Page 1

streekproducten behoren tot ons erfgoed / interview: walter baele

regionaal cultuurmagazine Berlare - Buggenhout - Dendermonde - Lebbeke - wetteren september - oktober - november 2010 / jaargang 1 / nummer 4 / Driemaandelijks / Gratis / www.zone-c.be


2

zone c

Bedden Boxsprings LLat Lattenbodems at atten enb en nbo bod b od deem ems ms m Mat M Ma Matrassen aattrras raaassse ssen en n Bed B Be Bedlinnen eed dlillin inne in nen n een n

Slaapkamerkasten Dressings op maat TV-wanden TTVTV V-wa wan an nde deen den n BoekenBo Boe B oe oekken een n- en en opbergkasten op pbe pb beerrg b rgk gkkaas g ast sstteen n Burelen Bur B Bu urrel u eele lleen

Babykamers Kinderkamers Tienerkamers T ene Tie Ti ner e kam kam mers ers Hoogslapers Hoo Ho H oo oogs gsl g ssllaap ape peerrss p

Woningtextiel Tapijten Verlichting Ver Ve V eerlich lilicchti htiing ht g Decoratie Dec D De ec ecoor ora rraati ttie iiee

Bekijk ons brede aanbod op onze website

Nieuwe Baan 111, 9111 Belsele St.-Niklaas I Tel: 03 772 33 34 I www.meubelen-jonckheere.be I open: 9u30 - 18u30 路 zaterdag: 10u - 18u I zondag: 14u - 18u 路 dinsdag gesloten

Eetkamers Salons Tafels en stoelen Relaxzetels TV-wanden TVTTV V wan wan wa nd den een SSal Sa Salontafels alont o af afe ffels ls TTVTV TV-kasten V-ka V kkas aasste tten een n

Draai. Draa Dr aaii. aa i. Deze pagina pagin i a is ina is Deze niet breed e gen no oe eg niet genoeg vo v oor o ons nss aanbod! aan an nbo b d! d! voor Realisatie SWAD - Graphic Hits


Coupe cultuur Kan je een indigestie krijgen van cultuur? Een overladen maag van muziek, een tegengoesting van theater, een kater van teveel kunst? Het is een prangende vraag, nu we alweer de uitpuilende menukaart van het nieuwe cultuurseizoen ter hand te nemen De Cultuurmarkt in Antwerpen, traditionele smaakmaker voor al het fraais dat van september tot mei op ons afkomt, lanceerde ooit een campagne voor veelvraten. De affiche stelde het nieuwe seizoen voor als een druipend ijsje met acht bollen. Een coupe cultuur die, geef toe, moeilijk te behappen valt.

Hoeveel tickets voor het nieuwe seizoen hebt u intussen op zak? Ongetwijfeld al een pak, als u tuk bent op de hype van het moment die Philippe Geubels of Kommil Foo heet. Voorstellingen van grote kleppers bij u om het hoekje: het is zaak om er snel bij te zijn. Ze zijn in geen tijd uitverkocht. Maar daarnaast is er een groeiend publiek van late beslissers. Ze leiden aan een ziekte die ‘impulsgedrag’ heet. Steeds meer mensen laten zich last minute ver-

3

Coupe cultuur/ Index / Colofon

8

Openingsweekend CC Stroming

4

Streekproducten behoren tot ons erfgoed

10 Muziek in de regio

12 Walter Baele? Nooit van gehoord

16 Openingsweekend bib, Blindnote en Eitjes op

zondag in Dendermonde

18 Uit in de regio

20 Buggenhout: 30 jaar Kunstprijs Pieter Vanneste 21 Jazz aan de molen

22 Een regio vol vorming 26 De grens

28 Uit in de regio

30 Kleine liedjes worden groot 32 De leesdijk

34 Uit in de regio

36 40 jaar Nicole en Hugo 38 Op de klapstoel 40 Uit in de regio 42 Kalender

leiden voor een avondje uit in een cultuurtempel. Een concert of voorstelling meepikken is even evident geworden als een avond voor tv hangen of op restaurant gaan. Cultuur is iets waar je een plotse, onverklaarbare goesting in kan krijgen. Om eens goed je tanden in te zetten, en dan met een voldaan gevoel naar huis te keren. Geert Van der Speeten is redacteur van De Standaard. Hij volgt de cultuursector al ruim twintig jaar en schreef deze column op vraag van Zone C.

Zone C wordt uitgegeven door Cultuurdijk, een intergemeentelijke projectvereniging tussen de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Lebbeke en Wetteren. Jaargang 1, nummer 2, gratis, maart 2010. Zetel: Kerkstraat 24, 9200 Dendermonde, tel: 052 20 26 40, email: info@zone-c.be, Met de steun van de Vlaamse Overheid, de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Lebbeke en Wetteren, Zone C tracht alle wettelijke bepalingen na te leven. Personen die menen in hun rechten geschaad te zijn, worden gevraagd contact op te nemen met de verantwoordelijke uitgever. Auteurs van artikels zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun tekst. Overname kan mits schriftelijke toelating van de redactie. Foto’s zonder auteursvermelding werden door de organisaties ter beschikking gesteld. Het adressenbestand van Zone C wordt beheerd in de geest van de wet op de bescherming van de privacy. Schrappen, wijzigen of opvragen van uw adresgegevens is mogelijk. Contacteer hiervoor het secretariaat van Cultuurdijk: 052 20 26 40 of info@zone-c.be.

3 zone c

Ik weet het: dit moest vooral een vrolijke boodschap zijn. Dat cultuur in alle smaken en kleuren bestaat. En bovendien: dat iedereen het lust. Toch heb ik mij geërgerd aan deze campagne, die appetijt probeerde op te wekken met een beeld van mateloosheid en veelvraterij. Cultuur vloekt met ‘consumeren’. Ze laat zich proeven en degusteren, en speelt zich af op het terrein van verrassende smaken en ongekende combinaties. Haute cuisine of snelle hap: ik ken geen cultuurcentrum dat aperitiefconcerten à volonté aanbiedt (‘inclusief dessertenbuffet’). Waar je kroost zich te barsten kan eten aan een ‘smulbox’ kindertheater. Of waar de grootste maat van puntzak een ‘maxi’ heet (‘een XL Bart Peeters met stoofvleessaus, graag’).

INDEX


Streekproducten behoren tot ons erfgoed

4 zone c

Door de mondialisering en de enorme transportmogelijkheden van deze tijd wordt het aanbod aan voedingsproducten steeds groter en complexer. De bewuste consument wil niet alleen een betaalbare prijs, hij hecht ook veel belang aan kwaliteit en wil meer te weten komen over voedingswaarde en herkomst van wat hij eet. Dit speelt in de kaart van lokale producenten en producten met een lange traditie in de eigen regio. Streekproducten komen dan ook steeds meer in de belangstelling te staan en gaan deel uit maken van ons erfgoed.

Š Paul Podevyn


Het Streekproduct label

De termen streekproduct en streekbereiding geven duidelijk aan dat het om producten en bereidingen gaat die sterk met een streek verbonden zijn. In Frankrijk begrijpt men reeds veel langer de waarde en het belang van een dergelijke streekaanduiding. Ronkende titels als ‘produit de terroir”, ‘appelation contrôlée d’origine’ (AOC) en ‘plat du terroir’ garanderen de consument dat de producten werkelijk uit de aangeduide regio afkomstig zijn.

Waaraan moet een streekeigen of streekgebonden product voldoen om het officiële label ‘Streekproduct’ van VLAM te krijgen?

Binnen Europa genieten bepaalde producten bescherming. Er zijn meerdere categorieën: de Oorsprongsbenaming (BOB), de Beschermde Geografische Aanduiding (BGA) en/of de Gegarandeerde Traditionele Specialiteit (GTS). Ook in ons land bestaat steeds meer interesse voor regionale producten en worden er labels ingevoerd. Zo creëerde VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing) in 1999 het label ‘Streekproduct’ dat wordt toegekend aan producten die in een bepaalde regio een lange traditie kennen. EROV (Economische Raad voor Oost-Vlaanderen) promoot via allerlei manifestaties regelmatig de Oost-Vlaamse specialiteiten. Zo kan je in het Groot Vleeshuis (Groentenmarkt te Gent) kennismaken met een groot aantal Oost-Vlaamse producten.

Gemaakt met streekeigen grondstoffen De gebruikte ingrediënten moeten streekeigen zijn, of aanvaard als streekeigen. Zo is paling weliswaar verdwenen uit onze rivieren en wordt hij nu ingevoerd, toch blijft paling onmiskenbaar verbonden met waterrijke regio’s of regio’s met waterlopen en krijgen bepaalde bereidingen met paling het label. Aanvaard worden als een traditioneel streekeigen product Het product moet eigen zijn aan de streek en ingeburgerd bij de bevolking door benaming en samenstelling. Voor sommige producten kan afgeweken worden, zoals bijvoorbeeld voor rijstpap. Alhoewel we zelf geen rijst verbouwen, is rijstpap gedurende eeuwen in Vlaanderen ingeburgerd. Op ambachtelijke wijze of traditioneel vervaardigd Het product mag naast ambachtelijk ook industrieel geproduceerd worden, maar de traditionele bewerkingen en smaak moeten behouden blijven. Zo hoeft het bewerken van het deeg niet meer met de hand te gebeuren, het mag ook machinaal worden verwerkt en geproportioneerd.

tekst: André Delcart

5 zone c

Producten van hier


Enkele markante streekproducten uit onze regio: Wetteren: Haring (en opgelegde haring), Uitzet (bier) - Berlare: (Overmere) en Dendermonde: (Baasrode) Paling Buggenhout: bosschijntjen en Pauwel Kwak (bier) - Dendermonde: Ros beiaardgebak – koekjes en –pralines - witte van (konijn), vlaaien en Kopvlees - Lebbeke: Peperkoek

Het product moet bereid worden in eigen streek. Streekproducten moeten altijd in de vermelde streek worden geproduceerd. Producten vervaardigd in licentie door een bedrijf buiten de regio komen niet in aanmerking voor het label ‘Streekproduct’. Zo kunnen streekproducten zorgen voor lokale tewerkstelling. Indien een product buiten de streek wordt gemaakt, mag deze enkel worden voorgesteld met de vermelding ‘bereid op de wijze van….’. 6 zone c

Reeds lang bekend zijn in de regio. Streekproducten en streekgerechten moeten lange tijd, minstens één generatie (of 25 jaar) in de regio bekend zijn. Die bestaansperiode kan ook in het verleden liggen, tenminste wanneer de authentieke recepturen worden gerespecteerd. Sommige producten kunnen lange tijd niet meer gemaakt zijn, maar in een ver verleden wel een succes zijn geweest.

Oost-Vlaamse, Dendermondse of Wetterse vlaaien Een streek is volgens het woordenboek Van Dale een gebied met vage grenzen. De streek- of gemeentenaam zal daarom heel vaak in de naam van het product voorkomen, waardoor de naamgeving soms heel complex wordt. Zo kunnen we een onderscheid maken tussen diverse vlaaien - en dan bedoelen we niet de Limburgse vlaaien, die eerder platte fruittaarten zijn - maar onze Oost-Vlaamse vlaaien die steevast met de kermis op tafel worden gezet. Toch dekt de term Oost-Vlaamse vlaaien niet geheel de lading. Er zijn immers belangrijke verschillen in de ingrediën-

ten. In Dendermonde wordt peperkoek gebruikt, in Wetteren niet. Zo zouden we kunnen spreken van Wetterse of Dendermondse vlaaien.

Lekker van dichtbij Veel streekproducten zijn nauw verwant aan de agrarische sector, en worden in de directe omgeving geteeld. Dat houdt meteen ook in dat ze seizoensgebonden zijn en dus niet het ganse jaar door verkrijgbaar. Aardbeien groeien nu eenmaal niet in de winter. Het aspergeseizoen eindigt met Sint-Jan (20 juni), waarna geen (binnenlandse) asperges meer worden aangeboden. Hierdoor worden kosten op vervoer bespaard, niet onbelangrijk in een tijd waarin men het heeft over energiebesparing en files op onze wegen.

