Page 1

WILLEM VERMANDERE HALVE EEUW OP DE PLANKEN

OP EEN SUBTIELE MANIER

ANNELIES VAN HULLEBUSCH

SEP 2017 - REGIONAAL CULTUURMAGAZINE BERLARE - BUGGENHOUT - DENDERMONDE - LEBBEKE - WETTEREN - WWW.ZONE-C.BE


Brilmonturen tot kunst verheven !

Sint-Gillislaan 151-153 9200 St.-Gillis-Dendermonde Tel. 052 22 36 91 www.optiekockerman.be


IN DE X AMBACHTELIJK Deze Zone C, zoals alle andere overigens, kwam erg ambachtelijk tot stand. Ideeën worden artikels na een lang proces van plannen, overpeinzen, vragen, schrijven. Schrappen, herschrijven, herschikken, herwoorden. Maken wij kunst? Neen: als hoofdredacteur kan je nog zó fier zijn op het resultaat, kunst – zelfs niet met een kleine letter – mogen we dit niet noemen. Zone C is er om u te informeren, om u te inspireren. Maar hang deze 48 bladzijden niet in een museum, lees niet voor uit ons werk op een literair festival. Sommigen zetten wél de stap van ambacht naar het museum, naar het podium. Willem Vermandere vertelt vanaf pagina 8 in dit magazine over zijn vader die wagenmaker was. Van houten planken maakte vader Vermandere eigenhandig een wiel. Een ambachtelijke prestatie die u (dat veronderstel ik maar even) en ik (daar ben ik erg zeker van) hem niet nadoen. Willem Vermandere is de man die het ambacht van zijn vader onder de arm neemt en ermee naar de culturele centra en musea gaat. Als zanger, muzikant en verteller die de herinnering aan de Groote Oorlog levend houdt – en veel meer dan dat. Maar ook de beeldhouwer die met zélf geslepen beitels aan de slag gaat. En dat al vijftig jaar lang. Timothy Vermeir Hoofdredacteur Zone C

04

TUTU POUANE OVER JONI MITCHEL: “IK BRENG HAAR MUZIEK VANUIT MIJN EIGEN ACHTERGROND”

08

WILLEM VERMANDERE ZINGT AL 50 JAAR OVER HET LEVEN, “MET ZIJN ZOETS EN ZIJN ZUURS”

12

CORRIE VAN BINSBERGEN SCHREEF MUZIEK BIJ 'GODVERDOMSE DAGEN'

16

“IK MAAK SOWIESO ALTIJD SHOWS OVER MIJN EIGEN LEVEN”, ZEGT NELE GOOSSENS

30

OFFICIEEL KLEUTERJUF, MAAR ZEKER OOK THEATERMAAKSTER: ANNELIES VAN HULLEBUSCH

33 37

EEN GOEDE START DANKZIJ DE BOEKSTARTDAG

HOERA! ERFGOEDCEL LAND VAN DENDERMONDE IS VIJF JAAR!

40

ANDRÉ BRASSEUR: DE HAMMONDVIRTUOOS DIE CULTHELD WERD

44

JONAS VAN THIELEN: “IK WILDE DE VOLLEDIGE SHAKESPEAREEXPERIENCE BELEVEN”

3


© Kathleen Michiels

TUTU POUANE OVER 'THE JONI MITCHELL PROJECT' Tekst: Frederik Goossens

Het overkwam haar min of meer. Zangeres Tutu Pouane werd uitgenodigd om bij de opening van het nieuwe zalencomplex Tivoli-Vredenburg in Utrecht een eerbetoon te brengen aan een van haar muzikale idolen. Ze had even goed Nina Simone kunnen kiezen, maar ging intuïtief voor Joni Mitchell en voor het uitmuntende gezelschap van haar goede vriendin, de internationaal befaamde saxofoniste Tineke Postma (NL), bassist Clemens van der Feen (NL), drummer Jasper Van Hulten (NL) en haar vaste pianist en partner Ewout Pierreux (B).

H

et zou bij een éénmalig concert blijven, maar het succes was zo overdonderend dat het project een eigen leven is beginnen te leiden. Het publiek wou meer en ook Pouane had het gevoel dat ze nog lang niet uitverteld was. Een live-cd en tournee volgden. Resultaat is een hoogst intuïtieve reis doorheen een intens mooi repertoire. Big Yellow Taxi, My Old Man, Hejira, Both Sides Now en veel meer, gezongen en gespeeld op een herkenbare manier, maar zoals u hen nog niet eerder hoorde. Wat heeft deze Belgisch-Zuid-Afrikaanse jazzzangeres met de muziek van de Canadese singer-songwriter? We gingen het haar vragen.

“Ik heb lang gedacht dat zij een man was. In mijn naïeve verbeelding was 'Johnny Mitchell' een of andere beruchte voorvechter van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging uit de jaren zestig. Wist ik veel... Ik had haar leren kennen via een ander idool van me, Janet Jackson. In een van haar liedjes gebruikt Janet dat beroemde zinnetje: 'Don’t it always seem to go that you don’t know what you got ‘till it’s gone', terwijl een rapper op de achtergrond 'Joni Mitchell never lies' blijft herhalen. Het bleef door mijn hoofd spoken. Ik vond het zo raak geformuleerd en zo waarachtig: 'Je moet van de kleine dingen des levens genieten, voor het te laat

©Hugo Van Beveren

“HAAR LYRICS ZIJN PURE POËZIE”


is.' Pas wanneer mijn zanglerares in Kaapstad me de oorspronkelijke song – Big Yellow Taxi – leerde kennen, realiseerde ik me wie die 'Johnny' écht was (lacht). Van dan af was ik compleet verkocht.” OP HET SCHERP VAN DE SNEE “De eerste song die ik van haar hoorde was Goodbye Pork Pie Hat. Dat had ze geschreven over een melodie van de legendarische jazzbassist Charlie Mingus, die net voor zijn dood nog had aangegeven dat hij dolgraag met haar wou samenwerken. Joni Mitchell sprong in haar carrière vaak over de schotten tussen muziekgenres heen. Ze zocht meermaals het gezelschap op van jazziconen als Mingus, Wayne Shorter of Herbie Hancock en werd op haar beurt ook door hen omhelsd. In tegenstelling “IK BRENG HAAR MUZIEK VANUIT MIJN EIGEN ACHTERGROND, ALS IMMIGRANTE, ALS ZWARTE, ALS JAZZZANGERES” tot veel andere popartiesten, is ze niet bang om muziek te maken op het scherp van de snee. Het maakt van haar vandaag nog steeds voor velen een echte inspiratiebron blijft.” “Dit project heeft ook mijn interesse in dichtkunst en in Engelse literatuur doen opflakkeren. Ik ben zelfs gaan informeren om een cursus literatuur aan de universiteit te volgen. Mitchell schrijft niet zomaar lyrics, maar pure poëzie. Haar teksten hebben door de jaren heen vaak een heel nieuwe betekenis voor me gekregen. Nu ik zelf heb ervaren wat liefdesverdriet, onrecht of teleurstelling met een mens kunnen doen, zijn er diepere betekenislagen komen bovendrijven. Ik breng haar muziek vanuit mijn eigen achtergrond, als immigran-

te, als zwarte, als jazzzangeres. Dat gaat soms heel diep. Het maakt van deze tribute een emotionele trip. Zoiets vergt niet alleen mentaal veel van me, maar ook fysiek loop ik een echte marathon. Maar de energie en inspiratie die ik terugkrijg van het publiek en van mijn medemuzikanten maakt dat meer dan waard.” “Joni Mitchell heeft oneindig veel prachtige muziek geschreven. Daaruit kiezen blijft een aartsmoeilijke opdracht. Haar meest bekende werk staat op de lp Blue, natuurlijk. Dat is haar meest toegankelijke en melodieuze plaat. Pas wanneer deze tribute een tweede leven kreeg, ben ik ook haar songs van de jaren tachtig gaan ontdekken. Ook daar zitten echte parels tussen. Nu is zelfs in het nieuwste project dat ik zing met het Brussels Jazz Orchestra (We Have A Dream, nvdr) haar muziek binnengeslopen. Ach, mijn leven zou zoveel eenvoudiger zijn, mocht ik nog maar een kwart van Joni’s talent bezitten.” “Of Joni zelf op de hoogte is van mijn tribute? Ik heb te veel respect voor haar om me zomaar te gaan opdringen. Zo van 'kijk eens wat ik doe'...? Nee, hmm… (lange stilte) Weet je, als ze het niet goed zou vinden, dan zou me dat volledig breken (lacht). Maar ik heb niet eens haar goedkeuring nodig. Per slot van rekening doe ik dit voor mijn publiek. Het zijn zij die me overtuigd hebben om deze songs te blijven zingen. Voor hén doe ik het.”

INFO The Joni Mitchel Project Tutu Pouane Zaterdag 25 november om 20.00 u. CC Belgica, Dendermonde

5


Muziek Dendermonde

KAYHAN KALHOR TOUMANI DIABATÉ

Muziek Buggenhout

©Andy Spyra3

BILLIE LEYERS

Donderdag 9 november, © Marc Tops

r, 20.00 u. Zaterdag 7 ok tobe r haar eigen naam. gt en producet onde

t, zin te koepel va n popBil lie Leyers schrijf brengen onder de gro te is thu lt nog va k zie Haar mu ktron ische touch die een eigentijdse, ele de en ep esl me , en muziek, maar heeft ord ren. Donkere ak ko lue evo jft bli r . de aad ver steeds zijn de rode dr tapijt va n stemmen bassounds en een GC De Pit € 14 / 12 (-26j) www.gcdepit.be

Familie Le b

20.00 u.

Twee uitzonderlijke snaarsp elers nemen elkaar de mu zika le maat: de Iraa nse kem anche-maestro Kayhan Kal hor, vooraa nstaand ver tolk er van de Perzische klassiek e muziek, en de Grammy-w innaar Touma ni Diabaté, de onbetw iste korameester uit Ma li. Laat je verrassen door de nieuwe kla nk van kem anche en kora samen. In de handen van deze twee virt uozen kan je je ver wachte n aan een ongehoord mooie beleven is. CC Belgica - Belgica Theate r € 18 / 14 (vriend , -26j) www.ccbelgica.be

b e ke

GEHEIM EN NELLIE E OP ZOLDER N CEZAR Za te r dag 18 maar t ,2 Zondag 2 6 novemb 0.00 u. er, 15.00 u. N

el lie en C eza r nem en ju llie m ste speelp ee naa r h lek in hu is un leu k: de zolder heleboel h . Daa r v in erinnerin den ze ee gen, goed mysterieu n bewaa rde ze dozen geheimen en héél ve In hun ple , el oude ro zierige en mmel. muzi ka le v inden ze zo ek tocht o een oude p zolder, muziekdo zoeken N os. Samen el lie en C met de k id eza r d it a iedereen llemaa l u s mee in ee it en nem n muzi ka voorstellin en ze le en som g voor k in s wel spa n deren va n nende a f 2 jaa r. CC De Bie korf - pod iumzaal € 10 / €9 (-26j/+65) / € 8 (abo's en gr www.ccdeb oepen)/€5 (vrijetijd spas) iekorf.be


Er fgoed Den

dermonde

VIS AAN WA

Zondag 17 se p

L I.K.V. BOUL

tember, 14.0

EVART

0 u. - 18.00

u. De oude walvi s va n Kat uit ga at op pensioen en voor de walvi s? Neem afsche kiest het ru im id en schrijf he e sop! Nog ee walvistat too n laatste bood m een brief vi zetten en bren schap a flessenpost. g je eigen wal Laat je ook ee vis tot leven. n stoere A rr gh! Grote Markt , Dendermonde Gratis www.ccbelgic a.be

Berlare

TICS A N U L THE NUL T V

Hu m o r

ag 9 s Za ter d . 20.00 u

eptemb

er,

. s c he r m or op je m u h d avon Een hele n grap naa r the a v n e k no p o n m e d y p p Za d e ro d e co ia o v r n p e . Im pointe s geven BelgiĂŤ ggestie irder in n la s p ot s u u p o p s ee d e is te d s n t o an word Elke av . d n olging v v la n r e ke opee atuuren Ne d ie n u n he e et n hila risc en, wa nt je we de publiek ing s t s e a h r r t e a v w f ls a a r o n it vo er p e lijk noo za l toew isatoren v o r p im es. suggesti ming CC Stro 6j) (-2 7 â‚Ź 13 / g.be st romin c .c w ww


©Toon Aerts

8

“SAMEN ZINGEN GEEFT MAGIE” WILLEM VERMANDERE STAAT 50 JAAR OP DE PLANKEN Tekst: Leen De Greve


“Vijftig jaar zingen houdt u jong, zingen verlost, zingen is zot, zingen is durven, zingen is bedroefd zijn, zingen is blij zijn, zingen is zeer hevig leven.” Samen met zijn muzikanten-trawanten toert Willem Vermandere reeds vijftig jaar rond met zijn liedjes en 'vertellementen'. Hoor hoe de snaren trillen en de klarinetten donkere verhalen vertellen. Kom zanger, ge hebt misschien nog jaren voor de boeg. Laat de rijmsels rustig rijpen. Schrijf en zing maar voort tot in uw stokouden dag.

