Page 1

TERUG IN HET THEATER

BEN SEGERS LIEBRECHT VANBECKEVOORT BEHOORT TOT HET COLLECTIEF GEHEUGEN

RASA

KUNST OP KINDERMAAT

JELLE CLEYMANS “FIER OP WAT IK GEDAAN HEB”

JUNI 2017 - REGIONAAL CULTUURMAGAZINE BERLARE - BUGGENHOUT - DENDERMONDE - LEBBEKE - WETTEREN - WWW.ZONE-C.BE


IN DE X 04 WATERTANDEN Al die kalenders tussen de artikels door! En interviews over voorstellingen die pas binnen máánden gespeeld zullen worden! En de deadline kwam weer net wat vroeger dan verwacht... Neen, voor de redactie van Zone C is dit nummer niet het makkelijkste om te maken. Maar anderzijds is dit wel – mocht iemand mij de vraag stellen – het leukste nummer van het hele jaar. Het is immers een nummer dat 48 bladzijden lang doet watertanden. De zomerse programma’s in de verschillende gemeenten doen alvast dromen van zonovergoten dagen en zwoele avonden met vrienden en familie. De humor-kalender alleen al tovert een verwachtingsvolle glimlach op mijn lippen. Onder theater staan alweer meer voorstellingen dan we ooit in onze drukke agenda gepropt krijgen. En dan is er all that jazz, wereldmuziek, kleinkunst, pop, blues en wat nog allemaal in de rubriek muziek. Er zijn voorstellingen waar je je kinderen mee naartoe neemt, er zijn er waarvoor je je grootouders een ticket cadeau doet. Je vindt maar liefst twee generaties Leyers, en broer en zus Cleymans.

08

Hoofdredacteur Zone C

“BIJ THEATER MOET ELKE AVOND DE BOOG GESPANNEN STAAN”, ZEGT BEN SEGERS

14

ZONZO COMPAGNIE BRENGT KLASSIEK OP KINDERMAAT

18

SVEN DE RIDDER REGISSEERT DE BLIND DATE VAN KAREN DAMEN

28

STRANGE COMEDY BRENGT EEN SHOW DIE JONG EN OUD OP HET RANDJE VAN HUN STOEL HOUDT

31 34 37 38

Overdaad schaadt? Natuurlijk niet! Timothy Vermeir

ARNE SIERENS NOEMT ZIJN ACTEURS ATLETEN VAN HET HART

44

VLIEG VERSTOPTE OOK DIT JAAR ZIJN SCHATTEN IN DE REGIO. LIEBRECHT VANBECKEVOORT BELOOFT EEN BOEIENDE MUZIKALE REIS DOOR HET REPERTOIRE VAN LISZT DE ERFGOEDCEL BIEDT STEUN VOOR BEHOUD EN BEHEER VAN COLLECTIES

“IK DURF NU OOK WEL OVER MIJN GEVOELENS ZINGEN”, ZEGT BENT VAN LOOY JOKE EMMERS: “VOOR MIJ IS FANTASIE DE BASIS VAN JEUGDIGHEID”

3


©Kurt van der Helst

“WIJ ZIJN ATLETEN VAN HET HART” INTERVIEW MET ARNE SIERENS Tekst: Kirsten Kielemoes

4

Wie bekend is met het werk van Compagnie Cecilia weet dat de man achter de knoppen, Arne Sierens, telkens garant staat voor voorstellingen vol humor, tragiek en absurditeit. Met ‘Zingarate’, een voorstelling die zich aankondigt als een spektakel in openlucht, mag u meer van dat verwachten. Een gesprek met de theatermaker over kloterijen, het plein in het midden van de stad en theater als topsport.

W

at was het oorspronkelijke idee waarmee je aan de slag bent gegaan voor Zingarate? Arne Sierens: “Ik begin eigenlijk meestal met het verzinnen van de titel. (lacht) Zingarate kan je bijvoorbeeld vrij vertalen als ‘zware kloterijen’ en dat is meteen ook de rode draad van de voorstelling. Mensen die met elkaar samenleven kunnen elkaar en zichzelf zwaar ‘kloten’, om het cru te zeggen. Maar soms is het leven ook gewoon klote omdat er nu eenmaal dingen gebeuren waar je geen vat op hebt en die je helemaal de put in kunnen duwen.” Je staat bekend om je heel eigenzinnige aanpak bij het maken van voorstellingen. Kan je dat eens duiden? Arne Sierens: “Ik heb een manier van werken

die vrij uniek is binnen het theaterlandschap denk ik. Je kan het nog het best vergelijken met een choreograaf. Ik beschouw mijn acteurs als dansers en zoals een danser bewegingen creëert, creëer ik woorden. Als ik aan personages denk, denk ik meteen aan hoe zij bewegen, welke stem ze hebben en hoe ze in het leven staan. Zo ontstaat gaandeweg ook het verhaal.” Waarnaar ga je juist op zoek bij het selecteren van je acteurs? Arne Sierens: “Goh, ik vertrouw altijd op mijn instincten als het daarop aankomt. Ik moet altijd een beetje verliefd zijn! (lacht) Maar ga nooit op zoek naar ‘normale’ acteurs. Ik ben fan van mensen met een hele grote expressie die iets clownesk hebben. Maar mijn acteurs moeten ook heel diep


kunnen gaan. Het zijn geen uitvoerende performers. Ze moeten elke keer opnieuw alles geven. Wij noemen onszelf ‘atleten van het hart’. Acteren is dan ook een beetje topsport. Ik probeer voor hen telkens een veilig nest te creëren zodat er genoeg vertrouwen is onderling en er geen remmingen meer zijn. Mijn acteurs mogen vooral niet bang zijn om af te gaan.” “IK ZET GRAAG SUKKELAARS EN KLOOTZAKKEN OP SCÈNE” Zingarate wordt op locatie gespeeld. Vanwaar het idee om deze voorstelling in openlucht te spelen? Arne Sierens: “Het is eigenlijk de eerste keer dat ik me waag aan een locatievoorstelling. En ik moet zeggen, het is een stevige uitdaging! Het was wel effectief de bedoeling om eens iets anders te proberen en het publiek direct te betrekken bij ons verhaal. In feite speelt het verhaal zich af op een plein, met het publiek in het midden. Dat creëert meteen een extra dimensie want het publiek fungeert uiteraard ook als decor!” “Het idee van het plein in het midden van een stad spreekt me ook heel erg aan. In mijn ogen vertelt zo’n plein, waar mensen van alle slag samenkomen, veel over hoe de wereld er aan toe gaat. In die zin wordt het een typische voorstelling van Compagnie Cecilia.” Er zit wel altijd een absurde toon in je voorstellingen. Vanwaar komt dat juist? Arne Sierens: “Ik wil ook niet dat mijn acteurs al te realistisch spelen. Mijn voorstellingen zijn meer dansant, een beetje opera-achtig. Maar mijn personages zijn wel heel menselijk, vol gebreken. Ik zet graag sukkelaars en klootzakken op scène!”

Wat heeft je vooral geïnspireerd bij het maken van deze voorstelling? Arne Sierens: “Ik ben veel interviews gaan afnemen bij mensen die hier in de volkswijken van Gent wonen. Dokters, straathoekwerkers, caféuitbaters,… noem maar op. Daar kwam echt een schat van inzichten uit voort over het ‘samen-leven’ in de maatschappij van vandaag maar ook wel de onrechtvaardigheid van het leven soms. Dat komt zeker terug in de voorstelling.” “Ik dek ook niets af, integendeel. Ik wil mensen confronteren met onze minder aangename trekjes. Die provocatie vind ik zeer interessant om te exploreren. Vergelijk het met het benaderen van een kat. Als je rechtstreeks op een kat afstapt, schrik je ze af, maar als je ze via een omweg benadert, creëer je een band die zorgt voor een dialoog. Die omweg is bij ons vaak de absurditeit. Zo kunnen we een deur openzetten bij ons publiek.” Toch zijn je voorstellingen niet één en al ellende. Er is ook veel plaats voor humor. Arne Sierens: “Ja, dat vind ik heel belangrijk. Kijk, wij tonen de zwakte van de mens maar tegelijkertijd ook tot wat de mens in staat is en dat zijn vaak grootse dingen. Op het einde zeggen wij eigenlijk: ‘Het is een catastrofe, maar we kunnen er wel mee leven!’”

INFO Zingarate Compagnie Cecilia & Arne Sierens Donderdag 28 september 2018 om 20.00 u. Kalkenstraat 21, Buggenhout

5


KKEN U T S R M ANDE V J I R SLAGE VIERING I 11 JUL uggen uziek B

hou t

6

0u li, 20.3

.

se jaa rlijk u naa r t u it o D h . r n ugge ver tie D od ig t B nd vol jes’ s tdag n een avo n ‘levenslied e r fe o o e s v e m in d a e le or u la n p o s V v k r e e it a lles ppen’, 4 Op onz uit op haa r k ma r t la sta lige lied. D het ‘10 0% ‘s e t m n a o r k zij gewo n erla nd e 10 0 g en . D a n iederee re N e d men w erst u k k n show waa r et bete jaa r ne r d h a n a a n a V m v l u ks humor zij u ee or Roe en 2 s t k t me t reid do l ga ra nderen e e p b s e r o fd do met lie g)’ labe on g . ingen, nds(ta li n meez or zijn oorspr Nederla er kent en ka o v t ’! m K EN e sp e c elk num t het nod ige r R ST U K A N DE e V m J I s d R e E G ste bij ‘SLA Welkom e n h ou t in Bug g Kerkple Gratis out .be/ u g ge n h www.b

11 ju insdag

Muziek en Fa

milie Lebbeke

FEEST OP HE T ERF!

Dinsdag 15 au

gustus

Op 15 august us openen CC De Biekorf en Lebbeke hun bibliotheek deuren! Op he t cu ltuurerf va va na lles te be lt er die dag leven. Zo hebb en we heel wat shops voor de leuke workkinderen, dem onstraties en ons eigenste C in itiaties va n ircus Sa ra kasi en 2 countr y de avond muz topbands om ikaa l in te zett en en te eind ig wel kom! en. Iedereen Tuin CC De Bi ekor f, Lebbek e Gratis www.ccdebiek or f.be


Muziek De

ndermon

CAFÉ JAD de IN Vrijdag 23

juni tem 3 0 aug us t

us De tu in va n CC Belgi ca wordt dé zo Jeugd hu is Zen ith, het merse plaat Theatercaf s waa r Cit en zo een é en CC B y Sounds, verrassend elgica hun aa nbod va n Bij goed w k rachten b concerten eer ka n je undelen en evenem el ke weekd tropische enten aa n ag terecht setting, m bieden. in de tu in uziek en zo va naf 15u merbar in ! Een de tu in va Tuin CC B n CC Belgi elgica , Ker ca! ks traat 28 Gratis www.cafeja rdin .be

Familie Wet te

ren

OLA!PELOEZ Z

Zaterdag 17

dD E r fgoe

A

juni, 14.00 u.

Ola!Peloezza is een bruisend doe-festival vo en kunstjes vo l met kunsten or kinderen va n 4 tot 12 jaar en papa’s, om en hun mama’s a’s en opa’s, oo ms en ta ntes, vriendjes en vr peters en met iend innetjes. ers, Verwacht je aa leuke activ ite n een waa ier iten waa r je na va n ar ha ka n kijken, do rten lust va n ka en én beleven. n proeven. Je

Recreatiedom ein De Waran de , Warandela Gratis an www.ccnovaw et teren.be

e n de r m

o n de

ENM E O L B MI TÉ O C O S COR LISL I G T SIN ONDE M R E D DEN NTEN E N I T CON

temb g 3 sep

0 u. er, 14.3

7

wagen nt. Een ontine c lijke r e e s p n ige en me wagen n n é le é ij t p s nd e r e n er uwen, z ou z o o ze “Ont w n b e e e d g g t a , e ieren n.” M n . De w w aa r d aa l staa nnen uitstra le gaa n de r t n e c t e figuren continent ku u y t ae r usiasm Br a m B et n entho e it n uit leg h va n regisseur e e it ‘contin creativ ht t he m a opdrac pen met veel ns met bloemencorso e e g o r a g w o o c or s 7ste in e c or s op d e 6 p st a r t slag. D nderen de. De om loo s op de a a n de o w e b t on laa n te ten’ zij enderm heose v indt p Gil lis-D ot plein. in Sint- laa n en de ap va n het Kerk a e t d e g s o e o R h de n t er il lislaa Sint-G e corso.b loemen www.b

Zonda


©Toon Aerts

8

“THEATER

VRAAGT EEN CONSTANTE ALERTHEID” BEN SEGERS OP TELEVISIE, OP HET WITTE DOEK, EN BINNENKORT WEER IN HET THEATER Tekst: Hanne Jacobs


Bij wie de naam Ben Segers geen belletje doet rinkelen, heeft de laatste jaren onder een enorm grote steen geleefd. Dat je zijn eerste rollen in ‘Café Majestic’ of ‘Droge voeding, kassa 4’ gemist zou hebben, kunnen we je eventueel nog vergeven. Maar sinds ‘De Ronde’, ‘Quiz Me Quick’, ‘Safety First’, ‘De zonen van Van As’ en ‘The Bikerboys’ is hij niet meer van het Vlaamse scherm weg te denken.

