh, het valt me op hoeveel vrouwen hier weer aanwezig zijn vandaag’ of ik vraag hoeveel vrouwen hier eigenlijk werken. Ik word soms wel een beetje moe van mezelf, maar het moet. Bijna altijd krijg ik een defensieve reactie. ‘Ja, maar, er werken hier toch veel vrouwen.’ Ja, als secretaresse, niet in het management. Ik ben meer dan bereid om uit te leggen dat het toch een beetje anders zit. Vandaag is KRACHT on Tour in Almere. Een stad met een relatief jonge bevolking en veel tweeverdieners. Dat is mooi. Maar als je verder kijkt, ontdek je dat veel vrouwen nog steeds niet financieel zelfstandig zijn. Weet dat een relatie geen garantie is voor eeuwige trouw. Het is geen verzekering. Je moet te allen tijde op eigen benen kunnen staan. Als vrouwelijke burgemeester draag ik daar met plezier mijn steentje aan bij en blijf ik mijn mantra’s herhalen: durf risico’s te nemen, investeer in jezelf en pak je kansen!.

Een hartelijke groet, ANNEMARIE JORRITSMA burgemeester Almere krachtontour |  3


DEAL!Achtergrond OVERHEID, ONDERWIJS EN BEDRIJFSLEVEN SLUITEN DEALS

Duwtje in de rug Meer vrouwen financieel op eigen benen, dat is het doel. Hoe? Werk­ gevers, overheid en onderwijs in Almere bieden nieuwe kansen aan vrouwen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. De deals die zij met minister Jet Bussemaker sluiten, gaan bijvoorbeeld over snuffel­ stages, meer doorgroeimogelijkheden, flexibele arbeidsvoor­waarden of netwerkbijeenkomsten. Een paar dealmakers aan het woord.

GEEN LUCHTFIETSERIJ Hogeschool Windesheim Flevoland is een nevenvesting van Windesheim in Zwolle. Directeur Rien Komen: “We zijn een nieuwe speler in deze regio en we vinden samenwerking met het regionaal onderwijs en het bedrijfsleven heel belangrijk. De uitnodiging om aan te sluiten bij KRACHT hebben we dan ook met beide handen aangegrepen. Bovendien, er wordt gemeenschapsgeld in dit instituut gestoken. Ik vind het niet meer dan logisch daar ook iets voor terug te doen. Het is volgens mij wel belangrijk om behapbare en concrete stappen te maken, zodat we ook echt iets kunnen realiseren. Aan luchtfietserij heeft 4 | krachtontour

niemand iets, zeker deze kwetsbare doelgroep niet. Wij gaan onderzoeken of we open plekken bij modules aan kunnen bieden. Noem het aanschuifonderwijs. Zo geven we deze vrouwen een duwtje in de rug. Het lijkt mij ook zinvol voor onze eigen studenten om eens iemand anders in de klas te hebben, iemand met meer en andere levenservaring.”

TIENERZWANGERSCHAPPEN Het Flevoziekenhuis is een van de grotere werkgevers in Almere en dus een vanzelfsprekende partner voor KRACHT. Margret Huisman is HR-manager. “Hoewel we geen beleid hebben om specifiek deze doelgroep


aan te trekken, willen we wel een steentje bijdragen met werkervaringsplaatsen zodat deze vrouwen ervaring op kunnen doen. Welzijnsorganisatie De Schoor gaat ons daarbij helpen. Wat ik ook toejuich, is dat er door verschillende partijen actie wordt ondernomen om jongeren in het (V)MBO bewust te maken van het belang van eco­ nomische zelfstandigheid. Extra aandacht wordt dan gegeven aan tienermoederschap, in Almere hebben we namelijk veel jonge moeders. Natuurlijk moeten we met elkaar dat percentage zien te verlagen, maar net zo belangrijk vind ik het om uit te dragen dat een kind niet het einde van je arbeidzame leven is. En laten wij niet vanachter ons bureau bedenken hoe we die meiden kunnen helpen. Vraag het hen liever zelf: wat hebben ze nodig om aan de slag te komen of te blijven?

WERK HOGER OP PRIORITEITENLIJST Het kantoor voor administratie en belastingadvies Hoogwoud & Van Haga telt vijftien man: allen vrouw. Beleid? “Nee, eerder toeval”, stelt Marijke Hoogwoud.

“We willen graag mannen aannemen want we zijn ervan overtuigd dat een gemengd team het beste is, maar vooralsnog is dat nog niet gebeurd.” Marijke en haar zus en zakenpartner Saskia van Haga – zakenvrouw van het jaar in Flevoland – doen graag mee met KRACHT. Wij willen samen met andere kantoren in ons netwerk kijken of we vrouwen kunnen opleiden in de accountancy. Dit werk komt in pieken en extra handen kunnen we tijdens zo’n piek allemaal goed gebruiken. De vrouwen kunnen werkervaring opdoen, hun netwerk uitbreiden en in de rustiger perioden opgeleid worden. Daarnaast wil ik graag een ander punt aanroeren. Vrouwen zouden werk hoger op hun prioriteitenlijstje moeten zetten. Mannen doen dat van nature, vrouwen kunnen dat leren. Als je alles belang­ rijker vindt dan je werk, dan mis je carrierekansen. Geen werkgever stelt dat namelijk op prijs. Echt, je partner kan ook met jullie kind naar de dokter, en die kinderen zijn zelfstandiger dan je denkt. Regel dat je met een gerust hart naar je werk kan, dat is voor iedereen prettiger werken.” krachtontour |  5


DEAL!Almere elke bijeenkomst van kracht on tour worden er deals gesloten ter bevordering van de economische onafhankelijkheid van vrouwen. dit werd er afgesproken in almere:

Deals: PARTICIPATIE & WERKGELEGENHEID • Het Flevoziekenhuis wil werkervarings­ plekken aanbieden. De Schoor (welzijnswerk) gaat de verbinding leggen met werk­ zoekenden. • Hoogwoud & Van Haga (administratie & belastingadvies) wil graag samen met andere accountancy kantoren een poule opzetten van 45+ vrouwen die in drukke periodes ingezet kunnen worden. De gemeente Almere en De Schoor gaan op zoek naar vrouwen voor deze poule. • Op initiatief van Saskia van Haga, Flevolandse zakenvrouw van het jaar 2014, wil de Vereniging Flevolandse Zakenvrouwen samen met de gemeente Almere, De Schoor en Avanti een banen- en werkervaringsplekkenbeurs organiseren voor werkgevers en werkzoekenden.

