Page 1

COMMUNITY 2.0

ONS KONINGSOORD

NIEUWSBRIEF VOOR EN DOOR BEWONERS

&

JONG SAMEN WONEN LEVEN

OUD NIEUWSBRIEF 2 - 2018

1


Belangrijke mededeling! Beste bewoners, In het kader van de nieuwe privacywet (AVG) die 25 mei 2018 ingaat, mogen wij als Ons Koningsoord uw e-mailadres niet zonder toestemming aan derden verstrekken. Gezien deze nieuwsbrief een bewonersinitiatief betreft, vanuit de werkgroep van Community 2.0, zouden wij u willen vragen uw emailadres voor 1 juni 2018 te sturen naar: nieuwsbriefbewonersc2.0@gmail.com om deze bewonersnieuwsbrief te blijven ontvangen. Bij voorbaat dank en veel leesplezier. 2


VAN DE REDACTIE Onze eerste Community 2.0 Nieuwsbrief (die afgelopen maart uitkwam) ontlokte u als lezers de volgende reacties: van “dit ziet er heel gelikt uit” over “dank voor de energie die jullie hierin staken” en “complimenten: fijn om te lezen” tot “jullie kunnen TROTS zijn (en niet trots, zoals wij het bij de aanbieding formuleerden) op dit eerste resultaat!” Dank voor al deze positieve reacties: ze geven ons als werkgroep een extra stimulans om op deze weg door te gaan!

Ons Koningsoord bruist! Dat bleek ook op onze laatste ontmoetings-/spelletjesavond op vrijdag 20 april. Vanaf 18.30 uur smulden ongeveer 40 deelnemers van een heerlijke hors-d’oeuvre. Er was heel wat te kletsen onder het genot van “levende muziek”. Alleen de accordeonist hield wel van een pintje en was veel aan de gezellige bar te vinden, maar dat deed absoluut geen afbreuk aan zijn muziek! Onze volgende ontmoetingsavond is op vrijdag 1 juni. Noteer het vast in uw agenda.

Ook kwamen er op onze vraag naar uw inbreng een aantal artikelen en gedichten, waarvoor onze We wensen u ook nu weer veel leesplezier en laat hartelijke dank: u treft ze in deze nieuwsbrief graag van u horen! aan. Want dat is het doel van de werkgroep met deze nieuwsbrieven: iedere bewoner van Ons Koningsoord de mogelijkheid geven om actief mee te bouwen aan onze community. De Nieuwsbrief is bedoeld als een podium voor u waarop u niet alleen uw verhalen en gedichten, maar ook uw ideeën en initiatieven kunt voorstellen. En als u niet zo gewend bent om van alles op papier te zetten, meldt het ons: dan wil een van ons u daar graag bij helpen. Stuur uw breinbrouwsels graag naar: Burenhulp ............................................................... 4 nieuwsbriefbewonersc2.0@gmail.com. Prikbord.................................................................... 6 Interview met een bewoner.............................. 9 En de nodige initiatieven zijn er! Naast het Ons Koningsoordkoor, dat al 25 leden telt(!) en de Spontane inbreng................................................. 10 biljartclubs is nu een van de jongeren actief om Recepten.................................................................. 12 een supportersclubje “Ons Koningsoord voor Willen Gedichten, Verhalen en Gebeurtenissen...... 13 II” op te richten (u leest er verderop meer over). Nieuw initiatief WillemII...................................... 14 Ook willen bewoners van een aantal eenheden Gedichten, Verhalen en Gebeurtenissen...... 16 binnen Ons Koningsoord (per etage van de Koningsoordzangers............................................ 17 hoogbouw, de tuinwoningen en groepen van Biljarten..................................................................... 18 jongerenappartementen) aandacht gaan besteden Nieuw initiatief Koffie-uurtje............................ 19 aan activiteiten en onderlinge hulp op wat kleinere schaal. We komen daar in een volgende Spelletjes- Borrelavond....................................... 20 Nieuwsbrief zeker op terug. Vraag v/d maand en Wist u dat?...................... 21

Inhoudsopgave

3


BURENHULP Buddy’s laten zien hoe het kan (Wat een spelletjesavond wel niet kan brengen)

In deze editie van de nieuwsbrief een interview tussen Cok van Riel en Margot Timmermans. Zij wonen beiden op Ons Koningsoord, mevrouw van Riel in de hoogbouw en Margot in het klooster.