M

aar ook van toneel blijkt Ben Segers midlife en ik ga mij morgen een brommer of niet vies te zijn. Zo speelt hij volgend een boot kopen’. Ik weet het eigenlijk echt niet, jaar de theatershow Hells Bells samen met misschien moet die nog komen.” Bert Huysentruyt, Dominique Mondelaers en Lucas Van Den Eynde. In Hells Bells spelen ze Muziek is een belangrijke factor in het stuk. vier mannen in hun midlifecrisis die in hun Wat veel mensen niet weten is dat jij ook repetitiekot ontpoppen tot de rockhelden die muzikant bent. Ga je zelf dan ook je gitaar ze zo graag zouden willen zijn. boven halen? Ben Segers: “Het is een stuk over vier man- Ben Segers: “Dat ik een muzikant ben dat is nen die denken ‘wij hebben destijds de boot veel gezegd. Het is zeker niet mijn hoofdbegemist met onze rockgroep’. Ondertussen zigheid, maar veeleer een veredelde hobby. Ik zijn die mannen allemaal getrouwd en heb- speel al heel lang gitaar, maar het is niet zo dat ben ze dezelfde saaie job in een fabriek. Maar ik echt in een band speel. Ik heb wel eens een ze spreken wekelijks een aantal keer af om in tournee gedaan met Nele Bauwens Out of the hun kelder hun droom toch nog een béétje blues – dat is het enige dat ik professioneel gein leven te houden. Het is eigenlijk meer een daan heb met muziek.” kwestie van ‘willen maar niet kunnen’. Ze “Of we muziek gaan spelen tijdens het stuk, zien het natuurlijk als een goed excuus om staat nog een beetje open. Allicht wel, maar weg te zijn van thuis. Dat is ook typisch aan dat moet allemaal nog eens uitgedokterd worhet verhaal dat die mannen altijd maar liggen den. Ik weet niet of de anderen muziek kunnen klagen en zagen over hun vrouwen en over spelen. Bert Huysentruyt, die ook meespeelt, zaken die op hun lever liggen. Dan kunnen ze is een heel goede drummer – dat weet ik wel daarover een beetje van gedachten wisselen.” – maar van Lucas en Dominique weet ik eigenlijk niet of ze muziek spelen.” Het gaat stuk eigenlijk over vier mannen in hun midlifecrisis. Kan je al op eigen erva- Hells Bells is een nummer van AC/DC. Zijn ring terugvallen? jullie personages ook echte hardrockers? Ben Segers: “Ja wat is dat juist? Dat is zo een Ben Segers: “Ja het is inderdaad dat genre mualgemene term, midlifecrisis. Ik heb er na- ziek waarmee ze bezig zijn. Het zijn zeker geen tuurlijk wel al veel over gehoord. Maar of ik schlagerzangers. Het is echte hardrock. Ik dat nu al ervaren heb? Goh, ik zou het niet we- vermoed ook dat de kostumering en make-up ten eigenlijk. Ik heb nog niet echt een moment daarop gaat aansluiten. Ons haar zal met de gehad op een dag dat ik dacht ‘Ja, ik zit in mijn nodige nekmatten zijn.”

9


Het is een productie met vier mannen, werkt dit anders zo zonder vrouwen in de buurt? Ben Segers: “Daar heb ik nog niet bij stil gestaan eigenlijk. Het zou dan wel eens kunnen dat er heel veel over vrouwen gebabbeld zal worden – het zal nog moeten blijken... Het is overigens zeker niet de eerste keer dat ik alleen met mannen samenwerk. Olympique Dramatique, het gezelschap waarmee we zijn gestart na onze studies, is ontstaan met vier mannen en wij hebben jarenlang stukken gespeeld met ons vier. Dus dat ken ik wel.”

10

toch al zeker een personage dat heel ver van mij stond qua karakter en inborst. Dat was zowat een valse, gemene, lomperik eigenlijk. En dat zit toch wel minder in mij. Mijn rol in Auwch staat eigenlijk ook heel ver van hoe ik echt ben, hoewel we zogezegd onszelf spelen.” “IK BEN WEL HEEL BLIJ DAT IK DOOR ‘HELLS BELLS‘ MET LUCAS VAN DEN EYNDE KAN SAMENWERKEN”

Welk het dichtst? Je hebt ondertussen al met half bekend Ben Segers: (denkt lang na) “Goh dat is heel Vlaanderen samen mogen werken. Zijn er moeilijk eigenlijk. Ik zou zeggen De zonen van nog namen die je heel graag aan die lijst zou Van As, maar dat is ook niet helemaal waar. Ah willen toevoegen? ja, er is iets dat we momenteel aan het filmen Ben Segers: “Ik ben wel heel blij dat ik door zijn voor VIER. Dat is misschien niet volledig Hells Bells met Lucas Van Den Eynde kan een rol die heel dicht bij mij staat, maar er samenwerken, dat vind ik zeer fijn. Omdat ik zijn toch heel wat raakpunten. Dus dan kies die man toch wel zeer bewonder. Wat hij al- ik misschien die rol. Die moet nu wel nog op lemaal doet en kan, dat is fantastisch! Ik ben het scherm komen. De reeks heet #hetisingewel fan van Lucas eigenlijk. Ik denk dat ik ooit wikkeld en gaat over een koppel dat uit elkaar eens, tien jaar geleden, als gastrol bij Aspe, heb gaat maar wel samen blijft wonen voor de kin‘samengewerkt’ met hem maar dat is natuur- deren.” lijk niet hetzelfde. Dit is de eerste keer dat ik écht mag samenwerken met Lucas. Maar ik Heb je een specifieke voorkeur voor film, teheb niet zo een lijst van ‘alright, diene kan ik levisie of theater of doe je het allemaal even dan ook schrappen en nu moet ik die en diene graag? nog hebben’. Neen zo ben ik daar eigenlijk niet Ben Segers: “Ik doe het eigenlijk allemaal heel echt mee bezig.” graag. Het is vooral belangrijk dat het allemaal leuk en gezond werken is. Ik kan nu wel niet Je hebt ook al enorm veel verschillende rol- ontkennen dat ik film wel echt heel leuk vind. len gespeeld, welk karakter stond het verst Vooral de manier van werken dan. Het is toch van wie je in werkelijkheid bent? wel een andere discipline dan theater. Bij theaBen Segers: “Nu moet ik zo alle rolletjes die ter moet elke avond de boog gespannen staan. ik gedaan heb in mijn hoofd afgaan... Ik heb En je moet een heel parcours afleggen in het zo eens een rolletje gedaan in Quiz Me Quick. stuk dat je dan speelt. Je hebt daar een langere Misschien zijn er nog rollen, maar dat was concentratie voor nodig. Bij filmen is dat frag-


©Toon Aerts

mentarischer. Je speelt je scene, de regisseur is content, je bent zelf content en dan kan je dat een beetje achter je laten. Bij theater moet je iedere avond terug opnieuw beginnen en je scene spelen. En dat vraagt dus een soort constante alertheid.” “Maar het leuke aan theater is dan weer dat je op dat moment enkel en alleen dat doet. Omdat het onmogelijk is om dingen daarmee te combineren. Bij filmen heb je nog iets meer de mogelijkheid om nog iets te combineren en dat maakt het dan weer drukker. Bij theater moet je elke dag repeteren dus kan je er niet nog dingen tussen nemen. Op dat vlak is theater iets minder rusteloos dan filmen.” Tot slot, hoe ziet de toekomst er nog uit voor jou? Ben Segers: “Eigenlijk wel druk. Ik ben nu aan het filmen en sinds mei voor een nieuw programma voor VTM. Iets half fictie, een soort

spelprogramma maar ook niet, ik kan moeilijk omschrijven wat het echt is. Daarna ga ik ook nog in een film meespelen. In de zomer nemen we de vierde reeks op van De Zonen van Van As. In het najaar heb ik dan de theatershow Hells Bells. Dus ja ik ga mijn bezigheid wel hebben, besef ik nu ik het hier zo hardop zeg.”

INFO Hells Bells Ben Segers, Bert Huysentruyt, Dominique Mondelaers, Lucas Van Den Eynde Zaterdag 10 maart 2018 om 20.00 u. GC De Pit, Buggenhout

11


E SOF I S S E S R SIGNEE AN BRUSSEL M EN HER

Biblioth

Muziek Buggenhout

OUT BRUISEND BUGGENH EEL, CLEYMANS EN VAN G MARIJN DEVALCK EN PAUL MICHIELS

Muziek Lebb

Zaterdag 2 en Zondag

e e k Le b

b e ke

eke

11 JULIVIE RING LEBBEKE M ET UDO

3 september

t twee dagen ervaka ntie af in stijl me Buggenhout slu it de zom 21u. The om at sta ein. Op zaterdag groot feest op het kerkpl pod ium ons op t gas als ck val Ma rijn De Rea l Music Band met ma nd nie aan ven micro mag doorge die na zijn optreden de aan Jelle rt beu de het is g nda els. Zo minder dan Pau l Michi gouden strotGeel die met hun twee Cleymans en Jonas van slichaampjes gen jon ge ari alfj , hun twa ten, vier stevige kloten ter hen ach nd fro het Oostelijk hal en de strakste band van met Rayjen vri t doe to rsa Bo , t Gorki Clouseau laat flir ten me ceren pla n late ske kreunend een dan mond en The Scene al met Get Ready. heid en wees het glas op jouw gezond Dus kom erbij, dans, hef n! ere ind naz zal g nog lan welkom op een feest dat Kerkplein Buggenhout Gratis www.buggenhout .be

Zaterdag 8

juli, 19.00 u

.

Naa r goede ge woonte orga niseer t de ge jaar een heus meente Lebb muziekfeest eke ieder op 11 ju li. In “V laanderen samenwerki Feest� slagen ng met ze er keer op gramma aa n keer in een m te bieden. Dit ooi projaar komen ni Muziekkapel et al leen de lo het evenemen ka le t opfleuren, zijn va n de pa ook Frimout rtij. Zeker de en Udo moeite!

Grote Plaats , Lebbeke Gratis www.lebbeke. be


ONT M U D E I 0 u. tot 18.0 0 LMANS .0 4 1 us t us Dinsdag

15 aug

rlijker de jaa ustus is twee g t u e a m 5 1 n ma ke is derie op n a r n b e k e d n je Tijdens op e n k a cce senverko r v a n su s e b o ek en auteu k o -k . s r M . T oeten n schrijve ka n u V nt ontm s t en k a tot 16u ns te ga e D u mo a fi o Va n 14u S lm e n s e s a n Br u ok b o e k is Herm volle ko tot 18u u n. 6 1 re e f a n n Va n sig eken late u zijn bo beke eek , Leb Biblioth Gratis

Familie Wet teren

FRANKOLIJN ANS EN WILMA (6+) Feest Berla

re

ERING 11 JULI VI ET PARK H N I K C I N PICK

© Kaatje Vermeire

Zondag 20 augustus, 11.00 u. & 16.00 u.

Za

, 16.00 u. terdag 8 juli

n pickrdag 8 ju li ee seer t op zate uur ni ga 16 or m O re la t. es aad va n Ber laanderen Fe V n nnen va ku d s De cu lt uurr ei er nh re. Deelnem rk ter gelege de en ark va n Berla lp ill nick in het pa ee ch st rs ka ve t nick in he kopen aa n de ts ramie og of pr n star t de pick t ge tredens op he nick meebren op ck le pi ke n an ige en er ei k hun staa n oo end is er kind ksta nden. Er en. Doorlop ak m n te eet- en dran oe tm r. eer complee nog veel mee ma die de sf elen, grime en st ka ng ri sp matie met Berlare Kasteelpark s ti Gra .be www.berlare

Twee poepsjieke madammen zijn verd waald in een onmetelijk bos. Benieuwd naar hun avonturen? ‘Ans en Wilma’ is een spee lse, brutale en muzikale brok theater voor de hele fami lie. Stadstuin (achter bibliotheek) Gratis www.wetteren .be


BACH ROCKS!

ZONZO COMPAGNIE BRENGT KLASSIEK OP KINDERMAAT Tekst: Julie Rodeyns

Zonzo Compagnie staat voor wervelend multimediaal muziektheater op maat van een jong publiek. Volgend seizoen zijn ze bij ons te gast met ‘3ACH, A Stairway to Heaven’, een voorstelling gebaseerd op Johann Sebastian Bach. Een gesprek met artistiek leider van Zonzo Compagnie en regisseur van de voorstelling Wouter Van Looy. 14

B

ach en kinderen: een evidente combi- Twee violisten interpreteren de partituur. natie is het niet. Vanwaar de keuze om Zij treden op het podium in interactie met rond zijn figuur te werken? videoprojecties (gemaakt door Ine van BaeWouter Van Looy: “Met Zonzo kanaliseren len en Stijn Grupping). Hoe kwam dat allewe onze werking bewust in een aantal her- maal tot stand? kenbare formats. Eén daarvan zijn de com- Wouter Van Looy: “De idee voor de voorstelponisten-portretten. Het laat ons toe om via ling vertrok bij mij als regisseur. Daarna is een herkenbare figuur een afgebakend stukje het kwestie van een goed team te vinden dat repertoire te onderzoeken. We startten met je initiële plan verder kan uitwerken met hun John Cage, Miles Davis en Luciano Berio: al- specifieke talent en kunde. Het vraagt uiterlemaal kunstenaars die op hun manier de aard veel overleg en zoeken om al die media bakens van de muziekwereld hebben verlegd. op elkaar af te stemmen. Tegelijk is het op Bach interesseerde ons om dezelfde reden. In zich een prettig en vrolijk gebeuren waarin we zijn tijd was hij al een monument. Nu, 267 jaar doorheen de jaren ervaring opbouwden. Heel na zijn dood, voert hij nog steeds de hitpara- vaak biedt de muziek mogelijkheden voor een des van de klassieke muziek aan. Hij is nog visuele vertaling, maar ook het omgekeerde steeds relevant.” “267 JAAR NA ZIJN DOOD VOERT BACH NOG STEEDS DE HITPARADES VAN DE Een hedendaagse componist (Piet-Jan van KLASSIEKE MUZIEK AAN” Rossum) herschreef de muziek van Bach.


gebeurt, waardoor je een sterke kruisbestuiving krijgt.”

Muziek is (te) lang blijven achterophinken. De goedbedoelde wil om kinderen te leren wat goede muziek is en hoe ze die moeten begrijpen, heeft lang de bovenhand gehad op artistieke kwaliteit. Tegelijk kreeg je een stevige commerciële input van groepen genre K3. Er werden veel kansen gemist om kinderen ook op een artistieke manier te laten kennis maken met muziek en klankkunst. Van dat tekort hebben wij onze missie gemaakt.”