Feestelijk lekker Naar aanleiding van lokale feesten, gebeurtenissen of vieringen ontstaan regelmatig nieuwe producten. Denken we maar aan stadsbieren of producten die de naam van een gebouw krijgen. Deze kunnen niet erkend worden als streekproduct. Dergelijke producten zijn niettemin zeer waardevol omdat ze een bijdrage leveren aan de lokale gastronomie en een nieuw elan kunnen geven aan het toerisme. Te vaak wordt vergeten dat onze eetcultuur deel uitmaakt van onze cultuur. Veel streekgebonden producten en bereidingen, die een lange traditie hebben, behoren tot ons cultureel erfgoed.


smaakkalender 12 - 21.11

5de editie of jubileumeditie met culinaire wandelingen, workshops, proeverijen,

Cc Jan Tervaert

kookdemo’s en Spaanse avonden, alsook een flamenco-optreden, een tentoonstelling,

Kaaiplein 34

een kinderkookdemonstratie, een kookwedstrijd en nog veel meer!

Hamme

Alle initiatieven zijn terug te vinden in de Smaakbrochure van Oost-Vlaanderen en vanaf begin november op www.jantervaert.be

12 - 22.11

Uitgebreid programma met o.a. tentoonstelling en proevertjes in de bibliotheek,

gem. cultuurdienst Zele

de burgemeester kookt, Spaanse winkelroute. Meer info bij Veroniek De Leenheer,

www.zele.be

Markt 50, Zele tel. 052 45 98 24 of cultuurdienst@zele.be

za 13.11 14-16u workshops tapas: Inschrijven is noodzakelijk, kost 5 euro en kan

via 052/25.08.12 of cultuurdienst@lebbeke.be

Spaans Café: flamenco-optreden in een Spaanse sfeer en met een sangria in de hand

19u.

CC De Biekorf, Lebbeke

zo 14.11 13u.

Fiesta del Paella: paella-eetfestijn met Spaanse muzikanten en flamencodanseressen.

CC Stroming, Berlare

zo 14.11

‘De burgemeester kookt’ en gastronomische wedstrijd:

Wetteren

‘op zoek naar het perfecte Lam Gods Stoofpotje’

zo 14.11

De Burgemeester kookt, Smaakverkiezing en Kooksprookjes. (Basisschool Sint-Vincentius) Diverse lokaties, Buggenhout

za 20.11 12-18u Tussen rijstpap en paella: ‘De burgemeester kookt’; wedstrijd rijstpap; demonstratie paella; Schoolgebouw KTA

kookworkshops; wijndegustatie; Spaanse literatuur, flamenco en salsa-initiatie.

Begijnhoflaan 1, Dendermonde

zo 21.11 17u

‘Serskamp gaat Spaans’ of koken met Luc Van der Linden en wijnkenner

Feestsalons ‘t Schuurken

Gido Van Imschoot in een Spaanse sfeer. Inschrijven verplicht! Meer info op 052 43 24 09

Wetterensteenweg 18

of cultuurdienst@wichelen.be

Serskamp

Inlichtingen

In 2007 organiseerden de Stedelijke Musea Dendermonde een wedstrijd om de beste vlaai te selecteren uit de talrijke familierecepten. De beste vlaai werd toen gemaakt door. Philomène de Cuyper.

Wie meer inlichtingen wil over streekproducten kan ondermeer terecht bij

Haar recept: ingrediënten: l pak beschuiten (100 g) 1 peperkoek (500 g) 1 pak macarons (200 g) 1 liter melk + glas water, 2 eieren, 400 g donkere kandijsiroop, zout, kaneel en foelie. Alle ingrediënten in een grote kom mengen (zonder de kruiden) en een nacht laten weken. Vervolgens al roerende aan de kook brengen en de kruiden toevoegen. Alles in een vuurvaste kom (een”test”) gieten. Gedurende 40 minuten in een voorverwarmde oven bakken op 200°C.. Uit de oven halen en laten afkoelen. De vlaai wordt opgediend in de ovenschaal.

VLAM: Koning Albert II-laan 35 bus 50 B - 1030 Brussel tel. 02/552.80.28 http://www.streekproduct.be EROV Seminariestraat 2 9000 Gent tel. 09-67.86.10 http://www.erov.be

7 zone c

over vlaaien


Openingsweekend Het wordt stilaan traditie. CC Stroming opent haar seizoen met een festival in het teken van Het Woord. De 9de editie van Het Woord wordt opnieuw een uitstekende cocktail van stand-up comedy, cabaret en muziek? “Inderdaad. Enkele jaren geleden lanceerden we dit concept. Een avondje comedy, muziek en lokaal talent, vanuit comfortabele zeteltjes. We bewezen inmiddels dat Het Woord een springplank betekent voor lokale, jonge of onbekende artiesten. Lieve Scheire (Neveneffecten), David Galle - toen nog onbekend - stonden op ons programma.”

8 zone c

Hebben jullie een trouw publiek? “Na jarenlang vasthouden aan dit concept kregen we het vertrouwen van CC Stroming, maar vooral van de deelnemende artiesten. Raf Coppens, Gili, Gunter Lamoot, Rik de Leeuw, STASH, Axl Peleman,… staan ondertussen op ons palmares.” Volgend jaar vieren jullie 10 jaar Het Woord? Wat zijn jullie plannen? “We zouden graag een grote klepper strikken om ons feestjaar te vieren en willen de voorbije edities met glans overtreffen!”

Programma Het Woord Ygor (stand-up comedy) Piet De Praitere (stand-up comedy) De anale fase (kleinkunst) Niki De Sitter (humor) Jos (MC) zaterdag 18 september, 20 uur (deuren 19.30u.) een organisatie van v.z.w. Bosquimano i.s.m. CC Stroming

Filip/Ygor et les autres Filip Haeyaert brengt het typetje Ygor uit Poperinge absurde West-Vlaamse humor. Hoe is het om in Poperinge te wonen? “Fantastisch! Poperinge is een middeleeuwse grensstad tegen Frankrijk. Bijzondere mensen zoals Roger en Bernard wonen er. Weet je, Bernard de duivenmelker raakte vorige winter met zijn hoofd vast in een dakvenster…” Wie is Ygor? “Ygor is een mooie man van middelbare leeftijd met krullend haar. Hij draagt een uniform, net zoals iedereen in Poperinge. Zijn kostuum is een dingske, met zo’n dingske en dan nog zo’n ding aan.” Wil Ygor een geheim met ons delen? “Tuurlijk, meerdere, maar die kan ik jou nu niet vertellen. Kom ne keer af naar Poperinge met de trein. Je kan je niet missen, want er is maar 1 spoor en er stopt slechts 1 trein. Bovendien kan je vanop de trein de halfnaakte mannen op hun paard zien rijden. Een belevenis!”


CC Stroming Vlieg er eens uit met het gezin! CC Stroming brengt pareltjes kindertheater voor alle leeftijden. Babar de kleine olifant (4+) zondag 19 september om 15 u Wat gebeurt er als een olifantje uit het oerwoud toevallig in de stad belandt…? Een Franse auteur schreef een meeslepend verhaal.

Theater FroeFroe speelt Kwak (5+) zondag 6 februari om 15 u In een heel eigen theaterinstallatie wordt de kleine wereld van de kikkerprins een fijn bubbelend bellenen waterparadijs. Nationaal Figurentheater zaterdag 2 en zondag 3 april Vorig seizoen startte CC Stroming met een internationaal figurentheaterfestival. Om de twee jaar wil men de traditie verder zetten met nationale gezelschappen. Studio Orka speelt Warmoes (7+) zondag 15 mei om 14 u in volkstuintjes Dendermonde In Warmoes graven artiesten zich onder in volkstuintjes en laten ze het publiek proeven van vele groentjes. Warmoes is een locatieproject, georganiseerd door Cultuurdijk.

9 zone c

No Network | tienerfilm (10+) vrijdag 19 november om 20 u Kerstmis doorbrengen bij zijn vader in het gezelschap van zijn gehaatte stiefzus Ellen… Kalli kijkt er niet naar uit! Het lijkt daar wel het einde van de wereld…


in mu de zi re ek gi o

enhout

Muziek Bugg

minnen Johan Ver rt (tryout) a h n j i m n va 0u ober 2010, 2 Songbook vrijdag 8 okt

Joardag, brengt zijn 60ste verja et n m va e d ne ei ur nh to ge Ter gele verjaardags onvern een speciale jn ne zi in n rm va Ve te n ks ha ster Hij brengt de aan met an6 muzikanten. en en vult die m sa s er ek si as . woestbare kl lde loopbaan ui zijn rijkgevu s in de play ng so dere pareltjes ke el w n le pa a vi be , ee en e Pit kom Je kan zelf m en in gc D ed tr op t he list van minnen.be www.johanver GC De Pit 6) EUR / 11 (abo8/-2 15 / 14 (red.) .be www.gcdepit

10 zone c

Muziek Lebbeke

40 jaar Nicole en Hugo Niet te geloven! zondag 17 oktober 2010, 15u Sinds Vlaanderens meest geliefde showbizzkoppel drie jaar geleden besloot om het wat rustiger aan te doen is het nog nooit zo druk geweest voor Nicole & Hugo. Het is vandaag dan ook een uitgelezen moment om met een nieuwe concertreeks terug te blikken op een rijke carrière en op een liefdevol en muzikaal leven. Want dit jaar vieren Nicole en Hugo maar liefst 40 jaar samen op de planken. Een terugblik naar de tijd van toen… Mét mogelijkheid tot VIP-diner! CC De Biekorf, Lebbeke 21 / 20 (-26/+55) / 18 (abo/groepen) EUR www.ccdebiekorf.be


Klassiek Berlare

Requiem pro Luna

er 2010, 20u

donderdag 11 novemb

per 2 jaar oud, werd Luna Drowart, am Op een meidag in 2006 bloede door len koe in isje Oulematou samen met haar kinderme pleintje. rps twe An een op n ote rgesch Hans Van Temsche nee n te hebene red e sch e later om racisti De moordenaar verklaard ben gehandeld.

jver Frank Van Stijn Roels en tekstschri De Berlaarse componist aangrijpeneen n rva naar aanleiding hie Mossevelde creeerden a. Lun ine kle de de dodenmis als hulde aan i.s.m. Davidsfonds Zele lare Sint-Martinuskerk Ber abo) / gratis (-12) EUR 20/19 (+55)/17 (-26 en www.berlare.be

Muziek Wetteren

vrijdag 19 november 2010, 20u Met Ladysmith Black Mambazo kree g de wereld al een behoorlijke dosis stemmen uit Zuid-Afrika te horen, maar de variatie, ongedwon genheid en subtiliteit van Africapella slaat alles . Er is wellicht geen enkel instrument dat de zes here n niet door hun stem kunnen vervangen. Afric apella trad op in het voorprogramma van Sioen in Soweto en verbaasde daar iedereen. Met deze tournee komt de groep voor het eerst buiten de land sgrenzen. CC Nova - theaterzaal Nova 14 / 13 (+55jr) / 12 (abo, verrekijk er, -26) EUR www.ccnova.be

sseert a p s e l Al atinee m c n u TG N ndeveire

© Bram Va

11 zone c

Africapella We dream the dream

dermonde

en Muziek D

, 15u

er 2010

4 oktob zondag 2

gt van tijd bren g naar de ice en ru tr te c u A . ee die en Ferré l re een B Een matin f, ia maakte navour, P Veirman het e t D Elvis, Az e m n e n e ière L . Same ze t el chansonn over het chanson ene vert ing te muzieksc is m se voorstell e m g a n la a n de V glorie, v n at e g w l lo a kruim va rv ve de. Om u aal van der vreug voor n een verh r u zo u n e n g e an zin een DJ e tijd kansen, v ngen, zal ervlogen er te bre e s uit de v sf je e d at la in p g in ll voorste en na de . n ie a dra n 88 nderslaa kske - Pij lo K ‘t l a a z onde ,5 EUR Denderm / 8 (abo/-26jr)/ 2 .) d e 11/ 10 (r