D

e zomer brandt over de Westhoek, waar De oorlog heeft u duidelijk getekend. Willem Vermandere in alle stilte aan zijn Willem Vermandere: “Wa wilde. Ik was drie jaar beelden, liedjes, schilderijen en houtsnedes toen ze Kortrijk bombaardeerden. Verschillenwerkt. Half elf, ik kom aan in Steenkerke een de dagen verbleven we in de kelder om er te klein pittoresk dorpje, waar naast de kerk de schuilen voor de bombardementen. We sliepen was aan een draad hangt te drogen en de koei- op een patattenbak. Nog jaren nadien kropen en staan te grazen. Ik zie direct waar ik moet mijn broer en ik onder de tafel toen er een vliegzijn. Tegenover de kerk staat een bescheiden be- tuig overvloog. Ik ben een kind van den oorlog. groeid huis, met in de voortuin diverse beelden, De angst gaat er niet zomaar uit.” die er jaren geleden zijn neergezet. Ik bel aan, zijn vrouw Chris doet open en leidt Willem stapt naar zijn instrumentenkast, me door hun charmante huis naar de tuin. Wil- neemt een zwart lederen hoesje en haalt er een lem is aan het beeldhouwen in zijn atelier. Hij klarinet uit. Hij haalt adem, neemt zijn tijd en blaast het stof van zijn kleren en zegt: “goed speelt... dat ik nog gestoord kan worden...” Zijn dochter komt toe, ze gebruikt het atelier van haar “Mijn oom ging als soldaat naar Duitsland en vader. Ze heeft het vakmanschap in zijn atelier ontmoette daar de weduwe van een Joodse geleerd. “Ze is goed bezig”, zegt de trotse vader. dokter. Hun zoon werd gedeporteerd. De vrouw We installeren ons in de woonkamer bij de ka- schonk zijn klarinet aan mijn nonkel en hij schonk hem mij enkele weken voordat hij stierf. Het is een echt klezmer-instrument. Ik speel er “IK BEN GEEN WEST-VLAAMSE ZANGER. dagelijks op en ik geniet van zijn warme klank. IK BEN EEN VLAAMSE ZANGER MET EEN Mijn vader speelde klarinet en was houtbewerker WEST-VLAAMS ACCENT” en wagenmaker. Het metier, de ambacht heb ik beslist van hem. De liefde voor muziek ook. Dat chel. Willem wijst op de afgesleten vloer in de geef je door hé. We hebben vier kinderen: eentje vorm van een cirkel. Tijdens de Eerste Wereldbeeldhouwt, eentje maakt juwelen, de derde is oorlog kwamen hier duzend en duzend soldamuzikant en de vierde is met yoga en orthopedie ten, op weg naar of van het front, hun voeten bezig. Niet toevallig, toch?” warmen rond de stoof, in wat nu zijn schrijf“Kan je je voorstellen dat mijn vader wagenmaker werkkamer is. De uitgesleten vloer getuigt van van beroep was? Die man kon een wiel maken hun talloze laarzen. uit hout. Onvoorstelbaar toch? Ik heb zoveel van hem geleerd, bijvoorbeeld hoe ik een beitel

9


10

moest slijpen. Onlangs kwam hier een jongeman Wat verkies je: de kick van het podium of de langs. Hij studeerde beeldhouwkunst aan Sint- eenzaamheid van het atelier? Lucas in Gent, derde jaar. ‘Waar laat jij je beitels Willem Vermandere: “Dat vult elkaar aan. Na slijpen’, vroeg hij. Dan breekt mijn klomp. Voor een optreden keer je terug naar de woestijn, mij is dat alfabet, de absolute basis. 'Ik doe dat de leegte, waar de ideeën komen, en waar je zelf', zei ik. ‘Ik kan dat al sinds ik tien was, op een jezelf de tijd kunt geven. Of ik dan wil sterven watersteen moet je dat doen, en dan afwetten of het podium of werkend aan een beeld? Dat met een oliesteen.' Hij wist niet wat hij hoorde. doet er niet toe, het is dezelfde mens die ermee Als kind zaten wij meer in vaders atelier dan bezig is. Ik ben nu eenmaal zo samengesteld. in huis. Wat doen kinderen vandaag? Naar tv Sommige mensen vinden dat ik op die manier kijken, op de computer zitten, zich vervelen.” mijn talenten versnipper, ik deel die mening niet. Michelangelo was ook beeldhouwer Je staat 50 jaar op de planken. en schilder en dichter. Van Gogh idem: Willem Vermandere: “We brengen instrumentale prachtige schilder, prachtige briefschrijver. nummers – ‘liedjes zonder woorden’, noem ik ze. Waarom zou ik dat dan niet mogen?” En daarnaast ook ‘vertellementen’. We spelen zowel nieuwe als oude nummers. De oude Binnenkort kom je naar Berlare... actualiseer ik, ik voeg strofes toe waarin ik over Willem Vermandere: “Ja, ik heb er reeds eerder Trump of de paus vertel. Ik zing over het leven opgetreden. Ik ben ook in het klooster geweest in met zijn zoets en zijn zuurs, maar de hoofdtoon Gijzegem in mijn jonge jaren. Het was niet mijn blijft wel positief. Je moet mensen zuurstof geven. mooiste tijd, maar ik heb er wel kunnen studeJe moet verdragen dat ze zich aan je vastklampen, ren. Mijn tijd bij de paters oblaten beschouw ik klaar om mee te vliegen. Ik laat ze meedansen. Ik als kronkelwegen van het leven, zijpaden die mijn leven boeiend hebben gemaakt en richting “MENSEN DIE VAN BEGIN TOT EINDE hebben gegeven. Mensen die van begin tot einEEN RECHTLIJNIG LEVEN LEIDEN, ZIJN de een rechtlijnig leven leiden, zijn per definitie PER DEFINITIE ONINTERESSANT” oninteressant. In de zogezegde mislukkingen wil mijn publiek geven wat ze verwachten, maar ligt vaak de kiem van iets nieuws of glorierijk. Ik ik ga verder, ik verras hen.” heb er bijvoorbeeld pater Roger Vandersteene “Ik zing van Duinkerke tot Groningen. Ik ben leren kennen toen ik 14 was, een cruciale figuur geen West-Vlaamse zanger. Ik ben een Vlaamse in mijn leven. Die kwam daar toe in het klooster zanger met een West-Vlaams accent. Ik heb op mocassins, omdat hij toen bij de Cree-indiamoeite met Wannes Capelle of Flip Kowlier nen in Canada woonde en geen gewone schoeomwille van hun verstaanbaarheid. Als ik nen meer kon verdragen. Een grandioze verteller heel eerlijk ben, vind ik het jammer dat ze zo ook.” halsstarrig en rabiaat West-Vlaams blijven “Natuurlijk heb ik er ook geleerd om me te hoezingen. Waarom? Omdat ze echt iets te vertellen den voor de letterlijkheid. Godsdienst is verbeelhebben, maar de helft van de mensen verstaat ze ding, het zijn mythes. Ik geloof hoe langer hoe niet.” liever, maar nooit letterlijk. IS bijvoorbeeld, dat is pure waanzin. Nochtans staan er wonderbaar-


lijke dingen in de Koran. Alles begint met elkaar wegrukt en het meisje meeneemt naar de hemel... beter te leren kennen. Volgens hun geloof mag je Dan sla je het boek dicht, omdat het te mooi is, meer dan één vrouw hebben, Mohammed had er en vervolgens herlees je die passage. Dat een zelfs tien. Ondenkbaar in het christendom met mens zoiets kan, zo’n boek schrijven, ongeloofal zijn seksuele taboes. Maar, zegt de Koran, als lijk. Ik lees het nu al voor de zesde keer. Marquez je een kind maakt, moet je als vader ook voor de is een schrijver die begrepen heeft waar de bijbel moeder zorgen. Dat wijst er op dat niets vrijblij- echt voor staat.” vend is. Hoe mooi is dat! Veel mensen weten niet eens waar de islam voor staat.” Waarvan geniet je het meest: schrijven, beeld“Salman Rushdie zei: ‘hoed je voor de tirannie houwen of zingen? Willem Vermandere: “Ik zing om te kunnen “JE KAN ME OOK EEN BEETJE ZIEN ALS beeldhouwen. Als zanger ben ik altijd onderweg. EEN ‘CLOWN’ MET VELE TALENTEN” De beeldhouwer woont hier, naast de kerktoren. Het meest hou ik van kleine concerten. Of van de letterlijkheid’. Let op, het is goed dat elk het nu voor 1000 man is, of ik moet een privégeloof een verbeeldingswereld en zijn eigen mefeest opluisteren: ik doe het steevast met volle taforen heeft, en zaken die in de ogen van de overgave. Ik voel me op het podium ook deels volgers heilig zijn. Moslims geloven in een hierstand-up-comediant.” namaals met 72 maagden, waar ze zullen zwem“Als kind ging ik op bezoek naar mijn tante Mamen in rivieren van wijn. Moet jij dan tegen die deleine. Een chique ongehuwde dame zonder mannen zeggen: ‘Dat is flauwekul’? Welnee, dan kinderen die in Brussel woonde. Ze had drie beledig je ze. In de gekleurde mengwereld waarkaartjes voor ons en nam ons mee naar Clown in we tegenwoordig leven, is het zo belangrijk dat Grock. Deze muziekvirtuoos heeft mijn leven we elkaars metaforen kennen en begrijpen. Maar veranderd. Je kan me ook een beetje zien als een het is de dodelijke ernst die moet gerelativeerd ‘clown’ met vele talenten.” worden. De islam zit nog steeds te wachten op de Verlichting die het christendom 200 jaar geleden gekend heeft.” Je noemt Rushdie, hou je van literatuur? Willem Vermandere: “Ik lees dagelijks. Als je niet meer leest, dan valt alles stil. Gerard Reve, Cees Nooteboom en Gabriel Garcia Marquez zijn mijn favorieten. Die prachtige zinnen, dat spel met wonderen en metaforen. Honderd jaar eenzaamheid: echt een geestig boek. ‘Geestig’, één van de mooiste West-Vlaamse woorden trouwens: rijk aan geest. Het moet niet waar zijn, als het maar waarachtig is. Metsers die van hun stelling vallen als ze het meisje Remedios zien passeren, een windvlaag die de lakens in de tuin

INFO Willem Vermandere 50 jaar op de planken Zaterdag 30 september om 20.00 u. CC Stroming, Berlare

11


© Ben van Duin

"HET IS EEN FILM VOOR DE OREN" INTERVIEW MET CORRIE VAN BINSBERGEN Tekst: Lieve Van Cauwenberge

12

Waar een componist en een schrijver de handen in elkaar slaan, wordt een 'literair concert' geboren. De Nederlandse componiste Corrie van Binsbergen schreef een muzikale trip bij het gekende boek 'Godverdomse Dagen op een Godverdomse Bol' van Dimitri Verhulst. Op het podium laat een negenkoppige ensemble jazz, pop, klassiek en moderne muziek hand in hand gaan, waarbij ze samen met de schrijver langs literaire ravijnen en ongekende muzikale hoogten scheren. Gesprek met de componiste.

