Page 1

Met je gezin naar theater: studio orka

regionaal cultuurmagazine Berlare - Buggenhout - Dendermonde - Lebbeke - wetteren maart - April - mei 2011 / jaargang 2 / nummer 2 / Driemaandelijks / Gratis / www.zone-c.be


2 zone c

www. ntgent. be Een genreoverschrijdende,

+32 9 225 01 01

zinnenprikkelende voorstelling van Michael De Cock, Gerda Dendooven, Frank VaganÊe en het Brussels Jazz Orchestra voor kinderen vanaf 8 jaar waarin de verhalen van Ovidius op verrassende wijze opnieuw tot leven komen. Een productie van ’t Arsenaal en BJO.

Op zaterdag 16 april (namiddag en avond)

in NTGent schouwburg.

Vliegen tot de hemel (8+)


Acteur bijt hond Verhalen waarin niet een held, maar de gewone man de hoofdrol krijgt: in onze schouwburgen duiken ze steeds vaker op. We luisteren blijkbaar graag naar kleine vertellingen uit de grote stad, de intieme roerselen van doodgewone zielen. We trekken ervoor zelfs op pad, naar volkstuintjes of verwaarloosde wijken. Het gezelschap Braakland/ Zhebilding parkeerde voor de locatievoorstelling naast een ‘troostmobiel’ op de Luchtbal. Buurtbewoners konden er hun hart komen luchten bij een bakje koffie. De toeschouwer mag daar dan kennis van nemen. In het beluisteren van elkaars geheimen en dromen vinden we troost.

Op andere podia gaat het er grimmiger aan toe. Theater vanuit de buik van de samenleving, over rondhangmarokkanen, sans-papiers of clochards, is in de mode. Geschokt luisteren we naar hun trieste wedervaren. Hun verhalen bieden geen troost, ze moeten ons juist een geweten schoppen. Een strovuur van verontwaardiging laait op. Daarna gaan we gezellig nog een pint drinken. Theater is niet meer larger than life, maar gewoon en herkenbaar, op het anekdotische af. Een hele opluchting is het dan om, tussen die vele monoloogjes en intieme getuigenissen, ook nog voorstellingen te

3

Edito/index

8

Uit in de regio

4

Met je gezin naar theater: Studio Orka

10 Interview met JackoBond

13 Uit het dagboek van Gerard Carolus De Pit 16 Uit in de regio

18 Een plan voor ‘groot’ en ‘klein’ erfgoed 22 Uit in de regio

24 Een wereld van ongeziene soundscapes 27 Het geheim van De Leesdijk

28 Met Klaas en Sarah op de Klapstoel 30 Fotopagina De Grens 32 Uit in de regio

34 Interview met Roel Swanenberg 37 Ode aan Adolf Sax 40 Uit in de regio 44 Kalender 46 Reispas

ontdekken die de grote verhalen niet schuwen. Shakespeare, Ibsen, Tsjechov: ze houden ons een uitvergrote spiegel voor. Passie, jaloezie en verraad zijn hun onverwoestbare thema’s. Het is een verademing dat een nieuw gezelschap zoals De Spelerij meteen Othello op de affiche durft zetten. Dat ’t Arsenaal dit voorjaar op tournee trekt met Drie zusters in volle bezetting. Oef, het klassieke repertoire is nog niet dood en begraven.

Geert Van der Speeten is redacteur van De Standaard. Hij volgt de cultuursector al ruim twintig jaar en schreef deze column op vraag van Zone C.

Zone C wordt uitgegeven door Cultuurdijk, een intergemeentelijke projectvereniging tussen de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Lebbeke en Wetteren. Jaargang 1, nummer 2, gratis, maart 2010. Zetel: Kerkstraat 24, 9200 Dendermonde, tel: 052 20 26 40, email: info@zone-c.be, Met de steun van de Vlaamse Overheid, de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Lebbeke en Wetteren, Zone C tracht alle wettelijke bepalingen na te leven. Personen die menen in hun rechten geschaad te zijn, worden gevraagd contact op te nemen met de verantwoordelijke uitgever. Auteurs van artikels zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun tekst. Overname kan mits schriftelijke toelating van de redactie. Foto’s zonder auteursvermelding werden door de organisaties ter beschikking gesteld. Het adressenbestand van Zone C wordt beheerd in de geest van de wet op de bescherming van de privacy. Schrappen, wijzigen of opvragen van uw adresgegevens is mogelijk. Contacteer hiervoor het secretariaat van Cultuurdijk: 052 20 26 40 of info@zone-c.be.

3 zone c

Of neem Onvoltooid verleden tijd van De Roovers: een bloemlezing van anonieme anekdotes en herinneringen, opgetekend door Paul Auster. Banale, alledaagse voorvallen passeren de revue. Telkens is er sprake van een verlicht moment, een prikkelend inzicht dat ook bij ons in de zaal herkenning opwekt. Je zou haast van een Man bijt hond-effect op het toneel kunnen spreken. De taak van ‘vliegende reporter’ is overgenomen door de theatermaker.

INDEX


Met je gezin naar theater

Studio Orka effent het pad voor kinderlijke verwondering

4 zone c

De ene keer sta je op de eerste rij bij de ontdekking van onderaards leven. Een andere keer ben je te gast bij een wereldvreemde dierendokter en maak je kennis met zijn prettig gestoorde postbode. Keer op keer weet Studio Orka zijn publiek te verrassen met een onvergetelijke locatievoorstelling. En of het nu in een verlaten oud pand is of in een stadspark, deze makers goochelen steeds met de grens tussen fictie en realiteit en laten je bijna vergeten dat je in een theatervoorstelling zit. Tijdens het weekend van 13, 14 en 15 mei slaat dit Gents gezelschap zijn tenten op in onze regio. Vooraleer Warmoes - want zo heet hun nieuwste voorstelling - los te laten op het Cultuurdijkpubliek, is het goed even van naderbij kennis te maken met Studio Orka.


Studio Orka werd in 2004 opgericht door het ontwerpersduo Philippe Van de Velde en Martine Decroos. Tijdens de beginjaren ontwikkelden Martine en Philippe voornamelijk tentoonstellingen en multimediale installaties. Dit doen ze nu nog steeds, maar in enkele jaren tijd groeide Studio Orka uit van een commercieel ontwerpbureau tot een fris en origineel theatercollectief dat werkt met professionele acteurs.

En daarna is de bal dan blijven rollen? MD: “Via Katrien en Brenda leerden we Dominique Van Malder kennen waarmee we Lava, een bodemonderzoek maakten. Dat was voor ons niet evident. We willen ons eigen ding als vormgevers doen en een bepaald verhaal vertellen maar hadden geen ervaring hoe we dat theatraal konden vertalen. Het was zowel voor de acteurs als voor ons een zoektocht: hoe konden we elk onze eigenheid bewaren en toch koppelen aan elkaar zodat onze samenwerking een meerwaarde kreeg? Je hebt dan echt wel een klik tussen mensen nodig. De eerste contacten waren aftastend en vroegen veel vertrouwen van alle partijen. Ik denk dat we meer dan één keer van mekaar gedacht hebben “Wat zegt die nu?” (lacht). Ja, eigenlijk zou je kunnen samenvatten dat we een groep zijn met een totaal verschillende achtergrond die mekaar op het juiste moment heeft ontmoet.”

Hoe gaan jullie precies te werk wanneer jullie een voorstelling maken? MD: “Eens we gekozen hebben voor een bepaalde plek maken Philippe en ik eerst schetsen. We zoeken naar een bepaalde vorm die mee het verhaal kan sturen. Dan zitten we samen met de acteurs en brainstormen we verder. Vaak ontstaan daar dan ook weer nieuwe dingen uit. Pas op, gezien de vorm soms zo prominent aanwezig is, is het vaak niet evident voor onze acteurs om daarmee om te gaan. Soms kunnen de kinderen zo verwonderd zijn door een bepaalde techniek of vormgeving (bv. Broedkast van De Legende van Woesterdam) waardoor het echt een evenwichtsoefening is voor een acteur om daar intelligent mee om te springen en er geen poppenkast van te maken. Soms verdwijnen ze letterlijk op de achtergrond. Gelukkig zijn de spelers mensen die dat keer op keer heel goed aanvoelen. Bij Berninna bijvoorbeeld (een spannende voorstelling in een oud herenhuis met allerlei griezelige effecten tekst: Katrien Daniels en Ingrid Verdonck

5 zone c

Martine Decroos (MD): “Eigenlijk is het allemaal organisch gegroeid. In 2004 maakten we de tentoonstelling Doolhoofd voor de Kopergietery. Het was de eerste keer dat we in contact kwamen met de theaterwereld. Daarna maakten we voor Time-Festival een installatie. De curator merkte onze zeer theatrale beeldtaal op en moedigde ons aan een verhaal te vertellen. Zijn opmerking is een trigger geworden. Samen met actrices Katrien Pierlet en Brenda Bertin maakten we zo onze eerste voorstelling Watertanden en Zeewolven.“

Jullie zijn wel op een zeer bijzondere manier ontstaan. Ik kan me geen enkel gezelschap voorstellen waar kindertheater ontstaat uit vormgeving en waarbij dit soort, zeer toegankelijk theater wordt gemaakt. MD: “In het begin kregen we daar echt wel kritiek op. Kenners wreven ons onder de neus dat onze voorstellingen helemaal geen dramatische opbouw hadden en dat het eigenlijk geen echte voorstellingen waren. Maar eerlijk gezegd, we lagen daar niet wakker van. We hebben met ons allen vooral ons gevoel gevolgd. Dat is ook de enige drijfveer die er toe doet en die maakt dat je daar echt van kan genieten. Wij werken buiten de codes van het theater en kijken inderdaad soms anders naar de dingen. Daardoor benaderen we bepaalde zaken ook anders. Het kan gek klinken, maar het is nooit onze bedoeling geweest om theater te maken. Het voelt nu gewoon goed aan en nu lijkt het wel alsof alles zo moest lopen. Zonder het intense vertrouwen en zonder de samenwerking met Katrien, Brenda, Jo en Dominique was het ons ook nooit gelukt.”


n.v.d.r.) gaan de kinderen soms zo hard op in wat er gebeurt door de speciale effecten dat de acteurs de kinderen opnieuw onder controle moeten krijgen. Ze moeten als het ware extra moeite doen om hun plaats in het geheel op te eisen. Het feit dat je dan ook zo dicht bij je publiek zit maakt dat alles heel erg op hen afkomt.”

6

ongegeneerdheid toelaten. Wijzelf verliezen ons graag in het idee dat zoiets een uur lang kan…” Hoor ik je dan ook zeggen dat je meer van familievoorstellingen houdt dan van schoolvoorstellingen? MD: “Schoolvoorstellingen zijn heerlijk, maar in familievoorstellingen werkt die gelaagdheid door de goede publieksmix van jong en oud(er) natuurlijk beter. Acteurs kunnen meer op twee niveaus spelen en dat is heel fijn voor hen. Het maakt het spannender en minder braaf. Je refereert aan de fantasie uit je eigen kindertijd, de emoties die je koestert, en je plaatst ze in een hedendaagse context op een specifieke locatie. Bij schoolvoorstellingen is er een andere emotionaliteit, er wordt bijvoorbeeld met totaal andere zaken gelachen.“

zone c

Jullie nieuwe voorstelling heet Warmoes en speelt zich af in volkstuintjes. Waarom hebben jullie voor deze locatie gekozen? MD: “Een volkstuintje is een soort microkosmos: de grote wereld in het klein. En dat wilden we absoluut in onze voorstelling verwerken. Als je in zo’n volkstuintje rondhangt en een praatje maakt met iemand, dan ken je binnen de kortste keren het hele leven van je gesprekspartner. Daaruit hebben we onze inspiratie gehaald.”

Jullie werken steeds op locatie. Waarom eigenlijk? MD: “We kiezen daar ook heel bewust voor. Tot nu toe is het bij ons zelfs een noodzaak omdat we op die manier de grenzen tussen fictie en realiteit kunnen aftasten en het geeft de spelers ook een extra dimensie, personages en vorm krijgen een extra meerwaarde en het bepaalt ook mee ons verhaal. Daarnaast creëer je als vormgever door een voorstelling op locatie te spelen, voor jezelf ook letterlijk een ‘open ruimte’ waar alles kan. Je kan als maker heel ver gaan in je fantasie. Je hoeft geen rekening te houden met de welbepaalde codes van theater op scène. Dat geeft veel vrijheid maar dat maakt ook wel dat de dingen veel minder afgelijnd zijn. Het is vaak minder controleerbaar, soms kan het daardoor ook wel eens fout lopen, maar in de meeste gevallen is het iedere keer opnieuw spannend voor de hele ploeg en daagt de plek ons echt uit.”

Hebben jullie de voorstelling ook op locatie gemaakt? MD: “Voor het grootste deel wel. De twee eerste weken hebben we gerepeteerd in De Vooruit en daarna gingen we verder werken in de tuintjes. We hadden op de vloer al heel wat dingen bedacht, maar toen we dit uittestten in de tuintjes bleek die totaal niet te werken. De locatie dwong ons om alles anders aan te pakken.”

