Page 43

Theater Lebbeke

A REASON TO TALK SACHLI GHOLAMALIZAD © SarahOyserman

T hea te r

Vrijdag 26 februari 2016, 20.00 u. In 'A reason to talk' probeert Sachli Gohlama lizad de onrustige relatie die ze met haar moeder heeft te verhelderen. Ze duikt in haar familiegeschieden is en gaat de confrontatie aan met haar moeder en grootmoeder. Dit aangrijpende verhaal wordt verteld via een mix van herinneringen, stiltes, dagboek fragmenten en zelfgemaakte

Wet tere n

KNOCK OUT BOB DE MOOR

filmbeelden.

CC De Biekorf - podiumz aal CC De Biekorf € 13/ € 12 (red.)/ €11 (abo en groepen)/ € 10 (VTP) www.ccdebiekorf.be

© S. GO

ET ZaterSS dag 27 f eb

ruari 20

16, 20.0 E e n o ud e 0 u. , sjofele m a n schu if v a n e en elt stapje Oost-V la ams prov voor stap bokskam inciestad je door d pioen, ee e je. Ooit w n nation ten der a as h ij een straten a le held. a rde en g Europee Hij was b etrouwd nauwelijk s e v ri m e et een sc s iema nd hoon heid nd met de grohe verhaa l o skon ingin ver een w rinnert zich dat n . Maa r innaa r in og. ‘K no geslagen ck out’ is de ring d wordt do e en ie vervolg or het lev ens in de en . touwen CC Nova - theaterz a al € 14 / € 1 1 (vriend ) / € 9 (-2 www.ccn 6j) / € 5,5 ovawette (vrijetijd ren .be spas)

Zone c 25  
Zone c 25