Page 1

ÖNSTA FÖRSAMLINGSBLAD Vinter 2013


Önsta församling Församlingsexpedition 40 41 00 Fax 40 41 05 Åsa Rask, kyrkoassistent Carmen Paredes, husmor Ibrahim Acar, kyrkvaktmästare Eva-Lena Eriksson, kyrkvaktmästare Carita Carlsson, församlingspedagog Bo Hildingsson, diakon Helena Aronsson, organist Cathrine Tegerstrand, vik. präst Mia Söderberg, församlingspedagog Per Wilder, präst Inga Lena Paulsson, församlingspedagog Stina Pejmo Lundin, präst Sofia Svensson, kyrkomusiker Gunnar Kärrbom, pastoralområdeschef norr Anna-Karin Eriksson, präst

40 41 00 40 41 01 40 41 02 40 41 03 40 41 07 40 41 11 40 41 13 40 41 14 40 41 15 40 41 16 40 41 17 40 41 18 40 41 20 40 41 90 40 41 24

Mailadresser: förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/onsta onsta.forsamling@svenskakyrkan.se http://www.facebook.com/onstaforsamling http://twitter.com/#!/onstaforsamling

Önsta Gryta kyrka öppen för besök och ljuständning Måndag-Torsdag 8–16; Fredag 8–12 och i samband med gudstjänst

Väkommen in vardagar läsa och fika en trappa upp!

Någon att prata med i glädje och sorg

Du vet väl att din församling erbjuder möjlighet till enskilda samtal? Kontakta församlingsexpeditionen eller någon präst eller diakon direkt för att komma överens om en tid.

Dopkaffe eller Minnesstund?

Du känner väl till att församlingen gärna hyr ut Mariasalen i Önsta Gryta kyrka och samlingssalen på Rönnby Kyrk-Center.

Vill ni döpa ert barn? Vill du själv bli döpt?

Önsta församling erbjuder generösa doptider. I hemmet eller i någon av våra kyrkor. På helgerna finns det särksilda doptider. Även under vardagarna finns det möjlighet att döpas. Kontakta församlingsexpeditionen för mer information.

Närhet och samverkan Jag har blivit ombedd att skriva om den nya organisationen som träder i kraft i och med 1 januari 2014. Det går givetvis inte att göra en fullödig presentation på några rader. Jag ger här några axplock. Kyrkomötets beslut är grunden till förrändringen i Svenska kyrkan. Där poängteras närhet och samverkan. Närhet hos oss sker i det lokala sammanhanget. Samverkan hos oss sker inom det nya pastorala området norr samt inom hela Västerås pastorat. 2014 kommer att bli ett år där vi sjösätter pastoralt område norr som består av församlingarna Gideonsberg, Norrbo, Tillberga, Skerike och Önsta. Varje församling kommer att ha ett församlingsråd. Nomineringsmöten har genomförts. Församlingsrådets uppgift är bland annat att värna om gudstjänstlivet och verksamheten. En kaplan kommer att ingå i varje råd. Församlingsrådet står för närhet. Nyvalda kyrkofullmäktige kommer i december att välja ledamöter till kyrkorådet. Kyrkorådet står för samverkan. Kyrkoherden tillika domprosten Margarethe Isberg är självskriven ledamot i kyrkorådet. Från 1 januari 2014 är all personal anställda i Västerås pastorat. Självklart skall alla anställda ha en given arbetsplats. Samtidigt kommer personalens rörlighet mellan församlingar att utökas. Det är ett exempel på samverkan som jag inledningsvis berättade om. Regelbundna storsamlingar med all personal kommer att införas. Det skall internt rekryteras fem arbetsledare i pastoralt område norr. De kommer att leda personal och verksamhet utifrån våra fem kyrk centra nämligen Gideonsbergskyrkan, Mariagården Skultuna, Hökåsens församlingsgård, Paletten Vallby och Önsta Gryta kyrka. Gudstjänstutveckling är i budget 2014 ett av våra prioriterade områden inom pastoralt område norr. I den nya organisationen öppnas nya möjligheter för gudstjänstlivet. Det kommer att finnas större frihet vad gäller när, var, hur och på vilket sätt vi firar gudstjänst. Kravet på söndaglig huvudgudstjänst i enlighet med Svenska kyrkans ordning kommer att förändras. Det kommer att föras samtal emellan församlingsråd, personal och ledning. Förslaget är att det skall firas minst en huvudgudstjänst söndagligen i varje pastoralt område. Låt mig omedelbart tillägga att detta är ett minimum att fira gudstjänst i enlighet med kyrkans ordning. Den nya öppenheten är en stor möjlighet. Variationer i gudstjänstlivet som redan finns kan lyftas och bekräftas ännu mer än tidigare. Alla församlingar kanske inte kan ha all verksamhet. Vi kanske kan hitta olika profiler och spjutspetsar. Inom pastoralt område norr kan församlingarna komplettera varandra. Kanske vi också kan förenas kring gemensamma och större satsningar. I förslag till budget 2014 finns medel till ”Rocklunda projektet”. Tusentals och åter tusentals barn, ungdomar och vuxna möts kontinuerligt i de stora idrottsanläggningarna som ligger inom området mellan E 18 och Norrleden. Tänk om vi kunde utveckla samarbetet mellan idrottsrörelsen och Svenska kyrkan i Västerås! Vi har en spännande resa framför oss i pastoralt område norr och i Svenska kyrkan Västerås! Gunnar Kärrbom, pastoralområdeschef område Norr


