Page 1

Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving Nieuwsbrief maart 2013

Penningmeester Gerrit stopt er mee Ooit werd hij op straat aangesproken door Lian Keune en Ton Lindhout. Of hij niet mee in protest wilde gaan tegen de aanbouw van het hotel op de Koninginneweg en de uitbreiding van de parkeerplaatsen. Het leek Gerrit van der Linde wel wat. Het zit erop voor Gerrit van der Linde. Hij neemt na 21 jaar afscheid als penningmeester van het bestuur van bewonersvereniging Raadhuis en Omgeving.

Als snel werd Bewonersvereniging Raadhuis en Omgeving in het leven geroepen met in kas 25 gulden, gestort door Gerrit zelf. Hij werd immers 21 jaar geleden penningmeester van de bewonersvereniging. Samen met Lian Keune, secretaris, en Ton Lindhout, voorzitter, werd het eerste bestuur van de vereniging gevormd. Inmiddels zijn er meerdere bestuursleden gekomen en weer gegaan. Gerrit niet. Hij bleef. Nu vindt hij het voor zichzelf tijd om te vertrekken. ‘Het is mooi geweest. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan. Je doet niet alleen wat voor de buurt, maar je leert ook veel mensen kennen die je nog nooit gezien hebt en toch vlakbij wonen. Dat heb ik altijd leuk gevonden’, zegt hij tevreden.

Rechtszaak Het hotel mocht de beoogde uitbreiding bouwen, maar wel met enige aanpassingen, dankzij de bewonersverenging. Ook het aantal parkeerplaatsen wat het hotel van plan was, ging niet door. De eerste actie van de bewonersverenging had dus wel effect tot woede van de hoteleigenaar. ‘De tekeningen van de aanbouw moesten worden aangepast,

mede dankzij ons protest. We zijn voor de proceskosten de buurt langs gegaan voor een bijdrage. De keuze was 120 of 240 gulden. We hebben de rechtszaak daarvan kunnen betalen.’ Gerrit weet nog dat de eigenaar van Veilinghuis Van Spengen het heel anders aanpakte. ‘Ook daar was de buurt tegen nieuwbouw. De eigenaar heeft toen op een avond de plannen uiteen gezet aan de buurt. Dat heeft voor veel duidelijkheid gezorgd, waardoor er van beide kanten meer sympathie voor elkaar ontstond. De parkeeroverlast die werd verwacht, valt uiteindelijk heel erg mee’, zegt Gerrit. lees verder op pagina 2

Ledenvergadering met uitleg beleid ‘parkeren in eigen tuin’ Alle leden van de bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving zijn van harte welkom op de Algemene Leden Vergadering op donderdag 21 maart. De locatie is wederom de Sociëteit De Unie, ‘s-Gravenlandseweg 57. Aanvang 20.00 uur; de zaal is geopend vanaf 19.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst zal de heer Roelof Oost, Teammanager Bouwen & Wonen van de afdeling Vergunningen en Handhaven van de gemeente Hilversum, uitleg geven over het nieuwe beleid en de handhaving van ‘parkeren in eigen tuin‘.


Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving

vervolg van voorpagina

Het wordt weer lente

‘Tijdens de eerste kijkdagen van de veiling weet ik nog dat de hele Graaf Florislaan volstond met auto’s aan beide kanten, zodat niemand er meer door kon. Dat is slechts één keer geweest. Daarna werd er steeds gehandhaafd.”

Als je naar buiten kijkt zou je het niet zeggen, maar nog even en we kunnen weer aan de slag in de tuin. Het gras wordt weer voor het eerst gemaaid en geverticuteerd, nieuwe planten worden gekocht en de bomen krijgen een snoeibuurt. Hilversum is een echte ‘groene’ gemeente en vooral in de villagebieden is dit duidelijk zichtbaar. Ook onze wijk draagt haar steentje bij. De meeste tuinen worden keurig onderhouden en het is dan ook heel prettig wandelen in de wijk Raadhuis & Omgeving.

Acties en handtekeningen Succesvolle acties van de bewonersvereniging weet Gerrit nog wel op te noemen. Zoals actie Boot, waarbij de olietanks collectief uit de tuinen werden verwijderd of onklaar werden gemaakt tegen een sterk gereduceerde prijs. De plannen van de kermis in het Dudok-park gingen niet door vanwege de vele handtekeningen die het bestuur binnen drie dagen bij elkaar wist te krijgen. Het behoud van de Tesselschadekerk. Door de gerechtelijke procedures die de bewonersvereniging telkens startte is actie tot slopen steeds vertraagd, totdat er een koper kwam. ‘De acties die de bewonersvereniging heeft gehouden, hebben in veel gevallen kleine en grotere successen opgeleverd. Iets tegenhouden lukt vrijwel niet, maar in de marge is er altijd winst te behalen. Daarom is de aanwezigheid van een bewonersvereniging in een buurt wel degelijk van belang. Het is alleen jammer dat het ledenaantal laag is. Mensen denken vaak dat we geen effect hebben, maar het tegendeel is waar. ‘ Dat heeft Gerrit zelf ondervonden toen zijn achterburen, Radio 538, op de Koninginneweg de erfafscheiding weghaalden en er een groot parkeerterrein van maakten. Tevens werd er een aggregaat geplaatst. Alles zonder vergunning. De gemeente Hilversum werd in kennis gesteld, maar handhaafde niet. De zaak kwam op initiatief van de bewonersvereniging voor de rechter, die besliste dat het hele terrein in de oude staat moest worden teruggebracht. Dat is inmiddels gebeurd.

