__MAIN_TEXT__

Page 1

JAN JAAP VAN DER WAL "STAND-UP COMEDY IS KUNST"

"LAAT JE FANTASIE DE VRIJE LOOP"

BONTE NACHT

MAA 2018 - REGIONAAL CULTUURMAGAZINE BERLARE - BUGGENHOUT - DENDERMONDE - LEBBEKE - WETTEREN - WWW.ZONE-C.BE


Bezoek onze stand op Batibouw hal 11, stand 304 van 22/02/2018 t.e.m. 04/03/2018 Vanaf 06/03/2018 ook uitstekende Batibouw kortingen in onze showroom!

OPENINGSUREN: Dinsdag tot vrijdag van 10u - 12u en 14u - 18u Zaterdag doorlopend open van 10u - 18u Maandag en zondag gesloten Steenweg naar Wetteren 34 - 9200 Dendermonde Tel. 052 52 07 71 - www.hanskeukens.be


IN DE X ©Toon Aerts

PERSPECTIEF “Ik ben er intussen ook achter gekomen wat een ongelooflijke hekel jullie aan Hollanders hebben. Dat zit behoorlijk diep. Dat mensen in een gesprek zeggen: ja, als je zo begint, ga dan maar terug naar Nederland”, zegt Jan Jaap Van der Wal verder op in dit magazine. “Ongelooflijke hekel”, “Ga dan maar terug”: ja hoor, het staat er echt. Zelf geeft hij aan dat hij zich door zo'n opmerking niet beledigd voelt, al zegt dat misschien meer over de verdraagzaamheid en de olifantenhuid van de gekende comedian dan over wat hem naar het hoofd geslingerd wordt. Terwijl we eigenlijk heel erg dankbaar zouden moeten zijn dat mensen met een ander perspectief ons een spiegel voorhouden. Door steeds naar onze eigen navel te staren, verliezen we het bredere plaatje. We dragen in deze Zone C opnieuw graag ons steentje bij aan de perspectiefverruiming. Je leest over een anarchistische voorstelling over moeders die ook maar wat aanmodderen, klassiek theater met vragen over hoe je als persoon in elkaar zit, lokaal talent dat zingt dat al hun vrienden idioten zijn, en nog veel meer. We wensen je vele nieuwe perspectieven. Timothy Vermeir

04

OPVOEDEN IS ZOALS HET LEVEN: JE MODDERT MAAR WAT AAN, TOONT COMPAGNIE BARBARIE

08

JAN JAAP VAN DER WAL: “MIJN VERBLIJF HIER IS EEN VERRIJKING VAN MIJN LEVEN”

12

BONTE NACHT IS EEN FEEST DAT DE ZINVOLHEID VAN DE NUTTELOOSHEID VIERT

17

BIER VAN HIER STAAT CENTRAAL IN EEN NIEUW BOEK. SCHOL!

3

18

DE 'NEDERLANDSTALIGE LEONARD COHEN': JONAS WINTERLAND

30 34

BART VAN LOO OVER NAPOLEON: GESCHIEDENIS, CABARET EN TONEEL

38 43

Hoofdredacteur Zone C

44

CARAVAN EN FUKADUK: LOKALE HELDEN UIT LEBBEKE EN BUGGENHOUT

JACKOBOND: “ODE AAN MARVA VOELT NIET ALS WERKEN AAN”

DE JEUGDBOEKENMAAND STAAT IN HET TEKEN VAN WETENSCHAP EN TECHNIEK

“HUMOR IS ER ALTIJD. ALLEEN KIEZEN WIJ MENSEN ERVOOR OM DAT NIET ALTIJD TE ZIEN”, ZEGT JENNE DECLEIR


OPVOEDEN IS ZOALS HET LEVEN: JE MODDERT WAT AAN Tekst: Leen De Greve

4

In de theatervoorstelling 'Modders' zien we een aantal moeders aan het werk. In hun wereld vol goede bedoelingen werken de dingen echter tegen hen. Geen enkele stoel staat recht, geen enkel kleedje past, geen borstel veegt nog en niemand die luistert. In het leven van deze moeders is immers alles wankel. Hun afweersysteem faalt, hun strakke plannen worden langzamerhand herleid tot moes. Maar doorgaan zullen ze! Niks aan de hand! Alles onder controle. Tot het bittere einde klauteren ze telkens weer uit de grootste puinhoop en redden ze zich uit de chaos die hen omringt. Zoals het een moeder betaamt!

M

odders is een absurde komische voorstelling voor kinderen vanaf 8 jaar waarin elk kind een inkijk krijgt in het wel en wee van een moederhoofd. Want elke moeder moddert maar wat aan, zo maken de vier vrouwen en hartsvriendinnen van Compagnie Barbarie – en de vijfde, Karolien De Bleser, die regisseert – ons duidelijk. VIER MOEDERS OP SCENE Moeder zijn is vandaag de dag geen evidente taak. Geplet tussen de moedermaffia’s en de

welbedoelde me-time-goeroes probeert elke moeder zich staande te houden, een evenwicht te vinden tussen niet te veel en niet te weinig, niet te zuur en niet te zoet. Gebukt onder de allesverpletterende verantwoordelijkheid lachen we vrolijk onze angsten en onkunde weg. De leden van Compagnie Barbarie zijn allemaal moeder. Ze kennen de clichés en de maatschappelijke druk waaronder elke moeder minstens een héél klein beetje bezwijkt. Dat freudiaanse spelen met realiteit en fictie krijgt in Modders een letterlijke, materiële vertaling in de vorm


van een speeltuin: een scène vol verdwaalde pruiken, mismaakte stoelen en ondefinieerbare objecten. Met daarvoor: het kuise gordijn van de schone schijn. Een goeie tip: kijk altijd naar wat zich áchter de schermen afspeelt, want dáár gebeurt het. Terwijl voor het transparante gordijn één mama met een repertorium aan softe liedjes de zaal entertaint, proberen de drie anderen het monument te redden. De illusie van orde situeert zich voor het doek, de waarheid steekt erachter: de realiteit van moeders is een aaneenschakeling van ruzies, misverstanden en wanhoop. Al wil Compagnie Barbarie van hun voorstelling ook geen jammerklacht maken: het is een plezierige voorstelling, waarbij ze zelfspot niet schuwen. “DE ILLUSIE VAN ORDE SITUEERT ZICH VOOR HET DOEK, DE WAARHEID STEEKT ERACHTER” OPVOEDEN IS MAKKELIJKER DAN AFVALLEN Veel van deze voorstelling is ontstaan uit de eigen ervaringen van de actrices/moeders. Op sommige momenten denk je natuurlijk wel bewust na over opvoeden en praat je erover met je partner, maar toch is het voor een groot deel intuïtief. Opvoeden gebeurt gewoon – vandaar ook de ondertitel van de voorstelling: Opvoeden is makkelijker dan afvallen! Gelukkig zijn we met twee om onze kinderen op te voeden. Tegelijk weet elke ouder dat de verhoudingen veranderen wanneer er een kind komt. Dat is een speciaal gevoel: de liefde die je voor je kinderen voelt, is een totaal andere liefde dan die je voor je partner voelt. De voorstelling gaat niet over de tweestrijd tussen vader en moeder, wél om wat er zich allemaal afspeelt in het hoofd van de moeder. Waar moet je als moeder niet allemaal aan voldoen tegenwoordig? Je beseft als moeder ook plots wat je eigen moe-

der allemaal heeft gedaan voor jou. Als kind vind je het normaal dat zij alles voor je doet. Je denkt ook als kind dat je moeder alles weet. Dat is natuurlijk helemaal niet zo, en dat ontdek je dan wanneer je zelf moeder wordt. Je beseft dat je sowieso tekort zal schieten en dat je kinderen je iets gaan verwijten. Soms overvalt je een kleine paniekaanval bij het besef dat je verantwoordelijk bent voor hoe je kinderen naar de wereld kijken. Maar dat geldt evengoed omgekeerd: wanneer je samen op vakantie gaan, dan geef je hen prachtige herinneringen mee. EEN HIT VOOR KINDEREN! De kinderen zien op het podium vier chaotische moeders aan het werk en zullen – dat is althans de hoop van de actrices – het beeld van hun eigen roepende moeder dan wat relativeren. Volwassenen gedragen zich vaak kinderachtig omdat we nog altijd de kinderen van onze moeders zijn. Het gaat om een uitvergroting. Een karikatuur is het niet echt, alles ontspoort gewoon. Dat zorgt voor troost bij de aanwezige moeders in de zaal, omdat het voor hen heel herkenbaar is. De voorstelling is anarchistisch, absurd en interactief en staat garant voor een portie geflipt en onderhoudend familietheater.

INFO Modders Compagnie Barbarie Spel: Liesje De Backer, Amber Goethals, Lotte Vaes en Sarah Vangeel Zaterdag 12 mei om 18.00 u. CC Stroming, Berlare

5


Familie Wetteren

Theater Buggenho

DE WERELD (8+) THEATER STAP

ut

HELLS BELLS O BEN SEGERS EN C

© Paul Verrept

Zaterdag 24 maart, 20.00 © Bert Huysent ruyt

© Marc Tops

Zaterdag 10 maa

rt, 20.00 u.

twee avonden per lls Bells gedurende He de n zij t ko tie n Gerrie, In hun repeti n zijn. Erbu iten zij die ze zouden wi lle en err t grijze wa kst iet roc n de hu ek we dli fers die ddy echter vier mi t slu iting beme een n Werner, Geert en Fre va lok kken op de fabrieksk m: Ben Segers, Bert bestaan zien wegti esten op één podiu rbe ate the er Vi ijf. nde dreigd bedr , Lucas Va n den Ey nique Mondelaers mi Do t, uy ntr yse Hu

6

GC De Pit (V T-pas) 16 (abo/-26j.) / € 9 € 18 / € 17 (red.) / € www.gcdepit.be

Hu m o r B e

u.

Een ma n staat op van een ban k in het park en trek t de wijde wereld in. Op zijn toc ht ontmoet hij bijzondere mensen: een ober met exc ellente koffie, het meisje Haj a en haa r sombere oom, de kleine ma n die bijna niema nd ziet ... De acteurs van Theate r Stap (bekend van 'Ty tgat Chocolat') brengen op hun eigen ont wapenende ma nie r een verhaa l over de zoekto cht naa r gelu k. CC Nova - Theaterzaal € 9 / € 6 (vriend , -26) /€ 1,5 (UiTPAS met kansen tarief) www.ccnovawetteren .be

rlare

KASSEI STEVEN GABRIEL S Za te r dag

© Patrick

De Roo

17 maar t ,

20.30

u. Vijf keer. Zo vaa k h ad ik Pa rijs-Ro ‘m moet uba ix. De V laem inck en w innen, Museeuw , Merck x, , Boonen, Gabriels: Groten, d de Ga leri e D y nastie j der der Kassei Dát was d kon ingen e bedoelin . g. Maa r zo gegaa n: le is het n iet k ke ba nd , verloren peda len k gereden, d w ijt, het g e at n iet d ic gelost. De ht gek rege Ba n k. Een n, hemd, een bordje met das en ee m’n naam n , voor aa n is het geg het loket. aa n. Zo CC Strom ing € 13 • € 7 (-26j.) www.ccstr oming.be


Er fgoed Land

van Denderm

onde

2018: KIEZE N ERFGOEDDA G

Zondag 2 ap ri

l, 10.00u. to

t 18.00u.

Tijdens Erfgoe ddag zetten ja arlijks heel w voor een activ at erfgoedorg iteit. Dit jaar an isaties in de is het thema 'K goeddag op om regio hun deur iezen'. In het te kiezen voor en open jaar va n de lo erfgoed. Hoe Wel ke beslissi ka le verk iezing bepa len erfgoe ngen brengt he en roept Erfdi ns t digita le tijdper tellingen wat erfgoed over wordt bijgehou verk iezingen k? Het thema te tonen. De er biedt ook de ka den? samen en orga fgoedcel bren ns om het cu ltu niseer t groots gt de reuzen ui reel e reuzenverk ie t haar werking zingen! sgebied Gratis www.egclandv andendermon de .be

Quiz Le

b b e ke

7

IZ BIBQU

, 27 april Vrijdag

. 19.30 u

IB er t de B rga nise De Geus o ij r p ro iging 8ste kee le veren richt zich op Voor de cu lt ure iz e u d q t e e m e t e en lgemen s a men . Deze a te quizzers, m iz u q ib n e v de B r fe ende en l. beginn fe rijzenta . ie o mo p gdploeg mste jeu mers li s e d r e o prijs vo . 5 deeln Speciale staan uit ma x ke .be e b b e b le n @ Ploege liotheek ven: bib Inschrij kor f Bie CC D e r ploeg e p 5 1 â‚Ź eek .be .biblioth e k lebbe


©Toon Aerts

8

" ALS HET MAAR GRAPPIG BLIJFT" JAN JAAP VAN DER WAL

Tekst: Karel Michiels

Jan Jaap Van der Wal heeft zijn werkterrein de voorbije jaren met succes uitgebreid naar Vlaanderen. De Nederlandse comedian is een vertrouwd gezicht geworden op ons tv-scherm en ook zijn tweede 'Vlaamse' theatershow is een ode aan alles wat hij zo mooi en vooral grappig vindt aan dit land. “Mijn verblijf hier is een verrijking van mijn leven.”