Vertel eens, hoelang zijn jullie al buddy’s? Nu ongeveer 2 maanden.

Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? We hebben elkaar ontmoet op een van de spelletjesavonden; mevrouw van Riel liep door de bibliotheek. Het leek erop alsof ze niet helemaal wist waar ze moest zijn waarop ik aan haar vroeg, komt u voor de spelletjesavond? Waarop zij antwoordde dat dat zo was. Ik heb haar naar beneden begeleid. Helaas was er niet zo’n hele grote opkomst waardoor we met de hele groep aan een tafel zaten. Op een gegeven moment vroeg mevrouw van Riel of ik haar misschien wilde helpen met 4

de computer. Sinds toen is het eigenlijk gekomen dat we bij elkaar over de vloer komen. Mevrouw van Riel zegt dat ze op het prikbord een berichtje geplaatst heeft voor een maatje, daar kwam niet echt een reactie op, maar dit is ook een manier om iemand te vinden.

Dat was een onverwachte ontmoeting dan, hebben jullie tips voor bewoners die het moeilijker vinden om contacten te leggen? Ons Koningsoord en community 2.0 organiseren best veel evenementen, probeer er zoveel mogelijk heen te gaan. Het is hartstikke gezellig en je leert steeds weer nieuwe mensen kennen. Het praat vaak ook makkelijker aan tafel dan dat je elkaar tegenkomt op straat.

“je kunt wel nadenken over je toekomst maar het kan er heel anders uit komen te zien als je van tevoren dacht” Zien jullie elkaar nou vaak? Volgens Margot bijna wekelijks, het is soms lastig te plannen omdat ik onregelmatig werk. Mevrouw van Riel vult aan: ja dat

klopt, en ik bridge ook een aantal keer per week daarom slaan we soms een week over.

Wat doen jullie zoal als jullie elkaar zien? Ik help mevrouw van Riel vooral met de computer, elke keer iets nieuws en stapje voor stapje. We zijn nu bezig met het openen, lezen en verwijderen van e-mails. En natuurlijk kletsen we ook heel wat af, vult mevrouw van Riel aan. Je leert elkaar steeds beter kennen.

Jullie leren dus ook van elkaar, Margot heb jij ook iets van mevrouw van Riel geleerd? Jazeker, ik heb geleerd dat het (helaas) niet vanzelfsprekend is dat je op oudere leeftijd nog kunt doen wat je wil. Je kunt je goed voelen maar het kan ook zomaar ineens omslaan, je kunt wel nadenken over je toekomst maar het kan er heel anders uit komen te zien als je van tevoren dacht. Mede hierdoor ben ik hier ook komen wonen, de jeugd kan de ouderen helpen maar je leert er zelf ook veel van.


an a e e t f e atj o h e ma b d ad ter/ i h e h n g i Ik star l l nde e n z e e evo e g de 1 g r r o e o b V he en

5


aan ft e eho aatje b b m e Ik h starter/ d een hei g i l ezel g e rd Voo 128 1 3 -53 3 1 0

ing n eu an t s er ik v ? d n ru dig o u geb no t b r t He r he pute 00 9 o 6 vo com 8 1 -14 uw 6 0 , e ik M

FIEF O K S IJK WEKEL ?! E J T R U U sdag n e o w Elke uur 0 0 . 2 1 v.d 11. 00ensdag ste wo r e e . v . m.u maand

De n a v r e Foy Schalm

NAAR E E M L ER EN VAN WIE WI D J I R T DS DE WE LEM II ?! WIL ngen: i t h c i l /in s Opgave utsaert M e k e Lien in 109 u t n e n stin Trappi 5684 of 1 1 2 3 Tel .: 01 1394899 06-4 saers@ t u m . l : E-mail l .com i a m ot h

6

BILJ ARTEN DE FOY IN E R V A SCHAL N DE M me t Harr va ie Tijd: w n Iersel. oensda gavond 19.00 to van t 21.00 u Opgave u r /inli van Ie chtingen: Ha rrie rse hvierse l: 06-4767090 5 l001@gm ail.com

be Bilja gin rt ne en rsc Wi lu m Te b l 0 Bo 6- oga 30 e 42 rdt 26 08

Helpt u ons ook mee dit bord overvol te krijgen?


