Page 1

Interview met johan heldenbergh over 1919 Sinterklaas en Sint-Maarten: wie is de echte kindervriend

regionaal cultuurmagazine Berlare - Buggenhout - Dendermonde - Lebbeke - wetteren december 2010 - februari 2011 / jaargang 2 / nummer 1 / Driemaandelijks / Gratis / www.zone-c.be


2

zone c

Bedden Boxsprings LLat Lattenbodems at atten enb en nbo bod b od deem ems ms m Mat M Ma Matrassen aattrras raaassse ssen en n Bed B Be Bedlinnen eed dlillin inne in nen n een n

Slaapkamerkasten Dressings op maat TV-wanden TTVTV V-wa wan an nde deen den n BoekenBo Boe B oe oekken een n- en en opbergkasten op pbe pb be berrg rgk gkkaas g ast sstteen n Burelen Bur B Bu urrel u eele lleen

Babykamers Kinderkamers Tienerkamers T ene Tie Ti ner e kam kam mers ers Hoogslapers Hoo Ho H oo oogs gsl g ssllaap ape peerrss p

Woningtextiel Tapijten Verlichting Ver Ve V eerlich lilicchti htiing ht g Decoratie Dec D De ec ecoor ora rraati ttie iiee

Bekijk ons brede aanbod op onze website

Nieuwe Baan 111, 9111 Belsele St.-Niklaas I Tel: 03 772 33 34 I www.meubelen-jonckheere.be I open: 9u30 - 18u30 路 zaterdag: 10u - 18u I zondag: 14u - 18u 路 dinsdag gesloten

Eetkamers Salons Tafels en stoelen Relaxzetels TV-wanden TVTTV V wan wan wa nd den een SSal Sa Salontafels alont o af afe ffels ls TTVTV TV-kasten V-ka V kkas aasste tten een n

Draai. Draa Dr aaii. aa i. Deze pagina pagin i a is ina is Deze niet breed e gen no oe eg niet genoeg vo v oor o ons nss aanbod! aan an nbo b d! d! voor Realisatie SWAD - Graphic Hits


Stijlgids voor uw theaterbezoek Vijf tips om met kennis van zaken naar een theatervoorstelling te trekken bij u in de buurt. 1. Hier en daar kun je wel eens heimwee opvangen naar de goeie ouwe tijd, toen het publiek nog de première-dresscode respecteerde en zich feestelijk optutte voor een voorstelling. Doe daar niet aan mee. Wapen u integendeel tegen de kou. Neem voorzorgen voor eventuele lekkende daken en onstabiele vloeren, want na twee besparingsrondes zijn alle theaters en cultuurcentra ondergesubsidieerd.

3. Mijd de eerste rijen. Zeker bij voorstellingen van Abattoir Fermé, dat gespecialiseerd is in hardboiled theater. Rondvliegend vuurwerk, bakpoeder dat verdacht veel op ongebluste kalk lijkt, blauwe zwaailichten of in het beste geval pingpongballetjes dreigen uw richting uit te komen. 4. Zoek niet naar boventitels tijdens de voorstelling. Omdat de helft van de acteurs uit Antwerpen komt of er een toneelopleiding gevolgd heeft: raadpleeg vooraf een spoedcursus Antwerps of luister eerst nog snel naar het verzameld werk van De Strangers. Begin niet meteen te lachen als u een tv-figuur op het podium herkent. Niet alle bekende gezichten zijn stand-up comedians. Als het doek valt, onderdruk de neiging om het slotapplaus voor te zijn en in pure Eric Van Looy-stijl ‘ ’t Is gebeurd!’ uit te roepen.

3

Edito/index

6

Interview met Johan Heldenberg over 1919

4

Muziek in de regio

11 De Leesdijk

13 2 Metersessies in de zalen 16 Uit in de regio

18 Mijn leven als Chris Lomme 21 Uit in de regio

22 Kent u die ene hit nog? Zaki wel hoor! 25 Uit in de regio

26 Sinterklaas en Sint-Maarten 30 Uit in de regio 32 De Grens

34 Buurman: Soms stevig beuken, dan weer puur 37 Stash Knock-out

39 En waar de sterre bleef stille staan 40 Met Griet op de Klapstoel 42 Uit in de regio 44 Kalender 46 Reispas

5. Voor de nabespreking op café: lees de recensies en hou enkele gevatte zinnen klaar om het gesprek de juiste richting uit te sturen. ‘Het was weer niet echt een voorstelling voor de VTM-kijkers’ is een prima opener voor een goed gesprek. Waar u niet mee zal wegkomen: verwijzingen naar ‘het dansante karakter van de acteerprestaties’ of uitspraken als ’ik vind veel theater te conceptueel geworden’. Bij twijfel, citeer Wim Van Gansbeke, in de jaren tachtig de beul onder de theatercritici: ‘Voor mij nog een Duvel!’ Geert Van der Speeten is redacteur van De Standaard. Hij volgt de cultuursector al ruim twintig jaar en schreef deze column op vraag van Zone C.

Zone C wordt uitgegeven door Cultuurdijk, een intergemeentelijke projectvereniging tussen de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Lebbeke en Wetteren. Jaargang 1, nummer 2, gratis, maart 2010. Zetel: Kerkstraat 24, 9200 Dendermonde, tel: 052 20 26 40, email: info@zone-c.be, Met de steun van de Vlaamse Overheid, de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Lebbeke en Wetteren, Zone C tracht alle wettelijke bepalingen na te leven. Personen die menen in hun rechten geschaad te zijn, worden gevraagd contact op te nemen met de verantwoordelijke uitgever. Auteurs van artikels zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun tekst. Overname kan mits schriftelijke toelating van de redactie. Foto’s zonder auteursvermelding werden door de organisaties ter beschikking gesteld. Het adressenbestand van Zone C wordt beheerd in de geest van de wet op de bescherming van de privacy. Schrappen, wijzigen of opvragen van uw adresgegevens is mogelijk. Contacteer hiervoor het secretariaat van Cultuurdijk: 052 20 26 40 of info@zone-c.be.

3 zone c

2. Leer de namen van de theatergezelschappen juist spellen. Ook al moet u hard oefenen bij TG Nunc, KAiET! MartHa!tentatief, SkaGeN of BAFF (een ensemble dat intussen knock-out is, zoals de naam al meteen suggereerde). Gelieve hoofdletters en uitroeptekens met de nodige aandrang uit te spreken.

INDEX


in mu de zi re ek gi o

Muziek Lebbeke

Will Tura In conc

ert zaterdag 12 februari

2011, 20u

Meer dan vijf decennia staat Will Tura aan de top van het Vlaamse lied en nog steeds gaat zijn carrièr e in stijgende lijn. Onvermo eibaar laat hij ieder wee kend zalen vol lopen. Tijdens zijn concerten zingt hij uit zijn rijkelijk met hits gev ulde repertoire, toegew ijd en met een warm hart voo r zijn publiek . Mét mogelijkheid VIP-din er! De catering hiervo or wordt verzorgd door Pas sion4Dining o.l.v. Yves Foré (deelnemer Mijn Restau rant). CC De Biekorf, Lebbek e 35 / 34 (-26/+55) / 32 (ab o/groepen) EUR www.ccdebiekorf.be

4 zone c

ut

Muziektheater Buggenho

k Ann Van den broec Musical songbook

11, 20u

zaterdag 29 januari 20

gs vele lagen van musicalson Wat gebeurt er als je de ie gaat? ent ess de r naa je als er krabt? Wat gebeurt tastidecor meer is, geen fan Wat doe je als er geen n gee n, ma 12 van est ork sche kostuums, geen st je de muziek en de tek corps de ballet? Dan heb iding. De afle n gee ook ar ma over. Geen context, scheidt van schone schijn. naakte kern, die kwaliteit zuchting vertrok Ann om ver e Van dit gegeven en dez ok’ aan te leggen. een persoonlijk ‘songbo GC De Pit -26) EUR 15 / 14 (red.) / 11 (abo8/ .be pit www.gcde © Michel Wuyts


ndermonde

ole, e.a.: C m Ji , , Brahim e n i r d n d more n Sa a s r a e u , 50 Y i 2011, 20 Motown 15 januar g a d r e t a z

Muziek De

of The Name n, Stop! In O g n oi G l, What’s len, My Gir ecennia ge Superstitio Motown d ie ed st s n el aa it … et gt Love, nde son na hit m kele klinke scoorde hit el b la et H het zijn en t. oren loslie e Jackngs. den op onze r Tops en Th versche popso li o ch an remes, Fou el p p ie d Su s e el d Th , kelijke, m id der ound’ inm Stevie Won ekers aan! ‘Motown-s si e as ch Namen als kl is e p d ty n met hun v.a. pakke son 5 zitten Sandrine e. geheugen. s on in rd anke aal 2,5 a - theaterz er/-26jr) / CC Belgic /verrekijk o b (a 7 1 / ) ed 20 / 19 (r as) EUR (vrijetijdsp

Muziek Wetteren

Muziek Berlare

© Kristel Jappens

zaterdag 29 januari 20 r 2010, 20u

cembe

vrijdag 10 de

lgin de beste Be artet is één va wel zo en all e Het Arriaga kw di i tten met music te ar en w og kk m rij e st sche erden. W ew York stude m he et La n Va in België als N hn klarinettist Jo et m en m sa hen in Uitbergen. verwelkomen delssohn voeren Mozart en Men n va asiek uz m Met reld van de kl schitterende we ze u mee in de . tische muziek sieke en roman ergen ndenkerk Uitb Sint-Pietersba R EU 6 en abo) 8/7 (+55)/5 (-2 be e. ar rl be w. ww

5 zone c

ARRIAGA rtet en strijkkwa ethem john van la

Antje De Boeck & Rony verbiest Boon

11, 20u

Louis Paul Boon loopt als een rode draad doo r het leven van Antje De Boeck. Op haar zestien de kreeg ze het boek Mijn kleine oorlog. Later speelde ze Ondina in de the aterversie van De Kapellekensbaan en Nette in de film Daens. In eigen producties citeerde ze vaak Boon alsof het haa r woorden waren. Met acc ordeonist Rony Verbiest geeft ze nu de voorliefde van Louis Paul Boon voor de musette en het levenslied op een unieke , doorleefde manier vorm. CC Nova - theaterzaal Nova 12/11 (+55jr)/10 (abo, verrekijker, -26jr) EUR www.ccnova.be

tekst: André Delcart


Lachen en bleiten, daar gaat het om 6 zone c

Schellebelle schreef deze zomer geschiedenis. Het hele dorp – en bij uitbreiding ook de andere deelgemeenten Wichelen en Serskamp - maakte samen een film, 1919. Het grootste vrijwilligersproject aller tijden, zo klinkt het hier trots. Ook ondergetekende werkte mee en kan getuigen: het dorp is veranderd sindsdien, er wordt meer met mekaar gesproken, vooroordelen zijn weggeëbd. In januari moet de film in première gaan, maar voor het zover is moet nog heel wat water naar de zee vloeien, zegt Johan Heldenbergh, regisseur van 1919 en Schellebellenaar.


