Page 1

Per ballon naar de Noordpool


DE TOCHT WAS ONMENSELIJK ZWAAR, PAKIJS VERTOONT ZICH IN VELE GEDAANTEN ENDELIJK NA 68 DAGEN ZAGEN ZE EINDELIJK LAND IN DE VERTE, KVITテ郎A.

HEREN, WE OVERWINTEREN MET VASTE GROND ONDER ONZE VOETEN

EN BEWEEGT ZICH IN VELE RICHTINGEN. ZO KON HET GEBEUREN DAT ZE SOMS NA EEN DAG PLOETEREN 5 MIJL OP HET IJS HADDEN AFGELEGD, MAAR OP DE KAART 2 MIJL

ZE WAREN ER SLECHT AAN TOE. DOORWEEKT, KOUD, UITGEPUT EN ZIEK KROPEN ZE AAN LAND.ZE HADDEN DE KRACHT NIET MEER OM EEN KAMP TE BOUWEN.


DE REIS EISTE ZIJN TOL. STRINDBERG STIERF ALS EERSTE.

AAN EEN HARTAANVAL VOLGENS ANDRÉE. ZIJ BEGROEVEN HEM ONDER EEN STAPEL STENEN. UIT DE AANTEKENINGEN BLIJKT, DAT FRAENKEL EN ANDRÉE NOG ZO’N TWEE WEKEN MOETEN HEBBEN GELEEFD. FRAENKEL STIERF IN ZIJN SLAAPZAK … … ANDRÉE OPGEKRULD ONDER EEN ROTS.


Een ijselijke reis  

Verslag van de dramatische poolexpeditie die de zweed Salomon Andrée met zijn kornuiten onder nam in 1897.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you