PRIKBORD Zin in he t zin van gen Nede r muz iek? landse ieder e ma anda van 19:30 g tot 20:30 Nel, 06-30 93358 8

&

JONG

SAMEN WONEN LEVEN

OUD

een s p rob te brid eren tijd g ens en spe lletj d esa e von d?

Community 2 .0 Spelletjesborrelavond e n aanschuiftafe l voor jong en o ud Vrijdag 1 juni in de Foyer van Ons Koningsoord Van 18:30 - 2 1:00

ty 2. 0 i n u m p Com e o r g k r We ootjes D e u q i VĂŠron l .com i a m ot 2@h Vero63 mer e r B w de Leu e n .com l n i a a i r m a g M remer@ b w u e l mde

Wilt u iets op het prikbord nieuwsbriefbewonersc2.0@gmail.com

7


“Ik heb inderdaad ook aan Ons Koningsoord gebouwd .”

DE PASSIE VAN PIET “Het werken met mensen trok me wel, dus ik dacht: ik ga dat eens proberen.”

Een van de voordelen van het wonen op Ons Koningsoord is dat we met het samenwonen van jongeren en ouderen elkaars leven kunnen verrijken. Maar dan moet je wel een beetje van elkaar weten: daarom besteden we in deze artikelenreeks aandacht aan een van onze jongeren: we proberen vooruit te kijken op zijn/haar leven en stellen de vraag hoe het wonen hier bevalt. In een volgend artikel kijken we met een oudere terug op zijn/ haar leven, ook met de vraag hoe het wonen hier ervaren wordt. Deze keer vroegen we Rick Zebregts naar zijn ervaringen. Rick woont met zijn vriendin Kim in het rectoraat gebouw (als je door de Pandgang van de 8


INTERVIEW Raadhuisstraat komt het hoge gebouw rechts). Rick is niet de eerste de beste bewoner van Ons Koningsoord: hij heeft er letterlijk aan gebouwd en doet dat nog steeds! We vuurden daarom de volgende vragen op hem af:

Wil je eens iets over je ervaringen vertellen? Na mijn bouwopleiding heb ik eerst een tijdje in de horeca gewerkt. Dat beviel goed maar de bouw bleef me trekken en daarom ben ik als metselaar begonnen. Inmiddels werk ik 3 jaar zelfstandig als zzp-er en dat bevalt prima. Het is weliswaar hard werken (vandaag gingen bijvoorbeeld zo een 400 stenen door mijn handen) maar je werkt steeds lekker buiten en er staan goede verdiensten tegenover. En ook een groot voordeel: je kunt je eigen tijd inplannen. Het zelf de boekhouding bijhouden is dan weer wat minder, maar zo heeft ieder vak zijn eigen vooren nadelen. Ik heb inderdaad ook aan Ons Koningsoord gebouwd: zowel aan de hoogbouw als aan de tuinwoningen. En momenteel ben ik aan de nieuwe kloostermuur tussen Ons Koningsoord en de

Raadhuisstraat aan het bouwen.

Hoe gaat onze nieuwe kloostermuur er uitzien? Het wordt best een mooie muur. Zo worden ze tegenwoordig nog maar weinig gebouwd! Het is leuk om daaraan mee te mogen werken. Deze muur vereist ook het nodige van diverse samenwerkende vakmensen: architect, uitvoerder, timmerlieden, metselaars. Het is niet alleen een mooie steen die gebruikt wordt maar vooral de bouwwijze valt op: zo komen er muizentanden op en de bovenkant wordt wat je noemt een ezelsrug. Dat is een driehoek uitgevoerd in steen met de punt naar boven (lijkend op de puntige rug van een ezel). En omdat die driehoek van onder breed is wordt die geschraagd door telkens in en uitspringende stenen (lijkend op muizentanden). De muur past heel mooi bij dit oude klooster en het zal een aanwinst voor het dorp zijn, vooral ook omdat er in het open gedeelte een mooi ijzeren hekwerk komt.