Önsta Toner i Köpenhamn

ÖPPET HUS för vuxna med småbarn i Önsta Gryta kyrka

Fredag den 27 september 7.00 var Önsta Toner resklara. Vårt mål var Köpenhamn. Det tog några timmar innan vi nådde Danmarks huvudstad, närmare bestämt nio. Det var ett glatt gäng på 33 personer som checkade in på hotellet för en stunds vila, innan vi gemensamt gick för att äta.

Öppettider vid jul och nyår!

Under lördagen besökte vi Vår Fru Kirke där Torvaldsens Jesus står, som är förebild för vår Lego Jesus i Önsta Gryta Kyrka. I slutet av vårt besöket i kyrkan fick vi vara med om en vigsel. Sen var det tid för att bese den övriga staden. En del strosade runt, andra gick en guidad tur och några besåg Botaniska trädgården. På kvällen samlades hela gruppen igen för mat.

Öppen barnverksamhet för barn med föräldrar (eller annan vuxen). Inga åldersgränser på barnen. Vi ordnar lite julpyssel inför jul. Fika finns varje gång.

19/12 20/12 2/1 3/1

kl. 11.30-15.30 kl. 9.30-12.00 kl. 11.30-15.30 kl. 9.30-12.00

Söndag morgon åkte vi till Gustafskyrkan, Svenska kyrkan i Köpenhamn, för att öva och sjunga på gudstjänsten där. Vi fick ett mycket fint mottagande. Kören sjöng för full hals och efteråt fick vi kyrkkaffe, smörgåsar, bullar m.m och även information och historik över kyrkan. Mycket intressant. Söndag kväll 23.00 återkom vi till Önsta Gryta Kyrka. En trött och mycket nöjd kör som lärt känna varandra på ett helt annat sätt och fått en inblick i hur Svenska kyrkan arbetar utomlands.

TERMINSSTART våren 2014 Öppet Hus (småbarn med föräldrar eller annan vuxen), 2/1 kl. 11.30 samt 3/1 kl. 09.30. Se separat ruta! Öppet Fritids (barn i klass. 1-6), 7/1 kl. 14-17 Pysselgruppen (barn i klass 1-6), 14/1, kl. 15.30-17 Inga Lena Paulsson, församlingspedagog 021- 404117