De voorstelling is sterk fragmentarisch. Het voelt een beetje aan als verdwalen in een labyrint. Was dat jullie opzet? Wouter Van Looy: “Absoluut. Het is meer als een gedicht dan als een verhaal. Dat biedt meer vrijheid in de creatie. Als je je vasthoudt aan een verhaal loop je al snel tegen slechte keuzes aan. Je doet iets omdat het in het verhaal moet passen, niet omdat het goed is. Bovendien wil Welke artistieke keuzes maken jullie speciiedereen in zijn hoofd toch steeds zelf een ver- fiek om dat jonge publiek aan te spreken? haal maken. Dat kan bij deze voorstelling per- Wouter Van Looy: “Het begint bij de repertoire fect. Wat ook speelt, is dat we niet echt weten keuze maar wordt bij 3ACH ook doorgetrokwie Bach geweest is. De voorstelling is als een ken in de opstelling. Het publiek zit erg dicht droom die wij over hem hebben.” bij de muzikanten en wordt bovendien actief bij de voorstelling betrokken. Dat de videoWat voegen de beelden toe aan de muziek en beelden kinderen tonen, speelt ook een rol. Je vice versa? ziet hen als spiegels van de muziek, soms obWouter Van Looy: “Multimedia maakt het mo- serveren of luisteren ze, soms komen ze actief gelijk om de poorten naar de verbeelding ex- tussen.” tra open te zetten. Technologische middelen helpen ons om onze fantasie uit te drukken en Bach is een monument. Hoe reageren pudie van het publiek op scherp te zetten. 3ACH risten die menen dat je aan zijn muziek niet bevat talrijke prachtig geanimeerde films die mag raken? je helpen om de drempel van de realiteit te Wouter Van Looy: “Zij vinden het een fantasoverschrijden en je te laten meenemen in een tische voorstelling. We gingen in première onbekende wereld.” tijdens de Bach Academie van Concertgebouw Brugge en naast de reguliere culturele centra Waarom verwijzen jullie in de titel naar de en festivals voor een jong publiek krijgen we song van Led Zeppelin? ook veel vragen van organisatoren die zich op Wouter Van Looy: “Bach speelde veel met cij- oude muziek richten.” fers en verstopte vaak ook geheime boodschappen in zijn partituren. Hij was erg gelovig. God en de hemel zijn nooit ver weg in zijn INFO muziek. Daarom kan je zijn muziek ook als een Zonzo Compagnie trap naar het hemelse zien.” 3ACH (6+) Jullie richten zich specifiek tot kinderen als doelgroep. Vanwaar deze missie? Wouter Van Looy: “Vlaanderen heeft een artistiek rijk en gevarieerd jeugd-theateraanbod.

Vrijdag 1 december 2017 om 19.00 u. CC Belgica, Dendermonde

15


KALENDER FAMILIE Zo. 17.09

BERLARE CULTOERT - Culturele gezinsfietstocht

Berlare, Overmere, Uitbergen

14.00 u.

Zo. 01.10

DE MAAN - Pjotr en de Wolfski (3+)

Dendermonde, CC Belgica

15.00 u.

Zo. 01.10

4HOOG - Stekeblind (3+)

Berlare, CC Stroming

15.00 u.

Zo. 08.10

TAL EN THEE - Boom (3+)

Wetteren CC Nova

14.00 en 16.00 u.

Zo. 15.10

THEATERHUIS BANANN - Kaatjes verjaardag (3+)

Lebbeke CC De Biekorf

15.00 u.

Za. 21.10

SCHIPPERS & VANGUCHT / HETPALEIS

Wetteren CC Nova

20.00 u.

Wat er gebeurde terwijl de mussen de polka dansten (8+)

Za. 21.10

RASA - Tentoonstelling Inspiratie (8+)

Dendermonde, Zaal ‘t Sestich

14.00 tot 18.00 u.

Zo. 22.10

TINA MAEREVOET EN MATHIAS VERGELS - Slaapwel Frank (5+)

Berlare, CC Stroming

15.00 u.

Zo. 29.10

TENTOONSTELLING INSPIRATIE - Rondleiding met gids (8+)

Dendermonde, Zaal ‘t Sestich

10.30 en 14.00 u.

Vr. 03.11

SOLAN & LUDWIG - DE GROTE KAASRACE (film, 5+)

Wetteren, CC Nova

14.30 u.

Wo. 08.11

THEATER DE SPIEGEL - Niet drummen (1,5 – 3j)

Dendermonde, CC Belgica

15.00 u.

Zo. 19.11

COMPAGNIE FRIEDA & THEATER FROEFROE - TAK (4+)

Wetteren, CC Nova

14.00 en 16.00 u.

Zo. 26.11

NELLIE EN CEZAR - Geheimen op zolder

Lebbeke, CC De Biekorf

15.00 u.

Vr. 01.12

ZONZO COMPAGNIE - 3ACH (6+)

Dendermonde, CC Belgica

19.00 u.

Za. 02.12

KOPERGIETERY - Verloren

Wetteren, Bibliotheek

15.00 en 20.00 u.

Za. 09.12

CIE SACÉKRIPA (7+) - VU

Dendermonde, St. Vincentius

20.00 u.

Zo. 14.01

DE MAAN - Uilskuiken en takkeling (5+)

Dendermonde, CC Belgica

15.00 u.

Zo. 14.01

THEATER TIERET & WALRUS

Wetteren, CC Nova

14.30 u.

Meneer Beer en de Woeste Wolven (5+)

t/m Zo. 12.11

Wo. 14.02

DE PIEPKES - Manifeest (5+)

Dendermonde, CC Belgica

15.00 u.

Vr. 16.02 ZOOks (film, 8+)

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Vr. 16.02 ZOOks (film, 8+)

Dendermonde, CC Belgica

15.00 u.

Zo. 18.02

THEATER TIERET EN WALRUS

Berlare, CC Stroming

15.00 u.

Meneer Beer en de Woeste Wolven (5+)

Za. 24.02

CIE LA MAIN À LA PATTE - Tea for Two (7+)

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Za. 24.02

BANDITS IN CONCERT (10+)

Lebbeke, CC De Biekorf

20.00 u.

Zo. 25.02

LAIKA - NIPT

Wetteren, CC Nova

14.30 u.

Wo. 28.02

BONTE HOND - Aaipet (2,5+)

Dendermonde, CC Belgica

14.00 en 16.00 u

Zo. 04.03

KOPERGIETERY - Verloren (8+)

Dendermonde, Bibliotheek

14.00 en 16.00 u.

Zo. 18.03

4HOOG - Stekeblind (3+)

Wetteren, CC Nova

14.00 en 16.00 u.

Za. 24.03

THEATER STAP - De Wereld (8+)

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Zo. 25.03

TURNING PEOPLE & DE MAAN - Bonte Nacht (4+)

Dendermonde, CC Belgica

15.00 u.

Za. 28.04

THEATER DE SPIEGEL & HERMESENSEMBLE - Nocturama (1+)

Wetteren, CC Nova

14.00 en 16.00 u.

Berlare, diverse locaties

14.00 u.

(5+)

Zo. 29.04 LUISTERHUIZEN Zo. 06.05

WARMOES - Zand (3+)

Berlare, Nieuwdonk

15.00 u.

Zo. 06.05

COMPAGNIE FRIEDA - Einde van een wereld (8+)

Dendermonde, openlucht

15.00 u.

Za. 12.05

CIE BARBARIE - Modders

Berlare, CC Stroming

18.00 u.

Do. 07.06

CIRCUS RONALDO - Fidelis Fortibus (10+)

Circus Ronaldo

20.00 u.

Vr. 08.06

CIRCUS RONALDO - Fidelis Fortibus (10+)

Circus Ronaldo

20.00 u.

Za. 09.06

CIRCUS RONALDO - Fidelis Fortibus (10+)

Circus Ronaldo

20.00 u.


LIEFDE GAAT DOOR DE MAAG

Een Hongaarse regisseur zei ooit tegen mij, ‘You’re always happy when you’re eating’. En hij had gelijk. Ik eet graag. Meer nog, ik word oprecht gelukkig van lekker eten. Lekker eten is belangrijk voor mij, het is een rode draad van mijn leven. Dat is zo van kinds af al. Het eten dat mijn grootmoeder maakte, stilde niet alleen mijn honger, het maakte mij ook blij en verwarmde mijn hart. Ik vond troost in haar botermelkpap en werd vrolijk van haar gebakken patatjes. Het gaat over zoveel meer dan eten, het gaat over gevoed worden, over verbinding en liefde. Ik geloof dus echt dat liefde door de maag kan gaan. Want eten dat met liefde wordt gemaakt – lees: met aandacht, zorg en passie – dat smaakt. Lekker eten maken is niet alleen een talent, maar ook een passie. Op hoog niveau héél lekker eten maken is een kunst. Topkoks zijn kunstenaars die bezeten zijn door eten. Ze gaan verder dan lekker eten maken, verder dan wat er al is, verder dan technieken nadoen en reproduceren. Ze zoeken hun eigen weg, hun eigen stijl. Ze creëren iets nieuws, maar zonder de essentie te verliezen. Een goeie

kok verdoezelt niets, maar brengt de smaken, die er zijn, naar boven. Het gaat over integriteit, over respect en liefde voor de ingrediënten. Over ingrediënten durven tonen in hun puurste vorm. Over op zoek gaan naar de wortels, over de essentie bewaren, maar het zo laten evolueren dat er iets nieuws gecreëerd wordt. Het gaat over herinneringen, maar ook over nieuwe ontdekkingen, omdat ze risico’s durven nemen – je kan niet innoveren zonder risico’s te nemen. Als je het vervullen van een basisbehoefte kan verheffen tot het niveau dat je mensen in alle verfijning en gelaagdheid kan voeden en kan raken tot in elke vezel van hun lijf met wat je hebt gemaakt, ben je een kunstenaar. Topkoks maken eetbare kunst. Ze serveren niet alleen eten waarvan je levenskwaliteit stijgt, maar ze serveren hun hart en ziel. En ik, als gepassioneerde eter, word er intens gelukkig van als ik me daarmee letterlijk en figuurlijk mag voeden. Veerle Malschaert

17


SVEN DE RIDDER OP BLIND DATE Tekst: Elke Heuvinck

18

Hij is momenteel uit geen TV-panel meer weg te denken. En toch is dat ooit anders geweest. Laat één ding duidelijk zijn: aan zijn inzet zal het alvast niet gelegen hebben. Wie ook maar één blik werpt op zijn IMDB-account beseft dat Sven De Ridder een meer dan bezige bij is. Naast (stemmen) acteur en sneakerfanaat, is hij momenteel actief in de regiestoel om de nieuwe voorstelling van Uitgezonderd!Theater ‘Blind Date’ in goede banen te leiden.

S

ven De Ridder: “Ik heb altijd willen acteren, al van kleins af aan. Al van mijn 10 jaar wist ik wat ik wilde doen. En nu komt daar de laatste jaren ook regisseren bij, wat ook heel plezant is. Het leuke daaraan is dat je alle bagage, die je zelf als acteur hebt bijeen gespaard, kunt meenemen en doorgeven aan andere acteurs, als regisseur.”

Sven De Ridder: “Dat wordt inderdaad gezegd, hé, maar ik vind dat absoluut niet moeilijk. Het is vooral het meest subjectieve genre, aangezien iedereen met iets anders lacht. Wat ik grappig vind, vind jij niet per se grappig en omgekeerd. Dat maakt het misschien wat ingewikkelder, maar om te zeggen dat dat moeilijker is dan pakweg drama, dat weet ik niet. Ik ben misschien ook niet de juiste persoon om daarop te antwoorden (lacht).”

En als je ooit moet kiezen? Sven De Ridder: “Dan kies ik onmiddellijk voor acteren, zonder enige twijfel. Al is af en toe re- Trachten jullie bij een comedy voorstelling gisseren ook heel leuk. Op die manier leer je dat niet te zoeken naar iets universeels? En nieuwe acteurs kennen en kom je te weten hoe wat is dat dan? zij omgaan met comedy en andere genres en Sven De Ridder: “Dat gebeurt. Je hebt binnen dat is natuurlijk heel leerrijk.” het comedy genre natuurlijk veel onderverdelingen van humor. Maar als je spreekt over Er wordt wel eens geopperd dat comedy het het zoeken naar universele humor, dan zoeken moeilijkste genre zou zijn... we vooral naar dingen die leeftijd overschrij-


dend zijn. Dingen waar je als kind mee kunt lachen, maar waar een oudere even goed mee buldert. En dan komen we al snel uit bij fysieke humor. Iemand die ergens tegen aan botst of valt, vindt iedereen grappig. Het gemakkelijke is dat je daar geen teksten voor nodig hebt. Kijk naar wat Charlie Chaplin deed of naar wat Mr. Bean doet. Ongeacht afkomst of cultuur: iedereen kan of kon met die mannen lachen.”

een toegankelijk is, is namelijk geen hogere wiskunde. Als alle elementen kloppen, tenminste. Na afloop van de voorstelling zijn al een paar mensen komen zeggen dat ze gelijkenissen opmerkten tussen Blind Date en stukken van het Echt Antwaarps Theater. En dat ervaar ik als slagen in mijn missie: de humor van het Echt Antwaarps Theater verder brengen dan het Echt Antwaarps Theater.”

Voor Blind Date ben je de regisseur, bovendien eentje die de acteurs die meedoen allemaal kent. Is dat moeilijker om kennissen of vrienden aan te sturen? Sven De Ridder: “Helemaal niet. Soms is het zelfs makkelijker als je elkaar al kent. Dan kan je directer to the point komen. En weet je ook wat de gevoeligheden van welke acteur zijn en hoe je ze het best benadert. Je kan dan precies altijd een stapje verder gaan. Al kan het soms ook verfrissend zijn om de mensen niet te kennen.”

Mocht je zelf deelnemen aan Blind Date, wie zou er dan achter jouw scherm zitten? Sven De Ridder: “Allereerst Veronique De Cock: een hele toffe en intelligente madam. En knap, dat zeker ook. Als tweede zet ik dan Tom Cruise, omdat ik dat een heel charismatische acteur vindt en omdat hij al jaren mijn idool is. En als laatste kies ik voor een iets oudere dame Shirley Macclaine, aangezien zij iemand is die veel bezig is met het hiernamaals en dat boeit mij ook enorm.”

Moesten de acteurs voor Blind Date veel bijgestuurd worden? Sven De Ridder: “Dat viel eigenlijk goed mee. Dat was een heel normaal proces, want ze hebben zich allemaal bewezen. Vooral Karen (Damen, nvdr.) heeft zich volledig overgegeven aan mijn regiestijl en ontpopte zich tot een hele goede comedyactrice. Ik hoop dat ze dat nog veel gaat doen, want die heeft een serieus komisch beentje in haar lijf.” Hoe verschilt deze voorstelling van jouw andere stukken? Sven De Ridder: “In se zit daar eigenlijk weinig verschil op. Een comedyshow die voor ieder-

En wie neem je uiteindelijk mee op reis? Sven De Ridder: “Dat hangt er een beetje van af (lacht). Mocht Tom Cruise mij een goede rol kunnen aanbieden, mag hij mee. Maar, aangezien ik ook een gezonde jongen ben, zou ik dan toch voor Veronique de Cock gaan.”