Hoe denk je je leven verder te gaan inrichten? Het werken in de bouw bevalt

me uitstekend, maar ik zie me dat niet tot mijn zeventigste doen. Het is lichamelijk best zwaar dus over enige tijd wil ik toch wat anders. En omdat het zelfstandig werken me erg aantrekt moet het wel iets zijn waar ik mijn ondernemerskwaliteiten in kwijt kan. Het horecawerk dat ik eerder deed beviel me wel dus misschien dat ik een eigen bedrijfje, bijvoorbeeld een snackbar of iets dergelijks ga opzetten. Maar voorlopig blijf ik nog graag metselen, want in dat werk doe je niet alleen bouwvakervaring op, maar ook de nodige mensenkennis en dat kan me weer goed van pas komen in mijn latere werk.

En tot slot: hoe bevalt het wonen op Ons Koningsoord? We zijn blij met ons ruime appartement in het rectoraat gebouw. Het is hier lekker rustig wonen: je zit niet meteen langs een drukke verkeersweg en we hebben uitzicht op een mooi park. Verder kan ik genieten van het prachtige metselwerk van ons oude klooster; je merkt dat men vroeger meer tijd en aandacht aan dit soort werk besteedde. 9


INBRENG

SPONTANE INBRENG

ETIQUETTE BIJ ONS KONINGSOORD? Etiquette: een ouderwets woord dat zoiets als omgangsvormen betekent: hoe spreek je elkaar aan en waar let je op in de omgang met anderen? De ouderen onder ons herinneren het zich nog wel: spreek steeds met twee woorden. Niet “ja” als je ja bedoelt maar: “Ja mevrouw of nee mijnheer” en al dat soort fra(t)sen. Hebben we dan op Ons Koningsoord etiquette/ omgangsvormen nodig? Gelukkig niet, althans zeker niet in deze ouderwetse zin van het woord. Wat dat betreft is de maatschappij er een stuk op vooruit gegaan en hoeven we ons niet meer in allerhande bochten te wringen maar kunnen tot op zekere hoogte gewoon zeggen wat we denken.

10

Maar omgangsvormen zijn er ook om het contact tussen mensen makkelijker te maken. Als je bijvoorbeeld naar de Maori’s in Nieuw-Zeeland op vakantie gaat is het handig om te weten dat de mensen daar misschien tegen je neus komen wrijven. Dat doen ze niet omdat ze daar zakdoeken missen, maar om je te begroeten. En als je dat weet kan dat veel mogelijke misverstanden voorkomen! U zult zich met stijgende verbazing afvragen wat dit allemaal te maken heeft met Ons Koningsoord! We wonen hier op Ons Koningsoord weliswaar niet in een ander land, maar toch zijn er behoorlijke verschillen tussen de leefgewoonten van jongeren en ouderen. En het kan wel handig zijn om die te weten:

dan kunnen we daar misschien rekening mee houden als we elkaar ontmoeten. Want laten we wel wezen: er zijn nogal wat verschillen tussen de haastige prestatiemaatschappij waarin de jongeren van nu opgroeien ten opzichte van de vaak starre en strak gereguleerde samenleving waar de ouderen in groot gebracht zijn. De vraag is hoe we het best de kloof, die er tussen jongeren en ouderen ontstaan is, hier bij Ons Koningsoord kunnen overbruggen. Graag ontvangen we als redactie tips van jullie: zowel van jongeren als van ouderen. Hieronder volgen enkele suggesties die ons bij dit onderwerp te binnen schieten.