L

iefde voor muziek en literatuur heb ik altijd gehad. Ik speel gitaar vanaf mijn zevende en vanaf ik kon lezen las ik alles wat los en vast zat. Op fotootjes van vroeger zie je me altijd met een boek. Lezen en muziek waren in een rumoerige rock-'n-rolltijd bovendien mijn life lines. Je kan tenslotte ook vertrekken in een boek. Dat doe je natuurlijk doorgaans alleen thuis op de bank. Een lezing is een andere communicatie. Dat meegevoerd worden probeer ik door de muziek op het podium te bewerkstelligen.” “Het is een film voor de oren. Luciditeit. Een lichte draai aan de werkelijkheid, misschien

door soms ietwat absurdistisch materiaal dat niet direct in een bekend idioom valt, waardoor je bij je publiek binnenkomt in een onderbewuste, intuïtieve laag, waar ruimte is voor associaties. Het wordt niet precies benoemd of verwoord, niet precies qua muziek en noten verklankt, maar het raakt hopelijk ergens in een diepere laag een snaar.” Hoe kies je de co-artiesten – auteurs – en hoe verloopt de wisselwerking met hen? Corrie van Binsbergen: “Op de inhoud. Ik heb ook wel eens 'aanzoeken' gekregen, maar ben daar niet vaak op ingegaan. Ik moet iets


met die tekst hebben en er ook muzikaal iets mee kunnen. Of het aanzoek kwam van een blaaskakerige schrijver. Dan houdt het bij mij ook op, haha...” “Meestal maak ik de tekstkeuze in overleg. “IK HEB OOK WEL EENS 'AANZOEKEN' GEKREGEN, MAAR BEN DAAR NIET VAAK OP INGEGAAN” Ik componeer een muzikaal scenario op de gekozen tekst. De diversiteit van de auteurs vergt altijd een eigen aanpak, een frisse kijk. Formules kunnen hier niet zomaar op worden losgelaten. Ik componeer ook op de schrijver, hoe die voordraagt. Bij Kees van Kooten sluipt er vaak een jazz in, een groove. Hij gaat daar lekker mee aan de haal, met hem wordt het een beetje circus. Bij Remco Campert ook jazz, maar lyrischer. En Dimitri is zó scherp en zó muzikaal, ritmisch, alles, ik kijkt hier dan ook heel erg naar uit!” “De manier van voordragen maakt dat het op het podium ook nooit exact hetzelfde is, omdat het scenario zich ontrolt aan de hand van het tempo van de lezer.” “En daar zijn we bij een voor mij essentieel punt gekomen. Ik hou zo van het moment waarop zich iets afspeelt op het podium tussen muzikanten, schrijver, in wisselwerking met het publiek. Dat unieke moment daar en dan, daar gaat het om.” Hoe ontstaat de muziek en hoe koppel je die aan tekst? Hoe geef je de sfeer van een boek of de stijl van een schrijver weer met muziek? Corrie van Binsbergen: “Het begint met de tekst. Daar moet ik bijna onmiddellijk een muzikaal idee bij krijgen. Een gevoel, een klank, ritme, sfeer. Vroeger wantrouwde ik het als een idee te snel kwam. Maar het blijken de beste te zijn. Ik vaar op mijn muzikale intuïtie en werk dat daarna uit in structuur. Het zijn zeer uiteenlopende manieren van componeren. Niet alle teksten zijn geschikt. Als de tekst te anekdotisch is, te eendimensionaal werkt het niet. Dan wordt het éénop-één, ga je rode rozen nog roder kleuren.”

Schrijf je zelf ook? Corrie van Binsbergen: “Nee ik schrijf zelf niet, maar het puzzelen met verhalen of losse tekstfragmenten om er met de muziek weer een kloppend geheel van te maken, vind ik het leukste dat er is. Dat samenstellen is natuurlijk ook een letterlijke vorm van componeren.” Waarom heb je deze keer gekozen voor Dimitri Verhulst? Corrie van Binsbergen: “Ik had Godverdomse dagen op een godverdomse bol eerder al gelezen en kreeg er direct muzikale ideeën bij. Toen Dimitri schrijver werd van het Boekenweekgeschenk 2015 was dat een mooie aanleiding hem uit te nodigen op het BrokkenBal, een evenement met meerdere gasten uit literatuur en muziek dat ik jaarlijks organiseerde in het Amsterdamse Bimhuis. Wat daar gebeurde, was magisch! Het knetterde en vonkte. Hij is ook zo ongelofelijk muzikaal, ging zo zonder repetitie er vol in – bizar. Na afloop zei hij me graag nog eens de planken te willen delen. En dat was geheel wederzijds!” Hoe verloopt de samenwerking bij een voorstelling als Godverdomse dagen? Hoe gaan jullie te werk? Corrie van Binsbergen: “Dat begon dus op het BrokkenBal waar we de eerste bladzijden deden. Dimitri en ik zijn een paar keer bij elkaar geweest en zijn in overleg tot een ingekorte versie van het boek gekomen. Ik zal vooral met de musici repeteren. Dimitri komt er pas de laatste dagen bij.”

INFO Dimitri Verhulst en Corrie van Binsbergen Godverdomse Dagen op een Godverdomse Bol (Try out) Donderdag 12 oktober 2017 om 20.00 u. CC Belgica, Dendermonde

13


Humor Lebbeke

DE GELUKMONOLOOG T hea te

ren r Wet te

KLEUR

© Joke

Dev ynck

© Athos Burez

Theater Dendermonde

© An Nelissen

Zaterdag 30 september, 20.00 u. An Nelissen stopt ermee! en, Ze staat reeds meer dan 45 jaar op de plank waarvan onder tussen 21 jaar met soloshows. ongeveer 1 milOm al die voorstellingen te spelen, legde ze leren, maak t ze joen 676 duizend kilometer af. Om het af te “on the road”. leven het aan eid afsch van nog 1 show. Bij wijze : stoppen slagen in An wil doen, waar de Rolling Stones niet . op een hoogtepunt

ZUIDPOOL DE FELOMSTREDEN K ROON

CC De Biekorf, podiumzaal 0 (vrijetijdspas) €20/€19 (-26/+65)/€18 (abo's en groepen)/€1 .be www.ccdebiekorf

Vrijdag 27 ok tober, 20

.00 u.

Tom Lanoye bewerk t het allereerste kon ingsdram a uit de geschiedenis, geschreve n door Sha kespea res gro te rivaal Christopher Ma rlowe, tot een vol led ig nieuw stu k. Door het installeren van zijn gehate minnaa r naast hem op de troon, ont ketent Kon ing Edward II een ongekende stroom aan intriges in zijn hof houding CC Belgica - Belgica The ater € 18 / 15 (vriend , -26j) www.ccbelgica.be


Muziek Buggenhout

6 Vrijdag

ok

LIVING HERO

0.00 u. tober, 2

elfgeeerste z et haa r leur’ m ‘K n . e o n iz eaterza le ur t r t d it se e th e e k d k r c v yn r gebe ug n a a Joke De er wat e loog ter n. o om o v n m o no tr e h laat zie s v ic te z re h h c id c a e s d h e n ig g e d r e e g in n eesti t e n d e e e e n m e n s s c ho is een g erdw ijn v n e ie g s in lu r a ls de il vera nde ont hoe ken. ‘K leur’ to er kunnen ma rd a a k wetsb s) etijdspa al € 6 (vrij eaterz a / ) Th 6 2 (a v 1 CC No nd) / € 1 13 (vrie .be n € 15 / € re e tt e novaw www.cc

© Bruce Springsteen

Zaterdag 18 november, 20.00 u.

Muikale voor

stelling Bug

genhou t

1418 KLAPROOS

Je grote held eren, je moet het maa r durven. Zeker wanneer het gaat om… ‘The Boss’. Maa r als muzikant is er niets leukers. Hierdoor hoor t het publiek het repertoir e van Bruce zoals nooit eerder geventile erd. Het zijn geen perfecte imitaties, maa r doorleefde en eigenwijze versies van Springstee n’s klassiekers en minder gekende pare ls. Living Hero trok eerder het land rond met odes aan levende legendes Tom Wait s en Neil Young. Nu zullen deze vier voca listen zorgen voor ‘Glor y Days’: Klaas Delr ue, Hannelore Bedert, Senne Guns en Jan De Campaenaere. Zij worden omringd door topmusici uit de Vlaamse pop & rock -scene. GC De Pit € 21 / 19 (-26j) www.gcdepit.bee

o Vrijdag 10 n

vember, 20

.00 u.

t tere en leent voor he zich perfect e iekproject di t uz se m e n ch ee akoestis proos1418 is la K . og , gitaar, Een intieme, rl ng oo Met en kel za derwerp va n a Coopman. nloos m kwetsbare on zi Em en t en ch ts Lambreg e tegen onre jd ri st n ers va n te va n Debbie off ze ht n nodeloze slac rdeon trek ke . niet en kel de ha rp en acco ad e w da n is ke sm en en herd wel ke oorlog geweld. Sam e va n eender den, maa r di le ge ar ja 0 10 /Opstal Buggenhout aat 161, 9255 tr ps ra K r, Boekenschuu 5 euro eek.be hout .biblioth ht tp:// buggen


“EEN SHOW MOET RIJPEN, ZOALS GOEDE WIJN” 16

INTERVIEW MET NELE GOOSSENS Tekst: Hanne Jacobs

In haar eerste soloshow stond ze net vóór haar scheiding, waar dan weer haar tweede cabaret-show over ging. Nu staat Nele Goossens op een nieuw punt in haar leven, daar waar ze het verleden kan loslaten en waar er plaats is gemaakt voor iets nieuws. In haar nieuwe show ‘Dag Janine en dag José’ vertelt ze over de verbouwingen van haar huis en over haar nieuwe buren.

Z

ijn je shows altijd waarheidsgetrouw? Nele Goossens: “Ja, ik maak sowieso altijd shows over mijn eigen leven. Ik kan dat niet anders. Het gaat altijd over mijn leven, mijn persoonlijke ervaringen. De mensen die mij volgen krijgen een mooie inkijk in waar ik nu sta in mijn leven. Het is natuurlijk comedy dus er zitten wel overdrijvingen in. Er

worden zaken aangedikt en vervormd. Maar de hoofdlijn is wel echt mijn eigen leven.” Wat is het grote verschil met je vorige twee soloshows? Nele Goossens: “Het grote verschil is dat er nog meer humor in zit. Daar ben in aan het groeien. Dat merk ik ook aan de reacties van het publiek. Deze show is begin februari al in premi-


ère gegaan en de reacties waren zeer goed! En dat doet deugd. Ik besliste op voorhand om de show daarna een half jaar te laten liggen. Een show is zoals een goede wijn, dat moet rijpen. We zijn nog dingen aan het veranderen, zodat hij tegen september helemaal op punt staat. En dan begint de magie van theater dat elke avond anders is.” Als kind was je veel bezig met muziek en dans. Kan je daar nu ook nog tijd voor maken? Nele Goossens: “Ik zit momenteel midden in mijn verbouwingen. Ik ben nu vooral bezig met dozen te verzetten en stof op te kuisen. Ik heb weinig tijd om achter mijn piano te kruipen. Dat vind ik wel heel spijtig. Maar het huis is nu even de prioriteit. Ik voel wel dat als de verbouwingen achter de rug zijn ik snel achter mijn drumstel en mijn piano ga zitten om liedjes te schrijven. Ik voel, na vijf maanden verbouwen, dat ik goesting krijg om te schrijven en te creëren.” In 2014 haalde je onder meer in De Pit de zangeres in jezelf naar boven in de concertreeks Kleinkunsteiland. Hoe was dat om te mogen zingen met grote namen als Jan De Smet, Lukas Van den Eynde en Barabara Dex? Nele Goossens: “Enorm leuk! Dat was een godsgeschenk want eigenlijk was er iemand afgevallen en ik was een back-up. Op Studio Herman Teirlinck kreeg ik les in kleinkunst van Lukas Van den Eynde en Jan De Smet. Dat was natuurlijk heel bijzonder om met mijn leerkrachten – want dat blijven toch een beetje

je leerkrachten – samen te mogen werken. Nu zijn het ondertussen wel al collega’s geworden, maar het blijven toch echt grote namen. Ik heb veel geleerd op die vier maanden tijd. Ik zing heel graag op een podium. Mijn show is cabaret, dus daar zing ik ook altijd in.” Je hebt ondertussen tientallen rollen gespeeld in televisie en theater. Welke rol gaat je de rest van je leven zeker bijblijven? Nele Goossens: “Van televisie zal dat sowieso 'Kelly van Snelle Eddy' zijn. Dat gaat mij achtervolgen tot aan mijn dood. Maar ik hoop “DIE ROL VAN 'KELLY VAN SNELLE EDDY' WAS EIGENLIJK OOK DOOR DE GODEN GESTUURD” natuurlijk dat er voor televisie nog rollen gaan komen die me gaan bijblijven. In theater zijn er natuurlijk sowieso mijn eigen shows, die ga ik altijd heel dierbaar in mijn hart meedragen. Bij theater FroeFroe heb ik ook een aantal hele mooie rollen mogen spelen. FroeFroe maakt altijd hele mooie producties. Op vlak van verhaal, maar ook de kostuums en decors zijn altijd prachtig.” Heb je geen schrik dat je voor veel mensen altijd 'Kelly van Snelle Eddy' zal blijven? Nele Goossens: “Ik ben heel dankbaar dat dat op mijn pad is gekomen. Dat heeft ook al veel deuren geopend voor mij. Ik ga daar nooit negatief over denken. Die rol was eigenlijk ook door de goden gestuurd. Toen ik net een paar maanden was afgestudeerd, belde men mij op voor een rolletje in Chris & Co. Ik mocht een kunstenares spelen die helemaal wordt afge-

