Page 1

20 jaar november 2012

Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving Beste buurtgenoten, Wie trots is op onze wijk, is lid van Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving

20 jaar in actie voor bewoners

Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving bestaat alweer 20 jaar en in die tijd heeft zij samen met de bewoners, actiecomités, en overheidsinstanties gewerkt aan een leefbare en veilige wijk, waar het voor jong en oud goed wonen is. Ook is getracht het groene karakter en de authentieke architectuur te behouden.

Er is veel gedaan Voorbeelden hiervan zijn onder andere het behoud van de Tesselschadekerk. De bewonersvereniging heeft zich jarenlang verzet tegen sloop waardoor het proces werd vertraagd en een particulier de kans kreeg om het pand te kopen. Ook de afsluiting, de zogenaamde knip van de Burgermeester Lambooylaan vanaf het Melkpad om sluipverkeer in de wijk te weren, is samen met bewoners gerealiseerd. Met succes is er geageerd tegen een ingang van het Mediapark op de Insulindelaan, het bestemmingsplan waarin is bepaald dat onze wijk een beschermd stads/ dorpsgezicht is, diverse acties tegen het verstenen van de voortuinen en het in toom houden van het overhangende groen, zodat de trottoirs begaanbaar blijven. Steeds terugkomende items waren natuurlijk de verkeersproblematiek, het parkeerbeleid en de vestiging van steeds meer bedrijven in onze woonwijk. Ook de komende jaren zullen wij hieraan de volle aandacht geven.

Voor en door bewoners Maar, het grootste voordeel van een bloeiende bewonersvereniging is dat de leden, bewoners van de wijk, elkaar beter leren kennen, meer begrip voor elkaar krijgen en op die manier kleine (buur)probleempjes in de kiem kunnen smoren. Uit die onderlinge contacten ontstaan vervolgens allerlei leuke initiatieven, zoals straatfeesten en buurtborrels, maar ook actiecomités die een wat groter probleem aanpakken. Het aloude ‘noaberschap’ leeft en dat maakt onze wijk een prettige wijk om in te leven.

Word lid Ongeveer de helft van de bewoners is lid van de vereniging. Het streven is om dat minimaal uit te breiden tot tweederde, want: samen staan we sterk. En dat is nodig. Ondanks de prettige contacten met het bestuur van de Gemeente Hilversum, is het soms noodzakelijk hen te wijzen op tekortkomingen inzake de handhaving van hun eigen regelgeving. Een grote en actieve bewonersvereniging legt dan meer gewicht in de schaal. Bent u nog geen lid of bent u ex-lid? Meld u zich aan via de bon in deze jubileumkrant of het inschrijfformulier op onze website (www.raadhuisenomgeving.nl).

Nieuwe bewoners Specifiek roepen wij alle nieuwe bewoners in onze wijk op lid te worden. U bent van harte welkom. Op deze wijze leert u uw buurtgenoten kennen en bent u snel op de hoogte van wat er gaande is in de wijk. Voor het geld hoeft u het niet te laten, want de contributie is laag en is al jaren op hetzelfde peil, namelijk 18,50 euro per huishouden. Het spreekt voor zich dat nieuwe leden eerst per 1 januari 2013 contributie gaan betalen.

Voor u ligt de jubileum nieuwsbrief van de Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving, die in november 20 jaar bestaat. Wellicht bent u lid en bent u op de hoogte van het doen en laten van deze vereniging, maar het kan ook zo maar zijn, dat u nog nooit iets van ons hebt gehoord. In ieder geval willen we met deze huis-aan-huis verspreiding bereiken, dat alle bewoners van deze wijk vanaf nu op de hoogte zijn van het bestaan van de Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving. De doelstelling van onze vereniging is onze wijk zo leefbaar en veilig mogelijk te houden en te maken. Een ‘groene’ wijk, waar mensen elkaar respecteren en helpen. Namens de bewoners houden wij contact met de officiële instanties, zoals gemeente en hulpdiensten, stimuleren wij buurtbewoners elkaar te ontmoeten en houden wij de vinger aan de pols bij alle ontwikkelingen. Veranderen en meegaan met je tijd is een goede zaak, maar het ’goede’ moet wel behouden blijven. Meestal gaat dat in goed overleg, maar soms moet er een juridisch traject worden bewandeld. De leden van het Bestuur doen dit geheel vrijwillig en met veel plezier en enthousiasme. Inbreng van leden is hierbij onmisbaar en essentieel. Vandaar onze oproep om vooral lid te worden. De jaarlijkse contributie bedraagt slechts 18,50 euro per adres. Op deze manier houden wij, het bestuur, contact met wijkbewoners over het wel en wee in onze wijk. Aarzel niet om een van de bestuursleden aan te spreken over een bepaalde ontwikkeling. Wij zijn er voor u! Gezamenlijk kunnen problemen vaak snel en makkelijk worden opgelost. Met vriendelijke groet, Jan Plouvier voorzitter