INBRENG

SPONTANE INBRENG

ETIQUETTE BIJ ONS KONINGSOORD? Enkele tips voor de jongeren: •

Kijk niet tijdens een gesprek op je smartphone of nog beter: zet hem tijdens het gesprek even uit spreek langzaam en duidelijk en articuleer goed: met de leeftijd wil het gehoor van sommige ouderen achteruitgaan behandel je gesprekspartner – ook al reageert hij/zij misschien wat trager dan je gewend bent - niet als gestoorde knik niet beleefd “ja” als je het verhaal eigenlijk helemaal niet kunt volgen: wees open en eerlijk tegen elkaar.

Ook enkele tips voor ouderen: •

• •

als iemand beleefd vraagt hoe het met je is: ga niet een langdurige opsomming van alle kwalen waar je aan lijdt opnoemen. Zeg kort: het gaat goed of er mankeert soms wel wat of ik ben halfdood en ga verder met het gesprek wijdt ook niet langer dan 3 minuten uit over je (levens)ervaring tenzij daar uitdrukkelijk om gevraagd wordt treedt niet teveel in herhaling of in detail knik niet “ja” als je het niet begrijpt of verstaat maar geef te kennen dat je graag weet wat bedoeld wordt: wees open en eerlijk tegen elkaar

Graag uw reacties/aanvullingen op dit artikel zenden aan de redactie van uw Nieuwsbrief: nieuwsbriefbewonersc2.0@gmail.com

11


RECEPTEN

AMERIKAANSE AARDAPPELSALADE EEN ‘EIGEN’RECEPT VAN PATTY VAN ZANTEN

In deze rubriek kunnen we onze kook- en bakkunsten van heerlijke recepten met elkaar delen; smaakvolle recepten die u èlders vandaan hebt b.v. via KOOK mee met MAX, allerhande (A.H.) of HEEL HOLLAND BAKT. En laten we natuurlijk ook zeker onze eigen zelfbedachte, favoriete brouwsels niet vergeten. Hieronder vast een ‘eigen’ recept.

Werkwijze: Deze super simpele aardappelsalade maak ik graag tijdens warme zomerdagen als ik geen zin heb om te koken of als we gaan barbecueën. Zowel warm als koud is hij erg lekker. Dit is hoe je hem maakt: Begin met het koken van de krieltjes in een laagje water met zout. Zodra deze pruttelen bak je de spekjes op totdat ze lekker krokant zijn. Vervolgens snij je de lente-uitjes (of salade-uitjes of bosuitjes), ik pak er altijd net iets meer dan dat ik denk nodig te hebben, omdat ik de uitjes heerlijk knapperig en fris vind. Wanneer de krieltjes klaar zijn met koken, giet je ze af en roer je de kruidenroomkaas erdoor. Zoveel als je wilt, dat is het makkelijke van dit gerecht: je kan alle hoeveelheden aanpassen naar jouw voorkeur! Als laatste mix je de uitjes en spekreepjes erdoor en kan je nog een snufje zout en peper toevoegen als je dat nodig vindt. *Tip: Als je kiest voor de vegetarische variant dan raad ik de spekreepjes van Garden Gourmet (A.H.) aan. Deze hebben namelijk een gerookte smaak wat echt toevoegt aan dit gerecht.

SMAKELIJK ETEN !!! 12

Ingrediënten voor 2 personen 450 g Krielaardappelen 100 g (Nep)spekreepjes* 3 a 4 Lente-uitjes Kruidenroomkaas Snufje zout en peper

Ben jij de volgende die een fantastisch recept met ons deelt?


GEDICHTEN, VERHALEN EN GEBEURTENISSEN Je weet pas wat liefde is als je LIEF er niet meer is en je weet pas wat tijd is als de mooie tijd samen voorbij is Je weet pas wat gezondheid is als je lijf niet meer helemaal in orde is maar “jij� bent het die ik zo mis Het is onmogelijk om iemand zoals jij te vergeten die mij (als mooie herinnering) zoveel liefde gaf en ik kan het weten maar hoe gaat het zonder jou nu verder in het leven Ik moet het wel gedogen maar als ik vleugels had gehad dan was ik samen met jou stilletjes weggevlogen Bewoonster Ons Koningsoord

13


OOK FAN VAN WILLEM II “Wie wil er mee naar de wedstrijden van Willem II ?! .”