INFO Uitgezonderd.Theater Blind Date Zaterdag 23 september 2017 om 20.00 u. CC De Biekorf, Lebbeke

19


KALENDER THEATER

Do. 28.09

COMPAGNIE CECILIA - Zingarate

Buggenhout, op locatie

20.00 u.

Za. 30.09

UITGEZONDERD!THEATER - Blind Date

Lebbeke, CC De Biekorf

20.00 u.

Wo. 04.10

HETGEVOLG/B12VZW - Lost Boys

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Vr. 06.10

JOKE DEVYNCK - Kleur

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Do. 12.10

DIMITRI VERHULST & CORRIE VAN BINSBERGEN

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Godverdomse dagen op een godverdomse bol

Za. 14.10

ANNELIES VAN HULLEBUSCH & KATHARINA SMETS

KOPfKINO FM

Wetteren, CC Nova

19.00 u. & 20.00 u.

Do. 19.10

THEATER ANTIGONE - Nachtasiel

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Vr. 20.10

DE KOLONIE MT & PETER DE GRAEF - Twee zielen

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Za. 21.10

HET PRETHUIS - Ierboven, Ierneffest, Ieronder

Berlare, CC Stroming

20.00 u.

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Vr. 27.10 ZUIDPOOL

De felomstreden kroon en deerniswekkende dood van koning Edward

Vr. 10.11

THEATER DE TOEKOMST - Romeo en Julia

Lebbeke, CC De Biekorf

20.00 u.

Za. 11.11

DE ROOVERS - Arabische Nacht

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Za. 18.11

DE RONDE VAN BEGIJN

Berlare, CC Stroming

20.00 u.

Do. 23.11

SARAH EISA EN ANOUK STURTEWAGEN - Tips & Tricks

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Za. 25.11

HETGEVOLG / B12 VZW - Lost Boys

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Do. 14.12

RUTH BEECKMANS, MATTEO SIMONI, BRUNO VANDEN BROECKE

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Hechten

Za. 16.12

BEHOUD DE BEGEERTE: LIZE SPIT – ELISE CALUWAERTS – KIM VAN DEN BREMPT

Avondrood

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Do. 21.12

FAST FORWARD

Do. 18.01

DE KOE - Hellogoodbye

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Vr. 19.01

DE MANNSCHAFT - Claire

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Za. 27.01

THEATER DE TOEKOMST - Othello

Berlare, CC Stroming

20.00 u.

Za. 03.02

DE KOLONIE MT - deWattman

Buggenhout, GC De Pit

20.00 u.

Za. 03.02

TONEELGROEP NUNC - Elk Alleen

Wetteren, CC Nova

Do. 08.02

KUIPERSKAAI - 1095

Dendermonde, CC Belgica

- Lachland

20.00 u. 20.00 u.


©Stephan Vanfleteren

Vr. 09.02

KATELIJNE VERBEKE & DAAN HUGAERT - DOEK

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Wo. 21.02

LOBKE LEIRENS EN MAXIM STORMS - Another One

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Vr. 23.02

DOUNIA MAHAMMED - Salut Copain

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Do. 01.03

BORIS VAN SEVEREN & JONAS VERMEULEN / CAMPO

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

The only way is UP

Za. 03.03

HET NIEUWSTEDELIJK - Een Ontgoocheling

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Do. 08.03

ANDY VAN KERSCHAVER - Fondriest

Wetteren, De Poort

20.00 u.

Za. 10.03

BEN SEGERS, BERT HUYSENTRUYT, DOMINIQUE MONDELAERS, LUCAS VAN DEN EYNDE

Hells Bells

Buggenhout, GC De Pit

20.00 u.

Do. 15.03

SKAGEN - Slapend Rijk

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Za. 17.03

THOMAS JANSSENS, VITALY PISARENKO, ALDO BAERTEN, KACPER NOWAK

Woesten

Wetteren, CC Nova

Za. 17.03

ANDRÉ MEGANCK

Berlare, CC Stroming

19.00 u.

Do. 22.03

THEATERMAKERY HET EENZAME WESTEN

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Slachtinge (De God van de Slachting) 20.00 u.

20.00 u.

Vr. 23.03

HET ONGERIJMDE - Cyrano de Bergerac

Buggenhout, GC De Pit

Wo. 28.03

BERLIN - Zvizdal

Dendermonde, Feestzaal Hemaco

20.00 u.

Do. 12.04

SIEN EGGERS, SOFIE PALMERS & JESSA WILDEMEERSCH

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

L’ étude (nu slaat de chaos toe)

Do. 19.04

BART VAN LOO - Napoleon

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Vr. 20.04

THEATER MALPERTUIS - Ivanov

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Vr. 27.04

MANUAL CINEMA (USA) - ADA/AVA

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Vr. 27.04

TONEELGROEP MAASTRICHT - La Superba

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Za. 28.04

SIEN EGGERS, SOFIE PALMERS & JESSA WILDEMEERSCH

Berlare, CC Stroming

20.00 u.

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

L’étude (nu slaat de chaos toe)

Do. 03.05

ARSENAAL/LAZARUS, HOF VAN EEDE & KOPERGIETERY

Salon Secret

Wo. 09.05

UITGEZONDERD.THEATER! - Aspe2

Berlare, CC Stroming

20.00 u.

Vr. 18.05

CLOCHARTS & TOERISTEN

Wetteren, op locatie

19.30 u.


JUNI - SEPTEMBER 2017

uitneembaar


KALENDER JUNI -KALENDER SEPTEMBER JUNI-SEPTEMBER

©Dries De Roey


Z Lebbeke, Grote Plaats

Buggenhout, Kerkplein

HET LEUKSTE HALFUURTJE - Boekvoorstelling ‘Wildewonderdieren’

VOORLEESMOMENT

PICNIC MUSIC - Los Bandos

HET LEUKSTE HALFUURTJE

OLA!PELOEZZA - doe-festival voor het hele gezin

VOORLEESMOMENT

VOORLEESMOMENT (THEMA VAKANTIE/ZOMER)

PICNIC MUSIC - Roots

LA PANIKA & DJ BALKANSKI SOUNDSYSTEM

HET LEUKSTE HALFUURTJE

VOORLEESMOMENT

KEITOFFE KERMIS

HET LEUKSTE HALFUURTJE

ZOMER VAN VLIEG - schattentocht

ZOMERLEZEN EN -KNUTSELEN

TV-OOST VERTELLING

PICKNICK IN HET PARK

HET LEUKSTE HALFUURTJE

11-JULIVIERING MET FRIMOUT EN UDO

11 JULI VIERING MET SLAGERIJ VANDERSTUKKEN

ZOMERLEZEN EN -KNUTSELEN

ZOMERSE DONDERDAGEN MET THE TIME MACHINE

HET LEUKSTE HALFUURTJE

ZOMERSE DONDERDAGEN MET DIAZ

BERLARE ZINGT

HET LEUKSTE HALFUURTJE

Za. 10.06

Wo. 14.06

Vr. 16.06

Za. 17.06

Za. 17.06

Wo. 21.06

Zo. 21.06

Vr. 23.06

Vr. 23.06

Za. 24.06

Wo. 28.06

Wo. 28.06

Za. 01.07

Za. 01.07 t/m do. 31.08

Wo. 05.07

Do. 06.07

Za. 08.07

Za. 08.07

Di. 08.07

Di. 11.07

Wo. 12.07

Do. 13.07

Za. 15.07

Do. 20.07

Do. 20.07

Za. 22.07

Buggenhout, bibliotheek ACC

KALENDER

Dendermonde, bibliotheek

Berlare, Kapelleplein

Buggenhout, Kerkplein

Dendermonde, bibliotheek

Buggenhout, Kerkplein

Buggenhout, bibliotheek ACC

Dendermonde, bibliotheek

Berlare, kasteeldomein

Buggenhout, Kerkplein

voorlezen

muziek

voorlezen

locatievoorstelling

locatievoorstelling

voorlezen

11.00 u.

15.00 u.

14.00 u.

11.00 u.

20.00 u.

12.00 u.

10.30 u.

15.00 u.

15.00 u.

11.00 u.

19.30 u.

20.00 u.

11.00 u.

20.00 u.

15.00 u.

20.30 u.

19.00 u.

11.00 u.

16.00 u.

20.00 u.

voorlezen

muziek

muziek

voorlezen

muziek

voorlezen en knutselen

muziek

muziek

voorlezen

11 juli viering

humor

voorlezen en knutselen

zoektocht

voorlezen

voorlezen en knutselen

voorlezen

voorlezen

muziek

muziek

voorleesmoment

voorlezen

14.00 - 18.00 u. kinderfestival

11.00 u.

12.00 u.

14.30 u.

20.00 u.

20.00 u.

15.00 u.

Dendermonde, bibliotheek en stadscentrum doorlopend

Dendermonde, bibliotheek

Buggenhout, bibliotheek ACC

Uitbergen, Oude Pastorij

Dendermonde, bibliotheek

Dendermonde, tuin CC Belgica

Wetteren, terras cultuurcafé CC Nova

Lebbeke, bibliotheek

Berlare, bibliotheek

Wetteren, de Warande

Dendermonde, bibliotheek

Wetteren, terras cultuurcafé CC Nova

Overmere, bibliotheek

Wetteren, de Warande

Wetteren, de Warande

PENTAMERONE

- Laika en Theater FroeFroe

PENTAMERONE

Vr. 09.06

Berlare, bibliotheek

Vr. 09.06

- Laika en Theater FroeFroe

Wo. 07.06

voorlezen

HET LEUKSTE HALFUURTJE

VOORLEESMOMENT

Za. 03.06

11.00 u.

Dendermonde, omgeving bibliotheek 12.00 u. kunstzinnige workshop

Dendermonde, Bibliotheek

PAVLOV CULTUURKWIJLERS

Vr. 02.06


FEEST OP HET ERF!

SIGNEERSESSIE SOFIE DUMONT

SIGNEERSESSIE HERMAN BRUSSELMANS

ZOMERSE DONDERDAGEN MET VC DE GIES

HET LEUKSTE HALFUURTJE

FRANKOLIJN - ANS EN WILMA (6+)

ZOMERLEZEN EN -KNUTSELEN

HET LEUKSTE HALFUURTJE

BOEKEN KAFTEN

HET LEUKSTE HALFUURTJE

BRUISEND BUGGENHOUT MET MARIJN DEVALCK EN PAUL MICHIELS

BOEKEN KAFTEN

BRUISEND BUGGENHOUT MET CLEYMANS EN VAN GEEL

Di. 15.08

Di. 15.08

Di. 15.08

Do. 17.08

Za. 19.08

Zo. 20.08

Wo. 23.08

Za. 26.08

Vr. 01.09

Za. 02.09

Za. 02.09

Za. 02.09

Zo. 03.09

Zo. 03.09 BLOEMENCORSO ‘CONTINENTEN’

HET LEUKSTE HALFUURTJE

Za. 12.08

Sint-Gillis-Dendermonde, centrumstraten

Buggenhout, Kerkplein

Lebbeke, bibliotheek

Buggenhout, Kerkplein

Dendermonde, bibliotheek

Lebbeke, bibliotheek

Dendermonde, bibliotheek

Buggenhout, bibliotheek ACC

Tuin bibliotheek, Wetteren

Dendermonde, bibliotheek

Buggenhout, Kerkplein

Lebbeke, bibliotheek

Lebbeke, bibliotheek

Lebbeke, Stationsstraat

Dendermonde, bibliotheek

14.30 u.

20.30 u.

10.00 u. - 12.00 u.

21.00 u.

11.00 u.

18.00 u. - 20.00 u.

11.00 u.

15.00 u.

11.00 u. en 16.00 u.

11.00 u.

20.00 u.

16.00 u. - 18.00 u.

14.00 u. - 16.00 u.

14.00 u.

11.00 u.

20.00 u.

11.00 u.

Dendermonde, bibliotheek Buggenhout, Kerkplein

ZOMERSE DONDERDAGEN MET THE FAKE BAND

20.00 u.

19.00 u.

HET LEUKSTE HALFUURTJE

Buggenhout, Kerkplein

Lebbeke, Lange Minnestraat

Do. 10.08

ZOMERSE DONDERDAGEN MET DUK

Do. 03.08

20.00 u. 11.00 u.