Beroemde tekenfilmstudio op Javalaan 4a In de jaren 1923-1924 werd het ensemble Javalaan 4-4a gebouwd, naar een ontwerp van de Hilversumse architect Jan Dullaart. Het pand is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, expressionistische Interbellumstijl. Het dubbele woonhuis is een gemeentelijk monument. Maar er is meer monumentaals aan Javalaan 4a dan enkel de stenen waaruit het is gebouwd. Op dit adres bevond zich in de zestiger jaren een animatiefilmstudio, zeg maar een tekenfilmstudio. En niet zo maar een, maar onder leiding van een van Nederlands meest bewonderde cartoonisten, Ronald Bijlsma. Hij woonde op dit adres, samen met zijn vrouw en ‘compagnon’ Ria Nanninga. Zij woont er nog steeds. Nanninga speelde een belangrijke rol in de productie van een aantal beroemde vrije animatiefilms eind zestiger, begin zeventiger jaren. Allemaal bedacht en gemaakt op de Javalaan.

Cine Cartoon Centre Bijlsma raakte als jong kunstenaar gefascineerd door de tekenfilm. In 1957 kwam hij terecht bij Toonder Studio’s, toen nog gevestigd in hartje Amsterdam. Vijf jaar later stapte hij over naar Cine Cartoon Centre, opgezet door een bekende Amerikaanse regisseur. Cine Cartoon Centre was onderdeel van Cine Centrum, een verzamelnaam voor een volwaardig filmlaboratorium, een reeks montagekamers, geluidsstudio’s en afdelingen voor camera en licht. Dit alles was gevestigd in een rij villa’s aan de ’s-Gravelandseweg. Eind jaren tachtig verhuisden laboratorium en de geluidsafdeling als eerste naar Amsterdam en in de jaren negentig werden de Cinecentrum villa’s en alle bijgebouwen gesloopt om plaats te maken voor het AKN gebouw.

Die beweging werd mede ingezet als gevolg van het einde van het Cine Cartoon Centre. Daardoor ontstond min of meer noodgedwongen op de Javalaan een tekenfilmstudio, waarvoor Ria de gehele studio-inventaris regelde. Drie professionele tekentafels met lichtbakken, prikborden, kamerhoge legkasten waren nodig om alle met de hand ingekleurde zogenaamde cells te drogen. Het bedrijfje had meerdere werknemers, zodat er op alle verdiepingen werd gewerkt. Natuurlijk werd er ook gewoond en geleefd op Javalaan 4a.

Vijftig klapstoeltjes

Begaan met de positie van de Nederlandse animatiefilm en –filmers zocht Bijlsma toenadering tot lotgenoten, om gezamenlijk actie te voeren voor een verbetering van het animaBijlsma bekwaamde zich in het maken van tiefilmklimaat in Nederland. Op een gedenkcommercials voor televisie. Dat bracht hem waardige bijeenkomst op Javalaan 4a werd in veel succes en naamsbekendheid. Naast het november 1973 de aanzet gegeven tot de opcommerciële werk maakte hij met eigen midrichting van een Nederlandse Vereniging voor delen het twee minuten durende filmpje Het Animatiefilm, die de naam Holland Animation duel (1967), dat als een van Nederlands eerst kreeg. Voor deze gelegenheid huurde Ria vijftig klapstoeltjes, die allen werden opgesteld in de woonkamer. De gasten voornamelijk afkomstig uit en belangrijk voor de tekenfilm-, reclame- en muziekscene. En veel internationaal, bijvoorbeeld Heinz Edelmann, bedenker en maker van de Beatles tekenfilm Yellow Submarine’ (1968). Ronald Bijlsma werd gekozen tot voorzitter van het eerste uur. De vereniging bestaat nog steeds. Het heet nu Ria Nanninga laat het affiche van de film Brainwash zien. het Nederlands Instituut voor Animavrije films werd vertoond op het internatiotiefilm. Nederland kent zijn eigen jaarlijkse nale tekenfilmfestival van Annecy. Niet lang filmfestival voor animatiefilms, het Holland daarna voltooide hij een tweede persoonlijke Animation Film Festival, gehouden in Utrecht. film, In the void (1968). Hierin manifesteerde Bijlsma zich duidelijk als beeldend kunsteGasten uit de hele wereld naar. De film bevatte speciaal gecomponeerRia Nanninga was zelf een verdienstelijk prode muziek van Willem Breuker. fessioneel balletdanseres voordat zij naar Hilversum kwam. Zij herinnert zich nog levendig Tekenfilmstudio de drukte. In de jaren ‘60 en ‘70 was het een In zijn Hilversumse jaren op de Javalaan komen en gaan van mensen in haar huis. Ria maakte Bijlsma zich gaandeweg los van de was in de tijd van de animatiestudio zowel bestaande studio’s en richtte hij zijn eigen gastvrouw als manager als koffiejuffrouw als productiemaatschappij Animated Films op, medewerker als echtgenote en moeder. Gasmet echtgenote Ria als producent en manager. ten kwamen uit de hele wereld, om te beden2 - Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving

De achtertuin van Javalaan 4a

ken, tekenen, in te kleuren, filmen, musiceren en zo meer. In de jaren ‘60 en ‘70 werden de meeste animatiefilms gemaakt. Dat was met de traditionele animatietechniek. Daarbij treden getekende figuren, of levenloze materie zoals kleifiguurtjes, poppetjes, uitgeknipte figuurtjes op, die worden gefilmd in de enkelbeeldtechniek. Dat wil zeggen dat de beelden één voor één worden opgenomen. Bij het achter elkaar plaatsen van de beelden in een film geven deze dan, indien het juist gebeurt, de illusie van beweging. Om een volledig vloeiende beweging te maken zijn 24 frames per seconde nodig. Een animatiefilm van twee minuten bestaat zo uit 2.500 losse tekeningen die stuk voor stuk zijn getekend, vervolgens op cell gezet, ingekleurd en gefotografeerd. Dat alles met de hand, want computers bestonden nog niet. Al met al een bijzonder arbeidsintensieve kunstvorm. Op de Javalaan werkten verschillende mensen mee aan elke fase van een tekenfilm. Op de begane grond, waar meerdere piano’s stonden, werd bijvoorbeeld muziek gecomponeerd en zelf opgenomen. Op de eerste verdieping werd gewerkt aan tekentafels, op lichtbakken en daar stonden ook de droogkasten voor de met verf ingekleurde cells. Het mengen van kleuren voor het inkleuren van de tekeningen gebeurde in de toenmalige keuken, nu badkamer. Ria kleurde ook in, soms met wat moeders van school, terwijl de kinderen hun lessen volgden. Op zolder werkte Bijlsma op schildersezels in een klein kamertje aan de voorkant van het huis aan tekeningen en gouaches. Precies daar ontstond ook de film In the void, waarvoor ter plekke onder draaiende camera werd getekend en die anders dan beeldje-voor-beeldje tot stand kwam. Met de film Brainwash brak Bijlsma uiteindelijk door. Dat was in 1973. Brainwash vormde was jarenlang het boegbeeld van de opkomende Nederlandse animatiefilm. Zo maar ontstaan op de Javalaan 4a.


Eendengekwaak en andere historische wortels Het gekwaak van de eendjes in de vijver maakt mij elke dag vrolijk. Het herinnert aan thuis in Maarssen aan de Vecht. Daar werd ik elke ochtend wakker van vrolijk eendengelach. Het Raadhuis is voor mij vertrouwd terrein. Als jong ventje logeerde ik vaak bij mijn grootouders Wessel aan de Hoge Naarderweg 9. De statige gele bungalow recht tegenover het Raadhuis, met dat ronde raam op de eerste verdieping. Mijn grootvader, Izak Wessel, had daar in de jaren vijftig zijn praktijk als huisarts. Mijn twee zusjes en ik kwamen graag in Hilversum, de geboorteplaats van mijn moeder (1932). Zij is geboren op de Oude Enghweg nummer 8, het fraaie huis op de hoek waar nu de wijnhandelaar zit. Het Raadhuiskwartier is een prachtige wijk in het hart van Hilversum. Mijn dagelijks uitzicht op het Dudokpark is een cadeautje. Vrienden van mij zijn jaloers dat ik de mooiste werkplek heb van Nederland en misschien wel van Europa. Dat hebben we allemaal te danken aan Dudok, de grote huisarchitect van Hilversum. Nog altijd ogen de contouren van zijn machtige Raadhuis modern en is het een feest om in zijn gebouw werkzaam te zijn. Francien Hoeben, een beroemde Rotterdamse architect, was laatst op bezoek en sprak in superlatieven over de details van Dudok, de zichtlijnen, de perfecte afwerking, zijn fenomenale gebruik van licht. Mijn kamer, een zogeheten stijlkamer, is nog precies zo ingericht als in zijn tijd. Ik ervaar dat als een groot voorrecht. En dan dat bijzondere carillon: mijn eigen jazzorkest, waar iedereen in de buurt van kan meegenieten. Ik feliciteer u van harte met uw twintigjarig bestaan. Ik las in uw laatste nummer dat uw bewonersvereniging en de gemeente de degens hadden gekruist. Gedoe over de parkeerfaciliteiten rond de Radio 538 panden. Dat betreur ik zeer. Dit soort verschillen van inzicht zouden niet tot (rijdende) rechtszaken moeten komen maar in onderling overleg moeten worden opgelost. Ik zal proberen dergelijke geschillen in de toekomst te vermijden. Ik wens u een mooi feest en hoop dat uw vereniging nog jaren toezicht mag houden op het prachtige noord-westelijk villagebied waarvan het mooiste Raadhuis van Nederland het middelpunt vormt. Pieter Broertjes Burgemeester

Echtpaar Van Hecht Muntingh Napjus (Joop en Alice) samen gelukkig op Dalweg 26

Een leven lang op de Dalweg Het is lastig om echtpaar Van Hecht Muntingh Napjus op Dalweg 26 te pakken te krijgen voor het maken van een afspraak voor een interview. Logisch, omdat ze bijna altijd op pad zijn. Verwonderlijk, omdat Joop (85) en Alice (80) ondanks hun hoge leeftijd nog zo bruisen van energie. Toch hebben ze een gaatje kunnen vinden in hun agenda. ‘We hebben een rijk cultureel leven’, verontschuldigt Alice zich bijna. ‘We zijn lid van de ouderenbond ANBO die veel bijeenkomsten organiseert, we gaan naar het hoger onderwijs voor ouderen, in het voorjaar hebben we een filmcursus en we gaan regelmatig nog naar het Concertgebouw in Amsterdam of naar het Muziektheater aan het IJ of een dagje naar een mooie expositie in het Louvre. We nemen dan vroeg de Thalys naar Parijs en komen ‘s avonds laat weer terug. Joop wil er niet meer blijven slapen. Eigenlijk zijn we maar twee dagen per week thuis en dan lezen we veel en puzzelen we wat.’