Nieuwe penningmeester gezocht Met het vertrek van de penningmeester is de bewonersvereniging naarstig op zoek naar iemand uit de buurt die deze functie op zich wil nemen. ‘Het werk valt over het hele jaar genomen heel erg mee. We zijn natuurlijk maar een kleine vereniging, maar het werk moet wel worden gedaan. De overige bestuursleden hebben doen het ook allemaal bij hun baan die ze hebben en hun huishouden met of zonder kinderen. Ik hoop dan ook dat iemand het stokje van mij wil overnemen’, besluit Gerrit. Tijdens de ledenvergadering op 21 maart neemt Gerrit van der Linde officieel afscheid van de bewonersvereniging in Sociëteit de Unie, ‘sGravenlandseweg 57.

Foto: Eva Eyckmans

Overhangend groen Toch kan het altijd beter. Vaak wordt de voortuin prachtig onderhouden, maar wordt de buitenkant vergeten. Het gevolg is dat door overhangend groen de toch al smalle trottoirs bijna onbegaanbaar worden. Denk ook eens aan de moeders met hun kinderwagens, aan de oudere wijkbewoners met een rollator en/of rolstoel, aan de kleintjes met hun fietsjes en aan de slechtzienden, die continu tegen de overhangende takken aan lopen. Mocht u zelf niet meer in staat zijn, de buitenkant van uw tuin te onderhouden, vraag dan een familielid of buren u te helpen. In het uiterste geval kunt u ook contact opnemen met het bestuur van uw Bewonersvereniging. Dan gaan we gezamenlijk een oplossing zoeken. Bomen kappen Nog even een waarschuwing: Mocht u een of meer bomen willen kappen, kijk dan eerst even op de gemeentelijke website, waar het nieuwe ‘velbeleid’ wordt besproken. In de meeste gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Vraagt u die niet aan, dan kunnen de boetes (storting van maximaal euro 1.500 euro in het zogenaamde herplantfonds) tegenwoordig hoog oplopen. De gemeente heeft aangegeven streng te gaan handhaven.


Kijk op onze website voor de laatste nieuwtjes: www.raadhuisenomgeving.nl

De gemeente Hilversum wil de kwaliteit van bomen in de wijk handhaven.

Nieuw beleid voor het kappen van bomen De kern van het velbeleid van de gemeente Hilversum, is het in standhouden van bestaande bomen, het herplanten van bomen en ervoor zorgen dat Hilversummers de regels naleven. Bomen zijn bepalend voor Hilversum als mediastad in het groen. Hilversum kent een groot aantal verschillende soorten bomen, zowel in de openbare ruimte als in de tuinen. Veel bewoners zijn daar trots op. Het college van burgemeester en wethouders wil deze kwaliteit behouden en heeft nieuw beleid gemaakt rondom het kappen van bomen. Het velbeleid is nog niet vastgesteld. Eerst wil de gemeente weten wat bewoners van de nieuwe regels vinden. Herplanten of bijdrage aan herplantfonds Voor het kappen van bomen met een stamdiameter van 30 centimeter of meer moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Als een vergunning wordt verleend zijn er twee opties: 1. een boom van een bepaalde dikte moet worden teruggeplant. Als de aanvrager kiest voor deze optie moet een borgsom worden betaald voor ontvangst van de vergunning. De borgsom wordt teruggestort als de boom daadwerkelijk is geplant. De borgsom is gelijk aan de herplantwaarde. Het gaat om een bedrag tussen 250 en 750 euro afhankelijk van de dikte van de boom. 2. de herplantwaarde van de boom moet worden gestort in het herplantfonds. Het geld in het herplantfonds wordt gebruikt voor het planten van nieuwe bomen in de stad. Jaarlijks maakt de gemeente hiervoor een plan. Komende zes jaar plant de gemeente deze nieuwe bomen in het centrum en bij openbare speelplekken in de woonwijken. Uitzonderingsgebieden Bomen met een stamdiameter van minder dan 30 centimeter zijn vergunningsvrij. Dit geldt niet voor de uitzonderingsgebieden: de villagebieden, de villaparken, het centrum en de (voortuinen aan de) hoofdwegen. In deze gebieden moet voor het kappen van alle bomen, behalve de dode bomen, een vergunning worden aan-

gevraagd. Soms moeten er in verband met groot onderhoud of grootschalige herinrichting meerdere bomen tegelijk worden gekapt. Dan moet bij de aanvraag van de vergunning een concreet plan voor het herplanten van de bomen worden ingediend. De financiĂŤle waarde van de te herplanten bomen moet dan minstens gelijk zijn aan de waarde van de te kappen bomen. Controle en handhaving De gemeente controleert het herplanten van bomen en het illegaal kappen van bomen. Dit heeft een hoge prioriteit. Iedereen kan het illegaal kappen van bomen melden bij de gemeente via het meldpunt openbare ruimte, tel. 14035. Als een boom illegaal wordt gekapt, moet afhankelijk van de situatie, een vergelijkbare boom worden herplant of wordt er een hogere herplantwaarde in rekening gebracht. Dit laatste bedrag kan oplopen tot 1500 euro.