7 zone c

JH: “De première halen wordt moeilijk. Wij rekenden op vijf maanden montage, in professionele films is dat minstens een jaar. Bovendien zijn we afhankelijk van het enthousiasme en de vrije tijd van vrijwilligers. Daarbovenop zijn de montagecellen bij Woestijnvis onverwachts continu bezet. Het is dus begrijpelijk dat we achter zitten op schema. Maar ik heb er vertrouwen in: de beelden zijn prachtig, de acteurs schitteren. Samen met Kenneth (Taylor, burgemeester en Woestijnvis-regisseur, nvdr.) moeten we van het ruwe materiaal de best mogelijke film maken. Dat zijn we alle vrijwilligers verschuldigd.” Is er dan geen budget? JH: “Nee, honderden plaatselijke vrijwilligers zetten zich al twee jaar lang in. De hoogst noodzakelijke centen komen van subsidies, vooral van de Vlaamse Gemeenschap en van de gemeente Wichelen. Verder voor 70 procent uit sponsoring van een paar grote bedrijven en van plaatselijke bakkers, slagers en zo

meer. Ikzelf ben een paar maanden doorbetaald door Compagnie Cecilia, omdat dit project de perfecte samenvatting is van ons beleidsplan. Het volkse karakter, het werken met niet-professionele mensen, dat doen we al jaren.” Keer je nog even terug naar het begin van 1919? JH: “Ik regisseerde hier in Schellebelle een toneelvoorstelling voor toneelvereniging OKA, waarbij de meest onmogelijke dromen qua decor in een mum van tijd gerealiseerd werden. Zo werden de lichten omhoog gehesen met een constructie van oude wastrommels. Na de voorstelling kwam de droom van OKA om een western te maken ter sprake. Ik zeg altijd dat je niet moet blijven zeveren, maar gewoon doen. Nog diezelfde avond waren de grote lijnen er al: het zou een western worden, met alle clichés, met een hele bende kinderen die moeten opboksen tegen de burgemeester. In eerste instantie zou ik enkel het scenario schrijven, maar daarna volgden de audities, tekst: Anke Versonnen ©: Sander Franck


© Sander Franck 8 zone c

waarop honderden kinderen en volwassenen uit de buurt zijn afgekomen en in juli van dit jaar hebben we dan in één maand tijd de hele film ingeblikt, een enorm intensieve periode voor de honderden vrijwilligers. De meesten stonden voor het eerst op een filmset. Ze zorgden voor alles: van catering tot decorbouw, van acteren tot regieassistentie.” Jij stond in voor de acteursregie, maar noemde jezelf ook de ‘motivator’ van het project. Een serieuze ambitie, in een project met honderden medewerkers jezelf verantwoordelijk maken voor de goede sfeer op en naast de set. JH: “Dat is waar, dat is een stresserend gegeven. Ik was inderdaad bezig met ‘Is iedereen gelukkig?’. Ik was als de dood dat bijvoorbeeld iemand van de 26 kinderen in de hoofdrollen het na twee weken zou

afstappen. Ik ben echt diep gegaan, ik heb ‘pielekes’ opgebruikt die je enkel in geval van nood mag gebruiken. Na anderhalf jaar voorbereiding, was ik van maart tot juli 14 uur per dag aan de film bezig. Na de draaidagen was ik echt opgebrand. Kort nadien is ook nog mijn stiefvader gestorven. Mentaal en fysiek was ik echt kapot, en het werk staat intussen niet stil. Vorige week ben ik een paar dagen alleen op reis geweest om terug rust te vinden.” Je bent ook heel erg bereikbaar voor de mensen hier. Ben je een geadopteerde Schellebellenaar? JH: “Ik ben in de eerste plaats een Gentenaar, maar ik heb me nog nooit ergens zo thuis gevoeld als nu in Schellebelle. In het theater- en filmwereldje heb ik niet veel echte vrienden, hier wel.”


© Sander Franck 9 zone c

Je schuwt geen grote thema’s in jouw voorstellingen: in The Broken Circle… spreek je over religie als een worm in ons hoofd, bij Massis speelt politiek een belangrijke rol. JH: “Het gaat allemaal om verdraagzaamheid, om empathie. Dat komt terug in al wat ik doe. Bij Massis had ik de bedoeling om iets los te weken, daarom verbrandde ik die Vlaamse vlag. Ik speelde in kleine zalen, om gewone mensen als mijn mémé in de zaal te krijgen. Jan Lauwers heeft ooit gezegd “Mensen die onder de kerktoren willen blijven hebben niets te zoeken in het theater”. (hevig) Daar ben ik het absoluut fundamenteel mee oneens. Laat hem in Tokyo, Parijs, Milaan theater brengen, ik zal onder de kerktoren proberen uitleggen waar zijn voorstellingen over gaan, want soms weet geen mens dat. Jan Lauwers maakt wel schoon theater. Bij anderen is het ‘de

nieuwe kleren van de keizer’: “ik versta er niets van, dus zal ’t wel goed zijn”. En niemand die durft zeggen: ge staat in uwen bloten! “ Voor iemand met weinig energie op dit moment ben je enorm strijdbaar. JH: “Door mijn grootmoeder, die onder haar stoel lag van het lachen met Romain Deceuninck en Gaston en Leo, heb ik eeuwig respect voor die mensen gekregen. Van zodra het kunstig wordt haak ik af: de mensen doen bleiten en lachen, daar gaat het toch om? En als je betaald wordt door subsidies, mag je ook wel de moeite doen, om de mensen de goesting te geven om te komen kijken.” Er zijn nog meer filmplannen: jouw voorstelling The Broken Circle … wordt volgend jaar verfilmd


© José Vereecken 10 zone c

door Felix Van Groeningen, met jezelf en Veerle Baeten in de hoofdrollen. Niet Mieke Dobbels dus, met wie je toerde. JH: “Ik ben heel erg trots dat Felix mijn verhaal wil verfilmen. Ik geef het uit handen, hoeveel moeite het ook kost. Als regisseur heeft hij het recht om een andere actrice te kiezen, maar ik weet dat Mieke Dobbels en ik Monroe en Alabama zijn, punt. Ik wil er verder weinig over kwijt. Maar door die voorstelling heb ik de liefde voor de banjo ontdekt. (neemt banjo van de muur en begint te tokkelen) Ik ben altijd een punker geweest, en dat instrument heeft iets nijdigs.” In het voorjaar breng je Vorst / Forest, met Titus De Voogdt. Wat wordt het? JH: “Geen idee (lacht). Het gaat over vriendschap tussen twee mannen met een enkelband, die mekaar niet mogen zien, maar dat toch doen. De laatste jaren heb ik schone en belangwekkende dingen gemaakt. Ik vind dat ik nu het recht heb om te experimenteren. Ik wil nu

een nieuwe stap zetten in het theater: kan je een toegankelijk verhaal vertellen, op een beeldende manier, en dat niet pis-kak-kut-sex is? Maar het belooft nog spannend te worden voor de voorstelling er is. Intussen is Johans partner Joke Devynck thuisgekomen. Onder nijdige banjomuziek gaat het gesprek verder over De Rodenburgs, wijn, het tekenen van karikaturen, het fototoestel dat Joke cadeau kreeg voor haar verjaardag. Mij rest nog 1 vraag.” Komt er een 1920? Er komt geen 1920, ook niet in een ander dorp als we zouden verhuizen. Dit is gewoon te zwaar. En ik wil de geschiedenis niet ingaan als ‘Hij die met zijn dorp films maakte’, nee, niets van. (lacht) Filmvertoningen in CC Stroming Berlare en CC Nova Wetteren : www.oka-schellebelle.be


Bibliothecarisje spelen

11 zone c

De deuren van de bibliotheek schuiven vanzelf open. Lieven brengt zijn boeken en cd’s te laat terug. Geen uitleenbalie te zien, wel twee brede gleuven in een wand. “Papier hier” klinkt het in het hoofd van Lieven. “En mijn cd’s?” denkt hij erbij. Met bevende handen – de pensioenleeftijd nadert – laat hij alles in de gleuven glijden. “Als het u belieft”, murmelt hij puur uit gewoonte. De gleuven blijven stom. Lieven zucht maar, is tevreden. Geen boete blijkbaar en de handen vrij. Op zoek naar nieuwe lectuur en muziek. Hij loopt in gedachten verzonken tussen de rekken, neemt hier een boek vast, legt daar een cd terug. Hij laat zich niet snel verleiden door flapteksten. “Kan ik u helpen meneer? Vindt u wat u zoekt?”

Een vriendelijke bibliotheekmedewerker houdt hem staande. Lieven is verrast, een beetje uit zijn lood geslagen. Dat hij gerust de hulp van de bibliotheekmedewerker mag inroepen. Na enkele euh’s slaagt Lieven erin een antwoord te stamelen. Dat zijn dus de Wimmers, denkt hij, de wandelende informatiemedewerkers. Ze lopen overal rond en grijpen je bij je nekvel als je niet zoekt wat je vindt. Na een spelletje Wimmers ontwijken wil Lieven terug naar huis. Nog zijn gerief uitlenen. Hij schuift aan in een al bij al korte rij. Dan staat hij plots voor een beeldscherm dat hem voorschrijft wat hij moet doen. “Steek je elektronische identiteitskaart (EIK) in de gleuf, leg de objecten één na één op de plaat”. Zon-

tekst: Karel Embrechts


der vragen krijgt hij ook een kasticket en… oei, toch een boete. Te betalen aan de betaalautomaat. Dank u wel, wil Lieven zeggen, maar houdt zich in. Naar de betaalautomaat voor die halve euro. Weer een gleuf. Alles is goed gegaan. Lieven is nu een zelfuitlener. De deuren van de bibliotheek schuiven open. Lieven verlaat op eigen kracht de bibliotheek. En daar gaat het diefstalalarm af. Dan toch nog geen volleerd zelfuitlener? In Dendermonde doen ze al aan zelfuitleen, Wetteren start ermee in juni 2011, Buggenhout zet het op zijn begroting en Zele droomt er luidop van. We voeren zelfuitleen in om meer tijd te hebben voor de bibliotheekbezoekers en voor onze andere taken. De bibliotheek waar mensen elkaar ontmoeten, die er is voor kansengroepen, die samenwerkt met andere verenigingen en diensten, waar je levenslang kan komen leren en die leesbevording in het vaandel draagt. De bibliotheek van de toekomst.

OP OPENDAG N ZO

BOXSPRING

Bekend van

Square/flexion incl. matrassen

€1498 • verstelbaar: ipv €3498 €2848 • vlak: ipv €1998

GRATIS BEDOMBOUW + HOOFDBORD twv €1298* (*bij aankoop van Tempurmatrassen + elektrisch verstelbare bedbodems verkrijgbaar in verschillende kleuren en afmetingen)

Verkrijgbaar in verschillende kleuren en afmetingen.

BOXSPRINGS • LATTENBODEMS • MATRASSEN • BEDLINNEN • HOOFDKUSSENS


2 Meter Sessies in de zalen Muziek op de schoot met School is Cool De radio kent alleen de wereld van het geluid, eenvoudigweg verdeeld in links en rechts, via één simpel draadje, en tegenwoordig met niet veel meer dan een computer als geluidsbron. Dat lijkt op het eerste gezicht een erg beperkte wereld, maar dat is het allerminst. Een geluid is op zich niet veel meer dan dat, maar het juiste geluid is in staat om een heel universum tevoorschijn te toveren. Het theater van de verbeelding, als het ware, waarbij je een soort ongeplande samenwerking krijgt tussen de luisteraar en de radiomaker, mits wat inspanning langs beide kanten. 13 zone c

Tekst:Floris Daelemans ©: Klaarke Meert


Stel je bijvoorbeeld een radioreportage over een treinreis voor. Een mooi verhaal over een dag om nooit meer te vergeten, verteld door een warme radiostem. Zo’n reportage bloeit pas écht open als er onder die warme stem, zelfs niet al té prominent, ook het geluid te horen is van een rammelend treinstel, een krakende krant, wat geroezemoes of, in de verte, een mobieltje dat niet van ophouden weet. Film zonder beeld, klank met méér.

14 zone c

Muziek op de radio is op dat vlak iets vreemds, want daarbij heb je die samenwerking tussen zender en ontvanger veel minder. Daar speelt dat theater niet. Je wordt er als luisteraar allicht blij van als je net dàt liedje te horen krijgt waar je op zat te wachten, of net dat àndere liedje dat precies de juiste herinnering bovenhaalt op precies het juiste moment, maar echt gepland is dat niet. Bij een radioreportage wordt er hard gewerkt om ervoor te zorgen dat je persoonlijk wordt aangesproken, dat het voor een luisteraar lijkt alsof we het alleen tegen hem hebben. Bij muziek wéét je dat de zanger die ‘Ik hou van U’ zingt dat niet alleen voor jou doet, maar voor iedereen die op dat moment -zij het dan liefdevol- toegezongen wordt. Jan Douwe Kroeske Dat gegeven -persoonlijke woorden maar universele muziek- heeft Jan Douwe Kroeske grondig veranderd, want hij is er met zijn de ‘2 meter sessies’ in geslaagd de muziek plotseling érg dicht bij de luisteraar te brengen. En nu brengt het hem naar het theater, alweer een nieuwe ontdekkingstocht. Jan Douwe Kroeske: “De mensen kennen mij als een nieuwsgierig jongetje. Dat ben ik gebleven, tot op de dag van vandaag. “Ik hoop dat het publiek van de voorstellingen óók zo nieuwgierig is, dat ze vragen gaan stellen. ‘Was Kurt Cobain nou echt zo moeilijk?’ ‘Hoe was het werken met John Hiatt?’ ‘Waarom was het optreden van John Cale zo bijzonder?’ Het zijn vragen die gegarandeerd komen opborrelen en ik zou het prachtig vinden om zomaar in mijn verhaal onderbroken te worden. Het zou mij het gevoel geven

dat ik welkom ben in die zaal.” De 2 meter sessies was van meet af aan een eenvoudig maar briljant concept: laat muzikanten in een simpele bezetting en met akoestische instrumenten hun muziek spelen in een kleine studio, zonder publiek, met de microfoon er pal bovenop. Het resultaat was -en is- meestal wonderschoon, bijna altijd pakkend en groots in zijn eenvoud. En vooral: het lijkt alsof de muzikant zijn liedje alleen voor jou speelt. Het gevoel dat je voorheen alleen met radioreportages had werd plotseling toegepast op muziek, en dat zorgde voor een nieuw soort luisterplezier dat nu al meer dan twintig jaar een succes is. De artiesten stonden meteen in de rij. Om hun nieuwe album in de studio te promoten, natuurlijk, maar dat gebeurde bij Jan Douwe dus niet op de traditionele manier, door een interview te geven, maar wel met een 2 meter sessie. Crowded House was de eerste 2 meterklant, in mei 1987. Intussen zijn we ruim veertienhonderd sessies en meer dan tienduizend liedjes verder. En de lijst muzikanten die een 2 meter sessie opnam is lang en indrukwekkend: Melissa Etheridge, The Church en Foo Fighters bijvoorbeeld. Of Radiohead en Tom Jones, Nirvana en de Nits. En is het de relatief kleine en besloten ruimte? Het gevoel dat je het tegelijk tegen niemand en iedereen kunt hebben? Is het de relatieve eenvoud van het medium? Misschien is het iets typisch voor radiomakers, maar de radio, en meer bepaald de radiostudio hééft iets. Om die reden is het misschien wat vreemd dat Jan Douwe Kroeske besloot om met 2 meter het theater in te gaan. Kan zijn radioconcept in een theaterzaal wel hetzelfde gevoel oproepen? Mét publiek nota bene.