J

an Jaap Van der Wal woont tegenwoordig een zich straks het best thuis voelen? Dat zal in grogroot deel van het jaar in Antwerpen, en dat te mate bepaald worden door onze ervaringen bevalt hem prima. Zo goed zelfs dat hij met zijn hier. En het is uiteraard ook een dankbaar thevriendin overweegt om hun zoontje op te voe- ma voor de nieuwe show.” den in België. “Jullie onderwijs staat veel hoger aangeschreven dan het Nederlandse”, zegt hij. In De Nieuwe Belg, je eerste 'Vlaamse' voor“Ons kindje is nog maar acht maanden, maar we stelling (2015), was je erg vriendelijk voor ons. weten al wel dat hij later per definitie een blan- Terwijl je in Nederland toch bekend staat als ke, elitaire man zal worden. In welk land zal hij een harde, zeg maar cynische comedian.


Jan Jaap Van der Wal: “Ik merkte al heel gauw, zowel op tv als in de theaters, dat jullie een andere perceptie hebben van hardheid. Ik wilde niet meteen met gestrekt been binnenkomen. Het leek me beter om een eerder zalvende toon aan te slaan, niet uit opportunisme, maar uit respect voor de heersende woordcultuur in Vlaanderen. Ik ben er intussen ook achter gekomen wat een ongelooflijke hekel jullie aan Hollanders hebben. Dat zit behoorlijk diep. Dat mensen in een gesprek zeggen: ja, als je zo begint, ga dan maar terug naar Nederland. Niet dat ik me dan beledigd zou voelen of zo, maar het houdt me wel bij de les. In de nieuwe show kom ik op met een soort Hollandse hardheid, om dan terug te schakelen naar de Vlaamse mentaliteit. In de vorige show speelde ik nog vooral met clichés, nu mag het best wat dieper. Als het maar grappig blijft.” Is het toeval dat je sinds die show ook een graag geziene gast bent in allerhande panelen spelletjesprogramma's? Het heeft je bekendheid in elk geval een boost gegeven. Jan Jaap Van der Wal: “Ik stond in 2014 voor het eerst in de Vlaamse theaters met Dystopia, een vrij persoonlijke voorstelling. Ik merkte dat de mensen me wel leken te lusten en mijn bijdrage aan Café Corsari – een programma dat niet naar waarde geschat werd, vond ik – was een goede introductie op de Vlaamse televisie. Ik deed iets wat nog niet veel gedaan werd: live commentaar geven bij beelden die ik zelf uitkoos. Zo ben ik er langzaam ingerold en nu vormt Vlaanderen een groot deel van mijn werk- en speelterrein. Een

groot plan zat daar niet achter, maar ik wilde ook niet de zoveelste Hollander zijn die hier een paar keer per jaar komt optreden. Laten we er dan maar helemaal induiken, dacht ik, en een soort artist-in-residence worden.” Je lijkt de mensen en de dingen die je beschrijft op radio en tv, en nu ook in je nieuwe voorstelling met die naam, echt 'schoon' te vinden, soms zelfs ontroerend. Zonder ironie. Jan Jaap Van der Wal: “Meestal is dat ook zo, hoewel ik tegenwoordig al wat vaker durf steken dan in het begin. Als de mensen je kennen, kunnen ze ook wat meer verdragen.” Hoe beslis jij aan welke tv-programma's je meewerkt? Jan Jaap Van der Wal: “Het moet altijd op een manier waar ik zelf achter kan staan en die representatief is voor wat ik doe. Ik zit ook in geen enkel kamp. Als ze me vragen voor Beste kijkers, en ik vind Nathalie Meskens een leuke meid en Sven De Ridder een leuke vent, waarom dan niet? Maar je zult me dus nooit halfnaakt zien rondrennen op een eiland, of opdrachten uitvoeren in een stad. Het moet in de comedy-hoek zitten.” De Ideale Wereld staat wellicht het dichtst bij jezelf, bij wat je echt wil doen op tv. Jan Jaap Van der Wal: “Inderdaad. Ik ben heel blij dat ik daar zit. De redactie van De Ideale Wereld is een echte familie, heel leuk om mee samen te werken. Ik denk ook dat mijn humor in dat programma het best tot zijn recht komt.”

9


10

Je hebt een paar jaar geleden in Amerika de redactie bezocht van The Daily Show, het programma waarvan je ook een Nederlandse versie hebt gepresenteerd. Is dat jouw grote droom, om samen met dertig andere comedians en tekstschrijvers iedere dag een satirisch nieuwsprogramma te maken? Jan Jaap Van der Wal: “Nee, want dat is hier onhaalbaar. De opkomst alleen al kun je niet maken, als superster, met een licht hysterisch publiek. In Amerika wordt ook weken aan die programma's gewerkt. De verhalen worden zorgvuldig opgebouwd door mensen die uitsluitend dat verhaal moeten opvolgen. Elke dag selecteren ze fragmentjes uit vele uren filmmateriaal om die dan op het gepaste moment uit te spelen. Maar als het over talent gaat: jongens als Jonas Geirnaert en Koen De Poorter zouden in Amerika zonder twijfel miljonair zijn.”

daan: we maken humor vanuit de inhoud. Terwijl we in De Ideale Wereld meestal gaan voor de snelle grap. Maar in Nederland komt er nu net kritiek op die serieuze dingen. Dit is toch een grappig programma? Wij willen lachen. Het programma is niet veranderd, het publiek wel.” “ALS EEN PROFESSIONAL EEN GRAP MAAKT, MOET HIJ HET AL HEEL BONT MAKEN OM KWETSEND OVER TE KOMEN” In De Slimste Mens ter Wereld was je in 2017 niet meteen het meest opvallende jurylid maar je no-nonsense grappen werden wel gewaardeerd. Jan Jaap Van der Wal: “Dat ligt me ook goed, reageren in het moment, niet gescript. En De Slimste... is hier natuurlijk een monument. In Nederland is het gewoon een quiz en wie wint, waant zich echt de slimste mens ter wereld. Hier begrijpt iedereen dat die naam ironisch bedoeld is. Het programma overstijgt de quiz.”

In Nederland ben je sinds kort opnieuw vast panellid in het populaire satirische programma Dat was het nieuws. Het valt me op dat jullie daarin ook plaats maken voor korte ernstiVind je dat de toon van de grappen in De slimge beschouwingen over ste... veranderd is sinds #metoo, zoals sommide behandelde thema's, ge mensen menen te weten? seksueel misbruik in de Jan Jaap Van der Wal: “Ik denk het niet. Als een sport bijvoorbeeld, of professional een grap maakt, moet hij het al heel pesten op school. bont maken om kwetsend over te komen. Jonas (Geirnaert) had daar een mooi opiniestuk over Jan Jaap Van der Wal: toen hij een sketch had gemaakt over die zuur“Interessant dat je dat gooier. Het is niet de bedoeling dat je als comedizegt. De eindredactie an voortdurend je excuses moet aanbieden. Misvan het programma schien is het in de huidige omstandigheden juist heeft dat van bij de interessant om een seksistische grap te maken. aanvang, nu al bijna Maar dan niet gratuit, dat kan echt niet meer.” 20 jaar geleden, zo ge-


In Nederland was dat toch al langer taboe? Jan Jaap Van der Wal: “Er is in Vlaanderen inderdaad een soort grofheid die in Nederland niet meer geduld wordt. Je kunt het hier nog over joden en negers hebben. Andersom pikken de meeste Vlamingen het Hollandse cynisme niet.” Is het een goeie zaak, dat comedians nog grappen kunnen maken over joden en negers? Jan Jaap Van der Wal: “Ik zit niet te springen om het elke dag te zeggen, maar ik vind het wel fijn dat mensen er niet te moeilijk over doen. Ik heb in Nederland eens het woordje 'mongool' gebruikt, de beledigende term, en ik werd net niet gelyncht. Twee dagen bezig geweest met het beantwoorden van boze mails. Hier zeg je dat gewoon en is er geen haan die ernaar kraait.” Is dat het grote verschil tussen het Vlaamse en het Nederlandse publiek? Jan Jaap Van der Wal: “Het Nederlandse publiek is vooral bijdehanter, en arroganter. Bewijs het maar, die houding. Hier ben ik als het ware opnieuw moeten beginnen en voel ik al bij het opkomen dat de mensen zich echt verheugen op wat komen gaat. Je moet veel verkeerd doen om het te verpesten.” Maar in Nederland krijg je wel gegarandeerd een staande ovatie. Jan Jaap Van der Wal: “Dat klopt, maar dan zijn de reacties hier natuurlijk veel warmer en oprechter. Cabaret en stand-up comedy zijn hier ook iets nieuwere fenomenen. Jullie zijn nog iets nieuwsgieriger en jullie gunnen nieuwe talenten een faire kans, ook al zijn ze soms nog niet klaar voor het grote werk. Stand-up comedy is kunst, dat meen ik echt, maar als het niet goed gedaan

wordt, is het haast ondraaglijk om naar te kijken. Jullie hebben op dat vlak iets meer compassie. En wat me nog is opgevallen: Vlamingen denken veel provincialer dan Nederlanders. In Limburg wordt nog echt gelachen met West-Vlamingen. Dat verbaast me weleens. “IK LAAT GENOEG RUIMTE OM TE IMPROVISEREN EN IN TE SPELEN OP DE ACTUALITEIT EN WAT ZICH AANBIEDT” Je bent artistiek directeur van Comedytrain, het gezelschap dat van Toomler in Amsterdam een echte stand-up comedyclub heeft gemaakt. Hoe ver staat dat werk van wat je tegenwoordig in het theater doet? Jan Jaap Van der Wal: “Ik probeer er steeds dichter bij te komen. Cabaretvoorstellingen zijn vaak een beetje log, vehikels van een opgelegde structuur of benadering. In stand-up comedy heb je de vrijheid om daar los van te komen. Ik laat genoeg ruimte om te improviseren en in te spelen op de actualiteit en wat zich aanbiedt. Dan kan er van alles gebeuren.”

INFO Schoon Jan Jaap Van der Wal Zaterdag 31 maart om 20.00 u. (uitverkocht) Eitje met Jan Jaap Van DER WAL Zondag 8 april om 10.00 u. CC Belgica, Dendermonde

11


© Erfgoedcel Land van Dendermonde

" DE ZINVOLHEID VAN DE NUTTELOOSHEID VIEREN" ©Diego Franssens

BONTE NACHT Tekst: Els Van Steenberghe

Jef Van gestel wentelt zich, samen met Katrien Valckenaers en Greet Jacobs, in 'Bonte Nacht' in liters verf en bezorgt jong en oud de bontste nacht van hun leven. Op klaarlichte dag! Naar aanleiding van deze voorstelling spraken we met Jef Van gestel, maker en acteur van het stuk.

12

J

e vond hét excuus om te mogen kliederen met verf. Jef Van gestel: “We maakten Bonte Nacht vanuit een simpel uitgangspunt: de goesting om een stuk te maken over en met één materiaal. Bij Tape (2011) was dat plakband, bij Leeghoofd (2013) was dat piepschuim. Inspiratie voor dit stuk vonden we in de Art Brut, een kunstrichting die teruggreep naar de kindertekeningenstijl maar met rauwere onderwerpen. Karolien Verlinden, Wannes Deneer en ik (samen het collectief Tuning People, nvdr) bezochten met Paul Contryn (huisscenograaf en poppenmaker van De Maan, nvdr) het Lille Métropole Musée d'art moderne. Nadien trokken we de repetitieruimte in met de acteurs Katrien, Greet en Maxim Storms (wiens rol nu gespeeld wordt door Van gestel, nvdr.). We gaven veel doe-opdrachtjes. Zoals ‘trek een handschoen aan waar op elke vinger een kwast is gemonteerd en maak een tekening’. Of ‘huil tranen van verf’.”