Locatietheater is typerend voor Studio Orka. Wat zijn de andere vaste ingrediënten van een Studio Orka – voorstelling? MD: “We streven er altijd naar om verschillende lagen in de voorstellingen te stoppen. We mikken niet uitsluitend op de kinderen, volwassenen worden evenzeer meegenomen in onze fantasie en het is leuk hen te betrappen wanneer ze meegaan in een verhaal. Hiervoor moet die volwassene in kwestie natuurlijk open staan, moet hij of zij een bepaalde stoutheid en

Terug naar af, dus! MD: “Inderdaad, we hebben ons materiaal weg moeten gooien en zijn helemaal opnieuw begonnen. We voelden vrijwel meteen dat we aan de slag moesten met de kleine intermenselijke lijntjes die we bij de mensen terugvonden, en met de informatie uit de gesprekken ter plaatse. Het idee om een rattenvanger als personage te gebruiken bleek dan plots weer heel erg te kloppen, de rattenfobie bestaat in alle volkstuintjes. Dit alles maakt dat Warmoes een andere fantasie hanteert dan


wat men gewoon is van ons. De realiteit drong zich op om een andere vormgeving te kiezen. We hadden als het ware geen decor nodig, de volkstuintjes waren ons decor. Een hele stap voor ons die heel wat discussies meebracht, maar waar we uiteindelijk wel blij om zijn.” Voorstellingen maken lijkt bij Studio Orka wel een groot feest? MD: “Heel veel mensen zeggen dat. In Nederland werden er recensies geschreven waarin letterlijk stond “wat moet dat een fijn repetitieproces geweest zijn”. Onze voorstellingen lijken schijnbaar simpel, maar alles is heel doordacht. Het hele proces vraagt veel research. Verschillende verhaallijnen gaan vooraf aan de definitieve versie en de acteurs proberen heel veel uit vooraleer we echt voor iets gaan. Het is echt wel keihard werken en telkens opnieuw proberen de juiste keuzes te maken. En dat alles vertrekkend van een blanco blad. Maar jullie doen het graag? MD: “Jazeker!”

2 x 2 vrijkaarten voor de voorstelling van 14 mei (14u) 2 x 2 vrijkaarten voor de voorstelling van 15 mei (16u). Mail naar info@zone-c.be uiterlijk op zondag 27 maart Een onschuldige hand trekt 2 winnaars.

STUDIO ORKA - WARMOES (7+) Van en met: Philippe Van de Velde, Martine Decroos, Dominique Van Malder, Jo Jochems, Brenda Bertin, Randi De Vlieghe, Steven Beersmans, Ilse De Koe, Katrien Pierlet.

13/05 19.30 u cc Belgica (uitverkocht) 14/05 14.00 u cc De Biekorf 14/05 19.30 u cc Nova (uitverkocht) 15/05 13.00 u cc Nova 15/05 13.30 u cc Stroming 15/05 16.00 u cc De Pit 15/05 16.15 u cc Belgica 6 - 5 (red.,-16jr, abo) EUR

I.s.m. Volkstuinders Dendermonde Voor de niet-uitverkochte voorstellingen zijn nog tickets verkrijgbaar via het centrum van de afspraakplaats (zie reispas p. 46)

Waarom het zeker de moeite waard is om met je gezin naar theater te gaan, vertellen enkele theatermakers u graag zelf! “Bij Studio Orka voel je je als een vis in avontuurlijk water. Het is daar goed toeven en zwemmen in een oceaan vol kriebelende onderwaterplantjes. Het brubbelt en broebelt daar. Want bruis doet leven! En er mag al eens gelachen worden, maar een traantje wegpinken mag ook. Plons maar lekker mee in die speelvijver en laat u verwonderen in dit tranendal. Laat u troosten en laat ons toasten! Verwacht een stomp in de buikstreek, een lach, een rilling, een slag in ‘t wezen, een zalving hier, een klets daar, een kriebelke alginder… Waterpret alom dus bij Studio Orka. Komt dat zien! Komt dat voelen! Voor iedereen die zich kind wil voelen!” Dominique Van Malder “Er is niets zo fijn om als kind te merken dat je ouders en grootouders tijdens een voorstelling even hard moeten lachen om een grap als jij. Samen genieten over alle leeftijden heen kan niet vaak genoeg gebeuren. Op die manier voelen de kinderen zich serieus genomen en wordt jeugdtheater niet iets om de ‘kindjes’ bezig te houden terwijl mama en papa wachten in de foyer.” Steven Beersmans “Ik hou van theater, en die liefde draag ik uit. Hoe meer mensen genieten van een voorstelling, hoe liever ik het heb. Hoe vroeger je met theater in aanraking komt, hoe beter je leert genieten van een voorstelling. Met de hele familie een voorstelling beleven, vind ik het mooiste wat er is. Samen ontroerd, verrast en geprikkeld worden schept een unieke band: kinderen die ouders horen lachen, ouders die kinderen zien genieten... Kindertheater dat zichzelf serieus neemt, is ook zalig voor een volwassene. Net daarom is het zo leuk om te maken en te spelen!” Raf Walschaerts

7 zone c

WIN!

Dit spelplezier en de fantasie van gezelschappen als Studio Orka maken familievoorstellingen telkens een feest voor jong en oud. Gezinnen met kinderen zijn in onze cultuurcentra van harte welkom en worden gekoesterd. Wie met kinderen of kleinkinderen een familievoorstelling bijwoont, krijgt de garantie van een totaalbeleving: de spanning die voorafgaat aan het theaterbezoek, het gezinsvriendelijke onthaal, de verwondering om wat er op scène gebeurt, de ontlading bij het slotapplaus, de blozende kaakjes bij het buitengaan en de gesprekken op de terugweg naar huis.


ui t re gi o de in

Muziek Lebbeke

Jackobond Als ik van u was Zaterdag 19 maart 2011, 20u Rol de rode loper gerust uit. JackoBond komt met trots én met graagte hun gloednieuwe album aan u voorstellen : “Als ik van u was”. Zo ‘JackoBond’ heeft JackoBond nog nooit geklonken. Zo fijn is het maken van een cd nog nooit geweest. En dat is eraan te horen. En zeker ook te zien. Ze lopen over van de goesting. En van de straffe songs. Ze hebben zoveel te vertellen. En ze staan er als nooit tevoren.

8 zone c

CC De Biekorf, Lebbeke 12/11 (+55/-26)/9 (abo en groepen) EUR www.ccdebiekorf.be

enhout

Muziek Bugg

Buurman tiek Flou Artis ns

© Marco Merte

u

ril 2011, 20

vrijdag 29 ap

os, maar de hot in de ro ” was een sc ky oc n 2010 uit“R va at ar la ja na Debuutp , die in het at la -p an m tweede Buur . Meer straffer! t authentieke kwam, is nog urman naar he rake Bu et t m ek zo om it in de kunst Meer dan oo Verdickt zich en met je t zi jn n rfi ka ve je it e dan oo . Films di s’ te schrijven , over het hier woorden ‘film de soundtrack ef , le or do n ee et elancholische m m t t, he ch ogen di ook het grote, r aa m , ne ei kl en het nu, het levenslustige. maar ook het GC De Pit 6) EUR / 10 (abo8/-2 14 / 13 (red.) .be www.gcdepit


iddag m a n s g n i t ontmoe Muzikale sman 11, 15u Marc Meer ag 19 mei 20 re

Muziek Berla

donderd

er in g als voorzang an wellicht no zijn m rs et ee M . ’ M rs c te ar ch M tvaardige Re Iedereen kent ch Re lied e rs ‘D te a ch rogramm tvaardige re het Canvasp tte hij het rech ze m te ns to ri warme bas-ba steevast in. wat het grote verwachten of u zo en m mei een at ng tot w rsman op 19 In tegenstelli gt Marc Mee elhuis, en em br H en et H nk s de publiek zou se liedjes zoal am la lown’. V C e e nd et beke ige ode aan ‘D repertoire m én een pracht n pe em K e ill Mama, De St l g - Grote Zaa CC Stromin bak) ge en e cl. koffi 7.50 EUR (in ! ht lic rp Reser vatie ve

Humor Dendermonde

Muziek Wetteren

Yllana - Brokers

Drink rode wijn Karlijn Sileghem & Hans Van Cauwenberghe

9 zone c

© Sara De Graeve

zaterdag 28 mei 2011, 20u vrijdag 29 april 2011, 20u De Keyzer (De StanTwee jaar lang zocht journalist Laurens op die hem wilden en mens nde boeie deren Vlaan daard) in ent. Hij bundelde betek hen voor vertellen wat afscheid nemen n’. Karlijn Silegneme id fsche A ‘ boek het in ekken deze gespr dit boek tot een rkten bewe ghe hem en Hans Van Cauwenber ontroerend, pig, Grap . elling oorst aterv ekthe muzi boeiende in vervat. aal allem er zit het aangrijpend, verstild en uitbundig, CC Nova - theaterzaal Nova ) EUR 14/13 (+55jr)/12 (abo, verrekijker, -26jr www.ccnova.be

Na hun schitterende 666 en Star Trip is dit terug een voorstelling in de ongeëvenaarde hilar ische visuele stijl waar voor Yllana staat. Deze keer nemen ze de ‘high finan ce’ op de korrel. De vier acteurs spelen overtuigend beur shaaien met al hun kleine kantjes zoals de vanzelfsp rekendheid van het grote geld, een hip interieur, modieuze kledij, cocaïne en holle vriendschap. CC Belgica - Belgica Theater 16 / 15 (red.) /13 (abo/verrekijker/-2 6jr) EUR www.ccbelgica .be


10 zone c

Mijn songs ontstaan heel organisch Interview met JackoBond


van JackoBond kennen, weten dat het helemaal niet zo is. Het was ook heel moeilijk om onze muziek op Radio 1 te krijgen, omdat mensen vaak vooroordelen hebben. We hebben hen echt moeten overtuigen om eens te ‘luisteren’ naar onze muziek. Je voelt dat het een vergiftigd geschenk ‘kan’ zijn. Je moet keuzes maken om het in je voordeel te laten spelen.

Begin 2009 stuurt JackoBond een filmpje in voor het nieuwe format van Zo is er maar één, het televisieprogramma dat in zijn laatste seizoen op zoek gaat naar Nieuw Nederlandstalig Talent. Ze wordt geselecteerd en wint al in de eerste aflevering veel harten van kijkers met haar cover van Laat me van Ramses Shaffy. In de finale stemt de kijker massaal en JackoBond wint ‘Zo is er maar één’.

Krijg je vaak reacties op straat? RM: “Ja, zonet nog hier aan de balie van het stadhuis! Ik raak er nu aan gewend maar in het begin schrok ik altijd enorm. Ik vroeg me af waar ik die mensen van kende, tot ik drie seconden later besefte dat ik hen helemaal niet hoefde te kennen. Deze zomer stopte ik op een warme dag in een tankstation om een flesje water te kopen. Een man herkende mij en riep naar zijn vrouw, die volledig aan de andere kant van het tankstation stond, “Hé Jacqueline, kijk eens wie hier staat, JackoBond”. Heel die winkel natuurlijk naar me kijken. “Kijk, ze koopt een fleske water! Alé, JackoBond met een fleske water!!” Had ik nu een fles whisky gekocht, oké, maar een flesje water! Daar was die man toch niet goed van.” (lacht)

Sinds je Zo is er maar één won, zijn jullie met JackoBond op een sneltrein terecht gekomen. RM: “Absoluut. Voor Zo is er maar één waren we al vier jaar bezig met muziek maken, maar niemand wist het. We traden veel op in zalen en bereikten zo maximaal 200 mensen per avond. Plots kom je op televisie en kijken en luisteren er zo’n 800 000 tot 1 miljoen mensen naar je. De dag na Zo is er maar één was de inbox van mijn mail zowat ontploft (lacht). Voor het eerst in de carrière van JackoBond kregen we een stroom van aanbiedingen en moest ik kiezen. Voor het eerst ook moest ik ‘nee’ zeggen tegen iemand want je kan natuurlijk niet alles doen.” Ben je, achteraf gezien, blij dat je hebt meegedaan aan Zo is er maar één? RM: “Achteraf wel. Het is wel dubbel omdat heel veel mensen direct een stempel op je plakken. Omdat we op televisie waren, duwen ze je in de commerciële hoek. Of toch een hoek waar het eerder over je persoon gaat dan over je muziek. Mensen die de muziek

Jullie hebben met de band op enkele jaren tijd al heel wat bereikt: twee tournee’s langs de culturele centra, twee CD’s,… RM: “De meeste mensen kopen een huis of ze maken een kindje, wel ik maak platen en voor mij is dat even heftig qua impact. Het kost heel veel voorbereidingstijd, heel veel werk, maar je bent er zo blij en trots op. Ik loop echt op wolkjes en dat al meer dan anderhalf jaar. Dit is echt wat ik wil en alles valt in zijn plooi. Maar ik denk natuurlijk direct verder en ben al bezig met een volgende plaat en met de tournee van deze zomer. Dus ik sta niet echt stil bij wat we bereikt hebben, maar geniet van elk optreden en blijf plannen en muziek maken.”

tekst: Yoko Van Praet

11 zone c

Op een regenachtige middag ontmoeten we Riet Muylaert in het stadhuis van Sint-Niklaas. Riet studeerde in 2005 af aan Studio Herman Teirlinck richting Kleinkunst met haar afstudeerproject JackoBond. De groep JackoBond ontstaat op dat moment.


Jullie nieuwe plaat Als ik van u was kwam uit in september 2010. Zowel de muziek als de teksten zijn door jou zelf geschreven. RM: “Ik heb een dagboek waar ik elke dag in schrijf en waar stukjes tekst in ontstaan. Daarnaast speel ik heel veel piano en improviseer ik dingen. Stilaan krijg ik dan hier een refreintje en daar een strofe, en daar maak ik dan een song mee. Mijn songs ontstaan dus heel organisch.”