17


“IK DOE VEEL SOLO, MAAR IK VIND HET SUPER OM IN GROEP TE BLIJVEN WERKEN”

18

Als je zou moeten kiezen tussen theater en televisie, wat kies je dan? Nele Goossens: “Sowieso theater. Op een podium. Ik word daar heel gelukkig van. De wisselwerking tussen uw publiek en tussen wat je doet is zo graaf. Dat is een aparte ervaring. Ik doe ook heel graag televisie, maar als je vraagt waar mijn hart ligt dan is dat toch bij theater.” Je kiest meestal ook voor komische stukken en rollen, ben je daarin het meeste thuis? Nele Goossens: “Weet je, ik kies dat eigenlijk niet zelf. Dat is zo gegroeid, onder meer door Kelly te spelen en mee te doen in enkele komedies. En als kers op de taart ben heb ik dan ook nog gekozen om cabaret te doen. Dus ja, mensen denken vaak dat ik alléén maar humor wil en kan doen. Maar ik zou graag voor televisie nog eens een zware rol willen spelen. Een rol waar je je tanden in kan zetten! Gelukkig is cabaret altijd de combinatie van de twee, een lach en een traan binnen één verhaal. Vandaar mijn liefde voor het genre.” Je bent ondertussen ook al jaren gastvrouw bij de revues in Het Witte Paard in Blankenberge. Hoe ben je daar beland? Nele Goossens: “Ook door de goden gestuurd! Mijn leven is echt één groot 'laat het maar ko-

men'. Ze hadden ook eerst iemand anders die dat ging doen, maar die is dan door haar rug gegaan. Ze hebben mij toen gebeld met de vraag of ik haar wou vervangen. Dat was met Jeroen Maes en dat klikte zo goed. Wij kenden elkaar niet, maar vanaf de eerste minuut merkten wij 'ja dat is hier een match made in heaven'. We hebben dat vijf jaar samen gedaan en er keihard voor gewerkt. Hij is gestopt maar ik ben dat blijven doen, omdat ik geen afscheid kon nemen van de revue. Ik krijg daar terug waar ik heel mijn jeugd mee ben bezig ben geweest: zingen, dansen, sketchen en mooie kostuums met af en toe een pluim. Heerlijk! Ik sta daar nu mijn negende jaar.” Wat brengt de toekomst nog voor Nele Goossens? Nele Goossens: “Nu eerst de zomer in Het Witte Paard. Dan ga ik ook nog meedoen in een komedie, De Vapeurs. Dat is een stuk met vier vrouwen over de menopauze. Ik doe veel solo, maar ik vind het super om in groep te blijven werken. In het voorjaar doe ik nog iets, maar dat mag ik nog niet zeggen. Maar vooral ga ik touren met mijn eigen show, van september tot in maart en ik heb er heel veel zin in!”

INFO Nele Goossens Dag Janine en dag José zaterdag 2 december 2017 om 20.00 u. GC De Pit, Buggenhout

© Erfgoedcel Land van Dendermonde

broken door Chris zijn typetje van Jan Hoet. Maar ik kon die dag niet, ik zat elders met een première. Een week later belden ze opnieuw voor een andere rol. Dat was om eenmalig het lief te spelen van Snelle Eddy. Die draaidag was zo tof en het klikte zo goed tussen ons dat ze daar dan toch iets in gezien hebben, want ik mocht blijven als Kelly.”


LINDA BEELAERT KIEST VOOR DE RONDE VAN BEGIJN

Na 18 jaar werkzaam te zijn in gemeentehuis Berlare, maakte ik in september 1994 de overstap naar het Cultureel Centrum Stroming. In ruim 23 jaar beleefde ik heel wat leuke, hilarische maar ook stressvolle momenten. Het is dan ook bijzonder moeilijk om een keuze te maken. Bijna alle voorstellingen zijn de moeite waard, en ik heb in tussentijd heel wat genres leren te appreciëren. Enkel zware klassieke muziek is niet echt mijn dada, maar humor, theater, shows en praatprogramma’s kunnen me allemaal bekoren.

V

oor komend seizoen kies ik zeker en vast voor de Ronde Van Begijn. Het is een koersshow waarin comedian en wielerliefhebber Begijn Le Bleu, onder andere bekend van Foute Vrienden, twee bekende coureurs op bezoek krijgt. Hij haalt herinneringen op over de topjaren van deze renners en praat met hen over het huidige wielerseizoen. Ondertussen kan je genieten van fijne muziekjes. Het publiek krijgt archiefmateriaal, een quiz en veel ambiance voorgeschoteld. In Berlare wordt het een topshow met de broers Naesen – Belgisch kampioen Oliver en zijn broer Lawrence. Zelf ben ik een hevig supporter! Er komt ook een gewezen toprenner, maar wie dat precies zal zijn, is ook voor ons een surprise. Ik kijk ook bijzonder uit naar de voorstelling van de Frivole Framboos. Hier mag je je ver-

19

wachten aan een avondje dollen met muziek door een mix van klassieke en moderne melodieën, taalgrapjes en leuke verhaallijntjes. De twee topmusici reizen door Europa en stellen hun talent ten dienste van een uitgebreid pallet aan muziekstijlen en aanstekelijke humor. Ommuziék te lachen! Last but not least kijk ik ook uit naar theater Aspe 2, het dodelijk jubileum. Het theater als feestlocatie en misdaadscène. Het publiek is getuige van een moordpartij. Het publiek wordt opgeroepen als getuige. Hoe spannend kan een voorstelling zijn? Ik ben benieuwd!


DONDERDAG 28 SEPTEMBER 2017 OM 20 U. LOCATIEVOORSTELLING KALKENSTRAAT 21B, 9255 BUGGENHOUT

TICKETS: WWW.BERLARE.BE/CCSTROMING/ WWW.CCDEBIEKORF.BE WWW.CCBELGICA.BE WWW.GCDEPIT.BE WWW.CCNOVA.BE


KALENDER

SEPTEMBER - DECEMBER 2017


VERTELMOMENT VOOR KLEUTERS

PICNIC MUSIC MET STEIGER

KUNSTACADEMIE WETTEREN - Berlaarse Landschappen

THE LUNATICS - Nul TV

CINEBIBEVENT LION + DE LANGSTE TAFEL IN BUGGENHOUT

FLANDERS RECORDER QUARTET EN FRED BROUWERS

THE FINAL CHAPTER

Ma. 04.09

Wo. 06.09

Vr. 08.09

Vr. 08.09

Za. 09.09

Za. 09.09

Zo. 10.09

BLOEMENCORSO 'CONTINENTEN'

INITIATIE COMPUTER/INTERNET

Zo. 03.09

14.30 u.

21.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

12.00 u.

15.00 u.

09.00 u.

evenement

openluchtcinema

humor

expo

muziek

voorlezen

computercursus

Berlare, Kasteel 11.00u. klassiek

Buggenhout, Site Speelplein, Platteput

Berlare, CC Stroming

Berlare, CC Stroming

Wetteren, Cultuurcafé Nova

Berlare, bibliotheek

Buggenhout, BiB ACC, Nieuwstraat 2

Sint-Gillis-Dendermonde, centrumstraten

KALENDER SEPTEMBER-DECEMBER


VIS AAN WAL I.K.V. BOULEVART

VERTELMOMENT VOOR KLEUTERS

CCNOVA@THEMOVIES - Sprakeloos

CCNOVA@THEMOVIES - Moonlight

UITGEZONDERD.THEATER! - Blind Date

MISSES BIG STUFF - Walking a mile in Aretha's Shoes

OPENDEURDAG OPSTAL (MET BOEKENVERKOOP)

Zo. 17.09

Wo. 20.09

Do. 21.09

Do. 21.09

Za. 23.09

Za. 23.09

Za. 23.09

WILLEM VERMANDERE - 50 jaar op de planken Berlare, CC Stroming

PJOTR EN DE WOLFSKI - De maan

4HOOG - Stekeblind (3+)

VERTELMOMENT VOOR KLEUTERS

LOST BOYS - Het Gevolg/B12VZW

JOKE DEVYNCK - Kleur

BENT VAN LOOY - Pyama Days

ORQUESTA TIPICA CIUDAD BAIGON

BILLIE LEYERS

WILLIAM BOEVA - Reset

TAL EN THEE - BOOM (3+)

Za. 30.09

Zo. 01.10

Zo. 01.10

Wo. 04.10

Wo. 04.10

Vr. 06.10

Za. 07.10

Za. 07.10

Za. 07.10

Za. 07.10

Zo. 08.10

KALENDER

Wetteren, CC Nova

Wetteren, CC Nova

Buggenhout, GC De Pit

Dendermonde, CC Belgica

Berlare, CC Stroming

Wetteren, CC Nova

Dendermonde, CC Belgica

Berlare, bibliotheek

Berlare, CC Stroming

Dendermonde, CC Belgica

Lebbeke, CC De Biekorf

Dendermonde, op locatie

#2 - Illuminine

Buggenhout, Kalkenstraat 21B

AN NELISSEN - De gelukmonoloog

COMPAGNIE CECILIA & ARNE SIERENS - Zingarate

Do. 28.09

Uitbergen, IBO 't Biebelotje

Berlare, Cultuurcafé

Za. 30.09

VERTELMOMENT VOOR KLEUTERS

Wo. 27.09

Krapstraat 161, Opstal

Vr. 29.09

STUDIO ZONDAG - Louie Louie

Zo. 24.09

Buggenhout, Boekenschuur,

Wetteren, CC Nova

Lebbeke, CC De Biekorf

Wetteren, CC Nova

Wetteren, CC Nova

Berlare, bibliotheek

Dendermonde, Grote Markt

Berlare, diverse locaties

Wetteren, Cultuurcafé Nova

Overmere, IBO De Speling

14.00 u. + 16.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

15.00 u.

15.00 u.

15.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

21.00 u.

20.00 u.

14.00 u.

21.00 u.

11.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

14.30 u.

15.00 u.

14.00 u. - 18.00 u.

14.00 u.

12.00 u.

14.00 u.

S

BERLARE CULTOERT - CULTURELE FIETSTOCHT

Zo. 17.09

PICNIC MUSIC MET FUNGUS IN MUGS

Vr. 15.09

VERTELMOMENT VOOR KLEUTERS

Wo. 13.09

voorlezen

familie

humor

muziek

muziek

muziek

theater

theater

voorlezen

familie

kindertheater

muziek

humor

muziek

theater

voorlezen

muziek

opendeurdag

muziek

theater

film

film

voorlezen

workshop

familie

muziek


GODVERDOMSE DAGEN OP EEN GODVERDOMSE BOL

Dimitri Verhulst

KOPfKINO fm

Zo. 15.10

KAATJES VERJAARDAG

ANNELIES VAN HULLEBUSCH & KATHARINA SMETS

ZA. 14.10

08.30 u. 19.00 u. + 21.00 u.

Berlare, CC Stroming Wetteren, CC Nova

BOEKENVERKOOP

Za. 14.10

20.00 u.

Lebbeke, CC De Biekorf

15.00 u.

20.00 u.

FABULEUS & HETPALEIS - Virginity

Wetteren, CC Nova

GRUPETTO - Rhapsody in Blue

Berlare, CC Stroming

20.00 u.

Vr. 13.10

Dendermonde, CC Belgica

14.00 u. 15.00 u.