Bijlmer verruild voor Dalweg Diezelfde Joop is 85 jaar geleden geboren op Dalweg 21. Toen hij drie jaar was, verhuisden zijn ouders naar de overkant, nummer 26. Daar woont hij dus nog steeds. In 1972 trouwde hij met Alice, die haar woning in de hoogbouwflat Hogevecht in de Bijlmer verruilde voor de rustige woning op de Dalweg. Op de eettafel liggen allerlei boekjes verspreid, over Hilversum, de Graaf Florislaan, de Javalaan en fotoboeken met daarin gekartelde kiekjes van Joop, genomen in zijn jeugd. Het groen stond er toen nog niet zo volwassen bij als nu. De Dalweg was voorzien van bomen aan één kant en alleen de dokter in de straat had een auto, volgens Joop. Krantenknipsels en andere documentatie over de buurt verraden zijn achtergrond. Joop was hoofd bibliothecaris van de universiteit van Utrecht. Alice stond veertig jaar voor de klas op een lagere school en later op de Spinoza Academie in Amsterdam.

Gelukkige jeugd Het is vanzelfsprekend dat Joop naar de Groen van Prinstererschool ging op de Dalweg. ‘Het was een chique school. In de eerste klas zaten we met elf kinderen. Ouders moesten behoorlijk mee betalen om de kosten te dekken. Er zat ook een LO en een ULO bij, waar grotere kinderen op zaten. Op de Dalweg 25 of 27,dat weet ik niet zo precies meer, was een winkeltje met fournituren en snoep. Daar kochten de jongens van school natuurlijk van alles. Later ben ik naar het Comenius College gegaan. Dat zat toen in het gebouw aan de Lage Naarderweg waar de Tros nu in zit.’ Joop heeft een gelukkige jeugd op de Dalweg gehad. Hij weet zich nog te herinneren dat Koningin Wilhelmina regelmatig naar de Dalweg kwam om naar tandarts Ottelander te gaan. ‘Iedereen kwam dan kijken, maar ze zwaaide niet eens. Ze wilde natuurlijk dat het stil gehouden werd’, lacht Joop.

De ouders van Joop waren eigenaar van het huis op nummer 26. ‘Veel van de huizen werden verhuurd aan arbeiders. Later werden ze verkocht en kwam er hoger opgeleid publiek in de straat wonen’, vertelt hij. Op een oude vergeelde ansichtkaart staat het huis van Joop en Alice. Er is door de jaren heen niet zoveel aan veranderd. Alleen de openslaande deuren aan de voorkant zijn dicht gemaakt. Binnen zijn er bijvoorbeeld nog een geiser, een stortbak met een touwtje in het toilet en een granieten aanrechtblad aanwezig. Het echtpaar hecht er waarde aan.

Contact met de buurt Wat maakt nu dat het na al die jaren nog zo prettig wonen is op de Dalweg? ‘Het is rustig, gezellig en het cachet van de buurt is goed. We hebben altijd een prima verstandhouding gehad met alle buren die we door de jaren heen hebben gehad. En we hebben een goed contact met de rest van de buurt.’ Alice staat vooral bekend om het vegen van haar straatje. Dat doet ze elke dag al om 6.30 uur. ‘We staan altijd vroeg op, zo half zes of zes uur. Dan gaan we douchen, aankleden en ontbijten. We willen graag lange dagen maken, anders is het zo zonde van de tijd.’ Het vegen van het straatje is ook om in conditie te blijven maar vooral: ‘Omdat je netjes wilt wonen. Je bent netjes op je huis en je tuin, dan hoort het vegen van de straat er ook bij’, vindt Alice.

Cultuurbarbaren Ze houden van traditie maar gaan wel met hun tijd mee. Zo kan Alice zich in hoge mate irriteren aan het feit dat het carillon van het stadhuis elke nacht om 0.00 uur stopt en pas om 7.00 uur weer begint. ‘Ik ben naar het stadhuis geweest om te vragen of het weer aan mocht. Ik kreeg te horen dat er klachten waren van burgers. Wat een cultuurbarbaren. Van de zomer stonden de rododendrons in het Dudokpark weg te kwijnen. Dus ik ben naar het stadhuis gegaan om het te melden. Ik kreeg te horen dat ze daar maar tegen moeten kunnen.’ Alice heeft er geen woorden voor. Veel veranderd vinden ze hun wijk niet. En wat er is veranderd, daar hebben ze eigenlijk geen commentaar op. Ze vinden het er heerlijk wonen en alle voorzieningen zijn bereikbaar. Zo kunnen ze de Raadhuisconcerten erg waarderen. ‘Je moet het natuurlijk niet vergelijken met de concerten in het Concertgebouw in Amsterdam, maar je moet blij zijn dat het er is. Het is een leuk uitje op vijf minuten afstand van je huis’, aldus Alice. En Joop beaamt het. www.raadhuisenomgeving.nl - 3