2 meter sessies Ze hebben er hard aan gewerkt om daar volmondig met “ja” op te kunnen antwoorden. Jan Douwe Kroeske: “Om dat gigantische archief op een leuke manier te ontsluiten en het publiek tegelijkertijd een blik te gunnen in de setting van zo’n ses-


sie ontstond het idee om een theatertour te starten waarin een echte opname wordt gecombineerd met anekdotes, verhalen en beeldmateriaal uit 22 jaar 2 Meter-historie. Hét ingrediënt van deze theatertour is eigenlijk de complete achtergrond van zo’n sessie. Je ziet de band dus ook opbouwen en communiceren met de technicus. Tijdens de soundcheck is het pauze voor het publiek en gaat iedereen de zaal uit. Dat is ook relaxter voor de band. Het gaat uiteindelijk ook om een zo goed mogelijke geluidskwaliteit.” Het podium -de buhne zouden Kroeskes landgenoten, en hijzelf misschien ook, zeggen- staat bij het begin van de voorstelling dus zo goed als leeg, en ze staat op die manier model voor een lege studio, zoals het op de radio ook in het echt begint. Terwijl Jan Douwe Kroeske een aantal straffe verhalen vertelt, en terwijl hij uitlegt hoe het er bij zo een sessie aan toe gaat, wordt rond hem stilaan de setting opgebouwd waar in zich weldra die radiosessie gaat afspelen.

School is cool Jan Douwe Kroeske brengt dus zijn 2 meter sessies naar de zalen, én daar heeft hij ook een band voor nodig die live voor de muziek kan zorgen. Bij ons in Vlaanderen gaat Jan Douwe op stap met School is Cool, een band die het midden houdt tussen pakweg Arcade Fire en Beirut. Het vrolijke vijftal uit Antwerpen wist publiek en jury tijdens de laatste Frappanteditie te overtuigen en kaapte de derde plaats en de publieksprijs weg. Nog beter verging het hun op Humo’s Rock Rally 2010. Met een overtuigende show in de AB eind maart werden ze gekroond tot winnaar van de 17de editie van het rockconcours der rockconcoursen.

15

Jan Douwe Kroeske: “Daar is het in het verleden ook nooit om gegaan. We wilden gewoon toffe radio maken, en nu dus een interessante belevenis voor het publiek. We gaan on the spot inzichtelijk maken wat er allemaal bij zo’n sessie komt kijken. Het gaat om de interactie met de zaal. Dat we het nu echt live doen is overigens wel nieuw voor iedereen. Op de radio zenden we nooit rechtstreeks uit, dus is er gelegenheid om te corrigeren wat nodig is, of om te besluiten bepaalde tracks niet uit te zenden. Dat kan nu niet. De meeste bands spelen voor een opname toch het liefst zonder publiek. We steken onze nek er behoorlijk mee uit, maar we hebben er ook enorm veel zin in. We doen dit omdat we hopen dat het verhaal nog niet klaar is. Dat het publiek ons trouw blijft.

zone c

Er is in de loop der jaren een knappe collectie cd’s verschenen met 2 meter sessies, met de hoogtepunten van al die jaren sessiewerk. Zo’n cd zul je van deze theatertour niet te zien krijgen.

Met: Johannes Genard (Vocals, Guitars, Bassdrum, Secretary General In Charge Of Stringbusting) Andrew van Ostade (Floortom, Glockenspiel and Maniacal Jumping) Nele Paelinck (Keyboards, Violin, Glockenspiel, Backing Vocals and Bonux) Michael Van Ostade (Hofner Bass, Backing Vocals and Plectrum Management) Matthias Dillen (Tiny Fucking Drumkit But A Phat Phucking Sound) Jan Douwe Kroeske

2 meter sessies met Jan Douwe Kroeske en School is Cool Zaterdag 29 januari 2011 – 20u Dendermonde, Belgica Theater Tickets: 16 / 15 (red.) / 13 (abo/verrekijker/-26jr) / 8 (triokorting -26jr) / 2,5 (vrijetijdspas) EUR / Reservaties: 052 20 26 26 / www.ccbelgica.be


Theater Wetteren

in

de

ui

re gi

t

o

Twee kweenen toneelgroep nunc

Familie berlare

froefroe Kwak

zaterdag 19 februari 2011, 20u

16

zondag 6 februari 2011, 15u

zone c

Een sprookje voor grote en kleine men sen vanaf 5 jaar. In een heel eigen theaterinstallat ie wordt de kleine wereld van de kikkerprins een fijn bubbelend bellen- en waterparadijs. Een wacko-kwako voorstelling in en rond nat en groe n. Een spetterende groenige versie van de kikke rkoning of IJzeren Hendrik, een sprookje van de gebroeders Grimm.

Er is slechts één troon, slechts één land, maar ze zijn met twee: Queen Elizabeth en Maria Stuart. Delen is onmogelijk, weggeven ondoenbaar. Allebei gaan ze tot op het bot om hun gelijk te verdedigen, zelfs als dat gelijk ongelijk is. Slechts één kan overleven, niemand kan overwinnen. Theatermaker Benjamin Van Tourhout (Het geslacht Borgia, Evariste) haalde zijn inspiratie opnieuw uit de geschiedenis: de bloedige zusterstrijd om de Engelse troon. CC Nova - theaterzaal Nova 12/11 (+55jr)/10 (abo, verrekijker, -26jr) EUR www.ccnova.be

CC Stroming - grote zaal 6/5 (+55j) / 5 (abo en -26) / 3 (t.e.m . 12jr) EUR www.berlare.be

Theater Lebbeke

om troet wenberge het boek van o u a c n a v s n a h el en met marc de b u30 februari 2011, 19 vrijdag 25

gdschrijlezen en geliefde jeu sprong de meest ge en, zeor nk vo t pla me de is l op f Be Marc De t hij zich ook zel ag wa g ati lm t Boek ge He Re t. n bewerking krijg ver in Vlaanderen. geliefde boeken ee tuur n na zij de n va or n vo éé ct r pe ee ker wann endschap en res vri er ov l aa lling rh ste ve or n vo ee van oom Troet is e humor niet! Een opnieuw de nodig kt ee tbr on jk rli en natuu voor jong en oud. bbeke CC De Biekorf, Le o/groepen) EUR (ab 5 / 5) +5 8/7 (-26/ be www.ccdebiekorf.


muziek Buggenhout

Gunther valckenie

r jazzcollective

zaterdag 5 februari 20

11, 20u

Dit jazzcollectief brengt een Swing-Bebop-Hardb op repertoire bestaande uit instrumentale stukken afg ewisseld met gezongen standards. De groep bes taat uit doorwinterde muzik anten, reeds vele jaren act ief in de Jazz scene. Het ple zier in het spelen prime ert maar dit wordt onders teund door hoogstaand muzikaal vakmanschap en een grote interactie tus sen de muzikanten. Men zor gt voor een origineel en fris geluid met veel ruimte voor improvisatie. Molenaarswoning, Pat attenmolensite Opstal 6 EUR www.gcdepit.be

17 zone c

monde

Muziek Dender

jardin Quentin Du quartet

0u

nuari 2010, 2

zaterdag 22 ja

aad rmt de rode dr wanderlust vo muziek jn Zi Een tomeloze n. di ar uj n Quentin D n in de muziek va ar alle uithoeke iservaringen na re t ui , Maop sië lu da borrelt An , ko , vooral Marok uw van de wereld liggen hem na jasthan (Indië) Ra en ar s Thieleot To dagasc i ze in Over Quent ale aan het hart. ewone muzik is een buiteng in nt ue “Q (gitaar), n di mans: ar uj D in Met : Quent i (viontdekking.” ), Jalal El Alloul ne (accordeon oo iz or Tuur Fl ). ie ss cu alempré (per ool) en Fred M eaterzaal CC Belgica - th /-26jr) / bo,verrekijker (a /8 d) re 11/10( s) EUR 2,5(vrijetijdspa


18 zone c

Mijn leven als Chris lomme


Haar voorstellen is niet alleen overbodig, het is ook onbegonnen werk. Sinds Chris Lomme in 1991 de Brusselse KVS verliet, werkte ze als free-lance actrice mee aan tal van theatervoorstellingen, films en televisieseries. Of je haar nu kent als Rosette uit De Witte van Zichem of Marie-France Cénépart in de Rodenburgs, vast staat dat je onder de indruk bent van haar acteertalent, présence en kracht. Misschien wordt je net als de Kreuners zelfs ‘verliefd op Chris Lomme’. Voor ZoneC vond de ‘grande dame’ van de Vlaamse theaterwereld nog een klein gaatje in haar agenda. Een voorrecht. 19

U brengt binnenkort ‘Mijn leven langs de poëzie om’ in Lebbeke. Hoe is het idee voor deze voorstelling ontstaan? CL: “Iedereen vraagt me altijd om over mijn leven te vertellen, maar ik praat niet graag over mezelf. Wat moet ik vertellen? Altijd hetzelfde! Dus besloot ik het te doen via een omweg, met gedichten en verhaaltjes. De voorstelling begint met hele korte gedichtjes uit mijn kindertijd, zoals ‘Er dreef een scheepje in de sloot’ van Koos Speenhoff. Daarna stap ik over naar de Franse poëzie. Ik deed mijn eindexamen aan het Brusselse Conservatorium eerst in het Frans, vandaar. Over ©: Stephan Vanfleteren - tekst: Yoko Van Praet

mijn audities in de KVS vertel ik met een heel grappig verhaal over Otello. Dan volgen mijn ontmoetingen met mijn mentor in de poëzie, Herman de Coninck, en mijn andere mentor die me begeleidde toen Herman er niet meer was, Hans Van Dam. In de voorstelling komen zowel Hugo Claus, Ingrid Jonker, Antjie Krog, als Charles Baudelaire en Herman De Coninck aan bod. Maar is het zeker geen ‘zware’ voorstelling. Mijn muzikant en ik komen regelmatig licht en ludiek uit de hoek.” Was muzikant Geert Wageman er van in het begin bij? CL: “Neen, ik ben oorspronkelijk begonnen in het Zuiderpershuis zonder hem. Geert Waegeman ken ik van bij Braakland/Zhebilding. Ik deed met hem de voorstelling Zoon. Geert is een uitstekend muzikant, componist en een veel-instrumenten-specialist: mandoline, gitaar, viool, theremin. Die instrumenten bespeelt hij allemaal in de voorstelling. Geert maakt muziek, improviseert en vertelt ook! Over het instrument theremin, bijvoorbeeld. De voorstelling is zeker geen ‘poëzie-avond’ en we staan echt met twee op scène.

zone c

Hoe gaat het met u? CL: “Iets te druk, maar vanaf december wordt het rustiger. Momenteel worden er nieuwe afleveringen opgenomen van de Rodenburgs. Ik deed Dubbelleven en stond tussendoor nog op de scène met mijn voorstelling Mijn leven langs de poëzie om. Ook de school- en familievoorstelling Het verdriet aan de overkant staat zeer vaak geprogrammeerd: 44 voorstellingen in de volgende twee maanden.