12 zone c

Walter Baele? Nooit van gehoord


Je bent vooral bekend van het TV-werk als Rosa, Brussel Nieuwstraat, Van Leemhuyzen en de laatste tijd zeker als Prins Filip. Zijn je theatershows daarmee te vergelijken? “Net als op TV speel ik in mijn theatershows ook typetjes. Het grote verschil is dat ik er een dertigtal doe in anderhalf uur, wat op TV moeilijk haalbaar is. Bovendien kan je in een televisieprogramma enorm werken met grime. Voor Prins Filip moet ik vier uur bij de schminkster zitten, wat voor theater uiteraard niet kan. Daar is de suggestie voldoende. Een stemverbuiging, eenvoudig brilletje op en je krijgt een heel ander personage. Dat werkt niet op televisie. Op de scène kan je veel meer suggereren met veel beperktere middelen. Anderzijds zijn er ook gelijkenissen. Net als op TV werk ik ook in het theater met de gekende typetjes. Het zijn geen losse, individuele sketches maar één samenhangend verhaal dat wordt verteld door verschillende typetjes” Breng je op de planken dezelfde personages als op TV? “Het is eigenlijk een mengeling van oude en nieuwe typetjes. Zowel de gekende personages van op TV, als nieuwe die ik heb verzonnen. En nu doe ik er voor het eerst ook imitaties bij. Bijvoorbeeld Minister Daerden, Kardinaal Danneels, en prins Filip uiteraard.” Het is je tiende zaalshow. Hoe zijn de reacties van het publiek? “Wat ik hoor, is dat de mensen zeggen dat ze mij het best leren kennen in het theater. Daar zien ze in anderhalf uur gebald wat ik aan mogelijkheden heb om verschillende stemmetjes en typetjes neer te zetten. Ik kan echt een staalkaart afleveren van wat er mogelijk is, terwijl televisie zijn beperkingen heeft. Ook het feit dat je live werkt, is een onbetaalbaar voordeel. Je stelt vragen en krijgt antwoorden, er is interactie. Dat geeft een enorm surplus aan het theater.”

tekst: Henk Vande Velde

13 zone c

Doet de naam Walter Baele bij jou een belletje rinkelen? Wellicht niet, en toch! Walter Baele is een BV, een Bekende Vlaming, maar zelden of nooit wordt hij op straat herkend. Die anonimiteit dankt hij aan de pruiken, hoedjes en de vele lagen schmink waarachter hij zich verschuilt om zijn typetjes vorm te geven. Ik ontmoet Walter ­Baele - ongeschminkt en zonder vermomming - in de cafetaria van de gebouwen van Studio 100 in Schelle


Hoe krijgen jouw typetjes vorm? “Ik heb altijd oog gehad voor het gedrag van mensen. Het is een aangeboren talent om die zaken te zien en bij te houden in mijn achterhoofd zodat ik ze bij een of ander typetje kan gebruiken. Ik pak de stem van de ene, een tic van de andere en het uitzicht van een derde. Al van kinds af. Mijn moeder verwonderde zich steeds over de manier waarop ik mensen kon nadoen.”

14 zone c

Als het je als kind al interesseerde, heb je dan meteen gekozen voor een acteursopleiding? “Neen, ik ben eigenlijk onderwijzer. Heb een zestal jaar lesgegeven. Ik wou wel naar de toneelschool gaan maar mocht niet van thuis. De normaalschool was een heel creatieve omgeving en ik werd er gestimuleerd om sketches te maken. Op een bepaald moment had ik het idee om een soloshow in elkaar te steken. Ik heb een zaal gehuurd, affiches gemaakt en mijn moeder met haar ‘sacoche’ op de eerste rij gezet, familie uitgenodigd en zo is het begonnen. Ik had ook het lef om organisatoren uit te nodigen. Onder hen een TV-producer die een ideetje nodig had voor een zondagavondprogramma. Ik stelde Rosa voor en was vertrokken. Op een bepaald moment moest ik kiezen omdat ik zoveel shows kon spelen. Dus heb ik mijn job in het onderwijs opgegeven. Onmiddellijk het jaar erna kon ik beginnen met Rosa en zo was de trein vertrokken. Ik ben eigenlijk een selfmade man.” Je hebt je kans op het juiste moment gegrepen? “Ik heb niets in de schoot geworpen gekregen. Eind jaren ‘80 bestond ‘comedy’ nog niet. Als ik humorshows bracht, werd ik steevast vergeleken met Gaston en Leo of Urbanus. Ik heb keihard moeten knokken om or-


ganisatoren te overtuigen dat er een publiek was voor wat ik bracht. In die tijd telde alleen het hoogwaardig theater. Nu zijn comedians vanzelfsprekend.

Misschien ook omdat het niet zo heel duidelijk is welk genre er op je show kan geplakt worden. Het is geen stand-upcomedy, cabaret, noch theater. Eerder een verhaal? “Dat klopt. Het feit dat het geen pure stand-up is, is niet in de mode. Hoewel die trend ook weer aan het overgaan is. Heel wat mensen zeggen me dat ik me op stand-up moet toeleggen en zo mee op de kar springen, maar dat interesseert me niet. Ik vind het veel te beperkend. Ik voel me goed bij wat ik doe en de mensen komen graag kijken. Meer moet dat niet zijn.” Terug naar de typetjes. Heb je een favoriet personage? “Neen. Ik heb er een aantal die ik graag speel, zoals prins Filip of Martin Rigolle van Brussel Nieuwstraat. Rosa speelde ik ook heel graag. Kortom, er is eigenlijk geen enkele vaste figuur waar ik niet van hou, anders zou ik die ook niet behouden!

Word je op straat vaak aangesproken? “Mensen herkennen me zelden, net door die vermomming die mijn personages vorm geven. Iemand die mij ziet zoals ik hier nu zit, zal niet direct denken “daar zit die prins Filip, ik zal hem eens dag gaan zeggen”. Ik doe dat ook bewust. Personages mogen zo weinig mogelijk op elkaar lijken. Bij het zien van het typetje prins Filip denk je niet dat daar dezelfde man achter schuilt als Van Leemhuyzen bijvoorbeeld. Ik switch graag van de ene figuur naar de andere.” Wat zijn je projecten voor de nabije toekomst? “In het najaar komt de nieuwe sitcom ‘Kiekens’ op één. Daarin speel ik mee, maar dat is al ingeblikt. Bij Studio 100 ben ik eindredacteur van alle leesboeken. Ik heb zelf ook jeugdboeken geschreven, en zo kwamen ze bij mij terecht om dit hier op mij te nemen. We zijn nu voor VTM ook bezig met een sketchenprogramma waarbij ik imitaties ga spelen, onder meer ook prins Filip. Het komt dit najaar op het scherm. Meer kan ik er nog niet over zeggen, er is trouwens nog geen titel voor. Dus werk genoeg!” Walter Baele met Klein Gelatine op 18 september 2010 in GC De Pit in Buggenhout.

15 zone c

Door je TV-bekendheid krijg je meer kansen om je shows te brengen in culturele centra. Hoe is de reactie van de pers op je theatershows? “Ik hou de pers ver weg van wat ik doe. Er is de tendens dat een show in de ogen van heel wat recensenten pas goed is als het vernieuwend, avant-gardistisch of choquerend is. Ik ben ze liever kwijt dan rijk en nodig ze dus ook niet uit op mijn voorstellingen. De beste reclame voor wat ik doe, is de mond-totmondreclame van de gewone man. De pers zou meer kapot maken dan goed doen voor mij”

Heel wat typetjes ontstaan in opdracht van een programma, maar ik geef ze allemaal zelf vorm. De opdrachtgever zegt dan wel “je moet een asociale buurman spelen”, maar dan is het aan mij om dat in te vullen. En zo ontstond dan Marcel De Neudt in functie van de familie Backeljau. Het is plezant om te spelen omdat het personage van mij is.”


nieuwe bibliotheek Dendermonde Tijdens het weekend van 24,25 en 26 september 2010 opent de gloednieuwe bibliotheek in de Kerkstraat 111 haar deuren voor het grote publiek. Dit openingsweekend staat garant voor drie dagen feest met heel wat festiviteiten in, op en rond het nieuwe gebouw. Vrijdagavond 24 september wordt de bibliotheek of-

ficieel geopend. Vanaf zaterdag 25 en zondag 26 september staan de deuren van de bibliotheek open voor iedereen en valt er ongetwijfeld veel te beleven. Meer info vindt u vanaf september op de site van de stad (dendermonde.be).

16 zone c

Openingsweekend 24, 25 en 26 september


Eitjes op zondag Ontbijt met een artiest

Ontdaan van visuele stimuli vertrekken we samen met het kruim van de Belgische wereldmuzikanten op een reis rond de wereld. De oren worden geprikkeld door de oerklanken van de hoddu, een 2000-jaar oude Afrikaanse luit, de melancholie van de Armeense doudouk, één van de warmste stemmen uit Madagascar of bizarre klanken uit Latijns-Amerika. Muzikanten en publiek staan voor dezelfde uitdaging: hoe verloopt een concert waarbij je niets ziet. Dit programma werd speciaal samengesteld voor Blindnote. Blindnote is een campagne ten voordele van Afrikaanse kinderen die blind geboren worden. Een deel van de inkomsten van dit concert gaat naar Elykia een project in Kinshasa.

Een heerlijk ontbijt op zondagmorgen en een boeiend gesprek tussen een (podium)kunstenaar uit ons programma en een kenner, dat zijn de ingrediënten van ‘eitjes op zondag’. Een ontbijtsalon waar zij (en u) hun ei kwijt kunnen. Bent u ook benieuwd naar de persoon achter de artiest? Kom dan zeker eens een eitje eten! Een eerste eitje eten we dit najaar met Dominique Van Malder. Hij is dit seizoen tweemaal te gast in CC Belgica met De Kafka’s van Theater Antigone en Warmoes van Studio Orka. Bovendien is deze acteur een rasechte Dendermondenaar! Een tweede eitje eten we met Brahim, gekend van het programma ‘Idool’, maar dit voorjaar staat hij samen met een Sandrine, Jim Cole en Elke Bruyneel in CC Belgica met Motown, 50 years and more. Het laatste eitje eten we met An Nelissen. Zij is dit voorjaar in CC Belgica te gast met de voorstelling ‘Zus’. i.s.m. CC Sint-Niklaas, CC Wilrijk, CC Zwaneberg en GC Bonheiden

Met: Karim Baggili (gitaar, oud, zang) / Talike (Madagascar) (zang, percussie) / Osvaldo Hernandez (Mexico) (percussie, fluiten, zeeschelp, artistieke leiding) / Malick Pathe Sow (Senegal) (hoddu, gitaar, zang) / Vardan Hovanissian (Armenië) (doudouk, shvi, clarinet, accordeon) en Emre Gültekin (Turkije) (saz baglama, divan, cura, zang) 15 / 14 (red.) / 12 (abo/verrekijker/-26jr) / 2,5 (vrijetijdspas) EUR Een concert in het donker… tijdens dit concert in het donker grijpen we terug naar de pure schoonheid van muziek. Artiestenbabbel om 19.30 uur CC Belgica i.s.m. Derde Wereldraad Dendermonde

Zondag 14 november 2010 – Theatercafé – 10u Ontbijten met Dominique Van Malder 9 EUR Zondag 16 januari 2010 – Theatercafé – 10u Ontbijten met Brahim 9 EUR Zondag 13 maart 2010 – Theatercafé – 10u Ontbijten met An Nelissen 9 EUR reservaties: 052 20 26 26 of www.ccbelgica.be

17 zone c

Benefiet Zaterdag 9 oktober 2010 Belgica Theater 20 uur – Blindnote – Stuifmeel


ui t re gi o de in

Theater Buggenhout

Dwama en Ensemble Leporello Zielsverwanten (t oonmoment) donderdag 30 septem

ber 2010, 20u

Twee hedendaagse wet enschappers, collega’s maar ook elkaars geliefd en, deden een baanbrekende ontdekking en ver kregen subsidies voor verder onderzoek . Twee extra krachten worden aangetrokken: een veelbe lovende ex-leerling van de ene en een vroegere vriendin van de andere . Parallel aan het wetenscha ppelijk onderzoek voltrekt zich een emotionee l proces tussen deze vie r mensen. Een proces me t dramatische gevolgen.

