Page 1


Studio By On-orratai*


Studio Dy On-orratao*


Assignment_01 Studio* 1


_MG_2571

2

_MG_2568

_MG_2567

Assignment_02 Studio*


Assignment_03 3


Assignmet_04giass*

4


5


Assignment_05 shadow*

6


ASSignment_06 Reflect* 7


8


Assigment_07 Food* 9


10

Assigment_08 Shiny*


Assignment_09 Porait Studio*

11


12


Assignment_10 Location Portrait*

13


14

Fashion*


_MG_7242

_MG_7243

15


16

_MG_5905

_MG_7636

_MG_5682

_MG_7475


Final* 17


18


19


20


Studio book_On-orratai*  

On-orratai*