Wedstrijd: waar zijn deze foto's gemaakt? Op deze pagina staan foto's die allemaal in onze wijk zijn gemaakt, maar waar? Dat is de grote vraag. Bestuurslid Stijn de Vries is de buurt in gegaan en heeft allerlei herkenningspunten vastgelegd. Zie op deze pagina het resultaat. Als je weet waar de foto's zijn gemaakt, dat wil zeggen weet je van alle afbeeldingen het adres, schrijf die dan op en stuur ze uiterlijk 30 november naar: Stijn de Vries, Javalaan 6, 1217 HE Hilversum of via e-mail: vries373@zonnet.nl. Alle foto's zijn genummerd, dus neem in je antwoord het nummer over en noem de plek waar de foto is gemaakt. Per persoon is ĂŠĂŠn inzending mogelijk. Bestuursleden en familie zijn uitgesloten. Wat kun je winnen? Een etentje met het gezin ter waarde van 150 euro. Dus ga de wijk in en stuur je antwoorden snel op. Succes.

1

2 3 4 5

4 - Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving

7 De oplossing van de woordzoeker: raadhuiskwartier

6


Een impressie van de high tea in de Graaf Florislaan

Graaf Floris aan de high tea Verschillende bewoners van de Graaf Florislaan speelden afgelopen jaren wel eens met de gedachte om een straatfeest te organiseren. De laatste tien jaar kwam het er alleen niet van. Marijn van den Brande (9) en Cato Pont (10) kregen op een mooie zomerse dag het lumineuze idee om een high tea in de straat te organiseren. Zij voegden daad bij woord, zodat zondagmiddag 16 september de straat werd afgezet, de tafels werden neergezet en het feest kon beginnen. De twee togen in augustus al naar het gemeentehuis om te vragen of het mogelijk was om de straat af te zetten. Ze kregen een positief antwoord en verbaasden zich erover dat het zo gemakkelijk ging, via de website gewoon aanvragen en een week later kreeg je antwoord. Het mocht en het was nog kosteloos ook. Vervolgens werd een begroting gemaakt en de bewonersvereniging gevraagd voor een subsidie. Het zat hen mee, ook daar kregen ze een enthousiaste reactie. De uitnodigingen konden worden geschreven.

Marijn en Cato, zij kunnen een feestje bouwen

Het zat mee

Lekker kletsen

Helaas hadden veel bewoners al wat anders op de agenda staan, zodat het springkussen maar werd afgezegd. De subsidie van de bewonersvereniging werd nu gebruikt voor versnaperingen en om de straat wat op te leuken. Verder namen de deelnemers zelf ingrediënten voor de high tea mee uit eigen keuken.

Het doel van Marijn en Cato was bereikt: ‘Lekker met elkaar kletsen over hoe het met je gaat’, was voor hen de reden om het feest te organiseren. Gerrit van der Linde, penningmeester van de bewonersvereniging, bedankte de twee voor het initiatief. De trend is gezet voor volgend jaar, want het was echt gezellig.

Het was gezellig. In die tien jaar zijn best veel bewoners vertrokken, zodat er kennis werd gemaakt met elkaar, maar ook bijgepraat. Iedereen heeft het druk en leeft in de Graaf Florislaan een beetje op een eilandje. Daar was tijdens de high tea niet zoveel van te merken.

Kunst in een drieluik Achter de muren in onze wijk schuilt nogal eens wat talent waar velen vaak geen weet van hebben. Zo ook op Javalaan 11, daar woont beeldend kunstenaar Claudia Gianotten samen met haar man Bart en hun drie kinderen. Sinds kort heeft zij haar eigen atelier aan de rand van de wijk op de Naarderstraat waar zij workshops voor kinderen geeft. Claudia Gianotten met één van haar drieluiken

Gianotten is opgeleid tot beeldend kunstenaar aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Ze maakt schilderijen, tekeningen, houten drieluiken en illustraties. Haar werk roept een poëtische wereld op, waarin je dieren, mensen en flarden tekst ziet opduiken, allemaal fantasie en illusie, maar in de kunst is veel mogelijk.

Magische wereld Gekke huizen, gebouwen, droomsteden en landschappen zijn met elkaar verbonden, zo-

lier in de ISMgalerie aan de Naarderstraat 35. Ruim, dus eindelijk ook eens de mogelijkheid om schilderijen van groot formaat te maken en ideaal dichtbij haar huis. Afgelopen zomervakantie heeft zij daar schilder- en tekenworkshops gegeven aan kinderen van 6 t/m 12 jaar. Ook in andere schoolvakanties zal zij weer leuke workshops voor kinderen organiseren.

als ook in het echte leven alles met elkaar is verbonden. Om haar magische wereld nog spannender te maken, maakt Gianotten geMeer informatie over de workshops en over bruik van collages. Dat zijn knipsels van afhaar werk zijn te vinden via beeldingen die haar raken en die ze verzawww.claudiagianotten.nl melt in doosjes. Ze maakt ook ze gebruik van knipsels van eigen Een echte Claudia Gianotten tekeningen. Sinds een paar jaar maakt Claudia ook kleine houten drieluiken. De meesten hebben, gesloten, een afmeting van 30 x 30 cm. Ze kunnen open of (half) dicht staan, maar kunnen ook opgehangen. Het zijn sprookjesachtige fantasie afbeeldingen die geïnspireerd zijn op gedichten of teksten. De gedichten gaan bijvoorbeeld over de zee, de natuur of dieren. Het is allemaal terug te vinden achter op de drieluiken.