Zijn de acteurs personages? Jef Van gestel: “Vaag. Katrien is de leerkracht die alles probeert te duiden, maar daar niet in slaagt. Greet is de tot dichteres transformerende koe en ik speel de naïeve kabouter. Die personages prikkelen de verbeelding van de toeschouwers.” Welk verhaal vertellen jullie? Jef Van gestel: “Aha! Dé vraag die wanhopige leerkrachten ons stellen. (lacht) Wij vertellen net dát: laat je fantasie de vrije loop, durf op je intuïtie vertrouwen en probeer niet alles te begrijpen. Tijdens de kerstvakantie speelden we de voorstelling in De Studio in Antwerpen. Nadien kwam er een jongen naar me toe. ‘Dit is de beste voorstelling ooit!’, zei hij. Het leukste vond hij de helm met de ballon erop. Toen ik vertelde dat hij zo’n helm thuis kon maken, begonnen zijn ogen te blinken. ‘Later wil ik uitvinder worden’, verklapte hij. Ik hoop dat hij een uitvinder wordt van dingen die niet nodig,


maar gewoon leuk zijn. En dat hij dan, tijdens zijn eerste interview, vertelt hoe hij uitvinder-van-idiote-dingen is geworden dankzij ons stuk dat vooral, zoals wel meer Tuning People-producties, een feest is dat de zinvolheid van de nutteloosheid viert.” “LAAT JE FANTASIE DE VRIJE LOOP, DURF OP JE INTUÏTIE VERTROUWEN EN PROBEER NIET ALLES TE BEGRIJPEN” Door wie werd u ‘marchand in nutteloze feesten’? Jef Van gestel: “Door Lucas Vandervost! Ik speelde in zijn stuk Het Offer (1991). Ik mocht er vliegen, sigaren roken... Ik werd verliefd op de magie van het theater en huilde een oog uit toen het afgelopen was. Via theatercursussen en straattheater plaveide ik de weg naar mijn achttiende verjaardag. In 2000 trok ik naar de Toneelacademie Maastricht en ontdekte dat je ook voor regisseur kon studeren. Dat heb ik gedaan, maar ben altijd blijven spelen. De afwisseling is inspirerend.” Bereiden jullie, tussen het spelen door, een nieuw stuk voor? Jef Van gestel: “Jazeker. Tuning People bestaat uit drie makers – een choreografe, een regisseur en een geluidskunstenaar – die in 2005 toevallig samenwerkten aan Tuning People 1. Dat was een soort danssolo voor een danseres in een mechanisch pak die bewoog op de rinkelende of schurende geluiden van haar gewrichten. We werden vrienden die de liefde voor multidisciplinair theater delen. We werken graag samen – dit voorjaar maken we De Bus met Benen in HETPALEIS – maar we gunnen elkaar ook ruimte voor individuele projecten. Zo werkt Wannes aan een concert

dat vertrekt vanuit alle geluiden uit onze Tuning People-voorstellingen en Karolien bereidt Chit Chat voor, een danscreatie voor vierjarigen. Mijn eerstvolgende creatie is Rita én ik broed op een stuk over kaders. Dat wordt iets voor volwassenen. Ik houd van de vrijheid in het jeugdtheater, maar voor dit stuk voelt het te beperkend om het concept voor kinderen uit te werken.” Voelt het theater soms te beperkend aan? Jef Van gestel: “Het theater blijft een magische plek, maar we onderzoeken wél of en hoe we musea evengoed als presentatieplek kunnen gebruiken. Onze creaties zijn beeldend, we laten ons inspireren door beeldende kunst én Wannes' geluidsinstallaties leunen steeds meer aan bij de beeldende kunst. Ik droom er ook van om in een huis in Zuid-Frankrijk te belanden waar ik mijn dagen vul met tekenen en beeldhouwen. Ik teken al heel mijn leven kale mannetjes die mistroostig naar het leven staren. Sinds een aantal jaren maak ik ook maskers. Daarmee probeer ik soms mijn tekeningen tot leven te brengen in het theater. Zoals in Bonte Nacht. Samen met Paul Contryn creëerden we een uitstap in onze fantasiewereld. Een nutteloze, maar noodzakelijke uitstap.”

INFO Bonte Nacht (met nadien workshop) (4+) Tuning People en De Maan Zondag 25 maart om 15.00 uur De Bonte Nachtmobiel staat er vanaf 14.00 uur, gratis te ontdekken. CC Belgica, Dendermonde

13


Humor Dendermonde

CHEFS Y LL ANA

Zaterdag 10 maa

rt, 20.00 u.

ukw ijt, en moet ver tro ef is zijn inspiratie en r lai cu cta spe Een gelauwerde ch een n klungelige koks om restaut he n wen op zijn team va va n rre ste ma ken om zo de innovatief recept te aa k gestoken met de 'Chefs' wordt de dr In . en ud ho rant te be er da n 25 jaa r toert me Al de gastronom ie. r, verheerlijk ing va n lingen waarin humo wereld met voorstel Dit n. zij n va Yl lana over de hele n ker de fysieke creativiteit mime, kla nken en inspiratie voora l uit rscollectief put haar aa ten ns ku Spaa nse uaties. zeer herkenbare sit

14

© Koen

zaal / CC Belgica - Theater ll -26j week vooraf ) 26j) /€ 8,5 (Last Ca n/de ien (vr 15 € 17/ € kansentarief) €1,5 (UIT PAS met .be ca lgi cbe www.c

Hu m o r B

uggenho

ut

CHARLA TAN GILI

Za te r da

g 21 apr

il, 20.00

u. Comedia n-Menta li st jaar voor de gevare Gili waarschuwt n van ma on s a l m misbruik eer dan ti nipulati maken v e e n k wa en an de go M a a r wa kz alvers e dgelovigh t gebeurt die eid van h er als Gil ke prak ti un me d e i zich zélf jken? In mens. Charlata inlaat m los. Op sl et charla n laat G inkse wij il tanesi zijn “ev ze bespee matisch il twin” v lt en bed het volta o ll ri edig e ll g ig t charme e charlata e publiek n Gili sy e n d e r wa en smeert stet aan . Ve je maar wre m et e rwerpeli ed plez a jk zeg t u? en bedrieglijke nt! Inderdaa d, CC D e P it € 18 / € 1 7 (red .) / € 16 (abo www.gcd /-26j.) / € epit .be 9 (V T-pa s)

Broos


Le b b e k

e

ELUK G N E E WAT WENS U A B E NEL

C ab a r et

g 15 m n de r da

aar t, 20

.00 u.

s. B auwe n lve Nele t a is h e ju B ij . deren f kan z heeft kin orden? O ieus . Hilald w k re e e g w l r De hele integ raa isch en doodse . daarom m soonlijk r ? Dolko e Moet zij n p le n a o h adem e n g e wo it u b n verlicht E . poëtisch risch en € 7,5 (op z a al roepen)/ Podium g f n r e o o k b ie CC De B 26j/+65) /€ 13 (a 4 (as) € 15/ €1 ijetijdsp an je vr v n o to r ve r f.be debieko www.cc

Do

Humor Wet

teren

! JE MOEDER R BAS BIRKE

Digitale

wor k sh

DIGI(B ps De Leesdijk IB)KID S

Tijden sd kinder eze workshop e n c re a s leren tie Versch illende f omgaan me t ICT e thema's s c re e n , n t e c hn komen M ologie . a an b o storms akey Makey, d . O.a . ,… Bee-Bo G re e n t s , L e go MindVersch illende data in bibliot verschil heken lende L Alle in eesdijk fo in je Leesdij www.fa kbib of c e b o ok via .com/ le esdijk /

Vrijdag 23 m

aart, 20.00

u.

ar Nederla nd na s Birker va n Ba e asd dr ui ge rh leden ve V lam ing te Zeven jaar ge j zich als een ra l ilaan weet hi nog niet. Voo St n. ch pe to j er hi w is d A nt er ens rg lk bu Te . ge lledig in rwarring gen, maa r vo gen hem in ve pt en ni br rk ve en n ss ee ni , nd teke kind, zijn ki die woordbe n . ee er n nd aa la n uitlegge een Neder voelt het als dochter va n de jn e zi tt lo in y ns te ed ijf t com kind. Het bl dje stand-up engt een avon Bas Birker br rm. meest pure vo CC Nova (-26) riend) / € 10 € 14 / € 11 (v entarief ) ns ka et m S / € 1,5 (UiT PA be n. et tere www.ccnovaw

© Stu dio Ed

elweiss

o

15


HANNE JACOBS KIEST VOOR JAZZ AAN DE MOLEN

I 16

k woon al heel mijn leven in Opstal, een kleine maar zeer karaktervolle deelgemeente van Buggenhout. Voor de programmatie van onze jazz trekken we ondertussen al bijna tien jaar naar de Patattenmolen tussen Krapstraat en Putweg, in hartje Opstal. Op diezelfde site, in de schaduw van de patattenmolen, heb ik mijn tienerjaren versleten op de Chiro. De molen zelf werd gebouwd in 1816 als graanmolen. Tijdens de eerste wereldoorlog kregen de gebouwen te maken met zware beschietingen en bleef alles zeer bouwvalling achter. De molenromp en zijn onmiddellijke omgeving werd in 1998 beschermd als monument en dorpsgezicht. De Patattenmolen site werd gekocht door de gemeente Buggenhout, die alles volledige herinrichtte in 2005. De Molenaarswoning werd ook gerestaureerd en is nu de thuisbasis voor verschillende verenigingen. Zo spelen mijn vader en mijn jongste broer hier elke vrijdag muziek met de plaatselijke fanfare. Het was dus ook een unieke locatie voor optredens die net iets te klein zijn voor onze grote zaal in GC De Pit. Waar we in onze zaal 350 toeschouwers kunnen zetten, kiezen we ervoor om in de Molenaarswoning maximum 80 men-

sen binnen te laten. Dit zorgt ervoor dat de jazz optredens steeds een zeer intieme sfeer krijgen. Op 5 mei verwelkomen wij in de molenaarswoning de close harmony singing group Midnight Blue Birds and their Sentimental Gentlemen – een mondvol, dat weten we. De groep is een prachtig voorbeeld van de heerlijk nostalgische meidenswing uit de oorlogsjaren. Hun programma is bijzonder gevarieerd. Ze brengen zowel dansbare swing, hartbrekende ballads, als zelf gearrangeerde jazzhits. De Midnight Blue Birds Charlotte, Evelien en Nona ontmoetten elkaar op het conservatorium van Gent. Ze besloten zich aan hun gedeelde liefde voor close harmony te wijden en zochten drie rasechte jazzmuzikanten uit om hen daarbij te helpen. Cyriel, Gert en Nils werden gedoopt tot hun Sentimental Gentlemen. Hun raspende gitaarspel, hummende basloopjes en deurmatborstelige shuffles brengen de stijfste hark aan het dansen. Bovendien is hun enthousiasme bijzonder aanstekelijk. Voeg daar wat spontane choreografie en ondeugende humor aan toe, en je gaat gegarandeerd een fantastische avond tegemoet.


NIEUW BOEK OVER RIJKE GESCHIEDENIS O E D

E R F G

O E D

•E

Tekst: Sofie De Veirman

© Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare

BIER VAN HIER

R F G

De afgelopen 3 jaar werkte Erfgoedcel Land van Dendermonde rond ambachten en industrieën. Het project werd al gauw verfijnd naar brouwerijen omdat er in elke gemeente van het werkingsgebied wel brouwersactiviteit is (geweest).

B

rouwersfamilies behoorden tot de notabelen van het dorp en drukten op die manier vaak hun stempel op de lokale geschiedenis. Veel kleine brouwerijen zijn ondertussen gestopt of opgegaan in andere brouwerijen. Met hen verdwenen ook veel plaatselijke biermerken. Daarom wou de erfgoedcel dit stukje erfgoed in kaart brengen voor de regio. Het project kreeg zijn sluitstuk met de publicatie van het "BROUWERSFAMILIES BEHOORDEN TOT NOTABELEN EN DRUKTEN HUN STEMPEL OP DE LOKALE GESCHIEDENIS" boek Bier van hier. 300 jaar brouwerijen in het Land van Dendermonde. Een geschiedenis in een notendop. In dit boek lees je de beknopte geschiedenis van de meer dan 150 brouwerijen

die onze regio rijk was, chronologisch gerangschikt per deelgemeente. Bier en brouwerijen vormen een belangrijk onderdeel van onze ambachtelijke en industriële tradities en immaterieel cultureel erfgoed. Materiële getuigen van dit indrukwekkende brou werijverleden worden echter steeds schaarser. Oude brouwerijsites verdwijnen, installaties belanden op de schroothoop, bedrijfsarchieven bij het oud papier. Bier van hier wil een aanzet zijn om het brouwerserfgoed in onze regio te bewaren, koesteren en ontsluiten. Benieuwd naar het brouwerijverleden van onze regio? Bestel je gratis exemplaar van het boek via info@egclandvandendermonde.be (zolang de voorraad strekt)

17


EEN INTERVIEW MET JONAS WINTERLAND Tekst: Hanne Jacobs

18

Een jaar geleden verscheen het derde album van singer-songwriter Jonas Winterland. Een plaat waar een minimum aan elektronica de nodige ruimte geeft aan de teksten. Teksten die – zo zegt hij zelf – de eerlijkste zijn die hij ooit heeft geschreven. “Ik verschuil mij nergens achter en vertel gewoon wat er in mijn hoofd zit en wat mij bezig houdt.”

H

et album kreeg de naam Liever uit balans. Wat wil die titel eigenlijk zeggen? Jonas Winterland: “Ik heb lang gedacht dat ik voornamelijk op zoek was naar rust en evenwicht in mijn leven, maar ik ben er achter gekomen dat dat niet klopt. De belangrijkste zaken in het leven brengen je juist compleet uit evenwicht. Een grote liefde, bijvoorbeeld. Of het vaderschap. Zulke ingrijpende gebeurtenissen overrompelen je en eigenlijk kies je dan vrijwillig voor de chaos die erbij hoort. Vandaar de titel Liever uit balans.” “Al is er natuurlijk ook een schaduwzijde. Toen ik bezig was aan mijn laatste plaat, ben ik op een bepaald moment iets te diep in het rood gegaan.