De minister van OCW, Gemeente Almere, Avanti Platform Diversiteit Almere, Flevoziekenhuis, Hogeschool Windesheim Flevoland, Hoogwoud & Van Haga, ROC van Flevoland, De Schoor en Vereniging Flevolandse Zakenvrouwen willen de eco­nomische zelfstandigheid van vrouwen in de regio Almere bevorderen. een MBO/HBO opleiding of stage. De gemeente Almere en De Schoor helpen de beurs onder de aandacht te brengen. • Op het ROC van Flevoland wil Hoogwoud & Van Haga leerlingen een gastcollege ‘meisjes en financiën’ aanbieden. • Studenten pedagogiek en SPH van Hogeschool Windesheim Flevoland helpen via een comakership het tienermoeder­vraagstuk in Almere te analyseren. De gemeente Almere onderzoekt de mogelijkheid om hiertoe een opdracht te geven aan de Academie van de Stad (stichting die studenten met de samenleving verbindt). • ROC van Flevoland en Hogeschool Windesheim Flevoland verkennen hoe zij de uitval van tiener­ moeders in het onderwijs kunnen voorkomen. • In jongerencentrum Place2B wordt door De Schoor het project ‘VIP2B’ voor tienermoeders uitgevoerd. De Schoor en Hogeschool Windesheim Flevoland onderzoeken of zij vanuit dit project én vanuit het onderwijs verbindingen kunnen leggen voor tienermoeders. STIMULEREN VROUWELIJK ONDERNEMERSCHAP

• Het Flevoziekenhuis en De Schoor willen een rondetafelgesprek organiseren voor tienermoeders die niet werken. Wat hebben zij nodig om weer aan de slag te gaan? SCHOLING EN COACHING • Hogeschool Windesheim Flevoland biedt deelnemers aan ‘de participatiefabriek’ waar mogelijk colleges of lessen tegen een gereduceerd tarief. ROC van Flevoland verkent de mogelijkheden tot deelname aan deze DEAL. • Het ROC van Flevoland wil samen met Hogeschool Windesheim Flevoland verkennen of zij een beurs kunnen organiseren voor 45+ vrouwen op zoek naar

6 | krachtontour

• De Vereniging Flevolandse Zakenvrouwen wil samen met De Schoor een buddysysteem opzetten voor vrouwen die zelfstandig ondernemer willen worden. Avanti vraagt de ‘Vuurtjes van Almere’ om dit te ondersteunen. VERDER • De gemeente Almere kijkt naar mogelijkheden om initiatieven uit de intentieverklaring te ondersteunen • De gemeente Almere neemt samen met Avanti en De Schoor het voortouw bij het organiseren van een opvolgbijeenkomst van de dealmakers om de uitwerking van de afspraken te bespreken.

BEKIJK DE VOLLEDIGE INTENTIEVERKLARING ›


werk en financiele zelfstandigheid komen niet vanzelf naar je toe. daar moet je wel iets voor doen. de deelnemers in almere beseffen dat maar al te goed. dus gaat het over kansen pakken, keuzes maken en je netwerk uitbreiden.

KRACHTInAlmere “Werk en financiële zelfstandigheid maakt je leven ook gelukkiger, prettiger.”

“We staan op de schouders van de grote heldinnen die ervoor zorgden dat wij nu onderwijs kunnen volgen. Wij moeten de volgende generatie ook die mogelijkheid bieden.”

“WE HEBBEN ELKAAR KEIHARD NODIG. LATEN WE ALS VROUWEN ELKAAR HELPEN.” “Bij crèches wordt altijd de moeder als eerste gebeld. Laten we eens kijken of we daar verandering in kunnen brengen.”

“Do one thing everyday that scares you.”

“Jij kostwinner? Sorry, maar dit gaat mij iets te snel. Prima als jij meer wilt gaan werken, maar dat betekent niet dat ik thuis ga zitten.”

“VEEL 45+VROUWEN KOMEN HIER MOEILIJK AAN HET WERK. ER WORDT OP DE ARBEIDSMARKT HARD GEDISCRIMINEERD, OP ACHTERNAAM EN OP LEEFTIJD.” krachtontour |  7


WORKSHOPPadVanDeHeldin Jolanda Holwerda van platform LOF laat in de workshop Het Pad van de Heldin vrouwen op een bijzondere manier met elkaar kennismaken. De deelnemers praten in duo’s over hun (carrière)keuzes en ontdekken hoe zij anderen (en zichzelf) kunnen inspireren. Esmeralda Dobbe (40) is presentatiecoach en verander­manager

ADA OVER ESMERALDA Wat hebben jullie met elkaar gemeen?

“We hebben allebei inlevingsvermogen nodig in ons werk. We moeten bedenken: wat heeft iemand nodig en hoe kan ik diegene helpen.” Wat heb je over de ander geleerd?

“Esmeralda vindt het leuk als mensen uniek en authentiek zijn en probeert dat in anderen naar boven te halen.” Wat heb je over jezelf geleerd?

ESMERALDA OVER ADA Wat hebben jullie met elkaar gemeen?

“We houden allebei van reizen, gezelligheid en authenticiteit. Qua werk hebben we minder overeenkomsten, al proberen we allebei mensen te helpen.”

“We moesten vertellen waar we goed in zijn en wat we belangrijk vinden. Ik ben analytisch en wil mensen helpen; precies wat ik nu doe als marktonderzoeker.”