Eindelijk de ruimte Claudia werkte altijd vanuit haar werkruimte op zolder. Sinds enkele maanden heeft zij een atewww.raadhuisenomgeving.nl - 5


Hospice Kajan als een warme deken Borneolaan 18 is een bijzondere plek, ingenomen door Hospice Kajan. Kajan is de oorspronkelijke naam van de villa die waarschijnlijk uit het Indonesisch komt. Het betekent ‘beschutte plaats aan de rivier’. Kajan is een thuis voor mensen in hun laatste levensfase en biedt onderdak aan zieken die niet thuis kunnen worden verzorgd. De warme uitstraling van het huis, de goede en liefdevolle zorg en aandacht die wordt gegeven is direct bij het binnenkomen te voelen als een warme deken, zo wordt ervaren uit de vele reacties van de omgeving.

In Hospice Kajan op de Borneolaan heerst rust

In Hospice Kajan staat de bewoner centraal in zijn of haar wensen. Iedereen is er welkom. De bewoners krijgen de vrijheid en ruimte waaraan zij behoefte hebben. Respect is het uitgangspunt. Hospice Kajan is een high-care hospice. Er is 24 uur per dag een vast team van verpleegkundigen aanwezig. Alle verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in palliatieve zorgverlening. Dit houdt in dat er naast veel aandacht voor pijnbestrijding ook veel aandacht is voor (psycho)sociale, emotionele en/of spirituele aspecten.

Zorg varieert Vrijwilligers nemen een belangrijke plaats in en worden naar eigen voorkeur, ervaring en mogelijkheden ingezet. De zorgvrijwilliger werkt samen en onder verantwoordelijkheid van de dienstdoende verpleegkundige. De zorg varieert van een helpende hand bij het onder de douche gaan tot samen naar buiten gaan, een luisterend oor geven, een gesprek voeren, of alleen maar naast iemand zitten en er ‘zijn’ voor de ander. Andere taken voor vrijwilligers zijn: gastvrouw voor het bezoek, tuinieren, reparatieklusjes en boodschappen doen. Zo is er bijvoorbeeld een keukenploeg bestaande uit twaalf mensen, die bij het bereiden van de warme maaltijden zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de bewoners. Sylvia Bos is één van de vrijwilligers van het hospice. Ze woont sinds 1995 in de karakteristieke raadhuisbuurt. ‘Pas in 2005 hoorde ik dat er op steenworp afstand van ons huis een hospice is gevestigd. De buitenkant van de villa is immers niet als zodanig herkenbaar. Enige tijd later, tijdens een straatfeest op de Dalweg, hoorde ik dat er bij het hospice nog behoefte was aan vrijwilligers voor diverse werkzaamheden. Daaronder was ook een functie als gastvrouw. Dat leek mij wel wat. Ik had nog geen idee wat mij te wachten stond, maar trok de stoute schoenen aan en meldde mij aan voor een informatief gesprek. Voor ik het wist werd er een pasfoto van mij in het smoelenboek geplaatst en mijn naam in het rooster opgenomen om als gastvrouw mee te werken in het vrijwilligersteam.’

Kat uit de boom Bos keek in het begin een beetje de kat uit de boom en keek vooral hoe anderen het aanpakten, om daarna zo snel mogelijk zelf de handen uit de mouwen te steken. ‘Voor je het weet heb je de draad te pakken. Gelukkig word je in de gelegenheid gesteld om bepaalde zaken aan te leren. Zo worden er onder andere til-cursussen aangeboden zodat wij eventueel ook zorgvrijwilligers kunnen bijstaan. Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersdag krijgen wij de kans om alle collega-vrijwilligers beter te leren kennen door met zijn allen uit te gaan, naar het theater en van een etentje te genieten. Als gastvrouw probeer je iedere bewoner een zo goed mogelijk thuisgevoel te geven. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de 6 - Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving

familie die op bezoek komt. Maar vooral respect geven en respect krijgen maken het fijn om vrijwilliger of vrijwilligster te zijn. Al met al een reden om er zo lang mogelijk mee door te gaan’, aldus Bos. Meer informatie over het hospice is te vinden op: www.hospicekajan.nl

Onze wijk favoriet bij inbrekers Helaas gebeuren er ook vervelende zaken in onze wijk. Eén hiervan is dat de ‘heren’ inbrekers er vaak opereren. De afgelopen jaren was het iets rustiger, maar de laatste maanden is het weer flink raak. Ze schromen zelfs niet om hetzelfde huis twee keer in een maand leeg te halen of om zelfs een hele voorpui te demonteren.