Vr. 13.10

Do. 12.10

Overmere, IBO De Speling

DE LASSIES

Do. 12.10

Berlare, CC Stroming

VERTELMOMENT VOOR KLEUTERS

Wo. 11.10

KALENDER SEPTEMBER-DECEMBER

voorlezen

familie

theater

bibliotheek

theater

muziektheater

theater

senioren


muziek

ZUIDPOOL - De felomstreden kroon…

LIEBRECHT VANBECKEVOORT - Fransz Liszt: poëet en virtuoos

FREDDY DE VADDER - Freddy on Ice

LIP/STICK - Slagerij Van Kampen

YLVIE MONDEN

HULDE- EN SLOTCONCERT -

The Jeggpap jazzband & special guests

Vr. 27.10

Vr. 27.10

Za. 28.10

Za. 28.10

Zo. 29.10

Zo. 29.10

STUDIO ZONDAG - Big Time Bossmen

SOLAN & LUDWIG, DE GROTE KAASRACE (5+)

GENE THOMAS - Goud

UGO DEHAES / FABULEUS - RATS

Zo. 29.10

Vr. 03.11

Za. 04.11

Za. 04.11

CCNOVA@THEMOVIES - La La Land

KALENDER

Wetteren, CC Nova

Lebbeke, CC De Biekorf

Wetteren, CC Nova

Berlare, Cultuurcafé

Dendermonde, CC Belgica

Berlare, CC Stroming

Dendermonde, CC Belgica

Lebbeke, CC De Biekorf

Wetteren, CC Nova

Dendermonde, CC Belgica

Wetteren, CC Nova

20.00 u.

20.00 u.

14.30 u.

19.30 u.

15.00 u.

11.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

14.00 u.

dans

muziek

familie

muziek

muziek

expo

muziek

humor

klassiek

theater

film

voorlezen

muziek

Do. 26.10

Uitbergen, IBO 't Biebelotje

14.30 u.

VERTELMOMENT VOOR KLEUTERS

Wetteren, CC Nova

Wo. 25.10

familie

familie

theater

muziek

JACKOBOND - Jackobond zingt Marva

15.00 u.

humor

opendeurdag

Zo. 22.10

muziek

theater

TINA MAEREVOET - Slaapwel Frank (5+)

Berlare, CC Stroming

humor

muziek

theater

voorlezen

Zo. 22.10

20.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

09.30 u.

20.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

15.00 u.

Wetteren, CC Nova 20.00 u.

Berlare, CC Stroming

Dendermonde, Sint-Egidiuskerk

Lebbeke, CC De Biekorf

Buggenhout, BiB ACC, Nieuwstraat 2

Buggenhout, GC De Pit

Wetteren, CC Nova

Dendermonde, CC Belgica

Buggenhout, GC De Pit

Wetteren, CC Nova

Dendermonde, CC Belgica

Berlare, bibliotheek

O

WATER & FIRE / HANDEL REVISITED - BL!NDMAN

Za. 21.10

- Wat er gebeurde terwijl de mussen de polka dansten (8+)

JAN DE WILDE EN VRIENDEN - Dag meneer De Wilde

Za. 21.10

DIGITALE VERWENDAG

Za. 21.10

HET PRETHUIS - Ierboven, Ierneffest, Ieronder

STRANGE COMEDY - De Show

Vr. 20.10

SCHIPPERS&VANGUCHT / HETPALEIS

DE KOLONIE MT & PETER DE GRAEF - Twee zielen

Vr. 20.10

Za. 21.10

TE GEK!? - Open geest Xl

Vr. 20.10

Za. 21.10

STRANGE COMEDY - De Show

Belpop Bonanza Quattro (try-out)

Vr. 20.10

-

JAN DELVAUX & DJ BOBBY EWING

Do. 19.10

NACHTASIEL - Theater Antigone

Do. 19.10

VERTELMOMENT VOOR KLEUTERS

Wo. 18.10


KALENDER SEPTEMBER-DECEMBER


L ADIES' NIGHT MET TOM DICE

Vr. 10.11

N

THEATER DE TOEKOMST - Romeo en Julia

Vr. 10.11

Buggenhout, GC De Pit

Lebbeke, CC De Biekorf

Dendermonde, CC Belgica

Dendermonde, CC Belgica

VERTELMOMENT VOOR KLEUTERS

ACCORDEON SAMURAI - Ricardo Tesi, Kepa Junkera, Markku…

TEAR GUN THEATERTOER - Blaudzun

LIVING HERO - Bruce Springsteen

DE RONDE VAN BEGIJN

COMPAGNIE FRIEDA & THEATER FROEFROE - TAK (4+)

BOEKSTARTDAG

GROTE SCHOONMAAK VAN JE PC

VERTELMOMENT VOOR KLEUTERS

TIPS & TRICKS - Sara Eisa en Anouk Sturtewagen

LUCAS VAN DEN EYNDE, TINE EMBRECHTS, CLARA CLEYMANS -

Kleinkunsteiland: de klassiekers

Wo. 15.11

Vr. 17.11

Za. 18.11

Zat. 10.11

Za. 18.11

Zo. 19.11

Zo. 19.11

Ma. 20.11

Wo. 22.11

Do. 23.11

Do. 23.11

BIECHT - Raf Walschaerts

OOST-VLAAMSE VOLKSVERHALEN

DEAR OLD BRUSSELS - Jazz aan de Molen

THE JONI MITCHELL PROJECT - Tutu Puoane

STORM - Letters van vuur (8+)

HETGEVOLG / B12 VZW - Lost Boys

NELLIE EN CEZAR - Geheimen op zolder

STUDIO ZONDAG - Tiny Legs Tim

Vr. 24.11

Vr. 24.11

Za. 25.11

Za. 25.11

Za. 25.11

Za. 25.11

Zo. 26.11

Zo. 26.11

Dendermonde, CC Belgica

Berlare, Cultuurcafé

Lebbeke, CC De Biekorf

Wetteren, CC Nova

Berlare, CC Stroming

Dendermonde, CC Belgica

Bugenhout, Molenaarswoning Opstal

Buggenhout, Bib Opdorp, Dries 70, Opdorp

Dendermonde, CC Belgica

Wetteren, CC Nova

Dendermonde, CC Belgica

Uitbergen, IBO 't Biebelotje

Buggenhout, BiB ACC, Nieuwstraat 2

Buggenhout, Boekenschuur, opstal

Wetteren, CC Nova

Berlare, CC Stroming

Buggenhout, GC De Pit

Dendermonde, CC Belgica

Dendermonde, CC Belgica

Berlare, bibliotheek

Berlare, CC Stroming

KALENDER

HET GEZIN ALS TEAM

Di. 14.11

ARABISCHE NACHT - De Roovers

Za. 11.11

19.30 u.

15.00 u.

20.00 u.

19.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

14.00 u.

19.00 u.

09.00 u.

14.00 u. + 16.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

15.00 u.

19.30 u.

20.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

15.00 u.

klassiek

muziek

familie

theater

film

muziek

muziek

vertellingen

humor

muziek

theater

voorlezen

computercursus

orkshop

familie

entertainment

muziek

muziek

muziek

voorlezen

vorming

theater

muzikale

muziek

theater

muziek

kindermuziek

voorlezen

Buggenhout, Boekenschuur,

KAYHAN KALHOR & TOUMANI DIABATE

Do. 09.11

14.00 u.

11.00 u.

Krastraat 161, Opstal voorstelling

NIET DRUMMEN - Theater de spiegel

Wo. 08.11

Overmere, IBO De Speling

Wetteren, Intermezzo 2

VERTELMOMENT VOOR KLEUTERS

Wo. 08.11

Vr. 10.11 KLAPROOS1418

BEL AYRE - Aperitiefconcert

Zo. 05.11


CCNOVA@THEMOVIES - Elle

3ACH - Zonzo Compagnie

RIGUELLE - La vie est Riguelle, Paris l'Amour

KAMAGURKA - #hahaha

NELE GOOSSENS - Dag Janine en dag José

KOPERGIETERY - Verloren (8+)

SINTERKLAAS IN DE BIB

ASTRID & EMMA WAUTERS - Aperitiefconcert

Do. 30.11

Vr. 01.12

Vr. 01.12

Za. 02.12

Za. 02.12

Za. 02.12

Za. 02.12

Zo. 03.12

Wetteren, Intermezzo 2

Buggenhout, BiB ACC, Nieuwstraat 2

Wetteren, Bibliotheek

Buggenhout, GC De Pit

Berlare, CC Stroming

Wetteren, CC Nova

Dendermonde, CC Belgica

Wetteren, CC Nova

KALENDER SEPTEMBER - DECEMBER

20.00 u.

11.00 u.

10.00 u.

15.00 u. + 20.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

20.00 u.

19.00 u.

film

klassiek

workshop

familie

humor

humor

muziek

familie


CC Stroming

CC De Biekorf

Dorp 101 – 9290 Berlare

Stationsstraat 23 – 9280 Lebbeke

Tel. 052 43 25 50

Tel. 052 25 08 12

www.berlare.be/ccstroming

www.ccdebiekorf.be

Bibliotheek Berlare

Bibliotheek Lebbeke

Dorp 101A – 9290 Berlare

Stationsstraat 19 – 9280 Lebbeke

Tel. 052 43 25 55

Tel. 052 41 34 41

www.berlare.be/Bibliotheek

bibliotheeklebbeke.blogspot.be

BUGGENHOUT

WETTEREN

GC De Pit

CC Nova

Platteput 16 – 9255 Buggenhout

Molenstraat 2b – 9230 Wetteren

Tel. 052 33 84 50

Tel. 09 365 20 20

www.gcdepit.be

www.ccnovawetteren.be

Bibliotheek Buggenhout

Bibliotheek Wetteren

Nieuwstraat 2 – 9255 Buggenhout

Markt 27 – 9230 Wetteren

Tel. 052 33 95 91

Tel. 09 369 26 78

bibbuggenhout.blogspot.be

www.bibliotheekwetteren.be

DENDERMONDE

Erfgoedcel

CC Belgica

Land van Dendermonde

D

LEBBEKE

ER IJZ W IS RE

BERLARE

Kerkstraat 24 – 9200 Dendermonde Tel. 052 20 26 26

www.ccbelgica.be

Bibliotheek Dendermonde

Kerkstraat 111 – 9200 Dendermonde Tel. 052 46 81 00

http://bibdendermonde.blogspot.be

Nijverheidsstraat 3

9200 Dendermonde Tel. 052 25 03 40

www.egclandvandendermonde.be

CULTUURDIJK

p.a. CC Belgica Dendermonde www.zone-c.be

DE LEESDIJK

p.a. Bibliotheek Dendermonde www.deleesdijk.be

Hoofdredactie Timothy Vermeir, redactie: Stijn De Coster, Veerle De Geest, Leen De Greve, Lobke De Winne, Jen De Groeve, Hanne Jacobs, Elke Heuvinck, Bart Van den Broucke en Yoko Van Praet. Coverfoto: Toon Aerts Advertentiewerving: Patrick Dalle, Vlassenbroek 22, 9200 Dendermonde, patrick@smartad.be, 0474 997 085

Zone C wordt uitgegeven door Cultuurdijk, een intergemeentelijke projectvereniging tussen de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Lebbeke en Wetteren. Jaargang 6, nummer 28 (van zone c), gratis, september 2016. Zetel: Kerkstraat 24, 9200 Dendermonde, tel: 052 20 46 40, email: info@zone-c.be. Met de steun van de Vlaamse Overheid, de provincie Oost-Vlaanderen, de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Lebbeke en Wetteren. Zone C tracht alle wettelijke bepalingen na te leven. Personen die menen in hun rechten geschaad te zijn, worden gevraagd contact op te nemen met de verantwoordelijke uitgever. Auteurs van artikels zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun tekst. Overname kan mits schriftelijke toelating van de redactie. Foto’s zonder auteursvermelding werden door de organisaties ter beschikking gesteld. Het adressenbestand van Zone C wordt beheerd in de geest van de wet op de bescherming van de privacy. Schrappen, wijzigen of opvragen van uw adresgegevens is mogelijk. Contacteer hier voor het secretariaat van Cultuurdijk: 052 20 26 40 of info@zone-c.be.


INTERVIEW MET ANNELIES VAN HULLEBUSCH Tekst: Wim Breydels

30

Annelies Van Hullebusch is een jonge theatermaakster. Ze debuteerde zeven jaar geleden met ‘DORP’, een wondermooie en ietwat nostalgische terugblik op het dorp van haar jeugd. De daaropvolgende jaren maakte ze bij ons en in Nederland voorstellingen onder de vleugels van verschillende theaterhuizen. Sinds 2015 gaat ze ook voor haar eigen parcours. Komende maanden kan je haar aan het werk zien in twee voorstellingen: het bijzondere ‘KOPfKINO fm’ en de kleutervoorstelling ‘TAK’.