20 zone c

Geert zorgt voor de sfeer. De muziek is er om mensen even te laten nadenken of wat te laten bekomen (lacht). Ik heb ongelooflijk veel respect voor hem. We maken allebei ‘muziek’. Hij met zijn instrumenten, ik met mijn stem. Op het einde rappen we samen. In de voorstelling vertel ik ook het eerste verhaal dat ik zelf schreef. Het gaat over mijn moeder. U heeft al heel wat dingen in uw leven gedaan: films, televisie, theater. Wat doet u het liefst? CL: “Eigenlijk theater, voor een zaal staan. Je hebt dan meer verantwoordelijkheid, maar ook meer plezier. Als je een goede ploeg hebt en een goed thema, dan is alles tof. Maar als ik iets zou moeten laten, zou het sneller televisie en film zijn dan theater. (aarzelt) Langs de andere kant is theater wel vermoeiender. U bent al even bezig met theater. Zijn er anekdotes, verhalen die u steeds bij zullen blijven? CL: “Er zijn er zo veel. Mijn eerste monoloog was ‘Het mens’ van Benno Barnard voor de Blauwe Maandagcompagnie in de Vooruit. Luc Perceval deed de regie. Er werd toen nog fameus gerookt en ik stond de hele tijd op scène te roken. Tijdens een voorstelling had ik geen vuur bij me. Ik ging toen in de coulissen zoeken, maar kon nergens een aansteker vinden. Op de derde rij zat Wim Van Gansbeke, de journalist van De Morgen, en hij gaf mij zijn aansteker. Ik wou hem teruggeven maar hij zei “Nee, hou hem maar. Als het stuk

goed is, mag je hem hebben” (lacht). Er is ook een leuke anekdote die ik vertel in de voorstelling Mijn leven langs de poëzie om maar die ga ik nu niet verklappen. “ Wat staat er nog op uw programma? CL: “Wel, Mijn leven langs de poëzie om loopt tot februari 2011. Dan ben ik even vrij en daarna ga ik samen met Jo De Meyere bij ’t Arsenaal te spelen. En dan nog een stuk met Tuur De Weert. Veel freelanceacteurs zitten zonder werk. Maar ik heb de kracht en de ‘guts’ om zelf iets op te zetten. Je moet niet depri worden! Doe iets! Zit niet op uw luie kont te wachten tot het allemaal uit de hemel valt! (lacht) Zolang er dingen zijn die mij boeien, doe ik voort. Sommige mensen vragen echt hoe oud ik ben, maar daar antwoord ik niet op. Daar gaat het toch niet om, leeftijd wat is dat? Sommige mensen schatten mij veel jonger en dat laat ik graag gebeuren (lacht).” Hartelijk dank dat u tijd voor ons wou vrijmaken.

Mijn leven langs de poëzie om – Chris Lomme en Geert Waegeman vrijdag 21 januari 2010 om 20u/ CC De Biekorf / meer info: www.ccdebiekorf.be of 052/25.08.12 Tickets: 9/8/6 EUR


o

re gi

t ui

Cursus Dendermonde

in

de

VOZ, muziekweek rond stem i.sm. ARTforum van 7 tot 11 maart, 9u30 tot 16u

Iedereen tussen 9 en 12 jaar is tijde ns de krokusvakantie welkom om een week lang met muziek en stem te experimenteren. Ond er artistieke begeleiding ontdekken we de versc hillende mogelijkheden van onze stem. We door breken de stilte met luide gezangen, maken gekk e geluiden terwijl we door de ruimte lopen of maken een kunstwerk dat zelf lawaai maakt. Muz ikale voorkennis is niet vereist! Fiscaal attest beschikbaar. CC Belgica 100 EUR + 1 EUR per dag voor de opvang tussen 8u30 en 9u30 en/of 16u tot 17u www.ccbelgica .be

Muziek Berlare

© Paul Van Caesbroek

Klassiek Wetteren

ara Arsis 4 & Barb Baltussen © Jan Locus

zaterdag 29 januari 20

11, 20u

Hubert Damen zingt, zegt, fluistert, schreeuw t teksten en liedjes ove r liefde, vriendschap en dood. Liederen die vra gen om (her-)ontdekt te worden. Gedichten die vragen om muzikaal ver teld te worden. Teksten van Bram Ver meulen, Wannes Van de Velde, Ramses Shaffey, e.a. Teksten over het leven zoals het is: versch rikkelijk mooi. Liefde en haat, vriendschap en vija ndschap, scherpe humor en gulle lach, jong en oud , dag en nacht, leven en dood. CC Stroming - Grote Zaa l 15/14 (+55)/12 (-26 en abo) EUR www.berlare.be

rt 2011, 20u

donderdag 3 maa

die studeerden vier jonge strijkers ARSIS4 verenigt en Brussel. Ze en erp tw An ria van aan de conservato en en volgen sam f 3 jaar intensie musiceren sinds ziekkapel Sintartet les aan de mu momenteel als kw rbara BaltusBa t artet brengt me Elizabeth. Het kw tonin Dvorak , ‘Cypressen’ van An sen aan de piano stakovitsj en Sjo i itr intet van Dm het enige pianokw s Brahms, door op. 34 van Johanne het pianokwintet ie in vermomfon reven als ‘een sym Schumann omsch ming ’.

zaal Nova CC Nova - theater 6jr) EUR o, verrekijker, -2 (ab 11/10 (+55jr)/9 www.ccnova .be

21 zone c

Hubert Damen Als de dood voor het leven


Kent u die ene hit nog? Zaki wel hoor!


Bepaalde hits zijn in het geheugen van heel Vlaanderen gegrift. Vaak zijn het nummers van groepjes waar je later nooit meer iets van hoort. Eendagsvliegen dus. Een leuk idee om eens een avondvullend programma rond op te zetten, vond Ron Reuman. Het werd History of One-Hit-Wonders. Ik heb een babbel met Ron over zijn nieuw project in CC De Ploter in Ternat waar hij Country Ladies speelt. Ron is medewerker bij Maandacht en ­NTGent, maar ook drummer bij groepen als Laïs en Kadril. Met Wim Opbrouck maakte hij een tijdje geleden TV Tunes waarmee ze verschillende seizoenen in de theaters toerden. Hij producet cd’s van artiesten als Axl Peleman en maakt daarnaast ook nog tijd vrij om met Maandacht projecten rond muziek op te zetten. Zaki als verteller

RR: “In het geval van de One-Hit-Wonders was het evident dat Zaki de rol van de verteller op zich zou nemen: de man die Vlaanderen naar plaatjes leerde luisteren. Niet alleen de vorige generaties kennen Zaki als DJ maar ook vandaag staat zijn agenda nog boordevol opdrachten om te gaan draaien op jongerenfuiven. Zij zien hem als een soort cultfiguur. De vader van Soulwax spreekt tot de verbeelding. Zaki is iemand met een geschiedenis. Zijn eerste liefde en passie is én blijft plaatjes draaien als DJ. Zijn verhaal boeit jong en oud: de linken met radio Veronica, contacten met platenbazen,... Hij weet gewoon alles van de popmuziek in België, je hangt meteen aan zijn lippen.” Ron en Zaki stelden eerst een longlist van hits samen en selecteerden dan een aantal nummers die muzikaal tot een boeiend geheel konden leiden. Ze gingen op zoek naar eendagsvliegen waarover een leuke anekdote te vertellen valt. Zo is er het verhaal van RendezVous (maar de maat is vol en mijn kop is toe …) van

Pas de Deux. Zaki zat in de jury die dat nummer heeft geselecteerd om België in 1983 te vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Hij is dus mede schuldig aan dat ‘one-hit-wonder’.. RR: “Maar wat is een one-hit-wonder nu eigenlijk. Nu kleven we misschien het label ‘eendagsvlieg’ op dat ene succesnummer van een groep maar wie weet scoren ze binnen enkele jaren nog een tweede hit. Het kan ook dat een groep in ons land maar één hit scoort, maar in Engeland of de VS meerdere malen de hitlijsten heeft aangevoerd. Die onduidelijkheid is net een leuk gegeven en kan tot interactie leiden met het publiek. Bij de vorige ‘histories’ kwam er tijdens de pauze de vraag of dat ene nummer er ook nog bij zou zitten. Iedere toeschouwer heeft zijn eigen ervaringen en toetst die automatisch af aan wat er op het podium wordt gezegd of gebracht. Naar muziek luisteren is één zaak, maar als je eerst de geschiedenis achter een hit hoort, geeft dit een meerwaarde bij het beluisteren van de muziek. Net zoals bij het wielrennen. Als je de geschiedenis van een ploeg kent, wordt het interessanter om naar een wedstrijd te kijken. Anders zie je alleen maar honderd fietsers die zo hard mogelijk trappen.”

tekst: Henk Vande Velde

23 zone c

Ron legt me uit dat ‘the history of…’ een concept is waarbij een verteller zijn publiek meeneemt naar een – of beter gezegd naar diens – geschiedenis van een bepaalde discipline. Geen saaie noch volledige geschiedenislessen, maar boeiende verhalen en anekdotes vanuit het leven van de verteller.


Een prachtband op de planken RR: “De nummers waarover Zaki vertelt, worden live gebracht door topmuzikanten. Maar het wordt geen covergedoe. De artiesten die op de planken staan geven de nummers een eigen draai, zodat het ook muzikaal een interessante avond wordt. Annelies Brosens (Laïs) is de zangeres, maar ook Axl Peleman (bas) én Roeland Vandemoortele (gitaar) nemen heel wat zangpartijen voor hun rekening. Jan Hautekiet (toetsen) heeft zelf ook nog mee radio gemaakt en de geschiedenis gevoed. Jan stond op de achtergrond bij Liliane Saint-Pierre’s Soldiers of love met een bizarre keyboard rond de nek. Marc De Boeck is multi-instrumentalist en ik speel op drums.”

Maandacht Wat gestart is als een productiehuis van muziekprojecten, is uitgegroeid tot veel meer. Zo doet Maandacht o.a. het management van een aantal muzikanten die na een of ander project zijn blijven ‘hangen’. Zo ontstond er op een zeer natuurlijke manier een samenwerking tussen verschillende muzikanten op vlak van projecten, management, productie en muzikale ondersteuning. Ook met NTGent is er een goede samenwerking. Zo kan het dat Wim Opbrouck opduikt op een plaat of in een clip van een Maandacht-muzikant, of dat zo’n artiest betrokken is bij een project van het NTG.

Ron Reuman maakte alle arrangementen. Hij weet steeds een eigen accent aan de nummers te geven.

24 zone c

RR: “De ene keer zal de OHW-versie zeer dicht bij het origineel liggen, een andere keer er mijlenver van. Zo wordt “I was made for loving you” misschien wel een heel jazzy ‘Cassandra-Wilson-versie’ omdat dit heel goed past bij Annelies Brosens. Die hits zijn vaak ook zo goed gekend, vanaf de eerste noten, dat het ofwel echt goed moet nagemaakt worden ofwel een eigen versie moet zijn. Allicht zal Zaki niet met alle nummers blij zijn, maar dat moet ook niet. Zo ontstaat er ook interactie tussen de verteller en de groep. Bedoeling is dat er gezocht wordt naar een mooi evenwicht tussen de verteller - die feiten en anekdotes brengt en de hits die door de groep gebracht worden. Hopelijk wordt ook Zaki overtuigd om een nummer mee te zingen. Het OHW-project zie ik als een uitloper van het drieluik History of soul, History of jazz en History of the songwriter. Aan de basis van de History-projecten liggen geen commerciële overwegingen, maar wel boeiende contacten tussen muzikanten. Daaruit groeit dan een project en start de zoektocht naar de geschikte mensen om het te realiseren.” Duidelijk een niet te missen boeiende avond.