14


NIEUW INITIATIEF WIE WIL ER MEE NAAR DE WEDSTRIJDEN VAN WILLEM II ?! Marianne de Leuw-Bremer in gesprek met Lieneke Mutsaerts.

Lieneke, je schreef de redactie over dit mooie, nieuwe initiatief en dat ondersteunt de Werkgroep Community 2.0 natuurlijk heel graag. Kun je ons iets vertellen over waar dit idee vandaan komt? “Tot 2010 ging ik heel vaak naar vooral de thuiswedstrijden van Willem II met mijn oma en vader die ons met de auto meenam. Mijn vader werd ernstig ziek en ik had geen vervoer meer; dus dat stopte. Ik woonde toen verder van Tilburg: enkele jaren in Hilvarenbeek en in Diessen. Ik speel elke week heel graag hockey bij Were Di in Tilburg, maar merkte ook dat ik het ‘çontact’ met WILLEM II toch wel heel erg miste. En nu ik hier als 36 jarige op Ons Koningsoord aangekomen ben, alles tot rust is gekomen en ik heel dicht bij Tilburg woon, ging het weer kriebelen”.

Waar komt je ‘liefde’ voor WILLEM II vandaan? “Eigenlijk kan ik wel zeggen dat we met het hele gezin fan zijn. Vanaf haar 10e ging mijn oma naar elke thuiswedstrijd; dat heeft ze tot haar 80ste gedaan. Op mijn 13e kreeg ik van haar een seizoenkaart en dat kreeg ik elk jaar opnieuw van mijn oma; wat een bofkont was ik in deze”.

Ik zie dat je ook plakboeken hebt. “Mijn vader hield altijd al een plakboek bij en dat boek is me heel dierbaar. Daar staan veel foto`s in van verschillende teams die wedstrijden wonnen. Ik heb die traditie voortgezet met een eigen plakboek; dat heeft de laatste jaren echter wat stilgelegen”.

En wat zijn je WILLEM IIplannen op dit moment? “Het lijkt me erg leuk om met een groepje fans naar de (thuis) wedstrijden te gaan. Dat kunnen zowel senioren als jongeren zijn. Het groepje kan per wedstrijd ook steeds wisselen; de ene keer gaan we met z`n tweeën en een andere keer met een klein groepje of

met een hele grote groep. Heel welkom i.v.m. het vervoer dat er iemand bij zit met een auto. Dus hierbij een oproep aan alle WILLEM II-fans: Als je hier ook voor voelt dan hoor ik het graag en kun je je bij mij opgeven. Daarna kunnen we gezamenlijk overleggen wanneer we gaan; dat kan naar alleen de thuiswedstrijden zijn, maar ook naar de uitwedstrijden die plaatsvinden door het hele land”. Ik wens jullie al vast VEEL PLEZIER.

Opgave: Lieneke Mutsaerts Trappistinnentuin 109 Tel.: 013- 2115684 of 06-41394899 E-mail: l.mutsaers@hotmail.com

15


GEDICHTEN, VERHALEN EN GEBEURTENISSEN Zwaluwen Vrolijk en vrij, luchtig en blij, zwaluwen, zwiept gij mijn venster voorbij, zwenkende, zwierende, zwierende, gierende zwaluwenrij! Boden der lente, juublende jente, rozige mei! Vrolijk en vrij, luchtig en blij, levensillusiĂŤn, vliegt gij tot mij, lievende, lovende, hoopvol geloovende - zwaluwenrij! Boden der lente, juichende, jente, zielemei! Felix Rutten

16


KONINGSOORDZANGERS Het initiatief van Nel van Kasteren tot het oprichten van een koor op Ons Koningsoord is heel enthousiast ontvangen. Er hebben zich al ruim 25 mensen aangemeld en bijna wekelijks komen er nog mensen bij, niet alleen bewoners van Ons Koningsoord, ook mensen uit Berkel-Enschot; die zijn ook van harte welkom. Nel is voortvarend op zoek gegaan naar een dirigent en die is gelukkig gevonden. Dirigente Marion Bergman wil dit initiatief van harte ondersteunen en gaat zeker tot de zomer

met het koor aan de slag en hopelijk kan ze dit dan voortzetten. Er is ook al een naam gekozen: KONINGSOORDZANGERS (K.O.Z.). Elke maandagavond van 19.30 uur – 20.30 uur wordt er met veel plezier gezongen in de Kerkzaal. Daarna wordt er vrijblijvend gezellig een kopje koffie of thee gedronken in de foyer van de Schalm.