Za. 05.08

PIKKELING

Di. 01.08

Buggenhout, Kerkplein Dendermonde, bibliotheek

Berlare, Donkmeer

HET LEUKSTE HALFUURTJE

Za. 29.07

04-05-06.08 WATERFEESTEN

ZOMERSE DONERDAGEN MET QUEENS VISION

Do. 27.07

muziek

evenement

muziek

muziek

voorlezen

voorlezen

voorlezen en knutselen

muziek

voorlezen

muziek

signeersessie

signeersessie

muziek en animatie

voorlezen

muziek

voorlezen

feesten

muziek

muziek

voorlezen


LEBBEKE

CC Stroming

CC De Biekorf

Dorp 101 – 9290 Berlare

Stationsstraat 23 – 9280 Lebbeke

Tel. 052 43 25 50

Tel. 052 25 08 12

www.ccstroming.be

www.ccdebiekorf.be

Bibliotheek Berlare

Bibliotheek Lebbeke

Dorp 101A – 9290 Berlare

Stationsstraat 19 – 9280 Lebbeke

Tel. 052 43 25 55

Tel. 052 41 34 41

www.berlare.be/Bibliotheek

bibliotheeklebbeke.blogspot.be

BUGGENHOUT

WETTEREN

GC De Pit

CC Nova

Platteput 16 – 9255 Buggenhout

Molenstraat 2b – 9230 Wetteren

Tel. 052 33 84 50

Tel. 09 365 20 20

www.gcdepit.be

www.ccnovawetteren.be

Bibliotheek Buggenhout

Bibliotheek Wetteren

Nieuwstraat 2 – 9255 Buggenhout

Markt 27 – 9230 Wetteren

Tel. 052 33 95 91

Tel. 09 369 26 78

bibbuggenhout.blogspot.be

www.bibliotheekwetteren.be

DENDERMONDE

Erfgoedcel

CC Belgica

Land van Dendermonde

Kerkstraat 24 – 9200 Dendermonde Tel. 052 20 26 26 www.ccbelgica.be Bibliotheek Dendermonde Kerkstraat 111 – 9200 Dendermonde Tel. 052 46 81 00 http://bibdendermonde.blogspot.be

ER IJZ W IS RE

BERLARE

Nijverheidsstraat 3 9200 Dendermonde Tel. 052 25 03 40 www.egclandvandendermonde.be

CULTUURDIJK p.a. CC Belgica Dendermonde www.zone-c.be

DE LEESDIJK p.a. Bibliotheek Dendermonde www.deleesdijk.be

Hoofdredactie Timothy Vermeir, redactie: Stijn De Coster, Veerle De Geest, Leen De Greve, Lobke De Winne, Jen De Groeve, Elke Heuvinck, Bart Van den Broucke, Greet Vandermarliere en Yoko Van Praet. Coverfoto: Toon Aerts Advertentiewerving: Patrick Dalle, Vlassenbroek 22, 9200 Dendermonde, patrick@smartad.be, 0474 997 085 Zone C wordt uitgegeven door Cultuurdijk, een intergemeentelijke projectvereniging tussen de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Lebbeke en Wetteren. Jaargang 6, nummer 28 (van zone c), gratis, september 2016. Zetel: Kerkstraat 24, 9200 Dendermonde, tel: 052 20 46 40, email: info@zone-c.be. Met de steun van de Vlaamse Overheid, de provincie Oost-Vlaanderen, de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Lebbeke en Wetteren. Zone C tracht alle wettelijke bepalingen na te leven. Personen die menen in hun rechten geschaad te zijn, worden gevraagd contact op te nemen met de verantwoordelijke uitgever. Auteurs van artikels zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun tekst. Overname kan mits schriftelijke toelating van de redactie. Foto’s zonder auteursvermelding werden door de organisaties ter beschikking gesteld. Het adressenbestand van Zone C wordt beheerd in de geest van de wet op de bescherming van de privacy. Schrappen, wijzigen of opvragen van uw adresgegevens is mogelijk. Contacteer hier voor het secretariaat van Cultuurdijk: 052 20 26 40 of info@zone-c.be.


“HET IS ZOWAT DE MOEILIJKSTE VORM VAN COMEDY” SHELLY MIA KASTNER EN JASON MCPHERSON VORMEN SAMEN STRANGE COMEDY Tekst: Hanne Jacobs

28

Shelly Mia Kastner is afkomstig uit Canada en studeerde af als actrice en clown na opleidingen in Londen en Parijs. Ze volgde tot slot een opleiding als trapezeartieste aan de Flip Gym in Montréal. Jason McPherson komt uit San Francisco en studeerde af als clown aan The San Francisco School of Circus Arts. Ondertussen vormen ze al tien jaar lang een geweldig duo. Strange Comedy brengt een show waarin ze jong en oud op het randje van hun stoel houden. Ze zijn pas in oktober in ons land maar ze maakten met plezier tijd vrij voor een skype-interview.

H

oe hebben een meisje uit Canada en Wanneer is het idee ontstaan om samen te een jongen uit California elkaar leren werken? kennen? Shelly Mia Kastner: “Na Jasons beslissing om Jason McPherson: “Ik was op mijn eerste tour bij mij te komen wonen, wisten we dat samen met een Amerikaans circus. Naar het einde van werken de volgende stap ging zijn. Het was te de tour toe raakte één van de trapezemeisjes ge- zwaar voor onze relatie om elk een andere job kwetst en kwam Shelly haar vervangen. Ik was te hebben. Het werd dus duidelijk dat we niet op slag verliefd. Ik was de clown van het circus, alleen met elkaar, maar ook met onze show zowel op als naast het podium. We zijn samen moesten trouwen. Dus eigenlijk is het een een jaar bij dat circus gebleven, maar daarna zijn beetje begonnen als een noodzaak, maar nu is we regelmatig uit elkaar gegaan. We hadden jobs het echt een deel van ons leven.” in verschillende uithoeken van de wereld. Op een bepaald moment zijn we drie jaar uit elkaar Waarover gaat jullie show? geweest. Shelly woonde ondertussen terug in Shelly Mia Kastner: “De Show is eigenlijk een Montréal en op een dag heb ik haar een brief ge- heel simpel concept met twee clowns. Ze beschreven: ‘Oké, ik verhuis naar Montréal’.” seffen niet dat ze clowns zijn en willen koste


Ik kan me voorstellen dat er doorheen de jaren af en toe wel eens iets fout loopt. Zijn jullie al eens gewond geraakt? Shelly Mia Kastner: “We hadden het er net nog over. Tijdens de periode dat we nog shows deden op cruiseschepen, gebeurde iets zeer stom. Maar het was echt verschrikkelijk Jullie praten niet tijdens jullie shows, op het moment zelf. Tijdens een act zwaai ik maakt dat het moeilijker? een micro in het rond en krijgt Jason deze Shelly Mia Kastner: “Het is zowat de moei- tegen zijn gezicht. Natuurlijk niet echt want lijkste vorm van comedy. Je hebt niets extra hij vangt de micro net op tijd en maakt een om jezelf mee te redden. Als er in een ver- geluid alsof hij geraakt wordt. We deden deze bale show een grap niet aanslaat, dan kan je truc al heel lang en altijd op dezelfde manier. jezelf er nog proberen uitpraten. Het grote Maar deze keer voelde ik dat het fout ging. pluspunt natuurlijk is dat het heel universeel Toen Jason weer op het podium stapte hingen is. We kunnen bijvoorbeeld vandaag in België zijn mond, gezicht en wit hemd vol bloed. optreden, morgen naar Italië gaan en volgen- Jason McPherson: “Ik had de ijzeren micro de week dezelfde show brengen in China.” recht tegen mijn mond gekregen. Je kan het litteken nog steeds zien. Maar ernstige ongeJullie show is toegankelijk voor een zeer lukken hebben we nog niet meegemaakt op wijd publiek, namelijk van 7 tot 100 jaar. het podium. ‘We’re knocking on wood!’” Is het lastig om een soort humor te vinden die al die leeftijden aanspreekt? Kijken jullie er naar uit om naar België te Shelly Mia Kastner: “Dat werkt eigenlijk in komen? delen, kinderen lachen vooral als wij ons Jason McPherson: “We hebben al in zalen en zogezegd pijn doen en volwassenen vinden op festivals gespeeld in België. Jullie zijn echt de subtielere stukken grappig. Op sommige een enthousiast publiek. We kijken er zeker momenten lacht iedereen. Daarom kiezen we naar uit om nog eens op bezoek te komen.” voor zo een ruim publiek, we hopen zo op een constant gelach in de zaal.” Jason McPherson: “We steken ook heel veel circustrucs in onze show waar de volwasseINFO nen zeer goed op reageren omdat ze weten De Show hoe moeilijk dat is. Kinderen beseffen niet alStrange Comedy tijd dat het niet zo vanzelfsprekend is om op je handen te staan of je lichaam in vreemde Vrijdag 20 oktober 2017 om 20.00 u. bochten te wringen.” GC De Pit Buggenhout wat het kost een goede magieshow opvoeren. Maar alles gaat compleet fout. De accessoires beginnen hun eigen leven te leiden en saboteren de zaak. Je bekijkt het best in de stijl van de Muppets, de show en het decor zijn tijdloos.”

29


KALENDER HUMOR THEATER

©Koen Bauters

©©Frederik Studio Edelweiss Picard

Za. 05.09 Za. 30.09

HET AN NELISSEN WOORD -- Festival  De Geluksmonoloog in het teken van het woord

Berlare, Lebbeke,CC CCStroming De Biekorf

Vr. 25.09 Za. 07.10

STEVEN WILLIAM GOEGEBEUR BOEVA - Reset - Man van de wereld

Dendermonde, Wetteren, CC Nova CC Belgica ©Luk Monsaert 20.00 20.00 u. u.

Za. 26.09 Vr. 20.10

30

©Johan Jacobs

©Karoly Effenberger

HENK STRANGE RIJCKAERT COMEDY - De - De Fun, Show De Hits!

20.00 20.00 u. u.

Wetteren, Buggenhout, CCGC Nova De Pit

20.00 20.00 u. u.

Vr. 09.10 Za. 28.10

LANKMOED FREDDY DE VADDER - Onvergetelijk - Freddy on Ice

Wetteren, Lebbeke, CC CCDe Nova Biekorf

20.00 20.00 u. u.

Za. 10.10 Vr. 24.11

HENK RAF WALSCHAERTS RIJCKAERT - De - Biecht Fun, De Hits!

Berlare, Dendermonde, CC Stroming CC Belgica

20.00 20.00 u. u.

Vr. 23.10 Za. 02.12

WILLIAM NELE GOOSSENS BOEVA -- Megalomaan  Dag Janine en dag José

Lebbeke, Buggenhout, CC De GCBiekorf De Pit

20.00 20.00 u. u.

Vr. 23.10 Za. 02.12

STEVEN KAMAGURKA MAHIEU - #hahaha - Maniak + Lukas Lelie

Dendermonde, Berlare, CC Stroming CC Belgica

20.00 20.00 u. u.

Za. 07.11 Wo. 06.12

RADIO DAVID GALLE GUGA - Erover

Dendermonde, Wetteren, De Poort CC Belgica

20.00 20.00 u. u.

Za. 21.11 Za. 09.12

STENZEL HENK RIJCKAERT & KIVITS-- The Technostress Impossible Concert

Berlare, Wetteren, CCCC Stroming Nova

20.00 20.00 u. u.

Vr. 27.11 Za. 09.12

PAULIEN THE LUNATICS CORNELISSE - Nul TV - Maar ondertussen

Dendermonde, Berlare, CC Stroming CC Belgica

20.00 20.00 u. u.

Vr. 27.11 Do. 14.12

BAS NELE BIRKER BAUWENS - Sowieso - Wat een geluk

Wetteren, Lebbeke, CC De De Poort Biekorf

20.00 20.00 u. u.

Zo. 29.11 Vr. 15.12

FILS VEERLE MONKEY MALSCHAERT - Boegbeeld

Dendermonde, Dendermonde, CC CC Belgica Belgica

20.00 20.00 u. u.

Za. 05.12 Vr. 12.01

DAVID DIE VERDAMMTE GALLE - EnSPIELEREI dan? - Nachtvorst

Berlare, Wetteren, CCCC Stroming Nova

20.00 20.00 u. u.

Za. 05.12 Za. 20.01

DIE NELE VERDAMMTE BAUWENS -SPIELEREI Wat een geluk - Een dag met Stefaan

Wetteren, Berlare, CC CC Stroming Nova

20.00 20.00 u. u.

Za. 12.12 Vr. 25.01

MALSCHE THOMAS SMITH POPPE-- Helpende Strak handen

Buggenhout, Lebbeke, CC GC De Biekorf De Pit

20.00 20.00 u. u.

Wo. 06 Zo. 11.02 & Do. 07.01

KOMMIL VAN PEELFOO OVERLEEFT - Steiger 2017

Wetteren, Dendermonde, CC Nova CC Belgica

20.00 20.00 u. u.

Vr. Za. 17.02 08 & Za. 09.01

KOMMIL DAVID GALLE FOO - Erover (try-out)

Lebbeke, Berlare, CC CCStroming De Biekorf

20.00 20.00 u. u.

Za. 30.01 Vr. 23.02

MICHAEL KATINKA VAN POLDERMAN PEEL - Overleeft - Polderman 2015 tiert welig

Dendermonde, Dendermonde, CC CC Belgica Belgica

20.00 20.00 u. u.

Za. 06.02 Do. 01.03

BEGIJN STEVENLE GOEGEBEUR BLEU - Met -mij Degaat Manalles van goed Morgen

Berlare, Wetteren, CCCC Stroming Nova

20.00 20.00 u. u.

Wetteren, Dendermonde, CC Nova CC Belgica

20.00 20.00 u. u.

Do. 18.02 Za. 10.03 YLLANA BERT GABRIËLS - Chefs- Van mij mag het Za. Za. 17.03 20 & Zo 21.02

FRIVOLE STEVEN GABRIËLS FRAMBOOS - Kassei - Delicatissimo

Dendermonde, Berlare, CC Stroming CC Belgica

20.00 20.30 u. u.

Za. 05.03 Vr. 23.03

DIE BASVERDÄMMTE BIRKER - Je moeder! SPIELEREI - Een dag met Stefaan

Berlare, Wetteren, CCCC Stroming Nova

20.00 20.00 u. u.

Za. 12.03 Za. 31.03

THOMAS JAN JAAP SMITH VAN DER - Ruis WAL -

Lebbeke, Dendermonde, CC DeCC Biekorf Belgica

20.00 20.00 u. u.

Za. 12.03 Zo. 01.04

NELE GILI - BAUWENS Charlatan - Ik moet beter luisteren

Dendermonde, Buggenhout, GC CC DeBelgica Pit

20.00 20.00 u. u.

Vr. 18.03 Za. 14.04

JEROEN STEVEN LEENDERS GOEGEBEUR - Pagliacci - De Man van Morgen

Wetteren, Lebbeke, CC CCDe Nova Biekorf

20.00 20.00 u. u.

Za. 16.04 Za. 05.05

GEERT HAN SOLO VERMEULEN, - Jubilee!WALTER POPPELIERS EA - Kruipolie

Dendermonde, Wetteren, CC Nova CC Belgica

20.00 20.00 u. u.

Vr. 22.04

WALTER BAELE - 16-18 de volgendjaarconférence

Buggenhout, GC De Pit

20.00 u.

Za. 23.04

HAN SOLO - Kloenke

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Schoon


ZOEKEN MET JE OGEN ZOEKEN MET JE NEUS Tekst: Jen De Groeve

De Leesdijk organiseert een zomerzoektocht, dus hou vooral goed je ogen open tijdens de vakantiemaanden. In elk van de negen Leesdijk-gemeenten wordt op een vooraf vastgelegde plaats en een vooraf bepaald tijdstip een boek verstopt. Wie Facebook in de gaten houdt, kan verschillende tips vinden om het boek te zoeken. Snel zijn is de boodschap, want weg is weg...