‘We gebruiken allebei inlevingsvermogen in ons werk’

Wat heb je over de ander geleerd?

“Ada werkt als marktonderzoeker. Waar ik mensen help om authentiek te zijn, helpt zij mensen met analytische kennis.” Wat heb je over jezelf geleerd?

“Ik keek met een presentatiebril naar de workshop. Ik vond het vooral leuk om te zien hoe andere mensen hun gesprekspartner presenteerden en wat je van iemand onthoudt na een kort gesprek.” 8 | krachtontour

Ada Kaspersma (43) is markt­onderzoeker en verkoopt handgemaakte sieraden van edelstenen


INTERVIEWHeleenVanRoyen

‘Vrouwen zouden elkaar meer moeten helpen’ Schrijfster Heleen van Royen woonde jarenlang in Almere. “Een prettige en positieve stad. Door de rust en de ruimte woon je er heerlijk, maar er is ook genoeg bedrijvigheid en activiteit om jezelf te kunnen ontplooien.” Zij boorde de laatste jaren nieuwe talenten in zichzelf aan en spoort andere vrouwen aan hetzelfde te doen. “Als iets je gaaf lijkt, doe het gewoon!”

krachtontour |  9


GOEDE AFSPRAKEN “Toen mijn moeder trouwde, werd ze ontslagen. Vanwege dat huwelijk. Dat is nog maar een generatie terug hè? En af en toe hoor je het nog: vrouwen die elke week huishoudgeld krijgen. Nog steeds zijn te veel vrouwen economisch niet zelfstandig. We hebben met z’n allen grote stappen gemaakt, maar we zijn er nog niet. Let wel: ik wil niemand iets opleggen. Iedere vrouw moet het leven leiden waar zij blij van wordt of wat past bij haar levensfase. Maar wat ik wel wil zeggen is dat niets zo’n fijn gevoel geeft als financieel

zelfstandig zijn. Je hand niet op hoeven houden, aan niemand verantwoording af hoeven leggen. En als je er dan wel voor kiest om afhankelijk te zijn van je partner, maak dan in ieder geval goede afspraken. Besef dat het runnen van een gezin ook een verantwoordelijkheid is, dat is ook hard werken. Jij geeft je partner de ruimte om vol voor zijn carrière te gaan, daar moet iets tegenover staan. Zorg voor jouw financiële ruimte, maak afspraken over bijvoorbeeld pensioen en bespreek wat de consequenties zijn als je onverhoopt gaat scheiden.”

14.03 uur

maandag 8 juni | kracht on tour

“Voor het schrijven van ‘de gelukkige huisvrouw’ heb ik een jaar vrij moeten nemen. Het blijkt nu de beste investering van mijn leven.”

10 | krachtontour


EIGEN KEUZES MAKEN “Hoewel mijn moeder in de beginjaren van haar huwelijk dus niet heeft gewerkt, heeft ze het mij altijd voorgehouden: als je iets wil, moet je ervoor werken. Zorg voor je eigen boterham. Toen mijn vader wegviel, werd die boodschap alleen maar sterker. Ze is toen gaan werken en heeft ervoor gezorgd dat alle drie haar dochters konden studeren. We waren niet rijk, we woonden klein, maar we hadden het goed. Ik heb veel bewondering voor haar. Nu staan we op het punt dat ik voor haar ga zorgen. We laten een mantelzorgwoning in onze tuin plaatsen. Ik vind het een heel logische keuze om voor haar te gaan zorgen. Ik werk hard, maar op deze manier kan ik werk en zorg combineren. Mijn financiële onafhankelijkheid stelt me in staat mijn eigen keuzes te maken.” GELD ALS SCHOOLVAK “Het is eigenlijk bizar dat niet het vak ‘geld’ op school wordt gegeven. Alles staat of valt met geld, maar als je het niet van huis uit hebt meegekregen heb je geen benul van wat alles kost. Hypotheek of huur, scholing, verzekering, pensioen, de dagelijkse boodschappen; het grootste gedeelte van je inkomen gaat op aan dit soort uitgaven. Als je dat niet weet, doe je gekke dingen met je eerste salaris en sta je meteen op achterstand. Ik ben gezegend met twee kinderen die heel kien zijn met geld. Olivia (22) studeert Economics and Finance en woont samen.

HELEEN VAN ROYEN (1965) BRAK IN 2000 DOOR MET HAAR BOEK ‘DE GELUKKIGE HUISVROUW’ EN SCHREEF DE AFGELOPEN JAREN TALLOZE BESTSELLERS ALS ‘GODIN VAN DE JACHT’, ‘DE MANNENTESTER’ EN ‘DE HARTSVRIENDIN’. MEERDERE BOEKEN ZIJN VERFILMD. MET LINGERIEKONINGIN MARLIES DEKKERS SCHREEF ZE IN 2007 HET BOEK ‘STOUT’, EEN OPROEP AAN VROU­ WEN OM ZELFSTANDIG, ONAFHANKELIJK, STOUTMOEDIG EN INITIATIEFRIJK TE LEVEN. HET LETTERKUNDIG MUSEUM IN DEN HAAG EXPOSEERDE IN 2014 HAAR PROJECT ‘SELFMADE’ MET FOTOGRAFISCHE ZELF­ PORTRETTEN –SELFIES- ALS BASIS. OP DIT MOMENT DRAAIT DE VERFILMING VAN ‘DE ONTSNAPPING’ IN DE BIOSCOPEN. ISA HOES SPEELT HIERIN DE HOOFDROL.

14.07 uur

maandag 8 juni | kracht on tour

“Geld maakt wel gelukkig. Net zoals het gebrek aan geld ongelukkig maakt.” Cijfers zijn haar passie. En ondanks dat haar partner meer verdient, wil ze alles fiftyfifty doen. Onze zoon Sam (18) studeert communicatie, woont op kamers en heeft twee bijbanen. Het doet me goed om te zien dat ze allebei graag werken, dat ze op eigen benen willen staan.”