Ik had gewoon niet door hoe hard ik aan het werken was, omdat ik zo graag muziek maak. De opnames zijn toen noodgedwongen even stil gelegd en ik heb mij twee maanden van de wereld afgezonderd. Ik was toen letterlijk uit balans. Maar daar heb ik wel veel uit geleerd en het heeft mij ook een nieuwe plaat opgeleverd. In de toekomst wil ik mij alleen nog maar uit balans laten brengen door positieve dingen.” “IN DE TOEKOMST WIL IK MIJ ALLEEN NOG MAAR UIT BALANS LATEN BRENGEN DOOR POSITIEVE DINGEN”

©Koen Van Buggenhout

" DE BELANGRIJKSTE ZAKEN IN HET LEVEN BRENGEN JE UIT EVENWICHT "


Wat is het grote verschil met je vorige albums? Jonas Winterland: “Ik denk dat de evolutie in de drie albums hem in twee zaken zit. Om te beginnen voel ik dat mijn zelfvertrouwen als songwriter gegroeid is. Die eerste plaat is vooral hopen dat er toch maar iemand in geïnteresseerd zal zijn. Ik had daar ook al mijn spaargeld in gestoken. Mijn tweede plaat is geschreven vanuit de bevestiging van: ‘Ja oké, ik ben een songwriter. Anderen zeggen het ook, dus ik ga dat blijven doen.’” “Dat is nog altijd zo op mijn derde plaat. Maar op het vlak van teksten is die laatste het meeste persoonlijk. Het is gewoon een heel eerlijke plaat. Ik verschuil mij nergens achter en vertel gewoon wat er in mijn hoofd zit en wat mij bezig houdt. Muzikaal hebben we geprobeerd om de teksten zo veel mogelijk ruimte te geven. Net omdat ze zo persoonlijk zijn. Dat lukte niet door de muziek vol te steken met strijkers en blazers zoals op mijn eerste plaat. Of met het soort indierock van de tweede plaat. Daarom hebben we gekozen voor subtiele elektronica die alle ruimte geeft aan de teksten.” Ze durven je wel eens 'de Nederlandstalige Leonard Cohen' noemen. Wat vind je daar zelf van? Jonas Winterland: “Ik heb ondertussen geleerd om een compliment gewoon aan te nemen. Toch reageer ik daar altijd met veel schroom op. Het is ook een intimiderende vergelijking. Zeker als tekstschrijver heeft Leonard Cohen de lat bijzonder hoog gelegd. Geen toeval dat hij begonnen is als dichter. Ik heb van hem geleerd wat je allemaal kan doen met een songtekst. Als je je

publiek niet onderschat, zijn de mogelijkheden eindeloos.” “Ooit ben ik beginnen schrijven in het Engels. Daarna schoorvoetend in het Nederlands. Ik merkte dat je toch meer kan vertellen in je moedertaal. Als twintiger onderschatte ik echt wat de mogelijkheden waren van tekst in een lied. ‘Oké, het liedje is er en er moet nu gewoon nog tekst op’. Maar iemand als Leonard Cohen of Bob Dylan pakt dat anders aan. Wat ze willen zeggen is cruciaal. Je mag daar echt geen compromissen in sluiten. Soms kan één flauwe zin een liedje als een pudding in elkaar kan laten zakken. In het Nederlands moet je daar nog extra voor opletten, want dan luisteren mensen echt naar wat je aan het zingen bent.” “SOMS KAN ÉÉN FLAUWE ZIN EEN LIEDJE ALS EEN PUDDING IN ELKAAR LATEN ZAKKEN” Wat houdt je buiten muziek nog bezig? Jonas Winterland: “Muziek is voor mij grotendeels mijn leven. Ik heb in mijn eerste interview laten vallen dat ik dacht dat ik schrijver ging worden. Dat is er nog niet van gekomen, maar ik ben wel iemand die heel erg bezig is met taal. Ik ben een ketting-lezer.” “Voor de rest voel ik mij soms een variétéartiest die verschillende bordjes moet draaiende houden. Ik probeer de best mogelijke songwriter te zijn. Tegelijk ook de best mogelijk vader voor mijn kind en partner voor mijn geliefde. Dat zijn de rollen waar ik mij maximaal probeer voor te geven. Maar je hebt altijd wel het

19


gevoel dat je ergens tekort schiet. Dat ligt ook wel in mijn aard als perfectionist. Als ik met mijn muziek bezig ben, is er altijd een stem in mijn achterhoofd die zegt dat ik meer aandacht moet schenken aan mijn geliefde. En als ik met haar op vakantie ben, dan denk ik soms dat ik mijn muziek te kort doe.” Wat staat er nog op de planning na de tournee? Jonas Winterland: “Het plan is om daarna een tijd niets te doen. Of toch: geen muziek uit te brengen. Het is de eerste keer dat er een tournee eindigt zonder dat ik al bezig ben aan een nieuw album. Dat voelt voor mij erg onwennig

20

aan, maar ik moet nu even herbronnen. Mijzelf de ruimte geven om geen deadline te hebben. Als ik voel dat de goesting er terug is om iets op te nemen, dan pas ga ik dat doen. Het is goed om soms even te verdwijnen. Ik weet niet wanneer, maar er zal zeker nog van alles komen. Ik kan dat gewoon niet, stoppen met muziek maken.” INFO Jonas Winterland Liever uit balans Zaterdag 26 mei om 20.00 u. GC De Pit, Buggenhout


©Toon Aerts

KALENDER

MAART-MEI 2018


BORIS VAN SEVEREN & JONAS VERMEULEN / CAMPO -

BUURMAN - Dans en Dwaal

Het leukste halfuurtje

Stef Bos - Kern

Vr. 02.03

Za. 03.03

Za. 03.03

tot 27.03

Do. 01.03

JEUGDBOEKENMAAND EXPO KASK

JEUGDBOEKENMAAND BIBSTER TABLETSPEL

tot 31.03

Steven Goegebeur - De Man van Morgen

Do. 01.03

The only way is UP

Do. 01.03

Do.01.03

Berlare, CC Stroming

Dendermonde, bibliotheek

Wetteren, CC Nova

Dendermonde, bibliotheek

De Leesdijk, bibliotheken

Wetteren, CC Nova

Dendermonde, CC Belgica

© Tine de Wilde

KALENDER MAART-MEI

20.00 u.

11.00 u.

20.00 u.

doorlopend

doorlopend

20.00 u.

20.00 u.

muziek

voorlezen

muziek

tentoonstelling

humor

theater


Jeugdboekenmaand EUREK@ doebeurs

Harry De Paepe - Sti Upper Lips

Kopergietery - Verloren 8+

JEUGD WEETBOEKENVERKOOP

Zo. 04.03

Zo. 04.03

Zo. 04.03

Ik ben Panamarenko

Voorleesmoment voor kleuters

Sociale Media

Andy Van Kerschaver - Fondriest

INSPIRATIEMOMENT STEM

Wo. 07.03

Wo. 07.03

Do. 08.03

DO. 08.03

Nele Bauwens - Wat een geluk

SKaGeN - Slapend Rijk

Do. 15.03

Do. 15.03

11.00 u.

19.00 u.

Dendermonde, CC Belgica

Lebbeke, CC De Biekorf

Buggenhout, bibliotheek

20.00 u.

20.00 u.

15.00 u.

15.00 u.

14.00 u.

Lebbeke, bibliotheek

Berlare, bibliotheek

14.00 u.

Dendermonde, bibliotheek

19.30 u.

Buggenhout, bibliotheek

Dendermonde, bibliotheek

15.00 u.

11.00 u.

10.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

10.30 u.

20.00 u.

Dendermonde, CC Belgica

Berlare, CC Stroming

Dendermonde, theatercafĂŠ

Buggenhout, GC De Pit

Dendermonde, CC Belgica

Lebbeke, bibliotheek

Lebbeke, CC De Biekorf

Dendermonde, bibliotheek

14.00 u.

16.30 u.

Dendermonde, bibliotheek

Dendermonde, bibliotheek

20.00 u.

19.30 u.

15.00 u.

14.00 u.

19.30 u.

doorlopend

14.00 u. en 16.00 u.

10.30 u.

09.00 u. - 13.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

Wetteren, De Poort

Berlare, CC Stroming

Berlare, bibliotheek

Lebbeke, bibliotheek

Dendermonde, bibliotheek

Dendermonde, bibliotheek

Dendermonde, bibliotheek

Berlare, gemeentehuis

Dendermonde, bibliotheek

Wetteren, CC Nova

KALENDER

Digibibkids Lego online

Wo. 14.03

Powerpoint

Digimoment voor kinderen

Inspiratiemoment voor leerkrachten

Di. 13.03

Di. 13.03

Wo. 14.03

Verjazz combo (Peter Verhas) - Tribute to Frank Sinatra

Zo. 11.03

Jeugdboekenmaand Dag Supergrote Robot (kleuters)

Woven Stories

Zo. 11.03

Kleur me knetter

Eitje met Frank Vander Linden

Zo. 11.03

Wo. 14.03

Ben Segers en co. - Hells Bells

Za. 10.03

Wo. 14.03

Van film naar (virtuele) realiteit

Yllana - Chefs

Frank Boeijen in concert

Za. 10.03

Za. 10.03

Het leukste halfuurtje

Za. 10.03

Wereldvrouwendag

Za. 10.03

Za. 10.03

Leerkrachten Kleuteronderwijs

Powerpoint

Di. 06.03

Wo. 07.03

tot 07.03

Het Nieuwstedelijk - Een Ontgoocheling

Zo. 04.03

Dendermonde, CC Belgica

theater

cabaret

workshop

vorming

workshop

belevingsatelier

vorming

info

muziek

expo

eitjes op zondag

theater

humor

workshop

muziek

voorlezen

vorming

theater

vorming

voorlezen

workshop

vorming

boekenverkoop

familie

lezing

workshops

theater

muziek

M

LADY LINN, STIJN MEURIS, GREGORY FRATEUR EN TIJS DELBEKE

MURDER BALLADS

Za. 03.03

Za. 03.03


JEUGDBOEKEN MAAND MARIJKE GOOSSENS:

Slachtinge (De God van de Slachting)

Jef Neve - Spirit Control

Maak een 'automata' dat kunst maakt

Vr. 23.03

Za. 24.03

Za. 24.03

Begijnhofmuseum

oude en nieuwe druk- en illustratietechnieken 11-12jarigen

Dendermonde, CC Belgica

Tuning People & DE MAAN - Bonte Nacht 4+

JEUGDBOEKENMAAND DRUKPOST:

Zo. 25.03

Lebbeke, bibliotheek

Dendermonde, bibliotheek

Lebbeke, bibliotheek

Dendermonde, CC Belgica

Wetteren, CC Nova

Buggenhout, GC De Pit

Berlare, CC Stroming

Dendermonde, Belgica BiS

Dendermonde, CC Belgica

Wetteren, CC Nova

Wetteren, CC Nova

Berlare, bibliotheek

Wetteren, bibliotheek

Dendermonde, bibliotheek

Lebbeke, bibliotheek

Wetteren, CC Nova

Wetteren, CC Nova

Berlare, CC Stroming

Berlare, CC Stroming

Dendermonde, bibliotheek

Dendermonde, bibliotheek

Lebbeke, CC De Biekorf

ZA. 24.03

Het leukste halfuurtje

Bas Birker - Je moeder!

Vr. 23.03

Voorleesmoment

Het Ongerijmde - Cyrano De Bergerac

Vr. 23.03

Za. 24.03

Die Verdämmte Spielerei - Nachtvorst

Do. 23.03

Zo. 25.03

THE BEGUILED - Filmmatinee

GERUIS #5: Absynthe Minded

Do. 22.03

Wim Lybaert - Mijn Moestuin

THEATERMAKERY HET EENZAME WESTEN -

Wo. 21.03

Voorleesmoment voor kleuters

Wo. 21.03

Do. 22.03

Digikids: Creatronics

Wo. 21.03

Kunst- en vliegwerk 7-10jarigen

Wo. 21.03

De Leesbeesten

Zo. 18.03

4Hoog - Stekeblind (3+)

Zo. 18.03

Steven Gabriëls - Kassei

Za. 17.03

THOMAS JANSSENS, VITALY PISARENKO, BLAZ SNOJ,

André Meganck - Meesterfixer

Za. 17.03

KACPER NOWAK - Woesten

Natasja op de vlucht 9-10jarigen

JEUGDBOEKENMAAND MENEER ZEE -

Za. 17.03

Het leukste halfuurtje

Za. 17.03

Za. 17.03

Dana winner - Uit Bewondering

Za. 17.03

KALENDER MAART-MEI

10.00 u. - 14.0 u.

15.00 u.

10.30 u.

11.00 u.

10.30 u.

20.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

15.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

15.00 u.

14.00 u.

14.00 u.

14.30 u.

14.00 u. en 16.00 u.

20.00 u.

20.30 u.

19.00 u.

14.00 u.

11.00 u.

20.00 u.

workshop

familie

voorlezen

voorlezen

workshop

muziek

humor

theater

muzikale humor

muziek

film

theater

lezing

voorlezen

vorming

voorstelling

voorlezen

familie

theater

humor

lezing

voorstelling

voorlezen

muziek


Theater Stap - De wereld (8+)

Moonai People

Vlaams Muziek Theater - De Vogelhandelaar

Jeugdboekenmaand Inspiratiemoment STEM

Za. 24.03

Zo. 25.03

Zo. 25.03

Ma. 26.03

Berlin - Zvizdal

Voorleesworkshop Pasen

Digibibkids Green Screen 9+

Typisch tieners

Nova@themovies - Victoria & Abdul

Nova@themovies - Le Fidèle

ZAKI - Ontdeugend ouder worden,

Wo. 28.03

Wo. 28.03

Wo. 28.03

Wo. 28.03

Do. 29.03

Do. 29.03

Vr. 30.03

Eitje met Jan Jaap Van Der Wal

Zo. 08.04

Steven Goegebeur - De Man van Morgen

Het leukste halfuurtje

Voorleesmoment voor kleuters

Za. 14.04

Za. 14.04

Wo. 18.04

L' étude (nu slaat de chaos toe)

Voorleeswork Sporten

Het leukste halfuurtje

Za. 07.04

SIEN EGGERS, SOFIE PALMERS & JESSA WILDEMEERSCH -

Voorleesworkshop Luchtballons

Wo. 04.04

Do. 12.04

Voorleesmoment voor kleuters

Wo. 04.04

Wo. 11.04

Jan Jaap van der Wal - Schoon

Za. 31.03

Digimoment voor kinderen

Aspe 2: Het dodelijk jubileum

Za. 31.03

Digibibkids Stop Motion

HET LEUKSTE HALFUURTJE

Za. 31.03

Wo. 11.04

Viva Dalida!