Z

oeken, doe je dat het best met je ogen, of met je neus? Je kunt het allebei proberen, want deze zomer staat bij Schatten van Vlieg de reukzin centraal. Het is bepaald wonderlijk om te ervaren hoe ver de invloed van geuren reikt. En bovendien ben je er niet alleen voor op je neus aangewezen, want de verschillende zintuigen zijn met elkaar verbonden. Wat je ruikt, kan ook invloed hebben op hoe je de dingen ziet. Cultuurnet Vlaanderen dompelt kinderen deze zomer spelenderwijs onder in de wereld van geuren: “Geur maakt het leven en de cultuurbeleving intenser en maakt onmiddellijk reacties los. Het is dus een leuke, laagdrempelige en toegankelijke manier om kinderen met kunst en cultuur in contact te brengen en een intrigerend thema voor cultuurhuizen om hun locatie, collectie, cultuuruitingen vanuit dat zintuig onder de loep te nemen.” SCHATKIST De schatkist van Vlieg is opnieuw welgevuld met een kunsteducatief geurpakje, een logboek

waarin kinderen notities kunnen maken en een gadget met onmiddellijke ‘funfactor’. Ook in De Leesdijkbibliotheken heeft Vlieg deze zomer opnieuw een schatkist verstopt. Wie wil weten hoe het deze zomer in Dendermonde ruikt, kan er op zoek gaan naar een oranje, blauw en groen geurpakje met een geheime geur. Je kunt er van 1 juli tot 31 augustus meedoen aan minstens drie zoektochten waar je leert ruiken met je ogen, handen, oren en mond… In Buggenhout maken ze van Schatten van Vlieg een gezinsevenement. Je kunt er op fietstocht gaan om de vijf schatkistjes te zoeken.

INFO Kijk op www.deleesdijk.be om te weten wat er te vinden valt in Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele.

31


©Thomas Vandalen

“HET IS EEN EER TE BEHOREN TOT HET COLLECTIEF GEHEUGEN” LIEBRECHT VANBECKEVOORT TIEN JAAR NA DE KONINGIN ELISABETHWEDSTRIJD Tekst: Wim Breydels

34

Tien jaar geleden werd pianist Liebrecht Vanbeckevoort laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd. Met twee publieksprijzen kroonde hij zich direct tot lieveling van het publiek. Tegelijkertijd was de wedstrijd de start van een internationale carrière. In het najaar viert Liebrecht zijn tienjarig jubileum met een Lisztconcert. Wij gingen met hem even terug in de tijd.

H

oe kijkt u terug op uw deelname aan de Koningin Elisabethwedstrijd? Liebrecht Vanbeckevoort: “Met heel veel voldoening. Ik heb door mijn mooi resultaat mijn droom van concertpianist kunnen realiseren en daar ben ik nog altijd zeer gelukkig om. Mijn deelname was in alle opzichten een positieve ervaring die ik met plezier zou willen herbeleven. Paradoxaal genoeg ben ik ook blij dat het bij één keer is gebleven, want ik zou het niet meer opnieuw willen doen. Zo’n wedstrijd vraagt veel van een mens. Daarenboven komt er als Belg extra druk op je schouders te

liggen. Je staat permanent in de schijnwerpers, ook naast het podium.” Zou u vandaag even ver staan zonder deelname? Liebrecht Vanbeckevoort: “Voor elke laureaat is de Elisabethwedstrijd een mooi visitekaartje en daardoor ook een springplank naar concertpodia, dus ook voor mij. Al lukt het ook om zonder deze wedstrijd een solistenloopbaan uit te bouwen. Vermits mijn muzikaal talent gepaard gaat met een grote arbeidslust en passie voor creativiteit, was een alternatief


parcours voor mij ook wel mogelijk geweest, denk ik.” Muziekcommentatoren hebben het soms over echte wedstrijdkandidaten. Was u zo iemand? Liebrecht Vanbeckevoort: “Valt een echte wedstrijdkandidaat te omschrijven? Het omgekeerde bestaat ongetwijfeld wel. Voor mij is een echte wedstrijdkandidaat iemand die bestand is tegen de stress van zo’n wedstrijd én die de gave bezit in dergelijke omstandigheden publiek en jury in vervoering te brengen met een muzikaal verhaal. Noem het misschien eerder een ‘podiumbeest’, iemand die zich op een podium als een vis in het water voelt. Ik geloof dat jury’s van grote internationale wedstrijden zo iemand zoeken. Dat profiel is vereist als je jouw leven lang wil doorbrengen op het concertpodium. Persoonlijk ervaar ik de omstandigheden van een concert als positief en stimulerend als ze me toelaten mijn grenzen op te zoeken en me muzikaal uit te drukken. Wedstrijden waren voor mij in dat opzicht doelen en een hulpmiddel om podiumervaring op te doen als voorbereiding op een leven als concertpianist.” U wordt bijna automatisch met de Koningin Elisabethwedstrijd geassocieerd, net zoals Sandra Kim met het Eurovisiesongfestival. Voelt dat als een stempel of een last? Liebrecht Vanbeckevoort: “Toen ik in 2007 laureaat werd, was dat voor België zestien jaar geleden. Op zich ook wel logisch. We zijn een klein landje. Een unieke prestatie blijft langer hangen, net zoals dat met Sandra Kim het geval is. Desondanks beschouw ik het als een grote eer om deel te mogen zijn van een soort collectief geheugen. Vervelend is het zeker

niet. We zijn trouwens aardig op dezelfde weg als toen. Tot nog toe ben ik de laatste Belgische pianolaureaat.” Voor uw tienjarig jubileum brengt u een concert met muziek van Franz Liszt. Vanwaar die keuze? Liebrecht Vanbeckevoort: “De muziek van Liszt biedt veel perspectieven. Zijn muziek getuigt niet alleen van het feit dat hij zelf een uitmuntend virtuoos was, maar biedt aan de uitvoerder en het publiek ook een inkijk in de ontwikkeling die hij als mens doormaakte. Liszt was niet alleen een pianistiek wonder. Hij was welbespraakt, poëtisch én religieus. Bovendien is zijn muziek doorspekt met de ervaringen die hij als concertpianist opdeed. Die veelzijdigheid wil ik graag laten horen. Met mijn recital verwijs ik tegelijkertijd naar mijn deelname aan de Elisabethwedstrijd. Het is toch grotendeels dankzij mijn uitvoering van de befaamde Sonate in b dat ik mijn finaleplaats behaalde. Ik kijk trouwens echt wel uit naar de concertenreeks. Het belooft een boeiende muzikale reis te worden door het repertoire van Liszt. Daarenboven ervaar ik een solopianorecital als één van de krachtigste manieren om te communiceren met een publiek.”

INFO Franz List: poëet en virtuoos Liebrecht Vanbeckevoort 27 oktober 2017 om 20.00 uur CC Nova, Wetteren

35


KALENDER KLASSIEK THEATER

©Karoly Effenberger

©Luk Monsaert

©Marie-anne Coppens

Zo. 10.09

FLANDERS RECORDER QUARTET EN FRED BROUWERS

Vr. 13.10

GRUPETTO - GEORGE GERSHWIN: ‘RHAPSODY IN BLUE

The Final Chapter Try-out

Berlare, kasteel

11.00 u.

Berlare, CC Stroming

11.00 u.

Za. 21.10

BL!NDMAN - WATER & FIRE / Handel revisited

Dendermonde, Sint-Egidiuskerk 20.00 u.

Vr. 27.10

LIEBRECHT VANBECKEVOORT - Franz Liszt -

Wetteren, CC Nova

Zo. 05.11

BEL AYRE - Aperitiefconcert

Wetteren, Intermezzo 2

11.00 u.

Zo. 03.12

ASTRID & EMMA WAUTERS - Aperitiefconcert

Wetteren, Intermezzo 2

11.00 u.

Za. 16.12 GOSPODI - Svjete Tichi

Uitbergen, Sint-Pietersbandenkerk

20.00 u.

Za. 17.12 LES TROISELLES - Aperitiefconcert

Buggenhout, Kapel Sint-Vincentiusklooster

10.30 u.

Zo. 21.01

FRASCATI SYMPHONIC - Nieuwjaarsconcert

Wetteren, CC Nova

14.30 u.

Zo. 28.01

TETRACELLI - Aperitiefconcert

Dendermonde, Belgica BiS

11.00 u.

Zo. 25.03

VLAAMS MUZIEK THEATER - De Vogelhandelaar

Wetteren, CC Nova

14.30 u.

Vr. 30.03

OXALYS - Gala concert

Dendermonde, zaal ‘t Sestich

20.00 u.

Zo. 22.04

QUENTIN DUJARDIN, SAMUEL CATTIAU EN MATTHIEU SAGLIO … - Resonance

Dendermonde, Begijnhofkerk

11.00 u.

Do. 03.05

ENSEMBLE ISABELLA - Fantasticke love

Wetteren, Sint-Martinuskerk

20.00 u.

Zo. 03.06

PHENIX FAGOTTENKWARTET

Berlare, kasteel

11.00 u.

Zo. 17.06

SMEULDERS & SMEULDERS

Uitbergen, kasteel

11.00 u.

Poëet en virtuoos

- Bachatelles

20.00 u.


TRAJECT COLLECTIEPLAN O E D

E R F G

O E D

•E

Tekst: Ruth Pletinck

R F G

Erfgoedcel Land van Dendermonde zet in haar beleidsplanning 2015-2020 extra in op steun voor behoud en beheer van collecties binnen haar werkingsgebied. Deze ondersteuning uit zich in een meerjarentraject met verschillende acties. Vorig jaar werden al verschillende organisaties uitgenodigd om een enquête in te vullen rond de bewaartoestand van hun collecties. Dit jaar zoomt de erfgoedcel in op de collectiewerking.

H

iervoor stelt ze een tijdelijke projectmedewerker behoud en beheer aan. De projectmedewerker probeert de organisaties aan te zetten tot het uitwerken van een collectievisie en een collectieplan. Zo een collectieplan wordt bij voorkeur opgesteld door de organisatie zelf en geeft inzicht in de betekenis en samenstelling van de collectie in zijn geheel. Het opstellen van zo’n plan is vaak een grote denkoefening voor de organisatie. Om hen daarbij te helpen plant de medewerker plaatsbezoeken naar de verschillende collecties binnen het werkingsgebied om de collectiewerking te bevragen. Tijdens het plaatsbezoek wordt er een fiche ingevuld die zich voornamelijk richt op het aanwervings- en afstotingsproces van collectiestukken.

Het beantwoorden van de vragen rond deze processen laat de organisaties op een andere manier kijken naar hun collectie. De visies en ideeën die bij de bevraging naar boven komen,

“ORGANISATIES GAAN OP EEN ANDERE MANIER KIJKEN NAAR HUN COLLECTIE”

kunnen gebruikt worden bij het opstellen van zo een collectieplan, en zo is de cirkel rond. Elke maand kan je de werkzaamheden en de vorderingen van de projectmedewerker volgen via de website, de nieuwsbrief of Facebook #Collectiebeheer..

37


©Charlie De Keersmaecker

38

“IK VERVEEL ME SNEL EN HEB UITDAGING NODIG” BENT VAN LOOY IN EEN ‘ONFUNKY OPA-PYJAMA’ Tekst: Leen De Greve


“Ik toer zo graag”, zegt Bent Van Looy. Gelukkig dat de man ook af en toe in het land is zodat we hem kunnen strikken voor een gesprek. Waarover we het allemaal hebben? Over zijn nieuwe plaat en hoe die verschilt van de vorige, over zondagen in pyjama en de muziekindustrie in het Spotify-tijdperk.

B

ent Van Looy is al jaren gekend als de frontman van Das Pop, maar heeft nu met Pyama Days ook een tweede soloplaat uit. Daarnaast is hij als culturele veelvraat ook te zien en horen naast Sofie Lemaire in het radio- en televisieprogramma Culture Club op Canvas en Radio 1.

grijpen elkaars muzikaal universum zo goed. Eind jaren ’90 was Falkner een held voor mij, en nu nog steeds. Hij leerde me dat een melodie heel rijk kan en mag zijn. Zijn melodische taal opende heel veel deuren voor mij. De magie en het frisse van de samenwerking hebben we vastgelegd op band.”

Je brengt in Berlare je tweede soloplaat Pyama Days. Wat is het verschil met je eerste? Bent Van Looy: “Na het bewust sobere Round The Bend uit 2013 is er nu Pyjama Days, een levenslustige plaat, waarvan levensvreugde uitstraalt. Ze is opener, minder intiem, minder nostalgisch, minder weemoedig. Dit komt doordat ik ouder word. Ik heb veel gereisd en was voortdurend op zoek. Nu ben ik veel stabieler en dat voel je in mijn muziek. De nummers zijn nu verhalender, meer lineair. Door iets ouder te worden durf ik nu ook wel over mijn gevoelens zingen. Het is een album uit mijn hart.” “In tegenstelling tot de eerste plaat, trok ik vrijwel onvoorbereid naar Los Angeles, bij producer Jason Falkner. De vorige keer wist ik precies wat de plaat ging brengen. Ik wou de touwtjes niet uit handen geven. Maar de samenwerking met Falkner was zo inspirerend. De muzikale inkleuring, de ontdekking van de nummers die ik had geschreven, deden we samen en ter plekke. Alles ging uitermate snel.” “Dat tempo voel je ook in de plaat. Het is up tempo. Downtown Train is een sleutelnummer. Ook Little Star is heel snel geschreven. We be-

“DOOR IETS OUDER TE WORDEN, DURF IK NU OOK WEL OVER MIJN GEVOELENS ZINGEN” Vanwaar de titel en de cover van je plaat in pyjama? Bent Van Looy: “Pyjama Days... een dag waarop je ‘s avonds voorbij de spiegel loopt en merkt dat je je pyjama nog niet hebt uitgedaan, een zondag waarop het zeldzaam is dat je niets hoeft te doen. Een onderdompeling in je eigen wereld.” Wat vind je van de revival van Nederlandstalige muziek? Bent Van Looy: “Ik apprecieer dat. Ik heb zelf Wat Een Leven opgenomen voor de Eregalerij voor Radio2 met de Bigband van VRT. Toen zong ik in het Nederlands. Ik zong nog niet vaak in het Nederlands omdat je met het Engels nog wel eens in het buitenland kan toeren, maar met Nederlands is dat moeilijk en ik toer zo graag. Ik ben een echte wereldburger. Ik reis bijzonder veel en graag.” “Ik ben gestart in Gent. De ideale stad voor jonge artiesten om zich te ontwikkelen. Bovendien

39


was mijn studentenkot toen niet duur. Nadien heb ik tien jaar in Parijs gewoond, mijn eerste solosongs zijn daar ontstaan. Ik heb de energie en het tempo van een stad nodig. Parijs gaf me energie en inspiratie! Ik ga er graag naar terug, maar de tijd was er om te vertrekken. Antwerpen is nu mijn thuishaven.”