Meer info History of One-Hit-Wonders van Maandacht op vrijdag 25 februari 2011 om 20 uur in GC De Pit, Buggenhout zaterdag 2 april 2011 om 20 uur CC Nova, Wetteren


o

re gi

t ui

de in

Familie Buggenhout

arin Jelle cleymans & k foetsie

jacobs 11, 19u30

zaterdag 22 januari 20

an’ een surfplank naar de ma Na het succes van ‘Op in haar pen. w ieu opn obs Jac in kroop actrice Kar zette acteur Jelle Cleymans Haar zoon, zanger en ekke rijmpjes tsg kno tal tien een r ook dit keer wee de op muziek . Met een bre en dromerige gedichten in zijn hoofd. ken klin ze hoe en hor glimlach laat hij ge, creatieve hoed een zali Samen toveren ze uit hun en oud nog g jon r waa g llin rste dartele familievoo nagenieten. lang van zullen kunnen

Muziek Lebbeke

Jackobond Als ik van u was zaterdag 19 maart 2011 - 20u Rol de rode loper gerust uit. Jacko Bond komt met trots én met graagte hun gloednieu we album aan u voorstellen : “Als ik van u was”. Zo ‘JackoBond’ heeft JackoBond nog nooit geklonken. Zo fijn is het maken van een cd nog nooit geweest. En dat is eraan te horen. En zeker ook te zien. Ze lope n over van de goesting. En van de straffe songs. Ze hebben zoveel te vertellen. En ze staan er als nooit tevoren. CC De Biekorf, Lebbeke 12 / 11 (-26/+55) / 9 (abo/groepen ) EUR www.ccdebiekorf.be

25 zone c

GC De Pit ) EUR 8 / 7 (red.) / 7 (abo8/-26 .be pit cde www.g


Sinterklaas en Sint-Maarten:

26 zone c


wie is de echte kindervriend?

tekst: Frank De Raes (Volkskunde Vlaanderen)

Sinterklaasvieringen Zes december is algemeen gekend als de naamdag van Sinterklaas. De rituelen en voorwerpen die aan de viering verbonden zijn, zijn eveneens alom bekend: de zak van zwarte Piet, het witte paard, de stoomboot uit Spanje, het schoentje bij de schoorsteen, het gooien van snoepgoed, het zingen van sinterklaasliedjes, het boek van de Sint, de intrede, de huisbezoeken, de cadeautjes … Stuk voor stuk zijn het elementen van de sinterklaastraditie waar veel generaties kinderen mee opgegroeid zijn. Sinterklaas wordt dan ook al eeuwenlang gevierd in Vlaanderen. Dat betekent echter niet dat dat vandaag de dag nog steeds op dezelfde manier gebeurt. Een schoentje zetten voor de Sint en cadeautjes en snoepgoed krijgen, zouden gebruiken zijn die ook al in de middeleeuwen bekend waren. Toch is het zo dat Sinterklaas en Zwarte Piet heel lang ‘onzichtbaar’ zijn gebleven en dus vooral in de hoofden van kinderen bestonden. In de loop van de 19de eeuw doken de personages in andere landen voor het eerst in het openbaar op. In Vlaanderen werd dat zelfs maar in de tweede helft van de twintigste eeuw gebruikelijk. Ook het karakter van Sint en Piet is in de loop der jaren veranderd. De Sint straft de kinderen al lang niet meer en ook de roe is helemaal verbannen. Zwarte Piet werd aanvankelijk voorgesteld als een domme knecht, die heel wat kinderen angst aanjoeg.

27 zone c

Sinterklaas en Sint-Maarten staan allebei als bebaarde kindervriend bekend. Maar hoewel ze uiterlijk heel wat gelijkenissen vertonen, haal je deze twee heilige mannen toch beter niet door elkaar. Sinterklaas, die ook Sint-Nicolaas of zelfs kortweg de Sint genoemd wordt, zou volgens de overlevering de heilig verklaarde bisschop Nicolaas van Myra (ca. 280-342) zijn. De figuur van Sint-Maarten (of ook wel Sinte Mette) gaat daarentegen terug op Martinus van Tours (ca. 316-397). Over beide mannen doen een aantal legendes de ronde. Zo zou Sinterklaas drie huwbare dochters van de prostitutie gered hebben. Een ander verhaal vertelt dan weer dat hij drie studenten opnieuw tot leven wekte. Van Martinus is vooral de legende dat hij de helft van zijn mantel aan een bedelaar gaf, bekend. Sinterklaas en Sint-Maarten worden elk op hun eigen naamdag herdacht. Welke schenkheilige langskomt, verschilt echter van streek tot streek. In deelgemeenten van Dendermonde, Wetteren, Wichelen, Hamme,… is Sint-Maarten de enige kindervriend. Op heel wat plaatsen wordt dan weer uitsluitend Sinterklaas gevierd. In een deel van de Vlaamse gemeenten zijn er vieringen voor beide sinten. Aan die vieringen zijn een aantal typische gebruiken verbonden.


Tegenwoordig kennen we hem als een volwaardige vrolijke metgezel van de Sint, die intussen ook bijgestaan wordt door een legertje ‘hulppieten’.

28

Sint-maartensvieringen

zone c

Sint-Maarten wordt gevierd op 11 november of aan de vooravond daarvan. Hoe hij gevierd wordt, kan per regio verschillen. Doordat de naamdag van Sint-Maarten vlak voor de winter valt, raakte zijn herdenking vervlochten met de oogstfeesten. In deze tijd van het jaar werd namelijk het vee geslacht en betaalde men de pacht of de zogenaamde sintmaartenscijnzen. 11 november gold als het begin van de ‘kleine vasten’ en daarom werd de naamdag van Sint-Maarten gezien als een gelegenheid om nog een laatste keer goed te tafelen. Omdat Sint-Maarten de patroonheilige is van de armen, en bij uitbreiding ook van de kinderen, werd het op zijn naamdag gebruikelijk om hen iets te geven. De naamdag van Sint-Maarten wordt ook gevierd als een lichtfeest. Deze manier van vieren is vandaag niet meer zo populair als vroeger, maar wordt niettemin nog steeds in ere gehouden, en dan vooral in Limburg en in Brabant. De traditie houdt in dat de bewoners van de wijk, een vereniging of een ongeorganiseerde groep vrienden, een houtstapel bouwen en in brand steken. Sommige sint-maartensvuren werden in een

hedendaags kleedje gestoken en zijn uitgegroeid tot grootse vuurspektakels. Vaak wordt er ook een fakkeltocht of een lampionnenstoet georganiseerd, zooals in Schellebelle. In andere delen van Vlaanderen wordt Sint-Maarten uitsluitend gevierd als kindervriend. De manier waarop dat gebeurt, vertoont vaak veel gelijkenissen met een sinterklaasviering. Zo zetten kinderen bijvoorbeeld ook een schoentje voor Sint-Maarten klaar en komt hij in Schellebelle en Moerzeke per boot aan. Verder gaan zowel Sinterklaas als SintMaarten als bisschop gekleed en worden ze allebei bijgestaan door helpers. Toch zijn er ook opmerkelijke verschillen. In gemeenten waar zowel Sinterklaas als Sint-Maarten gevierd worden, brengt SintMaarten enkel snoepgoed en Sinterklaas de ‘echte’ cadeautjes. Niet in het Land van Dendermonde maar bv. wel in Genk en Beveren-Waas gaat Sint-Maarten niet als bisschop gekleed, maar als een Romeinse soldaat. Omdat Sint-Maarten de patroonheilige van de bedelaars en de armen was, is zijn naamdag in een aantal plaatsen in Vlaanderen ook de aanleiding om bedelliedjes te zingen. Verklede kinderen trekken dan van deur tot deur. In ruil voor het Sint-Maartensliedje dat ze zingen krijgen ze snoepgoed of geld.


Goede afspraken maken goede vrienden

In Schellebelle is er een rijke Sint-Maartenstraditie, vooral gedragen door toneelvereniging OKA en dit sinds 1973. De eerste jaren kwam de Heilige Man samen met zijn Zwarte Pieten  in piepkleine bootjes vanuit Wetteren. Later vond de schippersknecht een kortere weg vanuit Spanje en kwam hij met een heus vrachtschip uit de richting van Wichelen gevaren. Het is zelfs eens gebeurd dat zijn schip halverwege in panne viel zodat de Sint opgepikt moest worden met een helikopter. Van in den beginne bezocht de Sint, nadat ieder kindje zijn een geschenk had ontvangen, de oudjes die in het klooster verbleven. Deze traditie is weggevallen toen dat er geen oudjes meer werden ondergebracht in het klooster, dat ondertussen werd afgebroken. Sedert 1996 nodigt de Sint-Maarten  een honderdtal kinderen uit om vanuit Dendermonde mee te varen richting Schellebelle. Later is er zelfs een driedaagse organisatie van gemaakt met de toevoeging van de Zwarte Pieten TD en een fakkeltocht aan de vooravond van 11 november. Deze traditie werd recent hervat. Leuk om weten is dat de talrijke ‘zwarte pieten’ een hechte groep vormen en dat ze recent een nieuw jeugdclub hebben opgericht: YOKA.

29 zone c

Doordat sint-maartensvieringen samenvielen met het einde van de landbouwcyclus, waren ze lange tijd populairder dan de vieringen ter ere van Sinterklaas. Dat dat tegenwoordig niet meer het geval is, heeft vooral te maken met de concurrentie van andere feesten. Sinds 1918 is 11 november bijvoorbeeld de datum waarop ook Wapenstilstand gevierd wordt. Daarnaast ging Sinterklaas in de loop der jaren steeds vroeger zijn opwachting maken, kwam ook de Kerstman meer op en werd Halloween een stuk populairder. Om het concurrentieprobleem aan te pakken hebben Sinterklaas, Sint-Maarten en de Kerstman op 17 november 1993 in Brussel een Pact der Gevers afgesloten. In dit vriendschapsakkoord erkennen de drie kindervrienden elkaars tradities en roepen zij iedereen op om die te eerbiedigen.

Sint-Maarten in Schellebelle


o

re gi

t

de

ui in

eke

Humor Lebb

mans Bert kruis iedereen rijk! ik geen geze 0u ari 2011, 2 9 febru

zaterdag 1

aat er Want wie pr e aan: Geld. bo er dat ta ov e r st aa at m la s pakt het n een ander, an va m t is da ru heeft, K er t el ov Ber wel g. Wie het w ld? Misschien het heel graa il w t, graag over ge ef he Wie het niet ans kan van onszelf? ee. En u? Bert Kruism problemen m ak va lotto wint? u!! En de or u krijgt er s vo al l aa en et het allem allemaal do do u ij u H zo . at en W denk al dingen be ld! wel een aant je voor het ge et be n ee k oo k lij ur tu na

© Alain Trelu

rf, Lebbeke UR CC De Bieko /groepen) E 55) / 9 (abo /+ 26 (11 / 12 iekorf.be www.ccdeb

30 zone c

Theater Den

dermonde

tom naeg

© Koen Broo

s

els gelet zaterdag 1

terde men

sen

1 decembe

r, 20u

“Een opzwep end caleidos copisch verh met stand-up aal over mul comedy-allu ticultureel B res.” Het was laatste roman elgië een oordeel van Tom Nae over Beleg, gels, maar he deze Gelette de rde Mensen. t gaat net zo goed op voor In een lange, tragikomisch e, ontroerend rijgt Naegels e en wer vele verhalen aan nde monoloo elkaar over de kers, de pech g kleine mense vogels en de n, de gelukz armeluizen. oeCC Belgica , Theaterzaa l 14 / 13 (red .) / 11 (abo, verrekijker (vrijetijdsp ) / 2,5 as) EUR www.ccbelgi ca .be


genhout

Muziek Bug

peleman, l x a , i k a z et e.a. i k e t u a h jan f History o nders o w t i h e on

Tentoonstelling Berlare

aan de rand van de artistieke professionaliteit © Karel Cornelis

, 20u

bruari 2011

vrijdag 25 fe

GC De Pit -26) EUR .) / 12 (abo8/ e 16 / 15 (red cdebiekorf.b it.bewww.c ep cd .g w w w

zondag 9 januari 2011 laten zien dat in Berlare “Met dit initiatief wil ik l stiek bezig zijn. Ter wij een aantal mensen arti t, kiezen ken ver en ied geb wat l een amateur hee r een artistieke wereld deze mensen resoluut voo selecteerde een aantal Ik . nen ken die ze zelf ver uit Berlare. “ aldus curaartistieke duizendpoten em seg tor Marc Van Gy lis, Bauwens, Karel Corne Werk van o.a. Carine segem, Peter Gy Van rc Ma , out Walter Schelfh an, Gert Van Kerkhove Verbeeren, Vic Temmerm rs ute en Kathleen Wo j CC Stroming - Gaanderi ri rua feb 20 tot tis gra www.berlare.be