Vr. 30.03

Wo. 11.04

Oxalys - Gala concert

Vr. 30.03

humoristische levensinzichten

Voorleesmoment voor kleuters

Wo. 28.03

Leerkrachten Lager Onderwijs

CAPTAIN FANTASTIC (12+)

Za. 24.03

Berlare, CC Stroming

20.00 u.

KALENDER

Berlare, bibliotheek

Dendermonde, bibliotheek

Lebbeke, CC De Biekorf

Dendermonde, CC Belgica

Buggenhout, bibliotheek

Buggenhout, bibliotheek

Berlare, bibliotheek

Dendermonde, Theatercafé

Dendermonde, bibliotheek

Buggenhout, bibliotheek

Berlare, bibliotheek

Dendermonde, CC Belgica

Lebbeke, CC De Biekorf

Dendermonde, bibliotheek

Wetteren, CC Nova

Dendermonde, zaal 't Sestich

Dendermonde, Belgica BiS

Wetteren, CC Nova

Wetteren, CC Nova

Dendermonde, bibliotheek

Buggenhout, bibliotheek

Buggenhout, bibliotheek

Dendermonde, Feestzaal Hemaco

15.00 u.

11.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

15.00 u.

15.00 u.

15.00 u.

10.00 u.

11.00 u.

15.00 u.

15.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

11.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

14.30 u.

20.00 u.

14.30 u.

19.00 u.

15.00 u.

15.00 u.

20.00 u.

14.00 u.

16.30 u.

Dendermonde, bibliotheek Uitbergen, IBO

14.30 u.

19.30 u.

20.00 u.

Wetteren, CC Nova

Berlare, Cultuurcafé

Wetteren, CC Nova

fi lm

voorlezen

voorlezen

humor

theater

workshop

workshop

workshop

eitjes op zondag

voorlezen

voorlezen

voorlezen

humor

theater

voorlezen

muziek

klassiek

lezing

fi lm

fi m

lezing

workshop

workshop

theater

voorlezen

info

klassiek

muziek

familie


Theater Malpertuis - Ivanov

Jan Martens - RULE OF THREE

Het leukste halfuurtje

Gili - Charlatan

QUENTIN DUJARDIN, SAMUEL CATTIAU EN MATTHIEU SAGLIO …

Vr. 20.04

Vr. 20.04

Za. 21.04

Za. 21.04

Zo. 22.04

Erfgoeddag 2018: Kiezen

Met de gps op uitstap

Back-up voor het te laat is

Koen Aerts - Collaboratie, bevrijding en repressie

Voorleesmoment voor kleuters

Zo. 22.04

Ma. 23.04

Di. 24.04

Di. 24.04

Wo. 25.04

- Resonance

Bart Van Loo - Napoleon

Do. 19.04

Wetteren, bibliotheek

19.00 u.

20.00 u. 14.00 u.

Uitbergen, IBO

13.30 u.

19.00 u.

10.00 u. tot 18.00 u.

11.00u.

20.00 u.

11.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

19.30 u.

Wetteren, De Poort

Wetteren, bibliotheek

Buggenhout, bibliotheek

Land van Dendermonde

Dendermonde, Begijnhofkerk

Buggenhout, GC De Pit

Dendermonde, bibliotheek

Wetteren, CC Nova

Dendermonde, CC Belgica

Wetteren, CC Nova

Buggenhout, raadzaal ACC

Verkiezingen, Kiesrecht en Kiesplicht i.s.m. Heemkring Ter Palen

Cursus Handlettering

LUC PEIREN -

Do. 19.04

Do. 19.04

© Stephan Vanfl eteren

KALENDER MAART-MEI

vorming

voorlezen

lezing

vorming

vorming

erfgoed

klassiek

humor

voorlezen

dans

theater

theater

lezing


V+ - Ukelele voor beginners

Cursus Handlettering

Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp en Pinterest

Arsenaal/LAZARUS, Hof Van Eede & Kopergietery

Wo. 02.05

Do. 03.05

Do. 03.05

Do. 03.05

Het leukste halfuurtje

Han solo - Jubilee!

MIDNIGHT BLUE BIRDS & THEIR SENTIMENTAL GENTLEMEN

Za. 05.05

Za. 05.05

Za. 05.05

Maurice, meester-kleermaker. Over de hel van Neuengamme

Digimoment voor kinderen

Di. 08.05

Di. 08.05

Wo. 09.05

13.30 u.

19.30 u.

15.00 u.

Berlare, CC Stroming

Berlare, bibliotheek

14.00 u.

Dendermonde, bibliotheek

Wetteren, bibliotheek

15.00 u.

15.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

11.00 u.

20.00 u.

locatie - openlucht

Berlare, Nieuwdonk

Buggenhout, Molenaarswoning Opstal

Wetteren, CC Nova

Dendermonde, bibliotheek

Dendermonde, Belgica BiS

20.00 u.

20.00 u.

Dendermonde, CC Belgica

Massemen, Sint-Martinuskerk

19.30 u.

19.00 u.

20.00 u.

15.00 u.

Dendermonde, bibliotheek

Wetteren, bibliotheek

Dendermonde, Belgical Bis

Berlare, bibliotheek

KALENDER

Introductie digitaal textielontwerpen

Infosessie Tax-on-Web

Di. 08.05

Warmoes - Zand (3+)

Compagnie Frieda - Einde van een wereld 8+

Zo. 06.05

Zo. 06.05

- Jazz aan de Molen

Ensemble Isabella - Fantasticke Love

Geruis #6: Equal Idiots

Do. 03.05

Vr. 04.05

10.30 u.

11.00 u.

Lebbeke, bibliotheek

Berlare, kasteel

14.00 u. en 16.00 u.

20.00 u.

11.00 u.

20.00 u.

19.30 u.

Wetteren, CC Nova

Berlare, CC Stroming

Dendermonde, bibliotheek

Wetteren, CC Nova

Lebbeke, CC De Biekorf

20.00 u.

20.00 u.

Berlare, CC Stroming

Dendermonde, CC Belgica

20.00 u.

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

19.00 u.

Dendermonde, CC Belgica

Wetteren, bibliotheek

15.00 u.

15.00 u.

Berlare, CC Stroming

Buggenhout, bibliotheek

workshop

lezing

vorming

vorming

familie

familie

muziek

humor

voorlezen

muziek

klassiek

theater

vorming

vorming

muziek

voorlezen

expo

voorlezen

familie

theater

voorlezen

theater

quiz

theater

expo

fi lm

muziek

vorming

senioren

workshop

A

Voorleesmoment voor kleuters

Wo. 02.05

- Salon Secret

Voorleesmoment

Berlaars Salon

Zo. 29.04

Theater De Spiegel & HERMESensemble - Nocturama (1+)

Za. 28.04

Di. 01.05

Eggers, Palmers en Wildermeersch - l'Etude

Za. 28.04

Bibquiz 8ste editie

Vr. 27.04

Toneelgroep Maastricht - La Superba

Manual Cinema (USA) - ADA/AVA

Vr. 27.04

Het leukste halfuurtje

Fotocollectief Stroming

Vr. 27.04

Za. 28.04

Nova@themovies - Vele Hemels Boven De Zevende

Do. 26.04

Vr. 27.04

Cursus Handlettering

Frank Vander Linden - Een nieuw jaar, een nieuw Frank

Do. 26.04

Sonny Vande Putte - Ode aan de grootste cabaretiers

Do. 26.04

Do. 26.04

Voorleesworkshop Brandweer

Wo. 25.04


Buggenhout, bibliotheek

Voorleesworkshop Rietjes

Slotfeest KJV

Het leukste halfuurtje

Ruth De Jaeger - landschapschilderen 8-12j

Phenix fagottenkwartet - kasteelconcert

Ybe Ryde - landschapschilderen

Wo. 30.05

Za. 02.06

Za. 02.06

Za. 02.06

Zo. 03.06

Zo. 03.06

Ruth De Jaeger - landschapschilderen 8-12j

Za. 26.05

Literair tafelen met Katrien Van Hecke

Het leukste halfuurtje

Za. 26.05

De Frivole Framboos - Wachten op Do Groot

V+ - Uitstap: Mudel

Wo. 23.05

Di. 29.05

Nova@themovies, Het Tweede Gelaat

Do. 24.05

Zo. 27.05

Voorleesmoment voor kleuters

Wo. 23.05

Voorleesmoment

Digikids: Lego Mindstorm

Wo. 23.05

Zo. 27.05

Mise*En*Scene

Zo. 20.05

De Frivole Framboos - Wachten op Do Groot

Het leukste halfuurtje

Za. 19.05

Jonas Winterland - Liever uit balans

clochARTS & toeristen

Vr. 18.05

Za. 26.05

Voorleesmoment voor kleuters

Wo. 16.05

Za. 26.05

Groeibomen in de opvoedhoek

tot 23.05

Dendermonde, bibliotheek

Boeken: iets om te delen

Week van de opvoeding:

Di. 15.05

Wo. 16.05

Lebbeke, CC De Biekorf

Jackobond zingt Marva

Di. 15.05

Dendermonde, op locatie

Berlare, kasteel

Dendermonde, op locatie

Dendermonde, bibliotheek

Buggenhout, bibliotheek

Buggenhout, bibliotheek

Lebbeke, bibliotheek

Berlare, CC Stroming

Lebbeke, bibliotheek

Buggenhout, GC De Pit

Berlare, CC Stroming

Dendermonde, op locatie

Dendermonde, bibliotheek

Dendermonde, op locatie

Wetteren, CC Nova

Uitbergen, IBO

Wetteren, bibliotheek

Berlare, CultuurcafĂŠ

Dendermonde, bibliotheek

Wetteren, op geheime locatie

Berlare, bibliotheek

Dendermonde, bibliotheek

Wetteren, bibliotheek

Wetteren, bibliotheek

Smartphonefotografie

Smartphonefotografie

Di. 15.05

Berlare, CC Stroming

Dendermonde, bibliotheek

Berlare, CC Stroming

Di. 15.05

Het leukste halfuurtje

Compagnie Barbarie - Modders (8+)

Za. 12.05

Wo. 09.05

Za. 12.05

Digibibkids Elektrische kring

Uitgezonderd.Theater! - Aspe 2

Wo. 09.05

KALENDER MAART-MEI

15.00 u.

14.00 u.

11.00 u.

14.00 u.

11.00 u.

15.00 u.

19.30 u.

15.00 u.

10.30 u.

20.00 u.

20.00 u.

14.00 u.

11.00 u.

14.00 u.

20.00 u.

14.00 u.

14.00 u.

19.30 u.

11.00 u.

19.30 u.

15.00 u.

Doorlopend

19.30 u.

14.00 u.

19.00 u.

14.00 u.

18.00 u.

11.00 u.

20.00 u.

workshop

vorming

klassiek

familie

voorlezen

voorlezen

aperitieezing

muzikale humor

voorlezen

muziek

muzikale humor

familie

voorlezen

lezing

fi lm

voorlezen

vorming

muziek

voorlezen

evenement

voorlezen

vorming

muziek

vorming

vorming

familie

voorlezen

theater


LEBBEKE

CC Stroming

CC De Biekorf

Dorp 101 – 9290 Berlare

Stationsstraat 23 – 9280 Lebbeke

Tel. 052 43 25 50

Tel. 052 25 08 12

www.ccstroming.be

www.ccdebiekorf.be

Bibliotheek Berlare

Bibliotheek Lebbeke

Dorp 101A – 9290 Berlare

Stationsstraat 19 – 9280 Lebbeke

Tel. 052 43 25 55

Tel. 052 41 34 41

www.berlare.be/Bibliotheek

bibliotheeklebbeke.blogspot.be

BUGGENHOUT

WETTEREN

GC De Pit

CC Nova

Platteput 16 – 9255 Buggenhout

Molenstraat 2b – 9230 Wetteren

Tel. 052 33 84 50

Tel. 09 365 20 20

www.gcdepit.be

www.ccnovawetteren.be

Bibliotheek Buggenhout

Bibliotheek Wetteren

Nieuwstraat 2 – 9255 Buggenhout

Markt 27 – 9230 Wetteren

Tel. 052 33 95 91

Tel. 09 369 26 78

bibbuggenhout.blogspot.be

www.bibliotheekwetteren.be

DENDERMONDE

Erfgoedcel

CC Belgica

Land van Dendermonde

Kerkstraat 24 – 9200 Dendermonde Tel. 052 20 26 26 www.ccbelgica.be Bibliotheek Dendermonde Kerkstraat 111 – 9200 Dendermonde Tel. 052 46 81 00 http://www.dendermonde.be/bib

ER IJZ W IS RE

BERLARE

Nijverheidsstraat 3 9200 Dendermonde Tel. 052 25 03 40 www.egclandvandendermonde.be

CULTUURDIJK p.a. CC Belgica Dendermonde www.zone-c.be

DE LEESDIJK p.a. Bibliotheek Dendermonde www.deleesdijk.be

Hoofdredactie Timothy Vermeir, redactie: Stijn De Coster, Veerle De Geest, Leen De Greve, Lobke De Winne, Jen De Groeve, Hanne Jacobs, Elke Heuvinck, Bart Van den Broucke en Yoko Van Praet. Coverfoto: Toon Aerts Advertentiewerving: Patrick Dalle, Vlassenbroek 22, 9200 Dendermonde, patrick@smartad.be, 0474 997 085 Zone C wordt uitgegeven door Cultuurdijk, een intergemeentelijke projectvereniging tussen de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Lebbeke en Wetteren. Jaargang 6, nummer 28 (van zone c), gratis, september 2016. Zetel: Kerkstraat 24, 9200 Dendermonde, tel: 052 20 46 40, email: info@zone-c.be. Met de steun van de Vlaamse Overheid, de provincie Oost-Vlaanderen, de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Lebbeke en Wetteren. Zone C tracht alle wettelijke bepalingen na te leven. Personen die menen in hun rechten geschaad te zijn, worden gevraagd contact op te nemen met de verantwoordelijke uitgever. Auteurs van artikels zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun tekst. Overname kan mits schriftelijke toelating van de redactie. Foto’s zonder auteursvermelding werden door de organisaties ter beschikking gesteld. Het adressenbestand van Zone C wordt beheerd in de geest van de wet op de bescherming van de privacy. Schrappen, wijzigen of opvragen van uw adresgegevens is mogelijk. Contacteer hier voor het secretariaat van Cultuurdijk: 052 20 26 40 of info@zone-c.be.