Voorkom inbraken Daarom is het niet gek om uw huis nog eens te controleren of het redelijkerwijs inbrekersproof is. Hieronder enkele tips om onheil te voorkomen: - Is het hang- en sluitwerk echt in orde? Loop eens een rondje door uw huis en bekijk alle in- en uitgangen kritisch met de ogen van een inbreker. - Heeft u een goede werkende buitenverlichting? - Staan er (s’nachts) geen (schuur)deuren open? - Zijn de sleuteltjes aan de binnenkant uit de sloten? (anders maakt u de vluchtweg wel heel gemakkelijk) - Staan de computers/laptops/Ipads/tv’s en dergelijke zaken uit het zicht? Eventueel kunt u ze aan de ‘ketting’ leggen. - Staan de (kinder)fietsen ook in de tuin op slot? - Liggen er geen waardevolle spullen (zichtbaar) in uw auto? - Zie ook : www.politiekeurmerk.nl www.eigenhuis.nl (inbraakpreventietips)

Wees alert en help elkaar Naast deze voorzorgmaatregelen kunnen we nog alerter zijn. Ziet u verdachte personen, laat dan merken, dat u ze in de gaten houdt of waarschuw de politie. Waarschuw ook uw buren en noteer eventueel kentekennummers van verdachte voertuigen. Doe ook altijd aangifte als u slachtoffer bent van een inbraak. In eerste instantie zal dat niet veel helpen, maar hoe meer aandacht en publiciteit, hoe sneller er acties ondernomen zullen worden. Naast het verlies van persoonlijke eigendommen heeft een inbraak vaak ook enorme psychische gevolgen. Het idee dat vreemden in je huis hebben rondgelopen en in je kasten hebben rondgesnuffeld, geeft een enorm onveilig gevoel. Vooral voor kinderen kan dat grote gevolgen hebben. Help elkaar in dit verwerkingsproces. Je bent niet voor niets die goede buur! Laten we met z’n allen proberen onze prachtige wijk ook veilig te maken.


Zonder bestuur is de bewonersvereniging nergens. Op dit moment bestaat het bestuur van Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving uit zeven leden. Wie dat zijn en wat hun drijfveer is om zich vrijwillig in te zetten voor onze buurt, leggen zij kort uit.

Het bestuur stelt zich voor

Corrie Nypels-Platenburg is sinds 2009 secretaris. ‘Mijn belangrijkste motivatie om mij in te zetten voor de bewonersvereniging is het behoud van het karakter van de wijk en een vinger aan de pols te houden wat betreft de plannen die er voor onze wijk door de gemeente worden gesmeed.’ Corrie woont op de Dalweg

Titia Hartvelt loopt ook al jaren mee in het bestuur, is er een periode uit geweest maar sinds drie jaar weer actief. ‘Het is belangrijk om voor je buurt op te komen. Het private domein moet goed, veilig en leefbaar zijn. Dat is wat we allemaal willen. Om dat te creëren en te behouden is vertegenwoordiging van een bewonersvereniging van groot belang. Dat is in de afgelopen twintig jaar al verschillende keren gebleken.’ Titia woont in de Graaf Florislaan.

Jan Plouvier is voorzitter. ‘Enkele jaren geleden ben ik uit het bestuur gestapt, omdat een en ander niet meer te combineren viel met drukke werkzaamheden in binnen- en buitenland. Nu ben ik gepensioneerd en heb dus weer tijd en heb ik me met veel plezier weer aangesloten. Het wel en wee van de bewoners in onze wijk gaat mij zeer ter harte. Ik ga proberen de onderlinge contacten met bewoners en gemeente te verstevigen.’ Jan woont op de Insulindelaan.

Gerrit van der Linde is penningmeester sinds de oprichting van de bewonersvereniging. ‘In herfst van 1992 stonden de latere oprichters van de bewonersverenging, Lian Keune en Ton Lindhout voor het toenmalige Hotel Hilfertsom. Op mijn vraag of er iets te beleven viel kreeg ik als antwoord dat ze nog een penningmeester zochten voor een op te richten vereniging. Twee klikken later stond het eerste bestuur in de steigers langs de Koninginneweg.’ Gerrit woon op de Graaf Florislaan.

Annemieke en Matthijs van den Adel zijn duobestuursleden en geven invulling aan één bestuursplek. Ze wisselen elkaar af in verband met hun drukke bestaan. ‘De keuze om in het bestuur van de bewonersvereniging te gaan was niet spontaan. Twee jaar geleden zijn we benaderd door Stijn de Vries, of één van ons interesse had in een bestuursfunctie bij de bewonersvereniging. De buurt waar we nu wonen is toch echt onze geliefde thuisbasis die aan al onze wensen voldoet. Om die reden vonden we het belangrijk om ons ook meer te gaan richten op de buurt waar we wonen en onze kinderen laten opgroeien. Wij hopen met onze bestuursfunctie een bijdrage te kunnen leveren aan het wel en wee in de wijk en ons in te zetten waar mogelijk om deze wijk nog leuker, veiliger en prettiger te maken om te leven te wonen en te werken.’ Annemieke en Matthijs wonen op de Javalaan met hun twee dochters.