12 zone c

Zijn er liedjes die je zelf liever hoort/zingt dan andere? RM: “Ik ben tevreden over heel de CD, maar er is één nummer dat er voor mij gigantisch bovenuit steekt en dat is Wanneer valt de eerste sneeuw. Ik kan het op de piano tien keer na elkaar spelen, omdat ik de akkoorden zo schoon vind. Plus we hebben het opgenomen met een kinderkoor en dat was een fijne ervaring. Ook qua tekst en inhoud hou ik ontzettend van dit nummer.” Hoe zou je je muziek kunnen of willen omschrijven? RM: “Dat vind ik een verschrikkelijke vraag. Het is ‘singer-song-writer’ omdat het gaat over mijn visie op de dingen. Het is kleinkunst en ook een beetje chanson. Ik was heel blij met de drie sterren-recensie in De Morgen, maar vooral met de zin dat een aantal nummers het kleinkunstgenre overstegen omdat de arrangementen zo rijk waren, zo vol en zo mooi. De muziek is voor mij minstens even belangrijk als de teksten.” Je zingt op dit moment steeds in het Nederlands. RM: “Ja, maar ik moet wel een correctie maken, want zeker volgens de Nederlanders zing ik niet in het Nederlands maar in het Vlaams. Toen ik nog op Studio Herman Teirlinck zat heb ik een aantal liedjes in het Engels gezongen. Maar ik was alleen bezig met het vertalen van wat ik in het Nederlands wou zeggen en ik vond dat eigenlijk niet fijn. Bij liedjes in het Engels luistert er niemand echt naar de tekst en

in het Nederlands wel. Daardoor wordt het moeilijk, want elk woord moet afgewogen zijn en je moet er veel harder over nadenken. Het is veel confronterender voor mezelf, omdat ik veel zing over mezelf, dus ik geef me wel wat bloot. Maar daardoor gaat het ook veel dieper en voel ik ook aan de mensen dat ze er iets aan hebben. Dus ik ga nooit in het Engels zingen. JackoBond is nu een zestal jaar bezig. Welke dromen koester je nog? RM: “Eigenlijk wil ik wat er nu is, nog twintig jaar lang verder blijven doen. Ik kan echt jaloers zijn op een Stef Bos bijvoorbeeld. Het is iemand die bijna niet in de media komt, maar wiens zalen toch steeds vol zitten. Hij heeft een trouw publiek. Ik vind het fantastisch dat je dat kan opbouwen, dat de mensen je gewoon volgen. Dat zou ik wel fijn vinden, meer moet dat niet zijn.” (lacht) Concert ‘Als ik van u was’ – JackoBond Zaterdag 19 maart 2011 – 20u CC De Biekorf Lebbeke


Feest in De Pit

Uit het dagboek van Gerard Carolus De Pit.

13 zone c

Je zou ervan staan kijken als je zou weten wat er allemaal gebeurt in een gemeenschapscentrum. Voor wie niet weet waarover het gaat, lijkt het alsof er slechts heel af en toe eens een optreden is en de infrastructuur het grootste deel van de tijd ongebruikt staat te verkommeren. Nu wil het toeval dat het Buggenhoutse gemeenschapscentrum GC De Pit een dagboek heeft bijgehouden sinds de opening 10 jaar geleden. We weten dat het ongebruikelijk is om schaamteloos in dagboeken te snuisteren, maar we geven je toch even de kans een blik te werpen in het binnenste van GC De Pit.


Van start … Het is gebeurd! Ik besta! Met veel luister ben ik geopend en vanaf nu zal ik geregeld bezoek krijgen van acteurs, dansers, zangers, muzikanten … al dan niet professioneel. Van bij de start belooft het alvast afwisselend te worden: Toots Tielemans, Johan Verminnen, Incar, en nog enkele mooie programma’s. Voor een eerste jaar kan dit tellen, mijn gedacht … Zal wel wat moeten wennen aan de toespraken van de politiekers, bij openingen, jubilerende verenigingen, academische zittingen, … Eerlijk gezegd niet altijd even interessant, maar als ze het niet te lang trekken, overleef ik het wel. En als ze er wat humor in stoppen, lust ik het zelfs.

14 zone c

Cultuurmarkt. Samen met de buren van de sporthal hebben we vandaag zowat heel cultureel Buggenhout over de vloer gehad. Op initiatief van de muziekacademie kon heel de gemeenschap kennismaken met alle instrumenten en richtingen die je er kan leren. Ook zowat alle podiumverenigingen waren present om hun werking voor te stellen en het beste van zichzelf te geven. Afsluiter was speciaal: een mega opgezette voorstelling rond Jacques Brel waarbij heel wat leerlingen hun beste beentje hebben voorgezet. De massaal opgekomen toeschouwers konden enkel bewonderend toekijken. Belle en het Beest. Ik hou van musical. Vandaag was dus een hoogdag voor mij. De Disney-klassieker Belle en het Beest werd hier voor het eerst in Europa gebracht door een groep acteurs/zangers/muzikanten waarbij een aantal professionele artiesten een grote groep amateurs bijstonden. Het decor, de kledij, de live-muziek, de dans en de zang, het was allemaal af. Internationale gasten op bezoek. Vandaag had ik bijzonder bezoek uit het Verenigd

Koninkrijk en nog niet de simpelsten, hoewel hun naam anders doet vermoeden. Ik begrijp niet goed waarom ze ooit The Simple Minds als groepsnaam hebben gekozen. Misschien in een zatte bui. Nu zijn ze alleszins van de drank af. Ze repeteren naarstig en zullen dat de hele week doen. Ze vinden het hier blijkbaar leuk, want het is nu al de derde keer dat ze op bezoek komen. Ze vinden de akoestiek van mijn theaterzaal ideaal, mijn personeel vriendelijk en de omgeving rustig. Op het einde van de week brengen ze zelfs een kleine showcase. Dat wordt echt genieten. M’n dak gaat eraf! Jazz in mijn molen. In Opstal heb ik een Molen staan, de Patattenmolen. Sinds die omgeving daar gerenoveerd werd, bruist het er geregeld van de activiteiten. De ene keer kan je er in de bibliotheek naar een theater, de andere keer is het groot feest op het plein wegens de kermis. Maar vandaag was het jazz. Niet de eerste keer en het zal zeker niet de laatste keer zijn. Zo’n vier keer per jaar komt er een jazz-groep die in uiteenlopende genres toegankelijke jazz brengt. De Bierpallieters zorgen met hun rijk gamma aan bieren dat de dorstigen gelaafd worden. Het gaat er echt swingend aan toe. En bij goed weer zwieren we alles buiten en zitten we gezellig op de binnenkoer! Visjesdag. Vandaag werd er hier een bondsdag georganiseerd door een Vlaamse aquariumvereniging. Heel veel volk en veel info over allerhande soorten vissen en kweekmethodes. Er waren heel wat liefhebbers en er liepen zelfs enkele buitenlandse experts rond. Dat doet me denken aan dat ene congres van urologen. Je weet wel dokters die zich hebben gespecialiseerd in nieren, urinebuisjes en al wat er bij komt kijken. Toen heb ik veel


bijgeleerd! En afsluiten doen ze zoiets natuurlijk met een uitgebreide receptie. Dat kan er niet aan ontbreken. Maar ik vind dat gezellig. Nadien wel wat opkuiswerk, maar dat hoort erbij.

Tentoonstelling in mijn achtertuin. Heel wat mensen beseffen niet dat ik veel meer ben dan een theaterzaal! Ik vertelde al over mijn molensite in Opstal, waar geregeld jazz en andere optredens plaatsvinden. Ook in Opdorp heb ik enkele lokalen. In het oud-gemeentehuis vergaderen regelmatig verenigingen. Mijn Orangerie was aan vernieuwing toe, dus die hebben we maar met de grond gelijkgemaakt en daar gaan we nu een nieuw complex bouwen, waar we naast een polyvalente ruimte, een kunstenaarsatelier en opslagruimtes ook buitenschoolse kinderopvang gaan organiseren. Door de vele locaties op verschillende plekken in de gemeente, kunnen heel wat verenigingen gebruikmaken

Mijn verjaardag. Binnenkort mag ik dus 10 kaarsjes uitblazen ter gelegenheid van mijn verjaardag! Dit zal uiteraard uitbundig en uitgebreid gevierd worden en het feestprogramma is dan ook al een tijdje vastgelegd: De Nederlandstalige popgroep Buurman scheert momenteel hoge toppen met hun nummers uit Mount Everest. Zij geven het startschot van mijn feest. De leerlingen van de Academie voor Woord, Muziek en Dans brengen Fame. Op zaterdag 21 mei komt Mathias Sercu met de Grote Meneren, een week later gevolgd door Raymond van het Groenewoud, die zelf ook net de feestslingers opgeborgen heeft. Kortom, het wordt een verjaardag om niet gauw te vergeten en zeker niet te missen!

Feest in de Pit… Buurman met Flou Artistiek. 29 april 2011, 20u Academie voor woord muziek en dans met Fame. 6 tot 15 mei 2011 Mathias Sercu met de grote meneren. 21 mei 2011, 20u Raymond van het Groenewoud met Rx4. 28 mei 2011, 20u

tekst: Henk Vande Velde

15 zone c

Scène op scène. Vandaag een heel vreemde ervaring gehad. Een Buggenhoutse vereniging wou mijn theaterzaal gebruiken om haar toneelvoorstelling te brengen. Ik had ervoor gezorgd dat mijn tapis-plain proper was, zodat iedereen zonder problemen kon plaatsnemen in mijn knusse zeteltjes. Groot was dan ook mijn verbazing toen ik zag dat er niemand in die zeteltjes ging zitten, maar dat ook de toeschouwers op de scène plaatsnamen. Ik moet zeggen dat de sfeer en het contact tussen spelers en kijkers super waren. Blijkbaar was dit zelfs de bedoeling van bij de bouw van mijn zalen, want het podium werd zodanig groot gebouwd dat er zonder problemen een theatergezelschap en een 80-tal mensen op kunnen. Maar voor producties van de muziekacademie of samenwerkingsconcerten komt dit ook van pas!

van mijn infrastructuren. Zo heb ik ook nog een tentoonstellingsruimte waar iedere maand een andere artiest of groep tentoonstelt, één keer per jaar organiseert de kunstraad er ook een kunst-o-theek zodat de mensen een kunstwerk kunnen huren om thuis een plekje te geven. Tussendoor vergadert de gemeenteraad ook in deze locatie, waardoor zij steeds in een mooie omgeving kunnen discussiëren.


ui t re gi o de in

Muziek Buggenhout

Vishtèn - Burning Fires of Arcadia vrijdag 25 maart 2011, 20u Stemmen en tapdance gaan samen in ritme en melodie. Instrumentale nummers en traditionals krijgen een hedendaagse twist. Volkse verhalen en sprookjes met een vaak humoristische wending komen muzikaal tot leven. Deze 2 Canadese zusjes waren eind 2005 al eens te gast in De Pit en speelden het dak er af met hun groep Vishtèn. Toen we hoorden dat deze formatie opnieuw in ons land zou toeren, hebben we hen meteen terug uitgenodigd. GC De Pit 15 / 14 (red.) / 11 (abo8/-26) EUR www.gcdepit.be

16 zone c

rlare

lling Be Tentoonste

s Salon Berlaar

r Kids

on fo l a S s r a rla

& Be

zond

0u

s) en 11.3

0.30u (kid ag 1 mei, 1

ie eerste ed je tijdens d eb n h ee rs or aa vo en nst Tijd rijk is aan ku 009) reeds gemerkt. nsteku se (2 Dat Berlare ar n la lo oen Ber Berlaars sa ook dit seiz ieke kader tie van het ming biedt n in het un ro re St te C n C se re p te vervolg! ch zi legenheid naars de ge . eeldomein st ka lekvan het bijzonder p wordt een n ei om ld stee aars. e van het ka gste kunsten De oranjeri n onze jon aa ijd w ge je, speciaal re mein Berla 9 mei Kasteeldo kend tot 2 ee w k el en p o s Grati re.be www.berla


Theater Dendermonde

BRAAKLAND/ZHEBILDING Dwaallicht

u

vrijdag 18 maart 2011, 20

Bib inleiding om 19u30 ism de ijker) EUR rek /ver (abo 11 / .) (red 14 / 13 www.ccbelgica.be

Theater Wetteren

Stepping Out - De Fluistercompagnie zaterdag 7 mei 2011, 20u Een groep vrouwen en één man komen elke donderdag in een stoffig zaaltje samen voor hun tapdanscursus. Alles lijk rustig te gaan tot hun danslerares - een voormalige revuester - hen het plan voorlegt mee te werken aan een grote benefietshow. Enthousiast beginnen ze te repeteren, maar slagen ze in hun opzet? De Fluistercompagnie speelt een internationale ‘awardwinning’-comedy met o.m. Magda Cnudde, Annemarie Picard, Marijke Hofkens en Ludo Hellinx. CC Nova - theaterzaal Nova 14/13 (+55jr)/12 (abo, verrekijker, -26jr) EUR www.ccnova.be