Tekst: Lobke De Winne

30

Auteur en Frankrijkkenner Bart Van Loo trekt opnieuw de Vlaamse theaters rond. Dit keer zonder muziekband Eddy et les Vedettes maar wel met Napoleon Bonaparte in de vorm van zijn boek ‘Napoleon, de schaduw van revolutie’.

W

at mogen we van van jouw voorstelling verwachten? Bart Van Loo: “Napoleon is een luchtige voorstelling, wie houdt het anders anderhalf uur vol. Er zit uiteraard een grote brok geschiedenis in: de revolutie, de oorlogen, de man die we kennen vanuit de geschiedenisboeken. Maar daarnaast wil ik ook de kleine geschiedenis meegeven. Wat voor iemand was Napoleon? Hoe was hij als mens? Hoe zat hij te bewegen aan tafel? Enzovoort.” “Ik vertrek bij mezelf. Het is ook mijn persoonlijk verhaal. Het vertrekt van hoe ik als jong kereltje mijn stamboom heb samengesteld. Er zit een heel autobiografi sch luik in, en ook veel humor. De mensen gaan sowieso iets bijleren,

maar er zal ook gelachen worden. Wie mij al aan het werk zag, weet wel een beetje waaraan hij of zij zich mag verwachten. Al zal er deze keer natuurlijk geen Johnny Hallyday of France Gall te horen zijn. Maar ik ga mij wel helemaal smijten. Het wordt als het ware een bonte mix van een geschiedenisles, cabaret en toneel.” Schuilt er een podiumbeest in jou? Bart Van Loo: “Ik heb een dubbele kant. Aan de ene kant ben ik een hardwerkende schrijver die zich opsluit. Dan duik ik de bibliotheek in of zit ik thuis achter mijn bureau en graaf ik steeds dieper en dieper. Dat is heel eenzaam en daar houd ik ook wel van. Maar daarnaast heb ik heel veel zin om op een podium te springen.

© Koen Broos

' NAPOLEON' MET BART VAN LOO


Op een podium kan ik echt iets neerzetten van anderhalf uur met een begin, midden en eind. Ik vind dat heerlijk. Het is soms een beetje zoeken naar een evenwicht maar de afwisseling houdt mij scherp.” “IK BEN EEN HARDWERKENDE SCHRIJVER DIE ZICH OPSLUIT, MAAR DAARNAAST HEB IK HEEL VEEL ZIN OM OP EEN PODIUM TE SPRINGEN” Met een boek naar theater trekken is niet evident. Bart Van Loo: “Mijn boek is 500 pagina’s, een miljoen tekens. Ik kan dat niet gaan voorlezen. Ik wil ook geen auteur zijn die voorleest uit een boek. Je gooit je boek eigenlijk in scherven en stelt het dan weer samen, anders zou het geen voorstelling zijn. Daarom heb ik geprobeerd om verschillende lagen in de voorstelling te steken. Geert Hellings, de gitarist van Eddy et les Vedettes, staat samen met mij op podium. Hij heeft onder meer de soundtrack voor de televisiereeks Tytgat Chocolat geschreven. Hij mocht ook al samen spelen met Raymond Van het Groenewoud. Voor mijn voorstelling schreef hij drie nummers en maakte hij soundscapes. Op scène heeft hij enkel een akoestische gitaar en wat pedalen bij, maar er is ook echt samenspel met mij. Je mag dan wel een goeie verteller zijn, muziek geeft het geheel een extra laag. Verder is het decor gemaakt door Koen Broucke, een doctorandus in de veldslagkunde. Op basis van mijn tekst heeft hij beelden gemaakt en ik ben zo gelukkig met het resultaat! Het is ook echt een toegevoegde waarde. De beelden en de muziek gaan mee met de voorstelling.”

Zie je gelijkenissen met de huidige tijd en die van Napoleon? Bart Van Loo: “Wat interessant is, is dat we vandaag zelf leven op een vulkaan die op uitbarsten staat, of dat gevoel hebben we toch. Het is interessant om terug te kijken naar een revolutionair kantelpunt. Zonder dat ik Trump, Erdogan of Poetin bij naam noem – ook al gaan de mensen het sowieso door hebben – voel je dat die brandende actualiteit van vandaag in die oude verhalen ligt te knetteren. Waardoor je het gevoel kan hebben dat wat ik breng eigenlijk perfect over vandaag kan gaan.” Heb je nog een grappig weetje over Napoleon om ons extra te prikkelen voor jouw voorstelling? Bart Van Loo: “Ik vertel in de voorstelling de grote geschiedenis van Napoleon, maar ik palaver ook over koetjes en kalfjes. Het klinkt banaal en te gemakkelijk om het ineens over de piemel van Napoleon te hebben, maar dat is wat ik noem functionele anekdotiek. Het is een geweldig verhaal! Dat piemeltje is, nadat ie van zijn lijf is gescheiden geweest door de priester die Napoleon de laatste sacramenten toediende, zowat de halve wereld rondgereisd. Je kan bijna een toeristische gids samenstellen op basis van waar hij overal is geweest. Dat is grappig en interessant. INFO Napoleon Bart Van Loo Donderdag 19 april om 20.00 u. CC Nova, Wetteren

31


) S TOE CH O A H DE C rlare, EERS T A M er Be E A t a e L D h T WIL (NU S N E E D S U R L'ET ALME P , S R EGGE r mon De n de

© Koen

de

Broos

32

.

t ud ie n e en s v a n zich aa n ns e e g v a r en w en de le en elkaa er t, vermeng g e m w Za te o u o n r rie v vord e a re e n hun oeten d te hun st ud ie ha kesp a n va n S lmers bundele s, uit e’ ontm e d m ll u r t o a r a ’E e N d a . rra t P e In ‘l e e r e t a fi m e ig me er a kesp h e n S o op e e n z on n over Sh n zich steeds me er s c g e e d e r il k e W w a vorm a l. de v rou n Eggers, Jess ontaa n ro t e z a Sie , dat sp ctie voor de g e e id keerd. n ee produ e n om theater k racht ot e e n t n e k r te we

.00 u pril, 20 a 8 2 g r da

oming CC St r (-26j.) 9 € 15 / € oming.be st r c .c oraf) w ww l w e e k vo aterz aa ast Call -26j e Th 04 (L ica 12/ 6j) / € 8 CC Belg (vrienden/-2 ief r a t n 3 e 1 s n € 16 / € me t ka IT PAS / €1,5 U

Theater Wet teren

WOESTEN THOMAS JA NSSENS, VI T ALY BLAZ SNOJ, KACPER NOW PISARENKO, AK Zaterdag 17

maart, 20.00

u.

Theatermaker Thomas Ja nsse ns bewerkte de Steenberge to succesroman t pa kkend muz 'Woesten' va n iektheater. O cello en fluit ve K ris Va n ndersteund do rtelt Thomas or de klan ken een verhaa l ov tocht naar ee va n piano, er een bu itens n thuis, een th ta an uis waa rin m der en diens zo en niet de ande ekr is maa r één CC Nova - Th va n al len. eaterz aal € 16 / € 14 (vri end) / € 12 (-2 6) / € 1,5 (UiT www.ccnovaw PAS met kans et teren.be entarief )


nde Theater Dendermo

BERLIN ZVIZDAL

Senioren Lebbek

rt Woensdag 28 maa

, 20.00 u.

theater en tel lingen waarin ze n BERLIN zijn voors ven. Deze we ver r aa elk Het ha ndelsmerk va t me r beklijvende ma nie va n Tsjernobyl. Ze documenta ire op een dorpje in de buur t een ar na or rvo spookhie keer trokken ze nsen, wonend in een project over twee me h n een isc va lm fi olg gev een als en breng overlev ing, er eenzaamheid en stad. Een verhaal ov periment. mislu kt atomisch ex Romerocollege e - Feestzaal Oscar CC Belgica op locati -26j week vooraf ) ll Ca st n/-26j) / €8 (La € 16/ € 13 (vriende t kansentarief) / € 1,5 (UIT PAS me .be www.ccbelgica

e

NGT M JACKOBOND ZI JACKOBOND

Dinsdag 15 mei

ARVA aar t

2018

TER S B I A! B K E R EU

d Je u g

boek

, 14.00 u.

en landen in groen . Dromen va n "ei en om ik haar b dr he ed s de Du . va Mar t ze niet meer op ed tre ig rd oo es. En ltj nw re blauw". Tege gen. Zoveel pa liedjes mocht zin ar op ha ng ik di of n éé gd r aa aa gevr n daar m : dat mocht. Ik ka eng ik een br nd ba ijn je raadt het nooit m et m lapapero". Samen zeggen: "Oempa . va ar ode aa n M Podiumzaal tijdspas) CC De Biekor f rtoon van je vrije ) / € 10 /€ 6 (op ve 65 6/+ (-2 11 € / € 12

en

dm maan

gsur

33

en

t. t a bl e ne o f o h p t sma r evengoed t lo p e n t e en r r Doo r b me oep, maa es en voe je i b e in d ng n g r n a a r co d a t i l h e n c o e o l h sp e o ek t o ek z el f E e n z h e t s a m e n e b i b o p z t . Je k i e s t i d n u n a i n k Je chte gaat pd ra n . Je a l l e e s s e nd e o a jp d e bi t. jk sp e el e e s di De L n e k e ot h B i b li is t a r G

enin de o p


LOKALE HELDEN VERENIGD! Tekst: Elke Heuvinck

Onder elke kerktoren huist het nodige muzikaal talent. Om dat talent aan te moedigen om bezig te blijven met muziek, het publiek de kans te geven om hun lokale helden aan het werk te zien en unieke samenwerkingen tussen organisaties, instellingen en podia allerhande te stimuleren organiseert Poppunt de derde editie van 'Lokale Helden'. Zowel Lebbeke als Buggenhout tekenden in op dit initiatief. Hoog tijd dus om hun lokale talenten samen te brengen. Dus kozen wij voor de Buggenhoutse band Fukaduk en de (één derde) Lebbeekse band Cavaran. Beiden lokaal, beiden talent.

34

S

tel jullie zelf eens even kort voor aan onze lezers Wout Jacobs (Fukaduk): “Wij zijn Fukaduk, een vijfkoppige band, die zelfgemaakte Nederlandstalige nummers spelen met een hoekske af. Wij coveren allemaal onnozele onderwerpen en proberen vooral catchy refreintjes te maken die mensen kunnen meezingen, we laten ze ook meezingen. Een optreden van ons, da’s altijd plezant.” Gert D’Hondt (Cavaran): “Wij spelen psychedelische stoner rock. Dat is vrij stevige rock met veel seventies hardrock, geen heavy metal, maar vrij stevig ritmisch. Cavaran speelt instrumentaal, de gitaar neemt eigenlijk de zang over. Toch improviseren wij amper: alle nummers zijn uitgewerkt. We spelen eigen nummers, quasi geen covers en als we covers spelen, zetten we die helemaal naar ons hand.” “HET MOET GEWOON GRAPPIG EN PLEZANT ZIJN”

Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Wout Jacobs: “We zijn oorspronkelijk met drie begonnen en zaten samen op de middelbare school, op het VKO in Opwijk, en daar is het eigenlijk allemaal begonnen. In het begin speelden we niet te serieus en was dat gewoon een beetje onnozel doen. Maar de laatste jaren hebben we dan definitief een band samengesteld, we hebben een drummer en een bassist erbij gevraagd, en zo zijn we deftig beginnen te spelen.” Gert D’Hondt : “We kennen elkaar via annonces in de krant. Behalve onze bassist, die ken ik al heel lang, want we spelen samen ook al een jaar of tien in een ander groepje. Puur voor ’t plezier ook.” Cavaran heeft geen zanger. Een bewuste keuze of kunnen jullie gewoon niet zingen? Gert D’Hondt: “Goh, op een bepaald moment hebben we wel eventjes gezocht naar een zanger, maar omdat de nummers al geschreven waren voor ons drieën, zouden we die allemaal


moeten herschreven hebben en dat leek ons te veel werk. Daarnaast waren we natuurlijk ook al vlot op elkaar ingespeeld en kregen we heel veel positieve reacties, dus besloten we om verder te gaan zoals we bezig waren: zonder zang. Onder het motto: never change a winning team.”

woon grappig en plezant zijn.” En nog nooit slaag gekregen? Wout Jacobs: “Haha, we vragen altijd of er een Isabel in de zaal is, maar er heeft nog nooit iemand haar hand opgestoken. Dus dat slaag krijgen, valt heel goed mee.”