»

krachtontour |  11


ONTDEK JE TALENTEN “Vrouwen zouden elkaar meer moeten helpen. Onder andere daarom wil ik meewerken aan KRACHT, om dat uit te dragen. Mannen netwerken van nature. Zij hebben beter door dat het op de arbeidsmarkt een kwestie van geven en nemen is. Dat je elkaar wat gunt of toespeelt en daar dan wat voor terugkrijgt. Of niet. Haha. Ik zie dat vrouwen elkaar meer competitief benaderen. Jammer, want we zijn juist bondgenoten. Samen bereiken we meer. Zonder Marlies Dekkers had ik het boek ‘Stout’ nooit geschreven, mijn expositie ‘Selfmade’ was er niet geweest als een vriendin me daar niet toe aangespoord had.

Zij zag iets in de fotografische zelfportretten die ik in eerste instantie vooral voor mezelf en m’n naasten maakte. De samenwerking met haar heeft me op een nieuw spoor gezet. Ik heb ontdekt dat ik meer kan dan boeken schrijven. Ik ben onwijs trots op dat project, misschien nog wel meer dan op m’n boeken. Het is een totaal andere manier van werken, ik heb veel meer moeten samen­werken en daar heb ik veel van geleerd. Net zoals van de verfilmingen van mijn boeken. Ik heb andere talenten in mijzelf aangeboord en dat werkt bevrijdend.”

GUN JEZELF DE RUIMTE “Mensen die zeggen dat ik makkelijk praten heb omdat ik met m’n boeken m’n schaapjes wel op het droge heb, moet ik teleurstel14.11 uur len. De boekenverkoop levert slechts een maandag 8 juni | kracht on tour beperkt inkomen op. Het is zelfs zo, dat “Iedereen zonder de succesvolle veiling van de foto’s heeft aan­ op Catawiki ons project Selfmade vooral geboren geld gekost zou hebben. Of dat erg is? Nee, talenten. wel jammer. Maar je moet een risico nemen, Bij mij is anders kom je niet verder. Daarom zeg ik dat toeval­ ook tegen iedere vrouw: durf je mogelijk­ lig heel heden te verkennen, ondernemend te zijn, te investeren in jezelf of in een project. Dat veel gek­ kan op vele vlakken. Als iets je gaaf lijkt, kigheid.” doe het dan gewoon. Die instelling geeft mij zoveel vrijheid! Gun jezelf ook die ruimte. En natuurlijk mislukt het soms ook. Dat hoort erbij en is onderdeel van je leerproces. Maar laat je daardoor vooral niet uit het veld slaan!”

12 | krachtontour


FACTS & FIGURESAlmere Aantal inwoners

Verdeling huishoudens

Almere is de

Aantal huishoudens

met

7

e gemeente van Nederland

196.013

32%

inwoners

NL

A

Grijze druk percentage 65+ t.o.v van aantal inwoners 15-64-jarigen

gezin met kind(eren)

(echt)paar zonder kind(eren)

12,9% A

36%

alleenstaand

28,8% 25,8%

26,4%

80.655

NL

Groene druk percentage jonger dan 14 t.o.v. aantal inwoners 15-64 jarigen

9%

23%

eenouder gezin

28,4% 22,2%

Huishoudens met regeling arbeidsparticipatie

Almere

Nederland

Arbeidsparticipatie 39,1%

21,4%

65,4%

62,6%

59,5%

54,7%

Almere

Nederland

Percentage allochtonen

Westerse allochtonen

niet-Westerse allochtonen

Voortijdig schoolverlater

2,28%

3,78%

3,23%

Banen per 1000 inwoners van 15-64 jarigen 564,3

718,3

Almere

Nederland

74%

72%

81%

2005-2007 80% 64%

2011-2013

68%

+ De bruto arbeidsparticipatie onder mannen is gemiddeld vergeleken met andere gemeenten van Flevoland.

Werkeloze jongeren

1,21%

Almere de op één na hoogste arbeidsparticipatie, voornamelijk door de hoge participatiegraad onder vrouwen.

Tussen 2001 en 2011 is het aantal banen in de Metropoolregio nergens zo hard gestegen als in Almere: 54.400 naar 81.800.

Provincie met meeste en minste werkloosheid

9,3 % Flevoland 5,5 % Zeeland

Tienerzwangerschappen Almere

Gemeenten met een vergelijk-

↗ 40%

↘ 40%

2005 - 2012 Veel meer cijfers over Almere ontdekken? Kijk op www.waarstaatjegemeente.nl Bronnen: www.waarstaatjegemeente.nl, Sociale Atlas Almere, Beroepsbevolking en Pendel, 2013

krachtontour |  13


WORKSHOPTalkingMoneyWithYourHoney

Aan de keukentafel Money Mindset Test    Noem minstens een herinnering over geld van toen je kind was. 2   Welke overtuiging over geld heb jij vroeger meegekregen? 3   Wat betekent geld nu voor jou? 4   Hoe denk jij over schulden? 5   Hoe denk jij over rood staan? 6   Wat vind jij van mensen die heel veel geld verdienen? 7   Wat is er nodig om je financieel veilig te voelen? 1

14 | krachtontour

In de workshop staat de fictieve relatie tussen Nathalie en Boris centraal. Nathalie en Boris praten nauwelijks met elkaar over geld, doen dat op het verkeerde moment en zonder elkaar uit te laten praten. Iedereen snapt dat dit een onwenselijke siutatie is. Joella Opraus en Nathalie van Wingerden van How2Spendit: “Het is beter om samen de basisregels op te stellen, je als team op te stellen en over geld te praten als je nog niet uit elkaar bent.”