17 zone c

even door een straffe ploeg Warre Borgmans laat zich omg jer uit de Nederlandse likan een in deze enscenering van d’ van Frans Laarmans, de ‘hel teratuur. Hij kruipt in de rol mannerte zwa drie hij t kom huis r van dienst. Op weg naa Kloosterstraat lopen te zoetjes tegen die vruchteloos de n hen de weg uit te leggen inge pog e ken. Hij doet verwoed et. En besluit om de drie in in een Engels dat tekort schi rstraat te begeleiden... oste Klo eigen persoon naar de


18 zone c

Een plan voor ‘groot’ en ‘klein’ erfgoed Eind vorig jaar dienden vijf Cultuurdijkgemeenten (Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Lebbeke, Wetteren) en vier bijkomende gemeenten uit het Land van Dendermonde (Hamme, Laarne, Wichelen en Zele) een dossier in voor een ‘cultureel-erfgoedconvenant’. Dat is een contract dat lokale besturen kunnen afsluiten met de Vlaamse Gemeenschap. Het bevat afspraken over ondersteuning van het lokaal erfgoedbeleid, over uitwisseling van expertise en gecoördineerde samenwerking.


iets zegt over een lokale gemeenschap, was zelfs de filmmaker en acteur Johan Heldenbergh opgevallen. Met een massa figuranten draaide hij er vorig zomer enkele scènes voor zijn ‘waterzooi-western’. De erfgoedreflex is de jongste jaar sterk verhoogd. We zijn ons bewust geworden van collectief bezit dat een functie en betekenis heeft, en dat we in uitstekende staat willen doorgeven aan volgende generaties. Daarbij zijn we rijker dan we vermoeden. Vlaanderen herontdekte tradities zoals historische stoeten of het ‘reuzendragen’. Dat respect voor volksgebruiken is uiteraard geen recent fenomeen. Maar lange tijd werden ze weggestopt in de categorie van ‘folklore’. Men bewaarde alleen de relicten en noemde ze, een beetje smalend, voer voor nostalgici. Dat immaterieel erfgoed – zeg maar: het verleden in zijn meest ongrijpbare vorm intussen op voet van gelijkheid behandeld wordt met waardevol patrimonium of met beroemde ‘topstukken’, is wél nieuw. Het is een symbolische erkenning, een bevestiging dat levend volksgebruik ook een waardevolle cultuurvorm kan zijn. We identificeren er ons mee en ontlenen er een stukje van onze identiteit aan. Bovendien gaat het vaak om kwetsbare tradities, omdat ze steunen op vrijwilligerswerk en plaatselijk enthousiasme. Ook het beleid is in actie geschoten. De Vlaamse Gemeenschap ondertekende in 2006 mee de Unescoconventie over de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed. Dat heeft ertoe geleid dat Vlaande-

tekst: Geert Van der Speeten

19 zone c

Het convenant moet op termijn leiden tot de oprichting van een intergemeentelijke erfgoedcel. In de loop van 2011 wordt bekend of de Vlaamse overheid 300.000 euro subsidies zal verlenen voor de uitbouw van die erfgoedcel. De lokale bijdrage die daar tegenover staat, bedraagt voor elke gemeente 0,2 euro per inwoner. In afwachting ligt er een stevig erfgoeddossier op tafel, een beleidsplan dat een nieuwigheid betekent voor het Land van Dendermonde. Het vertrekt vanuit de nuchtere constatering dat niet de kunstcollecties, de archieven of het archeologisch patrimonium de belangrijkste erfgoedtroeven van de regio uitmaken. Wel het ‘immaterieel’ of niet-tastbaar erfgoed, en daar wil dit dossier vooral op inzetten. Onder immaterieel erfgoed verstaan we: tradities, feesten, rituelen, verhalen, oude ambachten of geneeswijzen. De Ros-Beiaardommegang, die om de tien jaar Dendermonde in de ban houdt, is het bekendste voorbeeld van immaterieel erfgoed in onze streek. Maar daarnaast gaat er ook een bijzondere dynamiek uit van feesten, wijkkermissen, stoeten en begankenissen waar de negen gemeenten zo verrassend rijk aan zijn. Gebruiken, zoals de rondgang van Den Beer in Wichelen, zijn springlevend. Reuzen en Wuitens behoren tot het collectieve geheugen. Lokale verhalen en liederen worden van generatie tot generatie doorgegeven en blijven tot de verbeelding spreken. En dat de Potjesmarkt en paardenwijding van Schellebelle anno 1919 nog altijd


20 zone c

ren vertegenwoordigd is op de lijst van werelderfgoed met bijzondere tradities zoals de Ommegangsreuzen en –draken (inclusief het Ros Beiaard), de Heilig Bloedprocessie van Brugge, het feest van de Krakelingenworp en Tonnekensbrand in Geraardsbergen, Houtem Jaarmarkt in Sint-Lievens-Houtem, Aalst Carnaval en de Valkerij waar Vlaanderen een historische bakermat van is. De volgende jaren maken de vriendenkring ‘Het jaartallenleven’ in Leuven en de Garnaalvisserij te paard in Oostduinkerke een kans om werelderfgoed te worden. Ze belanden dan in dezelfde categorie als – om enkele tot de verbeelding sprekende Unesco-nieuwkomers te noemen – de processie van Echternach, de flamenco en de Franse gastronomie. Het zijn fenomenen die in tijden van globalisering dreigen te verdwijnen of aan eigenheid inboeten, maar die juist een teken zijn van grote diversiteit. Zo’n Unesco-erkenning is geen eindpunt of trofee, maar een opdracht. Het bijzondere aan immaterieel cultureel erfgoed is juist dat het dynamisch is. In de loop der jaren kan het een nieuwe betekenis of invullingkrijgen. Soms moet het ook bedreigingen doorstaan. Zoals Aalst recent ondervond, nu het steeds moeilijker blijkt te zijn om nog kandidaten te vinden voor de titel van Prins Carnaval. Niet het bevriezen van een toestand ‘zoals het vroeger was’ wordt de belangrijkste erfgoedopdracht voor het Land van Dendermonde. Het nieuwe beleidsplan moet het bewustzijn aanwakkeren van de waarde van

het streekgebonden erfgoed. Het moet de kennis ervan te vergroten, via een netwerk dat een zorgvuldig collectiebeheer en een vinnige publiekswerking opzet. Een eerste taak van de toekomstige erfgoedcel wordt in elk geval: verkennen, detecteren en in kaart brengen. Als er tot nog toe al sprake was van inventarisatie, gebeurde dat niet uniform. Ze maakte onvoldoende gebruik van nieuwe digitaliseringsmogelijkheden. En ook de publieksontsluiting bleef beperkt. Veel potentieel zit bovendien goed verstopt in lokale verzamelingen die nog lang niet allemaal ontgind zijn: heemkundige archieven, privé-verzamelingen, verenigingsarchieven. Ook fotomateriaal en beeldcollecties worden steeds meer als archiefbronnen ontdekt. Dat er in de negen gemeenten weinig ‘professionele spelers’ op het veld staan, zoals archieven of musea, hoeft geen belemmering te vormen. De regio kan bogen op een sterk verenigingsleven, met heemkundige kringen en culturele verenigingen die een gezonde erfgoedinteresse ontwikkelen. Het zal de taak worden van de toekomstige erfgoedcel om dat vrijwilligerswerk te ondersteunen en er de ruggengraat van een beleid van te maken. Negen gemeenten, in een regio waar Schelde, Dender en Durme vloeien, staan op het punt om de verbindende kracht van erfgoed te ontdekken. Het wordt een spannend verhaal: met vereende krachten een biografie van een streek schrijven, waarin ‘groot’ en ‘klein’ erfgoed een stuk van de identiteit uitmaakt.


ERFGOEDDAG: ARMOE TROEF Zondag 1 mei 2011 Sinds zijn ontstaan in 2002 is ‘Erfgoeddag’ uitgegroeid tot een sterk gedragen feest van de lokale cultureel erfgoedsector in Vlaanderen en Brussel. De jaarlijks thema’s dagen uit tot creativiteit en samenwerking met diverse sectoren. Het thema van 2011: armoe troef kent in het gebied van Cultuurdijk een rijk gevarieerde invulling. Hier volgt een kort overzicht van de steevast gratis activiteiten in deelnemende gemeenten:

HAMME Expositie: armoede en eerste vormen van armoedebestrijding in de gemeente Hamme

WIEZE (LEBBEKE) Armoedebestrijding van vroeger tot nu

DENDERMONDE Expositie ‘Van collectebus tot spaarpot’ en dubbellezing over armoedebestrijding vroeger en nu Uiteraard is de beste remedie tegen armoede nog steeds sparen. Het museum van Volkskunde toont u op de expositie ‘Van collectebus tot spaarpot’ een aantal fraaie exemplaren van spaarpotten. Daarnaast getuigen collectebussen van een prille vorm van liefdadigheid. Om 15 u. kan u een lezing bijwonen over armoedebestrijding in heden en verleden (i.s.m. OCMW) Tentoonstelling: Museum voor Volkskunde, Begijnhof 25, 10-18 u. (nog tot 29 mei 2011) Lezing: Zaal Steenpoort, Kerkstraat 115, 15u

In deelgemeente Wieze wordt door de Oudheidkundige Kring HH Salvator de armoedebestrijding van vroeger tot nu in tijden van oorlog en vrede belicht. Pastorie Wieze, Sasbaan 2, 10-18u

WETTEREN

BAASRODE (DENDERMONDE)

Een tentoonstelling voert u naar de Wetterse krottenwijken voor een unieke stukje lokale geschiedenis . Er is niet alleen aandacht voor de soms barre leefomstandigheden maar ook de bekende of beruchte bewoners worden opgevoerd. U komt verder te weten wat de pot zoal schafte in cité Dauwe, Den Berg, De Barakken. Locatie-info via www.wetteren.be

Demonstratie: de arbeiderstrein en leven op de scheepswerven Stoomtrein Dendermonde-Puurs vzw en Scheepvaartmuseum - Het vervoersmiddel van de arbei-

Expositie Wetterse Krottenwijken Dauwe, Den Berg, De Barakken

21 zone c

Hamme stond in de 19de en het begin van de 20ste eeuw bekend als een arm dorp . In de huisnijverheid van het wolspinnen waren vaak kinderen tewerkgesteld. Een expositie staat stil bij deze armoedige tijd. De eerste vormen van bijstand georganiseerd door de COO of het nog bestaande Sint-Vincentiusgenootschap worden eveneens belicht. Sint-Vincentiusklooster Hamme- Zogge, 10-19u

der bij uitstek was in het begin van de 20ste eeuw de stoomtrein. Beleef zelf hoe het is om tijdens uw zondagsrust door een derde klasse-rijtuig te worden vervoerd. Een getuigenis van ‘Albert van de Jakkes’ geeft u een gedetailleerd beeld van het leven op de befaamde scheepswerven van weleer. In de ateliers Van Praet kan u terecht voor een bijzondere rondleiding over de bouw van een spits of binnenvaartschip. Scheepvaartmuseum, St. Ursmarusstraat 137, 10-18u Oud station Baasrode, Fabriekstraat 118, 10-18u


ui t re gi o de in

Muziek Buggenhout

Mathias Sercu en de grote mener

© Nadine Deruyck

en zaterdag 21 mei 2011

, 20u

Mathias ontdekt doorhe en de muziekgeschiedenis de grandeur van de crooners, de pioniers, de halfgoden van de pop ulaire muziek . Van o.a. Frank Sinatra en Dean Martin over Elvis naar Orbison. Van Dylan en Lennon over Bowie tot Michael Jackson. Samen met zijn Grote Meneren brengt hij ijze rsterke nummers uit het repertoire van zijn favoriete zangers in een avo ndvullend programma dat sterk neigt naar een one-man-show-metorkest. GC De Pit 15 / 14 (red.) / 11 (abo8/ -26) EUR www.gcdepit.be 22 zone c

Muziek Lebbeke

Muzikantenstad Zondag 22 mei 2011 - 15u De show is professioneel, sprankelen d, origineel, afwisselend, humoristisch en vlot! Een tal van Vlaamse artiesten, muzikanten, zangers, dansers, over treffen zichzelf. Geen playback, alles wordt live gebr acht door “Het Muzikantenstadorkest” o.l.v. Eddy De Vos. Met Duitse, Engelse, maar vooral Vlaamse liedjes. Met instrumentale nummers (akkordeon-tro mpet-sax enz…), samenzang, solonummers en leuke hum or! CC De Biekorf, Lebbeke 20 / 19 (-26/+55) / 17 (abo/groepen ) EUR www.ccdebiekorf.be


Dans Berlare

Boombal op voyage © Diederik Color

, 20u

zaterdag 9 april 2011

ress te slaan of de examenst Zin om de beentjes uit uit je lijf te shaken? Boombal op voyage. Op Kom dan zeker naar het n in ziek kun je je laten gaa deze fuif met live folkmu , polsjes wal als en ans rtd slie koppel-, kring-, rij- en ka’s, andro’s, enz. sinirafgegaan door een dan Elk Boombal wordt voo gkrin te zan ple een heb je tiatie. In een goed uur tijd de knie. er ond ans rtd slie e elig dans of een trancegevo l CC Stroming - Grote Zaa R EU ) abo en 6 (-2 5 8/7 (+55)/ www.berlare.be