Rönnby Kyrk-Center ”Trilla in” Sopplunch start måndag 13 januari kl.12 Öppet hus för äldre start torsdag 16 januari kl.13 Önsta Gryta kyrka Träffpunkt Önsta tisdag 21 januari Kl.12 Soppa Kl.13 Program (ej klart vilket) Bo Hildingsson, diakon


i Luthers fotspår Text och Foto: Inga Lena Paulsson

Önsta församlings personal åkte på en studieresa till Tyskland hösten 2013 för att vi skulle lära oss mer om Luther. Vi landade i Berlin och åkte först till Wittenberg eftersom det var i Wittenberg som Luther levde och verkade den största delen av sitt liv. Vår rundvandring började vid Slottskyrkan i Wittenberg, den kyrka där Luther spikade upp sina 95 teser den 31 oktober 1517. Man kunde inte gå in i kyrkan eftersom man höll på och renovera kyrkan inför det stora jubileet år 2017 - 500 år efter han spikade upp teserna. Luther spikade upp teserna som var tänkta som ett diskussionsunderlag om avlatsbreven. Han la också fram sin egen syn av människans förhållande till Gud. Den andra kyrkan vi besökte i Wittenberg var Stadskyrkan, St. Marien. Även den höll man på att renovera men här fick vi gå in och sitta ner. Däremot var själva altaret dolt av en stor presenning Luther spikade upp med foton på altartavlan. Vi besökte även Lutherhaus det hus i Wittenberg där Luther bodde som nu är ett museum.

teserna som var tänkta som ett diskussionsunderlag om avlatsbreven.

Efter Wittenberg åkte vi till Eisleben. Det var här som Martin Luther föddes och det var här han dog. Vi besökte både hans födelsehus och museet ”Luthers Sterbhus”. Dessa tillhör UNESCO:s världskulturarv. Vi gick också in i St. Petri-Pauli-Kirche. Den kyrkan var helt nyrenoverad och såg ganska ovanlig ut för att vara en gammal kyrka. Man hade efter en arkitekttävling bestämt sig för denna ombyggnad. Hela kyrkan var vitmålad på insidan förutom några färgade blommor i taket. Man hade lagt ett helt nytt betonggolv i hela kyrkan så att det inte fans några trappor, trappsteg eller höjdskillnader någon stans i kyrkan. I golvet fanns ringformationer som föreställde att det droppade vattendroppar från blommorna i taket. Ringarna gick igenom hela kyrkan och fanns med hela vägen ut – utanför kyrkan. Dessutom hade man en ovanlig ”dopfunt” mitt i kyrkan. Det var som en liten bassäng där man kunde kliva ner när man döptes. Många ord om Luther och om hans medarbetare och vänner Melanchthon och Cranach fick vi höra på vår studieresa. Det var väldigt spännande att få besöka den plats där Luther för länge sedan var med och startade upp det som blev vår Lutherska kyrka, som vår Svenska kyrka är en del av. Inga Lena Paulsson

Martin Luther föddes 10 nov år 1483 i Eisleben och dog 1546 i samma stad. Gift med Katharina von Bora Barn: 6 barn Utbildning: Erfurts universitet Luther var präst och munk. Gifte sig med nunnan Katharina von Bora. Den 31 oktober 1517 spikade han upp en skrift med 95 teser på kyrkporten. Den var tänkt som ett samtalsunderlag för han kollegor och den handlade bl a om hur kyrkan och Påven i Rom handlade med avlatsbrev. Han dömdes som fredlös och då blev han i hemlighet tagen till i borgen Wartburg där han var i säkerhet. Där översatte han Nya Testamentet från latin till tyska.


Julkampanjen 2013 Dags igen för Svenska kyrkans julkampanj. Kampanjen har temat Ge alla barn en framtid utan våld och pågår 1 december 2013 till 6 januari 2014. Miljontals barn växer upp i en värld fylld av våld, krig och konflikter. I årets julkampanj lyfter vi alla barns rätt till en framtid utan våld. Var med och gör skillnad du med! Ge en gåva i årets julkampanj! Sms:a HOPP till 72950 så skänker du 50 kronor Svenska kyrkan är en del av

Ge en gåva!

90 01 22-3 Pg 900-1223 Bg Här står hela gruppenframför Luthers staty i Eisleben, fotogaferade av vår guide på platsen.