CULTUUR Een deelnemer: “Vroeger werd bij ons thuis nooit zomaar geld uitgegeven. Ik ben me nog steeds heel bewust van wat ik uitgeef, terwijl mijn man nooit op de

Praten over geld vinden veel stellen ongemakkelijk. Terwijl geldzaken vaak een oorzaak zijn van ruzies of zelfs scheidingen. Maak daarom samen duidelijke afspraken.

prijskaartjes let.” Joella herkent dit. “Mijn man Jeroen neemt altijd lekkere en dure dingen mee. Dan kon ik boos worden. Tot hij me uitlegde dat hij me wilde verwennen. Culturele achtergronden spelen nu eenmaal een rol in hoe we over geld denken.”

VERDIEPEN IN FINANCIËN Vrouwen durven nog steeds niet goed voor zichzelf op te komen. Een deelnemer: “Ik ken iemand die door haar ex-man in de problemen is gekomen omdat ze de gevolgen van een lening niet overzag.” Iemand anders voegt toe: “Ik hoor nog steeds vrouwen zeggen: ik zie wel hoeveel geld er iedere maand binnenkomt. Waarom laat je je nog verrassen?” De zaal is unaniem: met gesprekken over geld kun je niet vroeg genoeg beginnen.


WORKSHOPTafelVanEén Met de tafel van één kom je erachter wat je nu eigenlijk echt wilt en hoe je dat kunt bereiken. Drie werkzoekende deelnemers doorlopen het 7-stappen­ plan. “Eigenlijk weet ik al heel lang dat ik iets met fotografie wil, maar ik onderneem maar geen actie. De gesprekken met Mieke en Dieuke geven me net dat duwtje: morgen benader ik een fotostudio met de vraag of ik een dag mag meelopen. “ Marja Tiepel

De tafel van één 1   Waarom zijn we hier? 2  Waar ben je trots op? 3   Vertel wie je bent. 4   Waar wil jij naartoe? 5   Tips en adviezen. 6   Welk cadeau geef jij jezelf? 7   Waar ben je dankbaar voor?

“Meer aandacht voor mezelf; dat is wat ik wil. Ik heb door zorgtaken van alles op de lange baan geschoven, maar die sollicitatiebrief gaat er nu echt komen.” Dieuke Joosten

Ik heb 38 jaar volop gewerkt, maar sinds een maand ben ik werkloos en ik ben het thuiszitten nu al zat. Ik wil weer regelen, racen, rennen. Dat realiseer ik me na deze dag des te meer.” Mieke Jourdan krachtontour |  15


COLUMNBeriShalmashi

‘IK BETAAL ALLES MET EEN GLIMLACH’

Ik ben drie en we wonen net in Nederland. Ik ken de weg niet, de taal niet, de mensen niet, dus ik houd mama’s jas stevig vast. We stappen in een bus en ze betaalt de chauffeur met een briefje – het duurt nog twintig jaar voor we robots worden met een ov-chipkaart. Ik kom niet boven de toonbank uit, maar ik zie dat hij een handvol guldens terug geeft. ‘We krijgen geld toe’, zeg ik. Mama lacht me uit: ‘dit is wisselgeld, je betaalt gewoon om mee te mogen.’ Weet ik veel.

Tot dan heb ik er nooit lang over nagedacht, geld. Ik betaal alles met een glimlach. De bustochtjes met mama, de koetjesrepen die papa koopt. Ik heb er nooit bij stilgestaan dat grote mensen dat anders doen. Veel volwassenen hebben een beroep, zegt mama. Je kiest een vak en als je goed werk levert, krijg je daar geld voor. Ik dacht dat je dat bij geboorte een beroep kreeg. Je bent een jongen of een meisje, een tandarts of een groenteman. Maar mama zegt dat ik alles kan worden. Bakker, dokter. – Het duurt nog twintig jaar voor je Youtube-ster of blogger kan worden, anders mocht dat vast ook. Sinds mama ons oude land verliet, telt haar beroep niet. Ze moet alles opnieuw leren. Een beetje zoals ik. Maar ik ben drie, zij is vijfentwintig. Mama zijn hard is werken, niet in geld uit te drukken. Ze glimlacht overal waar ze betaalt, maar haar glimlach wordt steeds zwaarder en valt bijna van haar gezicht, want ze wilt meetellen, zegt ze.

16 | krachtontour

In ons oude land verdiende ze haar eigen geld. Nu gaat ze opnieuw naar school om in ons nieuwe land weer juf te worden. Ze zegt dat ze daarvoor naar een ‘hogeschool’ gaat en dat klopt, want haar school heeft zeker vier verdiepingen. Het kwartje valt: iedereen kiest een beroep en zo helpen we elkaar. En iedereen is nuttig. De buschauffeur is ook naar school geweest om buschauffeur te worden. Een minder hoge school, zegt mama, maar hij verdient genoeg om gelukkig te zijn. Jaren later is papa opnieuw ingenieur en mama opnieuw juf. Ik ben gegroeid, ik ken de weg, de mensen en de taal. En later word ik ook wat. Als we weer eens in de bus stappen, glimlacht mama naar de chauffeur. De chauffeur lacht terug en ik ben nu groot genoeg om zijn kassa te zien: hij heeft genoeg wisselgeld voor een jaar koetjesrepen. Misschien word ik ook wel buschauffeur. Maar twintig jaar later heb ik nog steeds geen rijbewijs. We zijn nooit te oud om te leren, toch?


WORKSHOPStyleCounsel Patty Zomer en Mylène Kroon van De Style Counsel gaan elke KRACHT on Tour op zoek naar hoe uiterlijk en persoonlijke kledingstijl een natuurlijke reflectie worden van je innerlijk. Handig om te weten als je bijvoorbeeld op sollicitatiegesprek gaat.

Wie denk je wel dat je bent? “Ik kleed me zoals ik me voel in de ochtend. Vaak is dat kleurrijk en draag ik felroze, paars of knalgroen. Vanochtend was het koud, vandaar dat ik voor een simpele little black dress koos.” Verginia Spier (50) heeft een coaching & counselling praktijk en werkt bij een financiële instelling

“Door deze workshop ga ik wel wat bewuster denken over kleding. Ik hoef me niet meer aan te kleden voor een sollicitatie of voor voor anderen. Ik wil vooral mezelf laten zien.” Wilma Schaaders (66) heeft een administratiekantoor en runt een tweedehandswinkel in Almere-Haven.