Wilt u nog meer informatie en/ of u opgeven: Nel van Kasteren Trappistinnentuin 139, Telefoon: 06 – 30933588 nelenad@xs4all.nl

17


BILJARTEN Biljarten is een spel waarbij door middel van een lange, dunne houten stok, de keu, ballen in een rechthoekige bak met lage randen, het biljart (de tafel), kunnen worden bespeeld. Daarbij mag met de punt van de keu alleen de speelbal worden gestoten, die op zijn beurt de andere ballen moet raken. Biljarten is een sport die je tot op hoge leeftijd kunt beoefenen, het is een sport die vooral een sociaal karakter heeft. Het bij elkaar zijn en gezellig een potje biljarten, er gaat eigenlijk niets boven. Je kunt het met twee man doen of met zijn vieren, eigenlijk maakt het niets uit, je hoeft er niet echt bedreven in te zijn, het blijft leuk en het gaat elke keer weer wat beter en anders is er nog geen man over boord.

18

Daarom zijn we bij Ons Koningsoord een biljartgroepje gestart dat voor iedereen toegankelijk is, of je nu goed kunt biljarten of echt een beginner bent, eigenlijk maakt het niets uit, als we het maar leuk hebben met elkaar. Op woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur biljarten we samen, we geven wat aanwijzingen aan diegenen die pas beginnen en voor de rest proberen we samen een paar gezellige uurtjes te hebben. Als dit u aanspreekt kom dan op woensdagavond een keertje langs of neem contact op met Harrie van Iersel, 06 47670905.


NIEUW INITIATIEF KOFFIE-UURTJE Koffie-uurtje: Foyer van Brasserie Hemels. Dinsdag 9 mei was het eerste zeer geslaagde koffie-uurtje georganiseerd voor alle bewoners van Ons Koningsoord. De opkomst was groot, zowel van ouderen als jongeren. Het was erg gezellig en er werd heel wat afgekletst! De koffie was prima en de taart die Masja Kuijs extra voor deze gelegenheid gebakken had was net als de versnaperingen die Hanne Schippers meebracht overheerlijk! Dit koffie-uurtje zal vanaf nu iedere woensdag plaatsvinden in de foyer van Brasserie Hemels van 11.00 uur tot 12.00 uur. Let op: met uitzondering van iedere eerste woensdag van de maand in ver-

band met het koffie-uurtje van de KBO. Middels het koffie-uurtje willen wij ook de Community 2.0 bevorderen. Het is niet alleen een fijne gelegenheid om bij te kletsen maar ook om eens op een ongedwongen manier echt kennis te kunnen maken tussen jongeren en ouderen. Mocht u het leuk vinden om bijvoorbeeld een cake te bakken of andere lekkernijen voor bij de koffie mee te nemen is dat natuurlijk geen probleem (en lekker)! De koffie is tijdens dit uurtje voor eigen rekening.

Koffieuurtje: iedere woensdag ochtend van 11:00 tot 12:00 uur m.u.v. de eerste woensdag v.d maand.

19


VRIJDAG 1 JUNI SPELLETJES- BORRELAVOND MET AANSCHUIFTAFEL 18:30 - 21:00 Wat hebben we op de afgelopen SpelletjesBorrelavond kunnen genieten van een heerlijke maaltijd, een hors-d’oeuvre van restaurant Hemels met als toetje IJS. Zeker voor herhaling vatbaar. En zie daar: Hemels kwam al snel met een nieuw AANSCHUIFTAFEL-menu voor 1 juni: Hollandse asperges met zalm of kloosterham, krieltjes, ei en boterjus voor 9.50 p.p. Graag opgeven via e-mail: info@onskoningsoord.nl Mocht u geen gebruik willen/kunnen maken van de AANSCHUIFTAFEL, u bent van harte welkom om later op de avond mee te komen ‘spelen’ en borrelen. Maar eerst maken we er op 1 juni weer een gezellige avond in de Foyer van De Schalm om elkaar in een prettige sfeer te ontmoeten. 20