Burma Efter att vi som församling deltagit i och stöttat Svenska kyrkans julkampanj under perioden 1:a advent –Trettonde dag jul fortsätter vi efter det med att stödja ett av Svenska kyrkans internationella projekt som för vår del är ”Fattigdomsbekämpning i Burmas glesbygd” Vi kommer att avsluta projektsatsningen i maj 2014. Vi startade med satsningen i maj 2010 och efter 4 år så lämnar vi Burmaåtagandet och söker upp ett nytt projekt som vi senare får återkomma till. Vi har idag sedan starten bidragit med 450000 kronor. Det gör skillnad att få dela med sig. Porten till Slottskyrkan. Idag är det en annan port än den som Luther spikade upp sina teser på. På denna nya port har man skrivit in alla de 95 teserna.

Internationella gruppen i Önsta församling


TACK! Advents- & Julmusik ADVENTSVESPER Önsta församlings musikgrupp och Jan-Erik Eklund Lördagen 30 november kl.18:00 Rönnby Kyrk-Center

För drygt sex år sedan när Jerker Alsterlund blev kontraktsprost blev jag som kontraktsadjunkt placerad i Önsta församling. De första tre månaderna arbetade jag hemifrån, kyrkan var under uppbyggnad och det var trångt om arbetsplatser. Ett av mina första uppdrag blev att hjälpa till vid flytten från gamla kyrkan till Önsta Gryta kyrka. Åren har gått fort! Under de gångna åren har jag funnits med i gudstjänster, upplevt julfester och sommarfester och haft min vardag i Önsta Gryta kyrka. Den har varit ett hem för glädje och sorg, och kommer att fortsätta vara det när jag nu följt Jerker till Mikaelikyrkan. Han har fått ett nytt uppdrag, jag gör det arbete jag gjort, men från en annan utgångspunkt. Jag har känt mig hemma i Önsta, uppskattat samarbetet med alla medarbetare, avlönade eller oavlönade. Jag har känt mig glad och stolt över att känna att jag fick höra till Önsta församling. Nu försöker jag vänja mig vid en ny omgivning och ett nytt kyrkorum. I hjärtat bär jag stor tacksamhet över möten med många församlingsbor och medarbetare. Också om jag inte finns i församlingens sammanhang till vardags så känns det gott att veta att vi hör ihop i en större gemenskap, att vi bärs och omsluts av varandras varma tankar och böner. Var vi än finns hör vi ihop med Gud och med varandra. Tack för de gångna åren, allt gott önskar jag er alla! Susann Senter

Må din väg gå dig till mötes och må vinden vara din vän och må solen värma din kind och må regnet vattna själens jord och tills vi möts igen må Gud hålla, hålla dig i sin hand. Sv Psalm 730

Adventsmusik Söndagen 8 december kl.16:00 Rönnby Kyrk-Center Rönnby-Stämmorna, solister, instrumentalister, Jan-Erik Eklund. Luciakonsert Församlingens körer sjunger för och med oss Lördag 14 december 15:00 i Önsta Gryta Kyrka Maria- och julsånger Söndag 22 december 19:00 Önsta Gryta Kyrka Önsta Vokalensemble, sång. Klaas Vleugels, violin. Karolina Tejnung, solist. Helena Aronsson, körledare.

Vi sjunger julens sånger Trettondedag jul 6 januari 19:00 Önsta Gryta Kyrka Önsta Toner och Önsta Vokalensemble, sång. Helena Aronsson körledare.


Gudstjänster Vinter 2013-2014 Önsta Gryta kyrka

Rönnby Kyrk-Center

1 december GUDSTJÄNST 11:00 1 i Advent Adventsgudstjänst

30 november Adventsgudstjänst Önsta församlings musikgrupp Stina Pejmo Lundin

Veni Vidi Canti

Stina Pejmo Lundin 8 december MÄSSA 11:00 2 i Advent Önsta musikgrupp. Jan-Erik Eklund. Per Wilder

18:00

8 december GUDSTJÄNST 16:00 2 i Advent Rönnby-Stämmorna med instrumentalister Per Wilder