Selma: “Ik wil met mijn outfit laten zien dat je stout, sexy en stijlvol kan zijn. Ik vind het vooral belangrijk dat kleding goed past.” Özlem: “Ik heb deze outfit gekozen omdat ik mijn vrouwelijkheid en kracht wil tonen.” Selma Duinkerken (rechts, 47) heeft een eigen bedrijf in kokerrokken en jurken op maat. Haar nichtje Özlem Uyan (links, 36) heeft net haar diploma tot gewichtsconsulent gehaald.

krachtontour |  17


INTERVIEWCorinaSchaap

‘Als ik het nu niet doe, doe ik het nooit’ “Mijn moeder zei altijd dat het krijgen van een kind niet vanzelfsprekend is. Die waarschuwing en het feit dat ik geadopteerd ben, hebben zeker meegespeeld in mijn keuze om al jong een gezin te stichten. Op mijn zestiende wilde ik al verloskundige worden, maar ik had toen geen trek in een jaar intern. En later had ik het verkeerde vakkenpakket. Zo loopt het leven soms. Ik ontmoette al vrij vroeg mijn man en toen ik met hem trouwde was ik 25, had ik twee kinderen en was ik zwanger van de derde. We hadden allebei een goede baan en we kochten een huis. Je hoopt natuurlijk dat je samen oud wordt, maar hij was er steeds minder voor mij en uiteindelijk ook minder voor de kinderen. Dat liep spaak. Ik heb er geen spijt van gehad, wel last. In die jaren werkte ik bij een bank en in de horeca, maar toch bleef het knagen: ik wilde verloskundige worden. Het was met hangen en wurgen en ik moest veel met potjes schuiven, maar het lukte: ik ging weer studeren. Daarnaast werkte ik als kraamhulp. Het was pittig, maar ik dacht: als ik het nu niet doe, doe ik het nooit. Ik heb actief studiefondsen benaderd, want die komen niet vanzelf naar je toe. Op moeilijke momenten haalde ik de kracht uit mijn kinderen. Ik wilde een goede toekomst voor ons samen. Helaas kon ik tijdens mijn studie niet thuis zitten met een kopje thee, maar ik heb veel met ze overlegd. Ze zijn al heel zelfstandig; ze kunnen koken en stofzuigen, hun huiswerk maken. En nu? Nu heb ik mijn diploma én een baan! Het heeft me financiële onafhankelijkheid en zelfwaardering gegeven. Ik wist niet dat ik zo goed zou gaan verdienen! Dat gun ik iedereen. Investeer dus in jezelf, zorg dat je financieel op eigen benen kunt staan. Je moet altijd weg kunnen, een uitweg hebben. Later wil ik graag mijn eigen praktijk, maar eerst hard werken en genieten. Uit eten, op vakantie. Dat vind ik wel een toevoeging.” 18 | krachtontour

Corina Schaap is 45 jaar en alleenstaande moeder van vier pubers. Op haar veertigste besloot ze alsnog haar droom na te jagen: verloskunde studeren. Hoe combineerde ze dat met haar drukke gezin?

BEKIJK HET FILMPJE


INTERVIEWMatthijsEijgelshoven

Verplicht ouderschapsverlof voor mannen

Matthijs Eijgelshoven, projectmanager taalbeleid aan de Hogeschool van Amsterdam, is getrouwd met Carin en heeft twee zoontjes van zes en vier jaar. Kinderen? Daar draag je allebei zorg voor.

BEKIJK HET FILMPJE

Toen we kinderen kregen, was het voor Carin en mij vanzelfsprekend dat we de zorg voor de kinderen fiftyfifty zouden verdelen. Toen onze oudste geboren was, zijn we dus allebei een dag minder gaan werken en hebben we ouderschapsverlof opgenomen. Wegbrengen en ophalen doen we allebei, een ziek kind vangen we beurtelings op. Momenteel verdien ik minder dan mijn vrouw. Zij werkt nu vier dagen per week, ik drie. Als ik fulltime was blijven werken, had ik waarschijnlijk een hogere functie gehad, maar dat vind ik niet erg. Voorheen droegen we precies even veel bij aan de gezamenlijke rekening. Nu ik minder verdien, is mijn aandeel kleiner. Of dat mijn ego aantast? Nee, maar ik vind het soms lastig. Kan ik nu nog net zo veel mijn zin doordrukken als ik een andere kleur dakkapel wil? Ja, dat kan dus. Ik zie nog steeds veel ongelijkheid in de verdeling tussen mannen en vrouwen. Neem nu die idiote wetgeving van twee dagen ouderschapsverlof voor een man. Tamelijk seksistisch toch? In mijn gedrag wil ik een voorbeeld zijn voor andere mannen. Ik heb daarover wel discussies met vrienden. ‘Mag je niet minder werken? Onzin, je kunt altijd met je werkgever in gesprek of ergens anders gaan werken.’ Ik vind bovendien dat mannen voor langere tijd, zo’n acht weken, ouderschapsverlof moeten opnemen. Wettelijk verplicht. Dit lijkt me een fundamentele keuze in het belang van de samenleving. Mijn vrouw en ik hebben elkaar altijd gestimuleerd je te blijven ontwikkelen. Zo heb ik onlangs mijn eerste roman geschreven; dat heeft natuurlijk veel tijd gekost en die ruimte heeft Carin mij gegeven. We hebben allebei wel eens het gevoel dat we niet genoeg aan ons werk én niet genoeg aan de kinderen toekomen. En al helemaal niet aan elkaar. Ook moet je accepteren dat je altijd te laat komt en het huis een enorme rotzooi is. Ik heb het er graag voor over.” krachtontour |  19