Stijn de Vries is ongeveer vijf jaar bestuurslid. ‘Ik houd mij binnen het bestuur vooral bezig met verkeerszaken en onderhoud het contact met de gemeente hieromtrent. Vooral het parkeerbeleid in onze wijk is nu een actueel onderwerp. Ook het veelvuldig in de bochten en op de trottoirs parkeren is mij een doorn in het oog. Zelf woon ik in de Javalaan met mijn partner en drie kleine kinderen.

Word (bestuurs)lid van Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving Zie achterzijde.

www.raadhuisenomgeving.nl - 7


Woordzoeker

Colofon

Alle namen van de straten van onze wijk zijn vertegenwoordigd in deze woordzoeker. Leuk om te zien welke straten er door Bewonersvereniging Raadhuis en Omgeving worden vertegenwoordigd. Er blijven uiteindelijk 27 letters over waar je weer een woord van 16 letters van kunt maken dat op onze wijk slaat. Elf letters zijn dus overbodig. Kom je er niet uit en wil je het toch weten? Ergens in deze jubileumuitgave staat de oplossing. Succes!

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving en verschijnt vier keer per jaar. De redactie houdt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten of niet op te nemen.

P

E O R M O N E D N O H R A H

R

E

T

S

R

E N O W N

S

E

E M R

E G R U B N E

I

M N M R I

I

T

S

U

E

S

I

S

U D V R A

W W M E V R

T

I

J

O A M A R N

L A

I

B

L U

S

S

A E

S

L A E

K E

E

V

E D N

A R

G D H U E

E

E

S

J

S

T

I

E

V O K

A F

L V E

D E

L

E

T

I

P

A R

E

T

I

T

L A O A F

H

S

D

P

A B

E

E

I

E

R O K M U D G H D H E N A O

T N R R E

R U

J

S

S

E G O V O

L

E

I

L R A H

A E E

E

V N R O O H K E

R C A L A

I

D

L

F M P

L A A H

U U N

S

R

T

S

I

C A G E

E H

S

S

C

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

J

L

BURGERMEESTER DALWEG EEKHOORN EGEL FEEST GEMEENTEHUIS GRAAFFLORIS HERTENKAMP HILVERSUM HONDEN HOTEL INWONERS JAVALAAN JUBILEUM MEDIASTAD OMROEP POES RAADHUIS RADIO SCHOLEN SPEELTUIN SUMATRALAAN TELEVISIE VERKEERSBORDEN VIJVER VOGELS

Postadres: Dalweg 19, 1217 HX, Hilversum Bank: Bankrekeningnummer: 86 22 972. Bestuur: Jan Plouvier, voorzitter Insulindelaan 5 E-mail: plouvier@versatel.nl Corrie Nypels, secretaris Dalweg 19 E-mail: hhimnypels@kpnmail.nl Gerrit van der Linde, penningmeester Graaf Florislaan 7A E-mail: gjvanderlinde@kpnmail.nl Stijn de Vries, lid Javalaan 6 E-mail: vries373@zonnet.nl Titia Hartvelt, lid

Kijk op onze website voor de laatste nieuwtjes: www.raadhuisenomgeving.nl

Graaf Florislaan 36 E-mail: ponthartvelt@planet.nl

Nieuwe bestuursleden gezocht

Annemieke en Matthijs van den Adel, leden

Bewonersvereniging Raadhuis en Omgeving is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Aankomende ledenvergadering, in maart 2013, zal Stijn de Vries in ieder geval afscheid nemen. Om zijn plek op te volgen maar ook het bestuur te versterken, zijn er nieuwe bestuursleden nodig.

annemieke_1968@kpnmail.nl

De werkzaamheden nemen per maand gemiddeld 3 tot 5 uur in beslag. Het bestuur komt één keer in de maand bijeen. Mensen die een paar uurtjes over hebben, voeling met hun buurt hebben en de handen uit de mouwen willen steken voor het belang van de buurt, zijn meer dan welkom. Aanmelden kan bij het secretariaat: Corrie Nypels, e-mail: hhimnypels@kpnmail.nl

Javalaan 17 mavdadel@kpnmail.nl of

Vormgeving en drukwerkbegeleiding Reclamebureau Ontwerpfabriek Dalweg 21 www.ontwerpfabriek.com

www.raadhuisenomgeving.nl

Aanmelden als nieuw lid Ja, ik/wij word(en) lid van de bewonersvereniging “Raadhuis en Omgeving” Naam:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoon:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De contributie bedraagt euro 18,50 per kalenderjaar, per huishouden en wordt eerst betaald na ontvangst van een factuur. Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De bon kan gestuurd naar de secretaris van de bewonersvereniging: Corrie Nypels, Dalweg 19, 1217 HX Hilversum of via e-mail: hhimnypels@kpnmail.nl.

Jubileumkrant Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving  
Jubileumkrant Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving  

Speciale uitgave van de nieuwsbrief vanwege het 20-jarig bestaan van de vereniging. 8 pagina's tabloid op krantenpapier gedrukt.

Advertisement