OPROEP

om eind juli een Er gaan ook al stemmen op BARBECUE te gaan houden. de vraag: Dus stellen we meteen maar

WIE DAT WIL GAAN ORGANISEREN.

ondersteunt De Werkgroep Community 2.0 beheerder Rini het van harte. Samen met de ord.nl tel. 06van Roy, beheer@onskoningso rden over tijd, 10991588, kan er overlegd wo plaats etc. ze gezelligheid, Veel mensen hebben zin in de e verder oppakt. we zijn benieuwd wie dit ide

TIEF WIL JIJ GRAAG DIT LEUKE INITITIA OPPAKKEN,MAIL DAN NAAR: AIL.COM NIEUWSBRIEFBEWONERSC2.0@GM


VRAAG V/D MAAND EN WIST U DAT? Wist u dat? - Nieuw: Er in Ons Koningsoord nieuwe bewoners zijn gekomen: VAN HARTE WELKOM en we hopen elkaar binnenkort tijdens de verschillende activiteiten die op Ons Koningsoord worden georganiseerd, te ontmoeten. - Nieuw: Er in de hal van de bibliotheek een folderrek staat naast het Prikbord van Community 2.0 waarop u, jongeren en senioren, gelezen kranten en tijdschriften die u niet meer wilt bewaren, neer kunt leggen zodat ze ook door andere bewoners gelezen kunnen worden. - Nieuw: Het koor een naam heeft: Koningsoordzangers (K.O.Z.) en ook een dirigente: Marion Bergman. Inlichtingen: Nel van Kasteren – Tel. 06-30933588 - Nieuw: Er in de foyer van De Schalm een kast staat waar u gezelschapspelen in kunt leggen die u thuis niet meer gebruikt. Zo kunnen we er met elkaar op elk gewenst moment, zoals b.v. op de SpelletjesBorrelavond, van genieten. - Nieuw: op woensdag 9 mei is gestart met een eigen Ons Koningsoord koffie-uurtje (zie schrijven elders in deze Nieuwsbrief ). Dit koffie-uurtje elke woensdag zal plaatsvinden van 11.00 uur tot 12.00 uur, met uitzondering van iedere eerste woensdag van de maand in verband met het koffie-uurtje van de KBO.

- Er een keer per maand een SPELLETJESBORRELAVOND is in de foyer van De Schalm. Tijd: van 19.00 uur – 21.00 uur. De eerstvolgende avond is 1 juni (zie hier links). Mocht u pas later kunnen: van harte welkom! - Er elke dinsdagmiddag van 13.45 uur – 15.15 uur een cursus Internationaal Folkloredansen is in de Kapittelzaal. Kom gerust vrijblijvend een keer meedoen. - Er een vacature is voor een jongere om in de WERKGROEP COMMUNITY 2.0 mee te komen werken! Belangstellenden kunnen een e-mail sturen naar een van onderstaande adressen. - Dat er een Bewonerscommissie is opgericht op Ons Koningsoord! - U met nieuwe initiatieven aan kunt kloppen bij de Werkgroep Community 2.0. We helpen u graag. info@onskoningsoord.nl nieuwsbriefbewonersc2.0@gmail.com

Wie kan er fantastisch mooi een strip tekenen? Wie houdt van een leuke uitdaging en wordt de nieuwe striptekenaar voor onze Nieuwsbrief ?! Beloning: ‘Eeuwige Koningsroem’.

21


Colofon Redactie: Harry Hendriks Margot Timmermans Marianne de Leuw-Bremer Opmaak & Eindredactie: Marianne de Leuw-Bremer & Ons Koningsoord 22

&

SAMEN WONEN LEVEN

Nieuwsbrief community ons koningsoord mei  
Nieuwsbrief community ons koningsoord mei  
Advertisement