Esco4 folder

Page 1
Ligt uw kmo in Oost-Vlaanderen en is uw energie­ factuur hoger dan â‚Ź 25.000/jaar? Dan kunt u GRATIS deelnemen aan dit project. Besparing verzekerd.

30%

resultaat: door in te grijpen kunnen de deelnemende bedrijven tot 30% en meer op hun energiefactuur besparen.


in een notendop Het project ESCO Oost-Vlaanderen begeleidt kmo’s die energie willen besparen dankzij de samenwerking met een ESCO (Energy Service Company). Samenwerken met een ESCO biedt volgende voordelen: • energiebesparende maatregelen worden daadwerkelijk uitgevoerd (het blijft niet bij ideeën); • geen zorgen bij uitvoering, opvolging en onderhoud; • gegarandeerde besparing van energie en geld; • gunstige financieringsmogelijkheden.

Waarom doen we dit? kmo’s in België

99,8%

60%

70%

ondernemingen

toegevoegde waarde

tewerkstelling staat

zijn kmo’s

wordt gecreëerd door kmo’s

op conto van de kmo’s

De cijfers spreken voor zich: als kmo bent u deel van het economisch hart van België en Vlaanderen.

Bedrijventerreinen in Oost-Vlaanderen

3%

30%

60%

totale Oost-Vlaamse opper-

totale energieverbruik

gebouwen op bedrijven­

vlakte is bedrijventerrein.

gebeurt op bedrijventerrein

terrein is ouder dan 30 jaar

De bedrijventerreinen zitten boordevol energie en hebben een hoog potentieel om energie te produceren, uit te wisselen en te besparen.

05


Aangezien meer dan de helft van alle bedrijfsgebouwen op bedrijfsterreinen in Oost-Vlaanderen ouder is dan 30 jaar kan er heel wat energie worden bespaard door gebouwen te renoveren of bestaande energiesystemen te moderniseren of te vervangen.

Dat alles maakt dat het gros van de kmo’s vandaag nog heel veel energie kan besparen: tot 30% en meer. Hoe kan een ESCO u helpen?

g

ESCO

vo

rin

op

lg

06

die stu

onde rho ud

audit

in g

uit

klant facilitator

e vo

ESCO staat voor Energy Service Company. Het is met andere woorden een bedrijf dat energiediensten levert. De essentie van een samenwerking met een ESCO-bedrijf is eenvoudig: het ESCO-bedrijf voert een energieproject uit in uw kmo en zorgt ook voor de financiering van die investering (als u dit wenst). Uw energieverbruik daalt en dus ook uw energiefactuur. Dat alles resulteert in een hogere nettowinst en meer investeringsruimte voor uw corebusiness. De ESCO garandeert de energiebesparing en met de vrijgekomen middelen kunt u de ESCO vergoeden. Eens het contract is afgerond, blijft u verder genieten van een lagere energiefactuur. En neemt uw kostenbesparing nog toe. De afspraken tussen de verschillende partijen worden vastgelegd in een energieprestatiecontract (EPC). Daarin staat ook een resultatenverbintenis die bepaalt wat de te realiseren besparing zal zijn. Het project ESCO Oost-Vlaanderen zorgt er daarenboven voor dat een onafhankelijke facilitator u bijstaat in het volledige proces. ESCO Oost-Vlaanderen is een eenmalig overheidsinitiatief.energiekosten

gegarandeerde kostenbesparing voor kmo

s g al arin ESCO p s e r b voo rgie ene eding o verg

start EPC

08

einde EPC


Hoe kunt u energie besparen? De meeste kmo’s kunnen vandaag tot 30% en meer energie besparen. Waarschijnlijk is het mogelijk om één of meerdere van de onderstaande maatregelen ook in uw bedrijf uit te voeren.

maatregel

energiebesparing

terugverdientijd

Stookplaatsrenovatie

20 - 30%

5 - 10 jaar

Aanpassing of vervanging van koel- of luchtgroepen

20 - 30%

5 - 10 jaar

Optimalisatie van de bestaande HVAC-regeling

10 - 15%

0,5 - 2 jaar

Nieuwe verlichting en lampen

30 - 70%

5 - 10 jaar

Isolatie van daken

10 - 20%

8 - 12 jaar

Plaatsing van zonwerende en isolerende glasfolie

20 - 30%

2 - 7 jaar

Installatie van warmtekrachtkoppeling (wkk)

20 - 30%

3 - 5 jaar

afhankelijk van dakoppervlakte

9 - 11 jaar

5 - 15%

1 - 3 jaar

Installatie van PV-zonnepanelen afhankelijk van dakoppervlakte Energiemonitoring en -management

Ondanks alle open kansen ondernemen veel kmo’s geen actie. Of het ontbreekt ze aan tijd. Of de kennis of financiële middelen zijn niet voorhanden. ESCO’s bieden een duidelijke oplossing voor al die obstakels.

09Wie kan deelnemen? Is uw kmo gevestigd op grondgebied Oost-Vlaanderen? Is uw energiefactuur hoger dan € 25.000/jaar? Dan kunt u deelnemen aan dit project. Als uw bedrijf is gevestigd op een bedrijventerrein kunt u dankzij samenwerking en schaalvoordelen wellicht nog betere projectvoorwaarden verkrijgen van de ESCO. Wij zoeken voor u graag andere geïnteresseerde kmo’s op hetzelfde terrein of in uw regio. Gedurende het volledige proces naar het energieprestatiecontract wordt u kosteloos begeleid door onafhankelijke facilitatoren. Wij vinden het trouwens heel belangrijk dat de tijd tussen eerste contact en feitelijk contract uiterst kort wordt gehouden: maximum 100 dagen! Contacteer ons!


Wilt u weten wat een ESCO voor uw bedrijf kan doen? Contacteer ons vrijblijvend voor meer details. POM Oost-Vlaanderen Tom Dewettinck +32 (0)9 267 86 42 +32 (0)492 911 811 tom.dewettinck@pomov.be

ESCO Oost-Vlaanderen is een initiatief van: POM Oost-Vlaanderen, Odisee, KU Leuven (Technologiecampus Gent), Brontec NV, Conessence cvba, Havenbedrijf Gent en Stad Gent. Met steun van het Agentschap Ondernemen