Klassiek Wetteren

OXALYS’ MUZIEKNACHT IN DE BIBLIOTHEEK

© Jan Locus

zaterdag 2 april 2011, 20u 20u g 3 maart 2011,

donderda

4 jonge, profesARSIS4 bestaat uit Het strijkkwartet Jansen, Liesmuzikanten: Pieter sioneel geschoolde Maniewski. k me Ro n Peelman en beth Baelus, Floria en sam en volgen ds 3 jaar intensief Ze musiceren sin ziekkapel Sintmu de artet les aan momenteel als kw Baltussen aan brengt met Barbara Elizabeth. ARSIS4 ak , het enige or Dv in en’ van Anton de piano ‘Cypress sj en het piaDmitri Sjostakovit pianokwintet van . ms ah Br van Johannes nokwintet op. 34 zaal Nova CC Nova - theater jr) EUR o/verrekijker/-26 (ab /9 jr) 55 (+ 0 11/1 www.ccnova .be

23 zone c

ARSIS4 & ssen Barbara Baltu

Klassiek Dendermonde

Kamermuziekensemble Oxalys laat het gebouw schitteren in al zijn facetten dankzij een concertparcours met een knipoog naar literatuur. We wandelen – ook letterlijk- in dit concert met de acht muzikanten mee, doorheen de monumentale bibliotheekarchitectuur en worden onde rgedompeld in 5 muziekstijlen (klassiek, 20e eeuws-Tak emitsu, Gezelleliederen -Dick Van der Harst, de roma ntische serenade en impressionisme - Debussy) in evenveel locaties in de bib. Bibliotheek , Kerkstraat 111, Den dermonde 16/ 15 (red.)/ 13 (-26, verrekijker) EUR www.ccbelgica .be


24 zone c

Een wereld van ongeziene soundscapes

Kimmo Pohjonen, Sami Kuoppamäki, Timo Kämäräinen toeren de wereld rond met K Cube © Jyrki Kallio


Talent uit Finland Misschien ken je dat gevoel, die meewarige reactie wanneer iemand vertelt dat hij accordeon speelt. In Finland hebben ze daar sinds de komst van Pohjonen voorgoed mee afgerekend. Niet dat hij het als tiener zo gepland had. Braaf speelde hij naast zijn vader in de plaatselijke accordeonvereniging. Temidden van de pelimannipiiri – de volksmuzikanten – leerde hij alle deuntjes. Zijn overstap naar de Sibelius Academie in Helsinki opende nieuwe, klassieke perspectieven. Toch waagde hij zijn kans in de afdeling volksmuziek toen die haar deuren opende. De artistieke uitdaging, de vrijheid, de improvisatie: de mogelijkheden leken er hem groter. De muzikale liefde bekoelde echter, zelfs bij de gepassioneerde Pohjonen. Een accordeoneske overdaad deed hem overschakelen naar de mbira, de Afrikaanse duimpiano. Heel even leek Tanzania z’n nieuwe muzikale thuisland te worden. Het bleek slechts een kortstondig tussenspel, want de kennismaking met de tango’s van Astor Piazzolla

zorgden opnieuw voor een tabula rasa. Kimmo Pohjonen vloog naar Buenos Aires om er bandoneon te leren. Vandaag - thuis in Finland - staat er nog altijd één, onder een laagje stof. De liefde voor de accordeon bleek te sterk. Op foto’s merk je hoe hecht die band wel is. Met z’n benen en armen verstopt in de balgen, wordt het instrument letterlijk een verlengstuk van hemzelf. Muzikant en accordeon als één lichaam, bezield door een balg. Je moet het maar doen. Alle manieren zijn goed. Pohjonen sluit zijn accordeon aan op een versterker en haalt er allerlei effecten uit: zwevende en zwellende tonen, nerveus contrasterend met deuntjes die als een musette klinken, met flarden kermisklanken en met streepjes zeemanssentiment. De beginnende melancholie uit de hogere registers wordt meer dan eens aan flarden gereten door een druk en hectisch spel. Met het aftasten van het chassis, van de toetsen en van de balg ontstaan weer andere klankkleuren. Een accordeon als percussieinstrument levert ongekende mogelijkheden. Alsof dat nog niet volstaat, kiest Kimmo Pohjonen voor een chromatisch instrument, met bovendien vijf rijen toetsen. De varianten – diatonisch of met drie rijen – laat hij links liggen. Beeld je een diatonische piano in waarop alleen witte toetsen te vinden zijn. Wat een verarming in vergelijking met de diatonische tegenhanger die toelaat het volledige klavier – wit én zwart – te benutten…. Uitgelezen partners Het brede spectrum van Kimmo Pohjonen vertaalt zich niet alleen in zijn solowerk. Zijn optredens in groep én de keuze van zijn muzikale partners zijn al even weids. Wie herinnert zich niet de duetten tekst: Johan Van Acker

25 zone c

De Finse accordeonist Kimmo Pohjonen is een man die je keer op keer meeneemt op een avontuurlijke tocht doorheen een vreemde kosmografie. Hij is iemand die de gekste fantasieën losmaakt en die door middel van een eigenzinnige soundmix vertaalt naar zijn publiek. Niet verwonderlijk dus dat Patti Smith hem in 2005 samen met drummer Sami Kuoppamäki uitnodigde op het Meltdownfestival in Londen dat toen in het teken stond van Jimi Hendrix. Beiden brachten hoogst avontuurlijke versies van Hendrix’ klassiekers. Een paar jaar later werd hun avontuurlijke samenwerking uitgebreid met gitarist Timo Kämäräinen. Het trio K Cube werd een volwaardig collectief !


26 zone c

met trombonist Markku Veijonsuo of met de Franse drummer Eric Echampard? Of wat te denken van zijn optredens met de groep Ismo Alanko Säätiö sinds 1997? Een man die vier keer werd uitgeroepen tot ‘Fins volksmuzikant van het jaar’ (1996 t.e.m. 1999) hoor je meestal geen etno-rock spelen. De Finse caleidoscoop had echter nog meer verrassingen in petto. Sinds 1998 liet Kimmo Pohjonen zich met een aantal grootschalige werken ook in het wereldje van de hedendaagse klassiek opmerken. Vooral KalmukkisinFonia kreeg enthousiaste reacties, een compositie voor één accordeonist, twee drummers én een 15-koppig kamerorkest bestaande uit strijkers en blazers. Klankreproducties en loopings speelden een belangrijke rol. Klankingenieurs bezorgden het publiek een full surround ervaring, het geheel gebed in een uitgekiend lichtdesign. Een totaalspektakel. K Cube In 2005 trad Kimmo Pohjonen voor het eerst op met de Finse drummer Sami Kuoppamäki, en wel op het Meltdownfestival in Londen waar ze avontuurlijke

versies vertolkten van werk van Jimi Hendrix. Het duo liet in 2008 in Helsinki opnieuw van zich horen met nieuwe composities. Het jaar daarop voegde gitarist Timo Kämäräinen zich bij het gezelschap. Hun tournee door Vlaanderen mag je beslist niet missen. Verwacht je aan een uitgesponnen etherische trip naar het uitgestrekte hoge Noorden, het land der duizend meren met zijn mythes en legenden. Vrolijke deuntjes mag je echter vergeten, soundscapes van soms disharmonische noten ondersteund met percussie van Sami Kuoppamäki en Timo Kämäräinen op gitaar zetten de toon. Elektronica versterkt de accordeon om het geheel diepgang te geven, en geluiden aan elkaar te breien tot één grote trip door de vlakten…. tot je in de duistere leegte een bewoner van de onderwereld ontmoet. Benieuwd, een tip van de sluier oplichten ? Bezoek dan zeker www.myspace. com/kcubeband & www.myspace.com/kimmopohjonen. Met Kimmo Pohjonen (accordeon), Sami Kuoppamäki (drums), Timo Kämäräinen (gitaar) met Heikki Iso-Ahola (sounddesign) en Mikko Linnavuori (lichtdesign)

K Cube Donderdag 10 maart 2011, 20u Dendermonde, CC Belgica 16 / 15 (red.) / 13 (abo/verrekijker/-26jr) / 8 (triokorting) / 2,5 (vrijetijdspas) EUR 052-20.26.26 of www.ccbelgica.be


Het geheim van De Leesdijk Klopperdeklop. Bezoekers horen in verschillende bibliotheken van de Leesdijk vreemde geluiden: een soort muzikaal kloppen en een spookachtig neuriën. Professor De Geest, Gerrit voor de vrienden, expert in spokenkunde en hoogleraar aan de universiteit van Schimmenstad, stelt vast dat de geluiden afkomstig zijn van een klopgeest. Hij probeert contact te leggen en opent een blog waarop iedereen zijn inspanningen kan volgen.

Het wordt een lange jeugdboekenweek vol geheimen. De kinderen gaan aan de slag op 11 februari. Dan verschijnt ook de eerste bijdrage op de blog van professor De Geest. Tot 1 april – het is heus geen grap – ontcijferen ze de boodschappen die de klopgeest in morse doorstuurt en schrijven ze hun eigen ‘mijn geheime schrift’ vol. Je kan alles volgen op http://geheimvandeleesdijk.blogspot.com. Als alles goed gaat, rolt in mei het boek van de klopgeest van de persen. Het geheim van De Leesdijk krijgt financiële steun van de provincie Oost-Vlaanderen.

tekst: Karel Embrechts

27 zone c

De klopgeest doet zijn verhaal aan professor De Geest. Vroeger trokken straatzangers door het Land van Dendermonde. Ze zongen liedjes over moorden en brandstichtingen, spoken en heksen, tovenaars en weerwolven. De klopgeest verzamelde die verhalen in zijn ‘mijn geheime schrift’, en wilde er een boek over uitgeven. Maar toen stierf hij en was dat niet meer mogelijk. Nu, 100 jaar na zijn dood, wil hij toch nog een poging wagen om zijn boek te laten verschijnen. De liedjes, sagen en legenden uit zijn geheime schrift komen er in, maar misschien kennen de kinderen die nu in het Land van Dendermonde wonen, zelf ook sterke verhalen. Misschien tekenen zij die ook wel op in hun eigen ‘mijn geheime schrift’.

Professor De geest vraagt alle kinderen om de klopgeest te helpen. De verbinding met ‘de andere wereld’ is wel verstoord. De boodschappen komen in allerlei soorten geheimschrift over. Het wordt dan ook een hele klus om ‘mijn geheime schrift’ samen te stellen en uit te geven.


Met Klaas en Sarah op De Klapstoel

28 zone c


Het publiek. Geen enkele theatermaker blijft onberoerd bij de mening van deze anonieme massa in het donkere gat aan de andere kant. Want het stil gegniffel in de zaal, een lach op het juiste moment en het applaus achteraf, daarvoor doen ze het. We geven deze massa een gezicht. Pikken lukraak iemand uit de zaal en vragen hem/haar naar een mening… Onze reporter hield halt in Dendermonde, bij stoel I10… de Klàpstoel. Donderdag 9 december, CC Belgica - Dendermonde.

Dag Klaas en Sarah, zijn jullie Gabriel Rios-fans of waarom hebben jullie deze voorstelling uitgekozen? “Eigenlijk kenden wij Gabriel Rios niet zo goed, behalve dan van zijn bekendste nummers die ze op de radio wel eens draaien. We kozen voor deze voorstelling omdat we benieuwd waren om hem eens live aan het werk te zien in een akoestische set met Jef Neve achter de piano. We laten ons graag verrassen, en kiezen al eens dingen uit die we niet kennen. “ En… is het meegevallen? “Absoluut! Het was een adembenemend concert… zo’n gepassioneerde muzikanten! Heel puur en van de eerste tot de laatste noot zuiver gezongen. Ze amuseerden zich op het podium en dat is altijd fantastisch om te zien. Je gaat er dan ook als publiek nog net dat ietsje meer van genieten. Ook de percussie

Jullie zijn duidelijk muziekliefhebbers: van welk concert hebben jullie dit seizoen al het meest genoten? Moeilijke vraag… van Gabriel Rios hebben we enorm genoten evenals het ‘duistere’ Blindnote. We kijken ook heel erg uit naar wat nog volgt: Stef Bos, Wintervolk met Lennaert Maes, Kommil Foo, ... Hoe maken jullie je keuzes bij het samenstellen van een abonnement? “Wij bekijken elk apart het hele programma en zetten ‘zeker’ en ‘misschien’-tekentjes. Daarna kijken we in onze agenda en beslissen we samen voor welke voorstellingen we kaarten zullen bestellen. Het gebeurt ook al eens dat we elk iets anders willen zien en dan zoeken we ons ander gezelschap. Pas op ’t einde maken we de optelsom en kijken we in onze portemonnee.” Bezoek je ook andere culturele centra / eventueel in de regiozone c? “Af en toe maken we inderdaad een uitstapje naar andere culturele centra in de buurt. Naar CC De Pit te Buggenhout bijvoorbeeld, of naar CC De Biekort te Lebbeke. Hun programma is voor ons vaak een mooie aanvulling op dat van CC Belgica.” Dream on: voor welke artiest rijd je wel eens een eindje om en wie zou je dus eens graag op het podium in de regio zien verschijnen. “Een live-optreden van Bon Iver of Admiral Freebee staat al een hele tijd op ons verlanglijstje, maar jammer genoeg treedt die laatste nog heel weinig op. Misschien dat jullie hiervoor kunnen zorgen?”