15 december GUDSTJÄNST 11:00 3 i Advent Cathrine Tegerstrand

24 december SAMLING KRING KRUBBAN Julafton Solstrålarna Per Wilder

22 december GUDSTJÄNST 19:00 4 i Advent Maria- & Julsånger

25 december JULOTTA 07:00 Juldagen Per Wilder

Per Wilder

31 december NYÅRSBÖN 16:00 Nyårsafton Stina Pejmo Lundin

Önsta Vokalensemble

24 december SAMLING KRING KRUBBAN Julafton Cathrine Tegerstrand

10:00

24 december JULNATTSMÄSSA Julafton Veni Vidi Canti Cathrine Tegerstrand

23:00

26 december GUDSTJÄNST 11:00 Annan dag Jul Stina Pejmo Lundin

10:00

5 januari GUDSTJÄNST 16:00 Söndag e nyår Helena Aronsson, sång Per Wilder 19 januari GUDSTJÄNST 16:00 2 e trettondedag Stina Pejmo Lundin

29 december GUDSTJÄNST 11:00 Söndagen e Jul Stina Pejmo Lundin

2 februari GUDSTJÄNST 16:00 Kyndelsmässodagen Solstrålarna Susann Senter

1 januari GUDSTJÄNST 18:00 Nyårsdagen Samling kring elden (OBS! Utomhus) Stina Pejmo Lundin

16 februari MÄSSA 16:00 Septuagesmia Önsta Toner Per Wilder

6 januari GUDSTÄNST 19:00 Trettonde dag jul Julens sånger

2 mars GUDSTJÄNST 11:00 Fastlagssöndagen Anna-Karin Ericsson

Önsta Toner & Önsta Vokalensemble

Per Wilder

12 januari GUDSTJÄNST 11:00 1 e trettondedag Helena Aronsson, orgel Stina Pejmo Lundin 19 januari MÄSSA 11:00 2 e trettondedag Cathrine Tegerstrand 26 januari MÄSSA 11:00 3 e trettondedag ”Där du är” Sammanlyst Önsta, Skerike, Gideonsberg,

Tillberga, Norrbo församlingar Välkomnande av församlingsråd och medarbetare.

2 februari GUDSTJÄNST 11:00 Kyndelsmässodagen Susann Senter

6 januari Trettondedag jul 11.00 Sammanlyst till Västerås Domkyrka 26 januari MÄSSA ”Där du är” Sammanlyst Önsta, Skerike, Gideonsberg, Tillberga, Norrbo församlingar Välkomnande av församlingsråd och medarbetare

9 februari GUDSTJÄNST 11:00 5 e trettondedagen Veni Vidi Canti Stina Pejmo Lundin 16 februari MÄSSA 11:00 Septuagesmia Familjemässa

Ung Ton & Ung Not

Per Wilder FRUKOST 10:00

23 februari GUDSTJÄNST 11:00 Sexagesmia Anna-Karin Ericsson 2 mars MÄSSA 11:00 Fastlagssöndagen Anna-Karin Ericsson

Varje vecka i Önsta Gryta kyrka: Onsdagar 09:00 Frukost i Mariasalen 09:30 Morgonmässa Torsdagar 18:30 Veckomässa


JULSPEL 2013 tisdag 4 december 19:00 Önsta Gryta kyrka

Berättelsen om Jesu födelse dramatiserad! Föreställningen varar ungefär 30 minuter. Därefter glögg, pepparkaka. och gemenskap. Fri entré.

JULFEST 2013 Lördag 14 december kl 14-18 i Önsta Gryta kyrka

14:00 Liten julmarknad med glögg och pepparkaka på kyrkbacken och dans kring granen 15:00 Lucia och julkonsert 16:00 Festlig julsmörgås med kaffe För att kunna planera maten ber vi dig/er att anmäla ert deltagande i festen. Biljetter säljs 2 – 6 december via församlingsexpeditionen: tel. 021-40 41 00. Vuxen 50kr barn <16 år 25 kr, familjepris 100 kr.

Eventuellt resterande biljetter säljs på plats.

Midvinterkonsert med Västerås Sinfonietta Torsdag 16 januari kl. 15:00 Önsta Gryta kyrka Kaffekonsert med hela Västerås Sinfonietta under ledning av Daniel Frankel. Kaffeservering. Fri entré! Arr: Önsta församling, Västmanlandsmusiken, Västerås kulturcentrum

Forsamlingsbladet k5jul2013  
Advertisement