Familie Wetteren

de man met de bakkebaarden toneelschap beumer & drost

© Piet J. Puk

zaterdag 5 februari 2011, 20u Op een bijeenkomst van De Magische Zeven verdwijnt een goochelaar. De arm der wet vermoedt een misdaad, sluit het landgoed volledig af en start een onderzoek. Maar de overgebleven Zes goochelen met woorden en alibi’s en ontkennen alle betrokkenheid. Wie heeft het gedaan? En wie is die geheimzinnige man met de bakkebaarden? Magie! Spanning! Beumer & Drost spelen een levend cluedo, een thriller voor iedereen vanaf acht. CC Nova - theaterzaal Nova 8/7 (+55jr)/6 (abo, verrekijker, -26jr)/3 EUR www.ccnova.be

31 zone c

‘The aandacht al den bracht M Soul’ naar en zz Ja , Een tijd gele rs er-songwrite ng Si ie vraagt, it of ad ry tr to His cces om een su n ie aag een ez gr G de zalen. on Reuman men met R sa concept i et ak H Z s. kt ek maa Histr ylogiere ze de verdiept ch op vervolg ler die zi : een vertel en ee langs ud m k ho ie be bl t t pu blijf a, neemt he em en het th nn t bi da heeft in kerpunten ndarische an avond ge te le an al us nt aa am een wordt een et H e. nr ge belichte s! en anekdote vol weetjes


De grens Artur Eranosian

32 zone c

Artur Eranosian werd in 1989 geboren in de Armeense hoofdstad Yerevan maar woont al sinds z’n zesde in Dendermonde. Hij werd meteen verliefd op de eerste digitale camera van zijn ouders. Hij verzamelde informatie over fotografie en over bekende fotografen. Zijn grootste voorbeeld werd Henri Cartier-Bresson. Eerst spaarde hij voor een eenvoudige reflexcamera. Daarna deed hij allerlei – ook minder aangename studentenjobs. Met zijn zuur verdiende centjes kocht hij een Nikon D50. Fotograferen werd een passie en Artur dwaalt de straten af op zoek naar verrassende straattaferelen. Hij kreeg een eerste foto-opdracht voor het stadsmagazine en voor de Streekkrant van

Dendermonde. Maar ook o.a. De Standaard en het Laatste Nieuws en tal van magazines publiceerden zijn foto’s. Hij studeerde twee jaar fotografie aan de Gentse Academie en is sinds kort aan het werk als fotograaf. In de toekomst zou hij graag rondreizen en reportages maken met de bedoeling om een eigen stijl te ontwikkelen, zijn eigen unieke manier van kijken. Wil je zelf ook op zoek naar de grenzen van Zone C? Mail uw foto’s naar info@zone-c.be en misschien prijken ze binnenkort op de website van Zone C en in dit magazine.

©Artur Eranosian

tekst: Wim Breydels


33

ŠArtur Eranosian

zone c

ŠArtur Eranosian


BUURMAN Soms stevig beuken, dan weer puur 34

Terwijl oktober zijn laatste warme dagen weggeeft, ontmoet ik Geert Verdickt op een zonovergoten terras aan de oevers van de Schelde in Sint-Amands. BUURMAN legt er momenteel de laatste hand aan zijn tweede CD. De nieuwe plaat komt uit in november en zal Mount Everest heten. In januari start de groep met een nieuwe tournee. Tijd voor een gesprek dus.

zone c Š Stefan Vanfleteren


Dag Geert, je ziet er moe, maar voldaan uit. GV: “Gho, het is allemaal wel heel erg spannend. We hebben het laatste anderhalf jaar keihard aan deze plaat gewerkt en nu komt het moment om ze af te geven dichterbij. Dat is natuurlijk altijd een bijzonder moment, dat is echt loslaten. Bij de vorige plaat hadden we het gevoel “dit is het, neem het of laat het, maar dit is wat we willen maken”. Ik had nooit gedacht bij een nieuwe plaat nog eens zo’n gevoel te hebben. En toch… voel ik nuprecies hetzelfde. Deze plaat is wat ik op dit moment voel en wat ik op dit moment wil maken. En weet je, de rest hebben we eigenlijk toch niet in de hand.”

Nadat jullie debuutplaat Rocky zo positief ontvangen werd, kan ik me voorstellen dat er veel verwacht wordt. GV: “Inderdaad, we worden er de laatste dagen veel over aangesproken. Mensen zitten er blijkbaar op te wachten. Dat is fijn. Het is natuurlijk altijd afwachten hoe zoiets dan zal worden opgepikt. Begin vorige week waren we wel wat verrast. De single Mount Everest werd vroeger dan afgesproken doorgestuurd naar de radiostations. Drie kwartier later was de single al

Het eerste album van BUURMAN omschreef je zelf als een soundtrack waarbij het publiek de film moest verzinnen. Is het tweede dan ook een tweede film? GV: “Ik ben een reportagemaker. Ik film, monteer, denk in beelden. Elke plaat van mij zal daardoor altijd wel een filmisch aspect hebben. Maar er is een verschil tussen Rocky en Mount Everest. Rocky bevatte meer ‘filmkes’. Mount Everest heeft meer grandeur en is meer ‘Film dan filmke’. We hebben bijvoorbeeld arrangementen met strijkers. Er zit ook meer dynamiek in. Soms is de film akelig, soms zeer intiem.” Ik herinner mij dat BUURMAN al een hele eind timmerde aan de weg en pas met de eerste full-CD echt bekend werd. GV: “We waren inderdaad al een hele tijd bezig voor de eerste full-CD uitkwam. Die eerste CD was het resultaat van jaren werk. En eigenlijk hebben we dan geluk gehad dat we kansen kregen. Want geloof me, er bestaat veel goed werk dat die kansen niet krijgt. We wonnen nooit een Idool-wedstrijd of zo en toch gaven de mensen van Universal ons de kans om onze plaat te maken. Ik herinner mij dat we jaren geleden op Dranouter stonden om half zes in de biertent… We wisten echt niet wat we ons daarbij moesten voorstellen. We kwamen er aan toen de groep voor ons de laatste nummers aan het spelen was. En dan… liep de tent leeg. Een tent waar 10.000 man in kon. Goed, we stellen op, tijdens de soundcheck stonden er ongeveer 300 mensen. Tegen het einde van ons optekst: Katrien Daniels

35 zone c

Jullie zitten nu in de eindsprint naar de release van de plaat. Op het moment dat dit artikel gepubliceerd wordt, ligt de CD in de winkel. Is het een bijzonder gevoel die nummers zo een eigen leven te geven? GV: “Ik werk vaak ’s nachts en moet dat natuurlijk ‘stillekes’ doen. Zo is op een avond het zeer fragiele nummer Zweef ontstaan. We hebben er daarna een jaar aan gewerkt. Nu staat het uiteindelijk even puur en even stillekes op het album zoals ik het die nacht geschreven heb. Zo op zoek gaan naar de essentie, naar het pure, dat vind ik echt wel mooi.”

op antenne. Het was even schrikken om zo snel en zo onverwachts ons eigen nummer op de radio te horen. Maar, eerlijk gezegd, dat gaf toch wel een overwinningsgevoel. We hebben er meteen een flesje op gekraakt.”


treden stond de tent vol. Dat doet je echt iets. Het is alsof het publiek je dan optilt… Wel dat zijn kansen waar we alleen maar heel dankbaar om kunnen zijn.”

36 zone c

Jullie hebben het afgelopen anderhalf jaar heel wat meer podiumervaring opgedaan. Kan je dat horen in de nieuwe nummers? GV: “Ik denk dat we net zoals bij Rocky getracht hebben om een oprecht verhaal te vertellen. Maar er zit misschien door de zaalervaring een andere dynamiek in Mount Everest. Ik hou ervan om tijdens een theatertour eens lekker door te beuken op het ene moment en daarna dan de zaal helemaal stil te krijgen met een erg puur nummer. Dat is voor mij echt kicken. Dit soort contrast zit ook in de nieuwe plaat. De uitgepuurde nummers zijn echt wel heel puur, de stevige nummers best wel stevig. Door op festivals te spelen durven we die steviger nummers nu brengen. Een theatervoorstelling vonden wij in het begin echt wel veiliger. Door die festivaloptredens zijn we de afgelopen jaren gegroeid.” Nu de CD in de winkel ligt, wordt het werken aan de nieuwe zaalshow? GV: “Inderdaad. Op 27 januari gaan we in première

© Stefan Vanfleteren

in de Ancienne Belgique. De zaalshow wordt uiteraard opgebouwd rond het nieuwe album, maar we zijn zeker van plan ook onze oudere nummers mee te pakken. Ik hou van optreden en van het ‘gastheerschap’ waarmee je als artiest op het podium staat. Ik bedoel daarmee niet zozeer onderdanig zijn of ‘arrogant de meneer uithangen’. Nee, de mensen meenemen in een soort rollercoaster van gevoelens, ze iets voorschotelen waarin ze zichzelf herkennen. Daar kijk ik opnieuw heel hard naar uit.’’

Flou Artistiek door BUURMAN 29 januari 2011, 20 uur Wetteren, Theaterzaal Nova www.ccnova.be 09 365 20 20 29 april 2011, 20 uur Buggenhout, GC De Pit www.gcdepit.be 052 33 84 50


Stash Knock-out in CC Stroming Berlare

Gooi uw handdoek niet in de ring en ga de uitdaging aan!

tekst: Leen De Greve

zone c

Gunther Verspecht is ĂŠĂŠn van de beste zangers van het Vlaamse popwereldje. In 2005 scoorde hij een monsterhit met Sadness, een ballade die een diepe indruk naliet en veel aandacht trok door de bijhorende clip met een boel bekende Vlamingen. Afkomstig uit Opwijk verhuisde Gunther enkele jaren geleden naar Lebbeke. Samen met zijn twee jonge kinderen geniet hij er van zijn tuin en opnamestudio: zijn natuurlijke biotopen.

37


38 zone c

In 2005 scoorde je met de monsterhit Sadness. Hoe begon het eigenlijk? “Op mijn zevende ging ik muziekles volgen in Opwijk maar als kleine rebel stoorde ik de klas teveel. Ik kreeg de ene strafstudie na de andere en stopte met de lessen. Enkele jaren later beloofde mijn mama, die piano speelde, me een gitaar als ik enkele pianonummers zou spelen. Het startsein was gegeven. Op mijn veertiende speelde ik elektrische gitaar in mijn eerste band. Het was nogal heavy punk en hardcore. Nadien legde ik me toe op akoestische gitaar. Engelstalige kleinkunst stal mijn hart. Singer-songwriting is mijn ding.“

Je bent peter van de Caprioolkinderen in Ethiopië? “Inderdaad. Ik sta 100% achter dit kleinschalig project. De bezieler is mijn verzekeringsmakelaar uit Opwijk. Hem waardeer ik enorm. Elk jaar worden een 100-tal kinderen van de straat gehaald. We geven hen lessen circus en acrobatie om hun leven terug zin te geven. Circustraining vereist concentratie, discipline en vertrouwen in jezelf. De kinderen leren lezen en schrijven en krijgen lessen hout- en metaalbewerking. Het schooltje heeft reeds 20 leerkrachten in dienst en geeft de straatkinderen de kans op een menswaardig bestaan en integratie in de maatschappij.”

In deze theatertournee stap je de boksring in? “Inderdaad. Ons nieuw project Knock-Out is genoemd naar mijn fictief verhaal over twee boezemvrienden Poncho en Lefty. In hun tienerjaren waren beiden echte volkshelden. Ter gelegenheid van hun vijftigste verjaardag worden ze in de bloemetjes gezet en geroemd voor hun carrière. Als apotheose kampen beide vrienden tegen elkaar. Dit ludiek verhaal fungeert als leidraad in de show. Aan de hand van flashbacks vertel ik de kleine anekdotes tijdens het boksen. De muziek drijft de emoties ten top. Ik haalde mijn inspiratie bij Neil Young die ook een familieverhaal schreef en het met akoestisch materiaal begeleidde. Het is een nieuwe uitdaging, weg van de tristesse van Sadness.”

Boeit het je om op het thuisfront te spelen? “Ik kijk uit naar de première op 19 februari in Berlare. Mijn schoonouders wonen quasi tegenover CC Stroming, ze zullen zeker aanwezig zijn.”