J

ouw werk laat zich niet gemakkelijk omschrijven. DORP was beeldend objectentheater, KOPfKINO fm is een mix van een luisterspel en een kijkvoorstelling. Je bent een artistiek buitenbeentje? Annelies Van Hullebusch: “Zelf voel ik mij geen buitenbeentje, maar ik begrijp wel dat mijn werk moeilijk in een hokje is te plaatsen. Dat komt misschien door mijn opleiding. Ik volgde de richting performance aan de toneelacademie van Maastricht. Dat is een opleiding waarin je heel veel mag experimenteren. Ik volg

mijn artistieke ontwikkeling en ik zoek telkens opnieuw naar de juiste combinatie van vertelling en vorm. Ik ben echt keihard een zoeker. Ik vind het zelf daarom ook altijd moeilijk om me te definiëren als maker. Voor mij valt het allemaal onder kunstenaarschap.” In KOPfkino fm kijkt en luistert het publiek met koptelefoons op het hoofd naar verhalen van bewoners in een appartementsblok. Vanwaar kwam dat idee? Annelies Van Hullebusch: “De voorstelling ont-

© Clara Hermans

“IK BEN KEIHARD EEN ZOEKER”


stond twee jaar geleden naar aanleiding van de vraag van RATAPLAN voor het Enterfestival (een sociaal-artistiek festival in Antwerpen, nvdr). Ik liet me samen met Katharina Smets en Wanda Eyckerman uitdagen door de appartementsblokken Hof ter Lo in Borgerhout. Deze liggen geprangd tussen de Antwerpse ring en de spoorweg. Frequente ringrijders kennen ze waarschijnlijk wel. Het lijkt een troosteloze plek maar het gebouw zit vol boeiende menselijke verhalen. De blokken zijn een beetje een dorp op zich. KOPfKINO fm was eerst een locatievoorstelling: het publiek zat in de berm en luisterde naar de verhalen, ondertussen kijkend naar de appartementsblokken. In de zaalversie zit het publiek op het podium. Katharina en ik vertellen live de verhalen in de koptelefoons en projecteren beelden op scène.”

audio met elkaar verzoend kunnen worden en elkaar kunnen versterken. Misschien had ik wel voor 60 personen kunnen spelen, maar er waren ook praktische obstakels. Ik ben helaas geen kunstenaar met een groot werkingsbudget.” “Als jonge maker is het echt niet gemakkelijk om je staande te houden, zeker wanneer je een eigen artistieke weg wil bewandelen. Ik had het geluk met DORP geselecteerd te worden door Circuit X. Dat heeft voor mij deuren geopend. Zonder Circuit X had ik jullie misschien nooit leren kennen. Nu Circuit X na volgend seizoen wegvalt, vraag ik me af hoe het verder moet met de generatie na ons. Ik begrijp de overheid niet. Het laat jonge mensen afstuderen, maar geeft ze geen kansen om hun droom waar te maken. Ik maak me hier echt zorgen over.”

“NU CIRCUIT X WEGVALT, VRAAG IK ME AF HOE HET VERDER MOET MET DE GENERATIE NA ONS”

Bezorgd over jongere collega’s en een werk dat sociaal geëngageerd is. In jouw voorstellingen toon je een oprechte interesse voor de gewone mens en zijn omgeving. Annelies Van Hullebusch: “Wat ben ik blij dat je dat zegt. Van recensenten krijg ik vaak het tegenovergestelde te horen. ‘Jij werkt meer vormelijk dan inhoudelijk’, zeggen ze. En dan denk ik: ‘maar neen, ik werk juist inhoudelijk’. Ik ben inderdaad niet de artieste met het zware intellectualistische parcours. Daar ben ik me van bewust. Dat past ook niet bij mij. Ik doe het op een subtiele, kleinmenselijke manier. Ik probeer nuances in mijn verhaal te leggen en wil niet met oneliners werken. Ik probeer altijd het ganse plaatje te tonen. Ik kan me hier soms echt kwaad over maken.”

In jouw zoektocht naar de juiste vorm kom je vaak uit bij intieme voorstellingen voor een kleine publieksgroep. Annelies Van Hullebusch: “Ik vind het intieme fantastisch. Als mens ben ik heel graag bij één persoon. Maar ik pin me zeker niet vast op die kleine publieksaantallen. Ik heb ook al werk gemaakt voor grotere groepen. De juiste manier van een verhaal vertellen, dat is voor mij het allerbelangrijkste. KOPfKINO fm is begonnen met een schoendoos op schoot en met kaartjes. De schoendoos werden lessenaartjes, de kaartjes boekjes en objecten. De koptelefoons zijn het resultaat van mijn onderzoek naar hoe beeld en

31


Heeft dat misschien ook te maken met het positieve en de warme oprechtheid die je altijd in jouw werk legt? Annelies Van Hullebusch: “Geen idee, maar dat is gewoon de manier waarop ik in het leven sta. Ik steek mijn nek uit en ben sociaal geëngageerd. Maar ik schreeuw het niet van de daken. Het ‘Grote Verkondigen’ is niet aan mij besteed.” “IK DOE HET OP EEN SUBTIELE, KLEINMENSELIJKE MANIER”

32

Nog even terug naar de vorm van jouw voorstellingen. Vanwaar komt de voorliefde voor het werken met objecten en materialen? Annelies Van Hullebusch: “Dat heeft altijd in mij gezeten blijkbaar. Mensen zeggen me soms: ‘toen je klein was, gaf je me ook al boekjes’. Ik vind het gewoon een fijne manier om theater te vertellen. Ik hou van het tactiele, het fragiele, van het onderzoeken van verschillende soorten materialen. Dat werkt bevrijdend voor mij. Papier dat knispert, daar kan ik supergelukkig van worden.” Knutselen, verhalen vertellen … Is er een fantastische kleuterjuf aan jou verloren gegaan? Annelies Van Hullebusch: “Ik ben officieel kleuterjuf, echt waar. Tijdens mijn opleiding kreeg ik les van inspirerende leraars beeldende kunsten, vooral tijdens mijn Erasmusjaar in Spanje. Zij hebben mijn artistiek waakvlammetje helemaal aangewakkerd, denk ik. Ik heb na mijn afstuderen nooit les gegeven aan kleuters. Ik ben direct daarna voor mijn artistiek parcours gegaan. Het huidige onderwijssysteem past ook te weinig bij mij. Ik zou er niet gelukkig van wor-

den. Als ik ooit les zou geven aan kleuters, zou ik een eigen school oprichten, denk ik.” Met TAK speel je nu wel voor kleuters. Annelies Van Hullebusch: “Inderdaad en dat is geweldig tof om doen, al is het een heel andere wereld. Ik maakte de voorstelling met Tina Heylen van Compagnie Frieda. TAK is een fantasierijke, dromerige, woordeloze voorstelling. Het is moeilijk om uit te leggen waarover het gaat. Het draait rond de cirkel van het leven, laat het ons daarop houden. Maar eigenlijk kan je als toeschouwer jouw eigen verhaal maken. Bij kleuters werkt dit perfect. Vaak leunt hun interpretatie heel dicht aan bij ons idee. Ouders hebben er soms meer problemen mee. Vreemd toch dat we het als volwassenen moeilijk krijgen als we ons referentiekader verliezen? Laat het los, denk ik dan en laat de speelsheid weer naar boven komen.”

INFO KOPfKINO fm Annelies Van Hullebusch & Katharina Smets Zaterdag 14 oktober 2017 om 19.00 & 21.00 uur CC Nova, Wetteren TAK (4+) Annelies Van Hullebusch & Compagnie Frieda Zondag 19 november 2017 om 14.00 & 16.00 uur CC Nova, Wetteren


BABY'S EN BOEKEN? BOEKSTARTDAG! JEUGDBOEKENMAAND IN DE BIB Tekst: Jen De Groeve

Baby's en boeken? Jazeker! Ook al is verhaaltjes lezen nog niet voor morgen en zeggen ook prentenboeken het kleintje nog niet veel, een boekje dat knispert zal baby wél al snel gaan intrigeren. En een boekje dat mee mag in bad is toch ook bijzonder. Voelen, proeven, verkennen met de handjes... daar komt het bij de baby op aan. Prenten kijken en naar verhaaltjes luisteren, dat komt later wel.

B

oekstart wil ouders en kinderen al van bij de prille start laten kennismaken met boekjes. Het is een programma van Iedereen Leest, dat kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders van boeken laat genieten. Samen lezen schept immers een band, en kinderen die al vroeg met boeken en verhalen omgaan, blijken taalvaardiger, kunnen sneller lezen en beter rekenen. Samen boeken lezen is trouwens absolute ‘quality time’ voor zowel ouders als kinderen. En zeg zelf, waar kun je nu beter starten met boeken dan in de bibliotheek? Veel bibliotheken werken al jaren samen met Kind & Gezin om jonge kinderen aan het lezen te zetten. Wanneer ouders met hun baby van zes maanden naar het plaatselijke consulta-

tiebureau gaan, ontvangen ze daar een gratis boekenpakketje. Als het kindje de leeftijd van 15 maanden heeft bereikt, dan ontvangen de ouders een uitnodiging om een peuterpakket af te halen in de lokale bibliotheek. Om dit alles nog eens extra in de verf te zetten, organiseren de bibliotheken van De Leesdijk van 18 tot 26 november een Boekstartdag. In samenwerking met het Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang (VCOK) zijn er workshops voor de allerjongsten. Ook andere organisaties die rond kinderen werken, helpen volop mee. Zij lichten stuk voor stuk hun werking toe tijdens een marktje met infostanden.

INFO Het volledige programma per bibliotheek vind je op http://deleesdijk.blogspot.com.

33


hou t

MEDY O C E G ST R A N OW DE SH

Hu m o r

Buggen

u 20.00

.

e wereld rsum: d Mia e iv n u e ë el helly Vrijdag en s u r r baten S k k ige grappig omedy! Acro , ongelu k e ie e n w t u C t n o k w ie e t g e r n n in t ra e re hun e Welkom m ische duo S on tra nsform ld waa r zelfs w re p e t s ho er s t ko een we va n he n Jason mcPh de Mup bben en in n a n v e t l re en zit tje he de stij K a s t ne geva ng ee ken. In en w il le en, d ie uur ma uums een eig verleven de t w zaz n e v a r tiest p le t s t O m o e ! a k h n r r a e n e aa it dez ne n g a sieten h een wereld w en k u n e zich u d z u n u o e z t d k t d e ontde erg fou atie? R ? e l e en s ne sit u sit uatie trucs w ze onvoorzie e h c is m e o d k s n jk clow heerli a a r o ok lige, m

ober, 20 okt

Pit GC D e 4 (-26j) 1 / 6 €1 e depit .b c www.g

Muziek Berlar e

BENT VAN LO OY PYJAMA DAY S

Zaterdag 7 o

ktober, 20.0

0 u.

Hij staat met zijn blote voet en op het asfa ‘volstrek t on fu lt va n Los A ng nk y opa-py ja eles. Bent va n ma’, va n rood rechterhand ho Looy draagt zi en blauw kato udt hij een bo jn en, gekocht in sje bloemen va Py jama Days Pa rijs. In zijn n is het verhaa l Trader Joe’s. va n iemand di om de mense e na vele om zw n te vertel len er vingen thui wat er in de w heid, kracht, s is gekomen ereld te vinden al les, als je m is. Liefde, verd aa r goed kijk t. H ‘Heb de moed riet, eenzaam ij overha nd ig om de deur ui t ons zijn bloe t te gaan en ee genomen.’ men en zegt: n tram te nem en die je nog nooit hebt CC St roming € 20 / 14 (-26j ) www.ccst rom ing.be


e Expo Dendermond

RASA - INSPIRAT

IE 8 +

dinsdag 24 ok tobe

r - zondag 12 nove

mber

t wereldfaam samen sche kunstenaa rs me lgi Be ie dr t ng en dat Pabre INSPIR ATIE bre de wolken meet g. Wist je dat Jan Fa lin je je ook tel ag ns vra too En ? ten lin in één in zijn eigen zeppe t eg vli een oord tw orh an do t nama ren ko er een bri l opzet? He ans iedereen graag ym Tu c Lu m aro af wa ch ien. toonstel ling. Miss vind je in deze ten Dendermonde Zaal 't Sestich - Bib u. s van 14 .00 - 18 .00 Vr., Za . en Zo., telken / € 6 (-16j) 7 € s gid t dleiding me gratis toegang - ron www.ccbelgica .be

T hea te r

Theater Wet

teren

VIRGINI T Y FABULEUS / HETPALEIS

Vrijdag 13 okt

ober, 20.00 u.