GC De Pit 10 / 9 (red.) / 7 (abo8/ -26) EUR www.gcdepit.be

Theater Berlare 18 zone c

‘t Arsenaal rstraat De pruimelaa eren

© Stephan Vanflet

Poëzie en muziek Dendermonde

LOD - The Brodsky Concerts © Kurt Van der Elst

r 2010, 20u

vrijdag 1 oktobe

ets van het wel at is een fictieve sch De Pruimelaarstra Vlaamse mene e wijk. Eenvoudig en wee in een volks t. aa str e ms aa door Vl sen in een door en at, als hun buur heen de straat ga De schok die door enmoordenaar uw meervoudige vro Staf Van Eyken als die door het en nd wo de ou . En alle wordt ontmaskerd engereten. proces worden op , overspel en ranvertier, achterklap Wellust, treurnis, en zeventig. profonde, begin jar cune in la Flandre ote Zaal CC Stroming - Gr 6 en abo) EUR 11/10 (+55)/8 (-2 www.berlare.be

zaterdag 30 oktober 2010, 20u Volgens de Russische Nobelprijswin naar Joseph Brodsky is een gedicht een gesp rek tussen de schrijver en zijn lezer. In The Brod sky Concerts brengt acteur Dirk Roofthooft de essentie van zijn poëzie over op het publiek. De muziek van Kris Defoort onthultwat voor de woorden onmogelijk is. Samen brengen ze een hommage aan Brodsky’s poëzie, aan haar melodie en haar rijm, aan de grote metafysische thema’s die de poëzie van Brodsky met zich meedraagt. CC Belgica - Belgica Theater 14 / 13 (red.) / 11 (abo/verrekijker/-2 6jr) www.ccbelgica .be


Theater Wetteren

ay.today ‘t Arsenaal - Norw © Diego Franssens

r 2010, 20u

donderdag 28 oktobe

Ze eten elkaar al chattend. Julie en August ontmo Ze iet. ocr hyp eld wer en de vinden het leven schijn ken. Ze reima te aan d ein een besluiten er samen te daar van een hoge klif zen naar Noorwegen om denken ze na , ten zet stap die ze r springen. Maar voo Tom d. Nathalie Meskens en over leven, liefde en doo lling, die gerste voo e end lijv bek e Ternest spelen dez gebeurd verhaal. baseerd is op een waar Nova CC Nova - theaterzaal R o, verrekijker, -26) EU 12 / 11 (+55jr) / 10 (ab www.ccnova.be

19 zone c

Theater Lebbeke

AbraKOdabra en de duivel in het doosje - Kobe Van He

rrewegen

zondag 5 december 2010, 15u De opa van Kobe, de grote Kobini, was de grootste goochelaar van de wereld. Jarenlang werkte hij in het geheim aan zijn ultieme goocheltruc, de truc die alle andere trucs moest doen vergeten: ‘het mysterie van het dansende doek je’. Maar net voordat hij deze truc voor de eerste keer wilde vertonen, stierf hij aan een myst erieuze dood. Komt Kobe op tijd achter het geheim? Kan hij eindelijk in de voetsporen van zijn opa trede n?

CC De Biekorf, Lebbeke 12 / 11 (-26/+55) / 9 (abo/groepen ) EUR www.ccdebiekorf.be


Buggenhout viert 30 jaar Prijs van Buggenhout-Kunstprijs Pieter Vanneste De eerste vrijdag van oktober is steevast een ‘grote dag’ in Buggenhout. Die dag wordt al jaren de laureaat van de Prijs van Buggenhout-Kunstprijs Pieter Vanneste bekendgemaakt. Dit jaar al voor de dertigste keer. Hoe is het zo ver gekomen? In 1980 bestond in onze gemeente een culturele werkgroep die vond dat er ook iets moest gedaan worden voor de ‘beeldende kunsten’. Prompt werd een Prijs van Buggenhout in het leven geroepen. ‘De Prijs’ was lang verbonden aan het ‘culturele weekend’ dat jaarlijks in een andere deelgemeente werd georganiseerd.

20 zone c

In 1983 greep een eerste grondige wijziging plaats. Pieter Vanneste, een eminentie in de wereld van de beeldende kunsten en zelf bijzonder gewaardeerd beeldhouwer, nam de teugels in handen. Hij legde de grondslagen voor het nog steeds vigerende systeem. De Prijs werd opengesteld voor alle kunstenaars uit Oost-Vlaanderen en de aangrenzende provincies. Voordien konden enkel Buggenhoutse kunstenaars deelnemen. Waar het oorspronkelijk alleen ging over schilderkunst, werd een alternerend systeem uitgedokterd voor 4 disciplines: beeldhouwen, grafiek, keramische sculpturen en schilderkunst. In 1989 ging de Prijs ook zijn eigen weg en werd hij losgekoppeld van de culturele weekends. Pieter Vanneste bleef tot 2003 ook voorzitter van de vakjury. Onder cultuurschepen Jef Verhaegen kreeg onze Prijs een nieuwe impuls en werden verschillende zaken aangepast. Zo werd de financiële beloning voor de laureaat opgetrokken, maar werd het werk ook meteen eigendom van de gemeente. Op die manier

bouwt Buggenhout een mooie kunstcollectie uit. In 2001 kreeg de tentoonstelling, die gekoppeld is aan de Prijs van Buggenhout, een vaste stek in het gemeentehuis. In 2002 kwam een tweede nieuwigheid aanwaaien: De Prijs van het publiek. De vakjury duidt niet langer alleen de laureaat aan, maar bestempelt een aantal werken ook met het label ‘opgemerkt door de jury’. Uit deze werken kan het publiek dan de favoriet aanduiden. Op 11 maart 2004 overleed Pieter Vanneste, de man die de Prijs zijn vorm en inhoud gaf. In Marcel Catry vonden we een nieuwe passende voorzitter. Als uiting van onze waardering en dank voor wat Pieter Vanneste onze gemeente bijbracht, werd in 2004 de naam aangepast tot: ‘Prijs van Buggenhout - Kunstprijs Pieter Vanneste’. In oktober zal de dertigste editie ervan plaatsvinden, dit jaar voorbehouden aan keramische sculpturen. Naast de jaarlijkse tentoonstelling in de maand oktober in het gemeentehuis, zal er op 15 oktober in het GC De Pit een overzichtstentoonstelling georganiseerd worden waarbij het de betrachting is de 30 winnende werken en de werken die de Prijs van het publiek wonnen, tentoon te stellen. Tevens een mooie gelegenheid om 30 jaar evolutie te zien in de beeldende kunstenwereld in Vlaanderen. Het bestaan van de Prijs van Buggenhout-Kunstprijs Pieter Vanneste zet Buggenhout al jaren op de culturele kaart en toont aan dat in Buggenhout cultuur ook met de grote C kan worden geschreven.

tekst: Jean-Pierre Willems


JAZZ AAN DE MoLEN Jazz… the sound of surprise. Zo omschreef jaren geleden Marc Van Den Hoof, jazzcriticus en radiomaker, deze uitermate boeiende muziekvorm. Sinds het ontstaan is jazz geëvolueerd van de traditionele New Orleans jazz tot een groot aantal zeer diverse stromingen. Maar hoe divers ook, elke stroming grijpt in essentie terug naar twee belangrijke basiselementen: improvisatie en de swing.

Niettemin vond de jazz binnen deze kleinere habitat de ideale voedingsbodem om verder te evolueren en te vernieuwen. Het is dan ook binnen deze gemoedelijke ‘clubsfeer’ dat het GC De Pit sinds vorig seizoen jazzaanbod biedt. Met de Molenaarswoning op het cultuurerf ‘de Patattenmolensite’ beschikt het centrum over een ideale kleinschalige locatie. Bewust wordt geopteerd voor de meer toegankelijke jazzvormen, vaak gebracht door het kruim van de Belgische jazzmusici. Zowel de nieuwsgierige luisteraar als de jazzfanaat kan genieten van deze creatieve muziekvorm. Ook het nieuwe seizoen brengt in het Molenhuis een gevarieerd jazzaanbod gaande van oude stijljazz, gypsyjazz, swing tot mainstream en zelfs een knipoog naar swingende moderne jazz en jazzpop. Kom dan ook eens genieten in de schaduw van de Patattenmolen van deze Sound of Surprise …

Mardi Gras Jazzband toegang gratis - zaterdag 25/9/10

Nomad Swing - Django 6 EUR - zaterdag 27/11/10

Gunther Valckenier jazzcollective 6 EUR - zaterdag 5/2/11

The Swingmasters 7 EUR - zaterdag 2/4/11 Locatie: Molenaarswoning, Patattenmolensite. Krapstraat 159, 9255 Buggenhout-Opstal.

tekst: Frank De Raes

21 zone c

“It don’t mean a thing if it ain’t got that swing” schreef Duke Ellington, één van de grootmeesters van de jazz. Precies dat element swing wordt in elke jazzstijl verschillend benaderd. Het bepaalt bovendien ook de perceptie voor de modale luisteraar en de toegankelijkheid van deze muziekvorm vanaf de beginjaren van de jazz tot het ontstaan van de bebop, de dansmuziek bij uitstek.

Grote orkesten en big bands zoals deze van Count Basie en vele andere waren in de jaren veertig en vijftig ‘hot’ en vulden alle ‘ballrooms’ waarbij zelfs heuse dansmarathons werden georganiseerd. Met de opkomst van de rock’n roll verdween echter de jazz langzaam maar zeker van de grote podia naar de kleinere clubs. Het danspubliek werd een luisterpubliek.


Een regio vol vorming Naast een groot aantal podiumkunsten kan je in de cultuur- en gemeenschapscentra van Zone C ook terecht voor een gezonde dosis vorming. Levenslang leren is bij ons geen loze slogan… wat hier volgt is een selectie uit het aanbod. Vormingplus Waas-en-Dender Vormingplus Waas-en-Dender biedt volwassenen een waaier aan activiteiten aan en dat ook bij jou in de buurt. Bij ons geen examens, maar puur leerplezier. Er zijn cursussen, workshops, uitstappen en lezingen over allerlei thema’s zoals kunst en cultuur, actualiteit, ecologie, filosofie, relaties, gezondheid, creativiteit, … Om vorming tot bij jou te brengen, werken wij samen met o.a. cultuurcentra en bibs. Interesse? www.vormingplus.be/waas-en-dender of bel voor een gratis brochure naar 03 775 44 84.

©VSRUG vzw


Wetteren Zelf sterren kijken i.s.m. Vormingplus Waas-en-Dender, VVS Scheldeland & Astronomieclub Mercator Kijk jij ’s nachts ook wel eens naar boven om je te verbazen over de uitgestrektheid van het heelal en de vele sterren? Wil je jouw kennis daarover op een laagdrempelige manier uitbreiden? Dan ben je meer dan welkom op deze cursusreeks. Je leert wat er zich in ons onmetelijke heelal bevindt en beweegt. En vooral, hoe je zelf aan de slag kan gaan. Welke (eenvoudige) instrumenten kan je gebruiken voor observatie? Hoe vind je bekende sterrenbeelden terug aan de hemel? Wat zijn de opvallendste planeten? Hoe werk je met een telescoop? Een rijk geïllustreerde cursus voor wie zelf wil observeren, met kleine of grote hulpmiddelen. Na de reeks trekt de groep op een nader te bepalen datum ook op excursie.