Wat mag het publiek verwachten? “Het wordt een cabaretachtige show met krachtige verhalen maar het concert primeert. De intensiteit spreekt uit de muziek. Ik integreer ook gekende nummers, maar steek ze in een nieuw kleedje.” Verkies je een theatertournee boven een festivalweide? “Ik hou zowel van een stevig concert op een zomers festival, een intiem huiskamerorkest als een theatertournee. Stash is vooral een live band. Ik tracht zoveel mogelijk emoties naar mijn publiek te transporteren. De belevenis is voor mij het belangrijkste. Voor deze theatertournee kies ik een intieme akoestische set met visueel sterke elementen. In een theaterconcept kan je veel dieper gaan qua stem en alles filteren tot de essentie. Hier geldt ‘less is more’.”

Stash | Knock – out zaterdag 19 februari, 20 uur CC Stroming Berlare 15 euro / 14 euro (55+) / 12 (abo en -26)


En waar de sterre bleef stille staan… in CC Stroming Berlare

die elk jaar een aardige duit weten te verdienen door Driekoningen te gaan zingen. Wanneer ze echter in het bos verdwalen, zijn ze onverwacht getuige van de geboorte van een klein kindje: Jezus. Ondersteboven van deze wonderlijke gebeurtenis schenken ze hun zuurverdiende giften weg. ‘s Ochtends twijfelen ze echter aan hun gevoel van vervulling. Wanneer ze de volgende Kerst opnieuw willen gaan zingen, ontstaat er ruzie over met wat ze met het geld willen doen. De wegen van het drietal scheiden...

2009: De 24 jarige Brusselaar Gust Van den Berghe studeert af aan het RITS met de film Little baby Jesus in Flandr. De film wordt opgepikt via Facebook en krijgt subsidies van het Vlaams Audiovisueel Fonds voor een postproductie.

22/12/2010: De producers kiezen resoluut voor het alternatief circuit waardoor Little baby Jesus in Flandr niet te zien is in de bioscoopzalen. Ze trekken de kaart van de culturele centra en vertonen de film aan de vooravond van Kerstmis, op 21 en 22 december. Klein kinneke Jezus speelt in 40 culturele centra, waaronder CC Stroming te Berlare. Wonderlijk kerstverhaal Little Baby Jesus of Flandr is een bijzondere auteursfilm geïnspireerd op En waar de Sterre bleef stille staan het bekende werk van Felix Timmermans. De film vertelt het ongewone verhaal van de drie armoezaaiers Suskewiet, Pitje Vogel en Schrobberbeeck

De hoofdrollen in dit unieke Vlaamse kerstverhaal worden vertolkt door enkele bijzondere acteurs: Jelle Palmaerts (Suskewiet), Paul Mertens (Pitje Vogel) en Peter Janssens (Schrobberbeeck). GVDB: “De drie acteurs zijn ‘pateekes’. Ze zijn heel eerlijk en oprecht en dat past perfect in het scenario. De acteurs zijn mensen met een mentale handicap en staan voornamelijk met Theater Stap op de planken.” De film concentreert zich op de acteurprestaties en op de zwart-wit poëzie van de winterse landschappen. De film wordt beschreven als ‘vreemd, enigmatisch en open voor interpretatie’. Een opwarmertje voor de kersttafel!

En waar de sterre bleef stille staan woensdag 22 december om 20 uur CC Stroming Berlare - Tickets: 3 euro Regie en Scenario: Gust Van den Berghe – Producer: Minds MeetCast: Jelle Palmaerts, Paul Mertens, Peter Janssens – release datum: 2010 www.littlebabyjesus.eu tekst: Leen De Greve

39 zone c

2010: De film sleept ‘de Best Director Award’ in de wacht op het Internationale Filmfestival van Athene en wordt in de categorie ‘jong en vernieuwend talent’ in Cannes onthaald op een 10 minuten-durende staande ovatie. Na dit succes wordt de film geselecteerd voor een groot aantal festivals waaronder München, Milaan en Gent.

Gust Van den Berghe: “Ik ben heel sterk bezig met het geloof. Niet zozeer het religieuze geloof, maar wel met spiritualiteit. We moeten geloven in wat ons overkomt en dat vind ik een belangrijk uitgangspunt voor een moderne film. De mensen gaan mijn cinema geloven omdat het echt is.”


Met Griet op De Klapstoel

40 zone c


Zaterdag 18 september. Op de planken van GC De Pit in Buggenhout staat Walter Baele met zijn ‘typetjes-spektakel’ Klein Gelatine. Benieuwd naar de reacties van onze bezoekers knopen we na de voorstelling een gesprek aan met Griet Van den Breen, een trouwe abonnee. Griet is een vrouw met als leuze ‘Wie zich verliest in zijn passie is minder verloren dan wie zijn passie verliest.’

En was je verrast? “Absoluut, aangenaam verrast. Ik heb er enorm van genoten. Walter Baele is enorm sterk in wat hij doet. In één seconde schakelt hij van het ene typetje naar het andere. Dat was ‘waw’. Hij zat meteen ook helemaal ‘in’ het personage. Ik vond zijn acteerwerk knap.” Je bedoelt dat hij heel geloofwaardig overkomt? “Inderdaad. Ik ben een opleiding toneel gestart in de academie. We hebben reeds een paar lessen achter de rug waarbij je ‘sterk in een gevoel’ moest staan. Tijdens de voorstelling kwam het bij me op dat je wel helemaal ondergedompeld moet zijn in dat gevoel, om het zo te kunnen neerzetten als Walter Baele dat doet. Hij gebruikt maar een paar kleine attributen -

Bezoek je ook andere culturele centra? “Jazeker, het maakt mij niet uit waar iets gespeeld wordt. Ik ben vooral op zoek naar dingen die een boodschap in zich dragen waar iedereen beter van wordt. Dan kom ik heel voldaan thuis. En dat gevoel heb ik vaak na een voorstelling in GC De Pit. Ook al omdat het een fantastische zaal is.” Je volgt een opleiding aan de academie. Ontdekte je daar je passie voor het woord? “Inderdaad. Ik zit momenteel ook in mijn 3de jaar ‘zeggingskracht’ en dat is een persoonlijke groeicursus. Je leert dat het er eigenlijk niet toe doet wàt je vertelt. Het gaat om de manier waarop je het brengt. Als je met passie over iets spreekt, dan straal je dat automatisch uit. Beroepshalve pas ik dit ook toe bij mijn leerlingen van het 3de leerjaar. Door de manier waarop ik iets vertel, kan ik hen boeien en bij de les houden. En dat is met mensen die op een podium staan hetzelfde.” Griet, bedankt voor dit gesprek. We hopen dat je tijdens dit en volgende seizoenen nog heel veel passionele artiesten aan het werk mag zien!

tekst: Greet Vandemarliere

41 zone c

Dag Griet, waarom ben je naar Walter Baele komen kijken? Ken je zijn werk? Kennen is een groot woord. Ik zag hem wel eens bezig op televisie als prins Filip. Maar ik laat mij vooral graag verrassen door nieuwe dingen. Wanneer het programmaboekje van GC De Pit binnenkomt, zoek ik wat er mij aanspreekt. Wanneer ik iets niet ken, wil ik daar graag wel eens van proeven. Als je altijd gaat naar wat je kent, dan blijf je ter plaatse trappelen. Ik ontdek graag nieuwe dingen.”

een petje, een snor - maar vooral zijn hele lichaam, stem en mimiek om een typetje neer te zetten en het STAAT er iedere keer, chapeau!” Indien je hem naast een andere stand-up zet, wie verkies je dan of maakt het niet uit? “Nee, ik hou van mensen die met mooie dingen bezig zijn en dat goed neerzetten zodat anderen er kunnen van genieten. Dat kan muziek zijn, poëzie of wat dan ook, zolang het maar met passie gebracht wordt, dan komt dat over op het publiek.”


o

re gi

t ui

de in

ut

ggenho Theater Bu

ouw

din j r a j & r cou en

© Tim Luyt

and

ijn h m n i d n ha

, 20u

uari 2011

19 febr zaterdag

de iratiebron met als insp t w u re o rt vr o sp jn k l huwelij hov en zi nton Tsjec tig theatraa eiden A h ch sc ie ra d p ge en en ar E briev van elka 400 liefdes herlees, n meestal ongeveer de brieven dgedwonge ik o s o al n , er er iefdp ke ven. “Elke Olga Knip , hoop, verl kaar schre n verdriet u el h d in r aa et an n h M , d w s. leven hrijver king: jou met hun sc een aanra weer m ts o lo p w n eu ve leef ik mee re h oor het le Met hun sc aar waard heid, pijn. simpel geb en E . d mijn han wordt. draaglijker R GC De Pit 8/-26) EU .) / 9 (abo 13 / 12 (red it.be www.gcdep

42 zone c © Stef Lernous

Theater Dendermonde

Abattoir fermé ll the phantasmapolis, a colors of the dark 11, 20u

vrijdag 11 februari 20

die hen met mensen en de gruweldaad Een verhaal over vijf me ier aan innerlijke waa rte diep en diepe zwa kaar verbindt. Over de ten ondergaan verlies, het afscheid, het duisternis. Het lijden, het n coffre-fort ere tijz gie rte al in een zwa en al de rest dat best van stenen voor bak ste ar een muur van de dik opgeborgen wordt. Wa moet gemetst worden. Dat is alles. al CC Belgica - theaterza errekijker) / 2,5 14 / 13 (red.) / 11 (abo/v (vrijetijdspas) EUR www.ccbelgica.be


Muziek Berlare

Muziek Wetteren

idool 1900

the perfect concert stenzel & kivits © Willie Meulendijks

uari 2011, 20u

zaterdag 12 febr

van Boer Kas Wèèt of Jomme Sjelle van Wanne n uw buren. va n t niet de name lot, het zijn allich en muzinamen, van zangers Toch zijn het échte elen de sp en n ge toen zelf zin kanten uit een tijd s. wa enige muziekvorm toegang tot n de muzikanten Bovendien krege echte nonde n ari wa n ve hie klank- en beeldarc ereld: kerfw lee n n zijn in hu kels en tantes te zie essies…. oc pr , ets ch cro ng n, za missen, wedstrijde jaar oud! Pareltjes van 100

2010, 20u

De tenor Tiny van den Eijn den en de pianist Wilbert Kivits vormen sin ds 2000 het komisch duo Stenzel & Kivits. In The perfect concert leveren ze hét bewijs dat ongelij ke genres als humor, kla ssieke muziek en opera op een heerlijke manie r kunnen versmelten. Me t een grenzeloze schat aan fratsen en kapriolen onder, naast, op en met de vleugelpiano brenge n de twee heren elkaar tot cabareteske topprestaties. CC Nova - theaterzaal Nova 11/10 (+55jr) /9 (abo/v errekijker/-26jr) EUR

Humor Lebbeke

kommil foo de luxe

UITVERKOCHT

donderdag 27 januari 2011, 20u Het “beste van Kommil Foo” bund elt de meest memorabele songs, de pakkendste verhalen en die grap pen die door de jaren heen onverslijtbaar bleken. De broers Wals chaerts worden bovendien geruggesteund door het passionele gelui d van het ongeëvenaarde, 8-koppige tango-ensemble Orquesta Tang uedia! Kommil Foo goes tango? Inderdaad… en hoe! --> Laatste ticke ts beschikbaar!!!

