Page 6

Familie Dende

rmonde

BEKDICHTZ I TST IL (8+ ) ARTEMIS E N ANT IGON E Humor Berlare

EN DAN? DAVID GALLE

© kur t van der

elst

Zondag 28 fe

bruari 2016 , 15.00 u.

Een ode aa n het w ildspel ende kind, w label wordt op aa r -vaa k al gekleefd. Van te snel- een uit een groo menselijkhei t gevoel va n d w il deze vo medeor st samen naar el ling kinder dit gegeven en en volwas laten kijken senen menten va n en hen ra ken herkenning, met mohumor en ve boven al les is rb ee ld ingskracht het een voor . Maa r stel ling over Becky, drie ui Dam ien, Fran tzonderlijke çois en kinderen, “o onvoor waa rd ve rl everkes”, en elijke vriend hun schap. "Een pracht vo orstelling! " ** ** De Standa ard CC Belgica theaterz aal € 7 / € 6 (vri enden, -26j) / € 3,5 (vrije www.ccbelgi tijdspas) ca .be

MET T R E C WERS ON U C F O E R I B T APERI REKER FRED P ET , GASTS ASS QUART r 2015 R c e mbe e B d 0 Y 2 g COS Zonda u.

kB Klassie

© Greet

uggenh

je Van

ou t

Bug genh

out

10.30

© Pieter Verhaeghe

Zaterdag 5 december 2015,

20.00 u.

Na de twee avondvu llende show s komt Dav id Galle met ‘En dan? ’, een stand-up comedyshow waa rin hij op hila risch herkenba re wijze één van de grootste problemen van onze tijd aankaart: hoe iedereen den kt gelijk te hebb en. Want laten we eerlijk zijn. We den ken dat wat we zeggen of doen bela ngrijk is. Maa r is het wel zo? En zelfs als het niet zo is: En dan? Een organisatie van CC Stromin g en Bosquimano vzw CC Stroming - grote zaal € 16 / € 13 (abo, -26j) www.berlare.be/ccstroming

s rouwer Fred B eis n e t e t r r k ings s Qua ontdek s y Br a s e en He t C o g r a a g m e e op Ep o q u e ll e B e je sod n r n e e t ne m t u ss k ies e semble m e wereld door d ne tijd. Het en strumenta riu r in e sid u n o r m o m r de a x ho sieve e x pre s o r he t s wa rk r e p luut vo ehend iger en o sieke k lb t de k las dat vee rdt lich at da n la ma wo raag t e m o t a r g o r d p c e re n r t ie u le. He acht. H Brouwers tet form oudend gebr Fred n h a r v e d geef t m n en o de s t e chting gevoois en w ijze toeli t e o z e d eig d ie op rken. toe bij, hte we c a r b e e ge bij de g tiuscoll Vincen -26j) / € 8 tin S l bo7, rkape / € 14 (a K looste 5 (red .) 1 € / 6 €1 (V T-P) e depit .b www.gc

Zone c 25  
Zone c 25