Ons dorp is het schoonste en wij zijn de beste! i.s.m. Vormingplus Waas-en-Dender Deze reeks dompelt je onder in de bijna verdwenen volkscultuur met een rijkdom aan oude verhalen en nieuwe betekenissen. Een eeuw geleden bekeek men de buurdorpen wat argwanend. Het leidde tot schimpnamen als manenblussers, stroppendragers, herbakkers, worteleters, azijnzekers … of tot volkse uitdrukkingen en liederen. Deze cursus legt de leuke, echte en vermeende verhalen bloot en schetst de evolutie tot heden. De eerste avond komt het theoretisch kader van volkscultuur aan bod. Het tweede deel focust op bijnamen. De derde avond kijkt naar de

dinsdag 9, 16 en 23 november 2010 van 19.30 tot 22u. De Poort, Markt 27 prijs: 27 EUR (met korting 13,50 EUR) begeleiding: Ignace Van Driessche, historicus-­ archivaris inschrijven: tot 29 oktober 2010 op tel 03/775.44.84

Berlare De Europese Unie en België i.s.m. Vormingplus Waas-en-Dender België en de EU zijn nauwer verbonden dan ooit tevoren. Karel De Gucht als Europees Commissaris van Handel. Herman Van Rompuy als allereerste Europese ‘president’. En momenteel zijn we ook voor een half jaar voorzitter van de EU. Maar wat betekent dat allemaal in de praktijk? De EU wordt door veel mensen als een ver-van-mijnbed show gezien. De Europese politiek lijkt ingewikkeld en alleen te doorgronden door geleerde juristen of dappere kenners. Maar tegelijk is Europa ook heel dichtbij gekomen! De euro is het beste voorbeeld, maar ook over gsm-tarieven, auto’s, voedseletiketten, ouderschapsverlof, … beslist de Unie. Van fundamentele onderwerpen tot banale kwesties, de lijst is langer dan je zou denken. Tijdens deze lezing bespreekt Europakenner Hendrik Vos hoe buitengewoon groot de impact van de EU op ons is. Met heel wat concrete voorbeelden en anekdotes schetst hij de actieterreinen van Europa. We staan ook stil bij de rol van België en de Belgische Europolitici. donderdag 21 oktober van 19.30 tot 22u. CC Stroming - prijs: 5 euro (met korting: 2,5 EUR) begeleiding: Hendrik Vos - prof. Europese politiek Ugent. inschrijven:  tot 11/10 op 03/775.44.84

23 zone c

donderdag 18 en 25 november, 2 december 2010 van 19.30 tot 22u. - De Poort, Markt 27 - prijs: 27 EUR (met korting 13,50 EUR) begeleiding: Ivo De Meulenaere, natuurkundige inschrijven: tot 8 november 2010 op tel 03/775.44.84

hedendaagse plaats van volkscultuur. Want elk dorp heeft rimpels die de geschiedenis opwekt en weer doet vervagen.


Jongeren motiveren i.s.m. Vormingplus Waas-en-Dender Als kinderen in de puberteit komen lijken ze plots wezens van een andere planeet. Ze doen datgene waar je een hekel aan hebt en meestal net het omgekeerde van wat je gevraagd had. Ze zitten op hun kamer of vluchten het huis uit. Het is alsof niets hen nog kan boeien. Hoe zet je je tiener in beweging? Hoe kan je ervoor zorgen dat hij of zij zich voor iets engageert? In deze reeks ga je kijken naar de achtergrond van hun gebrek aan motivatie. Je wisselt met andere ouders ervaringen uit.  Je krijgt natuurlijk ook nog een aantal tips om je relatie met je puber vlotter te laten lopen, en die je helpen om je puber te motiveren.

24

4 dinsdagen van 9 tot 30/11 van 19.30u. tot 22.30u. - CC Stroming - prijs: 20 EUR (met korting:10 EUR) begeleiding: Marleen Van Laere – gezinsbegeleider inschrijven: tot 29/10 op 03 775 44 84

zone c

Dendermonde Cursus glasfusen Met behulp van een ‘hotpot’, een kleine oven die in de microgolfoven past, gaan we glas smelten. Zo maken we verschillende glascabochons die we verwerken tot hangers, ringen of oorbellen. Deze techniek maakt glas smelten voor iedereen toegankelijk, want je hebt geen dure glasovens meer nodig. Na deze cursus ga je naar huis met een 6-tal glasjuwelen. Voor deze workshop is geen ervaring vereist.  reeks 1: dinsdag 5 en 12 oktober 2010 telkens van 19.30 tot 22.30u.- CC Belgica reeks 2: donderdag 7 en 14 oktober 2010 telkens van 19.30 tot 22.30u. – CC Belgica inschrijven via CC Belgica op 052/20.26.26 of info@ccbelgica.be prijs: 80 EUR (incl. materiaal – excl. fournituren)

Cursus polyfonie – een lezing vol muziek i.s.m. Vormingplus Waas-en-Dender Het oudste instrument is wellicht de menselijke stem, die van een eenvoudig eenstemmig gezang evolueerde naar een ingewikkelde meerstemmige muziekcultuur: polyfonie. De Vlaamse polyfonie is de eerste grote stroming in de Europese muziekgeschiedenis die min of meer als school kenbaar is. In de 15e en 16e eeuw werd het hele Europese muziekleven gedomineerd door zangers en componisten uit de Zuidelijke Nederlanden en hun stijl. Hun composities kennen een grote virtuositeit, technisch meesterschap en een grote expressiviteit. In dit seizoen kan je in CC Belgica tweemaal genieten van een concert: op 16 oktober Capilla Flamenca, Royne des flours en A. Agricola (Vlaamse polyfonie) en op 3 december A Cumpagnia (Corsicaanse polyfonie). Je hebt geen muzikaal inzicht nodig om te genieten van schoonheid en emotionele expressie, maar dankzij deze cursus zullen beleving en inzicht elkaar alleen maar versterken! dinsdag 23 en 30 november 2010 telkens van 19.30 tot 22u - CC Belgica, Kerkstraat 24, 9200 Dendermonde - prijs: 14 EUR (met korting: 7 EUR) begeleiding: André De Groeve, musicoloog inschrijven: tot 12/11 op 03/775.44.84


Lebbeke

Workshop Chopin

CVO kookles

Naar aanleiding van het Chopin-jaar (200ste geboortedag), neemt André De Groeve u op onnavolgbare wijze mee tijdens deze workshop. Fréderic Chopin was een Pools componist en virtuoos pianist uit de romantiek en wordt beschouwd als een der grootste toondichters uit de muziekgeschiedenis. Hier wordt een beeld geschetst van het leefklimaat van de kunstenaar: Polen en Parijs in de eerste helft van de 19de eeuw. In Parijs verbleef Chopin bijna 20 jaar van zijn veel te korte leven. Het hele leven krijgt men geserveerd met de mooiste melodieën van Chopins’ onsterfelijke oeuvre.

Onder begeleiding van een ervaren praktijkleraar worden unieke menu’s bereid en vakkundig op het bord geschikt, om zo in een gezellige sfeer aan de cursisten te serveren. Al vanaf de eerste les maak je in kleine groepjes een volledig menu klaar. Een greep uit de vele heerlijke menu’s: runderbouillonsoep met groentenbrunoise, varkenshaasje met graanmosterdsaus en gebakken perzik met rode port als afsluitertje - pompoensoep met gerookte forel, bladerdeegje gevuld met gebakken zalm en Chinese kool. Er is geen voorkennis vereist. Je kan ook instappen in deel 2 op basis van attesten van andere opleidingen of via een vrijstellingsproef.

maandag 11, 18 en 25/10/2010, telkens van 19.30 tot 22u. - Molenaarswoning, Patattenmolensite, Krapstraat 161, 9255 Buggenhout - prijs: inschrijven: Vormingplus Waas-en-Dender op 03/775.44.84

elke dinsdag van 7 september tot circa 20 juni 2011 van 18.15u tot 21.45u. - keuken van CC De Biekorf te Lebbeke - prijs: 160 EUR + circa 7 EUR per les voor de ingrediënten (betaling met opleidingscheques is mogelijk)

25 zone c

Buggenhout


De grens Brecht Traen (Wetteren 1978)

26

Brecht Traen kreeg de microbe om te fotograferen te pakken via zijn vader. Als kind mocht hij helpen zwart-wit foto’s te ontwikkelen in een geïmproviseerde donkere kamer. Later mocht hij zelf het fototoestel in handen nemen. Brecht studeerde grafische technieken om het creatieve in zich los te maken. Na zijn studies pakte hij de draad van de fotografie opnieuw op. Sedert een aantal jaar verdiept hij zich in de verschillende disciplines van de fotografie aan het centrum voor volwassenenonderwijs KISP te Mariakerke. Brecht zocht in de mooie stukken natuur van de Scheldevallei de grens tussen dag en nacht. Door

het kunstlicht in onze huizen is deze grens minder zichtbaar geworden. Nochtans vormt deze grens een periode van rust en schoonheid. Op het ritme van de natuur maakt de zon de wereld wakker of vertrouwt ze haar weer toe aan de nacht.

Wil je zelf ook op zoek naar de grenzen van Zone C? Mail uw foto’s naar info@zone-c.be en misschien prijken ze binnenkort op de website van Zone C en in dit magazine.

zone c ©Brecht Traen


27

©Brecht Traen

zone c

©Brecht Traen


ui t re gi o de in

re

Verhaal en muziek Berla

Marieke Arnou en e eg a h r ei m n Va Brecht lifant (+4j.) Babar, de kleine o u zondag 19 september

2010, 15

valantje uit het oer woud toe Wat gebeurt er als een olif meirhaeghe Van cht Bre eur Act ? t… lig in de stad beland ziek ou brengen verhaal en mu en pianiste Marieke Arn olifant’. Het ine kle de , bar ‘Ba g llin samen in de voorste grapmuziek en woord, tal van resultaat is verbluffend: t je betoveren Laa … gen din wen de pige en ontroeren ende familievoorstelling. door deze hartverwarm l CC Stroming - Grote Zaa ) EUR 6/5 (+55)/5 (-26 en abo www.berlare.be 28 zone c

Klassiek Wette

ren

Het beroem dste klarin etconcerto Orkest der Lage Lande n donderda g 7 oktober 2

010, 20u

Overbodig te zeggen dat het beroemdste kl concerto van arinetconcerto Wolfgang Am een adeus Mozart tolkt door Gee is? Het wordt rt Baeckeland vert, één van de van Vlaanderen beste klarinettis . Dit concert ten staat trouwen teken van Moz s helemaal in art. Op het pr het ogramma staa 1ste als zijn 40 n immers ook ste symfonie. zijn

CC Nova - thea terzaal Nova 22 / 20 (+55jr) / 18 (abo, verr ekijker, -26jr) www.ccnova .b EUR e


Klassiek Dendermonde

Capilla Flamenca Royne des flours polyfonie van A. Agricola

Theater Buggenhout

Lazarus Omblomow

© Miel Pieters

vrijdag 15 oktober 2010, 20u zaterdag 16 oktober 2010, 20 uur lla Flamenca streeft Het gerenommeerde ensemble Capi tijk. Het brengt prak e risch histo ke entie naar een auth van Alexander re oeuv een bloemlezing uit het profane er-vedelaar zang afde bega lijk nder uitzo Agricola. Deze een groot met gend geze uit het 15e eeuwse Gent was lla volCapi van ci musi De ren. ovise impr talent om te vocale ert: conc k unie gen zijn voorbeeld en creëren een u. nivea ste hoog het van fonie poly en instrumentale

, Dendermonde Onze-Lieve-Vrouwekerk, Kerkplein 6jr) er/-2 17 / 16 (red.) / 14 (abo/verrekijk

Muziek Lebbeke

GC De Pit 13 / 12 (red.) / 9 (abo8/-26) EUR www.gcdepit.be

elaerts

ng & Eric M Stan Van Sama Simply Live

mber 2010, 20u

zaterdag 20 nove

slaan de muzien Eric Melaerts Stan Van Samang vol spelplezier. d aar voor een avon kale handen in elk een vakkundig vers worden met Eigen songs en co neergezet. instrumentarium zikaal vlak, het wellicht op mu nt wi s ert Eric Mela te kloppen. t nie mang valt vocaal maar Stan Van Sa r goed van pas, n acteertalent hie Bovendien komt zij rhaal mee. ve ijgt ook zijn eigen want elke song kr tot Mét mogelijkheid

VIP-diner!

bbeke CC De Biekorf, Le EUR 14 (abo/groepen) / 5) +5 6/ (-2 17 / 16 be www.ccdebiekorf.

29 zone c

i.s.m. Festival van Vlaanderen.

Oblomow, Russisch landjonker die zich vastzoog in de grootstad. Scherpzinnig, vanbinnen. Opstandig, van zinnen. Afkerig, van winnen. Zo dubbel, van kinnen. Hij is gevat, maar weet niet wat hij wil. Weet heel goed wat hij niet wil. Hij laat z’n brieven ongeopend, is socia al schuw. Hij is de strafste dromer van ‘t heelal. Hij geeft onthaasting een nieuwe dimensie. Hij wacht … En dan is er de liefde. Ze is er. Ze zingt en danst voor mij. Ze is zo mooi!


Kleine liedjes worden zone c

groot Š Karel Duerinckx

30

tekst: Wim Breydels


Nekka: De Kleine Avonden 2010 presenteert Nederlandstalig muziektalent De namen Senne Guns, Renée Van Bavel en Überdope doen wellicht geen belletje bij jou rinkelen. Maar daar komt nu zeker verandering in. Hun deelname aan de Nekkawedstrijd leverde een ticket op voor Nekka: De Kleine Avonden 2010. De komende maanden kunnen de drie artiesten via een uitgebreide tournee het publiek overtuigen van hun voorlopig nog ‘kleine liedjes’.

