Page 34

Muziek fil m Dend

ermonde

! DANCE! E C N A D ! E C N A D 0 u. ARSENAL mber 2015, 20.0 terdag 12 dece Za

rbiedt, wordt die het da nsen ve de wet uit 1948, ou n stof gehaald. Ee t . he 12 er 20 Tokio opnieuw va nond n de rle ve t he k tegen de ken gesloten. Di als een spook uit worden discothe an nacht va n Jap de in al om er is ov uit Gevolg: jong ding dat erop ap kn n ze het ee , st ui ko zoek tocht kr zin va n Natsu te maken. In haar lijk draa it. e ete èr rg rri ve ca on n rt zij 11 maa tste platen va n laa de die n ArsenDJ va n ee ste pad va n Furu, ck is Furu het be g achter elke tra rin va er r jaa g! n Met tie ncer ter va rin niet te m issen co al tot nu toe. Een terzaal st call) CC Belgica - thea (vrijetijdspas, la rijs, -26) / € 14 ,5 np de ien (vr 27 € € 29 / www.ccbelgica .be

Muziek Lebbek

e

THEATER AAN DE STROOM HET DINER

NIGHT K L O F CELT IC E RAPALJ

Muziek

Buggen

hou t

Zaterdag 12

©Marce

l Meijer.

Za te r da

g

6, 20.00 uari 201 r b e f 7 2

u.

n s en za le ngs club men. Hun la t h c stroopto enten en stem ng s trek t op um ke reis la Rapa lje un instr h t ntuurlij e o e v m h a c d n is n e e p e gewap n. De ty k maa k t e vla k te tle, e muzie rs is h h c Ie is w n n lt e e K den iool, ti Hoog la n k la n k: v istbas, Schotse pa len de e k i, theek assiob u o n it te g n , e s e m ep u ip g p , tr r s g e in bord en gril li dpipes, 's. Stoer ritm iek. a e ic rd n h ig h la n e o e m n en h a r t gera ffi bod hrà n heerst spel, me e b n e neerd ) e Pit 7 (V T-P r z a al D - theate -26j) / € , it 7 o P b e (a D GC / € 12 13 (red .) € 14 / € e .b it ep www.gcd

december 20 15, 20.00 u.

"Het Diner" is een theaterbew erking va n de wereldw ijde be gelijknam ige stseller va n H erman Koch. H adembenemen et is een de thril ler, waa rin de nodige ontbreek t en di humor niet e men ig ouder een spiegel vo Twee broers di orhoudt. neren met hun echgenotes in restaura nt. De een ch ique ene is succesrij k politicus, de ontslagen lera andere een ar met driftbu ien. De spanni kopppels en m ng tussen an en vrouw on derling stijg t al gauw. CC De Biekor f - podiumzaal CC De Biekor f € 16/ € 15 (red. )/ €14 (abo en groepen)/ € 13 www.ccdebiek (V TP) or f.be

Zone c 25  
Zone c 25