WORKSHOPDromenVoorBeginners dagvoorzitters petra stienen en kirsten van den hul zijn bepaald geen dromers. eerder doeners. maar aan de basis van al hun acties staan dromen. ieder jaar stellen ze samen hun ‘dreamline’ op, want ‘dromen veranderen dus moet je ze regelmatig weer hardop uitspreken’. in deze workshop nodigen ze deelnemers uit om hun dromen te ontdekken. tien tips:

1

Dromen staat niet synoniem aan Intro Nonsequenaïef voluptiis non custotatem of zweverig. Goed kunnen volendaecte nimi, simagnisquat eium aut dromen is juist onontbeerlijk lam es nes exped et prate vooretsucces; het voluptioris is de eerste stap. eaquae laut ex explat. Paruptam est que lique pernatenist asi ut eatur aperes etur Maak sum quo consenti. 30 wrdeen dreamline; ‘Ja maar’apicia is de grootste wat wil ik volgend jaar: vijand van je dromen. Denk • hebben liever ‘wat als het lukt’. Maak tijd • doen om te • willen dromen. Schrijf in je dream­- • zijn line ook iets op Dromen waarvan je denkt veranderen, ‘durf ik dat wel?’ Zoek iemand op die houd ze scherp je een kritische en maak ieder Je weet nooit wie vraag stelt of je een jaar een nieuwe jou een stukje trap onder je kont dreamline. verder kan helpen; geeft. deel je dromen! Stop nooit Het helpt Ook met mensen met dromen! om je die je nog helemaal Door te dromen niet kent. Zij dromen blijft hardop te kunnen je een je leven in formuleren. ander perspectief beweging. bieden.

23

5

8

20 | krachtontour

6

9

4

7

10


WORKSHOPJouwLevenInBalans! Een drukke baan. Een partner met een drukke baan. Huishouden. Zorg voor de kinderen of ouders. Sociale activiteiten en misschien zelfs nog opleiding. Ah, hoe houd je al die ballen in de lucht? Hoe zorg je voor een goede balans in je leven?

6 TIPS VOOR MEER BALANS  Stel prioriteiten 2  Maak duidelijke keuzes 3  Maak goede afspraken 4  Doe niet alles zelf: besteed taken uit 5  Stel behapbare (sub)doelen 6  Plan je acties in 1

De deelnemers in de workshop ‘Jouw leven in balans!’ brengen in kaart hoe zij eigenlijk met hun tijd omgaan. Hoe is het evenwicht in hun leven? In kleine groepen bestoken ze elkaar enthousiast met vragen en brengen ze hun dromen en wensen in kaart. Ze maken een taartdiagram met daarin de rollen die zij in hun leven spelen. Daarna gaan ze schuiven met hun rollen: wat is de ideale verdeling? Workshop­leider Jennifer Meyer van FNV Vrouw: ”Bepaal of je je taartdiagram nog wilt bijsturen. Welke keuzes zijn nodig om je rolverdeling van je dromen te realiseren en welke obstakels

voorzie je?” Een andere deelnemer vertelt dat het goed is om de bal maar eens te laten vallen. “Je hoeft namelijk niet altijd de verantwoordelijkheid te nemen voor alle ballen! Natuurlijk, daar kleeft een risico aan, iemand kan boos worden of je kunt zelfs besluiten uit elkaar te gaan. Dat is een risico van je eigen keuzes maken.” Een andere deelnemer vult aan: “Ik noem het gezond egoïsme.” In een plan van aanpak schrijven de deelnemers de acties en activiteiten voor de komende tijd op in hun agenda. Eén ding staat voor alle vrouwen met rood in hun agenda: ‘Me-time’. Essentieel om in balans te zijn.

krachtontour |  21


OPStraat

Zorg en werk Marion Boerman, zelfstandig ondernemer en dochter Iris, net haar havo-diploma behaald

Samuel en Grace van Gent, werkzoekend en sociaal pedagogisch werker Samuel:

“Momenteel heb ik geen werk en daar hebben we best financiële zorgen om. Ik probeer zo veel mogelijk te helpen thuis: schoonmaken, koken. Mijn tip voor als je in een moeilijke situatie zit? Praat met elkaar, wees open. Dat heb ik wel geleerd.” Grace: ”Ik ben nu kostwinner, dat geeft me een goed gevoel. Hij zei wel eens ‘dat is mijn geld’. Dat is nu niet meer zo.”

22 | krachtontour

“Toen de kinderen klein waren, ben ik een tijdlang thuis geweest. Daar heb ik absoluut geen spijt van. Maar rond mijn veertigste begon het te knagen. Ik dacht ‘nu is het mijn tijd’. Ik kon gelukkig zo instromen en nu maak ik sjerpen voor missverkiezingen. Mijn bedrijf loopt geweldig. Ik heb mijn dochter altijd meegeven om naast haar school te werken. Daar leren ze heel veel van. Toch, Iris?” Nazmiye, student “Mijn

vader zei altijd: ‘eerst je studie en volg je hart’ Dat is gelukt: ik ben net geslaagd voor mijn mbo en ik wil verder met een hbo-opleiding pedagogiek. Ik wil werken met allochtone ouders, ze meegeven dat ze er niet alleen voor staan. De taal leren is belangrijk. Maar het is niet makkelijk. Zelf ondervind ik dat ook, als ik bij een stageadres kom, zie ik de teleurstelling in hun ogen. Ik moet me harder bewijzen van­ wege mijn hoofddoek.”