Is het niet moeilijker zonder zang? Gert D’Hondt: ““Je kan je inderdaad niet wegsteken achter een zanglijn, dus in die zin is het wel wat moeilijker. En waar je anders de zang als leidraad hebt, hebben wij elkaar.” Lieven Tronckoe (Cavaran): “Wij nemen ook alles op en datgene dat goed is en dat technisch het beste is, daar werken wij de volgende repetitie op verder.”

Jullie staan geprogrammeerd op Lokale Helden in Buggenhout en Lebbeke. Leg eens uit wat er nu nét te doen is op die vrijdag? Wout Jacobs: “Vorig jaar en de editie daarvoor was het in Buggenhout op verschillende plaatsen, maar nu gaan ze één groot optreden doen aan jeugdhuis Bobo. Er wordt een grote tent opgesteld en een podium langs twee kanten met in het midden de PA, waardoor één groep links kan spelen en de andere rechts kan soundchecken. In het jeugdhuis zelf spelen akoestische groepjes en kan je iets gaan drinken. Het belooft leuk te worden.”

Hoe gebeurt dat bij Fukaduk? Wout Jacobs: “Wij nemen pas iets op als we denken dat het echt goed is, en anders vergeten we het gewoon. Het schrijven gebeurt met drie, maar meestal komt er één iemand af met een gek concept en dan werken we dat samen verder uit. ’t Is ook vaak onze leadgitarist die met een tof rifke of tokkeltje komt en dan bouwt de rest daar de melodie rond.” Om even verder te gaan op die liedjes, jullie teksten zijn op z’n zachtst gezegd vrij uniek en ludiek. “Isabel, je bent een kutwijf” of “mijn vrienden zijn idioten”, om er maar een paar op te noemen. Is dat gebaseerd op eigen ervaringen? Wout Jacobs: “Ge zou dat denken, hé, maar we zoeken eigenlijk altijd iets onnozel om over te schrijven. ’t Zijn zeker niet de diepste onderwerpen, maar dat hoeft ook niet. Het moet ge-

En in Lebbeke? Gert D'Hondt: “Het concept is daar verspreid over de deelgemeentes en het centrum. Lokale talenten spelen in bestaande cafés of in gelegenheidscafés. Alle optredens starten ook op verschillende tijdstippen, waarmee ze een muzikale kroegentocht willen aanwakkeren.”

INFO Lokale helden Vrijdag 27 april om 20.00 u. Jeugdhuis Bobo, Buggenhout Verschillende cafés, Lebbeke

35


36 © christaylor


37


Tekst: Elke Heuvinck

38

Twintig jaar na haar afscheid zijn de liedjes van Marva cultureel erfgoed geworden. Elke zichzelf respecterende vrouw uit de jaren 60 kan ze dan ook woord voor woord meezingen. Zo ook de mama van Riet Muylaert, alias Jackobond, die haar dochter grootbracht op de tonen van Marva. Wie anders dan Riet met haar band kon dus een ode aan Marva naar de culturele centra brengen? “De reacties zijn onwaarschijnlijk. Ons publiek waant zich plots terug op opa’s schoot. Ze komen alle herinneringen aan mij vertellen, terwijl dat eigenlijk aan Marva toekomt. Dus ik ben alles aan het opschrijven in een boek dat ik op het einde van de tournee dan aan Marva ga overhandigen. Maar het gaat ook verder dan dat: we krijgen bijvoorbeeld paternosters om ons te beschermen van het ene optreden naar het andere, of koppeltjes die ons komen vertellen dat ze elkaar hebben leren kennen op een Marva-concert...” Laten we een aantal Marva-klassiekers overlopen, te beginnen met Het kan niet alle dagen zondag zijn. Je hebt er heel wat voorstellingen opzitten het voorbije seizoen, heb jij ooit vakantie? Of voelt het gewoon niet aan als werken?

Riet Muylaert: “Ik heb zeker vakantie, maar ik merk wel dat ik dat bewust moet inplannen. Anders blijf je met je job bezig. Er is namelijk altijd wel iets dat af moet zijn: facturen, Sabam doorgeven. Daarnaast blijft het creatieve ook doorgaan. Alles wat je meemaakt, kan als inspiratie dienen. Dit jaar op vakantie heb ik echter bewust geen notablokje meegenomen om echt vijf dagen pure vakantie te nemen. En dat is heel goed gelukt. Daarnaast moet ik inderdaad wel toegeven dat mijn optredens heel ontspannend werken. Zeker de Ode aan Marva, dat is zo een mooie tournee dat dat voor mij niet als werken aanvoelt.” “ONS PUBLIEK WAANT ZICH PLOTS TERUG OP OPA’S SCHOOT”

©Hans Van Geel

JACKOBOND EERT MARVA


Een eiland naar groen en blauw – Heb je een favoriete plek om te ontspannen? Riet Muylaert: “Gewoon bij mij thuis, daar kom ik heel goed tot rust. Dat is mijn eiland. Na een optreden wordt er vaak voorgesteld om dicht in de buurt te blijven slapen, maar ik sla dat vaak af. Ik probeer altijd naar mijn eigen huis terug te keren. Ik slaap nergens zo goed als in mijn eigen bed.” ’t Is zo goed in Vlaanderen – Wat vind jij het aantrekkelijkst aan ons Belgenlandje? Riet Muylaert: “De seizoenen! Vele mensen vinden dat vervelend, maar ik vind dat daar een zekere schoonheid in zit: opstaan en niet weten of het zal sneeuwen of de zon zal schijnen. En dan blij zijn als het dat laatste is. Daarnaast ook het landschap: er is én zee én bos. Plus, er zijn zo vele mooie plekjes, maar je moet ze natuurlijk wel weten te vinden. Zelf ben ik grote fan van de authentieke dorpjes zoals de serie “Bevergem” uitbeeldt. Dat bestaat echt in België en dat vind ik heel ontroerend. Waarschijnlijk ook omdat ik niets anders gekend heb, maar toch. Ik heb ook geen behoefte aan veel te reizen. Ik doe het wel omdat ik anders denk dat ik iets aan het missen ben, maar ik kan gerust zonder.” Ik dans met een ander, maar kijk naar jou – Je bent vooral gekend om jouw liedjes, maar staat ook in de theaters. Een verboden liefde? Riet Muylaert: “Goh, verboden liefde, niet echt. Het zingen is waar ik altijd van droomde. Ik was afgestudeerd en wilde alleen maar zingen, maar ik had als afstudeerproject een kindervoorstelling gemaakt. Dus ben ik daar mee ook beginnen toeren en heb me dat nooit beklaagd. In theater kan ik een soort verbeelding kwijt, dus ik ben eigenlijk heel blij met die combinatie.

En nog blijer dat ik van die puzzel al bijna 12 jaar kan leven.” Rode rozen in de sneeuw – Waarom Marva? Wat maakt haar een rode roos in de sneeuw? Riet Muylaert: “Het Is allemaal begonnen bij mijn moeder. Zij is daar hele grote fan van geweest, maar eigenlijk van alles Nederlandstalig: Will Tura, Louis Neefs, Ann Christy, John Terra, Stef Bos... Ik ben daar mee grootgebracht. Met dat in gedachten, had ik zeven jaar geleden aan onze booker gezegd: als je ooit iets rond Marva mocht doen, dan wil ik er bij zijn. En toen mijn mama ziek werd, dacht ik van: 'ik moet dat nu doen, dat programma rond Marva'. Mijn booker had toen net hetzelfde idee, waardoor het in een stroomversnelling is geraakt. Wat begon als een cadeau voor mijn mama is uitgegroeid tot meer dan 80 voorstellingen in gans Vlaanderen.” Oempalapapero – Waarvan voel jij je 'oempalapapero'? Riet Muylaert: “Van dat lied te mogen zingen. We hebben dat gezongen in het Sportpaleis, waar we drie liedjes mochten zingen in het concept van Houden van en gans de zaal begon de polonaise te dansen. Ge-wel-dig! Elke keer opnieuw denk ik: ik ga ook schlagermuziek beginnen maken.”

INFO Ode aan Marva: Rode Rozen in de Sneeuw Jackobond Dinsdag 15 mei om 14.00 u. CC De Biekorf, Lebbeke

39


Dans Wetteren

RULE OF THREE

JAN MARTENS

Vrijdag 20 april, 20.00 u. ‘RULE OF THREE’ is een performance die het midden houdt tussen een dansvoorstelling en een concer t. Het is als een collectie kortverhalen die geschreven wordt met lichamen, licht, muziek en projectie. De voorstelling is gebaseerd op tegenst ellingen: tussen verstilling en explosie, tussen precisie en intuïtie, tussen hart en rede. Drie dansers gaan in dialoog met een live uitgevoerde, opzwepende muziekcompositie van de Amerikaanse drummer NAH.

©Phile Deprez

CC Nova - Theaterzaal € 14 / € 11 (vriend) / € 10 (-26) / € 1,5 (UiTPAS met kansentarief) www.ccnovawetteren.be

Muziek Dendermonde

40

Muz

EEN NIEW JAAR, K EEN NIEUWE FRAN DEN FRANK VANDER LIN

i k a le

WAC humor Berlare DE F HTEND O RI V OLE P DO G R FRA MBO OOT OS Za t e © Stijn en Roland Van Romp aey

Zon rdag 26 dag 27 m mei, 20 .0 e i, 1 In ‘W 5 .0 0 0 u . Hen achten u. o s

op d e n B a r t p D o G r e o V v ro e v r a a g w a n C a e o t ’ z o e k nege gere e at er z ou m h n Peter t ij d e z et a n S n de ou geb e z o u t rom a e t wo t u o ek re n o Ja M Wag mes La ozar t h omst ge mocht rd en wee st v a ner? e bb e st zi he b b n in En h n ge jn v ï e o gele n gek lo e zoud loed zijn nspiree : efd h en B rd , n ken g e w ac e bb e e n da mocht W h en Be est op CC S n z ij e t ho a g ne ? ©Ko ven t r e er en B € 2 4 roming der au t e / €1 rs w 8( ww. ccst -26j) rom ing.b e

© Guy Kokken

Donderdag 26 april,

20.00 u.

ns, kan stichtend lid van De Me Fra nk Va nder linden, met zijn 0 201 en ees hij in 2009 het ook alleen. Dat bew ” (met den lin r nde Va ank ebuut “Fr zeer succesvol solo-d tig vijf de, ren ”) en de bijbeho daa rop “In de wa lszaal in 2018 rnee. Dat bew ijst hij beg tou e end tell ens optred “Nachtm lbu o-a uw, voldragen sol nogmaals met een nie e ma nier uw nie Een . ten cer e con werk”, en talrijke intiem Va nder ver tellende muzikant om de songschrijver en . nen ken leren linden van dichtbij te aal CC Belgica - Theaterz week 6j) / € 9 (Last Call - 26j € 18 / € 15 (vrienden/-2 ief) tar sen kan t me vooraf ) / € 1,5 (UITPAS www.ccbelgica.be


HEIR OLEN T M D E N D A N S JAZZ I T BLUE BIRD EN .00 u. M GH E I L mei, 20 N T 5 D 0 N I g E a M Za te r d menta l NTAL G E eir Senti up M th d I n a T s d ging gro SEN Blue Bir se ha rmony sin e t h c ig is n id ta lg h lo

Muziek

Buggen

hou t

M c no s en is een heerlijk n zowel Gentlem orbeeld va n de e brenge Z . n re o ja v s t g elf e o z h rl ls naa r it de oo a llads, a sw ing u kende b re tb r a meiden sw ing, h dat op da nsba re rde ja zzh its. mgelu id enta l te s k e ie e n g nu Sentim gea rra n n elk ee ndt. De e en s he b b e w ijze ble eesterlijke w ijz e De Bird k ij rl te s m u p z o t . s n n a e e en h a et da n se leiden h en bege rk aa n h Gentlem lfs de stijfste ha ze brengen (V T-pas) pstal ) / € 5 ,5 oning O j. 6 sw 2 r /a o a b Molen / € 9 (a 10 (red .) € 11 / € e .b depit www.gc

Muziek Lebbeke

UI T BEWONDERING DANA WINNER

41

© Danny Wagemans

Zaterdag 17 maart , 20.00 u. Dana Winner draait al 25 jaar mee. Een periode vol succes-volle singles, album s en optredens. Na haar recente tournee "Leve n vol liefde" trekt ze weer de theaters in met de gloednieuwe voorstelling "Uit Bewonderi ng". CC De Biekorf - Podiumzaal € 28 / €27 (-26j/+65) / € 26 (abo en groep en) / € 14 (op vertoon van je vrijetijdspa s) www.ccdebiekorf.be