Weinig ar tiest en waren zo sp raak makend Prince. Met zi en controvers jn look en beat ieel als s w ist hij men te verh itten. O sen op te hits nder impu ls va en en n choreografe N dramat urg D irk De Lathau atasha Pire en wer bu igen ee performers zi n aa ntal veelzi ch over het ar jd ige tistieke un iver Prince. ‘Virgi sum va n hun nity ’ wordt th idool eater met livem geïnspireerd uziek en da ns op de muziek, , song teksten th va n Prince. G ema’s en pers een klassieke onages tribute, maa r eerbetoon aa wel een opva lle n een icoon. nd CC Nova - Th eaterz aal € 15 / € 13 (vri end) / € 11 (-2 6) / € 6 (vrijetij www.ccnovaw dspas) et teren.be

Le b b e ke

ATE ! BLIND D DERD.THEATER ON UI TGEZ

m 3 septe te r dag 2

ber, 20.0

0 u.

e u it "zott liep, besl n e u p p p o li o r he t p op d e k rijven vo senteerd huwelijk h r a sc a h te t a Nad gepre t zich in isy Pron nd Date", ten. doos" Da programma "Bli m Verpo le il W r g to n o p he t ta ti s n a n d se ri e la ir ya nte pre hoopt zo haa r p o b m a va n fl t Da isy do o r d e jk de reis e optim is ten en u iteindeli a n ne n ig m w e u d e e De onbeken ontmoe ie te d n u ltierd ij a e z a . Maa r nd e r t d w it te p ? En vera te ma ken e n . p e ie v ty r rr le e a r a haa achtm wel h e w a nd " rootste n "achter d in haa r g t ie n ip mtr me d roo 10 l diumz aa 's en g roepen) / € kor f - Po o b ie B (a e 8 1 D € CC 65) / 19 (-26/+ € 20 / € s) a sp (vrijetijd iekor f.be eb www.ccd

Za


© christaylor

OPEN JE SMAAK

O

p Radio 1 hoorde ik een discussie over een stukje muziek van een hedendaagse componist. Wat door de ene werd afgedaan als waardeloos – “Dit klinkt voor mij als iemand die net klarinet leert spelen” – werd door de andere gewaardeerd als een zeer kwalitatieve en interessante hedendaagse compositie. Ik volgde eerder de laatste: hoewel het ook niet helemaal ‘mijn ding’ was, stelde ik me op en hoorde ik de kwaliteit. “Je moet je er voor openstellen”, zei de andere toen. Waarop de ene een stukje techno muziek liet horen van een dj op Tomorrowland en zei: “Dan moet jij je hier ook voor kunnen openstellen.” De andere moest lachten... Ik volg beiden. Het is niet omdat het hedendaagse klassieke muziek is dat het per se hoogstaande kunst is, maar het is ook niet omdat het gedraaid wordt op Tomorrowland dat het platte commerciële shit is. Het gaat over het openstaan voor iets, over het willen en kunnen binnen laten zonder op voorhand een oordeel te vellen. Dat is ook wat ik fijn vind aan de radio: ik weet op voorhand niet wat ik te horen ga krijgen, zeker niet wanneer ik zap van de ene zender

naar de andere en me niet laat beperken door een stijl of genre. Zo ontdek je nog eens nieuwe dingen. Iedereen heeft de neiging om iets nieuws alleen te laten staan als je vrijwel meteen voelt: ‘Ja, leuk!’ – anders verander je van zender. Ik heb ook ‘mijn smaak’ ontwikkeld en sta niet altijd open voor wat daar niet (meteen) in past. Maar soms moet je eens dingen een kans geven die niet meteen binnen ‘je smaak’ vallen door iets langer luisteren. Zo werd ik zelf eens heel erg ontroerd door harpmuziek in een kerk. Ik vond het zo mooi dat ik er een cd van kocht: nooit gedacht dat ik ooit harpmuziek ging kopen, véél te soft voor mij, maar deze harp raakte voor mij de juiste snaar. Doe eens één keer per maand iets wat écht niet je ding is, wat niet meteen onder je smaak valt. Laat je eens meenemen naar het onbekende en/ of onbeminde en wie weet word je verrast door een onverwachte ontdekking en krijg je nóg meer smaak.

Veerle Malschaert


ERFGOEDCEL LAND VAN DENDERMONDE BLAAST 5 KAARSJES UIT! O E D

E R F G

O E D

•E

Tekst: Sofie De Veirman

R F G

Hoera! Erfgoedcel Land van Dendermonde is vijf jaar! De erf-wat-cel? Veel mensen kunnen zich weinig voorstellen bij het doen en laten van een erfgoedcel. Nochtans houdt een erfgoedcel zich bezig met zaken die dichter bij je bed staan dan je denkt.

H

et takenpakket van een erfgoedcel is heel gevarieerd omdat ook erfgoed dat is. Erfgoed is zoveel meer dan duffe archiefstukken en kunstwerken. Een recept dat van generatie op generatie overgaat, het zakhorloge van je overgrootvader, dialectwoorden uit je gemeente, de jaarlijkse kermis... Het is allemaal erfgoed! De afgelopen vijf jaar zette de erfgoedcel zich in om het veelzijdig erfgoed uit de negen gemeenten in haar werkingsgebied (Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele) een plek in de schijnwerpers te geven: van getuigenissen over het dagelijkse leven tijdens WOI en rondritten langs markante volkscafés tot de ondersteuning van kermiserfgoed en reuzen, van verborgen schatten uit de negen gemeenten tot de digitale ontsluiting van duizenden sprekende foto’s en documenten. In deze projecten zorgt de erfgoedcel ervoor dat alle puzzelstukken in elkaar passen en is ze als het ware ‘de maizena’ die professionele en

niet-professionele erfgoedpartners bindt. Sinds jaar en dag betrekt de erfgoedcel ook talloze vrijwilligers bij haar werking. Vijf jaar inzet van vele erfgoedvrijwilligers en -professionals willen we niet onopgemerkt laten voorbij gaan. Daarom organiseert de erfgoedcel in het najaar een groots verjaardagsfeest. Aan culinair erfgoed zoals streekbieren zal alvast geen gebrek zijn! Hou zeker onze website in de gaten voor meer info.

INFO Heb je vragen omtrent erfgoed? Werk je binnenkort een erfgoedproject uit? Neem een kijkje op www.egclandvandendermonde.be of contacteer ons via 052 25 03 40.


38


39


REIS DOORHEEN DE BELGISCHE MUZIEKGESCHIEDENIS © Jef Boes

ANDRÉ BRASSEUR EN BELPOP BONANZA Tekst: Frederik Goossens

40

Met 'Belpop Bonanza' gidsen Jan Delvaux en DJ Bobby Ewing ons door de vaderlandse muziekgeschiedenis. Een van de 'mérite un détour' monumenten uit hun reisprogramma in vier etappes is tegelijk ook zelf op tournee. Hammondvirtuoos André Brasseur is uitgegroeid tot een cultheld die vorig jaar nog op het podium van Pukkelpop stond en dezer dagen in de culturele centra is te zien en horen.

E

r was een tijd dat de melkboer nog aan huis kwam, de radio duivenberichten uitzond en op feestdagen perziken met tonijnsla werd geserveerd. Het was in die dagen ook dat het imposante, elektrische Hammondorgel regeerde. De Hammond was het orgel van het volk, zo groot als een doodskist en zo zwaar als een brandkast. Sommigen beweerden zelfs dat het ding tegen kogelinslagen bestand was. Als je het luid genoeg speelde, sneed het door menig parochiezaal met de kracht van een straaljager, maar het kon evengoed hemels zingen als een devoot engelenkoor. De Hammond was alomtegenwoordig. In jazz dansten Johnny Smith, Shirley Scott of Big John Patton als tapdansers over de pedalen en deden het swingen als een 'poor man’s big band'. Ook pop- en rockartiesten gingen voor de bijl. Werkelijk iedereen – van varieté tot prog, van Booker T. And The

MG’s tot Pink Floyd en Deep Purple – maakte gebruik van het schier oneindig aantal registers en buitenaardse klanken. BRASSEUR HEEFT NOG NIKS AAN ZWIER OF UITSTRALING MOETEN INBOETEN Bij ons was André Brasseur de ongekroonde koning van het 'Multi-Sound Organ'. Hij begon zijn carrière als bandleider van L' Orchestre de Jazz de l'Armée Belge (jawel, u leest het goed), waarmee hij in 1961 aantrad in Comblain-laTour, op 'de moeder aller Europese festivals'. Een paar jaar later wordt hij opgepikt door de platenbaas Roland Kluger. Zijn eerste singletjes verschijnen zonder al te veel potten te breken. Tot hij in 1965 vaderlandse muziekgeschiedenis schrijft met de instrumentale monsterhit Early Bird Sattelite, genoemd naar de eerste telecommunicatiesatelliet die datzelfde jaar in een baan


om de Aarde werd gestuurd. Het plaatje was internationaal goed voor een verkoop van meer dan zes miljoen exemplaren. Weinig landgenoten die hem dat zullen nadoen. VAN BURNOUT NAAR CULTHELD Met de vrolijk binnenlopende auteursrechten opende Brasseur in 1967 zijn eigen discotheek Pow Wow in Marche-en-Famenne. Twee jaar later volgde dancing La Locomotiv in Barbençon. Maar trop is te veel, soms. Tijdens de jaren zeventig kreeg de man te kampen met een burnout. Zijn carrière doofde langzaamaan uit. In de jaren tachtig en negentig dook hij nog af en toe op aan de zijde van gitarist Roland bij The Blues Workshop of van Dani Klein bij Vaya Con Dios. Hij speelde keyboards op de hitsingle What's a Woman, Nah Neh Nah en Heading for a Fall. De jongste decennia was deze goedlachse muzikant echter uit het zicht verdwenen. Af en toe kwam nog eens een van zijn platen uit de collectie van nonkel of tante bovendrijven op de rommelmarkt. Daar werden ze enthousiast opgepikt door een schare gretige 'crate diggers'. Het waren de apostels van de Belpop, Jan Delvaux en DJ Bobby Ewing, die Brasseur met hun Belpop Bonanza van de vergetelheid hebben gered. Begin vorig jaar verscheen bovendien bij het Gentse SDBan label van DJ Stefaan Vandenberghe (aka Dr. Lektroluv) de compilatie Lost Gems From the Seventies. Brasseur groeide ermee uit tot een ware cultheld. Brasseur stond vorig jaar, samen met een begeleidingsgroep van jonge muzikanten van onder andere Vive La Fête, Isolde et Les Bens en De Mens, toch maar mooi te gloriëren op de wei van Pukkelpop. Hij was er met zijn 76 jaren de

oudste artiest die ooit op de affiche stond, maar bewees met een laaiend enthousiast onthaald concert dat hij nog niks aan zwier of uitstraling heeft moeten inboeten. Het werd een feest van de herkenning en het publiek scandeerde zijn naam nog minutenlang na toen hij het podium verliet. Nu is hij weer helemaal terug. Belpopkenner Jan Delvaux vertelt vooraf zijn fascinerende levensverhaal. REISPROGRAMMA IN VIER ETAPPES Delvaux gaat bovendien opnieuw samen met DJ Bobby Ewing op tournee met een nieuwe reeks van verrassende, grappige of onthutsende wist-je-datjes uit de Belgische popgeschiedenis. Hun Belpop Bonanza Quattro wordt een reisprogramma in vier etappes. Ze vertrekken op een muzikale trip naar vier plekken waar grote muziekgeschiedenis is geschreven door artiesten uit binnen- en buitenland. Belpop Bonanza Quattro is een dolle, leerrijke en onderhoudende rally door het Belgische muzieklandschap.

INFO Belpop Bonanza Quattro (try-out) Jan Delvaux & DJ Bobby Ewing Donderdag 19 oktober 2017 om 20.00 u. CC Nova Wetteren André Brasseur en band Zondag 10 december om 15.00 u. CC Belgica, Dendermonde

41


Muziek Buggenhout

TOM DICE LADIES' NIGHT Vrijdag 10 november, 20.00 u. De jonge singer-songwriter kan al terugblikken op een rijk gevuld artiestenleven, één waar doorwinterde barden pas aan toekomen als ze de kaap van de 40 naderen. Na het succes van “Me and my guitar”, doortocht op het songfestival en twee albums, zocht hij de luwte op. Na een periode van herbronnen en schrijven staat Dice er weer helemaal in een versie 2.0. We nodigen vooral de dames uit om hem te komen ontdek ken als hoofdact van onze jaarlijkse ladies’ night. Naast de muziek is er ook mode en glaasjes… GC De Pit € 20 / 18 (-26j) www.gcdepit.be

Muziektheater Berlare

GRUPET TO GEORGE GERSHWIN RHAPSODY IN BLUE

ARVA M T G N I Z D JACKOBON

teren Muziek Wet

© Stijn en Roland Van Romp aey

Vrijdag 13 ok tober, 20.00

u.