Sinds 2008 presenteren jullie zich als Nekka: De Kleine Avonden. Waarom? “Van in het begin was er een link met de Nekkawedstrijd. Om deel te kunnen nemen aan De Kleine Avonden moest men minstens de halve finale gehaald hebben. Voor de vierde editie in 2008 verstrengden we de selectienorm. Enkel de finalisten maakten nog kans op een ticket. Tegelijkertijd wijzigden we ook het concept. We trokken niet langer met zes artiesten in wisselende volgorde de baan op. We kozen voor een vaste groep van drie artiesten. Met hen creëren we nu een soort mini-Nekkanacht, vandaar de naamswijzi-

Wat mag het publiek verwachten van Senne Guns, Renée van Bavel en Überdope? “Senne Guns brengt met zijn drie muzikanten catchy én gelaagde popsongs. De groep doet wat denken aan Yevgueni in zijn beginjaren. Met Renée Van Bavel maakt voor het eerst een noorderbuur deel uit van De Kleine Avonden. Tijdens de wedstrijd wist ze via haar eenvoudige liedjes velen te overtuigen. Ze deelde met Senne Gens de tweede plaats. Überdope is de ambiancemaker van dienst. Hun hiphop met Gentse tongval is zeer vermakelijk. Ik heb ondertussen een deel van de voorbereiding kunnen volgen en kan zeggen dat de sfeer zeer goed zit. Het publiek zal niet alleen fijne muziek horen maar ook een humoristische en soms emotionele avond meemaken.” Met BUURMAN, Mira, JackoBond en Hannelore Bedert leverde elke editie minstens één blijvertje op. Wat voorspel je voor deze editie? “Ik zie in sommige artiesten wel potentieel. Maar een doorbraak hangt van veel factoren af. Het forceren van een doorbraak is ook niet de hoofdbedoeling van De Kleine Avonden. Het is een coachings- en een speeltraject voor live publiek. Door hun deelname ontdekken de artiesten hun sterktes en zwaktes en zijn ze beter gewapend voor de toekomst. Die toekomst moeten ze wel zelf maken.”

Nekka: De Kleine Avonden 2010 9 oktober 2010, 20u Wetteren, Theaterzaal Nova www.ccnova.be 09 365 20 20

31 zone c

Nekka: De Kleine Avonden 2010 is niet nieuw. Dit project voor jong Nederlandstalig muziektalent is aan zijn vijfde editie toe. Peter Roegiers van productiehuis Broedbloeders licht het ontstaan toe. “Het idee van De Kleine Avonden ontstond in 2002. We merkten dat jong talent weinig aan bod kwam in de cultuurcentra. Waar het toch gebeurde, was dit vaak het gevolg van occasionele inspanningen van programmatoren. Met De Kleine Avonden wilden we jong muziektalent podiumkansen geven in optimale omstandigheden: gecoacht door professionele artiesten, technisch ondersteund, gepresenteerd voor een zittend geïnteresseerd publiek én gepromoot door een professionele campagne. Van in het begin konden we rekenen op steun van heel wat grote namen uit de Nederlandstalige muziekscène. Johan Verminnen gaf het project mee vorm. Als coach verleenden o.a. wijlen Bram Vermeulen, Rick de Leeuw, Pieter Embrechts, Dirk Blanchart en Wigbert hun medewerking.”

ging. Onder leiding van een coach en regisseur – voor deze editie neemt Raf Walschaerts deze taak op zich maken de artiesten een avondvullende voorstelling waarin hun eigen Nederlandstalig werk centraal staat én waarin ze met elkaars werk aan de slag gaan.”


lezingenreeks: Door de ogen van een vrouw

32 zone c

Hoe vaak keken en verloren wij ons niet in de onpeilbare diepten van de ogen van een vrouw? Toch wisten wij ons meester van de dingen. Tot we keken… door de ogen van een vrouw. Door de ogen van Marita, sterke vrouw Martia De Sterck, ziet de wereld er plots heel anders uit. Als peuter hangt ze aan de lippen van haar verhalen vertellende vader. Ze laat zich door haar grootoombisschop ademloos meevoeren op ontdekkingsreis naar China. Ze leest, herleest, beleeft en herbeleeft de sprookjes van de gebroeders Grimm. Verre landen en volkeren, verhalen vertellen en lezen, daar geniet Marita van. Niet verwonderlijk dat ze Germaanse talen en pers- en communicatie gaat studeren. Kers op haar studietaart is de opleiding tot antropologe. En dan wacht het echte leven. Ze geeft les in literatuur en antropologie aan de bibliotheekschool in Gent en leert jonge mensen de schrijfstiel aan. Want schrijven is de lust van haar leven. Soms hebben mensen om te overleven verhalen harder nodig dan voedsel. Dat leert ze tijdens een conferentie van inheemse volken. Daar gaan veel van haar verhalen over: groeirituelen en in-

wijdingsverhalen, liefhebben zonder jezelf te verliezen, en de kracht van het vertellen. Door de ogen van Marita ziet de wereld er heel anders uit. Luister maar naar de titels van de boeken die ze het afgelopen jaar schreef. ‘Bloei: zestig volksverhalen uit de hele wereld die van meisjes vrouwen maken’ en ‘Stoute meisjes overal: volksverhalen over liefde en lef’ of ‘Boto: een liefdesverhaal uit het Amazonewoud’. Laat je onderdompelen in de wereld van Marita De Sterck. Op maandagavond 8 november komt ze voor de lezingenreeks van De Leesdijk ‘Door de ogen van een vrouw’ naar de bibliotheek van Buggenhout. Kijk ook door de ogen van Friedl’ Lesage, Saskia De Coster, Kristien Hemmerechts, Marleen Temmerman, Liliane Versluys, Joke Devynck, Annelies Beck…

Maandag 8 november bibliotheek Buggenhout Meer informatie in je eigen bibliotheek en op www.deleesdijk.be


Ierse barden varen de Schelde op Ierse barden varen de Schelde op om ons deelgenoot te maken van hun mysterieuze verhalen over reuzen, geesten, tovenaars en prinsessen. ‘Irish coffee en geestige vertellingen: Ierse volksverhalen met spirit opnieuw verteld voor volwassenen’ in de bibliotheek van Wichelen op 9 november om 14.30 u. ‘Verhalen over rosse koppen uit het groene Ierland voor kinderen’ vanaf 6 jaar (en hun mama’s, papa’s, oma’s en opa’s) in de bibliotheek van Lebbeke op woensdag 24 november, om 15 uur.

Meer info in de bibliotheek en op www.deleesdijk.be 33

Kwak, Karmeliet, Uitzet en Vicardin, Dots, Dauwdruppel en Deiremonds peird. In het Land van Dendermonde stroomt geen water maar bier en jenever door Schelde, Dender en Durme. We namen ons voor een flinke slok te nemen van elk streekbier en elke plaatselijke jenever, maar staakten onze poging net voor we dubbel begonnen te kijken. En Dendermondse Witten ? Neen, dat is geen jenever, dat moet een konijn zijn, te bereiden met of te nuttigen bij de meer dan 30 alcoholische streekdranken die we telden. Of eet je liever van het paard ? Proef dan eens de paardenworstjes en -salami of het gerookte paardenvlees uit Hamme. In Laarne melken ze paarden om ijs en yoghurt te maken. In Zele moeten ze het met geit stellen, maar je krijgt wel een geitenkaasje als extra. En in Buggenhout veranderen ze varken in Gregaham.

zone c

Wij willen je verwennen

We glijden stilletjes af naar de zoete streekproducten: speculaas van de Patattenmolen uit Buggenhout en peperkoek van de Lebbeekse Vondelmolen ; Cher-chocolaatjes uit Berlare, Wetterse en Zeelse vlaai, Scheldekoekjes uit Wichelen. Laat je door de bibliotheken van De Leesdijk met streekproducten verwennen op zaterdag 16 oktober, de verwendag van de bibliotheekweek. Meer info in je bibliotheek en op www.deleesdijk.be.


ui t re gi o de in

© Thomas De Bruyne

Humor Wetteren

l

Han Solo - MultiKu vrijdag 24 september

2010, 20u

e zette acteur Han Couck Met zijn debuut Racist se coam Vla de op ig stev o zichzelf als Han Sol MultiKul is een sociaal medykaart. De opvolger Han op een harde en rin waa en politiek pamflet gië het multiculturele Bel humoristische manier duidelijk. en d Lui e! fac r you In onder vuur neemt. ert Hoste stopt. Han Solo begint waar Ge Nova CC Nova - theaterzaal R o/verrekijker/-26jr) EU 12 / 11 (+55jr) / 10 (ab www.ccnova.be 34 zone c

Tentoonstelling Dendermonde

A Horse With No Name and Other Stories

© Titus Simoens

17 september - 17 oktober In fotografie schuilt meer dan een registrerende karakter, en dus impliceert fotografie meer dan een afstandelijkeopstelling tegenover werkelijkheid en maatschappij. In tegenstelling tot de persfotograaf die vaak vanop een veilige sokkel andermans activiteiten registreert, willen deze fotografen een positie innemen. curator: Christoph Ruys (voormalig directeur Fotomuseum) Met werk van o.a. Bart Van der Moeren, Isabelle Pateer, Jens Mollenvanger, CC Belgica - Huis Van Winckel vr, za & zo van 14 tot 18 uur toegang gratis


Muziek en humor Lebbeke & Berlare Humor Buggenhout

Nigel Williams Geloof mij!

De Schedelgeboorten Gelukkig © Andy De Decker

Lebbeke zaterdag 6 november 2010, 20u Berlare zaterdag 13 november 2010, 20u

Gelukkig

zaterdag 20 november 2010, 20u Nigel is terug met een hilarische voor stelling over zijn zoektocht naar de humor achter het Geloof. Moet ons leven op aarde per se zin hebben of kunnen we gewoon genieten zonder schuldgevoel? Zijn we een onderdeel van één of ander goddelijk plan of zijn we een toevallig nevenproduct van kosmische bots ingen en een big bang? Is er wel een God? Zo ja, dewe lke? Dieu of Darwin? Evolutie of Evangelie? Geen lange tenen toegelaten in de zaal!! GC De Pit 13 / 12 (red.) / 9 (abo8/-26) EUR www.gcdepit.be

Het feestje was een ramp. De gasten bleven weg. Het bier was lauw. Er werd gevochten. Er vielen net geen doden. Gelukkig CC De Biekorf - Lebbeke 6jr) 15 / 14 (red.) / 12 (abo/verrekijker/-2 e orf.b biek .ccde www CC Stroming - Grote Zaal - Berlare 13/12 (+55)/10 (-26 en abo) EUR www.berlare.be

35 zone c

Het feestje was geweldig. De gasten waren talrijk. Het bier stroomde bij beken. d Daar van wordt een mens in één woor


40 jaar samen samen muziek maken 36 zone c

Lebbekenaar Eddy Aelbrecht maakte als zesjarige naam als ‘Little D’. Zijn artiestenmeter was toen Nicole Josy. In 1981 liepen ze mekaar opnieuw tegen het lijf, Nicole vormde toen reeds een duo met Hugo Sigal. Sindsdien toert Eddy als vast pianist samen met Nicole en Hugo de hele wereld rond. Ook nu tijdens de theatertournee ’40 jaar Nicole en Hugo – Niet te geloven’, maakt hij deel uit van het zeskoppige orkest. Bovendien is Eddy ook één van de vijf petekinderen van Nicole en Hugo.


