Page 33

VERENIGINGSARCHIEF ZKT. ARCHIVARIS LEREN ARCHIVEREN Tekst: Stefanie Audenaert

Verenigingen, personen en organisaties vormen al snel een eigen archief. Er zijn vergaderverslagen, foto's van activiteiten, flyers, affiches, briefwisseling.... Dit archief is waardevol, maar zit vaak verspreid over verschillende leden, is slecht geordend of de precieze inhoud ervan is onbekend.

D

e focus ligt op socio-culturele verenigingen, heemkringen en privépersonen die een archief beheren. Frauke De Wilde, intergemeentelijke archivaris in het Land van Dendermonde: “In twee praktijkgerichte workshops krijgen verenigingen tips & tricks om hun archief duurzaam te beheren. We vertrekken hierbij echt van de basis en belichten verschillende aspecten: wat is een archief, hoe inventariseren, wat met digitaal archief...? Aan de hand van eigen casussen wordt de theorie aan de praktijk getoetst.” Op de leslocaties krijgen de deelnemers ook een (archief)rondleiding.

INFO Gratis workshop archiveren Zaterdagen 20 en 27 februari 2016, 9.00 – 12.30 u Honky Tonk Jazzclub, Dendermonde (20/2) Documentatie- en Archiefcentrum, Sint-Martens-Latem (27/2) Reserveren via 052 25 03 40 of info@egclandvandendermonde.be

Zone c 25  
Zone c 25