Euh… de vraag begon met: ‘dream on’!, niet? Maar toch: we doen ons best, er wordt aan gewerkt … alvast bedankt voor deze babbel. En nog veel fijne muziekmomenten gewenst hier en elders in Zone C.

tekst: Bart Van den Broucke

29 zone c

Op de planken van CC Belgica zijn zonet Gabriel Rios, Jef Neve en Kobe Proesmans gepasseerd. Niet geheel toevallig zitten er in het publiek veel dames. Wellicht zien zij in deze drie muzikanten de ideale schoonzonen? De dames laat ik deze avond met plezier links liggen, ik ga op zoek naar een jong koppel: Klaas Geldof en Sarah D’hondt. Ze zijn allebei fervente muziekliefhebbers, zowel passief als actief. Zo stonden ze zelf ooit op de planken van CC Belgica met hun muziekgroep Noria. En rond muziek draaide dus ook ons gesprek.

was knap en inspirerend. Prachtig!”


De grens Astrid Bultijnck

30 zone c

Astrid Bultijnck is gebeten door beelden. Zij studeerde in 2005 af als Meester in de Audiovisuele Kunst aan de Media & Design Academie in Genk. Door haar opleiding en ervaringen als videorealisator, monteur en productieassistent in postproductie en reclame omschrijft ze zichzelf als ‘allround-shooter’. Vandaag werkt ze als zelfstandig fotograaf en videomaker. Concerten fotograferen doet ze als vrij werk. Het wegvallen van de deadline-stress zorgt hierbij voor de nodige creatieve vrijheid. Muziekfestivals - en muziek in het algemeen - zijn grensverleggend. Er is geen taalbarriere, culturen vloeien samen en van leeftijdgrenzen is er evenmin

sprake. Dit merk je bij zowel muzikanten als bij toeschouwers. Muziek is iets wat mensen samenbrengt. Tijdens festivals straalt de energie van de muzikanten over op het publiek. Astrid streeft ernaar om die energie vast te leggen, zodat je die ook voelt bij bekijken van haar foto’s. www.ishootyou.be Wil je zelf ook op zoek naar de grenzen van Zone C? Mail uw foto’s naar info@zone-c.be en misschien prijken ze binnenkort op de website van Zone C en in dit magazine.

©Astrid Bultijnck

tekst: Wim Breydels


31

©Astrid Bultijnck

zone c

©Astrid Bultijnck


ui t re gi o de in

are

Familie Berl

ival

rfest e t a e h t n e gur

i

F Nationaal

n 15u

ril, 10.30u e

; 3 ap 2 april, 10u

n kleinkindere senioren en r Hutsepot, te ea Th or n” do 2/4 10u “Leo re Overmere RV T Ter Mee Stroming eret, 8+ - CC or Theater Ti do ” f ar w “D 3/4 10.30u nne - SCC De Ve r Wortel, 3+ te ea Th or de Mol” do 3/4 15u “Sol n ge er Uitb 3 EUR .be www.berlare

32 zone c

Familie Wetteren

Jeugdfilm ‘Paniek in het do

rp’

© Lessen in het donker

vrijdag 11 maart 2011, 14u Cowboy en Indiaan zijn eeuwige klun gels. Wat ze ook verzinnen, het draait altijd uit op een ramp. Deze keer willen ze Paard een verjaardagscadeau geven. Het gevolg is dat Paard zijn verjaardag niet kan vieren. Arm Paard! En Cowboy en Indiaan bedoelden het zo goed. ‘Paniek in het dorp’ is een knotsgek ke, animatiefilm van eigen bodem met de stemmen van o.m. Bruno Vand en Broecke, Tom Van Dyck en Jelle De Beule. Voor iedereen vanaf 6 jaar. CC Nova - theaterzaal Nova 6/5 (-26,+55jr)/3 (-12, verrekijker) www.ccnova.be


Theater Buggenhout

Het Ongerijmde Don Quichot zaterdag 19 maart 2011, 20u

eft in hogere Don Quichot is een idealist, hij verto en, gooit ideal sche sferen, dweept met surrealisti de goede voor strijd de in ziel en hart zichzelf met realist, een is , paan zaak . Sancho Panza, zijn kom voeten e beid met staat is, prom com man van het op de grond. uitersten leidt De confrontatie tussen deze twee altijd met een maar soms tot hilarische situaties je. tragisch kant GC De Pit 13 / 12 (red.) / 9 (abo8/-26) EUR www.gcdepit.be

Humor Lebbeke

A World of Comedy zaterdag 14 mei 2011 - 20u

Š Cherif Zaoa

li

CC De Biekorf, Lebbeke 12 / 11 (-26/+55) / 9 (abo/groepen) EUR www.ccdebiekorf.be

monde

Familie Dender

eimen!

- Geh SuperVlieg

d9 zaterdagavon

en zondag 10

april 2011

enntie barst in D n de paasvaka va d en ek s. we lo rste estival Tijdens het ee kinderkunstenf n een swingend en proeven va nn ku r jaa dermonde weer 12 t to 4 n ig va nn zi en er im kind n gehe Gezinnen met slaapliedjes, ee monstraties, veel meer. en r, te ea workshops, de th , ns aat het jtconcertjes, da r binnenkort st avondspel, tapi g geheim, maa no nu is a m m Het progra lieg.be. op www.superv centrum Dendermonde de locaties in en ill ch rs ve op 2,5 EUR a.be www.ccbelgic

33 zone c

Deze comedians kent u waarschijnlijk nog niet, maar ze zijn zeker de moeite waard. Naast Philippe Geubels en Geert Hoste zullen ook zij binnen enkele jaren de zalen vol doen lopen. Kom hen nu alvast ontdekken! Met Steven Mahieu, Jeroen Leenders, Ygor en Michael Van Peel + Olly als MC .


Roel Swanenberg

vindt klassiekers opnieuw uit Alleen op de wereld van Hector Malot en Animal Farm van Georg Orwell zijn twee klassiekers. De jonge theatermaker Roel Swanenberg ging met beide werken aan de slag. Het resultaat is telkens een bijzondere en zeer toegankelijke voorstelling. In maart en mei zijn deze voorstellingen te zien in cc Nova in Wetteren. We zochten Roel op in zijn bijzondere woonst in Brasschaat. Een kennismaking. 34 zone c


Interactie met het publiek? Hoor ik je nu zeggen dat het publiek moet meespelen? RS: “Als je bedoelt meespelen op een zeer dwingende manier... Nee, dat niet. Ik hou er trouwens niet van om een publiek te vervelen met ‘moeten meedoen’. Het publiek bepaalt bij Animal Farm wel heel sterk het verloop van de voorstelling. De voorstelling wordt als het ware samen met het publiek gemaakt... Tja, veel kan ik er eigenlijk niet over kwijt. Laat ons zeggen dat deze voorstelling een groot straattheatergehalte heeft.”

Animal Farm heb je ook gemaakt tijdens die opleiding? RS: “Inderdaad. In het laatste jaar moesten we een voorstelling maken met de klas. Dat werd de voorstelling Priemgeval waar we nu nog steeds mee toeren. Maar naast dat groepswerk wou ik ook een solovoorstelling maken. En dat is dan Animal Farm geworden. Omdat ik na mijn opleiding een aantal jaar verbonden ben geweest aan De Queeste, is deze voorstelling uiteindelijk een co-productie tussen mezelf en de Queeste geworden.” Dat wil dus zeggen dat Animal Farm al een aantal jaren mee gaat? RS: “Ik speel deze voorstelling al zeven seizoenen. Hier in België is het niet de gewoonte dat een voorstelling lang op het repertoire staat. Ik vind het helemaal niet erg. De voorstelling blijft gemakkelijk planbaar omdat ik ze alleen speel en voor mij is ze nog altijd fris. Het zijn uiteindelijk de setting en de interactie met het publiek die de voorstelling bepalen.”

35 zone c

Roel, ik kan me voorstellen dat jouw naam bij niet veel mensen een belletje doet rinkelen. Kan je jezelf even voorstellen? RS: “Na mijn humaniora volgde ik een filmopleiding in Genk. Ik wou nadien een opleiding Regie volgen aan de Academie van Maastricht, maar door omstandigheden ben ik er in de opleiding Performance terechtgekomen. Dit is een opleiding voor mensen die dingen willen maken en spelen. Na dat eerste jaar ben ik dan in mijn tweede jaar verder gegaan met de acteursopleiding. Kinderen kunnen me kennen van Ketnet, waar ik nog Bedweters heb gepresenteerd.”

Wat kan je wel nog kwijt over Animal Farm? RS: “Zoals ik daarnet al zei, geef ik eigenlijk niet graag veel weg over het verhaal. Ik lees zelf bijvoorbeeld ook nooit de achterkant van een DVD-hoes. Als je de helft van het verhaal al weet, kan je dan maar beter naar een halve film kijken. Maar wat kan ik wel al vertellen? Het publiek ontmoet een man die niet van hier is. De man is niet voorbereid op de ontmoeting

tekst: Katrien Daniels


De mobilhome maakt een belangrijk deel uit van de voorstelling. RS: “De voorstelling speelt zich deels af op scène, deels in de mobilhome. De mobilhome staat vlakbij het podium buiten en wat er in de mobilhome gebeurt, ziet het publiek geprojecteerd op de scène. De voorstelling gaat over straatartiesten die rondreizen en wordt dan ook gespeeld door rondreizende artiesten. Dit maakt de voorstelling bijzonder, maar ook de tournee behoorlijk zwaar. We reizen en bouwen zelf op, spelen en breken nadien ook weer af.”

36 zone c

met het publiek. De mensen die hij ontmoet, vindt hij in eerste instantie raar maar gaandeweg leert hij ze kennen en vertelt hij zijn verhaal en eigenlijk ook zijn versie van Animal Farm. Eigenlijk wou ik geëngageerd theater maken waarbij je het publiek niet omverblaast met grote woorden en ingewikkelde constructies.” Op 26 maart ben je samen met Wanda Eyckerman te zien in cc Nova met Alleen op de wereld. RS: “Wanda en ik hadden al een hele tijd zin om samen iets te maken. Het idee om iets te doen met Alleen op de wereld was er ook al een hele poos en dan is zo heel langzaam de puzzel in mekaar gevallen. We hebben de roman van Hector Malot gelezen en herlezen. En dan bepaalde fragmenten geselecteerd. Het hele verhaal spelen zou echt oeverloos zijn. Daarna hebben we een mobilhome gekocht en zijn we in Frankrijk gaan rondrijden. We zochten de plekken die in de roman voorkomen, hebben ze gefilmd en daarna in de voorstelling verwerkt.”

Vanwaar het idee om met het verhaal van Alleen op de wereld iets te gaan doen? RS: “Ik ken het verhaal van in mijn kindertijd via de tekenfilmversie. Ik herinner mij nog dat ik als kind erg onder de indruk was van het verdriet van Rémi. Ik werd er zelf ook verdrietig van. Het verhaal heet wel Alleen op de wereld maar in feite is Rémi nooit alleen. Hij moet wel constant afscheid nemen. Hij verliest het hele verhaal door en met dat gevoel wou ik aan de slag.” Dan toch ergens een zakdoekje bij de hand houden als we naar de voorstelling komen? RS: “Ja, maar vrees niet, het is niet constant kommer en kwel. Er mag ook wel eens gelachen worden.” Alleen op de wereld,v26 maart, 20u theaterzaal Nova Animal Farm ,13 mei, 20u Parkeerterrein industrieterrein Stookte www.ccnova.be www.kinderenvandevilla.be 09 365 20 20


Ode aan Adolf Sax Kamerorkest begeleidt Saxofoon in virtuoos en sprankelend concert

Meer dan 35 jaar gidste stichter-dirigent Patrick Peire het voormalige Collegium Instrumentale Brugense, nu Het Kamerorkest, langsheen bijzonder mooie projecten. In 2007 nam Ivan Meylemans de fakkel als chef-dirigent over. Het repertoire van Het Kamerorkest bestaat hoofdzakelijk uit muziek uit de romantische periode en hedendaagse muziek. Op 19 maart speelt Het Kamerorkest als strijkorkest een concert in combinatie met saxofoon. Ongewoon, maar heel bijzonder! We hadden een gesprek met dirigent Ivan Meylemans en concertmeester Dirk Lippens.

37 zone c

Š Ronald Knapp


38 zone c

Ivan, het is niet alledaags om als trombonist een strijkorkest te dirigeren. Ivan Meylemans (IM): “In 2007 zette ik een punt achter mijn loopbaan als solotrombonist bij het Koninklijk Concertgebouw Orkest Amsterdam om me volledig te richten op mijn carrière als dirigent. De twee vielen niet te combineren. Het was een bijzonder leerproces en een uitdaging om als blaasmuzikant een strijkorkest te leiden. Een opleiding als dirigent vereist dat je op elk instrument een toonladder kan spelen. En ik behaalde mijn diploma slagwerk op het Lemmensinstituut, wat me bijzonder hielp tijdens mijn opleiding ‘directie’. Als dirigent geef ik mijn persoonlijke interpretatie aan de muziek. Tijdens een concert verkeer ik in een opperste concentratie om de juiste sfeer weer te geven. Als muzikant heb je natuurlijk de vrijheid om jouw persoonlijke klank te laten doorklinken, maar het is aan de dirigent om de juiste balans te vinden tussen vrijheid, interpretatie en samenspel.