Wie had begin vorige eeu w kunnen vermoeden dat een kleine vechtersbaas in de straten van New York in kor te tijd zou uitg roeien tot één van ’s werelds kleurrijkste com pon isten? George bleek geen pia nistiek wonderkin d en gen iaal compon ist die op onnavolgbare wijz e de brug slaat tussen kwa litatieve ontspa nnings muziek, jazz en klassieke kunstmuziek. Hoewel van alle tijden, ver kla nkt zijn muziek perfect het New York uit de jaren ’20 en ’30. ‘George Gershw in: Rhapsody in Blu e’: een muzika le ode aan de vriendschap in een reg ie van Wa lter Janssens (Komm il Foo, Ultima Thu le, Theater Ma lper tuis, … ). CC Stroming € 10 / 4 (-26j) www.ccstroming.be

rfs © Jea nnot Ke

ok Zondag 22

u. tober, 14.30

een ode aa n p Jackobond oe gr ar ha ooie heret t brengt m R iet heef t m R iet Muylaer V laamse lied. t moeder he ar n va ha te in GO, SS deETkoning n was, da ns ei kl M©arS.va ze djes en lie To n Mar va. ssen zong ze inneringen aa apt ing. Onder tu sn on t, w ef de he r, or ar do n haar moede va vaak met ha jd deed ti va ef ar le Mar va. M Nu R iet de va n Mar va. er t meezong met t nc rs co bo t di lle et vo uit n en blauw. M oe m ing ze waa rom ze gr m in te es en iet - met to r va n ei la nd stalgie, w il R haar moede no en ng ri . oe ontr dromen dat drijf t op nieuw laten het publiek op va n Mar va eaterzaa l CC Nova - Th tijdspas) 6) / € 6 (vrije end) / € 11 (-2 ri (v 13 € / € 15 et teren.be www.ccnovaw


Muziek Lebbeke

GOUD GENE THOMAS

Zaterdag 4 november, 20.00

u.

nee maa kt het publiek kenn is In dee akoestische "Goud"- tour e Gene Thomas. Gewapend met de leefwereld van de 44-jarig e beelden bladert hij doorhtig prac boel met gitaar en een hele carrière. In deze pakkende heen de twee decennia van zijn liek op grappige anekdotes en pub het hij t voorstelling trak teer oprechte verhalen. CC De Biekorf, podiumz aal 's en groepen) / € 17 / € 16 (-26/+65) / € 15 (abo ) spas etijd (vrij € 8,5 www.ccdebiekorf.be

Aperitiefl

ezing Bu

gge

CINEBIB nhout EV (+ DE LA ENENT NGSTE T A OPENLU CHTCIN FEL) EMA

Za te r da

g 9 sept

ember, 2 1

.00 u. Een stoelt je, een de kentje, ee nestelen n d ra n kje in onze sp … Kom je ecia le op me e v a n en luchtc het onge inema. G lo felijke m va n de In en iet aa r w aa r d iase jon gebeurde gen Sa ro door toev verhaa l o . H a l terech t op een tr ij komt op v ijfja ri k ilomete ge ein d ie h rs ver me em du ize evoert. V z o ek n a a nd e n ele ja ren r de plek la te w r gaat h ij aa Voora fga op a nd aa n d r h ij zijn fam ilie k w ijtraa k te e fi lm ka a a n de L a n je a lvast . ngste Ta a a fe nschu ive l v a n Bu g v a n he t g n gen hout. o e d e do e Ten voord l. Voora f inschrijv ele en . gc De Pit , Plattepu t 14 , 9255 g ratis Bug genh ou t http://bu g genhout. bibliothee k .be


JONAS VAN THIELEN IN DE VOETSPOREN VAN SHAKESPEARE ROMEO EN JULIA 44 Tekst: Elke Heuvinck

Bij het grote publiek brak hij door met zijn interviews voor het ter ziele gegane 'De Laatste Show' waar hij grote sterren interviewde door hun doorbraakscène te imiteren. In de theaterwereld is Jonas Van Thielen echter al lang geen onbekende meer. Het begon allemaal bij 'De Leeuw Van Vlaanderen', een monoloog waar hij de gehele film vertaalde naar het theater en daar zelf ook alle rollen vertolkte. “Dat was iets heel apart” steekt hij van wal. “Voornamelijk omdat dat mijn passieproject was, in het kader van mijn bachelorproef. Toen ik daar later mee op tournee ging, heb ik daar een lichtman opgezet en die eigenlijk carte blanche gegeven. Zo had ik het

gevoel dat ik eigenlijk nooit alleen aan het spelen was, omdat er zo iemand achter de tafel stond met wie ik een connectie had.” Monologen zijn dus nooit echt eenzame stukken?


Jonas Van Thielen: “Verre van. Je staat sowieso nooit alleen in de productie zelf. Er is altijd wel een lichtman of andere technieker bij. Of muzikanten. Bij Vuur bijvoorbeeld kon ik beroep doen op twee muzikanten die ook op het podium zaten en waar ik wel dankbaar voor was. Daarnaast heb je natuurlijk altijd een extra speler bij: het publiek. “IK WILDE DE VOLLEDIGE SHAKESPEARE-EXPERIENCE BELEVEN” Je zit ook bij verschillende theatergezelschappen, met verschillende acteurs en hun drukke agenda’s. Lijkt mij niet evident om op elkaar ingespeeld te raken. Jonas Van Thielen: “Agendagewijs is het qua repetitietijd bij sommige gezelschappen inderdaad puzzelen geblazen. Bij Leporello bijvoorbeeld is er geen eigen ruimte en zijn er ook geen afgeblokte periodes, dus dat maakt het moeilijker. Bij D&A en Het Nieuwstedelijk zijn die wel afgebakend, maar dan nog blijft het niet evident. De oorzaak daarvan ligt eigenlijk bij het feit dat acteurs niet meer in dienst worden genomen. Wij worden eigenlijk in het freelance-vakje geduwd. En als zelfstandige neem je uiteraard alles aan wat je kan aannemen.” En collegagewijs? Jonas Van Thielen: “Op vlak van collega’s ben ik eigenlijk altijd al superverwend geweest. Ik heb het geluk gehad om altijd te mogen samenwerken met superlieve en interessante collega’s, waarvan ik kan zeggen dat sommigen echt al hele goede vrienden geworden zijn.” Het torenhoge cliché van 'we leren veel van elkaar' klopt dus?

Jonas Van Thielen: “Absoluut! Elk gezelschap brengt andere acteurs met zich mee. Dat gaat van ervaren rot tot jong veulen, maar van elk van hen kan ik echt veel opsteken. Als ik bij het Nieuwstedelijke speel, speel ik natuurlijk met mensen die al veel langer in het vak zitten: van een Sarah Verthongen kan ik bijvoorbeeld al veel leren, van Michaël Pas ook en natuurlijk ook van de gevestigde waarde Kurt Defrancq. Daarnaast zijn er nog vele andere invloeden die ook zijn weerslag hebben. Bij Leporello zit bijvoorbeeld Karel Creemers, die circusacts brengt. Al die mensen hebben hun eigen methodes en dat maakt het heel boeiend.” “Bij D&A, het gezelschap waarmee we Romeo en Julia brengen, is Joren Seldeslachts een hele goeie kameraad. De anderen natuurlijk ook, hé, maar hij heeft mijn leeftijd en dat schept sowieso toch al een extra band. Wij zijn allebei ook rond dezelfde periode gestart en hebben elkaars begin dus bewust meegemaakt, met alle onzekerheden vandien.” In Romeo en Julia wordt met vier acteurs een ganse tragedie nagespeeld, dat lijkt mij tekstueel een hele opgave. Jonas Van Thielen: “Veel hangt daarbij af van de vertaling en Dirk heeft dat stuk heel goed vertaald. Ik heb er mogen naast zitten en echt: petje af! Die vertaling leent zicht ook wel gemakkelijker naar theater omdat hij het heel speelbaar maakte en het tegelijk tot de verbeelding blijft spreken.” Je speelt de rol van én Mercutio, én de apotheker én broeder Lorenzo. Waarom net die rollen? Jonas Van Thielen: “Dat is eigenlijk het wat

45


onrechtstreekse gevolg van een wissel in bezetting. Toen Dirk me contacteerde met de mededeling dat hij Romeo en Julia ging hernemen, vroeg hij in eerste instantie of ik opnieuw Romeo wilde spelen. Dat was op zich wel leuk, maar een andere rol leek mij een nieuwe uitdaging en vandaar dat ik zelf gevraagd heb om iemand anders te mogen spelen.”

46

Ook de rol van gravin Capulet is zo bij jou beland. Je hebt dus zelf gevraagd om een vrouw spelen. Jonas Van Thielen: “Haha, zo kan je het inderdaad stellen, ja. In de tijd van Shakespeare was dat niet anders, hé! Vrouwen mochten daar geen toneel spelen, dus mannen moesten de vrouwenrollen wel aannemen. En ik wilde de volledige Shakespeare-experience beleven.” Jullie spelen ook voor scholen. Wordt de voorstelling voor scholieren aangepast? Jonas Van Thielen: “Nee, eigenlijk niet. De teksten liggen vast, dus er is niet heel veel ruimte voor. Een Elizabethaans publiek valt trouwens goed te vergelijken met een puberpubliek. Zij halen er namelijk dezelfde dingen uit. Je moet weten dat Shakespeare naast briljant theatermaker ook iemand was die openstond voor heel wat schunnige moppen. En net die moppen worden dus erg gesmaakt bij tieners, omdat dat ook wel dichter bij hun leefwereld staat.” Na jouw theateropleiding ben je naar Londen gaan studeren, waarom per se daar? Jonas Van Thielen: “Tijdens een theateropleiding in België word je klaargestoomd voor alles wat met theater te maken heeft, maar speciali-

seer je je niet echt in één discipline. Je weet van alles wel wat, maar ik voelde mij met die kennis niet 100 procent klaar om echt op de bühne te gaan staan. Ik miste wat vakmanschap en om dat te bekomen, wilde ik dus naar Londen.” “ALS KIND WILDE IK ALTIJD RIDDER WORDEN EN DAAR HOORT NATUURLIJK ZWAARDVECHTEN BIJ” Je hebt daar ook een diploma in zwaardvechten behaald. Waarom? Jonas Van Thielen: “Als kind wilde ik altijd ridder worden en daar hoort natuurlijk zwaardvechten bij. Dus ik denk dat dat onbewust wel heeft meegespeeld. Ik vind dat ook echt geweldig, die techniek, dat dansante, heel leuk om te doen.”

INFO Romeo en Julia Kollektief D & A/ Theater De Toekomst Vrijdag 10 november 2017 om 20 uur. CC De Biekorf, Lebbeke Maandag en dinsdag 9 en 10 oktober om 14u/10u en 14u CC Nova, Wetteren (schoolvoorstelling) Vrijdag 27 oktober om 10u en 14u. GC De Pit, Buggenhout (schoolvoorstelling)


TALLIEU & TALLIEU - WWW.TNT.BE

Moeiteloos horen. Altijd en overal.

‘T OORHUIS AALST

Keizersplein 38 bus 1 - 053 62 90 00 aalst@oorhuis.be

‘T OORHUIS DENDERMONDE Brusselsestraat 118 - 052 21 37 07 dendermonde@oorhuis.be

‘T OORHUIS LOKEREN Zand 6 w 2 - 0471 67 70 47 lokeren@oorhuis.be

‘T OORHUIS BEVEREN

Donkvijverstraat 13 bus 11 - 03 755 15 78 beveren@oorhuis.be

BEL GRATIS VOOR ADVIES

0800 90 155

BON BATTERIJEN

2 KOPEN

+ 1 GRATIS GELDIG TOT 31/03/2017. Maximum 2 bonnen per klant - niet cumuleerbaar met andere acties.

WWW.OORHUIS.BE info@oorhuis.be

HOORTOESTELLEN | GEHOORBESCHERMING | HULPMIDDELEN


5,2 - 5,3 L/100 KM • 137 -139 G CO2/KM Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.

De nieuwe E-Klasse All-Terrain. Masterpiece of Intelligence. Ontdek hem bij uw Erkend Concessiehouder Mercedes-Benz.

Zone C nummer 32