We gingen de straat op in Almere en vroegen vrouwen en mannen hoe zij zorg en werk combineren. Welke keuzes maken zij? Zes ervaringen, zes adviezen. Djuna, trainer/adviseur

Patricia en zoon Liam,

“Toen ik zwanger was, was het gelijk duidelijk dat ik de meeste zorgtaken op me zou nemen. Mijn man had gewoon een veel betere baan. Maar als vracht­ wagenchauffeur is hij door de week altijd van huis en de kinderen missen hem. Nu kijkt hij of hij een andere baan met flexibeler tijden kan vinden. En ik wil ook ’s avonds weer aan het werk. Dan kunnen we meer leuke dingen doen.”

primair onderwijs “Nieuws-

huisvrouw

Nguyen en dochter Zuleyka, ondernemer “Sinds onze dochter er is, werk ik 40 uur en mijn vriendin 6 uur. Zij wil graag meer werken, maar haar diploma’s uit Suriname sluiten niet aan op de arbeidsmarkt in Nederland. Mijn vriendin is nu veel thuis, kinderopvang is zo duur. Een week van tevoren maken we steeds een planning wie er wanneer voor Zuleyka zorgt. Ik doe graag leuke dingen met haar, zoals samen in de bus zitten.”

gierig blijven. Van de gebaande paden afgaan. Dat is wat ik iedereen gun. Buiten je comfortzone treden levert zoveel op. Vrouwen zien vaak beren op de weg, maar doe het gewoon! Ik ben begonnen in het onderwijs, maar heb me noodgedwongen laten bijscholen als trainer. Dat bleek een goede switch. Nu doe ik veel losse klussen. Ik maak me alleen wel eens zorgen of ik dat onzekere ZZP-bestaan nog wel tien jaar volhoud. Daar word ik wel eens onrustig van.”

krachtontour |  23


GETWEET @SchburgAlmere

#Krachtontour begint zo: prachtdag voor prachtige, krachtige thema’s en mensen @CongresKRACHT ‬‬ @AlmereDichtbij‬ ‬‬

Minister, wethouder, onderwijsinstellingen en bedrijven maken afspraken om vrouwen te helpen. ‪#krachtontour‬‬ @RienKomen‬ ‬‬

Voel me prima tussen 500 vrouwen ‪ @SchburgAlmere‬‬met ‪@petra_stienen‬‬ en ‪@almere‬‬ ‪#krachtontour‬‬ @petra_stienen‬ ‬‬

‪@RienKomen‬‪‬we hebben mannen zoals jou nodig bij vergroten financiële zelfstandigheid voor vrouwen #krachtontour‬‬‬ @BeriShalmashi‬ ‬‬

Een wijze les voor in je pocket: ‘Geld maakt niet gelukkig, maar geld verdienen wél.’ Vrij vertaald naar ‪ @HeleenvanRoyen‬‬. ‪#krachtontour‬‬


KORT&Krachtig Zes deel­ nemers over de zesde editie van KRACHT on Tour

NAAM 

Jennifer Daal coördinator bij Vrouw & Wijzer  VINDT  het verhaal van columniste Beri prachtig. “Vooral de uitspraak dat je elke dag iets moet doen waar je angst voor hebt, zette mij aan het denken. Morgen ga ik ermee aan de slag.”

NAAM  Laura Elsman en Petri van Dorp ZIJN oprichter E-seevideo en directeur Feng Shui Factory  VINDT  het belangrijk dat je als vrouw sterk en in balans bent. “Wees authentiek en niet bang. Veel vrouwen zeggen vaak ‘als, als, als’, maar morgen bestaat niet, je moet het gisteren doen.”

voorheen in de reclame gewerkt  VINDT  dat je altijd door moet zetten. “Ik heb ook wel eens de bodem geraakt, maar als het nodig is, moet je ook gewoon wc’s schoonmaken. Vrouwen zeggen wel eens dat werk leuk moet zijn, maar het leuke zit in jezelf.”

NAAM  Nicole van Zuilen  IS  loopbaancoach, op zoek naar droombaan.  VINDT het een zeer geslaagde dag. “Het toneelstuk aan het begin was herkenbaar en helemaal top. Ook de workshop die ik volgde, was gaaf. Ja, ik heb echt nieuwe energie opgedaan.”

NAAM 

NAAM 

IS 

Maartje Kroon

NAAM 

Coby Martens

IS gepensioneerd,

Nelie de Vries

IS HR-adviseur 

IS welzijnscoach 

VINDT  het een positief en leuk evenement, vooral qua energie. “De workshop had van mij langer mogen duren, maar ik heb een paar goede contacten opgedaan en ga zeker een kijkje nemen bij het Flevolandse Zaken­vrouwen­netwerk.”

VINDT  het mooi om te zien dat er zoveel vrouwen zijn die op zoek zijn en echt iets van hun leven willen maken. “Ik voelde me niet zo goed vanochtend, maar ik ben blij dat ik toch gekomen ben.”

krachtontour |  25


VOOR IN DE AGENDA:

Grande finale KRACHT on Tour Uitreiking Joke Smit-prijs

27

NOVEMB

ER

Fokker Terminal in Den Haag

We sluiten KRACHT on Tour af met een sprankelende bijeenkomst: de uitreiking van de Joke Smit-prijs, de regeringsprijs voor vrouwenemancipatie. Daarvoor ben je natuurlijk van harte uitgenodigd! Te zijner tijd ontvang je een persoonlijke uitnodiging, maar zet je 27 november 2015 alvast in je agenda?

Stay connected! Volg ons via facebook.com/congreskracht

COLOFON De minister voor Emancipatie Jet Bussemaker organiseert KRACHT on Tour om mannen en vrouwen, werknemers en ondernemers, bewust te maken van het belang van financiële zelfstandigheid van vrouwen. (EIND)REDACTIE  Saskia Ridder, Julie de Graaf en Karlijn Broekhuizen (Magazine on the Spot) FOTOGRAFIE  Neeltje Kleijn en Bram van Oosten VORMGEVING  Anna Lamslag (Ontwerpwerk)  CONCEPT EN PRODUCTIE SPITZ congres en event

Dit online magazine is een uitgave van:

Krachtontour#6  

Magazine KRACHT on Tour #6, 8 juni 2015, Almere

Krachtontour#6  

Magazine KRACHT on Tour #6, 8 juni 2015, Almere