Dirk, wat is jouw taak als concertmeester? DL: “De concertmeester is de link tussen de dirigent en de muzikanten. Het orkest is hiërarchisch gestructureerd. Elke groep – eerste violen, tweede violen, altviolen, cello’s en contrabassen - heeft een aanvoerder. De aanvoerder van de eerste violen is de concertmeester. Via de andere aanvoerders vertaalt de concertmeester de aanwijzigingen van de dirigent op technisch vlak naar de andere leden van het orkest. Alle muzikanten richten zich dus voor de ma-

nier van spelen, wat betreft articulatie, booggebruik, vingerzettingen, vibrato enz, op de concertmeester. Het kan gebeuren dat de concertmeester ook als plaatsvervangend dirigent optreedt tijdens sommige repetities. Maar ik blijf voornamelijk eerste violist en vertolk de vioolsolo’s. In concertopstelling vind je me onmiddellijk. De stoel vooraan links naast de dirigent is mijn vaste stek.” Het Kamerorkest had de eer om het saxconcours te begeleiden? DL: “Inderdaad, we zijn bijzonder fier en opgetogen. Het Internationale saxofoonconcours van Dinant is ‘de Koningin Elisabethwedstrijd’ voor de saxofonisten en wordt slechts om de vier jaar georganiseerd. Het was dus niet enkel eervol om deze wedstrijd te mogen te begeleiden, maar het stelde ons ook in de gelegenheid kennis te maken met een repertoire dat voor strijkers nagenoeg onbekend is. In Berlare brengen we samen met de eerste laureaat Simon Diricqvoor de eerste maal een Belg (lacht) - “Het Concerto van Glazoenov - een toegankelijk, laatromantisch stuk voor saxofoon en strijkers.” IM: “Ik groeide op in de fanfarewereld en koester een bijzondere appreciatie voor de instrumenten van Adolf Sax. We mogen als Belgen bijzonder fier zijn op deze instrumentenbouwer. Saxinstrumenten hebben een bijzondere klank. Momenteel is de combinatie van strijkorkest met een saxofoon uitzonderlijk, maar vroeger was dit niet het geval. 150 jaar geleden ontwikkelde Sax de saxhoorns en saxofoons. Het was een echte hype. Zijn instrumenten klonken modern en werden in alle mogelijke combinaties bespeeld. Nu is het eerder uitzondering als regel, maar daar breng ik graag verandering in! Ik zie het concert als hulde aan onze landgenoot.” Hoe overtuig je het publiek om op 19 maart te komen luisteren in CC Stroming? DL: “We brengen een zeer gevarieerd en toegankelijk


Hoe voelt spelen op het thuisfront als afwisseling met internationale concerten? DL: “Heel fijn, maar spannend tezelfdertijd. Hoewel de roots van Het Kamerorkest in Brugge liggen, heeft het orkest sedert een tweetal jaren zijn thuisbasis om te repeteren in de academie van Wetteren. Als concertmeester en directeur van de academie heb ik uiteraard een bijzondere band met Wetteren, het filiaal in Berlare en hun leerlingen. Op eigen terrein spelen is dus voor mij steeds een extra uitdaging. Maar ik ben niet alleen. Marleen Ydiers, aanvoerdster van de tweede violen, is ook leerkracht aan onze academie. Dat schept een band met het publiek. Waarschijnlijk spelen we het concert in Berlare rechtstaand. Dat is misschien iets minder gebruikelijk, maar geeft de muzikanten de mogelijkheid zich vrijer te bewegen. In combinatie met de goede akoestiek van Stroming wordt dit vast een bijzonder concert!”

IM: “Hopelijk laat ik mijn dirigeerstokje niet in de zaal vliegen, wat me ooit eens overkwam. Dergelijk massief houten knuppeltje kan hard aankomen.” (lacht) Wie is Dirk Lippens?

Concertmeester Dirk Lippens studeerde aan het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel en aan het Lemmensinstituut in Leuven. Hij behaalde er respectievelijk het Hoger Diploma voor viool en voor kamermuziek en de Meestergraad voor viool. Na een loopbaan als lesgever viool aan het Muziekconservatorium van Brussel en als docent aan het Lemmensinstituut, volgde hij in 1993 Norbert Goddaer op als directeur van de Academie voor Muziek en Woord van zijn geboortestad Wetteren. In 1976 werd hij door Patrick Peire gevraagd om deel uit te maken van het toen nog jonge Collegium Instrumentale Brugense. In 1984 nam hij er als concertmeester de fakkel over. In die hoedanigheid speelt hij op 19 maart een concert in CC Stroming Berlare.

Wie is Ivan Meylemans?

Chef-dirigent Ivan Meylemans begon zijn muzikale carrière als student slagwerk aan het Lemmensinstituut. Daarnaast speelde hij trompet in verschillende ensembles. Op zijn zestiende kreeg hij de kans trombone te leren spelen en sindsdien ging zijn muzikale carrière in stijgende lijn. Na drie jaar speelde hij in het BRT-orkest – vandaag Brussels Philharmonic - en nog eens twee jaar later, hij was toen eenentwintig, won hij de auditie voor trombone bij het Koninklijk Concertgebouw Orkest in Amsterdam. Tegelijkertijd studeerde Ivan Meylemans aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag richting directie waar hij summa cum laude afstudeerde. In 2007 koos Meylemans resoluut voor zijn carrière als dirigent. Vandaag is hij chef-dirigent van het Kamerorkest te Brugge en een veel gevraagd gastdirigent bij gerenommeerde binnen- en buitenlandse orkesten. html

Het Kamerorkest zaterdag 19 maart 2011, 20u Inleiding om 19u15 CC Stroming Berlare

tekst: Stijn De Coster en Leen De Greve

39 zone c

programma met bekende en minder bekende werken en met een schitterende solist. We starten met de Serenata Notturna van Mozart. Rustige, verpozende avondmuziek, gespeeld door een strijkkwartet, strijkorkest en pauken. Nadien volgt het Adagio van Barber, het bekendste werk van deze Amerikaanse componist uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Deze muziek, gebruikt in de film Platoon zal zeker bekend in de oren klinken. Het laatste werk voor de pauze is dan het saxofoonconcerto van Glazoenov Daarna vervolgen we met een ‘divertimento’ van Mozart. Deze onderhoudende muziek kan je bestempelen als de popmuziek uit de tijd van Mozart. Tot slot brengen we de muzikale hommage van Benjamin Britten aan zijn leraar Frank Bridge. Britten maakte 9 karaktervariaties op een thema van zijn meester. De passages hebben telkens een ander karakter, ander gemoed, ander tempo. Dit stuk is een technisch hoogstandje en vereist enorme vaardigheid van het orkest.”


ui t re gi o de in

Muziek Berlare

Hans de Booij

, 20u

vrijdag 25 maart 2011

, de de Nederlandstalige pop In de gloriedagen van ns Ha . des ara hitp de ij de Boo jaren ‘80, beklimt Hans vrouw zoals jij Een als hits t me ’84 scoorde in 1983 en el (ik est bekende lied Annab en waarschijnlijk zijn me ). ben niets zonder jou en. de rij van popmuzikant Toch past Hans niet in veelzijdig. hap dsc boo zijn , and pga Zijn teksten zijn die lander unst ten top, een Neder Hans de Booij is kleink jes. met veel Vlaamse trek l CC Stroming - Grote Zaa EUR ) abo en 6 (-2 7 5)/ 10/9 (+5 www.berlare.be 40 zone c

Film Wetteren

Adem

donderdag 28

april 2011, 20

u Tom en Lucas, twee broers, lij den aan mucoviscidose. To m worstelt met zijn korte levensverwachtin g. In het zieken huis ontmoet hij Xavier, ook een mucopatië nt. Xavier gedraagt zich al s een rasatleet en zijn levens lust straalt af op Tom. Daare nboven wordt hij verliefd op een meisje dat al maanden in een quarantain ekamer zit. Ze kunnen elkaar niet aanraken , maar beginn en toch een ro mance. Een m eeslepende film met o.m. Marie Vinck en W outer Hendrick x. CC Nova - thea terzaal Nova 6 EUR www.ccnova .b e


Muziek Buggenhout

Muziek Dendermonde

Raymond van het Groenewoud Rx4

DAVID PEREZ

© Patrick Despiegelaere

zaterdag 28 mei 2011, 20u g van de garageDe R4 is terug van weggeweest! Teru dagen. n met een rudiRaymond en zijn drie kompanen toere teveel! elk van aan ontd , agen mentaire muziekw , maar schijn beding el simp een ht gezic e eerst ‘t Op ingenieus ineengedriegt: deze muzikale vierwieler is gemeten en gepast, s, plaat zijn op zit noot Elke n. stoke elen en schroeven. resultaat van uren broederlijk sleut ..! Plezier met vier, en nu voor iedereen d. stgoe o-va Bern Met de steun van

Humor Lebbeke

David Pérez is een technisch verfi jnde, stijlvolle Flamencodanser. Solide, compete nt en met de voeten stevig op de grond….in zijn geval meestal een plankenvloer. De Spaanse kran t Diario de Sevilla omschrijft hem dan ook als volgt : “Hoewel hij flink aan kracht heeft bijgewonnen, blijft David Pérez een technisch verfi jnde, stijlvolle Flamencodanser. Solide klass e op de planken ! CC Belgica - Belgica theater 16 / 15 (red.) /13 (abo/verrekijker/-2 6jr) EUR www.ccbelgica .be

normaal

para Gili- Iedereen © Thijs Lowagie

41 zone c

GC De Pit 16 / 15 (red.) / 12 (abo8/-26) EUR www.gcdepit.be

donderdag7 april 2011, 20u

zaterdag 9 april

2011, 20u

ende en hilarimaal” is de verbluff “Iedereen Paranor deze zeer inteructie van Gili. In sche nieuwste prod alleen zijn put nie g verrast Gili actieve voorstellin rs ook zichzelf! en de toeschouwe bliek maar verbaz chten van een da ge en als ù plots de Of wat zou ù zegg en? zaalgenoot kon lez hilarische mix eysen) brengt een Gili (aka Lieven Gh behoort hieren dy en visuele come van absurditeiten aamse Comedy. t kruim van de Vl mee al jaren tot he CC De Biekorf EUR / 9 (abo/groepen) 12 / 11 (-26/+55) be www.ccdebiekorf.


seizoen 2011-2012

VERREKIJKER Berlare Buggenhout Dendermonde Lebbeke Wetteren

42 zone c

Exclusief voor abonnees: De Verrekijker Met de Verrekijkerbon kan je een voorstelling meemaken in één van de deelnemende gemeenschaps- en cultuurcentra aan abonnementstarief. De bon is niet geldig in het centrum waar hij werd uitgegeven Een lijst van deelnemende GC’s en CC’s vind je op blz. 46 van deze Zone C Veel plezier


Kalender maart 2011 do. 3.03

ARSIS4 & Barbara Baltussen

Wetteren, theaterzaal Nova

20u

klassiek

do. 3.03

Jazzlab series: Pascal Mohy Trio

Dendermonde, cc belgica

20u

muziek

do. 3.03

Zelf sterren kijken

Dendermonde, cc belgica

19.30u

cursus

vr. 4.03

HETPALEIS: U bent mijn moeder wachtlijst!

Wetteren, theaterzaal Nova

20u

theater

za. 5.03

The Fusion Project NGJ: unieke showcase

Buggenhout, GC De Pit

20u30

muziek

za. 5.03

Gili: Iedereen paranormaal wachtlijst!

Wetteren, theaterzaal Nova

20u

humor

ma. 7.03

Voz II: Muziekweek rond stem voor kinderen

Dendermonde, cc belgica

9.30u

do. 10.03 Marc Dex (reservatie verplicht)

Overmere, RVT Ter Meere

15u

do. 10.03 Theater FroeFroe: Kwak (5+) wachtlijst!

Wetteren, theaterzaal Nova

cursus senioren

14u

familie

do. 10.03 K Cube: Kimmo Pohjonen, Sami Kuoppamäki en Timo Kämäräinen Dendermonde, cc belgica

20u

muziek

do. 10.03 Theater FroeFroe: Kwak (5+) wachtlijst!

Wetteren, theaterzaal Nova

16u

familie

Wetteren, theaterzaal Nova

14u

familie

Berlare, Cultuurcafé

19.30u

muziek klassiek

vr. 11.03

Jeugdfilm ‘Paniek in het dorp’ (6+)

zo. 13.03 Studio Zondag: Kiss Little Josy zo. 13.03

Vlaams Muziek Theater: Die Csardasfürstin wachtlijst!

Wetteren, theaterzaal Nova

15u

di. 15.03

Herstel vanuit de cel

Dendermonde, cc belgica

19.30u

di. 15.03

Over de smaak valt niet te twisten…of wel?