40

Je was coach in The Voice. Denk je dat talent sowieso komt bovendrijven of is een portie geluk vereist? Bent Van Looy: “Beide. Iedereen strijdt met dezelfde wapens, maar een portie geluk is nodig. Je kan je talent op diverse manieren naar buiten brengen. Bij mij begon het met het winnen van de Rock Rally wedstrijd. Nadien heb ik tien jaar internationaal getoerd met Das Pop en Soulwax.” “OP DIT MOMENT CONSUMEER IK EN SLORP IK ALLE IMPULSEN EN ENERGIEËN OP. DAT HEB IK NODIG!” “Door de opkomst van Spotify en sociale media is de muziekindustrie in crisis gegaan. De budgetten zag ik slinken tot een tiende. De bovenlaag doet het vandaag prima, maar de middenlaag van sterke artiesten die toch hun boterham verdienen, verdwijnt. De kloof wordt steeds groter, een maatschappelijke tendens die je ook elders merkt.” Wat is eigenlijk jouw eigen favoriete song op je nieuwe plaat? Bent Van Looy: “30 Days Without Sun. Het is een lang nummer van een zevental minuten. Het is een heel kabbelend, rustig gitaarnum-

mer met een meanderende sfeer. Ik kan me er echt in verliezen. Vooral de opbouw vind ik geslaagd. Het is heel organisch gegroeid. Het is een autobiografisch nummer, zoals ook vele andere.” Je laat je nu ook begeleiden door strijkers. Bent Van Looy: “Klopt. Ik wissel voortdurend af. Solo, begeleid met strijkers of met een zeskoppige band. Er moet vooral veel variatie inzitten. Ik verveel me snel en heb uitdaging nodig. De eerste plaat was bedoeld om alleen met mijn piano het land door te reizen. De tweede plaat werkt heel goed met een begeleide band of strijkers. We vertellen nu samen het verhaal.” Wat brengt het nieuwe culturele seizoen? Bent Van Looy: “Ik bereid momenteel Culture Club voor (het interview vond plaats in april, nvdr) en hiervoor doe ik heel wat researchwerk en bezoek ik tal van tentoonstellingen en concerten. Op dit moment consumeer ik en slorp ik alle impulsen en energieën op. Dat heb ik nodig!”

INFO Bent Van Looy Zaterdag 7 oktober om 20.00 u. CC Stroming, Berlare Zaterdag 10 februari om 20.30 u. GC De Pit, Buggenhout


KALENDER MUZIEK HUMOR THEATER

PICNIC MUSIC - Steiger

Vr. 15.09

PICNIC MUSIC - Fungus in Mugs

©Billie Leyers

©Johan Jacobs

©Frederik Picard Wetteren, Terras Cultuurcafé 12.00 u.

Za. 23.09 MISSES BIG STUFF - Walking a mile in Aretha’s shoes Za. 05.09 HET WOORD - Festival in het teken van het woord Zo. 24.09 LOUIE LOUIE Vr. 25.09 STEVEN GOEGEBEUR - Man van de wereld ©Karoly Effenberger Vr. 29.09 ILLUMINE Za. 26.09 HENK RIJCKAERT - De Fun, De Hits! Za. 30.09 WILLEM VERMANDERE Vr. 09.10 LANKMOED - Onvergetelijk Za. 07.10 BENT VAN LOOY Za. 10.10 HENK RIJCKAERT - De Fun, De Hits! Za. 07.10 ORQUESTA TIPICA CIUDAD BAIGON (RA) Vr. 23.10 WILLIAM BOEVA - Megalomaan Za. 07.10 BILLIE LEYERS Vr. 23.10 STEVEN MAHIEU - Maniak + Lukas Lelie Do. 12.10 DE LASSIES Za. 07.11 RADIO GUGA Vr. 13.10 FABULEUS / HET PALEIS - Virginity Za. 21.11 STENZEL & KIVITS - The Impossible Concert Do. 19.10 JAN DELVAUX & DJ BOBBY EWING Vr. 27.11 PAULIEN CORNELISSE - Maar ondertussen Belpop bonaza quattro (try-out) Vr. 27.11 BAS BIRKER - Sowieso Vr. 20.10 TE GEK!? - Open Geest XL Zo. 29.11 FILS MONKEY Za. 21.10 JAN DE WILDE EN VRIENDEN - Dag Meneer De Wilde Za. 05.12 DAVID GALLE - En dan? Zo. 22.10 JACKOBOND - JackoBond zingt Marva Za. 05.12 DIE VERDAMMTE SPIELEREI - Een dag met Stefaan Za. 28.10 SLAGERIJ VAN KAMPEN - LIP/STICK Za. 12.12 MALSCHE POPPE - Helpende handen Za. 28.10 WORKSHOP SLAGERIJ VAN KAMPEN Wo. 06 & Do. 07.01 KOMMIL FOO - Steiger Zo. 29.10 BIG TIME BOSSMEN Vr. 08 & Za. 09.01 KOMMIL FOO Zo. 29.10 THE JEGGPAP JAZZBAND & SPECIAL GUESTS Za. 30.01 MICHAEL VAN PEEL - Overleeft 2015 Hulde- en slotconcert Za. 06.02 BEGIJN LE BLEU - Met mij gaat alles goed Za. 04.11 GENE THOMAS - Goud tour Do. 18.02 BERT GABRIËLS - Van mij mag het Do. 09.11 KAYHAN KALHOR (IR) & TOUMANI DIABATE (MALI) Za. 20 & Zo 21.02 FRIVOLE FRAMBOOS - Delicatissimo Vr. 10.11 TOM DICE - Ladies’ night Za. 05.03 DIE VERDÄMMTE SPIELEREI - Een dag met Stefaan Vr. 17.11 RICARDO TESI, KEPA JUNKERA, MARKKU LEPISTÖ, Za. 12.03 THOMAS SMITH - Ruis DAVID MUNNELY EN SIMONE BOTTASO (IT, ES, FIN, IRL) Za. 12.03 NELE BAUWENS - Ik moet beter luisteren Za. 18.11 BLAUDZUN (NL) - Tear Gun theatertour Vr. 18.03 JEROEN LEENDERS - Pagliacci Za. 18.11 LIVING ROOTS - Living Hero: Bruce Springsteen Za. 16.04 GEERT VERMEULEN, WALTER POPPELIERS EA - Kruipolie Do. 23.11 LUCAS VAN DEN EYNDE, TINE EMBRECHTS, Vr. 22.04 WALTER BAELE - 16-18 de volgendjaarconférence CLARA CLEYMANS - Kleinkunsteiland: de klassiekers Za. 23.04 HAN SOLO - Kloenke Za. 25.11 DEAR OLD BURSSELS - Jazz aan de Molen

Wetteren, Terras Cultuurcafé

12.00 u.

Wetteren, CC Nova 20.00 u. Berlare, CC Stroming 20.00 u. Berlare, Cultuurcafé 21.00 u. Dendermonde, CC Belgica ©Luk Monsaert 20.00 u. Berlare, CC Stroming 20.00 u. Wetteren, CC Nova 20.00 u. Berlare, CC Stroming 20.00 u. Wetteren, CC Nova 20.00 u. Berlare, CC Stroming 20.00 u. Berlare, CC Stroming 20.00 u. Dendermonde, CC Belgica 20.00 u. Lebbeke, CC De Biekorf 20.00 u. Buggenhout, GC De Pit 20.00 u. Dendermonde, CC Belgica 20.00 u. Berlare, CC Stroming 15.00 u. Dendermonde, CC Belgica 20.00 u. Wetteren, CC Nova 20.00 u. Berlare, CC Stroming 20.00 u. Wetteren, CC Nova 20.00 u. Dendermonde, CC Belgica 20.00 u. Wetteren, De Poort Dendermonde, CC Belgica Dendermonde, CC Belgica Lebbeke, CC De Biekorf Berlare, CC Stroming Wetteren, CC Nova Wetteren, CC Nova Dendermonde, CC Belgica Buggenhout, GC De Pit Dendermonde, CC Belgica Wetteren, CC Nova Berlare, Cultuurcafé Lebbeke, CC De Biekorf Dendermonde, CC Belgica Dendermonde, CC Belgica

20.00 u. 20.00 u. 20.00 u. 20.00 u. 20.00 u. 14.30 u. 20.00 u. 20.00 u. 20.00 u. 19.00 u. 20.00 u. 19.30 u. 20.00 u. 15.00 u. 20.00 u.

Berlare, CC Stroming Lebbeke, CC De Biekorf Wetteren, CC Nova Dendermonde, CC Belgica Dendermonde, CC Belgica Buggenhout, GC De Pit Berlare, CC Stroming Dendermonde, CC Belgica Lebbeke, CC De Biekorf

20.00 u. 20.00 u. 20.00 u. 20.00 u. 20.00 u. 20.00 u. 20.00 u. 20.00 u. 20.00 u.

Dendermonde, CC Belgica Dendermonde, CC Belgica Wetteren, CC Nova Buggenhout, GC De Pit Dendermonde, CC Belgica Wetteren, CC Nova Buggenhout, GC De Pit

20.00 u. 20.00 u. 20.00 u. 20.00 u. 20.00 u. 20.00 u. 20.00 u.

Wetteren, CC Nova Opstal, Molenaarswoning

20.00 u. 20.00 u.

KALENDER

Vr. 08.09

©Jaap Reedijk


KALENDER MUZIEK HUMOR THEATER Za. 25.11

TUTU PUOANE - The Joni Mitchell Project

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Za. 26.11

TINY LEGS TIM

Berlare, Cultuurcafé

19.30 u.

Vr. 01.12

RIGUELLE - La vie est Riguelle - Paris l’Amour

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Za. 09.12

VERMEULEN, POPELIERS EN LEURENTOP - Kruipolie

Berlare, CC Stroming

20.00 u.

Za. 16.12

WIM OPBROUCK

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Singalong met de Wim Opbrouck Singalong Songbook

Zo. 17.12 ELEFANT

Berlare, JH De Kazerne

19.30 u.

Vr. 22.12

SIOEN - Sioen plays Graceland

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Vr. 12.01

WOUTER VANDENABEELE, OSAMA ABDULRASOL,

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u. 20.00 u.

TAREK AL SAYED E.A. - EXODUS

Za. 13.01

NATHALIE MESKENS - Meskens in motown

Lebbeke, CC De Biekorf

Vr. 19.01

JOKKE SCHREURS QUARTET - Wannes in jazz

Honky Tonk Jazzbunker

20.00 u.

Za. 20.01

MANDOLINMAN - Unfolding The Roots

Wetteren,

20.00 u.

©Johan Jacobs

Kapel Scheppersinstituut ©Frederik Picard

Za. 27.01

YEVGUENI -

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Za. 03.02

TRIO D’HOORE EN WÖR (DUBBELCONCERT)

Dendermonde, Belgica BiS

20.00 u.

Za. 05.09

HET WOORD Flemish Folk- Festival Caravanin het teken van het woord

Berlare, CC Stroming

20.00 u.

Vr. 25.09 Do. 08.02 Za. 26.09 Za. 10.02

Tijd is alles

STEVEN GOEGEBEUR - Man van de wereld PERCUSSIVE -  geTIKt! ©Karoly Effenberger HENK RIJCKAERT - De Fun, De Hits! BENT VAN LOOY - Befietconcert Erkrido

Dendermonde, CC Belgica ©Luk Monsaert Wetteren, CC Nova 20.00 u. Wetteren, CCGC Nova Buggenhout, De Pit

20.00 u. 20.30

Vr. 09.10 Za. 10.02

LANKMOED - Onvergetelijk GUIDO BELCANTO - Liefde en Devotie

Wetteren,CC CCDe Nova Lebbeke, Biekorf

20.00 u.

Za. 10.10 Za. 17.02

HENK RIJCKAERT De Fun,Back De Hits! CHANTAL ACDA - -Bounce Tour

Berlare, CCCC Stroming Wetteren, Nova

20.00 u.

Vr. 23.10 Za. 24.02

WILLIAM BOEVA like - Megalomaan ARANIS - Smells Aranis

Lebbeke, CC Biekorf Wetteren, CCDe Nova

20.00 u.

Vr. 23.10 Zo. 25.02

STEVEN MAHIEU - Maniak + Lukas Lelie FOLIE DOUCE

Dendermonde, CC Belgica Berlare, Cultuurcafé

20.00 u. 19.30

Za. 07.11 Vr. 02.03

RADIO GUGA BUURMAN - Dans en Dwaal

Dendermonde, CC Belgica Wetteren, CC Nova

20.00 u.

Za. 21.11 Za. 03.03

STENZEL KIVITS - The Impossible Concert STEF BOS & - Kern

Berlare, CC Stroming

20.00 u.

Vr. 27.11 Za. 03.03

PAULIEN CORNELISSE - Maar ondertussen LADY LINN, STIJN MEURIS, GREGORY FRATEUR EN

Dendermonde, CC Belgica Belgica

20.00 u.

Vr. 27.11

BAS DELBEKE BIRKER - Sowieso TIJS - Murder Ballads

Wetteren, De Poort

20.00 u.

Zo. 29.11 Za. 10.03

FILS MONKEY IN CONCERT FRANK BOEIJEN

Dendermonde, Belgica Lebbeke, CC DeCC Biekorf

20.00 u.

Za. 05.12 Zo. 11.03

DAVID GALLE - En(PETER dan? VERHAS) -  Tribute to Frank Sinatra Dendermonde, Berlare, CC Stroming VERJAZZ COMBO CC Belgica

20.00 u. 15.00

Za. 05.12 Za. 17.03

DIE VERDAMMTE DANA WINNER INSPIELEREI CONCERT - Een dag met Stefaan

Wetteren,CC CCDe Nova Lebbeke, Biekorf

20.00 u.