In de ‘moeilijke’ periode van het Vlaamse lied, trokken ze onder meer naar rusthuizen en hebben ze in ‘Het Witte Paard’ gewerkt. Overal in Vlaanderen traden ze op, zowel in grote zalen als op volksfeesten, kermissen, ... Daardoor zijn ze zo succesvol en populair, werkelijk iedereen kent hen. Op mijn aanraden treden ze nu voor het eerst op in de culturele centra in Vlaanderen. De twee uur durende show is, op tien minuten na, volledig ‘made in Vlaanderen’. Onder andere Pepé Michiels, Bart Hermans en Bart Peeters schreven nummers voor hun nieuwe show en CD.” Nicole en Hugo komen steeds zeer sympathiek en lief over. Is dit buiten de spotlights ook het geval? “Ze zijn inderdaad zo sympathiek, ze spelen geen rol. Ik heb met hen nog nooit ruzie gehad, het zijn

zeer correcte mensen. Ook onderling maken zij bijna nooit ruzie. Als ze ruzie hebben, is het op een halve minuut bijgelegd. Woordenwisselingen gaan altijd over het werk, nooit over hun privéleven.” Zijn er na al die jaren vaste rituelen ontstaan voor, tijdens of na een optreden? “Voor een optreden zijn ze nog steeds zeer zenuwachtig. Ze hebben ook altijd drie ‘geluksbrengers’ bij zich, drie beertjes. Deze staan bij ieder optreden op het podium, al zo lang ik ze ken. Momenteel gaat het heel goed met Nicole en Hugo, maar ze zijn ook niet meer van de jongste. In het najaar van 2011 starten ze met hun afscheidstournee. Ze vliegen er dan nog eens stevig in, zodat ze daarna van elkaar en het leven kunnen genieten. Voor het zover is, komen ze op 17 oktober 2010 met hun huidige show naar Lebbeke. In Lebbeke spelen, is altijd een beetje thuiskomen. Nicole en Hugo zijn al heel vaak in Lebbeke geweest. Bovendien is de helft van de bandleden afkomstig uit Lebbeke. 40 jaar Nicole en Hugo – Niet te geloven! 17 oktober 2010 – 15u00 – CC De Biekorf

tekst: Wendy Van den Abbeele en Yoko Van Praet

37 zone c

Nicole en Hugo zingen reeds 40 jaar samen. Ze werden vrij snel zeer populair en bleven dit ook gedurende die 40 jaar. Kan jij hun succes verklaren? “Ze werden bij het grote publiek bekend door hun deelname aan het Eurovisiesongfestival en sketches met Gaston en Léo. Feltmann, een organisator van cruises, nam contact met hen op. Sindsdien zijn ze zeven maanden per jaar op cruise. De overige maanden treden ze op in eigen land.


Sophie & Joris op De Klapstoel

38 zone c


Na de voorstelling van An Nelissen in CC De Biekorf in Lebbeke maakten we kennis met de programmatie van het nieuwe seizoen. Samen met Joris Van den Borre en Sophie Van Delsen, Biekorfbezoekers van het eerste uur, kijken we wat hen is bijgebleven van het vorige seizoen en wat hen aanspreekt in het nieuwe. Sophie en Joris, wat vonden jullie van de afsluiter van ons seizoen An Nelissen met Obscene fabels? Sophie: “Het was niet wat ik verwacht had. Ik denk dat ik nog teveel met De Vaginamonologen in het hoofd zat. Joris vindt dit ook niet meteen haar beste voorstelling.” Joris: “Kommilfoo daarentegen was wel geweldig.”

Wat hopen jullie te terug te vinden in het programma van het nieuwe seizoen? Sophie: “Ik hield wel van de dansvoorstelling die er was voor de kinderen. Ons dochtertje Noor was eigenlijk nog te jong om het verhaal te kunnen begrijpen bij Danscompagnie De Stilte, maar ze is zo geweldig in het dansen opgegaan. Ze kon er toch van genieten. Ik hou ook van fijne humor, beetje droog zelfs, zoals Kommil Foo.” Joris: “Of Philippe Geubels. Ik hoop dat hij volgend jaar terugkomt. Dit jaar hebben we bij het begin van de voorstelling de zaal moeten verlaten omdat onze zoon Vic, toen zes maanden, ziek geworden was.

Jullie hebben net een eerste blik kunnen werpen op de programmatie van volgend seizoen. Wat trekt jullie aan en wat willen jullie nog toevoegen aan jullie verlanglijstje? Joris: “Kommil Foo zetten we zeker op ons lijstje, net als World of Comedy. We gingen laatst in Leuven naar De Kreuners luisteren. Dergelijke voorstellingen kunnen voor mij ook zeker hier.” Sophie: “Mij spreekt Stan van Samang met Eric Melaerts wel aan, Kommil Foo en Abrakodabra. Geweldig toch dat je daarvoor geen rit met de kinderen naar Antwerpen of Gent moet ondernemen.”

Voor meer informatie over de nieuwe programmatie: www.ccdebiekorf.be

tekst: Yoko Van Praet

39 zone c

Zo weten we meteen wat volgens jullie één van de hoogtepunten was hier in CC De Biekorf. Sophie: “Vooral de scène waarbij een koppel reigers werd uitgebeeld is hilarisch. Gisteren hoorden we op de radio een liedje van Johnny Cash gezongen door Kommil Foo. Meteen kwam de voorstelling terug voor onze geest en zaten we te gieren in de auto. Joris: “Ongelooflijk hoe naturel die mannen op een podium staan. Het was echt wel een van onze favorieten dit jaar.”

Met kinderen weet je nooit hé. De meeste jonge ouders met kleine kinderen vinden niet altijd gemakkelijk de weg naar een cultureel centrum. Joris: “Op dat vlak hebben we geluk. Onze ouders en schoonouders komen ook vaak over de vloer in De Biekorf, net als mijn broer. Als mijn ouders ook een voorstelling willen zien, passen we onze plannen aan of spreken we af met mijn broer.” Sophie: “Meestal regelen we dat meteen met de agenda’s erbij. Ik kijk na welke voorstellingen ik wil zien, Joris bekijkt welke hij wil zien en dan komen we tot een compromis (lacht). Ik ga bijvoorbeeld naar een aantal voorstellingen met de kinderen en andere voorstellingen ga ik dan met Joris alleen. Zo’n avondje zonder kinderen geeft nieuwe energie. Bovendien is het echt wel super dat dergelijke voorstellingen zo dichtbij huis worden gegeven. We komen met de fiets, het bespaart ons tijd en als er iets is - denk aan de voorstelling van Philippe Geubbels - ben je toch snel thuis.


ui t re gi o de in Tentoonstelling

Berlare

troming S f e i t c e l l Fotoco n vóór 1940 e z i u h e s r 0, 17u Berlaa ptember 201 zondag 5 se

cker

© Herman DeBa

en rond jaren actief in is reeds enkele g in rse tenm ve ro di St e f ie gd Fotocollect llectief verzor co et H . Donkm ru en cent , natuurbeeld het cultureel aan het werk re rla Be : en toonstelling meer, … huizen uit de pe merkwaardige n va ’s to fo ze n Dit seizoen tone . itecturale land riode voor 1940 erzicht van arch ov n nee aa t er ed bi er lling n, zond De tentoonste ks voorbij rijde n, die we dagelij schapsgezichte steden. dacht aan te be

40 zone c

- Gaanderij CC Stroming september 26 t gratis - to be www.berlare.

Familie Buggenhout

D’irque en Fien Carrousel des Moutons (tryo

ut)

woensdag 3 november 2010, 16u Dit is een voorstelling die tijd steel t, met de souplesse van zijden lakens en de veerkracht van een botsb al. ‘Carrousel des moutons’ heeft de simpele directheid van straatthea ter, de tedere intimiteit van een muziekdoos en de pure power van circus in zijn zuivere essentie. Voor kinderen en andere volwassen en. Een voorstelling zonder woorden die je sprakeloos maakt, met een grote vleugelpiano die een compleet eigen leven begint te leide n… GC De Pit 7 / 6 (red.) / 5 (abo8/-26) EUR www.gcdepit.be


Muziek Dendermonde

MAMADY KEITA vrijdag 26 november 2010, 20u van de djembé, Mamady Keita is de grootmeester mondiaal nieen die de Afrikaanse percussie op duizenden voor werd e myth een veau tilde en breekt door ady percussionisten ter wereld. Mam van zen gren de ng hijni versc gieke met zijn ener aard stand we nieu dit slaginstrument en werd de gerust de ‘Miin djembé-improvisatie. Noem hem chael de Jordan van de djembé’ … een leven um van CC legende zonder weerga op het podi Belgica!

CC Belgica - Belgica Theater 6jr) 20 / 19 (red.) / 17 (abo/verrekijker/-2 .be www.ccbelgica

Dans Lebbeke

sQueezz - Valse Noten - Dansvoorstelling 4+ zondag 14 november 2010, 15u

© Cherif Zaoa

li

CC De Biekorf, Lebbeke 7 / 6 (-26/+55) / 4 (abo/groepen) EUR www.ccdebiekorf.be

n

Familie Wettere

inokio e wereld Kapitein W d n a v s i o i inok 0, 15u Kapitein W ptember 201 zondag 26 se © Rob Albers

bij elkaar liedjesoeuvre eft al een gans en -muhe es io dj ok lie in er W nd Kapitein t hij nu ook ki eg vo an nen met ra an aa m D men met zijn getrommeld. treken toe. Sa maken. ds n in ke w ok e br all t en ui ziekjes podium rocken t he uit om r op j jaa hi 8 t baarden kom nen van 3 tot j alle kampioe hi gt di no uw Opnie en te dansen. mee te zingen terzaal Nova R CC Nova - thea kijker, -12jr) EU 6jr) / 3 (verre 6 / 5 (+55jr, -2 e www.ccnova .b

41 zone c

In ‘Valse noten’ dansen Marie-Rose Mayele en Mouna Laroussi de vriendschap tussen twee vriendinnen, nu eens aarzelend en tastend, dan weer vol vertrouwen en verlangen. Het resultaat is een spannende en ritmische mix van buikdans, congolese dans en hedendaagse dans op muziek van o.a. Hamza el Din, Mariem Hassan, Lambarene en Bach. Nubiaanse en pygmeese volksmuziek zorgen voor een verrassend geluid!


Kalender september 2010 zo 5.09

Fotocollectief Stroming, Berlaarse huizen voor 1940

Berlare, CC Stroming

17u

di 7.09

Start CVO Kookles

Lebbeke, CC De Biekorf

18u15

zo 12.09 Open Monumentendag

Wetteren

10-18u

vr 17.09 Andrea Croonenberghs, Della Bosiers … Wim De Craene,

Wetteren, CC Nova

20u

muziek

Wetteren, CC Nova

20u

muziek

20 jaar later > uitverkocht

za 18.09 Picknickconcert met Ad Libidum

Wetteren, stadstuin

11.30u

muziek

za 18.09 Walter Baele, Kleine Gelatine

Buggenhout, gc De Pit

20u

humor

za 18.09 Het Woord, festival in het teken van het woord

Berlare, CC Stroming

20u

humor

za 18.09 Fototentoonstelling Seizoen in beeld

Buggenhout, gc De Pit

zo 19.09 Brecht Vanmeirhaege en Marieke Arnou,

Berlare, CC Stroming

15u

familie

do 23.09 Nova@the movies, The hurt locker

Wetteren, CC Nova

20u

film

do 23.09 Les Barons, Filmmatinee

Dendermonde, CC Belgica

15u

film

vr 24.09 Han Solo, Multikul

Wetteren, CC Nova

20u

humor

vr 24.09 Zorg dat je (er) bij bent (m/v)

42

evenement

20 jaar later > uitverkocht

za 18.09 Andrea Croonenberghs, Della Bosiers … Wim De Craene,

expo vorming

expo

Babar, de kleine olifant (4+)

zone c

Wetteren, De Poort

9u

vr 24.9

Els De Schepper: Els Roddelt

Lebbeke, CC De Biekorf

20u

humor

za 25.9

Els De Schepper: Els Roddelt

Lebbeke, CC De Biekorf

20u

humor

za 25.09 Mardi Gras Jazzband

Buggenhout/Opstal, molenaarswoning 20u

zo 26.09 Kapitein Winokio en zijn mannen met baarden,

Wetteren, CC Nova

vorming*

jazz

15u

familie

Kapitein Winokio is van de wereld (+3)

zo 26.09 Coverband Revision

Berlare, cultuurcafé

21u

muziek

do 30.09 Dwama&Leporello, toonmoment

Buggenhout, gc De Pit

20u

theater

do 30.09 Kopergietery, Remember me

Dendermonde, CC Belgica

20u

theater

*Inschrijvingen: Vorming Plus Waas en Dender, Grote Baan 183, 9120 Beveren, Tel: 03-7754484, waas-en-Dender@vormingplus.be