© Wolfwolf

CC De Biekorf, Lebbeke 25 / 24 (-26/+55) / 22 (abo/groepen ) EUR www.ccdebiekorf.be

43 zone c

ote Zaal CC Stroming - Gr en abo) EUR 6 (-2 )/8 55 (+ 0 11/1 .be www.berlare

zaterdag 11 december


Kalender

december 2010

44

vr. 03.12

A Cumpagnia: Polyfonie uit Corsica

Dendermonde, Onze-Lieve-Vrouwekerk 20u

za. 04.12

Het Gevolg: Cloaca

Dendermonde, cc belgica

20u

theater

za. 04.12

Eef Van Acker: EVA

Buggenhout, GC De Pit

20u

muziek

za. 04.12

Vorming: Ensor en de hedendaagse kunst: Hareng-Saur bezoek aan tentoonstelling

Gent, Citadelpark - Museum voor Schone Kunsten

13u50

za. 04.12

De Nieuwe Snaar: Foor 11 UITVERKOCHT

Berlare, CC Stroming

20u

zo. 05.12

AbraKOdabra: Kobe Van Herrewegen

Lebbeke, CC De Biekorf

15u

familie

zo. 05.12

Het Paleis: Waar is het feest (4+)

Dendermonde, cc belgica

15u

theater

klassiek

expo humor

do. 09.12

Gabriel Rios - Jef Neve - Kobe Proesmans UITVERKOCHT

Dendermonde, cc belgica

20u

muziek

vr. 10.12

Bezoek aan volkssterrenwacht Armand Pien

Gent, Volkssterrenwacht Armand Pien 20u

vorming *

zone c

vr. 10.12

Arriaga Strijkkwartet en John Van Laethem

Uitbergen, Sint-Pietersbandenkerk

20u

muziek

vr. 10.12

Het Gevolg: Cloaca UITVERKOCHT

Wetteren, theaterzaal Nova

20u

theater

za. 11.12

Tom Naegels: Geletterde mensen

Dendermonde, cc belgica

20u

theater

za. 11.12

Stenzel & Kivits: The perfect concert

Wetteren, theaterzaal Nova

20u

humor

zo. 12.12

Raf Walschaerts: Zoon (9+)

Dendermonde, cc belgica

15u

theater

do. 16.12

Filmmatinee: The Ghost Writer

Dendermonde, cc belgica

15u

film

do. 16.12

Nova@themovies: The Ghost Writer

Wetteren, theaterzaal Nova

20u

film

vr. 17.12

Wintervolk (kleinkunst): Lennaert Maes en Tom Pintens

Dendermonde, zaal Steenpoort

20u

muziek

za. 18.12

Dirk Draulans: Dirk doet Darwin. De evolutietheorie volgens Dirk Draulans

Berlare, CC Stroming (zaal I. De Wilde) 20u

lezing

za. 18.12

Wintervolk: Triple-X, Griebo, Shantalla & Balbrozijn

Dendermonde, CC Belgica

19u30

wo. 22.12

En waar de sterre bleef stille staan

Berlare, CC Stroming

20u

muziek film

Januari 2011 zo. 09.01

Aan de rand van de artistieke professionaliteit

Berlare, CC Stroming

17u

expo

vr. 14.01

Orkest der Lage Landen: Nieuwjaarsconcert

Wetteren, theaterzaal Nova

20u

klassiek

za. 15.01

De Sprook: Naamloze gebeurtenis

Wetteren, theaterzaal Nova

20u

theater

za. 15.01

Sandrine, Brahim, Jim Cole, Elke Bruyneel e.a.: Motown, 50 years & more

Dendermonde, cc belgica

20u

muziek

zo. 16.01

Eitjes op zondag: Brahim

Dendermonde, Theatercafé

10u

vr. 21.01

Zorg dat je (er)bij bent

Wetteren, De Poort

9u

vrij. 21.01 Chris Lomme en Geert Waegeman: Mijn leven langs de poëzie om

gesprek vorming *

Lebbeke, CC Biekorf

20u

theater

za. 22.01

Jo Lemaire: My sentimental journey

Berlare, CC Stroming

20u

muziek

za. 22.01

Jelle Cleymans & Karin Jacobs: Foetsie

Buggenhout, GC De Pit

19u30

familie

za. 22.01

Jazzlabseries: Quentin Dujardin Quartet

Dendermonde, cc belgica

20u

muziek

zo. 23.01

Theater De Spiegel: Lelegüm (1+) UITVERKOCHT

Dendermonde, Steenpoort

11u

di. 25.01

Interieurvormgeving

Berlare, CC Stroming

19u30

vorming *

wo. 26.01

All that jazz: een initiatie in de jazzgeschiedenis

Wetteren, De Poort

19.30u

vorming *

do 27.01

Kommil Foo De Luxe

Lebbeke, CC Biekorf

20u

cabaret

do. 27.01

Nova@themovies: Mr. Nobody

Wetteren, theaterzaal Nova

20u

film

theater


03/12/10 - 27/02/11 vr. 28.01

Productiehuis Brabant / BRASART: Embrasse

Wetteren, theaterzaal Nova

20u

theater

za. 29.01

Ann Van den Broeck: Musical Songbook

Buggenhout, GC De Pit

20u

musicaltheater

za. 29.01

BUURMAN: Flou Artistiek

Wetteren, theaterzaal Nova

20u

muziek

za. 29.01

Hubert Damen: Als de dood voor het leven

Berlare, CC Stroming

20u

muziek

za. 29.01

Jan Douwe Kroeske en 2 metersessies: Het theater in… met school is cool!

Dendermonde, cc belgica

20u

theater

zo. 30.01

Van Winckelsessies: Jan Sciffer (cello) en Hans Ryckelynck (piano)

Dendermonde, Huis Van Winckel

11u

klassiek

Februari 2011 Warre Borgmans, Dimitri Leue en Antoon Offeciers: “Het Lortcher-syndroom”

Dendermonde, cc belgica

20u

theater

vr. 04.02

Antje De Boeck & Rony Verbiest: BOON

Wetteren, theaterzaal Nova

20u

muziek

20u

muziek

za. 05.02

Frivole Framboos: Terra Rare UITVERKOCHT

Dendermonde, cc belgica

za. 05.02

Gunther Valckenier: Jazzcollective

Molenaarswoning Opstal, Buggenhout 20u

za. 05.02

Toneelschap Beumer & Drost: De man met de bakkebaarden

Wetteren, theaterzaal Nova

20u

van 8 tot 88

zo. 06.02

Theater FroeFroe: Kwak (5+)

Berlare, CC Stroming

15u

familie

zo 06.02

DE MAAN: De gelaarsde kat

Wetteren, theaterzaal Nova

15u

familie

zo.06.02

Frivole Framboos: Terra Rare

Dendermonde, cc belgica

15u

muziek

do 10.02

Jef Neve & Liebrecht Vanbeckevoort: If Mozart and Monk were brothers …

Wetteren, theaterzaal Nova

20u

muziek muziek

jazz

za. 12.02

Pieter Embrechts en The New Radio Kings

Buggenhout, GC De Pit

20u

za. 12.02

Idool 1900

Berlare, CC Stroming

20u

muziek

za. 12.02

Will Tura in concert

Lebbeke, CC Biekorf

20u

muziek

za. 12.02

fABULEUS: Everland

Wetteren, theaterzaal Nova

20u

dans

zo. 13.02

Jef Demedts & Karen De Visscher: Jouw hand in mijn hand

Wetteren, theaterzaal Nova

15u

theater

do. 17.02

Nova@the movies: Eat, pray, love

Wetteren, theaterzaal Nova

20u

film

vr. 18.02

Percussive: Sjow!

Wetteren, theaterzaal Nova

20u

muziek

za. 19.02

Cour & Jardin: Jouw hand in mijn hand

Buggenhout, GC De Pit

20u

theater

za. 19.02

Bert Kruismans: Geen geziek, iedereen rijk

Lebbeke, CC Biekorf

20u

comedy

za. 19.02

Stash: Knock-Out

Berlare, CC Stroming

20u

muziek

za. 19.02

Stokkenpercussie

Wetteren, De Poort

10u

vorming *

za. 19.02

Toneelgroep Nunc: Twee kweenen

Wetteren, theaterzaal Nova

20u

theater

zo 20.02

Gabrieli Koperkwintet: Hammered Brass

Wetteren, theaterzaal Nova

11u

klassiek muziek

do. 24.02

Jean & Jens Blaute: Blaute & Blaute UITVERKOCHT

Wetteren, De Poort

20u

vr. 25.02

Het Boek van Oom Troet

Lebbeke, CC Biekorf

19u30

familie

vr. 25.02

Zaki, Axl Peleman, Jan Hautekiet e.a. : History of one hit wonders

Buggenhout, GC De Pit

20u

muziek

zo. 27.02

Marjan Verschraegen: Een stil moment

Berlare, CC Stroming

11u30

expo

zo. 27.02

The Sea Changes

Berlare, cultuurcafé

19u30

muziek

*Inschrijvingen: Vorming Plus Waas en Dender, Grote Baan 183, 9120 Beveren, Tel: 03-7754484, waas-en-Dender@vormingplus.be

45 zone c

do. 03.02


COLOFON Hoofdredactie: Bart Van den Broucke Eindredactie: Marc-Pieter Devos (www.mdmedia.be) Redactie: Dimitri Beeckman, Wim Breydels, Katrien Daniels, Stijn De Coster, Karel Embrechts, Michael Pector, Greet Roosbeek, Lieve Van Cauwenberge, Wendy Van Den Abbeele, Johan Van Acker, Henk Vande Velde, Yoko Van Praet, Ingrid Verdonck Vormgeving: Jim Van Raemdonck (www.coming-soon.be) Reclameregie: Publi-Style graphics, 0497 43 27 07 Druk: Drukkerij De Cuyper / 11.000 exemplaren Foto Cover: www.coming-soon.be V.U.: Marius Meremans, p.a. Kerkstraat 24, 9200 Dendermonde

46 zone c

BERLARE

LEBBEKE

BUGGENHOUT

WETTEREN

CC Stroming Dorp 101 – 9290 Berlare Tel. 052/42.35.31 Fax.052/42.74.84 Cultuur.reserveren@berlare.be www.berlare.be/ccstroming ma, woe en do 9-11 u en 13-17 u vrij 9-12 u

GC De Pit Platteput 16 – 9255 Buggenhout Tel. 052/33.84.50 Fax 052/33.84.58 depit@buggenhout.be www.gcdepit.be

DENDERMONDE

CC Belgica Kerkstraat 24 – 9200 Dendermonde Tel. 052/20.26.26 (ticketbalie) 052/20.26.40 (zaalhuur en administratie) Fax.052/20.25.70 info@ccbelgica.be www.ccbelgica.be ma 10-12.30 u di, do, vrij 10-12.30u en 14-16 u woe 10-12.30 u en 14-19 u za 10-12.30 u van september tot en met april

CC De Biekorf Stationsstraat 23 – 9280 Lebbeke Tel. 052/25.08.12 info@ccdebiekorf.be www.ccdebiekorf.be ma, woe, do en vrij 8.30-12 u di 8.30-12 u en 13-19 u 1e za van de maand 10-12 u

CC Nova Molenstraat 2b – 9230 Wetteren Tel. 09/365.20.20 cc.nova@wetteren.be www.ccnova.be ma, di, woe, en vrij 9-12 u en 13.30 – 17 u do 9-12 u en 14-17 u za 10-12 u

Cultuurdijk

p.a. CC Belgica Dendermonde info@zone-c.be www.zone-c.be


seizoen 2010 -2011

VERREKIJKER Berlare Buggenhout Dendermonde Lebbeke Wetteren

Exclusief voor abonnees: De Verrekijker Met de Verrekijkerbon kan je een voorstelling meemaken in één van de deelnemende gemeenschaps- en cultuurcentra aan abonnementstarief. De bon is niet geldig in het centrum waar hij werd uitgegeven Een lijst van deelnemende GC’s en CC’s vind je op blz. 46 van deze Zone C Veel plezier


BMW X3

Echt rijplezier

VREUGDE GAAT ER ALTIJD VOOR. Dynamischer, functioneler, comfortabeler. Welk pad u ook verkiest, de nieuwe BMW X3 vergezelt u met enthousiasme. Hij is elegant, luxueus, sportief en veelzijdig, hij heeft genoeg ruimte voor uw familie en vrienden. En er is meer: 40:20:40 deelbare achterbank, automatische versnellingsbak met - een primeur - Auto Start Stop functie, Head-Up Display, internet aan boord, achteruitrijcamera met Top View en audiostreaming via Bluetooth. Aan u de keuze wat het beste past bij uw levensstijl. Zijn intelligente vierwielaandrijving xDrive en EfficientDynamics technologieën verzekeren een ongeziene wendbaarheid, wegligging en zuinigheid. Maak van elke rit een vreugdevolle herinnering. Afspraak bij ons voor een eerste kennismaking en een opwindende proefrit.

Romein Dendermonde Bevrijdingslaan 199 9200 Dendermonde-Appels Tel: 052 22 44 63 info@romein.net.bmw.be www.romein.bmw.be Romein Aalst Moorselbaan 370 9300 Aalst Tel: 053 76 90 00 info@romein.net.bmw.be www.romein.bmw.be

DE NIEUWE BMW X3. BMW EfficientDynamics

Minder uitstoot. Meer rijplezier.

BMW Financial Services biedt u innovatieve financiële formules aan, zowel voor particulieren als professionals. Met BMW Serenity, onze voordelige onderhoudscontracten, blijft uw BMW in topvorm. Uw BMW geniet gedurende 5 jaar de BMW Mobile Care mobiliteitsservice.

5,6-8,8 L/100 KM • 147-204 G/KM CO2 Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.bmw.be

Zone C Magazine 5  

Cultuur magzine van Zone C