VAN DIE DAGEN

E

42

r zijn zo van die dagen dat je verfrommeld je bed uitrolt, je niet meer zo strakke lichaam in jouw veel te strakke jeansbroek hijst, je buurvrouw tegenkomt die steen en been aan het klagen is dat “die vremden van hier iets verderop vuil laten slingeren op ‘t straat”. Er zijn van die dagen dat je op diezelfde ochtend in de wachtrij bij de bakker staat op zoek naar troost in de vorm van een chocoladekoek met crème en daar hoort dat “die Soedanezen nie moeten denken dat ze zomaar naar hier kunnen komen met heel hun gezin”. “Da wij dat eens zouden moeten proberen om naar daar te trekken”. Er zijn zo van die die dagen waarop ik dan denk: “Vooral doen, ga maar naar Soedan, hoe sneller hoe liever en stop met uw geklaag godverdju”. Er zijn zo van die dagen waarop de tranen in mijn ogen staan als ik lees dat ons Miss België de verkeerde kleur heeft om dat nationaal kroontje te dragen. Er zijn zo van die dagen dat ik wegkijk als het journaal zijn best doet om hip te zijn, terwijl de ellende van het scherm spat. Er zijn van die dagen dat ik moet kotsen als ik zovele ongenuanceerde meninkjes lees op blogs. Op twitter. Dat zijn dagen waarop ik me het liefst verstop onder een heel dik deken in de zetel. Omdat ik me schaam om mens te zijn. Omdat zoveel onrecht te veel weegt en ik wil verdwijnen in de vezels van mijn zetel. Dat zijn dagen waarop alleen mijn zetel mij kan dragen. Dat zijn dagen waarop ik mij zorgen maak over hoe mijn zoon moet opgroeien in de jungle

die de grootstad is. De jungle die de aardbol is. De jungle die leven heet. Dan bloedt mijn vaderhart en krijgt mijn geloof in de mensheid een serieuze deuk. En dan plots zijn er van die dagen dat je zoon thuiskomt van school en vertelt dat hij vredig voetbal heeft gespeeld op de speelkoer, die andere jungle. Dat hij Romelu Lukaku was en zijn Marokkaans vriendje Amir speelde Kevin De Bruyne. En dan gaat mijn vaderlijke hart hard kloppen als nooit tevoren, want onze jeugd is niet bezig met kleuren en religie. Nee, ze zijn opgegroeid in een geweldige kleurboek die de stad en dit leven is. Ze zijn niet bezig met het feit dat De Bruyne een melkwitte huid heeft en Lukaku zwart als de nacht is. Nee, ze zijn zich aan het amuseren als mensjes die samen een passie delen, los van een huidskleur. Ze kijken op naar de kunsten van een voetballer, no matter hoe die er uit ziet. Ze gaan uit van de kracht van een mens. De kunst van het leven. En dat is dan weer zo’n dag waarop ik denk dat het toch nog goedkomt met dat vreemde beest, genaamd de mens. Dat is zo’n dag waarop ik breed glimlachend opnieuw een chocoladekoek met crème bij de bakker bestel en het verhaal doe in de wachtrij over het feit dat mijn zoontje zich soms Lukaku waant. Dat is dan zo’n dag waarop ik zorgeloos een balletje trap met mijn zoon in het park, terwijl ik me Diego Maradona waan. Dominique Van Malder


EUREKA!

JEUGDBOEKENMAAND IN DE BIB Tekst: De Leesdijk

Maart staat dit jaar opnieuw een maand lang in het teken van jeugdboekenplezier. We halen onze labojas van de haak, de gereedschapskist van onder het stof en mixen wat gekke drankjes door elkaar. Want we gaan aan de slag met het thema wetenschap en techniek. Eureka!

V

oor wetenschappers zit de wereld boordevol wonderen die ze met hun nieuwsgierige geest graag ontdekken. Ze laten zich niet afschrikken door moeilijke vragen en gaan op onderzoek. Ze zĂşllen de dingen begrijpen. Maar wat hebben die knappe koppen nu met boeken te maken? Heel veel. Boeken maken je nieuwsgierig. Door sommige boeken ga je vragen stellen. In andere boeken vind je de antwoorden. Het ene boek brengt je bij het andere en voor je het weet zit je in een eindeloze spiraal vol leesplezier. Steeds meer scholen zetten in op STEM. Dit vierletterwoord staat voor science, technology, engineering en mathematics. Voor de leerlingen van het lager onderwijs staken de bibliotheken van De Leesdijk de hoofden bij elkaar om een spel te maken. Kinderen van verschillende klassen experimenteren in de bibliotheek met wetenschappelijke proefjes en gaan in verschillende boeken op zoek naar antwoorden op moeilijke vragen. De bibliotheek staat ook buiten de schooluren klaar voor heel wat boekenplezier deze maand. Zo gaan kinderen groot en klein in Dendermon-

de aan het experimenteren op een heuse doebeurs. In Wetteren steken ze zelf een robot in elkaar en in Buggenhout wordt het green screen weer uitgerold. Ook met het interactieve zoekspel Bibster kan je in een aantal bibliotheken terecht (onder andere in Buggenhout en Dendermonde). Maar niet alleen kinderen komen aan hun trekken tijdens de jeugdboekenmaand. Voor leerkrachten wordt een STEM-gekleurde infoavond georganiseerd in de Leesdijkbibliotheken. Het volledige Eureka-programma bekijk je via de website van de verschillende bibliotheken. Daarnaast vind je op de website van de jeugdboekenmaand heel wat leestips rond het thema en andere activiteiten. INFO Jeugdboekenweek 1 tot 31 maart De Leesdijk-bibliotheek www.jeugdboekenweek.be

43


JENNE DECLEIR SPEELT CYRANO DE BERGERAC Tekst: Hanne Jacobs

44

Fransman Edmond Rostand schreef in 1897 een toneelstuk over twee mannen die samen één werden om het hart van een vrouw te veroveren. Cyrano was een man die kon toveren met woorden maar zware complexen had over zijn grote neus. Christian was een knappe jongeman die de helft van zijn schoonheid verloor zodra hij zijn mond opentrok. Met Christians uiterlijk en Cyrano zijn mooie woorden maakten ze Roxane het hof. De vrouw waar ze beiden van hielden. Het verhaal van Cyrano De Bergerac werd reeds verteld in ontelbaar verschillende versies. De bekendste zal de verfilming uit 1990 met Gérard Depardieu zijn. Deze keer krijgen we het verhaal in een jasje van Het Ongerijmde. Dit theatergezelschap met Jenne Decleir, Machteld Timmermans, Danny Timmermans en Ann Tuts geeft hun eigen unieke stempel aan het stuk.

H

oe breng je een grote klassieker zoals Cyrano De Bergerac? Jenne Decleir: “De grote klassiekers zijn om een of andere reden altijd iets toegankelijker. Ze zijn groot geworden omdat ze zo universeel zijn. Daarom hebben ze ook geen moeite om de tand des tijds te overleven. In elke tijd, elke periode, elk maatschappelijk systeem kom je de-

zelfde elementen van die klassiekers tegen. In Cyrano de Bergerac worden er aan de lopende band vragen gesteld die ons allemaal aangaan. We hebben het niet zozeer over de liefde. Het gaat ook over hoe je als persoon in elkaar zit. Waar leven de mensen voor en waarom doe je de dingen die je doet? Daarmee zit elke mens, denk ik. Cyrano stelt die vragen. Zonder boe of


bah. Je zoekt vervolgens de connectiepunten in zo een stuk. Dan zitten we met ons vieren rond de tafel en iedereen spuit zijn ideeën. Dan gaan we dingen uitproberen. Dat mondt vervolgens uit in wat we nu hebben.” Op welke manier verschilt dit stuk van de vorige voorstellingen van Het Ongerijmde? Jenne Decleir: “Het is altijd anders. Elk stuk staat of valt bij de tekst. Het verhaal. Dus daarin verschilt het al gigantisch met de andere voorstellingen.” “We zijn naar de essentie van het stuk gegaan. In de oorspronkelijke versie, zoals meestal bij een dergelijke klassieker, is er een gigantische cast van personages. In de vorige stukken probeerden we personages te schrappen die niet essentieel waren in het verhaal. Dat hebben we ook hier gedaan. We hebben ervoor gezorgd dat de essentie overbleef. De drie figuren: Cyrano, zijn nichtje en Christian. En dan links en rechts nog mensen die voorbij komen, die je nodig hebt in het stuk. We hebben rollen geschrapt tot zover wij vonden dat het kon. Tot op vandaag heb ik niet het gevoel dat we daarin een vergissing hebben gemaakt.” “IK HEB VIJF JAAR LES GEVOLGD BIJ WANNES VAN DE VELDE, DIE ME DE BASIS VAN FLAMENCO AANLEERDE” Hoe steek je humor in het toch vrij tragisch verhaal van Cyrano De Bergerac? Jenne Decleir: “Humor is er altijd. Alleen kiezen wij mensen ervoor om dat niet altijd te zien.

Als je afstand neemt van het leven, uitzoomt, blijft er uiteindelijk alleen maar satire over. Die grote schrijvers, die weten het. Ze schrijven volgens mij ook met dat uitgangspunt.” “Het is geen lachstuk geworden maar het is ook niet te serieus. Het is eigen aan ons gezelschap om een beetje een balans in te bouwen. Ik geloof ook dat het dat is wat theater, tv of film nodig heeft. Een mooie balans. Cyrano stelt zichzelf, de mensheid en de samenleving in vraag. Vragen die we allemaal hebben. Daar komt per definitie een hele hoop humor aan te pas omdat de ene tegenstelling na de andere op tafel wordt gegooid. Zelfs in de zwaarst geschreven poëzie stukjes zit humor. Je moet het willen zien. Als je er vervolgens voor kiest om dat over te brengen, krijgt het stuk een extra dimensie volgens mij. En hoe meer dimensies hoe beter want zo zit het leven in elkaar.” Je neemt zelf de hoofdrol van Cyrano op jou. De man met de prachtige woorden, maar het minder mooi uiterlijk. Komen er verkleedstukken aan te pas? Jenne Decleir: “Nee. We hebben geen fopneuzen op. We vonden het leuk om het gegeven van de neus in het midden te houden. Ik heb zelf een grote neus, maar natuurlijk niet van die aard. Het gaat eigenlijk niet over de neus. Het gaat meer over hoe hij zichzelf ziet. Dat werkt. Beter nog: er komt humor aan te pas. Het publiek weet dat die neus een gevoelig punt is. Maar het is zo absurd als het groot is want ik, als persoon, heb niet zo een lelijke neus. Wij vonden het leuk om het op deze manier te vertellen.”

45


De twintigers en dertigers van nu kennen jou vooral als Carlo uit W817. Hoe kijk je daar nu op terug? Jenne Decleir: ““Dat is al even geleden. Ik kwam terecht in een groep mensen die al een tijdje bezig waren. Niet alleen in die serie maar ook in het vak. Het was een fantastische leerschool. We hebben ook veel gelachen. Het was zoals een hoop kinderen in een speelgoedwinkel. Ze mogen er doen wat ze willen. John Cleese schreef in een interview eens over zijn ervaring met de serie Fawlty Towers. Hij zei: 'Het is alsof je een wei betreedt waar je nog nooit bent geweest maar die je wel al uit de verte hebt gezien. Nu mag jij in die wei doen wat je wilt.' Zo was het voor mij in W817.” 46

“HUMOR IS ER ALTIJD. ALLEEN KIEZEN WIJ MENSEN ERVOOR OM DAT NIET ALTIJD TE ZIEN.” Wat niet veel mensen weten over jou is dat je ook muziek speelt, hoe ben je daar mee begonnen? Jenne Decleir: “In de middelbare school zijn we een muziekgroepje begonnen met een paar vrienden. Ik was de lead vocal. Al vrij snel was er een gitarist tekort. Veel mensen in die tijd waren bezig met gitaar spelen. Zodoende heb ik een gitaar in mijn handen genomen. Ik heb nooit gedacht dat het naar meer zou smaken. Ik heb vijf jaar les gevolgd bij Wannes Van De Velde. Hij heeft mij de basis van flamenco aangeleerd. Later ben ik ook elektrische gitaar beginnen spelen en heb ik ook heel lang bas gespeeld. Ik heb in vele bands gespeeld en er deel van uit gemaakt. Ik heb destijds ook veel pianobars ge-

daan om bij te verdienen. Dat bestond meestal uit ter plekke improviseren, uit mijn duim zuigen. Ik had een degelijke basiskennis en wat je er vervolgens mee doet, dat hangt af van jezelf. Ik ben een doe-het-zelf-er, heb ik al vaak gemerkt. Ik ben graag bezig met muziek. In december heb ik een muziekoptreden gedaan samen met een kleine band en met mijn eigen nummers. Ik heb een aantal collega’s mee op het podium uitgenodigd. Die ervaring smaakt naar meer en ik ben me meer en meer aan het profileren in muziek. Het zit in mijn bloed. Ik houd van afwisseling en heb het nodig. Als je als kunstenaar terecht komt in een sleur, dan is er geen plezier meer. Zonder plezier heeft een artistiek vak geen zin. Je hebt nieuwsgierigheid en verwondering nodig als motor. Maar dat is denkelijk voor alles zo.”

INFO Het Ongerijmde Cyrano De Bergerac Vrijdag 23 maart om 20.00 u. GC De Pit, Buggenhout


Verkoop, eigen plaatsingsdienst en service na verkoop. Qualimandjaro Bvba Zonneke 6 9220 Hamme T 052/481250 F. 052/470362 www.qualimandjaro.be

READY WHEN YOU ARE


3,9 - 7,4 L/100 KM • 103 -172 G CO2/KM (volgens de NEDC--normen). Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.

De GLA. Altijd stand-by. Ontdek hem bij uw Erkend Concessiehouder Mercedes-Benz.

Profile for Soon

Zone c 34  

Zone c 34