01/09/10 - 31/10/10 oktober 2010 vr 1.10

t Arsenaal, De pruimelaarstraat

Berlare, CC Stroming

20u

theater

za 2.10

Ultima Thule, Rostekop

Wetteren, cc Nova

20u

8 tot 88

zo 3.10

Pierre Vlerick

Berlare, CC Stroming

17u

expo

zo 3.10

t Arsenaal, Koning Leopolds alleenspraak

Dendermonde, CC Belgica

15u

theater

di 5.10

Schriftelijke communicatie in stijl

Berlare, CC Stroming

19u30

vorming*

di 5.10

cursus glasfusen

Dendermonde, CC Belgica

19u30

vorming

do 7.10

Orkest der lage Landen, Het beroemdste klarinetconcerto

Wetteren, cc Nova

20u

vr 8.10

De Bende van de prins, Averechts

Wetteren, De Poort

20u

theater

za 9.10

Nekka, de Kleine Avonden 2010

Wetteren, cc Nova

20u

muziek

za 9.10

Blindnote

muziek

Dendermonde, CC Belgica

20u

ma 11.10 workshop Chopin

Buggenhout, gc De Pit

19u30

vr 15.10 Het Zesde Bedrijf, In the prime of their lives

Wetteren, De Poort

20u

vr 15.10 30 jaar Prijs van Buggenhout

Buggenhout, gc De Pit

vr 15.10 Lazarus, Oblomov

Buggenhout, gc De Pit

20u

theater

vr 15.10 Wouter Deprez, Je zal alles worden > uitverkocht

Dendermonde, CC Belgica

20u

theater

za 16.10 Wouter Deprez, Je zal alles worden > uitverkocht

Wetteren, cc Nova

20u

humor

za 16.10 Capilla Flamenca - Royne des Flours, muziek van A. Agricola

Dendermonde, op locatie

20u

muziek

za 16.10 Philippe Geubels, Hoe moet het nu verder (try-out) > uitverkocht

Berlare, CC Stroming

20u

humor

zo 17.10 40 jaar Nicole en Hugo: Niet te geloven!

Lebbeke, CC De Biekorf

15u

muziek

zo 17.10 Laika, De schoenen van Assepoes

Dendermonde, CC Belgica

15u

theater

wo 20.10 Nova@the movies, Dossier K

Wetteren, cc Nova

20u

film

do 21.10 Nova@the movies, Dossier K

Wetteren, cc Nova

20u

do 21.10 De Europese Unie en België

Berlare, CC Stroming

19u30

do 21.10 Mr Nobody, Filmmatinee

CC Belgica

15u

film

vr 22.10 Maaike Cafmeyer & Nele Bauwens, Wat heeft u belet te komen?

Wetteren, cc Nova

20u

humor

vr 22.10 Bart Moeyaert

Buggenhout, gc De Pit

20u

literair

vr 22.10 Stany Crets & Peter Van den Begin, True West > uitverkocht

Dendermonde, CC Belgica

20u

theater

za 23.10 De Kopergietery, Het verdriet aan de overkant

Wetteren, cc Nova

20u

8 tot 88

za 23.10 Rory Block, Farewell tour

Dendermonde, CC Belgica

20u

muziek

za 23.10 Hautekiet & de Leeuw, Op drift!

Berlare, CC Stroming

20u

muziek

theater expo

film vorming*

> uitverkocht

Zo 24.10 Jan Van Looveren, Jonas Van Geel, Vlad’s Big Bite, Roulez Roulez!

Wetteren, cc Nova

15u

muziek

zo 24.10 Tg Nunc, Alles passeert

Dendermonde, op locatie

15u

matinee

do 28.10 t Arsenaal, Norway today

Wetteren, cc Nova

20u

theater

do 28.10 3MA

Dendermonde, CC Belgica

20u

muziek muziek

vr 29.10 Johan Verminnen, Songboek van mijn hart: Johan Verminnen 60!

Wetteren, cc Nova

20u

za 30.10 LOD, The Brodsky Concerts

Dendermonde, CC Belgica

20u

theater

zo 31.10 Blunt

Berlare, cultuurcafé

19u30

muziek

43 zone c

muziek vorming*


Kalender 01/11/10 - 05/12/10 november 2010

44

wo 3.11

D’irque&Fien, Carroussel de Moutons

do 4.11

Jan De Smet & Kim Duchateau, Het stripconcert van Jan en Kim (4+) Wetteren, CC Nova

14u

familie

do 4.10

Adriaan Van den Hoof, Doortocht

Dendermonde, CC Belgica

20u

humor

vr 5.11

Jeugdfilm, Iep (5+)

Wetteren, CC Nova

14u

familie

za 6.11

De Schedelgeboorten, Gelukkig

Lebbeke, CC De Biekorf

20u

humor/muziek

di 9.11

Kristien Hemmerechts en Sylvie De Pauw, Een bakje troost

Wetteren, CC Nova

14u muziek en woord

di 9.11

Ons dorp is het schoonste… Over volkscultuur als spiegel van onszelf Wetteren, De Poort

19u30

vorming*

di 9.11

Jongeren motiveren

Berlare, CC Stroming

19u30

vorming

wo 10.11 Jazzlab Series, Badenhorst - Ploug - Pettersen

Dendermonde, Steenpoort

20u

muziek

do 11.11 Requiem pro Luna

Berlare, Sint-Martinuskerk

20u

muziek

Buggenhout, gc De Pit

16u

familie

zone c

za 13.11 Aquil’AlterA, Scarlatti meets Purcell

Sint-Martinuskerk Massemen

20u

muziek

za 13.11 An Pierlé

Dendermonde, CC Belgica

20u

muziek

za 13.11 De Schedelgeboorten, Gelukkig

Berlare, CC Stroming

20u

humor

zo 14.11 Squeeezz - valse noten

Lebbeke, CC De Biekorf

15u

familie

zo 14.11 Eitjes op Zondag, Dominique Van Malder

Dendermonde, Theatercafé

10u

theater

do 18.11 De Queeste & ‘t Arsenaal, Kinderheil

Wetteren, CC Nova

20u

do 18.11 Zelf sterren kijken

Wetteren, De Poort

19u30

do 18.11 Theater Antigone, De Kafka’s

Dendermonde, CC Belgica

20u

theater

vr 19.11 Africapella, We dream the dream

Wetteren, CC Nova

20u

muziek

vr 19.11 No Network (10+)

Berlare, CC Stroming

20u

film

za 20.11 Stan van Samang & Eric Melaerts, Simply Live

Lebbeke, CC De Biekorf

20u

muziek

za 20.11 Nigel Williams, Geloof mij!

Buggenhout, gc De Pit

20u

humor

za 20.11 Merdan Taplak Orkestar

Dendermonde, spiegeltent Grote Markt 21u

muziek

theater vorming*

di 23.11 cursus polyfonie

Dendermonde, CC Belgica

19u30

do 25.11 Bright Star, Filmmatinee

Dendermonde, CC Belgica

15u

do 15.11 Nova@the movies, Sherlock Holmes

Wetteren, CC Nova

20 u

film

do 25.11 Raf Coppens, Overschot van gelijk

Dendermonde, CC Belgica

20u

humor

20u

muziek

vorming film

vr 26.11 Mamady Keita

Dendermonde, CC Belgica

za 27.11 Nomad Swing, Django

Buggenhout/Opstal, Molenaarswoning 20u

za 27.11 Vernieuwd Gents Volkstoneel, De Vis > uitverkocht

Wetteren, CC Nova

20u

theater

za 27.11 Music Hall Productions, Boeing Boeing

Berlare, CC Stroming

20u

theater

zo 28.11 Walter De Mulder

Berlare, CC Stroming

11u30

expo

zo 28.11 Thomas Champagne Trio

Berlare, cultuurcafé

19u30

muziek

jazz

december 2010 vr 3.12

A Cumpagnia

Dendermonde, O.L.V. kerk

20u

muziek

za 4.12

Het Gevolg, Cloaca

Lebbeke, CC De Biekorf

20u

theater

zo 5.12

AbraKOdabra en de duivel in het doosje

Lebbeke, CC De Biekorf

15u

familie

*Inschrijvingen: Vorming Plus Waas en Dender, Grote Baan 183, 9120 Beveren, Tel: 03-7754484, waas-en-Dender@vormingplus.be


seizoen 2010 -2011

VERREKIJKER Berlare Buggenhout Dendermonde Lebbeke Wetteren

Exclusief voor abonnees: De Verrekijker Met de Verrekijkerbon kan je een voorstelling meemaken in één van de deelnemende gemeenschaps- en cultuurcentra aan abonnementstarief. De bon is niet geldig in het centrum waar hij werd uitgegeven Een lijst van deelnemende GC’s en CC’s vind je op blz. 46 van deze Zone C Veel plezier


BERLARE

LEBBEKE

BUGGENHOUT

WETTEREN

CC Stroming Dorp 101 – 9290 Berlare Tel. 052/42.35.31 Fax.052/42.74.84 Cultuur.reserveren@berlare.be www.berlare.be/ccstroming ma, woe en do 9-11 u en 13-17 u vrij 9-12 u

GC De Pit Platteput 16 – 9255 Buggenhout Tel. 052/33.84.50 Fax 052/33.84.58 depit@buggenhout.be www.gcdepit.be

DENDERMONDE 46 zone c

CC Belgica Kerkstraat 24 – 9200 Dendermonde Tel. 052/20.26.26 (ticketbalie) 052/20.26.40 (zaalhuur en administratie) Fax.052/20.25.70 info@ccbelgica.be www.ccbelgica.be ma 10-12.30 u di, do, vrij 10-12.30u en 14-16 u woe 10-12.30 u en 14-19 u za 10-12.30 u van september tot en met april

CC De Biekorf Stationsstraat 23 – 9280 Lebbeke Tel. 052/25.08.12 info@ccdebiekorf.be www.ccdebiekorf.be ma, woe, do en vrij 8.30-12 u di 8.30-12 u en 13-19 u 1e za van de maand 10-12 u

CC Nova Molenstraat 2b – 9230 Wetteren Tel. 09/365.20.20 cc.nova@wetteren.be www.ccnova.be ma, di, woe, en vrij 9-12 u en 13.30 – 17 u do 9-12 u en 14-17 u za 10-12 u

Cultuurdijk

p.a. CC Belgica Dendermonde info@zone-c.be www.zone-c.be


COLOFON Hoofdredactie: Bart Van den Broucke Eindredactie: Marc-Pieter Devos (www.mdmedia.be) Redactie: Dimitri Beeckman, Wim Breydels, Katrien Daniels, Stijn De Coster, Karel Embrechts, Michael Pector, Greet Roosbeek, Lieve Van Cauwenberge, Wendy Van Den Abbeele, Johan Van Acker, Henk Vande Velde, Yoko Van Praet, Ingrid Verdonck Vormgeving: Jim Van Raemdonck (www.coming-soon.be) Reclameregie: Publi-Style graphics, 0497 43 27 07 Druk: Drukkerij De Cuyper / 11.000 exemplaren Foto Cover: www.coming-soon.be V.U.: Marius Meremans, p.a. Kerkstraat 24, 9200 Dendermonde


Romein

Aalst Dendermonde

ROMEIN. PERFECTIE IN DE SPOTLIGHTS.

Echt rijplezier

Bij Romein bent u steeds de hoofdrolspeler. Want de beste persoonlijke service is ons handelsmerk. Ervaren BMW specialisten geven u met plezier alle uitleg over de nieuwste BMW modellen in onze showrooms in Aalst en Dendermonde, terwijl deskundige technici klaarstaan in onze ateliers om uw wagen te onderhouden met oog voor elk detail. Ook onze carrosserieafdeling in Dendermonde is uitgerust met de allerlaatste technologische innovaties. Perfectie is immers ons streefdoel, steeds met exibele en kwaliteitsvolle oplossingen op uw maat. Wilt u genieten van een eersteklas tweedehandswagen van BMW Premium Selection, dan kunt u terecht in onze showroom in Dendermonde. Romein, streven naar perfectie. Ontdek ook onze website www.romein.bmw.be

Romein Aalst Moorselbaan 370 9300 Aalst Tel. 053 76 90 00 info@romein.net.bmw.be

Romein Dendermonde Bevrijdingslaan 199 9200 Dendermonde-Appels Tel. 052 22 44 63 info@romein.net.bmw.be

Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.bmw.be

Zone C Magazine 4  

Cultuur magzine van Zone C