Za. 12.12 Vr. 23.03

MALSCHE POPPE -SPIELEREI Helpende- Nachtvorst handen DIE VERDÄMMTE

Buggenhout, GC De Pit Berlare, CC Stroming

20.00 u.

Wo. 06 & Do. 07.01 Vr. 23.03

KOMMIL FOO - Steiger PIETER EMBRECHTS & SUN SUN SUN ORCHESTRA

Wetteren, CCGC Nova Buggenhout, De Pit

20.00 u.

Vr. 08 & Za. 09.01

KOMMIL FOO Onderwoud

Lebbeke, CC De Biekorf

20.00 u.

Za. 30.01 Za. 24.03

MICHAEL PEEL - Overleeft 2015 JEF NEVE -VAN  Spirit Control

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Za. 06.02 Vr. 30.03

BEGIJN LE BLEU - Met mij gaat alles goed !VIVA DALIDA!

Berlare, CCCC Stroming Wetteren, Nova

20.00 u.

Do. 18.02 Za. 21.04

BERT GABRIËLS - Van mij mag het JAN LEYERS IN CONCERT

Wetteren,CC CCDe Nova Lebbeke, Biekorf

20.00 u.

Za. 20 & Zo Do. 26.04 21.02

FRIVOLE FRAMBOOS - Delicatissimo FRANK VANDER LINDEN - Een nieuw jaar, een nieuwe Frank

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Za. 05.03 Do. 26.04

DIE VERDÄMMTE SPIELEREI met Stefaan SONNY VANDE PUTTE - Ode- Een aan dag de grootste cabaretiers

Berlare, CC Stroming

20.00 u. 15.00

Za. 12.03 Za. 05.05

THOMAS SMITHBLUEBIRDS - Ruis THE MIDNIGHT - Jazz aan de Molen

Lebbeke,Molenaarswoning CC De Biekorf Opstal,

20.00 u.

Za. 12.03 Di. 15.05

NELE BAUWENS - Ik beter luisteren SENIORENSHOW XL moet - JACKOBOND ZINGT MARVA

Dendermonde, Belgica Lebbeke, CC DeCC Biekorf

20.00 u. 14.00

Vr. 18.03 Vr. 18.05

JEROEN LEENDERS - Pagliacci CLOCHARTS & TOERISTEN

CClocatie Nova Wetteren, op

20.00 u.

Za. 16.04 Za. 26.05

GEERT JONAS VERMEULEN, WINTERLANDWALTER - LieverPOPPELIERS uit balans EA - Kruipolie

Dendermonde, CC Buggenhout, GC DeBelgica Pit

20.00 u.

Vr. 22.04 Za. 26.05

WALTER BAELE - 16-18 de volgendjaarconférence DE FRIVOLE FRAMBOOS - Wachten op Do Groot

Buggenhout, GC De Pit Berlare, CC Stroming

20.00 u.

Za. 23.04 Zo. 27.05

HAN SOLO - Kloenke DE FRIVOLE FRAMBOOS - Wachten op Do Groot

Wetteren, Nova Berlare, CCCC Stroming

20.00 u. 15.00

Za. 02.06

KOMMILFOO - Kommilfoo in concert

Lebbeke, CC De Biekorf

20.00 u.


BART VAN DEN BROUCKE KIEST VOOR LA PANIKA

Balkanbeats en brass: is er iets dat beter bij de zomer past? Oké, de Antilliaanse feesten komen ook aardig in de buurt. Maar Hoogstraten is ver. Dichterbij is er Café Jardin in hartje Dendermonde waar de hele zomer lang café en animatie wordt voorzien in een fijn zomers kader.

afé Jardin is voor CC Belgica een kans om een andere context op te zoeken die andere mogelijkheden bieden dan den traditionele theatersetting. De komende Café Jardin trekken we op gang met het gratis concert van La Panika die aan de vooravond staan van de release van hun tweede plaat. La Panika is een brass band maar ook veel meer dan dat. La Panika is de vrucht van duizend ontmoetingen, van duizend uitspattingen en liefdes. La Panika ontstond meer dan tien jaar geleden in de geest en traditie van de Oost-Europese dorpsfanfares en brengt een aanstekelijke mix van zigeuner- en balkanmuziek van Bulgarije, Macedonië en Turkije. Met een eerste plaat Afan Toufan (2008, Compagnie Tire-Laine) speelde het orkest honderden concerten in Europa. La Panika kruiste de wegen van de groten uit de zigeunermuziek en deelde het podium met onder andere Serkan Cagri, Ivo Papasov, Neshko Neshev, Mladen Malakov...

In oktober 2016 werd na vele omzwervingen uiteindelijk de basis gelegd van een tweede plaat. La Panika interpreteert, arrangeert en componeert in de traditie van het Bulgaarse zigeunerrepertoire. Een stevige blazerssectie, een Macedonische percussietandem, maar ook Bastien Charlery en zelfs Neshko Neshev op accordeon kleuren de plaat. Met Darmadan keert La Panika terug naar de voorhoede van de gipsy brassbands in Europa. Met virtuositeit, melancholie en een gezonde dosis waanzin, brengt La Panika een indrukwekkend, onweerstaanbaar feest. Allen daarheen! Beleef de zomer voluit in Cafe Jardin! Een leuke voorstelling!

KALENDER

C


©Maite Thijssen

“THEATER IS ZO SCHOON OM DOEN” INTERVIEW MET JOKE EMMERS

44 Tekst: Wim Breydels

In ‘Den elfde van den elfde’ speelde ze de kleindochter van Jan Decleir. In ‘Callboys’ vertolkte ze een onvergetelijke scène met Matteo Simoni. In ‘Beau Séjour’ was ze één van de zieners van Kato. En in ‘Mag ik u kussen?’ wist ze Stan Van Samang tot een kus te verleiden. Joke Emmers is aan een rustige doorbraak bezig. Tijd voor een kennismaking met deze goedlachse meid.

M

ag ik jou één van de leading lady’s van een nieuwe generatie noemen? Joke Emmers: “Wat een mooi compliment, maar dat is te veel eer hoor. Ik durf dat echt niet zeggen van mezelf. Er zijn generatiegenoten die al verder staan dan ik. Ans Van den Eede bijvoorbeeld (wijst naar de coverfoto van DSMagazine op tafel, nvdr) heeft met haar eigen gezelschap Hof van Eede al een vast plekje veroverd in het podiumlandschap, ik nog lang niet.”

Geen leading lady, maar dan toch een zondagskind? Het gaat jou echt wel voor de wind. Joke Emmers: “Absurd hé hoe goed het gaat. Ik kan het zelf nog niet zo goed plaatsen en ik weet ook niet hoe het komt. Echt een combinatie van geluk en van de juiste mensen op het juiste moment zeker. Ik ben heel blij en dankbaar om wat ik nu allemaal kan en mag doen. Maar ik dacht gisteren wel ‘hoe lang kan het nog zo goed gaan’. Want ik zou het er wel moeilijk mee hebben in-


dien het plots zou stoppen.” “Ik ben me er ook van bewust dat ik nog veel kan leren, zeker als ik iemand als Viviane De Muynck zie spelen. Dat is zo een monument, heeft zo veel meegemaakt. Zij leeft gewoon theater. Mocht ik op mijn 65ste even groot kunnen zijn als haar, zou ik mijn carrière geslaagd vinden. Ik zou het trouwens geweldig vinden om met haar een voorstelling te maken. Ook samenwerkingen met Robbie Cleiren en Valentijn Dhaenens staan op mijn bucket list. Ik vind beiden fantastische spelers. Een voorstelling met een geniale regisseur als Luk Perceval, lijkt me ook heel wat. Nog dromen genoeg dus.” Met Jan Decleir, een ander theatermonument, mocht je wel al samen spelen. Hoe was dat? Joke Emmers: “Heel overweldigend. Jan is letterlijk en figuurlijk Sinterklaas hé. Daar sla je niet zo maar een praatje mee. Daarenboven is Jan een zeer ingetogen man. Veel levenswijsheden hebben we dus niet uitgewisseld. Mijn idolatrie was daarvoor net iets te groot denk ik. Maar het was wel een geweldige ervaring om hem bezig te zien. Ongelooflijk hoe hij met één frons van een wenkbrauw een andere emotie kan tonen. Spelmatig heb ik dus wel heel wat opgestoken.” Waarom ben je actrice geworden? Joke Emmers: “Ik vind acteren het mooiste wat er is. Ik kan nog elke morgen wakker worden en denken ‘Man, wat heb ik een goede job’. Ik vind het fijn om mensen een spiegel te kunnen voor houden en bij ze iets los te kunnen maken. Theater is mooi als het iets met mensen doet. Niks heerlijker toch dan een voorstelling die je binnenstebuiten haalt en waar je na twee dagen nog over nadenkt?”

“Ik was als kind misdienaar en ik keek altijd naar mijn beurten uit. Niet voor de miswijn hoor (lacht). Het fascineerde mij hoe onze pastoor via een simpel Bijbelverhaal tot mensen kon komen. De fascinatie voor verhalen vertellen, heeft dus altijd in mij gezeten. Verder deed ik academie, speelde saxofoon, deed toneel. Op mijn achttiende voelde de stap naar theater zo juist dat ik het heb geprobeerd.” Toch was het bijna niet gelukt? Joke Emmers: “Ik heb eerst in Gent toelatingsexamen gedaan, omdat ik vond dat ik daar heen moest. Maar de jury vond me te jong. Ze vroegen me in een interview: ‘Wat is perversie voor u?’ en ‘Eh bah’ was het enige wat ik kon antwoorden (lacht). Na lang twijfelen heb ik mij op het allerlaatste moment ingeschreven voor de proeven in Antwerpen en hier kreeg ik wel het voordeel van “OP TV ZIE JE ACTEURS NIET ZWETEN, OP EEN SCÈNE WEL. DAT IS TOCH FASCINEREND?” de twijfel. Ik ben nu blij dat ik in Antwerpen ben terechtgekomen. Voor mij was dit de ideale plek. Ik heb in een warm nest kunnen groeien en heb mezelf en de theaterwereld kunnen ontdekken.” Waarom koos je niet voor de toneelschool van Maastricht? Als Limburgse lijkt dat een evidentere keuze. Joke Emmers: “Ik heb het overwogen. Maar de ingangsproeven duren een week en ik dacht: ‘dat haal ik nooit’. Dat denk ik nu nog steeds trouwens. De Nederlandse acteurswereld is veel heviger, dat merk ik elke keer wanneer ik met hen speel. Nederlanders pakken graag uit en laten

45


zich veel meer gelden. Bij hen is het echt van ‘hier ben ik, kijk naar mij’. Vlamingen doen dat veel minder. Wij zijn bescheidener, voorzichtiger. Dat verschil merk je ook in spelstijl. Wij vertrekken veel meer van binnenuit, wat ik persoonlijk ook veel mooier vind.”

46

Als je moet kiezen tussen theater en televisie, wat wordt het dan? Joke Emmers: “Theater! Met televisie bereik je een groter publiek, maar theater is zoveel echter, zoveel intiemer. Op tv zie je acteurs niet zweten, op een scène wel. Dat is toch fascinerend? Daarenboven is theater iets van jezelf. Als je speelt, bouw je met het publiek iets op. Jammer genoeg verdien je bij theater minder, maar het is zo schoon om doen.” “Ik heb meegedaan aan Mag ik u kussen? omdat ik het een mooi format vind. Het was leuk en tof, maar toch zijn die panelshows op dit moment mijn wereld niet. Ik word duizend keer gelukkiger van mensen in een zaal te raken en achteraf de publiekreacties te horen. Wat niet wil zeggen dat ik televisieseries afwijs. Een goede mix van beiden is prima, maar voor een vaste rol in een soapserie zou ik voorlopig vriendelijk bedanken.” Wat ons bij jouw theaterplannen voor volgend seizoen brengt. Joke Emmers: “Ik ben als vast lid opnieuw aan het werk bij Toneelgroep Maastricht. Ik speel mee in La Superba de theaterbewerking van de succesroman van Ilja Leonard Pfeijffer. Ik heb geen grote rol, maar heb er toch veel zin in. Ik mag met Wim Opbrouck spelen en kijk daar echt naar uit. Ik werkte met hem al samen tijdens mijn acteursstage bij NTGent. Wim is een fijne kerel en iemand waarvan je ook heel veel leert. En we zijn op dezelfde dag jarig, dat schept

dus een band (lacht).” “Daarnaast maak ik met Evelien Bosmans, Thomas Janssens en Matthias Meersman onder de vleugels van mijn eigen vzw B12 een voorstelling over J.M. Barrie, de schrijver van Peter Pan. Die had echt een fenomenaal leven, perfect om iets mee te doen. Centraal idee zal zijn ‘hoe gebruik je fantasie om een leven te creëren en hoe sleur je anderen daarmee in’. We brengen de ‘lost boys’, de vijf jongens die Barrie gebruikte om Peter Pan te schrijven, mee op het podium. We moeten het met onze coach Stefan Perceval nog concreet maken, maar noteer toch maar al dat het zeker mooi wordt.” Durf je jezelf nog in fantasie te verliezen? Joke Emmers: “Ik vind het heerlijk om even weg te dromen en te vertoeven in een andere wereld. Voor mij is fantasie de basis van jeugdigheid en ik hoop die nog lang met me mee te dragen.”.

INFO Lost Boys Het Gevolg/B12 vzw 4 oktober 2017 om 20.00 uur CC Belgica, Dendermonde 25 november 2017 om 20.00 uur CC Nova, Wetteren La Superba Toneelgroep Maastricht 27 april 2018 om 20.00 uur CC Nova, Wetteren


47

Nieuw logo. Nieuw interieur. Nieuwe collecties. Uw vertrouwen meer dan waard ! Sint-Gillislaan 151-153 | 9200 Sint-Gillis-Dendermonde | 052 22 36 91 info@optiekockerman.be | www.optiekockerman.be | www.ilens.be/ockerman


4,2 - 8,4 L/100 KM • 109 -189 G CO2/KM

Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.

De nieuwe E-Klasse CoupĂŠ. Masterpiece of Intelligence. Ontdek hem bij uw Erkend Concessiehouder Mercedes-Benz.

Zone C nummer 31  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you