Dendermonde, cc belgica

19.45u

cursus

Wetteren, De Poort

20u

theater

do. 17.03 Jonas Van Thielen: De leeuw van Vlaanderen, een tribute

cursus

vr. 18.03

Braakland / Zhebilding: Dwaallicht

Dendermonde, cc belgica

20u

theater

za. 19.03

Het Kamerorkest: Serenade met saxofoon

Berlare, CC Stroming

20u

klassiek theater

za. 19.03

Het Ongerijmde: Don Quichot

Buggenhout, GC De Pit

20u

za. 19.03

An Nelissen: Zus laatste tickets

Dendermonde, cc belgica

20u

humor

za. 19.03

Jackobond: Als ik van u was

Lebbeke, CC De Biekorf

20u

muziek

do. 24.03 Filmmatinee: Io sono l’amore

Dendermonde, cc belgica

15u

film

vr. 25.03

Hans de Booij

Berlare, CC Stroming

20u

muziek

vr. 25.03

Wim Van Caelenbergh: Languit leven

Wetteren, theaterzaal Nova

20u

muziek

vr. 25.03

Comedy Night Special: Joris Velleman & Veerle Malschaert

Dendermonde, cc belgica

20u

humor

vr. 25.03

Vishtèn: The Burning Fires of Arcadia

Buggenhout, GC De Pit

20u

muziek

za. 26.03

Belichte stad: Dag en nacht in Gent

Dendermonde, cc belgica

13.30u

cursus

za. 26.03

Roel Swanenberg & Wanda Eyckerman: Alleen op de wereld (8+)

Wetteren, theaterzaal Nova

20u

familie

za. 26.03

Theater De Sprook: GEANNULEERD

Berlare, CC Stroming

20u

theater

za. 26.03

Rum: A la rum

Dendermonde, cc belgica

20u

muziek

zo. 27.03

Van Winckelsessies kamermuziek:

Dendermonde, Huis Van Winckel

11u

klassiek

Liesbeth Devos (sopraan) en Lucas Blondeel (piano)

familie

zo. 27.03

De Dagen: Wie had dat ooit gedacht? (5+) (zaal Steenpoort)

Dendermonde, cc belgica

15u

di. 29.03

Luisteren naar Liszt: pianovirtuoos en componist

Dendermonde, cc belgica

19.30u

di. 29.03

Eddy et les Vedettes: Au suivant

Wetteren, theaterzaal Nova

14u

muziek

Wetteren, theaterzaal Nova

20u

film

do. 31.03 Nova@themovies: El secreto de sus ojos

*Inschrijvingen: Vorming Plus Waas en Dender, Grote Baan 183, 9120 Beveren, Tel: 03-7754484, waas-en-Dender@vormingplus.be

cursus


APRIL 2011 vr. 1.04

Theater Zuidpool - Opus XX

Dendermonde, cc belgica

20u

theater

vr. 1.04

Compagnie Barbarie: Happymess

Wetteren, theaterzaal Nova

20u

theater

Buggenhout, GC De Pit

20u

theater humor

vr. 1.04

Camerata Productions, Cantico & Da Capo:

Rutter, about Dragons and Willows

za. 2.04

Bert Kruismans: Geen gezeik, iedereen rijk UITVERKOCHT

Berlare, CC Stroming

20u

za. 2.04

Theater Hutsepot: Leon (senioren en kleinkinderen)

Overmere, RVT ter Meere

10u

familie

za. 2.04

Zaki & Maandacht: Histrylogie, One hit wonders

Wetteren, theaterzaal Nova

20u

muziek

za. 2.04

The Swingmasters: jazz

Molenaarswoning Opstal, Buggenhout 20u

za. 2.04

Oxalys - Muzieknacht in de bib

Dendermonde, Kerkstraat 111

44

20u

jazz klassiek

(bibliotheek)

zo. 3.04

Theater Tieret: Dwarf 8+

Berlare, CC Stroming

10.30u

familie

zo. 3.04

Poppentheater Wortel: Sol de mol 4+

Uitbergen, SCC De Venne

15u

familie

di. 5.04

Woorden en waarden: taal geeft de wereld vorm

Dendermonde, cc belgica

19.45u

cursus*

do. 7.04

David PĂŠrez - flamenco

Dendermonde, cc belgica

20u

muziek humor

zone c

vr. 8.04

Bart Cannaerts: Ik tel tot tien wachtlijst!

Wetteren, theaterzaal Nova

20u

za. 9.04

Boombal op voyage

Berlare, CC Stroming

20u

dans

za. 9.04

Gili - Iedereen paranormaal

Lebbeke, CC De Biekorf

20u

humor

za. 9.04

Ruienwandeling

Ruihuis - suikerrui 21 Antwerpen

14u

bezoek*

za. 9.04

Supervlieg

Dendermonde, cc belgica

diverse uren familie

za. 9.04

Daan UITVERKOCHT

Dendermonde, cc belgica

20u

zo. 10.04

Supervlieg

Dendermonde, cc belgica

diverse uren familie

Dendermonde, cc belgica

11u

klassiek muziek

zo. 17.04

Van Winckelsessies kamermuziek:

Anneleen Lenaerts (harp) en Karel Schoofs (hobo)

zo. 17.04

Studio Zondag: Receptiemuziek

muziek

Berlare, CultuurcafĂŠ

19.30u

do. 21.04 Theaterspel in slow motion - voor kinderen tussen 8-12 jaar

Dendermonde, cc belgica

14u

theater

wo. 27.04 Kleuren fotograferen

Buurthuis Wastelyne

19.30u

cursus*

Boonwijkstraat 80 - Dendermonde

do. 28.04 We zijn wat we denken

Berlare, CC Stroming

19.30u

vorming*

do. 28.04 Filmmatinee: Another year

Dendermonde, cc belgica

15u

do. 28.04 Nova@themovies: Adem

Wetteren, theaterzaal Nova

20u

Wetteren, De Poort

9u

matinee film

vr. 29.04

Zorg dat je (er)bij bent

vr. 29.04

Karlijn Sileghem & Hans Van Cauwenberghe: Drink rode wijn

Wetteren, theaterzaal Nova

20u

muziek

vr. 29.04

Buurman: Flou Artistiek

Buggenhout, GC De Pit

20u

muziek

vr. 29.04

Bob De Moor / Twijfel vzw - Gilgamesj alleen

Dendermonde, cc belgica

20u

theater

za. 30.04

Luc Tuymans. Retrospective

Bozar

13.20u

bezoek*

vorming*


03/03/11 - 28/05/11 mei 2011 zo. 1.05

opening Berlaars Salon for kids

Berlare, kasteeldomein

10.30u

zo. 1.05

opening Berlaars Salon

Berlare, kasteeldomein

11.30u

expo

di. 3.05

Waar een wil is, is een weg

Dendermonde, cc belgica

19.45u

cursus*

do. 5.05

De zingende stem en de Koningin Elisabethwedstrijd

Dendermonde, cc belgica

19.30u

cursus*

do. 5.05

Luka Bloom

Dendermonde, cc belgica

20u

muziek

za. 7.05

De Fluistercompagnie: Stepping Out

Wetteren, theaterzaal Nova

20u

theater

za. 7.05

Aquarel voor beginners

Buurthuis Wastelyne -

10u

cursus*

expo

Boonwijkstraat 80 - 9200 Dendermonde

zo. 8.05

Stef Bos: Solo UITVERKOCHT

Dendermonde, cc belgica

20u

muziek

vr. 13.05

Roel Swanenberg: Animal Farm

Wetteren, industrieterrein Stookte

20u

theater

vr. 13.05

Studio Orka: Warmoes (7+) UITVERKOCHT

Op locatie, afspraak aan CC Belgica

19.15u

zat. 14.05 Studio Orka: Warmoes (7+) zat. 14.05 A World of Comedy

familie

Op locatie, afspraak aan CC De Biekorf 14u

familie

20u

humor

Studio Orka: Warmoes (7+)

Op locatie, afspraak aan cc Nova

19.30u

familie

zo. 15.05

Studio Orka: Warmoes (7+)

Op locatie, afspraak aan CC Nova

13u

familie

zo. 15.05

Studio Orka: Warmoes (7+)

Op locatie, afspraak aan CC Stroming 13.30u

zo. 15.05

Studio Orka: Warmoes (7+)

Op locatie, afspraak aan GC De Pit

16u

familie

zo. 15.05

Studio Orka: Warmoes (7+)

Op locatie afspraak aan CC Belgica

16.15u

familie

familie

do. 19.05 Marc Meersman

Berlare, CC Stroming

15u

matinee

do. 19.05 Skagen: Aantekening uit het ondergrondse

Dendermonde, cc belgica

20u

theater

vr. 20.05

Jazzlab series: Broché - Bouyer - Joris

Dendermonde, zaal Steenpoort

20u

theater

za. 21.05

Mathias Sercu: De grote meneren

Buggenhout, GC De Pit

20u

muziek

Wetteren, theaterzaal Overbeke

20u

muziek

De Bib, LDC ‘t Plein

9u

familie

za. 21.05

Frank Cools & Ineke Nijssen:

Een fijne avond met de heer en mevrouw Olman

zo. 22.05

Vertelfestival

zo. 22.05

Muzikantenstad

do. 26.05 Nova@themovies: The Social Network

en het Sociaal restaurant Lebbeke, CC De Biekorf

15u

matinee

Wetteren, theaterzaal Nova

20u

film

za. 28.05

Ola!Peloezza

Wetteren, stadstuin

vanaf 13.30 familie

za. 28.05

Yllana: Brokers

Dendermonde, cc belgica

20u

humor

za. 28.05

Raymond van het Groenewoud: R4

Buggenhout, GC De Pit

20u

muziek

zo. 29.05

Studio Zondag: Aardvark

Berlare, Cultuurcafé

19.30u

muziek

*Inschrijvingen: Vorming Plus Waas en Dender, Grote Baan 183, 9120 Beveren, Tel: 03-7754484, waas-en-Dender@vormingplus.be

45 zone c

Lebbeke, CC De Biekorf

za. 14.05


COLOFON Hoofdredactie: Bart Van den Broucke Eindredactie: Marc-Pieter Devos (www.mdmedia.be) Redactie: Dimitri Beeckman, Wim Breydels, Katrien Daniels, Stijn De Coster, Karel Embrechts, Michael Pector, Greet Roosbeek, Lieve Van Cauwenberge, Wendy Van Den Abbeele, Johan Van Acker, Henk Vande Velde, Yoko Van Praet, Ingrid Verdonck Vormgeving: Jim Van Raemdonck (www.coming-soon.be) Reclameregie: Publi-Style graphics, 0497 43 27 07 Druk: Drukkerij De Cuyper / 11.000 exemplaren Foto Cover: www.coming-soon.be V.U.: Marius Meremans, p.a. Kerkstraat 24, 9200 Dendermonde

BERLARE

LEBBEKE

BUGGENHOUT

WETTEREN

CC Stroming Dorp 101 – 9290 Berlare Tel. 052/42.35.31 Fax.052/42.74.84 cultuur.reserveren@berlare.be www.berlare.be/ccstroming ma, woe en do 9-11 u en 13-17 u vrij 9-12 u

GC De Pit Platteput 16 – 9255 Buggenhout Tel. 052/33.84.50 Fax 052/33.84.58 depit@buggenhout.be www.gcdepit.be

DENDERMONDE

CC Belgica Kerkstraat 24 – 9200 Dendermonde Tel. 052/20.26.26 (ticketbalie) 052/20.26.40 (zaalhuur en administratie) Fax.052/20.25.70 info@ccbelgica.be www.ccbelgica.be ma 10-12.30 u di, do, vrij 10-12.30u en 14-16 u woe 10-12.30 u en 14-19 u za 10-12.30 u van september tot en met april

CC De Biekorf Stationsstraat 23 – 9280 Lebbeke Tel. 052/25.08.12 info@ccdebiekorf.be www.ccdebiekorf.be ma, woe, do en vrij 8.30-12 u di 8.30-12 u en 13-19 u 1e za van de maand 10-12 u

CC Nova Molenstraat 2b – 9230 Wetteren Tel. 09/365.20.20 cc.nova@wetteren.be www.ccnova.be ma, di, woe, en vrij 9-12 u en 13.30 – 17 u do 9-12 u en 14-17 u za 10-12 u

Cultuurdijk

p.a. CC Belgica Dendermonde info@zone-c.be www.zone-c.be


Wetenschappelijk verantwoord en persoonlijk slaapadvies Uw erkend Tempurdealer uit de regio

WetteRen

Molenstraat 85 9230 Wetteren Tel &Fax 09/369 04 81

Buggenhout

Kasteelstraat 37 9255 Buggenhout Tel & Fax 052/41 52 41

www.slaapwel.com Openingsuren: ma-vrij 10u-18u30 GESLOTEN op woensdag Zaterdag 10u-18u - Zondag 13u-18u

BOXSPRINGS • LATTENBODEMS • HOOFDKUSSENS BEDOMRAMINGEN • MATRASSEN • BEDLINNEN

Brusselsestraat 24 - 9200 Dendermonde tel & fax: 052/21 24 39 - www.novart.be zondag & woensdag gesloten


BMW 6 Reeks Cabrio

Echt rijplezier

BRON VAN PURE SCHOONHEID. Romein. Streven naar perfectie. Romein Dendermonde Bevrijdingslaan 199 9200 Dendermonde-Appels Tel. 052 26 13 40 info@romein.net.bmw.be www.romein.bmw.be Romein Aalst Moorselbaan 370 9300 Aalst Tel. 053 76 90 00 info@romein.net.bmw.be www.romein.bmw.be

Z’n carrosserielijnen, die geïnspireerd zijn door de dynamiek van waterstromen, verlenen de nieuwe BMW 6 Reeks Cabrio een ongekende kracht en elegantie. Deze designtaal werd verdergezet in de vloeiende lijnen van z’n interieur, waar de inzittenden zich perfect verbonden voelen met de wagen en de weg. Bedien de automatische 8-versnellingsbak, en u duikt in een opwindende rijervaring dankzij de legendarische kracht van de BMW motorisaties. Open daarna z’n kap en voel hoe de wind speelt met deze uitzonderlijke wagen. Water, wind en vuur: bent u in uw element? Ontdek hem bij ons vanaf 25 maart 2011.

DE NIEUWE BMW 6 REEKS CABRIO. BMW EfficientDynamics

Minder uitstoot. Meer rijplezier. Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.bmw.be

7,9-10,7 L/100 KM • 185-249 G/KM CO2

Zone C Magazine 6  

zone C magazine