OmgevingsAlert app Wekelijks worden er in Hilversum bomen gekapt, schuurtjes geplaatst, dakkapellen vergroot, reclame-uitingen opgehangen en woningen verbouwd. Hiervoor is een zogenaamde 'Omgevingsvergunning' vereist. Vroeger noemde we dit een bouw- of kapvergunning. De procedure is dat de aanvrager een uitgewerkt plan indient, waarna in eerste instantie de welstandcommissie een en ander beoordeelt. Zij geven een advies af aan de gemeente, die de aanvraag ook nog eens toetst aan de regels van het bestemmingsplan. Vervolgens wordt bij een positief oordeel de omgevingsvergunning verleend. Deze procedure is voor iedere inwoner van Hilversum nu inzichtelijk gemaakt via een zogenaamde OmgevingsAlert app. Middels deze app bent u dan direct, altijd en overal meteen op de hoogte van de aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen. Dit moderne informatie kanaal is een aanvulling op de huidige wekelijkse publicaties op de gemeentelijke website www.hilversum.nl en in de Gooi en Eembode. Ook bestaat de mogelijkheid om een abonnement te nemen op de wekelijkse e-mail nieuwsbrief 'HilversumMail'. Deze app is gratis beschikbaar voor iPhone, iPad en Android toestellen en u kunt zelf de schaal bepalen op straat, buurt of wijkniveau.


Een eigen straatfeest organiseren? Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving en verschijnt vier keer per jaar. De redactie houdt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten of niet op te nemen. Postadres: Dalweg 19, 1217 HX, Hilversum Bank: Bankrekeningnummer: 86 22 972. Bestuur: Jan Plouvier, voorzitter Insulindelaan 5 E-mail: plouvier@versatel.nl Corrie Nypels, secretaris Dalweg 19 E-mail: hhimnypels@kpnmail.nl Gerrit van der Linde, penningmeester Graaf Florislaan 7A E-mail: gjvanderlinde@kpnmail.nl

Een goed contact met de buren kan heel plezierig zijn. Planten water geven en een oogje in het zeil houden bij afwezigheid, kinderen die met elkaar spelen, samen klusjes doen in de tuin of zomaar een drankje doen op een warme zomeravond. Een buurt- of straatfeest kan dit soort onderlinge contacten intensiveren en uitbreiden. Zo voelen nieuwe bewoners zich ook direct thuis in hun nieuwe woonomgeving en is het gemakkelijk kennismaken. Zowel de gemeente Hilversum als de bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving hebben een budget voor straat- en buurtactiviteiten. Vorig jaar hebben een paar kinderen uit de Graaf Florislaan het initiatief genomen en het straatfeest was een groot succes. Wie neemt dit jaar het initiatief in welke straat?

Stijn de Vries, lid Javalaan 6 E-mail: vries373@zonnet.nl Titia Hartvelt, lid Graaf Florislaan 36 E-mail: ponthartvelt@planet.nl Annemieke en Matthijs van den Adel, leden Javalaan 17 mavdadel@kpnmail.nl of annemieke_1968@kpnmail.nl Vormgeving en drukwerkbegeleiding Reclamebureau Ontwerpfabriek Van Riebeeckweg 2 www.ontwerpfabriek.com www.raadhuisenomgeving.nl

Ledenvergadering op donderdag 21 maart 2013 in Sociëteit de Unie, ‘s-Gravenlandseweg 57

Nieuwe bestuursleden gezocht Bewonersvereniging Raadhuis en Omgeving is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Aankomende ledenvergadering, in maart 2013, zullen Stijn de Vries en Gerrit van der Linde afscheid nemen. Om hun plekken op te volgen maar ook het bestuur te versterken, zijn er nieuwe bestuursleden nodig. De werkzaamheden nemen per maand gemiddeld drie tot 5 uur in beslag. Het bestuur komt één keer in de maand bijeen om te vergaderen. Mensen die een paar uurtjes over hebben, voeling met hun buurt hebben en de handen uit de mouwen willen steken voor het belang van de buurt, zijn meer dan welkom. Aanmelden kan bij het secretariaat: Corrie Nypels, e-mail: hhimnypels@kpnmail.nl

nieuwsbrief maart 2013  

Nieuwsbrief van bewonersvereniging Raadhuis en Omgeving editie maart 2013

Advertisement